Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 532, komentářů celkem: 404578, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 197 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
Danny42

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110285079
přístupů od 17. 10. 2001

Podobenství: Rozhovor, který se nikdy neodehrál
Vloženo Sobota, 24. květen 2008 @ 21:40:58 CEST Vložil: gojim

Žhavá témata poslal pastýř

Citát z Bible:

Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země." Áron jim řekl: "Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!" I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země."

Vsuvka, která je smyšlená a nikdy se neodehrála:

Na to Mojžíš řekl Áronovi, "jak to, že jste si zobrazili boha výtvorem lidských rukou a ještě se mu klaníte? Což to neodporuje tomu, že si nesmíte zobrazovat boha a klanět se mu?" Na to Áron odvětil: „což nevíš, že úcta ke zpodobnění boha neodporuje přikázání, které zakazuje modly? Vždyť úcta prokazovaná zpodobnění patří tomu, koho obraz představuje, a kdo uctívá obraz, uctívá v něm osobu, kterou představuje. Čest vzdávaná býčku je zbožná úcta, která přísluší jen bohu. Přikázání se neobrací k zpodobnění jako takovým, nýbrž nakolik slouží jen k uctění boha. A tak hnutí mysli, které se obrací býčku, se nezastaví u něho, nýbrž směřuje ke skutečnosti, kterou představuje. Vždyť se neklaníme tomuto výtvoru a nenazýváme jej býčkem, nýbrž zde zobrazujeme toho, kdo nás vyvedl z egyptské země, kdo nad námi bdí a dohlíží. Jeho podobu jsme vytvořili podle obrazů, které představují boží sílu, moc a jeho atributy. Nehněvej se na svého služebníka. Lid potřebuje konkrétní formu, skrze kterou by mohl projevit svoji víru...“

Konec smyšlené vsuvky. Následuje citát z Bible:

Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího." Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: "Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání." Nazítří pak Mojžíš řekl lidu: "Dopustili jste se velikého hříchu; avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím." Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: "Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš!" Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. A až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich." Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat býčka, kterého zhotovil Áron.


Podobná témata

Kritika bludů

"Rozhovor, který se nikdy neodehrál" | Přihlásit/Vytvořit účet | 34 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Laska a jednota ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Sobota, 24. květen 2008 @ 21:57:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, ano ... a prave preto sa nijaky taky "extremista" ako Mojzis nesmie nikdy do vedenie nijakej cirkvi dostat ...


Pozri:


Alberto Rivera: Infiltrace církví v praxi


Kdo podepsal dokument Charta Oecumenica?


Re: Rozhovor, který se nikdy neodehrál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. květen 2008 @ 23:24:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když už probírat Bibli, tak poctivě a nepřeskakovat.

Zopakujme si, co říká Desatero o této věci.

Exodus 20,4 - 5
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.


Exodus 34,14
Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.

Izraelci si zpodobnili boha ve zlatém býčkovi, přinášeli mu oběti, jako předtím Hospodinu.

Ex 32,6
Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her.
Ex 32,18
Ale on odvětil: "To nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším hlas rozpustilých písní."

Je toto opravdu analogie k chování katolíka, prosícího Marii o přímluvu u Boha? Děláš si srandu? Cožpak my děláme z Marie, nebo ze svatých Boha?

Opravdu, brát drogy je ošklivé. Měl bys toho nechat.Re: Rozhovor, který se nikdy neodehrál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. květen 2008 @ 11:46:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hostie není slisovaný škrob, je to nekvašený chléb, zadělávaný z mouky a upečený. Mouka, pokud je mi známo, zůstává po semletí obilí. A chléb je Božím darem. Co za křesťana, když o něm mluví s takovýmto despektem, jako o lisovaném škrobu!

Lukáš 11,3
Náš denní chléb nám dávej každého dne.

Žalm 104,14
Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.


A co děláme s tou hostií? Zkus si vzít tu svou Bibli a čti:

Marek 14,22
Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: "Vezměte, toto jest mé tělo."

Matouš 26,26
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo."

Skutky 2,42
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

A najednou přijde někdo s tím, že je to vlastně modloslužba.Re: Rozhovor, který se nikdy neodehrál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (velitel@nato.cz) v Pondělí, 26. květen 2008 @ 03:36:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Je zajímavé, jak příspěvky katolíků dobře ilustrují celou situaci. Jak bych se viděl se svými názory. Ale už bych to tak dokonale a výstižně nedokázal popsat.


  Vnější znaky (náboženské úkony) jsou pro katolíka podstatné. Sochy a obrazy, klekání, před nimi, líbání, nošení, převlékání je natolik důležitou součástí celého systému, že je nelze oddělit jak od katolické církve, tak od katolíků samotných. Stejné je to s vnějšími náboženskými úkony.

  Jestliže se člověk nenarodil znovu a nemá věčný život, nutně potřebuje pro svoji víru náboženské atributy, protože by bez nich neobstál - vnější úkony, sochy, obrazy, uctívání a klekání a všechny ty věci okolo. Jestliže člověk nemá vnitřní jistotu o svém vlastním věčném životě, nutně potřebuje ujištění v sounáležitosti, vyjímečnosti a jedinečnosti skupiny, ke které patří.


  Problém těch Izraelců bez Mojžíše pod horou nebyl ten, že si udělali býčka ze zlata, to už byl jen vnější projev. Vnější znamení jejich vnitřního stavu. Jak tu bylo řečeno, oni se jen snažili uctít Hospodina, udělat Hospodinovu slavnost. Po svém. Jejich problém byl ten, že neznali Boha, přesto, že byli dědici jedné úžasné Boží smlouvy, že živý Bůh bude jejich bohem. Neznalost Boha způsobila to, že nutně potřebovali adekvátní náhradu.


  Křesťané to mají trochu jiné, takže tomuhle nemohou moc rozumět, což je taky znát z příspěvků. Bůh žije v jejich srdci, a tak nemají potřebu zavírat si svého boha do pozlacené prosklené krabičky, zamykat, aby ho někdo neukradl, rozsvěcet nad ním červené světýlko, aby se poznalo, že je zrovna přítomen a pokaždé před tím světýlkem pokleknout. A pokud je bohů málo, nebo dojdou, nebo nestačí svojí mocí, je potřeba dát další peníze na výrobu nových.Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy