Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16158, komentáře < 7 dní: 241, komentářů celkem: 395051, adminů: 60, uživatelů: 5060  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 40 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska
·Medvedìv tvrdí, že západní termonukleární degeneráti znesvìcují køesťanství
·Proè volili evangelikálové Orbána
·23. dubna 2022 byl zvolen nový Výkonný výbor BJB
·Informace Sboru BJB v Jablonci nad Nisou o stavu ukonèení èlenství v BJB

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108061879
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje.
Vloženo Čtvrtek, 28. květen 2020 @ 09:48:27 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko

Jak tomuto máme správně rozumět?

(Ř 9:16,18)
Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává.  Písmo praví faraonovi: ‚Právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.‘  A tak se slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje ...
Tomuto místu třeba rozumět do jeho hloubky.

Bůh chce, aby byli všichni lidé spaseni. nelze si tedy toto místo vysvětlovat způsobem jakéhosi  "náladového boha", který vstupuje do lidských životů snad jen z okamžité své libovůle, nebo snad pro své pobavení.


Jak tedy tomuto místu rozumět?

Bůh je úplně svobodný a nezávislý v rozdávání svých darů. Jsou to dary nadpřirozené, daleko převyšující jakýkoli přirozený nárok, a proto není povinen je dát.

Když někoho vyvolí k víře, je to projev velkého Božího milosrdenství, ne lidského chtění, nebo lidské námahy. Jen On dává víru a po ní následující ospravedlnění tomu, jehož vůli milosrdně připravil k přijetí tohoto daru.

Tomu však nesmíme rozumět tak, jako že by  člověk byl v této věci nesvobodný. Tím totiž apoštol jen říká, že nestačí, aby někdo chtěl; ta jeho svobodná vůle musí být uvedena do pohybu a podporována od Boha.Bůh dal faraónovi moc, aby jí užíval k dobru poddaných, ale on ji zneužil k potlačování Izraelců. Však i tohoto faraónova zatvrzení užil Pán jako prostředku k vysvobození Izraelců z Egypta.

"Zatvrzuje" - řecký výraz je zde doslovným překladem hebrejského "hifíl", který může mít vedle významu kauzativního (přimět k zatvrzení) i význam permisivní (nechat zatvrdit, dopustit zatvrzení).
U faraóna zde však nejde ani o jeho spásu nebo zavržení, ani o milost jeho obrácení, nýbrž jen o způsob, jakým ho Bůh použil jako nástroje v dějinách spásy lidstva.Jestliže totiž Bůh sám "zatvrzuje", jakou může mít pak člověk odpovědnost za své jednání?
Není tím Bůh v rozporu sám se sebou?

Apoštol odpovídá nejprve poukazem na lidskou neschopnost měřit se s Bohem v moudrosti a moci a pak příkladem o hrnčíři.
Tak ani Bůh nekřivdí nikomu z lidského pokolení, když jednoho povznese, jiného však ne. Právě příkladem o hrnčířovi a hlíně Bůh často zdůrazňuje svou naprostou svobodu volby a rozhodnutí v dějinách spásy - a to ve prospěch svého lidu.
"A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. " | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. květen 2020 @ 15:09:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jak tomuto máme správně rozumět?

Stando, a ty si myslíš, že tomu rozumíš a navíc dokonce do hloubky? Jak jsi přišel k tomu, co jsi napsal? Ty ses ve svém článku zaměřil právě na tu část, na ten verš, na který jsem nekladl důraz, tj. na "zatvrzení".

Já jsem v mém komentáři, na který jsi zareagoval tímto článkem, zdůrazňoval ten 16. verš, tj. že není důležité, co chce člověk, nýbrž to, co chce Bůh. Jinými slovy řečeno, pokud člověk nechce to, co chce Bůh, nic s tím nenadělá. Ale pokud člověk chce to samé, co chce Bůh, Bůh se nad ním smiluje a dá mu milost, potom je všechno tak, jak má být podle Boha, ne podle člověka.

V 115. žalmu, 16. verši je napsáno: Nebesa, nebesa patří Hospodinu, ale zemi dal synům lidským.

To neznamená, že se vzdal vlastnictví země, nýbrž že ji svěřil člověku, aby nad ní, tzn. nade vším živým - Gn 1:26, panoval ve smyslu spravoval. V žádném případě to neznamená, že si člověk na zemi může dělat, co chce. Jde tu o zastoupení Boží vlády nad zemí, kterou má člověk vykonávat podle Boží vůle, ne, jak se mu zachce. A protože se člověk stal kvůli pádu nezpůsobilým k tomuto zastoupení, musel Bůh v osobě Syna sestoupit na zem v podobě člověka, stát se takovým člověkem, Synem člověka, který způsobilý je a bude, aby naplnil ten původní Boží záměr a nejen On sám, ale i ti, které Mu Bůh dal a které to "naučí" tím, že jim dá svůj život a vše potřebné, aby se stali Bohem v životě a přirozenosti, nikoli však v Jeho Božství, pro Jeho vyjádření a Jeho zastoupením v Boží vládě, jak bylo řečeno. 

K tomu je zapotřebí Boží milosrdenství a milost, kterou Bůh člověka zachrání a zachraňuje, aby jej obnovil podle původního a věčného Božího záměru ke svému obrazu jako svou podobu a podle Boží správy, kterou všechno spravuje a řídí, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v Něm (Ef 1:10). 
Tož tak.Re: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 29. květen 2020 @ 09:24:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jinými slovy řečeno, pokud člověk nechce to, co chce Bůh, nic s tím nenadělá. "...


Obraz našeho světa ukazuje však docela jinou skutečnost; nebo si myslíš, že Bůh chce, aby lidé sledovali pornografické kanály, aby se navzájem zabíjeli, okrádali, znásilňovali?

A přesto se toto všechno ve světě děje - protože to chtějí lidé pokřivených srdcí. A Bůh to klidně dopustí - dopustil války, násilí, nespravedlnosti - protože to lidé chtěli. Takže jsi svým tvrzením naprosto mimo realitu.


Bůh nic z toho docela určitě nechtěl - ale přesto to dopustil - protože respektuje lidskou svobodu volby - tu samou svobodu volby, ve které se člověk může také dobrovolně přimknout ke svému Stvořiteli a žít s ním vztah lásky a důvěry..


]


Re: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. květen 2020 @ 14:14:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč mluvíš o světě, když jsme mluvili o Božím milosrdenství? Proč převádíš řeč na jiné téma. Já se nebavil, nebavím a nebudu bavit o světě! Vždyť víme, že celý svět leží v tom Zlém, který vládne lidem strachem a drží je v otroctví strachu ze smrti a v moci hříchu! Zapomeň na to, že lidé ve světě jsou svobodní ! Není to pravda! 
A ještě jednou, co má společného svět s Božím milosrdenstvím?!


]


Re: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 30. květen 2020 @ 08:06:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando,
My nejsme z tohoto světa - ale stejně žijeme v tomto světě - zatím. Nemůžeme nad tímto světem zavírat oči, ignorovat ho!

Vždyť i Boží milosrdenství se projevuje také právě v tomto světě a právě pro tento svět. Aby jsme totiž my lidé s pomocí Ducha svatého obnovili tvář Země.

Dary Ducha svatého nejsou určeny snad jenom k naší osobní svatosti, ale především ke službě druhým lidem - i těm největším hříšníkům. Také je chce Bůh ve svém milosrdenství zachránit.


Ani Bůh nad tímto světem nezamhuřuje oči - vždyť ho On sám stvořil a prohlásil o něm, že je to dobré! 
To lidé svými hříchy pokřivují Boží dílo a je také v moci nás, lidí, toto pokřivení zase narovnávat - obnovovat jej do původního stavu Božího stvoření.

Nejdříve každý sám ve své rodině, mezi svými nejbližšími a následně všude a každému, kam nás Boží prozřetelnost zavede.


]


Re: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. květen 2020 @ 13:33:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, ty jsi živým svědectví o tom, že to, co tu píšeš, je iluze, že to není skutečnost, že to není pravda. Bůh se smilovává nad lidmi, ne nad světem. Bůh bude tento svět a lidi v něm soudit - spravedlivě, bez milosti, miliardy lidí zahynou. Přečti si knihu Zjevení a modli se za porozumění.


]


Re: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 28. květen 2020 @ 21:06:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
je to celkem pochopitelné, ten kdo jí dost vlákniny nebude zatvrzelý a ten kdo musí na wc, musí slít ...
v tomhle Bohy ještě nikdo neoklamal...podle ovoce se pozná stolice :)Re: A tak se Bůh slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje. (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Středa, 03. červen 2020 @ 14:04:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jj, co do člověka vchází, to z něj vychází .... například Jalapeño papričky o sobě dávají vědět cestou dovnitř i ven :-P


]


Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy