Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Roman.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 16185, komentáře < 7 dní: 257, komentářů celkem: 396995, adminů: 60, uživatelů: 5076  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 303 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108966404
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: PO MÉM ODCHODU PŘIJDOU VLCI
Vloženo Čtvrtek, 13. březen 2008 @ 15:39:12 CET Vložil: bolek

Kritika bludů poslal Gregorios777


Už od dob starozákonního Izraele vidíme tento jev. Nastane nějaké probuzení a postupem času pomine, utichne, Boží lid postupně odpadne od učení a praktikování Božího zjevení. Pak Bůh opět vzbudí nějakého "soudce", probuzení se na čas obnoví a pak opět upadne. Takto to bylo s Izraelem a je tomu tak i s Církví.

Církev se držela učení Krista, apoštolů a praxe Božího zjevení od svého vzniku v roce 32 AD až zhruba do smrti posledního apoštola Jana. Krátce po jeho smrti mezi léty 100-110 AD začala odpadávat od Božího zjevení. Je to jev, který popsal už apoštol Pavel, a který, jak věřím má všeobecnou platnost.

Pavel si před svým odchodem do Jeruzaléma k sobě povolal do Milétu starší z Efezu a řekl jim:"Buďte tedy sebe pilni i všeho stáda, v němž Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kterou sobě dobyl svou vlastní krví. Neboť já to vím, že PO MÉM ODCHODU, vejdou MEZI VÁS vlci hltaví, kteří nebudou odpouštěti stádu. A Z VÁS SAMOTNÝCH povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby obrátili učedníky po sobě" (Sk 20,28-30).

Tak se také stalo. V době Pavlova uvěznění se již od Pavla odvrátily všechny maloasijské církve (místní sbory), jak píše v 2Tim 1,15. Do místní církve vnikli jak falešní (neznovuzrození, nemající Ducha Kristova) "bratři" - vlci, tak také samotní praví věřící z řad Pavlových žáků, začali přejímat a šířit tyto bludy, které tam vlci vnesli. A to si uvědomme, že ti starší v Efezu byli Pavlovými osobními žáky (viz. jak tvrdí církevní otcové, že prý někteří z nich znali apoštoly nebo byli žáky některého z nich - čeho je to zárukou?) se kterými strávil celé dva roky! (Sk 19,8-11). Tento jev je platný všeobecně, jak dokazují dějiny i současnost. První Církev po odchodu apoštolů se od jejich učení odvrátila právě tak. Jako čistá panna zasvěcená Kristu vydržela tedy asi 70-80 let. Těžko si lze představit, že dnes by nějaké se*****ární probuzení (tedy, pokud by vůbec bylo z Ducha svatého) vydrželo déle než první Církev, která byla pod dohledem apoštolů - dohlížitelů (biskupů) celé všeobecné Církve.

Mezi tzv. církevními otci došlo poznenáhlu k úplnému zkreslení Evangelia milosti a ti se dostali do stavu věřících, opsaných v listech Galatským a Židům. Většina jich díky Bohu nekázala nějaké kardinální bludy, někteří však ano. Ti však byli většinou exkomunikováni.

Do církve začaly pronikat jako přídavek ke Kristovu učení všemožné pohanské praktiky a učení. Bůh však nedopustil, aby došlo k průniku a usídlení vážných kardinálních bludů. V tomto stavu se nyní nachází dnešní Římskokatolická církev. Spousta pohanských učení a praktik smíšených s Kristovým učením, ale díky Bohu, žádný velmi vážný blud v oblasti Kristologie a jiných důležitých nauk. Je tam jen jeden kardinální blud, a to je hlásání spásy ze skutků, což je popřením Evangelia milosti, avšak tento jev se s ŘKC táhne už od doby církevních otců. Je to vlastně judaismus se všemi vnějšími znaky - zákon (spása ze skutků) a záliba ve SZ věcech, speciální obleky ( i s pokrývkami hlavy!) speciálních služebníků - kněží, prostředníků mezi Bohem a člověkem, existence tzv. laiků, chrámy (kostely) a umělecká díla v nich, fyzický oltář, kadidlo, hudební nástroje apod. Také středověké upalování čarodějnic a "kacířů" sem patří.

Podobně tomu bylo i s protestantskou reformací, která slibně začala, avšak nedokonala započaté dílo. Brzy upadla (jako papeženci) do smilného spojení s politickým světem a započala vytvářet denominace odlišující se od sebe na základě učení (novokřtěnci - baptisté, letniční, charismatici), správního zřízení (presbyteriáni), národnosti (Anglikáni), nebo na základě různých hnutí (bratrské hnutí). Tím se začal proces nekonečného štěpení. V oblasti učení nakonec reformace opět opustila původní Evangelium milosti a nyní zastává učení, které ve svém důsledku znovu hlásá spásu ze skutků. Do charismatických a letničních kruhů s úspěchem proniká pokleslá americká kultura v podobě tzv. Hnutí víry, které je v podstatě takovým falešným křesťanstvím s mnoha prvky šamanismu New Age. Také proniká bludná doktrína "Království nyní", jejíž jedním z důsledků je učení o spáse ze skutků.

Jednou z mála světlých stránek v dějinách moderní Církve bylo hnutí bratří v 18. a 19. století v Británii (Plymouthští bratří) a Německu, skrze které Pán Ježíš obnovil mnohá biblická učení, která zatemnil katolicismus i protestantismus. Byly obnoveny podstatné novozákonní pravdy o učednictví, o Království Krista na zemi apod. Avšak i toto vzácné hnutí nakonec padlo příčinou pýchy do stavu sboru v Laodiceji (Zj 3,14-22).

Velmi nadějný byl vstup čínského Kristovce Watchmana Nee na scénu, ve dvacátých letech minulého století. Ten ve svém učení a praxi shrnul, rozšířil a doplnil učení bratří 18. a 19. století. Avšak v roce 1952 byl čínsým komunistickým režimem uvězněn pro víru. Tato světlá episoda trvala tedy v čisté formě pouze necelých 30 let. A nyní trvá jen v místních církvích, které i nadále uznávají školu učení W.Nee.

Pokračovatelem W.Nee, měl být jeho žák, Witness Lee, který, na pokyn W.Nee, před jeho uvězněním, emigroval do USA. Duchovní skutečnost je taková, že satan, z obavy před rozšířením těchto sborů, postavených na Bibli, připravil duchovní protiútok v podobě osoby tohoto "učitele", který se postupem času ukázal být falešným, nemajícím ani Ducha Kristova. Jeho zásluhou byly tyto nadějné církve zasaženy bludem modalismu (směšování Osob Trojice) a bludem pravoslavné theose = smíšení Boha a člověka, zbožštění člověka. Podle tohoto učení je věřící člověk bůh v životě a přirozenosti (podobné učení zastává i pohansko-šamanské učení Hnutí víry - jde veskrze o pohanský koncept). Oba bludy jsou kardinální, nezůstávají a přestupují učení Kristovo a proto jejich vyznavači NEMAJÍ BOHA (2Jan 9). Žel na toto učení naletělo velké množství pravých, znovuzrozených Kristovců, ochotných následovat Pána Ježíše cestou kříže. Těchto pravých věřících je v této skupině snad 99-99,99%. Žel, v důsledku přijetí tohoto falešného učení, které nakazilo kompletně celé tamní učení (i jeho zdravé části - Kaz 10,1), tyto Boží děti NEMAJÍ BOHA - nemají Ho ve své duši (jen ve svém duchu), a nemají Ho ve své vnější přítomnosti jednotlivců i sborů. Ve své duši a ve své vnější přítomnosti mají falešného ducha. Tím neříkám, že tam není žádná duchovní přítomnost - ať už v knihách, v duši věřících nebo ve vnější přítomnosti. Ta je tam naopak velká. Jenže to není Boží Duch. Na první pohled (bez bližšího rozlišení), vypadá mezi křestany každá duchovní přítomnost jako Boží. Avšak není to tak.

Učení W.Nee zůstala věrná pouze skupina sborů, kolem sboru místní Církve ve Stuttgartu. Tyto sbory se v roce 1989 oddělily od učení W.Lee a od sborů, kteří jeho učení akceptují (většinou nevědomi si těch bludů - ani o nich NEVÍ).

Vidíme tedy, že žádné Bohem iniciované hnutí nepřekoná 70-80 let, které vydržela bez poskvrny prvotní apoštolská Církev. Mám však naději, že Pán Ježíš při svém příchodu, najde na zemi roztroušené skupiny vítězů, kteří naplní Boží záměr za celou Církev (jako Gedeonových 300 mužů). Mám naději, že tito vítězové budou plně obnoveni v charakteru i v učení a že Pán si je vyzvedne k sobě ve vytržení. Bude to právě Pánův příchod, který zabrání jejich obvyklému rozkladu a odpadnutí.


Podobná témata

Kritika bludů

"PO MÉM ODCHODU PŘIJDOU VLCI" | Přihlásit/Vytvořit účet | 45 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: PO MÉM ODCHODU PŘIJDOU VLCI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 13. březen 2008 @ 18:27:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"hlásání spásy ze skutků, což je popřením Evangelia milosti"

Pokuste se zamyslet nad textem
(Matouš 25,34 - 46)
co je skutečně důležité pro spásu. Zřejmě znáte jiné evangelium.


Jakub 2,20
Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?

Jakub 2,26
Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.Re: PO MÉM ODCHODU PŘIJDOU VLCI (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 13. březen 2008 @ 17:40:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle mě je tady jedna věc, která je stejná snad pro všechna náboženství - křesťanství nevyjimaje.

Myslíme si totiž, že doba vzniku našeho křesťanství byla svatá (čím starší tím posvěcenější a směrem k dnešku čím dál tím míň svatá). Jenomže kromě Pána Ježíše a jeho apoštolů ty sbory tehdy na tom byly možná ještě hůř než dnešní sbory!!

Chtěl bych to dohledat někde na internetu, jestli o tom existuje nějaký materiál...Re: PO MÉM ODCHODU PŘIJDOU VLCI (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 13. březen 2008 @ 17:08:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ještě k objasnění pojmu "církevní otcové". Církevní otcové jsou ve skutečnosti pouze APOŠTOLOVÉ Krista, zmínění v Novém Zákoně. Nikdo jiný, kdo přišel po nich, tak nemůže být označován. Pouze jejich (Krista a apoštolů) učení je závazné. A uznávat lze pouze učení, které je s učením apoštolů v souladu a vychází z něho.

Bylo by dosti paradoxní, kdyby ti věřící, kteří po Pavlově odchodu začali mluvit převrácené věci, byli označeni za církevní otce....Re: PO MÉM ODCHODU PŘIJDOU VLCI (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 14. březen 2008 @ 11:29:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, máš občas zajímavé postřehy, ale nemůžeš se zdržet těch ketegorických soudů o tom kdo má a nemá Ducha Kristova? Kdysi prohlásil Cyprian, že mimo (instituční) církev není spásy. Ty jsi to převrátil a skoro tvrdíš, že v instituční církvi není spásy. Jakoby jediná prává církev byl chaos lidí, kteří se musí pod vedením Ducha náhodně setkat někde v pronajaté budově a čekat, až zahřmí :-) Zkus se zamyslet nad tím, jak dopadne člověk, který druhé křesťany obviní z bezbožnosti.Re: PO MÉM ODCHODU PŘIJDOU VLCI (Skóre: 1)
Vložil: AdamS v Čtvrtek, 11. září 2008 @ 22:56:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že Greg nepřestává se svými útoky na službu bratra W. Lee, na místní církve a věřící, kteří z této služby přijímají duchovní užitek při následování Krista a budování Jeho Těla. Nemám tolik času, abych reagoval na vše, co bylo napsáno, ale pro zájemce se pokusím na některá nepravdivá nařčení odpovědět. Abych nezahlcoval tento server texty, které zajímají pouze omezený okruh čtenářů, pověsil jsem článek na téma smíšení Boha a člověka na stránkách: dobrazprava.blogspot.com


AdamSStránka vygenerována za: 0.40 sekundy