Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Šárka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 309, komentářů celkem: 395931, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 266 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108476201
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: Bůh je láska
Vloženo Středa, 12. září 2007 @ 23:05:52 CEST Vložil: Bolek

Svědectví poslal Ferda

 

Bůh je láska

Nevím,zda nám mohl lépe ap. Jan vtisknout do paměti,co je láska než tím“Bůh je láska“.Stručná a velká chvála. Stručná slovy,velká domyšlením. Jak rychle se vysloví“Bůh je láska“!Krátká věta,jedna věta,a když se nad ní zamyslíš,kolík toho v sobě obsahuje.


Bůh ti buď domem a ty buď Božím domem. Zůstaň v Bohu a Bůh ať zůstane v tobě. Bůh zůstává v tobě,aby tě držel,ty zůstáváš v Bohu,abys nepadl. Tak mluví o lásce Apoštol.“Láska nikdy nepadá“( 1Kor.13,8).Jak může klesnout,koho drží Bůh?

„V tom vrcholí naše láska k Bohu,že můžeme mít důvěru v soudný den,poněvadž tak jako je On,jsme i my na tomto světě.“Ukazuje tu,jak v kom pokročila láska,či spíše jak kdo pokročil v lásce. Je-li Bůh láska,Bůh ani neroste ani neubývá. Že v tobě láska roste,říká se proto,že ty rosteš v ní. Zeptej se ,jak jsi pokročil v lásce,a podle toho,co ti odpoví tvé srdce, poznáš,jak jsi v ní pokročil-----Sv.Augustin--------------------Ferda


Podobná témata

Svědectví

"Bůh je láska" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

několik láskyplných biblických veršů (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 13. září 2007 @ 08:01:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já Hospodin jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo

Iz 5,13

Takový je výrok Pána, Hospodina zástupů, Přesilného, Boha Izraele: "Ach, jak se potěším na svých protivnících, vykonám pomstu na svých nepřátelích!

Iz 1:24Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi.

Leviticus 26,30


Tu zatvrdím faraónovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraónovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin." I učinili tak.

Exodus 14:4vyhladím zraele z povrchu země, kterou jsem jim dal, a zřeknu se domu, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno. Izrael se stane pořekadlem a předmětem výsměchu mezi všemi národy

1.Královská 9:7


Hle, praví Hospodin, uvedu na tebe zlo, vymetu ty, kdo přijdou po tobě, vyhladím Achabovi toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného.


1.Královská 21:21
 

vyleji své rozhořčení na Sín, záštitu Egypta, vyhladím thébský hlučící dav.

Ezechiel 30:15Re: Bůh je láska aneb starý a nový způsob (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pátek, 14. září 2007 @ 09:31:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdy se srovnvá stará církev s novým Zákonem. Tvrdá slova, která vedle cituje Nula jsou za nepořádky v národě,  za chování lidí.
Také Noe přežil proto, že byl spravedlivý, podobně Lot. Kdoví, jaká byla ta doba, o které se píše, že je potrestají.
Stejně tak se mluví o dobrých výsledcích při dodržování Zákona a o spravedlivosti. Deuteronomium 30,6 : …., abys miloval Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, abys živ byl.
Neboli: ve SZ není pořád samý hněv, ale také dobro.
Ale na druhé straně text Nového Zákona je ještě více mírnější.
Lukáš 9, 54 : ´když to viděli Jakub a Jan, řekli: Chceš, abychom řekli: ´Ať sestoupí oheň s nebe a zničí je´ ?
9,55 Ale On .. řekl: nevíte, jakého jste ducha přijali.
9,56: protože Syn Člověka nepřišel, aby lidské duše zahubil, ale zachránil.
To je rozdíl mezi poselstvím Starého Zákona a Nového. Dříve se řešilo silou a byla poslušnost a přátelé a nepřátelé. Člověk ve Starém Zákoně je náš nebo ne-náš, buď poslušný nebo ne.
V Novém Zákoně se na všechny díváme jako na potřebné. Už nejsou nepřátelé.
V Novém je milosrdenství, ve Starém byl soud,  ne-li pomsta.
I apoštol Petr mírní členy poukazem na to, že není vhodné se pomstít. A uklidňuje je slovy, která bychom řekli modeně ´pusť to s hlavy´, ale protože lidé ve staré době  se domnívali, že vše musí být potrestáno, odmlouvá je od toho slovy :
Římanům 12,19 : Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' a tím je apoštol odvádí od toho, aby nečinili nic zlého. Možná by si nedali říci, když u všech bylo ještě myšlení podle Starého Zákona a to Nové Slovo bylo jako zrno zaseté, které potřebuje čas na vyklíčení dobra.
2. Petrova 1,19 : Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
A Petr píše o potřebě utvrzování toho, co je Nové: 2. Petrova 1,12 Proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě, kterou jste přijali.
Rozlučme se s takovými slovy, která jsou o zkáze, čas Nový je čas milosti, odpouštění a pěstování.
Svědectví Bohu vydal Syn slovy :
Lukáš 11,11 Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?
11,13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"
U Ježíše Bůh není Bohem ukrutným. Nedrtí své nepřátele.
A citoval bych od Stendhala z románu Červený a černý, stránky podle vydání Mladá fronta 1977 Praha: mladík Julien prožil bouřlivý život a nakonec ve vězení bilancuje o Bohu, jaký vylíčil ve spisech biskup Fénelon a naproti tomu jaká je tradiční nesmlouvavá představu Boha.
Kopíruji ze svých poznámek ke školní četbě k maturitním otázkám, kterými jsem prošel a zapsal významné myšlenky z románu:
Stendhal píše tak, jako když představa ze SZ se promítá do křesťanství a domnívá se, že ta starozákonní představa je ještě v jeho době platná i v křesťanství.
(opis) :
´´ je-li posmrtný život?  ... Namouvěru, najdu-li tam křesťanského Boha, jsem ztracen. Je to despota a jako takový má plno myšlenek na pomstu; jeho bible mluví jen o krutých trestech (poznámka: více než o křesťanského Boha tu jde o představu starých Izraelitů, kde Hospodin trestá nevěru, ale u Ježíše je Bůh líčen jako dobrý Otec, Julien se tedy zmiňuje o představě, kterou šířili z neznalosti kněží opisováním pasáží ze Starého Zákona nebo výkladem Boha podle SZ). Nikdy jsem ho nemiloval; nechtěl jsem ani věřit, že by ho někdo mohl upřímně milovat. Je nemilosrdný. Potrestá mne strašně ... Ale najde-li Boha Fénelonova ! Snad mi řekne : bude ti mnoho odpuštěno, protože jsi mnoho miloval ...´´. (strana 278). K tomu poznámka  (ze strany307 o Fénelonovi): Fénelon , francouzský arcibiskup a náboženský myslitel; chápe Boha jakožto bytost svrchovaně dobrou a odpouštějící).
Jinde (strana 287) ´´Ten dobrý kněz by s námi mluvil o Bohu. Ale o kterém Bohu? Ne o Bohu biblickém, o tom malicherném, ukrutném despotovi žíznícím po pomstě.... ale o Bohu Voltairově, spravedlivém, dobrém, nekonečném...´´ a vedle: ´´ jak budou moci lidé věřit v to velké jméno BŮH, když ho tak strašně naši kněží zneužili? ´´ (tamtéž strana 287).
(konec opisu z doby před maturitou).Stránka vygenerována za: 0.15 sekundy