Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16266, komentáře < 7 dní: 382, komentářů celkem: 403849, adminů: 60, uživatelů: 5115  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 42 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Danny42
Myslivec
gregorios777
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110164708
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa?
Vloženo Čtvrtek, 13. březen 2008 @ 21:41:40 CET Vložil: Stepan

Charismatici poslal Benjamin

Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa?

na http://www.apologet.cz mě zaujal tenhle nový článek od Aleše France:
 

Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa?

Učení o Kristově duchovní smrti je fenoménem, se kterým jsme se v osmdesátých letech mohli setkat zejména v knihách protagonistů hnutí Víry. Postupně se však tato doktrína rozšířila i mezi charismatickou část evangelikálního spektra církví. Naposledy jsem se s obdobným učením setkal u Nickyho Gumbela, spolutvůrce charismatických Kurzů Alfa, kterého někteří – s nadsázkou – nazývají spasitelem křesťanství.

Na první pohled by se mohlo zdát, že učení o Kristu a jeho dějinné úloze v křesťanské spáse na Kurzech Alfa vychází z jasných základů, akceptovaných všemi křesťanskými tradicemi. Ve stěžejní knize Otazníky života se setkáváme s kapitolami ohledně Krista samotného, s jejichž východisky a závěry se bez problémů mohou ztotožnit všechny historické i současné křesťanské konfese. Více o christologii se ale můžeme dozvědět z Gumbelovy monografie „Proč Vánoce?“, která tvoří součást literatury doporučované na Kurzech Alfa. Gumbel zde minimálně naznačuje typický aspekt teologie, který je zastáván některými extrémními charismatickými skupinami. Jde o učení o Kristově „duchovní smrti“, která podle nich byla součástí jeho utrpení v zástupné oběti při vykoupení člověka.

Postupně se tato doktrína rozšířila i mezi širší, zpravidla charismatickou část evangelikálního spektra církví. Některé proudy zde pak vidí Kristovu „duchovní smrt“ jako důsledek oddělení od Boha na kříži a následné sestoupení Krista do pekel pak chápou jako Kristovo pekelné utrpení (1), případně boj se satanem (2) a protagonista hnutí Víry Copeland pak dokonce chápe „Kristova muka“ v pekle jako posedlost démony. (3)

Gumbel nejprve vysvětluje podstatu duchovní smrti:

„…šlo o něco horšího než o fyzickou a duševní bolest. Šlo o duchovní muka způsobená odloučením od Boha, když nesl všechny naše hříchy.“ (4) Tato interpretace není až tak ojedinělá, pokud by Gumbel nepokračoval: „Důsledkem našich skutků je duchovní smrt – věčné odloučení od Boha. Tento trest si zasloužíme všichni. Na kříži Ježíš nesl tento trest místo nás, aby nám bylo úplně odpuštěno a aby mohla být odstraněna naše vina.“ (5)

Ježíš tedy nesl zástupně trest duchovní smrti. Tím se Gumbel, pokud neztotožňuje, pak bezděčně přibližuje doktríně Ježíšovy duchovní smrti, i když ne v její vyhrocené formě.

Pokud zalistujeme v dalších knihách doporučovaných na Alfě, které se dílu vykoupení věnují, pak pod tématem „Proč Ježíš zemřel?“ (6) se hned na prvním místě setkáme s knížkou Tomáše Dittricha „Ze smrti do života“, kde je plasticky znázorněno Kristovo sestoupení do pekel. Dittrich uvádí, že:

„Zvíře, které bylo vyhnáno na bezvodou, úmornou pustinu k Azázelovi, bylo živým prorockým vyjádřením toho, že Ježíš náš hřích ponese se všemi jeho hroznými důsledky, včetně pobytu na místech věčného trápení. Ježíš do míst věčného zahynutí nevstoupil jako vítěz, ale jako odsouzenec. Tento hrozný stav ukončil svým nekompromisním zásahem teprve Bůh – tím, že svého Syna vzkřísil z mrtvých.“ (7)

Dittrich přitom zastává teorii, se kterou přišel kontroverzní charismatický teolog Derek Prince, který ji zmínil ve svých „Základech“, a které byly jako samizdat v období socialismu rozšířeny v letničních a charismatických sborech. Prince ji rozvinul i ve své, v ČR rovněž samizdatové studii „Dílo kříže“. Byl to totiž on, který přišel s analogií Krista a kozla Azazela, který byl při slavnosti smíření vyhnán na poušť:

„Ten druhý kozel – psanec, Azazel, byl odveden do pustiny, na pustá neobydlená místa člověkem, který jej tam zanechal a opustil… Opuštěný, v suché a neplodné pustině, potuluje se sem a tam a nakonec umírá zmořen hladem a žízní, sám, naprosto opuštěný. V předpisech také bylo, že člověk, který toho kozla vyvedl na poušť, se nemohl vrátit do tábora dříve, než se celý umyl a převlékl. To vypovídá o hrozném poskvrnění. Mám za to, že oba tito kozlové byli předobrazem Ježíšových utrpení.“ (8)

Prince dále píše:

„Když se – On, bezhříšný, stal na kříži hříchem, vytrpěl duchovní smrt: byl odříznut od Božího života. Potom zemřel tělesně. A pak prošel oddělením od přítomnosti všemohoucího Boha, a to bylo největší utrpení ze všeho. Existuje žalm, který popisuje Ježíšovo utrpení mezi smrtí a vzkříšením…je z nejzazší a nejspodnější jámy, z největší temnosti, kterou Ježíšova duše vytrpěla.“ (9)

Své učení pak blíže rozvíjí:

Z „ráje“ Kristus pokračoval dolů do oblasti „šeólu“ vyhrazené pro duchy bezbožných. Zřejmě jeho sestup na toto místo muk byl nutný k dovršení díla smíření za lidské duchy, protože musel vytrpět nejen tělesné, ale také duchovní důsledky hříchu.“ (10)

Za zmínku stojí i skutečnost, že právě Derek Prince stál u zrodu skupinkového Pastýřského hnutí a jako jeden z prvních napsal obhajobu Torontské zkušenosti, a tato zkušenost je rovněž nabízena na víkendu s Alfou. Jedna z jeho knih, věnovaná démonologii, je pak doporučována ke studiu i na Kurzech Alfa.(11)

Co tedy říká o Kristově smrti Písmo? Bible uvádí jednoznačně, že Kristus odsoudil hřích na svém těle (1Pt 2,23–24 srv. Ř 8,3). NZ opakovaně zdůrazňuje, že naše spasení (vykoupení) se stalo skrze kříž, tělo a vylití krve (Mt 26,28; Žd 10,20; Ko 1,20; 2,14). Na kříži bylo vše dokonáno (J 19,30) a Ježíš poroučí svého ducha do rukou Otce (L 23,43–46). Zločinci na kříži slibuje, že ještě téhož dne s ním bude v ráji (L 23,43). Zprávu o Kristově duchovní smrti resp. o nesení zástupného trestu duchovní smrti nelze biblicky ospravedlnit. Jako Otec má život sám v sobě, dal i Synu, aby měl život sám v sobě (J 5,26). Jediný Bůh je nesmrtelný (1Tm 6,16), může tedy Bůh duchovně zemřít (J 11,25–26)? O Kristu je psáno, že je světlem, které tmy nepohltily (J 1,5). Je možné toto světlo zcela uhasit, byť jen na čas?

Doktrína o Kristově duchovní smrti byla rázně odmítnuta teology letniční denominace Assemblies of God a Apoštolská církev se od ní opakovaně distancovala vydáním knih „Jiné evangelium“ a „Svrablavé uši“ a rovněž na konferenci „o tzv. hnutí Víry“, kterou uspořádala počátkem devadesátých let.


Poznámky a citovaná literatura

1. Takto Kristovu smrt vykládal Derek Prince. Více o tom: http://www.apo­loget.cz/?…

2. Toto chápání rozvíjejí představitelé hnutí Víry. Více o tom: http://www.apo­loget.cz/?…

3. Tamtéž

4. Gumbel, N.: Proč Vánoce: Alfaprint, druhé vydání, 2007 s. 11

5. Tamtéž, s. 17

6. Příručka administrátora kurzu, Kurzy Alfa, Příloha č. 3, s. 56

7. Dittrich, T., Ze smrti do života, KMS, 1994, s. 25–26

8. Prince D., Dílo kříže, samizdat, nedatováno, s. ?

9. Tamtéž

10. Prince D., Základy, kniha V – VII, samizdat, s. 21

11. Jedná se o knihu s extrémní démonologií „Požehnání nebo kletba, vyber si!“ Více o tom: http://www.apo­loget.cz/?…


Podobná témata

Charismatici

"Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 24 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 13. březen 2008 @ 23:30:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tihle satanisté - myslím tím hlavní učitele Hnutí víry mají různá nebiblická, šamanská učení. Pojímají víru stejně jako čarodějníci. Myslí si, že mohou svojí vlastní vírou manipulovat s Bohem.

Ale učení o duchovní smrti Krista v pekle a o Jeho poselosti démony, pokud si ho představíme ve vší jeho "kráse", je opravdu zrůdné.Re: Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa? (Skóre: 1)
Vložil: Marobud v Čtvrtek, 13. březen 2008 @ 22:24:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že duchovní smrt není žádné dogma, ale docela pěkně to přibližuje to to Kristus mohl cítit. Otče, proč jsi mně opustil? Nebo pasáž Apoštolského vyznání Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých...Re: Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa? a textové varianty (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pátek, 14. březen 2008 @ 04:48:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měli bychom se naučit korigovat
Za prvé, Ježíš cituje Žalm 22,2: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Za druhé se říkalo sestoupit do šeolu, to je do jámy (do hrobu), a ne do pekla.
Za třetí některé výklady hovoří, že Ježíš v čase těch dní navštívil ty spravedlivé, kteří žili za časů Staré Smlouvy a jiný výklad hovoří o tom, že v těch dnech zlomil moc démonů v oblasti, kam se živý nedostane.
Dále si všimněme, jak závisí výklad od přesného znění. Např. metanoia není už překládané jako pokání, ale ´změna smýšlení´.
Podobně v modlitbě Otče náš má být ´chléb podstatný´, essentiale, který byl v pozdější latinské verzi změněný po třech stoletích na ´vezdejší´- quotidianum. Ale chléb podstatný je podstata od Ježíše – já jsem ten chléb, který s nebe sestoupil (manna na poušti) Ježíš je manna, dar od Hospodina a podstatný pokrm.
Spekulace mohou být založené na variantách textu a na variantách smyslu.
Někdy na variantách myšlení.
Re: Kristova duchovní smrt na Kurzech Alfa? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 14. březen 2008 @ 11:40:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtěl bych říci, že knížka brtra T. Dittricha “Ze smrti do života” ukazuje na něco, co na českém trhu velmi chybí. Jednoduchá a krátká, nekomplikovaná brožurka o Pánu Ježíši a způsobu jak jej poznat. Uvědomuji si velmi dobře, že je třeba mít po ruce něco, co by bylo možné dát člověku namísto letáčku (letáčky dnes budí nedůvěru) a knížky o více než 100 stránkách málokdo hned přečte. Tato knížka má ambice se takovou knížkou stát a rozhodně hodnotím velmi kladně, že Život víry si tuto potřebu uvědomil a pružně na ní reagoval, i to, že si bratr Dittirch dal tu práci ji sepsat, včetně osobního svědectví.

Domnívám se, že pokud by knížka tuto věc neobsahovala, (dále i některé niance ohledně autority ďábla nad člověkem v období před křížem nebo tvrzení, že spása závisela na tom, zda se satan zmýlí a Ježíše nechá ukřižovat), mohla být univerzánlním evangelizačním materiálem, stejně jako knížka bratra Dana Drápala “Hledání a jistota”, kterou nevěřícím doporučuji.

Jinak, také věřím že Kristus sestoupil do pekel, ale odmítám věřit, že jako odsouzenec. Kristus nad satanem triumfoval skrze kříž (Ko 2,14-15) a svého ducha odevzdal do rukou Otce a téhož dne měl být s lotrem v jáji. I poněkud barvité Nikodémovo evangelium mluví o Kristu v podsvětí jako o vítězi. Netroufám si s konečnou platností vyslovit – a myslím, že snad ani nikdo jiný – co se přesně stalo mezi křížem a trůnem. Nevěřím však, že Kristus duchovně zemřel, a to proto, že o tom Bible nemluví a jeden z atributů božství je nesmrtelnost. Věřím, že i pisatel Žalmu 22 ve chvíli jeho psaní, kdy nejen prorokuje, ale mluví i o sobě, nebyl duchovně mrtev. Žalmisté mnohdy vylévají své pocity před Bohem, stejně jako Jób, a z expresivních slov v minutě agónie – podle mého názoru – lze ztěží postavit zásadní doktrínu, která je součástí učení o vykoupení a stojí na spekulacích. Navíc zde má hebrejšina v 22 Žalmu ještě minimálně jeden způsob interpretace (což je ovšem menšinové a nechci to rozebírat na omezeném prostoru).

Také je pro mne těžko přijatelné, že kozel, který nebyl krvavě obětován, ale byl určen pro Azazela a ne pro Hospodina, by měl být předobrazem Krista.

Kladně však hodnotím, že bratr Dittrich jasně uvádí, že mezi vykladači v tomto tématu nepanuje jednota a uvádí – na rozdíl od učitelů Víry – že dokonáno bylo jasně na kříži (s . 26).

Doufám, že tímto komentářem nikoho nepohorším a moc rád bych vyzvedl i to dobré. Věřím totiž, že i tak kniha může vykonat mnoho dobrého, ale – žel – s dobrým svědomím bych ji čerstvým konvertitům, nebo dokonce ke katechezi, doporučit nemohl.


Pastýř
Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy