Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zuzana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16190, komentáře < 7 dní: 263, komentářů celkem: 397077, adminů: 60, uživatelů: 5076  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 116 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108995128
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Tělo a krev našeho Pána.
Vloženo Pondělí, 11. listopad 2013 @ 09:09:03 CET Vložil: Olda

Žhavá témata poslal oko

"Dovolte mi rovnou se zeptat: Jak je to s Večeří Páně? Je to symbol, nebo skutečná proměna hostie v Tělo Pána Ježíše a vína v Krev Pána Ježíše? Jak to vlastně Ježíš myslel? Doslova?

Je to přece velmi zásadní, mrzí mě, že v tom nemám jasno. Pátrám v Bibli, ale přiznám se, že nevím
..."
(Milosh).


Velmi výbušné téma mezi křesťany.
Stačil jeden kratinký dotaz od Miloše a mnozí diskutující hned "nastartovali" jako dobře seštelovaná motorka na první našlápnutí. Rázem se obraz zbožných křesťanů (kteří se předtím tvářili se strojenou pokorou, jak prý se budou s beránčí trpělivostí kdykoli ochotně modlit za své bratry odlišné ve víře), proměnil ve smečku divých psů, rvoucích se o kost.

Vůbec nechci, aby to tak dopadlo i tady.
Pokusím se tedy ve stručnosti shrnout, jak je to doopravdy (odpovědět Miloši), ale nikomu své názory nevnucuji. Každý má na posouzení svůj vlastní rozum, každý z vás je svéprávný (většinou :-)) - je odpovědný za svoje rozhodnutí, odpovědný před Bohem za svoji volbu.

Úvodem bych rád upozornil na to, že je nemoudré ptát se na věc někoho, kdo sám neprožil zkušenost a nemůže mít o této věci ani páru. Je nemoudré ptát se na slanost moře člověka, který sám mořskou vodu nikdy neokusil. Je nemoudré ptát se na opravdovost Krista v eucharistii protestanta, který jej přece sám nemá možnost takto přijímat.

Pán Ježíš ustanovil slavení své oběti formou Pánova stolu při poslední večeři. Učinil tak proto, aby i všechny následující generace lidí mohly mít přímou účast na jeho oběti - a tedy i přímý užitek z jeho oběti. Chléb, který požehnal, prohlásil svým skutečným tělem, které se za nás vydává, víno, které požehnal, svou skutečnou krví, která se za nás vylévá. Zde vůbec nedochází ke změně chleba na maso, ani vína ve skutečnou červenou lidskou krev - přesto je to nyní mocí Ducha svatého opravdový Kristus v oslaveném hmotném těle, plně přítomný tajemným způsobem v onom proměněném chlebu a vínu (které má pořád vzhled chleba a vína) - v eucharistii. Stačí malý kousíček tohoto proměněného "chleba", nebo jediná kapka proměněného "vína" a už přijímáme úplného Krista v jeho hmotném oslaveném těle. Přijímáme Krista nikoli jenom jaksi "duchovně", ale doopravdy také fyzicky svým vlastním tělem.

(J 6,53-57)
Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mě poslal ten živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.

Obyčejný chléb a obyčejné víno nelze přece přijímat nehodně, k vlastnímu odsouzení!
(1 Kor 11,27-29)
A proto, kdokoli by jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodně, bude vinen tělem a krví Pána.
Ať tedy člověk prověří sám sebe a takto ať jí z toho chleba a pije z toho kalichu.
Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sám sobě odsouzení, jelikož nerozsuzuje Pánovo tělo.


Jak je z tohoto zřejmé, eucharistie je skutečný zhmotnělý Kristus pod tajemstvím chleba a vína.
Nelze přece nijak jíst obyčejný chléb nehodně a k vlastnímu odsouzení.

Pokusím se přiblížit důvod, proč to Kristus ustanovil právě takto:

 Známe od Krista dva "stoly", ze kterých může křesťan čerpat sílu Boží milosti, jíst pokrm k věčnému životu. Je to stůl Božího slova (spojený s modlitbou) a stůl oběti - eucharistie.
Je ověřenou zkušeností, že s růstem víry roste i schopnost člověka přijímat duchovní dary. Víra, naděje a láska jsou všechno božské cnosti (jejichž úroveň bývá v člověku individuálně podle jeho okamžitého vztahu k Bohu a vlivem lidské nestálosti kolísá - může v různých životních situacích růst, může se i umenšovat), cnosti, které nás uschopňují přijímat veškerá Boží obdarování. Soustředěná hluboce prožívaná modlitba mně tedy dá daleko víc, než modlitba roztržitá. Podobně je to při rozjímání Božího slova.
A že býváme mnohdy roztržití! Bůh je tedy připraven nás bohatě obdarovat, ale my jsme skrze rozjímání nad Božím slovem či v modlitbě schopni přijmout v lidské slabosti (podle svého okamžitého stavu) jen určitý díl z těchto darů, které pro nás připravil.

Krista to nijak nepřekvapuje - zná nestálost lidských srdcí. A proto našel způsob - cestu, jak tuto naši nestálost léčit svou milostí. Touto cestou je milost eucharistie - dar vlastního Kristova těla, který nás posvěcuje nejenom duchovně, ale který přímo posvěcuje i naše těla. Svatostí Kristova hmotného těla je tedy posvěcováno i naše tělo, svatostí Krista je skrze eucharistii prozářena i naše nesmrtelná duše. Celý člověk je Kristovou svatostí prozářen, posvěcen.  Všechno lidsky nedokonalé je v tomto jediném okamžiku prozářeno k dokonalosti - sám Bůh pokoje nás v tomto okamžiku plně posvěcuje a zachovává nás celé bez úhony (celé i s tělem, nikoli jenom jaksi duchovně - 1 Te 5,23) a člověk je tak mocí Boha nyní plně posvěcen a tedy i uschopněn přijmout veškeré bohatství jeho darů.

Někteří z vás podléhají zcela mylnému zkratkovitému chápání výrazu v Písmu, že "tělo nic neznamená": Ovšem význam toho místa je v kontextu Písma docela jiný.
Tělo křesťana znamená velmi mnoho, i ono je totiž chrámem Ducha svatého, patří Bohu. Máme tedy Boha oslavovat ve svém těle! (1 Kor 6,20).
A největší oslavou Boha je naplno posvětit vlastní tělo svatostí Boží, stát se přijetím eucharistie alespoň na okamžik i skrze své tělo úplnou jednotou v Kristu
.

Eucharistie je darem od Boha církvi, darem skutečně nepomíjející útěchy a radostné naděje.

(2 Tes 2,16-3,2)
Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději - on sám ať potěší  vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených a zlých, neboť věřit nebylo dáno všem.

Ve všech katolických církvích se moc Ducha ke službě u Pánova stolu předává nepřetržitě od Krista a apoštolů skrze vkládání rukou. Ve všech těchto církvích mají věřící křesťané mocí Ducha svatého skrze eucharistii účast na Kristově živém hmotném těle - přijímají živého Krista v těle a ten je posvěcuje, uschopňuje pro plný bohatý pozemský život podle Boha.V protestantských církvích nemají ovšem nikoho s mocí proměnit chléb a víno v tajemné živé Kristovo tělo.
Není u nich nikoho s takovým posláním od Krista. Tvrdí - li oni tedy, že přijímají pouze obyčejný chléb a víno na "památku" jedné události ve starověku, je jejich tvrzení jistě také plně pravdivé. Jejich chléb a víno během slavení památky nedoznává vůbec žádné změny.

Je pozoruhodné nahlédnout do Novotného biblického slovníku na význam slova "památka", kterak je vnímána samotnými protestanty:
Památka (stč. = vzpomínka; znamení, jímž se vzpomínka obnovuje). ...Nejde tu jen o vzpomínku na Krista, nýbrž o zvěstování jeho smrti urči­tými kultickými úkony, jež on sám zřídil. „Zpřítomnění“ Pána, jenž Večeři Páně stano­vil a svou smrtí uzavřel novou smlouvu, je cílem a obsahem lámání chleba a pití vína. Církev opakuje to, co činil Ježíš a jeho učedníci v předvečer jeho smrti. Tak se jeho výkupná smrt sice neopakuje, ale stává se nově přítom­nou. Neboť Kristus mocí neopakovatelné oběti, přijaté od Boha jednou provždy, je sku­tečně přítomen tam, kde věřící lámou chléb a pijí víno v poslušenství jeho ustanovení a zří­zení
...

Je zjevné, že i protestanté se v takto chápané "vzpomínce" setkávají s živým Kristem. Ovšem je to stále setkání modlitebního charakteru, skrze "stůl slova", pouze duchovní přijetí Krista do svého srdce. Tělo na tomto setkání s Bohem, na této Boží oslavě, nemá žádnou účast.
Vždyť Pán miluje všechny lidi láskou, která nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasne. Když ubožák zavolá, Hospodin slyší. Slyší vždy - ať už si člověk říká katolík, protestant či muslim. A nejenom slyší, ale i takto duchovně přijde do lidského srdce a pomáhá.

Ovšem přijímat Krista ve viditelném oslaveném těle v tajemných způsobách chleba a vína je výsadou jen pokřtěných - Božích dětí, které jsou si vírou vědomy, že tímto tajemným způsobem přijímají skutečného viditelného Krista, který je posvěcuje v úplnosti na těle i na duchu a shromažďují se jako Kristovo stádo kolem Kristem ustanovených právoplatných pastýřů s mocí od Ducha svatého zpřítomňovat živého Krista viditelně a hmotně v eucharistii.


"Tělo a krev našeho Pána." | Přihlásit/Vytvořit účet | 235 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 10:01:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eucharistie je darem od Boha církvi, darem skutečně nepomíjející útěchy a radostné naděje.
 

Kde je psáno v Božím slově o eucharistii, o oplatce bez vína. Chléb  a víno. Kam to zmizelo? Co jste z toho udělali?  To má být lepší  a dokonalejší než duchovní spojení? To je pouze výmysl katolických hodnostářů. A kdyby to mělo tak velkou moc, proč katolíci vedli války,  vraždili lidi jiného vyznání ? To jim ta eucharistie byla prd platná. Takže v ní žádná moc a zázrak není. Je to podfuk na lidech. Způsob jak je oddělit od duchovních věcí, od duchovního stavu s Bohem. Člověk zůstává násilnický a zlý i kdyby toho snědl kilo. Je to absence Ducha.
 

 

V protestantských církvích nemají ovšem nikoho s mocí proměnit chléb a víno v tajemné živé Kristovo tělo.
Není u nich nikoho s takovým posláním od Krista. Tvrdí - li oni tedy, že přijímají pouze obyčejný chléb a víno na "památku" jedné události ve starověku, je jejich tvrzení jistě také plně pravdivé. Jejich chléb a víno během slavení památky nedoznává vůbec žádné změny.
 

Aha. V takovém případě, když se oplatka proměnila v masité tělo, zajímalo by mne, zda katolíci opravdu chuťově vnímají, že z chleba je maso. A proč jim ne ní dopřáno také víno proměněné v krev?

 

V protestantských církvích nemají ovšem nikoho s mocí proměnit chléb a víno v tajemné živé Kristovo tělo.
Není u nich nikoho s takovým posláním od Krista. Tvrdí - li oni tedy, že přijímají pouze obyčejný chléb a víno na "památku" jedné události ve starověku, je jejich tvrzení jistě také plně pravdivé. Jejich chléb a víno během slavení památky nedoznává vůbec žádné změny.
 

Jak to víš, že nemají ? Jak může organizace, jejíž mnozí členové po celé dějiny působili násilí  a vedli války, mít takové sebevědomí  a jistotu, že jen ona je ta správná církev  a v ní je Boží Duch? To je pýcha !!!! Dějiny dokazují, že nebyla dokonalá  a ani svatá.

Omlouvám se upřímným katolíkům. Toleruji jejich obřad a hluboce se mi dotýká jejich pýcha a ponižování těch, kteří nejsou katolíci. Stále více nabývám dojmu, že tato církev není lepší než jiné. A raději se dál už vyjadřovat nebudu.

 

 

 

 

 
Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 10:06:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy někoho takového máte ? Kdo je podle Vás pověřen k tomu aby pro Vás proměňoval chléb a víno ?


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 10:35:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsi poznal, že oplatka se proměnila v masité tělo ? Podle čeho ? Oplatka je před očima pořád oplatkou, když je hmotná. Anebo Ty vidíš něco jiného ? Očima i dalšími smysli ( chutí, vůní, hmatem..)? Kdyby to opravdu byla pravda, pak by to byl takový zázrak, že by každý musel uvěřit, že je Bůh. To by byl zázrak. Důležité je přece to, co se děje v mysli, a ne v žaludku. V tom případě jste na tom stejně jako ti, kteří to berou rovnou duchovně. Kteří při pohledu na chléb si uvědomuji Ježíše a jeho duchovní stravu a při pohledu na červený pohár vnímají, jakou bolest musel Ježíš vytrpět, abychom tento chléb měli.

Já mám pocit, že vaše eucharistie zaměřením se na hmotu zbavuje věřící schopnosti duchovně vnímat Ježíše. A to by bylo moc špatné!!!]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:13:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ptal jsem se na to jestli se nějakým způsobem sám fyzicky účastníte. Když říkáte že to jiní dělají špatně.
Prostě a jednoduše jak to děláte Vy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:26:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Upřímná odpověď.  Nejsem členem žádné církve. Kdysi dávno jsem se památky zúčastňoval v jedné protestantské církvi. Bylo tam podávání chleba i kalich  s vínem. V té době jsem o Pánu Ježíši nevěděl, co vím nyní. Byl to důstojný  a dojímavý obřad, který na člověku zanechá stopy.
Dnes  nikam celkem nechodím a katolickému kostelu se vyhýbám. Nechci říkat, že to dělají jiní špatně, prostě nechápu, že se jim chléb ( má tvar oplatky) změní v masité tělo Pána Ježíše, případně víno v krev. To by už samo o sobě byl zázrak. A zajímá mne , zda při takovém pojetí ostatní toto tělo takto vnímají. Pokud je to posílí a dělá  z nich hodné lidi, pak mne to nevadí. A proč vy zase ponižujete ten jiný způsob.  

Proč nemají radost všichni bez ohledu na způsob Památky.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 12:16:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak mohu stejně upřímně odpovědět že o lidském mase a krvi mluvili pronásledovatelé a nepřátelé prvotní církve a ignorovali fakt že se jedná o oslavené Tělo a Krev pod způsobou chleba a vína, které se navenek fyzicky projevuje jako chléb a víno. Stejně jako to dělají ti dnešní.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 12:25:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to jsem rád.A mrzí mne to nepochopení. To je něco jiného. S tím mohu jen souhlasit. Oslavené tělo přece není z masa a krve. Pak jsou obě pojetí celkem shodná. A není důvod se jedni pohoršovat nad druhými. Důležité je to, co se v tom okamžiku děje duchovně.


]


Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 10:30:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Tělo a krev našeho Pána. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:01:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Eucharistie je darem od Boha církvi, darem skutečně nepomíjející útěchy a radostné naděje.

 


Kde je psáno v Božím slově o eucharistii, o oplatce bez vína. Chléb  a víno. Kam to zmizelo? Co jste z toho udělali?  To má být lepší  a dokonalejší než duchovní spojení? To je pouze výmysl katolických hodnostářů. A kdyby to mělo tak velkou moc, proč katolíci vedli války,  vraždili lidi jiného vyznání ? To jim ta eucharistie byla prd platná. Takže v ní žádná moc a zázrak není. Je to podfuk na lidech. Způsob jak je oddělit od duchovních věcí, od duchovního stavu s Bohem. Člověk zůstává násilnický a zlý i kdyby toho snědl kilo. Je to absence Ducha.

 


 


V protestantských církvích nemají ovšem nikoho s mocí proměnit chléb a víno v tajemné živé Kristovo tělo.
Není u nich nikoho s takovým posláním od Krista. Tvrdí - li oni tedy, že přijímají pouze obyčejný chléb a víno na "památku" jedné události ve starověku, je jejich tvrzení jistě také plně pravdivé. Jejich chléb a víno během slavení památky nedoznává vůbec žádné změny.

 


Aha. V takovém případě, když se oplatka proměnila v masité tělo, zajímalo by mne, zda katolíci opravdu chuťově vnímají, že z chleba je maso. A proč jim ne ní dopřáno také víno proměněné v krev?


 


V protestantských církvích nemají ovšem nikoho s mocí proměnit chléb a víno v tajemné živé Kristovo tělo.
Není u nich nikoho s takovým posláním od Krista. Tvrdí - li oni tedy, že přijímají pouze obyčejný chléb a víno na "památku" jedné události ve starověku, je jejich tvrzení jistě také plně pravdivé. Jejich chléb a víno během slavení památky nedoznává vůbec žádné změny.


 


Jak to víš, že nemají ? Jak může organizace, jejíž mnozí členové po celé dějiny působili násilí  a vedli války, mít takové sebevědomí  a jistotu, že jen ona je ta správná církev  a v ní je Boží Duch? To je pýcha !!!! Dějiny dokazují, že nebyla dokonalá  a ani svatá.

Omlouvám se upřímným katolíkům. Toleruji jejich obřad a hluboce se mi dotýká jejich pýcha a ponižování těch, kteří nejsou katolíci. Stále více nabývám dojmu, že tato církev není lepší než jiné. A raději se dál už vyjadřovat nebudu.

 

Martino

Frantík má potřebu se zase ukázat jako hlupák. Od kdy Tělo Krista nemá krev? Jen skutečný blb se může ptát doslova idiotsky, kde je v Písmu sv. o oplatce. Chudák Franta nikdy nic neslyšel o nekvašeném chlebu a protože má pravděpodobně zamrzlý mozek, označuje nekvašený chléb za oplatku. To je inteligence k pohledání.

A další nesmysly.

„Aha. V takovém případě, když se oplatka proměnila v masité tělo, zajímalo by mne, zda katolíci opravdu chuťově vnímají, že z chleba je maso. A proč jim ne ní dopřáno také víno proměněné v krev?“


Samozřejmě, že odpadlík nic neví o tom, že se v ŘKC přijímá, jak Tělo, tak Krev Kristova. U nás kněz z Polska, aby vyřešil spor o podávání na ruku, podává Tělo s Krví v kalichu denně. Na Zelený čtvrtek a ve svátek Božího Těla se v celé Církvi všude na světě podává jak Tělo, tak Krev z kalicha. Bohužel toto Franta nezná a tak plácá štvavé řeči. Opět jako vždy velmi poklesle a směšně.

 

Další názor Franty vyvolává již obavu o jeho zdraví.

„Jak to víš, že nemají ? Jak může organizace, jejíž mnozí členové po celé dějiny působili násilí  a vedli války, mít takové sebevědomí  a jistotu, že jen ona je ta správná církev  a v ní je Boží Duch? To je pýcha !!!! Dějiny dokazují, že nebyla dokonalá  a ani svatá.“

Pokud Franto Kristus není svatý, pak si propadlý Satanovi. Já to nevím, ale vyvoláváš ve mně ten pocit. Podle Písma sv.Církev je Kristovo Tělo. Je to tam napsané? ANO!

Pokud je Církev Kristovo Tělo, pak je Církev svatá, neboť Kristus je svatý. My všichni pak jsme údy Kristova Těla a Kristus se pak chová jako sadař, když čistí sad. Každou suchou ratolest odřezává, neboť nenese ovoce. Každý katolík, který spáchá těžký hřích je oddělen od Krista až do okamžiku, kdy přijme svátost smíření. Opět podle Písma sv. platí: Komu hříchy odpustíte tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou…Platí, že každý katolík, který umírá v těžkém hříchu, pokud aspoň vroucí dokonalou lítostí se neočistí, když není v blízkosti kněz, který by udělil svátost smíření, jde takový člověk do jistého zavržení. Proto Kristus nabádá, abychom bděli, neboť neznáme den ani hodinu.

Franto jsi bohužel nábožensky nevzdělaný a duchovně nevyzrálý. To není žádná urážka, ale konstatování faktu, jak se zde prezentuješ. Bůh ti daroval rozum a ty jsi zde jednáš jako člověk, který rezignoval na zdravý rozum. Nemáš ty v sobě nějaký psychický blog? To by byla pro nás dobrá zpráva, protože taková nenávist a touha zesměšnit, poplivat a urazit, to se hned tak nevidí.
Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:00:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Psychický blog ? Správně. Těch blogů je víc. Tím blogem je např. veškeré svinstvo páchané Tvojí církvi a jinými církvemi, ale katolickou církví obzvlášť. Blogem je to, jak lehkomyslně to přecházíte, jako by se nic nestalo. Jak  s klidem obhájíte nacistické zločiny.A nejhorší je to, co jste udělali z Ježíše!!! Vy nemáte monopol na odpouštění hříchů. Vzájemně si máme odpouštět, ale jediný, kdo nám úplně odpouští hřích je Pán Ježíš. Proto se obětoval. Vy jste Ježíše zničili a nahradili různými " svatými" . Jste něco hrozného  a kdybyste měli moc, pak bude nová doba temna.

Začínám věřit tomu, že jste šelmou ze Zjevení. Přesvědčí mne někdo o opaku???!!!]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:16:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Účelem provokace není to abychom poskytovali nějaké informace. Účelem je abychom v sobě probudili hněv a abychom se nějakým způsobem provinili proti Bohu a bližnímu.]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:18:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To by byla pro nás dobrá zpráva, protože taková nenávist a touha zesměšnit, poplivat a urazit, to se hned tak nevidí.

Frantík má potřebu se zase ukázat jako hlupák. Od kdy Tělo Krista nemá krev? Jen skutečný blb se může ptát doslova idiotsky, kde je v Písmu sv. o oplatce. Chudák Franta nikdy nic neslyšel o nekvašeném chlebu a protože má pravděpodobně zamrzlý mozek, označuje nekvašený chléb za oplatku. To je inteligence k pohledání

K tomu není třeba nic dodávat. Duchovní zaslepenost Martina nezná mezí.


]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:28:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby v nebi šéfoval Martino a jemu podobní, prosil bych ďábla, aby mne vzal do pekla. Díky Bohu, že v nebi kraluje Ježíš, jehož mysl a srdce jsou pro Martina velkou neznámou, přestože pojídá nekvašený chléb(kterému se v Evropě říká oplatka) a myslí si u toho, že pojídá Krista. Kdyby pojídal Krista duchovně, choval by se jinak.


]


Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 11:35:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokusím se tedy ve stručnosti shrnout, jak je to doopravdy.

 Oko, Ty vlastníš nějaký patent na poznání toho, jak je to doopravdy? Udělil Ti ho Ježíš osobně, nebo ho poslal po papežovi?
Asi ani nechápeš, jak pyšně a tím pádem i směšně tento Tvůj výrok působí.Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 12:06:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovečky vždycky poznají hlas svého Pána. Toho který chodí před stádem a který za ně dává své svaté Tělo, Krev i život.


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 12:14:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš pravdu. Vaším pánem je papež.


]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 13:16:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Oko, Ty vlastníš nějaký patent na poznání toho, jak je to doopravdy? Udělil Ti ho Ježíš osobně"...


Ano, hlásat nezkresleně evangelium mi přikázal Ježíš -skrze apoštola Petra. Kristova církev mě vyučila ve víře a obecné kněžství mi dává nejenom právo, ale dokonce i povinnost uvádět věci na pravou míru.


(1 Pt 2,9)
Vy jste však "vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví," abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.


Pokud jsem byl v něčem pyšný či směšný, dokaž to Písmem.


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 17:13:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co tady o sobě říkáš, může o sobě říci každý znovuzrozený a pokřtěný křesťan. To, že jsi křesťan, ještě neznamená, že se nemůžeš mýlit. Když šli do světa opravdoví vyslanci - apoštolé, tak Bůh potvrzoval jejich slova skutky, které činil Ježíš, protože On šel s nimi. Které skutky potvrzují Tebe? Ta Tvoje organizace vyškolila kdekoho, včetně vrahů, despotů, intrikánů, homosexuálů....... Jakými skutky prokazuješ, že Tě vyslal Kristus uvádět věci na pravou míru? To si totiž o sobě může myslet kdejaký slavomam.


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 19:58:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."To, že jsi křesťan, ještě neznamená, že se nemůžeš mýlit. "...

Já, jako osoba, se ve svých soukromých názorech jistě mohu mýlit. Ovšem něco jiného je učení Kristovy církve, předané nám apoštoly a jejich nástupci.  Zde už jakékoli vlastní spekulace končí. Máme učení církve, dopodrobna osvětlené třeba v katechismu.
Co je ale důležitější, je to učení vyjadřované a osvědčené skutečným životem nás katolíků, žijících svátostným životem v Kristově církvi. Skutečný život se nemusíš učit, nejde nabiflovat, víra se ti musí stát životní přirozeností. Když ji žiješ, víš, co je pravdivé.

Neříkejte nám, že Kristus v eucharistii není přítomen! Jak to vy můžete vědět, když sami eucharistii nepřijímáte? Kdo z nás tady má tuto praktickou zkušenost svátostného života přijímat živého Krista?

Cožpak si myslíte, že taková významná chvíle v životě, jako je důvěrné setkání se skutečným Kristem v eucharistii, se nepozná? Že to nemá na život člověka žádný vliv?
To jste na omylu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 23:11:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Cožpak si myslíte, že taková významná chvíle v životě, jako je důvěrné setkání se skutečným Kristem v eucharistii, se nepozná? Že to nemá na život člověka žádný vliv?

To jste na omylu.

  Ahoj Stando.

  Tohle by mne zajímalo. Když ses na dané téma rozdílu ŘKC eucharistie a protestantské večeře bavil před třemi lety, napsal jsi, že "To je pokleslá argumentace na úrovni: dokaž mi vědecky, že Bůh existuje."

  Dnes už daný způsob uvažování nepovažuješ za pokleslou argumentaci? Dokázal bys poznat hostii proměněnou od ŘKC kněze od hostie, požehnané protestantským pastorem?

  Toník

  P.S. Já srovnání samozřejmě mám a velmi důkladné, mám osobní znalost a zkušenost s tématem a pokud by někoho zajímala, rád jí napíšu. Nemusíš na mne útočit a něco si o mne vymýšlet. Odpověz za sebe, svou osobní zkušeností.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. listopad 2013 @ 07:17:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Neříkejte nám, že Kristus v eucharistii není přítomen! Jak to vy můžete vědět, když sami eucharistii nepřijímáte? Kdo z nás tady má tuto praktickou zkušenost svátostného života přijímat živého Krista? "...
..."dokaž mi vědecky, že Bůh existuje"...

Tohle je přece čistě logická (tedy vědecká) argumentace v úplně jiné rovině.
Je to o tom, zda vůbec někdo může či nemůže mít s něčím osobní zkušenost
Pokud nemůže, tak je to od něho logicky v té oblasti jen teoretické plácání, postavené na "vodě" vlastních úvah.

Se záměrem vědecky dokazovat Boha to nemá vůbec nic společného.
..." Dokázal bys poznat hostii proměněnou od ŘKC kněze od hostie, požehnané protestantským pastorem?"...

Nejsem ani jasnovidec, ani si nejsem vědom, že bych dostal od Ducha svatého takový dar. K čemu by mi byl? Snad abych vás tím ohromoval - něco na způsob kouzelnického triku rozpoznávání věcí?


Krista poznávám srdcem.
V okamžiku, kdy jej přijímám, prožívám nepopsatelnou radost, příliv vnitřního klidu a schopnosti se soustředit na tuto chvíli s Bohem. V důsledcích pak přicházejí nové pohledy na věci, vybaví se mi třeba některé místo Písma, které se při mši četlo a otevře se mi v novém smyslu, v novém porozumění, aktuálním pro můj život. Nebo se stane, že Bůh ke mě promluví událostí ze života kolem mě a dá mi citlivost rozpoznat smysl této události pro rozpoznání mé další cesty, poznání Božího plánu se mnou. Hlavně však trvale přichází a udržuje se vnitřní klid, spoléhání na Boha v mém životě a ochota podřídit své osobní plány rozpoznanému plánu Božímu. Přichází trvale prožívaná radost, kvalita života v rodině, ve vztazích mezi nejbližšími.

Nelze trvale zůstat ve stavu milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), nelze trvale zůstávat v růstu ve víře bez podstatných výkyvů vztahu s Bohem i v modlitebním životě, pokud člověk nežije pravidelným svátostným životem. To je má osobní zkušenost.


Pokud se vám někomu daří takto hluboce vnitřně žít i bez svátostí (a přitom s nohama pevně na zemi, v dokonalé realitě života, nikoli v náboženském poblouznění) - tak před vámi smekám!

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 12. listopad 2013 @ 07:58:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, děkuju za osobní zkušenost, kterou jsi napsal.

  Myslíš tedy, že kdybys dostal hostii požehnanou od protestantského pastora a nevěděl o tom, že bys neprožíval totéž? Zkusil jsi to někdy?

  Myslíš, že protestanté, kteří žijí bez smrtelného hříchu, neprožívají totéž co ty?

  Pokud ano, z čeho se to domníváš, když nemáš osobní zkušenost?  Zkus si třeba někdy představit, že ne všichni lidé uvažují jako vy. 
¨ Pokud by tě to někdy zajímalo, určitě ti to křesťané rádi napíší. I já znám v životě mnoho křesťanů, kteří za svůj život nepotkali jednu jedinou svátost a pečlivě sleduji jejich život. Já sám jsem prošel za starého života mnoho svátostí a mohu tak z vlastní zkušenosti srovnávat se životem křesťana.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 12. listopad 2013 @ 09:34:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko napsal:Nelze trvale zůstat ve stavu milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), nelze trvale zůstávat v růstu ve víře bez podstatných výkyvů vztahu s Bohem i v modlitebním životě, pokud člověk nežije pravidelným svátostným životem. To je má osobní zkušenost.
Oko, asi si neuvědomuješ, že Tvé tvrzení vychází z Tvé víry a Tvá víra vznikla tím, že jsi uvěřil tomu, že bez eucharistie nelze žít svatý život a že v eucharistii přijímáš do sebe Ježíšův život. Je to tvá víra, protože Ti to takhle někdo řekl a Ty jsi tomu uvěřil.
To ale ještě neznamená, že je to tak ve skutečnosti. Skutečnost Boží se odvíjí od naplnění Božího slova. A Boží slovo jasně svědčí o tom, že Boží život se přijímá skrze Ducha a slovo Kristovo. O žádných svátostech udělovaných knězem v kostele se v NZ nehovoří. Kněží, jak jsi tuhle správně poznamenal, jsou všichni, kdo jsou v Kristu. Večeře Páně není naplněním Ježíšových slov z 6. kapitoly Jana. Při poslední večeři Ježíš řekl: to čiňte na mou památku. Neřekl, že to mají jíst, aby měli v sobě život. To by odporovalo celému písmu, které svědčí jasně o tom, že život je v Duchu a slovu. I apoštol Pavel neříká nic o tom, že bychom v chlebu a vínu jedli živého Krista a tak měli podíl na jeho životě. Říká, že tím zvěstujeme smrt Páně, dokud nepřijde. Nic víc.
Večeře Páně je o společném sdílení a lásce, ke které třeba umřít sobě, tak jako Kristus zemřel za nás. Je o odpuštění a vzájemné důvěře. Proto ap. Pavel vyčítá Korintským, že se při večeři chovají sobecky a opíjejí se. Tehdy to nebyl žádný rituální obřad s magickými prvky proměnění a tajemnou přítomností, jak rád zdůrazňuješ. Vy jste z toho udělali starozákoní obřad oběti s magickým proměněním. To s Novou smlouvou nemá nic společného. Znám více věřících lidí, kteří nejedí eucharistii, nebo neslaví památku Páně a přesto žijí svatým a čistým životem a oslavují Boha v Duchu a pravdě. Otázka je, jestli Ty tomu smíš věřit.
.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. listopad 2013 @ 18:47:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."I apoštol Pavel neříká nic o tom, že bychom v chlebu a vínu jedli živého Krista a tak měli podíl na jeho životě. Říká, že tím zvěstujeme smrt Páně, dokud nepřijde. Nic víc."...????(1 Kor 11,23-29)
Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku.‘ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘ Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo Páně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 13. listopad 2013 @ 09:04:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidíš, nikde ani slovo o tom, že by v tom těle a krvi byl život, který by na chvilku obživil člověka a potom by ho zase nechal být.
Tvoje duše jen v té chvíli reaguje na Tvé představy, které sis vytvořil špatným pochopením písma.
Pavel v této pasáži reaguje na to, jak se k sobě korintští učedníci chovají při společném stolu. Sobecky, bez lásky. A tím se proviňují proti tělu a krvi Páně. To znamená, že neberou v potaz, že za jejich hřích umíralo tělo Páně a byli vylita jeho krev. Přece Ježíšova oběť nás zavazuje k lásce. A pokud ji nežijem, pohrdáme tou obětí a proviňujeme se proti tělu Páně - svým spolubratřím.
Jak vidíš, jde to vysvětlit i jinak, než Ty to chápeš.
Věčný život nám dává Duch a slovo, jak je napsáno v 6. kapitole Jana, a ne chleba a víno proměněné Tvou vírou v magickém obřadu na maso a krev.
Přijímáním chleba a vína, jež symbolizují tělo a krev Pána Ježíše, vyznáváme, že přijímáme jeho oběť i za sebe a že nás to zavazuje k lásce a odpuštění. Jestli Tě to zaráží, že beru chleba a víno jen jako symbol, tak si uvědom, že Ty bereš vodu křtu také jen jako symbol smrti, nebo hrobu a ne skutečnou smrt. Nebo snad vaši kněží proměňují při křtu vodu ve smrt?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 18:25:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Vidíš, nikde ani slovo o tom, že by v tom těle a krvi byl život"...
Máš snad za to, že Kristovo tělo a krev jsou mrtvé?


..."Jak vidíš, jde to vysvětlit i jinak, než Ty to chápeš."...
Vždycky jsem tvrdil, že pouze na Bibli stavět nelze, protože lidé si její písmena a slova ohýbají podle svých přání.


..."ne chleba a víno proměněné Tvou vírou v magickém obřadu na maso a krev."...
Chléb a víno se neproměňuje na maso a krev, to je přece pitomost. Přeměňuje se tajemným způsobem mocí Ducha na živého Krista. A Kristus neprováděl při poslední večeři žádný magický obřad!

Kristus o tomto chlebu prohlásil: "Tento chléb je má tělo, které se za vás vydává".
Pak se ptej sám sebe, co jsi za křesťana, když ani samotnému Kristu toto nevěříš.


Vůbec mě nezaráží, že bereš chléb a víno jen jako symbol. Vždyť u vás to nic jiného, než symbol ani být nemůže! Nemáte totiž nikoho s mocí Ducha vysluhovat Pánovu oběť.


..."Přijímáním chleba a vína, jež symbolizují tělo a krev Pána Ježíše, vyznáváme, že přijímáme jeho oběť i za sebe a že nás to zavazuje k lásce a odpuštění"...
V podstatě se setkáváte s Kristem skrze zvláštní formu modlitby.


..."Nebo snad vaši kněží proměňují při křtu vodu ve smrt?"...
Křtít může každý člověk, pokud je úmysl křtít a je zde víra.
Vodou křtu jsme mocí Ducha ponořeni spolu s Kristem do jeho smrti a spolu s ním i vzkříšeni do života nového, do novosti Božích dětí s odpuštěnými hříchy (Kol 2,8-14). Křtít vodou není náš výmysl, tak to ustanovil Pán (Mt 28,19). Voda tedy není jen znamením smrti, je zároveň i znamením znovuzrození v Kristu, znamením vzkříšení. Křest není jen pohřbem člověka starého, je i znovuzrozením člověka nového, Božího dítěte.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 15. listopad 2013 @ 12:44:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Vidíš, nikde ani slovo o tom, že by v tom těle a krvi byl život"...
Máš snad za to, že Kristovo tělo a krev jsou mrtvé?


Stále víc a víc mě přesvědčuješ, že vůbec nerozumíš podstatě naší spásy. Kristovo materiální tělo a krev pro nás mělo spásný význam obětí na kříži. Jedinou a neopakující se obětí, nás Bůh vykoupil z moci hříchu. Dále pro nás materiál jeho těla nemá žádný smysl a popravdě už ani neexistuje, protože vzkříšením bylo proměněno na tělo duchovní a v něm žije Ježíš v nebi a nehází nám z nebe kousky svého těla, abychom je jedli a měli z nich život. Ježíš jasně říká, že jeho slova jsou Duch a život. Jinde říká, že Duch jsou prameny vody živé......Celé písmo jasně dokládá, že to, co obživuje člověka k životu věčnému je Boží duch. A ten mohl být lidem dán jen na základě obětování Ježíšova těla a krve za náš hřích a hříchy, aby se naplnila Bhem požadovaná spravedlnost. Totiž, že odplata za hřích je smrt. Jedením chleba a vína vyhlašujeme a potvrzujeme svou účast na jeho smrti, totiž že na kříži jsme zemřeli v něm hříchu a jsme živi Bohu. Proto ap. Pavel říká, že tím zvěstujeme smrt Páně, dokud on nepřijde. Nikde v NZ nečtu, že by nás Bůh na chviličku obživoval večeří Páně.
Nikde netvrdím, že křest je váš výmysl. Ale když máte potřebu proměňovat chléb a víno na tělo a krev, tak proč nemáte potřebu proměňovat vodu na smrt?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. listopad 2013 @ 19:58:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Kristovo materiální tělo a krev pro nás mělo spásný význam obětí na kříži. Jedinou a neopakující se obětí, nás Bůh vykoupil z moci hříchu. Dále pro nás materiál jeho těla nemá žádný smysl a popravdě už ani neexistuje, protože vzkříšením bylo proměněno na tělo duchovní a v něm žije Ježíš v nebi a nehází nám z nebe kousky svého těla, abychom je jedli a měli z nich život."...


Jak víš, že tělo oslavené je jen jakési duchovní? Kde jsi na to zas přišel?


Kdybys znal lépe Písmo, věděl bys, že Kristus v tomto oslaveném těle jedl spolu s apoštoly právě proto, aby jim dokázal, že není jenom duch, ani žádný přelud.


(Lk 24,36-43)
A když o tom mluvili, postavil se uprostřed nich sám Ježíš a řekl jim: "Pokoj vám."
Ale oni se vyděsili a ve strachu se domnívali, že vidí ducha.
Řekl jim tedy: "Proč jste rozrušeni? A proč ve vašich srdcích povstávají pochybnosti?
Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte, že já mám."
A když to řekl, ukázal jim ruce i nohy.
Když ale ještě pro radost nemohli uvěřit a divili se, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"
Podali mu tedy kus pečené ryby a plást medu.
A on si vzal a pojedl před nimi.(J 6,53-55)
Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 12. listopad 2013 @ 07:29:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezaštiťuj se neustále tou Kristovou církví, protože ŘKC jako organizace, rozhodně Kristovou církví není. To se jen vaši představitelé pyšně holedbají a vy jim to slepě věříte a tím míjíte Pravdu. Kritovi jsou Ti, kteří jsou jeho. A to rozhodně nejsou lháři, podvodníci, smilníci, homosexuálové, vrazi a intrikáni, kteří jsou v tak hojném počtu zastoupeni ve vašem kléru. Byl bych moc rád, kdybys tímto hanebným tvrzením nepošpiňoval Kristovo jméno. Celý svět vidí odporné skutky vašich představitelů a vy máte tu drzost se nazývat Kristovou církví. Z toho je vidět, že Krista si poznal jen jako kus chleba v žaludku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:00:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu, mezi námi je to samý hříšník - i v samotném  kléru. A mezi nimi to začalo už Jidášem Iškariotským.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:49:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se zamýšlím nad tím co jste nyní napsal, tak si uvědomuji jak je to děsivé. Pane Oko, to že přiznáváte, že jsou někde hříšníci není nic neobvyklého, hřešíme totiž všichni. Ale silným kafe je srovnávat Jidáše s hříšníky jako rovné s rovnými. Hříšníci mají svou šanci na odpuštění, Jidáš ji neměl. Slova Písma o Jidášově zatracení Vám snad nejsou jasná?
Tím vašim děsivým přiznáním je to, že přiznáváte, že něco tak hrozného začalo zatraceným Jidášem. Kde je v těchto vašich teoriích vůbec Kristus?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. listopad 2013 @ 21:31:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přání bývá otcem myšlenky.
Zvrácené přání pak plodí zvrácené představy.

I Jidáš měl příležitost k záchraně.
Stačilo mu učinit pokání ze svého hříchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 22:09:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže Vy se bavíte o tom, že Jidášem něco začalo, a to znamená zradou Jidáše, když už pro Jidáše záchrana neexistovala.
Slova Krista k Jidáši byste měl brát vážně.
Matouš 26:23  On odpověděl: "Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí.
24  Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!"
25  Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."

I Jidáš měl příležitost k záchraně. 
Stačilo mu učinit pokání ze svého hříchu.
Jenom hříchu pane Oko? V případě Jidáše se jedná o přímou zradu živého Boha!
Odpovím Vám vašim vlastním slovem.
Přání bývá otcem myšlenky. 
Zvrácené přání pak plodí zvrácené představy.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. listopad 2013 @ 08:17:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý, i ten nejmenší hřích je v principu zradou živého Boha.

My lidé jsme nevěrní, jen Bůh je věrný.

I pro Jidáše existovala záchrana pokáním až do posledního okamžiku jeho smrti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Středa, 13. listopad 2013 @ 20:07:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám jste to řekl:

Přání bývá otcem myšlenky. 
Zvrácené přání pak plodí zvrácené představy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 15:41:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."I pro Jidáše existovala záchrana pokáním až do posledního okamžiku jeho smrti."...Teď zbývá už jenom poznat, kdo z nás dvou je ten zvrácený.

Bůh totiž chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy
(1 Tim 2,4).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:25:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, řeči slova o nějaké zvrácenosti nepoužívejte a nevztahujte naši diskusi do osobní roviny. To si nedovolujte. 
Váš argument je neakceptovatelný. To že Bůh chce spásu všech, neznamená, že všichni budou spasení.  Je zde neodpustitelná urážka Ducha, jak je Vám jistě známo, a zde již možnost spásy není. Kristus se o Jidáši vyjádřil jasně, a vám nezbývá nic jiného, než Kristova slova přijmout. Uvědomte si vážený pane, že já zde s vámi nevedu spor, a taky nehodlám klesnout na vaši diskusní úroveň, abych zde zvráceně pro stranickou zaujatost, obhajoval vulgárně vyjadřujícího se hulváta. Tohle vše je konstatování, snadno doložitelné vašim vlastním slovem v minulých komentářích. 


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 17:53:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tuto pravdu katolická církev v minulosti  pošpinila, že dá velkou práci ji očistit. Je fakt, že byli mnozí katolíci i dobří, ale více bylo těch zlých a špatných ???!!!  Tato slova tak nemohla patřit jen katolické církvi. Tato církev toho světla nabízela moc málo. Proč ????? To byl také důvod reformace. Reformace by nebyla, kdyby církev byla svatá a dobrá a plnika svoji funkci, aby šířila světlo, lásku...

Tato  Petrova slova patřila všem, kteří věří v Boha a v Ježíše. Ti tvoří církev, jejíž hlavou je Kristus. Tou hlavou není hříšný člověk, který svůj úřad získal někdy i intrikami a podvody.


]


Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 13:30:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pán Ježíš nám udělil od Otce království a umožnil jíst chléb, podávat mezi sebou kalich u Jeho stolu v Jeho království. Kdykoli tedy  jíme a pijeme, činíme  tak na Jeho památku , spolu s Ním , v JEHO království .U královského stolu v Božím království se nikdo dohadovat nebude , kdo je u stolu největší. Kdo má rozum  pochop.Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 13:49:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko je patrne z nervami na dranc:
píše:
Zde vůbec nedochází ke změně chleba na maso, ani vína ve skutečnou červenou lidskou krev - přesto je to nyní mocí Ducha svatého opravdový Kristus v oslaveném hmotném...

...tak teraz neviem či v tej krabičke nad oltárom je skutočný Kristus s telom a dušou alebo len ,,ako že,,...
.................................................................................................................
súťažná otázka:
P.S. viete prečo v tej krabičke nad oltárom je len oplatka a nikdy nie víno???

tu je nápoveda:
stalo sa v 19. st. v jednej farnosti že potkan zožral oplatku ukrytú v krabičke nad oltárom...farár prehlásil že o takého ,,krista,, ktorého môže zožrať potkan nestojí a s celou farnosťou vystúpil z RKC...

čakám na správne odpovede...

ivanpRe: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 14:01:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nečekejte a pište. Kde jste to četl a která to podle Vás měla být farnost.]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 15:43:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
poutnicku...nechceš odpovedať na moju hádanku???...prečo nie je v tvojom kostole nad oltárom v krabičke oplatka aj víno ??? há...
,,Americký rímskokatolícky kňaz Chiniqui začiatkom minulého storočia opisuje hrôzostrašnoúsmevnú situáciu, ktorá nastala v kostole, keď premenenú hostiu zožral potkan. To tak naštrbilo jeho detinsky úprimnú vieru, že mu v ušiach naliehavo zaznelo:»Nebuď viacej kňazom boha, ktorého môžeš stvoriť vlastnými rukami a ktorého môže zožrať potkan!« A tak páter Chiniqui s dvoma tisíckami svojich farníkov konvertoval do presbyteriánskej cirkvi.
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 16:14:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby byl autor napsal jen někteří farníci tak by to znělo věrohodněji. Kdyby se byl ve svých představách alespoň části z nich vzdal.
Odpověď na Vaši otázku najdete mimo jiné i v Bibli. Například na těchto místech :

Mk 14,22-25
               
„Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: ,Vezměte, toto jest moje tělo.‘ Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: ,toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu píti z plodu vinné révy až do dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království.‘“
Mt 26,26-28
                „Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: ,Vezměte, jezte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: ,Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.‘“
Lk 22,14-20
                „Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: ,Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v královstvím Božím.‘ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: ,Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: ,Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: ,Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.‘“
1 Kor 11,23-26
                „Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: ,Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ,Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví: to čiňte, kdykoliv bude píti, na mou památku.‘ Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“
Další texty, které se váží ke slavení večeře Páně:
1 Kor 10, 16n.21
                16n – „Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.“
                21 „... Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.“
Didaché 14,1 a 9,1-10,7
                14,1: V neděli, den Páně, shromážděte se, rozlomte chléb a vzdejte díky, vyznavše se napřed z přestoupení svých, aby vaše oběť byla neposkvrněná.
9,1-10,7: „1Pokud jde o eucharistii, vzdejte díky takto. 2Nejprve o poháru: ,Vzdáváme ti, díky, Otče náš, za svatou révu Davida, služebníka tvého, kterou jsi nám uvedl ve známost skrze Ježíše, služebníka svého. Tobě sláva na věky. 3O nalámaném pak: ,Vzdáváme ti díky, Otče náš, za život i poznání, jenž jsi nám uvedl ve známost skrze Ježíše, služebníka svého. Tobě sláva na věky. 4 ,Právě tak jako byly drobty tohoto chleba rozsypány po horách a shromážděny se staly jedním, tak buď shromážděna církev tvá od konců země do tvého království. Protože tvá je sláva i moc skrze Ježíše Krista na věky. 5Nikdo ať nejí a nepije z vaší eucharistie. Ale (jen) pokřtění ve jméno Páně. Vždyť i o tom řekl Pán: ,Ať nedáte svaté psům.101A po nasycení takto vzdávejte díky: 2 ,Vzdáváme ti díky, Otče svatý, za svaté jméno tvé, jenž jsi zabydlel v srdcích našich, i za poznání, víru a nesmrtelnost, které jsi nám uvedl ve známost skrze Ježíše, služebníka svého. Tobě sláva na věky. 3Ty, Pane Vševládče, jsi vzdělal vše pro jméno své, pokrm i nápoj dal jsi lidem k požívání, aby ti vzdali díky, nás pak jsi obdařil milostí duchovního pokrmu a nápoje života věčného skrze služebníka svého. 4Za vše ti vzdáváme díky, ježto mocný jsi (ty). Tobě sláva na věky. 5Rozpomeň se, Pane, na církev svou, k uchránění jejímu od všeho zlého a jejímu dovršení v lásce své a shromáždi ji od čtyř větrů, posvěcenou, do svého království, jež jsi jí přichystal. Protože tvá je moc i sláva na věky. 6Přijď milost a pomiň svět tento. Hósanna Bohu Davidovu. Je-li kdo svatý, nechť přistoupí. Není-li někdo, nechť se obrátí. Maran atha. Amén.7Prorokům pak svěřujte díkůvzdávání tak, jak chtějí.“
Jan 6,50-58: „,Toto je chléb, který sestupuje z nebe; kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe kdo jí z tohoto chleba, živo bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli: ,jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo? Ježíš jim řekl: ,Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.‘“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 11. listopad 2013 @ 18:01:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět si Poutnicku skončil schválně u 58 verše 6. kapitoly Jana. Tvoje bible dál nepokračuje? Proč to děláš? Je existence špatného, římskokatolického pochopení Ježíšových slov pro Tebe tak důležitá, že ze sebe děláš hlupáka? Proč sem stále kopíruješ vytržené úryvky písma, které každý křesťan zná? To si nepochopil, že my těm slovům také věříme, ale vykládáme si je jinak? Kdybys věřil všem Ježíšovým slovům, ne jen těm, které Ti určila římskokatolická nauka, tak bys to také chápal jinak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 08:24:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím že to je jeden z důvodů proč Pán Ježíš Kristus založil Církev a svěřil klíče od nebeské brány svatému Petrovi. Aby si lidé nevykládali Písmo jinak než tak jak je psáno a tak jak chce Bůh.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:59:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku, pan Bylina se Vás neptal na to čemu věříte. Ptal se vás na stejnou věc jako já v diskusi níže. Stále se odpovědí vyhýbáte, nebo snad vaše Bible dále skutečně nepokračuje, a Jan 6,63 je pro vás příliš nestravitelný? Proč na místo odpovědí neustále zdůrazňujete čemu věříte?
Jan 6:63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. listopad 2013 @ 21:28:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Smysl místa v Písmu  J 6,63 vysvětluji v dalším článku.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 21:52:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka nebyla směřovaná na Vás. 
Ale i tak,  mimochodem, jak zde chcete vysvětlovat Kristova slova, že "má slova jsou Duch", když v minulých komentářích popíráte proměnu a znovuzrození ducha(srdce), což je jediný lidský detektor k přijetí Kristových slov Ducha? Víte vy vůbec co jsou to slova Ducha? Jak takové slovo Ducha vypadá a jak na našeho ducha působí? Víte co se stane potom, když přijmete slovo Ducha?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. listopad 2013 @ 08:12:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Otázka nebyla směřovaná na Vás. "...

A ty jsi tu snad nějaký moderátor, určující k čemu se kdo můžeme vyjadřovat, na co můžeme reagovat a na co už ne?

..."když v minulých komentářích popíráte proměnu a znovuzrození ducha(srdce), což je jediný lidský detektor k přijetí Kristových slov Ducha? ... Víte co se stane potom, když přijmete slovo Ducha? "...


My křesťané nepřijímáme žádné "slovo Ducha" (přijímáme zato slova Krista), a na tomto základě přijímáme samotného Ducha svatého coby osobu i s jeho dary.


V žádném komentáři jsem nikdy nepopíral skutečnost znovuzrození člověka z vody a z Ducha svatého ve křtu.

Jen si nevymýšlím žádné ilozorní "znovuzrození" (jako mnozí zde) mimo tyto samotným Kristem stanovené mantinely (J 3,5-8; Mt 27,19).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Středa, 13. listopad 2013 @ 20:50:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, pokládal jsem otázku někomu jinému a čekal odpověď od něho.  Nikomu zde nic neurčuji. Položit dotyčnému otázku a od dotyčného čekat odpověď je běžný a zcela samozřejmý diskusní projev. Pokud chcete odpovídat za někoho jiného na otázky které nejsou určené vám, je to vaše věc. Tím se však vystavujete riziku, že vaše odpovědi za někoho jiného nebudou brány vážně, jelikož takové odpovědi nejsou autorizované. Na to Vás upozorňuji jako diskutující vždy dodržující diskusní kodex, a ne jako moderátor jak se mylně domníváte.

Co se týká slov Ducha, je to reakce na Jan 6,63 Kristus říká má slova jsou Duch.
Co se týká vašeho vyjádření: 
My křesťané nepřijímáme žádné "slovo Ducha" (přijímáme zato slova Krista), a na tomto základě přijímáme samotného Ducha svatého coby osobu i s jeho dary.
Tak tuto větu nebudu komentovat, k vysvětlení jste ještě duchovně nedozrál. Bez urážky.
Vysvětlím dále proč jste duchovně nedozrál. 
Svědectví pravdy v Duchu svatém o našem znovuzrozeném duchu(srdci) od nás znovuzrozených nepřijímáte, považujete ho za iluzorní. Nevěříte mu jen pro svoje negativní zkušenosti se svým srdcem. Svým srdcem o kterém tvrdíte, že je znovuzrozené ale zároveň že je i vrtkavé, že ho musíte stále obnovovat, že se musíte o tuto neustálou obnovu maximálně snažit. 
Pane Oko, tahle zkušenost s vrtkavým srdcem a marnou lidskou snahou, je už dávno za mnou a taky za každým jehož duch(srdce) se znovuzrodilo v ohni Ducha seslaného Kristem. Víra nevyžaduje vůbec žádné přehnané lidské namáhání, důvěra v Boha je ve svobodě ducha, láska boží se nevynucuje silou, naděje se nediktuje. Všechno je to svobodné a ve vůli boží. Bůh nás vede k životu věčnému a život v Duchu svatém není nic neobvyklého. 
Obráceně čím více sil a snahy budete investovat do udržení své víry, tím bude vaše víra slabší. Já se s Vámi pane Oko o těchto věcech nedohaduji, nepřu, neútočím na vás, vydávám Vám svědectví pravdy v Duchu svatém o skutečnostech, které dávno popisuje Písmo. Moje rada k Vám. Neznásilňujte svou víru svou silou, přijměte víru zcela nenásilně v důvěře  božího dítěte. Pak již nebudete mít srdce vrtkavé, ale pevné a stálé v síle Boha.
K tomu Vám pomáhej Bůh, nechť na vás ve Jménu božího Syna sestoupí Duch svatý, a dá vám v pravdě poznat vše potřebné. Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 08:51:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pane Oko, tahle zkušenost s vrtkavým srdcem a marnou lidskou snahou, je už dávno za mnou"...


Tak to mi nezbývá, než ti gratulovat.

Jen ať ti to vydrží co nejdéle - ať alespoň dneska do večera nezradíš hříchem Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:32:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poučím Vás myšlenkou vycházející z nyní z mého nového srdce, které přeje nové srdce každému, a to včetně vás.
1) Přej a bude Ti přáno.
2) Co sám nemáš rád, nedělej druhým.
A víte co je na novém srdci skvělé, je to taky to, že útoky od lidí se starým srdcem se vás nijak nedotýkají. Budu se za vás modlit.


]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 23:10:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: tu je nápoveda:stalo sa v 19. st. v jednej farnosti že potkan zožral oplatku ukrytú v krabičke nad oltárom...farár prehlásil že o takého ,,krista,, ktorého môže zožrať potkan nestojí a s celou farnosťou vystúpil z RKC...
čakám na správne odpovede...
ivanp


Ivanp, to máš tak - potkan je svým způsobem před Bohem zvíře bez osobní viny, nerozumné stvoření.. - pravda, v našich očích ne moc estetické..
ale řekl bych, že jeho "hřích" (i nějaký "hřích" předchozí..) bude naprosto nulový.. jestli tedy bereme definici hříchu jako něco, co jde (vědomě) proti  Boží vůli. Ty už si viděl vědomě hřešící zvíře?
takže možná onen "duchovně vyhladovělý" potkan byl pro Pána Boha mnohem menší "problém" než někdo, kdo vědomě ke Svátosti přistupuje nehodně.. a o to tady jde..
Jasně - krasavec to zrovna není.. - potkan..
Ale obávám se, že Pána tam spíše zraňovali jiní..

no, ale když se to tak vezme.. tak Bůh vlastně dává život všemu Stvoření.. a dovolím si spekulovat, že i zlým duchům.. resp. kdyby Bůh chtěl (přestal je udržovat při exitenci..) - rozplynuli by se.. podobně, jako by se rázem mohl rozplynout celý Vesmír - kdyby Bůh chtěl..
Takže to je i vyvrácení jednoho z protiEucharistických bodů - tvrzení  -  serveru "prokrestany.cz", který tvrdí, že (proměněný) chléb nemohlo být Kristovo tělo, nebot z něho jedl i Jidáš, do něhož následně  - jak známo - vstoupil satan.. a že satan se s Kristem prostě nesnesou..  Obávám se, že kdyby to bylo takto,  Kristus by ho zcela nesnesl... tak by satan už dávno neexistoval... i když to asi zní blbě.. i jeho existenci (satana) vlastně udržuje Bůh při životě - svým Slovem...  Bůh řekl - a stalo se.. Bůh může říci znova... (jinak) -  a "problém"  -  zmizne.. satan - nebude.. Bůh však takto se z nějakých důvodů rozhodl nejednat.. satana "nezanikl", ale spíše "izoloval" s jistými pravidly či podmínkami..


]


Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Úterý, 12. listopad 2013 @ 05:17:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnick napsal Františkovi 100 otázku : " Ptal jsem se na to jestli se nějakým způsobem sám fyzicky účastníte. Když říkáte že to jiní dělají špatně.
Prostě a jednoduše jak to děláte Vy
"


Už jsi tuhle otázku položil v diskusi zda večeře Páně rozděluje nebo nerozděluje. Vložil jsem tam odkaz se zvukovým záznamem jak probíhá Památka Páně u nás ve sboru.  Můžeš si ho stáhnout a vyslechni to až do konce. Nejprve zpíváme chvály , kde Pána Ježíše chválíme , vyvyšujeme a uctíváme. Pak následují modlitby, kdy Pánu děkujeme za Jeho oběť na kříži a za to, co pro nás trvale znamená. Poděkujeme za chléb, vzdáme díky za to, že Ježíšovo tělo bylo bičováno, mučeno a nakonec ukřižováno a za prolitou krev, která má moc očistit každý hřích . Chléb ( běžný krajíc chleba) se rozlomí na několik kousků a navzájem si ho podáváme a každý si ulomí sousto a sní ho. Není to proměněný oplatek na Ježíšovo maso ( u Jan v 6 kap. je slovo "sarx" = " maso" ) tím, kdo může provést zázračnou proměnu neproměnu na maso a na krev, ale chléb denní potřeby. Stejně tak, jak se potřebuji denně sytit Pánem Ježíšem neboť je " chléb života z nebe". V kalichu je červené víno a ten si po modlitbě podáváme jeden druhému a každý si lokne doušek vína. Činíme to na  Jeho památku a tím zvěstujeme  smrt Pána Ježíše i Jeho vítězství. Oslavujeme svého Pána za vykonané dílo každou neděli. Je to velmi radostné a živé společenství věřících. Po Památce Páně následuje zpravidla kázání. Je potřeba , že každý sbor to má podle toho jaká je místní zvyklost. Někde vůbec nehrají chvály, ani nepoužívají hudební nástroje a zpívají z kancionálu atd.  Není stanovena pevná liturgická forma, ale obsah je stejný. Jde o památku na to, co se již stalo a nelze opakovat.
Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 08:28:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky. Ve Vašem případě mne to příliš nepřekvapuje.
Někdy tuto otázku ale kladu také těm kteří víru nepraktikují ale popírají a snaží se jí ničit a škodit Bohu i lidem. Podle zásady že po ovoci poznáme strom a kdo není proti nám ten je s námi.


]


Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 08:24:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prvním doloženým mučedníkem Eucharistie je pravděpodobně svatý Tarcisius, patnáctiletý mladík. Který se nabídnul roku 257 po Kristu římskému biskupovi že zanese po mši svátostného Krista křesťanům do vězení, kde čekali na mučednickou smrt. Cestou byl odhalen skupinou mládeže která si všimla že cosi skrývá pod košilí. Raději se nechal ukamenovat než aby jim to ukázal.


Blahoslavený Juan Martinez si svého času v Praze nechal raději useknout obě ruce, když chránil schránku s Eucharistií a smíchal s ní svou vlastní mučednickou krev. Nakonec byl zezadu proboden a schránku pořád držel a chránil pod svým tělem.
Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 09:01:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý den, vážení diskutující. 
Nebudu reagovat na slova autora článku. Nelze totiž brát vážně člověka, který zde píše o těle i slovech našeho spasitele a zároveň přitom stranicky obhajuje svého zlovolného stranického kolegu, který zde arogantně a hulvátsky napadá každého kdo není na katolické straně. Souhlasit s takových chováním je v rozporu se slovy Krista a slovy apoštolů, jak se k sobě máme chovat. Proto je na místě otázka: Jak někdo takový může mít tu drzost ostatním vysvětlovat pojmy jako je krev a tělo Pána, když sám je ke slovům Krista hluchý a v rámci své stranickosti ještě navíc obhajuje zlo?!
Pane Oko, nebavte se o našem Pánu Ježíše Kristu, nic nevysvětlujte, neberte do svých úst Jeho "tělo a krev", dokud zde budete obhajovat zatracující vulgaritu svého stranického kolegy. A nyní se můžete jenom stydět!

Pane Oko, dovolil nám snad Kristus, apoštolové  vyjadřovat se k jiným hulvátsky, sprostě, zatracující řečí?
Jakou mají Vaše vlastní slova váhu, když sprostotu a zatracování obhajujete a nazýváte pouze tvrdou řečí?
Když se někdo hulvátský vyjádří k Vám, taky to pokrytecky nazýváte pouze tvrdou řečí, nebo je to rázem hulvátství?
Víte vůbec co to je tvrdá řeč? To je třeba tento můj komentář! A laskavě si všimněte, že v něm není žádná sprostota, hulvátství ani zatracování. Jenom doložitelné konstatování faktu. A to všechno Vám ku pomoci a s velkým napomenutím.Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 09:14:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to prosím myslíte s tím stranickým kolegou a o kom to mluvíte ?]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 12. listopad 2013 @ 09:20:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
poutnicku, ty jsi v Pavllově vyjádření opravdu nepoznal uživatele martino?


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 09:38:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná by bylo lepší kdyby to napsal sám Pavell. Koho tím myslí a a hlavně proč nediskutuje raději s ním, pokud proti němu něco má. Proč řeší svoje osobní záležitosti u tak důležitého a zásadního tématu jako je Nová smlouva.
My dva to za něho nevyřešíme.]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 12. listopad 2013 @ 10:19:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná to Pavell nenapsal proto, že měl za to, že to bude jasné. A jinak - ono se s martínkem diskutuje většinou docela špatně. A my dva to řešit ani nemáme. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:21:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku, dovoluji si vás upozornit, že otázky ve svém komentáři jsem nepokládal Vám. A pokud je vám na mém vyjádření dále něco nejasného, pozeptejte se raději svého stranického kolegy pana Oka, on totiž dobře ví o čem píšu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:31:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy už si nepamatujete že jste oslovil všechny diskutující ?
Bratr Oko je  zbožný a úctyhodný člověk. Doporučuji Vám abyste věnoval jeho slovům maximální pozornost. Také jsem se od něho mnohému naučil. Jen nevím jak jste přišel na tu stranickou příslušnost. Moc by mne nepřekvapilo kdyby byl členem KDU-ČSL. Já ale musím s hanbou přiznat že nejsem. I když jí pravidelně volím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:08:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovoluji si Vás upozornit, že všechny diskutující jsem oslovil proto, že nemohu brát slova pana Oka o těle Kristově vážně a to z toho důvodu, že obhajuje zlovolnost jiného diskutujícího. A zbytek komentáře již nebyl určený všem, ani Vám. Jak si račte všimnout. To jen pro malé upřesnění.
Vaše stranické doporučení odmítám a nepřijímám. Nejste v postavení aby jste mi mohl něco takového doporučovat. K doporučování je třeba důvěry, a vzhledem k vaší vyhýbavosti odpovídat na nepříjemné otázky, k vám zas takovou doporučující důvěru- prozatím nechovám. A to bez urážky pane Poutníku.


]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 13. listopad 2013 @ 06:08:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Pavle.

  To chce klid. Na dané téma je potřeba si 
přečíst odbornou literaturu a trochu porozumět, o co se jedná.

  V diskuzích nejsou jen lidé, kteří se chtějí něco dozvědět 
a odpovědět na otázky, ale také lidé, kteří ze zásady nechtějí, 
aby svobodná diskuze probíhala, protože svoboda je 
proti principům toho, komu slouží. Pokud mají takoví lidé 
politickou světskou moc, jednoduše diskuzi zakáží a je to vyřešeno.

  V demokratické, svobodné zemi mají trochu ztíženou pozici, 
ale ne o tolik, mají zase jiné prostředky.

  V tomto případě je jejich způsob práce jednoduchý: 
Místo diskuze nad tématem, otázek a odpovědí 
k danému učení, místo toho, aby napsali svůj názor, 
popsali svůj život a zajímali se o druhé a jejich život, 
dělají něco jiného: 

  Začnou útočit na osobu diskutujících, hodnotit jejich kvalitu, 
vymýšlet si o nich lži, nadávat, řešit, co je diskutující zač, 
a zda se má právo k tématu vyjadřovat či to právo nemá.

  Jejich cílem je tedy odvést diskuzi od tématu 
na osobní rovinu a k tomuto cíli jdou cíleně všemi prostředky 
a jsou k tomu dobře vyučeni. Ideální pro ně je, když se přidají 
i ostatní diskutující a diskuze nad tématem přestane a diskutuje
se už pouze nad osobami, které diskutují.

  To se jim u této diskuze opět povedlo.

  YHBT. YHL. HAND.

  DNFTT.

  I já se připojil a opět nediskutuji k tématu, ale nad osobami ;-)

  Toník


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Středa, 13. listopad 2013 @ 08:17:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku, všechno beru v klidu. Na myšlenkových pochodech některých diskutujících pozoruji to, co v životě na jiných lidech. A v síle Ducha svatého se neobávám toho, že bych byl do zdejších diskusních půtek zatažený. Víra v Krista a svědectví pravdy v Duchu osvobozuje v prvé řadě nás samých. Pokud bychom se nechali spoutat a polapit od těch, kterým vydáváme svědectví pravdy, co bychom to byli za křesťany? Nemají nad námi žádnou duchovní moc a tak musí útočit na tělo a duši, na osobnost. Co z toho? Je to jejich marný boj. My máme pravdu Ducha a Krista. Kdo se proti nám může postavit?


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 07:19:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Rozumím.

  Já jen že Standa má docela stejné právo se vyjadřovat k věcem, jako kdokoliv jiný. Jako jeden z mála se tu snaží vysvětlit, jak ŘKC učení pochopil. To, že "drží basu" s těmi, kteří k němu patří je přece logické a nemělo by mu to brát právo se vyjádřit.

  Ostatně to, jakým způsobem přináší lidé nějaké informace a jací jsou je také informace k tématu, k tomu, jak působí učení, které zastávají, na jejich život.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 13:21:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na tom držení basy se dobře pozná o co tomu dotyčnému jde. Jestli o pravdu a nebo stranickost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 20:12:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý večer pane Bylino. Katolická stranickost, se ve zdejší diskusi zjevila v plné síle. Mezi obhajobu zlého straníka a obhajobu jeho hříchu lze položit rovnítko. Uvědomuji si, že někteří zdejší katolíci pro svou stranickost klidně obhajují hřích. Je to stejně paradox. Mít plná ústa Krista a přitom ve zlovolné stranické obhajobě- Krista zapírat.


]


Pavlíku, prosím FAKTA, blábol není diskuse. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 12. listopad 2013 @ 10:31:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 10:01:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dobrý den, vážení diskutující. 

Nebudu reagovat na slova autora článku. Nelze totiž brát vážně člověka, který zde píše o těle i slovech našeho spasitele a zároveň přitom stranicky obhajuje svého zlovolného stranického kolegu, který zde arogantně a hulvátsky napadá každého kdo není na katolické straně. Souhlasit s takových chováním je v rozporu se slovy Krista a slovy apoštolů, jak se k sobě máme chovat. Proto je na místě otázka: Jak někdo takový může mít tu drzost ostatním vysvětlovat pojmy jako je krev a tělo Pána, když sám je ke slovům Krista hluchý a v rámci své stranickosti ještě navíc obhajuje zlo?!

Pane Oko, nebavte se o našem Pánu Ježíše Kristu, nic nevysvětlujte, neberte do svých úst Jeho "tělo a krev", dokud zde budete obhajovat zatracující vulgaritu svého stranického kolegy. A nyní se můžete jenom stydět!


Pane Oko, dovolil nám snad Kristus, apoštolové  vyjadřovat se k jiným hulvátsky, sprostě, zatracující řečí?

Jakou mají Vaše vlastní slova váhu, když sprostotu a zatracování obhajujete a nazýváte pouze tvrdou řečí?

Když se někdo hulvátský vyjádří k Vám, taky to pokrytecky nazýváte pouze tvrdou řečí, nebo je to rázem hulvátství?

Víte vůbec co to je tvrdá řeč? To je třeba tento můj komentář! A laskavě si všimněte, že v něm není žádná sprostota, hulvátství ani zatracování. Jenom doložitelné konstatování faktu. A to všechno Vám ku pomoci a s velkým napomenutím.

 

Martino

Pavlíku, co to zase plácáte za nesmysly? Jste ožralý nebo berete drogy? Já to nevím, proto se ptám, neboť zdravý rozum prostě nebere ten blábol, co zde potíte, přetvařujíc se za  “slušňáka“, který si nevidí dál, než na špičku nosu, utápí se v sektářství a ústa si vyplachuje Kristem. Písmo sv. o takových zmatených konstatuje, že to jsou poblouznění.

A protože toužím po pravdě a nikoliv myšlenkovém průjmu Pavlíka, vyzývám otevřeně, aby nám Pavlík uvedl to hulvátství, sprostotu, zatracování apd. o kterém zde píše napadajíc diskusní konkurenci jen proto, že si uvědomuje, do jakého duchovního bahna to spadl.

Tak Pavlíku, konec blábolení a honem nám předložte ty příklady, ať diskusní veřejnost posoudí, zda jste diskusně přecitlivělý, nebo zdravotně nezpůsobilý a nábožensky nedospělý.

Děkuji a přeji prima den Martino.
Re: Pavlíku, prosím FAKTA, blábol není diskuse. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:04:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážení diskutující, povšimněte si prosím, že diskutující pan Martino používá velmi obdobné diskusní praktiky "cukr a bič" jako používají "šmejdi" při podvodných obchodních manipulacích s důchodci. 
"Šmejd" má tendenci vyvolávat při kontaktu cokoliv. Vyvolá ve Vás hněv, který pak s ledovým klidem otočí proti vám. Vyvolá ve vás zájem, ve kterém vás podvede. Vyvolá ve vás strach aby vás mohl ovládat, vyvolá ve vás důvěru aby jste uvěřili jeho lžím, bude vás chválit, aby jste nebyli obezřetní. Bude vás urážet, aby vás ponížil a oslabil. Nakonec vám popřeje vše dobré a prima den. Jenže ani jedno jeho slovo nestojí v pravdě. "Šmejd" má zájem pouze o jedno- provokovat a evokovat cokoliv, čím by vás ovládl.
Tento "šmejdovský" způsob duševní manipulace je natolik vzdálený evangeliu a pravdě Ducha, že se rozhodně musí jednat o dílo satana. Modleme se za vysvobození všech, kteří jsou něčím takovým spoutaní.


]


Re: Pavlíku, prosím FAKTA, blábol není diskuse. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:04:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážení diskutující, povšimněte si prosím, že diskutující pan Martino používá velmi obdobné diskusní praktiky "cukr a bič" jako používají "šmejdi" při podvodných obchodních manipulacích s důchodci. 
"Šmejd" má tendenci vyvolávat při kontaktu cokoliv. Vyvolá ve Vás hněv, který pak s ledovým klidem otočí proti vám. Vyvolá ve vás zájem, ve kterém vás podvede. Vyvolá ve vás strach aby vás mohl ovládat, vyvolá ve vás důvěru aby jste uvěřili jeho lžím, bude vás chválit, aby jste nebyli obezřetní. Bude vás urážet, aby vás ponížil a oslabil. Nakonec vám popřeje vše dobré a prima den. Jenže ani jedno jeho slovo nestojí v pravdě. "Šmejd" má zájem pouze o jedno- provokovat a evokovat cokoliv, čím by vás ovládl.
Tento "šmejdovský" způsob duševní manipulace je natolik vzdálený evangeliu a pravdě Ducha, že se rozhodně musí jednat o dílo satana. Modleme se za vysvobození všech, kteří jsou něčím takovým spoutaní.


]


Re: Pavlíku, prosím FAKTA, blábol není diskuse. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 13. listopad 2013 @ 10:13:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, příklad jsi si předložil sám. Ale nevím, jestli to budeš schopen pochopit.


]


Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 10:37:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spor o tom, zda je nebo není chléb tělem je zbytečně vyhrocený. Je vcelku zbytečný. Kristus podal vysvětlení ihned potom, co pronesl svá slova o chlebu a víně, říká "má slova jsou Duch". Vést spor na toto téma slovem lidským je proto marnost. Jíst chléb a přijímat Krista do srdce je správné. Proč si nikdo nepokládá otázku, kdy se stává chléb duchovním tělem Krista? Ten okamžik může nastat jenom ve víře a v nás, v našem srdci a ne mimo nás.
 
Myslet si, že chléb je duchovním tělem Krista je správné, nesprávné je myslet si, že se jedná o fyzické a podivné transsubstancianc tělo. Má slova o mém těle jsou Duch říká Kristus. Proměna chleba na tělo se odehrává se ve chvilce kdy Krista do srdce ve víře přijímáme, ne ve chvilce kdy chleba drží v rukou čaroděj. Chleba se neproměňuje v tělo Krista vně, ale proměňuje se v nás, a tato proměna je duchovní záležitost, ne fyzická. Myslet si, že někdo změní chleba na tělo Krista mimo naše srdce je modloslužebný podvod. Jen to naše víra v Krista, která nám umožňuje Jeho vstup do našeho srdce. Apoštolové kolem Krista při poslední večeři neměli víru, která by jim přijetí Krista do srdce umožnila, Kristus jim víru ukazuje. Takže není důležité pojídání, je důležité duchovní přijetí. Dále říká, že jeho slova jsou Duch. Nepřijímáme tedy hmotného Krista ústy, přijímáme Krista jako slova Ducha- novým srdcem. Přijímáme Krista ve víře. Ne ve víře v chleba, ale ve víře v Něho. A proto po svých "tvrdých" slovech o pojídání svého těla Kristus apoštolům vytkl nevíru. Toto bylo vždy o víře v Krista a Duchu a ne o pojídání.
Na eucharistickém podvodu proměny chleba vně lidské bytosti stojí podvody další. Třeba svatokrádežné zneuctění a znesvěcení těla Krista. To přece nejde. Kristus je svatý, mocný, silný a myslet si, že je možné Ho něčím a nějak zneuctít, znesvětit a znečistit je hloupost. Zrovna tak je hloupost ochraňovat chleba, jako by se jednalo o skutečného Krista. Vždyť je to jen chleba. Myslet si o sobě, že jsem ochránce těla Krista je pyšné rouhání. To Kristus je mých ochráncem a ne já ochráncem Jeho! To On mne chrání před zlem. Který člověk se může stavět do role ochránce Krista. Kristus má veškerou moc na nebi a na zemi. Jímá mne bázeň, byť si jen pomyslet, že bych někomu takovému dělal ochránce před znesvěcením a zneuctěním.
Přemýšlel jsem co vlastně znamenají konsekrované hostie ubytované ve svatostánku. Napadá mne jediné. Pokud by to, co je ve svatostánku byl skutečně Kristus, byl by to Kristus vyrvaný z lidského znovuzrozeného srdce a uvězněný v cele.Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 12. listopad 2013 @ 10:50:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velice pěkně a jasně a hlavně slušně napsáno na rozdíl od Martino.


]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:01:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K proměně dochází ve chvíli kdy kněz pozvedá k Nebi hostii a kalich a opakuje Kristova slova z poslední večeře před ukřižováním.


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:09:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku, a kdepak si Kristus dělá v člověku příbytek? 
Potřebujete k přijetí Krista svou víru v Krista, nebo slova a víru kněze? Přečetl jste si všechna Kristova slova ohledně poslední večeře?


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:15:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristovo Tělo a Krev je základním bodem nové smlouvy a podmínkou věčného života. Kněžím svěřil Bůh svoje stádo a dal jim moc svazovat i rozvazovat. Na zemi i na Nebi. Proto je potřebuji pořád. Nejenom když slouží mši svatou. Ať jim to Bůh oplácí stonásobně.]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:25:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omyl pane Poutníku. Základním bodem Nové smlouvy je KRISTOVA OBĚŤ NA KŘÍŽI.
Podmínkou věčného života je víra v Krista. Kristus neustavil žádné kněze, ale pastýře. Což není to samé. Kněz je jen jeden. Víte kdo to je?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:33:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:41:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A víte alespoň co je symbolem Nové smlouvy, když ji neustále bezobsažně zmiňujete? Pomohu Vám, zkuste to u Lukáše. Pak vám vysvětlím další.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:55:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tady se neříká co je symbolem Nové smlouvy ale co Nová smlouva je. Stejně jako to co máme konat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:18:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku, proč neodpovídáte na moje otázky? Slušně Vás žádám, aby jste se při diskusi se mnou přestal vyjadřovat jako přeskakující deska v gramofonu. Taková diskuse nikam nevede. Já se Vás něco otáži a z vás vystřelují naučené fráze, které se vůbec netýkají položené otázky. Máte snad nějaké zdravotní problémy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:39:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlobte se ale kdybyste se mne stokrát zeptal kolik je jedna a jedna tak bych Vám musel pokaždé říct že 2. Respektive mohl. nemusel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:56:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale já jsem se Vás neptal stokrát, jen jednou, a ani na to kolik je jedna a jedna. Moje otázky jsou jasné a věcné. Prosím, odpovězte na ně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:37:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tady se neříká co je symbolem Nové smlouvy ale co Nová smlouva je. Stejně jako to co máme konat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 17:51:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku, ale to není odpověď na otázky, které Vám nyní zopakuji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:07:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pane Poutníku, a kdepak si Kristus dělá v člověku příbytek? "...


A přečetl jsi si ty sám všechna slova Písma o tom, co všechno je v člověku příbytkem Boha?
Bůh přichází do lidského srdce - a lidské srdce je přece ve hmotném těle!
Takže i lidské tělo se stává chrámem Ducha svatého!

Kdo to ovšem sám na sobě nezažil, tomu to asi nijak nevysvětlím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:38:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, odvozujte mnohem opatrněji pravdy Písma. Odvozeniny ve vašem stylu "jablko roste na stromě, tudíž je ze dřeva" nelze brát vážně.
Jinak jak jste se v minulých komentářích o chrámu těla správně zmínil, tělo je nádoba hliněná a já k tomu dodávám, že poklad v této nádobě má výlučně duchovní charakter. Nové srdce je duch znovuzrozený v Duchu a ne v těle, jak se stále mylně domníváte. Na vzkříšení a znovuzrození těla si musíte ještě počkat. Počkat do příchodu Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pá (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:49:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Pavell, pokud jsem oka v minulosti pochopil správně, pak oko lidského ducha popírá a neuznává, učí že tělo a duše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeh (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:10:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý večer pane Timgu, lidé s mrtvým duchem, se logicky svým duchem v Duchu vůbec neorientují a projev svého ducha tak nahrazují a zaměňují projevem své duše. Nemějte jim to za zlé, potřebují čas a modlitbu. Znovuzrozený duch jim pak umožní v Duchu svatém poznat vše co potřebují. Až pak poznají a pochopí, že život v Duchu svatém není nic mimořádného, ale něco zcela samozřejmého a přirozeného. Něco co si nemůžeme nijak zasloužit. Jen to s vírou nádherně a lehce přijmout. To je klíč k novému srdci. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev n (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:21:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také dobrý večer pane Pavell. Děkuji za reakci, krásně vyjádřeno, vnitřním člověkem. 
                                                           Jeho milost s námi i všemi. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a kr (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:55:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:39:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, pan Pavell musí mít velikou radost z toho štěstí, že jdeš náhodou kolem, aby jsi mu vysvětlil jak to doopravdy je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pá (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. listopad 2013 @ 07:59:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud jsem řekl něco nesprávně, dokaž.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeh (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 13. listopad 2013 @ 16:58:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Buď v klidu oko. Každý, kdo je Bohem cele posvěcen jeho krví, byl oddán Pánu , je s ním jeden duch. A tak je těm věcecem chvála Pánu rozumí a tak je i zasvěcen , není potřeba aby ho někdo učil a vysvětloval základní věci o duchu, duši a těle. 

Ano , naše zatím nedokonalé a nepromněné tělo je Božím chrámem. Přesto i ap. Pavel se ptá a lká " kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:18:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tenhleten citát Vám připomíná o kus níž Martino. Když už jste neměl to štěstí abyste se do Církve narodil.
Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jan 6,51-58 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:35:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku, když citujete Písmo, citujte je prosím správně. Jan 6,51-58 je trochu delší, nemyslíte?
A pokud nepohrdáte slovy našeho spasitele, dočtěte Jan 6 alespoň po verš 63. Kristus jasně říká, jak máme jeho slova chápat, jak jim máme správně rozumět a to platí i pro Vás. Nebo snad Jan 6,63 ignorujete?

 Jan 6:51  Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."
52  Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?"
53  Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55  Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
56  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
57  Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
58  Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky."
59  To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
60  Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?"
61  Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: "Nad tím se urážíte?
62  Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:53:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezdá se mi že by to bylo navzájem v rozporu. Že by Kristovo oslavené Tělo a Krev nebylo pokrmem a nápojem duchovním, nebo že by působilo jenom po fyzické rovině. Důležité ale není to co říkám já ale to co říká Bůh a svatá Církev. A to co koná. Od poslední večeře a svatého Petra až dodneška.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:40:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je ale od Vás velmi obojetné vyjádření. Ve stylu ani ryba ani rak. Píšete, že se vám něco nezdá, pak zase o tom samém píšete, že to není důležité a důležité je to  co říká Bůh. A Bůh tom říká říká jasně:
Jan 6:63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.
Nic se nám o tom nemusí zdát nebo nezdát, stačí číst a Kristova slova přijat v pravdě Ducha, kterého nám ve svém nepomíjejícím božím slově dává. A vězte pane Poutníku, že není nic jistějšího na tomto světě než je Kristovo slovo.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:00:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mé vyjádření není důležité. Důležité je to co nám říká Bůh, Církev a Bible. To že nám Bůh dává za pokrm své vlastní Tělo a za nápoj svou vlastní krev. Abychom my měli život věčný. Pokud to nechcete vědět nebo nedokážete přijmout tak se prosím neptejte a nesnažte se to zpochybňovat.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:36:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vaše vyjádření není důležité a důležité je co říká Bůh, Kristova Církev a Písmo. Když to víte, proč urážíte Krista tím, že Jeho slovům nevěříte? Jak jste přišel na, že já Kristova slova nepřijímám? Vyvozujete to snad z toho, že odmítám chlebovou modloslužbu? Pane Poutníku, naše tělo je chrám a v tom chrámu je nové srdce ve kterém se ta tajemná duchovní proměna chleba odehrává. To se děje v nás a potřebujeme k tomu víru. Nikdy se to neděje vně, jak to presentují podvodníci, hanobící tak Krista a všechno co nám na  svou památku zanechal. Ani nevíte o kolik se šidíte, když jste se nechal oklamat, že proměna probíhá v rukách kněze a ne ve vašem srdci. Koukáte na oplatek jako na boha a přitom máte koukat do svého srdce na Boha. Pochopte jak strašlivá lest se za eucharistií ukrývá. Boha někdo drží v rukou a neumožňuje mu trvale setrvávat v lidském srdci. Dá Vám ho sníst, vy máte krátce hezké duševní pocity, ale váš duch je stále mrtev. Srdce zůstane prázdné a vy potřebujete novou ohlupující dávku. Pak je bůh zavřený do svatostánku. Pane Poutníku, boha který by se dal do něčeho takového zavřít odmítám. Takového boha neznám. Ten můj Bůh je úplně jiný a nemusím si vytvářet jeho obrazy ani sochy. Je stále se mnou a já mu věřím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:39:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tady se neříká co je symbolem Nové smlouvy ale co Nová smlouva je. Stejně jako to co máme konat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 12. listopad 2013 @ 15:49:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zabíjení, vraždění, bránění pravdě, lhaní, kupčení  s odpustky a jiná zla – to měla Tvoje církev také ve smlouvě ? Ukrývání fašistických zločinců také? K čemu je hádání se o jeden náboženský obřad, pokud z něho věřící nečerpají sílu k dobru ? K čemu ? Vždyť pak je to jen podvod  nefunkční obřad.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:19:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže v božím slově se jasně o konkretně říká, co Nová smlouva je. A není to jen to, co zde omezeně tvrdíte. A rozhodně už to není zakázaná magie zvaná transsubstanciace. 
Slovu "je" musíme chápat tak jak Kristus říká, "má slova jsou Duch". V božím slově je dost dobře popsaný obsah Nové smlouvy, symbol smlouvy, naplnění smlouvy, důvod smlouvy, pečeť smlouvy, boží zaslíbení Nové smlouvy, smluvní partneři, následek přijetí smlouvy, následek nepřijetí, příčina smlouvy, doba trvání smlouvy, podmínky účasti ve smlouvě.
Jestli se zde chcete ohánět Novou smlouvou, musíte pochopit co všechno Nová smlouva je, ve všech jejích bodech a ne vytrhnout jeden bod a stavět na něm modloslužbu. Pro začátek se podívejte jak vypadá běžná smlouva, a jakou má obsahovou strukturu. To aby jste lépe pochopil existenci obsahové struktury Nové smlouvy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 06:44:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji Pavlovi, že jasně a biblicky správně diskutuje. Já nemá čas, abych se touto diskusí zabýval. Je mi líto katolíků, že setrvávají v takovém bludu. Ohledně spasení jsou v NZ další jasné verše, které mluví o spasení z milosti, vírou atd. Sám Ježíš říká , že život věčný se získává vírou 

 Jan 5: 24  " Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života "  a např. Jan 3: 15 - 18 "     aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."


 Na biblické zrovna probíráme konec 6 kap. Janova evangelia a zde jsou moje poznámky ke komentáři
 
1. Neurážet se na Ježíšových slovech
 
( vv. 61 – 62 )    „Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: "Nad tím se urážíte? Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? „ .  Je zajímavé, že se Bible nezmiňuje o jiných židech, kteří nepochybně v synagóze poslouchali Ježíšovu promluvu. Nevíme nic o jejich reakci. Jsou zde představeni Ježíšovi učedníci. Učedníci reptají v myšlence a Pán Ježíš to věděl. Měl prorocký vhled do lidských duší, protože před Duch sv. myšlenky neskryjeme 

Ježíš podává zprávu o Bohu jinak než je v Tóře. Přesto platí slavný prolog z první kapitoly, ( v.18 ) „   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl „ . Ježíš klade řečnickou otázku na kterou nevyžaduje odpověď . Na tomhle se urážíte, ale co uděláte s tím, až odejdu do nebe k Otci ? Utiší to vaše pochybnosti Až mě uvidíte jít do nebe, když zůstanete v tomto stavu  ? Kdy ani moje slova nechápete a nepřijímáte ? Když se podíváme do Jan 3:13 „   Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka „ . Pán Ježíš sebe označuje za „ chléb, který sestoupil z nebe“ . Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž „Syn člověka“. 
 
Jan 6: 33  - 35 „   Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."  Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit „ 

V celé pasáži jde  o duchovní pokrm a duchovní nápoj pro ty, kdo „ přichází k Němu“ , ale není pro ty, kdo od Něj odchází ! Aby člověk „ nikdy nehladověl“ pak musí přijímat Ježíšova slova. A to učedníci ze širšího okruhu nepřijímají a na Jeho slovech se uráží a odchází  Už více nebudou slyšet Ježíšova slova, protože se od Něj oddělili. Nezůstávají s Ním tak, jako nejužší okruh Dvanácti 
Aplikace : Pokud dnes lidé nepřijímají Boží slovo, které se odráží od jejich EGA a pýchy života  , pak nepůjdou dál ! Budou mít pořád hlad duše po tom, co jim svět nemůže v žádném případě poskytnout, protože nic nenahradí „ ….pravý chléb z nebe, který jim dává Jeho Otec „ . Tento chléb jim nemohl dát Mojžíš, protože mana nebyla „ pravý chléb z nebe“ . Tím je jen Ježíš , Boží Syn 

 Jan 6:32  „ Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec
Může uspokojit hlad duše po Bohu a duchovní stravu přijímání těla Páně při mši (eucharistii) ? Jde o oplatek zázračně proměněný povolanou osobou ( na kterou vložil biskup ruce , předal mu moc Ducha sv. a ordinoval ho do funkce kněze)  ?
„ ….Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit „ ( Jan 6:35 ) . Znamená přijímání hostie , že „ nikdy“ nebude věřící hladovět a „nikdy“ nebude žíznit ?  Vidíte sami, že je to nesmysl a proto musíme vnímat Ježíšovo slovo o jedení Jeho masa a pití Jeho krve jako na duchovní obraznou řeč. Tím, čím se sytíme, je Ježíšovo slovo resp. Boží slovo jako takové 

 2. Jeho slova jsou slova směřující do duchovní oblasti  

(v.63) ČEP překládá „  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život „  
Pavlík překládá „ Co oživuje, je Duch, maso není nic platno; (že nic nepomáhá „ )  výroky jež jsem vám k vám promluvil jí, duch jsou a život
ČSP říká „Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život
Některé překlady ve slovním spojení používají výraz „ Duch sv. nebo Boží „  „ slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život „ a některé překládají slovo „Duch“ jako „duch“ ve smyslu „nehmotné, duchovní „ Obojí je možné, „ Duch“ i „duch „ a nevylučuje se ! Ale ani jeden výraz neznamená „sarx“ = „ maso “ 

Z gramatické stavby verše se to zdá jasné. Oživuje Bůh – Duch sv. a slova, která k nim Ježíš během vyučování v synagoze promlouval se netýkají hmoty, ale jsou duchovního rozměru . Není tam velké „D“ tedy myšleno „Duch sv.“, ale prostě říká, že jde o duchovní rovinu sdělení. Maso k věčnému životu nepomáhá. Je to jinak, než si vy myslíte a urážíte se nad mými slovy  

Nakonec učedníci odchází . Mudrák by vymudroval, že buď nechápou nebo nepřijímají. Obojí vyjde na stejno. Když někdo nechápe Boží slovo má přijít za těmi, kdo ho chápou a umí ho skrze působení Ducha sv. vyložit. Neznamená to, že výsledkem nebude snaha pochopit a přijmout . Ježíš utíná veškeré naše dohadování a odhaluje příčinu rozchodu – NEVĚŘÍ , cit,

Jan 6: 64 – 66 „ Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. -  A řekl: "Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."   Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili

To, co je jim dáno od Otce je Jeho Syn ! A aby jim bylo dáno v tom smyslu, že budou mít, pak to znamená věřit slovům Syna ! Není to tak, že by Otec jednomu dal poznání a druhému nedal. To vy vedlo k nespravedlnosti a Bůh je spravedlivý . Otec dává každému možnost přijmout Ježíšova slova . Jestli jim nějak nerozumí, nevadí. Základem je VÍRA v to, co Ježíš říká a poznání přijde později ( se zpožděním) 
Na tohle nejsou učedníci připraveni . Mají své představy o tom „ chlebu z nebe“ a zřejmě si ho pořád spojují s Mojžíšovskou tradicí sesílání many z nebe a nejsou schopni se posunout mimo zjevení Tóry. Stejně jako jeho odpůrci, jak píše Jan,  „židé z Jeruzaléma“ .  Nevíra v Boží slovo vždy způsobí odchod od Boha. Jestliže Boží slovo neberou vážně jako Boží slovo se vším všudy, pak dříve či později odejdou od osobního vztahu s Ježíšem . Nemusí ztratit víru jako systém, učení . Ale nebývají s Ježíšem jako se svým Pánem – škoda 

 

 

 


 

 

 

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. listopad 2013 @ 07:22:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Děkuji Pavlovi, že jasně a biblicky správně diskutuje."...


Opravdu správně?

Pro každého skutečného křesťana je novou smlouvou uskutečněná Kristova oběť, onou smlouvou je Kristus sám.

Pokud bychom měli přijímat tělo Páně jenom duchovně, pak by taky Kristu mělo logicky úplně stačit nás vykoupit také jenom jaksi "duchovně", nikoli doopravdy svým hmotným tělem za nás prolít svou skutečnou hmotnou krev.

Cožpak nedokážete ve své nábožné zaslepenosti vidět logické návaznosti tak očividné?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 14:52:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš, že ti všichni, kteří přijali ústy vaši eucharistii se staly rázem těmi, ve kterých byl Duch Kristův? Spíše záleží na duchovním stavu přijetí Památky Krista. Kolik těch vašich věřících šlo po přijetí eucharistie vraždit? Takže žádný zázrak se tím nestal. To samé platí i na nekatolíky. Důležité je to duchovní, co přijímáme. Vaši církevní hodnostáři to však vymysleli úmyslně tak, aby to duchovně nic nepřineslo. Proto jste ta nejhorší církev na světě plná studených a zlých lidí a sem tam občas je někdo opravdu svatý. To jsou ti, kteří přijali památku duchovně. To samé platí i o ostatních církvích, pokud je Památka Páně jen formální. Martino se tu vysmíval hrubě Krispovi za jejich památku, ale já na rozdíl od něho jsem takovou nekatolickou památku zažil  a je v ní duchovní síla, zatímco co Martinovi cítím něco strašného, co ve mně probouzí náboženskou nenávist vůči katolické církvi a všemu, co učí. Ta jeho hrubost, pýcha  a obliba ve fašismu   a obhajobě všeho katolického  zla,  je důkazem, že vaše uctívání je jen formální obřad bez duchovní síly a bez Boha.
A mimochodem. Pán Ježíš netrpěl jen tělesně, ale i duchovně a hlavně duchovně. Copak důkazem není jeho věta:"Bože, proč si mne opustil ?" To byla duchovní, a ne tělesná bolest.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. listopad 2013 @ 18:33:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Myslíš, že ti všichni, kteří přijali ústy vaši eucharistii se staly rázem těmi, ve kterých byl Duch Kristův? Spíše záleží na duchovním stavu přijetí Památky Krista."...


Já o voze, ty o koze. Škoda času, vůbec jsi nepochopil podstatu mého tvrzení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pá (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:19:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste přestoupili k materialismu ? Ano, fyzická těla jste vraždili jako v případě Mistra Jana Husa, ale Ducha se nezavraždili. Ten tu je a usvědčuje vás ze zločinů!!!!


]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:13:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


To je zase blábol, který odporuje Kristu a učení Církve. Je to ukázka zoufalství odhalit tajemství a překroutit Písmo sv. Je snad Pavlík chytřejší než apoštolové, církevní otcové? Není a tak lže a překrucuje slova Kristova:


Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jan 6,51-58 


Kristus jasně konstatuje, že jeho tělo i krev jsou pravé, nikoliv duchovní a apoštolové o tom od prvního dne svědčili. Proto platí slova Písma sv., že kdo se odváží nehodně / ve stavu smrtelného hříchu / jíst a pít nehodně, záhubu sobě jí a pije. Duchovní alibisti, kteří simulují proměňování v Tělo a Krev Kristovu, jakoby se jednalo o skutečné Tělo a Krev našeho Pána, tak ve skutečnosti se stávají jen herci se svým představením, nikoliv rozdavatelé Eucharistie.


Musel jsem se hodně smát Pavlíkovi, když napsal:


Přemýšlel jsem co vlastně znamenají konsekrované hostie ubytované ve svatostánku. Napadá mne jediné. Pokud by to, co je ve svatostánku byl skutečně Kristus, byl by to Kristus vyrvaný z lidského znovuzrozeného srdce a uvězněný v cele.


Pavlík se opakovaně a neustále prezentuje jako hlupák, protože nic nezná o Církvi. Kdyby si aspoň něco přečetl, jak první křesťané při pronásledování s úctou a láskou přenášeli Eucharistii. Kdyby přenášeli jen obyčejný chléb, jistě by neměli předpisy jak se zachovat, když hrozilo zneuctění od pronásledovatelů.


Pavlík opět přemýšlel a vymyslel opět jen veliký myšlenkový průjem.

]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:59:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý kdo chce svévolně vykládat Písmo musí nejdříve popřít tradici, což už dneska není moc lehké. Dneska už nemusíme cestovat přes půl Evropy abychom si v univerzitní studovně přečetli nějaký rukopis. Církevní reálie jsou velice dobře zdokumentovány od samého počátku.


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:53:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku, pokud myslíte tradici KC, tak jsou to převážně katolíci kteří svoji tradici popírají. Chcete tyto tradice začít jmenovat?Nepopírání KC tradice by se v dnešní době nemuselo vůbec vyplatit, za spoustu těchto tradic byste byl dnes pohnán k trestní odpovědnosti a odsouzený k těžkému žaláři.

Písmo se vykládá v Duchu svatém, tradice KC je při výkladu zhola nepotřebná. Navíc dle Písma, nebude v závěru lidských dějin KC ani církev. Jen padlá nevěstka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:02:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh, Církev i Bible ale říká něco jiného.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:18:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Silná slova, laskavě citujte co o tom říká Bůh. Co o tom říká hlava Církve. U všech těchto citací uvádějte prosím zdroj. Rád si poslechnu co o KC tradici říká Bůh a Kristus hlava Církve. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:35:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To co jsem sem několikrát vložil a Vám se to nelíbilo. Plus celé Písmo, celý Katechismus a všechna živá Boží poselství a proroctví od prvních křesťanských Letnic až do Posledního soudu. Všechno to spolu souvisí a slabá slova to rozhodně nejsou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:37:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O ničem takovém nevím, doložte to znovu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:38:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tady se neříká co je symbolem Nové smlouvy ale co Nová smlouva je. Stejně jako to co máme konat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 19:22:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže v božím slově se jasně o konkretně říká, co Nová smlouva je. A není to jen to, co zde omezeně tvrdíte. A rozhodně už to není zakázaná magie zvaná transsubstanciace. 
Slovu "je" musíme chápat tak jak Kristus říká, "má slova jsou Duch". V božím slově je dost dobře popsaný obsahNové smlouvy, symbol smlouvy, naplnění smlouvy, důvodsmlouvy, pečeť smlouvy, boží zaslíbení Nové smlouvy,smluvní partneřinásledek přijetí smlouvy, následeknepřijetí, příčina smlouvy, doba trvání smlouvy, podmínkyúčasti ve smlouvě.
Jestli se zde chcete ohánět Novou smlouvou, musíte pochopit co všechno Nová smlouva je, ve všech jejích bodech a ne vytrhnout jeden bod a stavět na něm modloslužbu. Pro začátek se podívejte jak vypadá běžná smlouva, a jakou má obsahovou strukturu. To aby jste lépe pochopil existenci obsahové struktury Nové smlouvy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. listopad 2013 @ 07:25:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jenže v božím slově se jasně o konkretně říká, co Nová smlouva je."...

Tak proč jsi to sem jasně a konkrétně také hned neuvedl?Pro každého skutečného křesťana je novou smlouvou uskutečněná Kristova oběť, onou smlouvou je Kristus sám.

Pokud bychom měli přijímat tělo Páně jenom jaksi duchovně, pak by taky Kristu mělo logicky úplně stačit nás vykoupit také jenom jaksi "duchovně", nikoli doopravdy svým hmotným tělem za nás prolít svou skutečnou hmotnou krev.

Cožpak nedokážete ve své nábožné zaslepenosti vidět logické návaznosti tak očividné?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 20:41:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, dovoluji si Vás opět napomenout. Pokud se zde chcete bavit o Nové smlouvě, vyjadřujte se v jejím duchu. Zatím lze pozorovat, vaši klesající diskusní úroveň. Nemůžete se bavit o Kristu, o Nové smlouvě a zároveň se k někomu jinému vyjadřovat tak, jak se vyjadřujete a obhajovat sprostotu. Já nejsem nábožensky zaslepený a proto logicky dokážu rozlišovat správné od nesprávného. A nesprávné je vysvětlovat někomu Novou smlouvu a mluvit přitom jako její neználek, a svým nevhodným projevem Novou smlouvu popírat. 
Pane Oko, co Vám vlastně Nová smlouva dala? Na tuto otázku od vás odpověď nechci. Vzhledem k tomu, jak se ke mně vyjadřujete o to ani nestojím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:17:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když o tom tak uvažuji tak Vy nevěříte ani na tu církev proti církvím na kterou se někteří lidé odvolávají ? Kterou nikdo nikdy neviděl a která nepotřebuje křty, pastýře a nic z toho čemu věří a co dělají křesťani ? Nebudete ani Vy ? To nezní moc povzbudivě. Jestliže věříte že bude jen nevěstka.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 21:39:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Poutníku Církev Kristovu nikdy nikdo neviděl? Vidí ji všichni kdož mají od Boha znovuzrozené srdce.
Církev Kristova nepotřebuje křty? Jak jste na to přišel? Znovuzrození z vody a od Krista ohněm Ducha Vám nic neříká?
Církev Kristova nepotřebuje pastýře? Jak jste na to přišel? Církev Kristova má hodně pastýřů akreditovaných přímo Duchem svatým.
Jak ovšem chcete vidět pastýře, když podle Vás Kristovu Církev nikdy nikdo neviděl? Položím Vám důležitou otázku:
Kdo v prvních staletích viděl Kristovu Církev v obyčejných, světsky neorganizovaných a nestudovaných lidech, kteří vydávali svá křesťanská svědectví vhod či nevhod a vždy v pravdě Ducha svatého? 

Tahle slova jsou pro Vás, tak i o "magisteriu" KC.
1 Korintským 1:19  Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´
20  Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21  Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

A druhá neméně důležitá otázka na Vás pane Poutníku je, kdo je to a, co znamená být  "maličký"? Musí to být rozhodně velmi důležité, když za to Boží Syn velebí svého Otce.

Matouš 11:25  V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.
Lukáš 10:21  V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo.


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:28:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak velký katolický myslitel Martino, řečený neprůjmový, vysvětlí verš 63 6. kapitoly Jana?
Jakou spojitost má 6. kapitola Jana s poslední večeří Páně, když při večeři mluvil Ježíš o úplně jiných věcech? A v Janově evangeliu dokonce svědectví o lámání chleba a poháru vína chybí. Jen je tam, jak dopadne člověk, který s ním jí chleba a pak ho zradí. Člověk nečistého srdce. To by mělo být varování pro všechny pokrytce, kteří se nestydí slavit eucharistii a říkat, že mají podíl na Kristu. Tam, kde skončil Jidáš, skončí každý pokrytec, nebude-li činit opravdové pokání.


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 12. listopad 2013 @ 13:11:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V době kdy psal svatý Jan svoje Evangelium slavila Eucharistii celá založená církev. Což vůbec nemusí souviset. Každý ze svatopisců napsal přesně to co napsat měl.

Kéž Vás Bůh ochrání od konce Jidáše Iškariotského. I kdybyste tady na tomto světě neměl nikoho. Ani jednoho člověka kterému by na Vás alespoň trochu záleželo. Nikoho kdo by se za Vás modlil a nikoho komu byste chyběl. V tomhletom ohledu nikdy nevíte a Otci byste chyběl určitě. Nevidím důvod proč byste si měl takhle kazit život a přivolávat na svou hlavu takové věci.]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 13. listopad 2013 @ 07:06:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, máš to hodně pomotané a není divu, když věříš vašemu magisteriu více než písmu. První církev neslavila žádnou eucharistii, ale večeři Páně, nebo to také nazývali lámání chleba. A dělali to po domácnostech a ne v kostelích. A neměli žádné kněze, kteří by vyčarovali z chleba Krista. A na rozdíl od ŘKC nedělali Kristu ostudu, ale byli milí všemu lidu. Přečti si Skutky apoštolů abys poznal pravdu.
Jinak o mě si nemusíš dělat starost. Mám přátel dost a Krista nezrazuji, ani mu nezahýbám s Marií.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. listopad 2013 @ 08:30:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutník to má podle tebe pomotané?

Ty snad taky zastáváš tu snůšku nesmyslů, které zde vypotil Pavell , že "dle Písma, nebude v závěru lidských dějin KC ani církev. Jen padlá nevěstka."????


Cožpak neznáte Kristova slova apoštolům "A já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa".

To s ním budeš vždy držet basu (když zde vytváříte protikatolický blok) ať řekne kdejaký nesmysl, kdejakou pitominu? Proč ho nikdo z vás neopravil?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 13. listopad 2013 @ 10:41:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, Tvá stranickost Ti zaslepuje mysl. Jinak bys pochopil, že to Pavell myslel jinak, než jak jsi si to vysvětlil. Pavell neříká, že místo církve tu bude nevěstka, ale že organizace typu ŘKC budou nevěstka. Skuteční věřící budou z těchto antikristovských organizací vyvedeni, protože jen oni tvoří tělo Kristovo. Ale Tobě je to zakázáno pochopit, protože sloužíš tomu antikristovskému duchu který stojí za tím velkým podvodem, který se nazývá římskokatolická církev. Až Ti bude dána milost prohlédnout a vzepřeš se tomu duchu, pak poznáš Pravdu a ta Tě osvobodí.
Vím, že pohrdáš mými slovy a proto s Tebou diskutuji hlavně kvůli hledajícím, aby se snad nedali také zlákat tím duchem. Ale mám naději, že i Tobě to může v budoucnu pomoci. Jestě je čas milosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 18:32:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pavell neříká, že místo církve tu bude nevěstka, ale že organizace typu ŘKC budou nevěstka."...


Za  nevěstku přece bez ostychu označujete ŘKC už nyní.
Pavel říká přesně toto: že "dle Písma, nebude v závěru lidských dějin KC ani církev. Jen padlá nevěstka.

To nijak neokecáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 20:01:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro upřesnění. KC kdysi byla církev. Dnes nese všechny znaky padlé církve, biblicky označované jako nevěstka. V závěru lidských dějin nebude KC (již) ani církev. KC bude jen padlá nevěstka. Snad jsem Vám nyní správně vysvětlil má slova, které mohu doložit jak biblicky tak i historicky. Pane Oko, mne žádná stranickost ani fanatismus nesvazuje vidět všechny věci v pravdě Ducha svatého. A tento pohled pravdy, přeji každému a to i Vám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 16. listopad 2013 @ 07:57:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co ti naprosto chybí, je objektivní, nezaujaté posouzení věcí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 16. listopad 2013 @ 11:59:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane Oko, já Vám ze srdce něco přeji a vy se ani neobtěžujete zdůvodňovat svá nijak nepodložená tvrzení k mojí osobě. Proto se Vás táži. V čem jsem zaujatý a neobjektivní?

Zároveň v rámci objektivismu jsem nucený položil vám několik otázek.
Může někdo kdo vykládá boží slovo, zároveň obhajovat hříšné vyjadřování?
Je stranická kolegiální obhajoba nad příkazem Krista?
V rámci stranické kolegiální obhajoby, můžeme obhajovat hřích kolegy?
Považujete tyto otázky vzhledem k vaší nelehké diskusní situaci za zaujaté, nebo v rámci Nové smlouvy za objektivní a zcela na místě?
Budu se za Vás modlit, aby jste nalezl pravdu v Duchu svatém.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Středa, 13. listopad 2013 @ 21:25:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, upozorňovat Vás na slušné vyjadřování se ke mně začínám již považovat za marnost. Proto si Vás opět dovoluji upozornit, že něčím takovým ubližujete pouze sobě. Mne se vaše dehonestace nijak nedotýkají. Jsem v Duchu svatém svobodný.
Co se týká KC, tak podle toho jak se v minulosti i současnosti KC duchovně presentuje, tj. Pedofilie, pronásledování, nové evangelium(ekumenismus), jasné znaky modloslužby, paktování s okultismem, světská provázanost se zločinem(fašismum, španělská inkvizice), ignorování příkazů Krista(Svatý Otec), tradice postavená nad boží slovo, stranickost postavená nad svobodu božích dětí. A to je jen krátký výčet toho, za co už dávno KC nelze za církev považovat. Tohle všechno činí cíleně a organizovaně, přesně dle Písma jako vlk v rouše beránčím. 
KC tedy není církev a dle výše vyjmenovaného a prokazatelně faktického, nese všechny identifikační znaky biblické nevěstky vezoucí se na šelmě. Nevěstky ve velkém Babylonu- Římě. Bůh varuje všechny kdož mají na tom účast a vyzývá k opuštění tohoto města, tedy KC. Jinak na každého kdo setrvá dolehnou boží rány. A čím více ran bude doléhat, tím více se oklamaní lidé budou svou marnou lidskou silou snažit o své spasení a nevědomky tím proti svému spasení pracovat. Už chápete ten hrozný podvod, když se někdo mylně domnívá, že se o svou spásu, víru, znovuzrození musí maximálně záslužně snažit? O tomto podvodu je celá KC. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 18:43:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."tím více se oklamaní lidé budou svou marnou lidskou silou snažit o své spasení a nevědomky tím proti svému spasení pracovat. "...

Tak tomuto se někdy říká "myšlenkový průjem". Běháš tak rychle, že sám sebe potkáváš ve dveřích.
(Žd 12,14)
Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.


(1 Kor 9,25-27)
A každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni to ovšem dělají, aby získali pomíjející věnec, my však nepomíjející.
Já tedy běžím takto, ne jako v nejistotě; takto bojuji, ne jako bych bušil do větru.
Raději své tělo tužím a podrobuji do služby, abych snad, když kážu druhým, nebyl sám vyřazen.


(2 Tim 2,15-17)
Usiluj, aby ses mohl představit jako osvědčený před Bohem, dělník, který se nemá za co stydět a který správně vykládá slovo pravdy.
Světským prázdným řečem se pak vyhýbej, neboť ti, kdo je mluví, budou postupovat k ještě větší bezbožnosti
a jejich řeč se bude šířit jako rakovina.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:53:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Oko, pokud se tímto vulgárním způsobem hodláte vyjadřovat, buďte tak hodný a necitujte přitom zároveň boží slovo. Pro vaše dobro. 


]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:39:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu a ten poslední řádek docela sedí. Když jsem byl na katolické bohoslužbě nebo jsem se díval na TV NOE, tak mě docela pobavilo, jak to mají katolíci propracované. Na konci obřadu vezmou ten ornát (ten zlatý kotouč připomínající slunce), Obřadně otevřou vzadu vitrínu s neprůhlednými dvířky, ornát tam obřadně uloží a dvířka vitríny zavřou. V nemocnici ta dvířka i zamykali. Zdalipak si přitom také oddychnou se slovy: "Tak jsme Tě, Bože, uctili, jistě jsi spokojený, a teď konečně od Tebe máme do příští neděle pokoj."


]


Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:19:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolíci to opravdu mají propracovanější než protestanté. Myslím, že kdo věří v transubstancianci, může docela intenzivně prožít dotek Krista. Já se k tomu nemohu blíže vyjádřit, protože k podobným psychickým jevům jsem imunní. Nepůsobila na mne akupunktura, akupresura, jógínské praktiky a dokonce ani všespásný Schultzův autogenní trénik (autosugesce používaná k uvolnění duše i těla). Takže dotek s Bohem musím prožívat jen tak, jak je popsáno v Bibli: Láskou k Bohu.


Tím neberu nikomu, že to může prožívat jinak. Mystici (hlavně mystičky) jsou toho důkazem. Možná, že to jde vyškolit, podobně, jako buddhisté (nebo snad i hinduisté) se učí k nirváně.
Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:38:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý večer pane Unshakene. Zatím se Krista můžeme dotýkat pouze na úrovni duchovní. K tomu nám slouží Duch svatý kterého nám k duchovnímu kontaktu Kristus seslal. Kontakt může probíhat pouze v našem znovuzrozeném duchu(srdci), a to ve víře v Krista a jeho nepomíjející slova. Ke kontaktu potřebujeme pouze a jenom víru neznásilněnou a nevynucenou žádným našim záslužným skutkem. Všechny hmotné i duševní prostředky k duchovnímu kontaktu s Kristem jsou jenom berličky, které ukazují na slabou víru. Čím je víra slabší, tím větší snahu musíme vynakládat na její udržení. Skutečná silná víra je silná v síle Boha, je velmi snadná a nestojí na žádné naší překotné snaze si víru udržet lidskou silou. Je založená na duchovních věcech jako třeba láska, důvěra, naděje. Víra taky založená na svobodě našeho znovuzrozeného ducha a tu nám nemůže nikdo vzít.


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:43:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:46:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dobrý večer pane Unshakene. Zatím se Krista můžeme dotýkat pouze na úrovni duchovní.

 

Martino

Další satanské učení z pera pana Pavlíka. Od kdy a od koho, má Pavlík takovou moc, že bude nařizovat Kristu, kdo se ho smí a nesmí dotýkat? Pavlík pravděpodobně utekl z blázince nebo přestal brát léky. S takovou drzostí jsem se nesetkal ani u komunistů. Oni se vysmívali a ponižovali věřící, ale nikdy jsem neslyšel, že by si osobovali právo určovat Bohu, co smí a nesmí. To je vážně veliká, veliká troufalost. Pavlíku, neberete drogy? Vy jste vážně případ k popukání. Nikdy mne neunavíte svojí prázdnotou ducha a ztřeštěností myšlenek. Moc dobře se mi s vámi diskutuje, když mám tak slabého diskusního konkurenta. Pokud se chcete vylepšit v dialogu, nechte si vyškolit Frantíkem nebo Bylinou. To jsou již opravdu profesoři lži a manipulace a diskuse je s nimi snadná a ještě legrační. Copak opravdu na víc nemáte? Aspoň to zkuste, vždyť se zde stále jen opakujete. Franta si s Chorvatskem vydrží jistě i na další roky a ještě bude mít pocit jaký je to machr. A Bylina co nezná ani české dějiny natož francouzské, bude studovat kauzu Hugenotů ještě za 100 let. Je vás tu celá parta a nejste schopni zde diskusně odbourat jednoho obyčejného katolíka? To se nestydíte, že se musíte uchylovat k pomluvám a vulgaritám, jako že jsem fašista, že si mám připnout fašistický kříž apd./ viz. Frantík / S tímto pytlem svých hříchů, lží, hrubé nenávisti, zloby a pomlouvačnosti, chcete svědčit o Kristu? Vy jste pravděpodobně buď permanentně ožralí, nebo Satanovi legie, předstírajíc beránky.]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 17. listopad 2013 @ 07:03:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen malý příspěvek do vaší diskuse. S Pánem Ježíšem lze prožívat nejen vztah skrze víru v Jeho slovo. Je to právě Duch sv., který stojí za emočními projevy vztahu mezi Bohem a věřícím člověkem. Nepotřebuji k tomu eucharistii, ale otevřít se Duchu sv. naplno ( někdy se tomu říká křest do Ducha ) . Pak k víře přijdou i emoční projevy osobního vztahu s Pánem. Takže, emoční projevy doteků Krista, nejsou projevem "slabé víry", ale naopak , jsou projevem silné víry v Boží slovo a k mnohým zaslíbením, která jsou dána svatým v Kristu . Na víře stojí a ona je základem. Pak může křesťan vstoupit   vstupem do oblasti vztahu ve kterém prožívá doteky Krista v emoční oblasti . Lze vnímat i doteky Boží lásky nejen v intelektuální oblasti, ale i pocitově ( emočně). Nesmí se ovšem nadřadit honba za pocity nad víru v Boží slovo. Nadřadit to nad správné rozdělování slova pravdy.

1 Jan 2: 12 - 14 "  Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým"


K tomu musí člověk dorůst a otevřít své srdce pro Ducha sv. Otcové si již prošli všechny fáze duchovního růstu a ve finále je napsáno , že " otcové poznali toho, který je od počátku" . To je nejhlubší možné poznání . Nemusí to nutně souviset s věkem, ale spíše s délkou vztahu s Bohem . Jsem věřící ( znovuzrozený)  43 let a myslím , že vím o čem mluvím. Teprve teď jsem objevil krásu Písně písní. Čas od času mi Duch sv. otevře srdce a doslova prožívám vztah lásky k Milému . Nedá se to popsat, je to příliš osobní, ale existuje to. A protože se téma týká prožívání eucharistie, tak říkám, že to jde i bez ní. Naopak si myslím, že u velké většiny katolíků je o duševní záležitost, která nejde z Ducha sv. ,ale z duše věřícího katolíka. To se dá lehce zaměnit. Důležitý je původ a kdo stojí za tím prožíváním. Věroučně je eucharistie špatně a jde o lidský výmysl . Víra v Boží slovo tam chybí, protože se více věří tradici než Písmu.  Silná víra a otevření  srdce pro Ducha sv. je základem prožívání i emočního vztahu s Kristem ( Bohem ) , ale nesmí u toho být eucharistie nebo nesprávné výklady Písma  včetně malé víry v moc Božího slova

]


Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 13. listopad 2013 @ 09:58:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na to abychom mohli přijmout Kristovo pozvání na eucharistickou hostinu potřebujeme jen dvě věci. Víru v eucharistický pokrm a smířit se před hostinou s Bohem. Vyznat svoje hříchy a poprosit kněze aby nám je odpustil. Přitom bychom jich ale také měli upřímně litovat a prosit svého zpovědníka aby nám poradil a pomohl postoupit o kousek dál na naší cestě k Bohu.Usilovat o nápravu.

Člověk který tyto podmínky nechce splnit by se neměl dožadovat svátostného pokrmu. Mohl by se pro něho stát pokrmem smrti, místo pokrmu věčného života. Tak jak je psáno.]


Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 14:53:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak může hříchy odpouštět kněz? To by je spíše měl odpouštět ten, komu jsme se nějak provinili. Pán Ježíš nám odpustil hřích. My si můžeme a měli bychom odpouštět vzájemná provinění. Kněz je k ničemu. Je to výmysl katolické církve, aby mohla z lidí ždímat prachy.


]


Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:01:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jste někdy slyšel o tom že by se platilo za svatou zpověď ? Veškeré svátosti jsou zdarma. Jenom při svatbě se platí nějaký symbolický poplatek, pokud si vzpomínám tak na státem požadovaný kolek. Už je to dávno.]


Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:17:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Círvi se platilo za všechno. Copak to Hus nekritizoval? A pak zpověď byl vynikající prostředek, jak z lidí získat cenné informace. Hnusná totalita strachu. Později, když církev podléhala státu to pochopitelně nešlo. A odpustky, jasný důkaz s kupčením toho, na co církev nemá právo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:33:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud má člověk ten dojem že by jeho zpověď mohla posloužit druhým tak jim své hříchy může zopakovat. Nebo poprosit zpovědníka aby se mohl zpovídat společně se svým bližním a nebo v jeho přítomnosti. Tuhletu možnost využívají občas manželé.
Někteří lidé se se svými problémy a hříchy  svěřují spolufarníkům. Včetně těch o kterých se dá předpokládat že to předají dál. Je to ta nejlepší prevence proti pomluvám a napětí mezi lidmi a zároveň způsob jak získat modlitební podporu. Abychom se mohli jeden za druhého u Boha opravdu a konkrétně přimlouvat. Abychom to jen planně neslibovali.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tělo a krev našeho Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:47:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle je celkem v pořádku. Proti takové zpovědi nic nemám. Pokud to pomůže vyřešit spory a vede k míru, je to správné. To je pak správný duchovní život. Jeden za druhého se modlit je správné. Pokud kněz plní tuto roli, pak je užitečný. Ale hřích odpouští Bůh skrze Pána Ježíše.
Ten odpustil ten největší náš dluh. My odpouštějme ty neskonalé menší dluhy našim bližním  a oni nám.


]


Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:35:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Předešlý příspěvek: martino v Úterý, 12. listopad 2013 @ 11:31:08 CET

 

Martino

 

Pavlíku, co to zase plácáte za nesmysly? Jste ožralý nebo berete drogy? Já to nevím, proto se ptám, neboť zdravý rozum prostě nebere ten blábol, co zde potíte, přetvařujíc se za  “slušňáka“, který si nevidí dál, než na špičku nosu, utápí se v sektářství a ústa si vyplachuje Kristem. Písmo sv. o takových zmatených konstatuje, že to jsou poblouznění.

 

A protože toužím po pravdě a nikoliv myšlenkovém průjmu Pavlíka, vyzývám otevřeně, aby nám Pavlík uvedl to hulvátství, sprostotu, zatracování apd. o kterém zde píše napadajíc diskusní konkurenci jen proto, že si uvědomuje, do jakého duchovního bahna to spadl.

 

Tak Pavlíku, konec blábolení a honem nám předložte ty příklady, ať diskusní veřejnost posoudí, zda jste diskusně přecitlivělý, nebo zdravotně nezpůsobilý a nábožensky nedospělý.

 

Děkuji a přeji prima den Martino.

 

Odpověď Pavlíka: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 12:04:29 CET

 


Vážení diskutující, povšimněte si prosím, že diskutující pan Martino používá velmi obdobné diskusní praktiky "cukr a bič" jako používají "šmejdi" při podvodných obchodních manipulacích s důchodci. 

"Šmejd" má tendenci vyvolávat při kontaktu cokoliv. Vyvolá ve Vás hněv, který pak s ledovým klidem otočí proti vám. Vyvolá ve vás zájem, ve kterém vás podvede. Vyvolá ve vás strach aby vás mohl ovládat, vyvolá ve vás důvěru aby jste uvěřili jeho lžím, bude vás chválit, aby jste nebyli obezřetní. Bude vás urážet, aby vás ponížil a oslabil. Nakonec vám popřeje vše dobré a prima den. Jenže ani jedno jeho slovo nestojí v pravdě. "Šmejd" má zájem pouze o jedno- provokovat a evokovat cokoliv, čím by vás ovládl.

Tento "šmejdovský" způsob duševní manipulace je natolik vzdálený evangeliu a pravdě Ducha, že se rozhodně musí jednat o dílo satana. Modleme se za vysvobození všech, kteří jsou něčím takovým spoutaní.

 

Martino

 

Pavlíku, přesně tuto křeč jsem čekal. Nejste prostě schopen věrohodné argumentace a svá obvinění lži a pomluvy doložit, což znamená, že jste veřejně porušil Boží příkaz, Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Pokud jde o společenské vyjádření, pak musím vás upozornit, že vaše křivé obvinění by mohlo naplňovat trestný čin pomluvy.

§ 206 Pomluva
1. Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Stejně tak by bylo možné uvažovat o tom, zda nebyl spáchán Trestný čin poškozování cizích práv atd.

Pavlíku vaše pomluvy a hanobení mě jako katolíka, včetně dalších věřících, by mohlo naplňovat i další trestný čin.

Především § 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení…
bod 3.
Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Pavlíku přesto vám přeji prima večer.
Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:49:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modleme se za Martina.


]


Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 12. listopad 2013 @ 21:08:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím.


]


Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 12. listopad 2013 @ 22:07:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V podstatě taky souhlas, ale je otázka jak?


]


Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 22:13:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přece v Duchu svatém a ve jménu Syna. Všechno ostatní modlitba není.


]


Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 12. listopad 2013 @ 22:25:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jasně Pavlle, tohle jsem na mysli neměl - v Duchu a ve jménu Pána Ježíše Krista by mělo být pro věřícího v Krista samozřejmé. Otázka zněla "jak"? Vím, že můžeš opět reagovat, že nevíme jak, ale Duch nás může vést, abychom věděli i jak i za co. Tu otázku jsem vznesl jako poměrně důležitou, poněvadž modlitba za takového člověka není snadná záležitost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Úterý, 12. listopad 2013 @ 22:56:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro člověka určitě není snadnou. Proč se mám tedy starat o to, co může někomu pomoci? Sám to nevím? Bůh to ví. A nemáme snad pro tuto naši neschopnost prosit za něco ve Jménu Syna Boha Otce? Prosit za někoho a nechat na Bohu jak a kdy mu pomůže? O tom je snad prosba. A největší účinnost prosby je v tom, že neprosíme ve jménu Krista, jménu Syna člověka Ježíše, ale prosíme v neznámém Jménu Syna Boha. Zatím nám musí stačit vědění, že toto Jméno existuje a že při Jeho vyslovení musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Jestli chcete radu, proste v Boha v tomto nám (neznámém) Jménu Syna Božího.
Zjevení Janovo 19:12  Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.
Filipským 2:9  Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10  aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -
11  a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.]


Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 13. listopad 2013 @ 07:41:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Přece v Duchu svatém a ve jménu Syna. Všechno ostatní modlitba není.

 

Martino

To je legrace. Od kdy vy máte pečeť Darů Ducha Svatého? Vy nemáte vůbec nic, jen svůj duchovní alibismus.]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Středa, 13. listopad 2013 @ 07:49:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modleme se za Martina.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:33:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 22:53:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modleme se za Pavlla, aby činil pokání ze svých nepěkných (lži,  pomluvy, pokus o kolektivní sugesci - vizualizaci - svých názorů) skutků.
Rovněž se modleme za Martino, aby tady ze svých ne zrovna objektivních a "křesťanských" diskuzních "oponentů" nezcvokl.., ale nechal do sebe dál vrážet dýky s úsměvem Cézara, jež se poněkud "zaškubal" jen v případě svého adoptivního syna Bruta..
(to bych třeba diskuzně mohl být já.. :-)  ale doufám, že ne!!... :-)  )
A za šechny nás  se modleme, aby "nás Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil".. , a to včetně našich čtenářů... :-)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:47:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Milane, není možné spojovat odsuzování a modlitbu v jedno. Modlitba přestane být modlitbou a obrátí se proti tomu, kdo ji takovým způsobem zvrátil. Byl jste varován. Po přečtení tohoto komentáře již nikdy nebudete moci říct, že jste o tom nevěděl. Važte slovo a chovejte se slušně. 


]


Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 12. listopad 2013 @ 20:57:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...to hej...Ježiš tiež naplnil ,,trestné činy,,...za výroky ,,beda vám,, proti farizeom...

ivanp


]


Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 12. listopad 2013 @ 21:02:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak Pavlíku, konec blábolení a honem nám předložte ty příklady, ať diskusní veřejnost posoudí, zda jste diskusně přecitlivělý, nebo zdravotně nezpůsobilý a nábožensky nedospělý

Ahoj Martino, žádáš diskusní veřejnost o posouzení? Pak bych řekl že ten, kdo je zde diskusně přecitlivělý, zatím zdravotně nezpůsobilý a tak i  duchovně nedospělý , jsi zde ty. Jak se říká, kdo jinému jámu kope..


]


Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 12. listopad 2013 @ 22:05:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, martínku,

napsal jsi: ... ať diskusní veřejnost posoudí, zda jste diskusně přecitlivělý, nebo zdravotně nezpůsobilý a nábožensky nedospělý.

Takže coby účastník zdejších diskuzí mohu posoudivše tvůj i Pavllův text říci, že Pavell je, dá se říci, celkem v pořádku. Za to ty jsi diskuzně nezpůsobilý, nábožensky přecitlivělý a s tvým zdravím to taky nebude žádná sláva.
Tož tak.


]


Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 09:14:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty  tady budeš něco kecat o podněcování k nenávisti??!!! Co jste dělali vy celá staletí ? Kolik lidí jste nechali zavraždit a zavřít?!!! Zapomínáš, jak za války mnozí z vaší církve spolupracovali  fašistickými režimy? Zapomínáš, jak jste chránili válečné zločince. Viděl jsi dokument o vašem řádění v Chorvatsku? Co jste udělali proti zlu ? Formálně se částečně omluvili, ale nedá se vám věřit. A Tvoje vystupování  jasně dokazuje, co ve vás je!!!!!! Jen náboženská pýcha a nenávist. Nic víc. Budeš obhajoval vaše satanské bohoslužby??? Chudáci upřimní katolící, kteří naletěli šelmě.

 ]


Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 13. listopad 2013 @ 11:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty  tady budeš něco kecat o podněcování k nenávisti??!!! Co jste dělali vy celá staletí ? Kolik lidí jste nechali zavraždit a zavřít?!!! Zapomínáš, jak za války mnozí z vaší církve spolupracovali  fašistickými režimy? Zapomínáš, jak jste chránili válečné zločince. Viděl jsi dokument o vašem řádění v Chorvatsku? Co jste udělali proti zlu ? Formálně se částečně omluvili, ale nedá se vám věřit. A Tvoje vystupování  jasně dokazuje, co ve vás je!!!!!! Jen náboženská pýcha a nenávist. Nic víc. Budeš obhajoval vaše satanské bohoslužby??? Chudáci upřimní katolící, kteří naletěli šelmě.

 

Martino

Frantíku nemohu za to, že ti mozek vypovídá. Ale o tom jsme zde diskutovali v srpnu a veřejně jsem ti na faktech vyprášil kožich a usvědčil tě z manipulace a lži. Opravdu nemohu za to, že se zde prezentuješ jako hlupák. Ty zde prskáš nenávist a zlobu vůči Církvi, ale protože nemáš dostatečné náboženské a historické minimální vzdělání, tak zde jen prskáš bulvár.]


Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 13:03:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokaž, že je to lež!!! Filmové dokumenty lžou. A pak ještě zatím existují i živí svědci, i když většinu jste popravili. Kdybyste aspoň toho litovali, a le vy jste na to hrdí a to je důkazem, že vaším pánem je Satan a žádný Pán Ježíš. Jste zlá, hnusná organizace, která nemá právo se nazývat církví !!!


]


Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 14:21:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je pro Tebe taky bulvár, katolický zloduchu!!!
Pro pravoslavné křesťany zůstane papež Jan Pavel II. tím, kdo svatořečil kardinála Stepaniče - vraha 800.000 pravoslavných Srbů za II. světové války. Tento arcibiskup chorvatský nese přímou osobní odpovědnost za genocidu pravoslavných Srbů a je jednou z nejproblematičtějších osob římské církve.
"Středisko Simon Wiesenthal" nejznámější mezinárodní organizace, která zkoumá zločiny nacismu a zodpovědnost za oběti, žádala papeže, aby odročil proces blahořečení "než dojde k obsáhlejšímu prozkoumání činů Stěpaniče v období druhé světové války, podmínkou čehož je volný přístup do archívu Vatikánu". Při této příležitosti, ředitel sekce Mezinárodních vztahů centra Simon Wiesenthal, Saimon Samuel, zveřejnil včas mnoho dokumentů o charakteru Stepaniče.
Ve stejné zprávě, ředitel Centra zdůrazňuje: "Rozhodnutí počkat na nezaujatou expertízu historiků by zmírnilo ohlas na blahořečení, které v lepším případě budeme nazývat provokativním a v horším se stane největším příkladem zkreslování dějin".
Na oficiální velkolepé bohoslužbě, při níž byl vyhlášen Jeho Exelexence Stěpanič za "blahoslaveného", kázal papež pokrytecky o smíření a odpuštění. Připomenul i "bolestivou a tragickou" minulost slovy: "Upřímně žehnán této části Evropy, aby se nikdy neopakovaly nelidské události, které se udály v tomto století." Historie Chorvatska je skutečně bolestivá a tragická; od roku 1941 až do r. 1945, toto "část Evropy" krvácela "nelidskými událostmi", které dosáhly až rozměrů genocidy. Jenže to, co se snažil Jan Pavel II. zamlčet, je, že odpovědnost za tuto genocidu dopadá na hlavu arcibiskupa Aloise Stěpaniče, který byl - s plnou podporou Vatikánu - jedním z jejích nejaktivnějších spoluviníků.
V nezávislém státě Chorvatsko, založeném fašisty a nacisty v období r. 1941-1945, se završila nejodpornější a nejstrašlivější stránka druhé světové války. Ustašovci Ante Paveliče, podporováni Hitlerem a Musolinim, vyhladili statisíce pravoslavných Srbů a desítky tisíc Židů a Cikánů. Likvidace se udála ve jménu národně-náboženského "definitivního řešení" a násilného donucení k náboženskému přestupu, čili ve jménu "masového proselytismu" do katolictví. V tom všem sehrála rozhodující úlohu - přímo či nepřímo - "Svatá církev římská". Katolický arcibiskup záhřebský, svatý Alois Stepanic, spolupracoval aktivně s ustašovskou diktaturou. Příslušníci katolického kléru se osobně zúčastňovali masového zabíjení a násilného proselytismu do katolicismu. Vatikán tuto národně-náboženskou genocidu, kterou uskutečńoval Ante Pavelič, podporoval.
Stepanič byl odsouzen soudním tribunálem po pádu nacismu jako válečný zločinec za genocidu Srbů a za spolupráci s loutkou nacistů Paveličem. Trest, který mu byl vyměřen, je však pro svoji shovívavost urážkou památky obětí - jednalo se o domácí vězení! Přesto všechno Vatikán prohlašuje tento rozsudek za "komunistické intriky" a domácí vězení za mučednictví!

Uvědomme si, prosím, že řádění arcibiskupa Stepanice (viz níže uvedený odkaz), není nějaká vzdálená historie, dávný středověk. To je zcela nedávná minulost. I dnes ještě žije mnoho lidí, kteří to vše pamatují. Ačkoliv to bylo tak nedávno, přesto je tato kapitola novodobé historie katolické církve stejně temná, jako nejčernější stránky středověkých dějin římské inkvizice. Povýšením Stěpanice na úroveň vzoru katolické svatosti vysílá Vatikán vzkaz, že to, co se dělo před šesti desetiletími v Jugoslávii, může Vatikán kdykoliv zopakovat - i dnes či zítra.

Zpráva z pravoslavného tisku:
Arcibiskup záhřebský Stepinac, ochránce a duchovní otec chorvatských klerofašistů (v době II. světové války), byl v roce 1998 papežem "mírotvůrcem" Janem Pavlem II. připočten ke sboru blahoslavených římskokatolické církve. Nestalo se tak snad za to, že s jeho požehnáním bylo zavražděno více než 700.000 pravoslavných Srbů? V současném Chorvatsku uvítali tento sakrální akt Vatikánu s nadšením a přijali jej jako nové papežské požehnání ke genocidě pravoslaných.Co na to katolický historik?
Církevní historik Radomír Malý: "...Nepopírám, že se tenkrát děla zvěrstva ze srbské i chorvatské strany navzájem, jenže je lží obviňovat z toho (katolické) duchovenstvo, které naopak - až na malé výjimky - obstálo, zvláště pak kardinál Stěpinac, jehož papež Jan Pavel blahoslavil."
Katolík i dnes zapře nos mezi očima. Z vraha udělá světce... Ani "Centrum Simona Wiesenthala" katolíka nepřesvědčí o historické pravdě - jednou Stepinace papež blahoslavil, a tím je to vyřízeno. Papež se přece nemůže splést, protože je neomylný. Dokonce i bádání katolického historika se zarazí o bariéru papežské neomylnosti.
Takového "církevního historika" bych poslal do Srbska, aby to tam řekl pamětníkům do očí.

Taková je pravda, kterou nechcete slyšet. A pak chcete být Svatou církví??!!! To má být tělo Kristovo ???? Strašné!!!

Bože, chraň nás od satanské katolické církve , prosím]


Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 13. listopad 2013 @ 19:11:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý?
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:21:40 CET

Toto je pro Tebe taky bulvár, katolický zloduchu!!!
Pro pravoslavné křesťany zůstane papež Jan Pavel II. tím, kdo svatořečil kardinála Stepaniče - vraha 800.000 pravoslavných Srbů za II. světové války. Tento arcibiskup chorvatský nese přímou osobní odpovědnost za genocidu pravoslavných Srbů a je jednou z nejproblematičtějších osob římské církve…


Martino


Frantíku, utři si nudli a bradu od toho jak si uprskaný a raději se podívej do srpnové diskuse a neotravuj zde bulvárem, který jsem ti argumentačně rozprášil před několika měsíci a není důvod, ti to znovu lít do hlavy, když tam máš jen samé Satanské srač… a neumíš si přečíst vzájemnou diskusi.


Prostě si zvykni na skutečnost, že ti katolíci vždy vypráší diskusní kožich. Nikoliv, že bychom byli tak výborní, máme své nedostatky a chyby, ale proto, že ty jsi diskusně tak neskutečně hloupý, neobratný a bulvárně směšný. Přeji ti vše dobré a prima večer. Již zase nevíš kudy kam a tak se vracíš k tématu, kde si myslíš, že jsi silný, ale já tě již jednou na toto téma rozprášil, tak s tím neotravuj…
]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 20:46:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fašisto!!!! Nejsi vůbec schopen hájit pravdu!!! Dokazuješ akorád, že Tvoje církev a fašismus je totéž. Proto všude kde vládl fašismus, jste byli doma ( Španělsko, Portugalsko  ajinde)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 13. listopad 2013 @ 21:24:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý?
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 21:46:41 CET

Fašisto!!!! Nejsi vůbec schopen hájit pravdu!!! Dokazuješ akorád, že Tvoje církev a fašismus je totéž. Proto všude kde vládl fašismus, jste byli doma ( Španělsko, Portugalsko  ajinde)


Martino

Frantíku, je mi tě líto, chováš se jako ubožák, který to diskusně nezvládá a jen má katolická velkorysost a pocit, že jsi zdravotně nezpůsobilý, tě neženu za urážku k soudu. Věř bylo by to pro tebe velmi drahé a nákladné.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 21:31:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen dál užívej středověké metody!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 21:39:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta samá velkorysost, s jakou jste nechali upálit Husa  a pronásledovali nekatolíky.  My nic, my jsme svatí. Jak jsi průhledný v tom svém pokrytectví!!!! Ještě zbývá upálit na hranici. To neumíš nic jiného, než vyhrožovat? To neumíš se postavit jako chlap k věci  a prohlásit, že tě to, co se dělo osobně mrzí. Že odsuzuješ to zlo, které jste páchali ?  Ty to zlo jen hájíš a tak dokazuješ, kdo jsi!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 08:52:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 22:31:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jen dál užívej středověké metody!!!

 

Martino

O jakých středověkých metodách to zde mluvíš? Já mluvím o tvém jednání, které může naplňovat jeden i více trestných činů, platných v demokratickém státě v roce 2013. To, že se chováš jako buran a křupan, neznamená, že nemáš povinnost dodržovat platnou legislativu ČR. Já na rozdíl od tebe v tom žádný středověk nevidím. Ty ano, takže se jen potvrzuje můj pocit, že jsi snad opravdu zdravotně nezpůsobilý.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 10:28:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jakou legislativu dodržovala Tvoje církev v Chorvatsku a ve všech  zemích, kde spolupracovala s fašisty ? Ty neumíš se kát ze zločinů své církve? Ty tyto zločiny omlouváš  a jsi na ně hrdý? Zděsil jsem se, když jsem zjistil, co všechno máte na svědomí a jak falešně se k tomu stavíte.
Jistě prohlásit někoho za zdravotně nezpůsobilo tu už bylo. Následujte to, ať lidé vidí, jaké zlo je ve vaše církvi a co všechno jste kryli. Ať mají lidé co nejvíce informací o vašich zločinech a o tom, jak lhostejně se k tomu stavíte. Pořád nevíš a nechápeš, co jasně chci od Tebe slyšet a co Ti nejde vyslovit??!!! Celou dobu se tu chováš jak člověk, který souhlasi s fašistickými zločiny a nic špatného na nich nevidí. Jsi stejný jako ten chorvatský kněz, který nad rakví ustašovského zločince prohlásil, že je na něho hrdý.]


Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 23:16:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Bože, chraň nás od satanské katolické církve , prosím

Tys teda nějak Franto  od posledně co jsem Tě četl - zdivočel..
Tohle neber jako "dílo Vatikánu" či "katolické díloů, ale spíše jako "slovanskou vzájemnost"  - bohužel...
Hele Franto, a kde jsi byl ty, když "Řeznice Balkánská" spolu s NATO drtila Jugoslávii a Hašim Thači zvaný svými kumpány "Zmije" porcoval těla zajatých Srbů na orgány ve městě Bure?
No povídej Franto...  :-)

no já ti řeknu, že jsem byl přisátej u telky a držel Natu palce, ale mám omluvu - byl jsem prostě blbej...  :-)


no jinak - co se divíš - "satanská církev"...  vždyť  "našeho" Zakladatele nazývali Belzebulem.. někteří.. a víš přece, že žák není nad Mistra.. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 10:08:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to se budeš divit. Já nebyl ten blbec, abych kýval Havlovi na tu kolaboraci se Západem. Byl mně tehdy sympatický Dienstbier, který varoval před násilím. Mně bylo jasné, že se páchá svinstvo. Tady si myslím se dobře zachoval papež, který proto toto řešení snad nebyl. Já Nato vůbec nemám rád a nevidím v tom velký smysl. Kosovští Albánci jsou kapitola sama pro sebe.

Já jsem zdivočel z toho, když vidím, jak martino  a jiní katolíci úplně zlehčují tyto zločiny ze II. Světové války a vykrucují se. V tom vidím nebezpečí Vatikánu. V té bezcharakternosti a křiváctví. Není vidět žádné pokání. Zrovna včera na Prima Zoom byl výborný dokument o organizaci ODESSA a opět tam byla ukazána úloha katolické církve, která chránila válečné zločince včetně ustašovců. Zdá se mi, že martino je sympatizant fašismu. To je, co mne děsí. Nic mu neříkají zločiny katolíků.A mám obavy, aby takový nebyl celý Vatikán?????]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. listopad 2013 @ 18:30:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."včera na Prima Zoom byl výborný dokument o organizaci ODESSA a opět tam byla ukazána úloha katolické církve, která chránila válečné zločince včetně ustašovců."...

Já se na to díval.
A bylo tomu úplně jinak. Krysí stezka byla cesta lodí z Itálie do Argentiny, kterou vybudovala civilní organizace "Tichá pomoc", za spolupráce Americké CIA i Červeného kříže. Touto cestou prchaly i židovské rodiny. Na těch samých lodích, jako rodiny nacistické. CIA tuto cestu využívala k úklidu osob z Evropy, na kterých měla zájem.
Církev jako celek se v tomto neangažovala, papež o ničem nevěděl.


CIA získala pro tuto spolupráci jediného biskupa (tuším Chorvata), který za úplatek 1400-1500 dolarů jim prodával potřebné doklady s Vatikánským vízem. Některé kláštery v Itálii byly zneužity k ukrývání osob před samotným vyplutím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:11:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://ulozto.cz/xu28P8tg/ss-tajuplna-odessa-6-avi#download

Tak ať to ostatní posoudí

http://ulozto.cz/xU7VzDQT/ustasovci-avi#download

http://ulozto.cz/xALYVNW/kolaborovali-s-nacisty-04-dinko-sakic-avi#download


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 15. listopad 2013 @ 23:14:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dík za odpověď. Beru, překvapils...
wwII a "evangelium" dle Ustaši či Oděssu ještě někdy probereme..

Zatím bych jen oponoval tímto: "když se po úspěchu Appola 11(?)nějaký britský novinář zeptal Wernera von Brauna, jaká byla pravděpodobnost, že Apollo místo  na Měsíc dopadne na Londýn :-), tak už to bylo chápáno kontraproduktivně".
No a tam někde se zkrývá asi řešení našeho problému..

vysvětlivka: Werner von Braun - v časech wwII  konstruktér německých raket V-1 , V-2 a možná ještě něčeho dalšího..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 10:15:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten případ znám dobře. Komedie s vírou v boha, nic víc. žádné pokání a Amíci využijí každého, třeba i Satana.


]


Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:36:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apage satanas. Raději nás prosím proklínejte jak nejlépe nebo nejhůře dokážete, nenechte na nás nit suchou  ale nevyvyšujte nás nikdy nad svatou Církev.
Nejsme toho hodni.


]


Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:38:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se. To neí určeno Vám ale Františkovi 100 kterého citujete.


]


Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 13. listopad 2013 @ 10:52:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, jako zdejší diskutující prohlašuji, že svým posledním příspěvkem jsi si právě připravil podklady k soudu svému. Přeju Ti, aby než k němu dojde, jsi nalezl milost u Boha a byl vysvobozen ze své zloby a nesnášenlivosti lidské i náboženské. Ty jsi tady jediný, který přímo nesnáší názory druhých a hodnotí je vugárními výrazy, svědčící o tom, co se odehrává v Tvém srdci.


]


Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 23:26:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Draci, aby jste se jednou nepotkali v pekle.. a to nejen "pekle diskuzním".
Jeden si vymýšlí a plive jedy..
Druhej na to zase reaguje..

škoda, že trpím  podobnými neřestmi.. :-) jinak bych vás tady a Tebe Bylino obvzlášť, za ty pomluvy a nepravdy  veřejně diskuzně pokáral..
Bylino Bylino.. Nebe není pro fanitiky typu Zélotů či Sikáriú...
Ber to, že jsem byl holt dnes k Tobě poslán s tvrdou řečí...]


Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 15. listopad 2013 @ 12:12:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napřed bys musel svou tvrdou řeč obhájit. Napiš mi, které pomluvy a nepravdy z mé strany máš na mysli.


]


Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 21:36:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Milane, i mne jste stejně tak jako v případě pana Byliny nařkl z toho, že zde šířím pomluvy. Žádám Vás, abyste to doložil a prosím slušně. Obhajujete jednoho zdejšího sprosťáka, obviňujete všeobecně z pomluv bez konkretizace, a proto lze považovat vaši diskusní úroveň za nízkou až pochybnou. Aby bylo jasno. Mne se váš iritující diskusní způsob nijak nedotýká a pokud se mne snažíte provokovat, marníte čas. Jsem v Duchu svatém svobodný.


]


Re: Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. listopad 2013 @ 12:48:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pane Milane, i mne jste stejně tak jako v případě pana Byliny nařkl z toho, že zde šířím pomluvy. Žádám Vás, abyste to doložil a prosím slušně. Obhajujete jednoho zdejšího sprosťáka, obviňujete všeobecně z pomluv bez konkretizace, a proto lze považovat vaši diskusní úroveň za nízkou až pochybnou. Aby bylo jasno. Mne se váš iritující diskusní způsob nijak nedotýká a pokud se mne snažíte provokovat, marníte čas. Jsem v Duchu svatém svobodný.

 

Martino

Hele Pavlíku, kecy nemaj cenu. Přestaňte si dělat legraci a raději předložte veřejně FAKTA o “zdejším sprosťákovi“,  kdo to je, a že skutečně tkz. je sprosťák. Pokud tak neučiníte, je každý oprávněn se domnívat, že jste zdravotně nezpůsobilý nebo Satanův sluha. Já bych přivítal raději vaší zdravotní nezpůsobilost, neboť být sluhou Satana v jeho službách, to je stav Jidáše. A pokud za toho tkz. sprosťáka pokládáte mne, pak jste se v přímém přenose usvědčil z pomluvy. Vy asi jste dosud rozumově nerozpoznal, co pomluva je. Ale protože stále nevím, zda jste opravdu Sluha Satana nebo jen zdravotně nezpůsobilý, velkoryse vám křesťansky upřímně odpouštím.  A velmi naléhavě vás prosím, přestaňte ve vlastním zájmu se prezentovat jako osoba v Duchu Svatém, když ani nejste platně pokřtěný a nelze vás tedy ani mezi křesťany zahrnout. Máte větší problém, než si dovede připustit a to je z vaší strany vůči ostatním křesťanům drzost a sprostota těžkého kalibru, simulovat, že jste křesťan a drze poučovat ostatní, když máte v hlavě nábožensky a duchovně prázdno.]


Modleme se za Martina (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:00:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
.


]


Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 10:50:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Je Pavlík Satanista nebo zdravotně nezpůsobilý? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 13. listopad 2013 @ 15:21:40 CET


Frantík

Na oficiální velkolepé bohoslužbě, při níž byl vyhlášen Jeho Exelexence Stěpanič za "blahoslaveného", kázal papež pokrytecky o smíření a odpuštění. Připomenul i "bolestivou a tragickou" minulost slovy: "Upřímně žehnán této části Evropy, aby se nikdy neopakovaly nelidské události, které se udály v tomto století." Historie Chorvatska je skutečně bolestivá a tragická; od roku 1941 až do r. 1945, toto "část Evropy" krvácela "nelidskými událostmi", které dosáhly až rozměrů genocidy. Jenže to, co se snažil Jan Pavel II. zamlčet, je, že odpovědnost za tuto genocidu dopadá na hlavu arcibiskupa Aloise Stěpaniče, který byl - s plnou podporou Vatikánu - jedním z jejích nejaktivnějších spoluviníků.
V nezávislém státě Chorvatsko, založeném fašisty a nacisty v období r. 1941-1945, se završila nejodpornější a nejstrašlivější stránka druhé světové války. Ustašovci Ante Paveliče, podporováni Hitlerem a Musolinim, vyhladili statisíce pravoslavných Srbů a desítky tisíc Židů a Cikánů. Likvidace se udála ve jménu národně-náboženského "definitivního řešení" a násilného donucení k náboženskému přestupu, čili ve jménu "masového proselytismu" do katolictví. V tom všem sehrála rozhodující úlohu - přímo či nepřímo - "Svatá církev římská". Katolický arcibiskup záhřebský, svatý Alois Stepanic, spolupracoval aktivně s ustašovskou diktaturou. Příslušníci katolického kléru se osobně zúčastňovali masového zabíjení a násilného proselytismu do katolicismu. Vatikán tuto národně-náboženskou genocidu, kterou uskutečńoval Ante Pavelič, podporoval.
Stepanič byl odsouzen soudním tribunálem po pádu nacismu jako válečný zločinec za genocidu Srbů a za spolupráci s loutkou nacistů Paveličem. Trest, který mu byl vyměřen, je však pro svoji shovívavost urážkou památky obětí - jednalo se o domácí vězení! Přesto všechno Vatikán prohlašuje tento rozsudek za "komunistické intriky" a domácí vězení za mučednictví!

Martino

Protože se Frantík opakovaně domnívá, co je zde za hvězdu, tedy že on je jediný nositel pravdy, rád z předešlé diskuse v letních měsících přiložím svůj příspěvek dnes pro Frantíka, který pravděpodobně není schopen, v hlavě předloženou informaci zpracovat a tak zde vříská jakoby ho někdo podřezával, plive, slintá a uráží na všechny strany.


Martino, chcešli být hodnověrný, uveď zdroje Tvých informací.
Posílám Ti také jeden zdroj:http://www.orthodoxia.cz/memento.htm

 

Martino

Tvůj odkaz je pravděpodobně pro lidi, kteří rezignovali na zdravý rozum. Můžeš doložit toto konstatování z tvého zdroje, kde se doslovně píše?

„Papež Pius XII., který vítal ve své řeči 20. června 1941 Hitlerovo napadení Sovětského Svazu“

Nic o tom, že by Pius XII., 20.6.1941 vítal Hitlerovo napadení SSSR nikde oficiálně neexistuje. Bude to stejná dezinformace určená pravděpodobně jen pro idioty, jako je tato informace, kde autor ani neví, že se jednalo o první stupeň a to blahořečení, nikoliv svatořečení:/ zdroj opět orthodoxia /

Papež Jan Pavel II. tím, kdo svatořečil kardinála Stepaniče - vraha 800.000 pravoslavných Srbů za II. světové války“

A nyní z mého zdoje:

Záhřebský arcibiskup, kardinál Alois Stepinac (1898-1960), kterého beatifikoval roku 1998 Jan Pavel II., patří k vynikajícím postavám vyznavačů křesťanské víry v prostředí dvou totalitních režimů 20. století, tedy nacionalistické a komunistické diktatury. Z mnoha jeho překvapivě ostrých vystoupení vybíráme dvě ukázky, obě z období vlády ustašovského fašistického režimu v Chorvatsku. První z nich pronesl na slavnost Krista Krále 25. listopadu roku 1942:

Každý lid a každá rasa, které žijí na zemi, má právo na život hodný člověka, a je nutné a potřebné se k nim chovat způsobem hodným člověka. Všichni bez jakéhokoli rozdílu, ať už jde o cikánskou či jakoukoli jinou rasu, o černochy či hladové Evropany, židy s olivovou pletí nebo o pyšné árijce, všichni mají právo říci: »Otče náš, jenž jsi na nebesích«. A protože Bůh dal toto právo všem, jaká lidská síla jim ho smí brát? Všechny národy, jakéhokoli jména, mají stejnou povinnost bít se v prsa a říkat: „odpusť nám naše viny jakož i my odpouštíme našim viníkům.
Proto katolická církev vždycky odsuzovala a také dnes odsuzuje každou nespravedlnost a násilí, které se páchá ve jménu nějaké třídní či rasové teorie nebo národní příslušnosti, protože je to totéž jako třídní boj, kterého se dopouští bolševismus. Absolutně není dovoleno odstraňovat ze zemského povrchu Židy a Cikány, protože je někdo považuje za nižší rasu. Pokud je tak snadno přijato takovéto kritérium zcela nepodložených teorií, který národ na zemi by se potom mohl cítit bezpečně?


Kardinál Stepinac pozvedal svůj hlas podobným způsobem častokrát. Během jednoho kajícného procesí 31. října roku 1943 řekl:

Netoužíme být hlásnou troubou chvilkových tužeb a potřeb jednotlivých politických stran nebo jedinců. Vždycky a také ve veřejném životě jsme zdůrazňovali principy věčného Božího zákona, který platí pro všechny: Chorvaty, Srby, Židy, Cikány, katolíky, muslimy, pravoslavné či pro kohokoliv jiného. Nesmíme však podněcovat ke vzpouře ani fyzicky donucovat kohokoliv, aby tyto zákony praktikoval, protože každý člověk se bude zodpovídat za svoje skutky.
Odpovíme také těm, kteří nás obviňují, že jsme podpořili rasismus, protože, jak vidíte, v některých hlavách vládne názor, že katolická církev je vinna za všechno. Zaujali jsme postoj k rasismu, jakmile se zrodil a nikoli teprve dnes. A tento postoj je jednoduchý a jasný. Katolická církev neuznává vládnoucí rasy, ani rasy služebné či otrocké. Katolická církev zná jedinou rasu, lidského tvora stvořeného Bohem. Pro církev je každý člověk stejný, ať už černoch nebo Evropan. Král žijící v královském paláci je člověkem v téže míře jako poslední chuďas či Cikán žijící pod stanem. Církev neuznává mezi lidmi žádný podstatný rozdíl, každý má nesmrtelnou duši, každý má královský původ… Katolická církev nemůže přijmout, že by nějaká rasa či národ jen proto, že je početný či silnější svou výzbrojí, mohl páchat násilí na jiném národě, který je méně početný nebo je hůře vyzbrojen. Nemůžeme přijmout zabíjení nevinných jako odvetu za zabití vojáka, i kdyby byl tento jakkoli šlechetný. Masakrování stovek zajatých lidí za zločin, jehož pachatel není znám, je pohanský přístup, který nikdy nemůže přinést dobré plody…Odsuzuji proto všechny nespravedlnosti, veškeré vraždění nevinných, všechny destrukce poklidných vesnic…


Těžce by se klamal ten, kdo by si myslel, že pachatelé zločinů nebudou potrestáni. Všechen tento strašlivý chaos, který svět prožívá, není ničím jiným než Božím trestem za porušování desatera Božích přikázání a za pohrdání Kristovým evangeliem. A pokud lidstvo nebude chtít nad sebou uznat autoritu Boha, je zcela jisté, že pravice Boží zasáhne ještě tíživěji.

Z knihy Aleksa Benigara, „Alojzije Stepinac, hrvatski kardinal“, Záhřeb 1993, str.406-419,

 

 
Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 12:35:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kecal  a kecal, nic víc. Zajímavé, že na to fašisté nereagovali a vraždili dál. A jemu se nic nestalo.
Pravý zdroj je vždy od obětí agrese , a ne od agresorů. Fašisté se také obhajovali.
A jaký je Tvůj osobní postoj k těmto zločinům ?
Mlžit umíš dobře. Jste v tom odborníci už z doby temna.


]


Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 18:02:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kecal  a kecal, nic víc. Zajímavé, že na to fašisté nereagovali a vraždili dál. A jemu se nic nestalo.
Pravý zdroj je vždy od obětí agrese , a ne od agresorů. Fašisté se také obhajovali.
A jaký je Tvůj osobní postoj k těmto zločinům ?
Mlžit umíš dobře. Jste v tom odborníci už z doby temna.

 

Martino

Znovu zde propaguješ svoji rozumovou impotenci. Každý agresor se svým zločinem exkomunikoval z Církve, tak ho nepočítej do Církve. Stejně jako já tebe nepočítám do Církve, neboť být apostata, znamená být zrádcem, což je zločin proti Kristu. Ale to je na tvůj mozek moc složité, ty si zde plácáš co chce.]


Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 10:06:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Připni si hákový kříž a pomodli se svému Satanu!!! 


]


Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:57:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Připni si hákový kříž a pomodli se svému Satanu!!! 

 

Martino
Ty jsi vážně blb.]


Modleme se za Martina (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:04:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
.]


Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 13:43:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na to jsem Ti Martino tehdy odpověděl, že lze snadno dohledat, že Aleksa Benigar byl katolický kněz, takže jeho svědectví  nemá váhu, protože obhajuje spolustraníka.  Načež jsi se už neozval. Tomuhle Ty říkáš důkaz?
Je to to samé, jako když Oko tady nesmyslně a stranicky tvrdí, že nejsi hulvát, ale vedeš jen tvrdé řeči. A přitom všichni jasně vidí, že jsi hulvát non plus ultra.
Všechny národy Evropy viděly a vidí všechna svinstva, kterých se katolická církev v minulosti dopouštěla i dnes dopouští, ale takový pokrytci jako jseš Ty, stále jen křičí, že to není pravda a že si to všichni vymysleli. Tím jen potvrzujete, že jste stejní jako vaši otcové - pokrytci a lháři a pravda vás nezajímá.


]


Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 18:20:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Na to jsem Ti Martino tehdy odpověděl, že lze snadno dohledat, že Aleksa Benigar byl katolický kněz, takže jeho svědectví  nemá váhu, protože obhajuje spolustraníka.  Načež jsi se už neozval. Tomuhle Ty říkáš důkaz?
Je to to samé, jako když Oko tady nesmyslně a stranicky tvrdí, že nejsi hulvát, ale vedeš jen tvrdé řeči. A přitom všichni jasně vidí, že jsi hulvát non plus ultra.
Všechny národy Evropy viděly a vidí všechna svinstva, kterých se katolická církev v minulosti dopouštěla i dnes dopouští, ale takový pokrytci jako jseš Ty, stále jen křičí, že to není pravda a že si to všichni vymysleli. Tím jen potvrzujete, že jste stejní jako vaši otcové - pokrytci a lháři a pravda vás nezajímá.

 

Martino

Kecy nemaj cenu. Můžeš zde uvést fakta? Myslím tím, že doložíš, že ŘKC se dopouštěla a dopouští nějakého svinstva, jak tvrdíš. Pokud ti to není jasné, pak pokud tvrdíš, že myslíš ŘKC, znamená to, že doložíš papežskou Encykliku nebo jiný dokument, např. Kongregace pro nauku víry podepsaný papežem, kde se tebou tvrzená svinstva vyhlašují, jako norma pro členy ŘKC dovolená.

To asi těžko uděláš, že? Tak to dolož nebo neotravuj. Ostatním, kteří nejsou tak nábožensky a biblicky nevzdělaní, jako ty a Frantík, připomínám slova Spasitele o pšenici a koukolu, ale to ty neznáš a pokud ano, pak nejsi prostě schopen Kristovu slovu porozumět, jinak bys nekecal.]


Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 19:27:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, kdybys chápal, co je smyslem křesťanské víry, pak bys nepsal takové věci, které píšeš. Jediná víra kterou tu prezentuješ, je víra v římskokatolictví. Proto  nechápeš, že pro Boha, jsou vaše encykliky jen cárem papíru. Není podstatné, co vypotíte na papír, ale to, čím jsou řízeny vaše skutky. A především skutky vašich pohlavárů. Protože oni vás naučili je slepě poslouchat.
Dokaž, že papež a většina biskupů hlasitě protestovala proti vyvraždění Hugenotů ve Francii. Dokaž, že papež a většina biskupů protestovala proti vyvraždění indiánů v Jižní Americe španělskou katolickou armádou, jejíž kněží těm vrahům žehnali.
Dokaž, že papež a většina biskupů protestovali proti křižáckým válkám. Dokaž, že papež a většina biskupů protestovali a neschvalovali násilnou rekatolizaci českého národa po Bílé hoře. Dokaž, že katolická církev nepronásledovala Jana Ámose Komenského a jeho Jednotu bratrskou.
Jestli si myslíš, že svou hrubostí, pohrdáním a výhrůžkami vymažeš historii z hlav lidí, kteří mají aspoň trochu rozumu, aby nevěřili vašim katolickým lžím a bludům, tak se velmi mýlíš. Ty svým přístupem a jednáním jen potvrzuješ to, co si o katolické vrchnosti většina rozumných lidí dávno myslí. Těmi lžemi, které tady stále opakuješ, obelháváš jen sám sebe a Tobě podobné.
Podobenství o koukolu samozřejmě znám a pomáhá mi pochopit, co je ŘKC zač. Jestliže její hlavní představitelé jednají jako koukol a vy je posloucháte a věříte jim víc než Božímu slovu, jste také koukol. Občas v té vaší organizaci povstane nějaká pšenice, ale vy ji, jak už to tak plevel dělá, hned udusíte. Např. Jan Hus.
Na závěr jedno upozornění: Čím víc a hlasitěji někdo křičí, že druzí jsou hlupáci, tím větším hlupákem se stává. Snad Ti to někdy dojde.


]


Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 15. listopad 2013 @ 10:37:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


 

Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 14. listopad 2013 @ 20:27:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Martino, kdybys chápal, co je smyslem křesťanské víry, pak bys nepsal takové věci, které píšeš. Jediná víra kterou tu prezentuješ, je víra v římskokatolictví. Proto  nechápeš, že pro Boha, jsou vaše encykliky jen cárem papíru. Není podstatné, co vypotíte na papír, ale to, čím jsou řízeny vaše skutky. A především skutky vašich pohlavárů. Protože oni vás naučili je slepě poslouchat.

Dokaž, že papež a většina biskupů hlasitě protestovala proti vyvraždění Hugenotů ve Francii. Dokaž, že papež a většina biskupů protestovala proti vyvraždění indiánů v Jižní Americe španělskou katolickou armádou, jejíž kněží těm vrahům žehnali.

Dokaž, že papež a většina biskupů protestovali proti křižáckým válkám. Dokaž, že papež a většina biskupů protestovali a neschvalovali násilnou rekatolizaci českého národa po Bílé hoře. Dokaž, že katolická církev nepronásledovala Jana Ámose Komenského a jeho Jednotu bratrskou.

Jestli si myslíš, že svou hrubostí, pohrdáním a výhrůžkami vymažeš historii z hlav lidí, kteří mají aspoň trochu rozumu, aby nevěřili vašim katolickým lžím a bludům, tak se velmi mýlíš. Ty svým přístupem a jednáním jen potvrzuješ to, co si o katolické vrchnosti většina rozumných lidí dávno myslí. Těmi lžemi, které tady stále opakuješ, obelháváš jen sám sebe a Tobě podobné.

Podobenství o koukolu samozřejmě znám a pomáhá mi pochopit, co je ŘKC zač. Jestliže její hlavní představitelé jednají jako koukol a vy je posloucháte a věříte jim víc než Božímu slovu, jste také koukol. Občas v té vaší organizaci povstane nějaká pšenice, ale vy ji, jak už to tak plevel dělá, hned udusíte. Např. Jan Hus.

Na závěr jedno upozornění: Čím víc a hlasitěji někdo křičí, že druzí jsou hlupáci, tím větším hlupákem se stává. Snad Ti to někdy dojde.

 

Martino

S tebou se tak dobře diskutuje, když neznáš Písmo sv. Jinak bys věděl, že Encykliky a dokumenty Magisteria, jsou Bohem požadované. Není snad součástí Písma sv. „ učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“? Pokud učíš, musíš učit slovem, písmem a příkladem.

Není součástí Písma sv. toto konstatování? „Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který poslal.“

Pokud mne napadáš, že prezentuji jen víru ŘKC, pak jakou jinou bych měl prezentovat? Ty znáš jinou, kterou Kristus ještě založil? Povídej nám o tom.

Bylina

Dokaž, že papež a většina biskupů hlasitě protestovala proti vyvraždění Hugenotů ve Francii. Dokaž, že papež a většina biskupů protestovala proti vyvraždění indiánů v Jižní Americe španělskou katolickou armádou, jejíž kněží těm vrahům žehnali.

Martino

Těžko diskutovat s někým, kdo nezná Písmo sv. a rezignoval na zdravý rozum, tedy, že má povinnost se vzdělávat, aby byl schopen plnit výzvy Písma sv., jako např. že máme být ve víře pevní a schopni vydat svědectví. Ale ty si rezignoval na Písmo sv. na dějiny a historii Církve. Proto zde plácáš nesmysly a mylně se domníváš, jak si “chytrý a vzdělaný“, když zde předkládáš kauzu Hugenotů ve Francii, jako Frantík řádění zločineckých band v Chorvatsku. Toho jsem rozprášil jako kupu peří. Fouknul jsem a byl pryč a stejně to udělám s tebou. Nikoliv proto, že bych byl lepší, chytřejší než ty, ale proto, že si lenivější, doplnit vzdělání a mít všechny informace a nikoliv jen ty informace, kdo ti je naservíruje na internetu nebo v bulváru.

Tak jak to bylo? Podobně jako u nás před Bílou Horou, kdy do země proudilo nové náboženství Lutherovo a začalo postupně zabírat české území a vytlačovat české obyvatele. České obyvatelstvo zaniklo a národnostně byly ztraceny města jako Ústí, Teplice, Žatecko, Litoměřicko, Beroun, Kutná Hora, Rakovník, Mělník a Příbram byla více německá než česká. Na Moravě měli Němci se svým novým náboženstvím 70 měst. Ze země byla vyhnána největší vzdělanostní skupina jako profesoři vysokých škol atd. Nové náboženství hned obsadilo katolické kostely, když před tím bylo zničeno veškeré kultovní a kulturní vybavení. Obrazy, sochy, liturgické nádobí apd.

V druhé polovině 16 století se nahrnula do katolické Francie protestantská Kalvínská menšina a začala zde nastolovat své manýry. Byli dobře organizováni a získávali postupně politický a vojenský vliv. Hugenoti měli ve svých řadách vládnoucí šlechtu Jindřicha Burbonského a jeho bratra Ludvíka.

Sektáři se chovali, jakoby přišli o rozum. Zpustošili řadu kostelů a klášterů, zabili 150 kněží a řeholních osob. Neušetřili ani katolické hroby, které ve vzteku, že jsou zde pohřbeni katolíci pustošili a pozůstatky zneuctili. V kostelích vylamovali svatostánky a šlapali na hostie, které následně spálili. Beza vybízel k boji proti katolíkům a žádal je, aby ve svém boji neustávali, dokud Francii neočistí od poskvrny papežského modlářství. A tak se dále ničili církevní budovy a potupovali se řeholní sestry. V Orthe zabili na 3000 obyvatel včetně dětí.  V St. Sever bylo na 200 řeholníků vhozeno do propasti. Stížnost na řádění Hugenotů na Tridenstském koncilu přednesl kardinál Karel lotrinský, když přednášel zprávu o utrpení obyvatel Francie.

Byla to doby hrůzy, kdy sektáři vraždili, pohřbívali za živa obyvatele, polévali vroucím olejem, vyřezávali jazyky a páchali nejhrůznější zločiny ve jménu nové víry. Byla to doba, kdy náboženský boj hořel nejen ve Francii, ale i v Anglii a Holandsku. Tyto války měly pro Francii stejné následky, jako pro Čechy třicetiletá válka.

Kateřina Medicejská vládla podle evangelia Machiavelliho a podporovala kalvínské učení. Její syn Jindřich III. byl ale strůjce bartolomějské noci. Hugenoti se poznávali po bílé pásce, katolíci po červené. Hugenotům přišla pomoc z Německa a Anglie. Bojovalo se o města, která Hugenoti uchvátili. V bitvě u Dreux padlo na 7000 jejich vojska. Katolíci následně obléhali Orleáns. Válka byla sedmkrát ukončena, ale vždy vzplála znovu. Katolíky do boje vedl Jindřich Guise. Kalvinisté málem zajali krále a královnu, ale jejich plán překazilo na 6000 Švýcarů, kteří královskou rodinu ochránili a slavnostně doprovodili do Paříže.

O třetí hodině ranní, před svátkem sv. Bartoloměje bylo zvonem dáno znamení k bitvě. Královské vojsko a zbrojní čeleď se rozběhlo do do ulic a náměstí. Ozývala se střelba a křik obětí. Obou princů Jindřicha a Ludvíka bylo ušetřeno. Do všech provincií šel rozkaz, aby sektáři byli trestáni na hrdle.

Zločin zůstane zločinem. Jeho původci neušli zaslouženému trestu, když se neúspěšně snažili svrhnout krále a po celé zemi šířili hrůzy svého náboženského běsnění.

Je třeba si položit otázku, zda má katolík právo bránit svůj život a životy své rodiny. Jistě, že ano. Stejně jako král chránil svůj trůn .Smrtí Jindřicha III. v roce 1598 vymřel rod Valois a na trůn usedl vůdce Hugenotů Jindřich IV. Burbonský. Aby toho dosáhl, zřekl se slavnostní přísahou své kalvínské víry a v roce 1598 byl absolvován od papeže.

Francie zůstal katolická, ale vliv hugenotů byl stále veliký. Ludvík XIV. Pak v roce 1685 zrušil nantský edikt vydaný Jindřichem IV. A na 70 000 hugenotů uprchlo do ciziny.

Pokud jde o tvoji neznalost ohledně křížových výprav, kdy křesťané byli ve Svaté zemi olupováni a vražděni, ze strany Mohamedánů a hrozilo, že svatá Místa, života a působiště našeho Pána, budou pro křesťany trvale ztraceny, tak to jsou fakta. Předem si něco nastuduj, ať neutrpíš veřejně ostudu jako nyní, že máš prázdnou hlavu. O Komenském a Husovi jsem zde v minulosti toho napsal opravdu dost. Stačí si to vyhledat.]


Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 11:17:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fajn. A teď  se pokus stejně tak obhájit váš fašismus v Chorvatsku  a jinde . Tam jsi mne nepřesvědčil. A tady tyhle bláboly si nechej pro babičky v kostele. Ty budou kejvat na všechno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 15. listopad 2013 @ 11:56:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, vidím, že Ti vaši historici vymyli mozek důkladně. Stejně jako komunističtí politruci dokázali ty méně inteligentní občany přesvědčit o tom, že SSSR je bašta míru. Stejnou baštou míru je i ŘKC.
Ale já to chápu, máš to v náplni práce. Ale pochybuju, že Ti to někdo uvěří. Zvláště s Tvým přístupem k lidem.
Jinak, kdyby jsi znal bibli jinak, než převyprávěnou vaším magistériem, věděl bys, že Ježíš žádnou římskokatolickou církev nezaložil a ani to nepřikázal svým učedníkům. Jim přikázal, aby učili jeho slovům všechny národy a ponořovali je do jména Ježíš, jak si můžeš přečíst ve Skutcích(to je kniha v NZ). A oni šli a zakládali po městech shromáždění svatých.ˇAle žádnou organizaci zvanou římskokatolická církev nezaložili a ani žádné papeže neustanovili. Těmhle pohádkám o tom, že ŘKC je jediná církev ustanovená Bohem, může věřit jen člověk bez vlastního rozumu, který není sám schopen analyzovat výpovědi písma a spoléhé na předžvýkané "pravdy" ŘKC politruků. Organizaci ŘKC v dějinách světa šlo vždy o dvě věci: bohatství a moc, ovšem ne duchovní, ale světskou. Musel bys spálit všechny knihy a dokumenty světa, pozabíjet všechny historiky a vygumovat mozek všem rozumě smýšlejícím lidem, abys docílil toho, že by o tom bylo pochyb.


]


Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 10:57:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martinovi to nikdy nedojde. Všimni si, že ani jeden z katolíků není schopen říci, Martine přesťań, přeháníš!!!
Děláš ostudu církvi!! Pak není divu, že taková organizace složená ze slabých lidí ovládanými biskupy mohla vraždit a zabíjet. A hlavně nepřiznají si pravdu a nečiní pokání. Budou dál lhát a mlžit. kdyby aspoň měli tu čest a schopnost prohlásit:
"Ano, někteří z nás páchali zlo a zločiny a nás to mrzí, Distancujeme se od toho a chceme být opravdu Kristovým tělem a nikdy ničeho takového se nedopustíme a s žádným podobným zlem nebudeme sympatizovat. Nikdo takový není a nebude členem naší církve ""  Místo toho jsou hrdí na svoji zločineckou minulost a na své zločince. Nedovolí přístup k pravdě. Hájí svou krutou minulost  a druhé ponižují a urážejí. A navíc zavírají oči před pravdou. 
Jako ten chorvatský kněz, která nad rakví ustašovského velitele koncetračního tábora prohlásil, že je na něho hrdý.
Vyloučil snad někdo z církve diktátora Franka, Tisu  a jiné ? A když přijel do Prahy generál Pinochet , tak katolík Benda chtěl  s ním poobědvat a poděkovat mu za to, co dělá ?  Co je to jen za lidi? Asi bude koukolu více než pšenice !!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. listopad 2013 @ 18:15:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Všimni si, že ani jeden z katolíků není schopen říci, Martine přestań, přeháníš!!!"...

A proč by měl kdo z nás reagovat, pokud nemá tu potřebu? My nejsme žádný spolek v jednotné frontě, každý je tu sám za sebe...."Pak není divu, že taková organizace složená ze slabých lidí ovládanými biskupy mohla vraždit a zabíjet."...

Nezlob se, ale chováš se jako primitiv. Už se na to ani nedá reagovat.
My se distancujeme od každého zla především svým způsobem života, nikoli ubohým žvaněním na internetu jako někdo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. listopad 2013 @ 18:28:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak není divu, že vaši členové páchali zlo. Distancovat se od zla svým životem je jediné, co je správné. Kéž by to byla pravda. Dějiny ukazují něco jiného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Pátek, 15. listopad 2013 @ 19:39:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Františku, přesně jste na to "kápl". Fanatická stranickost je slepá ke zlu. U některých katolíků lze skutečně pozorovat tento nebezpečný jev. Pro svou stranickost klidně obhajují hulváta a sprosťáka, pokrytecky k problému mlčí, či ho bagatelizují. Mají plná ústa Krista, a během chvilky ho pro obhajobu svého zlého straníka zapřou. Jejich stranickost je nad Kristem. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 15. listopad 2013 @ 23:19:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nemůžeme za to, že má Martino pravdu a nebojí se tady za ní nést následky - nekonečné spory..
Chele Franto, ale když ještě trochu tady s "protest Draky" přitvrdíte, tak ho možná totálně otrávíte.. :-)
on jen málokdo dokáže stále odpovídat na stále ty stejné chybné otázky.. ne každý má v sobě ten kolovrátek.. tedy, pokud nedělá do do různých MLM a spol..]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 16. listopad 2013 @ 00:16:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Milane, odpovězte prosím na tuto otázku.
Co podle Vás je z pravdy, klid a čistota nebo provokativní sprostota?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 10:10:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A hele, tak Ty také patříš k těm katolícům, kteří obhajují katolický fašismus. Pak je mi Tvoje reakce jasná. Vrána k vráně sedá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 10:17:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava, to patří jinam, před Tvůj příspěvěk


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. listopad 2013 @ 12:29:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 11:10:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A hele, tak Ty také patříš k těm katolícům, kteří obhajují katolický fašismus. Pak je mi Tvoje reakce jasná. Vrána k vráně sedá.


Martino

Nebo blb blba si hledá. Žádný "katolický fašismus" neexistuje, snad jen ve tvé prázdné hlavě.]


Modleme se za Martina (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:02:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:40:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I Ty jsi živým důkazem!!! SS uniforma by Ti slušela.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Sobota, 16. listopad 2013 @ 16:03:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kniha Operace ratlines od Marek Aarons a John Loftus zákulisie obdobia II. svetovej vojny z kníh, ktoré som čítal opisuje asi najobjektivnejšie. Všetky tvrdenia sú dokladované prameňmi. Niektoré citáty:
"Pius XI nikdy nepodporoval ani neschvaloval fašizmus a prehlasoval, že žiadny katolík nemôže byť skutočne presvedčeným fašistom." Bolo to odvážne tvrdenie, Hitler len začínal, lenže bolo potrebné trvať na dôslednom dodržiavaní – Kaz 5,4 Lepšie sľub (vôbec) nerobiť, ako keby si sľúbil, a (sľub) nesplnil.
V roku 1937 tento pápež vydal encykliku Mit brennender Sorge=S horiacimi obavami, kde ostro útočí na nacistickú ideológiu a vládu. Niekoľko dní pred svojou smrťou sa v 1939 sa Pius XI pripravoval osloviť italských biskupov ostrým odsúdením nacizmu.
Potom zvolený Pius XII vo svojich verejných vystúpeniach už takýto protinacistický postoj nemal. "Prvým rozhodnutím Pia XII bolo zveriť nezverejnené prehlásenie svojho predchodcu, odsudzujúce nacizmus, tajným vatikánskym archívom. Tam zostalo 20 rokov, až do zverejnenia jeho výňatkov Jánom XXIII v roku 1959."
V závere sa autori vyjadrili: "Od okamžiku kedy Pius XII prijal svätopeterský plášť dával prednosť diplomacii pred pravdou a svetskej moci pred svojími morálnymi povinnosťami."
"Pravicoví predstavitelia okolo Pia XII koordinovali najtajnejšiu a najnehanebnejšiu operáciu v histórii Vatikánu: verbovali bývalých nacistov pre boj s komunizmom s cieľom získať kontrolu nad strednou a východnou Európou."
Tiež opisuje činnosť biskupa Hudala, Draganoviča, vzťah medzi Ante Paveličom a Piom XII, vlasovovej armády, haličskej SS...


Katolícky publicista Paul Johnson v knihe Dejiny kresťanstva:
Jediným verejným vyjadrením zo strany Pia XII bolo v oficiálnych vatikánskych novinách Osservatore Romano – zaobchádzanie, ktorého sa židom dostávalo v koncentrečných táboroch a zabavovanie ich majetku je "príliš tvrdé". Ako by malo vyzerať primerané zaobchádzanie, na to noviny odpoveď nedávali.
Pius XII nakoniec predsa len predniesol reč, s ktorou sa obracal ku kolégiu kardinálov a v ktorej povedal: "nacizmus je satanským mámením...kultom násilia, modlárskym uctievaním rasy a krvi, skazou ľudskej slobody a dôstojnosti." To ale bol jún 1945, keď Hitler bol bezpečne mŕtvy.

Autor ho opisuje ako samoľúbeho aristokrata: "Všetci hodnostári-aj na tých najvyšších či najprivilegovanejších-pápeža pri vzácnych príležiostiach, keď sa dostali do jeho prítomnosti, oslovavali kľačiac a miestnosť opúšťali kráčajúc dozadu pozerajúc sa na pápeža. Znovu zaviedlol zvyk, ktorý Pius IX s pohŕdaním opustil, že pápež je vždy osamote; dokonca ani jeho obľúbeným príbuzným nebolo povolené sadnúť si s ním za stôl. Robotníkom a záhradníkom vo vatikánskych záhradách sa dostalo ponaučenie, aby sa vždy, keď sa nimi pápež prechádza, skryli za stromy a nerušili jeho samotu..."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 16:08:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velice zajímavé a poučné. Chování hodné zástupce Ježíše na zemi ??? Komedie!!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 16. listopad 2013 @ 19:54:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chani, máš velice špatné informace.

Už papež Pius XI byl bojovníkem proti nacismu všemi svými silami.
Již v r. 1937 vydal ostrou kritiku fašismu -  papežskou encykliku "Mit brennender sorge"  (česky "S palčivou starostí").

Encyklika tedy byla vydaná a zveřejněná.
Skutečným zpracovatelem této encykliky byl však papežský nuncius kardinál Pacelli (budoucí papež Pius XII.)
Encyklika byla obecně vnímána jako jasné odsouzení nacismu a jako takové se jejímu textu dostalo masového rozšíření a určité podpory ve světě. Na druhé straně forma této podpory byla v drtivé většině pouze slovní. Pius XI. i němečtí katolíci byli tímto výsledkem velice zklamáni, protože očekávali, že se věci církve dostane ve světě mnohem větší a hmatatelnější podpory. Fakticky tak byly potvrzeny názory těch, kteří nevěřili, že otevřená kritika nacismu ze strany papeže může něco změnit. Encyklika nepochybně vedla k vyostření pronásledování církve v Německu
a k perzekucím jednotlivých osob z řad řadových věřících, kterým byla prokázána účast na jejím rozšíření. Na druhou stranu její vydání znamenalo, že žádný vážný katolík již nadále nemohl považovat podporu nacismu za slučitelnou s jeho vírou.


..."Prvým rozhodnutím Pia XII bolo zveriť nezverejnené prehlásenie svojho predchodcu, odsudzujúce nacizmus"...
V napjaté situaci by takové zveřejnění vyvolalo pogrom nacistů vůči německým římskokatolíkům.


Církev nebyla za války lhostejná ani ke genocidě židů.

Církev je apolitická a pomáhá všem, kteří jsou zrovna pronásledováni (bez ohledu na to, zda jsou to zločinci nebo ne). A aniž by je sama soudila.
Stejně tak pomohla během války přes 500 000 židům uprchnout do bezpečí - částečně poskytnutím diplomatického pasu, většinou však ilegálním převáděním přes hranice do neutrálního Švýcarska. Zde mladí kněží dělali židům průvodce.
Jen při obsazení Říma fašisty poskytl Vatikán útočiště pro 5000 židů.

Pomoc Vatikánu židům za 2 světové války byla tak výrazná, že vrchní rabín Říma jí byl natolik osloven, že sám po válce konvertoval ke katolicizmu.


Seznam se s postojem dnešních židů k válečné historii:
Rabín Silver žádá kanonizaci Pia XII.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu.. (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Neděle, 17. listopad 2013 @ 19:05:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumiem tvojej reakcii.
To že Pius XI sa postavil proti nacizmu, myslím dosť jasne vyplýva z mojích citácii. Samozrejme je potrebné vnímať pápeža ako hlavu cirkvi, nehovorí len za seba. To znamená, že už vtedy mal trvať na očistení cirkvi od všetkých katolíkov, ktorí nejako dávali nejako najavo svoje sympatie s nacizmom.

Tvrdíš, že skutočným autorom bol budúci PiusXII. Ak je to tak, je to preňho veľmi zlé. Bol zbabelec a nepresadzoval názory o ktorých bol presvedčený. Platí to čo som už napísal: dával prednosť diplomacii pred pravdou a svetskej moci pred svojími morálnymi povinnosťami.V napjaté situaci by takové zveřejnění vyvolalo pogrom nacistů vůči německým římskokatolíkům. V tomto sa Tvoja cirkev zásadne líši od kresťanov z prvého storočia – nerobili kompromisy, aby sa pogromom vyhli, pretože mali živú vieru.
V Nemecku na začiatku II. svetovej vojny žilo málo ateistov. Keby drtivá väčšina obyvateľov sa správala ako kresťania, (nebola by len formálne pokrstená), tak Hitler by žiadny pogrom nemohol spraviť – všetci by sa postavili proti nemu, pretože by milovali aj svojích nepriateľov a Hitler by nemal žiadnu armádu. Praví kresťania sa neučia zabíjať druhých ľudí. To je pre katolíkov nepochopiteľné.Ako sa majú správať praví kresťania, aj keď sú vo veľkej menšine, dokazujú stovky životných príbehov, počas vojny, napr:
http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/102003086?q=Hitler&p=par#p14

http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2004766?q=Hitler&p=par#p9

http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2009170?q=Hitler&p=par#p9

http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2007642?q=Hitler&p=par#p11


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. listopad 2013 @ 19:44:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bol zbabelec a nepresadzoval názory o ktorých bol presvedčený."...

Než budeš takto soudit, seznam se nejdříve lépe s tehdejší historickou situací. Ono by nebylo žádným hrdinstvím z tepla Vatikánu vést plamenné řeči proti Hitlerovi. Ale papež má odpovědnost - nese následky svých činů na svých bedrech. A takové jednání by vyvolalo vlnu pronásledování katolických křesťanů v říši.


..." už vtedy mal trvať na očistení cirkvi od všetkých katolíkov, ktorí nejako dávali nejako najavo svoje sympatie s nacizmom."...

A jak by sis to představoval v praxi? Encyklika nastavila jasné pravidla pro katolíky, odsoudila nacismus. Zbytek už zůstal na osobní svobodě každého katolíka a papež nemá moc jednání jednotlivců nijak kontrolovat...."V Nemecku na začiatku II. svetovej vojny žilo málo ateistov. Keby drtivá väčšina obyvateľov sa správala ako kresťania, (nebola by len formálne pokrstená), tak Hitler by žiadny pogrom nemohol spraviť – všetci by sa postavili proti nemu, pretože by milovali aj svojích nepriateľov a Hitler by nemal žiadnu armádu. Praví kresťania sa neučia zabíjať druhých ľudí. To je pre katolíkov nepochopiteľné. "...


Ani tolik nevíš, že katolíci byli v Německu trpěnou menšinou, že Německo je většinově protestantské?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Pondělí, 18. listopad 2013 @ 14:04:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale papež má odpovědnost Áno má. Milióny milióny mŕtvych vo svete aj kvôli jeho zbabelosti.


A jak by sis to představoval v praxi? Tak ako je to napísané v 1K5,9-11 Napsal jsem vám, abyste se nestýkali s lidmi nečistými. 10 Tím jsem nechtěl říci, že se nemáte vůbec v tomto světě stýkat s lidmi nečistými nebo chamtivými, loupeživými nebo s modláři. To byste museli z tohoto světa utéci. 11 Ale napsal jsem vám to v tom smyslu, abyste se nestýkali s takovým, kdo si říká bratr, a přitom je to člověk nečistý, chamtivý, modlář nebo utrhač, opilec nebo loupežník. S takovým člověkem si ani neusedněte ke stolu.

Nacista katolík nemôže byť brat kresťana. V poznámke pod čiarou v katolíckej biblii k tomuto textu je uvedené, že ide o formu starokresťanskej exkomunikácie, ktorá má zachrániť dušu hriešnika. Prečo to nie je aj novokresťanská exkomunikácia?


Ani tolik nevíš, že katolíci byli v Německu trpěnou menšinou, že Německo je většinově protestantské? Viem o tom. Na začiatku vojny bolo 62,7% protestantov a 32,4% katolíkov. 22 miliónov katolíkov na začiatku vojny je jedna tretina obyvateľstva. Pomer medzi katolíkmi a protestantmi v Nemecku nie je dramatický.
Podstatné je to že ani pápež ani ty nerešpektuješ ducha biblie. Aj židia keď boli zastupovaný Mojžišom, neboli s tým nadšení, načo zbytočne dráždiť faraóna – 2M6,9. Podobne boli židia malomyseľní, keď ich prenasledovala najväčia armáda, z vojenského hľadiska ich situácia bola beznádejná – 2M14,11. Keď vchádzali do zasľúbenej krajiny tak len Káleb a Jozua mali vieru. Takýchto situácii je v Biblii veľmi veľa. Pavol nás povzbudzuje, aby sme mali živú vieru, keď nás obklopuje oblak svedkov – Heb12,1; niektorí sú vymenovaní v 11. kapitole, ktorí boli naozaj vo veľkej menšine.
Nakoniec ja som v tomto odseku písal o drtivej väčšine obyvateľov (nie katolíkov), ktorí sa mali správať ako kresťania – všetci katolíci aj protestanti. Žiaľ ani protestanti sa nespávali oveľa príkladnejšie, niekoľko výnimiek sa pokúsilo o odpor. V spomínanej knihe sa píše, že politický predstaviteľ protestantov, Kerll v júni 1940 ponúkol majetok cirkvi štátu a z Hitlera urobí vraj svojou najvyššiou hlavou cirkvi s titulom Summus episcopus, čo Hitler s pohŕdaním odmietol.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdrav (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 18. listopad 2013 @ 20:43:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." papež má odpovědnost Áno má. Milióny milióny mŕtvych vo svete aj kvôli jeho zbabelosti."...


Myslím by bylo lepší, kdyby jsi se vrátil k tomu, čemu alespoň trochu rozumíš. Už jsem od tebe četl i fundovanější věci.

Četl jsi můj odkaz?:

Rabín Silver žádá kanonizaci Pia XII.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. listopad 2013 @ 12:26:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pane Milane, odpovězte prosím na tuto otázku.

Co podle Vás je z pravdy, klid a čistota nebo provokativní sprostota?

 

Martino

Pane Pavell, odpovězte raději na otázku co je pravda. A pak následně pokládejte otázky pro váš alibismus.]


Modleme se za Martina (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:01:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
.


]


Re: Modleme se za Martina (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 22:04:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za nepřátele Boha ? Mojžíš by to řešil jinak!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. listopad 2013 @ 12:07:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Martinovi to nikdy nedojde. Všimni si, že ani jeden z katolíků není schopen říci, Martine přesťań, přeháníš!!!

 

Martino

Čemu se divíš Frantíku? My nejsme sektáři, kde si každý vypráví, co ho napadne. My jsme  jednotní ve víře, naději a lásce. Pokud by nějaký katolík zpochybňoval mé názory, jak po tom voláš, byl by pravděpodobně mimo Církev on, nebo já.]


Modleme se za Martina (Skóre: 1)
Vložil: Pavell v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:03:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 13:34:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fašisté také drželi pohromadě. Ze strachu!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 14:46:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto nepřeháněj..  "vaše" pojetí fašismu zhruba znám..,  a obávám se, že se to dost blíží pojetí tzv. Antify: "fašista je každý, kdo není zrovna ultralevý".
takže "fašista" může být jak katolík, tak třeba klasický protestant..  komunista nebo člen ODS..   - jen pro příklad..

jestliže si fašistu definujeme jako: "každý, kdo není s námi" - tak to je potom těžké..

Ale "Draci" - vylezu ale s kůží na trh.. někde na KD (nějakým diskutujícím..) démonizovaná postava portugalského "diktátora" SALAZARA ..  - tak opravdu si myslím, že to fašista nebyl..a diktátor? - no - tak v tom případě byl diktátor i Masaryk.. (T.G.)
a ani Franka - tam už je to "ostřejší" - to uznávám - bych za "fašistu" nevydával..    - to byl prostě voják a konzervativní katolík..
Jo, fašistou byl Mussolini.. - fašista se socialistickým nádechem..
v Německu ale řádil NACISMUS - a to je trochu rozdíl..
co je to vlastně fašismus...  ??   případné "fašistické" symboly se vyskytují i v českých pohádkách a legendách - ony známé Svatoplukovy pruty..  Svatopluk a jeho synové... - zřejmě první "český" "fašista" - ne?? :-) (a možná i katolický..)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 14:55:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
komedie...
obávám se, že fašistické metody jste tu převzali "vy" - na umlčení svých odpůrců či nesouhlasících..
a pak - neviděl bych nějaký markantní rozdíl mezi metodama "fašistickýma" a - "bolševickýma". Oběma se Franto oběktivně blížíte.. i když Tě to možná jako "absurdní" ani nenapadne - ale je to tak..
ukřičení a zastrašování odpůrců..
kdyby to šlo, tak  jejich likvidace.. (u některých o tom nepochybuji..)
zde bych asi podstatu obou metod (fašismus a bolševismus) pojmenoval jako "silové řešení" - ať duchovní či fyzické...
Martino zde má tu jedinou smůlu, že vám  prostě jen adekvátně odpovídá a nenechá se ukřičet..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 15:13:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo tu hájil fašismus byl Martino. Ten cynismus a necitlivost k obětem. Jste hnusná církev. Měl jsem doma  knihy, ve kterých jsem se snažil poznat, zda je v této církvi něco dobrého. Blbec. Utratil jsem za to dost korun. Jdu je hodit do popelnice. A jedno začínám chápat. Asi už vím, proč Hospodin ve SZ jednal tak , jak jednal. Také dobře!!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 15:44:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jednáš správně "fašisticky" akčně...
Franto, než vyhodíš své nákladně koupené knihy (či je můžeš spálit.. - fašistická metoda..) popřej pozornost tomuto, a pak suď:
Fašismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus

PS: Nikodemova námitka: "odsoudí náš zákon někoho dřív, než ho vyslechne" ??
Franto, osobně tuto diskuzi v poslední době vidím jako souboj "fašistů nektolických" s "fašisty katolickými"... :-)
jo, a v Holdu Katalánsku se dozvíš, jak se rozvaděné skupiny Republikánů (komunisté x anarchisté) vzájemně označovali za "fašisty"...  :-)

Hele, nedej, aby Martino měl nakonec pravdu tak jasně..  opravdu,  "vy" moc nemyslíte.. a jednáte hned citově či pudově.. vás mít v Milicích Gottwald, tak by tady z toho zbyla poušť..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu... (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 15:46:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: "fašistů nekatolických" (nebo anti-katolických) ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozumu.. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 16:03:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo tu začal obhajovat hnusné chování katolické církve, která se opírala o fašismus, byl snad Martino, a ne já? On se tu reprezentoval jako ten, který to zlo obhajoval. Katolíci nic, byli hodní, nikoho ve Vatikánu neukrývali, žádným válečným zločincům nepomáhali atd. Tím mne přesvědčil, že katolicismus je svinstvo. Modlářské náboženství, které odvádí lidi od pravého Boha. A v naší zemi je to také vidět. A v životě jsem poznal, že největší lumpové byli lidovci. Nikdy jsem nebyl komunista a nemám s ním nic společného. Spíš vím o těch, co sloužili minulému režimu a nyní chodí do kostela a jsou stejní jako dříve. Podrazáci

Pryč od katolicismu!!!! Byl jsem dostatečně poučen. je to největší podvod od Satana na věřící lidi !!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého rozu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 16:53:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no vidíš.. radikálnost tvé výzvy je úplně "fašistická".
hele, já něco poznal taky.. ale zas tak zlé to nebylo.. všichni lidovci nejsou třeba jak Kalousek nebo Richard Sacher.. navíc nelze plně stotožnit lidovce s ŘKC..  co pak taková Vlastička Parkanová? a podobní "lidovci". V lidovcích zakotvil i "velký DD" ...

Franto, ty lehce propadáš emocím.. tak nějak "po dělnicku", Gottwaldovsku..

hele, já vše co se děje a dělo ve Vatikánu asi na rozdíl od Martino neobhajuju.. ale dokážu pochopit, že v tak velkém konglomerátu  národů a lidí nejsou všichni andělé.. To bys musel odstřelit i 12 Apoštolů - Jidáš..
navíc za ww2 a určitou dobu po ní se zcela nevědělo.. jaké všechny ukrutnosti se udály... on se s tím taky asi nikdo moc nechlubil.. No, ale jestli se chceš opravdu pozvracet (a třeba i "necírkevně.."), tak zhlédni tohle... :
Krev zmizelého http://www.csfd.cz/film/154054-krev-zmizeleho/

a uvidíš, že on ten Hudal asi nebyl zas úplná zrůda.. spíš jen stranil svému "národu" (špatně chápanému..), kdežto tenhle to vyplodil už s velkým odstupem a znalostí, co se vše tehdy dělo..
je to sice trochu "my nic, to oni.." , ale Franto - když už (veřejně) "zvracet" - tak alespoň na správném hrobě...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 16:56:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
myslím to tak, že je to ukázkově kolaborační film..
(navíc po znalosti oné historie..)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdravého (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 17:22:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem přesvědčen, že zvracím na správném hrobě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdrav (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 19:25:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a já myslím, že Hitler by s Tebou vřele souhlasil.. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a zdrav (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 21:39:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Se mnou nikoliv, ale s martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle a z (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 16. listopad 2013 @ 22:19:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak to je vidět, že názory  soudruha  Hitlera poněkud neznáš ..]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všem lidem dobré vůle (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 16. listopad 2013 @ 22:27:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino mi je dobře předvedl


]


Stránka vygenerována za: 1.18 sekundy