Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patricie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 291, komentářů celkem: 395964, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 261 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108504301
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Stanovisko Křesťanských sborů k návrhu nového občanského zákoníku
Vloženo Pondělí, 08. září 2008 @ 00:38:53 CEST Vložil: Olda

Žhavá témata poslal Nepřihlášený

„Manželství, ať je všemi ceněno a jeho lože ať je neposkvrněné“
Bible, Epištola Židům, 13 kap., verš 4.

Stanovisko Křesťanských sborů k návrhu nového občanského zákoníku
ve vztahu k uzavírání manželství
I. Úvod

V nedávné době Ministerstvo spravedlnosti ČR na svých internetových stránkách zveřejnilo návrh nového občanského zákoníku i s důvodovou zprávou k němu s tím, že vyzvalo veřejnost, laickou i odbornou, k diskusi k tomuto návrhu.

Naplnění dlouho slibované rekodifikace občanského práva vítáme. Navržená norma je značně obsáhlá a též její význam je mimořádný, neboť se dotkne každého občana této země a jeho běžného života. Návrh se dotýká i uzavření manželství a potažmo i přístupu k manželství. Proto považujeme za nutné vyjádřit se jakožto státem registrovaná církev k této problematice a vůbec k otázce manželství, která byla vždy předmětem zájmu věřících, a z tohoto důvodu se též cítíme být povoláni k této věci se vyjadřovat. Dopad nového občanského zákoníku pro církve ve vztahu k manželství považujeme za zásadní, a proto je třeba této otázce věnovat náležitou pozornost. Chtěli bychom přispět do diskuze o podobě nového občanského zákoníku odbornými argumenty a fakty; rozhodně se nechceme pouštět do teologické úvahy nad institutem manželství.

V prvé řadě bychom chtěli podtrhnout význam manželství jako takového, tedy společenství muže a ženy, kteří se vědomě zavázali žít jeden s druhým a tuto svoji svobodnou vůli projevili způsobem stanoveným právem dané společnosti. S bolestí neseme současný trend odmítání manželství či bagatelizaci institutu manželství toliko na nějaký papír (zřejmě myšlen oddací list). Asi všichni víme, že manželství vzniká a existuje bez ohledu na tento list, který je pouze veřejnou listinou prokazující uzavření manželství. Kdyby mělo jít totiž jen o „onen papír“, tak by se dnešní, zejména mladí, nebáli do tohoto svazku vstupovat. Je třeba říci, že manželství je staré jako lidstvo samo a jeho tvůrcem je Bůh Stvořitel. I proto je vztah věřících k institutu manželství tak vážný a je jimi velice ceněno (viz též citát v úvodu našeho stanoviska).

Návrh nového občanského zákoníku zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (dále též „návrh“) se dotýká manželství už v otázce jeho uzavření či vzniku. Poslední verze návrhu obsahuje dvě varianty uzavření manželství, jedna varianta zná toliko civilní sňatek, kdežto druhá varianta vedle civilního sňatku jako rovnocennou alternativu uznává církevní sňatek, jak tomu bylo doposud. Ze samotného návrhu, postoji vlády k němu i důvodové zprávy z 13. 12. 2007, kterou lze rovněž na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR nalézt, a na jejímž základě (či obdobných argumentech) se zřejmě i vláda rozhodovala, je vidět preferování povinné civilní formy uzavření manželství; tedy faktické zrušení církevních sňatků.

Varianta připouštějící i církevní sňatek tam byla doplněna později pod vlivem veřejné diskuse a rozladění možným zrušením církevních sňatků, nicméně lze mít za to, že tato varianta je do návrhu dána toliko k naoko uklidnění rozvášnění a není s ní počítáno jako nosnou. Proto se ve svém příspěvku budeme zabývat původním návrhem a též důvodovou zprávou ve verzi k 13. 12. 2007. Zejména se pokusíme ukázat na značnou slabost a nepřesvědčivost argumentů předložených ve prospěch obligatorních civilních sňatků.

Hned v úvodu je třeba se zamyslet nad tím, zda jsou dány vůbec důvody k tak podstatné změně, jakou je zrušení církevních sňatků. Církevní sňatky existují v České republice od roku 1992, kdy byly zavedeny zákonem č. 234/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. Tato forma uzavření sňatku, která je rovnocenná k civilním sňatkům, tedy existuje již zhruba 16 let. To je doba dost dlouhá na to, abychom zhodnotili, zda šlo o institut přínosný či nikoliv. Navíc církevní sňatky byly uznávány i za první republiky, kdy byly upraveny zákonem č. 320/1919 Sb. z. n., kterým se mění ustanovení občanského práva a o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství. Uvedená norma byla účinná po celou dobu první republiky, resp. až do roku 1949, kdy ji zrušili k moci nastoupivši komunisté.

Samy Křesťanské sbory využívají tzv. zvláštního práva konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky, již od devadesátých let minulého století. Ze zkušeností můžeme uvést, že mladými věřícími je tato forma uzavření manželství s vděčností přijímána a téměř všechna manželství svobodných snoubenců za uvedené období byla uzavřena církevní formou. Nicméně rozhodnutí o formě sňatku bylo a je vždy na konkrétních snoubencích. Přednost tohoto institutu je v tom, že u církevního sňatku, stejně jako u civilního, jde vždy o projevení právně závazné vůle snoubenců vstoupit do manželství s dopadem do jejich osobního statusu (stát se manžely před státem a jeho právním řádem), ale rovněž je přítomný i duchovní rozměr této skutečnosti (že nejde jen o formální akt na úřadě, ale že jde též o naplňování Božího záměru s lidmi). Církevní sňatek tak v žádném ohledu nepostrádá to, co obsahuje civilní sňatek. Není důvodu na něj pohlížet jako na něco méně právně významného a domnívat se, že věřící snoubenci nejsou schopni posoudit následky svého jednání i v rovině právní. To, že věřící vyjadřují podle své víry vůli vstoupit do manželství před Bohem, neznamená, resp. ani trochu nesnižuje jejich úmysl vyjádřit tuto vůli i před státem (jím pověřenou osobou) se zájmem, aby s tímto projevem vůle byly spojeny i statusové následky.

....

Stanovisko vypracoval v červenci 2008 Mgr. Aleš Drbal; autor je právník pracující ve státní správě
a odpovědný zástupce Křesťanského sboru Brno.

Stanovisko předkládají jménem Křesťanských sborů jednatelé Pavel Boháč a Jaroslav Šupík.
V Brně 22.srpna 2008


Úplné znění stanoviska viz Stanovisko Křesťanských sborů k návrhu nového občanského zákoníku ve vztahu k uzavírání manželství

Zdroj: www.krestanskesbory.cz

"Stanovisko Křesťanských sborů k návrhu nového občanského zákoníku" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Stanovisko Křesťanských sborů k návrhu nového občanského zákoníku (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 08. září 2008 @ 09:13:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A když si Tóbijáš bral Sáru, tak k tomu taky neměl žádnýho zástupce náboženský organizace.Re: Stanovisko Křesťanských sborů k návrhu nového občanského zákoníku (Skóre: 1)
Vložil: Felix v Čtvrtek, 11. září 2008 @ 20:58:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Navíc církevní sňatky byly uznávány i za první republiky, kdy byly upraveny zákonem č. 320/1919 Sb. z. n., kterým se mění ustanovení občanského práva a o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství. Uvedená norma byla účinná po celou dobu první republiky, resp. až do roku 1949, kdy ji zrušili k moci nastoupivši komunisté."

To je pozoruhodné, že se Křesťanské sbory ohánějí církevně-právní úpravou z první republiky. Tehdy Křesťanské sbory neexistovaly, respektive jejich předchůdci - "bratrské sbory" či "sbory Páně" - nebyli registrováni jako církev, tedy ani nemohly provozovat "církevní sňatky". Těm takové "zvláštní právo" zřejmě ani na mysl nevstoupilo...

Pozoruhodný posun - obdobný jakým v posledních letech prochází baptisté.Stránka vygenerována za: 0.15 sekundy