Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Horymír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 281, komentářů celkem: 427885, adminů: 60, uživatelů: 5243  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 81 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116160915
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: BIBLE
Vloženo Čtvrtek, 08. listopad 2007 @ 23:06:35 CET Vložil: Stepan

O Bibli poslal Nepřihlášený

ahoj

chtěl bych poprosit zvláště ty, kteří mají přehled o vzniku bible, její kanonizaci a historii jestli by mohli něco napsat::(jelikož si myslím, že nějaké informace nemohou být nám ke škodě, teda možná;)

1) kdy byla bible dána dohromady?

2) jaké bylo sociální/politické/kulturní pozadí v té době?

3) proč se skládá zrovna z těch knih s.z. a n.z. z jakých se skládá?

4) nemyslíte, že mohla být třeba v těch podmínkách v jakých vznikala (různé koncily atd.) nějak cenzurována/pozměněna z různých v té době politických/sociálních/mocenských a jiných sobeckých důvodů - teď nemám na mysli evangelia

--prosím nepište hlavně o tom, že celé slovo je nadchnuté duchem svatým,a podobně-teď bych to nechtěl řwšit (jelikož si myslím, že to byla řeč v daném kontextu o starém zákoně)

-- díík radO


Podobná témata

O Bibli

"BIBLE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 29 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: BIBLE (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 09. listopad 2007 @ 07:34:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celkem solidní přehled v celé řadě článků včetně datování je zde
 

http://www.myty.cz/search.php?rsvelikost=sab&rsrazeni=priorita&rstext=all-phpRS-all&rstema=23Taký stručný přehled... (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 09. listopad 2007 @ 07:59:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
BIBLE

1. Boží Zjevení


Zjevení je nadpřirozený Boží skutek, který dává lidem poznat pravdu.

Je to Boží skutek, kterým Bůh ústně nebo písemně předává člověku pravdy, jež do té doby neznal.

Bůh takto zjevuje člověku sám sebe, svoji moc a lásku. Bůh takto ukazuje člověku svoji vůli, jak člověk může obnovit svůj vztah s Bohem. Plán je tedy:

a) Bůh chce zachránit člověka

b) Bůh se dává člověku poznat

c) Bůh obnovuje vztah s člověkem

Zjevení rozlišujeme na obecné a specifické.

Obecné: pomocí stvoření, přírody (Řím 1:19-20) a svědomí (Řím 2:14-15) – aby lidé přemýšleli o Božích věcech (o existenci Boha)

Specifické: sny, vize, řeč, div, znamení, Žid 1:1, Bible - aby lidé poznali Boží plán (osobní setkání se s Bohem).

a) zjevení v Písmu = psané slovo, Bible

b) zjevení v Kristu Ježíši = živé slovo (Jan 1:1, Kol 1:15, 2:9)2. Co je Bible?Bible je kniha, kterou napsali lidé vedení Duchem svatým, tj. říkáme, že jde o Boží psané (Bohem inspirované) slovo.

Smyslem Bible je poselství o Božím spasení a vykoupení = záchraně hříšného člověka. Dále je to kniha historická, zeměpisná, básnická,…

Bible je určena pro člověka a pouze částečně vypovídá o Boží slávě.

Bible (řecky biblion) původně znamenala „list, kniha“, později se Bible stává označením pro „Knihu knih“. Bible se skládá z několika knih, které byly sepisovány během mnoha let (SZ vznikal během asi 1100 let, NZ pak během asi 50 let).

Bibli rozdělujeme na dvě základní části: SZ a NZ. SZ se skládá ze 39 knih (hebrejsky) a NZ ze 27 knih (řecky). Dohromady tedy 66 knih. Právě tolik knih tvoří celek Bible, tj. kánon. Význam slova kánon je vlastně měřítko, norma, pravidlo. Kánon = autoritativní soubor Bohem inspirovaných spisů s přesnými literárními hranicemi.

Bible je tedy měřítko naší víry, pravidlo víry. Kanonizace Bible = vybrání nebo určení takových knih, které byly napsány pod vedením Ducha svatého a tyto knihy pak následně uznávány jako plnohodnotné Boží zjevení. Tyto knihy jsou pro křesťana závazné pro jeho život s Bohem.

V SZ mluví Bůh skrze zákon a proroky a v NZ skrze Ježíše Krista (v Něm se stalo slovo tělem).3. Starý zákon • některé části SZ vznikaly již v 2 tis. př. Kr.

 • vyprávění, kultické formy, zákony,… se předávaly většinou ústně a správnost jejich tradování byla přísně střežena

 • mnohé SZ látky byly později zaznamenány, systematicky pak nejpozději od doby krále Šalomouna (960 př. Kr), kdy kvetlo písemnictví, existoval chrámový archív, který uchovával posvátné texty

 • v roce 586, po dobytí Judska Babylóňany byl chrám zničen a jistě i část písemností

 • v roce 539 nad Babylónem zvítězil perský král Kýros II a dovolil Židům návrat do vlasti

 • po navrácení z Babylónského zajetí (586-539) Židé znovu vybudují chrám roku 515, také je vytvořen nový archív a z něho vyrostla SZ sbírka (zajetí totiž ohrozilo kontinuitu ústní tradice)

 • růst sbírky trval několik set let a byl ukončen v 1. století po Kristu

 • psalo se na svitky (kůže, pergamen, papyrus)

 • slova se zachovali do dnešní doby jen díky pečlivé práci opisovačů

 • představa SZ kánonu je shrnuta ve verši Lk 11:51

 • Sám Ježíš a apoštolové uznávali autoritu Písma – SZ

 • Dnešní Židé dosud považují za Písmo jen naše nynější SZ knihy

Kanonizace SZ
K uzavření kánonu přispěly některé faktory:

 1. vnější: dobytí a zboření Jeruzalému římským vojskem roku 70 n.l. a následné rozptýlení Židů

 2. vnitřní: obrana proti sektám a proti šířícímu se křesťanství

Oficiální kanonizace SZ byla uskutečněna roku 90 n.l. v Jamnii čili Jabné za přítomnosti sboru učitelů Zákona – palestinský kánon, třídílný.

  1. Zákon (Tóra) – 5 knih Mojžíšových (Gn, Ex, Lv, Nu, Dt), je to nejstarší část SZ a proto se stala měřítkem pro přijetí dalších knih do kánonu

  2. Proroci (Nebím) – knihy byly uceleny kolem roku 200 př. Kr., patří sem spisy: Starší proroci (Jozue, Soudců, Samuel, Královská), pozdější proroci (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel) a dvanáct malých proroků.

  3. Spisy (Ketubím) – knihy byly uzavřeny patrně až roku 90 n.l. v Jamnii. Patří sem Žalmy, Job, Přísloví, Rut, Píseň Šalomounova, Kazatel, Pláč, Ester, Daniel, Ezdráš a Nehemiáš, Paralipomenon.Septuaginta

Je to překlad SZ do řečtiny pořízený pro Židy bydlící mimo Palestinu. Byl sepsán před více než 200 lety př. Kr. v Egyptě, v Alexandrii, tedy v době, kdy nebyl ještě uzavřen SZ kánon, a proto obsahuje některé knihy apokryfní. Název překladu je řecky Sedmdesátka, podle údajného počtu překladatelů.Samaritánský Pentateuch

Samaritáni byli osadníci, přivedení do Samaří po pádu Izraelského království roku 722 př. Kr. asyrským králem. Přijali židovské náboženství, ale díky odmítnutí Židů při výstavbě chrámu se stali nepřáteli Židů. Později byli vyhnáni z Jeruzaléma a bohoslužby soustředily na hoře Garizim. Samaritáni uznávají jen Pentateuch, čili 5 knih Mojžíšových. Viz rozhovor Ježíše se Samaritánkou (J 4, 4:20).4. Nový zákon

 • prvotní církev se učila z Písma, tj. Starého zákona (např. Sk 17:11, Lk 11:51,…), dále učení prvotní církve bylo založeno na učení (ústní podání) apoštolů, tj. přímých svědků Ježíšova učení, odtud apoštolská církev (Sk 2:42, Ef 2:20, Lk 1:2, Žid 2:3, 2.Pt 3:2, Ju 17,…)

 • jako první začal psát Pavel sborům (dopisy = epištoly) aby sbor, který založil povzbudil, napomenul, poradil nebo odpověděl na různé otázky, které po něm žádali

 • s dopisy měl být seznámen každý a pak měly být čteny v jiným sborech, jako první dopis napsal 1.Tes (50), 2.Tes (50/51), 1.Kor (55), 2.Kor (56), Řím (57),… atd.

 • postupem času umírali (byli zabíjeni) apoštolové a tak vznikla potřeba zachytit písemně to, co se do této doby předávalo ústně, totiž život a působení Pána Ježíše Krista; takto začala vznikat 4 evangelia (Mt (60-70), Mk (50/60), Lk 60-62), Jan (80-85))

 • ke konci prvního století byly nasány již všechny knihy, nejmladší jsou Janovy spisy (Jan 80-85, 1-3.Jan 90-99, Zj 81-96)Kanonizace NZ
 • církev kánon nevytvořila, ona jej jen uznala a přijala; pokud je inspirace hlavní podmínkou kanonizace, žádný koncil, žádní lidé tedy nemohli vytvořit NZ kánon, protože nikdo nemohl vdechnou inspiraci do již existujících děl

 • v procesu kanonizace se církev nesnažila vnutit svou autoritu některým z mnoha dokumentů, které mezi křesťanskými skupinami kolovaly

 • církev uznáním a definováním NZ kánonu nevytvořila o nic více než Isaac Newton objevením gravitačního zákona

 • v těchto spisech a jen v nich církev pod vedením Ducha svatého slyšela a nepřestává slyšet pravé tóny dobrého Pastýře (Jan 10:4-5)

 • mezi léty 110-130 se vytváří soubor novozákonních spisů tím, že si jednotlivé křesťanské sbory posílají a vyměňují to, co dosud měly a čeho užívaly

 • v 2. století je z mnoha spisů NZ citováno u mnohých církevních pisatelů (Klement, Ignacius, Polykarp, Justin Martyr, atd…)Utvoření a vymezení NZ kánonu dopomohly církvi nejrůznější hereze, tj. falešné učení uvnitř církve. Bylo třeba jasně vymezit učení církve a tak došlo ke kanonizaci NZ.Nejvýraznější herezí ve 2. století byl gnosticizmus, od řeckého slova gnósis, poznání. Zjednodušeně: řecké filozofování o protikladu těla a duše. Naše fyzická těla jsou součástí tohoto zlého světa, naše duše jsou božskou jiskrou, uvězněnou v těle. Spása je únik duše z těla do nebeských říší nahoře.

Po spojení tohoto řeckého směru s křesťanskou zvěstí vzniká falešné učení, které v letech 135-150 zastával Marcion (syn biskupa v Sinope u Černého moře). Marcion učil o dvou bozích, první byl menší bůh SZ, zlý bůh – Démiúrg, stvořitel světa a těla (nepodařené dílo). Druhý bůh byl dobrý, vlastně svrchovaný Bůh, který se zjevil skrze Krista. Marcion zavrhl SZ (byl protižidovského zaměření) a všechny známé listy kromě Lukáše (bez prvních 2 kapitol, ve kterých je popsáno narození z panny) a 10-ti epištol Pavlových. Tím vznikl Marcionův kánon (kolem roku 140).Proti gnosticizmu bojuje apoštol Pavel (1.Tim 6:20) a Jan (1.Jan 4:2-3)Marcionův kánon vzbudil ve sborech prudký odpor a donutil ke snaze kanonizovat NZ, tj. vybrat ty listy, které jsou inspirovány Duchem svatým a tyto listy označit za autoritativní. Tak vznikl Muratoriho kánon. Je pojmenován podle jeho nálezce, knihovníka a historika, který nalezl seznam v knihovně v Miláně roku 1740. Rukopis není starší než ze sedmého století, jeho obsah vznikl někdy kolem roku 170. Obsahuje všechny listy kromě listu Židům, Jakubovu epištolu, obě Petrovy epištoly a 3. Janovu.

Seznam 27 knih (dnešní obsah NZ) byl vypracován na třetím koncilu v Kartágu roku 397.Nejvíce byly až do 4. století odmítány tyto knihy: epištola Jakubova, Judova, 2. Petrova, 2. a 3. Janova a list Filemonovi. Pochybnosti způsobovaly také listy Židům a Zjevení. Také reformace dočasně zpochybnila některé listy: Luther odmítl Jakuba, Judu, Židy a Zjevení, Kalvín pak pochyboval nad 2. Petrovou epištolou.5. Autorita NZ vedle SZ: 1. Pavlovy dopisy byly považovány za Písma ještě během Petrova a Pavlova života (2. Petr 3:15-16)

 2. Spojení SZ verše (Dt 25:4) s NZ veršem z Ježíšova učení (Luk 10:7) ukazuje na společné autoritativní Písmo (1.Tim 5:18)

 3. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem; Písmo jako měřítko víry, základ pro život (2.Tim 3:15-16)

 4. autorita Pavlových epištol (1.Kor 14:37, Kol 4:16, 1.Tes 5:27, 2.Tes 2:15, 3:4,…)Kdy došlo k rozdělení Bible na jednotlivé kapitoly a verše?Rozdelenie Biblie na kapitoly vzniklo okolo roku 1200 (Stephan Langton) a na verše dokonca až v roku 1551 (Robert Stephanus); obe delenia sa zaviedli kvôli ľahšej orientácii. Je to zaiste nesmierne užitočná vec, ale niekedy nám bráni vidieť prirodzený prúd textu a myšlienok pisateľa.
Re: BIBLE (Skóre: 1)
Vložil: noire v Pátek, 09. listopad 2007 @ 09:18:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ještě doplnění:

Rozdíly, zvláště teologické, v Septuagintě a v součastné Hebrejské bibli - tedy SZ - jsou minimální. (týká se to knih, které jsou v Hebrejské bibli, z které se překládá starý zákon.) Z toho lze usuzovat, že text starého zákona se od r. 200 l. př.Kr. nezměnil. Křesťanská církev tedy nemohla do starého zákona zasahovat. Výčet a obsah knih je věcí tehdejších židovských učenců.

Texty, které jsou uvedeny v SZ, je nutno vnímat v kontextu té doby, brát ohled na literární druh jednotlivé knihy ze SZ a tehdejší rozšířené představy o světě a člověku. Tyto znalosti umožní lépe porozumět důvodům, proč bylo něco napsáno tak, jak bylo napsáno.

S NZ je to trochu složitější, od vzniku křesťanství vzniklo mnoho různých spisů. Ve třetím století byly vybrány knihy, které se považovaly za inspirované, a utvořil se soubor spisů, který je obecně nazýván novým zákonem, nebo z angličtiny novou smlouvou (covenant). Z množiny spisů, které po křesťanských sborech kolovaly (tehdy byla církev pronásledovaná a vzájemné kontakty byly omezené), byly vyřazeny především gnostické a jiné bludné spisy. Do knih, které jsou nyní součástí NZ, se pravděpodobně žádné zásahy nedělaly. Pokud někdo preferuje gnostické učení, tak vyřazení gnostických spisů (evangelium sv. Tomáše, Jidáše a pod.) může považovat za cenzůru.

Z dochovaných zlomků textů a z citací NZ dalších křesťanských autorů se usuzuje, že podoba tehdy uznaných knih nového zákona (tehdy řeckého), měla stejnou podobu, jako dnes. Jsou místa, o která jsou vedeny spory. Tyto spory ohledně NZ však působí skupiny, které se snaží upravit (omezit) NZ podle svého učení (vlastní představa o Bohu, světě a člověku), takže tam chybí objektivita.

Martin Č.

Martin Č (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 09. listopad 2007 @ 09:38:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Rozdíly, zvláště teologické, v Septuagintě a v součastné Hebrejské bibli - tedy SZ - jsou minimální. (týká se to knih, které jsou v Hebrejské bibli, z které se překládá starý zákon.) Z toho lze usuzovat, že text starého zákona se od r. 200 l. př.Kr. nezměnil. Křesťanská církev tedy nemohla do starého zákona zasahovat. Výčet a obsah knih je věcí tehdejších židovských učenců.--

Není to tak docela pravda např.  již Septuagintě  byl zkreslen text Izajáše který psal  o početí mladé ženy účelově na pannu,
tohoto chybného(účelového?) výkladu v rozporu s hebrejským textem se již dopustil autor Matoušova evangelia

 http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040007 --Z dochovaných zlomků textů a z citací NZ dalších křesťanských autorů se usuzuje, že podoba tehdy uznaných knih nového zákona (tehdy řeckého), měla stejnou podobu, jako dnes.--

Také zcela neplatí například v některých nejstarších verzích Biblí chybí celé pasáže např. o cizoložné ženě kterou chtějí kamenovat,velký problém je také v v národních překladech např. český ekumenický obsahuje celou řadu odchylek od hebrejského a řeckého textu.  
Martin Č. (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 09. listopad 2007 @ 12:21:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--ad. pana nebo mladá žena: Oba překlady jsou možné--

to právě nejsou,autor v článku uvádí jasné důvody- Izajáš o zrození z panny vůbec nic nepsal,staří Židé ani nic takového zazračného neznali,je to prvek typický pro jiná náboženství  hebrejština měla pro pannu jasné slovo Betulah navíc Izajáš popisuje někoho jiného než Ježíše v daleké budoucnosti 


--proč záměrně vybírat překlad, který umožňuje jiný výklad, než bible učí?--
 
ono je to přesně naopak-církevníci záměrně měnili text hebrejské Bible aby jim to pasovalo s Matoušem a s jejich tradovanou věroukou.Dneska pod tíhou historických faktů jsou nuceni danou pasáž překládat povětšinou správně Re: BIBLE (Skóre: 1)
Vložil: radO v Pátek, 09. listopad 2007 @ 12:53:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a nemyslíte, že to třeba mohlo být, že když to celé dávali na koncilu dohromady, tak tam dali jenom ty části nového zákona, které se jim líbily+ocenzurovali to co bylo nepřijatelné, hlavně kvůli mocenským důvodům...?
vždyť, jak můžeme řííct, že třeba nový zákon a to co tam je (př. římanům 13 )nemá nic společného s podporou thdejší říše/impéria?
pak je docelal jednoduché si to obhájit, že je to dílo ducha sv. a udržovat lidi v nejistotě, strachu před vládou/tehdejšími autoritami...-dnes stálé uctíva různé "duchovní"/mocenské autority-ikdyž ježíš řekl" všichni jste bratři"

vždyť teroreticky kdyby to tak bylo, tak všeobecná církev by žila skoro 2tis. let v nějaké lži, kterou by ještě podporovala  a udržovala
v nevědomosti velké masy lidí.-kromě různých kacířů, kteří se možna proti tomuto rozhodnutí různě bouřili..

-proto myslím, že je dobré o tom zjistit iformace-Stránka vygenerována za: 0.25 sekundy