Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a dnes je Státní svátek - Cyril a Metoděj.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 396016, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 152 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108537222
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ
Vloženo Úterý, 01. leden 2008 @ 19:01:21 CET Vložil: spuntik

Kázání poslal Gregorios777


Většina věřících v Krista má dnes na mysli pouze věčnou spásu. O vstup do Království nebes na zemi, jenž má být jejich odměnou, se paradoxně vůbec nestarají. Přitom by to mělo po jejich spáse být jejich hlavním cílem. Ale opravdu nikde, jsem se nesetkal, že by někdo z věřících usiloval o možnost vstupu do KRÁLOVSTVÍ. Tato perspektiva nějak před současnými křesťany jaksi neleží. Je úplně opominuta.

V této věci vládne až zoufalá nevědomost a nedostatek učení. Proto se pokusím zaplnit tuto mezeru a modlím se, aby dal Pán příslušným bratřím případné zjevení Ducha, aby to v Písmu spatřili a zařídili se podle toho.

Zatímco věčná spása je pro pravého věřícího v Krista jednou provždy vyřešena Kristovou obětí na kříži, tak otázka jeho vstupu do Království zůstává stále otevřená. Věčná spása nezávisí na žádných dobrých nebo zlých skutcích věřícího - závisí pouze na jeho pravé víře v Krista a na jeho znovuzrození z vody ( Slova ) a Ducha. Vstup do Království je však podmíněn našimi SKUTKY, činěním Boží vůle.

O věčnou spásu usilovat nemusíme, o KRÁLOVSTVÍ naopak máme usilovat velice. Apoštol Pavel se přímo hnal za tímto cílem ( Fil 3,12.14 ) a běžel tak, aby byl prvním na stupínku vítězů ( 1Kor 9,24-27 ). Apoštol Petr nás vyzývá, abychom činili určité věci, "aby nám bylo hojně způsobeno vejití do věčného Království Pána našeho..." ( 2Pt 1,5-11 ), aby se nám otevřel hojný vstup.

Zatímco všichni věřící, kteří byly vyvoleni před ustanovením světa, vejdou do věčné spásy, ne všichni z nich, kteří nazývají Ježíše Pánem, však vejdou do Království. Pouze ti z nich, kteří činí Boží vůli ( Mt 7,21 ). Je mnoho povolaných ( do věčné spásy ), ale málo vyvolených ( pro Království ). Většina půjde po široké cestě ( Mt 7,13 ) vedoucí do záhuby ( do dočasného podílu na záhubě - Zj 2,11 ), a budou mít určitý podíl na odsouzení světa, když budou dočasně odsouzeni spolu s ním ( 1Kor 11,32 ) a jejich díl bude dočasně ( nejdéle po dobu trvání Království ) položen s nevěrnými ( Lk 12,46 ).

K životu ( = k životu v Duchu zde na zemi a k životu v Království ) však vede pouze úzká cesta kříže a sebezapírání ( Mt 7,14 ), hledání a činění Boží vůle a vedení Ducha, naplnění a dokonání Božího záměru tak, jak je o nás psáno v knihách ( Žd 10,7 ), chození ve skutcích, které pro nás Bůh připravil (Ef 2,10 ).

Celé kázání na hoře v kap. Mt 5-7 se vztahuje právě k tomuto vstupu věřících do Království. Tato řeč byla pronesena především k Pánovým učedníkům ( Mt 5,1 ). I když poslouchaly i zástupy, z nichž později měli někteří také uvěřit. Vidíme zde, že zatímco věčná spása je DOKONÁNA Kristem na kříži, náš VSTUP DO KRÁLOVSTVÍ ještě dokonán NENÍ. Zatímco o věčnou spásu se zasloužil Kristus a my se o ni NIJAK zasloužit nemůžeme ( POUZE VĚŘÍME bez skutků - Ef 2,8-9), o vstup do Království se zasloužit musíme, jinak do něj nevejdeme.

Pán Ježíš pro náš vstup do Království požaduje větší spravedlnost, než byla spravedlnost farizeů a zákoníků ( Mt 5,20 ). Když nám je tedy dává jako laťku, kterou máme překonat, znamená to, že spravedlnost mnoha z nich, kteří brali zákon vážně byla skutečně velmi vysoká ( viz. Saul z Tarzu - Fil 3,4-6 ). Pán Ježíš pro vstup do Království požaduje chudého ducha, lkání, tichost, hlad a žízeň po spravedlnosti, milosrdenství, čisté srdce, pokojný charakter, snášení protivenství pro spravedlnost (viz blahoslavenství v Mt 5. ), mučednictví nebo ochotu ho podstoupit ( Zj 20,4 // Zj 12,10-11 ). Pán požaduje milování nepřátel a činění dobra ( Lk 6,35 ).

Pán pro vstup do Království požaduje také úctu k Božímu zákonu ( to je NOVINKA, že? Mt 5,17-20 ) a naplnění jeho hlubšího smyslu ( Mt 5,21-48 ) v našich životech, nejen naplnění jeho vnějších nařízení ( což nelze jinak než skrze Ducha - Ř 8,4 ). Dále Pán požaduje vystříhat se od pokrytectví ( Mt 6,1-8 // 6,16-19 ), odpouštějící srdce ( Mt 6,14-15 ), vystříhání se od lakoty a mamonu ( život v relativní chudobě, kdy nám stačí naplnění našich základních potřeb ), materialismu ( Mt 6,20-34 ), neboť bohatý nesnadno vejde v Království nebes ( Mt 19,23 ). Dále Pán pro vstup do Království požaduje odpouštějící a neodsuzující srdce ( Mt 7,1-5 ), úsilí v modlitbě a hledání Království ( Mt 6,33 // 7,7-11 ), a zejména vejití úzkou branou a jití úzkou cestou kříže ( Mt 7,13-14 ), varování se před falešnými proroky a učiteli, protože kdo podlehne jejich učení, ten svoji odměnu ve formě Království může ZTRATIT ( 2Jan 7-11 ). Pán také požaduje ovoce a činění Boží vůle ( Mt 7,20-23 ) a respekt k Jeho Slovu ( Mt 7,24-27 ). Požaduje také opuštění všeho a následování Pána ( Mt 19,27-30 ). Požaduje zasazování ran svému tělu ( tělesnosti ) - 1Kor 9,23-27. Pro tyto všechny důvody je psáno, že musíme být HODNI postavit se před Synem člověka, až přijde, aby každému odplatil podle jeho skutků ( Lk 21,36 ). NIC z těchto všemožných požadavků však není nutné pro věčnou spásu. Jinak by byla spása ze zákona. Spása ze zákona není, avšak vstup do Království již s naplňováním Božích zákonů skrze moc Ducha svatého souvisí (Ř8,4 ). Pro vstup do Království má Pán Ježíš velmi přísné požadavky.

Zde vidíme, jak by bylo pošetilé směšovat věčnou spásu se vstupem do Království. Jde o dvě různé věci!!! Jedna se získává vírou, zdarma, z milosti, druhá se získává skutky, které budou ODMĚNĚNY Královstvím, kde navíc budou i rozdílná postavení. Někdo bude vládnou nad pěti městy, jiný nad deseti ( Lk 19,17-19 ).

Do spásy se tlačit nemusíme, do Království však ano ( Mt 11,12 ). Království musíme uchvacovat a snažit se být co nejlepšími věřícími, kteří se líbí Pánu, abychom jako blahoslavení dosáhli PRVNÍHO VZKŘÍŠENÍ ( Zj 20,6 // Fil 3,7-15 ). Někteří se pro Království dokonce stali eunuchy ( Mt 19,12 ), nebo se zřekli manželství - viz. Pavel. ( Zajisté uznáte, že pro věčnou spásu by se ničeho toho zříkat nemuseli! )

Do Království nevstoupí věřící, kteří vytrvale páchají skutky těla (Ga 5,19-21 // 1Kor 6,9-10 ). Ti budou naopak v průběhu Království napravováni a trestáni ve vnějších temnotách, kde bude pláč a skřípění zubů, protože před soudnou stolicí Krista každý věřící obdrží to, co působil skrze své tělo, buď dobré nebo zlé ( 2Kor 5, 10-11 ). Neužiteční, špatní a zlí věřící obdrží dočasný podíl účasti na druhé smrti ( Zj 2,11 ).

Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že je chybou směšovat Království Krista na zemi, které bude ODMĚNOU za SKUTKY věřících, s věčnou spásou, která je DAREM z milosti bez skutků. Tím je setřen rozdíl mezi vírou a skutky, mezi milostí a zákonem. Skutky jsou užitečné JEN pro naši ODMĚNU, jen pro vstup do Království, nikoli pro naši spásu. Pro tu je důležitý pouze Kristův skutek na kříži a naše víra, kterou nám Bůh dal skrze své Slovo. Na své věčné spáse spolupracovat nemůžeme. Vzhledem k odměně a ke vstupu do Království jsme ale Božími spolupracovníky, pomocníky ( 1Kor 3,9 ). Můžeme spolupracovat pouze na své spáse v Království ( Fil 2,12 ), dosáhnout věčného života v budoucím věku Království ( Mk 10,30 // 1Tim 6,12 ) a zachovat zápis svého jména v knize života v Království ( Zj 3,5 ), což se týká plnosti našich skutků před Bohem ( Zj 3,2 ). Věčnou spásu ztratit v důsledku svých skutků nemůžeme, Království skrze skutky ztratit můžeme a ještě můžeme být v jeho období přísně potrestáni skrze oheň ( 1Kor 3,11-17 ). Pán věřícím odplatí podle jejich skutků ( 2Tim 4,14 ) při svém příchodu ( Mt 16,27-28 ) v DEN PÁNĚ.

Proto se máme snažit získat Krista, hlouběji, získat Království a získat odměnu a vítězství. Proč? Z nějakých sobeckých důvodů? Pro sebe? Nikoli, ale zejména k radosti našeho Pána.


Podobná témata

Kázání

"NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 52 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 02. leden 2008 @ 19:22:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pro lepší porozumění termínu KRÁLOVSTVÍ, je třeba vědět, že Království Boží má několik různých aspektů, které je třeba vždy pečlivě rozlišovat při četbě NZ:

1) Duchovní aspekt Království, u kterého jde o neviditelné Království - ( např. Jan 3,3.5 // Mt 3,2 // Mt 16,19 // Mt 23,13 // Lk 17,21 // Ř 14,17 // 1Kor 4,20 // 1Kor 15,50 // Kol 4,11 // Jan 18,36 // Kol 1,13 // Žd 12,28 // Zj 1,9.

Tento aspekt Království se získává zdarma milostí skrze víru ( bez skutků ) a souvisí s věčnou spásou.


2) Fyzický aspekt Království, které bude viditelnou, hmatatelnou vládou Boží a Kristovou na zemi, kdy Kristus spolu se svatými převezme vládu nad celou stávající zemí a zasedne na zaslíbený trůn Davidův v Jeruzalémě, který bude hlavním městem světa. Toto Království spravedlnosti a pokoje bude odměnou Kristu a jeho věrným - ( např. Lk 1,31-33 // 2Sam 7,18-29 // 2Par 6,14-16 // Mt 6,10 // Mt 8,12 // Mt 13,43 // Mt 20,21 // Mt 26,29 // Lk 19,12 // Lk 22,29 // Lk 22,30 // Sk 1,6 // 2Tim 4,1 // 4,18 // 2Pt 1,11 // Mt 19,24 // Mk 9,47 // Mk 10,23 // Lk 6,20 // 7,28 // Lk 9,62 // Lk 13,29 // Lk 14,15 // Lk 19,11 // Lk 22,16.18 // Sk 14,22 // 1Kor 6,9 // 2Tes 1,5 // Mt 5,3 // 5,19 // 5,20 // Mt 7,21 // 8,11 // Mt 19,12 // 19,23 // 2Tim 4,18.

Získání tohoto aspektu Království vyžaduje velké oběti, sebezapírání, úsilí a mnoho utrpení, je odměnou za skutky, za naplnění Boží vůle.3) Věčný aspekt Království - které je všeobecně Královstvím Božím ve věku věčnosti na Nové zemi a v Novém nebi ( např. Zj 11,15 // 1Kor 15,24. Tento aspekt Království je obvykle propojen s fyzickým aspektem, neboť viditelné Království Boží má svoji pozemskou část ( 1000 let - Zj 20,4 ) a nebeskou část ve věčnosti. Tisíciletým pozemským Královstvím se začíná Kristova vláda, která bude trvat navěky a až do věčnosti.


4) Smíšený aspekt Království - některé verše v sobě obsahují několik aspektů Království najednou ( např. Zj 11,15 - duchovní, fyzický i věčný aspekt // 1Kor 15,24 - fyzický i věčný aspekt // Mt 13,19 - fyzický i duchovní aspekt // Mt 11,12 - fyzický i duchovní aspekt // Mk 10,14 - fyzický i duchovní aspekt.


5) Všeobecný aspekt - který v pojmu Boží Království zahrnuje všechny ostatní aspekty Království jako celek a jež je všeobecným pojmem bez bližšího rozlišení. Tento aspekt zabírá prostor od minulé věčnosti do budoucí věčnosti - tedy od věčnosti do věčnosti.

Re: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 02. leden 2008 @ 19:41:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Další podmínky vstupu do tisíciletého Království:

- Lk 9,62: Kdo se ohlíží zpět za svým pluhem, není způsobilý pro Království nebes

- Mt 18,1: Být pokorní jako děti

- Mk 4,11: Bude dáno těm, kteří jsou při Ježíšovi se dvanácti - tedy věrným učedníkům

- Mk 9,47: Raději si utnout ruku, nohu či vyloupnout si oko, než hřešit ( není myšleno fyzické zmrzačení !!! - hřešit se dá i s jednou nohou, rukou, okem. Ale jde odstranění ( mrtvení ) našich pozemských údů - smilstva, nečistoty, chlipnosti, žádost zlou, lakomství... Kol 3,5-6 ). Jde o vnitřní a nikoli o vnější zásah. Tělesné údy budou pro tyto věci MRTVÉ, jakoby UŤATÉ ( Ř 12,1 // Ř 6,12-13 ) a budou vydané Pánu k činění spravedlnosti.

- Lk 14,15-20: nemůžeme dát přednost nové vsi, novému spřežení ( majetku ) ani své manželce před Pánem. Ani otci, ani matce, dětem, sourozencům, ani sobě, své duši ( v.26 ).

- Sk 14,22: Vchází se tam skrze mnohá soužení

- 2Tim 2,12: Je nutno s Pánem trpět, abychom s Ním kralovali.

- Mt 13,43: Spravedlnost ve způsobu života

- Mt 20,20-23: Je nutné pít Pánův kalich ( Boží vůle ) a křtít se jeho křtem ( utrpení a kříž ).

- 2Tes 1,5: Musíme být HODNI Království nebes skrze utrpení


Re: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Středa, 02. leden 2008 @ 20:10:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Super. Takže křesťanství uspokojuje nejen touhu přežít svou smrt, která se neodvratně blíží, touhu po bohatství (Zj.21,18-21), které teď nemám a teď i touhu po moci, kterou zde na zemi nemohu naplnit. A všechny tyto touhy skryji za lásku k Pánu.Re: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 02. leden 2008 @ 20:29:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Hezký pokus, Gregory,

ale obávám se, že mnoho vyvolených na Grano nechodí a těch několik málo, kteří tu jsou, vědí, oč se jedná a žijí tak, aby jim do Království vstup bohatě vybaven byl. Ti ostatní nejsou ochotni zaplatit cenu; stačí jim, že budou spaseni a o odměnu jim nejde. Pravda je, že v křesťanstvu se o Království a skutcích, do něho vedoucích a především o potřebě aktivního činění Boží vůle, neučí. Ona totiž Boží vůle je většinou v přímém rozporu s tím, co chtějí vůdcové denominací a tzv. křesťanských církví (jakoby mohly existovat nějaké nekřesťanské). A Kristovo učení je v rozporu s tím, co učí. Oni s těmi, kteří se jimi nechávají svést, budou tvořit většinu těch, kteří přijdou, říkajíc: Pane, Pane, copak jsme ve tvém jému ... 

Kéž aspoň někdo z těch, kdo budou číst tento článek, zatouží po odměně, o níž šlo Pavlovi, a budou ochotni zaplatit cenu a chodit v oněch dobrých skutcích, které Bůh předem připravil, aby v nich chodili, neboť k tomu byli stvořeni v Kristu Ježíši. Amen.

willyRe: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (velitel@nato.cz) v Čtvrtek, 03. leden 2008 @ 14:08:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Fuj, Gregorie, království nyní? To zavání hnutím víry, že tys to zapoměl konzultovat s Pastýřem? A co ty, Pastýři, necháš to jen tak?Re: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: cumbulak v Středa, 09. leden 2008 @ 14:48:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
> Zde vidíme, jak by bylo pošetilé směšovat věčnou spásu se vstupem do Království. Jde o dvě různé věci!!!

Vzladom na to, ze pojem Kralovstva, bol rozpitvany pomerne dost a da sa aj nazorne predstavit, ta druha, "rozna" vec sa prijima ako abstraktne slovo, pricom si nie som vobec isty, ci je vacsine ludi jasno, co to slovo znamena. Takze sa nutne nuka nasledujuca otazka:

Vojak Kefalin, a co konkretne si vlastne predstavujete pod pojmom "spasa"?Re: NESMĚŠUJME VĚČNOU SPÁSU A KRÁLOVSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 09. leden 2008 @ 18:54:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gríšo,
moc Ti děkuju za tenhle článek. Konečně sem si ho přečet s Biblí v ruce pořádně. Před časem sme si s bratřími četli evangelia a dospěli sme k názoru, že ne všichni spasení budou s Pánem=logicky tamty wostatní budou jinde, a proto mě zajímá, KDE BUDOU TY WOSTATNÍ, KDYŽ NEBUDOU V KRÁLOVSTVÍ? - nenašel sem to zatim (ne, že by mě to zajímalo, já chci radši tu odměnu).

Taky si nejsem jistej, jesli Ti správně rozumim. Podle Tebe bude odměna v Království na furt, anebo "jenom" na 1000 let s tim, že se potom tohle "kastovnictvíů zgleichschaltuje na homogenní masu?
díky za názory
eleazar (, kariérista ?)Stránka vygenerována za: 0.39 sekundy