Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jonáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16222, komentáře < 7 dní: 473, komentářů celkem: 399079, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 172 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

martino
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109583865
přístupů od 17. 10. 2001

„Svaté války“ Izraele
Vloženo Středa, 30. červenec 2014 @ 12:36:30 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal unshaken

Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly (Jozue 6:21). Toto je biblická zpráva popisující dobytí Jericha, při kterém padly hradby vůlí Hospodinovou, když Izraelité konali zvláštní bohoslužbu pochodem kolem opevněného města. Naživu ponechali pouze nevěstku Rachab a její rodinu. O Rachabě vykladači dokonce soudí, že to byla kultická prostitutka, chrámová kněžka. Jak známe z pozdějších písem, hrála i ona důležitou roli v rodokmenu Ježíše Krista.Tyto „svaté války“ při dobývání zaslíbené země jsou nedílnou součástí židovských svatých knih. Křesťany byly knihy převzaty tak jak jsou. Což nezůstalo bez následků. Bojovným duchem „svatých válek“ se řídili mnozí křesťané. Jozue byl tedy nejen podporou pro odbojové jednání vůči římské nadvládě, jak ji můžeme zachytit z historického pozadí v době Ježíšova působení. Pro křesťany byl Jozue vzorem, podle kterého se prováděla dobyvatelská tažení. Ani husité nebyli z vlivu Jozueho vyjmuti, ačkoliv učení Mistra Jana Husa bylo veskrze mírumilovné a jako u všech obrácených ani Jan Hus na krvavé násilí nepomýšlel. Horší to již bylo s převzetím Jozueho odkazu u otrokářů či dobyvatelů indiánských území. Tam nikdo nemůže být napochybách o zneužití biblického odkazu. A podle toho, jak jsem slyšel několik nynějších izraelských písní, tak duch Jozueho jako vítězného dobyvatele a přemožitele zakořenil až dodnes. Dokonce tak, že se jím ospravedlňují nejrůznější způsoby vraždění, vydávajíc se podle Jozueho příkladu za spravedlivou válku nebo odplatu. A možná je přitom dost lidí přesvědčeno, že dokonce Bohem posvěcenou.

Nesoulad Jozue (Ježíše) a Ježíše Nazaretského

Nesoulad mezi učením Ježíše z Nazaretu a násilím popsaným ve Starém zákoně je starý jako křesťanstvo samo. Jistě jste zaslechli o Marcionovi (asi 100 až 160), který proto odmítl „zlého Boha“ Starého zákona a přijal pouze toho „dobrého“ představovaného Ježíšem Kristem. Tudy však cesta nevede, to poznala již prvotní církev a označila (oprávněně) Marcionovo učení za herezi. Pokusme se najít cestu a vysvětlit, proč jsou ve Starém zákoně zaznamenány tak kruté události, z nichž se nám naše duše bouří, neboť jsme poznali milost a lásku našeho Pána.

Rozum a poznání Božích zákonů – cesta k hledání Božích pravd

Máme kolem sebe většinou jen špatné zprávy, přestože svět je tak technicky vyspělý a společnosti bohaté, že bychom zde mohli mít ráj na zemi. Alespoň materiálně. Dobrou zprávou však je, že poznání, které se lidstvu dostalo díky technickému pokroku, má také své lepší stránky. Z ní vybírám, že rozsáhlé historické průzkumy nám otevírají poznatky z těch dávných dob. A nejrůznější sofistikované analýzy nám dokáží docela dobře odhadnout, co se skrývá za tím nebo kterým biblickým záznamem. Nemáme totiž jinou možnost, než tyto lidské znalosti použít, neboť autor či autoři biblických knih již nežijí a tak nám nemohou sami říci, co svými výroky mysleli. Ale můžeme se pokusit jejich myšlení a úmysly odvodit, neboť jsme lidé jako byli oni a naše smysly, vnímání a rozum pracují na stejných principech a řídí se stejnými Božími zákonitostmi.

Píši tento zdlouhavý úvod proto, abych čtenáře přivedl na myšlenku, že um darovaný člověku Bohem lze použít i tak, že nám to zboří zažité představy. Neboť naše názory a přesvědčení mohou být zaplaveny nánosy obsaženými v církevních výkladech biblických textů, někdy dokonce podpořených dogmaty, o kterých se nepřemýšlí, ale věří se jim. Je to ale jen víra ve vlastní víru, nikoliv víra ve zjevení, které nám předkládá Pánbůh v Písmu a při setkání se vzkříšeným Kristem. A ještě navíc - kdo věří Bohu, musí přijmout, že Bůh se zjevuje i těm kteří ho nehledali (například některým vědcům) a je zvláště milosrdným dárcem těm, kteří ho hledají a chtějí poznat Jeho spravedlnost, pravdu a lásku.

Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno. (Izajáš 65:1)

Nicméně, komu je milejší věřit doslovnému znění Písma aniž by analyzoval dobový kontext, věroučné pozadí a autorský záměr a tak odhalil smysl biblického textu, ten nechť si ponechá své představy a tento článek raději dále nečte. Já sám bych jim však doporučil, aby se vžili do těch lidí formujících kdysi písemné záznamy. A klidně je vyzvu přijmout ony archaické biblické obrazy, třeba ten o ploché zemi postavené na sloupech. A o sedmivrstvém nebi, které zmiňuje i apoštol Pavel.

Když hloubáme ve starozákonních písmech, tak si především musíme uvědomit, že obraz Boží byl sotva zřetelný. Ke spravedlnosti patřilo bránit se nepříteli, a to do samotného základu, tedy včetně vyhubení všech generací. Jinak řečeno – dělat to tak, jak bylo obvyklé v té době.

Křesťané se jakž takž dokáží ubránit Darwinově teorii o vývoji druhů. Ale na jeho další dílo, pojednávající o přirozeném výběru, nedokáží vůbec reagovat. Alespoň já jsem zaznamenal spíš mlčení, než poukaz na příčinu, kterou je pokles lidstva na úroveň nebo dokonce pod úroveň dravé zvěře v důsledku odklonu od Božích cest. Přitom křesťané s důvěrou přijímají potvrzení Darwina, popisované právě v biblických textech zobrazujících násilí ve jménu Boha. Přitom křesťanství vytvořilo základ pro úplné popření darwinismu, neboť Kristus se svým horoucím srdcem nám zjevuje co je pravda, spravedlnost a láska. Když pátrali badatelé v etymologii slova „víra“ ve staré hebrejštině, tak zjistili, že víra je totéž co Bůh sám a samotné slovo víra vnímá Boha jako pravdu. Takže neexistuje otázka „co je pravda“, nebo „co je spravedlnost“, když máme jasno o skutečné Pravdě a Spravedlnosti. A právě osoba těchto pojmů s velkými písmeny nám jasně zjevuje, že násilí ve jménu Boha je navýsost chybné porozumění Božích cest. To však lze poznat jenom srdcem planoucím Kristovým ohněm.

Svaté války

Předesílám, že tento článek má základ a byl inspirován výkladem Písma zveřejněném v archivu TWR (zde) v pořadu „Ke kořenům“, odvysílaném 20.6.2014. Ještě několik týdnů po zveřejnění tohoto článku bude v archivu k dispozici, poté si lze o něj napsat do redakce TWR.

Ve stručnosti popíši, o co jde: Badatelé zjistili, že starozákonní kniha Jozue a některé další (Soudců, Samuelovy, Královské, Jeremiáš a možná několik jiných) byly vytvořeny v rámci tak zvané deuteronomistické teologie, podle některých deuteronomistické ideologie. Ta vznikla za doby krále Jošijáše, jehož známe jako horlivého náboženského reformátora (roky -640 až 609), pokračovala za doby babylónského zajetí a v době návratu exulantů.

Dobový kontext za krále Jošijáše musíme chápat jako snahu o sjednocení Izraele včetně snahy o expanzi. V této době se otevírá davidovská tradice, která, jak je nám známo, je založena na násilném ovládání a vítězných bojích. Je nutné upozornit, že války nejsou vedeny jako boj Izraele, ale jako boj Hospodinův. Takže v knize Jozue se objevuje obsazení zaslíbené země pod vedením Hospodinovým, včetně instrukcí o vyhlazování původních obyvatel.

Zde si musíme uvědomit, v jakém kontextu byly „svaté války“ popisovány. Města byla v té době vypalována, obyvatelé zotročeni nebo zabiti, území ničeno do základů. Po asyrském tažení zůstávala jen spálená země a zmrzačené, pobité nebo zotročené obyvatelstvo. Vše se odehrávalo za nevýslovných krutostí. Svatá válka Izraelitů však měla zásadní omezení, takže pohledem té doby se jednalo o velký zlom ve vedení války.

Jenže z našeho křesťanského zorného úhlu to nic nemění na nelítostné krutosti, která se vymyká obrazu Božímu, jak nám byl zjeven v Kristu.

Jak najít pravdu? Hledejme Boha

Pokusme se najít pravdu. Nebo lépe - hledejme toho skutečného Boha, který je sám zosobněním pravdy.

Když uvěříme doslovnému znění Písma a uvěříme, že Pánbůh jednal ve starozákonních dobách sice krutě, ale věděl, proč to udělal, tak jsme obstáli ve zkoušce víry v Hospodina. Neboť kdo jsme my, abychom soudili Hospodinovy úradky? Kdo jsme my, abychom posuzovali Hospodinovy cesty nebo se dokonce pasovali za jeho poradce?

Když však nedokážeme přijmout popisované krutosti, neboť se nás dotklo hořící srdce Kristovo plné lásky a odpuštění, tak nám pomůže výše zmíněný výklad. Kniha Jozue a jiné ze Starého zákona byly napsány účelově, aby chránily Boží lid před přesilou nepřátel, před náboženskou devastací, plíživým vlivem pohanských kultů a před odklonem od pravého Boha. Na obsahu a vážnosti Písma to však nic nemění, neboť Bohu věříme, že nám poskytl popis „svatých válek“ proto, aby nás k něčemu přivedl. K čemu, to je u každého trochu jiné. Třeba k tomu, abych v nich viděl pravý opak projevů Boží lásky. Nebo naopak jako příklad toho, jak Bůh naloží se zarputilými nepřáteli, aby ochránil a zachoval svůj vyvolený lid.

Jak dál

Následovat Jozueho příkladu, nebo ne? Odpověď je jednoduchá: Hospodin se tenkrát lidu zjevoval jen ústy proroků. Málokdo byl obdařen silou Svatého ducha, málokdo byl takto Bohem veden. Vše se odehrávalo na úrovni učení zákona, které, jak víme, nebylo dáno k záchraně, ale k obviňování z hříchu. My však žijeme v době, kdy je nám zjevení Hospodinovo známo v obrazu Božím, hmatatelně a přesně zaznamenaném v evangeliích. To je náš obraz, nikoliv obraz viděný bojovníkem Jozuem.

Vzpomeňme si však na Jozueho vítězná tažení, až budeme napadeni nepřáteli. Vzpomeňme si na něj jako husité, když Čechy byly přepadeny křižáckými žoldáky naverbovanými papežem. Když lidé zapálení Kristovým ohněm měli hájit Pravdu a nevzdat se jí. A ještě k tomu hájit své životy a životy svých bratrů a sester proti zvůli nepřátel Boží pravdy.

Vzpomeňme si na Jozueho, až přepadnou naši manželku nebo zneužijí či dokonce zabijí naše dítě. Tam se projeví tvé rozhodování, křesťane, ne při ronění slz při čtení v pohodlném křesle o krutostí Hospodinova vojska! Což nebudeš ani potom žádat spravedlnost?


„... a ochraňuj nás od zlého.“ Amen
"„Svaté války“ Izraele" | Přihlásit/Vytvořit účet | 51 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 07:20:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Super-obtížné téma, přiznávám se, že na tohle jenom těžko někomu odpovídám...
Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 13:06:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Badatelé zjistili, že starozákonní kniha Jozue a některé další (Soudců, Samuelovy, Královské, Jeremiáš a možná několik jiných) byly vytvořeny v rámci tak zvané deuteronomistické teologie, podle některých deuteronomistické ideologie. Ta vznikla za doby krále Jošijáše, jehož známe jako horlivého náboženského reformátora (roky -640 až 609), pokračovala za doby babylónského zajetí a v době návratu exulantů.

Zajímalo by mě, jaké důkazy mají badatelé k tomu, aby tvrdili, že to, co zjistili, je pravda. Nebo jim máme jen slepě věřit jen proto, že se prohlásili za vědce?
Když někdy čtu, co zrovna objevili britští vědci, tak se neubráním smíchu. Stejné to bylo, když jsem kdysi čítal, co zrovna objevili sovětští vědci.
Tohle mi přijde ze stejného soudku. Jestli se nic z toho, co je popsáno v bibli nestalo a jsou to jen duchovní obrazy a příměry, pak je bible jen jednou z náboženských knih plných ideologií a iluzí a Darwin měl pravdu.
Je smutné slyšet křesťany, jak bezmyšlenkovitě věří takovým "vědeckým" nesmyslům.Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 15:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chceš-li vědět původ předložených badatelských závěrů, poslechni si nejprve audio z uvedeného odkazu. Kdybych já chtěl vypátrat více, tak bych se obrátil na autory audia. Jistě by mi dali spoustu dalších odkazů. Kvalifikovaný zájem ocení každý badatel, takže každý z nás má netušené možnosti včetně toho, že si sám může použité odborné metody nastudovat. Odhaduji, že počínaje zájmem a následováno velkou pílí by studium a zkušenosti z práce v terénu mohly trvat tak přinejmenším 40 let, než by se člověku podařilo dostat mezi těch pár tisíců lepších mezi milióny jinak pilných a pracovitých vědců. Tedy pokud by Pánbůh přispěl svým požehnáním.

Jinak je vidět, že nerozumíš zásadnímu: Za vědce se nikdo nemůže prohlásit, za vědce totiž hovoří vědecké práce. Pokud jsi se někdy pohyboval třeba mezi výzkumníky, tak by jsi věděl, že je to branže navýsost tvrdá, kde je nutné obhajovat někdy i každé slovo. Na rozdíl od křesťanů, za které se dokáže prohlásit leckdo, ačkoliv jsou třeba pouze pštrosi s hlavou v písku.]


Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 16:30:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za vědce se nikdo nemůže prohlásit, za vědce totiž hovoří vědecké práce.

Slovo vědec, je odvozeno od slovesa vědět. Pokud vědec ví kulový, co je pravda, pak může napsat tisíc vědeckých prací, ale skutečný vědec, který ví, z něj stejně nebude. Oni totiž darvinisté si také říkají vědci a napsali o vývojové teorii statisíce prací a stejné ví prd.
Pokud nějaký člověk při svém bádání vyjde ze špatného výchozího bodu špatným směrem, může usilovně a pracně bádat celý život a stejně nenalezne pravdu. A přesně tohle platí o liberální teologii, kterou jistě tito "badatelé" zastávají. 
Víš, já už jsem na světě dost dlouho. A za celou tu dobu jsem viděl, jak se mnoho lidí obrací ke Kristu a začínají žít zcela jiný život, jen na základě svědectví lidí, kteří brali bibli vážně jako pravdivé svědecví o Božích skutcích a Božím slově. A zažil jsem i pár příkladů, jak liberální teologové svedli tyto maličké ze správné cesty za Ježíšem a místo toho je přivedli k pochybnostem a k "bádání". Běda jim, říká Ježíš.


]


Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 18:03:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poznání  a tedy i intelekt není nic špatného. Ale pro člověka je špatné poznání zlého a dobrého. To je tragédie lidstva, že vše dobré dokáže použít špatně a zle a dokonce proti Bohu.

Bible, když popisuje vznik Země, života i člověka, je psaná tak, aby především ukazovala na Stvořitele a nejde do Božího tajemství. Krásné je už to, že vznik toho všeho probíhá v čase a postupně od neživého k živému, od jednoduchého k složitějšímu. Prostě geneze řízená Bohem. Už v tom je úžasný půvab a nadlidský scénář. Začátek Bible je úžasný.]


Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 18:31:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Běda liberálním teologům? To že řekl Ježíš? To říkáš ty, neboť kdo nevěří jako ty, je dozajista podle tebe liberální teolog.  

I když je člověk na světě dost dlouho, klidně může přijmout, že "přece se točí". A klidně si může znovu číst třeba žalmy i ty s pochybnostmi žalmistů. Pokud přitom nezapomene, což je přes všechny pochybnosti a nářky v žalmech také uvedeno, že Pán je nade vším.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 20:17:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi Tě naštvalo, že mám  na věc jiný názor a tak máš potřebu překrucovat má slova.

Běda liberálním teologům? To že řekl Ježíš? To říkáš ty, neboť kdo nevěří jako ty, je dozajista podle tebe liberální teolog.

Kdybys četl pořádně, tak bys věděl, že cituji Ježíšovo slovo k těm, kteří maličké ve víře svádějí od prosté důvěry k Bohu a jeho slovu, k zbytečnému a práznému "bádání" jež nese místo ovoce Ducha jen pochybnosti a nedůvěru. A je jedno, jestli si říkají liberální teologové, nebo jinak.

Poslechl jsem si ten pořad. Pokud někdo tvrdí, že knihu Jozue napsal někdo až za krále Jošiáše a  Jošiáš si ji vymyslel  jen proto, aby opakoval požehnání a prokletí zákona a přitom skutečný Jozue nic takového nedělal, jen mu to bylo vloženo jako do úst, tak takový člověk vlastně tvrdí, že kniha Jozue je tedy vymyšlený příběh, který se nikdy nestal a nebo se stal úplně jinak. Pak je tedy bible nedůvěryhodná kniha a nemá smysl se jí vůbec zabývat. Protože co je teda vlastně v bibli pravdivé? Kdo vymýšlí takové kraviny, mi připadá stejný jako František 100. Všechny svaté války vytrhat, protože je nenařídil Bůh. Vymysleli si je lidi, aby sami sebe povzbudili k tomu, že Bůh bude s nimi.
Svým způsobem to není nic jiného než rouhání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 21:18:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic jsi z Písma nejspíš nepochopil. Kvůli tomu, že biblický popis neodpovídá historii, kvůli tomu Bibli zavrhneš? Ty to vlastně říkáš, i když slovně to vyjadřuješ jako opak. Ty se jenom chráníš před realitou, proto odmítáš lidská poznání a zavrhuješ ty, kteří poznání provádějí. Alespoň já to tak z tvých vyjádření chápu. Smiř se s tím, že Písmo obsahuje poselství, které máme přijmout, a ne kritizovat toto poselství proto, že bylo napsáno na sice na historickém pozadí, ale se záměrem přiblížit nás k Bohu, tedy nikoliv jako historický dokument. Pokud se s tím nesmíříš, zakopneš na ještě prokazatelnějších nesouladech s historií. Jak by jsi přijal, kdyby třeba Mojžíš jako historická osoba vůbec neexistoval? Kdyby jsi skutečně věřil Bohu, tak by tě to nemohlo vůbec ohrozit, protože by jsi v Písmu hledal skutečně to, co ti chce Bůh říci. A ne to, jakým způsobem tě k poznání vede.

To ti píší jako příklad, jak se stát odolným vůči poznání vědy včetně poznání z historických výzkumů. Pokud však máš tu prostou, upřímnou víru, která nevyžaduje neustálé hledání a zkoumání, tak si ji chraň a nenech se vyhecovat takovými lidmi, jako jsem třeba já. Buď rád, že takovou víru máš. Ale nezatracuj ty, kteří takto obdarováni nebyli a jsou podníceni k neustálému hledání Božích cest. Stejně všichni nakonec přicházejí k hloubce Boží milosti a lásky. Ty máš svou prostou víru, ale třeba zase nemáš potěšení z toho poznávání a zjevení neslýchané moudrosti, která nezávisí na způsobu předání z transcendentna na zem. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 22:57:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
unshakene, zdá se, že právě ty nechápeš vůbec nik. Totiž pokud je NZ dostatečně potvrzen jako historická událost v čase, a to snad věříš...tak Ježíš je realitou a Jeho výroky o SZ pravdou, pokud je Božím Synem, nebo lží a blábolem, což nám servíruješ ty a Ježíš je přinejmenším nějaký kejklíř. O
Problémem liberálů je jejich nevěra, žádné objevy. Naopak seriozní archeologie prokazuje bilické dějiny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 01. srpen 2014 @ 17:27:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co sem motáš historického Ježíše? Nikde v článku ani v komentářích o něm nebyla zmínka. V článku je naopak zdůrazněno poslání Krista a obrazu Božího. Víš vůbec, o čem je řeč?

"Naopak seriozní archeologie prokazuje bilické dějiny." (citace). No, tak to dolož! Ale napřed si poslechni uvedené audio. Aby jsi vůbec pochopil, co jsou "biblické dějiny" a co historiografie jako věda. A pak teprve kritizuj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 22:57:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
unshakene, zdá se, že právě ty nechápeš vůbec nik. Totiž pokud je NZ dostatečně potvrzen jako historická událost v čase, a to snad věříš...tak Ježíš je realitou a Jeho výroky o SZ pravdou, pokud je Božím Synem, nebo lží a blábolem, což nám servíruješ ty a Ježíš je přinejmenším nějaký kejklíř. O
Problémem liberálů je jejich nevěra, žádné objevy. Naopak seriozní archeologie prokazuje bilické dějiny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 01. srpen 2014 @ 13:51:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty se jenom chráníš před realitou, proto odmítáš lidská poznání a zavrhuješ ty.....

Tak za prvé nikoho nezavrhuju, ale je pravda, že odmítám některá lidská poznání a chráním své srdce před virtuální a tudíž lživou realitou prezentovanou některými "vědci". Nevím, jestli jsi to už slyšel a jestli to vůbec chceš slyšet, ale na světě existují tisíce vědců, kteří berou bibli tak jak je a v jejich poznávání skutečné reality jim to nijak nebrání, ale naopak nacházejí potvrzení biblických výpovědí. 

Jak by jsi přijal, kdyby třeba Mojžíš jako historická osoba vůbec neexistoval?

Nevím, na základě jakých důkazů bych to měl přijímat? On někdo ty důkazy má?
A jak by ses Ty vyrovnal s tím, kdyby Ti vědci oznámili, že Ježíš je jen vymyšlená mystická osoba u které není důležité zda žil nebo ne, ale je důležité jen jeho poselství, jeho učení?
Kdybys méně věřil "vědcům" a víc sám přemýšlel, tak bys musel dospět k závěru, že pokud bibli odejmeš autenticitu jejích svědectví, pak Ti zůstane v ruce jen jakási mystická kniha pojednávající o nějakém mystickém bohu, který nijak nepůsobí skrze lidi v historických událostech. Můj Bůh je naprosto reálný a pracuje se mnou a skrze mne v reálném čase a v reálných situacích tohoto světa. Na konci svého života bych mohl, stejně jako bibličtí pisatelé, napsat svědectví o tom, jak ke mě můj Bůh promlouval a co v mém životě dělal a co dělal v životech lidí kolem mně. No a to by byla pravdivá výpověď o kousku historie světa okolo mně. Po sto letech po mé smrti, by mohl přijít nějaký "vědec" a říct: To vůbec nepsal Bylina a ty věci se nestaly tak jak ten autor popisuje, ale ten autor chtěl jen vyjádřit určitý "duchovní" pohled na jednání boha s člověkem. A určitě by se našlo dost lidí, podobných Tobě, kteří by mu to sežrali i s navijákem.

Pokud však máš tu prostou, upřímnou víru, která nevyžaduje neustálé hledání a zkoumání, tak si ji chraň a nenech se vyhecovat takovými lidmi, jako jsem třeba já. Buď rád, že takovou víru máš.

Ano, jsem rád, že takovou víru mám. Mám prostou důvěru v Boha a jeho slovo zapsané v bibli. Ale není to víra, která nevyžaduje neustálé zkoumání a hledání. Naopak. Akorát hledám něco jiného než Ty. Hledám, jak mi doporučuje můj Bůh v mé bibli, jeho tvář a jeho vůli, hledám hlubiny jeho lásky a spravedlnosti abych byl proměňován od jeho slávy ke slávě Boží. Marné výzkumy "vědců", kteří se rozhodli popřít autenticitu výpovědí Písma jsou mi ukradené, protože vím že nenesou ovoce Ducha. Tito vědci nikdy nikomu nepomohli poznat živého Boha konajícího skutečné skutky v životě lidí a poroto je jejich bádání jen prázdná sláma která shoří.

Ale nezatracuj ty, kteří takto obdarováni nebyli a jsou podníceni k neustálému hledání Božích cest. 

Nevím o tom, že bych zde někoho zatracoval, tak nechápu proč mi to stále podsouváš.
Ti, kdo nebyli tak obdarováni jako já, mohou být také tak obdarováni, ale museli by chtít. Kdo je podněcován k neustálému hledání Božích cest skrze výzkumy nějakých vědců, ten jistě není podněcován od Boha. Protože skutečný Bůh nás vyzývá, abychom přijali jednou pro vždy tu jeho jedinou cestu k životu, kterou je Pán Ježíš Kristus, a ne stále hledali další a další cesty k Bohu. Žádné jiné skutečné nejsou. Jen ďábelské iluze v myslích převrácených lidí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 15:06:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akorát hledám něco jiného než Ty. Hledám, jak mi doporučuje můj Bůh v mé bibli, jeho tvář a jeho vůli, hledám hlubiny jeho lásky a spravedlnosti abych byl proměňován od jeho slávy ke slávě Boží.
To jsi napsal moc hezky. Ale pak mi napiš, kde je vidět Boží láska třeba u toho masakru, který si vymyslel Mojžíš u Midjánců? To byl projev Boží lásky a spravedlnosti ?? Já tu vnímám naopak obyčejný projev lidského hříchu a lidské msty a touhy po bohatství. A Boha a Ježíše tu vůbec nevidím. To je lidský masakr a zločin, projev hříchu. Opravdu tohle nařídil Mojžíšovi Bůh a Pán Ježíš?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 01. srpen 2014 @ 20:45:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, už jsem Ti na Tvé otázky odpověděl několikrát. Pokaždé jsi mými odpověďmi pohrdl a nejen mými, ale třeba i JirkyB a jiných, kteří se Ti slušně snažili vysvětlit, že se ve svých závěrech mýlíš.
A proto Ti říkám: Přestaň mě i jiné otravovat svými hloupými a manipulativními otázkami. Nemám už zájem s Tebou diskutovat, protože jsi nepoučitelný a tudíž je to ztráta času.
I Ty tady zbytečně ztrácíš čas. Běž radši mezi lidi a ukazuj jim jak vypadá ten pravý Bůh a jaký ten Bůh je. Ty to víš přece nejlíp. Tak to musí zabrat, ne? Pak přijď a představ nám ty zástupy lidí, kteří díky Tobě poznali konečně toho pravého boha a ne toho válečníka křesťanů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 21:06:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud křesťané milují války a obhajují masakry, nemá smysl mezi ně chodit. Zničili Ježíše. Co bych tam našel. Jen lásku a násilí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 21:07:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
válku a násilí, láska tam neexistuje


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 01. srpen 2014 @ 21:29:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak vidíš. Už sem radši nechoď, nebo se také nakazíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 21:31:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale budu, protože tu hnusnou víru založenou na válkách a rabování, která ničí Boha a Ježíše tak nenechám. Jsme v duchovní válce!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 02. srpen 2014 @ 11:07:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vždyť nenávidíš války. Co že tak najednou chceš války?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 02. srpen 2014 @ 18:08:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Duchovní boj se nevede mečem z oceli a neteče při něm krev. To nevíš??? To tak málo znáš NZ ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 01. srpen 2014 @ 18:08:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že jsem ti porozuměl dokonale. Ale ty mně ani trochu. Takže já ti tvou hloubku víry neberu ani tě nenutím přijmout hloubku víry jiných. Opakuji - buď rád, že takovou víru máš. Podle mně není neotřesitelná, ale to můj osobní náhled. Chci ale zdůraznit, že jiný pohled věřících lidí (například z audia nebo můj) ti ani trochu nevnucuji. Kéž ti Pánbůh dá v takové víře zůstat a nepodrobí tě zkouškám, které by jsi nedokázal unést. Amen.

Nevím, proč bych se měl vyrovnávat s Ježíšem jako mýtickou osobou, když není lépe historicky zdokumentovaná osoba, než právě Ježíš. Který zde na zemi chodil jako každý jiný člověk a tedy může být jako každý jiný člověk zdokumentován. Tento pohled na Ježíše se nazývá "historický Ježíš" a s tímto heslem ho můžeš najít třeba na Wikipedii. To však potom mluvíme o imanenci, ne o transcedenci, tedy mluvíme více o těle, než o duchu. Proto i apoštol Pavel - naprosto přesně ve smyslu Božího poselství - hovoří nejprve o Kristu a pak upřesňuje, že jde o Ježíše (toho ukřižovaného)!!! 

Docela chápu otázku, kterou položil Petr Vaďura  ve zmíněném audiu (parafrázuji): Do jaké hloubky můžeme historicitu a věrnost s realitou uvedenou v biblickém záznamu zpochybnit, když máme takové poznatky z historie? Odpověď zazněla v audiu též: Záleží na každém věřícím. Moje odpověď je uvedena v článku, tedy vyber si, jak tě Písmo ve tvé konkrétní situaci osloví. Pokud žádáš jednoznačnou odpověď, jako "buď platí to nebo ono", tak taková univerzální odpověď neexistuje. Tedy neexistuje pro člověka věřícího Bohu. Ale Božím záměrem není dávat nám konkrétní odpovědi, například zda máš nepřítele zabít nebo ne. Protože Božím záměrem je, aby jsi se choval jako obraz Boží, tedy jednal správně, aby jsi nedělal Bohu ostudu.

Již chápeš, jaká se v tom skrývá genialita Božího poselství? Je určeno pro všechny a v jakékoliv situaci. I pro ty, kteří zažili krvavé čistky Asyřanů a touhu po odplatě (copak ti umučení nevolají k Hospodinu - viz Zjevení), i pro ty, kteří se nechali raději zabít, než by vzali do ruky zbraň. A na odplatu neměli ani pomyšlení.

Jen by tě chtěl upozornit, že tvůj výrok končící větou "Jen ďábelské iluze v myslích převrácených lidí." je mimo křesťanskou lásku k bližnímu. Kristus totiž přišel právě pro ty bloudící a nemocné. Ne pro ty spravedlivé. Ti již mají svou spravedlnost. Tak se od nich nějak odliš i ty.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 01. srpen 2014 @ 21:24:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen by tě chtěl upozornit, že tvůj výrok končící větou "Jen ďábelské iluze v myslích převrácených lidí." je mimo křesťanskou lásku k bližnímu. Kristus totiž přišel právě pro ty bloudící a nemocné. Ne pro ty spravedlivé. Ti již mají svouspravedlnost. Tak se od nich nějak odliš i ty.

Myslíš si, že když doktor řekne pacientovi jeho diagnozu, třeba: máte rakovinu, tak nemá křesťanskou lásku k bližnímu?
Bloudící a nemocní hříchem jsou právě lidé, kterým ďábel zasel do srdce lži místo pravdy. A když těm lžím věří, jsou z hlediska Božího převrácení. Nebo jim snad pomůže, když je necháš v nevědomosti o jejich stavu?
Kromě toho tato Tvá poznámka ukazuje, jak málo znáš Písma. Když Ježíš říká určitým lidem, že jsou pokolení zvrácené, také podle Tebe nemá dostatek křesťanské lásky?
O mysli převrácených lidí ap. Pavel v NZ mluví několikrát. On také neměl křesťanskou lásku?

Od lidí, kteří mají svou spravedlnost a svůj rozum a omezené lidské poznání povyšují nad slovo Boží zapsané v Bibli, se liším tím, že já žádnou svou spravedlnost nemám, ale mám tu, kterou mi daroval zdarma Kristus skrze víru, kterou ve mě působí Duch svatý, který je také skutečným autorem a jediným správným vykladačem Písma.

Do jaké hloubky můžeme historicitu a věrnost s realitou uvedenou v biblickém záznamu zpochybnit, když máme takové poznatky z historie? 

Znovu se Tě ptám, jaké máme poznatky z historie o Jozuovi, že si můžeme dovolit pochybovat o tom, že vůbec kdy žil? Ty máš nějaké poznatky které jsou důkazem? Mají je Ti "vědci"? Sem s nimi. Rozbij mi tu falešnou a infantilní víru prosťáčků.

Ale Božím záměrem není dávat nám konkrétní odpovědi, například zda máš nepřítele zabít nebo ne. Protože Božím záměrem je, aby jsi se choval jako obraz Boží, tedy jednal správně, aby jsi nedělal Bohu ostudu. 


To, že není Božím záměrem nám dávat konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, to jsi v Bibli četl kde?
Nevím, jak bych mohl jednat správně a nedělat Bohu ostudu, když bych nevěděl jak se mám konkrétně chovat?
Z jeho konkrétních slov např. vím, že v dnešní době milosti, čili v době nové smlouvy, mám místo zabíjení nepřítele milovat. Ale v době staré smlouvy toto neplatilo. V té době naopak Bůh svůj lid vybízel, aby některé nepřátele vyhladil. A stále to byla tatáž spravedlnost, protože veškerá spravedlnost je odvozena od Boží vůle a ne lidských představ o spravedlnosti, jaké má třeba František100.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 21:46:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čím ublížilo sto tisíc žena dětí? Pán Bůh  a Ježíš vedli tedy vyhlazovací válku? Čemu čelili ? Vždyť vraždili, i když nemuseli? Třeba takový David zavraždí 200 nepřátel pro potěšení, aby získal nevěstu. To je Boží vůle? To Bůh mu poradil, aby ještě mrtvoly zohavil?? Proč nedokážeš odlišit, co bylo ve SZ oprávněným obranným bojem a co bylo dobyvačnou válkou se vší krutostí a s touhou po majetku? K čemu Ti je Tvá víra, která vyzdvihuje a oslavuje hřích ? K čemu tedy bylo Desatero??? Copak nechápeš, že SZ nám ukazuje i zlo  a násilí, které je jen z lidské vůle???]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 21:46:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čím ublížilo sto tisíc žena dětí? Pán Bůh  a Ježíš vedli tedy vyhlazovací válku? Čemu čelili ? Vždyť vraždili, i když nemuseli? Třeba takový David zavraždí 200 nepřátel pro potěšení, aby získal nevěstu. To je Boží vůle? To Bůh mu poradil, aby ještě mrtvoly zohavil?? Proč nedokážeš odlišit, co bylo ve SZ oprávněným obranným bojem a co bylo dobyvačnou válkou se vší krutostí a s touhou po majetku? K čemu Ti je Tvá víra, která vyzdvihuje a oslavuje hřích ? K čemu tedy bylo Desatero??? Copak nechápeš, že SZ nám ukazuje i zlo  a násilí, které je jen z lidské vůle???]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 02. srpen 2014 @ 11:14:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic nechápeš a jen ve své pýše obviňuješ druhé. Ale všeho do času a jestli včas nepřestaneš, dopadneš hodně špatně. Protože jakým soudem obviňujeme  druhé, takovým budeme souzeni. Až se všechna ta Tvá nenávist, kterou chováš ke křesťanům, obrátí proti Tobě, nic příjemného to nebude. Přeju Ti, abys v té chvíli byl ještě schopen pokání. To jediné Tě může zachránit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Sobota, 02. srpen 2014 @ 11:54:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citace:
"V té době naopak Bůh svůj lid vybízel, aby některé nepřátele vyhladil. A stále to byla tatáž spravedlnost, protože veškerá spravedlnost je odvozena od Boží vůle a ne lidských představ o spravedlnosti, jaké má třeba František100."

Takže, kdyby jsi jednal jako obraz Boží, tak by jsi nepřátele vyhladil jako Jozue. Já bych teda nechtěl být na místě tvých předků, kteří v té době nejspíš někde na Sibiři tančili vítězně kolem ohňů se soškou nějakého bůžka, případně i daleko později ve středověku prováděli orgiastické kultické slavnosti, jak to ve svém filmu (myslím Oldřich a Božena) ztvárnil jeden z našich režisérů. Ještě že byli tak daleko od izraelských dobyvatelů, tak buď rád, že jen proto zde můžeš diskutovat.

Citace:
"Znovu se Tě ptám, jaké máme poznatky z historie o Jozuovi, že si můžeme dovolit pochybovat o tom, že vůbec kdy žil? Ty máš nějaké poznatky které jsou důkazem? Mají je Ti "vědci"? Sem s nimi. Rozbij mi tu falešnou a infantilní víru prosťáčků."

No, zde již jsi překročil hranice rozumného uvažování. Dokázat se dá pouze co existuje či existovalo, nikoliv to co není a ani nebylo. Takže správně položená otázka by mohla pouze znít: "Jaké máme důkazy, že Jozue existoval?" Protože v článku ani v diskuzi taková otázka položena nebyla (vyjma té tvé), tak by jsi měl na ní odpovědět především ty sám sobě.

Opakuji, že nikomu nechci rozbíjet jeho víru, ať je jakákoliv.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 02. srpen 2014 @ 13:06:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já Ti zas Unshakene nebudu brát Tvou víru v to, že kniha Jozue je jen vymyšlený příběh. Jenom se Tě zeptám: dělá ten Tvůj Bůh někdy něco skutečného a nebo jen vypráví bajky?

Dokázat se dá pouze co existuje či existovalo, nikoliv to co není a ani nebylo.

No to je hodně převrácená logika. Podle této logiky, by většina dávnější historie byla jen snůška výmyslů a lží.
Nebo snad bible je pro Tebe naprosto nevěrohodný pramen, kterému nelze připisovat žádnou váhu?
Jediná zmínka o Ježíšovi mimo biblické svědectví je ve Starožitnostech od Josefa Flavia. Podle Tvé logiky, že bible není hodnověrný zdroj historických událostí, by vlastně o jakémsi Ježíšovi, který činil divy, vydával svědectví jen Flavius a ten to znal jen z doslechu, takže kdoví jak to bylo. Uvědomuješ si vůbec, co takovými pochybnostmi o věrohodnosti biblických výpovědí vlastně rozpoutáváš? Jestli bible není pravdivá ve svých svědectvích, tak co je vlastně pravdivé? Jestliže knihy Písma jsou jen mystické obrazy a děje v nich popsané se nikdy nestaly a vymysleli si je jen lidi, tak proč Ti připadají jiné historické texty pravdivé a věříš jim, když je psali také jen lidé? A lidé, jak se můžeš obzvláště dnes přesvědčovat v novinách, píší jen to, co oni sami chtějí a čemu fandí a za co dostají zaplaceno. Tak to bylo vždy a tak to bude až do konce. Vyjímečnost bible je právě v tom, že se na ní člověk může spolehnout. Že není napsána z vůle člověka, ale z vůle Boží. A Ty si asi neuvědomuješ, že popíráním pravdivosti výpovědi knihy Jozue, vlastně děláš z Boha lháře, nebo v lepším případě vypravěče bajek. Z nám toho ducha, jehož lži jsi pustil do své hlavy. Setkal jsem se s ním v Českobratrské církvi evangelické. Lidé jím zasažení neznají Boha osobně jako svého tatínka, ale je pro ně jen objektem mudrování a pitvání. Lidské rozumování je pro ně pravdivější, než svědectví Boží.
Jinak oceňuju, že jsi aspoň slušný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Sobota, 02. srpen 2014 @ 21:18:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Těžká domluva s nechápajícím základní logické zákony. Tedy tady s tebou, který mi dokonce vkládáš do úst věci, o kterých jsem se ani nezmínil.

Chceš-li se opravdu zabývat srovnáváním biblických příběhů s historickými událostmi, tak to klidně udělej, třeba jako to bylo uvedeno ve zmíněném  audiu a v tomto článku. Ale reaguj jako inteligentní bytost a nezatracuj hned ty, kteří tě na omyl upozornili. Já osobně nejsem příliš trpělivý, abych ti vše znovu a znovu vysvětloval. Klidně si na mně vymýšlej pomluvy a bláboly jaké chceš. I přes tvé útoky se bude přesto točit. Klidně si žij ve svých bláhových představách, i když se církev reformuje přes půl tisíciletí a reformovat stále bude, jako roste její poznávání pravého Boha a Jeho zákonů. Na tebe se budeme s láskou dívat, jako na ten museální kus ve skanzenu nevědomostí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 03. srpen 2014 @ 10:27:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš zvláštní zálibu o mě tvrdit, že někoho zatracuju. Už jsi to udělal potřetí. Co Tě k tomu vede? Víš vůbec co znamená slovo zatracovat?

Chceš-li se opravdu zabývat srovnáváním biblických příběhů s historickými událostmi, tak to klidně udělej, třeba jako to bylo uvedeno ve zmíněném  audiu a v tomto článku. 

Rád bych se zabýval srovnáním biblického příběhu o Jozuovi s opravdovými a bezpečně potvrzenými historickými událostmi, které vyvrací pravdivost toho biblického příběhu. Ty jistě ve své moderní moudrosti a vzdělanosti tyto důkazy máš a můžeš mi je poskytnout. V Tvém článku, ani v audiu jsem je nenašel. Jen jsem tam četl o tvrzení nějakých badatelů. Žádné důkazy. Pokud tam někde jsou, zkopíruj mi je prosím do odpovědi. Nechci zůstat zaostalý.

 I přes tvé útoky se bude přesto točit.

I tato Tvoje jízlivá poznámka svědčí o Tvé nevzdělanosti, přestože se právě jí vychloubáš.
V bibli totiž není nikde napsáno že země je placatá a netočí se. To tvrdili Ti, kteří právě znalí písma nebyli, a lidem tuto znalost odpírali. Vrať se do ZDŠ a dovzdělej se.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 03. srpen 2014 @ 17:06:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád, že mi radíš ke vzdělávacímu postupu. Jsem sice nedovdělanec, ale Jóba 38:6 a další jsem četl několikrát. A vůbec mi nevadí, že jsou v Bibli zaznamenány babylónské představy o tvaru země, nebe a moře a dokonce vkládány Bohu do úst. Ale nerad bych, aby tě to nějak rozhodilo. Tak se napřed uklidni. Kulatost Země objevil teprve Pythagoras (-3 stol.). Jelikož církev žila dlouhou dobu v době temna a vzdělání řecké a arabské kultury dlouho ignorovala (z věroučných důvodů, podobně jako ty ignoruješ nová poznání), tak se jí to doneslo až od Galiea a Koperníka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 03. srpen 2014 @ 17:32:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Unshakene, nepředložils žádné důkazy, proti pravdivosti výpovědi knihy Jozue a jen mlžíš, jako všichni, když chybí skutečné argumenty. Já neignoruji nová poznání, ale ta poznání musí být založena na nějakých faktech a ne na domněnkách nějakých badatelů a jejich papouškování nějakou farářkou. Jestli Ty se takhle vzděláváš, že věříš kdejaké domněnce nezaložené na žádných důkazech, tak o takové "vzdělání" já nestojím.
Jinak v tom Jobovi není napsáno, že Bůh říká, že Země má podpěry, ale Bůh se tam ptá Joba, jestli ví, do čeho jsou zapuštěny její podpěry. Bůh se snižuje na roveň poznání Joba. Ale nejde mu o to vysvětlovat Jobovi, jak to ve skutečnosti je, ale ukazuje mu na tom, že jeho poznání je příliš malé na to, aby hodnotil Boží dílo a kritizoval je. Přesně to by sis potřeboval uvědomit Ty ati Tvý badatelé.
Kromě toho nechápu, co to má společného s Jozuem. Kniha Jozue je svědectvím o tom, jak Izraelské kmeny pod Božím vedením dobyli území, které jim Bůh určil za dědictví. Ptám se znovu: existují nějaké skutečné důkazy o tom, že to tak nebylo? Pokud o nich nevíš, nebo žádné nejsou, tak nechápu na základě čeho si tady honíš triko se svou vzdělaností.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 09:41:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže Ty miluješ  a uznáváš Svaté války? V ty věří i islamisté  a k čemu to vede. Spíše bychom se měli zamyslet nad tím, zda ty války byly opravdu svaté. Jinak pak bohužel lidí inspiruje také vést války  a jsou v rozporu s Ježíšem. Co tomu říká Tvá víra?  Copak války jsou Boží vynález a doporučení??? To přece je nákaza, která nemůže pocházet od Boha. Jak málo stačí zničit Ježíše. Uděláme  z něho válečníka. To nám vyhovuje. Ale to už tady bylo a nic nedalo světu. Byly tyhle" svaté" války přínosem. Komu hlavně sloužily????


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 01. srpen 2014 @ 12:39:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když Tě tak  ty roky poslouchám, nabývám stále větší dojem, že je Bůh vedl kvůli tomu, abys měl proč nenávidět křesťany a o čem psát. :))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 01. srpen 2014 @ 14:56:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máme přece nenávidět hřích!!! A válka je správná věc??? Rabování je správné ?? Vraždění není hřích??
Lidi mohu milovat, ale hřích mám nenávidět!!!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 02. srpen 2014 @ 11:21:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidi mohu milovat, ale hřích mám nenávidět!!!!!

Problém je v tom, že Ty místo hříchu nenávidíš lidi, které Bůh nazval svými dětmi a neustále je křivě obviňuješ.
A bible nazývá takového žalobce bratří satan - což znamená žalobce, nebo odpůrce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 02. srpen 2014 @ 16:58:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hřích proti bratrům ?? Jestli tady někdo na mně působil špatně, tak to byl třeba Myslivec. Ukázka křesťanské vulgarity  a zloby. To on mne mimo jiných životních zkušeností přesvědčil, že víra někdy funguje, ale asi většinou nefunguje a že ve věřících je někdy pěkně velký hnus. V  člověku  toto zlo zůstává dál. Kristus je tu zbytečný. To vidíme kolem sebe. Kolik existuje opravdových křesťanů s plody Ovoce Ducha Svatého? Všichni jsme hříšní. A možná ti, kteří si říkají křesťané, mohou být horší než nevěřící. A není divu, pokud podle nich Ježíš může vraždit  a rabovat. Zajímavé je, že se o těchto vlastnostech Ježíše a Jeho Otce v evangeliích se nikde nic nedovídám. Je to tam psáno, že Ježíš vraždil a raboval, že ty masakry vedl a nařizoval? Já mám zkušenosti s tím, že dokáží věřící strašně někdy lhát  a myslí si o sobě to, co nejsou. Vidí věci jinak, než je skutečnost. Byl by tolerantní k jejich lžím, kterých jsem byl svědek, každý chybujeme, ale aby zneuctívali Ježíše a Boha tím, že mu přisuzují takové zločiny, to je už moc kruté. Tady nelze mlčet. Kdyby nepřišel Pán Ježíš, tak by asi ten vyvolený národ postupně všechny vyhladil nebo zotročil.  Jakým způsobem vlastně měli Izraelci prezentovat Boha? Násilím, válkami, silou...?

Žijeme v době, kdy brzy vypukne třetí světová válka. Kdoví, kolik nám zbývá života. Svět bude zničen opravdu "Boží" metodou, zabíjením člověka člověkem a rabováním atd. Je to vůle Boží nebo to chce Satan ?

Znamená pokání, že věřím v Boha, který miluje a který nás učí lásce, anebo se mám sklonit před bohem, který učí člověka válčit??? To je jistě tajemství. Pak je otázka jak a čím škodí Satan ???

Kristus může vítězit a bojuje  jen duchovní silou a duchovním zbraněmi. Copak potřeboval používat meče hříšníků????

 

Útok na lež, kdy z Krista děláte válečníka a válečného zločince, považuješ za hřích vůči bratrům??? Je to otázka pochopení, co nám Boží Slovo přes veškerý židovský nacionalismus přesto sděluje. Jen naslouchat Kristu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Sobota, 02. srpen 2014 @ 21:24:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle jsi už přehnal. Zvrácené myšlení ovládané nenávistí. Pod rouškou boje za toho svého Boha, kterého ani trochu neznáš. Nechápeš, že pravý Bůh se obhájí sám i bez tvé zloby, kterou máš zadržet již ve dveřích?


]


Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 04. srpen 2014 @ 10:52:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je opět názorně vidět jak důležité je aby se člověk držel nejenom biblických ale i  církevních dogmat a aby ctil a poslouchal Svatého otce Františka, biskupy i kněze. Které nám Bůh dává tak jako našim předkům dával Mojžíše, Jozua, velekněze, proroky, apoštoly a světce. Abychom tak posilovali a upevňovali svou víru a pravé poznání Boha. V katolické církvi se při každé mši čtou úryvky jak ze Starého zákona, tak z Nového i z Epištoly, ty které spolu souvisejí a které se navzájem doplňují  a lidé s tím nemají problémy. Zatímco ten kdo svatou Církev popírá má nakonec problémy se vším.  Ať už je to vznešené a spravedlivé kníže Jozue, nebo cizinky v mesiánském rodokmenu které jsou pro nás symbolem a příslibem bezmezného milosrdenství, působení Božího Ducha mezi pohany a naší vlastní spásy. Popírá i své vlastní dějiny a předky a s radostí přebírá teorie Božích nepřátel. Ten kdo popírá Deuterokanonické knihy mezi ně řadí a popírá i ty kanonické. Nebo je bere jako tendenční výplody „zaostalých“ orientálců. Přestože se ve skutečnosti jedná o dílo inspirované Svatým Duchem kde není nic zbytečného a nic tam nechybí. Pokud použijeme Bibli ke zlému a pokoušíme se ji zkreslit tak se pak velice rychle obrací proti nám. Platí to co je řečeno  a psáno – tomu kdo má Bůh přidává zatímco ten kdo nemá přichází i o to co má. Bible bez Církve je jako učebnice bez školy.Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 04. srpen 2014 @ 11:03:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutníku, myslíš to dobře   a máš obětavou dětskou víru. Možná dobře, že ji máš. Ale třeba si uvědomit, že i ti církevní otcové, biskupové i kněží, kazatelé a reformátoři byli lidé, kteří se i  někdy mýlili a ne vždy byl  s nimi Duch Boží. Co je opravdu Boží, to přináší dobré ovoce.]


Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 04. srpen 2014 @ 10:57:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konkrétně z knížete Jozua si můžeme vzít příklad v jednom. V tom s jakou ochotou a láskou poslouchal Boha i Mojžíše a plnil Boží vůli. Aniž by se jí opovažoval soudit a zpochybňovat z důvodu vlastní zloby a pýchy. Aniž by si nárokoval nějaké zvláštní výhody a pocty pro sebe.Dělejme vždycky to co nám říká Bůh a Církev. Ne v minulosti a nebo možná v budoucnosti ale tady a teď.Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 04. srpen 2014 @ 11:36:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Poutníku, církev v minulosti vedla i války  a křižácké výpravy. To bylo v souladu s Duchem Božím ?


]


Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: jirda v Pondělí, 04. srpen 2014 @ 20:43:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že se jedná o dost složitou otázku, proč je tolik krutosti a zla pácháno v SZ židovským národem. Kdosi řekl, že jsou ve SZ události líčeny židovskou optikou. Jinak řečeno Když vítězství, tak pořádné. Až po kolena v krvi nepřátel. Když byl v boji nepřítel zamordován, tak z toho byla hned hromada mrtvol. Přitom přestože věřím v neomylnost Písma, tak nemohu přehlédnout mnohé rozpory ve SZ. Např. Bůh řekl Izraelitům, že je uvede do zaslíbené země a všechny obyvatele před nimi vyžene. A pak najednou přikazuje něco jiného, že je mají vyhladit do jediného atd. Možná se tam opravdu promítají nějaké židovské legendy, jak židé svou silou a schopnostmi(i bez Boha) dokázali vyhubit pohanské národy. Bude to chtít ještě mnohem víc probádat. Poslouchal jsem ten rozhovor s kazatelkou z ECM a ta to nedokázala rozumně vysvětlit, chvílemi se zamotala do svých konstrukcí, že to nemělo ani hlavu ani patu.


]


Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 05. srpen 2014 @ 08:38:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myšlenky tohoto typu nám jako lidstvu nikdy nepřinesly nic dobrého. Kdykoliv někdo začal veřejně něco takového tvrdit a my ostatní jsme k tomu aktivně nebo pasivně přispěli tak potom vždycky přišla nějaká veliká pohroma. Jako bylo třeba osvícenství, nacismus, komunismus a spousta dalších. Války, masakry, genocidy, hladomory, epidemie a jiné katastrofy. Hodně se o takových věcech uvažovalo zrovna před 1. a 2. světovou válkou. Že by mohl být člověk s odpuštěním lepší než Bůh, že nepotřebujeme Církev  a že bychom mohli spoléhat na vlastní schopnosti a zorganizovat si svět po svém. Silně to připomínalo jablko z Ráje.Tak jak to dopadlo to musí dopadnout vždycky. Ve velkém i v malém. Soustřeďme se raději na vlastní zlobu a krutost, prosme za odpuštění a pokoušejme se ji s Boží pomocí zmírňovat. Můžeme děkovat i za to že jsme sami bezvýznamní a nerozhodujeme o záležitostech tohoto světa ve větším měřítku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 05. srpen 2014 @ 10:31:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý Poutníku, myslíš to dobře, ale ve SZ údajně Pán Ježíš vede lidi k vykonání krvavé pomsty, rabování apod. Vidíš ten rozpor? Čím se lidé v dějinách inspirovali raději. Ježíšem v NZ anebo židovským myšlením a jednáním, které je prisuzováno také Ježíšovi.


]


Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: jirda v Pondělí, 04. srpen 2014 @ 21:23:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že se jedná o dost složitou otázku, proč je tolik krutosti a zla pácháno v SZ židovským národem. Kdosi řekl, že jsou ve SZ události líčeny židovskou optikou. Jinak řečeno Když vítězství, tak pořádné. Až po kolena v krvi nepřátel. Když byl v boji nepřítel zamordován, tak z toho byla hned hromada mrtvol. Přitom přestože věřím v neomylnost Písma, tak nemohu přehlédnout mnohé rozpory ve SZ. Např. Bůh řekl Izraelitům, že je uvede do zaslíbené země a všechny obyvatele před nimi vyžene. A pak najednou přikazuje něco jiného, že je mají vyhladit do jediného atd. Možná se tam opravdu promítají nějaké židovské legendy, jak židé svou silou a schopnostmi(i bez Boha) dokázali vyhubit pohanské národy. Bude to chtít ještě mnohem víc probádat. Poslouchal jsem ten rozhovor s kazatelkou z ECM a ta to nedokázala rozumně vysvětlit, chvílemi se zamotala do svých konstrukcí, že to nemělo ani hlavu ani patu.Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 05. srpen 2014 @ 08:48:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nenapadá mne jediný případ kdy by Vyvolený národ při očišťování  Svaté země od zlého zvítězil vlastní silou a nebo že by zvítězil v době kdy odpadnul od Hospodina. Ani jeden. I když to neznamená že neexistuje. Třeba jsem si ho jenom nevšimnul.Těžko můžeme tvrdit že je pro nás Církev nebo Bible neomylná a zároveň že je jen lidskou organizací nebo tendenční legendou. To nejde moc dobře dohromady.


]


Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 06. srpen 2014 @ 21:46:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, proč jsi našel chyby ve výkladu kazatelky ECM. Jediné, o čem by dalo diskutovat, pokud bychom to považovali za chybu, byla odpověď na otázku, zda si dovolit a do jaké míry měnit smysl písemného sdělení SZ. Odpověď zněla, že to záleží na každém z nás (pokud jsem si ten smysl správně vyložil). Ono totiž platí, že pokud někdo zná přesné odpovědi a všechno dokáže objasnit, ten je nejspíš zastáncem nějaké sekty. Každá ze sekt má tu nějakou svou pravdu. Za opravdového Kristovce hovoří Duch svatý v jeho nitru. a ten se nikdy nesmíří s násilím.

Já jsem to stručně popsal podle svých nejlepších vědomostí  takto, což se mnohým, slepě přijímajícím psaný záznam, nelíbí a líbit nebude:

Hospodin se tenkrát lidu zjevoval jen ústy proroků. Málokdo byl obdařen silou Svatého ducha, málokdo byl takto Bohem veden. Vše se odehrávalo na úrovni učení zákona, které, jak víme, nebylo dáno k záchraně, ale k obviňování z hříchu. My však žijeme v době, kdy je nám zjevení Hospodinovo známo v obrazu Božím, hmatatelně a přesně zaznamenaném v evangeliích. To je náš obraz, nikoliv obraz viděný bojovníkem Jozuem.

Jinak řečeno, my máme dar z nebes o dokonalém poznání toho pravého Boha, který k nám promlouvá Duchem svatým. To staří Izraelité neměli.


]


Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: jirda v Úterý, 05. srpen 2014 @ 19:45:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není divu, že ten nesoulad mezi učením Ježíše o Bohu a Starozákonním učením o Bohu je tak veliký, že teologové se tomu raději vyhýbají. Starozákonní Bůh přikazuje bez milosti pomordovat protivníky, ženy i děti. Naproti tomu novozákonní Bůh je milosrdný a odpouštějící. Pán Ježíš řekl že otcem židů je ďábel. Pokud je tomu tak, jak poznáme kdy skutečně ve SZ mluví milosrdný Bůh a kdy pisatelé dopřáli sluchu ďáblu svému otci? Možná že ta místa kde Bůh přikazuje vyvraždit celé národy jsou ve SZ inspirována špatným slyšením milosrdného Boha a nasloucháním Satanu, který chce lidi vraždit.Re: Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 06. srpen 2014 @ 08:45:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím že pokud se mezi provinilými národy nacházeli spravedliví pohani tak je náš Pán ježíš Kristus uvedl do nebeské slávy při svém zmrtvýchvstání. Že se za nás přimlouvají společně s ostatními světci a světicemi. Věřím že i z potopy světa byli takto zachráněni. Ti kteří alespoň v poslední chvíli litovali svých hříchů.
Ti kteří tvrdí že nespravedlivě umírají a trpí nevinní si obvykle neuvědomují věčný život a věčnou blaženost po tomto slzavém údolí. Kde jenom dočasně bydlíme a domov máme v Nebi. Nebo to popírají a snaží se k tomu svádět i jiné.


]


Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 06. srpen 2014 @ 08:39:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stejně je zvláštní jaká zvěrstva vždycky spáchali ti kteří si vymýšleli nesoulady mezi Starým a Novým zákonem a neuznávali ve skutečnosti ani jeden. Ignorovali všechno to co nám o tom říká náš Pán Ježíš Kristus, Bible i Církev. Veškerou lásku, harmonii a jednotu Nejsvětější Trojice. Obvykle také tvrdili že nepotřebují žádnou Církev a že jí vlastně Pán Ježíš Kristus ani nezaložil a nepostavil na svatém Petrovi. Nakonec to vede k tomu že se pokoušíme postavit na oltář sami sebe.
Pokud někdo proti sobě s odpuštěním staví Otce a Syna tak o sobě nemůže tvrdit že četl Nový zákon nebo že ho dokonce uznává. Možná jsou kořeny tohoto právě v popření rovnosti Trojice a tohle je jen další logický krok směrem do záhuby.
Pokud jsme zasaženi pokušením hodnotit a soudit Starý zákon našimi měřítky tak nám nic nebrání v tom abychom si uvědomili svou vlastní hříšnost. Pýchu a zbabělost a děkovali Bohu za to že nemáme význačnější postavení mezi lidmi které by nám dovolovalo ovlivňovat svět ještě více. Ke svému vlastnímu a pokřivenému obrazu. Abychom pokorně prosili aby nás Bůh nesoudil spravedlivě ale milosrdně. Aby nám nedával to co si zasloužíme. Nevyhýbejme se utrpení tady na zemi a děkujme za ně, berme to jako příležitost zaplatit za naše viny zavčasu a levně. Neskonale levněji a rychleji než potom v Očistci.
Pokora a přiznání vlastní viny je vždycky tou nejlepší zbraní proti pýše a pokušení. Vždycky když se setkám s tímto tématem tak si uvědomuji jak dobré je při mši číst Starý a Nový zákon společně s Epištolou, místa která spolu souvisí a naslouchat výkladu z pohledu Nového zákona. Případným zájemcům doporučuji mešní knihu neboli Misál. Velký pro každý den každých tří po sobě jdoucích liturgických let a nebo alespoň malý na neděle a svátky. Výklady v něm nejsou. Jenom ta související biblická čtení.Re: „Svaté války“ Izraele (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 19. srpen 2014 @ 09:25:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se týče té naší svaté a spravedlivé pramáti Rachab tak by mne zajímalo jak na to ti vykladači přišli a kteří to byli. Že by měla být chrámovou kněžkou a kultickou prostitutkou. Pokud by tomu tak bylo tak by pravděpodobně žila v chrámu uprostřed města a neprovozovala hospůdku a pension u hradeb. Ani by na to neměla čas a to i když město nebylo zrovna obleženo nepřítelem.Stránka vygenerována za: 0.40 sekundy