Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 252 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114710862
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR
Vloženo Úterý, 20. říjen 2020 @ 11:15:46 CEST Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Nepřihlášený

My, evangelikální křesťané ČR, shromáždění z různých denominací a sborů, si uvědomujeme, že nás náš Pán Ježíš Kristus povolal být solí a světlem našemu národu. Zároveň chceme před Bohem, sebou navzájem i světem vyznat, že již několik let toto poslání řádně neplníme. Chtěli bychom proto činit pokání ze svých hříchů, postojů i slov. Ačkoliv náš úpadek je nyní zřejmý, uvědomujeme si, že byl postupný a my jsme ze své neznalosti, ale i pohodlnosti a sobectví, na něho nebrali zřetel a neposlouchali varování, kterých se nám od Pána, skrze jeho Slovo a jím poslané služebníky, nepřetržitě dostávalo. Svůj hřích vidíme proto v těchto rovinách: 1. vůči Bohu, 2. vůči rodině, 3. vůči církvi, 4. vůči světu, přičemž jednotlivé roviny se samozřejmě prolínají a následný výčet nelze vždy chápat chronologicky.

Čeho jsme se dopouštěli


Změna řádu stvoření

 • Cítili jsme se omezeni požadavky Písma a hledali jsme osvobození od jeho závazků. Vyhledali jsme si proto sami učitele, kteří by naše muže zbavili odpovědnosti za vedení rodiny i církve, a toto břemeno jsme stále více vkládali na naše drahé ženy, které jsou nejen vzácnější, ale i slabší. Nakonec jsme převrátili Boží řád a svévolně ustanovili ženy do služeb, za něž jsme odmítali převzít odpovědnost. Abychom uklidnili naše svědomí a zakryli tak svoji pohodlnost, obviňovali jsme Boha, že je k tomu sám, v rozporu se Svým Slovem, povolal. Tak jsme ignorovali slova Písma: „Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést“. (1 Tim 2:12)

Rozvody

 • Někteří naši muži i ženy neunesli tíhu svých závazků a v marné žádosti svého těla začali svévolně opouštět své druhy a rozvádět se. Někteří rozvedení pak dokonce začali vstupovat do nových manželství a namísto pokání s vyvozením důsledků setrvávali ve svých církevních úřadech a následně takovéto jednáni tolerovali (někdy i doporučovali) druhým. Svým mlčením k takovéto praxi jsme ignorovali řadu veršů: „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží“. (Mt 5,23) Nebo: „Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný“. (1 Tim 3,2)

Autoritářství

 • S cílem vyhnout se další odpovědnosti za svůj život před Bohem a ze strachu z konfliktu s člověkem jsme v některých našich církvích dovolili vedoucím, aby  převzali kontrolu nad našimi životy. Podřídili jsme jim dokonce svoje svědomí a namísto odpovědných správců jsem z nich učinili vůdce, aby panovali nad naší vírou. Tito pak začali spolu soutěžit a chlubit se dílem, které nebylo jejich, ale Boží. To vedlo k mnoha rozdělením a devastaci lidských životů. Zapomněli jsme na verš: „Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží“. (Lk 22,25)

Snaha o zviditelnění

 • Byli jsme pohodlní a namísto nesení kříže a sebezapření jsme se zaměřili na prosazování svého vlivu, dožadovali jsme se mediální pozornosti a ve své pýše jsme se považovali za „prorocký hlas pro společnost“. Naše poselství však bylo bezobsažné a zaměřovali jsme se hlavně na formu. Cítili jsme se pak dotčeni, když nám nebyla věnována pozornost. Naplnili jsme tak slovo Písma, kdy jsme byli „jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama´“. (Mt 11,16)

Evangelium bez pokání

 • Abychom společnost zaujali a ve snaze zalíbit se lidem, jsme z evangelia odstranili pokání a naléhavost kříže a začali jsme šířit zábavu. Tím jsme se provinili vůči těm, kterým jsme zvěstovali falešné evangelium a utvrzovali je tak v lidských představách spíše, než ve svědectví Ducha svatého. S cílem vyhnout se pohoršení kříže jsme přestali mluvit o hříchu, pokání, Kristově krvi a oběti. Tvrdili jsme, že je to nesrozumitelné, a tato slova vedoucí k životu jsme nahradili neříkajícím „civilním jazykem“, který nevedl k usvědčení srdce, zarmoucení duše a usmíření viny. Milost jsme nahradili svévolí, dílo Ducha svépomocí a pastoraci psychologickými dovednostmi. Místo smrti s Kristem jsme vyučovali život v těle. Ignorovali jsme verš: „Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný“. (J 12,25)

Vzpoura vůči světské vládě

 • Ve stále větší sebestřednosti jsme se začali stavět do vzpoury a domnívat se, že právě my, osvícení křesťané, máme právo rozhodovat o tom, kdo má v naší zemi vládnout. Dokonce jsme sami začali usilovat o politický vliv, a to pod rouškou „proměny společnosti“. Ve svém vysokém sebehodnocení jsme  nerespektovali demokraticky zvolené představitele a účastnili jsme se veřejné vzpoury ve formě protivládních demonstrací a někteří naši představitelé otevřeně ventilovali svůj až nenávistný postoj. Ignorovali jsme verš: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud“. (Ř 13,1)

Přizpůsobování se světu

 • Naši kazatelé namísto zvěstování Božího slova začali psát politické komentáře, namísto Písma studovali management a stále více používali světské způsoby v naději, že si je Bůh použije. Domnívali jsme se, že světský marketing a metody řízení uplatňované v průmyslu budou fungovat v získávání konvertitů. Vedení Duchem jsme tak nahradili obecnými manuály. Ignorovali jsme biblický verš: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“. (Ř 12,2)

Falešné probuzení 

 • Aby toho velikášství nebylo málo, začali jsme spolu soutěžit v počtu členů, trumfovali jsme se svým vlivem a nezřídka jsme hledali vlastní prospěch. V této snaze jsme otevřeli své sbory falešným prorokům a učitelům, kteří nám zaslibovali velké věci, lichotili našemu egu a nekriticky jsme propadli vidině velkého probuzení, které právě nás zviditelní. Byli jsme natolik zaslepení, že jsme démonické projevy začali připisovat Duchu svatému a každého, kdo na to upozorňoval, jsme zastrašovali a ostrakizovali. Ignorovali jsme biblické varování, kde „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami". (1 Tim 4,1)  

Milování peněz

 • Jelikož náš životní styl i život našich společenství byl nákladný, postavili jsme se nepokrytě vůči celé společnosti a bezostyšně jsme se domáhali sekulárního majetku, na který jsme neměli prakticky žádný nárok. Nejprve jsme pomáhali římskokatolické církvi tento majetek, který z velké části v 17. století zkonfiskovala příslušníkům českého národa, získat, a poté jsme se otevřeně postavili proti vůli celé společnosti, abychom si vydobyli svá zdánlivá majetková práva. Nedůvěřovali jsme Bohu a Jeho zaslíbením o štědrém zaopatření. Ignorovali jsme verš: „Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět“. (LK 6,30)

Fatalismus

 • Když jsme zjistili, že tyto věci nefungují a vedou jen k frustraci a „vyhoření“, někteří propadli fatalismu. Vše přisoudili Bohu a jeho neomylně svrchované vůli a vykreslili Jej jako svévolnou bytost, nenávidící hříšníky (jako bychom jimi sami nebyli), prahnoucí po pomstě. Tento Bůh je tak vinen lidským hříchem, jelikož člověka přivedl k pádu, a svoji moc a slávu dokázal tím, že vyvolil malou skupinu lidí, zatímco ostatní ponechal své zničující a nezměnitelné vůli. Tak byla potupena Boží láska, dobrota a spravedlnost, resp. Jeho charakter. Přitom jsme ignorovali verš: „On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa“. (1 J 2, 2)

Co chceme

Nyní, tváří v tvář budoucnosti, kterou chápeme jako soud nad svým nezodpovědným jednáním a možná i počátek pronásledování, kdy sůl bude lidmi pošlapána, prosíme Boha, náš národ i sebe navzájem o upřímné odpuštění. Ve jménu Kristově se odříkáme výše uvedených bludů, postojů a činů (pokud jsme je zrovna zastávali) a apelujeme na naše církevní představitele, aby se vzdali podílu z církevních restitucí a následovali nás v postoji pokání. Zároveň odmítáme dále přispívat, ať už aktivně či pasivně svojí účastí, nebo finančně, na všechny projekty, které vycházejí z výše uvedeného. Pokud se chcete připojit, můžete svobodně a v modlitbě předložit toto prohlášení Bohu a hledat v moci Ducha svatého cestu k jeho uskutečnění ve vašich životech i v životech vašich společenství.

Toto prohlášení je dílem jediného autora, který mluví sám za sebe, a zveřejňuje je na svých stránkách, resp. je nabízí k úvaze těm, kteří se v daných postojích naleznou. Ačkoliv je nepravděpodobné, že by si církevní představitelé něco takového připustili, prohlášení může kdokoliv adoptovat.

"Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR" | Přihlásit/Vytvořit účet | 40 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 20. říjen 2020 @ 12:53:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Covid člověka disponuje k tomu, aby zpytoval své svědomí a vyznal před Bohem svůj hříchRe: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 20. říjen 2020 @ 13:16:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pár postřehů. pobožní bobci:

1. K těm rozvodům, že chřesťani nevydrží celý život s jednou a tou samou ženou. To je logické. Bobci, víte kdy vznikly ty předpisy o tom, že máš být s partnerem na celý život ? Když život trval 30 až 40 let. Ještě jednou polkněte, sedněte si v klidu a ještě jednou: Když život trval v průměru 30 až 40 let. Ano, tehdy vznikaly ty příkazy o tom, že máš vydržet s jedním a tím samým člověkem. A to není až takový problém. 10 roků s někým vydržet jde. Ale 30, 40 let? Když ten člověk se výrazně změní jak vizuálně, tak někdy i povahově? Vaše náboženství se nehodí do dnešní doby. Vaše pravidla jsou přežitá a správně píše autor článku, že je ani chřesťani nedodržují a nejsou schopni dodržet. 

2. "Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést“. (1 Tim 2:12)

No to jste si vzpomněli včas, bobci. Ano, ve vaší knize se píše o tom, že ženy mají držet hubu  a krok. Odvolejte třeba Danu Drábovou z postu  předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dosadíme tam někoho z vás, bobci. Jste chlapi, ne? Pryč s Drábovou a dáme tam třeba Willyho. Nebo že by to dělal oko? Nebo rosmano ? Nebo tele? Jste chlapi, ne? Bobci. Jste chlapi, žena má mlčet. Drábová tomu nerozumí, vy jo. 

Ty další věci z vašeho článku proberu příště. Dál jsem to nečetl, nemám tolik času. Zatím pa, pobožní bobci. Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 20. říjen 2020 @ 15:28:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Falešné probuzení 

 • Aby toho velikášství nebylo málo, začali jsme spolu soutěžit v počtu členů, trumfovali jsme se svým vlivem a nezřídka jsme hledali vlastní prospěch. V této snaze jsme otevřeli své sbory falešným prorokům a učitelům, kteří nám zaslibovali velké věci, lichotili našemu egu a nekriticky jsme propadli vidině velkého probuzení, které právě nás zviditelní. Byli jsme natolik zaslepení, že jsme démonické projevy začali připisovat Duchu svatému a každého, kdo na to upozorňoval, jsme zastrašovali a ostrakizovali. Ignorovali jsme biblické varování, kde „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami". (1 Tim 4,1)  

No jo, jenže každý esoterický jev je vždycky ze stejného ranku. Černá magie = bílá magie = křesťanství. Není mezi tím žádný rozdíl. Vždycky je to fejk. Není rozdíl mezi pravým a nepravým. Všichni jsou falešní proroci. Každý křesťan je automaticky falešný prorok. Tím  spíše, pokud to šíří ve svém okolí nebo na netu. Protože všecko,co děláte, je esoterika. Duch svatý je stejný esoterický blábol jako Hare Krišna. Všecko podvody děláte ve jménu Ježíše Krista Ducha svatého atd. Jakmile už vyslovíte slovo Duc svatý, tak lžete. Páč nic takového neexistuje. Stejně jako Ježíš Kristus. To je taky z větší části jen vymyšlená postava. Stejně jako Jehova/Hospodin. Komplet všecko, co děláte, je černá magie. Není rozdíl mezi okultními knihami a křesťanstvím. Není žádná rozdíl. Je to jedno a to samé. Jsou to jen mystifikace, kde podvodníci manipulují s hlupáky. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 20. říjen 2020 @ 19:11:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bennymu Hinnovi jeho duch svatý říká, že mají lidi padat k zemi. Katolíkům jejich duch svatý říká, že se mají modlit k Marii a svatým. Adventistům jejich duch svatý říká, že mají uctívat sobotu, ne neděli, jehovistům jejich duch svatý říká, že nesmějí jít na transfuzi krve. Všichni jste na granosalis řízeni duchem svatým a řežete se více než ateisti mezi sebou. Ateistu mezi sebou mají minimu sporů a jsou v pohodě a v klidu a ti, co jsou údajně pod vlivem ducha svatého řádí jako pominutí :-)

Co z toho vyplývá? Že buď duch svatý neexistuje, je to jen esoterický pojem, nebo existuje a je schizofrenik, každého ovládá tak, aby nesnášel ostatní :-) 

Spíše bude pravda to první. Nadpřirozeno je výmysl. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 25. říjen 2020 @ 07:19:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele bobku, jsi pěkný idiot. Na takové nesmysly nebude nikdo reagovat, alespoň doufám. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. říjen 2020 @ 07:29:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Jenom ty, Krispusi ;-)


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 13:30:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Toto prohlášení je dílem jediného autora, který mluví sám za sebe, a zveřejňuje je na svých stránkách, resp. je nabízí k úvaze těm, kteří se v daných postojích naleznou. 

  Zajímavé. 

  Autor píše "my", ale jeho dikcí a způsobem uvažování by bylo zajímavé vidět, kdo by se přidal. 

  Zveřejňuje prohlášení na Granosalis, anonymně. Na Google prohlášení zatím není k nalezení.

  Zajímalo by mne: Uvažuje/uvažoval někdo zde jako autor prohlášení? I jen v některých z těch bodů?

  CizinecRe: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 20. říjen 2020 @ 14:30:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Našla jsem stejný text na stránkách:
https://www.apologet.cz/?q=content/category/50-etika
Ale jestli je tam vložený, nebo autor těch stránek je i autorem tohoto prohlášení, to jasné není. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 20. říjen 2020 @ 14:38:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Milko,

trochu jsi mě předběhla :-) 
Váhal jsem s odkliknutím... a tu najednou.. :-)


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 15:05:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže Aleš?


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 20. říjen 2020 @ 15:22:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, řekl bych že ano.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 15:06:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
klikatelný odkaz: https://www.apologet.cz/?q=content/category/50-etika


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 15:12:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je přesnější odkaz na stránku i autora tohoto prohlášení.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 16:11:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jasně, takže asi satira nebo tak něco. Snad pohled autora na jiné lidi. Asi ne text psaný sám za sebe, z originálních postojů a svědectví, byť píše "my". 

  To by musel říci autor.

  Díky
  Toník


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 16:15:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, Aleš bývá někdy tak trochu tajuplný.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 20. říjen 2020 @ 21:48:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já myslím, že to autor myslí naprosto vážně.
Ale mluví tak nějak za jiné, to jo - za evangelikální křesťany (mezi které se počítá) , jak je vidí. ]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 08:37:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Je možné, že autor píše "my", ale nemyslí tím sebe, jen to, jak vidí druhé lidi. 

  Je možné, že nějací "my" z článku existují, ale neozvali se. K obsahu článku se přihlásil snad jen oko (v ŘKC se dějí dost divné věci, tak není divu), jinak nikdo.
 
  Toník


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 08:52:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec Církev je jedna, je svatá, je katolická, je apoštolská.  Ty se vidíš vně této Církve


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 20. říjen 2020 @ 14:35:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslím, že vím, kdo je autorem prohlášení.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 15:17:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je pořád možné, že to prohlášení sem dal Aleš, ale inkognito.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 20. říjen 2020 @ 18:24:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec hledá a pátrá a on to určitě najde. Nebude se zamýšlet, co mu chce článek říct, ale bude hledat


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 20. říjen 2020 @ 19:55:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To nevím, jestli najdu - pokud sem autor nenapíše, tak nenajdu. Ale nebude mi to vadit, tohle zrovna není věc, co by byla nutná najít.

  S tím zamýšlením jste se výjimečně při vašem psaní ve druhé osobě trefila - to se zamýšlet určitě nebudu. Přeci jen znám to psaní o druhých v podobě uvedené v článku celkem dobře už z minulosti, není nad ním co vymýšlet.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 21. říjen 2020 @ 12:23:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec, no tak se pochlub - jsi muž a nebo žena? Já to nevím. Nechybí mi to, ale ty se rád bavíš o pohlaví. Říkám tomu sexistické pra..


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. říjen 2020 @ 10:04:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tento svět byl usvědčen a přichází soud. Tak se radujme, že již brzo tahle odporná žumpa skončí.Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 21. říjen 2020 @ 10:18:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To napíše snad jen hodně špatný člověk.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. říjen 2020 @ 11:31:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. [bible.patroni.cz]


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 21. říjen 2020 @ 12:16:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve světě jsou lidé, nemáte je tedy podle křesťanského učení milovat.
Ve světě jsou zvířata, máte je snad nenávidět?
Ve tomto světě je krásná příroda, nenávidíte ji?
Lidé ze světa dělají i dobré věci, nemáte milovat i ty, kdo činí zlé?
Zvláštní je Vaše vyznání, Dzehenuti, špatné.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 21. říjen 2020 @ 14:00:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti, píše ty zklamané řeči, páč si nikoho nenašel. Já jsem ho taky odmítl, chtěl se mnou jet v noci do klubu, nereagoval jsem. Místo, aby se sebou něco udělal, tak hledá neustále vinu v druhých. 

Náboženství je sběrný tábor pro zklamané zoufalce, lůzry, potížisty. 

Dzehenuti podle fotky, kterou má na youtube, nevypadá špatně, ale problém má v hlavě. Je labilní, nestálý, no a především trpí halucinacemi, slyší hlasy, které ho posílají koupat se do řeky v Africe apod. Kdo by dokázal žít s takovým mimoňem? :-) 

A když nikoho nenašel a trpí citovou deprivací, tak by byl nejradši, aby tento svět zanikl. V tom se s ním částečně shodnu. Vzhledem k míře utrpení, kterou nesou živé organismy, si myslím, že by bývalo lepší, kdyby život nikdy nevznikl. Kdybych měl tu moc, tak před těmi miliardami roků, co vznikaly první aminokyseliny, enzymy, RNA A DNA informace a první viry a bakterie, tak do toho hodím atomovku nebo to poliju kyselinou, aby se život nevyvinul. A to přesto, že vidím život jako dobrý i špatný současně a nejsem deprivant a zažívám jak dobré, tak špatné věci. Ale celkově nepovažuji vznik života na planetách za žádnou slávu. Ty planety,  které život nemají, nemají ani žádné utrpení. Jakmile jednou vznikne život, okamžitě se váže s utrpením, protože součástí života je vždycky od určité úrovně nervová soustava, zejména CNS, a to je vždycky spojeno s utrpením a jinak to ani nejde. Takže vznik života = průser. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 07:49:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vítej, čéče ten tvůj kámoš a služebník Antikrista papež podpořil registraci nemocných. Umíš dobře překrucovat... chtěl jsem s tebou pokecat... protože jak víme sám Ježíš chodil mezi nemocné a nemocné léčil.Je fajn, jak si tady stěžuješ jak tě církev šmíruje atd... ale přitom si sám šmírák. A opět lžeš když říkáš, že jsem nikoho nenašel. Našel jsem jediného Boha a chci být jeho Svatým andělem. A pokud víš Ti se nežení atd.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 15:38:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Dzehenuti zná jménem všechny gaye na Třinecku a ptal se mě na ně. Já jsem jich znal jen zlomek, co on, takže je jasné, že se s nimi scházel. 

2. Dzehenuti  mě lákal do gay klubu uprostřed noci. Tohle heterosexuál nedělá. 

Ale věřím tomu, že kvůli náboženské víře a kvůli své psychické poruše nikoho nemá a nežije sexuálně s nikým. A odtud pramení jeho citová a sexuální deprivace, kterou neumí kompenzovat náboženskou vírou. Pochopitelně to nejde. Proto jeho volání po konci světa. Když on nemá partnera, ať ho nemá nikdo a svět raději zanikne...

Dzehenuti píše: Našel jsem jediného Boha a chci být jeho Svatým andělem. No to je alternativa homosexuálního vztahu. Nenašel chlapa, bude mít vztah s chlapem, kterého si bude představovat ve své fantazii a bude mu říkat bůh, anděl apod. Ale tento virtuální vztah ho neuspokojuje, proto chce konec světa, páč má pocit, že pak už ten vztah s tím jeho vysněným chlapem bohem andělem bude doopravdy. 

Nebude. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 20:08:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Dzehenuti  píše: Je fajn, jak si tady stěžuješ jak tě církev šmíruje 

Toho jsem si všiml až teď, původně jsem to přehlídl. Já jsem si tady nikdy nestěžoval, že by mě církev šmírovala. Nemám nic společného s žádnou církví v ČR. Není to ani technicky možné, aby to nějaká církev dělala. 

Dzehenuti  píše: "ale přitom si sám šmírák."

Nepovídej, bobku. A koho šmíruji a kde? Jakože jsem o tobě napsal, že jsi deprivant a z tvé dlouhodobé citové a sexuální deprivace pramení tvoje deprese a touha po konci světa? Na to nepotřebuji tě šmírovat. To je zákon logiky. Zákon příčiny a následku. Je to logické vyvození. Nemám tě jak šmírovat, taky to není technicky možné. Nevím, kde bydlíš a ani nevím, proč bych měl šmírovat někoho, kdo je nábožensky pominutý. Mně stačí tebe jen číst. A čtení není šmírování. Čtu jen to, co sám napíšeš. Kdybys to nepsal, nenásledoval by ani můj komentář. 

Dzehenuti  píše: A opět lžeš když říkáš, že jsem nikoho nenašel. Našel jsem jediného Boha a chci být jeho Svatým andělem. 

Takže nelžu. Nikoho nemáš. Nemáš partnera, ani partnerku. Máš jen svoji víru. A svého virtuálního ženicha Jošuu. 

Znovu říkám - neberu to ti. Jen je vidět, že ti to štěstí nepřineslo. Lidi, co někoho reálného živého mají, nechtějí konec světa. Chtějí žít a radovat se a budovat vztah s tím, koho milují. Ty však chceš zánik lidstva. Proč? Protože tvoje náboženství tě spíše požírá a tvůj fiktivní vztah k hebrejskému bohovi tě ve skutečnosti nenaplňuje, i když si to snažíš vsugerovat. 

Dzehenuti - názorně jako na dlani ukazuješ, že náboženská víra je ti k hovnu. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 23. říjen 2020 @ 10:28:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je mi líto, že s tebe falešná pozemská církev udělala takovýho ateistického chudáčka.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 07:41:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když je tento svět tak krásný….proč tedy přišel Ježíš ???


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 08:14:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti a v Ráji je krásně, ani nevíme jak moc a jednou tam budeme žít věčný život s Bohem


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 08:43:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ráj je tam kde je království nebeské.


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 08:50:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti samozřejmě


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 21. říjen 2020 @ 12:20:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti - to nevíme


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 21. říjen 2020 @ 17:25:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každá změna smýšlení, směrem k Bohu je dobrou cestou. Ale pochybuji, že zde bude změna nastartována. Ty stránky i autor jsou anonymní, jaké to může přinést ovoce? Napsat manifest a stydět se pod něj podepsat, to je vážně hodně poťouchlé. Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 21. říjen 2020 @ 18:06:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty stránky ani autor nejsou anonymní. Otázka je, jestli sem na GS dal článek autor nebo někdo jiný. Fakt, že sem dal někdo manifest jako "Nepříhlášený" může znamenat, že to autor není. Avšak jak je to ve skutečnosti ví v tuto chvíli jen autor článku. 


]


Re: Říjnový manifest evangelikálních křesťanů v ČR (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. říjen 2020 @ 08:26:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každopádně autor trefil hřebíček na hlavičku.  Klobouk dolů!Kéž by to posloužilo k zamyšlení mnohým!Stránka vygenerována za: 0.31 sekundy