Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zuzana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16190, komentáře < 7 dní: 262, komentářů celkem: 397076, adminů: 60, uživatelů: 5076  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 20 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108994800
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Bible 21 - Podvod 21. století!
Vloženo Úterý, 04. leden 2011 @ 18:30:00 CET Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

příklad 57 veršů, /z toho 56 z Nového zákona/manipulace s nimi, změny významu či úplné jejich vynechání!!!To vše nabízí B 21, která tak hlavně v NZ pro mne ztratila důvěrhodnost...

BIBLE 21 - PODVOD 21.STOLETÍ!                                   

(tento článek vyšel jako součást občastníku Studnice č.10)

 Milý čtenáři, možná jsi v tuto chvíli překvapen razantnosti tohoto nadpisu a kroutíš nad ním hlavou. Pokud tomu tak u tebe je, pak důvodem Tvého překvapení je to, že Tobě se Bible 21 líbí a jsi jejím zastáncem. Jsi přesvědčen, že je věrně přeložená z původních jazyků a vyhovuje ti i srozumitelnost jejího textu. Dovol mi tedy, abych Ti objasnil, proč jsem přesvědčen o tom, že v případě Bible 21 jde o podvod 21. Století. Bible 21 není slíbenou Novou Biblí kralickou! Jde totiž o jiný překlad Bible, než který byl vedoucím předkladatelem na začátku slibován. Když se vedoucí předkladatel před časem pustil do revize textu Kralické bible z roku 1613 (KB1613), zdůvodňoval to zastaralou řečí KB 1613, pro dnešního člověka prý nesrozumitelnou. Když jsem tehdy slyšel tento argument, domníval jsem se, že text KB 1613 bude v NBK přesně zachován, že vedoucí překladatel pouze nahradí nesrozumitelná slova, uvedená v KB 1613, slovy dnes používanými, nám dobře srozumitelnými. Tak tomu rozuměli i mnozí věřící, členové různých církví. Proto se také začali modlit za zdar nového překladu Bible, majícího mít název Nová Bible kralická (NBK) a posílat hlavnímu překladateli potřebné peníze, o které prosil, bez kterých by NBK nikdy nemohla vzniknout. Vedoucí překladatel se nejdříve pustil do revize Nového zákona (NZ). V roce 1998 vyšlo první vydání NZ NBK, jež obsahovalo mnoho míst, která nesouhlasila s textem KB 1613, i když v úvodu k NZ byo uvedeno, že jde o překlad dle Přijatého textu (PT), neboli Textus Receptus (TR). Tedy z textu, ze kterého překládali kraličtí. Je zajímavé, že jeden americký misionář, působící tehdy v České republice, nepovažoval ona rozdílná místa za projev lidského faktoru, ale viděl v tom úmysl. Pověděl, že dojde k několika dalším vydáním tohoto NZ; že s každým dalším vydáním dojde k většímu odklonu od PT a KB 1613, až nakonec vyjde úplně jiný NZ, než který je v KB 1613. NZ, který bude přeložený dle tzv. kritických textů a nikoli dle PT. Argumentoval tím, že právě takovým způsobem vznikly v zemích Evropy a USA nové moderní překlady Bible. Další vývoj potvrdil jeho slova. V roce 2000 vyšlo druhé vydání NZ NBK. Vedoucí překladatel v předmluvě uváděl, že text přeložil dle PT. Opravil sice nejkřiklavější místa, na která mu bylo poukázáno a dal je do souladu s KB 1613. Toto vydání však nadále obsahovalo místa, jež byla v rozporu s KB 1613. V roce 2004 došlo k třetímu vydání NZ NBK a v roce 2006 dokonce k jejímu čtvrtému vydání. V něm už není uvedeno, z jakého textu tvůrce překládal, zda dle PT či dle kritických textů. Ještě více se však v něm odklonil od PT a KB 1613 a rovněž od druhého vydání NZ NBK. Připomínám, že hlavní překladatel slíbil přeložit do dnešní češtiny celou KB 1613 a nikoliv jen její NZ! Celá slíbená Bible, obsahující Starý i Nový zákon, vychází v roce 2009. Nenese však název Nová Bible kralická, ale Bible Překlad 21. Století (B 21). Mnozí věřící se nad tímto názvem nepozastavili a považují B 21 za NBK! To je však veliký omyl. B 21 není NBK! B 21 je naprosto jiný překlad Bible! NZ B 21 není přeložen dle PT, jak tomu je v případě KB 1613, ale je přeložen z 27. Opraveného vydání řeckého textu Nového zákona Nestle-Aland, vydaného ve Stuttgartu v roce 1998, založeném mezi jinými na Vatikánském a Sinajském kodexu! Rovněž SZ není přeložen z rukopisu, ze kterého překládali kraličtí, ale je přeložen z textu Biblia Hebraica Stuttgartensia, 5. revidovaného vydání z roku 1997. Vedoucí překladatel slíbil věřícím NBK, přeloženou věrně dle rukopisů, dle kterých byla přeložena KB 1613. Tedy celou KB 1613 přeloženou do dnešní češtiny. Od samého začátku se však víc a víc odkloňoval od rukopisů, dle kterých překládali kraličtí. V konečné fázi pak vydal úplně jiný překlad, než který sliboval, na který mu věřící z různých církví posílali své těžce vydělané peníze! To je přece podvod!                                                          

PŘIJATÝ TEXT 

Přijatý text NZ, neboli Textus Receptus, je kompletním novozákonním řeckým textem, vydaným Desideriem Erasmem v roce 1516, 1519, 1522, 1527 a 1535 a později Theodorem Bezou, založeným na starých řeckých východních textech NZ. Je to text, který byl reformátory přijatý za přesně zachovávající Boží slovo a spolehlivý. Proto ten název Přijatý text, neboli Textus Receptus. Tento text byl až do konce 19. století nejrozšířenějším a nejčastěji překládaným textem v Evropě i mimo Evropu. Na NZ, přeloženém do němčiny Martinem etherem dle PT, vydaném v roce 1522, stála reformace. NZ krále Jakuba (KJV), vydaný v roce 1611, byl rovněž přeložen dle PT. Též NZ, jenž se stal části Kralické bible, našimi předky tak drahé a milované, byl přeložený do češtiny rovněž dle PT, a to univerzitním profesorem řečtiny Janem Blahoslavem.                                    SINAJSKÝ A VATIKÁNSKÝ KODEX Překlad NZ Nestle-aland, ze kterého překládal vedoucí překladatel B 21, patří mezi tzv. Kritické texty, předkládané veřejnosti jako modernější a přesnější než jsou NZ založené na PT, za vědecky a kriticky prozkoumané, obohacené o nejnovější vědecké poznatky na poli biblického bádání! Překlad NZ Nestle-Alland je úpravou NZ Westcott-Hort, vycházejícího ze Sinajského a vatikánského kodexu, předkládaných veřejnosti jako starší než je PT, a tím automaticky i za přesnější a spolehlivější. Vše, co tzv. kritické texty doprovází, není pravda, ale je to úmyslně vymyšlený mýtus. Nelze totiž spolehlivě prokázat, že Sinajský a Vatikánský kodex jsou starší než východní rukopisy, dle kterých vznikl PT. I kdybychom připustili, že Sinajský a Vatikánský kodex jsou starší, ještě to automaticky neznamená, že jsou i přesnější! Sinajský kodex například obsahuje kromě NZ i epištolu Barnabáše, řazenou mezi spisy tzv. „církevních otců“ z doby poapoštolské. Ukázalo se však, že jde o její padělek! Je-li tomu tak, jak hodnověrný je asi pak text NZ tohoto kodexu? ! Padělaná epištola Barnabáše asi měla někomu posloužit a splnit nějaký účel. Tak tomu zřejmě je i se samotným textem NZ Sinajského kodexu. Pokud by měla platit zásada, ž čím starší rukopis, tím je přesnější, pak nejstarší rukopisy a nejpřesnější jsou ty, ze kterých byly přeložené Bible, které vydali Valdenští. Jejich původ je totiž spolehlivě datován do roku 157 našeho letopočtu! Proč tedy dnešní moderní Bible, a tedy i B21, nejsou přeložené právě z těchto rukopisů, spolehlivě starších než Sinajský a Vatikánský kodex?! Rukopisy, jež později obdržely název Sinajský kodex, objevil Konstantin Tischendorf(1815-1874) v roce 1859 v klášteře sv. Kateřiny na Sinaji. Neležely v přísně střeženém archivu, ale v koši u kamen. Jelikož vypadaly staře, Tischendorf je z koše vytáhl a zjistil, že jde o řecky psané rukopisy. Mniši je chtěli spálit v kamnech, protože dobře věděli, že nemají žádnou cenu. Když však viděli, jak Tischendorfa zaujaly, a že o ně má velký zájem, přinesli mu další pergameny nevalné ceny a nechali si za ně velmi dobře zaplatit. Vůbec nešlo o nevzdělané a hloupé mnichy, jak je nám předkládáno. Sinajský kodex, obsahující části Starého zákona, apokryfy, celý Nový zákon a již zmíněnou padělanou ep. Barnabáše, skutečně nemá valnou cenu. Dr. F. H. A. Scrivner, skutečný znalec starých rukopisů, uvádí, že Sinajský kodex obsahuje „změny jasně opravného charakteru, provedené nejméně 10 různými korektory“. Datuje je do šestého nebo sedmého století n.l. Uvádí, že kromě těchto oprav je v textu na mnoha místech vynecháno 10, 20, 30 i 40 slov. Celé věty, slova, písmena jsou často dvakrát přepisována nebo započata, a pak se v psaní nepokračuje. V NZ Sinajského kodexu je nejméně 115 krát vynechána věta, poněvadž končí stejnými slovy jako věta předchozí. To samo o sobě dokazuje pochybnost a nevěrohodnost Sinajského kodexu! NZ nám byl přesně zachován v PT a nikoli v koši u kamen nějakého zapadlého a naprosto nevýznamného kláštera! Učedníci Pána Ježíše Krista měli po celou dobu, a to od doby apoštolů, přesné znění Nového zákona! Nemuseli čekat na „objevení“ přesného znění Nového zákona až do rolku 1859! Vatikánský kodex, další z dnes vychvalovaných a upřednostňovaným „kritických textů“, na kterém stojí učení a obřady římskokatolické církve, ležel po celá staletí v papežově knihovně a nikomu nebylo dovoleno do něho nahlédnout a prozkoumat ho. Jen Erasmovi bylo v roce 1533 dovoleno se podívat na několik z něho vybraných míst. Erasmus je však odmítl jako nespolehlivé a falešné. V roce 1843, tedy za 310 let po erasmovi, bylo umožněno do vatikánského kodexu nahlédnout Tischnendorfovi,  ale pouze na šest hodin. V roce 1845 pak bylo umožněno nahlédnout do vatikánského kodexu anglickému učenci Tregellesovi. Ovšem pod podmínkou, že z něho nesmí nic zkopírovat. Vždy, než mu byl zapůjčen k nahlédnutí, mu byly nejdříve prohledány kapsy, zda v nich nemá něco, čím by mohl text okopírovat. Když se na nějakou pasáž díval příliš dlouho, byl mu kodex odebrán. Byl to opět Tischendorf, komu bylo v roce 1866 opět umožněno nahlédnout do Vatikánského kodexu. Tischendorf ho mohl mít k dispozici 3 hodiny denně po dobu 14 dnů. V roce 1867 pak tento rukopis vydal. Vatikánský kodex mnohokrát vynechává v textu slovo, části vět i celé věty. Celkový počet všech vynechávek ve Vatikánském kodexu jde do tisíců. Skuteční znalci rukopisů tvrdí, že tento kodex je nedbale přeložený na každé stránce textu, že žádný jiný „prominentní“ rukopis neobsahuje tolik hrubých chyb v pravopisu, gramatice a vynechávek, jak právě Vatikánský kodex. PT obsahuje celý NZ. Vatikánský kodex však obsahuje jen část NZ! Chybí v něm část Matoušova evangelia od 16,2 až do jeho konce. Dále v něm chybí celé evangelium Marka, Lukáše, Jana a Skutky apoštolů. Celá epištola Galatským a Efezským, obě epištoly Korintským, epištola Filipenským, Kolossenským, obě epištoly Tessalonicenským, Timoteovi, Titovi, Filemonovi a celá kniha Zjevení. Z epištoly Židům chybí část od 1,1-9,14. Ze starého zákona v něm chybí Genesis 1,1-46,28. Dále pak 106-138 Žalm. Tzv. kritické texty, založené na kodexu Sinajském a Vatikánském, nejsou obohacené o nejnovější vědecké poznatky na poli biblického bádání, přesnější a věrohodnější než NZ, založené na PT, jelikož jsou založené na pochybném a nevěrohodném kodexu Sinajském a vatikánském, nesahajícím PT ani po kostky!                                                  

WESTCOTT - HORT 

Jelikož překlad NZ Nestle-Aland, z něhož vycházel vedoucí překladatel B 21, je upraveným překladem Westcott-Hort, je nutné zmínit se i o těchto překladatelích a jejich společném překladu. B. F. Westcott byl Dr. A biskupem v anglikánské církvi, lnoucím veřejně k římskému katolicismu a římskokatolickým obřadům. F. J. A. Hort byl jezuitským profesorem pod tajnou přísahou. (viz tajné dějiny jezuitů, str. 280). Tito muži se dali dohromady, aby opravili a vytvořili nový PT. Oba jmenovaní opravovali PT dle pochybných kodexů sinajského a Vatikánského. Následně „vědecky“ a „kriticky“ zdůvodňovali zásahy do PT, kterých se opovážlivě dopustili a nutnost jeho opravy. Vůbec jim nevadilo, že Sinajský a Vatikánský kodex si na mnohých místech odporuje. Při každém zásahu do PT a jeho opravě použili tu verzi, která více a lépe vyhovovala jimi vytčenému cíli. Jednou použili verzi Sinajského kodexu, jindy zase Vatikánského. Výsledkem jejich společného „díla“ pak byl řecký text NZ, mající být vědecky a kriticky opraveným a novým PT! NZ Westcott-Hort se v mnohém a znatelně odkláněl od PT, n kterém stála reformace, přikláněl se k římskému katolicismu a římskokatolickým doktrinám a umožňoval ekumenu. To však byl jen začátek, jen první krok.                                                     

NESTLE-ALAND 

Profesor Eberhard Nestle a Aland byli těmi, kdo udělali další krok potřebný k dovedení protestantů a evangelikálů k papeži, do Vatikánu a v konečné fázi do ŘKC. Upravili NZ  Westcott-Hort a vytvořili NZ, který s každým dalším vydáním se víc a víc vzdaluje od skutečného biblického textu, přesně uvedeného v PT a přibližuje se k římskokatolické Vulgátě a římskému katolicismu! Z Westcott-Hortova NZ a pak z Nestle-Alandovy úpravy vznikly revidované překlady NZ na hony vzdálené PT. Mezi jinými i NZ B 21, přeložený s 27. Revidovaného vydání NZ Nestle-Aland! Tyto nové Bible jsou v současné době používané ve všech protestantských a evangelických církvích v Evropě i po celém světě a předkládané veřejnosti jako světové, mezinárodní, interdenominační, nadnárodní, ekumenické, nadcírkevní, živé a podobně.                                           

NEDŮVĚRYHODNOST  B  21 

Skutečnosti však svědčí o tom, že nové Bible, založené na tzv. kritických textech, nejsou hodné naši důvěry, jsou nespolehlivé a vedou do římského katolicismu a ekumeny všech světových náboženství, křesťanských i pohanských. Tak tomu je i v případě B 21. Zvláště pak v případě jejího NZ. Pro ilustraci budu nyní srovnávat text B 21 s textem KB 1613. Abych si srovnání ulehčil, používám pro KB 1613 již jen zkratku KB. Jelikož v jednom případě budu srovnávat text KB a B 21 s jinými příklady Bible a NZ, budu i v jejich případě používat jen zkratky.(EB – Ekumenická Bible, ČSB – Česká studijní bible, Ž – Žilka, MP – Miloš Pavlík, P – Petrů, S – Sýkora, PNS – Překlad nového světa Svědků Jehovových).   Některá z míst, kde je v B 21 vynecháno slovo Pán KB:   „…Věřím, Pane…“(Mk 9,24) B 21:  „… Já věřím!“   KB:   „I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne…“(L 23,42) B 21: „Potom řekl Ježíšovi: Vzpomeň si na mne…“   KB:     „…A Pán řekl: Já jsem Ježíš, jemuž ty se protivíš. Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpečovati. A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a bude tobě pověděno, co bys měl učiniti. (Sk 9,5-6) B 21:   „… Ten odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat.“ B 21 v Sk 9,6 neuvádí slovo Pán dvakrát. Kromě toho vynechává i slova: „Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpečovati. A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil?“Mluví rovněž o stálém dělání. KB však mluví o jednorázovém učinění. Pavel měl v Damašku vstát, pokřtít se a obmyt hříchy své. (Sk 22,16). KB:   „Vždycky mrtvení Pána Ježíše na těle nosíme…“(2K 4,10) B 21: „Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt…“ Některá z dalších míst: Mt 13,51; Sk 22,16; Ř 6,11; Ga 6,17; 1Tm 1,1, 5,21; Tt 1,4; Žd 10,30; Zj 19,1.   Některá z míst, kde je v B 21 vynecháno jméno Ježíš KB:   „A chodě Ježíš podlé moře Galilejského…“(Mt 4,18) B 21: „Jednou se procházel podél Galilejského…“   KB:   „A když vcházel Ježíš do Kafarnaum…“ (Mt 8,5) B 21: „Když vcházel do Kafarnaum…“   KB:    „kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista…“(2K 5,18) B 21:  „který nás s sebou smířil skrze Krista…“ Některá z dalších míst: Mt 8,3; J 8,20; Sk 19,10; Ř 15,8; 2K 1,28.   Některá z míst v B 21, kde je vynecháno jméno Kristus KB:   „a víme, že tento jest spasitel světa, Kristus(J 4,42) B 21: „a víme, že to je opravdu Spasitel světa.“   KB:   „Neboť se nestydím za evangelium Kristovo“ (Ř 1,16) B 21: „Nestydím se za evangelium – vždyť…“   KB:   „…Že smlouvy prvé od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu“(Ga 3,17) B 21: „…smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení.“ Některá z dalších míst: Sk 19,4; Ř 16,20; Žd 3,1.   Místa v B 21, kde je vynecháno jméno Ježíš Kristus KB:   „Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budíž proklatý…“ (1K 16,22) B 21: „Kdo nemá rád Pána, ať je proklet…“   KB:   „Pán Ježíš Kristus s duchem tvým…“ (2Tm 4,22) B 21: „Pán buď s tvým duchem…“   KB:   „Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neprospívá, ani neobřízka, ale nové stvoření.“ (Ga 6,15) B 21: „To na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření.“   Některá místa v B 21, kde je vynecháno jméno Pán Ježíš Kristus KB:   „…klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista.“ (Ef 3,14) B 21: „...klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese…“   KB:   „…a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“ (Ko 1,2) B 21: „…a pokoj od Boha, našeho Otce.“   B 21 vynechává slova – Kristus, Syn Boha živého! KB:   „A my jsme uvěřili, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.“ (J 6,69) B 21: „a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“   B 21 a spasení! KB:    „Přišel zajisté syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.“ (Mt.18,11) B 21:  V B 21 je vynechán celý tento verš!   KB:   „nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.“ (Lk 19,10) B 21: „Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Mezi slovem zahynulo a ztracené je naprostý významový rozdíl. To, co se ztratilo, ještě nemuselo zahynout a přestat existovat! Všemohoucímu a vševědoucímu Bohu se nic neztratilo a ztratit nemůže! Díky hříchu Adama a Evy jsme zahynuli a byli mrtví ve vinách a hříších. Bohu jsme se však neztratili. On o nás vždy věděl. Proto nás předzvěděl, předzřídil a předurčil ke spasení. (Ř 8,29-30). Věděl, kde budeme žít, a proto k nám poslal ty, kdo nám hlásali evangelium. Tak tomu bylo i v případě těch, kdo uvěřili v Pisidské Antiochii, kterým přinesl a hlásal evangelium apoštol Pavel: „A slyševše to pohané, radovali se, a velebili slovo Páně; a uvěřili všickni, což jich koli bylo předzřízeno k životu věčnému.“ (Sk 13,48).   KB:   „Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, máť život věčný.“ (J 6,47) B 21: „Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, má věčný život.“ Jezuitský profesor a kněz Tomáš Halík v jednom rozhovoru u příležitosti ekumenického setkání Forum 2000 řekl, že 2. Vatikánským koncil chápe jednotlivá náboženství (i pohanská) jako cesty, které mohou vést ke spáse člověka, který po ní kráčí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vynecháním slov ve mne(Ježíše Krista) u J 6,47 je spasitelné věření v Ježíše Krista změněno na věření v cokoli. Na věření v Marii či pohanská božstva a přece obdržet věčný život! Takové znění napomáhá ekumeně s pohanskými náboženstvími, vedenou papežem a Vatikánem. Mnozí dokonce říkali. Že věří v Boha a přece jim to ke spasení nestačí. Vždyť i ďáblové věří v Boha. Dokonce se před Ním třesou a přece skončí na věky věků v pekelném ohni! (Jk 2,19; 2P 2,4; Zj 20,10)   KB:   „V němž máme vykoupení  skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů.“ (Ko 1,14) B 21 „v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.“ V B 21 a dalších Biblích, založených na tzv. kritickém textu, jsou vynechána slova skrze krev jeho (Ježíše Krista). Takové znění Ko 1,14 papež a římskokatolická hierarchie jistě oceňuje. Kolik římských katolíků, včetně kněží, mnichů a jeptišek, prolévá svou krev pro Marii, protože jsou římskokatolickou hierarchií učení k tomu, že jen tk dojdou odpuštění. Spokojeni budou i vyznavači pohanských božstev, a nejen tito, které pohoršuje, když slyší o odpuštění hříchů a vykoupení krví Ježíše. Něco takového pokládají za barbarské. Chtějící se vykoupit sami dobrými skutky. Slova k Ko 1,14, jak je uvádí B 21, je určitě nepohorší. V ekumeně se budou cítit dobře.   KB:   „Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož jste nenakvašení. Neboť jest Beránek náš velikonoční za nás obětován, Kristus.“ (1K5,7) B21: „Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován!“   KB:   „Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás na těle, i vy také týmž myšlením odíni buďte, že ten, kdož trpěl na těle, přestal od hříchu.“(1P 4,1) B 21: „I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem.“ B 21 mluví jen o obětování a tělesném utrpení Krista a nikoli o obětování a tělesném utrpení za nás! Jde o propastný rozdíl. Taková verze je římským katolíkům předkládaná jako potřeba sebetrýznění k umrtvení hříchu. Proto se římští katolíci za tím účelem bičují, nosí ostré drátěné pásy, chodí po kolenou či se jinak trýzní. Trýznění těla praktikují i hinduisté, zvláště pak jogíni. Své tělo trýzní i buddhisté. Tak B 21 výše uvedenými verši opět napomáhá celosvětové ekumeně. Římskokatolická hierarchie, prostřednictvím různých svých „odborníků“ a „znalců“ bude vždy veřejnosti předkládat mýtus, že Bible, založené na kritických textech, včetně b 21, jsou přesnější, než Bible, založené na PT! Stejný blábol budeme vždy slyšet i od horlivých ekumenistů z řad protestantských a evangelických církví!   KB:   „…očištění od hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech.“ (Žd 1,3) B 21: On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.“ Apoštol Pavel píše věřícím, že Ježíš Kristus je očistil od jejich hříchů skrze sebe samého. Mluví v čase minulém a tedy o již dokonané skutečnosti, o již dokonaném očištění. Byl to Ježíš Kristus, kdo za nás na golgotském kříži prolil krev a touto krví nás On sám již očistil od našich hříchů. B 21 mluví o naprosto něčem jiném. Mluví totiž o tom, že se jen postaral o naše očištění. Když se o něco postaráš, ještě to neznamená, že to uděláš sám! Ty se můžeš postarat o očištění Tvého zašpiněného oblečení tak, že jeho očištěním někoho pověříš. Třeba pracovníky v čistírně, svou manželku či někoho jiného. Taková verze jde na ruku římskokatolické hierarchii a bude touto prosazována a upřednostňována. Může totiž pomoci takové verze tvrdit, že se Ježíš Kristus postaral o očištění od hříchů tak, že toto očištění svěřil Marii, římskokatolickým biskupům a farářům!   B 21 a sycení se slovem Božím! KB:   „Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lstí, Božího slova žádostiví buďte, abyste jim rostli.“ (1P 2,2) B 21: „a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.“ B 21 přidává v 1P 2,2 slovo ke spáse. Tím mluví o spasení růstem poznání Božího slova a nikoli vírou! Tak tomu je i v případě dalších nových českých moderních překladů, založených na kritických textech, v případě EB, PNS či ČSB, která, na rozdíl od ostatních, uvádí slovo k záchraně v hranaté závorce. Spasení růstem poznání (přesným poznáním) je mezi jinými vyznáváno Svědky Jehovovými. Jde o gnosticismus, jemuž čelil apoštol Pavel. Římskokatolická hierarchie, jež na tridentském koncilu proklela všechny, kdo věří ve spasení z pouhé Boží milosti a víry, může být spokojená s verzí, uvedenou v B 21. Římský katolík, který ji bude číst, se z ní doví, že se má dožadovat Božího sova. Nebude-li však žádostivý slova Božího, nebude-li toužit po Božím slově, nebude-li cítit potřebu Božího slova, nebude se Božího slova rovněž dožadovat. Pokud se bude dožadovat, pak u římskokatolických kněží a farářů, neboť věří, že jen tito rozumí Božímu slovu a umí ho správně vysvětlit. KB mluví o tom, že máme být žádostiví Božího slova tak, jak si právě narozené nemluvně žádá mléko. B 21 mluví o čerstvě narozeném nemluvněti. Čerstvý je chléb po upečení. Čerstvé po upečení je i pečivo. Čerstvé může být máslo či ovoce, ale novorozeně? O jaké novorozeně jde? Je to novorozenec, který se probudí z posilujícího spánku, jenž ho zbavil únavy? Je ještě tři dny staré novorozeně čerstvé nebo už začíná zapáchat? Kdy přestane být novorozenec čerstvý? KB:   „I odpověděl jemu Ježíš, řka: Psánoť jest: Že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím.“ (L 4,4). B 21: „Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: „Nejen chlebem bude živ člověk.“ Bylo tom papežství, které po staletí zakazovalo lidem vlastnit Boží slovo, číst ho, věřit mu, utvářet podle něho svou víru a žít podle něho! Lidem, kteří znají Boží slovo a jsou poslušní slovu Božímu, papežství přece nemohlo a nemůže vládnout! Proto papež a římskokatolická hierarchie ty, kdo se sytí každým slovem Božím, věří slovu Božímu a jednali dle slova Božího, posměšně nazývá fundamentalisty a nenávidí je! Proto papeži a římskokatolické hierarchii vyhovují kritické texty ab 21, na těchto textech založená, nemluvící nic o sycení se každým slovem Božím.   B 21 a Marie! KB:   „A když  se naplnili dnové očišťování Marie podlé zákona Mojžíšova, přinesli je do jeruzaléma, aby ho postavili Pánu.“ (L 2,22) B 21: „Když pak přišel čas jejich očišťování podlé Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem.“ B 21 mluví o jejich očišťování a nikoli o očišťování Marie. Ze souvislosti textu B 21 se dá usoudit, že mluví o očištění Josefa a Marie. Mojžíšův zákon však jasně nařizuje očišťování matky po narození dítěte a nikoli očišťování rodičů dítěte! V zákoně je totiž psáno: „Mluv k synům Izraelským a rci: Žena počnuc, porodí-li pacholka, nečistá bude za sedm dní, podlé počtu dnů, v nichž odděluje se pro nemoc svou, nečistá bude. Potom dne osmého obřezáno bude tělo neobřízky jeho. Ona pak ještě za třiceti a tři dni zůstávati bude v očišťování se od krve. Nižádné věci svaté se nedotkne a k svatyni nepůjde, dokudž se nevyplní dnové očištění jejího…Když pak vyplní se dnové očištění jejího po synu aneb po dceři, přinese beránka ročního na oběť zápalnou, a holoubátko aneb hrdličku na oběť za hřích, ke dveřím stánku úmluvy, knězi. Kterýž obětovati ji bude před Hospodinem, a očistí ji, a tak očištěna bude od toku krve své. Ten jest zákon té, kteráž porodila pacholka aneb děvečku.“ (Lv 12,1-4.6.7). Když Marie porodila Ježíše, byla nečistá a musela být očištěna. K jejímu očištění bylo třeba přinést oběť za hřích v podobě hrdličky, nebo holoubátka. Proč tedy kritické texty neuvádějí jméno Marie, že to Marie byla očištěna od nečistoty krve? Odpověď je velmi jednoduchá. Nečistá Marie, potřebující očištění, přece vyvrací římskokatolické učení o neposkvrněném početí Marie; o početí, zplození a narození Marie bez dědičného hříchu! B 21 a rovněž EB, ČSB, Ž a MP uvádějí L 2,22 stejně, jak ho uvádí římskokatolický překlad NZ Petrů a PNS Svědků Jehovových. P:    „Když se naplnily dny jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona…“ PNS: „Když se také naplnily dny k jejich očišťování podle Mojžíšova zákona.“ EB:   „Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova…“ ČSB: „A když se naplnily dny jejich očišťování podle Mojžíšova zákona…“ Ž:   „Když se dovršily dni jejich očišťování podle Mojžíšova zákona…“ MP:  „A když se dovršily dni jejich očišťování podle zákona Mojžíšova…“ Nejblíže KB je římskokatolický překlad NZ S (upraven Hejčlem),m který L 2,22 uvádí následovně: „Když přišly dni očišťování jejího podle zákona Mojžíšova…“ Uvedený překlad NZ se sice nezmiňuje o Marii, ale alespoň mluví o jejím očišťování. Opětovně se tedy ukazuje a potvrzuje, že je to KB 1613, založená na PT, jež přesně a věrně zachovává Boží slovo a nikoli B 21 a další nové překlady Bible a NZ, založené na kritických textech Westcott-Hort a Nestle-Aland! Tak tomu je i v případě dalšího místa, uváděného na srovnání. KB:   „Ale nepoznal ji, až i porodila syna svého porozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.“ (MT 1,25). B 21: „Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.“ V B 21 je Mt 1,25 vynecháno slovo prvorozeného. Pokud Ježíš byl jen syn a nikoli prvorozený syn, nic v tomto verši nenaznačuje to, že Marie pak ještě porodila další děti. Verze uvedená v B 21 na tomto místě napomáhá římskokatolické doktríně o stálém panenství Marie!   B 21 a večeře Páně! KB:    „A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, tj. tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.“ (1K 11,24) B 21: „vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ V B 21 jsou vynechána velmi důležitá slova, vezměte a jezte. Pán Ježíš u večeře Páně, lámal chléb, dával ho jednotlivým apoštolům se slovy, aby vzali tento chléb a jedli ho. (Mt 26,26, Mk14,22). Apoštolové vzali podaný chléb do ruky, dali ho do úst a snědli ho. Neřekl jim, aby otevřeli ústa a nevložil jim chléb do úst, jak to dělají římskokatoličtí faráři u mše v kostelích! Šlo o chléb a nikoli o kulatý oplatek. Tak to dělají i pastoři v evangelických kostelích. Výsledkem takové praxe je to, že pokud by „laik“ vzal oplatek do ruky a sám si ho dal do úst, bylo by to pohoršením a bylo by to považováno za znesvěcení posvátného chleba!   KB:   „Nebo kdož jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.“ (1K 11,29) B 21: „Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije vlastní odsouzení.“ Kolik lidí si v římskokatolických kostelích a rovněž v evangelických kostelích uvědomuje, že v případě chleba u večeře Páně jde o tělo Páně a přece tento chléb jedí nehodně a pijí si odsouzení! Samotné uvědomování si, že v případě chleba u večeře Páně jde o tělo páně, ještě totiž nikoho k účasti na tomto chlebě neopravňuje. V Božím slově je totiž psáno: „Kalich dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není společnost krve Kristovy? A chléb, kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova? Poněvadž jeden chléb, jedno tělo mnozí jsme; všickni zajisté jednoho chleba účastni jsme.“ (1K 10,16.17) K účasti na chlebu u večeře páně je nutná společnost na těle Krista! Být ukřižován s Kristem a být pokřtěný do jeho smrti! (Ř 6,3.6). Zůstávat v Kristu, jenž je chlebem z nebe a žít jak žil On. (J 6,35). Je totiž psáno: „Kdo praví, že v něm zůstává, tenť má, jakž on chodil, choditi.“ (1J 2,6). Být pokřtěný do Kristovy smrti, být s Kristem ukřižován a zůstávat v Něm, může jen ten, kdo byl zplozen z Boha, kdo se znovuzrodil z vody a Ducha svatého. (j 1,12.13; 3,1-10). To u římských katolíků a mnohých protestantů e evangelíků není! I kdyby si tito uvědomovali, že v případě chleba u večeře Páně jde o tělo Páně, jejich účast na chlebě u večeře Páně vždy bude nehodnou účasti! Pokud si myslí, že je k účasti na chlebě u večeře Páně opravňuje křest pokropením, který podstoupili jako novorozeňata, velice se mýlí. Takový křest neopravňuje k účasti na večeři Páně, protože neodstraňuje dědičný hřích, není biblickým znovuzrozením, o kterém mluvil Ježíš Kristus Nikodémovi a není zplozením z Boha! Ten, kdo se chce hodně účastnit večeře Páně, musí nejen rozeznávat, že v případě chleba u večeře páně jde o tělo páně, ale musí rovněž posoudit a rozhodnout, zda zůstává v Ježíši Kristu, zda žije jak žil On. Dojde-li zkušováním svého života k závěru, že zůstává v Ježíši Kristu, že žije jak žil On, může mít účast n chlebě a vínu u večeře Páně. Pokud zkušováním zjistí, že nezůstává v Ježíši Kristu, že nechodil, jak chodil On, musí nejdříve vyznat své hříchy pánu Ježíši Kristu, dojít odpuštění a očištění, aby mohl mít hodnou účast u večeře Páně.                 To, že si někdo uvědomuje, že v případě chleba jde u večeře Páně o tělo Páně, ještě automaticky neznamená hodnou účast takového u večeře páně. Kolik římských katolíků a evangelíků si pouze uvědomuje, že v případě chleba u večeře Páně jde o tělo Páně, a přitom žijí bezbožně, v moci žádosti těla, bez skutečné víry v Ježíše Krista a slovo Boží! Pouhé uvědomování si, že v případě chleba u večeře Páně jde o tělo Páně, je totiž to jediné, co si tito „uvědomovatelé“ uvědomují. Ekumena, vedená papežem a římskokatolickým klérem, každému takovému „uvědomovateli“ umožní účast na chlebu u jejich eucharistie. Pro každého takového „uvědomovatele“ je v ekumeně místo.  Nikdo není nucen změnit a měnit svůj život. B 21 tomu svou verzí pomáhá.   KB:   „Protož mezi vámi mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí. (1K 11,30) B 21: „To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.“ Mezi slovem spí, uvedeným v KB a umírají, uvedeným v B 21, je propastný rozdíl! Ten, kdo spí, ještě není mrtvý. KB mluví o duchovním spánku následkem nerozsuzování nehodné účasti u večeře Páně. Vždyť apoštol Pavel na jiném místě říká: „Protož praví: probuď se ty. Kdož spíš, a vstaň z mrtvých, a zasvítiť se tobě Kristus.“ (Ef 5,14) Jestliže ten, kdo má účast na chlebě u večeře Páně a neuvědomuje si, že jde o tělo Páně, umírá, pak tomu, kdo si to uvědomuje, tento chléb (tělo Páně) dává život! B 21 se svou verzi přibližuje k římskokatolickému učení o transsubstanciaci, o proměně chleba (oplatku) v doslovné fyzické tělo Ježíše Krista, jež bylo ukřižováno na golgotském kříži, dávající život tomu, kdo ho přijímá.   B 21 a právo při evangeliu! KB:   „Nebo káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen, ale běda by mně bylo, kdybych nekázal. Jestliže pak dobrovolně to činím, mámť odplatu, pakli bezděk, úřadť jest mi svěřen. Jakouž tedy mám odplatu? Abych evangelium káže, ukázal, že jest bez nákladů Kristovo, proto abych zle neužíval právo svého při evangelium.“ (1K 9,16-18) B 21: „Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; já však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám.“ Je zásadní rozdíl mezi slovem chlubit, uvedeným v KB a hrdý, uvedeným v B 21. Slovo chlubit se je sloveso. Slovo hrdý je přídavné jméno. Pochybuji, že apoštol Pavel byl hrdý na to, že káže evangelium. Vždyť to, že byl apoštolem a kázal evangelium, nebyla jeho zásluha. Nedosáhl totiž apoštolství svou pílí a svými schopnostmi, ale byla to jen a jen milost Boží! (1K 15,8-10) Další rozdíl spočívá v tom, že apoštol Pavel dle KB se ptá, jaká je jeho odměna. Dle B 21 se však ptá, za co obdrží odměnu. Dle KB apoštol Pavel mluví o tom, že káže evangelium tak, aby zle neužíval práva, které měl při hlásání evangelia. Jako hlasatel evangelia (apoštol a evangelista) měl právo být živý z hlásání evangelia. To znamená, že ti, kterým hlásal evangelium a jež vyučoval slovu Božímu, měli povinnost postarat se o jeho obživu. Apoštol Pavel se však tohoto práva vzdal, když viděl, že jeho posluchači nemají prostředky na jeho obživu. Tak tomu například bylo během jeho pobytu v Korintě, kde si vydělával na svou obživu šitím stanů. (Sk 18,2.3, 1Te 2,9) Věděl, že kdyby v takových případech trval na svém právu, využíval ho, že by zle s tímto právem nakládal, protože by byl břemenem. Přijetí evangelia a vyučování Božího slov by v takovém případě bylo závislé na tom, mají-li jeho posluchači náklad, prostředky k tomu, aby si mohli dovolit postarat se o jeho obživu a být vyučování evangeliu a slovu Božímu! Tím by přišel o svou odměnu. O radost z dávání toho, co od Pána zdarma obdržel a blahoslavenství. (Mt 10,8). Svědčí o tom tato Pavlova výpověď: „Stříbra neb zlata neb roucha nežádal jsem od žádného. Nýbrž sami víte, že toho, čehož mi kdy potřebí bylo, i těm, kteříž jsou se mnou, dobývaly ruce tyto. Vše ukázal jsem vám, že tak pracujíce, musíme snášeti mdlé, a pamatovati na slova Pána Ježíše, nebť on řekl: blahoslaveněji jest dáti nežli bráti.“ (Sk 20,33-35) B 21 nemluví o zlém využívání práva při evangeliu, ale mluví o tom, že apoštol Pavel při kázání evangelia jen práva, jež při evangeliu měl, nevyužíval. To umožňuje římskokatolickému kléru vysvětlovat toto místo tak, že právo při evangeliu bylo dáno jemu, římskému kléru, že jde pouze o dobrou vůli faráře, jak se rozhodne, buď toho práva využije či nikoli. Pokud ho využije, pak smí na svých farnících vynucovat obživu, ať ve formě naturálií či finanční a být farníkům břemenem! Stačí vzpomenout, jakým těžkým břemenem a pohoršením, vyjídačem a vydíračem byl římský klér v době středověku! Jak z toho důvodu proti němu vystoupil Jan Hus a byl za to v kostnici upálen na hranici! Pracovat, živit se prací vlastních rukou, to pro římskokatolický klér není!   B 21 a křest! KB:   „I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.“ (Sk 8,37) B 21: V B 21 chybí celý tento verš! Jde o klíčový verš, který potvrzuje, že křtu ve vodě má předcházet uvěření toho, kdo je křtěn a tím vyvrací křest novorozeňat, praktikovaný především římskokatolickou církví! Jelikož křty novorozeňat poskytují římskému kléru pravidelný finanční příjem, je tento verš prohlášen na základě „nejnovějšího biblického výzkumu“ za vědecky nepotvrzený, zpochybněný a v nových Biblích, založených na kritických textech, úplně vynechán! Faráři a kazatelé z evangelických a protestantských církví, křtící novorozeňata a majících z jejich křtů rovněž finanční zisk, budou mlčet. Je to přece i v jejich zájmu! S případnými otravnými „křiklouny“ z řad „laiků“ si už nějak poradíme. Zlehčíme je, zesměšníme, aby je ostatní nebrali vážně.   B 21 a koho přikázání! KB:    „Abyste pamatovali na slova předpověděná od svatých proroků a na přikázání vydané Vám od nás apoštolů Pána a spasitele.“ (2P 3,2) B 21: „abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a spasitel.“ Jde o zásadní rozdíl! KB mluví o přikázáních vydaných od nás dvanácti apoštolů Pána a Spasitele Ježíše Krista, mezi které Petr náležel. Vašimi apoštoly, jak to uvádí B 21, však lz rozumět apoštoly, kteří byli ustanovení a pověření místní církví k vyřízení nějakého poselství či splnění nějakého úkolu, jak tomu bylo v případě Epafrodita, který byl pověřen církví ve Filippis předat apoštolu Pavlovi vybranou finanční pomoc.(F 2,25; 4,18) Tito však neměli právo vydávat nějaká přikázání! Verš z 2P 3,2 v podání Nestle-Aland a B 21, založených na NZ Westcott-Hort, se velmi hodí římskému papeži, římským kardinálům, biskupům, farářům a každému, kdo touží po moci nad věřícími. Umožňuje to papeži a římskokatolickým biskupům, prohlašovat se za apoštoly, mající pověřením od pána Ježíše Krista vydávat Jeho jménem nařízení, závazná pro římské katolíky i celý svět. Vyžadovat pak ode všech naprostou a bezmeznou poslušnost a trestat všechny za jejich případnou neposlušnost, jak tomu bylo v minulosti od vzniku papežství!   B 21 a zjevení Boha v těle! KB:     „A v pravdě velikéť jest tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle…“(1 Tm 3,16) B 21:  „Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle…“ V B21 je změněné podstatné slovo Bůh (řecky THEOS) na osobní zájmeno ON (HOS)! Ze souvislosti není jasné, že tím je míněn Bůh, ale může tím být míněn i Ježíš Kristus! Takové chápání umožňuje ekumenu s muslimy, pohoršujícími se nad tvrzením, že Ježíš Kristus je Bůh, a takové tvrzení kategoricky odmítající.   KB:    „…druhý člověk sám Pán s nebe.“ (1K 15,47) B 21: „…druhý člověk je z nebe.“ Dle B 21 není ježíš sám Pán s nebe! Jen takovými slovy muslimy a jiné ctitele pohanských božstev neprovokovat! Ježíš Kristus však není pouze člověk z nebe, ale je to sám Pán z nebe a tedy Bůh!   KB:    „…a toho, kterýž jest sám Hospodin, Boha a Pána našeho Jezukrista zapírají.“ (Ju 4) B 21: „…a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista.“ B 21 neuvádí, že Pán Ježíš Kristus je Bůh a Hospodin Starého zákona! B 21 pouze uvádí, že Pán Ježíš Kristus je jediným Panovníkem. Jediný Panovník ještě nemusí být sám Bůh Hospodin!   KB:    „…ku poznání tajemství Boha i Otce i Krista. (Ko 2,2) B 21: „…k poznání Božího tajemství – Krista.“ KB mluví o tajemství boha, který je Otcem i Kristem! B 21 uvádí, že Kristus je Božím tajemstvím. Kristus, jako tajemství ještě nemusí být a není Bůh, Otec i Kristus!   KB:    „Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch svatý, a ti tři jedno jsou.“ (1J 5,7) B 21: V B 21 chybí celý tento verš!     B 21 a všudypřítomnost Ježíše Krista! KB:    „Nebo žádnýť nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi.“(J 3,13) B 21: „Nikdo nevstoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka.“ Bible 21 neuvádí slova Ježíše Krista – „kterýž jest v nebi“. Vynechaná slova jsou slova, která Ježíš Kristus řekl Nikodémovi. Jestliže Ježíš Kristus a syn Boží mohl vidět Natanaele pod fíkem, když se ten modlil, a to dříve než Natanaele zavolal Filip, pak rovněž mohl být na zemi i v nebi. (J 2,49) Jak se to dělo a bylo možné, to nevím. Neumím to vysvětlit, ale moje víra s tím nemá problém.   B 21 a Ježíš Kristus, Stvořitel všech věcí! KB:    „…od věků v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista.“(Ef 3,9) B 21: „…od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.“ B 21 na tomto místě vynechává jméno Ježíš Kristus. Nemluví o podílu Ježíše Krista na stvoření všech věcí: o skutečnosti, že Ježíš Kristus je Stvořitelem všech věcí. To Boží Syn na počátku založil zemi a dílem Jeho rukou jsou i nebesa. (Žd 1,10)   B 21 a příchod Boha Všemohoucího, Syna člověka! KB:    „…Pane Bože Všemohoucí, kterýž jsi, kterýžs byl, a kterýž přijíti máš, nebo jsi přijal moc svou velikou, a království ujal.“ (Zj 11,17) B 21: „…Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses králování!“   KB:    „Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.“ (Mt 25,13) B 21: „Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“ B 21 na obou uvedených místech nemluví o budoucím příchodu Boha Všemohoucího, kterým je Syn člověka, Ježíš Kristus.   B 21 a božské tituly Pána Ježíše! KB:    „Jáť jsem Alfa i Oméga, totiž počátek i konec, praví Pán, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijiti má, ten všemohoucí.“ (Zj 1,8) B 21: „Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.“ B 21 odstraněním slov počátek i konec, vynechává vysvětlení, co znamená Alfa a Omega. Kromě toho uvádí příchod toho všemohoucího v čase přítomném a nikoli budoucím! Pán Ježíš přijde. On nepřichází! Když se o někom řekne, že přichází, pak dotyčný právě přichází, teď, nyní, v tu chvíli. Kdyby tomu bylo tak, že Pán Ježíš přichází, pak vzniká otázka, jak dlouho přichází. Přichází právě teď, v tuto chvíli? Přichází už týden, rok, sto let, tisíc let? Kdy začal přicházet? KB:    „An dí: Já jsem Alfa i Oméga, ten první i poslední, a což vidíš, piš do knihy, a pošli sedmi zborům, kteříž jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny, a do Pergamu, a do Tyatiru, a do Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.“ (Zj 1,11) B 21: „jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje." B 21 na tomto místě neuvádí božské tituly náležící pánu Ježíši Kristu, Alfa a Omega. Neuvádí rovněž, že On je počátek i konec.   KB:    „ A těch čtyřmecítma starců padlo, a klaněli se živému na věky věků.“ (Zj 5,14) B 21: „ A starci padli na kolena a klaněli se.“ B 21 a nové moderní a „lepší“ či „přesnější“ překlady |Bible neuvádí, komu se těch 24 starců klanělo, že se klaněly živému na věky věků.   B 21, Ježíš Kristus a vůle Otce! KB:    „…nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne poslal, Otcovy.“ (J 5,30) B 21: „…nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.“ KB,  na rozdíl od B 21, nám přesně říká, že Ježíš Kristus konal vůli svého Otce!   B 21, Ježíš a vzkříšení z mrtvých! KB:    „…ten, kterýž vzkřísil Pána Ježíše, i nás skrze Ježíše vzkřísí a postaví s vámi.“ (2K 4,14) B 21: „Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář.“ B 21 na tomto místě uvádí, že to bude Otec, kdo bude křísit mrtvé a nikoli Ježíš! Pán Ježíš Kristus však řekl, že křísit mrtvé bude On! (J 5,44.45) Být vzkříšen skrze Ježíše, jak to správně uvádí KB 1613, znamená být vzkříšen Ježíšem! To je naprosto něco jiného než být vzkříšen s Ježíšem.   B 21 a stolice Kristova! KB:   „…Však všickni staneme před stolicí Kristovou…A takť jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati bude Bohu.“ (Ř 14,10.12.) B 21: „…Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem…Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.“ B 21 zde vynechává slovo Kristovou a nahrazuje ho slovem Božím. Tak opomíjí jeho soudní pravomoc! Stát před soudnou stolicí Kristovou, znamená vydávat počet tmu, kdo na ní sedí, Kristu, Bohu!   B 21 a budoucí soud hříšníků! KB:    „A kdož by koli vás nepřijali, ani vás slyšeli, vyjdouce odtud, vyrazte prach z noh vašich na svědectví jim. Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v den soudný než městu tomu. (Mk 6,11) B 21: „ Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim." V B 21 na tomto místě chybí polovina biblického verše, mluvicího o budoucím soudu a rozdílné intenzitě potrestání v pekle!   B 21 a pobývání ve věčné tmě! KB:   „Tiť jsou studnice bez vody, a mlhy vichrem zbouřené, jimžťo mrákota tmy chová se na věčnost.“ (2P 2,17) B 21: „Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma.“ B 21 nemluví o věčné tmě pro falešné proroky a učitele!   KB:    „Ale kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení.“(Mk 3,29) B 21: Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem." B 21 nemluví o věčném odsouzení těch, kdo by se rouhali Duchu svatému, ale o tom, proč rouhajícím se Duchu svatému nebude odpuštěno. Nemluví tedy o důsledku tohoto hříchu, ale vysvětluje, o jaký hřích se jedná. B 21 tak mluví o naprosto něčem jiném.   B 21 a Daniel! KB:    „Když pak uzříte ohavnost zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze Daniele proroka…“ (Mk 13,14) B 21: „Až uvidíte onu `otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla…“ B 21 na tomto místě vynechává slova o proroku Danielovi. Dále pak v souvislosti s ohavností používá i významově naprosto jiné slovo. Mluví o tom, co ohavnost v lidech vyvolá, že výsledek jejího působení lidmi otřese. KB 1613 nám však říká, co tomu bude předcházet, že ohavnost bude pustošit! B 21 mluví o otřesné ohavnosti rovněž u Mt 24,15 a Da 12,11, kde KB 1613 mluví o ohavnosti hubící!   B 21 a Mk 15,28! KB:    „ I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest.“  (Mk 15,28) B 21:  v B 21 celý tento verš chybí! Jak to, že v B 21, založené na textech, kriticky prozkoumaných dle nejnovějších poznatků biblického vědeckého výzkumu, chybí celý Mk 15,28, mluvící o naplnění IZ 53,12 na Ježíši Kristu?! Na kolika dalších místech v B 21 je tomu zrovna tak!   B 21 a vzbuzení Krista! KB:    „…že z plodu ledví jeho podlé těla vzbudí Krista, a posadí na stolici jeho…“ (Sk 2,30) B 21: „…že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků.“ B 21 v tomto případě nemluví o tom, že tím, kdo se posadí na trůn Davidův, bude Kristus!   KB:   „Vám nejprve bůh, vzbudiv Syna svého Ježíše, poslal ho dobrořečícího vám, aby se jeden každý z vás odvrátil od nepravosti svých.“ (Sk 3,26) B 21: „Když Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal ho v prvé řadě k vám…“ V B 21 jde naprosto o jiná slova a jiný význam! Předcházející 25 verš mluví o smlouvě s Abrahamem a zaslíbeném semeni, v němž budou požehnány všechny čeledi země. Proto slovo vzbudit mluví o tom, že Bůh povolal svého Syna a poslal Ho nejdříve Židům. Syn nebyl povolán a nepřišel k Židům až po svém vzkříšení, ale po svém narození jako člověk. Je to v souladu se slovy Mojžíše: „Proroka z prostředku tvého, z bratří tvých, jako já jsem, vzbudí tobě Hospodin Bůh tvůj; jeho poslouchati budete…Proroka vzbudím jim z prostředku bratří jejich, jako jsi ty, a položím slova má v ústa jeho, a bude jim mluviti všecko, což mu přikáží.“ (Dt 18,15.18) Mojžíš se narodil a byl povolán, aby mluvil Izraeli vše, co mu Bůh přikázal. Potvrzují to i slova uvedená ve Sk 13,22.23): „A když toho zavrhl, vzbudil jim Davida krále, kterémuž svědectví dávaje, řekl: nalezl jsem Davida, syna Jesse, muže podlé srdce svého, kterýž bude činiti všecku vůli mou. Z jehož semene Bůh podlé zaslíbení vzbudil Izraelovi Spasitele Ježíše.“ Apoštol Pavel mluví o vzbuzení Davida za krále, a tedy o jeho povolání za krále po jeho narození a nikoli po jeho vzkříšení z mrtvých. Mluví také o povolání Spasitele Ježíše z Davidova semene čili Davidova potomka. Narozením a nikoli vzkříšením z mrtvých, jak to uvádí B 21!   B 21 si plete proroky! KB:    „Jakož psáno jest v prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváři tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.“ (Mk 1,2) B 21: „Jak je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, pos

Podobná témata

Kritika bludů

"Bible 21 - Podvod 21. století!" | Přihlásit/Vytvořit účet | 67 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Úterý, 04. leden 2011 @ 20:28:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pláčeš a lžeš na špatném hrobě. Katolická církev nemá s tímhle překladem nic společného. Autory najdeš na internetu. Já jí občas používám.Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: JAaron v Středa, 29. leden 2014 @ 15:51:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratři.

Je nade vší pochybnost, že B21 není NOVÁ BIBLE KRALICKÁ, typu NEW KING JAMES, tedy revidovaná původní BIBLE KRÁLE JAKUBA z roku 1611.

Autor tohoto textu zmiňuje peníze vybrané na NOVOU BIBLI KRALICKOU Alexandrem Flekem, vedoucím překladu B21.

Bratři.
Toto nemůžeme s jistotou říkat.
MY NEVÍME, ZDA, PŘÍPADNĚ KOLIK PENĚZ ZŮSTALO ALEXANDRU FLEKOVI PRO PROJEKT BIBLE 21.

Je ale faktem, že od roku 1998 vyšlo několik vydání NOVÉ BIBLE KRALICKÉ.
Například držím v roce 3. revidované kapesní vydání z roku 2001 a to NOVÉHO ZÁKONA.

Je pravdou, že NOVÁ BIBLE KRALICKÁ od roku 1998 nevyšla ani jednou i se zněním STARÉHO ZÁKONA.

V tomto ohledu je možno autorova slova přijmout.
Nevyšel STARÝ ZÁKON NOVÉ BIBLE KRALICKÉ a až v roce 2009 vyšel STARÝ ZÁKON jako součást B21, což ale rozhodně není BIBLE KRALICKÁ REVIDOVANÁ.

Projekt BIBLE 21 z roku 2009, kdy v témže roce následovalo několik překladů Bible od jiných kolektivů, není snadné hodnotit.

Mediální lavina dala v roce 2009 Bibli21 do rukou jistě mnohým, kteří jí nikdy před tím nečetli.
Její název je jistě dobře marketingově zvolený pro ateisty, či nové čtenáře, kteří po Bibli možná jinak nesáhli vůbec.

Takových, kteří se zde nyní dohadují a slovech je ale jistě mnohem a mnohem méně, než těch, kteří četli Bibli poprvé.

Nastává však druhá fáze křesťana a to je duchovní zralost a poznání.
A o tom lze diskutovat velmi, uvážíme li, jak se dají konkrétní pasáže Písma jakoukoli svádějící osobou zneužít.

Je tedy potřeba studovat Písma z celé své síly dle 1. přikázání Mesiáše Ježíše a stejně tak milovat Boha.
A v komunikaci o Bibli21 se mít na pozoru, aby taková debata nenapáchala u slabých věřících více škody, než užitku.
Nikdo nikomu nebrání si v Bibli21 dělat vlastní poznámky na jiné texty.

Osobně Bibli21 používám jako hlavní text.
Prostě proto, že je mému srdce a duši její jazyk nejbližší.
Nelze to jistě zdůvodnit žádnou měřitelnou hodnotou na cokoli.
Tak to prostě je.
Je prostorná v textu na spoustu mých vlastních poznámek a rychle se v ní s pomocí takových poznámek mohu orientovat, když je to třeba.

Mám za to, že celkově autorův text není zralým moudrým klidným a věcným textem, jakkoli jsem si všechny jeho připomínky poctivě zaznamenal a děkuji za ně.

Kristův Duch by měl být ale klidný, ubrat vykřičníků a argumentovat tak, jak nás to naučil např. apoštol Pavel v Písmu.

Těm, kdo touží číst BIBLI KRALICKOU V NOVÉ ČEŠTINĚ, doporučuji počkat, jak dopadne výsledek www.BKR.cz 

Těším se na něj.
Uvidíme.
Trochu mám strach ze zázemí charismatického, ze kterého pochází překladatel, ale co se dá dělat.
Nezbývá, než čekat na výsledek.]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Úterý, 04. leden 2011 @ 21:05:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jo to zírám. Kam až někteří jsou schoní zajít aby si taky chodili nějákou tu špinu na řkc. Pokud je mi známo tak nejenom, že katolicí nejsou překládatelé tohoto vydání bible ale i neskliíla moc pozitivní hodnocení mezi katolickými biskupy i biblisty ale v době prvního vydání chyběly i deuterokanonické knihy, které katolícká církev příjmá.Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 05. leden 2011 @ 06:43:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak, katolíci mají na svědomí jiný překlad, Jeruzalémskou bibli, která se mi po zběžném nahlédnutí jeví jako dílo velice zdařilé a pro naše potřeby postačující.


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: abolla v Úterý, 04. leden 2011 @ 21:28:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zprvu jsem nechtěl věřit svým očím. Kvalita překladu B21 musí být jistě předmětem velmi konkrétní diskuse. Obávám se však, že konspirační teorie do takovéto diskuse nepatří. 

Prosím autora článku, aby nám doplnil použitou bibliografii. Přiznám se, že takové vyzdvihování Textu receptu a odsudky kritického vydání Nestle-Aland čtu poprvé.Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 04. leden 2011 @ 21:51:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kvalita překladu B21 bude jistě předmětem mnoha konsporačních otázek pro každého,kdo bude poctivý a srovnávat  porovnávat s pravým a původním kontextem.]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 04. leden 2011 @ 21:35:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj nepřihlášený,
jsi poctivý  a souhlasím , KB 1613 velmi rád  vlastním . díky v.Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 04. leden 2011 @ 22:23:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Skutečností zůstává, že původně vznikl v roce 1994 "Klub´95", jehož ambiciozním cílem bylo vydat do konce roku 1995 revizi Bible Kralické. Později se zjistilo, že iniciátoři přecenili své možnosti a Klub´95 se přeměnil na nadační fond Nové Bible Kralické a deklaroval potřebu důkladnější a dlouhodobější práce na revizi BK. No a nakonec z toho všeho vznikl po 15 letech Překlad 21. století, který je vším možným, jen ne revizí BK, což jistě bylo a je pro mnohé zúčastněné zklamáním jejich původního očekávání, s nímž se na projektu podíleli, poněvadž Klub´95 zakládali milovníci Bible Kralické, kteří jiný český překlad nepoužívali a mnohdy ani jiný neměli a neznali.

Jestli je to podvod nevím - a pokud ano, nemyslím si, že jde o podvod úmyslný nebo zamýšlený od počátku. Zkrátka si to dílo prošlo určitým vývojem stejně jako jeho hlavní protagonista a výsledek tento vývoj nějakým způsobem odráží. To, že jde o vývoj víceméně nepříznivý, podle toho, co dnes mají čtenáři ve srovnání s Biblí Kralickou k dispozici, je, myslím, zřetelně patrné. Tož tak.

willyRe: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 05. leden 2011 @ 09:25:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tož taky tak.


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: abolla v Úterý, 04. leden 2011 @ 23:32:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Nejblíže KB je římskokatolický překlad NZ S (upraven Hejčlem),m který L 2,22 uvádí následovně: „Když přišly dni očišťování jejího podle zákona Mojžíšova…“ Uvedený překlad NZ se sice nezmiňuje o Marii, ale alespoň mluví o jejím očišťování. Opětovně se tedy ukazuje a potvrzuje, že je to KB 1613, založená na PT, jež přesně a věrně zachovává Boží slovo a nikoli B 21 a další nové překlady Bible a NZ, založené na kritických textech Westcott-Hort a Nestle-Aland!"

Bible kralická je zajisté výborný a úctyhodný překlad. Na mnoha místech však není přesný. Autorem uváděný Lk 2,22 je příkladem. TR podle Scrivenerova vydání má "autés" (Vulgata "eius"), tedy "jejího", Kraličtí však "Marie". Zná autor TR nebo na něj usuzuje z BK?

Nestle-Aland se zde drží důležité kritické zásady, která mluví ve prospěch čtení obtížnějšího
Toto bývá původní, protože varianty (ono "autés") jsou nejspíše opravami opisovačů původního textu (ti se asi domnívali, že mají přepisovat už text porušený, neshodující se s jinými místy Písma). Jako méně pravděpodobné se bere, že by "autón" bylo omylem opisovače (který přece ustanovení Mojžíše nejspíš znal).Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 05. leden 2011 @ 11:13:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím všechny, článek jsem poslal já, včera se mi nešlo přihlásit. Je dobře, že to S.Ferfecki dal dohromady a ukázal na příkladech několika veršů určité a někdy dost podstatné změny oproti KB 1613 ze které měla být přeložena. To je to, co mě na tom nejvíce štve. Pro laika mi je celkem jedno odkud překladatel čerpal, ale pokud to neodpovídá překladu z KB 1613 do srozumitelné češtiny a mnohdy je to, otázka zda záměrně, překrouceno, pak jak mám B 21 důvěřovat. Stačí se podívat do posledního vydání Nový zákon a Žalmy z r 2006 kde je uvedeno Nová Bible Kralicka od stejného překladatele A.Fleka, kde je spousta veršů, které jsou v rozboru v tomto článku, přeložena ještě správně, tzn.slovo od slovo v moderní češtině a najednou v dalším vydání, kterým byla B 21 je to předěláno nebo úplně změněno, či dokonce vynecháno, kdo to vydání z r. 2006 má, může si to zkontrolovat. A např. verš L 2,22 je zde takto: Když uplynuly dny Mariina očišťování podle Mojžíšova zákona....a v B 21 Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona...rozdíl zde je patrný, ještě by chtělo zjistit jak he to v originále. To, že autor bývalý Svědek Jehovův, který napsal v minulosti např.Knihu Strážná věž, peníze a náboženský podvod, nemá rád katolické učení je pochopitelné, neznám žádního SJ, který by fandil katolíkům, ani já nefandím jako protestant učení katolíků vycházejácí hlavně z tradice a málo z Bible.Proto si myslím, že jsem zase vyhodil 500Kč a nechal se napálit její reklamou, příště už budu vědět než si zase nějakou Bibli koupím tak se do ní napřed podívám a zkontroluji pár textů, pokud to už nebude např. updatováno třeba v programu Theofilos M.


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: informator v Sobota, 08. leden 2011 @ 13:01:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo vydává ten občasník Studnice, odkud je převzat tento článek?


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 05. leden 2011 @ 10:41:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já zírám jak Alenka v říši divů!
Podle autora B 21 má prý blízko ke katolictví?

Opak je pravdou.
Překlad B 21 je volen takovou formou, že naopak podporuje nekatolické hereze.

B 21 (Ef 5,25-26)
Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni,
aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova,

Katolický překlad jeruzalémský:
Mužové, milujte své ženy tak, jako si Kristus zamiloval církev: vydal se za ni,
aby ji posvětil tím, že ji očistil koupelí ve vodě, kterou doprovází slovo...


Katolický výklad:
Křest má cenu pouze tehdy, je - li doprovázen hlásáním slova, to je poučením o evangeliu, které dává ten, kdo křtí a vyznáním víry křtěnce.
Křesťanem se stává člověk skrze křest, pohřbením starého člověka do Kristovy smrti a následným vzkříšením člověka nového, který si oblékl Krista.Podle výkladu B 21 ke znovuzrození (k tomu, aby se člověk stal křesťanem) není vůbec potřeba křest - k odpuštění hříchů a obléknutí si Krista stačí pouhé vyznání víry slovy.

B 21 je všechno jiné, jen ne katolického směru.Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 05. leden 2011 @ 11:28:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Těch chyb v B21 asi bude více, někdo by to musel celé projít a zkontrolovat z jinou biblí a ještě s originálem, vypadá to, že Bible 21 občas rázně vybočuje z protestantského směru, lehce směrem ke katolickému, kde se odrazí a skončí uprostřed někde v ekumeně... M.


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 05. leden 2011 @ 12:21:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám jsem narazil na několik rozporů. B21 patří k nejhorším překladům (ještě volnější je snad jen Slovo života), formulací umožňuje zaváděcí výklady. Určitě to není směrem katolickým. Osobně mám velmi dobrou zkušenost s Biblí Kralickou (1613), kupodivu (když pominu archaičnost jazyka) v ní nalézám naprostou souhru s nejlepšími katolickými překlady. Kraličtí byli nesmírně schopní a poctiví.


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 05. leden 2011 @ 11:24:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdopak nám to tady zkouší dělat Hada ? Ta věc není tak jednoduchá jak by se mohlo na první pohled zdát.  Tenhleten  překlad opravdu není náš a křivé nařčení zároveň svádí k tomu abychom ho přičítali na vrub nějakému evangelíkovi a kritizovali  překladatele. Nevím přesně ze kterých denominací pocházejí, jenom mě zarazilo když jsem se někde dočetl že se prý na něm podílel i pan Drápal. Překlad 21. století používám občas pro rychlou orientaci. Jeho jazyk je natolik moderní a jednoduchý bez starobylého pathosu  že umožňuje právě tohle. Vyhovující je i skladný a snadno manipulovatelný formát. Nejraději mám překlad ekumenický a jeruzalémský. Ekumenický překlad doporučují i mnozí katoličtí kněží, přestože na něm pracovali převážně evangelíci a považují ho za stejně dobrý jako jeruzalémský.  Doporučuji abychom se ho drželi a společně šlápli každému hadovi na ocas, ekumenicky a každý z jedné strany. Aby byl rovnoměrně rozeklaný na obou koncích. Dlouhá léta jsem měl k dispozici výhradně kralický a měl jsem ho moc rád. Právě pro starobylou řeč která tvořila vhodný kolorit ke starověkým událostem.  Třeba se k ní jednou ještě vrátím až budu mít víc času. Na naši víru by nemělo mít fatální vliv každé slůvko a vyjádření  překladatele. Měla by stát na hlubších a širších základech, na samotném Bohu. Ježíš nám říkal že máme být jako děti, milovat Boha a bližní a poznávat stromy podle ovoce.  Ne že máme Bibli používat jako hádanku a zbraň  která má bližnímu ublížit a která je určená hrstce vyvolených kteří jí jako jediní dokážou správně dešifrovat a použít.
Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: informator v Středa, 05. leden 2011 @ 11:40:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dan Drápal spolupracoval na Českém studijním překladu (dříve překlad KMS - Nová smlouva a Stará smlouva)


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Středa, 05. leden 2011 @ 14:23:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Ano, je uvedený jako odborný poradce pro Starou smlouvu a překladatel Žalmu. A za mimořádně náročnou sazbu je tam poděkování Han The Thanhovi, to jen tak pro zajímavost, diakritiku v jeho jménu jsem vypustil, protože bych ji nezvládl :-)


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: informator v Středa, 05. leden 2011 @ 11:46:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to je snůška pravd, polopravd a mystifikací

analýza jakéhokoliv překladu Bible musí vycházet z porovnání s řeckým a hebrejským textem

porovnávání Textu receptu a kritickou edici Nestle-Aland je naprosto diletantské

nicméně souhlasím s tím, že z hlediska věrnosti původním textu je Bible 21 zřejmě nějhorším českým překladem (pokud pominu pomateného Podmolíka)Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Středa, 05. leden 2011 @ 20:41:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná budu někomu připadat jako kacíř, ale jsem toho názoru, že když se někomu nějaký překlad nelíbí, ať prostě používá nějaký jiný. Myslím, že každý překlad navíc je přínosem.
Jako člověk, který tu a tam něco přeloží se domnívám, že původnímu textu nejvěrnější překlad nemusí být nutně nejlepší. Viz třeba ten zmíněný Podmolikův Nový kovenant, kde autor někde otrocky překládá i pádové vazby řeckých předložek.
Sám používám nejčastěji anglický parafrázovaný Good News Bible, který rozhodně není z nejdoslovnějších. Pokud se výjimečně potřebuju podívat, jak je to formulované v originále, podívám se prostě do originálu, nebo nějakého z asi 12 jiných anglických a osmi českých překladů, které se nám za ta léta doma nahromadily.
Opravdu špatné překlady Bible v češtině jsou myslím jen ten Podmolikův (autor neuměl česky a neuměl překládat) a jehovistický Překlad Nového světa, který jednak vychází z už hotové teologie a navíc byl překládaný přes angličtinu, což se prostě nedělá.


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: informator v Čtvrtek, 06. leden 2011 @ 16:14:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
na jehovisty jsem úplně zapomněl

otázka věrnosti původnímu textu je složitější věc - na jednu stranu slovní ekvivalence, na druhou větná ekvivalence
moderní překlady vycházejí z předpokladu, že základním nositelem myšlenky není slovo, ale věta

ale je třeba také odlišovat překlad formou větné ekvivalence a parafrázi
problém B21 je, že se leckde přechyluje k parafrázi a při tom o sobě tvrdí, že je překladem


]


Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 06. leden 2011 @ 17:15:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle mě se nemají překládat slova ani věty, ale myšlenky. Znáš třeba knížky o Malém Mikulášovi? My to máme doma ve čtyřech jazycích a je zajímavé ty překlady porovnávat. Je to knížka hlavně pro děti, originál je francouzský. Třeba polský překlad je docela doslovný včetně jmen. Český používá česká jména, ale francouzské reálie. Nejradikálnější je německý, který používá německá jména a reálie citlivě transformuje do Německého prostředí, protože správně předpokládá, že to pro ty německé děti bude přístupnější. Velice mě zaujalo v jednom starším překladu Mikuláše, myslím někdy ze 70. let, že si Mikuláš s kamarádkou na zahradě kopají na branky, přitom se tam píše, že se dalo hrát jen na cestičce, protože na trávu nemohli. Dlouho jsem to nechápal, dokud se mi nedostal do ruky originál, kde jsem zjistil, že hráli pétanque. Bylo to přeloženo sice nepřesně, ale velmi rozumně, prootže v 70. letech u nás pétanque nikdo neznal.
No a já se ptám, proč u Bible se za nejlepší překlad považuje překlad trapně doslovný? Přeložit něco přece znamená přečíst, pochopit a co nejpodobnější myšlenky formulovat v tom druhém jazyce, který třeba může být používám ve velmi odlišném kulturním prostředí. U překladů beletrie se s tím počítá, ale u překladu Biblí jako by se mlčky předpokládalo, že čtenář sestoupí do té kultury a téměř i jazyka, v němž to bylo psáno. Dobrá, dělá se to tak, musíme se s tím smířit, ale plyne z toho, že když nám to servírují doslovně (i ty nejparafrázovanější překlady jsou ve srovnání s tím, jak se překládá beletrie, ještě velmi doslovné), musíme se snažit proniknout do vnímání autora a doby, v níž psal.
Znám jen jeden překlad Bible, který se snaží tenhle literalistický překladatelský folklór nabourat a to je Cotton Patch Version. Anglický překlad, který vychází z toho, že přeložit, znamenávyjádřit tak, aby si čtenář vybavil co nejvěrněji to, co si vybavoval autor. Užívá tedy kulturních paralel a je psán pro obyvatele amerického Jihu šedesátých let 20. století. Takže je tam třeba list do Atlanty, místo farizeů jsou tam jižní baptisté, místo Samařanů černoši, milosrdný černoch pomohl člověku, kterého na dálnici přepadli a sekli mu auto, fungl nový oblek a prkenici, když se Ježíš narodil v garáži, položili ho do bedny od jablek apod... No je to nádhera. Neříkám, že by se takhle měly dělat všechny překlady, ale ukazuje to, kam až se dá (myslím že legitimně) zajít :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 07. leden 2011 @ 08:53:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podobné problémy mívali misionáři na severu, v době kdy nebyla televize. Jak mluvit k eskimákům kteří mají 40 výrazů pro sníh a neznají trávu, pole nebo vinice ? Jestli jim mají říct že Abel byl chovatel sobů a co dělal potom Kain ? Lovil tuleně ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 07. leden 2011 @ 21:46:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jasně, my jsme ale vůči lidem Bible taky takoví Eskymáci, tedy míněno v tom smyslu, že žijeme v úplně jiném prostředí a máme dost odlišný jazyk. Akorát s námi (tedy kromě toho Cotton Patche :-)) se nikdo nemaže a musíme se v té Bibli vyznat bez pomoci překladatele-předžvýkávače :-)
Kain by možná sbíral lesní bobule typu borůvek, ty na Severu celkem rostou. Tam jde o to, že Kain se pachtil se zemědělstvím a Ábel hlídal ovečka a PŘESTO Bůh dal přednost Ábelovi. Takový paradox, který do eskymáckého kontextu těžko převést. Do našeho by to možná šlo. Kain by makal v továrně a Ábel by žil z dividend :-)


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia v Středa, 05. leden 2011 @ 12:03:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
Mili bratia a sestry, nespochybnujme dielo B 21 ako obrovského kroku vpred v ústrety katolícke tradici !!! Ma duse JáSÁ když vidí jak Boží Matka postupuje vpred, nic mene tvrdit o Svate Panne ze se musi očistovat je rouhání, proto sme to propsali. Jak se Marie mnela očistovat, kdyz ona je NEPOSKVRNENÁ ??? I to ze kristus pan nemohl byt Prvorozeny, kdyz nemnel bratry a sestry, to je prece logické ne? Tak sme to tedy prepsali podle nasi večné tradice a je pokoj. A další texty budou pokracovat. SLAVA MARII A EKUMENE !!!!!!!Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Středa, 05. leden 2011 @ 12:55:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

"Vedoucí překladatel slíbil věřícím NBK, přeloženou věrně dle rukopisů, dle kterých byla přeložena KB 1613. Tedy celou KB 1613 přeloženou do dnešní češtiny. Od samého začátku se však víc a víc odkloňoval od rukopisů, dle kterých překládali kraličtí. V konečné fázi pak vydal úplně jiný překlad, než který sliboval, na který mu věřící z různých církví posílali své těžce vydělané peníze! To je přece podvod!  "                                                    

Jestliže to opravdu slíbil, jde vskutku o podvod.

Že je B 21 jako překlad paskvil je mimo diskusi. Naprostá svévole... :-(
                                                     
Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia v Středa, 05. leden 2011 @ 15:50:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
mechaeli, ty heretiku vždyt Marie je Neposkvrnená, "logicky vzato" tedy NEMOHLA za sve poskvrnení obetovat, stejne jako kristuspan nemnel bratry ani sestri, jedine bratrááánce, tudíž NEMOHL být prvorozený. Co se ti heretiku na našem prekladu nelíbí ? Jak Naše Paní vítezne táhne tou biblí? Marie je druhá po Bohu a zaslouží si místo jaké ji právem patrí. My dále tu bibli prepisujem a bude v ní i očistec, ruzenec, uctívaní soch a svatá mše ...


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Středa, 05. leden 2011 @ 18:00:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Sašu Fleka si pamatuji ještě z jeho působení ve Vodě života. Náklonnost k římským katolíkům bych mu rozhodně nepřičítal ani dnes... .-D


]


Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Středa, 05. leden 2011 @ 18:05:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz
]


Voda života (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Středa, 05. leden 2011 @ 18:31:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Saša je hned ten první zleva: :-)


http://eden-x.cz/topic_files/tabu/flek/fotky3.jpg


]


Re: Voda života (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia v Čtvrtek, 06. leden 2011 @ 19:28:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
Panove, v tom je dokonalost naší JPC (jedine prave cirkve) ze vam ani neťukne že Sáša je náš !!! Psal tady nekdy bratr Oldrich K., ale to byl pošuk, to bylo jasný i malýmu decku za koho kope, ale Sášo to je jiný kafe, to je profík ... Naše Paní ať mu je v očistci milosrdná ...


]


Re: Re: Voda života (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Čtvrtek, 06. leden 2011 @ 21:11:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím tradice zase meleš paté přes devaté? Saša Flek není katolík, zase píšeš blbosti.


]


Re: Re: Re: Voda života (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia v Pátek, 07. leden 2011 @ 07:23:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
no to víš že není ... :-)) ale ví že Matka Boží je Neposkvrnená a také ví, že jezis nebyl prvorozený .. nastestí jsou taky lidi, z kterých má Svatý Ignác z Loyoly radost a znají svou přísahu, né jako ty anonyme kjubiku.


]


Re: Re: Re: Re: Voda života (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pátek, 07. leden 2011 @ 07:37:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koukám, že jseš pořád ťulu Janek hloupej, který má neustále chuť brát si do úst taková slova  abys ukazál to co víra katolické církve není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Voda života (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 09. leden 2011 @ 06:42:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale on tradice vůbec není žádný pomatenec, pomatenec je ten, kdo neví, co píše...
br AF a spol znám dobře a vím, že všichni i já se moc těšili, po Nové, až vyjde Starý, i v Senátu bylo rušno, hodně zírali, vyšel a děje se stále jen to stejné, jako u všech dobrých i horších překladů, vykládá ho další hlava lidská a DUCHA BOŽÍHO nehledá, viz výše...
a AF má důkazy svého života i ten "vodní švédský", že hledá, dokonce doštudoval, aby nebyl napadán snobskými, takže já klobouk dolů br Sašo! 


]


Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 12. leden 2011 @ 11:15:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, kdo je A.Flek hlavní překladatel B 21 najdete zde jeho šílenou minulost v článku SEKTA VODA ŽIVOTA – KUS HISTORIE, CO MĚL POTICHU ZMIZET, který byl na Granu už v rocwe 2005, doporučuji si stáhnout jeho kázání...a takový člověk dělá překlad Bible 21http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005111801

Naprosto souhlasím s autorem S. Ferfeckim, že tzv. Textus Receptus je asi nejlepší pro překlad, vždyť je to majoritní text 90%, oproti minorotnímu Vatikánskému a Sinajskému kodexu, které jsou s dalšími neúplné/10%/, např. co obsahuje Sinajský vč.překladu do angličtiny vpravo dole si můžete ověřit on-line zde: http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspxO překladech i TR se dočtete zajímavé články ze kterých čerpal asi i S. Ferfecki a kterých je plný internet odkazy zde:  Verze Bible-překlady
http://www.fysis.cz/Texty/TextologieNZ.htm   2. Různé překlady Bible a jejich problémy http://www.jezise.cz/ucebnice/000-005-cz.html http://www.jezise.cz/ucebnice/assets/cz.preklady.html   
  1. TEXTOLOGIE Nového Zákona
http://www.fysis.cz/Texty/TextologieNZ.htm
M.
 
 


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: informator v Středa, 12. leden 2011 @ 15:17:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ve Vámi uvedením zdroji k textologii NZ se o byzantské textové tradici, která je základem "textu receptu" píše:

Byzantský - synonyma: obecný = koiné, říšský, Lúkianova recenze, syrský. Vznik nekvalitní recenzí v 2.pol. 3.st. v Antiochii; zachováno velmi mnoho nepříliš starých opisů - stále užívaný text až po renesanční knihtisk a současnou řeckou liturgii. Nejčastější předloha pro překlady od Vulgáty do konce 19.st. Kombinuje varianty textu, harmonizuje paralely. Drobné ideově motivované úpravy.
Od 19. století kritické edice NZ vycházejí z egyptského typu rukopisu. Na to pak ve 20. století navazuje kritická rekonstrukce textu s variantami (Nestle, Aland)O egyptské textové tradice se ve Vámi uvdeném zdroji píše:Egyptský - vznikl Hésychiovou očišťující recenzí (koncem 3.st. nebo kolem r. 300 v Alexandrii) velmi podobné starší textové tradice egyptských papyrů, jako jsou např. p66, p72, p75 (Bodmer), nebo v četných citátech u Klémenta Alexandrijského (koncem 2.st.). Je to nejkonzervativnější místní verze, dříve považovaná za „neutrální" text (oproti všem jiným místním verzím). Typické kodexy: Sínajský, Vatikánský, minuskulní 33. Verze s mírně větší variabilitou = „alexandrijský" text: např. kodexy Alexandrijský a Ephraemi i koptský překlad ze severního Egypta. Caesarejský - verze egyptského, odlišitelná jen v textu Marka: p45, W, Q, minuskulní f 1, f 13.

?
Tak jak to je s tou jedinečnou kvalitou "textu receptu" oproti moderním kritickým vydáním řeckého textu NZ ???


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Čtvrtek, 06. leden 2011 @ 16:55:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Inspiroval mě tento článek, že si každý den z B 21 přečtu jednu stránku. Možná i z ČSP ;-)Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 06. leden 2011 @ 17:30:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lu ,mne také.
Každý den si přečtu jednu kapitolu tohoto článku..:-)]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Čtvrtek, 06. leden 2011 @ 18:05:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to je hnus. Vidím, že dílo ďáblovo se daří čím dál lépe. Ještěže ten, kdo má být ještě spasen, bude spasen.
Stará, poctivá, prostě téměř dokonálá Bible Kralická je suverénně nejlepší. A vůbec není nesrozumitelná, naopak.
Kdežto ty moderní překlady jsou na dvě věci. Falšuje se, falšuje, překrucuje, jak jen to možné a pak si to oblékne ovčí roucho a tváří se to jako to nejlepší ovoce.Pryč s takovými překlady! Jsou dobré tak akorát na spálení.Běda překladatelům!
Chtělo by to nějakou pořádnou propagaci BK, jinak zcela zmizí.Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 07. leden 2011 @ 08:47:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzpomeňte si na to kdybyste chtěl snad někdy odsuzovat otce Koniáše. Jinak co se týče BK tak doufám že nezmizí nikdy. Opravdu není špatná.]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 07. leden 2011 @ 09:39:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toho, který likvidoval mimo jiné BK? Bibli, o které jste napsal: "Dlouhá léta jsem měl k dispozici výhradně kralický a měl jsem ho moc rád. Právě pro starobylou řeč která tvořila vhodný kolorit ke starověkým událostem.  Třeba se k ní jednou ještě vrátím až budu mít víc času." a o které doufáte, že nezmizí?

  Zajímavá schýza.


]


Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 07. leden 2011 @ 11:01:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náboženství je plné kontrastů a zdánlivých rozporů. Máme například milovat svoje nepřátele a zvát na hostinu chudáky kteří nemají čím by oplatili. Máme být studení nebo horcí. Saul se může změnit v Pavla. Jeden a ten samý člověk. To také nedává smysl v očích tohoto světa.


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: informator v Pátek, 07. leden 2011 @ 11:48:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevíte někdo, kdo je vydavatelem toho občasníku Studnice?

Snažil jsem se to najít na internetu, ale nepodařilo se mi to.Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 07. leden 2011 @ 12:41:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Informátor


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 07. leden 2011 @ 12:44:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mohlo by to být ta hledaná studnice?


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: informator v Pátek, 07. leden 2011 @ 17:23:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nejde jen o vnější shodu názvu?

žádný občasník jsem tam nenašel, ani tento článek]


Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 07. leden 2011 @ 17:32:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Informátor
Také jsem to dala do vyhledávače a nic. Tak nevím :O)


]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 07. leden 2011 @ 12:02:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článek by docela dobře posloužil jako demonstrace toho, jak je důležité dodržovat základní typografická pravidla a členění textu.Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Musculus v Pátek, 07. leden 2011 @ 14:40:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://musculus.cz/buh
Myslím, že by této diskuzi pomohlo, kdyby moderátoři požádali Sašu Fleka, zda by se k tomuto článku a případně ke komentářův vyjádřil sám...Bible Kralická Revidovaná (Skóre: 1)
Vložil: abolla v Pátek, 07. leden 2011 @ 16:47:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víte někdo, v jakém stavu je projekt Bible Kralická Revidovaná (Pavel Hoffman)? Na http://www.bkr.cz/ jsou obecné údaje a adresa, stránky se nijak nemění. Je to jen můj dohad: předpokládám, že Hoffman se s Flekem nepohodl na koncepci překladu a snaží se dostát původnímu záměru (revised version). Nemá tu někdo ponětí, jak je to daleko nebo zda to usnulo?Re: Bible Kralická Revidovaná (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 07. leden 2011 @ 17:51:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak se zeptej Pavla Hoffmana přímo - je na facebooku.


]


Re: Re: Bible Kralická Revidovaná (Skóre: 1)
Vložil: abolla v Pátek, 07. leden 2011 @ 19:08:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jo :-). Díky za tip.


]


Re: Re: Re: Bible Kralická Revidovaná (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 07. leden 2011 @ 19:35:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rádo se stalo.:-)


]


Re: Re: Re: Bible Kralická Revidovaná (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pátek, 07. leden 2011 @ 22:20:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím abollo. Mohl bych mít na tebe prosbu. Pokud by ti Pavel Hoffman odpoveděl mohl bys mně potom taky poinformovát. Až se ho taky nemusím ptát.


]


Re: Re: Re: Re: Bible Kralická Revidovaná (Skóre: 1)
Vložil: abolla v Neděle, 23. leden 2011 @ 17:42:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kjubiku a pokud to ještě chtěl někdo vědět, 

zprávy o Bibli Kralické Revidované nemám žádné. 14 dní jsem čekal odpověď na svůj mail (facebook se mi z mnoha důvodů nechce k tomuto účelu používat), odpověď však nepřišla, na stránce věnované tomuto překladu se nic nezměnilo. Má domněnka tedy je ta, že projekt nepokračuje dopředu nijak. Jen mě zaráží to číslo bankovního účtu bezostyšně uvedené hned u mailového kontaktu, když ze stránek není jasné, jak se ty peníze vynakládají.

Přitom, pokud by se revidenti drželi zveřejněné metodiky a pokud by se revidovalo a tisklo v celém rozsahu posledního vydání kralického, měla by BKR podle mě šanci stát se skutečně ekumenickým překladem. Nu což, škoda.
]


Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 04. březen 2011 @ 14:03:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všimli jste si někdy, jak narůstá vliv hnutí Víry, pokud není důsledně kritizováno a konfrontováno s Písmem?

- máme zde (podle mne) velmi nezdařilý překlad Bible, který byl právě zde iniciován
- ujalo se ekumenických Kurzů Alfa a školí vedoucí všech církví
- zahajuje možnost vysokoškolského teologického vzdělání pro vedoucí v Blansku
- chce spolupozvat Bonnkeho a zřejmě bude další zvaní ostatních církví 
- pod záštitou jiných církví otevírá základní a mateřskou školu
- chce žádat vládu o shromáždění s N. Vujicicem

a dalo by se pokračovat...

Přitom je zde snaha zamést historii pod koberec. Např.: nikdy jsme neučili to, co nám vytýkáte. Případně to jsme učili včera, ale dnes už ne. Nebo, to nás pomlouvají naši oponenti. Jenomže tam, kde není opravdové pokání a uznání chyb, nemůže dojít k obnově. A tak na ně neustále žalují případy sebevražd bývalých studentů biblické školy v Uppsale. Dále škodí Haginovy, Liardonovy, Sumrellovy a Ekmanovy úderné brožury z 90. let. A genetický kód tohoto hnutí "zahrnovat ostatní křesťany do svých aktivit" je tu již od počátku. Pokud si Slovo života zůstane na svém písečku a nebude své akce nabízet ostatním církvím, nechť se těší ze svých aktivit a nauk. Pokud mají ale neutuchající potřebu expandovat jinam, je třeba jasné, slušné, nicméně otevřené kritiky!Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 04. březen 2011 @ 14:53:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jakou to má souvislost s článkem pod který jsi to dal, tj že B21 je katolické spiknutí?


]


Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 04. březen 2011 @ 14:59:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen v pozadí překladu. Nicméně nesdílím názor, že jde o cílené katolické spiknutí.


]


Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 04. březen 2011 @ 15:18:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za všechno mohou židé, jezuité a cyklisti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 04. březen 2011 @ 15:23:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co zednáři? Ti taky ne? Gojim tady chybí, ten by odhalil pravý původ věci a napsal by nám jak to vidí Alberto Riviera :o)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 04. březen 2011 @ 16:14:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vogle, vždyť Ty už jsi léta mimo, tak to ignoruj :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 04. březen 2011 @ 18:19:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sice nejsem Vogel, nicméně - co mám ignorovat
 - Riveru?
 - Gojima?
 - zednáře?
 - spiknutí?

 :oO

BTW kde je vůbec Gojim a taky Gregorios777? Když sem sem tam přijdu, tak tady od nich nic nevidím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 04. březen 2011 @ 20:06:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někteří jsou zde podobně jako Vogel :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 04. březen 2011 @ 20:16:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hmmm, nějak tady nikde nevidím Gregův styl a jeho dar rozeznání duchů :o) ale jinak je to tady +- furt stejný.

btw - na utkvělé představy a vidění věcí a osob které nejsou je určitě nějaká medikace, ty bys to jako člověk co dělá/dělal s léky měl vědět ;o)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 04. březen 2011 @ 20:32:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře, tak nejsi Vogel :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bible 21 - Podvod 21. století! (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 04. březen 2011 @ 20:35:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jsem fallkniven_f1 .... btw poslal jsem ti PM


]


Stránka vygenerována za: 0.63 sekundy