Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 261 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114710738
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno
Vloženo Pátek, 05. březen 2021 @ 18:21:50 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

    Pavel se ve 12. kapitole v 1. epištole ke Korintským zabývá dary Ducha Svatého i problémy, které s tím souvisely. V korintském sboru došlo k jejich zneužití, především dary jazyků. Pavel jim píše, aby jejich nesprávné používání  napravil.   


  1Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. 
  2Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. 
 3 Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.        

Pavel nechtěl, aby korintští věřící byli v nevědomí v záležitostech duchovních darů. Pavel ale také věří, že neexistují jen dary působení či projevy  Ducha Svatého. Ostatně s těmi zlými duchy měli před obrácením korintští křesťané své zkušenosti a byli jimi zotročeni. I u model se stali svědky nadpřirozených projevů, které souvisely  se zlými duchy. Pod vlivem zlých duchů se pak zbavili kontrolou a sami nad sebou  a říkali, že dělali věci, jichž si nebyli vůbec vědomi. Nyní, když jsou spaseni, chce je Pavel naučit duchovní projevy rozsuzovat, to je rozpoznat zda se jedná o dar a projev zlých duchů nebo o skutečný dar a projev Ducha Svatého.   Prubířským kamenem je výpověď o Pánu Ježíši,  jestliže někdo řekne : Ježíš buď proklet, pak si můžeme být jisti, že mluví pod vlivem démonů neboť zlí duchové se rouhají a proklínají Ježíšovo jméno. Duch Boží by nikdy nikoho nevedl k tomu, aby se takto vyjadřoval o Spasiteli, neboť úkolem Ducha Božího je vyvyšovat Pána Ježíše.     Para překlad:   

       Co se týká projevů Božího Ducha, rád bych, abyste v té věci měli jasno. Sami víte, že modly, které jste nevšedními dary uctívali, byly mrtvé a němé. Teď se však setkáváte  s lidmi,kteří o sobě prohlašují, že jejich ústy mluví Bůh, Jak si to můžete ověřit? Spolehlivým vodítkem je vždy toto: kdo pohrdá Kristem, nejedná  z pověření Božího Ducha, A naopak: za Pána prohlašuje Krista jen ten, koho k tomu vede Duch Boží.     ·  

4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; ·  
5rozdílné služby, ale tentýž Pán; ·  
6a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.        

Pavel vyjadřuje, že  existují rozdíly ve službách v církvi. Každý děláme sice jinou práci, ale nakonec nás spojuje to, že cokoliv děláme, tak činíme pro Pána Ježíše a přitom nemyslíme na sebe, ale na to, abychom byli užiteční druhým. Duchovní dary tak mohou být rozdílné, ale pocházejí od téhož jednoho Boha. Dary způsobují,  že se  někdo se jeví úspěšnější, mocnější než  jiné osoby, Pamatujme, že tato rozdílnost nebyla dána, aby jiný byl nadřízen ostatním, ale proto, že prostě Bůh má takovou moc.   Para překlad:   

  Je mnoho rozmanitých obdarování, ale Duch je jenom jeden. Způsoby služby se mohou velice různit, Pán je však stále tentýž. Duch se projevuje rozmanitě případ od případu, ale vždycky v každém  z nás, jde o dílo téhož Boha   ·  

7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. ·  
8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, ·  9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, ·  
10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. ·  
11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.        

Když působí Duch na věřícího, tak se to projevuje tak, že mu udílí nějaký dar. Žádný věřící nemůže žíct, že by neměl dar, který by mohl uplatnit,  Ty dary nejsou dány k tomu, aby věřící je využíval k předvádění nebo k sebe uspokojování, ale kvůli pomoci jiným a aby z toho mělo křestanské společenství tedy církev užitek. Pokud má někdo dar moudrosti tak je to schopnost řešit problémy, bránit víru, řešit konflikty, poskytovat praktické rady. Dar  poznání je dar sdělování nové pravdy. Víra je schopnost darovaná Bohem  k usilování, kdy věříme Bohu a chceme plnit Boží vůli.  Dar uzdravování je zázračná moc k léčení.  Božím darem je i schopnost vyhánět démony, dar proroctví souvisí s Božím zjevením, které se týkají budoucích událostí Uvedený seznam začíná moudrostí  a končí dary jazyků. Korintští ale učinili to, že  naopak vyvýšili dar uvedený jako poslední, dar jazyků.      para:       

Jím obdarovaní jednotlivci mají každý svým způsobem složit celé církvi: jednomu Boží Duch dává schopnost moudře mluvit, jinému skvěle formulovat nejhlubší myšlenky. Jednomu dává tentýž Duch víru, která působí zázraky, jinému schopnost uzdravovat a jinému schopnost velkých činů. Někdo jeho prostřednictvím dovede tlumočit Boží poselství, jiný rozlišovat,  z jakého ducha to pochází A další je obdařen schopností mluvit jinými jazylky a další schopností takovou neznámou řeč vyložit srozumitelně. To vše je dílo jednoho a téhož Ducha, který každému jednotlivci přiděluje takové obdarováním, jaké uzná za vhodné.   

 Ve 14. kapitole pokračuje.      Další kapitolou Pavel navazuje na předchozí o lásce. Přál by si, aby korintští křesťané usilovali o lásku, protože pak bude méně konfliktů a nedorozumění a  tak prospěje do sboru. Rovněž si přeje, aby dychtili po duchovních projevech a prosili o dary Ducha. Za jeden z duchovnch darů mimo lásky považuje i dar proroctví, který vyvyšuje nad dar mluvení v jazycích. Církev v Korintu potřebovala ujasnit otázku daru mluvení jazyky, protože kvůli němu docházelo k nepořádku při bohoslužbách. Mluvení v jazycích je legitimní dar, ale věřící v Korintu jej používali jako znak nadřazenosti místo, aby jím budovali duchovní jednotu.   ·  

1Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.   ·  
2Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.        

Pavlovi se nelíbilo mluvení jazykem, aniž by někdo vyložil, co se hovoří.  K čemu to je, když lidé tomu nerozumí.  Mohl třeba vyjadřovat i něco úžasného, ale komu to prospěje, když ostatní nerozuměli. 
   ·  3Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení.     

Prorokování považoval Pavel za jev, který povzbuzuje, utěšuje a buduje církev. Navíc lidí tomu rozumějí, protože to slyší ve svém jazyce. Proroctví může obsahovat také předpověď budoucích událostí a jeho hlavním posláním je předávat lidem Boží slovo a tak je varovat, korigovat jejich chyby a povzbuzovat je.   ·  

4Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.   

Tady se Pavel domníval, že mluvení v jazycích má význam jen pro jednoho jedince, ale ne pro ostatní. Můžeš se tak klidně modlit doma, ale ve shromáždění to nemá užitek. Pavel tak přímo odsuzuje používání daru jazyků ve shromážděních, protože druhým to nepomáhá. Proroctví je dar, který buduje církev  a přináší na rozdíl od darů jazyků užitek všem.   ·  

5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení – ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.      

Pak Pavel nějak ustupuje od kritiky darů jazyku, protože si uvědomuje, že je to také dar Ducha,  ale nelze, aby stejný dar měli všichni křesťané. Nemohou všichni mluvit v jazycích ani všichni porokovat. Když mluvit jazyky ve shromáždění, pak vždy musí být výklad, aby posluchači tomu rozuměli.   Para  překlad     

 Ať je tedy láska na prvním místě. O duchovní dary také usilujte, ale především o schopnost tlumočit Boží slovo.Když někdo mluví neznámým jazykem, mluví sice o Bohu, ale lidé z toho nic nemají, protože mu nerozumějí. jestliže však někdo promluví prorocky,posluchači to pochopí a taková slova jim pomáhají, povzbuzují a podněcují. Neznámý jazyk má význam jen pro toho, kdo jím mluví, kdežto srozumitelné poselství buduje křestanské společenství. Ne že bych vám nepřál, abyste třeba všichni mluvili cizímu jazyky, ale přednost dávám tomu. abyste Boží slovo přinášeli srozumitelně, Vždyť církev má užitek jenom z toho, čemu každý může rozumět.     ·  

6Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení – jaký prospěch byste z toho měli?       

Pak následuje Pavlův příklad hudebních nástrojů. Každý nástroj vydává různé tony a podle nich poznáme, co je to za nástroj. A příjemná pro nás je právě ta rozmanitost tonů. Stejně tak polnice, zní jinak když chce vyjádřit přichystání se k boji, tak to zní jasně a nejde o monotónní dlouhý zvuk. 

   ·  7Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje? ·  
8A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?   A pokračuje dál, aby příklady aplikoval na nás jazyk     ·  
9Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!       Pokud je naše řeč nesrozumitelná, nikdo jí nerozumí a její užitek je srovnatelný  s mluvením do větru. 
Možná, že přináší jistý pocit uspokojení mluvčímu, ale nic nepomůže Božímu lidu   ·  
10Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. ·  
11Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne.       Existují různé způsoby komunikace mezi lidmi pomoci slov , ale nějak komunikují mezi sebou  i ostatní živočichové. Vždy je však důležité znát význam těchto slov či signálů. těžko se domluvíme s cizinci, když neznáme význam jejich slov   · 
  12Tak i vy: Když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve.     

Pavel se obrací na korintské věřící, aby usilovali o duchovní dary, které budují církev. Pavel je nechce odradit o duchovních darů, ale aby horlivě usilovali o duchovní projevy, které povedou k růstu církve.   ·  
13A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat.      Pokud někdo mluví jazykem, má se modlit, aby také mohl vykládat. Nebo aby mohl někdo pro něj to vykládat.   14Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.     Jestliže se někdo modlí jazykem během shromáždění tak, že jeho city se vyjadřují slovy, které nikdo nepoužívá, pak je to bez užitku. Shromáždění neví, co mluví. Má to smysl?   ·  
15Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.     

 Pavel dochází k závěru, že je v pořádku modlit se duchem, ale zároveň se má modlit tak, aby mu bylo rozumět čili  s  vědomou myslí. Totéž platí i o zpěvu.   ·  

16Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?      Když se někdo  modlí a my mu nerozumíme, jak potom můžeme vyslovit Amen. Čemu říkáme Amen? Přítomný člověk prostě tomu nerozumí. Používejme ve shromáždění  slov, kterým je rozumět.   ·  
17Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek. ·  
18Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni, ·  
19ve shromáždění však – abych poučil i druhé – raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.      

Pavel uměl  a naučil se několika jazykům. Takové jazykové vzdělání neměl  z nich nikdo.  To byly jazyky, že když jimi mluvil věděl, co říká  a věděl to i ten, v jehož jazyku hovořil.  Ale mluvit ve vytržení, tak jak mluvili někteří, po tom netoužil. On se nechtěl takovým darem převádět, protože takový dar by lidem nic nepřinášel.     Para překlad      

Řekněte sami: k čemu by vám bylo, kdybych mluvil jazyky pro vás nesrozumitelnými a nevyložil současně, v čem je poučení, co má smysl vzdělávací a co prorocký? Podívejte se třeba na hudební nástroj- nebo třeba harfu nebo varhany. Kdyby se rozezvučely všemi tony najednou, kdo by v tom poznal nějakou melodii? Anebo polnice: když zatroubí nezřetelně, kdo rozezná signál k boji? Stejně tak vaše řeč: není-li srozumitelná, nikomu nic nedá. Mluvíte do větru. Na světě se mluví stovkami cizích jazyků a kdo je zná, krásně se jimi dorozumí. Když ale na mne někdo mluví slovy , jejichž význam neznám, zůstaneme si navzájem cizinci. Vím, že usilujete o duchovní obdarování. Snažte se právě vyniknout právě v tom, co pomáhá budovat církev. Proto radím tomu, kdo mluví neznaným jazykem: modli se, abys uměl vyložit, co říkáš. Když někdo totiž hovoří takovým jazykem: modlí se sice jeho duch, ale bez účasti rozumu. Co s tím ? I já se chci  modlit vroucně, ale tak, abych se zároveň modlil rozumem. A když zpívám k Boží oslavě, chci ho chválit i svým rozumem. Jak by mohl posluchač připojit svůj souhlas k modlitbě, kdyby nerozuměl jejím slovům? I kdyby byla sebeupřímnější, nic  zní nemá. Jsem vděčný Bohu, že mne tímto darem obdaroval víc, než kohokoliv z vás. Přesto ve shromáždění povím raději pět srozumitelných vět, než tisíce slov nesrozumitelných,    

Rosmano, Pavel psal jasně!!  

"Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno" | Přihlásit/Vytvořit účet | 724 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 07:58:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zamyšlení nad darem mluvení jazyky je dnes zneužíváno ?

No, asi je. 
Zneužívá to tady například Honza noname. Povídá o tom, že je to blábolení.
I ty Františku to zneužíváš. Povídáš o tom, že je to žvatlání apod.
Zneužívá to plno lidí, kteří dar mluvení jazyky pomlouvají, zesměšňují, a vůbec netuší o co jde. A přitom si myslí, že snad jsou křesťané.Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 06. březen 2021 @ 08:31:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesto ve shromáždění povím raději pět srozumitelných vět, než tisíce slov nesrozumitelných,     

Co je to za dar? Kdo to má, ať si to provozuje doma a ne ve shromáždění. Tak to to chápe i apoštol. Mne to děsilo. Z těch lidí šel strach. Něco až satanského. Pán Ježíš takto se nechoval. A navíc šlo o lidi, kteří povahově nebyli dobří, ale fanatičtí a nepoctiví. 


]


Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Sobota, 06. březen 2021 @ 08:48:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš byl ale Františku také náboženský fanatik. Hlásal dokonce, že pro jeho jméno se mají lidé vzdát majetku a opustit své rodiny a jít s ním a že nemají pečovat o svůj pozemský život a že konec světa klepe na dveře - to je naprosto modelový příklad toho, jak fungují náb. sekty nejhrubšího zrna...
]


opakování je matkou moudrosti (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Sobota, 06. březen 2021 @ 08:35:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Všechny níže zmíněný jsem sem už v průběhu času dával, ale jak se říká - opakování je matka moudrosti:

https://www.youtube.com/watch?v=Xnpr3_8OKu0 - Justin Peters je sice sám docela hardcore věřícím křesťanem, ale jeho strefování se do charismatiků - to je snad dar od Boha...

https://www.youtube.com/watch?v=_Tp4ENcSvFc - indoktrinace křesťanskými pověrami již od útlého věku

https://www.youtube.com/watch?v=jRXW5ioxXUY - duchovní dary jsou prý věčné, zůstávájí dokonce i dekonvertitům


https://www.youtube.com/watch?v=lHUFTPfFJ6Q - a něco opravdu vtipného na závěr]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:53:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zneužívá to tady například Honza noname. Povídá o tom, že je to blábolení.

Ano, obecně je to blábolení  ale něco jsem ti k tomu napsal,  neráčil si se ani obtětovat si to přečíst a už bůbec ne přemýšlet. Jen si z toho vytrháš slova aby si ukázal svou dokonalost a napadat druhého - beru to jako tvůj osobní křesťanský přístup k bližnímu.
Mluvení jazyky lze plno lidí třeba včetně tebe a nebo také ne, jak to rozpoznáš, když nerozumíš člověku nerozumíš a ani on to neumí vysvětlit. Byla tu řeč o jedné kapitole Písma, je už zřejmé, že si z ní použil jen část která se Ti hodila do krámu - ostatní jsi vynechal klasika sekt.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }


]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 06. březen 2021 @ 18:27:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zneužívá to tady například Honza noname. Povídá o tom, že je to blábolení.

Ano, obecně je to blábolení  ale něco jsem Ti k tomu napsal,  neráčil si se ani obtěžovat si to přečíst a už vůbec ne o tom přemýšlet, soudě z tvé reakce. Vytrháváš slova z toho co řeknu a dáváš jim jiný význam, leč to je ve zdejších vodách běžné  - sekty to mají v náplni práce. Sám tomu děláš tu nejlepší reklamu.

Byla tu řeč o jedné kapitole Písma(kor 14), je už zřejmé, že si z ní použil jen část, která se Ti hodila do krámu - ostatní jsi vynechal.

H.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }


]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Středa, 10. březen 2021 @ 10:34:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Zneužívá to tady například Honza noname. Povídá o tom, že je to blábolení.
I ty Františku to zneužíváš. Povídáš o tom, že je to žvatlání apod.
Zneužívá to plno lidí, kteří dar mluvení jazyky pomlouvají, zesměšňují, a vůbec netuší o co jde. A přitom si myslí, že snad jsou křesťan

Pokud to používáš na veřejnosti a neumíš vysvětlit obsah je blábolení a žvatlání.
Ookud se takto budeš modlit či promlouvat ve svém soukromí je to čistě tvá věc. měl by si umět to rozlišit.
A předsta si hrát na soudce kdo je či není křesťan - toto počínání opravdu křesťanské není
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }


]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 10. březen 2021 @ 10:54:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Noname to je vysvětleno v Písmu svatém. Nejde o to dělat se důležitým před lidmi.
Vždycky jde o to, že ten, kdo používá dar jazyků, stojí před Bohem. No a vlastně před Hospodinem stojí celé lidstvo ať už s darem jazyků nebo bez tohoto daru. 


]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Středa, 10. březen 2021 @ 11:20:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj
Však to tak říkám.


]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 09:27:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Noname
ano, tu se strhla diskuze kolem daru jazyků, jak je popsán v Bibli.
Zneužití daru jazyků, tak to neřeším. Možná jsou tu nějací znalci.
Takže to vlastně vidíme stejně.]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 09:18:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Předně Františku :

Para překlad zahoď do koše. Jen věcí mlží a zkresluje./Rosmano, Pavel psal jasně!!  /


To určitě. Dobře že to víš.

Ale ty nepíšeš jasně.
Věci šmodrcháš, zkresluješ a převrácíš.Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 06. březen 2021 @ 09:29:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám tzv. dar jazyků dodnes, i 6 roků po dekonverzi. Není to nic nadpřirozeného. Je to nějaká schopnost mozku. 

Názor Dr. Koukolíka: 

Vážený pane magistře,
jedná se o aktivitu řečového konektomu (neuronální sítě velkého rozsahu) obvykle ve spolupráci se sítěmi dalšími.Pokud by Vás to zajímalo blíže, nahlédněte, prosím, do kapitoly Jazyk, knížky Sociální mozek, Karolinum, 2016.

v úctě a s pozdravem,
Koukolík František


A já jsem si zapisoval ta slova a dával do translate google a 50% obsahu nenašlo nic a 50% našlo portugalštinu, španělštinu nejvíce, pak jiné jazyky. Může to být třeba tím, že jsme měli předky z té oblasti, přeneslo se to nějak epigeneticky, atd. Možností je spousta. Každé děcko se rodí na svět s univerzální schopností se naučit jakýkoli jazyk světa. Nebude to nic nadpřirozeného, spíše mozek bude umět více, než tušíme. Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Neděle, 07. březen 2021 @ 17:05:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Náš mozek má uloženo mnohem víc informací než si myslíme. Jsou tam zasunuty různé podprahové informace a tak dále. Děti se rodí s určitými schopnosmi, (nadáním) hudba, jazyky atd. ale také různě postižení.
Proto se ptám a přemýšlí jazycích ale jak vidíš, je to pro mnohé těžká otázka, je mi líto, že mají jedinou odpověď Písmo, které Ti otlukou o hlavu.
H.


]


Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 09:47:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Pavel dochází k závěru, že je v pořádku modlit se duchem, ale zároveň se má modlit tak, aby mu bylo rozumět čili  s  vědomou myslí. Totéž platí i o zpěvu./


To je totální hloupost. K žádnému takovému závěru Pavel nedochází. 

Modlit se duchem a modlit se myslí se nedá zároveň.
Buď se modlí duchem, anebo se modlí myslí. 
Buď zpívá duchem, anebo zpívá myslí. Zároveň sotva.
A Pavel dělá obojí. Obojí dělá rád a s nadšením.
Někdy se modlí duchem, a někdy se modlí myslí. Někdy zpívá duchem, někdy zpívá myslí. Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 10:01:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Co s tím ? I já se chci  modlit vroucně, ale tak, abych se zároveň modlil rozumem. A když zpívám k Boží oslavě, chci ho chválit i svým rozumem./


To je co za para blbost ?

Kde Pavel něco takového říká ?Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 06. březen 2021 @ 16:47:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • 15 [www.biblenet.cz]Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.
 • 16 [www.biblenet.cz]Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš? 


 • ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:04:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  13 A protož, kdož mluví jazykem cizím, modl se, aby mohl vykládati. 14 Nebo budu-li se modliti cizím jazykem, duch můj se toliko modlí, ale mysl má bez užitku jest. 15 Což tedy jest? Modliti se budu duchem, a modliti se budu i myslí; plésati budu duchem a plésati budu i myslí. 16 Nebo kdybys ty dobrořečil Bohu duchem, kterakž ten, jenž prostý člověk jest, k tvému dobrořečení řekne Amen, poněvadž neví, co pravíš? 17

  Tuto "blbost "píše KB. Jakou Bibli máte vy letniční??


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:23:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  No, a to je úplně něco jiného než ta para blbost :

  /Co s tím ? I já se chci  modlit vroucně, ale tak, abych se zároveň modlil rozumem. A když zpívám k Boží oslavě, chci ho chválit i svým rozumem./

  Jsem ti říkal - vyhoď to do koše.

  Pavel nic takového neříká, že se chce modlit vroucně, ale tak, aby se zároveň modlil rozumem.
  Ale říká, že se bude modlit duchem (to jest v jazycích), a také se bude modlit myslí. Zná obě ty formy modlitby a obě je bude používat -> obě jsou totiž užitečné.

  A se zpěvem je to to stejné.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:40:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To se mi nezdá. Tak jednou se budu modlit Duchem a nevím , co se modlím  a pak rozumem? To pak mohu v modlitbě chválit třeba i dábla, protože nemám kontrolu. Pak nemám mozek? Typicky satanské ovládání člověka. K čemu je to nesrozumitelné mluvení pro ostatní? Pak oni také neví, co říkám? A pokud je to na veřejnosti, tak přímo děsivé. Já myslím, že pro Pavla bylo samozřejmé, že ve chvíli modlení působí obojí. Tvůj názor házím do koše. Ty se tak modlíš? Modlíš a nevíš, co říkáš a máš vypnutý mozek? Pak jde logicky jen o drmolení. Věřím, že někdo může ve chvílích vysoce intenzivní modlitby být v jakési extázi, když ani nestačí formulovat slova. Modlí se něho asi ten Duch, ale navenek je až nepříjemné. Budiš ve chvílích o samotě je to jedno. Na veřejnosti jako magické  zaříkávání . Užitek tohoto daru je tak problematický, i když jedinci možní pomáhá. Pak má druhý člověk problém vyslovit Amen, když neví za co.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:44:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Františku, proč se tak hloupě ptáš ?

  Uvádíš tady jakoby rozbor celé 14. kapitoly, poučuješ jiné, a přicházíš k tak hloupým závěrům ?

  Pavel píše jasně.
  Ale musíš používat jasné a pravdivé překlady, ne něčí dojmologii, tvářící se jako Písmo.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:47:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /To pak mohu v modlitbě chválit třeba i dábla, protože nemám kontrolu/


  Ty možná můžeš.
  Ale křesťan, který zná svého Pána, žije v Duchu svatém, a používá dar Ducha svatého, nemůže...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:11:58 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A jak mám vnímat, co se modlí jiný, když žvatlá. Ať si žvatlá doma. Proč nežvatlal Pán  Ježíš a jak nás učil se modlit? To je velký rozpor. Dary Ducha jsou něco jiného. Právě proto, že věřím Pánu, tak nemohu s takovým projevem souhlasit na veřejnosti ve shromáždění. To bychom mohli nakonec vypadat jako ti pomatení ve videu od LD.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:58:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Františku,   nedělej ze sebe hlupáčka a netvař se, že máš ohromný problém, že nevíš jak vnímat, když někdo v modlitbě žvatlá.
  Určitě už roky do žádného křesťanského společenství nechodíš, natož někam, kde někdo "žvátlá" a ty máš problém a uráží tě to.


  Ten problém máš pouze ve své hlavě a svých scestných představách.
  Společenství, kde by se lidé modlili veřejně v jazycích je v naši zemi minimum, jestli vůbec.
  A když, tak třeba jen při nějakých příležitostech, např modlitebním zápasu za nějaké velmi důležité věci.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 08:22:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Budeš se divit. Je tomu ž asi 30 let po roce 89. Bylo nás v bytě u stolu  jednoho věřícího asi šest lidí. Byl to byt kazatele AC. A najednou ke konci schůzky se kazatel začal modlit.  A brebtal jazykem, že prostě jsem nevěděl, co se děje. Pak si vzpomínám na vysílání jedné křestanské české televize.  Tam to často zaznělo a dokonce i ve zpěvu. A pak jsem to zažil i v jednom městě u církve letniční, ze které syn včas odešel. Takže to není  z mé hlavy. Pro mne strašlivé zážitky. Je to víra v Krista nebo šamanismus? Učil tohle Pán Ježíš? Když studuji Pavla, mám pocit, že to nepropagoval a měl k tomu opatrný přístup. Jinak by nepsal, že raději poví pár slov srozumitelných než tisíc nesrozumitelných.Opravdu mám problém vnímat žvatlání. Mám pocit, že jsem u šamanů a ne u křestanů.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 08:46:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  A co ?

  To tak pobouřilo tvůj "jemnocit", že do dneška jsi z toho v šoku, že.

  Bůh je živý, a jako živý se i projevuje.
  Duch svatý je skutečný, a jako takový také působí. I Jeho dary působí skutečně.

  To lidé, kteří "znají" Boha jen teoreticky, nemohou překousnout. 
  A je to vždycky pro ně nesmírný kámen pohoršení.  A to teprve kdybys byl přítomen těm dnům první církve po Letnicích - to by tě asi vynesli s mrtvicí jako Ananiáše nebo Safíru.  /Je to víra v Krista nebo šamanismus/ ?

  Františku, ty co děláš exegeze jednotlivých kapitol Písma, tváříš se jak rozumíš Pavlovi, kladeš tak hloupé otázky ?  
  Podívej se do Písma co to je.
  "A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého,  46 [www.obohu.cz]neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha."  Zajímavé, že jejich útlocit se neurazil. A slyšeli je mluvit jazyky ! Představ si to ! Takový šamanismus !!
  To Petr už mohl do konce života fňukat jako ty a "psát zamýšlení nad zneužíváním jazyků...  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 09:01:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No Franta je neuvěřitelný blbec. Chce být pobožný a současně osekat náboženství o všechny nadpřirozené esoterické projevy. Což pochopitelně nejde. Já nevím, ať si najde budhismus nebo něco, kde toho je méně. V křesťanství tvoří nadpřirozeno polovinu obsahu. Další polovina je ideologie, kdo co má a nemá dělat. Obě dvě složky, jak ideologie, tak nadpřirozeno bude v náboženství vždycky.  On by chtěl jen nějaké povidací škrobené náboženství, kde by hodní lidi povídali o hodném Ježíšovi a pak šli domů. Jenže jiní lidi to mají úplně jinak. Potřebují nasytit i touhu po zážitcích, mystice, emocích apod. Však to je to, co spoustu lidí láká na esoterice i náboženství. 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 09:30:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Možná jsem blbec, ale je třeba v tom najít to dobré. Jinak je  to jen opium.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 10:08:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty jsi puritán. Přej a bude ti přáno. Dopřej to těm lidem. Každý potřebuje nějaké opium. Pro někoho to jsou peníze, majetek. Třeba Petr Kellner ... Radovan Vítek. ... Daniel Křetínský ... Andrej Babiš ... Karel Komárek. ... Pavel Baudiš ... Pavel Tykač ... Eduard Kučera. Mají desítky miliard a dělá jim to dobře. Pro někoho je opium sex a potřebuje ho denně nebo několikrát denně. Pro někoho to je náboženství, mluvení v jazycích, modlitby. Pro někoho jiného to je siderické kyvadélko. Pro někoho to je alkohol. Nebo jiná psychotropní látka. Nebo hraní her na počítači. Nebo automaty. Pro někoho jiného to je sport, cvičení. Pro někoho hudba. Pro někoho malování obrazů. Pro někoho lezení na skály nebo lezení po výškových budovách. Hele, je tolik různých variant. 

  Ty nemáš nic, na čem bys byl závislý a co by bylo tvé opium? Jenom web granosalis? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 16:44:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale mám. Tady se však potvrzuje často, že jsem se po roce 89 nemýlil. Že jsem byl naivní tomu, že jsme křestanům věřil.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 18:52:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Americká verze křesťanství měla blíže biblické než ta evropská. A o to je to strašnější. Ale letniční sekty prokázaly náboženství medvědí službu, ale současně ukázaly základy, na nichž stojí křesťanství. V tomto musím souhlasit s Trumpetkou LD SH. I když jím lidsky pohrdám, tak v tomto on má pravdu. Přečti si, co tu píše. Tebe si Franto vážím, přesto s tebou nesouhlasím. To jsou paradoxy, no. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:16:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já si Tebe také vážím. Jsi moudrý.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:20:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /On by chtěl jen nějaké povidací škrobené náboženství, kde by hodní lidi povídali o hodném Ježíšovi a pak šli domů. /


  :-))  asi tak..

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:22:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dnes je a bylo vždy křestanství k ničemu. Nejvíce zla napáchala křestanská civilizace.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:28:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  A to povídáš těm lidem v LDN. To bych ti i věřil...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:37:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Určitě ne o žvatlání jazyků, ale o Pánu Ježíši.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:41:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A to povídáš těm lidem v LDN. To bych ti i věřil...

  Tak to mě rozesmálo. :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 16:40:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Budeš smát v LD, až tam budeš ležet bez naděje?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 18:32:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já jsem se nesmál lidem ležícím v LDN. Smál jsem se vtipu Rosmana, že tam kážeš o nebezpečnosti náboženství. Františku, ty nejsi ani ryba ani rak. Napůl pobožný fanatik, napůl dekonvertita. Ty jsi zůstal někde napůl cesty. Lidsky jsi mi blízký a i když tě osobně neznám, podle mě patříš k těm lepším lidem ze zdejšího osazenstva. Ale ideově jsi tápající dítě. Dítě, které teprve ve věku kmeta poznává, že pohádkový svět, jak si ho vysnil, je jiný. Ale přesto se nechce pohádek vzdát, protože byl na ně naučený a dlouho přisátý. 

  Co se týká mého pobytu v LDN, doufám, že až to nastane, tak v té době už bude uzákoněna možnost uspání, eutanazie. Jinak obdivuji Vlastimila Brodského. Klidně se rozepíšu proč. To byl frajer chlap.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 13. březen 2021 @ 08:06:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Víš, problém je, že dar života jsme si nikdo nevybrali, ani nijak nezasloužili.
  Je to dar od Boha, obrovský dar žít svůj život.


  Dobrovolně ukončit svůj život sebevraždou je podle mého mínění obyčejná zbabělost. (vyjma duševně nemocného, který vlivem své nepříčetnosti za své činy nenese odpovědnost.
  Je to útěk před realitou, do které jsme se (často vlastní vinou - svým způsobem života) nakonec dostali - poslední vzedmutí lidské pýchy a neschopnosti uznat vlastní fatální chyby v životě. Tak raději od reality uteču!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 13. březen 2021 @ 08:35:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko, rychle a krutě soudíš sebevrahy. Tak neuvažuje křesťan. Máš pěkně hnusné mínění. Fuj. Styď se za tu tvoji krutost!! 


  K sebevráždě dohání třeba šikana, bezvýchodnost ze situace, absence lásky, soucitu a pomoci, beznaděje, nepochopení, strašlivá opuštěnost. 

  Zapamatuj si Oko, vinu za mnohé sebevraždy nese krutá tvrdost srdce někoho jiného, či jiných!! 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Sobota, 13. březen 2021 @ 13:02:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  oko
  Dobrovolně ukončit svůj život sebevraždou je podle mého mínění obyčejná zbabělost. (vyjma duševně nemocného, který vlivem své nepříčetnosti za své činy nenese odpovědnost.
  Je to útěk před realitou, do které jsme se (často vlastní vinou - svým způsobem života) nakonec dostali - poslední vzedmutí lidské pýchy a neschopnosti uznat vlastní fatální chyby v životě. Tak raději od reality uteču!

  Poznal jsi někdy osobně nějakého člověka, který ukončil svůj života dobrovolně? Nebo se o to pokusil? 

  Krutě soudíš a nespravedlivě. 

  Nejspíš je to tvé mínění jen naučené v prostředí, které tyto lidi odmítlo pochovat a zakopalo je za hřbitovní zdí.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 13. březen 2021 @ 13:26:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Meduňko. 
  Ne nejspíš, ale zcela určitě. V katolicismu se vyučuje, že sebevražda je neodpustitelný hřích. Vyjímku tvoří pouze duševně nemocní. Jedná se o prastaré katolické definování co hříchem je a není, a jaký trest je za to či ono. 
  Oko uvažuje ve dvou intencích. Nemocí ospravedlněný sebevrah, a ničím neodpravedlnitelný zbabělý sebevrah. 
  To, že za většinou sebevražd stojí vina někoho jiného, Oku zcela uniká. 
  Tak jako mu uniká, že hlavním motivem většiny sebevražd není zbabělost, ale nesmírná zoufalost nad neutěšitelným a neřešitelným stavem. 
  Případy sebevražd mladých lidí kvůli šikaně nejsou zas tak neobvyklé. Chtěl, respektive nechtěl bych vidět jak by Oko řekl rodičům, že jejich zasebevražděné dítě kvůli nesnesitelné šikaně bylo zbabělé. Oko si jako obvykle vůbec neuvědomuje jaké nehoráznosti vypouští z ..... (ano, přesně odtud)   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:55:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Milko, osobně velmi dobře znám rodinu, kde dříve praktikovali spiritismus.

  Pak se tam oběsil otec rodiny. Za dvacet let se stejným způsobem oběsil i jeho syn. Další v pořadí - vnuk - je homosexuálem,  žije s "přítelem".

  Přisuzuji toto všechno velkému zatížení rodových kořenů hříchem předků. Nemohu nijak soudit jednotlivce, do lidských srdcí vidí jenom Bůh.
  Nemohu říci, kdo je na vině a kdo není.
  My lidé vidíme jen to vnější - ty následky zpackaných životů. A je to v té rodině docela smutné ....


  Pokud však docela zdravý a příčetný člověk přemýšlí o vlastní eutanázii - řečeno slovy Hamleta: "  Cosi shnilého je ve státě Dánském!"


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:40:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A já zase znám jednoho diskutujícího s citem buldozeru, který o sebevrazích tvrdí, že jsou zbabělci. 
  Je natolik natvrdlý a necitelný, že ani nevidí, že často k sebevraždě někoho dožené někdo jiný. Nevidí, že zlo některých lidí může mít takovou intenzitu, a vyvolá takové zoufalství a bezvýchodnost, že si oběť zla sáhne na život. 
  Často leží vina za sebevraždu na více lidech. Buzerace v práci, ve škole, doma, nešťastná láska může nakonec vyústit v sebevraždu. Všichni jsou pak viníci a v globále nikdo. Jednotlivé díly viny se sečetly, a zničily někomu život. 
  Tak se na to Oko dívej. Toto se v životě děje. Proto musíme slabé chránit, a zavčasu jejich zoufalství rozpoznat. A sebevrahy už neodsuzuj! Na život si většinou sáhne ten, kdo je totálně na dně. Říct o takovém člověku, že je zbabělcem je ohavně tvrdé.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 14. březen 2021 @ 09:17:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tady je církev nespravedlivá a krutá. Vadí ji  a považuje za velký hřích, že člověk v zoufalství spáchal sebevraždu. Nechápe důvody. Proč stejně tak nebrojí proti těm, co vraždili a zabíjeli? Když vidím v dokumentech pohřby německých bývalých nacistů a pak tam farář káže, tak je to důkazem ubohosti křestanství. Proč se těmto zločincům udělá takový pohřeb  a proč za vrahy se konají mše? Pro ubohé sebevraždy je od církve odpouzení a nesměli být pohřbíváni na hřbitovech, ale váleční zločinci jsou oslavováni. Proč je církev tak hnusná??? A to i některé evangelické. Ubohé sebevrahy odsoudí, masovým vrahům podlézá, tak je zbabělá. Copak tohle může mít původ v Kristu? Proč tak neodsuzuje i vrahy ? Bohužel je  to jen zbabělá víra, která se třese před mocnými  a jim sloužila a slouží. Křestanství je totálně dávno zničené. Proč církev utíká od kruté pravdy a reality svých zločinů. Bylo jich moc  a moc. Zajímám s e o dějiny Jižní Ameriky a je strašné, jak se tam církev chovala a komu sloužila.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:13:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zvláštní to je, zvláště když křesťanské učení učí o tom, že JK obětoval sám sebe, což je také sebevražda, ač rukou druhých. Dokonce, že přišel na svět už s tímto úmyslem a záměrem. Možná byl však také vyšinutý, tak mu Církev nejen odpustila, ale ještě jeho čin zhodnotila jako ten největší dar lidem a B-hu. A to zvláštní je zcela určitě.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:36:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak hlavně, že to tam nebylo jako v tom videu od LD. Ta událost u Kornelia byla přece důstojná. Petr byl ohromen z toho, že uvěřili v Ježíše a že projevují radost  a vděčnost Bohu. Darem Ducha je víra a ne žvatlání jazyky, kterým nikdo nerozumí. To je šamanské. Mně se nikdy tohle žvatlání nelíbilo a nevnímal tam Boha, ale spíše něco satanského. A pokud se někdo takto projevuje  opakovaně  a veřejně, tak nechápu smysl takového jednání. Je to stejný smysl jako skákání a tancování na tom videu. Podívej se na něj. To má lidi přivést ke Kristu? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 14:25:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Zase lžeš a vymýšlíš své fantasmagorie.

  /Darem Ducha je víra a ne žvatlání jazyky, kterým nikdo nerozumí. To je šamanské. /.


  Ne hochu, tak to není.

  Darem Ducha sv. je mimo jiné DAR JAZYKŮ:  1 Kor 14

  ---- Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství.

  ---- Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe,

  ----  Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí

  ----  Chci, abyste všichni mluvili jazyky,

  ----   A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.


  TO JE KŘESŤANSKÉ

  Že pro tebe to co je křesťanské je šamanské, na to jsme si už zvyklí a nijak to nepřekvapuje. 
  PROTO TVRDÍM, ŽE NEJSI KŘESŤAN.


  Křesťanským věcem se posmíváš, věci Ducha svatého znevažuješ. Dary Ducha svatého znevažuješ, Písmo svaté překrucuješ.
  Jsi šarlatán, který se nějak přichomejtl ke křesťanství omylem.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 16:10:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No, tak nejsem tím, a co jste vy.  Přísaháte na Bibli, chlubíte se dary Ducha  a pak klidně vraždíte. Jsi stejný jako ten Amík.  Křestanem jako vy a vám podobní být nemohu. Stačil mi rok 89 a všechna ta divadla a dnes vím, že mám pravdu a nenaletím na vaše lži a podvody. Jste jen zlo světa. Vás zajímá jen to žvatlání. ale ostatní a cennější Dary Ducha, které opravdu přináší dobro, jdou u vás mimo. Vám je Kristus u zadku. Jen přetvářka a lež. Vždyť vás znám a vím, co je ve vás.  Proč mne nikdo nepřesvědčí, že tyto projevy jsou od Boha? Proč jsem byl svědkem jedině žvatlání? Proč ti lidé neměli i jiné dary Ducha a na druhé straně podváděli a lhali? Nepochopíš, protože v Tobě není láska ke Kristu, ale jsi pod vlivem satanských sil a zla. A o tom je celé vaše náboženství a letniční hnutí. Proto pochází z USA, kde se přísahá na Bibli a pak vraždí. Jste hnusní lidé a falešní. Mezi takové lidi nepatřím. Vy si namlouvejte , že patříte Kristu, ale je to jen klam. Obracíte Boží Slovo tak, aby vyhovovalo vaši ideologii. Já jsem křesťan a ne jako vy křivák, který lže  a krade, který vede války a rabuje a vraždí, to je vizitka bohužel pobožných v dějinách lidstva. Živý Kristus je jiný a ve vás po něm není památky.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 18:49:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ne ne, Franto. V tomto jsi mimo. I Gregorios777 ti to psal. Jsi to ty, kdo odmítá přijmout křesťanství  se vším všudy. Ty sis vysnil nějakou sluníčkářskou verzi křesťanství. Ta ale existuje jen v tvé hlavě. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:13:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Co říkal tvůj Ježíš: 

  • Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
  • Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

  Co říkal tvůj Pavel: 

  • Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.


  Pochop konečně, že tady není prostor pro sluníčkové náboženství. Oba dva, jak Ježíš, tak Pavel tě vyzývají k boji. Boj je základem náboženství. 


  A proti komu máš bojovat? Proti nevěřícím psům jako jsem já, LD, tele a další, co nevěří v Ježíše, dále proti komunistům, proti jinak věřícím, proti esoterikům, proti ostatním názorům, proti evoluci, proti vědě, proti všemu, co není v souladu s biblí. A v souladu s biblí není nic. Takže musíš bojovat se vším, i se svým tělem, i s celou přírodou. Všechno je v rozporu s biblí. Musíš nenávidět svět. Pamatuj, že je široká cesta do záhuby a mnoho lidí po ní jde. A je jen úzká cesta, která vede do nebe. Jestli chceš být pravověrným křesťanem, musíš opustit své sluníčkové představy o hodném Ježíškovi a začít brát bibli vážně, a to celou. Pak se dáš dokupy s Rosmanem, Cizincem, a všemi dalšími křesťany. Budete společně bojovat podle instrukcí Ježíše a Pavla. Jednou ten boj vyhrajete. Porazíte všechny nevěřící psy, ateisty, komunisty, budhisty, muslimy, esoteriky, zkrátka vyhubíte jakýkoli jiný názor a nastolíte jediný správný, a to biblický. Už pak nebude, s kým byste bojovali. Akorát nevím, co budete dělat ty další miliardy roků, které budete žít věčně s pocitem vítězství. Stanete se nesmrtelní a nebude už žádný jiný nebo oponentní názor. Konečně vymizí jakákoli pluralita. Pluralita byl největší nepřítel vaší víry. Tu jednou zničíte definitivně v čele s Ježíšem, Pavlem a dalšími. Slavně vyhrajete. Unifikujete svět podle vaší bible a miliardy let bude slavit to vítězství, že jste vymazali všecko, co by se nějak lišilo nebo myslelo samostatně. 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:25:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Neboj se, nějak to rozluštím. Třeba je to úplně jinak. Ten boj si bohužel věřící vyložili podobně jako žvatlání. Bojovali  a páchali zlo. Ve jménu Ježíše zabírali svět, rabovali, vraždili a vedli války. Opravdu tohle chtěl Pán Ježíš? To by pak patřil k největším zločincům světa.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:40:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Opravdu tohle chtěl Pán Ježíš? To by pak patřil k největším zločincům světa.

  Ježíš nebyl zločinec. Nejvíce ho vystihuje, jak jezdil na oslíkovi a 40 dní se postil v poušti. Prostě blázen asketa, fantasta. Mešuge. A nebo zase měl chvíle, kdy pařil s opilci, ještě jim údajně přičaroval chlast, když došel. Prostě ode zdi ke zdi. Když se podívám na život a osobnost Ježíše, tak to byl především někdo, komu chyběl řád a zodpovědnost. Nevím, do jaké míry je ta postava fiktivní, zda je fikce autora 100% nebo je tam nějaký historický základ a na to nabalené fanstasy zkazky, ale to je v podstatě jedno. Ani jako vymyšlená postava nebo napůl vymyšlená nebo reálná, ani v jednom případě to není vzor ničeho. Byl těkavý,  nestálý, emocionální, hysterický. Proklínal, když měl hlad a nenašel jídlo na stromě. Místo aby si to jídlo vypěstoval, atd. Nadával do zmijí těm, na nichž byl existenčně závislý. Já už to nechci rozebírat dál. Zkrátka tvoje představa ideálního a hodného Ježíše je vytvořena různými parafrázemi a pozdějšími lidovými úpravami a interpretacemi. Biblický Ježíš je postava, na níž není nic k obdivu. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 06. březen 2021 @ 10:22:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Rosmano, Pavel psal jasně!!  

    Františku, Pavel psal skutečně jasně, ale to, co cituješ, nejsou často slova Pavla, ale čísi výklad.   Pavel například nepsal nic o "vytržení" - to už jsem ti psal.

    V křesťanské církvi žiji asi pětadvacet let, navštívil jsem určitě desítky různých církví a nikdy jsem nezažil, že by někdo nějak zneužíval dar jazyků. S darem jazyků jsem se potakl ještě když jsem nebyl křesťanem a přijel za mnou můj spolužák Salezián a kamarádem, a ten se v jazycích modlil - ani tehdy dar jazyků nijak nezneužíval, normálně se modlil.

    Snad u letničních jsem potkal lidi, kteří se sami rozumem naučili nějaké žvatlání patlání a vyvyšovali se tím nad druhé, že to umí, že se to naučili, to snad bylo jediné. 

    Kdo měl dar jazyků, ten se nevyvyšoval - ví, že je to dar, který Bůh dává bez zásluhy.

    Jediné zneužití daru jazyků jsem zažil spíš od lidí z různých náboženství, kteří na křesťany a křesťanství kvůli daru jazyků útočí, posmívají se a podobně. Ale to je jejich věc - jen ukazují svůj vztah ke křesťanství a darům Ducha svatého, zjevují svůj stav.

    Toník  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 06. březen 2021 @ 16:55:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano, píšeš správně, že si se s tím setkal u letničních. A to je to, co kritizuji. Pokud někdo má takové hlasové projevy v soukromí nebo při společné modlitbě s několik přáteli, tak to chápu. Ale tento dar je něco, po čem bych netoužil a ani ho záviděl. Ani Pavel po něm netoužil. To, co jsem zažil mně bylo nepříjemné. Opravdový dar jako o letnicích bylo něco jiného. To byla srozumitelná řeč, aby se evangelium o Ježíši mohlo šířit. Jinak smysl toho v ničem nevidím.   ·   15 [www.biblenet.cz]Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. ·   16 [www.biblenet.cz]Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?   I ve vytržení věřícího, bych měl vědět, co se on  modlí. Jinak nemá smysl říkat já jako posluchač  Amen.   Pěkné video poslal LD.   https://www.youtube.com/watch?v=lHUFTPfFJ6Q      Šílenství. Tady platí, že náboženství je opium. A k tomu mají sklony letniční a AC církve, kdy vypadne rozum a pak je šílenství.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:39:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /.... Ani Pavel po něm netoužil./


  A na to jsi přišel jak ?
  Je to přesně opačně. Pavel děkuje Bohu, že se modlí v jazycích více než kdokoli jiný.
  Nebylo jiného křesťana, který by se v jazycích modlil více než Pavel.

  A napomíná, aby nebránili věřícím modlit se v jazycích.


  /Opravdový dar jako o letnicích bylo něco jiného. To byla srozumitelná řeč, aby se evangelium o Ježíši mohlo šířit. Jinak smysl toho v ničem nevidím./

  Opravdový dar... bylo něco jiného.
  No to vůbec ne.
  Sesláním Ducha svatého o Letnicích, křtem Duchem, Bůh zpřístupnil všechny dary Ducha svatého, včetně modlitby v jazycích. To je také opravdový dar.

  Že ty smysl toho daru nevidíš je tvůj problém.
  Apoštol Pavel ten smysl dobře viděl a dobře popsal.
  A děkuje Bohu, že se modlí v jazycích více než jiní.
  A povzbuzuje všechny, aby nebránili jiným modlit se v jazycích.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 06. březen 2021 @ 17:50:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Chápeš bohužel Pavla tak, jak tě vyučují vaši letniční vůdci. Já to prostě cítím tak, jak mne to oslovilo.
   Nebo kdybys ty dobrořečil Bohu duchem, kterakž ten, jenž prostý člověk jest, k tvému dobrořečení řekne Amen, poněvadž neví, co pravíš? 17 Nebo ač ty dobře díky činíš, ale jiný se nevzdělává. 18 Děkuji Bohu svému, že více nežli vy všickni jazyky cizími mluvím. 19 Ale v sboru raději bych chtěl pět slov srozumitelně promluviti, abych také jiných poučil, nežli deset tisíců slov jazykem neznámým. 

  Pro Pavla cizí jazyky byly ty, které se naučil. On uměl několik jazyků a proto se všude domluvil. Ne drmolení. Tak by těžko mohl šířit evangelium. Sám říká, že nechce mluvit jazykem neznámým. Co na tom nechápeš?? Proč tak lpíš na učení své letniční sekty???


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 06. březen 2021 @ 18:01:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Začínáš zase kecat.

  A vyssávat si z prstu údajné "pravdy".


  Proč jsi potom sem vypsal celou tu 14. kapitolu Korinstským ? Abys na jejím základě mohl lhát ?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:06:41 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já vím. Ty nemůžeš přiznat pravdu. Zradil by jsi svoje přesvědčení namačkané do Tvého mozku vašimi vůdci. A ta kapitola ukazuje, jak jste zneužili Boží Slovo.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:42:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ta kapitola dobře ukazuje, jak TY ZNEUŽÍVÁŠ BOŽÍ SLOVO.

  A jak zneužíváš zamýšlení nad darem mluvení jazyky.

  Apoštolovi Pavlovi připisuješ postoje, které nezastával. A tváříš se, že jsi udělal poctivou exegezi celého textu 14. Kor.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 08:36:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Budeš se divit. Je tomu ž asi 30 let po roce 89. Bylo nás v bytě u stolu  jednoho věřícího asi šest lidí. Byl to byt kazatele AC. A najednou ke konci schůzky se kazatel začal modlit.  A brebtal jazykem, že prostě jsem nevěděl, co se děje. Pak si vzpomínám na vysílání jedné křestanské české televize.  Tam to často zaznělo a dokonce i ve zpěvu. A pak jsem to zažil i v jednom městě u církve letniční, ze které syn včas odešel. Takže to není  z mé hlavy. Pro mne strašlivé zážitky. Je to víra v Krista nebo šamanismus? Učil tohle Pán Ježíš? Když studuji Pavla, mám pocit, že to nepropagoval a měl k tomu opatrný přístup. Jinak by nepsal, že raději poví pár slov srozumitelných než tisíc nesrozumitelných.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 08:57:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Je, apoštolové věřili v šamanismus, blázínku.

  "A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého,   46 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha."


  Pro "upřímné lidi jako ty" strašlivý zážitek.

  Petr s družinou po tom hrozném zážitku u Kornelia se sebrali a utekli !
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 09:14:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Slyšeli je velebit Boha a ne žvatlat. To je rozdíl. A byla to jednorázová událost, která se neopakuje. Ti s Petrem věděli, co říkají či vyjadřují svými hlasy. Ano, takový zážitek se může stát. Lidé prožívají extázi. Tohle nebyl  pro Petra a jeho družinu strašlivý zážitek. Byli ohromeni a vnímali jejich radost. Ale to  se nedělo tam, kde Pavel viděl ve shromážděních v Korintu projevy jazyků. Proto chce tam překladatele a omezit tyto projevy na menší míru. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 09:26:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  O žvatlání mluvíš pouze ty.

  Všichni jiní, kteří mají Ducha svatého a jsou citliví na Jeho působení, vanutí, mluví o velebení Boha v jazycích.  /A byla to jednorázová událost, která se neopakuje./

  Ne, nebyla. To si zase cucáš z prstu své falešné představy.

  Tito lidé u Kornélia zrovna byli pokřtěni Duchem svatým a obdrželi dar jazyků.
  A ten dar k slávě Boží používali i nadále.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 07. březen 2021 @ 12:05:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ono už to tady psalo více lidí, ale ty jsi fakt manipulativní blbec - ty neumíš bez převracení ani citovat větu.

  B21 ...... "Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha."
  Eku ....... "Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha."
  Kr ......... "Nebo slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha."
  NIV ...... "For they heard them speaking in tongues[b] and praising God."
  KJV ...... "For they heard them speak with tongues, and magnify God. "
  NASB ... "For they were hearing them speaking with tongues and exalting God."

  Takže - slyšeli je mluvit v jazycích A chválit Boha.
             - slyšeli je (1) mluvit v jazycích
                      a      (2) chválit Boha

  Ne tedy tvůj popletený výklad - "slyšeli je v jazycích chválit Boha"

  Člověče, ty máš na výklad Bible speciální "Františkologii".


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 08. březen 2021 @ 12:35:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vy  ubožáci, běžte tancovat, kvílet jako ti v tom videu od LD. Hagin, Hinn  a jiní vám podobní, vám nevadí? Bojíte se pravdy a ta je proti vám. Žádný takový drmolící člověk nepoukazuje na Pána Ježíše. Je to jen šamanismus nebo něco podobného. Stydte se za taková divadla. Kolik toho, co mělo být dobré z křestanství, jste už zničili?? Kolik zla napáchala naše křestanská civilizace? Všichni máme kolettivní vinu, že neumíme se statečně  postavit a činit pokání. hrdost  a pýcha, že jsme něco víc, jako u toho amerického zabijáka, co nás přišel po roce 89 poučovat. Člověk, aby se pomalu styděl za, že je křestan.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 13:03:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Frantisek100, proč tak čílíte?

  V tomto byste měl vzít rozum do hrsti a zařídit se tak, jak se zařídil podle křesťanských písem Sanhedrin na radu jeho vrchního představeného:

  34 [www.obohu.cz]Tu povstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby ty lidi na chvíli vyvedli ven,   35 [www.obohu.cz]a řekl jim: „Muži Izraelci, dobře si rozvažte, co s těmito lidmi uděláte.  36 [www.obohu.cz]Neboť před nedávnem povstal Theudas a říkal, že on je někým velikým; i připojil se k němu počet asi čtyř set mužů. Byl však zabit, a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč.  37 [www.obohu.cz]Po něm povstal ve dnech soupisu Juda Galilejský a strhl za sebou lid; také on byl zničen a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni.  38 [www.obohu.cz]Proto vám nyní pravím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Je-li tento plán či toto dílo z lidí, zanikne;  39 [www.obohu.cz]je-li však z Boha, nebudete je moci zničit — abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu.“ Poslechli ho,

  Jste-li alespoň trochu moudrý a při smyslech, zařídíte se podle takové rady, tak jako tehdy Židé. Nechte to být. B-h tomu tak chce, aby to bylo zjevné všem ostatním. A byl to B-h, kdo učinil dílo křesťanství, aby se ho Židé vyvarovali. Tak byste to mohl brát i Vy. :)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 13:46:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Frantisku100, žijete v nenávisti vůči hloučkům žblebtajících křesťanů, kteří tím nikomu neubližují.

  Dnes a zítra si připomínáme smutné datum Purimu, připadajícího v roce 1944 na tyto dny 8. a 9.března, kdy násilně bylo zahlazeno jedno městečko čítající 3792 duší novodobým Hamanem:

  https://www.holocaust.cz/dejiny/ghetto-terezin/deportace-terezin/terezinsky-rodinny-tabor-v-osvetimi-birkenau-1943/


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 14:07:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A k tomu nezapomeneme na křesťanskou Evropu:

  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pogrom  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 14:10:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A nezapomeneme na to odkud fouká:

  https://www.holocaust.cz/dejiny/antisemitismus-2/historicky-vyvoj-antisemitismu/stredoveke-koreny-protizidovskych-predsudku/  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 13. březen 2021 @ 08:14:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Nějak mi to logicky skřípe.


  Pokud to byly jazyky, kterým ostatní lidé nerozuměli, jak věděli, že jimi chválí zrovna Boha? Jak to mohli vědět, když to bylo pro ně nesrozumitelné?


  Pokud to však byly cizí jazyky alespoň pro některé posluchače srozumitelné (jejich mateřština), kterou však ti lidé do té doby neznali (podobně jako apoštolové o letnicích), pak to byl skutečně dar od Ducha svatého, aby se evangelium o to účinněji šířilo do světa.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:17:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, znovu píšeš o nějakém vytržení, ale v bibli nic o vytržení v souvislosti s duchovními dary není - ani k daru jazyků, ani k daru proroctví se nepíše o vytržení. Ani u toho vytržení není potřeba. To "vytržení" sis tam asi nedomyslel ty, to si tam dodali "překladatelé", ale ty to znovu opakuješ. 

    A tak, jako si vymýšleli ti "překladatelé", vymýšlíš si ty.

    Jestli po daru jazyků netoužíš a nezávidíš ho, proč dar jazyků řešíš? Ani po jiných darech netoužíš - výklad jazyků, po daru proroctví, rozlišení duchů, slovo poznání, uzdravení ...?

    Nadepsal jsi článek "Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno", ale nenapsal jsi, jak je zneužíváno? Myslel jsi opravdu, že zamyšlení je zneužívané, nebo co je zneužívané?


    Letniční církve jsem trochu poznal a nikomu tam rozum nevypadl, nezažil jsem tam ani žádné šílenství. Jen sektářství, kdy se separovali od ostatních křesťanů, zakazovali se stýkat s lidmi z jiných církví, účastnit se života církve jinde a podobně. 

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 06. březen 2021 @ 19:03:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Frantisek100, na Váš výklad jsem se docela těšil. Jde vidět, že opravdu čtete, přemýšlíte, snažíte se pochopit. A je vidět, že jste pokročil, posunul se, takže z toho důvodu Vaše zamyšlení z mehobpohledu hodnotím kladně. Ale jen doufám, že se časem plně osvobodíte od toho vlivu, který je ve Vašem zamyšlení zřejmý - od toho, že stále jako letniční a charismatiční křesťané (i mezi římskými katolíky) pokládáte ten dar jazyků (řeči) za nějaké jazyky, které jinak v národech neexistují, nebo že jde o nějaké naprosto neznámé řeči duchovních bytostí (andělů). Z toho vyplývá už Váš úvod, že pohané při těch orgiích v extázi mluvili neznámou řečí. Korint byl město pohanské prostituce s otrokyněmi - prostitutkami z mnoha národů. Věc se má daleko jednodušeji, Frantisek100. Nikdy tam nešlo o takové žblebtání a mumlání, kterému by nerozuměl ten, kdo v tom nějakém z jazyků mluvil. Šlo jen o to, že v extázi opravdu nevěděli, co mluví - tedy ono vysvětlující "bude se modlit má duše, a bude se modlit i má mysl". Vyhnul jste se některým výrokům jako: "v myšlení nebuďte jako děti" či například "jazyky nejsou pro věřící, ale pro nevěřící", "když by vešel člověk prostý nebo nevěřící, což neřeknou, že blázníte", apod.

  Přesto jsem potěšen, hodntím Vaši úvahu kladně, jako posun k plnému pochopení textu, a mám za to, že časem tomu porozumíte, že ono blábolení a mumlàní, které přišlo do křesťanství před jen něco přes 100 lety, niidy nebylo to, co se dělo v Korintu, ať už v pohanství nebo v křesťanství.

  Držím palce. Je to docela odvaha na křesťana napsat takový výklad ;)  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 07. březen 2021 @ 12:09:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  wow, další kovanej teolog


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 09:48:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jsem velice rád, fallkniven_f1, že už nejsem křesťan.
  Vaše bláznovství s jakýmisi řečmi (jazyky), které nejsou řečí, se mne netýká.
  Vaše řeči, kterými prý chválíte B-ha, aniž víte, co říkáte, jsou jednoduše pouze duševním (říkáte tomu duchovním) zážitkem (požitkem) a nikoliv rozumovým, tedy celého člověka.
  Něco takového jen marně budete spojovat s výroky v Tanachu. Ale tak jako i v jiných věcech, je mi jasné, že se o to takoví křesťané snaží, aby si obhájili to své bláznovství.
  Je to tedy čistě křesťanská věc, co činí. A pokud to činíte mezi sebou v uzavřené společnosti, je to jen vaše věc :) 
  Frantisek100 se docela odvážně na křesťana pustil do kritiky vašeho bláznivého jednání, ve kterém vynecháváte porozumění tomu, co říkáte. A jaksi se vám nedostává toho daru porozumět těm prý jazykům, které jste obdrželi darem. Tak jsou z vás učiněni blázniví před ostatními lidmi. Jako by tomu B-h chtěl, aby to bylo zřetelné všem :)  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: fallkniven_f1 v Pondělí, 08. březen 2021 @ 10:50:20 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dyť to říkám, kovanej .... a krásně duní :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 08. březen 2021 @ 18:46:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jsem velice rád, fallkniven_f1, že už nejsem křesťan.

    Dobrý den, Voto.

    Vy jste někdy byl ten křesťan?

    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 09. březen 2021 @ 06:13:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dobrý den, Cizinče.

  Vota nebyl nikdy ten křesťan.

  Vota také nikdy nebude ten Žid.

  Vota


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 10:55:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A k té "teologii". Frantisek100 se snaží napasovat ty "jazyky" letnicko - charismatických křesťanů na to, co je psáno o jazycích - řečech národů v křesťanském listu do Korintu. Neoprostil se tedy ve svém pochopení od tohoto bláznovství, že prý B-h dává lidem dar řeči (jazyka), které nerozumí, teey že zároveň s darem řeči lidem nedává rozumové chápání toho, co mají souvisle říkat - myšlenkově uspořádanou řeč - vyslovené myšlení, kdy každé slovo dané řeči má svůj přesný význam. Prostě je stále v zajetí této představy, že člověk může říkat něco, aniž by věděl, co říká, nebo vyslovovat myšlenky slovy, kterým nerozumí. Prostě se snaží pochopit a vysvětlovat věci nikoliv srozumitelným a pochopitelným způsobem, nehledá prostý výklad. A on tu je docela zřetelný :)

  Mimochodem. Když se tak pomalu připravuji na svátek Pesach, a pročítám si, proč vlastně byl ustanoven 5. pohár pro Elijahu o sederu, a proč ty čtyři, které se pijí a ne pět, tedy proč je očekáván příchod Elijahu před příchodem Mašiacha, a jak to tak srovnávám s tím, co je o tom psáno v křesťanských písmech, a jak to křesťané vykládají, je mi zase více jasné, jak je křesťanství vzdáleno od chápání těchto věcí. A že vím i o tom, jak různí křesťané se snaží pořádat pesachový seder, vidím v jejich popisech toho přesně to stejné jako s těmi "jazyky" - nevědí vůbec, co činí :)  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Sobota, 06. březen 2021 @ 19:04:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Mohl byste začít psát pohádky, nebo i nějaké příběhy,  Františku.
  Máte bujnou fantazii a umíte si vymýšlet. 


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:03:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A jakou máš Ty fantazii? Psal jsem přece podle toho, jak je to v Božím Slově. Co jsem tam přidal? Ty máš také nějakého svého vůdce, kterému věříš? Já věřím Bibli a nic jsem tam nepřidal. Ty jsi také letniční a mluvíš nesrozumitelným jazykem, když se modlíš jako Rosmano,? A pak takoví žvatalové jdou do války zabíjet nevinné lidi, jako ten letniční pilot? Co je těžké na nepochopení? Napsal jsem už celou knihu přesně podle Dopisů do Korintu. A začínám postupně Božímu Slovu rozumět. Uvědomuji si, jak bylo zneužito. Stačí podívat se na dějiny lidstva a je to samá krev a to u národů, kteří věřili  a vyznávali Bibli. K čemu to bylo? Nejagresivnějšími lidmi byli bohužel křestané. Okupování cizích území a celých světadílů a genocida jiných lidí ( Indiánů, černochů..). Proč? Lidé si vykládali Bibli tak, aby vyhovovala jejich zlému egu a třídní vrstvě. Ježíš šel stranou anebo si ho také upravili. To je také jen fantazie?? Zavíráme oči před pravdou.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:26:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, v Božím slově není nic o "vytržení". To sis tam ale nepřidal ty, to už někdo udělal za tebe, že si to přidal k Božímu slovu, aby mátl lidi.


  Ale tvoje nápady:

   V korintském sboru došlo k jejich zneužití, především dary jazyků.
   Dary způsobují,  že se  někdo se jeví úspěšnější, mocnější než  jiné osoby
   Korintští ale učinili to, že  naopak vyvýšili dar uvedený jako poslední, dar jazyků.
   Mluvení v jazycích je legitimní dar, ale věřící v Korintu jej používali jako znak nadřazenosti místo, aby jím budovali duchovní jednotu.   

    Ty taky asi nemáš z Božího slova?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 07:43:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já tě chápu. Musíš asi hájit svoji letniční církev. Ale tohle je právě dnes. Když nemluvíš jazyky, tak nejsi celý křestan. Jsi asi něco míň. Já to vnímám tak, jak asi Pavel, a  vžívám se do jeho myšlení. V tom Korintu to neměl lehké. A dnes je to mnohem horší. Je to prostě nějaký mozkový projev. Já jsem jednou na sobě také něco podobného prožil a strašně jsem se tomu bránil. Sevřelo se mi hrdlo. Bylo to na počátku mé víry. Vím, že takto se evangelium nešíří. Z toho jde akorát strach a hlavně nemá to obsah. Ale asi to nastává ve zvláštních intimních chvílích s Bohem, možná, ale nepatří to do shromáždění a na odiv. Co jsem zažil ve shromáždění bylo opravdu jen žvatlání. A proto Pavel chtěl, aby, když už někdo takto divně mluví, aby byl tam někdo, kdo přeloží obsah. Už to samo ukazuje na zbytečnost takového jazyka, když mu bez překladu nikdo nerozumí.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 08:16:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /Ale tohle je právě dnes. Když nemluvíš jazyky, tak nejsi celý křestan. Jsi asi něco míň./  A kde to tak je DNES ?

  U vás doma na domácím shromáždění ?

  Nebo ty jezdíš po republice, po světě, navštěvuješ spousty církví a zjišťuješ jak je to dnes ? Takže můžeš autoritativně odpřísahat, že "tohle je právě dnes" ?  /Sevřelo se mi hrdlo./

  To se zpravidla stává lidem, kteří nemají Ducha svatého nebo nežijí Duchem svatým při projevu Ducha u jiných.


  Také si pamatuji před asi 40 lety, když pěvecký sbor našeho sboru byl v Polsku u moře a v neděli na jednom shromáždění. A tam silně vanul Duch svatý, lidé velebili Boha, atmosféra sbobody a uctívání, bylo i nějaké proroctví -  a naši lidé, bohužel, tam stáli jak zařezani, nic takového doposud nezažili a vůbec nebyli schopni se z přítomnosti Pána radovat.
  Já jsem to pozoroval s ohromným smutkem, kam že to ten náš sbor od dob letničního probuzení dokočíroval.  A bylo mi těch našich lidí líto.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 08:35:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Byl jsi asi u šamanů. Já tyto projevy znám jen jako divadélko. Satanský způsob, jak lidem zprotivit víru v  Krista. Podobné jako v tom videu pomatených lidí, kteří sebou mrskají jak divoši u svých totemů. Ještě si to video od LD pořádně prohlédni. A ještě se podívej na dokument Ježíš je normální. Hrozné, kam vede sektářství a šílenství. A navíc znám ještě jehovisty ovládané americkým vůdci. To už je hotové peklo. Takže to není z mé hlavy, a z reálného života a zkušeností. Těch obyčejných věřících si však vážím, někdy to jsou hodní lidé, ale v poutech sekty. Jaká je ta Tvoje sekta?? Dosud to nevím. Já nejsem v žádné.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 09:14:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Jo, byl jsem asi u šamanů, stejně jako apoštol Petr s družinou byli v domě Kornéliově u šamanů.

  Kornelius dokonale zprotivil apoštolu Petrovi víru v Krista svým "žvatláním" v jazycích, troubo.

  Že nejsi v žádné sektě ?
  Nejsi v žádné církvi, v žádném společenství.
  Vždyť ti to říkám, že nikam ani nepáchneš, a tváříš se falešně, jak přesně víš, že DNES, PRÁVĚ DNES je problém zneužívání jazyků.

  Jsi poblouzněný fanatasta teoretik. Nic víc.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 07. březen 2021 @ 12:11:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  fanatasta teoretik. .... výhodná kvalifikace na psaní scénářů k telenovelám :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:39:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  V sektě nejsem, ale poznal jsem různá letniční společenství. Zatím jsem tam viděl a slyšel jen žvatlání. Ale chápu. Každý si hájí svoje náboženství. Ona ta Bible je asi nakonec zbytečná, protože každý si ji vysvětluje po svém a někde mají i svůj překlad. Ostatně okultní praktiky jsou v každém náboženství  a bohužel typické pro letniční církve. Takže jsem měl pravdu, že se mluvení jazyky jen zneužívá. Nemá žádný význam pro poznání Krista.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 14:05:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  A zase jako o červené punčošce, dokolečka dokola.

  Ano, jen zneužíváš mluvení jazyky. Opakovaně o něm lžeš, i když se tváříš jako odborník na ap. Pavla a na porozumění Písem, obzvlášť 1 Kor 12, 14

  Jsi zatvrzelý na Ducha svatého, na Jeho nadpřirozené projevy.
  Tvé tělesné myšlení nemůže snést, že Bůh je živý a že se jako živý projevuje v těch, kteří mu uvěřili a přijímají jej, včetně darů Ducha.
  To je celé.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 16:06:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No, tak nejsem tím, a co jste vy.  Přísaháte na Bibli, chlubíte se dary Ducha  a pak klidně vraždíte. Jsi stejný jako ten Amík.  Křestanem jako vy a vám podobní být nemohu. Stačil mi rok 89 a všechna ta divadla a dnes vím, že mám pravdu a nenaletím na vaše lži a podvody. Jste jen zlo světa. Vás zajímá jen to žvatlání. ale ostatní a cennější Dary Ducha, které opravdu přináší dobro, jdou u vás mimo. Vám je Kristus u zadku. Jen přetvářka a lež. Vždyť vás znám a vím, co je ve vás.  Proč mne nikdo nepřesvědčí, že tyto projevy jsou od Boha? Proč jsem byl svědkem jedině žvatlání? Proč ti lidé neměli i jiné dary Ducha a na druhé straně podváděli a lhali? Nepochopíš, protože v Tobě není láska ke Kristu, ale jsi pod vlivem satanských sil a zla. A o tom je celé vaše náboženství a letniční hnutí. Proto pochází z USA, kde se přísahá na Bibli a pak vraždí. Jste hnusní lidé a falešní. Mezi takové lidi nepatřím. Vy si namlouvejte , že patříte Kristu, a e je to jen klam. Obracíte Boží Slovo tak, aby vyhovovalo vaši ideologii.Živý Bůh není vrah a lhář jako ten váš. Podívej se na dějiny!! 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. březen 2021 @ 19:18:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Rosmano, ty jsi někdy přísahal na bibli,  chlubil se dary Ducha a potom klidně vraždil? 

    Nebo zase František lže a pomlouvá, jako už mnohokrát?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 07. březen 2021 @ 19:26:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Jo, a ještě jsem z letadla spouštěl bomby...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:18:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale patříš k této skupině zla stejně jako židé k té, která nechala Ježíše popravit.  K lidem, který se za zločiny křestanů ani nestydí.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: fallkniven_f1 v Pondělí, 08. březen 2021 @ 10:53:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano jen marně hází hrách, na stěnově rezistentního Františka 100 :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 11:20:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No jó, když on rosmano má po ruce jen ten hrách a nic, co by bořilo zdi :)
  Spíše se divím Frantiskovi100, proč rosmana nenechá při rosmanově, zvláště když rosmano těmi jazyky prý ani nemluví, tak jako třeba i Cizinec a mám za to, že ani Milka. Takže jen teoretizují. :)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 11:23:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A co fallkniven_f1 hovoří těmi tzn. jinými jazyky? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 08. březen 2021 @ 11:57:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Moc žvaníš.

  A z cesty.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 12:05:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Naučil se snad rosmano od posledka, co jsme bavili, hovořit těmi tzv. jinými jazyky, anebo mu to bylo dáno, aby jimi hovoři!? :)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Pondělí, 08. březen 2021 @ 18:11:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vota
  "a mám za to, že ani Milka"

  Už jsem přece na Františkovu otázku odpověděla a naprosto jasně:


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 08. březen 2021 @ 18:48:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    A teoretizuješ, Milko?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Pondělí, 08. březen 2021 @ 19:19:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Doufám, že neteoretizuju:)
  Vím, co je v písmu o jazycích. Takže k teorii:)): 
  Je to dar, byl dán v některých vyjmenovaných případech. Někdy okolí rozumělo, protože ty jazyky byly jejich, ačkoli to ti, co tou řečí mluvili, nejspíš sami nevěděli co říkají.
  U Kornélia není přímo řečeno jakými jazyky mluvili. 
  V dopise do Korintu je zmínka o jazycích lidských a andělských - může se to týkat toho daru mluvit nějakým jazykem. 
  V Korintu z toho dělali zmatek, mluvili jeden přes druhého.

   Jazyky ve shromáždění by měly být vykládány, aby jim rozuměli i další. Je to spíše dar pro jednotlivce, určen k jeho osobnímu budování. Ve shromáždění pak v případě, že je vyložen.
  Ne všichni křesťané tak mluvili. 

  Dary může dát Bůh komu chce, kdy chce. Není důvod, proč by dnes nebyli  křesťané s tímto darem.
  Pokud je na shromážděních chaos a hluk, a nesrozumitelné řeči či výkřiky a žádné vysvětlení,  pak se tak jedná v rozporu s Pavlovým upozorněním. 

  A moje praxe:): 
  Já bych se na podobném jednání nepodílela, a taková shromáždění nenavštěvuju, vysvětlím proč, pokud by to někoho zajímalo.
  Nejsem ale oprávněná napravovat církve, sbory, nejsou moje, nepatří mi. Není mi svěřena autorita řešit jejich problémy. 
  Pokud někde dodržují pokyny z písma ohledně jazyků, pak nikomu nezakazuju jazykem mluvit, nekritizuju a z takového shromáždění neodcházím s rozporuplnými pocity, že tady teda už ne....:)
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 20:22:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Docela správný přístup k věci, Milko :)
  Jen v tom listu korintským není nic o tom, že by u těch mluvících v jazycích šlo o nějaké andělské jazyky :) 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 09. březen 2021 @ 07:23:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Díky, taky jsem si myslel, že jen neteoretizuješ, že si to Vota vymyslel. Alespoň jsem si nevšiml, že bys tu teoretizovala.

    Mám to podobně - neřeším, kdo se modlí jakým jazykem, ať už má dar jazyků, nebo se modlí ve svém rodném jazyce. V církvi jsou lidi z různých národů, často ani nerozumím lidem, když se modlí v rodném jazyce (anglicky, rusky, ukrajinsky, polsky...) a určitě mi to nevadí. Stejně tak mi nevadí, když se lidi modlí v jazycích - ani nevím, proč by mělo. 

    Když jsem se prvně setkal s darem jazyků, tak jsem jen přemýšlel nad tím, co a proč to je - tehdy jsem ještě nebyl křesťan, o daru jazyků jsem sice věděl, ale v ŘKC nás učili, že ten dar už se v ŘKC nevyskytuje, že byl jen na začátku církve. Ale to jen neměli informace. Ale ani tehdy mi modlitba v jazycích nevadila.

    Toník

    

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 09. březen 2021 @ 08:20:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Cizinče :)
  O teoretizování jsem psal v souvislosti s tím "darem jazyků", kdo ho má a kdo nikoliv. Kdo jím mluví a kdo nikoliv. Vy ani rosmano a a ani Milka ho nemáte, tak jako i ostatní křesťané zde a nikdy jste jím nehovořili, viďte. Takže můžete jen o tom teoretizovat :)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 08:34:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Můžeš mi vysvětlit proč si myslíš, že by člověk zrovna před tebe, provokatéra, měl házel perly jako před ta dotyčná zvířata ?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 09. březen 2021 @ 08:39:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  K věci, rosmano, k věci, ne proti mně :)
  Mluvíte těmi tzv.jnými jazyky, máte ten dar mluvit v těch tzv. jiných jazycích?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 09:28:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je nanejvýš k věci.

  Ještě jednou si přečti, co jsem ti řekl. A ber to vážně.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 09. březen 2021 @ 19:30:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tohle je nanejvýš k věci, rosmano? :

  >>


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 09. březen 2021 @ 09:42:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

   Vy ani rosmano a a ani Milka ho nemáte, tak jako i ostatní křesťané zde a nikdy jste jím nehovořili, viďte.

    Já je. Jak to mají ostatní, to nevím.

  Takže můžete jen o tom teoretizovat :)

    No, to sice můžu, ale nevím, k čemu by mi bylo takový váš nápad dělat či k čemu by to bylo někomu jinému.  

    Hezký den
    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 08. březen 2021 @ 19:58:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nečtu všechno, Milko. Takže jsem to nepochytil, ale i tak správně odhadl :)
  A rosmano také jaksi nemá ten "dar".


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. březen 2021 @ 15:48:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já tě chápu. Musíš asi hájit svoji letniční církev. 

    Ne, to mne určitě nechápeš, jen si zase dál vymýšlíš a bájíš. Žádnou letniční církev jsem si nekoupil, těžko tedy nějakou letniční církev mohu hájit, když žádnou nemám.

    Že tě to baví si takhle vymýšlet, Františku.


  Ale tohle je právě dnes. Když nemluvíš jazyky, tak nejsi celý křestan. Jsi asi něco míň. 

    A to je takhle dnes kde, Františku? Někde u tebe? 

    Dar jazyků je jeden z darů Ducha svatého. Dar jazyků ani jiné dary Duch svatého nerozlišují kdo je či není křesťan nebo kdo je celý křesťan.


  Co jsem zažil ve shromáždění bylo opravdu jen žvatlání. 

    A kdy, Františku? Dnes je neděle, byl jsi na shromáždění a něco takového jsi tam zažil? 

    O čem to píšeš?


  Je to prostě nějaký mozkový projev. Já jsem jednou na sobě také něco podobného prožil a strašně jsem se tomu bránil. Sevřelo se mi hrdlo. Bylo to na počátku mé víry. Vím, že takto se evangelium nešíří. Z toho jde akorát strach a hlavně nemá to obsah. 

    Prožil jsi něco, z čeho šel na tebe strach? Co to konkrétně bylo, můžeš napsat?  Já to vnímám tak, jak asi Pavel, a  vžívám se do jeho myšlení.


    Vnímáš to jako Pavel? 

    Vnímáš jako Pavel i to, že Pavel v souvislosti s darem jazyků nepsal nic o "vytržení"? Pokud Pavel nepsal nic o vytržení, proč stále píšeš o vytržení?

    Vnímáš třeba příkaz Pavla "A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky"? 

    Nebo že psal "Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev."? Pokud ano, proč si myslíš, že je dar jazyků zbytečný? 

    Vnímáš, že Pavel psal "Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni"? 

    Vnímáš to, že "když Pavel vložil na lidi ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali"?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 16:39:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A k čemu je jazyk, kterému lidí nerozumí? Proč Pavel má raději pár srozumitelných slov ? A prorokování? Komenský na to naletěl. Vytržení nebo extáze se bohužel u pobožných vyskytuje. Podívej se na to video od LD. Nebo se bojíš pravdy?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. březen 2021 @ 19:15:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A k čemu je jazyk, kterému lidí nerozumí? 

    Přečetl sis, co psal apoštol Pavel k čemu je takový dar od Ducha svatého?

    Pokud sis to přečetl, tak proč se ptáš?


  Vytržení nebo extáze se bohužel u pobožných vyskytuje.

    To je možné, Františku. Pobožné už léta neřeším. 

    Když jsem byl mezi pobožnými, tak se o extázi mluvilo, třeba v Medjugorje byli takový lidé, co byli v extázi. Ale to bylo daleko a neznal jsem je osobně. Já sám osobně jsem mezi pobožnými nikdy žádného člověka v extázi nepotkal a to jsem potkal hodně pobožných.

  Nebo se bojíš pravdy?

    Ne, pravdy se nebojím. Co ty odpovíš na otázky?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 08. březen 2021 @ 07:40:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  V našem městě se jako Petr asi choval i ten zabiják pilot. Také vkládal ruce na těch pár lidí, co vyzval. Nakráčeli k němu dva z OF, co koukali, kde co získat  a ukrást. Dal jim ruce na hlavu  a hrál komedii s Duchem. Nic se nestalo a ti lidé zůstali stejní jako před aktem. Divadélko bez dalších, kteří by měli odvahu k němu přijít. Má být tohle to svaté, co činil Petr?  To byl zase  můj skutečný zážitek.  Žádný strach ,ale hanba za to, že jsem křestan. S tím jedním z OF jsem pak ještě nějakou dobu bojoval a nedovolil další krádeže. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 08. březen 2021 @ 18:52:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, když ten pilot položil ruce lidem na hlavy a nic, tak se asi nechoval jako Petr, ne? 

    Na otázky odpovíš?


  A k čemu je jazyk, kterému lidí nerozumí? 

    Přečetl sis, co psal apoštol Pavel k čemu je takový dar od Ducha svatého?

    Pokud sis to přečetl, tak proč se ptáš?  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 09. březen 2021 @ 13:55:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  K čemu je mi nějaké prorokování? K čemu mluvení jazykem, kterému nikdo nerozumí? To je jak šamanismus. Proto jsem se vylekal, když jsem slyšel mluvit pastora tuhle řeč. Ostatně tak umí mluvit i nepřihlášený. Tohle přece není z Ducha Svatého? A když Hagin Hinn  a jiní letniční vystoupí před tisíci lidmi na jeviště, kde padají lidé pod jejich dotekem k zemi, tak je to také vlivem Ducha Svatého? Ještě , že to znám jen z videí. Pavel měl dar řeči, protože musel umět hovořit mnoha jazyky, když cestoval. Proč říká, že raději několik srozumitelných slov než tisíce nesrozumitelných. Ale chápu Tě, protože musíš hájit učení vašich vůdců. Ale že to nedává smysl a nemá logiku , jde stranou. Důležité je, co učí váš guru. Tak to vnímám. Tak je to ve všech sektách.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Úterý, 09. březen 2021 @ 15:32:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 16:08:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Honzo, nic ve zlém, ale jsi neskutečný ignorant a tupec.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 09. březen 2021 @ 16:46:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jaký smysl má řeč, který nikdo nerozumí a asi i sám ten řečník? A modlit se takto? Náš učil Pán Ježíš modlitbu ve smysluplných slovech. O letnicích šlo o dar, kdy lidé rozuměli. Já jsem nikdy těm případům, co jsem zažil, nerozuměl. Proč? Ty jim rozumíš? Mohl bys i je překládat, jak radí Pavel? Proč vy letničáři stále obhajujete tyhle praktiky? V čem je tento dar užitečný a přínosný? Obhajuje se až v posledních letech, kdy vznikaly letniční sekty. Do roku 89 jsem o tom neslyšel. Přišlo to k nám z ciziny podobně jako další projevy sekt. Jak to může budovat člověka? Kdyby to Bůh vyžadoval, pak by to učil  i Pán Ježíš. Žvatlání je snadno hrané jako všechny další divadla u letničářů. Nakonec chlapec, který potřeboval uzdravit ze závislosti, se oběsí a podobně manžel jedné letničářky. Proč ta církev tak podvádí? A v takové jsi? Slibuje, co nefunguje. To jsou moje zkušenosti. Je smutné, ale tohle je realita. Odvést lidi a hledající pomoc od Ježíše k podivným praktikám. To není od Boha.Viz Hagin, Hinn  a další podvodníci. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 17:57:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  /Jaký smysl má řeč, který nikdo nerozumí a asi i sám ten řečník? /  Taký smysl (a už se neptej po stopadesáté) :

  "Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe.
  Chci, abyste všichni mluvili jazyky,..
  Ty sice dobře děkuješ (jazyky),...
  Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni; (ap. Pavel)
  Ř 8:26 [www.obohu.cz]:A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. Ř 8:27 [www.obohu.cz]:A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha přimlouvá za svaté.  /Náš učil Pán Ježíš modlitbu ve smysluplných slovech./

  A nám říkal Pán Ježíš, že
  Mk 16:17 [www.obohu.cz]:Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky,


  /O letnicích šlo o dar, kdy lidé rozuměli./

  Nejen. Šlo i o všechny další dary Ducha svatého, které od doby co Duch svatý o Letnicích sestoupil, uděluje těm, kteří jsou na něj otevřeni a jsou mu poslušni. Jak o tom Píše Pavel v 1 Lor 12 a 14.  /Já jsem nikdy těm případům, co jsem zažil, nerozuměl. Proč? Ty jim rozumíš?/

  Protože jsi zatvrzelý na působení Ducha svatého a nevěříš tomu, co říká Boží slovo o Duchu svatém, o jeho projevech a darech.

  Já jsem jim vždycky rozuměl. Už od dětství. Více jak 50 let zpátky.
  A vždycky každý projev Ducha svatého byl pro mne potěšením a povzbuzením, že je mezi námi živý Bůh.  /Mohl bys i je překládat, jak radí Pavel?/

  Ne, nemohl. Ten dar nemám. To mě ale vůbec netrápí.
  V posledních 3 - 4 letech bývalo mezi námi spousty cizinců . od Číňanů, Iránců, Arménů, Iráčanů, Afričanů, Kubánců a když se nahlas modlili, asi nikdo jim nerozuměl, ale s radostí jsme se těch modliteb účastnili, protože jsme vnímali ducha, vděčnost, vztah s Bohem, který z těch lidí plyne a mohli jsme radostně říct AMEN.  /Proč vy letničáři stále obhajujete tyhle praktiky?/

  Protože jsou od Boha.
  A žili je a obhajovali letničáři prvního století, kteří jako první prožili Letnice, v čele s největším letničářem apoštolem Pavlem. A tak nás těší, že máme stejného Ducha, stejny dary a stejnou víru, jako měli oni. Bůh se za celá ta staletí nemění.


  /Do roku 89 jsem o tom neslyšel/

  Tak to jsi hodně pozadu.
  Bůh dává už dobrých 120 let prožívat lidem křest Duchem svatým (ne že by předtím to nebylo, ale bylo dost potlačeno i všelijakým falešným učením) včetně udílení darů Ducha svatého. Od roku 1967 i v katolické církvi, v kruzích Obnovy v Duchu svatém.
  A ten proud je čím dál mohutnější, ok r. 2000 bylo ve světovém měřítku asi 100 milionů charizmaticky, letničních věřících. Dneska je to asi 800 milionů.  /Kdyby to Bůh vyžadoval, pak by to učil  i Pán Ježíš./

  Pán Ježíš učil o důležitosti Ducha svatého jasně. On je ten, který křtí Duchem svatým a ohněm. On je ten, který učedníkům přikázal, aby po jeho nebevstoupení se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale čekali, až budou vyzbrojeni mocí z výsostí. Mocí Ducha svatého. Včetně Jeho darů.


  /Slibuje, co nefunguje. To jsou moje zkušenosti. /

  Ne, Bůh, Pan Ježíš, neslibuje co nefunguje.
  Tvoje zkušenosti jsou dány pohledem skeptika, který nevěří Bohu a Ježíši o Duchu svatém, jeho díle a darech.


  /To není od Boha.Viz Hagin, Hinn  a další podvodníci. /


  Ty nemáš na to, abys rozhodoval co je z Boha.

  Spoustě křesťanů, nebo "takykřesťanů"
  se také tento příběh může zdát, že není z Boha. A ejhle. Je. Je to působení Ducha Božího:

  "Nakonec se do Rámy vydal sám. Když přišel k velké cisterně, která je v Sekú, zeptal se: Kde je Samuel a David? Kdosi řekl: Hle, jsou v Nájótu u Rámy. Šel tedy směrem do Nájótu u Rámy a také na něj padl Duch Boží. Šel a přitom prorokoval, až přišel do Nájótu u Rámy. Také on si svlékl oděv a také on prorokoval před Samuelem. Celý ten den a celou noc ležel nahý. Proto se říká: Cožpak je také Saul mezi proroky?"


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Úterý, 09. březen 2021 @ 17:53:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Jozefe.

  Připadá Ti normální, když si vytrhneš větu a na té stavíš - souvislosti Ti nějak unikají ale v tvém prostředí je to běžné.

  Jazyky se neučí ve smyslu blábolení, to opravdu nejde. Nicméně výuka jazyků patří obecnému vzdělání.
  Sekty jazyky (blábolení) neučí, to asi nejde ale vyžadují jako důkaz znovuzrození. Je to velmi pochybný důkaz ale je to jejich problém.

  Nevím zda blábolení kterému nerozumí ani autor, je darem Ducha sv., přečti si o tom u sv. Pavla.

  Ježíš učil své učedníky modlit a nikoliv blábolit jazyky. To byla podstata toho, co jsem napsal.

  Když mě tady napadáš s ignoranství a tuposti, proč nereaguješ v plné souvislosti jak jsem to napsal? Možná Ti to dělá problém (důvod může být různý) ale pak to řekni a vyřízeno. Snad to není příliš požadavek.

  A prosím vyjadřuj se vůči mě slušně, bez urážek a invektiv - děláš tak špatnou reklamu nejen sobě ale i svému sboru.

  H.
  #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 18:29:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  A kterou větu že jsem si to vytrhl?


  Honzo, 
  k tomuto tématu je tu už dohromady s předešlým článkem, který také částečně se toho týká, asi 200 příspěvků. Omíláno, opakováno poněkolikáte, citována slova Písma.

  A ty pořád meleš svoje hlouposti. Tak nevím, jak jinak se takovému jevu říká než ignorantství a tupost ?  /Nicméně výuka jazyků patří obecnému vzdělání./

  Dary Ducha svatého (charizmata) nemají nic společného ani s výukou jazyků, ani se všeobecným vzděláním.  /Sekty jazyky (blábolení) neučí, to asi nejde ale vyžadují jako důkaz znovuzrození. Je to velmi pochybný důkaz ale je to jejich problém./

  To si vymýšlíš. Leda že by to dělala tak vaše sekta ?


  Jinak
  "A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil: „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“

  Petr se svou družinou podle mluvení jazyky poznali, že na tyto lidi -pohany byl vylít dar Ducha svatého. Bez toho mluvení jazyky by to asi stěží poznali a také stěží by je pokřtili.

  A to Petr s družinou nebyli sekta, což asi i při tvém ignorantství uznáš...

  Nebo
  " Pavel řekl: „Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. "

  Opět - na začátku svého duchovního života křest Duchem svatým, s mluvením jazyky.

  A ani Pavel s družinou nebyli sekta, viď.


  /Ježíš učil své učedníky modlit a nikoliv blábolit jazyky. To byla podstata toho, co jsem napsal./

  Jistě. Protože Duch svatý, moc z výsostí, ještě nebyl seslán. Ten byl seslán až Ježíš odešel do nebe.
  A Duch svatý dává těm, které pokřtí a naplní , modlitbu v jazycích, modlitbu v uchu svatém. V docela častých případech.  Tu Ježíš logicky nemohl "učit".


  /Nevím zda blábolení kterému nerozumí ani autor, je darem Ducha sv., přečti si o tom u sv. Pavla./

  Ty to  nevíš. Ale každý normální člověk, který umí číst a přečte si o tom u Pavla Kor., to ví. (až na to tvé urážlivé a zesměšňující "blábolení".

  "Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. "

  To ti nestačí ?
  Tak jednoduché a jasné větě nerozumíš ?


  A prosím, vyjadřuj se o Bohu, o Duchu svatém, o darech Ducha svatého (charizmatech) slušně. Pokud možno bez ignorantství.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Úterý, 09. březen 2021 @ 19:32:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj.

  A ty pořád meleš svoje hlouposti. Tak nevím, jak jinak se takovému jevu říká než ignorantství a tupost ?

  No a proč by tomu nemohlo být naopak ?  Nebo se cítíš nadřazený, že o sobě nepřemýšlíš ?

  Darů Ducha svatého je mnoho, proč se tu stále jen probírají jen jazyky?

  Jistě. Protože Duch svatý, moc z výsostí, ještě nebyl seslán. Kdyby si trochu lépe četl Písmo a přemýšlel takto by jsi nemluvil....

  "Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. "
  No vidíš a Bůh ví předem zač se budeš modlit (chválit, prosit děkovat, důvodů je mnoho). Proto říkám, že se můžeme modlit beze slov.  O jazyky vůbec nejde, můžeš se modlit svými slovy a zda bude modlitba upřímná záleží jen na postoji tvého srdce. Pokud k tomu potřebuješ nesrozumitelná slova - nic proti gustu ale výsledek je stejný.

  O Duchu svatém se vyjadřuji a uvažuji s úctou a pokorou, je tvojí věcí jak si to překládáš, možná jen soudíš podle sebe.

  Parafrázovat má závěrečná slova je úsměvný, stačí když je budeš respektovat.

  Kdysi jsem Tě oslovil příteli - to platí i nadále i když se názorově dost rozcházíme - dej Bůh ať se předním setkáme.

  H.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 20:02:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Snažíš se být mistrem v převrácení a realtivizovaní věcí :-)


  /jak jinak se takovému jevu říká než ignorantství a tupost ?
  No a proč by tomu nemohlo být naopak ?  Nebo se cítíš nadřazený, že o sobě nepřemýšlíš ?/


  Nemohlo by to být naopak.
  To bys mi musel doložit, které slova Písma ignorují a zatvrzele odmítám. Jak to děláš ty s mluvením jazyky.


  /Darů Ducha svatého je mnoho, proč se tu stále jen probírají jen jazyky?/

  A to se ptáš ty mě ?
  Co si vzpomínám z diskusí pod minulým článkem, byl to nějaký noname , který
  pod celkem neutrálním Františkovým článkem o Letnicích se začal navážet do daru jazyků, začal něco žvatlat o blábolení...


  /"Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. "
  No vidíš a Bůh ví předem zač se budeš modlit (chválit, prosit děkovat, důvodů je mnoho). Proto říkám, že se můžeme modlit beze slov.  O jazyky vůbec nejde, můžeš se modlit svými slovy a zda bude modlitba upřímná záleží jen na postoji tvého srdce./


  Já se mohu modlit svými slovy. To určitě.
  A Duch svatý ve mně se zase může modlit svými slovy, kterým já nerozumím, a můj vnitřní člověk se tímto buduje. Což také dělá (modlí se svými slovy). A já mu v tom nebudu překážet a filosoficky ho poučovat, že by se nemusel modlit, protože Bůh předem ví...

  Bez přestání se modlete.

  Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více, než vy všichni...

  Co tedy? Budu se modlit duchem

  Zj 5:8 [www.obohu.cz]:A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 07:55:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tvůj vnitřní člověk se buduje? Klidně se tak modlete třeba na WC, ale rozhodně ne před lidmi a na shromážděních. To, co jsem viděl, působilo děsivě. Prostě šamanismus. Pavel se tak nemodlil. A k čemu nás učil Pán Ježíš modlitbu? Mluví něco o nesrozumitelných jazycích. Kdyby věřící místo žvatlání raději žili tak, aby byli pro jiné vzorem a lidi si jich vážili  a měli je rádi. A klidně ať se modlí. Modlitba srozumitelnými slovy může i nevěřícího oslovit  a potěšit, ale tyhle šamanské projevy je Satanův trik. V Korintu toto znali i před křestanstvím.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 10. březen 2021 @ 08:10:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ty jsi Satanův trik.
  Koukol zasetý mezi pšenici.

  Ale jsi poznatelný na první pohled.
  A to i přes ty tvoje zkopírované sladkobolné "křesťanské" články, které tady vkládáš.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 08:34:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak pořádně vysvětli Tvoje jazyky. Pořád meleš něco o Duchu, ale co je to za ducha. Působíš šamansky. Pán Ježíš mluvil srozumitelným a jasným jazykem a tak se i modlil. Podobně se modlili i apoštolové. Proč by najednou bylo třeba jazyka, kterému nikdo nerozumí? Jinak žádné články jsem nezkopíroval a je to moje vlastní tvorba. A zatím jsem znal jen takové projevy, které byly nesrozumitelným žvatláním. A Pavel to neměl rád. Jinak by nepsal, že má raději pár srozumitelných slov než tisíc nesrozumitelných. A proč tuto schopnost měli lidé i před křestanstvím, třeba v Korintu? Bůh nám snad dal srozumitelný jazyk a ne žvatlání. Tohle je koukol!! Odvést věřící od Krista k šamanským projevům. A když vidím, co se děje při letničních shromážděních, kde lidé šílí jako zdrogovaní, tak to připomíná právě ty šamanské orgie a ne Krista. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 10. březen 2021 @ 08:51:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  A pořád dokola převracíš, lžeš a vymýšlíš si.

  A přes opakované nesčetněkrát vysvětlování se ptáš už po stopadesátédruhé na jedno a totéž.

  Vypadá to, že patříš do CWOKHAUZU a ne mezi normální lidi.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 09:33:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A zase neumíš argumentovat. Ty snad máš úplně vymydlený mozek svou sektou. Co je to za sektu vlastně?  Spíš na psychiatrii by mohli patřit ti lidé na videích z letničních seancí. Naštěstí jim to snad po seanci trochu opadne. Jazykové projevy, skákání, padání, křik, ječení… Rosmano, co můžeš lidem nabídnout? Tohle je křestanství? Pošli mi odkaz na nějaké mluvení jazyky na videu a k tomu překladatel. Třeba to budu vnímat vážně a s pokorou. Pošli mi nějaké důkazy o tomto mluvení. Zatím jsi sám neštastný z toho, jak nemáš nic pro řádnou a logickou argumentaci. Já to nechci úmyslně zpochybňovat,ale prostě tomu nevěřím. To, co jsem zažil, byla jen komedie a přetvářka. Na tom přece není založena víra v Krista a v Boha. Já v Boha i v Pána Ježíše stále věřím, ale ne takovým projevům. Často před sebou vidím toho chlapce, co se oběsil. Sekta, která se chlubila zázraky  a mluvením mu nepomohla. A možná stačilo léčení a další pomoc. Já ho znal jen trochu a nebyl v této sektě. Je mi ho líto.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 10. březen 2021 @ 10:04:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Nemáš žádný úděl v Duchu svatém.
  Nemáš a nikdy nebudeš mít argumenty jak zpochybnit a bořit Boží dílo.

  Boží dílo v Duchu svatém od Letnic je pevné a žádní šašci, posměvačci, pochybovači a nevěřící, včetně tebe, s tím nic nenadělají.


  Kdo má Ducha Kristova, ten miluje Krista a miluje i to, co Duch Kristův, Duch svatý dělá a váží si i jeho darů, které dává pro osobní budování a pro růst církve.

  Nikdy nebude člověk, který má Ducha Kristova, Ducha svatého, bojovat proti Duchu svatému ani proti Jeho darům milosti.

  Jsou ovšem lidé jako ty, kteří Ducha Kristova, Ducha svatého, nemají.
  Ti nejsou Kristovi, nejsou Jeho. Ani na věčnosti nebudou, pokud neopustí cesty lži, vzdoru proti Duchu svatému a nebudou z převrácení Božích cest činit pokání.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 14:27:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A co když Ducha mám, ale nechlubím se tím. Když píši, mám pocit, že někdo na mne působí. Stejně tak jsem to vnímal i při kázání, když jsem dostal příležitost mít i kázání. Lidé mi děkovali. Kdyby to nebylo od Ducha, proč by mi děkovali? Stejně tak děkovali  a měli radost ti staří lidé v LDN. Měl jsem je učit Tvoje náboženství, že když nemluví jazyky, nebudou spaseni? Ty máš Ducha  a jak se projevuje? Já nezpochybňuji působení Ducha Svatého ,ale zpochybňuji zneužívání jednoho z darů. Nikde jsem nezažil, aby někdo takto nesrozumitelně se modlil a někdo toto překládal. Přece pro posluchače je důležité, co se člověk modlí. Když jsem u jedněch věřících uslyšel prvně upřímnou modlitbu, byla to krásná srozumitelná slova a ne žvatlání. Můžeš vysvětlit v čem tento jev, na kterém si tak zakládáš, obohatí přítomné? A v jaké jsi sektě či církvi? Proto baptistům nic nemám, ale nevím, že by kladli důraz na mluvení v jazycích. Letnice měli význam především právě proto, že lidé mnoha národností rozuměli apoštolům. Šlo jasně o srozumitelný projev. Událost, která se již v takovém měřítku neopakovala. Událost, která měla smysl pro šíření evangelia. Jaký smysl má nesrozumitelný projev? Snad jen přenos určitých emocí, ale to nestačí.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Středa, 10. březen 2021 @ 18:54:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Franto, jestli chceš zůstat pobožným, měl by ses spíše modlit, abys ten dar jazyků dostal taky, a ne tu kázat proti němu. Ty jsi fakt pobožný na baterky :-) Máte to ve vaší knížce, skoro všichni jazyky mluví, ty ne. Ale bacha, někdy to trvá léta, než ten dar dostaneš. Já se o to musel modlit mnoho let, než to přišlo. Někdo to má hned po obrácení. A taky znám lidi, co se o to modlili celý život a nic...

  Třeba máš slabou víru :-) Nebo má pánbíček raději jiné pobožné :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 22:10:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak buď rád, že si se to naučil. Aspoň skončíš v nebi s Rosmanem. Třeba se budete mít nakonec rádi. Haleluja. Já už se to nenaučím. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 14:29:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A co když Ducha mám, ale nechlubím se tím. Když píši, mám pocit, že někdo na mne působí. Stejně tak jsem to vnímal i při kázání, když jsem dostal příležitost mít i kázání. Lidé mi děkovali. Kdyby to nebylo od Ducha, proč by mi děkovali? Stejně tak děkovali  a měli radost ti staří lidé v LDN. Měl jsem je učit Tvoje náboženství, že když nemluví jazyky, nebudou spaseni? Ty máš Ducha  a jak se projevuje? Já nezpochybňuji působení Ducha Svatého ,ale zpochybňuji zneužívání jednoho z darů. Nikde jsem nezažil, aby někdo takto nesrozumitelně se modlil a někdo toto překládal. Přece pro posluchače je důležité, co se člověk modlí. Když jsem u jedněch věřících uslyšel prvně upřímnou modlitbu, byla to krásná srozumitelná slova a ne žvatlání. Můžeš vysvětlit v čem tento jev, na kterém si tak zakládáš, obohatí přítomné? A v jaké jsi sektě či církvi? Proto baptistům nic nemám, ale nevím, že by kladli důraz na mluvení v jazycích. Letnice měli význam především právě proto, že lidé mnoha národností rozuměli apoštolům. Šlo jasně o srozumitelný projev. Událost, která se již v takovém měřítku neopakovala. Událost, která měla smysl pro šíření evangelia. Jaký smysl má nesrozumitelný projev? Snad jen přenos určitých emocí, ale to nestačí. Já nestojím proti Duchu Svatému a proti Pánu Ježíši,ale proti falešným křestanům ovládaných sektami a jejich učením. Kdo Tě svedl? Co je to za sektu?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 13. březen 2021 @ 08:34:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."A co když Ducha mám, ale nechlubím se tím. Když píši, mám pocit, že někdo na mne působí. Stejně tak jsem to vnímal i při kázání, když jsem dostal příležitost mít i kázání. Lidé mi děkovali. "...  To jsou právě naprosto soukromé věci, které nikdo nepublikuje (do detailu - jen naznačí), jinak by byl necudný.

  Ten, kdo vypráví, co všechno krásného vykonal a jaké mystické zážitky zažil, to je buď lhář, nebo člověk nestydatý.  Když je to opravdové, tak je to nepublikovatelné - leda že ho Bůh donutí, aby to řekl kvůli povzbuzení a příkladu pro ostatní,

  a i potom to většinou ten člověk vypráví raději ve třetí osobě, jako o někom jiném.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 13. březen 2021 @ 10:55:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Na tomto komentáři Cizinče je vidět to, o čem jsem minule psal. 
  Sleduješ jak v souvislosti s otevíráním niterna píše o necudnosti. A že zrovna takový hulvát píše o necudnosti. O (ne) cudnost se v žádném připadě nejedná. Jedná se o handicap duchovně sensdílet. 
  Duchovní niterné sdílení je u křesťanů samozřejmostí. U modlářů je jejich duchovní nitro natolik zacyklené do lží, že přístup do něho mají jenom oni. Strašlivé je, že i kdyby chtěl popsat toto nitro, tak to nyní bez vysbobozující moci boží ani nedokáže. Proto ty hloupé kecy o necudnostech.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 08:46:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Křesťané běžně sdílí svůj život s Bohem. 

    To je ale dané tím, že život s Bohem a zkušenosti s ním jsou zkušenosti běžné, reálné, něco, co se dá normálně popsat slovy, tak jako to třeba udělal autor Skutků apoštolů. Také tím, že křesťané rádi sdílí Boží skutky - to, co Bůh v jejich životě udělal, jak jim změnil život, co spolu zažili. Samozřejmostí je sdílení i niterného života s Bohem, protože to je něco, co mají křesťané společné, rozumí si v tom.    I lidé, kteří se věnovali službě modlám, dokáží popsat svoje nitro. 

    Často sem dávám odkaz na jedno konkrétní svědectví, které velmi výstižně popisuje to, co jsme žili. Popsal bych svou zkušenost se službou temnotě velmi podobně a myslím, že ten popis je srozumitelný. Teda pro mne, kdo téma žil - možná pro toho, kdo nezažil, co se v tom svědectví píše, to bude nepochopitelné a cizí.

    Na druhou stranu chápu, že když má někdo nějaké excitované mystické zážitky, že je nedokáže popsat, nebo nechce. Ale s tím zkušenost nemám. Pochybuju, že je má oko - to by se za ta léta alespoň zmínil.

    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 08:33:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ten, kdo vypráví, co všechno krásného vykonal a jaké mystické zážitky zažil, to je buď lhář, nebo člověk nestydatý.


    Ahoj Stando.

    A vizionáři v Medjugorje, Bernadetta Soubirous, pater Pio či Don Bosco jsou pro tebe která z těchto dvou možností? 

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:25:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jako už tradičně - já o voze, ty o koze.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:11:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, psal jsi o lidech, co vypráví "co všechno krásného vykonal a jaké mystické zážitky zažil" a napsal jsi o nich, že takový člověk je buď lhář, nebo člověk nestydatý.

    A to určitě píšeš sám za sebe, z tvého života. Psal jsi to za sebe, z tvého života?

    Znám Z ŘKC pár lidí, kteří vypráví, co krásného vykonali, nebo jaké mystické zážitky zažili.

    Vizionáři v Medjugorje, 

    Bernadetta Soubirous, 

    Pater Pio 

    Don Bosco
   
    Znám z ŘKC ještě pár dalších - Svatého Františka...

    Tak se ptám: Do které ze dvou kategorií řadíš tyto lidi podle tvého členění, co jsi uvedl?

    Kde je v tématu ten tvůj vůz nebo koza?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Středa, 10. březen 2021 @ 10:18:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Jozefe.

  Děkuji Ti za "vlídnou a křesťankou" odpověď, jistě tě stála mnoho úsilí a přemýšlení a působení ducha z ní přímo čiší. Bohužel nikoliv Ducha svatého.

  Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více, než vy všichni... 
  A tím se chlubíš a naznačuješ, jak jsi dokonalý a nebo se lituješ, že nejsi ještě dokonalejší ? 

  Darů Ducha svatého je mnoho, proč se tu stále jen probírají jen jazyky?
  Vidím, že ti otázka způsobila problém a neumíš odpovědět, škoda, protože Duch svatý by měl prostoupit celou tvoji osobnost.

  Já se mohu modlit svými slovy.  Duch svatý ve mně se zase může modlit svými slovy.
  To jistě můžeš a nikdo ti v tom nebrání ale tvá slova by měla být v souladu s Duchem svatým který v tobě působí. Proč to tedy rozděluješ ?

  H.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 10. březen 2021 @ 10:49:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více, než vy všichni... 
  A tím se chlubíš a naznačuješ, jak jsi dokonalý a nebo se lituješ, že nejsi ještě dokonalejší ? /


  Ani jedno ani druhé.
  Pouze cituji apoštola Pavla.
     Což jak vidím, ti moc nevoní. 
  /Darů Ducha svatého je mnoho, proč se tu stále jen probírají jen jazyky?
  Vidím, že ti otázka způsobila problém a neumíš odpovědět, škoda, protože Duch svatý by měl prostoupit celou tvoji osobnost. /


  Ne, otázka mi nezpůsobila problém, odpověděl jsem ti na ni jasně.
  A ještě k tomu dodám, že právě dar jazyků, nevím proč, je pro vás posměvačky a pochybovače tím největším úrazem, je to pro vás jako červený hadr na býka.
  Takže zrovna do tohoto daru se nejvíc trefujete a navážíte. 
  To jsi zde ukázal a nadále ukazuješ i ty.
  /Já se mohu modlit svými slovy.  Duch svatý ve mně se zase může modlit svými slovy.
  To jistě můžeš a nikdo ti v tom nebrání ale tvá slova by měla být v souladu s Duchem svatým který v tobě působí. Proč to tedy rozděluješ ?/


  To rozděluje Bůh, ne já.
  A píše o tom apoštol Pavel.
  To bys ale Boží slovo musel znát a muselo by být pro tebe také nějakou autoritou (což vidím že není), abys neměl takové mimoběžné a nejapné poznámky. 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Středa, 10. březen 2021 @ 11:29:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Přisuzuješ mi své myšlení - u sekt je to klasika :-))

  V takovém případě je diskuze ztrátou času.

  H.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 10. březen 2021 @ 12:06:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Klasický tvůj pokus zpřevrátit a zrelativizovat věci :-))))

  Nevím, jestli je to rys celé vaší sekty nebo jen tvůj .


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:06:26 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Přisuzuješ mi své myšlení - u sekt je to klasika :-))

    

    A to je opravdu klasika.

    Toník
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 07:27:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Klasická ukázka, jak vy letniční musíte ohájit učení svých sekt. Vypnout mozek a nemyslet. Proč by Pavel tak děkoval Bohu, že mluví jazyky více? On potřeboval, a to i Bůh, aby Pavel mohl jasně a srozumitelně sdělovat Krista. Pokud by šlo o jazyky, tak takové, kterým o letnicích rozuměli lidé z mnoha národů. A on měl velké jazykové znalosti. Nesrozumitelné projevy by nešířily evangelium. A tady na vás letniční vyznavači je vidět, že vám jen jde o vaše letniční praktiky, divadla typu Hinn, Hagin a jiní. Smutné. Zabíjíte v lidech víru v Krista. Jste hrobaři křestanství.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:10:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, a nezapomněl jsi ještě statkáře a dceru, co měla víc hraček než ty, hodné komunisty, co mu vyrabovali majetek, na zasranou svobodu a Havla, ježíše kapitalistu jen probohaté, co ti nefunguje a nezměnil tě, hodné a charakterní komunisty, co pomáhali lidem, zlého amerického pilota, co vraždil, a další tvoje "argumenty"?

    Františku, tvoje pohádky a bajky nejsou argument do diskuze - vymýšlíš si, co se ti zrovna hodí a bez osobní zkušenosti s tématem. Vždyť ty neumíš ani anglicky (možná tak Rusky) - natož abys věděl, o jakých jazycích to apoštol Pavel psal.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:33:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jen se posmívej. Moje zkušenosti jsou moje  a moje poznání o vás letničních a vás pobožných je také moje. Moje pravda je jen moje. Vy máte zase lež za pravdu a hájíte svoje křivárny a morální špínu. Hlavně nepiš, jak jsi dobrý a jak miluješ Krista a že tě změnil. Lež.U mně zůstaneš jen morální špínou, která se maskuje Kristem. Miluj si své statkáře, své americké pobožné zabijáky, své Haginy  a Hinny, což je jediné zase Tvůj pobožný svět. Miluj si svůj kapitalismus  a svoji hnusnou bezbřehou svobodu, která nás zabije.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:43:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Tak, Františku. To jsi napsal hezky.

    Letniční, pobožní, lež za pravdu, hájení křiváren, morální špíny, bohatší statkáři, američtí pobožní zabijáci, Haginové, Hinové, kapitalismus, hnusná bezbřehá svoboda, která vás zabije, a všechno to další, co tu z tvého života popisuješ, to všechno je 𝓽𝓿𝓸𝓳𝓮 netýká se to mého života.

    Já jsem ale tentokrát nereagoval na tvůj svět, tvoje kapitalisty, statkáře, tvou závist a nenávist, tvou nesnášenlivost, co stále dokola předvádíš z tvého života.    Reagoval jsem na slova noname:

      ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 15. březen 2021 @ 09:14:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale týká i Tvého života. Jste přece jen letniční sekta, které vyhovují právě letniční praktiky včetně žvatlání. Sekta ovládána americkými letničáři. Proto se tak zastáváš amerického zabijáka a všech pobožných podobných lidí. Děláš, že se Tě to netýká, ale patříš k této duchovní lůze, která zničila Ježíše a udělala ze všeho jen magii.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 20:58:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ne, Františku, to co píšeš z tvého života, se mne netýká. Jsou to věci tvoje, co si ty nosíš v sobě.

    Aje zjevuješ otevřeně tvoje nitro, stále znovu a znovu.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 16. březen 2021 @ 06:27:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zatímco Ty jsi jasně pod vlivem západního náboženství  a skutečný Pán Ježíš Ti je ukradený. Tebe zajímá jedině tak jeho kapitalistická podoba. Ta, kterou potřebují všichni uchvatitelé moci  a novodobí služebníci Satana k ovládání lidí. Ta je v Tobě a ve vás, co tak podporujete všechno tohle duchovní svinstvo, jako je Hinn, Hagin a jim podobní. Ovládat věřící vašimi magickým praktikami a žvatláním, které vydáváte za dar Ducha. Úplně vymýt lidem mozek, aby věřili jen těm vašim západním vůdcům. To je Tvá sekta. Živě si ji dovedu představit. Stejně tak u Rosmana. Tato sekta lidem také ruší všechny city a empatile a nutí je myslet, jak chce jejich západní satanský vůdce. Nejhorší zlo světa schované za falešného Krista,


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. březen 2021 @ 06:44:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Pan Ježíš, apoštol Pavel, apoštol Petr, apoštol Jakub  nejsou západní vůdci.
  To se pleteš.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 16. březen 2021 @ 07:55:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale vy jste si tyhle svaté upravili a zneužili. Udělali jste z nich propagandu západního hnusu. Na to zapomínáš a teto pravdy se bojíš. Vás zajímají divadla západního rozměru, kde se lidem vymývá mozek, kde padají k zemi a jsou údajně léčeni. Jejich vůdci pak vybírají poplatky, aby bezpracně mohli bohatnout a pak vydávat lži a dál ničit Krista. To je Tvoje náboženství.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 06:58:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Jojo, Františku, vaše psaní ve druhé osobě, kterým zjevujete vaše nitro a váš svět, stále dokola. 

    Když tu tyhle pomluvy píše obhájce zločinných režimů, přisluhovač zločinců, který slíbil vychovávat děti v jejich duchu a volič pokračovatelů zločinců, je to pocta.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 16. březen 2021 @ 08:05:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zapomněl jsi, že největší zločinci byli pobožní. Největší zločinecké systému vznikly u pobožných. Komunisté se aspoň neschovávali za vašeho kapitalistického Krista, kterého jste zneužili  a upravili podle svých zločineckých zájmů. A k tomu, jak se někteří chovali lidé, kteří se raději dali ke komunistickým myšlenkám, , jste je vyprovokovali vy pobožní. Raději mám upřímného pobožného komunistu než křiváka pobožného schovaného za Krista. Tak vás znám zase já. A to není můj mozek, ale zkušenost  a poznání pravdy na rozdíl od vašeho křivého pohledu na svět. Zneužili jste Boha a tím sloužili Satanovi.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 08:22:26 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Na vás jsem nezapomněl, Františku. Rozumím, že pobožní lidi jako ty, plní závisti, nenávisti, nesnášenlivosti, když se dostanou k moci, je to dost hrůza. Však jsme vaše vraždění viděli za Hitlera, Stalina, ...
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 16. březen 2021 @ 09:14:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
    Na vás jsem nezapomněl, Františku. Rozumím, že pobožní lidi jako ty, plní závisti, nenávisti, nesnášenlivosti, když se dostanou k moci, je to dost hrůza. Však jsme vaše vraždění viděli za Hitlera, Stalina, ...   Tak jsi se Cizinče hodně spletl. Hitler  a fašismus našel kořeny v pobožných jako Ty.  Komunismus je jiná kapitola, ale ti si aspoň nehráli na pobožné. Největší zlo na světě páchali křestanské země. Kdo ovládal svět, kdo měl kolonie a tam vykořisťoval lidi? Jenže Tvůj vypatlaný mozek a zničený charakter si to nesmí připustit. Vy byste rádi, abychom přijímali vaši pobožnou západní  satanskou doktrínu, která zničila svět.  Ta stála vždy na straně moci, vykořistovatelů a zlodějů. Ale kdo vám na to naletí? Podařilo se vám zničit křestanství a znechutit víru v Ježíše. V tom jste vy západní věřící mistři. Však máte k tomu sílu od ďábla a od něho budete mít i odměnu. Vrazi Krista!!! Kde jsou poslední zbytky opravdové víry?? Ve vás je semeno zla a lži!!! Američtí pobožní vrazi.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 09:27:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    V čempak jsem se spletl, Františku? 

    Nechválíš tu snad socialismus, komunismus? 

    Však Hitlera a jeho socialismus podporovali právě takoví pobožní, plní závisti, jako ty - Hitler se svým socializmem, co tak chválíš, sliboval právě to, že ukradne a rozdá majetek kumpánům. Stejně jako to slibovali a dělali komunisté, kterým jsi podepsal spolupráci na výchově dětí. A dělají to další vám podobní zločinci.


    A mnozí z nich byli pobožní, tak jako ty, když jsi komunistům přisluhoval.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 16. březen 2021 @ 09:52:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já jsem dělal svoji  práci a nechoval se jako vy pobožní, co umíte akorát se chlubit vaším náboženstvím a  tím, jak jste dobří a lepší, závidíte bydlení a podporujte kapitalisty. Nedopustil se ničeho, za co bych se mohl stydět jako vy. Krista jsem nezradil jako vy. Komunistou jsme nebyl a přesto poznal, že měli lepší charakter než vy pobožní. Rok 89 mi otevřel oči  dnes lituji, že jsem na komunisty dříve nadával. Rozhodně tam byli lepší lidé než mezi vaši pobožnými a pyšnými a falešnými …. To je moje pravda a pravdivé poznání a to vás štve, že do vás vidím.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. březen 2021 @ 08:07:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Jo, Františku - ty jsi jen "dělal svoji práci", výchovu dětí v duchu socializmu, to, k čemu ses zločincům upsal za výhody. 

    Taky učitelé národního socializmu v Německu jen "dělali svoji práci", jako ty. 

    A taky vojáci za národního socializmu "jen dělali svoji práci".

    A taky se ti přisluhovači národního socializmu nestyděli za to, že "dělali svoji práci" a chválili si, jak bylo za Hitlera dobře.

    Teda alespoň někteří, ti nejotrlejší.


    A za komunismu jsme stále naráželi na učitele, co "jen dělali svoji práci", posmívali se nám pro víru v Boha, útočili na nás, lhali, pomlouvali, jako to doteď děláš ty. 

    A taky v televizi "jen dělali svoji práci". 

    A Rudé právo, to taky "jen dělalo svoji práci"...


    Toník
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 17. březen 2021 @ 08:39:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nezažil jsem ve škole, že by se někdo posmíval věřícím dětem. Moji spolužáci věřící vystudovali a stali se inženýry. Ani jako učitel jsem se s tím nesetkal, To si jen vy hrajete na chudáčky. Znám takové ufňukané křestany, co nadávali na minulý režim a nikdo jim neubližoval. A nás socialismus neučil válčit a zabíjet lidi, jako německý nacionalismus. Nikde do války jsme nemusili jako věřící Amíci do Vietnamu  a tam zabíjet. Já spíš zažil výsměch v práci po roce 89, kdy moji kolegové věděli, že chodím do AC a v věděli i to, jak  se někteří její členové chovají. Styděl jsem se za to.  Ty jsi se nestyděl za to, jak se chovala církev v minulosti? Porovnáváš něco, co se porovnávat nedá. Nebo bys chtěl chovat se jak Mašínové? To bych byl hrdina, že? Čím dál víc se mi hnusíš. Výchova v době socialismu nebyla špatná. Byla lepší než dnes.  Nikdy se ve škole neučila nenávist k lidem jiné pleti či k jiným národům. Po pravdě se ukazovaly hrůzy války. Děti měly lepší výsledky a vyhrávaly mezinárodní soutěže ve znalostech. Dnes je úpadek. Vznikají už školy pro bohaté, soukromé. Kázeň se blíží k tomu, co bylo v USA a na Západě.  Na vojně jsme se neučili útočné válce a zabíjení lidí, likvidaci celých národů..  Je vidět, že Tě v té Tve hnusné pobožné sektě dobře ovládají. Ano, úplně vymýt mozek  a pravdu. Ale vám pobožným už nikdo nenaletí.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 17. březen 2021 @ 10:09:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Hmmm. Tak nezažil. To je divné. Pokud nebyl učitel komunisty kádrovaný, tak vyučovat mu nebylo dovolené. Na studium pedagogiky se nekomunisticky smýšlející člověk prakticky nedostal. Učitelé se ve třídách přednostně věnovali dětem komunistických rodičů, a připravovali je na přijímačky ke studiu. Děti komunistických rodičů se kvalifikovali o dva stupně jinak. To co byla pro ně jednička, byla pro nás trojka. Všichni jsme to věděli, a nikdo ani nebedl, protože již jako děti jsme měli strach proti komunismu cokoli říct. Držet hubu a krok bylo nám bylo vštípené již jako dětem. 
  Jiskra, pionýr, svazák, komunista. Tento ideologický program běžel tehdy v celé ČSSR, a to na všech školách od prvních třídy. Každého se to dotklo. Posmívání se Bohu, znevažování víry bylo na denním pořádku. Bylo tak časté, že jsme jej nebrali ani vážně. 
  Františku, važte slova když píšete, že jste to nezažil. 
  Komunistickou diskriminaci ve školství zažil každý! 
  Komunismus sice padl, ale srdcích některých žije dál. A člověk kvůli své milované ideologii bude klidně tvrdit nepravdy.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 17. březen 2021 @ 13:41:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale já to nezažil. Mohlo to být v 50. letech. V roce 68 dostat se na PF nebyl problém. Stačilo uspět u přijímaček. Nebyl jsem v SSM a ani ve straně. Měl jsem svatbu i v kostele, sice tajně, ale měl. Moji věřící přátele absolvovali VŠ technického směru a jeden i na veterináře. Je sice možné, že v mé práci  s dětmi s defektem to nikdo nesledoval. Jen rok jsem učil na normální škole v pohraničí a pak s postiženými dětmi. Tam děti komunistů nebyly. Nikde jsem se nesetkal  s posmíváním kvůli víře.  A pak práce ve speciální zařízení, kde nikdo nechtěl dělat, měla výhodu. Nebyl jsem nikomu na očích a nebyl sledován.  Proto jsem také dostal státní byt, že šlo o práci, kam nikdo nechtěl jít pracovat. Byl jsem na to i hrdý, že věřím a chodím do různých shromáždění. Po roce 89 jsem se musel za víru stydět. Křestanství u mně málem ztratilo hodnotu. Začal jsme ho vnímat jen jako západní politiku a křiváctví  a podvody. To byl pro mne šok. V pohraničí ve škole nikdo se dětem z věřících rodin neposmíval. Dnes se dějí horší věci , než někde posmívání Bohu. Nikde se o Bohu v TV a filmech nemluví  a vše vzniklo samo. Dnes je společnost víc ateistická než v minulosti. Lidé se bojí leda  sekt a Boha v životě nepotřebují, vystačí si sami. Možná jiná tehdy byla situace ve velkých městech. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 07:53:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No jo. Do pohraniči uteklo před komunisty mnoho selských rodů. Byly tam objekty po odsunutých němcích. Komunisti potřebovali schopné a pracovité lidi, kteří by vysídlené pohraničí dali dohromady. 
  Takže ve školství jste se s tím nesetkal. 
  Ale ve vašem životě ano, jinak byste neměli svatbu v kostele na "tajňačku". 
  Mimochodem, oddávání v kostele nikdy tajné nebylo, nato to měla STB hodně dobře obšacované, a veškeré kostelní aktivity se bedlivě sledovaly. Ve většině případů to napráskali samotní faráři. Museli. 
  Pokud by nespolupracovali, nebylo by jim dovolené vykonávat činnost. Ti co tehdy nespolupracovali, měli stopku a šli na uran.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 09:41:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toto platilo v 50. letech. Ale  po roce 89 byla jiná doba. Jinak provokovat tím, že budu chodit do kostela pak učit, tak bych asi i v této době dobře nedopadl. Ale v zařízení, kde nikdo nechtěl dělat, kde byli mentálně postižení, psychopati  a jiní mladiství,  narkomani apod. , tam nás asi trpěli. Byl jsem pak opatrný, ale mělo to zase svoje kouzlo skrývat se, napětí... Poslouchat Hlas Ameriky, Monce Carlo a pak  s přáteli tajně na Šumavě na chalupě a ve stanech. Naštěstí nás nevyhmátli. Asi bych se dnes na to díval jinak a skončil jako popelář. Dost jsem stejně riskoval. A pak šok. Rok 89 a co najednou vylezlo pobožných krys, kteří byli v SSM a si i ve straně a najednou hrdinové. To jsou paradoxy.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 19:20:58 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   Hlas Ameriky a  Svobodnou Evropu poslouchali všichni, i komunisti. Byl to takový tajný národní sport. Tak tys riskoval jo? To ti nevěřím!
   Nikdo, rozumíš nikdo koho jsem v komunistickém odboji znal a znám, by se tak jako ty o  komunistické totalitě nikdy nevyjadřoval. 
  To jak se vyjadřuješ o bývalém režimu, o křesťanech, o tvé proletářské nuzotě, o tvém předsednictví v ROH, o sviních v OF, tak právě pro toto tvoje obojaké vyjadřování bys byl v komunistické odboji označený za krysu. Ale neber to jako urážku. Pouze zkušenost s lidmi, kteří to za bolševika hráli na dvě strany! To už byli lepší bolševici, od těch alespoň člověk věděl co může čekat. 

  A ještě chvilku nám tady vyprávěj tu vtipnou pohádku o tom jak před převratem bratrstvo rudé pracky udělalo předsedou ROH nekomunistu.
  :-))))))
  Předseda ROH byl kádrovaný výborem místní KSČ.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:14:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jsi obyčejný hajzl. Já jsem se tím aspoň uchránil od nátlaku do strany. A bylo půl roku před revolucí. A díky této pozici jsem pak mohl  hájit domov, protože vedení mého zařízení bylo ve straně. Oni museli být zticha v této době. A tak jsme úlohu záchrany převzal já. To nikdo nečekal od člověka, který nikde nemluvil a vedl jen ten malý spolek ochránců přírody. A co jsi Ty dělal dříve?  Jste hnusní lidé a zase se mi vrací ta těžká doba po 89 roce. Nikdy bych si nepomyslel, že v někom je tolik hnusu, jako ve vás. jen samá nenávist a nenávist, žádní touha po pravdě .. Co jste to za duchovní nestvůry???!!!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 19. březen 2021 @ 14:25:20 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak to určitě nejsem bolševiku. Pěkně ses odkopal! Vulgárně napadáš a vzápětí žvástáš o tvé rudé "spravedlnosti"! To dobře znám z doby kdy byli takový jako ty u moci! Ponech si tu rudou spravedlnost do vzdychání vašeho zhasínajícího soudružského klubu. Je moc dobře, že po převratu šli lidi jako ty od válu.
  Od převratu se utápíš ve tvé proletářské nenávisti, hryže tě svědomí a kompenzuješ si to na LDN. 
  Bezzubá komunistická troska plivající jedovaté proletářské sliny. Fuj!
  Je mi tě líto.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 16:31:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já u moci za socialismu nebyl a nikdo mne neodkopal od válu a ni po roce 89, ba naopak. Nejsem členem žádného soudružského klubu. Dokonce se stal zvláštní věc, ale o té nebudu psát. Nevěřím vám a zneužili byste  to a zpochybnili. Abys nebyl Ty duchovní troskou s jedovatými pobožnými slinami? Ale to určitě ne. Snad je to jen nedorozumění a špatná oboustranná komunikace, do které jsme se pořádně chytili.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: fallkniven_f1 v Pondělí, 29. březen 2021 @ 20:49:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já sice Myslivce moc nemusím, ale tady s ním musím souhlasit, že jsi proletářský parazit, rudý noku. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 17:17:58 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  František
   Jen rok jsem učil na normální škole v pohraničí a pak s postiženými dětmi. Tam děti komunistů nebyly.

  Cože???
  A kde byly postižené děti komunistů? 
  Kam je umístili? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 18:20:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Prostě nebyly. Asi nebyly postižené anebo si to rodiče zařídili jinak. Tam byly spíše děti ze sociálně slabých rodin , romské děti apod. Také se o to zařízení ani nikdo moc nezajímal. Byla to vlastně taký domov se speciální školou, internátní.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 18:42:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku 
  a tobě to nepřijde zvláštní, že komunisté neměli postižené děti? 
  Není opravdu pravděpodobnější, že jako prominenti režimu měli jiné možnosti?
  A že tam v tom zařízení byly  sociálně slabé.....Kdo nebyl s režimem, mohl se snadno stát sociálně slabým. Nemyslíš?  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 07:47:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jistě, že měli výhody a je to snad dnes jiné?? Víš kolik dětí dnešních pánů má zase svoji lepší péči. Máš hodně zkreslené představy. Já myslel, že budeš fandit spravedlnosti  a pravdě. Ale to nemáš žádný cit a empatii. Která sekta tě vede a učí??


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Pátek, 19. březen 2021 @ 16:52:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku,
  a tehdejší páni zase měli výhody tehdy. Dost často jsou dnešní páni potomci těch tehdejších - např. soudruh premiér . 
  Nemám zkreslené představy, je mi jasné, že postižené děti se narodily i komunistům, i oni takové měli. 
  Pravda je pro mě Kristus. Spravedlnost je tam, kde vládne on. 
  Na této zemi to není. 

  Co kdybys někdy, dřív než "kopneš", přemýšlel?   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 20. březen 2021 @ 07:59:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A kdo tu vládne? A změnili se páni? A co je pravda? Kde je Kristus? A jak se ti libí, že třeba američtí politici přísahající na Bibli ale jsou stejní či horší než ti, co v Boha nevěřili? Já kopám i přemýšlím. Je výhoda jistě nepřemýšlet a tím i nekopat? A má být tohle cesta Boží?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Sobota, 20. březen 2021 @ 11:02:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  František
  Ptáš se jako Pilát.
  Mým pánem je Ježíš. 
  Cesta není co, ale kdo.
  Jinde jsi psal, že bojuješ proti některým lidem. Já ne. Vím co o boji a zbroji psal apoštol v dopise Efezským.
  Rozlišuju věřit v Boha a věřit Bohu. 
  Přemýšlím, a proto nekopu.  Vím, jak mám žít, je toho v písmu dost - třeba taková 4.kap. z 1.Tesalonickým.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 20. březen 2021 @ 11:25:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Přesně tak. 
  A dodávám. 
  Jeho způsob paušalizace v komunisticko ideologickém způsobu se za komunistické totality užíval všeobecně, někdy i v míře zločinné. 
  Byl to tento paušalní princip, kterým se vytvářelo třídní nepřatelství. 
  Konkretní kapitalista byl vykořisťovatel, paušálně pak všichni kapitalisti byli vykořisťovatelé. 
  Nějaký amík vraždí shazováním bomb, paušálně všichni amíci jsou vrazi. 
  Nějaký křesťan zradí Krista, paušálně jsou všichni křesťani zrádci. 
  Komunismus dál žije v jeho srdci, dál produkuje třídní nenávist, dál na principu zcela zvrácených paušalizovaných rudých vizí soudí svět. 
  To, je to zlo co ho ovládá. A duchovní boj začíná pravdivým popisem zla. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 20. březen 2021 @ 14:01:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A jaké zlo je v Tobě? Jak Ty paušalizuješ? Všichni komunisté jsou špatní? Ti obyčejní dělníci, byli špatní? Znal jsem člověka, co byl předseda strany, ale vesnické organizace. Obyčejný člověk, který se snažil spíše pomáhat. Naivně věřil v komunistické myšlenky o lepší společnosti a lepších vztazích. Moc jsme diskutovali a on mi mnohokrát řekl: Františku, až se ti tvoji věřící dostanou k moci, tak  pochopíš, jací jsou opravdu"  Já oponoval, že se mýlí a že to tak  není. Po roce 89 byl zklamaný a nastala doba, kdy jsem ho pozval do jednoho malého shromáždění věřících. Dokonce četl s Bible a zpíval. Prožíval radost. Asi z jedné naivity přešel do něčeho, co ho potěšilo.. Ačkoli mu bylo jen padesát let, náhle onemocněl a zemřel. A na jeho pohřbu jsem mluvil já a ne jeho soudruzi. Zní to jako vymyšlená pohádka, ale je to pravda. Přece se psal rok 1995. A co jsem řekl? Že jsem ho poznal jako čestného člověka, který se poctivě živil, věřím, že nikoho neudával  a poctivě pracoval.  (Tu funkci měl jako vedlejší činnost, ne jako zaměstnání).A nakonec jsem řekl, že věřím, že se spolu setkáme u Boha. To mnohé nevěřící zarazilo, asi to slyšeli neradi. A proč jsem mluvil já? Všichni ti soudruzi ho opustili a já byl jeho kamarád. Tomu se budeš smát, že? Jako jsi se jednou smál pohádce o růžovém slůněti, když jsem vyprávěl  příběh mé manželky zdravotní sestry, akorát jsem neuváděl, že je to její zkušenost. Bylo to o pacientce, která vážila přes dvě stovky kg. Smáli jste se tehdy tomu. Bylo vás  víc tehdy takových " věřících".  Vám se nedá věřit. Moje zklamání je stále velké, vrací se a vrací. To je zase moje pravda. Zlo, které jsem já poznal  a popisuji a co nemůžete strávit. Pravda nechutná. Můj duchovní boj.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 20. březen 2021 @ 15:22:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 20. březen 2021 @ 13:33:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Když já už na takové řeči věřících nevěřím. Stačí podívat se kolem  a připomenout si zkušenosti  z posledních let po roce 89. A když si vzpomenu na případné věřící v práci, tak bohužel žádná dobrá zkušenost. Je fakt, že to moje zobecňování není dobré, ale zkušenost je zkušenost. Říci, že mým Pánem je Ježíš je snadné, ale co skutečnost? Možná takhle se vyjadřoval i ten Amík a jiní??Já spíše znám věřící jako lidi s nedobrou povahou. Jinak Pavel píše v uvedeném listu o bratrské lásce. Kde je vidět?   Ano, ·  zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. · 

  12 [www.biblenet.cz]Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.   Tohle jsem dělal ,a proto mám vizitku" komunista" ?

   Naštěstí nevěřící se ke mně chovají líp, že ti "svatí" zde.   Bratrská láska je u většiny křestanů prázdný pojem, který tak platí jedině mezi členy sekty. Bohužel často hrají jen falešnou hru.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 13:54:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty který mě i jiným zde hrubě a vulgárně nadáváš si stěžuješ na chování zdejších věřících?! 
  No to snad ne! 
  Víš co? 
  Až příště zase začneš paualizovat, alias po rudém způsobu házet všechny do jednoho nenávistně ideologického pytle, hoď tam i sebe a pořád se jako ublížené samospravedlivé neviňátko nevyčleňuj! 
  Vzhledem k tomu jak se chováš, ty sám již dávno patříš tam, kde tak rád jiné začleňuješ. 

  A nyní ti připomenu tvoji vulgární urážku ze dne 19 března 2021.

  "Jsi obyčejný hajzl." 

  Kdo toto napsal Franto, kdo? 
  Slušný člověk? Anebo někdo kdo neunesl oprávněnou kritiku svých komunistických aktivit? 
  Prohlašuješ zde jako bývalý předseda ROH lidi z OF za svině, a když se proti tomu ohradím tak máš tu drzost mne hrubě urážet?! Je více než 30 let po převratu, a v tobě ta nenávistná bolševická ideologie stále bubá a  vře. Už jenom podle toho lze rozpoznat co jsi za bolšebika byl skutečně zač. 
  Knihy které jsi v dětství miloval, o kterých ses zmiňoval tě ve stáří motivují k převyprávění tvého života v idylickém stylu. Je neskutečně trapné neustále od tebe číst jak jsi to měl těžké, jak jsi se z toho dostal. Je v tom nezměrný kus sobeckosti, který se o to víc zvýrazní, když v rudém nenávistném způsobu začneš paušalizovat. Když začneš špinit ty, kteří to měli za bolšebika mnohem těžší jak ty, a kteří nemají tak jako ty potřebu vytrubovat mizérii svého žití. 
  A víš proč to nevytrubují? 
  PROTOŽE ODPUSTILI. I Bůh odpustil. Je to zapomenuté! 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 14:45:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   Napřed mne obviňuješ  z komunistických aktivit. Jaký jsem já byl komunista? Naivní křestaň, který si myslel, že víra v Ježíše funguje. Přiznal jsem se  k tomu, že mne půl roku před revolucí udělali předsedou ROH v malé organizaci, kde to neměl ani kdo dělat. Komunisté tam byli z 22 je tři a ti měli své funkce. A ten jeden komunista před důchodem už to nechtěl dělat. Tak František bude to dělat. A já to bral proto, abych nemusel do strany, kam mne nutili. Proč? Kvůli dělnickému původu a možná i proto, že tušili, že jsme věřící a rádi, abych se stal spíš ateistou. Ostatně to nebylo nic tak politického. A vlastně to Pán zařídil dobře. Z této pozice jsem mohl hájit domova celé to malé zařízení. po roce 89. Ty ze mně uděláš kdovíjakého komouše. Ale oni mnozí komunisté možná měli lepší povahu než Ty a před Bohem budou na tom třeba dobře. Oni naletěli své ideologii  a já zase vaši ideologii. Jsi pyšný a sebevědomý, ale na co? Sám jsi se zařadil mezi ty, které jsme pojmenoval správně. Před Bohem  se uvidí. A odpuštění? Jak se projevuje  z vaší strany?? Já věřím, že mne odpustí Bůh. A i když mne satánci vašeho typu provokovali, tak nakonec nezvolám jak ten uštvaný člověk v příběhu Čarodějnic se Salemu, že Bůh není. To je vaše satanská taktika uštvat člověka vašimi řečmi. A je tak krásně vidět komu sloužíte. Pokračuj dál ve svém kapitalistickém myšlení a mysli si přitom, že jsi na straně Boží. Ubohý člověče. Ten co vraždil  a házel pumy, také si myslel, že sloužil Bohu, ale jakému???


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 16:53:58 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zastav palbu komunisto! 
  Zničeho tě neobviňuji! 
  Kritizuji TVOJE komunistické aktivity, které zde zveřejňuješ ty, ty "spravedlivý" předsedo ROH bojující se "sviněmi" z OF! 
  Kritizuji TVOJE výlevy komunistické nenávisti! 
  Kritizuji TVOJE nenávistné zatracující komunistické paušalizování! 
  Krituzuji TVOJI sprostotu! 

  Znovu ti opakuji zapšklý komunisto. To jak zde prezenuješ bolševickou nenávist promísenou z vulgaritou, a to i po 32 letech!!  po převratu, přímo ukazuje na to co jsi v době komunismu byl zač! 

  Pohádky o tvém "hrozném" utrpení a rudé spravedlnosti si ponech pro ty tvoje soudruhy. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 17:10:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jistě, vy pobožní, máte rádi pohádky o hodném továrníkovi apod. Styď se před Bohem! Ale Ty víru nemáš. Ty máš stejnou víru jako nacisté, zloději, co lidi vykořistovali a co si vzali Pána Ježíše, jako pláštíček. Ale před Bohem budeš muset ten pláštíček odhodit. Já se nemám za co stydět. Já komunistou nebyl, za to Ty jsi měl vždy srdce plné nenávisti, sobectví a zla. Já nekradl a žil poctivě. Co jsi dělal Ty? Plný plný zlosti, že nemůžete dál lidi vykořistovat  a okrádat? Čím byli Tvoji rodiče? Komunista být nemohu, protože věřím na rozdíl od Tebe v Pána Ježíše. Ale Ty jako zastánce kapitalismu můžeš se přetvařovat jako ti, co přísahají na Bibli a vedou války, jako ti, co se doma modlili před obědem a pár metrů od nich umírali lidé v plynových komorách  a pak dělat jak jsi boží. Styď a já věřím, že Bůh je spravedlivý a také Ti to spočítá. Kdo ví, kolik zla jsi páchal a pácháš  a tváříš se svatě. Já vás křiváky dobře znám. Pane Bože, dej mi sílu, abych tomuhle zlému člověku uměl odpustit a přestal ho nenávidět.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 22. březen 2021 @ 06:58:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  V Tobě jsem Myslivče poznal nepřítele před mnoha léty. Urážel  a ponižoval. Vrcholem bylo, když jsi se vysmál příběhu o pacientce, která vážila přes 200 kg a  umírala v nemocnici a moje manželka popsala, co s ní zažila. Vysmál si se, že je to pohádka o slůněti. A vysmíval si se jiným věcem a událostem. Tehdy jsem si říkal, copak je možné, aby se tak choval křesťan, který tak úporně kritizuje katolickou církev a jaké je v něm zlo? Nenáviděl jsem Tě a modlil se, abych se té nenávisti zbavil. Stal se zázrak. Najednou to přestalo. Už jsi do mne neútočil a někdy se i zastal. Stačilo málo  a je z Tebe zvíře. Jsi plný nenávisti ke všemu, co není podle Tvých třídních představ. Kristus je Ti u zadku. To jsi nepochopil, že kdybych byl komunista, tak se na vás, takovou pobožnou  bezcharakterní skupinu vykašlu a řeknu si, je to důkaz, že jejich Kristus je k ničemu? To si nepochopil, že jako já by se nechoval žádný komunista, který na rozdíl ode mne v Pána Ježíše nevěří? Jak máš malý rozum a zakládáš si na něm. Kdybys byl ten křestaň, opravdový , tak bys poprosil Boha a Pána Ježíše, aby tomu Františkovi otevřel oči a zbavil ho chybných názorů. Jenže vy jen kecáte a nevěříte jinému utrpení a proto i ten dělník, který trpěl, je pro vás lidi s kapitalistickým srdcem a falešnou vaší vírou jen zlo, komunistické zlo. Obviňujete jiné, bojíte se komunistických myšlenek a chováte se jako ti fašisté, co šli  s klidem vraždit, jako ten letniční Amík, co  s klidem házel pumy. Jste jeden  velký hnus  a žádní křesťané.  A pravdu musíte zničit. Jste zlo světa!!! Zničili jste Krista a jeho lásku.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 06:58:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Jojo, Františku - Proto tolik píšeš, že ti pravda nevoní a že zavíráš oči před zlem, viď. 

    Socialističtí učitelé v Dachau taky nejspíše nezažili, že by někdo zabil nebo týral Žida, když zavřeli oči před zlem, jako ty. Jejich spolužáci taky vystudovali a možná si po skonšení socializmu taky mysleli jako ty, co ty ufňukaní židé mají. 

    Když si čtu tvoje příspěvky, jako bych četl nějakého věrného učitele, co chválí národní socializmus a nadává na židy. Je zajímavé vidět, jak se nestydíš, jak jsi drzý, ještě útočíš a posmíváš se obětem zločinného režimu.

    A to porovnávám co se dobře porovnat dá - mnozí socialističtí funkcionáři a jejich sluhové byli po skončení socializmu v Německu stejně nestoudní, jako ty dnes. A klidně až do šedesátých, sedmdesátých let. Stačí si poslechnout nějakého národního socialistu, rozhovor s ním ještě třicet let poté, co byla socialistická strana zakázaná a skončila - jako bych slyšel tebe a tvoji propagaci zločinců a posměch obětem.


    Socialismus jsem nezažil, narodil jsem se až v roce 69, to už byl socializmus i s Hitlerem přes dvacet let pryč.

    Zažil jsem tedy až dobu komunismu. 

    A ten zločinný režim nás cíleně a rasisticky štval proti Němcům, Američanům, Angličanům, neustále štval do války, už jako děti nás učil házet granáty a střílet ... Válčit nás učil i na střední, vysoká škole. Učitelé, co podepsali spolupráci jako ty, nás neustále štvali do války, neustále strašili, několikrát do roka měli nakázané nás oblíknout do igelity a plynových masek, dát nám do ruky zbraň, vyděsit nás, už jako děti. Stejně tak do války neustále znovu a znovu štvala média, televize, rozhlas, noviny.

    Můj strejda za komunismu musel do války, donutili je okupovat sousední zemi. Do naší země zločinný komunistický režim donutil jít válčit několik set tisíc lidí z Polska, Ruska a dalších zemí a ti nuceně obsadili naši zemi a vraždili zde, podobně, jako anektovali desítky dalších zemí a vraždili tam. Všichni mladí muži museli na dva roky do armády, kde je štvali do války a mnoha z nich zničili jim kus života, nebo celý život. 


    V 90 letech jsem měl mnoho přátel z celého světa, jedni byli z Angoly - jejich zemi zločinci napadli, obsadili, a celou zaminovali. Když jsme byli děti, donutili nás ve škole zločinci vybírat pětikoruny na teroristy v Angole - moje pětikoruna žáčka základky možná pomohla nějakému dítěti v Angole utrhnout nohu. A snad to nebylo dítě, jen koza.

    Za to bych se mohl stydět.


    Za to, jak se církev chovala v minulosti, jsem se nestyděl, nebylo proč. A tebe, když se ptám, co ti konkrétně vadí na učení Izaijáše, Ježíše, Pavla, co konkrétně je pro tebe to zlo, tak uhneš a začneš nadávat, útočit, pomlouvat.

    Nestyděl jsem se ani za to, co dělala v minulosti ŘKC a její sekty. Když jsem se stal křesťanem, sektářský štěpný systém ŘKC jsem opustil a jasně dodnes označuji jako zlo. Není to moje zlo, oddělil jsem se od něj. Jako římský katolík se klidně a rád omluvím komukoliv, komu ŘKC ublížila, zničila život. 

    Odvrátit se od zla, vydat svědectví a omluvit se. 


    Nechtěl bych se chovat se jako Mašínové, ale jejich situaci rozumím dobře. Viděli desítky a desítky zavražděných, zničených životů, bránili se ve válce, kterou jim zločinci vyhlásili, ubránili se, dostali se na svobodu. Můj postoj to nebyl a není.

    To, že se ti hnusím, mi nevadí - člověku, který obhajuje zločince a zločinný režim i jeho výchovu, je hulvátský, sprostý, zlý, pomlouvačný, lživý, útočný a posmívá se obětem zločinců se klidně budu hnusit.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 07:31:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Podívej se, já pocházím z chudého prostředí. Celé dětství jsem se musel dívat, jak rodiče postupně umírají, nemoci , nemoci  a bída. Já nemusel se věnovat vaši antikomunistické štvanici, ke které tě vedli Tvoji rodiče  a vede Tvoje sekta. Stále si pleteš socialismus s německým, ale v tom byl rozdíl. Já mám jiné zkušenosti než Ty. Pro mne socialismus byla naděje. Později po uvěření, tak naděje byla v tom, že nás s manželkou povede Kristus. Tady jsem se nezklamal. Zklamal jsme se v takových lidech jako Ty, kterým mozek vymyla sekta. I dnes vím, jakou politickou moc mají vaše letniční sekty a jak jsou ovlivňovány. Mně rozhodně nevadí Kristus a jeho učení, ani ti ostatní z NZ, mně vadí takoví lidé jako Ty, frajírci bez citu  a plni štvaní, které maskují Kristem. Já  nehájím nacismus a ani stalinický komunismus, ale žil jsme v něm  a umím na rozdíl od Tebe být objektivní. Vím, co bylo zlo a co bylo dobro. Znám vaše lži, což ukazujete i dnes, když nějaký věřící straník promluví, znám vaše charaktery a ví, už , co jste. Dobře jsme to poznal po roce 89, zatímco Ty jsi slepý a hrdý na vlastní hloupost. Tvoje sekta ubližuje lidem tím, že lže a o Kristu nic neví. Narodil jsi se v roce 89, tak co znáš. Já v té době konečně měl kde důstojně bydlet a jak je vidět mezi vámi sviněmi pobožnými byli ti, co mi to záviděli. Pak mi ty hnusná duchovní bído se svým  falešným Kristem  budeš předhazovat velkostatkáře, kde jsem záviděl jeho dceři dětský pokojíček. A ten zloděj jen nadával na komunisty, Stejný člověk jako Ty. Bezcharakterní zrůda jako Ty. Já věřím v Krista , i když mne za to považuje nepřihlášený za pitomce. To mně nevadí. Spíš mne mrzí, že on má víc pravdy než si Ty nafoukanče myslíš o sobě a svém náboženství. Nemáš co nabídnout, protože v Tobě žádný Kristus není. Já vás moc dobře znám. Jen faleš a faleš a stejný jako ti, co vedli koncentráky  a pak se pomodlili.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 08:10:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, pro učitele ve třicátých letech byl socializmus taky naděje - Hitler pro ně stavěl dálnice, dal lidem práci... Proto ho po válce obhajovali, tak, jako ty obhajuješ zločince a jejich zlo. Měli jiné zkušenosti, než židé, co byli v koncentráku, proto socializmus znovu a znovu obhajovali.

    Ty obhajuješ zločince, posmíváš se obětem, nadáváš, jsi sprostý, je mi jasné, že když píšeš o "frajírcích bez citu", "bezcharakterní zrůdě" a "stejný jako ti, co vedli koncentráky", píšeš leda tak o tvém životě a tvých postojích, které tu zjevuješ.

    Přesně takové lidi, jako ty, sluhy komunismu, kteří podepsali spolupráci na výchově mladých, jsme potkávali ve škole za dob komunismu. Ale naštěstí ne všechny - byli i slušní učitelé, ti, co to měli "na háku". Zvláště na střední škole to bylo lepší, to byla technika, tam prošli víc lidé se znalostmi, nebylo to jako na peďáku, kam pustili jen ideology.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 09:07:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zase jen kecáš. Ty Němci jistě toužili po lepším životě a trpěli komplexem prohrané války. Bylo mezi nimi mnoho vojáků.  Ale oni chtěli vybudovat velké Německo tak, že udělají z lidí na východě otroky, plno jich vyvraždí. Čili nezbohatnout poctivou prací, ale okupací a likvidací celých národů a židů. Kdy se tak u nás chovali komunisté  a režim. Ano. Byla CO a různá školení, ale proto, že se lidem v štěpoval strach z agresivního Západu  a USA. Já nebyl žádný sluha komunismu, nikoho nevraždil, nebyl ve straně, akorát předseda Ochránců přírody. To jsem vzal proto, abych se mohl pak vymlouvat z jiných aktivit. Až půl roku před rokem 89 mne zvolili za předsedu ROH a z té pozice jsem pak mohl bojovat se sviněmi z OF. Vyneslo mi to určitou autoritu a respekt. Naučil jsem se veřejně vystupovat a nebát se odporovat těm sviním, co dřív byli v SSM apod, a najednou se stali pobožnými. Já neobhajuji zločince, protože ty, co jsem znal nikoho nezavraždili jako ten Tvůj letniční Amík, který vystupuje jako Kristův a je to zločinec. Takové svině zase obhajuješ Ty a nechceš slyšet, jací zločinci byli Ti Tvoji pobožní. Koncentrační tábory  s plynovými komorami a továrny na smrt vedli Tvoji pobožní. Ale tomu se bráníš  a házíš špínu i a poctivé lidi komunisty, kteří nikoho nezabíjeli, nerabovali někde v cizí zemi, neshazovali pumy apod. Prostě vy pobožní musíte mít nějakého nepřítele a lhát  a lhát. Dokázal jsi, že jsi můj duchovní nepřítel, který zneužívá víru v Ježíše stejně jako ti, co vraždili ve jménu Krista. Připomínáš mi jednoho fanatika, co před manželkou tvrdil, že už v jeslích se dětem vštěpovala komunistická výchova. To manželku rozčílilo, protože tam pracovala několik roků než nastoupila do nemocnice. Právem mu oponovala, že je to lež. Tak jsem manželku uklidnil, že aspoň  teď vidí, co ti věřící jsou za lidi. Jak si vymýšlejí  a pak dělají ze sebe chudáčky, jak trpěli, a přitom jsou to někdy hnusí lidí.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 10:55:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Až půl roku před rokem 89 mne zvolili za předsedu ROH a z té pozice jsem pak mohl bojovat se sviněmi z OF. 

  U
  ffff. Franto. Tak tímhle u mne zcela ztrácíš respekt. Taky jsem byl ta "svině"  v OF.
  Tak to rychle z hrušky dolů. Právě jsi narazil bolševiku!! 
  Tak ty jsi bojoval se sviněmi z OF? Hmmm. 
  A měl si za tento boj u soudruhů respekt a autoritu. Hmmm. 
  Tak autoritu. Mno. A to tě nenapadlo proč tě soudruzi nominovali do funkce těsně před převratem? Potřebovali před sebe nastrčit toho největšího........! 
  Styď se! 

  Cizinec má pravdu, že jsi stále komunista. A po takovém výroku dodávám, že kovaný komunista. 

  Nyní je mi jasné proč zde stále vedeš řeči o tvé chudobě. Jedná se o typickou proletářskou agitaci a pohádky o tom, jak je zlí kapitalisté ožebračovali.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 14:48:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Chtěli to lidé, ne já a ten respekt jsem získal tím, jak jsem pak za pár měsíců chránil domov nemocných dětí proti ano, sviním z OF, převlečeným ssmákům a  lidovcům  a dalším, co chtěli domov postižených dětí získat pro své velkolepé plány. Jedině já  z pozice předsedy ROH jsem mohl veřejně vystoupit a ty záměry  a nečestnost tam veřejně odhalit. Já komunista nebyl a nejsem. Zkřížil jsem plány zlodějům. Proto jsem získal respekt u lidí. Psal jsem i panu Havlovi a na další instituce, ale tam se zmohli jen na potěšující dopis, abych bojoval dál.  Ty jsi byl v OF? Třeba ten vás spolek byl z lepších lidí. Chápeš vůbec můj boj  a odpor. Co vlastně jsi Ty? Žádní soudruzi mne nenominovali. V té době už bylo jasné, že se něco stane. Pár měsíců do převratu. Kdybych chtěl být komunistou, mohl jsem se jím  stát dávno, ale to nedovolovala moje víra. Já nedělám žádnou proletářskou agitaci, já poznal , co je v pobožných. A jestli se Ti nelíbí, jaký jsem, tak je to jen dobře. Aspoň také vím, co jste vy všichni s cizincem.  Když se ti nelibí, že stojím na straně , kde je třeba bránit  a směješ se tomu, tak si nehraj na ty, co tak rozumí Panu Ježíši. Sakra, on asi ten nepřihlášený má pravdu, když o mně píše, že jsem vůl. Kam vlastně patřím? Mám vás všech pobožných už dost. Jste zlo světa a lžete a lžete. Hrajete si jen pobožné   komedie. Asi nikdy  nemohu být jako vy. Vidím ve vás stejné nepřátele jako ti po roce 89,  s nimiž jsem bojoval za záchranu domova. Bezcharakterní falešné křestany. Ta moje chudoba v dětství, za tu se nestydím. Aspoň mám větší rozměr poznání než vy "svatí" Vlastně ať jsem třeba i vůl  a blbec a podle vás údajný komunista, bojovat s vámi nepřestanu. Bůh mi  dá k tomu sílu i moudrost. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 17:14:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  František
  To je zvláštní, jak se naše zkušenosti liší. Tady bylo místo, ve kterém byl ústav sociální péče vráceno v restituci.  Ale děti o domov nepřišly. Byl postaven nový, na zelené louce, vše bezbaríérové, s prostory na rehabilitace, zahradou, bazénem, skleníkem, hospodářskými budovami, kde chovají svá zvířátka, ale i koně na hipoterapii. 
  Taky byla postavena škola, a to ve městě, aby se dostaly mezi lidi, a nežily někde na konci slepé ulice odříznutí od společností, aby náhodou někdo neviděl, že žijí i postižené děti. 
  Hodně to byla zásluha tehdejšího ředitele, vycházelo se  ze zkušeností z Dánska a Německa, aby to bylo zařízení skutečně na úrovni. A taky že je....

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 18:28:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Moje zkušenost byla jiná v mém případě.  Jinak musím uznat, že po roce 89 se do těchto zařízení a DD investovaly miliardy. Stejně tak dnes domovy seniorů. Co se týká ústavů sociální péče, tak to jsme světová špička. Stejně tak znám desítky DD  a ústavů. K nepoznání od doby před rokem 89. Však tohle nekritizuji. Podílel jsme se na tom výrazně a vím, o čem je řeč. Mně šlo o něco úplně jiného. O to, že  po roce 89 se našli věřící s tak dravým a hnusným jednáním. To se mne dotklo. Zklamání ve věřících a tím pochybování o Bohu a o tom, že Pán Ježíš lidi pozitivně mění. Mně ale dal sílu bojovat  a i zvítězit. Rána ale stále bolí a vrací.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 18:44:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Z pozice předsedy ROH psal Havlovy stížnosti na "svině" v OF.
  Mno. Lže jako když tiskne!
  V OF byli většinou studenti kolem dvaceti a těsně po převratu se v OF řešily otázky státoprávního uspořádání, v žádném případě se neřešili majetky. Všichni žili v sametové iluzi spravedlivé společnosti. Až se OF vyprofilovala do politické strany (stran), teprve až pak začali zlodějny v rámci divoké privatizace cca dva tři roky po převratu. Následovala sametová deziluze a celonárodní držk.opád. V OF nikdy o žádné majetky nešlo, všichni jsme tenkrát byli připosra.ní z komunistů. Všechno se to stále mohlo zvrtnou.
  Možná vzhledem k věku to má Franta už popletené.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 07:43:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Popletený to nemám. OF se to nazývalo jen krátkou dobu, po volbách v roce 90 už šlo o strany. Zlodějskou ODS, lidovce… V malém městě mladí nebyli. Akorát jeden, co se postavil do čela byl, dřív v malé fabrice v SSM. Co o tom Ty  víš? Prostě se spojila místní mafie. A proti ní jsem musel vystoupit a říci jim, že lidé cinkali  a věřili, že se vytvoří lepší společnost. Brát dětem domov pro vaše zájmy je hnusné. U mě to byli sviněmi, bezcharakterními lidmi a pak se spojili společně k holandským akcím. A věřící  s nimi. Tomu Ty , křestane, fandíš? Jste hnusní lidé a Pán Ježíš ve nás není. Já nic nelžu. Byl jsem zpočátku naivní a málem bych vašim lžím uvěřil.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. březen 2021 @ 07:34:20 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Přitom je zjevné, že podle líčení Františka musela chudoba jeho rodičů vzniknout za vlády socialistů a komunistů ... Ale František si socializmus a komunismus chválí.

    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 07:52:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já jsem minulému režimu nefandil a také se komunistou nestal. Až po roce 89 jsme změnil názor a uvědomil se, že se k moci dostali zase jiní lidé, kteří nejsou lepší. S vámi pobožnými ani nemá smysl se bavit. U mně představujete satanské zlo s cílem, odvést lidi od Krista.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 19. březen 2021 @ 14:03:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

   Cizinec:  Přitom je zjevné, že podle líčení Františka musela chudoba jeho rodičů vzniknout za vlády socialistů a komunistů ... Ale František si socializmus a komunismus chválí.

    Franto, to jak zde popisuješ vaši bídu v rodině ve tvém dětství, tak přesně tak jak jsem to cca před 40 lety slyšel jako svědectví od velmi starých komunistů. Jenomže je zde jeden moc velký zádrhel. Kdyby to tvoje neustále omílané svědectví o vaší proletářské bídě bylo dislokované do doby první republiky, mělo by reálný základ v dobovém nenávistném projevu. Popisuješ zde prvorepublikovou bídu a proletářskou nenávist, která nepatří do doby komunistické totality.
  Co tvůj otec Franto? Kolik mu bylo za první republiky? Dvacet? Nebyl to náhodou on, kdo tě při výchově prvorepublikovou proletářskou nenávistí nakazil? Nezačni jančit. Nezpochybňuji vaše těžké žití, ani tvého otce. Ale všichni rodiče dělají při výchově chyby, tak tomu bylo, je a bude. Nikdo se se zkušenostmi rodiče nenarodí.
  Nepokračuješ náhodou v chybách výchovy tvého životem těžce zkoušeného otce?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 16:06:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Můj otec nikdy nevedl řeči o politice. Vůbec ji nerozuměl a tak nemohl mít na moje názory vliv a maminka už vůbec ne. Měli starosti sami se sebou. Kdo mne vychovával  byly knihy. Nebyl to Kája Mařík, ale Malý Bobeš. Mimochodem znal jsem vydání před rokem 48 i po něm. V tom prvním pan učitel Pleva musel udělat z továrníka dobráka, který nakonec přijme Bobšova otce do práce, v tom druhém se stal z otce socialista a byl na schůzích a na vánoce jim soudruzi přinesli dárky, když otec byl zatčen. Mně jako klukovi nevím proč se ale líbilo to první.  Bylo to dobrodružnější verze. S Bobšem jsem se až ztotožňoval. Pak Poplach v Kovářské ulici. Dovedl jsme si živě představit toho obchodníka Bočana a zloděje. A pak jsem miloval i knihu Srdce a jako dobrodružné ty o válce a Deníky dětí, což je moc smutná kniha a svědectví. Toto mne vychovávalo. Tomu jsem nějak rozuměl a s tím jsem žil. A měl výhodu. Paní knihovnice byla moc hodná a před rokem 68 mi půjčovala i tajné knihy ze zahraničí. Třeba Prezidentův vězeň  a jiné. To už jsem byl student SVVŠ a doba byla krásná, nějak více svobodná…, i když já měl zase jiné trápení. Dívat se na nemocné a umírající rodiče. Takže žádní rodiče mne nevychovávali.  A na cestu učitele mne přivedl ředitel školy. Chtěl jsem být elektrikářem, ale on usoudil, abych šel na průmyslovku. Namítal jsem, že neumím dobře dělat rysy. A tak se zamyslel a najednou řekl: "A co takhle kantorem bys nechtěl být?" " Ale" chtěl jsem oponovat, že nemohu tak dlouho studovat, nevím, jak na tom budou rodiče a peníze.? " Neboj se, budeš mít stipendium" A tak jsme kývnul. Ostatně ta představa mne lákala a často jsem doučoval některé spolužáky a míval asi dobré referáty, tedy vystoupení před třídou. Hlavně učit přírodní vědy. Takže žádná výchova rodičů, ale knihy formovaly moje názory a pak i ten život. My bydleli hodně špatně. Prostě taková byla doba. Žili jsme spíše nějak na okraji společnosti a o to více jsem si pak cenil práce a bytu, který mi cizinec vyčetl. Z nějakého učitelského slibu jsem si houby dělal. Psal se rok 72 a všichni jsme ještě prožívali bolest z 21.8.68. Akorát mne překvapilo, kolik lidí zase najednou změnilo kabát. Učil jsem přírodní vědy a pak po roce u postižených a sociálně vyloučených dětí jsem učil všechno. A byla to zase jiná radost, když žák, který před dvěma roky neznal ani malou násobilku, uměl za dva roky dělit a násobit dvojciferně, znal desetinná čísla, převody jednotek a uměl nakreslit a spočítat i sít kvádru. A velkou radost jsem prožíval  s pokusy. To bylo jak kouzelnické vystoupení a pak mi moji zvláštnáci zatleskali. To stálo za to, i když se mi stýskalo i po normálních žácích. Tam za nebyly psychické záchvaty a jiné zdravotní problémy. Většinou šlo o romské děti. A proto jsem to po roce 89 tak emočně prožíval , že chtěli zařízení, kde jsem pracoval, zrušit a z majetku si udělat něco, co se jim hodilo do programu OF a pak strany ODS  a lidovci. To by byl pravdivý román o době. Ale zase chápu, že ti noví páni potřebovali udělat dojem, že vše umí líp a tak se i nějak obohatit. Samozřejmě podle" zákona" ušitého pro ně. Tak víš něco víc.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 08:53:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já jsem minulému režimu nefandil a také se komunistou nestal.

    Já vím, Františku. Určitě jsi tehdy komunisty nevolil, až teď.


    Chápu, že s vámi pobožnými nemá smysl se bavit, ale přeci jen občas něco napíšeš. Zkus psát k tématu, místo osobních útoků.


    Zkus napsat, jak to bylo s chudobou tvých rodičů, Františku - mohl za ní nějaký kapitalista, nebo za tu chudobu mohli socialisti, co tu vládli od roku 39 a obsadili kus Evropy, nebo za ní mohli komunisti, kteří nás obsadili po roce 45? 

    Jestli ses narodil někdy kolem roku 55, tak tví rodiče museli většinu života prožít za německého socializmu a za ruského komunismu, ne? První republiku zažili jako děti, nebo velmi mladí? Jejich chudoba byla tedy důsledkem toho, co se tu dělo.

    Jak a z čeho vznikla ta chudoba, kdo za ní mohl? Řešil jsi to někdy?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:05:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Řešil a určitě za ni nemohli jen komunisté, i když ti v 50. letech byli někteří moc zlí. Ale to byl i ten velkostatkář, kterého zase Ty obhajuješ, protože máš v sobě zlé sobecké kapitalistické srdce. Ta bída byla v celé pováleční Evropě a i jinde ve světě. Na nemocné nepamatoval žádný režim  a nikde ve světě. Ani v USA.
  Až u nás jsme měli velkou sít nemocnic  a velký počet lékařů a zdravotní péče byla zdarma. Jinde to nebylo. Jistě, nebyli jsme ještě tak bohatá země, vše se postupně rozvíjí. Komunisty jsem nevolil, ale naposled ano. Ale to už je jedno. Nejhorší je to, že zklamali věřící jako třeba Ty. Tady už není žádná rozumná síla a vrstva lidí. Jsme zničený národ, který nezná kázeň a každý si dělá , co chce. Už nemáme ani národní hrdost.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:08:41 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, chápu, že máš zlé a sobecké kapitalistické srdce, to je vidět z mnoha tvých příspěvků, že jsi bezcitný, jen útočíš, lžeš, pomlouváš.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:40:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Člověku s kapitalistickým zlým srdcem  a sobcem, obhájcem zločinů kapitalistů, se to vysvětlit nedá. Škoda. Jsi můj třídní nepřítel. Rozhodně  za chudobu mých rodičů mohli nejen komunisté, ale i ti Tvoji boháči a lumpové.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:15:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Tak to sobě nevysvětluj, když se ti to vysvětlit nedá. Nech tvoje kapitalisty a vaše zločiny stranou a odpověz k tématu.

    Normálně popiš, jak to bylo: Kteří tví boháči a lumpové mohli za chudobu rodičů? 

    Byl to někdo jiný, než socialisté, co vládli v Böhmen und Mähren od roku 1939, nebo to byli komunisté, co po nich převzali vládu v roce 1945?

    Nebo za vaši chudobu mohl někdo z první republiky? Kdo, ten statkář? Něco vám ukradl?
   
    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 12:06:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Prostě měli smůlu, byli do vždy jen dělníci, a to i za první republiky. Pak přijde nemoc. Nebyli vyučení, vzdělaní... Prostě toto sociální postavení vede k bídě. Ale Tobě to nemá cenu povídat. Tobě jde jen o jedno. Ponížit chudého a svést všechnu bídu a špínu jen na něho. Jsi hnusný věřící  a důkaz, že Kristus existuje jen pro panstvo. Nevěřím Ti nic  a nic  a vše je jen hnus, abys mohl se povýšit. Prostě kapitalistický duch.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 12:57:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vlastně doplním. Když se někdo narodil jako nevolník, tak to byl konec. Záleželo na milosti pána šlechtice. Když se někdo narodil jako dělník, tak vlastně odkázán na milost a nemilost kapitalisty. Pro zdravého člověka ještě nějaká naděje, že časem bude líp. Komunisté to změnili. Možnost vzdělání a bydlení, postupně se zvyšovali platy, budovaly školy, sídliště atd. Stále důstojnější život. Mně tohle stačilo ke štěstí. Nebyly tak velké sociální rozdíly jako dnes, i když dnes je mi to jedno. Kolik lidí si může dovolit dnes koupit byt? Já jako sirotek bych dnes neměl šanci. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 07:31:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, takže za tvou chudobu nemůže žádný bohatý kapitalista, jestli jsem ti dobře rozuměl...

    Pominu teď tvoje nadávky a tvoje zlo, co házíš na druhé lidi a napíšu ti něco k tématu.

    
  Prostě měli smůlu, byli do vždy jen dělníci, a to i za první republiky. Pak přijde nemoc. Nebyli vyučení, vzdělaní... Prostě toto sociální postavení vede k bídě.

    Tak, Františku. To je přesně ono. A tohle je potřeba řešit. To sociální postavení.

    Proto jsou například v církvi dary uzdravení. Je to jeden z důležitých darů, kdy jsou v církvi lidé, kteří se modlí za druhé a ti jsou skutečně uzdraveni. Taky když se podíváš do dějin, zjistíš, že všude kolem církve vznikaly nemocnice, hospice, kde se lidé starali o druhé. To je základ křesťanství.

    Proto je také důležité vzdělání. Ježíš říkal: Poznáte pravdu, ta vás osvobodí. Právě proto jsou v církvi dary rozeznání duchů, slovo poznání, kdy jsou lidé, kteří se modlí a přijmou od Boha slovo, které rozlouskne zlou situaci lidí, to, co způsobilo jejich stav. Stejně tak všude kolem církve a v křesťanských společnostech (a už kolem židů) jsou a byly školy, vzdělání. 

    Když se podíváš do dějin, co přinesli křesťané sem - právě písmo, knihy. Tím je známý Konstantin a Metoděj, že přinesli písmo, knihy, překládali, učili stovky lidí právě písmu a vzdělanosti. A co udělali odpůrci - právě ty knihy a vzdělanost ničili...

    

    Zkus se podívat na život Ježíše, co řešil. Řešil snad situaci bohatých, co měli dost, roznášel mezi lidi závist, nabádal k tomu, aby se bohatým bralo?

    Nebo Ježíš řešil situaci chudých a bezmocných, chodil mezi ně, uzdravoval je a vyučoval?

    To, co dělal Ježíš, je skutečné řešení situace. Když je uzdraven člověk, který byl slepý nebo chromý - a proto byl chudý a bezmocný - je velká část jeho problému vyřešena.


    A jsou ještě hlubší věci, než jen sociální postavení nebo tělesná nemoc, které je potřeba v životě člověka vyřešit. A právě pro ne je to slovo poznání, protože často navenek nejsou vidět, nebo se je lidé snaží zamaskovat, například nadávkami, sprosťárnami, útoky, jindy zase svatouškovstvím a natíráním na dobro...

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 23. březen 2021 @ 08:54:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Krásně píšeš. Také se to hezky čte. Ano, církev vykonala i mnoho dobrého. Pomáhal chudým, zakládala nemocnice. Já sám jsme studoval dějiny jedné nemocnice, kterou založil katolický kněz a byl velice štědrý a hodný. Přesvědčoval bohaté, aby dávali dary na její vybudování. Dokonce jsme o tom měl přenášku ve městě a chválil jsem toho hodného pana děkana. To je vše krásné. Horší je jiná věc. Nikde se nedozvím, proč ti bohatí feudálové a pak kapitalisté už neměli takové pochopené pro chudé a proč je Kristus nezměnil, aby se chovali jinak. Proč museli jít do jiných zemí, tam krást, rabovat, vraždit.. Proč tady nepůsobila církev a Kristus? Já vím, zase dostanu vizitku komunista. A to je ta vaše chyba. Pořád v tom vidím tu snahu udělat  z lidí pokorné poslušné ovečky, které slouží těm, co mají moc. Když jsem studoval dějiny nemocnice, kterou zakládal pan děkan, našel jsem jeho zápis. Popisuje bídu lidí a jejich umírání v nedůstojných podmínkách. A bohatí. Ty, když byli nemocni, měli nemocnice v Praze a ve velkých městech. A proto ten pan děkan chtěl těmto chudým ulevit. Nakonec se stejně za pobyt muselo platit asi 40 krejcarů, což byla denní mzda nádeníka. Jak spravedlivé, že? Církev udělala hodně dobrého, ale nikdy se nepostavila proti feudálům a ostatním mocným. No,  a zase má ten František komunistické myšlenky, tak honem ho ukamenovat. Hej Myslivče, posluš si!!!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 13:05:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Vidíš, Františku - ten pan děkan řešil to, co bylo potřeba řešit. Situaci těch chudých a nemocných.  A to bylo dobře. 

    A ty jsi zase uhnul od tématu k té politice.

    Znovu tě vrátím k Ježíši, k apoštolu Pavlovi, Petrovi, Janovi - co řešili? Řešili třídní nesnášenlivost, to, že má někdo hodně a že je zdravý? Nebo řešili ty slabé, to, že má někdo málo, že je nemocný, postižený, posedlý? 

    Řešili, jak někomu něco sebrat, závidět, jak něco vyrabovat, vykrást, nebo řešili to, jak něco vytvořit, vyrobit, udělat užitek a podělit se s ostatními?

    Co Ježíš? 

    Řešil nějak hodně ty tvoje bohaté feudály nebo kapitalisty, nebo krádeže, rabování vraždění? 

    Pobíhal po světě a řešil politiku a ideologii?

    Nebo chodil víc někde mezi ty nejslabší, mezi nemocné, otroky, prostitutky,... A tam se za ně modlil, žehnal, uzdravoval, vysvobozoval a vyučoval ty nejslabší, případně sloužil právě slovem poznání, proroctvím?

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 23. březen 2021 @ 13:22:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A zase jsme u toho. Proč se neřešilo, jak změnit ty mocné, feudály, kapitalisty a další? A co chtěli ti obyčejní komunisté?  Chtěli něco změnit.  Odstranit svoji bídu a bídný stav. A čeho se měli chytit? Měli věřit tomu náboženství, co žehná feudálům  a kapitalistům? Léto milosti: Co to je? Měl to být určitě začátek nového života, odpuštění dluhů i bídy. Jak mohli  začít nový život nevolníci, jak dělníci? Vždyť církev svým posluhováním bohatým ty chudáky vehnala pak do revolucí a bojů. Zlo plodilo další zlo a zlí lidé dokáží vše zneužít. A stačilo tak málo. Aby i ta církev dokázala nastavit těm bohatým tvář a vytknout jim jejich sobectví místo pochlebování. Stačilo těm lidem  s komunistickým myšlením ukázat, že Bůh je má rád  a je s nimi v jejich boji.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 15:08:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A zase jsme u toho. Proč se neřešilo, jak změnit ty mocné, feudály, kapitalisty a další? 

    No, to se zkus zeptat Ježíše, proč neřešil ty tvoje feudály a kapitalisty. Proč myslíš, že v bibli nejsou ani feudálové, ani kapitalisti, ale jsou tam docela normální lidi a jejich život řeší Ježíš?

  A čeho se měli chytit? 

    A chceš znát odpověď, Františku? Já bych ti jí napsal, protože tu odpověď znám. Ale jen jestli jí chceš znát. Jestli zase budeš nadávat, útočit, tak ti jí nenapíšu.


  Měli věřit tomu náboženství, co žehná feudálům  a kapitalistům? 

    To nevím, jaké zase máš náboženství.

    Já ti píšu o Ježíši. Ten neřešil tvoje feudály a kapitalisty. Řešil normální i nenormální lidi - celníky, rybáře, prostitutky, ... Feudály a kapitalisty neřešil.


  Jak mohli  začít nový život nevolníci, jak dělníci? 

    Chceš to opravdu slyšet? 

    Vím to, dost jsem četl dějiny a vím, jak začali nový život nevolníci nebo dělníci. Znám dost lidí, kteří byli jako dělníci a začali nový život, příběhy některých těch lidí jsem tu psal.


  Vždyť církev svým posluhováním bohatým ty chudáky vehnala pak do revolucí a bojů.

    Františku, a čemu říkáš "církev"? Myslíš nevěstku, zborcenou krví svědků Pána Ježíše? Tu, která smilnila s králi země? Tomu říkáš "církev"?

    Nebo myslíš církev Ježíše, který šel a kudy chodil, dobře činil uzdravoval, vysvobozoval, vyučoval, a to většinou ty chudé a bezmocné? A dodnes je to stejné - v církvi, která žije pro Ježíše, se schází často ti nejposlednější ze společnosti - lidé nemocní, bezmocní. A hledají vysvobození z prokletí, uzdravení z nemocí, slovo poznání v bezvýchodnosti ... Proto jsou v církvi duchovní dary - nejen dar jazyků, ale právě další dary Ducha svatého.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 23. březen 2021 @ 15:59:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  O těch lidech jsem neslyšel. Já znám tu církev, která měla moc a to nebyla jen katolická, ale i církve v Anglii, v Německu, Belgii atd. Ježíš nemohl řešit feudály kapitalisty, protože ještě neexistovali. Určitě nedal návod na život jen chudým,  ale i těm bohatým. Řídili se tím, když se tím neřídily ani církve? Dobře víš, o jakém náboženství mluvím, když píšu o žehnání bohatým. Změnilo se něco? Co měl dělat takový dělník v 19. století? Co měl dělat černý otrok v 16 až 19 století? Co měli dělat černí v USA, když pastor založil rasistickou organizaci proto nim? A to nebyl katolický duchovní. Ona ta špatná církev nebyla  a není jen jedna. A není sekta jako sekta. Máš výhodu, že si to zjednodušuješ  a idealizuješ. Taková víra je jistě dobrá, ale nic neřeší. Ale zase lepší než prášky. Co se týká daru jazyků, tomu prostě nerozumím. Co jsem zažil v AC a v dalších nepůsobilo jako dar Ducha.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 06:44:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Samozřejmě, že Ježíš neřešil feudály a kapitalisty, protože ty si v rámci zločinné štvavé ideologie vymysleli zločinci až někdy v 19. století. Stejně tak Ježíš neřešil papeže, svátosti a další věci z jiné zločinné ideologie, nebylo to potřeba.

    Františku, nevím, o jakém náboženství mluvíš, když píšeš o žehnání bohatým - ale tuším, že zase znovu mluvíš o komunistickém náboženství, o třídní štvavé ideologii, o politice, která rozdělila lidi podle majetku, že sem zase znovu taháš tu zločinnou ideologii a politiku. 

    Nebo snad ne?


    Vím co dělali černí lidé v Americe, otroci - zpívali si moje jméno, co mám napsané v občance, Františku

    Byla to součást jejich nového života. Zpívali o následování - o následování Ježíše. 


    O tom je křesťanství. 

    A ty jsi na křesťanském serveru. Tak se můžeme bavit k tématu, které tu je a nemusíme se bavit o zločinných ideologiích a tvých sektách, co ty na to?

    Tvoje nápady na zjednodušování a idealizovaní opravdu nic neřeší a určitě ne situaci lidí se zničeným životem. Co ale situaci lidí řeší, je důvěra Bohu, důvěra lidem, věrnost Bohu, služba Bohu, Boží moc, odpuštění těm, co ubližovali, dar uzdravení ducha, duše a těla (to je duchovní dar od Ducha svatého), tvořivost, práce, Boží požehnání. 

    To změní situaci lidí, i třeba takových dělníků. Psal jsem tu příběh Marcela. To byl člověk bez vzdělání (ze vzpoury a hříchu nedokončil ani učňák) a potloukal se, jak to šlo, hodně pil, fetoval, neudržel vztahy, byl nemocný, v dluzích... Klasický "proletariát", jak tomu říkali zločinci, co štvali chudé proti bohatým. A Boží moc změnila jeho život - dostal nový život od Boha a dnes má rodinu, práci, dům, je bez dluhů a pomáhá dalším A dalším pomáhá od začátku, kdy se stal křesťanem.

    Co naopak život lidí ničí, je zlo - nedůvěra, zklamání, nemoc, odloučení od Boha, samota, bezmocnost, prokletí... Situaci takového člověka nejde řešit jinak, než že s zla zbaví. Tím, že svoje zlo přenese člověk na druhého se zlá situace nevyřeší, jen se rozšíří zlo.

    Toník
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 08:02:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak to je konec s vámi pobožnými. Pochopil jsem, že podle vás pobožných si za bídu mohl ten dělník sám. Měl víc makat. Ten boháč je zase z toho venku. To by    stálo za samostatnou úvahu o tom, co je křesťanství podle vás lidí s kapitalistickým srdcem. Nevolníku můžeš si za vše si můžeš sám a svého pána si važ., dělníku za bídu si můžeš sám, víc makej pro svého pána a budeš se mít dobře. A nyní jsi ukázal, jakého máš Krista. Hnusnou bytost, která  stojí na straně  zbohatlíků. Že jsem se , pane Bože nestal raději komunitou i za cenu, že se vykašlu na tohle nebe pro boháče a zloděje. Můj tatínku, Ty můžeš za  moji bídu v dětství, protože jsi málo makal. Je mi z Tebe Cizinče a z vás na zvracení. Jste jen hnus a  o tom hnusu budu psát, o tom vašem hnusném kapitalistické Ježíši budu psát. Už jsem pochopil toho hnusného Myslivcem, Rosmana  a další lidi s vaším Pánbíčkem pro zbohatlíky. Budeš kritizovat katolickou sektu, ale kam jsi se to dostal!!! Jedni církev jsi vyměnil ještě za horší!!!   Mimochodem toho adventistu, kterého zmiňuješ, tak ten nezbohatl poctivou prací , ale obchodem s nemovitostmi, kde zase musel někoho okrást, aby mohl být miliardář. Na jedné straně koupí krávu pro Bangladéš a na druhé straně si koupí auta za miliony a zaplatí nájem jedné německé dálnice na pár hodin, aby se mohl projet nejvyšší rychlostí. Za ty peníze by ale mohl pomoci mnoha lidem a těch krav by bylo tisíckrát víc. Tady je vidět, co je křesťanství, Komedie. Komedie finita.  Na co si to hrajete? Proč zblbujete lidi? Proč si vymýšlíte pohádky o dobrých pánech a boháčích a neschopných  a liných  dělnících.   Považuji za smysl svého života proti takovým lidem a lžím bojovat. S Tebou končím. Pane Bože, proč jsme se raději nestal komunistou. Tihle křestané jsou sobecké svině a těch bude plné nebe. Příští článek asi  nazvu: Nebe plné sviní!!!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 09:00:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pochopil jsem, že podle vás pobožných si za bídu mohl ten dělník sám.

    To nevím, Františku, co podle vás pobožných. Jestli si za svou bídu podle vás pobožných mohl sám, tak to byste museli vy pobožní popsat jak si to představujete, že si mohl sám za svou bídu.

    Například Marcel si za svou bídu nemohl sám - do bezbožnosti už se narodil, v bezbožnosti vyrůstal. Co měli jeho rodiče, to měl on taky. Zdědil tedy bídu po nich. Jeho rodiče se obrátili k Bohu a změnili svůj život až v době, kdy byl Marcel dospělý. 

    Taky si nemohl sám za to, že se ze své situace dostal - bylo mnoholidí, kteří mu pomohli, také Bůh mu požehnal, mnoho věcí, co dělal, takže se rozmnožily.

    Maruška [granosalis.cz] si za svou bídu a prokletí taky nemohla sama - zdědila nemoc, beznaděj a závist od předků, měli to v rodině. A život jí taky moc nepomohl.

    Taky nemohla sama za to, že se dostala ze závisti, neodpuštění - Bůh jí pomohl, také lidé okolo.


    A ty už jsi zase začal lhát, pomlouvat, útočit. Jo, trošku stačí šťouchnout do té tvojí rudé krvavé modly a už to zlo z tebe teče.


    Co myslíš, to, co máš v sobě, Františku - vezmeš si to do nebe?

    Pustí do nebe člověka, co nadává, uráží, jen se někdo dotkne zlodějů a zločinců, co podporuješ a obhajuješ?


    A se mnou končíš? Tvoje komedie konečně skončila?


    A napíšeš článek "nebe plné sviní"? 

    To jako takových hulvátů, lhářů, nenávistníků, útočníků, pomlouvačů jako ty?

    Františku, s tím baťohem, co neseš, do nebe neprojdeš určitě. Buď zůstane za branami nebe jen ten baťoh, nebo i jeho majitel, když se ho bude držet.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 14:16:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Do Tvého nebe plného kapitalistů a zlých lidí nechci. Je to jen vaše idea. Kdyby bylo takové nebe, vše duchovní ztrácí smysl a my jsme jen ubozí červíčci Země. Vůbec nic nechápeš  a vymyslíš si historky plné lží. Žádný Marcel a Maruška neexistovali. Proč bych Ti měl věřit. Oplatím Ti to, co Ty oplácíš mně. A na tom článku či knize o nebi plném sviní si dám hodně záležet, protože je třeba, aby lidé znali pravdu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 14:20:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Přátelé, prosím vás, ignorujme toho trola.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 14:33:58 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A na tom článku či knize o nebi plném sviní si dám hodně záležet, protože je třeba, aby lidé znali pravdu.

    Tak to bude nebe, co sis vymyslel podle sebe, Františku, podle tvého stavu a srdce. Zase se o tobě něco dočteme.

    Zatím mi neoplácíš to, co já tobě - lžeš, pomlouváš, útočíš, já ti dál v klidu píšu k tématu, na která se ptáš. A budu to tak dělat i nadále.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 14:43:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já také, protože lžeš. Nikdy nepochopíš a nechceš znát pravdu. Pak to nemá řešení. K čemu je pak Bible?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 17:11:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Když lžeš a nechceš znát pravdu, tak je ti k ničemu a nemá to řešení.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 20:50:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale ty lže víc a už vůbec nemáš pravdu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 14:39:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Mně Bůh v životě dobře vedl. Neudělal ze mne komunistu, jak si myslí tvoji přátele ve víře hnusný Myslivec  a Rosmano, ale také jsem neupadl do spárů sekty ze Západu. Poznal jsem jejich podvody po roce 89a zděsil se toho. Už kvůli tomu, že jsem poznal vedle věřících i hodné lidi s komunistickou vírou. Ti lidé měli dobré srdce, nechtěli válku, mnozí pracovali velmi poctivě a snažili se dobře vychovávat své děti. Nechlubili se hned vírou jako pobožní, také pomáhali  a pomáhají mnozí nevěřící i dodnes a anonymně. Křestanství jsem po roce 89 začal vnímat jako podvod a vím, čím to bylo. Do křestanství se dostalo západní politické myšlení. Nepřítelem se stal komunismus. Ale proč? Dnes tu žádný komunisté nevládnou a  přesto v televizi a v časopisech o Bohu ani slovo. Ve shromážděních a takových sektách, ve které jsi Ty, Rosmano či Myslivec se podporuje jen nenávist ke všemu komunistickému. A důvod? Protože jste potomci boháčů a naštvaní ze znárodňování. Nevíte, co bylo příčinou bídy. Podle vašeho zkresleného náboženství si chudí za vše mohou sami. Měli se víc modlit asi. Vůbec vám nevadí chování boháčů, feudálů a továrníků. Vytvořili jste si Boha, který žehná jen jim. Jste hnus světa a vaše nebe je plné takových duchovních hyen. Čím máš ty plný batoh? Čím Rosmano  a hnusný Myslivec a další?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 17:19:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Jo, Františku, já jsem potomek boháčů.

    Jsem potomek řidiče, který ještě ve tvém věku místo nadávání, lhaní a pomlouvání vstal s postele, sednul do Avie a vydal se po republice rozvážet zboží. A dneska ten můj předek, co jsem jeho potomek, sedí doma se svými nejbližšími a pracuje. Vyrábí košíky, dělá dřevo na topení, krmí králíky, pěstuje rajčata, papriky, víno. A kolem sebe má manželku, děti, vnoučata, jejich snoubence a snoubenky. Nemá moc peněz ani internet a kalhoty nosí třicet let staré, co si pomatuju, když jsem byl ještě doma. 

    Ale je ten můj předek větší boháč, než ty a všichni ti tvoji kapitalisti a restituenti kdy budete. 

    Jen má bohatství, které lidi jako ty, co jsou na prachy, nikdy nepochopíte.

    A já jsem moc rád, že jsem potomek takového boháče a že mně moji rodiče naučili, co je pravé bohatství a že není v prachách a majetku, jako ten tvůj svět.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Středa, 24. březen 2021 @ 17:47:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Koukám, Toníku, že jsi skutečně bohatý.
  Požehnaný. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 21:31:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To jsem si myslel, že jsi lepší, ale asi budeš také ovlivněná hnusným letničním hnutím, které se k nám jako mor Ducha dostalo ze Západu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 21:50:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Koukám, Toníku, že jsi skutečně bohatý.

    Tak, Milko. 

    A František mi to připomněl.

    Uvědomil jsem si, že jsem skutečně dítě boháčů a že jsem rád, že mí rodiče byli bohatí v tom docela nejzákladnějším, v čem člověk může být v životě skutečně bohatý.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 06:41:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Udělali z Tebe pyšného člověka bez citu. Také výchova. Stejná jako u nacistů


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 08:06:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    A to zase píšeš jen sám o sobě, Františku.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:20:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zapálil si u mně hroznou nenávist ke všem pobožným. Už jsem se musel  pohádat i se svojí drahou ženou. " Chceš snad mezi ty křesťanské svině, jak je nazýváš, zařadit i mne ? " zvolala neštastná. " Proč se na ty hnusné lidi tam nevykašleš. Ty je nezměníš, pokud jsou zlí. Božímu trestu také neujdou. Kašli na ně a nenič nám život. Asi jsou stejní jako Ty  a každý si háji svoji pravdu." Asi má pravdu. Stojí to za to  takovými lidmi se špinit.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:12:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, a ty nejsi pobožný? Zapálil sis nenávist akorát proti sobě.

    Když se hádáš i se svojí ženou, ani to tě nevaruje, že je něco v nepořádku s tvými postojí?

    Toník

    


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:32:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Varování, že jste v moci Satana. Kdyby to bylo jinak, mluvila by jinak i moje drahá žena. I ona pochopila , odkud vane zlo.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:35:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Varování, že jste v moci Satana. Kdyby to bylo jinak, mluvila by jinak i moje drahá žena. I ona pochopila , odkud vane zlo.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 18:36:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, vychválil jsi se tu sám do pěkného světla. Chlubíš se svým předkem (- ale zapomněl jsi dodat, že ho stejně považuješ jen za heretika - katolíka
  .  Ale samochvála s*****í.

  Moc dobře víš, že František není žádný bohatý restituent, že po svých předcích nezdědil toho hmotného nejspíš nic.
  Většinu toho, co má, si musel odpracovat.

  Přesto jsi ho tu použil jako protipól sebe - dokonalého "duchovního". Jen aby ti život ten tvůj držák na svatozář ještě nesrazil!

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 18:56:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tomuto říkáš chlubení? Styď se Oko! Motivace zlem je u tebe čím dál více zřetelnější.
  Co je na tvých komentářích zajímavé je, pomluvu či hloupý výmysl následně užíváš jako klacek. Je to takový tvůj typický scénář. Pomluvíš někoho, že nazná mateřský jazyk a vzápětí jako klacek začneš užívat neexistující pravidla. Pomluvíš někoho, že nezná Písmo, a vzápětí ho udoláváš tvými výmysly které v Písmu nejsou. Jsi k někomu vulgární a následně ho mlátíš klackem tvé vlastní podivné etikety o které nikdo nic neví.
  V tomto Oko si docela zajímavý objekt. Ve všech těch lžích, pomluvách a výmyslech máš určitou strukturu a propracovanost. Ta struktura je známka toho, že zlý duch značně zneužívá tvůj intelekt!
   Zlovolně se systematicky projevuješ podle určitého vzoru, a to je zlé. Nebojíš se toho?  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 20:49:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A Ty se nebojíš Boha, antikomunisto!!!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 21:43:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, vychválil jsi se tu sám do pěkného světla. Chlubíš se svým předkem (- ale zapomněl jsi dodat, že ho stejně považuješ jen za heretika - katolíka
  .  Ale samochvála s*****í.

    Stando, a to píšeš jen sám za sebe, z tvého života, viď. Vždycky píšeš sám za sebe. Jen takto převracíš a píšeš tvoje postoje ve druhé osobě.


  Moc dobře víš, že František není žádný bohatý restituent, že po svých předcích nezdědil toho hmotného nejspíš nic.
  Většinu toho, co má, si musel odpracovat.

    Ano, to určitě vím.


  Přesto jsi ho tu použil jako protipól sebe - dokonalého "duchovního". Jen aby ti život ten tvůj držák na svatozář ještě nesrazil!

    Stando, a to píšeš opět jen a jen sám za sebe, z tvého života, viď. Vždycky píšeš sám za sebe. Jen takto převracíš a píšeš tvoje postoje ve druhé osobě.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 21:28:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A Ty pobožnej si myslíš, že moji rodiče byli horší? Co já vím o Tvých? Co je pravda co lež? Udělali z Tebe  člověka bez citu a sobce. Mne nejde o prachy, ale spravedlnost. Brzy si můžeš přečíst, co jsem o vás letničářích napsal. Právě jsme to dokončil. Jsi nepřítel Boží.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 21:49:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Co je pravda co lež? 

    Dobrá otázka, Františku. Já reagoval na jedinou pravdivou věc ze tvého příspěvku

    Psal jsi v něm, že jsme potomci boháčů. 

    A to je pravda. 
    Já jsem potomek boháčů.

    Jsem potomek řidiče, který ještě ve tvém věku místo nadávání, lhaní a pomlouvání vstal s postele, sednul do Avie a vydal se po republice rozvážet zboží. A dneska ten můj předek, co jsem jeho potomek, sedí doma se svými nejbližšími a pracuje. Vyrábí košíky, dělá dřevo na topení, krmí králíky, pěstuje rajčata, papriky, víno. A kolem sebe má manželku, děti, vnoučata, jejich snoubence a snoubenky. Nemá moc peněz ani internet a kalhoty nosí třicet let staré, co si pomatuju, když jsem byl ještě doma. 

    Ale je ten můj předek větší boháč, než ty a všichni ti tvoji kapitalisti a restituenti kdy budete. 

    Jen má bohatství, které lidi jako ty, co jsou na prachy, nikdy nepochopíte.

    A já jsem moc rád, že jsem potomek takového boháče a že mně moji rodiče naučili, co je pravé bohatství a že není v prachách a majetku, jako ten tvůj svět.


    Zbytek tvého příspěvku byl popis tvého života, mně se netýkal, nebylo tedy na co reagovat. Možná byla lež, co jsi psal, ale spíš odhaduji, že to, co píšeš, je ve tvém životě skutečně pravda, že skutečně žiješ to, co popisuješ.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 06:46:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tvá poznámka mi stačí. Já jsem zase potomek chudáků.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. březen 2021 @ 07:44:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
     Františku, němci toužili po lepším životě, taky se nechali zblbnout na závist a krádeže od socialistů, zvolili si je a pak je podporovali, jako u nás lidé komunisty. Taky zavírali oči před zlem socializmu, taky neviděli koncentráky, nebo viděli, ale mysleli si, že je to nutné zlo socializmu, že to přejde - až vyvraždí všechny co ideologie národního  socializmu nesnášela...

    Svojí prací se jen opičili po komunistech - ti budovali velý sovětský svaz okupací a likvidací celých národů, skupin lidí, tak to socialisté v Německu dělali taky, jen o pár let později, než v Sovětském svazu.

    Ty jsi podepsal výchovu dětí v duchu zločinného komunistického režimu, ale nebyl jsi žádný jejich sluha? Dodnes Františku píšeš v tom duchu - a to už je vláda komunismu 30 let pryč! Jak to asi s tebou vypadalo, když ty, co jsi jim podepsal spolupráci na výchově mladých, byli u moci!

    Neobhajuješ komunismus? 

    Neobhajuješ krádeže a rabování majetku? 

    Neobhajuješ útlak lidí věřících v Boha?

    Neposmíváš se těm obětem?

    Nebagatelizuješ další zločiny - statisíce lidí v kriminálech, na otrockých pracích, zavřené hranice, aby nikdo neutekl...?

     Okupace zemí - Maďarska, Československa - co tohle? Jak ses jako student vyjadřoval k okupaci a vraždám okupantů? Odsoudil jsi je, nebo obhájil?

     Přeci jen si ale pomatuješ to štvaní proti Německu a Němců, Američanům a USA - dyť ty dodnes štveš! Jeden Američan ti nadzvedl mandle na třicet let. Píchnu do tvojí nábožné pýchy a teče z tebe špína a hnus dodnes...
    
    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:05:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A co obhajujete vy pobožní? Válku ve Vietnamu? Víš, kolik mezi vámi pobožnými bylo udavačů? Mne budeš vyčítat práci? Nikdo mne nevedl k tomu, že se budu posmívat věřícím lidem  a dětem, nikdy jsem nic takového nepodepsal. A s okupací jsem nesouhlasil jako většina, nevstoupil jsem do SSM, ačkoliv mne nutili.  Nebyl jsem jako ten pobožný u nás, co pak vedl OF. Učil jsem poctivě a nikoho neštval. Měl jsem jít k popelářům jak mne jedna sekta přesvědčovala? To jste celý vy hnusní pobožní. Jak jsem byl ubohý a naivní, že jsem vašim bludům uvěřil. Připadám si jako ten jeden muž na popravišti v Salesu, který byl obviněn z čarodějnictví  a on zvolal pak Bůh není. Možná měl pravdu!!!!! Vy jste hnusní zlí záludní lidé. Kdyby byl Bůh, tak by přece musel na  vše podvody a lži nějak reagovat. Mlčí. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:21:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, nevím, co obhajujete vy pobožní, to bys musel napsat ty, co obhajujete vy pobožní, nebudu psát za tebe. Tebe se spíše ptám, co vy pobožní, co jste podepsali spolupráci komunistům na výchově dětí v jejich duchu, děláte.

    Já nejsem pobožný. Už je to třicet let, co pobožný nejsem a ani to neplánuju.


    Co konkrétně máš proti nám, kromě lží a pomluv? Teď jsem se ptal Oka, co konkrétně má proti tomu, že věříme Bohu, za tři měsíce z něj kromě lží a pomluv nevypadlo nic.

    Co ty, napíšeš alespoň jednu konkrétní věc, co máš proti nám?


    "Moji" pobožní jsou například moji rodiče.

    Ti teď obhajují život, jsou po COVIDu, teď očkování, nemají to jednoduché. Někdy obhajuje fotbalisty v televizi. 

    Jinak jsem ho neslyšel nic obhajovat, ani nemá důvod takové nesmysly dělat. Normálně pěstuje králíky, sazeničky rajčat, paprik, víno, plete košíky a stará se o zahradu, rybník. Občas vezme auto a dojede do lesa, pokácí nějaký strom napadený kůrovcem a přiveze, nebo něco v lese vyčistí. Ale to už teď delší dobu ne.

    Co vy pobožní obhajujete kromě vaší politiky a posměchu obětem zločinného režimu?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:30:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Prostě jsem se ve vás pobožných zklamal. Jste duchovní zlo. Já jsem pracoval poctivě, to už nevíš, co mi vytknout, Napřed byt  a teď tohle. Hnusný pobožný . Ve vás je sám Satan  a žádný Pán Ježíš!!!! Podepsal jsi smlouvu s ďáblem.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:50:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Prostě jsem se ve vás pobožných zklamal.

    Jestli ses zklamal v pobožných, tak to ses zklamal leda tak sám v sobě, Františku.

    Máš tedy něco konkrétního proti nám, proti křesťanům? Nebo předvedeš jen tvoje lži a pomluvy, hulvátství, co v tobě je?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 09:27:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Stačí se na vás podívat a číst vaše falešné řečičky. A pak já vás poznal po roce 89 a to mi stačilo.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 19. březen 2021 @ 14:32:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tvoji proletářskou nenávist a komunistickou diktaturu proletariátu jsme poznali dlouho před 89, taky stačilo. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 16:33:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Každý jsme něco poznali. A změnilo nás to?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 16:53:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  František
  Píšeš, že pocházíš z chudého prostředí. Nemoce, bída...
  Ale to přece nebylo za první republiky, ani za války, v době nacismu, nebo jo?  Že by ses díval na to, jak rodiče postupně umírají za protektorátu? ...To asi ne. To bylo později, za vlády KSČ. Tedy v době, o které tvrdíš, že byla chudým příznivá, že se o ně starali.  
  Tak kde se vzala ta bída, ve které jsi rostl? 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 18:16:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rodiče byli invalidní a nemocní,malý důchod a k tomu odpovídající bydlení. V 50. letech se prostě tak žilo všude i za hranicemi. Zdravotní péče slabá. Maminka vážila si 35 kg, možná nějaká rakovina, nevím, otec měl nemocné srdce. Prostě jsem měl smůlu. Ale proč bych měl dnes nadávat na komunisty. Tak se žili i v Itálii, ve Španělsku  a jinde. Bylo pár let po válce a padesátá léta. O politiku jsem se nezajímal. Na oblečení jsem občas dostal tak jednou za rok asi dvě stovky na oblečení. Hodná paní sociálka šla se mnou a stačilo to na tenisky  a košili. A jí se styděl, protože v malém městečku to viděl každý. Ve třídě třídní rozdělení. Kolem mne děti dělníků a kolem druhého premianta děti úředníků a kdysi bohatých rodin, co bydleli v krásných domech. Důstojně jsem začal bydlet až díky bytu, který mi hnusný pobožný vyčítal. Asi jsem se měl chovat jako Mašínové anebo se stát vysokoškolsky vzdělaným popelářem. Rok 68 byl vzácná doba.  To by bylo na zajímavé povídání. Dostat se na školu nebyl problém, z 15 přijato 5  a já na třetím místě. Pak jsem čtyři roky bydlel na koleji. Poznal hodné věřící  a jen díky nim uvěřil. Dnes bych neuvěřil ani za nic. Nebyl ve straně a  ani v SSM. Po roce 89 šok a já jsem začal pochybovat o víře a málem i o Bohu. Ted, když mne všichni považují za komouše, tak je chápu. Připomínají mi ty pobožné , co koukali, kde co ukrást. Minulému režimu vděčím za vzdělání, bydlení a i práci. Mohli se mi klidně i mstít za to, že mnozí věděli, že jsem věřící a že také odmítám do strany. Nestalo se. Po roce 89 jsem pochopil, že bohužel křestanství je  z velké části podvod a věřící lidé jsou často křiváci. Tak ze mne asi bude věřící komunista. Co je na tom? Přece byli i věřící nacisté. A věřící klidně i házejí pumy tam, kde nemají co dělat. V čem budu  tedy horší? Ne, já už vám všem nevěřím.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 18:59:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku,
  ta bída tedy nebyl důsledek nějakého kapitalismu, nebo feudalismu, že?
  Mizerná sociální politika, nemyslíš? Na to, jak pořád mluvili o podpoře chudých? 

  Nevíš, jak bys žil, k čemu by ses dopracoval, kdyby vládnul jiný režim a ty měl svobodu...
  Že jsi vděčný režimu to mi připadá jako velký úspěch toho režimu. Že tě nikdy nenapadne, že jsi ve svobodě mohl mít více možností? Tehdy mladý, zdravý, schopný se učit, plný energie...

  Když už se zmiňuješ o těch Mašínech, ne že bych s jejich postupem souhlasila, ale víš něco o jejich otci, matce? V čem vyrostli? Jaké dětství si prožili? K jakým ideálům a způsobu obrany těch ideálů je vychovali? Víš jak jejich matka, která gestapo přežila, zemřela? 

  K mnoha tvým výrokům je těžké se vyjádřit, zevšeobecňující, zmatená, plná emocí. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:18:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  V 50.letech a počátek 60. nikde se nežilo výrazně líp. Ale to vy pobožní nesmíte připustit. Chápu Tě. Ale  já přece nechci tu dobu chválit a ani ten komunismus, já kritizuji ty pobožné po roce 89. A mám pocit, že to jsou většinou potomci boháčů.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 13. březen 2021 @ 07:38:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, nikdo neví, jaké "jazyky" měl Pavel na mysli.

  Vzhledem k jeho úkolu, že nesl evangelium do cizojazyčných zemí, musel skutečně ovládat hned celou řadu jazyků (řecky, arabsky, latinsky, hebrejsky (aramejsky) ...).

  Takže Pavel děkuje Bohu za dar jazyků - že mluví cizími jazyky více, než bylo běžně obvyklé u ostatních jeho současníků.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 13. březen 2021 @ 07:52:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Ne oko. Pouze ignoranti neví, jaké "jazyky" měl Pavel na mysli.

  Ostatní to ví.
  Protože to Pavel jasně říká.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 13. březen 2021 @ 08:11:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Boží Slovo také říká nezabiješ. A kdo to z vás pobožných dodržoval? Ten americký letniční pilot zabíjel, přímo vraždil a bez důvodu. To vám letničářům nevadí? Vy i vraždění jste schopni obhájit z Božího Slova a ničeho se neštítíte, Jak jste hnusně falešní!!! Pravda vás pálí. Co tedy ví ti Tvoji ostatní?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:34:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano, co je napsáno, že napsal Šaul/Šavel je jasné, protože je i jasné, co je to "heteros".
  A že Šaul/Šavel nepsal o nějakých zcela neexistujících řečech národů, je dnes průkazné, kdy jsou známy všechny řeči (až na zcela ojedinělé případy). Jen ignoranté jako rosmano to neví.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:48:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Dobrý blábol :-)
  Palec nahoru :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:53:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Blábol :) Kdepak, rosmano, řečtina. A také jednoduché a správné pochopení toho českého slova "jiný" nebo také "řečí a ústy národa neznámého, o kterém jsi dosud neslyšel".


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:19:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, nikdo neví, jaké "jazyky" měl Pavel na mysli.

    Stando, "nikdo"? A na to jsi přišel jak?

    Opět generalizace podle vaší situace, viď?

    To, že vy něco nevíte, Stando, to přeci neznamená, že to tak mají všichni. Pokud by tě téma zajímalo, doporučuji například tento článek nebo podrobné vysvětlení zde [www.cho.cz].

    Toník
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 17. březen 2021 @ 07:51:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Z toho článku od Kodeta jsi se mohl dozvědět (a poopravit si to v hlavě) - že dar jazyků je určen pro službu v církvi (nikoli jen k budování sebe sama).
  Ale že patří mezi charismata osobní - to znamená, že je uděluje Duch svatý přímo - nikoli skrze službu biskupa.


  A ještě jedna důležitá věc o křtu: " Už samotným křtem je člověk povolán k tomu, aby nežil pro sebe."
  ..."Toníku, nikdo neví, jaké "jazyky" měl Pavel na mysli.
    Stando, "nikdo"? A na to jsi přišel jak?"...

  Dar jazyků je poprvé popsán docela podrobně o letnicích.

  (Sk 2,5-12)
  V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali: „Hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a oblastí Libye u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i proselyté, Kréťané a Arabové: všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží.“ Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkali: „Co to má znamenat?


  Takto si já představuji "dar jazyků"!

  My dva sice mluvíme zdánlivě stejným jazykem - přesto si přímo ukázkově nerozumíme.

  Řekneš, že "Boží odpuštění tě dovedlo k pokání" - a když tě upozorním, že pokání musí nutně předcházet Božímu odpuštění hříchů hříšníkovi, tak obrátíš a řekneš, že jsi nikdy netvrdil, že by Bůh ti nejprve odpustil hříchy a ty jsi v důsledku toho učinil pokání - že to je prý jenom můj výmysl!

  Takže je s tebou domluva jak s "hotentotem".


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. březen 2021 @ 08:28:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Z toho článku od Kodeta jsi se mohl dozvědět (a poopravit si to v hlavě) - že dar jazyků je určen pro službu v církvi (nikoli jen k budování sebe sama).

    Jako že bych si to, co píše apoštol Pavel, poopravil podle nějakého nápadu lidí?

    To asi nebudeš myslet vážně, viď.


  Ale že patří mezi charismata osobní - to znamená, že je uděluje Duch svatý přímo - nikoli skrze službu biskupa.

    Samozřejmě, že dar jazyků nesouvisí s biskupy. Ale klidně se může stát, že dar jazyka může dostat i biskup - pokud to tedy bude křesťan, který přijal Ducha svatého a ne biskup v nějaké sektě, co zrovna kryje pedofilní mafii nebo zařizuje sosání peněz ze státu.


  A ještě jedna důležitá věc o křtu: " Už samotným křtem je člověk povolán k tomu, aby nežil pro sebe."

    To bude asi podobný nápad, jako: "Také samotný křesťanský křest odpouští křtěnci hříchy.", viď.

    Stando, posílal jsem ti to k tématu diskuze (dary Ducha svatého), ne k tomu, co tě trápí. 

    Pokud najdeš takovéhle výmysly ve stylu "Už samotným křtem je člověk povolán k tomu, aby nežil pro sebe.", tak je samozřejmě stačí porovnat realitou a zeptat se lidí, kteří se dali pokřtít, kým byli povoláni k tomu, aby nežili pro sebe. 

    (Napovím ti, že to byla osoba, kdo je povolal).


  Dar jazyků je poprvé popsán docela podrobně o letnicích.

    Určitě. 

    A také ho dobře popisuje Pavel v listech [obohu.cz].

    Tobě jsem dal odkaz na římskokatolické zdroje k tématu, protože předpokládám, že bys jim mohl věřit a že snad alespoň proti Kodetovi se nebudeš bouřit.  Řekneš, že "Boží odpuštění tě dovedlo k pokání" - a když tě upozorním, že pokání musí nutně předcházet Božímu odpuštění hříchů hříšníkovi, tak obrátíš a řekneš, že jsi nikdy netvrdil, že by Bůh ti nejprve odpustil hříchy a ty jsi v důsledku toho učinil pokání - že to je prý jenom můj výmysl!

    Stando, tvoje lži, výmysly a pomluvy s tématem nesouvisí, ukazují jen tvůj stav a tvou schopnost komunikovat s lidmi.

    Ignoruješ, co ti lidé píší a vymýšlíš si o nich blbosti - stejně, jako další, co zde chodíte útočit na křesťany a křesťanství. 


  Takže je s tebou domluva jak s "hotentotem".

    Pokud nebudeš urážet, lhát a pomlouvat, a budeš se bavit k tématu, odpovídat na otázky, číst si, co ti lidi píší, budeš mít v životě domluvu s ostatními jednodušší.

    Tobě

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 20. březen 2021 @ 19:48:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Co z toho má být konkrétně tvoje vlastní  tvrzení a co z toho konkrétně má být mojí lží o tobě?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 20. březen 2021 @ 20:06:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty nevíš?! 
  Po tom všem položíš takovou otázku? 
  Oko, vždyť ty dehonustuješ sám sebe. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 07:37:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Co z toho má být konkrétně tvoje vlastní  tvrzení a co z toho konkrétně má být mojí lží o tobě?

    Ahoj Stando.

    Moje tvrzení není nic z toho, co píšeš. A co je tvou lží, to bys mohl vědět, když jsi jí o mne napsal. 

    K tématu odpuštění (ke kterému jsi utekl od tématu víry, když jsi nenapsal, co konkrétně ti vadí na tom, že věřím Bohu), jsem ti psal svou konkrétní zkušenost s Bohem a odpuštěním ze života:

    Bůh nám odpustil v Pánu Ježíši Kristu [obohu.cz] , jeho odpuštění a milost nás dovedla k pokání.  A nás učí odpouštět stejně tak [obohu.cz].
    K tématu aktuálního článku a diskuze už nic nemáš? Psal jsi tady Stando kdysi:


  Je spousta, tisíce věcí, jak se můžeme navzájem obohacovat i když zůstaneme ve svojí víře. Můžeme si navzájem místo slovních soubojů a posmívání sdílet své zkušenosti s modlitbou, způsoby jak se modlit, zkušenosti s Bohem, zážitky, problémy křesťanského soužití ve vašich církvích a sborech. Stačí přijmout toho druhého takového, jaký je a počítat s tím, že ho ani nepředěláme. To není naším úkolem. Smyslem našeho jednání by mělo být vytvářet společenství, učit se chápat křesťanskou lásku a porozumění ve vyšší dimenzi, než naši předkové. 


    A to byl rozumný postoj. Proč jsi od té doby obrátil a chováš se opačně, místo sdílení zkušeností sem chodíš útočit na křesťany, pomlouvat, jako mnozí další... Není to škoda?


    K tématu diskuze už nic nemáš?  Z toho článku od Kodeta jsi se mohl dozvědět (a poopravit si to v hlavě) - že dar jazyků je určen pro službu v církvi (nikoli jen k budování sebe sama).

    Jako že bych si to, co píše apoštol Pavel, poopravil podle nějakého nápadu lidí?

    To asi nebudeš myslet vážně, viď.


  Ale že patří mezi charismata osobní - to znamená, že je uděluje Duch svatý přímo - nikoli skrze službu biskupa.

    Samozřejmě, že dar jazyků nesouvisí s biskupy. Ale klidně se může stát, že dar jazyka může dostat i biskup - pokud to tedy bude křesťan, který přijal Ducha svatého a ne biskup v nějaké sektě, co zrovna kryje pedofilní mafii nebo zařizuje sosání peněz ze státu.  Dar jazyků je poprvé popsán docela podrobně o letnicích.

    Určitě. 


    Tobě jsem dal odkaz na římskokatolické zdroje k tématu, protože předpokládám, že bys jim mohl věřit a že snad alespoň proti Kodetovi se nebudeš bouřit.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 10:23:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, ty říkáš: "Bůh nám odpustil v Pánu Ježíši Kristu, jeho odpuštění a milost nás dovedla k pokání. "
  Já jsem o tobě řekl:


  ..."místo sdílení zkušeností sem chodíš útočit na křesťany, pomlouvat,"...

  Ani neútočím, ani nepomlouvám. Tvoje chyba, že to takto vnímáš. Já jenom upozorňuji na tvé zjevné chyby ve víře.


  Napíšeš hloupost - já k tomu dodám:  "error". Nepomlouvám neútočím - v lásce upozorním, napomínám.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:32:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Určitě, Stando. Normálně sdílím svou zkušenost ze života a přijde mi to docela normální.     Určitě. V křesťanském prostředí je normální, běžné, že člověk místo všelijakých tvrzení sdílí svou zkušenosti ze života.

    Zkus to taky. 

    Čekají tu na tebe v diskuzi dotazy ke tvé osobní zkušenosti se křtem. Můžeš se taky sdílet, jakou konkrétně máš 𝓽𝔂 zkušenost se křtem.  Ani neútočím, ani nepomlouvám. Tvoje chyba, že to takto vnímáš. Já jenom upozorňuji na tvé zjevné chyby ve víře.

    Stando, zatím uhýbáš ke kde čemu. K mojí víře Bohu či mojí víře lidem jsi tu zatím nic moc konkrétního nenapsal.

    V čem konkrétně je pro tebe ta chyba, když věřím Bohu?

    V čem konkrétně je pro tebe ta chyba, když věřím lidem - svojí ženě, dětem, rodičům, blízkým i vzdáleným?

    Odpovíš konečně, co ti tak vadí na tom, když člověk věří Bohu?


  Napíšeš hloupost - já k tomu dodám:  "error".

    A co konkrétně z toho, co píšu, je 𝓹𝓻𝓸 𝓽𝓮𝓫𝓮 hloupost? Zatím jsi to nenapsal. Zajímalo by mne při tom všem, co tu předvádíš, je pro tebe ta "hloupost". Vyberu jen pár témat, o kterých jsem psal

    Zatím jsem tu psal o tom, že věřím Bohu. To je pro tebe hloupost?

    Psal jsem tu také, že věřím lidem, manželce, dětem, lidem okolo. Že věřit je můj první postoj.  To je pro tebe hloupost?

    Psal jsem tu o tom, že jsem uvěřil Bohu to, co viděl a zapsal Izaijáš [obohu.cz]. To je pro tebe ta hloupost?

    Psal jsem ti, že jsem přijal Boží milost a odpuštění, které je v Ježíši Kristu. To je pro tebe ta hloupost?

    Psal jsem ti, že Boží milost, dobrota a Boží odpuštění mne dovedly k pokání. To je pro tebe ta hloupost?

    Psal jsem ti, že k pokání ze hříchu mne dovedla také Boží výchova a dal ti konkrétní příklady (krádeže, zabíjení, služba chudobě či Fortuně...). To je pro tebe ta hloupost, že mne Bůh výchovou dovedl k pokání?

    Psal jsem ti, že mne Bůh svou výchovou zbavil hříchu. To je pro tebe ta hloupost, že mne Bůh zbavil hříchu?

    Psal jsem ti, že mne Bůh vedl jasně k tomu, abych lidem odpustil tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám. A odpustil jsem lidem, podle Boží výchovy a vedení. To je pro tebe ta hloupost, že jsem lidem odpustil?

    Napíšeš konkrétně, co je 𝓹𝓻𝓸 𝓽𝓮𝓫𝓮 hloupost z toho, co já píšu, ať mám trochu představu?


   Nepomlouvám neútočím - v lásce upozorním, napomínám.

    A kdo tedy píšeš všechny ty lži a pomluvy pod nickem "oko" zde do diskuze, když to nejsi ty? Nějaký duch, co ho ovládáš, jak jsi psal v diskuzi? Nebo ti ty pomluvy někdo vymýšlí z lidí?

    Nebo jak se stane, že se pod nickem "oko" objeví desítky a desítky pomluv druhých lidí?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:51:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ukázková "křeč" mysli, která se zaštiťuje frázemi - to abys nemusel myslet logicky - rozumem.


  ..."

    Určitě, Stando. Normálně sdílím svou zkušenost ze života a přijde mi to docela normální. "...


  Tak z tebe asi nevypáčím jasné slovo - zda je ta tvoje " chytrá horákyně" ve skutečnosti oblečená, nebo neoblečená?


  Nedozvím se, která z možností u tebe platí, že:

  1.)  že jsi ty nejdříve učinil pokání ze hříchů  - a potom ti Bůh hříchy odpustil, nebo

  2.)  že nejdříve tobě Bůh hříchy odpustil a následně jsi ty z nich učinil pokání?


  Otázkou zůstává, zda jsi u toho Pavla správně pochopil kontext.

  Shodli jsme se přece, že o letnicích se projevil dar jazyků u všech, na které byl vylit Duch svatý. Takže hlásali Krista v rodných jazycích všech posluchačů. V ten den se nechalo pokřtít na pět tisíc lidí.
  Soudný člověk si z tohoto snadno vyvodí závěr, zda tento dar jazyků (skutečný dar jazyků!) posloužil k budování církve či nikoliv.

  U tebe si však nejsem jist už ničím.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 22. březen 2021 @ 09:18:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 07:57:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Chápu, Stando - to píšeš jen sám za sebe, z tvého života. Je ale tvoje věc, co žiješ.


  Tak z tebe asi nevypáčím jasné slovo - zda je ta tvoje " chytrá horákyně" ve skutečnosti oblečená, nebo neoblečená?

    𝓣𝓿𝓸𝓳𝓮 nápady a motaniny se ode mne určitě nedozvíš, Stando. To by ses musel zeptat tebe, na tvoje horákyně. 

    Psal jsi tu Stando v diskuzi: "Proč se zde vlastě většinou jen dohadujeme o tom, co nás rozděluje a nemluvíme o tom, co by nás mohlo obohacovat a spojit? Většina z nás má společnou víru v Krista a mně by opravdu pomohlo, pokud bychom dokázali sdílet i praktické věci." A to jsi psal hezky.

    Tak se s tebou nedohaduji nad tím, co tě rozděluje, ale píšu ti praktickou, osobní zkušenost. Dostala se ke mne moc evangelia, slyšel jsem zprávu o Pánu Ježíši, přijal jsem Boží odpuštění v Něm, vyznal jsem, že Ježíš je Pán, vydal jsem Pánu Ježíši svůj život, zažil jsem Boží odpuštění, pokání, změnu života, zažil jsem to, že mne Bůh zbavil hříchu, zažil jsem moc odpustit a odpustil jsem. A píšu ti praktické, konkrétní zkušenosti. A je to pro mne normální sdílet praktické zkušenosti ze života.
  Nedozvím se, která z možností u tebe platí, že:

  1.)  že jsi ty nejdříve učinil pokání ze hříchů  - a potom ti Bůh hříchy odpustil, nebo

  2.)  že nejdříve tobě Bůh hříchy odpustil a následně jsi ty z nich učinil pokání?

    No jestli si nepřečteš odpověď a místo toho si budeš dál vymýšlet nesmysly, tak se odpověď nedozvíš.

    Samozřejmě, že z tvých výmyslů neplatí ani jedna možnost.     Pokud ano, tak proč se ptáš na nějaké tvé virtuální nereálné "možnosti" z tvého světa ve tvojí hlavě, které se mého života netýkají?


    
  Otázkou zůstává, zda jsi u toho Pavla správně pochopil kontext.

    A to píšeš jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando.

    To fakt zůstává otázkou.

    Co psal Pavel, to otázkou nezůstává. A on psal toto [obohu.cz]:

  Kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství.  Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev.

    A to psal pravdivě. 

    Máš s tím nějaký problém, máš to vymyšlené jinak, než to psal o církvi Pavel?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 09:45:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   
  Co to může být jiného, než právě odpuštění tvých hříchů?
  A to bez toho, že by jsi z nich učinil pokání!  Toníku, já přece nemám žádnou potřebu na tebe nijak útočit! Ale nemůžeš mluvit takové nesmyly!

  Kristus podmiňuje odpuštění hříchů pokáním hříšníka:

  "Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. "  Vždycky nejdříve tedy pokání hříšníka  - potom teprve může následovat  i odpuštění jeho hříchů.

  Ty říkáš, že jsi vlastně první, komu Bůh odpustil hříchy i bez tvého pokání a že ty jsi učinil pokání až následně - po odpuštění hříchů. - Samé nesmysly!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 10:44:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko,
  a co pro tebe znamená například slovo (řeč je o shromážděných u Kornélia):

  Sk 15:9 [www.obohu.cz]:a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.


  To je o odpuštění hříchů, ne ?
  Zvláštní, že tam není napsáno "Pokáním očistil jejich srdce", že ?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 18:14:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Sk 15,9 -11;  - souvisí významově velmi úzce se Sk 10,45.

  Verš 9. hovoří o víře, která očistila srdce pohanů = člověk bývá ospravedlněn nikoli skutky Zákona, ale milostí Boží - poprvé ve křtu.
  Zapomínáš, že se zde hovoří o pohanech, kteří už byli pokřtěni - stali se křesťany. To je jejich celý příběh v úplnosti.

  Bůh pohanům udělil dary Ducha svatého před přijetím křtu. Tím dal jasně najevo, že mohou být přijímáni do církve bez předběžného přijetí  obřízky těla - a apoštol Pavel píše Kolosanům o jiné Kristově obřízce  - nikoli jen těla, ale už o dokonalejší obřízce (zasvěcení Kristu)  celého člověka ve křtu.  V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, 12když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. 13I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil  ...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 21:18:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Oko, ty jsi natvrdlý, nebo co ?? :-)


  Proč píšeš takové hlouposti pořád dokola, když Boží slovo to jasně říká jak to je . To nejsi schopen pochopit normální oznamovací věty ??   /Verš 9. hovoří o víře, která očistila srdce pohanů = člověk bývá ospravedlněn nikoli skutky Zákona, ale milostí Boží - poprvé ve křtu./

  Houby poprvé ve křtu.  Sk 15:8 [www.obohu.cz]:  A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.

  Sk 11:15 [www.obohu.cz]:  Když jsem začal mluvit, padl na ně Duch Svatý, jako i na nás na počátku. Vzpomněl jsem si na Pánův výrok, jak říkal: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v Duchu Svatém.‘  17 [www.obohu.cz]Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána — Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu?“  Vírou očistil Bůh srdce Kornéliových domovníků, když uvěřili v Pána Ježíše. A na to vylil na ně Ducha svatého, tak že mluvili jazyky a velebili Boha.


  PŘED KŘTEM OKO, PŘED KŘTEM. ZAPIŠ SI TO ZA UŠI.

  A nepiš tady pořád dokola ty lži o tom, že údajně poprvé ve křtu.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 08:08:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zatvrzelost ho dohnala až k takovým absurditám, že překrucuje pravidla češtiny, etikety. 
  Někdy dokonce překroutí i vlastní katechetické učení. 
  Logické postuláty překrucuje dle libosti. 
  A to vše patologicky užívá k překrucování božího slova. 
  Za pozornost stojí, že když užije konkretní invektivu, 
  vzápětí napíše na danou konkretnost absurdnost. 
  Kupříkladu. 
  Uráží z neznalosti mateřského jazyka, a vzápětí překrucuje jeho pravidla. 
  Uráží z nepoužívání rozumu, a vzápětí popírá logický postulát. 
  Své hulvátské výroky obhajuje překrucováním běžně užívané a všeobecně uznávané společenské etikety. 
  Pokud někomu vytkne neznalost řk učení, vzápětí překrucuje katechetismus či mariologii k obrazu svému. 
  Je známým modlářským "sportem" je překrucování a vytváření jiného evangelia. Ale v tomto případě to zašlo již tak daleko, že Oko překrucuje úplně všechno a překrouceniny používá jako zbraň proti oponentovi. 
  Může to být projev velkého zoufalství a neuznání. Tak se vyjadřují vykolejení a neuznávaní lidé, kteří se ve svém životě minuli cílem. U takových lidí se není čeho chytit. Stále lžou jiným, sobě, a jejich vlastní život je vylhaný. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 09:20:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Tím se ale ještě nestali žádnými křesťany.

  Pořád nebyli obřezáni Kristovou obřízkou srdce, pořád ještě  nebyli spolu s Kristem pohřbeni do jeho smrti a spolu s Ním vzkříšeni do nového života Kristových učedníků.


  Natvrdlý - a to pořádně!  - jsi tady naopak ty sám.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 09:41:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /Tím se ale ještě nestali žádnými křesťany./


  Tím se zcela jistě stali Křesťany - Kristovci. Od té chvíle patřili Kristu. Měli Jeho Ducha. Byli Božími dětmi.


  Uvěřili v Ježíše Krista, a Bůh to stvrdil očištěním vírou jejich srdcí, sesláním Ducha svatého, Ducha Kristova do jejich srdcí. 
  A neučinil žádného rozdílu mezi nimi a apoštolem Petrem a dalšími apoštoly, jak o tom sám Petr svědčí.


  Tak laskavě tady nelži a nepřevracej jasné Boží slovo a svědectví apoštolů.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:34:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ze slyšení Božího slova pochází víra - víra pak přivádí ke křtu. Ve křtu je člověk Bohem přijat za Boží dítě, za Kristova učedníka. Narodí se znovu z vody křtu a z Ducha svatého do nového života dítěte Božího  (Ř 6,3-4).


  Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 19:03:41 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  /víra pak přivádí ke křtu. Ve křtu je člověk Bohem přijat za Boží dítě, za Kristova učedníka../


  NIKOLIV.
  Vírou očistil Bůh srdce Kornéliových domovníků, když uvěřili v Pána Ježíše. A na to vylil na ně Ducha svatého, tak že mluvili jazyky a velebili Boha.

  Tím se zcela jistě stali Křesťany - Kristovci. Od té chvíle patřili Kristu. Měli Jeho Ducha. Byli Božími dětmi.
  BYLI PŘIJATI BOHEM PŘED KŘTEM.
  BYLI PŘIJATI ZA BOŽÍ DĚTI, ZA KRISTOVY UČEDNÍKY.

  A proto je Petr, ty nové učedníky, pokřtil. V souladu s Kristovým příkazem:
  "Proto jděte, čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého"


  Uvěřili v Ježíše Krista, a Bůh to stvrdil očištěním vírou jejich srdcí, sesláním Ducha svatého, Ducha Kristova do jejich srdcí. 
  A neučinil žádného rozdílu mezi nimi a apoštolem Petrem a dalšími apoštoly, jak o tom sám Petr svědčí.

  BŮH NEUČINIL MEZI NIMI A APOŠTOLY ŽÁDNÉHO ROZDÍLU.

  PŘED KŘTEM VE VODĚ. PŘED KŘTEM. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:37:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Vírou očistil Bůh srdce Kornéliových domovníků, když uvěřili v Pána Ježíše. A na to vylil na ně Ducha svatého, tak že mluvili jazyky a velebili Boha.

  Tím se zcela jistě stali Křesťany - Kristovci. Od té chvíle patřili Kristu. Měli Jeho Ducha. Byli Božími dětmi.
  "...


  Kdyby tomu bylo tak, jak říkáš, k čemu je Petr nechával ještě pokřtít znovu ve vodě?


  (Sd 11,29)
  Tu na Jiftáchovi spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, táhl i Mispou gileádskou a z Mispy gileádské táhl k synům Amónovým....


  Takže i Jiftách se stal podle tebe křesťanem?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:17:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ze slyšení Božího slova pochází víra - víra pak přivádí ke křtu. 

    Tak, Stando - to je křesťanská víra, víra Bohu. Křest je pak odpověď dobrého svědomí Bohu skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

    V tom se křesťanská víra liší od různých jiných vír, které člověka nikdy ke křtu nedovedou, protože v nich nikdy není odpověď dobrého svědomí Bohu.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:17:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ze slyšení Božího slova pochází víra - víra pak přivádí ke křtu. 

    Tak, Stando - to je křesťanská víra, víra Bohu. Křest je pak odpověď dobrého svědomí Bohu skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

    V tom se křesťanská víra liší od různých jiných vír, které člověka nikdy ke křtu nedovedou, protože v nich nikdy není odpověď dobrého svědomí Bohu.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:27:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  I dobrého svědomí. I. 
  Svědomí si modláři vykládají dobrý pocit z různých modlářských kejklů a dodroserství. 
  Proto to modlář pochopí jinak. On přece "dobré svědomí má". 
  Ale co nemá je jistota spásy. Kdo věří Bohu, ten má od Boha poznání jeho vůle, dle toho koná, a z toho je pak to dobré svědomí, které je zpětnovazebním božím potvrzením. Metaforicky něco jako- fajn, jsi poslušný, děláš to dobře, stojím za tebou, můžeš se na Mne vždy spolehnout, neboj se neopustím tě. 
  Co z toho modlář má? 
  Napíše zde velkou pravdu o tom, že víra je ze slyšení, a poté víra přivádí ke křtu. A přitom káže blud o křtění mimin. Myrnyx tyrnyx udělá z víry ze slyšení, víru bez slyšení a přemontuje ji na víru zástupnickou. Duch antik.rista má v katolicismu na všechno kompromisní ALE. O tomto ALE je celé řk učení. 
  Nehledá se cesta jak využít osvobozující moc božího slova, vždy se hledá cesta jak boží slovo obejít, a na místo božího slova ustanovit svátostný klam vydávájící se za boží slovo. 
  Nepíšu ti to proto, že bys toto nevěděl. Píšu to proto, že modlářům jako je Oko nestáčí svědectví o božím slově, a je třeba se cíleně zaměřit na duchovní místo kde se vytváří to strašlivé ALE. Tam vzniká mocný blok. Blok který sice umožňuje boží slovo slyšet, ALE vzápětí převádí pozornost od Boha k duchu antikri.sta! Jako někdejší modlář jsem věděl, že boží slovo je od Boha, ale svévolně jsem ho přesměroval na zcela jiný zdroj. Takhle to funguje Cizinče. Jakékoliv slyšené boží slova je přesměrované na jiný zdroj. A proto se kazatel může třeba "ukázat", ale všechno osivo pádá na holou skálu. 
  Římské katolictví je o tom, že povětšinou od dětství oklamaný člověk naslouchá Bohu, a přitom Boha naslyší! 
  Každý praktikující katolík má boží slovo z kostela naposlouchané ale kvůli ALE v něm boží slovo nepůdobí. Má přímo pod nosem to po čem celý život touží, co má načtené ze životopisů. A stačí jenom jednou jedenkrát slyšenému božímu slovu uvěřit v Jeho zdroji, tedy v Bohu. Všechen klamný balast rázem odpadne, všechno naposlouchané boží slovo vytane v mysli a začne působit, a proces žité víry začíná se vším zaslíbením co nám Bůh ve víře dává. 
  Kdo toto poznal, ten od tohoto nikdy neustoupí. Boží zbroj proti zlu a boží záruky které dávají smysl našemu strádání, utrpení a smrti v jistotě spásy na cestě Krista, víra v Boha která přemosťuje marnost smrti. 
  Nezbývá než všem přát.. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 09:50:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Hele Oko, když taky tak hereticky vyhlašuješ napřed pokání a pak odpuštění.. 
  Pověz Oko, pověz. 
  Když vylezeš ze zpovědní bedny ve které ti posloupník za boha odpustil, tak jak je možné, že ti v rozhřešení uložil modlitby za pokání, co? 
  Co teď Oko? 
  Překroutíš slova zpovědníka? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 12:32:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Co to může být jiného, než právě odpuštění tvých hříchů?

    ???

    A proč by to mělo být něco jiného? Co tě zase 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓸 jiného?

  Toníku, já přece nemám žádnou potřebu na tebe nijak útočit!

    No, to je dobře. A jak se to změnilo, čím se to stalo? 


  Ale nemůžeš mluvit takové nesmyly!

    Jaké nesmysly? 

    Co konkrétně je Stando z toho, co píšu, 𝓹𝓻𝓸 𝓽𝓮𝓫𝓮 ten "nesmysl"?


  Kristus podmiňuje odpuštění hříchů pokáním hříšníka:

    A jaký "kristus"?

    Ten popletený "kristus", co ti odpustil ve křtu bez pokání všechny hříchy?

    O čem to mluvíš?

    Jestli máš ty problém, že máš ty nějaké odpuštění bez pokání, Stando, tak ho musíš ty řešit ve tvém životě, tam, kde ten tvůj problém je.  Vždycky nejdříve tedy pokání hříšníka  - potom teprve může následovat  i odpuštění jeho hříchů.

    Když to tak je vždycky, proč si to teda při svátosti křtu měl obráceně, to jsi to pokazil, že jsi měl nejdřív to odpuštění všech hříchů a pak teprve jsi činil pokání? (pokud jsi tedy už nějaké pokání činil?)  Ty říkáš, že jsi vlastně první, komu Bůh odpustil hříchy i bez tvého pokání a že ty jsi učinil pokání až následně - po odpuštění hříchů. - Samé nesmysly!

    Stando a ty píšeš výmysly sám za sebe, jen ve druhé osobě. Zase převracíš.

    Piš laskavě tvé nápady sám za sebe, v první osobě.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 07:34:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."  Když to tak je vždycky, proč si to teda při svátosti křtu měl obráceně,..."...


  A jak jsi na to přišel, že by to mělo být obráceně:

  1.)  Učiňte pokání a
  2.)  každý z vás ať se dá pokřtít ....


  Pokud máš na mysli křest miminek - z čeho konkrétně by miminka měla činit pokání?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. březen 2021 @ 10:48:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A jak jsi na to přišel, že by to mělo být obráceně:

  1.)  Učiňte pokání a
  2.)  každý z vás ať se dá pokřtít ....

    Z toho, co jsi psal ty. Psal jsi tu, že 

    1) Bůh vám odpustil všechny hříchy ve svátosti křtu. 
    To bylo časově první, chápu tě dobře?

    2) Pokání jsi činil až po svátosti křtu. 
    To bylo časově druhé, chápu tě dobře?

    3) Před svátostí křtu, před odpuštěním všech hříchů ve svátosti křtu, jsi pokání nečinil.
    Porozuměl jsem ti dobře?

    Nebo to s tebou bylo jinak?


    Na otázku jsi opět neodpověděl. Psal jsi tu tvůj nápad, tučně a podtrženě.
  Pokud máš na mysli křest miminek - z čeho konkrétně by miminka měla činit pokání?

    Ne, nemám na mysli křest miminek, měl jsem namysli tvůj život a svátost křtu.

    Jak 𝓽𝓮𝓫𝓮 zase 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓸, že by miminka měla činit pokání? Na to jsi přišel jak?


    Podle mně by miminka neměla činit pokání z ničeho, nepotřebují to. Miminka by měla věřit, radovat se, smát se, jíst... a normálně žít. A tak se to i v normálních rodinách děje.

    Toník

   


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 08:37:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 09:48:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Honzo, ty jsi na slova apoštola Pavla [obohu.cz] [obohu.cz]:

    A to je opravdu klasika.

    Toník

  Klasika Toníku je v tom , že jsi to vytrhnul se souvislostí. Už podle stylu napsaného ti mělo dojít, že slova byla pro Rosmana a nikoliv sv. Pavla. Máš pravdu, tohle je vaše klasika.

  H.

  H.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 21:03:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
     Honzo, jsem jen tvůj výrok dal do souvislosti tvého "Přisuzuješ mi své myšlení - u sekt je to klasika :-))

    A to jsi psal pravdivě, z tvého života. Nápad ve stylu "tím se chlubíš a naznačuješ, jak jsi dokonalý a nebo se lituješ, že nejsi ještě dokonalejší ?" na slova apoštola Pavla "Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více, než vy všichni..." je u sekt skutečně klasika.

    A komu jsi tvůj nápad z tvého myšlení ke slovům apoštola Pavla psal, to tak důležité není - tvoje myšlení tu ukazuješ všem, nekdy na příspěvky rosmana, někdy na příspěvky milky, jindy na moje...

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Úterý, 16. březen 2021 @ 12:51:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku,
  není mou vinou, že v tom máš zmatek, sám si se k tomu dopracoval. To, že máš sektářské myšlení, tím se sám netajíš a já o tom nepochybuji.
  Důsledkem sektářského myšlení je, že vidíš své chyby u druhého a sebe vyloučíš. Důvod může být i hlouběji ale to už je věcí odborníků.

  Nemyslím si, že to děláš  umyslně ale prostě už jinak uvažovat neumíš. Beru to jako součást tvé osobnosti.

  Mluvit jazyky ve smyslu ovládat více řečí, je opravdu dar Ducha svatého, o tom není pochyb.
  Blábolit (veřejně, ve shromádění)) slova, kterým nikdo asi ty sám nerozumí je o ničem,  člověk který takto mluví, by měl být schopný to vysvětlit - jest psáno.
  Můžeš se tak ve svém soukromí modlit a je to jen tvá věc, tady nelze nic namítat.

  H.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. březen 2021 @ 13:27:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /Mluvit jazyky ve smyslu ovládat více řečí, je opravdu dar Ducha svatého, o tom není pochyb./


  To opravdu dar Ducha svatého není. O tom není pochyb Honzo.
  Stejně jako není dar Ducha svatého dobře ovládat matematiku.
  Nebo umět na špičkové úrovni hrát fotbal nebo hokej.


  Nevím, odkud takové informace čerpáte ?  Z Bible určitě ne.

  Z katolického katechizmu ? Nebo z Knihy mrtvých ?  Nebo Knihy Mormon ?
  Nebo máte ještě nějaké jiné svaté knihy ?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Úterý, 16. březen 2021 @ 16:51:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Jozefe.

  Já Ti tvé výklady a názory vyvracet nebudu. Zrovna tak se nebudu ptát, odkud informace čerpáš Ty? Pravděpodobně by si odpovědě, že s Písma ale tak to opravdu není. (Krásná shoda, že :-)  )
   
  Všechno co máš dobrého, je darem Ducha svatého. Velkým darem pak je chápání Písma a schopnost o něm uvažovat. 

  Jediným projevem D.S  je pro vás jak jsem pochopil nesrozumitelné blábolení jazyky a to je hodně málo.

  Jak píšeš, máš zajímavé knihy pro své názory - tím se mnohé vysvětluje. Ber to prosím se stejným úmyslem,  jako jsi to napsal Ty mě :-)

   
  Přeji Tobě i sobě aby nám Duch svatý byl průvodcem při zkoumání Písma.

  H.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. březen 2021 @ 17:06:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Blábolíš v českém jazyce.


  A jak je tvým nekřesťanským zvykem, převracíš a relativizuješ jasnou zvěst Písma svatého.

  To jasně hovoří a vymezuje, co jsou dary Ducha svatého.
  Že ty máš Honzo myšlení nějaké New Age nebo co to je, které je v rozporu s Písmem, mi je akorát líto.
  A je takovéto myšlení hodně málo a zjevně mimo Boží zjevenou pravdu.


  A pod křesťanství se ti to nepodaří podšít, i když se snažíš sebevíc.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Úterý, 16. březen 2021 @ 18:27:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jozefe,
  Jaké jsou podle tebe dary Ducha svatého, můžeš být konkrétní, když jsou přesně vymezené ?

  H.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 17. březen 2021 @ 11:14:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ne podle mě. Podle Písma.

  1 [www.obohu.cz]Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci abyste zůstali v nevědomosti.Víte, že jste jako pohané bývali neodolatelně přitahováni k němým modlám.Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu Svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu Svatém.Jsou různé dary, ale tentýž Duch,jsou různé služby, ale tentýž Pán,jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku:   jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Středa, 17. březen 2021 @ 12:28:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj.

  Díky za odpověď, mohu s tebou jen souhlasit. Dobře cituješ Písmo.

                                                  - - - - - -
  Zůstaňme ještě u jazyků, projevil se jistý nesoulad v tvých slovech.


  /Mluvit jazyky ve smyslu ovládat více řečí, je opravdu dar Ducha svatého, o tom není pochyb./

  To opravdu dar Ducha svatého není. O tom není pochyb Honzo.
  Stejně jako není dar Ducha svatého dobře ovládat matematiku.
  Nebo umět na špičkové úrovni hrát fotbal nebo hokej.

  a pak napíšeš:jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.

  Jak si tedy vykládáš tento dar ? Co je pro tebe dar jazyků nebo k čemu Ti slouží ?

  Ovládat matematiku na vyšší úrovni je dar.
  Budeš-li dobře hrát fotbal, malovat obrazy a tak dále, můžeš tím chválit Boha a je to dar.
  Vykládat Boží slovo, tak aby lidé rozuměli je velký dar.
  Dar uzdravování, může být od fyzických nemocí ale taky duchovně uzdravit druhého.


  H.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 17. březen 2021 @ 15:14:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /Zůstaňme ještě u jazyků, projevil se jistý nesoulad v tvých slovech.
  ...
  a pak napíšeš:jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.

  Jak si tedy vykládáš tento dar ? Co je pro tebe dar jazyků nebo k čemu Ti slouží ?/


  V čem se projevil jistý nesoulad v mých slovech ?

  "různé druhy jazyků"  - já si tento dar nevykládám.

  Je to ten dar, o kterém se obšírně rozepisuje ap. Pavel ve 14. kap. 1. listu Korintským. Včetně výkladu jazyků.

  /Co je pro tebe dar jazyků nebo k čemu Ti slouží ?/

  Pro mne dar jazyků je tím stejným co i pro apoštola Pavla. Slouží mi také k tomu stejnému co Pavlovi. Viz 14. kap. 1. listu Kor.  /Ovládat matematiku na vyšší úrovni je dar.
  Budeš-li dobře hrát fotbal, malovat obrazy a tak dále, můžeš tím chválit Boha a je to dar./

  Je to přirozené nadání, jsou to přirozené vlohy, které vyžadují trénink, píli...

  Ale nejsou to dary Ducha svatého, které Bůh nadpřirozeným způsobem uděluje těm, kteří patří Jemu, byli pokřtěni Jeho Duchem, k budování těla Kristova, budování společenství v Duchu svatém i jednotlivců.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 10:26:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  My rozeznáváme dary Ducha svatého jak přirozené, tak i nadpřirozené.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:25:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  My ne. Ani učení apoštolů žádné přirozené dary Ducha svatého nerozeznává.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 12:54:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Přirozené a nadpřirozené jsou specifikace pro lidské učení, učení z člověka. Bludné a přízemní lidské učení postavené na modlářských představách zázračna, neviditelna, tajemství, nadpřirozena. 

  My však víme, že u Boha není nic nemožného. Tak jaké dělení na přirozené a nadpřirozené působení Boha? Život kolem nás je jeden velký zázrak. Příroda je jeden velký zázrak. Má snad být životem překypující příroda přirozeným zázrakem jenom proto, že ji považujeme za samozřejmost? Pokud by každý den tisíce Lazarů vstávalo z hrobů, časem by se z takové nadpřirozenosti stala stejná samozřejmost jako je třeba příroda. A jaká pak nadpřirozenost? 
  U Boha není nic nemožného. 
  A to mne vede k myšlence. 
  Bůh vlastně od samého počatku tvoří přirozeně život nadpřirozeně. Doposud nikdo z lidí život nevytvořil. Všechen život je pro nás nadpřirozený. 
  Pro nás živé je žít něčím samozřejmě přirozeným, a když se přiblíží smrt záhy si uvědomuje ten zázrak života který nás opouští, který ztrácíme. Považovat oživení Lazara za nadpřirozenost, a přitom nevidět nadpřirozenost vlastního žití je něco jako slepá naivita Evy. Rozkládajícím se ostatkům Lazara, bylo vrácené to, co měli všichni přihlížející kolem, s on byl zpět mezi živými. 
  Inu, člověk si na to nadpřirozené které ho neustále obklopuje rychle zvyká a považuje to za samozřejmě přirozené. Jenomže všechno co můžeme ztratit, a taky ztrácíme samozřejmě přirozené není. Žít pozemský život je pouze dočasnou osobní účastí na zázraku. Je to ochutnávka života věčného.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 09:25:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dary Ducha svatého jsou trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten jednat podle hnutí Ducha svatého.

  Má - li někdo vrozené nadání k hudbě, je to vlastnost přirozená.
  Dostane - li však někdo za života dar uzdravování nemocných - je to mimořádný dar nadpřirozený.


  Učení apoštolů rozeznává sedm hlavních darů Ducha svatého:

  moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.
  Ve své plnosti přísluší Kristu, Davidovu Synu. Doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. (Cnost pak je trvalá dispozice konat dobro).

  Pravým měřítkem charismat je projevovaná láska.


  Plody
  z těchto darů Ducha svatého v životě člověka pak jsou: "láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost, čistota“  (Gal 5,22-23).
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 10:39:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  /Dary Ducha svatého jsou trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten jednat podle hnutí Ducha svatého./

  Můžeš uvést zdroj tohoto tvrzení ?


  /
  Učení apoštolů rozeznává sedm hlavních darů Ducha svatého:  Můžeš uvést zdroj tohoto tvrzení ?  Uvést odkaz na učení apoštolů ?  z těchto darů Ducha svatého v životě člověka pak jsou: "láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost, čistota“  (Gal 5,22-23)./


  Můžeš uvést zdroj tohoto tvrzení ? (Gal 5 to říká jinak)
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 17:53:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pochopil jsi alespoň, že jsou jak dary Ducha přirozené i dary Ducha nadpřirozené?


  ..."Můžeš uvést zdroj tohoto tvrzení ? "...

  Zdrojem všech těchto mých tvrzení je předně život církve - jak učí církev od apoštolů .

  A nakonec musím poznamenat nejdůležitější věc:
  Bible (tedy myšleno především Nový Zákon) pouze odráží víru Církve, není však Církvi nadřazená.

  Bible vzniká jako pomocný produkt, jako pomůcka pro interní potřebu Společenství, pro jeho růst, vzniká uprostřed Církve pod vedením Ducha pro potřeby Církve a opět jen Církev ji může v tomto kontextu Božího vedení vykládat.
  Neboli to podstatné je život Církve neboli život křesťanů (od jejího založení až po konec světa) a Bible je pouze jednou součástí tohoto Života.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 19:39:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  /Pochopil jsi alespoň, že jsou jak dary Ducha přirozené i dary Ducha nadpřirozené?/


  A z čeho bych to měl pochopit ? Z vašich vycucaných z prstu tvrzení ?  To těžko.  /Zdrojem všech těchto mých tvrzení je předně život církve - jak učí církev od apoštolů ./

  No tak bych to chtěl od těch apoštol§ doložit. Je to moc těžké ?  /A nakonec musím poznamenat nejdůležitější věc:
  Bible (tedy myšleno především Nový Zákon) pouze odráží víru Církve, není však Církvi nadřazená.

  Bible vzniká jako pomocný produkt, jako pomůcka pro interní potřebu Společenství, pro jeho růst, vzniká uprostřed Církve pod vedením Ducha pro potřeby Církve a opět jen Církev ji může v tomto kontextu Božího vedení vykládat.
  Neboli to podstatné je život Církve neboli život křesťanů (od jejího založení až po konec světa) a Bible je pouze jednou součástí tohoto Života.
  /


  Aaa, už leze šídlo z pytle ven  :-))

  No v tom případě dost nechápu oko, proč tady diskutuješ a opíráš své argumenty na katolických výmyslech, když dobře víš, že křesťany mimobiblická a protibiblická tvrzení  katolické sekty, která si říká "Církev" , nějak zvlášť nezajímají. Co tím chceš dosáhnout ?  


  My to máme takto:
  2Tm 3:16 [www.obohu.cz]:Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,


  Ty vaše výmysly "života Církve", při vší úctě, nejsou vdechnuté Bohem. Jsou to výmysly, spekulace, domněnky,...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 09:15:26 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,..."...


  Vždyť jistě! Písmo je užitečné pro křesťana - proto také bylo napsáno: Ale zdaleka v něm není úplnost všeho pro život s Bohem!
  Samo Písmo o sobě svědčí:
  (J 20,30-31)
  Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky.  Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

  Proto Kristus nenapsal Písmo, ale založil církev! To církev je Boží stavbou, chrámem Ducha , ve kterém se scházejí křesťané ke svatému společenství církve! To církev je přetrvávajícím kolektivním vědomím odkazu Krista a apoštolů: Žádná mrtvá litera, ale živí lidé!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 09:49:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  /Ale zdaleka v něm (v Písmu) není úplnost všeho pro život s Bohem!/


  Muhehehehe :-)))

  Dovol abych se zasmál :-))  A ten "chybějící zbytek" do "úplnosti" je kde ?  
  Kde je zapsán ?

  Vy máte ještě nějaké jiné tajné svaté knihy, kde je zapsán ten zbytek? Které to jsou ?

  Proč ti vaši církevní otcové, doktoři církve, papeži, je nezařadili také do Bible ?
  Měli snad s tím nějaký problém ?   Strach jim nedovolil, co ?

   


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 18:29:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  A ten "chybějící zbytek" do "úplnosti" je kde ?  
  Kde je zapsán ?
  "...


  Je zapsán v srdcích křesťanů - Jedná se o "živý záznam" -  v praktickém prožívání každodenního života v církvi, v předávané liturgii, v předávaných zkušenostech života víry, v osobních zkušenostech s Bohem.

  Toto všechno shrnujeme pod jeden výraz: živá tradice církve.


  ]


  Poučení Oka, jak se dle učení řkc kát. (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 18:41:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak si tu tradici pořádně nastuduj. Tvrdošíjně tvrdíš, že pokání po odpuštění neexistuje. Tak Oko, běž zpátky na první hodinu výuky katechetismu. Zde máš návod jak se správně zpovídat.

  Svátost smíření je svěření celého našeho života do Božích rukou s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.Je to proces obrácení člověka, rozhodnutí vrátit se zpět k Bohu a Boží odpuštění našich hříchů. Tato svátost má 5 částí:zpytování svědomílítostpředsevzetívyznánípokání1) Zpytování svědomíNa chvíli se zastav a zamysli se nad svým životem od poslední svaté zpovědi. Zhodnoť svůj život nejlépe podle Desatera (jednotlivá přikázání najdeš podrobně rozebraná v tzv. zpovědním zrcadle v kancionálu). Přitom si máme uvědomit, čím jsme Boha zarmoutili. Začni krátkou modlitbou a nejlépe také přečtením a krátkou meditací nějakého úryvku z Bible – např. podobenství o marnotratném synu a milosrdném otci.2) LítostJe to vlastně postoj vůle: to, čím jsem hřešil, mne mrzí. Chtěl bych to napravit a už nehřešit (je-li to možné). Z lítosti má vycházet předsevzetí vyhnout se dalším hříchům, udržovat a prohlubovat společenství s Bohem.3) PředsevzetíPoté si promysli, jakým způsobem se budeš hříšnému chování bránit, jaké máš možnosti vykonat více dobra kolem sebe – to je opravdové předsevzetí.4) VyznáníSvé hříchy vyznáváš především Bohu. Kněz je zde pouze prostředníkem. Je tím, který zpřítomňuje Boží milosrdenství a ve jménu Boha uděluje rozhřešení. V tomto bodě je nejdůležitější vyznání hříchů spojené s lítostí a rozhřešení, které kněz uděluje na závěr svaté zpovědi. Kromě toho nás většinou kněz také povzbudí duchovním slovem a uděluje nám rady, jak pokračovat dál duchovním životem. Poučení může být spojené s duchovním vedením (v tom případě se poučení mění v delší rozhovor), ale to není podstatou ani cílem svátosti smíření.Je třeba vyznat všechno, co zlého na sebe víš. Kdo by nepověděl některý hřích lehký, zpovídal by se platně. Kdo by při zpovědi zapomněl říct těžký hřích, zpovídal by se sice také platně, musel by však tento hřích vyznat při budoucí zpovědi. Kdo by ovšem těžký hřích zamlčel schválně, úmyslně, ten by se zpovídal neplatně a žádný hřích by mu odpuštěn nebyl! Měl by za to ještě nový hřích, kterému říkáme svatokrádež. Proto se zpovídáme úplně.Pokud víš že tě kněz nezná, je dobré se krátce představit. Neříkej své jméno ani příjmení. Jen uveď, kolik je ti roků, jsi-li svobodný/á, ženatý/vdaná, máš-li děti apod. Poté zahájíš vyznání těmito slovy:Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Já, bídný hříšník, zpovídám a vyznávám se Bohu všemohoucímu i Vám, otče duchovní, který jste na místě Božím, že jsem se od poslední svaté zpovědi, kterou jsem vykonal(a) před…(urči přibližně čas), těchto hříchů dopustil(a).Potom vyznáš všechny své hříchy. Pokud si s něčím nevíš rady, např. zda se mohlo jednat o hřích či nikoliv, zeptej se kněze. Kněz ti vše rád vysvětlí.Když ukončíš vyznání hříchů, řekni toto:Toto jsou mé hříchy. Těchto i všech jiných hříchů srdečně lituji a polepšení slibuji. Prosím o spasitelné pokání a kněžské rozhřešení.Potom pozorně vyslechni, co ti kněz řekne, a zapamatuj si, co ti uložil za pokání. Na jeho otázky upřímně odpověz. Kdybys něčemu nerozuměl, neváhej a zeptej se.Kněz ukončí svatou zpověď tím, že nad tebou vztáhne ruce a pronese tato slova rozhřešení:Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať vám skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní vás pokojem. Uděluji vám rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.A po těchto slovech odpovíš: Amen.Bůh ti právě dal další novou šanci změnit svůj život k lepšímu. Tím odpuštěním ti vlastně říká, že tě neodsoudil, i když On jako jediný to udělat mohl. Říká ti, že s tebou počítá! Je to veliká věc a my bychom se z toho měli radovat a také to náležitě oslavit. Nezapomeň ale nejdříve vykonat uložené pokání.5) PokáníPo obohacení milosrdenstvím, které pramení ze svátosti smíření, máme poslední „úkol“ – je to zadostiučinění neboli pokání. Nemůžeme zapomenout na povinnost nahradit (podle možností) zlo, které jsme spáchali, dobrými skutky a modlitbou. Nejde v tom případě jen o modlitbu, kterou kněz připomíná v závěru zpovědi, ale jde o celkový křesťanský postoj, projevující se touhou po naplňování svého prostředí dobrem.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 19:28:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Jo tak nějak jsem si to  myslel :-)))))

  A to dobře vysvětluje ten prales  římskokatolických herezí, kterými jste zasvinili křesťanství.


  Nejste ani schopni ten "zbytek" k úplnosti definovat, co to je, kde je to zapsáno a kdo to vymyslel a zapsal.

  Každý (podle síly loktů a intrik s mocnými) má volné pole předvěst se a přidat k učení apoštolů svá moudra a kraviny.
  Kdejaký "doktor církve", biskup, kardinál či papež, spekulant či mudrlant, pedofil, gej či násilník, pokud na svou stranu sežene dostatek podporovatelů a světské kamarády římské císaře,   tak prosadí do "pokladu víry" své zvrácené fantazie a kraviny :-))

  A vše se to vydává za "živou tradici církve". I když s apoštolským učením to nemá nic společného.

  Navíc je to otevřený systém -  takže i kdykoli v budoucnu se mohou přijímat další zvrácená dogmata.
  Jako třeba o Marii - spoluvykupitelce :-))  No my to máme zásadně jinak.
  A bereme vážně slova Kristových apoštolů:

  Ga 1:8 [www.obohu.cz]:    Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

  Ga 1:9 [www.obohu.cz]:    Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!

  2J 1:9 [www.obohu.cz]:     Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna.  Tvrzení, že "zdaleka v něm (v  Písmu) není úplnost všeho pro život s Bohem!"  je hereze nejhrubšího zrna.


  A znamenalo by to, že křesťané v 1. století (včetně apoštolů) kdoví či byli spaseni, jak to vůbec s nimi bylo, protože chudáci neznali a neměli úplnost všeho pro život s Bohem !! :-))))))  Muhehehehe ! :-)))))  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:33:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  To tedy těžko!

  Kdyby platila tvoje verze "Křesťanství", tak by Ježíš vůbec nemusel zakládat církev, ale napsal by jenom knihu a basta!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 26. březen 2021 @ 08:12:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  To myslíš vážně, že církev je tady od toho, aby vymýšlela další a další nepoznané v době Ježíše a Apoštolů, nepoznané v Písmu svatém pravdy, potřebné pro život s Bohem, pro spasení ??? :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 07:31:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Církev je tady od toho, aby uskutečňovala Boží plán záchrany lidstva. Je tajemným tělem Kristovým v tomto světě.

  Kdo vás přijímá - mne přijímá.

  " kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.“"


  Co svážete, bude svázáno - co rozvážete - bude rozvázáno....


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 27. březen 2021 @ 09:54:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Takže už chápeš, doufám, že
  tvé tvrzení "zdaleka v něm (v  Písmu) není úplnost všeho pro život s Bohem!"  není pravda ? Je to hereze ?

  A že není úkolem církve "zjevovat ten zbytek, který Písmu do úplnosti všeho pro život s Bohem schází" ?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 10:10:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili.. 

  Oko, čteš? 
  UVĚŘILI! ABYSTE UVĚŘILI! TATO (znamení) JSOU ZAPSANÁ, ABYSTE CO? Co Oko? (nyní užij ten tvůj větný rozbor) 
  Která zmamení jsou pro uvěření důležitá? 
  Která Oko? 
  Ta, TATO ZAPSANÁ? 
  Anebo ta nezapsaná? 
  Hmmm. 

  Uvěření je metou evangelizace. Metou radostné zvěsti, že přišla spása, kterou může každý UVĚŘENÍM přijmout. Spása je ve víře v Krista. Touto větou lze vystihnout celé evangelium. 
  Kdo uvěří, ten má Krista v srdci, toho Kristus vede. 
  To co je napsané, je TO důležité k UVĚŘENÍ! 
  A ty Oko jenom tak myrnyx tyrnyx prohlásíš, že to co je napsáno nestačí pro úplnost života v Bohu. Což je to samé jako bys řekl, že to co je v Písmu nestačí k přijetí daru víry a dokonalosti života v Kristu našem Pánu! 
  Oko, tvoje výroky začínají být antikřesťanské! 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 15:23:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale Myslivče, Ty jsi uvěřil  a jaký je z Tebe člověk? A podobně Cizinec, Rosmano   a další letničáři. Změnila víra vaše srdce. Myslíte si, že jste něco víc. Jakou hodnotu pro Boha má věřící člověk, která hází pumy na nevinné Vietnamce?  Co je to člověka? A jaký jsi Ty člověk? Pochopil jsi, co je to bída, dělník, nevolník, otrok? Utočíš jak býk na vše, co je komunistické? Chápu. Ten režim zpočátku napáchal hodně zla. Ale proč k tomu došlo? Podle  vás za svůj stav si mohli ti chudí  a utlačování? Měli víc pracovat a nebýt líní?  A jako radu bys Ty hnusný Myslivče měl pro ty tvé boháče, zbohatlíky, továrníky, velkostatkáře, panstvo na zámcích… ? Žádnou, že!  A ani pochopení pro chudé, že už tu nespravedlnost nevydrželi a vzali spravedlnost do svých rukou. Co měli dělat? Modlením bohaté nezměníš a Bůh mlčel!! Nic dobrého to nepřineslo, protože zlo plodí zase zlo. Žádná revoluce nepřinesla dobro. K moci se nakonec dostali zase zlí lidé, i ti, co si říkali komunisté. Občas i mezi ti vládnoucí pronikla kapička zlepšení. Proč tak nenávidíš komunismus? Co bys dělal na místě chudých? To jim nemůžeš odpustit? Tohle Tě Tvůj zfalšovaný letniční západní Kristus neučí? K čemu je ti Tvoje víra, když nemáš základní lidský cit  a empatii. Stáváš se tím můj nepřítel. Měl bych Tě milovat. To učí Kristus. A dokážeš to i Ty. Ve mně to stále vře.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 17:33:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Franta: Ale Myslivče, Ty jsi uvěřil  a jaký je z Tebe člověk?...
  K čemu je ti Tvoje víra, když nemáš základní lidský cit  a empatii. Stáváš se tím můj nepřítel. Měl bych Tě milovat. To učí Kristus. A dokážeš to i Ty. Ve mně to stále vře.

  Myslivec: Jaký jsem člověk? Hmm. Tak sleduj dobře.
  Na tvé vulgární výroky ke mně nereaguji. Neoplácím ti je. Odpustil jsem ti je. Odpustil jsem ti všechny tvoje nenávistné výmysly a lživé výroky o mně, a sdělil jsem ti že se tvým štvavým projevem nehodlám zabývat, že to neberu vážně, a jelikož empatii i lidský cit mám, navrhl jsem jako první všem aby tě dále neprovokovali odpověďmi, a navrhl jsem to jako pomoc tobě, tobě ku pomoci, to abys měl čas se zklidnit a přemýšlet o samotě.
   Poslední dny totiž tady ubližuješ hlavně ty sám sobě. Kdybych byl tvůj nepřítel, tak budu do ohně tvého hněvu přihazovat smolnaté polena. Hněv není dobrý rádce. Tak se raději zklidni, pro tvé dobro. 
  Co myslíš uvažuje takto o tobě hajzl, satánek, svině, nepřítel?
  A co ty? Dokážeš se polepšit a za ten tvůj úlet posledních dnů se všem dotčeným omluvit? 
  Chápu, že vzhledem k tomu, že máš roky tak máš nárok na jistou nevrlost, ale jsou meze které ani kmet přestupovat nesmí. Bez urážky Františku, s lidmi ve tvém věku se musí jako s malými dětmi zvláštně v této "ponorkové" době. 
  A ostatní zde by si to měli uvědomit.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:51:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak to je jiný přístup. Toho si cením. Bohužel jsme si toho všimnul až po napsání článku. Bohužel v těch otázkách politických si ještě nerozumíme. Komunistou nejsem, ale minulý režim mně  pomohl slušně žít, i když jsem na ně nadával. Události po roce 89 mne málem zničili víru. Ale kdybych byl tak špatný, nemohl bych zase po roce 89 mít takové postavení. Tam bych se za minulého režimu nedostal. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 09:53:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Mohl bys odpovědět na tyto mé otázky ?   :  


  /Pochopil jsi alespoň, že jsou jak dary Ducha přirozené i dary Ducha nadpřirozené?/

  A z čeho bych to měl pochopit ? Z vašich vycucaných z prstu tvrzení ?  To těžko.
  Tak z čeho ?  /Zdrojem všech těchto mých tvrzení je předně život církve - jak učí církev od apoštolů ./

  No tak bych to chtěl od těch apoštolů doložit. Je to moc těžké ?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 12:06:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Hele Oko, a víš o tom, že poznání boží vůle, je zcela přirozená část víry? Každý kdo věří Bohu žije a jedná podle vůle boží. 
  A nyní tě jako obvykle POUČÍM. 

  Proroci pouze neoznamují boží vůli, proroci  JEDNAJÍ v boží vůli a NIKDY nevysloví proroctví ve vůli vlastní! 

  Proroci prorokují ve vůli boží, a oznamují lidstvu proroctví podmíněná a nepodmíněná. Oznamují povětšinou budoucí události které se nepodminěně stanou, jako je třeba příchod Krista. A oznamují události podmíněné které se mohou stát a nemusí, pokud třeba dojde k nápravě. 
  Nepodmíněným proroctvím je, že se bezbožníci neobrátí ani po mnoha božích ranách a bodou se dál Bohu rouhat. Proto podmíněné proroctví slyší jenom boží lid. 
  Jsou ovšem i proroctví individuálně určené jednotlivcům. Těch je nejvíc. Tyto proroctví buď oči otvírají a nebo oznamují záhubu. 
  Už nemám potřebu se za tebe modlit Oko. Je to pryč. Mělo by ti to být varováním. Apoštolové se jasně vyjádřili, za koho se již modlit nemusíme. Zde nejde o to co chci já. Ale tomu zatím nemůžeš rozumět. 
  Jenom proto jsem se na GS vrátil abych ti to řekl. 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:40:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  /Ovládat matematiku na vyšší úrovni je dar.
  Budeš-li dobře hrát fotbal, malovat obrazy a tak dále, můžeš tím chválit Boha a je to dar./

  Ale nejsou to dary Ducha svatého, které Bůh nadpřirozeným způsobem uděluje těm, kteří patří Jemu, byli pokřtěni Jeho Duchem, k budování těla Kristova, budování společenství v Duchu svatém i jednotlivců.

    Hlavně to nejsou duchovní dary či projevy, o kterých je článek a o kterých psal Pavel do Korintu.

    Ovládat matematiku je duševní záležitost, otázka přirozené inteligence určitého druhu, tedy záležitost struktury a kvality mozku. Duchovní dary k ovládání matematiky potřeba nejsou - matematiku jsem ovládal dávno před tím, než jsem vůbec nějaký duchovní dar od Boha potkal. 

    Stejně tak matematika nijak nekoreluje s duchovním životem - dobrý matematik může být stejně tak bezbožník a sobec zaměřený jen sám na sebe, jako člověk, který zná Boha, žije pro něj a pro druhé lidi.

    Stejně tak je to s fotbalem či sporem - což jsou zase dary tělesné, že někdo umí hrát nějaký sport. 

    Toník
    
   


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 13:06:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Píšeš o talentu který je každému dán do vínku. 
  Darem talentu vzniká individualita. 
  Talent je hřivna kterou lze zakopat, nebo rozvinout a to buď pro sebe, nebo ku prospěchu všech. 
  Dary Ducha jsou dary uschopňující již talentovaného jedince k nějaké další prospěšné činnosti. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 14:34:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  I netalentovaného jedince


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 13:38:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Honzo, já chápu tvé psané ve druhé osobě. Píšeš o sektářství, sektářském myšlení, o tom, jak vidíš chyby a důvod může být i hlouběji. Píšeš jen sám za sebe, z tvého života, stejně jako s tím tvým nápadem "tím se chlubíš a naznačuješ, jak jsi dokonalý a nebo se lituješ, že nejsi ještě dokonalejší ?", kterým jsi reagoval na slova apoštola Pavla. 

    Podobně píše František sám za sebe svoje kapitalisty, komunisty a ježíše co mu nefunguje, oko má zase svoje hereze a zatemnění mysli, další zase má bohy, co si vyrobil v hlavě....

    A já vám věřím, že to tak máte, to, co píšete, byť jste srabi a popisujete váš svět ve druhé osobě.


    O "blábolení" píšete také jen vy. Blábolení tedy bude něco z vašeho světa. 

    Nevím zda si v soukromí blábolíte, to bys musel napsat. Mne by v soukromí blábolit nenapadlo, ani na veřejnosti - nepřipadá mi nic rozumného ani užitečného na nápadech, co napadají vás.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 16. březen 2021 @ 15:01:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No vidíš  a já takové žvatlání slyšel od člověka, který za minulého režimu vystudoval, přestože jeho otec byl evangelický kazatel, a přitom se nechoval férově. Žvatlal půl metru ode mne  a já nevěděl, co říká. To měl být ten dar Ducha? Pak pozval toho zabijáka pilota  s takovými řečičkami v anglickém jazyce a s hrdostí Amíka, co přece má v sobě Krista. Něco z toho nám onen zástupce AC přeložil a hlavně haleuja. Smutná komedie, kterou obhajuješ  a nevěříš, že se stala. Jak může někdo vám křivákům  a falešným letničářům věřit? V čem jste lepší než katolíci či jiní věřící? Pyšní, povýšení a se sektářském vědomím, že jen vy máte Boží pravdu. Mně se to hnusilo a i moje manželka si na to udělala svůj názor. Satanská sekta je to vaše letniční hnutí. A to žvatlání k tomu patří. Později jsem se s tím setkal u sekt jako Voda života  a podobné názvy. Všechno tohle má jen jeden cíl. Vymýt lidem mozek a odvést od opravdového Krista. Nakonec u takového nepřihlášeného se to podařilo.Ty píšeš za sebe, ano za svůj mozek vymydlený učením Tvé sekty.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 07:08:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, opět píšeš věci z tvého života.

    Já jsem římský katolík, těžko můžu být lepší, než katolíci, když jsme katolík. Ale určitě by mne nenapadlo být pyšný, obhajovat zločiny, být sprostý, nadávat, přát lidem smrt, žvatlat, obhajovat smutné komedie či co všechno píšeš z tvého života, co žijete.

    To ale není tím, že bych byl nějak lepší - i já jsem věřil zločincům, i já jsem přijal třídní a rasovou nesnášenlivost, i já jsem se účastnil práce pro sektu a podporoval jí a dělal dost dalších věcí, co tu popisuji a o čem svědčím.


    U Vody života jsem se setkal s evangeliem. Evangelium, tu moc Boží k záchraně - i ze zla, co žiješ ty nebo jsem žil já - mi přinesla římská katolička, který se s ním setkala právě ve Vodě života. Díky ní jsem přežil smrtelnou nemoc, díky Pánu Ježíši a právě církvi jsem byl uzdraven a dodnes žiji. 

    Nebyl jsem tedy lepší, jen mne Pán Ježíš zachránil - jak ze zla sekty a její nenávisti, tak ze zla režimu, který nás štval proti sousedům.


    Zajímalo by mne - co je ten tvůj "opravdový kristus"? 

    Co je "opravdový kristus" člověka, co obhajuje zločince, posmívá se obětem a nejvíce si v diskuzi rozumí úchylným ateistickým hulvátem a sprosťákem?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 09:31:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Žádné zločince neobhajuji. Těch pár komunistů, co jsem znal, nikoho nezabili . Pár poctivých dělníků. Za to jsem poznal pobožného Amíka, co byl hrdý na to, co dělal. To byl zločinec. Nevím, jakou smrtelnou nemoc si přežil. To jistě ovlivní člověka. Mně spíše ovlivnilo, že jsem nikoho, kdo by měl v sobě opravdového Krista ani nenašel. Můj Kristus je ten, jak ho znám z Božího Slova. Ten, kdo za naše a moje hříchy zaplatil. Chce, abychom se stali Božími dětmi, kteří žijí poctivě, milují Boha, chovají se slušně, neshazují pumy na nevinné, nekradou, nelenoší, pomáhají jiným, radují se z pravdy, nelžou...,
  mají cit a lásku, umí rozdávat radost  a poznání, potěšit. To dává Kristus, pokud v Něho upřímně věříme.  A ještě mnoho dalšího. Já plno toho nemám, ale vím, že to od Něho mohu dostat. Zatím jsem však v boji s pobožnými  a lháři. K nim patříš i Ty.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. březen 2021 @ 07:49:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Jojo, Františku. V Německu bylo určitě hodně slušných národních socialistů, kteří nikoho nezabili. Jen poslušně podporovali socialistický režim a Vůdce. Tak jako zase u nás lidé podporovali komunismus a Gottwalda, Husáka a jiné zločince.

    Když ti tu píšeme o Pánu Ježíši, o novém životě, pokání, změně, odpuštění, vysvobození, začneš místo reakce k tématu vytahovat znovu tvojí politiku, třídní a rasovou nesnášenlivost. I tady pod článkem o duchovních darech jsi zase vytáhl tvou politikou.

    Myslíš, že je to v pořádku?

    Pokud skutečně víš, o čem je život s Ježíšem, proč pořád vytahuješ místo tématu tvou politiku?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:26:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A co děláte vy? Akorát mne vyprovokujete vaší lží. A jak to, že věřící nejsou hodní a charakterní lidé?
   Kdo nepoznal bídu, nic nepochopí. Nenávidím ty hnusné narážky Myslivce  a jiných, že jsem komunista. Byl jsem asi naivní hlupák, že jsem pobožným naletěl. Jste duchovní hnus !!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:53:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    No, to je drzost, Františku. 

    Přinesl jsi nějaké téma - to jsou duchovní dary - a místo psaní k tématu pak lžeš, pomlouváš, vytahuješ politiku, co tě trápí a pak máš tu drzost tvoje jednání přehodit na druhé?

    Že se alespoň trochu nestydíš za to, co tu předvádíš.


  A jak to, že věřící nejsou hodní a charakterní lidé?

    Věřící jsou různí, záleží na tom, komu a čemu lidé věří.

    Když lidé věří Bohu a žijí podle jeho slova, jeto na jejich životě vidět, žijí to slovo.

    Když lidé věří zločincům a jejich závisti a nesnášenlivosti, je to taky na životě těch věřících vidět.

    Toník

   


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 19. březen 2021 @ 09:26:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A kteří lidé opravdu žijí podle Božího Slova a podle Pána Ježíše? Kam se poděli po roce 89? Co se z nich stalo? Tu politiku jsem vnášíte vy pobožní plní nenávisti  a neschopni pochopit druhé. Láska? Vaše láska je křiváctví ,  podrazy, lži  a komedie. Nepžřiznáte si, že jste špatní, lstiví, zlí, falešní a tohle vaše nitro házíte na druhé. Jste živým důkazem, že Bůh s vámi  není.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 08:30:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A kteří lidé opravdu žijí podle Božího Slova a podle Pána Ježíše? 

    Ahoj Františku.

    Třeba Maruška žije podle slov Pána Ježíše [granosalis.cz]. 

    Přijala život od Boha, odpustila těm, kteří jí ublížili, a hodně. Teď je jí už dost přes šedesát a stará se o ženy které byly či jsou v podobné situaci, jako ona, věnuje jim svůj čas, život.


    Dostal nový život od Boha, smířil se s těmi, kterým ublížil, splatil dluhy ve výši více set tisíc, oženil se, postavil dům a stará se o nepřizpůsobivé lidi.

    A mnozí další žijí slova Ježíše, stalo a děje se jim to slovo v jejich životě.


  Tu politiku jsem vnášíte vy pobožní plní nenávisti  a neschopni pochopit druhé.

    Ano, Františku - tvoji třídní a rasovou nesnášenlivost jsi zase dotáhl do diskuze ty. Takže skutečně sem taháte politiku vy pobožní.

    Přitom téma byly duchovní dary. A to téma se netýká tvých kapitalistů a komunistů a dalších věcí, co máte vy pobožní.   Vaše láska je křiváctví ,  podrazy, lži  a komedie. Nepžřiznáte si, že jste špatní, lstiví, zlí, falešní a tohle vaše nitro házíte na druhé. Jste živým důkazem, že Bůh s vámi  není.

    A to píšeš sám za sebe, jako jiní píší o blábolení, další o vyrábění bohů nebo popletení herezemi a zatemnění rozumu, viď, Františku.

    Já ti od začátku píšu věci jasně a přímo, narovinu, neuhnul jsem a neuhnu ani když takto soptíš, útočíš, lžeš a pomlouváš. Jen ukazuješ, co je v tobě, co žiješ.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:54:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Znám vaše lži a podvody. Neznám je  a tak nevěřím. Poznal jsem jiné, co lhali.  A když to prezentuješ Ty, tak to už vůbec nemá důvod  tomu věřit. Vím jak to bylo u  nás v AC atd. Ostatně poctivě žijí i jiní a nemusí být v církvi. Chlubíte se, že vás pár je dobrých, ale v většina ? Znám plno dobrých  a pracovitých lidí i mimo vaše sekty. V čem jste lepší? Jsou lidé, kteří neznají Boží Zákon a žiji poctivěji než ti, co se chlubí vírou. Ty jsi nepochopil, že já mám odpor k vaší pýše, přetvářce  a falši.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:42:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Co konrétně je pro tebe Františku moje lež či podvod?

    Jestli máš odpor k pýše, přetvářce a falši, tak to bojuješ leda tak sám se sebou, tak jako oko.

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 13:08:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale vždyť to z Tebe čiší jak peklo z čerta. Nic jiného z Tebe nejde a něco křestanského už vůbec ne.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Úterý, 16. březen 2021 @ 18:19:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku,
  Předpokládám, že mluvíš o sobě a řešíš si tu své problémy, ostatně jako vždy  :-) Opravdu nemohu za tvé vnímání napsaného, to si musíš vyřešit sám.
  H.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 07:13:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Honzo, samozřejmě, že píšu o sobě, stejně jako ty, když píšeš o blábolení, píšeš jistě o sobě a věřím vám, že máte blábolení ve svém životě, když jste ho přinesli do diskuze. 


    Píšu také k tématu - tématem diskuze jsou duchovní dary, duchovní projevy, jako je dar jazyků a výklad jazyků, proroctví, uzdravení, slovo poznání, ...

    Nejsou tématem diskuze dary duševní či duševní projevy, jako je znalost matematiky nebo dovednost hudby, .. Ani nejsou tématem dary tělesné, jako třeba síla pro sport.


    Píšu tedy k duchovním darům a ptám se lidi na jejich zkušenosti.

    Toník

    


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 16. březen 2021 @ 07:21:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  A  nakolik se tedy už vybudoval, že to na tobě pořád jaksi není vidět a chováš se zde přímo typicky jako zarytý sektář?

  S naprosto zablokovaným logickým uvažováním v oblasti víry!
  A jak víš, že tito pohané (kteří mluvili rodnou řečí např. řecky) nezačali najednou hovořit třeba aramejsky, nebo hebrejsky - i když předtím takto hovořit neuměli? Tedy naprosto stejně, jako se Duch svatý v mluvení jazyky projevil předtím na letnice i u apoštolů?
  Proč si myslíš, že museli nutně nesrozumitelně blábolit, takže jim žádný nerozuměl?  V Písmu si přečti, co to ve skutečnosti znamená "mluvit jazyky"!

  A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali: „Hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a oblastí Libye u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i proselyté, Kréťané a Arabové: všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží.“ Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkali: „Co to má znamenat?“ ...


  (Sk 19,6)
  A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali.


  (Sk 10,46)
  neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha....  Jestliže "mluvit jazyky " znamená nesrozumitelně blábolit, jak mohli posluchači konkrétně rozumět tomu, že oni právě prorokovali, nebo že zrovna velebili Boha?

  Zkuste zde už jednou také použít i svůj dar rozumu!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 16. březen 2021 @ 10:21:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  / ..a chováš se zde přímo typicky jako zarytý sektář?
  S naprosto zablokovaným logickým uvažováním v oblasti víry! /


  Výstižně mluvíš o sobě oko. Je to tak.

  A jak víš, že tito pohané (kteří mluvili rodnou řečí např. řecky) nezačali najednou hovořit třeba aramejsky, nebo hebrejsky - i když předtím takto hovořit neuměli? Tedy naprosto stejně, jako se Duch svatý v mluvení jazyky projevil předtím na letnice i u apoštolů?/


  Vím to z těchto důvodů:
  1) Protože ap. Pavel jasně definuje, co znamená mluvit jazyky:
    "Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. 

  2) Kdyby začali mluvit hebrejsky nebo aramejsky, v zemi, kde se takto mluvívalo, určitě by věřící, kteří přišli s Petrem, nebyli ohromeni. Nejdřív by zjišťovali, kde se jazyk naučili apod. Rozhodně by to nebyl šok a ohromeni. A důkaz, že na ně byl vylit dar Ducha svatého.
  /Proč si myslíš, že museli nutně nesrozumitelně blábolit, takže jim žádný nerozuměl?/


  Nepodsouvej mi to, co si myslíš ty. Já si rozhodně nespojuji mluvení jazyky s blábolením. To je tvoje, Františkova a Honzy noname specialita.

  /V Písmu si přečti, co to ve skutečnosti znamená "mluvit jazyky"!/


  Ano, přesně tak !  Přečti si to v Písmu, co znamená "mluvit jazyky", místo tvého blábolení o mluvení v jazycích!!


  "Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství.
  Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. 
  Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni; 
  Chci, abyste všichni mluvili jazyky, "

  /Jestliže "mluvit jazyky " znamená nesrozumitelně blábolit, jak mohli posluchači konkrétně rozumět tomu, že oni právě prorokovali, nebo že zrovna velebili Boha?/


  Ne, "mluvit jazyky" určitě neznamená to, co tady tvrdíš ty, noname a František.
  Znamená to to, co tvrdí apoštol Pavel.
  Jak mohli posluchači ..?
  No protože sami měli tu zkušenost a byli schopni poznat řeč, modlitbu ducha. 
  Ne jako ignoranti, kteří neví, která bije. A proto věci zesměšňují.

  Přesně jak říká apoštol:
  2P 2:12 [www.obohu.cz]:Tito se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí -
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Středa, 17. březen 2021 @ 15:37:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj.
  Tito se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí -

  A napadlo Tě někdy, že by to mohla být slova i o vašem společenství ? Kolikrát se tady vysmíváš věcem kterým nerozumíš? Začni tedy u sebe.

  Nikdo se ti tady nevysmívá,( to jen tvůj blud) pouze se ptáme na smysl žvatlání jazyky - k čemu je to dobré a kde si k tomu výkladu přišel ? Vůči Bohu je to zbytečné, Bůh zná tvé srdce lépe, než ty sám.

  Ještě drobnost. Když už používáš výrok Písma, bylo by dobré jej uvádět v souvislostech .

  H.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 17. březen 2021 @ 16:47:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Nelži tak okatě Honzo.

  Kdo kde říká, že se vysmíváte mi ?
  Vysmíváte se z daru jazyků.  Tomu nerozumíte, tak se mu vysmíváte.
  Přesně jak to říká to slovo Písma. Souvislost je zřejmá. Přesně tentýž princip tady předvádíte.


  /A napadlo Tě někdy, že by to mohla být slova i o vašem společenství ?/
   
  Ne, takové hlouposti ze světa tvého relativizování a převrácení skutečností mě nenapadají.


  /Kolikrát se tady vysmíváš věcem kterým nerozumíš? /

  Tak věci, vycucané z prstu, nemající žádného opodstatnění v Božím slovu, a tvářící se jako "křesťanské neměnné doktríny"  ironizuji, když oponent neslyší na normální argumenty. To jo.
  Ale nikdy ne jasná a zřetelná slova a učení Písma.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 10:33:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vídíš to zcestné uvažování? 
  Ty se "vysmíváš" modlářským praktikám kterým "nerozumíš", tak mi se na oplátku budeme vysmívat tvým darům Ducha.

  Aneb biblická kritika modlářských praktik, je pro každého modláře útokem, v lepší případě posmívání se. 
  Modlářské prožitky jsou "svaté",  a ten kdo se jich nešetrně dotktne, se zlou se potáže, a startují na něho jako sršně. Bylo to hrozné když na to vzpomenu. Díky Bohu, že mne z modlářství vysvobodil. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:12:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. " ..."...


  A z tohoto usuzuješ, že se musí jednat o nesrozumitelné blábolení?
  I když k tobě mluvím srozumitelnými slovy, stejně jejich skutečnému obsahu nerozumíš!  Netřeba mi nesrozumitelně žvatlat, blábolit.

  Mohu mluvit naprosto jasně a srozumitelnou češtinou - stejně  je to u tebe  jako hovořit do duba!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. březen 2021 @ 09:27:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Oko, to má být reakce na můj příspěvek?
  Je vidět, že nejsi schopen diskutovat ve věcné rovině, snažíš se za každou cenu oponovat a nepodřídit se Božímu slovu, ale nemáš pochopitelně žádné normální argumenty.
  Urážky si nech pro někoho jiného. Obsahu tvých slov rozumím velmi dobře.  /..."Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. " ..."...
  A z tohoto usuzuješ, že se musí jednat o nesrozumitelné blábolení?/


  Už jsem ti oko říkal, že z toho neusuzuji to, co vy posměváčci, kteří jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku čemu nerozumějí, tomu se vysmívají.
  Rozhodně z toho slova Pavla neusuzuji nic o BLÁBOLENÍ, jak to děláte vy.
  Respektuj to laskavě.  Z toho slova Pavla usuzuji přesně to, co to slovo říká - že kdo mluví jazykem, NIKDO MU NEROZUMÍ.
  A tedy i u Kornélia, když přítomni začali mluvit jazyky, nikdo jim nerozuměl.
  Oni nehovořili k lidem, ale k Bohu. Velebili Boha.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 20. březen 2021 @ 19:39:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Z toho slova Pavla usuzuji přesně to, co to slovo říká - že kdo mluví jazykem, NIKDO MU NEROZUMÍ.
  A tedy i u Kornélia, když přítomni začali mluvit jazyky, nikdo jim nerozuměl.
  Oni nehovořili k lidem, ale k Bohu. Velebili Boha.
  "...

  Mně ale toto místo říká úplně cosi jiného:


  ...neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. ....


  Jestliže přítomní svědčí, že pohané velebili Boha, museli jim nutně i rozumět. Jak jinak by věděli, co říkají?

  Že zrovna velebili Boha a nebavili se  třeba o loňské úrodě oliv?
  ..."Z toho slova Pavla usuzuji přesně to, co to slovo říká - že kdo mluví jazykem, NIKDO MU NEROZUMÍ."...
  Tak to apoštol neříká.
  Je dar vykládání jazyků a kdo ho dostal, ten rozumí.
  Apoštol hovoří o nevhodnosti tohoto daru jazyků ve shromáždění - pokud v něm totiž není nikoho, kdo by jazyky překládal, aby všichni rozuměli.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 16. březen 2021 @ 13:42:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A je to opět zde. Syndrom vlčí smečky. 
  Když modláři kůži beránka spolu začnou výt, ihned se podle jejich vzteklého vrčení rozpozná co ukrývají ve svém nitru. Zničit víru, lhaním potupit, pronásledovat kvůli Kristu, pohoršovat modloslužbou, upálit na hranici, a to všechno pro satanův cejch vypálený v černém svědomí. 

  K čemu zlato krásná umělecká výzdoba? 
  K čemu dunění varhan? 
  K čemu všechna ta svatouškovsky falešná okázalost? 
  Tento přebubřelý naboženský humbuk plný cinkrlátek a velkých prázdných slov jako zlatá deka přikrývá duchovně mrtvé, hříchem zkažené a nepolepšitelné nitro padlé církve. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 09:01:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  K čemu zlato, krásná umělecká výzdoba? 
  K čemu dunění varhan?
  "...  Toto všechno jsou věci sice pomíjivé a nedůležité - přesto i ony mohou posloužit k oslavě Hospodina.
  Boží důstojnost si totiž zasluhuje to nejlepší, co jsme schopni Bohu z jím stvořených věcí zpátky nabídnout - i truhla smlouvy byla podle pokynů Hospodina umělecky ztvárněna dvěma cheruby a pokryta zlatem.  Každý toto vnímá podle stavu svého srdce.

  Srdce temné vidí věci jenom z temné stránky - všechno se v něm totiž převrací do hnusu a zloby.

  Srdce čisté naopak jásá a chválí Hospodina - a to i vnějšími projevy - hudbou a zpěvem, slavnostní výzdobou sebe i Božího domu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 09. březen 2021 @ 20:05:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  rosmano:
  >>
  Jinak
  "A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil: „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“

  Petr se svou družinou podle mluvení jazyky poznali, že na tyto lidi -pohany byl vylít dar Ducha svatého. Bez toho mluvení jazyky by to asi stěží poznali a také stěží by je pokřtili.

  A to Petr s družinou nebyli sekta, což asi i při tvém ignorantství uznáš...

  Nebo
  " Pavel řekl: „Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. "

  Opět - na začátku svého duchovního života křest Duchem svatým, s mluvením jazyky.

  A ani Pavel s družinou nebyli sekta, viď.<<


  A tohleto vše nějak prokazuje to nikomu nesrozumitelné žblebtání, koktání, mantrování slov bez významu v jakémkoli řeči, kterou se lidé dorozumívají tak, že když se ji naučí, hovoří spolu stejnou řečí a rozumí tomu, co nejen sami říkají, ale i tomu, co říká druhý?

  Ne. Naopak, slyšeli je mluvit v řeči národů, z nichž pocházeli, a tak tou řečí také mluvili díky. Nic neukazuje na to, co dnes provádíte se hlouposti.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 20:14:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ne. Neslyšeli je mluvit v řeči národů, z nichž pocházeli. Petr u Kornélia určitě neslyšel hebrejštinu :-))  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 09. březen 2021 @ 21:18:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To jsem ani nepsal, rosamo, že by měli mluvit v hebrejštině, a nikoliv řečí svého národa, z něhož pocházeli :) Navíc onen Petr těžko běžně mluvil v té době hebrejsky :) A k tomu pocházel z Galilee, oblasti směsice národů už z dob Seleukovců, kde bylo mnoho helénizovaných Židů a židovských proselytů. Taže Kornélius :), to byl Říman, asi jakou řečí tak mohl emotivně z fleku mluvit? :)

  Příště čtěte pozorně, rosmano, omezuje Vás v myšlení a čtení učení, kterému jste propadl :)
  Najděte alespoň jeden věrohodný podklad pro to nesrozumitelné blábolení, který Vám ihned s chutí nerozpráším.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 09. březen 2021 @ 21:31:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Aha, takže Kornéliova modlitba v jazycích byla vlastně latinsky ! :-)) Jak se na Římana sluší a patří
  A chudák Petr to považoval za dar jazyků od Ducha svatého a důkaz, že na Kornélia sestoupil Duch svatý :-)))


  Že tady dokážeš psát různé hlouposti jsem věděl, ale až tak ? :-)))  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Středa, 10. březen 2021 @ 12:45:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Aha, takže Kornéliova modlitba v jazycích byla vlastně latinsky ! :-)) Jak se na Římana sluší a patří
  A chudák Petr to považoval za dar jazyků od Ducha svatého a důkaz, že na Kornélia sestoupil Duch svatý :-)))<<

  Ano, rosmano. Přesně tak. 
  Není žádný důvod se domnívat, že by Kornélius podle napsaného: " 47 [www.obohu.cz]„Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“ měl dostat a činit něco jiného, než ti první učedníci o tzv.letnicích (tedy správněji "padesátého"). A oni mluvili jazyky národů. Také není žádný důvod si myslet, že všichni ti učedníci byli rodilí Židé nebo že to nebyli Židé, kteří se narodili jinde a jejich rodná řeč nebyla hebrejština. Uniká Vám docela zásádní křesťanská zvěst :), že totiž (nejen křesťanská), že totiž budou B-ha blahoslavit všechny národy světa a vyprávět o Jeho skutcích. A to jaksi křesťanství deklaruje, že o těch tzv.letnicích se stalo, a že ten duch svatý byl vylit na všechny, že byl dán i nežidům, tedy ostatním národům.

  Co tam máte tedy ještě, rosmano, abych Vám to zase rozprášil. Myslet si, že by někdo považoval za blahoslavení B-ha, nesrozumitelnou řeč, slyšel to a nerozuměl tomu, a považoval to za dar, namísto B-hem inspirovaný projev řeči - to je bláznovství vyšinulé mysli. Hlupáctví, k ničemu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 10. březen 2021 @ 13:12:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Nemáš na to cokoliv rozprášit :-))

  Hlouposti typu :

  "A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky (údajně MODLIT SE VE SVÉ VLASTNÍ ŘEČI)  a velebit Boha. Potom Petr prohlásil: „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“

  to nesvedou :-))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:33:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Samo-zřejmě, rosmano :)
  Slyšeli je mluvit jazyky .... to je takové pěkné české absurdum :)
  Bez jazyka člověk mluvit neumí, neumí vyslovit slova a poskládat je v řeč.
  Bez jazyka člověk nedokáže vyslovit myšlenku.
  Když člověk mluví, druhý neslyší jazyk, maximálně, když otevírá hodně ústa, vidí ten druhý jeho jazyk pohybovat se v jeho ústech :)
  Takže, kdo slyší druhého, slyší jeho mluvu, jeho řeč, co říká. Slyší jeho slova, jeho výroky.
  A řeč, to je smysl dávající text. A když někdo slyší řeč druhého a ví, co říká, že slyší, co říká, to pak rozumí té řeči. A když rozumí té řeči, nejedná se o nikomu nesrozumitelnou řeč. :)
  Řeč je také vyprávění, a když někdo to vyprávění v té řeči slyší, pak ji rozumí, ví co se říká a není mu cizí to, co říká. Takže ti, kdo je slyšeli, Kornélia a spol., rozuměli tomu, co říkali.
  No a oni zjevně slyšeli známou řeč, řeč národa či řeči národů, které rozuměli. A neměli zrovínka žádný takový dar, že pojednou rozuměli řeči, které dříve nerozuměli, jejíž znalost by neměli :)

  Tedy samo-zřejmě Kornélius a spol. mluvili řeči ve svých rodných "jazycích", kterým ti ostatní rozuměli. V rodných proto, že jsou vžité, v okamžení emotivní inspirace jsou vždy přirozeným "jazykem" okamžitě při ruce. Ale je pravda, že lidé, kteří dlouho svůj rodný jazyk nepoužívají, ztrácí tuto přirozenost a stává se jim přirozenější "jazyk - řeč" národa, ve kterém žijí. :)

  Rozhodně, rosmano, slyšeli je mluvit, hovořit, povídat řeči v jazyku národa, jehož znalost měli a rozuměli tomu, co říkali. Tím darem je obsah řeči, ne nějaké neznámé mantrování slov bez významu.

  Ale jinak, rosmano, klidně provozujte nadále to, co provozujete :) To bláznovství, o kterém měl napsat křesťanský apoštol Šavel, je viditelné a zřejmé mnohým z venčí. Pro vaše uzavřené skupiny to blábolení všech budiž důkazem daru toho bláznovství pro JK :) No problema :))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 08:16:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ty joo !   Zázrak !!

  Slyším tě mluvit (psát) v jazycích !!   (česky..)  :-))

  Možná bys mohl být pokřtěn..


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 08:52:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ne ke mně, rosmano, k věci :) Argumentace patří k diskuzi.

  A jinak: pokřtěn jsem křesťany byl, kteří ten dar blábolů měli, stejně jako já už jím blábolil nesrozumitelné bláboly :) A přesto jsem ten křest k ničemu jim, mně i JK byl, stejně jako to blábolení jazykem mým :) 

  Nedostali mne oni a ani jejich JK, jen nakrátko oblouzněn jsem byl učením blábolících :)
  A za nic to mám v porovnání s moudrostí věrným být B-hu v jeho přikázáních daných jeho prvorozenému a jednorozenému synu - Jis'raeli. :)

  A včíl ... čil :)))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 09:03:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   
  To je k věci.

  Jestli ty tvrdíš, že dar mluvení jazyky znamená mluvit ve své řeči (Říman Kornelius latinsky..) pak každý, kdo promluví svou řečí, vlastně mluví v jazycích.
  Má "dar Ducha svatého - dar jazyků". 
  Muhehehe :-))))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 10:46:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Jestli ty tvrdíš, že dar mluvení jazyky znamená mluvit ve své řeči (Říman Kornelius latinsky..) pak každý, kdo promluví svou řečí, vlastně mluví v jazycích.<<

  Ne. Říkám, že podle křesťanských písem (mimochodem i hebrejských), každý kdo promluví to cosi, co je psáno, že promlouvali, mluví buď svou rodnou řečí nebo řečí, kterou zná a které rozumí - užívá ji běžně. A samozřejmě mluví řečí - jazykem toho nějakého národa. Tedy řečí, která je srozumitelná a přeložitelná, a zejména sám ten člověk ví, co říká. Ale nikoliv každý, kdo mluví, mluví to, co je v křesťanských písmech popsáno. :)
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 09. březen 2021 @ 23:13:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, napsal jsi tolik slov, ale opět jsi neodpověděl na otázky k tomu, co jsi psal před tím, jen si zase vymýšlíš. 

    Já nemusím hájit učení Pavla, to není potřeba. Jen se tě ptám na to, co Pavel učil. Psal jsi tu:  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 07:21:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pavel ani moc ruce nepřikládal. Měl jiné starosti. A ty nechápeš, proč píše. že raději pár slov srozumitelných než tisíc nesrozumitelných. On nemluvil jazyky víc než všichni tak, že by breptal nesrozumitelnou řečí, ale on skutečně znal mnoho jazyků. Tak vidím Pavla, a ne jako toho, kdo hraje divadla jako letniční. On musel udělat i kompromisy, aby s korintskými vůbec vyšel. Nechal je žvatlat,
  ale když to činí, ať je to ten, co to přeloží. Vysvětli mi, k čemu je nesrozumitelná řeč.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:15:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pavel ani moc ruce nepřikládal. 

    A tohle "víš" zase z čeho, z jakého "zdroje", Františku?


   A ty nechápeš, proč píše. že raději pár slov srozumitelných než tisíc nesrozumitelných.

    A ty už si zase místo odpovědi na jednoduché otázky vymýšlíš nesmysly o lidech, Františku. A to je taky klasika.


  On nemluvil jazyky víc než všichni tak, že by breptal nesrozumitelnou řečí, ale on skutečně znal mnoho jazyků.

    A to sis vymyslel z čeho? 

    Které jazyky znal Pavel a že jich bylo "mnoho", Františku?

  Vysvětli mi, k čemu je nesrozumitelná řeč.

    Proč ti to mám vysvětlovat, Františku? 

    Četl jsi co psal Pavel v písmu na dané téma? Pokud ano, proč se ptáš nebo chceš vysvětlení? Skutečně potřebuješ vysvětlení? Pokud ano, proč si tedy nepřečteš, co k tomu apoštol Pavel píše?


    A opět jsi neodpověděl na ani jednu otázku. 


    Psal jsi tu:

  Já to vnímám tak, jak asi Pavel, a  vžívám se do jeho myšlení. 

    Tak se ptám: Vnímáš to jako Pavel? 

    Vnímáš jako Pavel i to, že Pavel v souvislosti s darem jazyků nepsal nic o "vytržení"? Pokud Pavel nepsal nic o vytržení, proč stále píšeš o vytržení? Nebo už jsi snad přestal psát o vytržení?

    Vnímáš třeba příkaz Pavla "A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky"? Vnímáš, že psal "Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali."?

    Nebo že psal "Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev."? 

    Vnímáš, že psal "Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství."?

    Pokud ano, proč si myslíš, že je dar jazyků zbytečný? 


    Vnímáš, že Pavel psal "Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni"? 

    Vnímáš to, že "když Pavel vložil na lidi ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali"? 

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:50:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jistě vkládat ruce na lidi jako ten Amík. Pavel musel znát několik jazyků, aby se všude domluvil. Určitě nemělo pro něho smysl mluvit jazykem, který nikdo nerozumí. A těch lidí, co jim vkládal ruce na hlavu a oni mluvili a prorokovali, kolik jich asi bylo? A k čemu je prorokování? A když někdo mluví a neví co, tak co je to za stav. Z Tebe jasně září Tvá letniční sekta, která zničila opravdového Krista a nahradila ho tím Tvým západním. Jakou logiku má mluvení tak, že tomu nikdo nerozumí? Jak to pomáhá tomu, aby lidé poznali Krista??


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:38:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pavel musel znát několik jazyků, aby se všude domluvil.

    A co když ne, Františku? Pavel se pohyboval po římské říši. Třeba si vystačil s řečtinou, tak, jako si dnes člověk ve velké části světa vystačí s angličtinou.


    Františku, opět jen rada pro tebe: Fantazie je hezká, tvoříš pohádky, vymýšlíš, bájíš, asi ti to vyhovuje ve tvé situaci. Co si ale třeba nastudovat, jak to v římské říši fungovalo?


  A těch lidí, co jim vkládal ruce na hlavu a oni mluvili a prorokovali, kolik jich asi bylo?

    To nevím, Františku.

    V písmu je několik příkladů - to jsou letnice, Korneliův dům (kde lidé dostali Ducha svatého bez vkládání rukou) a pak učedníci v Samaří a v Efezu, kde dostali dar Ducha svatého po vkládání rukou. 

    Tedy dva a dva příklady ze života jak se věci děly. Nešlo zjevně o počty, kolik těch lidí bylo. 

    Tak se to děje dodnes - někdy lidé dostanou Ducha svatého už ve chvíli, kdy slyší a přijmou evangelium, jindy ve chvíli, kdy na ně vloží ruce ten, kdo už Ducha svatého přijal.


  A k čemu je prorokování?
  Jakou logiku má mluvení tak, že tomu nikdo nerozumí? Jak to pomáhá tomu, aby lidé poznali Krista??

    Proč se porád dokola ptáš?

    V "církvi", která má jediného člena, který je sám sobě papežem Františkem I, tak k ničemu.

    Františku, co kdyby sis místo vymýšlení všelijakých pohádek přečetl ten list apoštola Pavla? V něm podrobně popisuje, k čemu je dar jazyků, proč se lidi modlí v jazycích, k čemu je slovo poznání, k čemu je proroctví...

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:07:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  V Písmu jsou zřetelně rozděleny dary Ducha svatého k osobní zbožnosti (Duch si vane, kam sám chce - i mezi pohany)  a dary Ducha svatého ke každé jednotlivé konkrétní službě v církvi.

  To druhé se předává vždycky jen skrze vkládání rukou následníka apoštolů -  biskupa.

  Seznam se s Písmem.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 15. březen 2021 @ 09:00:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To není pravda.

  Opět jen římskokatolické blufy pro uzurpaci moci kléru.


  "Druhý den jsme vyšli a přišli do Cesareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze sedmi, a zůstali jsme u něho. Ten měl čtyři dcery, panny, které prorokovaly. Když jsme tam pobývali už několik dní, přišel z Judska nějaký prorok jménem Agabos."


  Kteří biskupi vložili ruce na 4 dcery Filipa, aby obdržely dar prorokování ?

  Který biskup vložil ruce na Agabose, aby se ten stal prorokem?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 21:10:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  V Písmu jsou zřetelně rozděleny dary Ducha svatého k osobní zbožnosti (Duch si vane, kam sám chce - i mezi pohany)  a dary Ducha svatého ke každé jednotlivé konkrétní službě v církvi.

    No -"dary Ducha svatého k osobní zbožnosti"? "dary" v množném čísle? O tom tedy nevím.

    Ale určitě je v písmu rozlišen dar modlitby v jazycích (jeden dar, jednotné číslo), který je daný jednotlivci k jeho budování a dary Ducha svatého ke službě církvi, ke společnému prospěchu, jako je například proroctví, slovo poznání, rozlišení duchů, výklad jazyků.


  To druhé se předává vždycky jen skrze vkládání rukou následníka apoštolů -  biskupa.

    Ani jedno ani druhé nesouvisí s biskupy. 

  Seznam se s Písmem.

    Díky za radu, dávno se stalo. 

    Toník

    
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 17. březen 2021 @ 07:31:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dar prorokování nepatří mezi služby církve.

  Je to dar ryze osobní - jedinečný a vzácný.
  Proroci přece byli už i dávno před církví!

  Mějte s na pozoru před nepravými proroky!
  ..."Ani jedno ani druhé nesouvisí s biskupy. "...

  Biskupové jsou následníci apoštolů, pokračovatelé v jejich službě v církvi. Proto jsou takto ustanovováni mocí Ducha svatého v nepřerušené řadě vkládání rukou od jiných biskupů.
  Apoštolové jsou základem církve. Všechno, co se týká církve (i dnešní církve!) se týká i apoštolů - potažmo biskupů.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. březen 2021 @ 07:53:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dar prorokování nepatří mezi služby církve.

    Tučně napsané. 

    To "církve" asi myslíš ŘKC? Dar prorokování skutečně nepatří mezi ŘKC služby. 


    Kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství.  Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.  4Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev.

    Dar proroctví a služba proroků je tedy součást křesťanské církve, slouží k budování křesťanské církve. 

    Není to (na rozdíl od daru jazyků) dar osobní, ale je právě pro církev.


  Biskupové jsou následníci apoštolů, pokračovatelé v jejich službě v církvi. Proto jsou takto ustanovováni mocí Ducha svatého v nepřerušené řadě vkládání rukou od jiných biskupů.

    Biskupové jsou následníci apoštolů asi tak jako jsou správci budovy nebo hlídači následníci architektů a stavitelů.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:07:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Prorok je ten, kdo oznamuje Boží vůli.
  Je to služba vázaná na konkrétní osobu, nepřenosná na jiného.
  Kdo prorokuje, buduje církev. Ale svojí osobní službou, svým osobním posláním. Dar proroctví není službou církve, ale vždycky se projevuje jen přes konkrétní osobu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:47:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  :-))

  Každý dar Ducha svatého se projevuje vždycky jen přes konkrétní osobu.

  Žádná nepersonifikovaná "služba církve" neexistuje.

  To je pouze vaše smýšlená mantra.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 20. březen 2021 @ 07:31:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  (Sk 19,1-7)
  Zatímco Apollos byl v Korintě, prošel Pavel horním krajem a pak přišel do Efesu. Tam se setkal s několika učedníky a řekl jim: "Obdrželi jste Ducha Svatého, když jste přijali víru?" Oni mu odpověděli: "Ale my jsme ani neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý."
  A on: "Jaký jste tedy obdrželi křest?" - "Křest Janův," odpověděli. Pavel na to řekl: "Jan křtil křtem pokání a lidu říkal, aby uvěřili v toho, jenž přijde po něm, to znamená v Ježíše." Po těch slovech se dali pokřtít ve jméno Pána Ježíše;  a když na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni začali mluvit jazyky a prorokovat.-  Všech těch mužů bylo asi dvanáct


  Pavel zde jednal v autoritě apoštola, v autoritě své apoštolské služby v církvi.
  Budoval církev.
  V tomto konkrétním případě sestoupil Duch svatý na zúčastněné svátostným způsobem jednoznačně skrze službu osoby apoštola Pavla.


  Na rozdíl od pohanů u Kornélia, na které Duch svatý sestoupil i bez apoštolské služby apoštola Petra, bez zásahu kohokoliv z církve.

  Pokud Duch svatý jedná uvnitř církve a bere si lidi za své spolupracovníky (kteří vkládají ruce) - jedná se o svátostné vylití Ducha skrze službu církve.

  Pokud jedná duch svatý samostatně vně církve, jedná se o vylití Ducha svatého nesvátostné.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 20. březen 2021 @ 08:37:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Vy jste už tak nehorázně arogantní, že budete Duchu svatému určovat a rozdělovat kdy a jak sestupuje 
  na nějaké SVÁTOSTNÉ A NESVÁTOSTNÉ  způsoby ?  /Na rozdíl od pohanů u Kornélia, na které Duch svatý sestoupil i bez apoštolské služby apoštola Petra, bez zásahu kohokoliv z církve./


  To je lež.
  Duch svatý sestoupil skrze apoštolskou službu apoštola Petra (který určitě byl údem církve), kdy ten jim zvěstoval Evangelium o Ježíši.
  Proto také byl Kristem do Cesareje poslán.
  Bez jeho služby by Duch svatý na dům Kornelia nesestoupil.

  Žádný rozdíl mezi vylitím Ducha na Kornélia a vylitím Ducha na skupinu v Efezu není.


  Žádné SVÁTOSTNÉ A NESVATOSTNÉ  se nekoná.
  Jedině v hlavách sektářů a spekulantů.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 20. březen 2021 @ 19:23:41 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Komu poslal Ježíš po svém nanebevstoupení Ducha svatého? Přece církvi! Uvnitř církve působí Duch svatý zcela mimořádnými způsoby.

  I mimo církev působí pořád Duch svatý, jak působil odjakživa mezi všemi národy světa.

  Pohané u Kornélia nebyli tehdy ještě součástí církve ( a Petra by ani nenapadlo na ně vkládat ruce) - to Duch svatý ukázal Petrovi, že církev je otevřená nejenom židům, ale lidem všech národů světa.

  Působení Ducha svatého mimo církev odlišujeme od působení Ducha svatého v církvi - v církvi Duch svatý vyžaduje od křesťanů podílet se na jeho darech už aktivně  - skrze různé druhy služeb v církvi, které se vždycky ustanovují mocí Ducha svatého skrze vkládání rukou apoštola.


  (Pohané u Kornélia byli při tom vylití Ducha naprosto pasívními příjemci - ochota a touha po Bohu sice u nich byla, ale žádný z nich určitě nic takového nečekal. Bylo to pro ně určitě překvapení - nikoli aktivní spolupráce).

  A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého ....  ..."Žádný rozdíl mezi vylitím Ducha na Kornélia a vylitím Ducha na skupinu v Efezu není."...

  Jeden naprosto zásadní rozdíl tam je:

  Duch svatý se u Kornélia vylil na pohany - na skupinu v Efesu se vylil zase na křesťany - skrze vložené ruce apoštola Pavla.


  1.)  Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.

  2.)  A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali.


  Chápeš už, v čem je ten rozdíl?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 20. březen 2021 @ 19:47:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko, je až neuvětelné jak jneustále jsou tvoje tvrzeni anti vůči skutečnostem. 
  Duch svatý je dán jednotlivcům, a teprve až tito jednotlivci individuálně obdarovaní a vedení Duchem tvoří církev, církevní organizaci.
  Tvoje tvrzení že Kristus po svém nanebevstoupení poslal Ducha církvi je hloupost, žádná církev ještě nebyla! Duch sestoupil v podobě plamenů na každého jednotlivce zvlášť. A teprve až tito obdadovaní jedinci vytvořili a tvoří církevní společenství. Vylití Ducha je vždy individuální, a ne plošné a podmíněné členstvím v organizaci!
  Římská nevěstka se odpradávns snaží uzurpovat moc Ducha a drze prohlašuje, že s mocí Ducha disponuje. V tomto klamu vyučuje své oběti všemu naruby, anti. To proto,  aby se v životě minuli spásou.
  Nejistota spásy je jistým znakem zatracujícího klamu.
  A odboj proti těm co jistotu spásy v Kristu mají, je znakem antikr.istova vazala.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 20. březen 2021 @ 20:21:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Přesně tak.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:47:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  (J 14,16-17)
  A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

  Chápu, že pro některé z vás je to hloupostí, protože koho nevidíte a neznáte - ani nemáte.

  Své narození církev slaví právě o letnicích. Sesláním Ducha svatého se církev narodila do tohoto světa (počata byla ovšem už daleko dříve - povoláním apoštolů Kristem. (Odmítne-li je však poslechnout, řekni to církvi, a odmítne-li poslechnout i církev, ať je pro tebe jako pohan a celník. - Mt 18,17).
  Toto (o církvi) říká Ježíš ještě za svého pozemského života!


  (J 16,7-15)
   Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám. A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu: o hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“ „Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.“  
   


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:45:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  No, je to dost jinak

  /Komu poslal Ježíš po svém nanebevstoupení Ducha svatého? Přece církvi! /


  Ne. Církev teprve právě vznikla tím, že Duch svatý sestoupil na učedníky. Naplnil je a dal jim schopnost vytvářet duchovní obecenství - církev.


  /Pohané u Kornélia nebyli tehdy ještě součástí církve/

  Od momentu, kdy byl na ně vylít Duch svatý, byli součástí církve.

  1K 12:13 [www.obohu.cz]:Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.

  A Duch svatý na ně sestoupil proto, že uvěřili Petrovu zvěstování a Bůh očistil jejich srdce.

  Petr o tom říká toto:
  Sk 15:9 [www.obohu.cz]:a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.


  Mezi Petrem a jeho družinou u Kornélia a samotným Kornéliem a jeho domovníky nebyl žádný rozdíl.

  Všichni byli ospravedlnění vírou a měli vírou očištěná srdce. Kornélius a jeho domovníci přijali Ducha svatého stejně jako i Petr a bratři, kteří ho doprovázeli.

  To bylo Petrovo zásadní poznání a zjištění.


  CHÁPEŠ UŽ, ŽE NENÍ ROZDÍL ?

  /působení Ducha svatého v církvi - v církvi Duch svatý vyžaduje od křesťanů podílet se na jeho darech už aktivně  - skrze různé druhy služeb v církvi, které se vždycky ustanovují mocí Ducha svatého skrze vkládání rukou apoštola./

  To není pravda.
  Žádné "podílení se na darech skrze různé druhy služeb  v církvi, které se vždycky ustanovují mocí Ducha svatého skrze vkládání rukou apoštola".
  Duchovní dar je vždycky individuální, pro konkrétní osobu, aby jim sloužila v církvi. Skutečnost, že někdo je pověřen do nějaké služby skrze vkládání rukou, není žádnou garancí obdržení duchovních darů. Ani "podílením se na darech".
  Apoštolové vyhlédli 7 mužů plných Ducha svatého a víry - a ty pověřili do služby diakonů skrze vložení rukou a modlitbu.
  Ne že tím vložením rukou teprve získali plnost Ducha svatého a víry.
  Oni je měli už předtím. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 10:07:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  "Dost jinak" je to ovšem, Josefe,  jenom ve tvojí zmatené hlavě:
  (Odmítne-li je však poslechnout, řekni to církvi, a odmítne-li poslechnout i církev, ať je pro tebe jako pohan a celník. - Mt 18,17).
  Toto (o církvi) říká Ježíš ještě za svého pozemského života!

  Mimochodem, včera jsi měl svátek - tak vše nejlepší a hodně Božího požehnání!


  To, že Ježíš poslal církvi místo sebe Ducha svatého - o tom se dočteš v Písmu (J 14. kap.)A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — Ducha pravdy...


  (J 16. kap.).  ..."Od momentu, kdy byl na ně vylít Duch svatý, byli součástí církve."...

  Duch svatý byl vylit na krále Saula, na Davida, Na Samsona - a na spoustu dalších - byli snad už touto skutečností i oni součástí církve?
  Součástí církve se člověk stává ve křtu, kdy byl spolu s Kristem ponořen do jeho smrti a spolu s Kristem i vzkříšen do nového života Božího dítěte.

  Takže i pohané u Kornélia se stali součástí církve až v okamžiku, kdy je nechal Petr pokřtít.


  Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil: „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“ A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista.  ..."Ne že tím vložením rukou teprve získali plnost Ducha svatého a víry."...

  Nikdy nejde o celou plnost Ducha svatého, ale o velikost nádoby, která je jím naplněna do plnosti. Skrze modlitbu, půst a vkládání rukou se tato nádoba "zvětší", takže může být doplněna o další druh služby v církvi.  Služba jáhnů se předává právě takto. Žádný člověk, o kterém platí, že má "plnost Ducha svatého" nemá tím právo konat v církvi službu jáhna - až do doby, kdy na něj biskup vloží ruce k této službě.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 12:50:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Předně: Děkuji za přání.


  A dále:  Zmatenou hlavu nemám.

  Slovo "církev" se obecně užívalo pro "shromáždění".
  Pan Ježíš také za svého pozemského života říká, že vybuduje svou církev - v budoucnu. Ne že už vybudoval.  /Takže i pohané u Kornélia se stali součástí církve až v okamžiku, kdy je nechal Petr pokřtít./

  To ne.
  Petr, účastník této události, o tom říká toto:


  Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám  a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.


  Tak, jak učedníci o Letnicích se stali součástí církve tehdy, když na ně sestoupil Duch svatý a pokřtil je v jedno tělo (církev), tak stejně to bylo s Kornéliem a jeho domovníky.   Nebyl žádný rozdíl mezi učedníky a lidmi u Kornélia.
  /..."Ne že tím vložením rukou teprve získali plnost Ducha svatého a víry."...

  Nikdy nejde o celou plnost Ducha svatého, ale o velikost nádoby, která je jím naplněna do plnosti. Skrze modlitbu, půst a vkládání rukou se tato nádoba "zvětší", takže může být doplněna o další druh služby v církvi.  Služba jáhnů se předává právě takto. Žádný člověk, o kterém platí, že má "plnost Ducha svatého" nemá tím právo konat v církvi službu jáhna - až do doby, kdy na něj biskup vloží ruce k této službě./


  Takové pojmy neznám - celá plnost, necelá plnost. Buď je plnost nebo není.

  Ty spekulace o "zvětšování" nádoby skrze modlitbu, půst a vkládání rukou také neznám.


  /Žádný člověk, o kterém platí, že má "plnost Ducha svatého" nemá tím právo konat v církvi službu jáhna - až do doby, kdy na něj biskup vloží ruce k této službě./

  Žádné takové pravidlo nebo takový příkaz  nikde v Písmu neexistuje. To záleží od vedení Ducha svatého, jak se to uvedení do služby provede.
  Každý člověk, který má plnost Ducha svatého, má duchovní dary k službě v církvi,
   má ve vší slušnosti a spořádanosti těmito dary sloužit, bez ohledu na nějaké vkládání rukou nějakého biskupa.    ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 18:25:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Nikoli.
  Učedníci se stali součástí církve už v okamžiku, kdy přijali Ježíšovo pozvání do společného života s Ním. Když se stali společenstvím Ježíšových učedníků.

  Letnice byly mezníkem, kdy církev "vystoupila ze  stínu", v moci nově přijatého Ducha svatého.

  Podobně jsme my každý pokřtěný přijali pozvání do společného života s Kristem jako jeho učedníci (Jděte tedy, učiňte ze všech národů učedníky a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého - Mt 28,19).

  Událost seslání Ducha svatého není náhradou křtu vodou ve smyslu učinit Ježíšovi učedníka - je to docela odlišný úkon Ducha svatého - je to svátost křesťanské dospělosti.

  Mužové, milujte své ženy tak, jako si Kristus zamiloval církev: vydal se za ni, aby ji posvětil tím, že ji očistil koupelí ve vodě, kterou doprovází slovo


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 19:02:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ty asi nečteš oko co se ti píše.
  A ignoruješ slova Písma.

  Tak to ještě zopakuji :  1K 12:13 [www.obohu.cz]:    Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo (církev), ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.


  Člověk je začleněn do Ježíšova těla, do církve, Duchem svatým, pokřtěním v Něm.  Ne pokřtěním ve vodě.  Tehdy, když se z Ducha napije, Duch svatý v něm začne bydlet, přebývat.

  Jsme jedno tělo (Kristovo), protože máme jednoho Ducha, byli jsme Duchem začlenění, pokřtěni, do toho těla.

  Ne proto, že máme jednu vodu, 

  Tak obdobně to píše ap. Pavel efezským:

  Ef 1:13 [www.obohu.cz]:   V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,  jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy.  
  A u Kornelia byli Kornelius a jeho domovníci pokřtěni Duchem svatým do těla Kristova, když na ně byl Duch svatý vylít a začali mluvit jazyky a velebit Boha.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:37:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..." Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo (církev), ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.Člověk je začleněn do Ježíšova těla, do církve, Duchem svatým, pokřtěním v Něm.  Ne pokřtěním ve vodě.  Tehdy, když se z Ducha napije, Duch svatý v něm začne bydlet, přebývat."...  Kristus ustanovil, že  člověk se stane jeho učedníkem pokřtěním ve vodě (Mt 28,19). Takže ty říkáš už cosi úplně jiného.  Je samozřejmostí, že v tomto křtu vodou nás obnovuje do stavu křestní nevinnosti Duch svatý (kterého Kristus poslal církvi místo sebe).

  (Tit 3,5)
  on nehleděl na skutky spravedlnosti, které jsme snad vykonali, ale z pouhého svého milosrdenství nás spasil koupelí znovuzrození a obnovy v Duchu Svatém.


  (Ef 5,25-26)
  Mužové, milujte své ženy tak, jako si Kristus zamiloval církev: vydal se za ni, aby ji posvětil tím, že ji očistil koupelí ve vodě, kterou doprovází slovo; .... 

  Není nejmenších pochyb, že křesťanem se dnešní člověk může stát pouze skrze křest vodou (tak to Kristus ustanovil) a že v tomto křtu působí zvláštním způsobem Duch svatý.
  Nepokřtěný není křesťanem - i kdyby žil svatým životem a mluvil třeba i jazyky.


  Ve křtu  nastává nové narození dítěte Božího z vody a z Ducha svatého (J 3,5) - nového Kristova učedníka. A to podobným postupem, jak se učedníky stali už  první křesťané;  byli ponořeni spolu s Kristem do jeho smrti a byli spolu s Kristem vzkříšeni do nové naděje Božích dětí.


  (Kol 2,11-14)
  V něm jste byli obřezáni obřízkou, která nepochází z ruky člověka, úplným svlečením své tělesnosti; Kristova obřízka je toto: když jste byli spolu s ním při křtu pohřbeni, byli jste tím rovněž spolu s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v sílu Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých. Vám, kteří jste byli mrtví kvůli svým proviněním a svému neobřezanému tělu, vám on dal opět žít spolu s ním! On nám odpustil veškerá naše provinění. On smazal na úkor zákonných nařízení náš dlužní úpis, jenž byl proti nám; zrušil jej tím, že jej přibil na kříž

  Právě toto se děje pouze ve křtu vodou a duchem svatým - nijak jinak.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:55:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pořád stejná upjatost na něco co křtem není a nikdy nebylo.
  Pořád se snažíš dokazovat kouzelnou moc vody, cituješ slovo boží, a jsi přitom zahleděný pouze na slova která chceš vidět. 
  Slova jako "SPOLU S NÍM"  nebo "PROTOŽE JSTE UVĚŘILI V BOHA". 
  Tak nějak zcela ignoruješ, jelikož se tam stále snažíš vecpat něco co křtem nikdy nebylo. 

  Oko, ve křtu se neděje vůbec nic. To co se děje se děje v nás. Už to jak přenášíš niterně duchovní děje na externí obřad ukazuje na to, jak moc se v případě křti mýlíš. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 22. březen 2021 @ 12:01:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  /Kristus ustanovil, že  člověk se stane jeho učedníkem pokřtěním ve vodě (Mt 28,19). Takže ty říkáš už cosi úplně jiného./


  Ne, nic takového Kristus neustanovil.
  "Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého"

  Kristus ustanovil :
  1.Čiňte učedníky
  2. a ty učedníky křtěte

  Já samozřejmě říkám něco jiného než je ta vaše lživá, nelogická a falešná interpretace.
  Říkám to, co učí Boží slovo, co učí apoštolové. 


  (Tit 3,5)
  on nehleděl na skutky spravedlnosti, které jsme snad vykonali, ale z pouhého svého milosrdenství nás spasil koupelí znovuzrození a obnovy v Duchu Svatém.  A onoho Ducha na nás v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,


  Tak.
  A přesně toto se stalo u Kornelia tehdy, když byl na ně vylít Duch svatý a oni začali mluvit jazyky a velebit Boha.
  Bůh v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista svého Ducha a oni zažili v tom vylitém Duchu koupel znovuzrození a obnovy. Proto jazyky chvály a vděčnosti, proto velebení Boha. Stali se z nich noví lidé. Měli, obdrželi nového ducha.  Není nejmenších pochyb, že křesťanem se dnešní člověk může stát pouze tím způsobem, jak to učí apoštolové - že do života člověka vstoupí Duch svatý.  Jedině tak se člověk stává Kristovým. Kristovcem - křesťanem.

  Ř 8:9 [www.obohu.cz]:Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.

  Bez vstoupení Ducha svatého do života, člověk není křesťanem - nepatří Kristu.
  I kdyby byl pokřtěn ve vodě, ať už jako miminko nebo dospělý.


  A Duch svatý vstupuje do života člověka takto :
  Ef 1:13 [www.obohu.cz]:V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,


  Ani slova o křtu ve vodě.
  Křest ve vodě následuje až později a nemá účinky, které mu připisujete. Ty už nastaly před křtem. U těch, u kterých opravdu nastaly.
  1K 12:13 [www.obohu.cz]:Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.


  A přesně takto z jednoho Ducha dostali napít i všichni v domě Kornélia.
  Když Duch svatý sestoupil, byl na ně vylít a oni začali mluvit v jazycích a velebit Boha. Tehdy pili z Ducha svatého.
  Přesně tehdy byli pokřtěni v jedno tělo, stali se účastníky Ducha svatého. Stali se Kristovými - Kristovci - křesťany.

  Proto také ap. Petr říká:
     "A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.

  A také:
     „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“
  Nejdřív přijali Ducha svatého, Bůh vírou očistil jejich srdce. A neučinil mezi nimi a již existujícími křesťany žádného rozdílu.

  A až potom byli pokřtěni ve vodě. Až toto Petr poznal a uvědomil si, až potom je pokřtil.  Už jako Kristovy (křesťany), plné Jeho Ducha, s očištěným vírou srdcem.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 09:12:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Kdyby to bylo, jak ty říkáš, nebylo by třeba křtu vůbec. Na co by byl ještě dobrý?


  Však evidentně neznáš dobře ani svůj mateřský jazyk;


  ..."Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,   křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého  ...."...


  První část je věta hlavní (souřadicí), druhá část je věta vedlejší (podřadící - doplňuje ve významu větu hlavní).
  (Možná jsi tehdy chyběl ve škole).

  Kdyby to byly dvě na sobě naprosto nezávislé věty hlavní, byla by mezi nimi místo čárky spojka souřadicí.

  Nějak takto: "Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů  a  křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého "

  Pak by se smysl tohoto souvětí mohl vykládat i podle tebe: 1.) samostatně učinit učedníka a  2.)  později ho pokřtít. Ale k čemu vlastně ještě křtít, když učedníkem by už byl?
  ..."Přesně tehdy byli pokřtěni v jedno tělo, stali se účastníky Ducha svatého. Stali se Kristovými - Kristovci - křesťany."...


  Když byl na pohany u Kornélia vylit Duch svatý, nemělo to s Kristem mnoho společného. Bylo to samostatné dílo Ducha svatého - podobně jako se to stalo už mnohokrát před Kristem.

  (1 S 10,16) - Uchvátí tě Duch Hospodinův, budeš prorokovat s nimi a budeš změněn v jiného muže....
  (1 S 16,13) - Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval Duch Hospodinův....
  (Ez 11,5) - I padl na mě Duch Hospodinův a on mi řekl: Promluv: Toto praví Hospodin: ...

  Ty vůbec nerozlišuješ úlohu jednotlivých Božských osob v lidském životě!

  Kristovými učedníky se můžeme stát jediným možným způsobem: Být společně s Kristem ve křtu pohřbeni a spolu s ním rovněž i vzkříšeni - do nového života Božích dětí (Ř 6,3-4).

  Křtem se stáváme údy Kristova tajemného těla - údy jeho pozemské církve putující. Křtem se stáváme cizinci na této zemi a získáváme nebeskou vlast v nebi. Křtem se stáváme Kristu bratry v jeho lidství. Kristus ve křtu posvěcuje - my jsme jím posvěceni.
  (Žd 2,11)
  Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry ...


  Existuje jediná výjimka, kdy platí, že Kristovým učedníkem se člověk i v dnešní době může stát i bez křtu:  Je to v okamžiku smrti, když člověk učiní pokání z celého života.

  Ale bez křtu se nestává údem pozemské církve, ale stává se hned údem církve vítězné v nebi.

  Pro pozemský život platí: Bez křtu člověk není žádným křesťanem - nepatří ke Kristově pozemské církvi apoštolů. I kdyby žil svatě - i kdyby na něj byl vylit Duch svatý.

  Ani Eliáš, ani Ezechiel, ani David, ani Samson nebyli nikdy žádnými křesťany - i když Duch svatý v nich mocně působil.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 10:32:26 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Oko oko :-), proč ze sebe děláš hlupáčka ? :-)  Nikdo to po tobě nechce, a ty zcela dobrovolně něco takového, hlavu do oprátky :-)


  /Však evidentně neznáš dobře ani svůj mateřský jazyk;
  ..."Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,   křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého  ...."...

  První část je věta hlavní (souřadicí), druhá část je věta vedlejší (podřadící - doplňuje ve významu větu hlavní).
  (Možná jsi tehdy chyběl ve škole).
  Kdyby to byly dvě na sobě naprosto nezávislé věty hlavní, byla by mezi nimi místo čárky spojka souřadicí./


  Dokázal jsi tím, že evidentně neznáš svůj mateřský jazyk. A ta neznalost tě vede k bludům a bludným závěrům.
  Asi je to dávno, co jsi navštěvoval školu a věci jsi zapomněl. Anebo jsi nebyl zrovna ve škole.

  /První část je věta hlavní (souřadicí), druhá část je věta vedlejší (podřadící - doplňuje ve významu větu hlavní)./

  Ne oko. Je to souvětí souřadné. Obě části jsou věty hlavní, jde o 2 věty hlavní.  (asi dokonce o 3 věty hlavní, jsem si teď uvědomil?)
  Věta vedlejší - mluvnicky závislá na jiné větě (zastupuje větný člen věty řídící)
  - se připojuje spojkou podřadicí (ale, že, když aj.) 
  - anebo vztažným zájmenem nebo vztažným příslovcem 

  Což není tento případ.  Čárka nebo spojka souřadící mají stejný význam.

  Věty:

  "Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů ,  křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého"
  "Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů  a  křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého "

  jsou významově zcela totožné.

  (PS. Můj mateřský jazyk je polština. Ale český jazyk jsem na polské základní škole i na polském gymplu měl rád a gramatiku jsem ovládal dobře a něco si ještě pamatuji :-)   )  /Když byl na pohany u Kornélia vylit Duch svatý, nemělo to s Kristem mnoho společného./

  Ne ? :-))   Opravdu ? A na to jsi přišel jak ?  :-)

  Naopak. To bylo zcela odvislé od Krista.
  Byla to Boží reakce na víru v Ježíše Krista v srdcích shromážděných, kterým Petr zrovna Krista (nikoho jiného) zvěstoval.
  A kdo tedy křtí Duchem svatým oko ? Napovím ti :
  Mt 3:11 [www.obohu.cz]:Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni.

  /
  Kristovými učedníky se můžeme stát jediným možným způsobem: Být společně s Kristem ve křtu pohřbeni a spolu s ním rovněž i vzkříšeni - do nového života Božích dětí (Ř 6,3-4)./


  Ne. To jsou vaše falešné báchorky. (ten text Ř 6 vůbec nemluví o tom co tvrdíš).


  Křesťanem, Kristovým učedníkem, Kristovým vlastnictvím, se dnešní člověk může stát pouze tím způsobem, jak to učí apoštolové - že do života člověka vstoupí Duch svatý.  Jedině tak se člověk stává Kristovým. Kristovcem - křesťanem.

  Ř 8:9 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]:Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.

  Bez vstoupení Ducha svatého do života, člověk není křesťanem - nepatří Kristu.
  I kdyby byl pokřtěn ve vodě, ať už jako miminko nebo dospělý.


  A Duch svatý vstupuje do života člověka takto :
         Ef 1:13 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]:V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,

  A koná v člověku toto :
         1K 12:13 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]:Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.


  A přesně toto prožili shromáždění u Kornélia.
  Tak se stali Kristovými. Nebyl žádný rozdíl mezi nimi a Petrem a bratry, kteří ho doprovázeli.

  A proto, že nebyl mezi nimi žádný rozdíl, že Bůh neudělal žádný rozdíl, když uvěřili v Pána Ježíše Krista a obdrželi stejný dar, jako i apoštolové na počátku, proto je Petr pokřtil ve vodě.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 17:19:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  ..."Ne. To jsou vaše falešné báchorky. (ten text Ř 6 vůbec nemluví o tom co tvrdíš)."...


  Jak vidíš, právě toto tvrdí:

  (Ř 6,3-5)
  Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt?  Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.  Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání


  (Kol 2,11-13)
  V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil  ...


  Jistěže se vždycky jedná o působení Kristova Ducha (který volá Abba Otče), - a žádná z božských osob nic nemůže dělat samostatně bez dalších dvou - ale my bychom měli umět rozlišovat jeho různá působení ve Starém zákoně - i v Novém zákoně. Křest je také dílem Ducha svatého - je novým narozením z vody a z Ducha (koupel znovuzrození) - ale křest je pro zásluhy Krista!
  Kristem ustanoven - Kristovým utrpením a smrtí vyzískán.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 18:42:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ne oko. Nic takového netvrdí.

  Ty verše Řím 6, 3-5 hovoří ne o novém narození, jak se mylně domníváš, ale o problému hříchu v životě křesťana, o vítězství nad hříchem, o životě svobodném od hříchu. ( Co ty mimochodem kategoricky popíráš, že něco takového je vůbec možné :-)  )
  A to vítězství nad hříchem je možné právě sjednocením se s Kristem v jeho smrti. Čehož vyjádřením je křest. 
  Stačí si přečíst pozorně celý kontext, a to už od 4. kapitoly, 5. kapitolu a 6. kapitolu (a třeba i dále). Pavel psal v kuse v logickém sledu.

  Ta 6. kapitola, ty předcházející verše hovoří toto:
  " 1 [www.obohu.cz]Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? "

  Je jasné, že Pavel hovoří o vítězství nad hříchem. O chození v novotě života.
  Nikoliv o novém narození.

  (Kol 2,11-13)
  V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil  ...


  Ten verš není o KŘTU. Jak tady falešně už po x-té podsouváš. Ten verš je o KRISTU.

  1) V Kristu jsme byli obřezáni obřízkou (svlečením těla hříchu) - když jsme byli spolu s Ním ve křtu pohřbeni (byli jsme pokřtěni v Jeho smrt - viz Ř6)

  2) V Kristu, v Něm, jsme byli i vzkříšení
   (viz Ef2  - Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, ... 5 [www.obohu.cz]i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —  6 [www.obohu.cz]a spolu s ním nás probudil k životu...)


  /Křest je také dílem Ducha svatého - je novým narozením z vody a z Ducha (koupel znovuzrození)/


  Ne, není.

  Koupel znovuzrození z Ducha jsem ti zřetelně popisoval u Kornélia. Kdy a jak se to stalo.
  To nové narození z Ducha, napití se z jednoho Ducha, se událo při vylití Ducha svatého na ně jako Boží odpověď na víru v Ježíše.  

  Křest následoval až potom.
  Jako ztotožnění se s Kristem v Jeho smrti, slavnostní pohřbeni starého člověka. 
  Btw:
  k tvému dřívějšímu tvrzení
  /Když byl na pohany u Kornélia vylit Duch svatý, nemělo to s Kristem mnoho společného./

  se už nevyjádříš ?
  Dál trváš na této hlouposti ?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 08:43:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."

  (Kol 2,11-13)
  V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil  ...


  Ten verš není o KŘTU. Jak tady falešně už po x-té podsouváš. Ten verš je o KRISTU.
  "...

  Ten verš je konkrétně o záchraně Bohem - o doživotním napojení člověka na Krista - a to se děje ve křtu. (když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni )....


  ... zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého,...
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 08:56:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ne oko.

  Tak ještě jednou:

  (Kol 2,11-13)
  V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil  ...


  Ten verš není o KŘTU. Jak tady falešně už po x-té podsouváš. Ten verš je o KRISTU.

  1) V Kristu jsme byli obřezáni obřízkou (svlečením těla hříchu) - když jsme byli spolu s Ním ve křtu pohřbeni (byli jsme pokřtěni v Jeho smrt - viz Ř6)

  2) V Kristu, v Něm, jsme byli i vzkříšení
   (viz Ef2  - Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, ...  5 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —   6 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]a spolu s ním nás probudil k životu...)  Napojení na Krista se děje před křtem. To  je záchrana Bohem.
  V NĚM , V KRISTU jsme byli vzkříšeni.
  PŘED KŘTEM. Nikoliv ve křtu.

  (když jste byli spolu S NÍM ve křtu pohřbeni a V NĚM (v Kristu, nikoliv ve křtu) jste byli spolu i vzkříšeni )....
  /... zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého,  A onoho Ducha na nás v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,.../


  Ano, přesně.
  A přesně toto se stalo u Kornelia tehdy, když byl na ně vylít Duch svatý a oni začali mluvit jazyky a velebit Boha.
  Bůh v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista svého Ducha a oni zažili v tom vylitém Duchu koupel znovuzrození a obnovy. Proto jazyky chvály a vděčnosti, proto velebení Boha. Stali se z nich noví lidé. Měli, obdrželi nového ducha.

  PŘED KŘTEM VE VODĚ OKO, PŘED KŘTEM.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 18:23:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  - Ovšem to bylo také ve křtu!

  Nikoli v Kristu - ale spolu s Kristem ve křtu! Ohýbáš si slova podle své pokřivené mysli!


  ..."když jste byli spolu s ním (s Kristem) ve křtu pohřbeni a v něm (ve křtu)  jste byli spolu (s Kristem)  i vzkříšeni"...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 18:35:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."když jste byli spolu s ním (s Kristem) (a!) ve křtu pohřbeni a v něm (ve křtu v Kristu)  jste byli spolu (s Kristem)  i vzkříšeni"...

  Hele Oko, tím jak jsi dal do závorky v Něm jako ve křtu! Degradoval Krista na křest. Uvědom si barde, že křest bez Krista je ničím.
  Uvědom si ten hrozný nesmysl!!
  Kdyby to "vněm" byl křest jako hloupě píšeš, bylo i následné "s ním i spolu" křestem.
  Oko, tvoje logika je značně defektní, a v podstatě se logikou již ani nedá nazývat.

  S NÍM, V NĚM, to se týká Krista!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 19:28:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Když tedy čeština není tvůj rodný jazyk, měl bys trochu ubrat páry. Píšeš zde z jazykového pohledu nesmysly.


  Kdyby bylo pravdou, že v Kristu jsme byli spolu s Kristem i vzkříšeni,  - významově by to znamenalo, že i Kristus byl v Kristu spolu s tebou vzkříšen! 
  Kristus také vzkříšen v Kristu?

  Trošičku jsi to překombinoval, nemyslíš?
  Proto nepřestane platit to, co je skutečně česky mluvnicky správně:  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 19:49:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Trošičku jsi to překombinoval, nemyslíš?
  Samozřejmě, že je to překombinované. Alespoň to, že dokážeš rozeznat. Ta moje překombinace totiž stojí na tvé nesmyslné kombinaci. Jinak by ta moje překombinace ani nevznikla. 
  Kapišto kombipišto?


  Proto nepřestane platit to, co je skutečně česky mluvnicky správně:


  Hele Oko, vzhledem k tomu co zde předvádíš za hlouposti vůbec nejsi v situaci abys vyhlašoval co platí a co ne.
  To tvoje PROTO NEPŘESTANE má u tebe již dávno trapně komický nádech.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 18:58:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  - Ovšem to bylo také ve křtu!
  Nikoli v Kristu - ale spolu s Kristem ve křtu! Ohýbáš si slova podle své pokřivené mysli!/  Ne, to nebylo ve křtu.
  Ohýbáš si slova podle římských katolických herezí.

  A bylo to v Kristu. V NĚM, ZNAMENÁ V NĚM - V KRISTU.  Také spolu s Kristem.

  Mluví o tom ap. Pavel v Ef 2:

  1 [www.obohu.cz]Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy,  2 [www.obohu.cz]v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.  3 [www.obohu.cz]Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristemmilostí jste zachráněni — a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni MILOSTÍ SKRZE VÍRU (ne skrze křest); a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.


  Bůh nás vzkřísil, obživil spolu s Kristem, tím nás zachránil.
  A stalo se to MILOSTÍ SKRZE VÍRU.
  Nikoliv skrze křest. Ani slovo o křtu.

  A to se stalo s Domovníky Kornélia, když uvěřili Petrovu zvěstování o Ježíši. Vírou Bůh očistil jejich srdce a vylil na ně svého Ducha.  A tak je zachránil. Obživil, vzkřísil jejich ducha, takže začali mluvit jazyky a velebit Boha. 


  /.."když jste byli spolu s ním (s Kristem) ve křtu pohřbeni a v něm (ve křtu)  jste byli spolu (s Kristem)  i vzkříšeni".../


  Ne oko, tak to není.

  Je to takto:
  .."když jste byli spolu s ním (s Kristem) ve křtu pohřbeni A V NĚM (V KRISTU)  jste byli spolu  i vzkříšeni"..  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 19:15:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To asi nepomůže Rosmano. Čím více pravdivých argumentů, tím více jeho vzdoru. Hrozné co udělá katolicismus a modlářství s myslí člověka. 
  Když pomyslím, že jsem takto mohl skončit. Hrůza. 
  Byl jsem jako modlář se svou myslí taky hodně dole, plácal jsem podobné hlouposti jako Oko, ale nikdy jsem neplácal hlouposti o řk učení. To jsem jako řk fanatik dobře znal a znám. Ale jít proti řk učení a hlásat přitom řk učení? Hm. To je síla. Už asi mele z posledního. Není to dobré. Ten jeho vzdor ke všemu co přichází od Boha přerostl již i ve vzdor vůči jeho vlastnímu učení. Nazval bych to vzdorem diktátora. Tak se přece chovají diktátoři, kteří mění zákony dle potřeby a za pochodu. Velká pýcha a vzdor. Anebo demence způsobená stářím či nemocí. Co myslíš?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 07:26:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Takže i Kristus byl podle tebe vlastně vzkříšen spolu se mnou v Kristu?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 27. březen 2021 @ 11:41:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Kristus byl vzkříšen mocí Boha.

  A my, jelikož nás Bůh "vložil" do Krista, ztotožnil s Ním, tak jsme byli spolu s Ním vzkříšeni.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:20:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Bůh nás do Krista nijak nevložil.

  Kde o tom máš něco v Písmu?


  V době, kdy byl Kristus vzkříšen, tak jsme my dva reálně ještě vůbec neexistovali. Jak nás tedy mohl Bůh "vložit do Krista".

  Máš to, jako správný heretik, zas zcela převrácené: To naopak my musíme ve svém životě  "otěhotnět Kristem" - mít Krista v sobě


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:42:01 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano to dal do úvozovek. 
  Jestlipak víš proč Oko? 
  Správný heretik? A to je zase co? 
  Přidáváš další výrok do tvé sbírky hloupostí. 
  Namátkou. Svoboda hřešit, pokřtěný pohan, správný heretik. 
  Oko, tvůj vzdor v mnohém připomíná vzdor pubescentů. Ale ve tvém věku Oko, ve tvém věku?. 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:48:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   
  Bůh vložil na Krista všechny moje hříchy. I KDYŽ JSEM JEŠTĚ NEŽIL.  Ř 6:6 [www.obohu.cz]:A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili.


  Můj starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován  -  I KDYŽ JSEM JEŠTĚ NEŽIL.
  Ef 2:5 [www.obohu.cz]:i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —


  Bůh nás obživil spolu s Kristem - když obživil Krista, obživil spolu s Ním i nás.  I KDYŽ JSME JEŠTĚ NEŽILI.
  Ef 2:6 [www.obohu.cz]:a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši,


  Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem.
  Když probudil k životu Krista, probudil k životu spolu s Ním zároveň i nás. I KDYŽ JSME JEŠTĚ NEŽILI.  To je dobrá zpráva - Evangelium.
  Toto je Evangelium naší záchrany.
  Ef 1:13 [www.obohu.cz]:V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 07:46:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Bůh nás do Krista nijak nevložil.

    Stando, ty o vás píšeš, že vás Bůh do Krista nijak nevložil a ostatní okolo označuješ heretiky?

    To už jsi ztratil soudnost docela?


  Kde o tom máš něco v Písmu?

    Kdyby tě alespoň trochu zajímal křesťanský život a učení k tomuto tématu, nejen tvoje vzpoura, tak si vezmi křesťanské učení, najdi si spojení "v Kristu" a pročti si, co se k tématu o nás píše [obohu.cz], co vše to pro nás znamená. Je toho dost, tak desítky míst, a to jen k tomuto konkrétnímu spojení. 

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 08:51:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Křest následoval až potom.
  Jako ztotožnění se s Kristem v Jeho smrti, slavnostní pohřbeni starého člověka.
  "...


  A nezapomněl jsi na něco? Na vzkříšení spolu s Kristem ve křtu, na vzkříšení do nového života Božího dítěte?
  (Ř 6,3-4)


  Na nové narození z vody a z Ducha svatého (J 2,5)?


  Kde ty máš tu vodu u pohanů u Kornélia před křtem?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 10:18:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /A nezapomněl jsi na něco? Na vzkříšení spolu s Kristem ve křtu, na vzkříšení do nového života Božího dítěte?  Ř 6,3-4)/

  Ne, nezapomněl. Tu tvou báchorku znám dobře.

  Už jsem ti také na ni mnohokrát odpovídal mnohými texty Božího slova.


  /Na nové narození z vody a z Ducha svatého (J 2,5)?/

  I o tom jsme zde už mnohokrát mluvili.
  O vodě Božího slova a Duchu svatém.

  Přesně jako u Kornélia:
  Petr zvěstoval o Ježíši - to byla ta voda Božího slova, kterou přijímali, pili posluchači. 
  Ef 5:26 [www.obohu.cz]:aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu,


  Skrze tu vodní koupel ve slovu posluchači získali víru, vírou byla očištěna jejich srdce a mohli přijmout dar Ducha svatého.


  A tak byli domovníci Kornélia nově narozeni z vody a z Ducha.
  Bůh neučinil žádného rozdílu mezi nimi a apoštoly, apoštolem Petrem i jeho doprovázejícími bratry.


  Před křtem ve vodě .
  /Kde ty máš tu vodu u pohanů u Kornélia před křtem?/

  Tam, kde ji měl Ježíš, když rozmlouval se ženou Samaritánkou u studny.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 18:16:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  /A nezapomněl jsi na něco? Na vzkříšení spolu s Kristem ve křtu, na vzkříšení do nového života Božího dítěte?  Ř 6,3-4)/

  Ne, nezapomněl. Tu tvou báchorku znám dobře.
  "...


  Báchorku?
  Kol 2 kapitola je pro tebe báchorka?

  ... když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni ... (Ve křtu jste byli spolu s Kristem i vzkříšeni).  ..."/Kde ty máš tu vodu u pohanů u Kornélia před křtem?/

  Tam, kde ji měl Ježíš, když rozmlouval se ženou Samaritánkou u studny.
  "...

  Ježíš zde však hovořil o "živé vodě" - hovořil o Duchu svatém - nikoli o H2O.


  Když však hovořil s Nikodémem o nutnosti nového narození z vody a z Ducha, mělo by z toho být přece jasné, že hovoří o vodě (H2O) a o Duchu svatém v jedné součinnosti - ve křtu.

  (Ef 5,26)

  ... aby ji posvětil tím, že ji očistil koupelí ve vodě, kterou doprovází slovo;


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 20:29:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  /Báchorku?
  Kol 2 kapitola je pro tebe báchorka?

  ... když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni ... (Ve křtu jste byli spolu s Kristem i vzkříšeni)./
  Ne,   báchorka je pro mne tvé převyprávění Kol 2.

  To tvé:
  v něm jste byli spolu i vzkříšeni ... (Ve křtu jste byli spolu s Kristem i vzkříšeni)

  TO JE BÁCHORKA

  Ne ve křtu. V Něm (v Kristu) jsme byli spolu s Ním vzkříšení...  EP:
  • 12 [www.biblenet.cz]S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.

  B21 :
         Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu
         s ním vzkříšeni.


  BK  2006:
         Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu 
         s ním vzkříšeni.  Vzkříšení nemá se křtem nic. Má ale s Kristem a VÍROU v moc Boha.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:29:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Takže Kristus byl (spolu s tebou) také vzkříšen v sobě samém?


  Protože právě toto říkáš!   :-)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 27. březen 2021 @ 11:38:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ne.

  Bůh nás "vložil" do Krista, ztotožnil s Kristem.
  Krista nevložil do Krista. To nebylo třeba.

  A tak když Kristus zemřel - zemřeli jsme v Něm i my.  (Kristus sám v sobě nezemřel.)

  Když byl vzkříšen - byli jsme v Něm vzkříšeni i my.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:10:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."

  A tak když Kristus zemřel - zemřeli jsme v Něm i my.  (Kristus sám v sobě nezemřel.)

  Když byl vzkříšen - byli jsme v Něm vzkříšeni i my.
  "...


  V době, kdy Kristus zemřel, jsme my dva ještě vůbec neexistovali - natož abychom tehdy spolu s Kristem zemřeli.

  Plácáš neuváženě nesmysly.

  Na Kristově smrti a vzkříšení získává každý člověk svůj osobní podíl až milostí  - darem od Boha ve svém křtu.

  Jestliže jsme spolu s Kristem byli vzkříšeni - tak to nebylo v Kristu. To je mluvnicky naprosto špatně - (překombinované) - jakoby Kristus byl vzkříšen v Kristu spolu s námi.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 28. březen 2021 @ 12:07:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bůh vložil na Krista všechny moje hříchy. I KDYŽ JSEM JEŠTĚ NEŽIL.  Ř 6:6 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]:A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili.


  Můj starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován  -  I KDYŽ JSEM JEŠTĚ NEŽIL.
  Ef 2:5 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]:i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —


  Bůh nás obživil spolu s Kristem - když obživil Krista, obživil spolu s Ním i nás.  I KDYŽ JSME JEŠTĚ NEŽILI.
  Ef 2:6 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]:a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši,


  Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem.
  Když probudil k životu Krista, probudil k životu spolu s Ním zároveň i nás. I KDYŽ JSME JEŠTĚ NEŽILI.  To je dobrá zpráva - Evangelium.
  Toto je Evangelium naší záchrany.
  Ef 1:13 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]:V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,
  /Na Kristově smrti a vzkříšení získává každý člověk svůj osobní podíl až milostí  - darem od Boha ve svém křtu./

  Nikoliv.
  Užitek z toho, co se stalo před mnoha stoletími, získáváme milostí od Boha SKRZE VÍRU.
  Ef 2:8 [www.obohu.cz]:Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar;  /Jestliže jsme spolu s Kristem byli vzkříšeni - tak to nebylo v Kristu. To je mluvnicky naprosto špatně - (překombinované) - jakoby Kristus byl vzkříšen v Kristu spolu s námi./

  To jsou jenom tvé spekulace.

  Kristus byl mocí Boha vzkříšen. A my, tím že jsme byli v Něm (Bůh nás do Krista obrazně řečeno "vložil", ztotožnil), tak jsme byli spolu s Ním vzkříšeni, probuzeni k životu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 29. březen 2021 @ 15:54:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Je to jediný způsob, jak i v dnešní době můžeme každý samostatně získat osobní účast na Kristově smrti a vzkříšení - stát se nejenom Kristu učedníky, ale přímo také bratry v jeho neposkvrněném lidství (proto jsou ve křtu odpuštěny křtěnci i hříchy).


  ..."Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem.
  Když probudil k životu Krista, probudil k životu spolu s Ním zároveň i nás. I KDYŽ JSME JEŠTĚ NEŽILI.
  "...


  Nikoli když jsme ještě nežili - vždyť to je naprosto nelogická blbost! Ale stalo se tak až jsme my žili - stalo se tak milostí Boží v našem křtu.
  ..."Kristus byl mocí Boha vzkříšen. A my, tím že jsme byli v Něm (Bůh nás do Krista obrazně řečeno "vložil", ztotožnil), tak jsme byli spolu s Ním vzkříšeni, probuzeni k životu."...


  Když jsme neexistovali, Bůh nás nemohl do Krista ani nijak vložit - je to obráceně: Až jsme už existovali, Bůh ve křtu vložil Krista do nás - do našich srdcí.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pondělí, 29. březen 2021 @ 19:33:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  A zase ty báchorky o křtu :-)


  Ve křtu jsme s Kristem pohřbeni v jeho smrt, nikoliv spolu s ním ukřižováni.

  Kristus v žádném křtu žádného člověka nebývá ukřižován. Ukřižován byl před 2000 lety.
  Takže ani žádný člověk nemůže ve křtu být spolu sním u křižován.
  /Když jsme neexistovali, Bůh nás nemohl do Krista ani nijak vložit/


  A mohl Bůh vložit tvé hříchy na Krista, když šel na Golgotu a umíral na kříži ?
  I když jsi neexistoval ?
  /Bůh ve křtu vložil Krista do nás - do našich srdcí./


  To řekl kdo ?  Odkud to máš ?

  Bůh vložil Krista do srdcí domovníků Kornélia bezpochybně před křtem.
  A nejen jich.

  Apoštol Pavel se modlí za efezské, aby
  Ef 3:17 [www.obohu.cz]:aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce,..


  tedy nikoliv křtem, ale SKRZE VÍRU.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 30. březen 2021 @ 08:24:01 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To snad není možné. Nikdo nemůže být tak blbej. 
  Oko, vždyť ty podmiňuješ existenci, smysl a funkčnost oběti Krista existencí lidskou. 
  Uvědomuješ si ty pseudokatolíku, že pokud bys milost Krista omezoval životní existencí v budoucnosti, tak bys vymazal všechny Krista očekávající lidi do Krista spící v prachu země ? To budeš namísto mimin křtít prach?? 
  A co teprve vzkříšení? 
  To jsi fakt tak natvrdlý že projev boží moci omezuješ na abraka dabra obřad který křtem ani není? 
  Trapáku! 

  Otřesné co zde píšeš za blbosti!   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 17:34:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů - toto je věta hlavní, věta řídící.  křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
  a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. "...

  Toto jsou dvě vedlejší věty příslovečné způsobové.  Ptáme se na ně otázkou:   "Jak  učiníme Kristu učedníky?

  Odpověď pak je: "Pokřtíme je a vyučíme všemu ve víře.")


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 17:55:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  :-)))

  Oko, měl bys vrátit vysvědčení. :-)

  Plaveš v tom mateřském jazyce teda bravúrně :-)
  /Ptáme se na ně otázkou:   "Jak  učiníme Kristu učedníky?

  Odpověď pak je: "Pokřtíme je a vyučíme všemu ve víře.")/


  Vůbec ne ! To jen ve vašich katolických fantaziích.

  Učinit Kristu učedníky je přivést lidi ke Kristu takovým způsobem, aby se v nich zrodila víra a přijali Kristova Ducha. Stali se Kristovými - křesťany.
  Jako u Kornélia.

  A ty učedníky se následně pokřtí.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 08:19:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Učinit Kristu učedníky je přivést lidi ke Kristu takovým způsobem, aby se v nich zrodila víra a přijali Kristova Ducha. Stali se Kristovými - křesťany.
  Jako u Kornélia.

  A ty učedníky se následně pokřtí.
  "...

  A z jakého vlastně důvodu bys chtěl ještě křtít už hotové Kristovy učedníky? V čem u nich křtem nastane ještě nějaká změna, co před křtem ještě neměli? (pokud by tedy už před křtem byli Kristovými učedníky?).  Přiznávám, že i ve tvém případě moje vysvětlovací schopnosti jakož i moje trpělivost už naráží na své meze.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 09:01:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Oko,

  odpověz na otázku, zda dle Mat 28 má se křtít

  a)učedníky
  b) nebo neučedníky 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:26:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Křtíme uvěřivší pohany.

  Učedníka netřeba křtít - učedník se už ve křtu narodil znovu z vody a z Ducha svatého. Tímto se stal učedníkem.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:48:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Takže bys Ježíše opravil ?


  "Čiňte učedníky ze všech národů. Křtít už je nemusíte, tím, že jsou učedníci, už jsou pokřtěni"


  Muhehehe :-))))))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:26:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je - li člověk Už Ježíšovým učedníkem, k čemu je pak dobrý ještě křest?

  Co se tím u člověka kvalitativně změní? Cožpak může existovat i nepokřtěný křesťan?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:29:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Křtít už je nemusíte, tím, že jsou učedníci, už jsou pokřtěni""...


  Toto je ale právě to tvoje hloupé tvrzení o pohanech u Kornélia, kteří se prý stali učedníky Krista i bez křtu vodou - tím, že byli prý "pokřtěni" Duchem svatým.

  Když už byli tedy podle tebe jednou pokřtěni (a křest prý není o vodě), proč je nechával Petr pokřtít ještě znovu?.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 26. březen 2021 @ 08:17:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Všichni učedníci Krista se stali učedníky před křtem vodou. 
  Skrze víru v Krista, očištění srdce a vstup Ducha svatého do srdce, do života.

  Až už byli učedníky Krista, tehdy byli pokřtěni.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 07:24:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  K čemu by bylo ještě třeba učedníka křtít a spojovat ho tak ve křtu s Kristem?

  Uveď důvod!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 27. březen 2021 @ 11:56:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Protože to je znamení pro svět i pro nadzemské mocnosti, že patřím Kristu, veřejné přiznání se ke Kristu. Svědectví o tom, že jsem uvěřil Bohu a že patřím Jemu.

  Křest je pohřbení s Kristem v Jeho smrt. Ztotožnění se s Ním v Jeho smrti.
  Pohřbívá se náš starý, hříšný člověk. To je třeba přijímat vírou. Není to "ex opere operato". Abychom mohli žít ve vítězství nad hříchem.  A nezůstali otroky hříchu.

  Je to také odpověď dobrého svědomí Bohu, skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jak říká Petr.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:04:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Křest je pohřbení s Kristem v Jeho smrt. Ztotožnění se s Ním v Jeho smrti."...


  To jistě také je. A s ním umřel i ten starý člověk v nás (spolu s Kristem ve křtu (Ř 6,8) a spolu s Kristem ve křtu byl také hned vzkříšen člověk nový - ztotožněn s Kristem v jeho dalším životě ( a v něm (ve křtu) jste byli spolu (s Kristem)  i vzkříšeni - Kol 2,12) - ztotožnění s Kristem v životě v novosti Božího dítěte.
  Proto se křtu také  říká "nové narození z vody a z Ducha" (J 3,5).


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:16:41 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /a spolu s Kristem ve křtu byl také hned vzkříšen člověk nový - ztotožněn s Kristem v jeho dalším životě ( a v něm (ve křtu) jste byli spolu (s Kristem)  i vzkříšeni - Kol 2,12) - ztotožnění s Kristem v životě v novosti Božího dítěte./


  Ne. Spolu s Kristem byl vzkříšen nový člověk při vzkříšení Krista.
  V Něm, v Kristu, jsme byli spolu s Ním vzkříšeni.

  Ef2:
  "Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy,......Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,  5 [www.obohu.cz]i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni"
  /Proto se křtu také  říká "nové narození z vody a z Ducha" (J 3,5)./


  To ne.
  Leda snad v nějakých sektách.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:43:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, a ty jsi někdy pokřtil uvěřivšího pohana? 

    Jak často jsi tak takového uvěřivšího pohana pokřtil nebo kolik uvěřivších pohanů jsi pokřtil?

    Nebo je to podobné, jako když jsi psal že "Bůh nám odpustil všechna naše hříchy ve křtu" a pak se zjistilo, že "všechny hříchy" = "žádné hříchy" a že vám Bůh ve křtu žádné vaše hříchy neodpustil, tedy že "odpuštění tvých hříchů ve křtu" je jen virtuální?

    Není to náhodou tak, že udílíte svátost křtu miminkům (a to ještě ne ty), o kterých jsi psal, že ani nemohou mít tu vaši víru?

    Toník 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 23. březen 2021 @ 19:19:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Tak jak to děláte ?

  Pokřtíte učedníky, aby se stali učedníky ??

  Před tím pokřtěním ti učedníci nebyli učedníky ?? :-))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 08:36:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Před křtem byli pohané u Kornélia pořád jen pohany, kteří však už uvěřili evangeliu o Kristu. Uvěření ovšem není ještě už zároveň  i novým narozením z vody a z Ducha! (J 3,5).

  Křesťany (navěky osobně svázanými s osobou Krista) se tito uvěřivší pohané u Kornélia stali až skrze křest. A to mocí Ducha svatého - společným ponořením s Kristem do jeho smrti a vzkříšení ....

  Proto je Petr nechal pokřtít!

  Křest je novým narozením z vody a z Ducha - onou důležitou Kristova obřízkou lidského srdce:

  (Kol 11-13)
  V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově,  když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil  ....


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 09:06:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  NE OKO.

  Vzkříšení s Kristem se děje před křtem. Tam člověk dostává nový život, nového, svatého Ducha. Viz příběh Kornélia.
  Křest je pohřbením starého člověka.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 09:12:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Já se ptám ale na něco jiného.
   na Mat 28

  "Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého"


  To "křtěte je" se vztahuje ke komu ?  Koho se má křtít ?  Kdo to jsou ti "JE" ?

  Jsou to učedníci ?
  Nebo jsou to neučedníci ?


  Má se křtít UČEDNÍKY ?
  Nebo se má křtít NEUČEDNÍKY ? 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 18:05:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Musíš přece křtít "neučedníka", aby se skrze křest stal Kristovým učedníkem. Co na tom nechápeš?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 18:22:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  No vidíš to.
  A ta věta (souvětí) jasně říká, že máme křtít učedníky. 

  "Jděte tedy a čiňte UČEDNÍKY ze všech národů, křtěte JE (ty UČEDNÍKY) ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého " 

  To "JE" je zájmeno nahrazující jméno z předchozí věty, a sice "UČEDNÍKY".  Takže s tvým tvrzením, že se má křtít učedníky, jsi vedle jak ta jedle.

  Nemá. Má se křtít učedníky.  Oni se křtem nestávají učedníky. Stali se učedníky už před křtem.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 18:25:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  opr:
  Takže s tvým tvrzením, že se má křtít neučedníky, jsi vedle jak ta jedle.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:59:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 10:22:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:24:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  A jakým postupem se činí učedník? Kolik učedníků jsi ty osobně už učinil?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 19:12:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:24:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pořád nejsi schopen vysvětlit, jakým způsobem  se Kristu  "činí noví učedníci".


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:44:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vysvětli si to sám.

  Přečti si o tom v Písmu, jak to dělal ap. Petr, jak to dělal ap. Pavel...  Já jsem ti to už vysvětloval.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 12:34:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  .."Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,   křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého  ...."...


  První část je věta hlavní (souřadicí), druhá část je věta vedlejší (podřadící - doplňuje ve významu větu hlavní).
  (Možná jsi tehdy chyběl ve škole).

    A to píšeš jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando.

    Zkus se na dané téma zeptat češtinářky, jak to s těmi větami v tomto případě je.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Úterý, 23. březen 2021 @ 18:03:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  oko


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 18:33:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Milko,

  kritériem pro rozpoznání věty hlavní a vedlejší není to, že mají samostatný podmět a přísudek, ale
  že na hlavní větu se nelze zeptat!


  Já dal názorný příklad, jak se lze na ty další dvě věty zeptat otázkou Jak.

  Tyto dvě věty jsou významově už závislé na první větě hlavní. Nemohou tedy stát samostatně bez své řídící věty! 

  Na vedlejší větu se můžeme zeptat  - jak jsem názorně předvedl. Jak? Jakým způsobem činíme učedníky?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Úterý, 23. březen 2021 @ 18:53:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  oko
  Jak vidět, tak mi nevěříš. Zeptej se nějaké češtinářky, ať ti to vysvětlí.

  Kdyby skutečně ta třetí věta byla vedlejší a mělo by se na ní ptát "Jak?" ,musela by být mluvnicky česky správně takto:  Ale tak, jak je toto souvětí zapsáno, tedy je tam čárka,  mluvnicky se skutečně jedná o souvětí vět hlavních. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Úterý, 23. březen 2021 @ 18:58:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  teda....ne přívlastek, příslovečné určení:))
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Úterý, 23. březen 2021 @ 18:58:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  teda....ne přívlastek, příslovečné určení:))
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 08:14:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Tato věta nemůže stát samostatně. (jako může stát samostatně každá věta hlavní). Nedává tak žádný smysl.

  Významem se totiž pořád vztahuje na větu předchozí: "dělejte mi učedníky". 


  Další dvě věty, významově závislé na té větě první, už jenom podrobněji popisují, jakým způsobem se učedníci vlastně dělají:

  Mocí Ducha svatého skrze křest - společným ponořením křtěnce spolu s Kristem do Kristovy smrti a vzkříšení dochází k novému narození učedníka - křesťana - do nového života  Božího dítěte.


  (Ř 6,3-4)
  Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. ...


  (Tit 3,5)
  ... zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého,...


  Ve křtu jsme spolu s Kristem zemřeli tomuto světu a narodili se znovu pro život s Bohem - jako Bohem přijaté děti, jako dědici věčného života.
  (Srov. Ř 6,8).


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 08:44:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Tato věta nemůže stát samostatně. (jako může stát samostatně každá věta hlavní). Nedává tak žádný smysl./


  Proč by nemohla stát samostatně ?
  Dává zcela jasný smysl.  S tou češtinou jsi oko opravdu hodně na štíru.
  "Křtěte učedníky ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého"

  Klasická, logická, smysluplná věta.  To ostatní ?
  Zase jenom falešné římské povídačky o křtu.


  Ty verše Řím 6, 3-5 hovoří ne o novém narození, jak se mylně domníváš, ale o problému hříchu v životě křesťana, o vítězství nad hříchem, o životě svobodném od hříchu. ( Co ty mimochodem kategoricky popíráš, že něco takového je vůbec možné :-)  )
  A to vítězství nad hříchem je možné právě sjednocením se s Kristem v jeho smrti. Čehož vyjádřením je křest. 
  Stačí si přečíst pozorně celý kontext, a to už od 4. kapitoly, 5. kapitolu a 6. kapitolu (a třeba i dále). Pavel psal v kuse v logickém sledu.

  Ta 6. kapitola, ty předcházející verše hovoří toto:
  "  1 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? "

  Je jasné, že Pavel hovoří o vítězství nad hříchem. O chození v novotě života.
  Nikoliv o novém narození.  (Tit 3,5)
  on nehleděl na skutky spravedlnosti, které jsme snad vykonali, ale z pouhého svého milosrdenství nás spasil koupelí znovuzrození a obnovy v Duchu Svatém.  A onoho Ducha na nás v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,


  Tak.
  A přesně toto se stalo u Kornelia tehdy, když byl na ně vylít Duch svatý a oni začali mluvit jazyky a velebit Boha.
  Bůh v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista svého Ducha a oni zažili v tom vylitém Duchu koupel znovuzrození a obnovy. Proto jazyky chvály a vděčnosti, proto velebení Boha. Stali se z nich noví lidé. Měli, obdrželi nového ducha.

  PŘED KŘTEM VE VODĚ OKO, PŘED KŘTEM.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Středa, 24. březen 2021 @ 17:01:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  rosmano
  Moje maminka taky říkávala, že když někdo nechce, tak je to horší, než když nemůže:))

  Samozřejmě, že ta věta: " Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého .." je takhle srozumitelná a dává smysl. Z kontextu pak lze pochopit, že pokřtít mají učedníky. 

  Jenže to prostě okovi nesedí do jeho přesvědčení, že křest ty učedníky vyrobí:) 
  Systém pokřtít mimino a pak z něj učedníka vychovat je dobrý pro výrobu velkého počtu členů. To jo. K tomu je to užitečný systém. 

  Díky za ty "pieczky":))  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 17:22:58 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Jo, to kdysi maminka dělávala na Štědrý večer výborný kompot z "pieczek" :-)
  Bývalo to hlavně ze sušených hrušek a švestek.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 19:16:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Křtěte učedníky ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého"

  Klasická, logická, smysluplná věta.
  "...

  Jenže takto ta věta nezní: 

  Zní nějak takto: "Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého".

  Takto ta věta nemůže stát samostatně, poněvadž není vůbec jasné, koho by měli křtít.

  Takto položená věta nutně musí mít svoji předcházející větu řídící, (je na ní závislá!) která určuje, o koho se to vlastně jedná.

  Proto to není věta hlavní, ale věta vedlejší. která upřesňuje význam věty hlavní.


  Když tedy čeština není tvůj hlavní jazyk, nijak ti tuto neznalost nevyčítám.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Středa, 24. březen 2021 @ 19:33:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  oko
  Mýlíš se.
  Toto jsou dvě věty hlavní. Rozdíl je v tom, že se njedná se o slučovací souvětí,  nýbrž stupňovací, ale taky potřebuješ zjistit z první věty o koho se jedná - v tomto příkladu o Pavlíka. 

  Otřesený Pavlík se brzy posadil, a dokonce se trochu usmál.


  Abys mi mohl důvěřovat, že si nevymýšlím, podívej se tady, odtud to mám: 
  https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj9_souveti_souradne_1
  Je to příklad významového poměru mezi větami hlavními. 

  Zeptej se někoho, kdo opravdu umí mluvnici. 
  Fakt se pleteš. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 19:54:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko a plést se? No to snad ne!

  :-)))))

  Když čtu ty jeho protonové nepřestanoucí novoplatnosti  citované v duchu býkovykleštěnovství, začínám to již brát jako dobrý humor.

  :-))))))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Středa, 24. březen 2021 @ 20:04:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Není nic špatného na tom udělat chybu. 
  Mezi rodiči koluje taková jedna nástěnka, jedna dobrá učitelka, tam napsala dětem. (a měla to i s obrázky ) Jmenuje se to "chyba je naše kamarádka:))
  Tady je to: https://www.jenzeny.cz/rodina/laska-a-vztahy/chybovat-je-lidske-a-chyba-je-nase-kamaradka-ceska-ucitelka-denisa-rozvirila-svou-originalni-nastenkou-vody-internetu

  A má pravdu, paní učitelka. :)
  Najít chybu, poučit se, něco změnit, nebát se jí,...Vědět, že jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Být aktivní při hledání "kamarádky":) Nebrat to jako zdrcující kritiku, selhání ...
  Takovou školu bych přála všem dětem. 
  Hodně je to naučí do života. Víc než dril a strach z chyby. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 20:16:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Špatné je se z chyb nepoučit. 
  Zlé je v chybách pokračovat.
  Trestuhodné vlastní chyby, hříchy připisovat jiným.
  Zatracující dělat z pohoršujícího hříchu přednost.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 19:56:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Oko, faktem je, že čeština není můj hlavní jazyk, ale orientuji se v ni lépe než ty.
  Prokazatelně.
  Já ti tedy tvou neznalost a zesměšnění se vyčítám :-)


  To co tu povídáš o tvém chápání "češtiny" za poslední den - myslím, že žáci 6. nebo 7.třídy by ti omlátili o hlavu !! :-))


  Povídáš tady nesmysly !!  "Křtěte učedníky ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého"

  a "Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého"


  Významově ty věty jsou úplně stejné. S drobným rozdílem, že podmět je v té 2. vyjádřen zájmenem "JE", a není vyjádřen celým jménem (UČEDNÍKY), jelikož to není třeba - z předchozí věty je jasné o koho se jedná - O UČEDNÍKY.  A JE TO VĚTA HLAVNÍ.   Bez jakýchkoliv pochyb.

  Klidně se s tebou vsadím o cokoliv. Protože vím, že vyhraji.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 06:42:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Rosmano, rozumíš češtině dobře. Já jsem blíž Prahy, tak to dokážu posoudit.

    To s tím koho křtít - nebo také přesněji ponořit - to je zjevné, že se mají ponořit učedníci a ne nikdo jiný. 

    Ale kdyby byl někdo dobrý překrucovač, tak by mohl říci, že to "je" jsou národy, že křtít se mají národy. A tím se z těch národů nadělají učedníci. A on to ten překrucovač jednou domyslí, když nezná ŘKC učení a praxi v této věci.

    Důležitější v tom verši ale je v co se ti učedníci mají ponořit.  

    Ježíš říká: Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. 

    To si někdo omylem plete s tím, že by se měli pokřtít ve vodě nebo si někdo dokonce omylem myslí, že by se měli polít ve vodě. O vodě ale na tom místě není ani zmíňka. A to místo taky není o vodě.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 08:15:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Toto je docela komický argument.
  Snad ani není hroznějšího dialektu, který by více prznil češtinu, než právě ten pražský!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 08:18:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    To jsi asi ještě neposlouchal nějaký projev českého premiéra, Stando ;-)

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 10:39:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ahoj Toníku,

  no vidíš to, a to jsem si ani neuvědomil. Díky za ten pohled.  /Ale kdyby byl někdo dobrý překrucovač, tak by mohl říci, že to "je" jsou národy, že křtít se mají národy. A tím se z těch národů nadělají učedníci. A on to ten překrucovač jednou domyslí, když nezná ŘKC učení a praxi v této věci./


  Jo, už to náš dobrý překrucovač tím směrem domyslel :-))


  A tak se to i v dějinách dělávalo.
  Křtilo se národy. Ne učedníky.

  Před časem jsem to tu psal:


  Například "pokřtění litevského národa", přivedení "ke křtu" Litevců (Litvínů). (ale hodně podobné to bylo i s jinými národy, asi Litevci vtom nebyli nějakou výjimkou). Ke křtu je "přivedla víra cizího národa", Poláků a politické hry mocných.
  Litevský král Vladislav Jagiello z politických důvodů uzavřel s Polským královstvím unii v roce 1386. Podmínkou bylo mezi jinými přijetí křesťanství toho posledního v Evropě pohanského národa. A tak se nechal Jagiello v Krakově pokřtít.

  A celý jeho pohanský litevský národ byl přiveden ke křtu.
  Trvalo to týden. 
  Nejdřív polští rytíři zbořili na návrších pohanské háje a sochy, pak šli od domu k domu a vyhledávali a zabíjeli zmije, které si každá domácnost pěstovala jako ochránce před zlým.
  No a pak během 3 - 5 dnů všechny ve velkých skupinách nahnali do vody a křtili. Asi u toho i říkali nějakou , možná i správnou, formulku.
  Na víru těch lidí se neptali. Proč taky ? Oni věřili za ně. Do vody museli všichni.
  A tak z vody vycházely velké skupiny např. 100 Františků (dostávali nová křesťanská jména), 100 Janů, 50 Pavlů,...
  No a rázem byla Litva "křesťanská".

  Tak se křtí NEUČEDNÍKY, dle okových teorií.

  I sami ti osvícenější polští katolíci v dnešní době tomu rozumí tak, že to nebyla evangelizace a přijetí křesťanství, ale byla to tzv "christianizace", což ovšem neznamená, že by se ti jednotliví Litevci stáli učedníky, křesťany.  Někteří možná jo.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:23:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ano, tak se to místo písma v ŘKC chápalo. 

    Že se křtí ty národy. 

    A ještě omylem tak, že je křtí ve vodě.

    Přitom o křtění národů či o křtění ve vodě, v tom místu písma není ani slovo.

    Zato se tam píše o křtění učedníku ve jméno Otce, i Syna i Ducha svatého.

    Problém je, že

    1. v sektách to jméno neznají a ani poznat nemohou
    2. ani nevědí, že existuje taková činnost "křtít ve jméno", 

    V sektách tedy neví, jak by to udělali, pokřtít někoho ve jméno a neznají to jméno. Tak si to předělali tak, že národy polévají vodou, místo toho, aby křtili učedníky ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého. 

    A pak v diskuzi píší o překrucování Bible - a to píší ze svého vlastního života.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:21:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  To máš ale špatný překlad: Nelze křtít ani ve jméno, ani nelze křtít do jména.

  Ježíš říká: "Křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého."

  To znamená, že Ježíš pověřil sbor apoštolů, aby křtili (jako vyslanci ve jménu toho, kdo je poslal). Apoštolé tedy nejednají za sebe samé - jednají ve jménu Ježíše Krista, který je křtít a učit poslal.
  ..."To si někdo omylem plete s tím, že by se měli pokřtít ve vodě nebo si někdo dokonce omylem myslí, že by se měli polít ve vodě. O vodě ale na tom místě není ani zmíňka. A to místo taky není o vodě."...

  Že si tu někdo něco omylem myslí, to je i můj názor.


  Však  bez vody nelze křtít!

  Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa Písma a zvěstoval mu Ježíše.  Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: „Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil.    Filip tedy pokřtil komorníka vodou - jak to Kristus apoštolům přikázal.

  Nepokřtil ho ani ve jméno, ani ho do žádného jména neponořil. Pokřtil ho vodou ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Pokřtil ho nikoli za svou osobu, ale ve jménu Ježíše, který ho křtít poslal.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 08:49:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Klidně se s tebou vsadím o cokoliv. Protože vím, že vyhraji."... - prohrál bys i boty!


  Tak abychom si v tom udělali, Josefe, trochu jasno, jaké tu  "trepeš" nesmysly:


  "Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého"


  Vy  - (myšleno  tím apoštoly). Toto je podmět v této větě - nevyjádřený podmět . (není to žádné - JE!).

   křtěte  - to je přísudek.

  Je (nové křesťany ze všech národů) - toto je nevyjádřený předmět. (- předmět vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. )....

  Na předmět se ptáme všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ).

  Věta v tomto znění nutně vyžaduje předcházející větu řídící - jinak by se ani nevědělo, o kom se tu vlastně mluví.

  ..."Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů , křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého  a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. ..."...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 08:56:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Jo, "JE" je předmět, to jo.

  Ale ostatní tvá tvrzení o větě vedlejší a koho že to mají křtít jsou 

  JSOU TVÉ ÚLETY


  Takže klidně se vsadím a vyhraji.

  O boty přijdeš ty.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:03:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Ale ostatní tvá tvrzení o větě vedlejší a koho že to mají křtít jsou 

  JSOU TVÉ ÚLETY
  "...


  To, že mají dělat učedníky ze všech národů považuješ za úlet?

  Ve všech národech nebyli učedníci - měli křtít a učit - tím dělali nové učedníky.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:11:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Za úlet považuji tvá tvrzení o tom, že "mají křtít neučedníky".

  A tím křtem z nich dělat učedníky.  Když ze smyslu toho souřadného souvětí, mluvnicky, je nad slunce jasné, že MAJÍ KŘTÍT UČEDNÍKY.  ČIŇTE UČEDNÍKY, A TY UČEDNÍKY KŘTĚTE.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:07:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A jakýmpak postupem člověk vyrobí Kristu učedníka?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 18:40:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Zkus hádat.

  Ponořením do vody, ani do kyseliny, ani do jakékoliv jiné tekutiny, to rozhodně není.

  Nemá to s materiálními, fyzikálními pokusy nic společného.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:11:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Proč bych měl hádat? Konfrontuji tě s tvými názory a nějak se v nich nechytáš!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:35:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  A já tě konfrontuji s tvými názory.
  A zjišťuji velmi žalostnou věc:
  Přesto, že máš Bibli, nikdo ti nebrání ji číst, máš za sebou tisíce mši, eucharistii,.. tak za ta léta jsi nepochopil, jakým způsobem se Kristu "činí noví učedníci".

  A přitom stačí se do Písma podívat, jak to dělal ap. Petr (např. u toho Kornélia, a jinde). Nebo ap. Pavel.
  A je v Písmu těch příběhů, příkladů hodně.

  Ap. Pavel byl pořád na cestách a neustále činil Kristu učedníky.
  A ty učedníky nekřtil (až na nějaké malé výjimky). Ty učedníky po něm křtili druzí.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 07:21:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Moc jsi mě toho nevysvětlil, jak dělat Kristu učedníky! Odvoláváš se obecně na Písmo - nic konkrétního.


  Apoštol Pavel sám většinou nekřtil z více dobrých důvodů. Vysvětluje to "

  ... neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku? Když jeden říká: ‚Já jsem Pavlův‘ a druhý: ‚Já Apollův‘, nejste jako jiní lidé? 
  Kdo je Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, jak každému dal Pán. 
  Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával růst.   Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale
  Bůh, který dává růst.
  Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy.
  Neboť jsme Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba.  Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví .....


  Hlásáním Božího slova neděláš ještě  Kristu nové učedníky (vždyť více je těch, co si poslechnou a zůstanou stále stejní - nezmění se!) - hlásáním evangelia  jenom připravuješ půdu pro setbu.

  Je to Bůh, který člověka ochotného přijmout Boží pozvání do společného života ve křtu bytostně "ztotožní" s osobou Krista - společným ponořením křtěnce s Kristem (ve křtu - Kol 2,8-13) do Kristovy smrti a vzkříšení dochází k novému narození z vody a z Ducha svatého (J 3,5). Ve křtu se rodí noví křesťané - Bohem přijaté děti. Ve křtu jsme se mocí Ducha svatého stali Kristu bratry v jeho lidství. Ve křtu získává křtěnec od Krista křestní nevinnost - jsou mu odpuštěny jeho hříchy (pokud je má).


  (Ef 5,26)
    ... aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, ....
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 27. březen 2021 @ 10:34:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  /Hlásáním Božího slova neděláš ještě  Kristu nové učedníky (vždyť více je těch, co si poslechnou a zůstanou stále stejní - nezmění se!) - hlásáním evangelia  jenom připravuješ půdu pro setbu./


  Ne oko. To je tvůj omyl.

  Hlásání Božího slova je samotná setba.
  Není to příprava půdy pro setbu.
  Vždyť Pavel jasně říká :  "Já jsem zasadil". (jinými slovy : já jsem zasel)  Neříká "Já jsem připravil půdu pro zasazení, pro setbu"
  A to vzklíčení toho semínka, dělá Bůh, samozřejmě.

  Představa, že Pavel cestoval s námahou, v nebezpečích, s vypětím sil po světě a zvěstoval Krista mnoha lidem, oni to slovo přijali - a on jim neučedníkům řekl - tak papá, musím spěchat dále, uvidí se, jestli z vás budou učedníci, jestli vás po mém odjezdu někdo pokřtí -  je zcestná a falešná.

  Vždyť Pavel zřetelně, mnoha způsoby, ve svých listech vyjadřuje jak to bylo, když uvěřili (ne když byli pokřtěni, u toho ve většině případů ani nebyl)
  Co to pro ty lidi znamenalo. 

  Např Tesalonickým:

  "Víme, bratři Bohem milovaní, o vašem vyvolení, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v Duchu Svatém a v plné přesvědčivosti; vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali Slovo v mnohém soužení s radostí Ducha Svatého. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Neboť od vás se rozeznělo Pánovo slovo nejen v Makedonii a v Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. "


  Anebo:
  Ef 1:13 [www.obohu.cz]:V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,

  1K 15:1 [www.obohu.cz]:Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval — ledaže byste uvěřili nadarmo.

  Ef 3:8 [www.obohu.cz]:Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství

  Ř 1:16 [www.obohu.cz]:Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka.


  To ostatní o tom křtu to už jsou zase jen ty vaše báchorky.  (Ef 5,26)
    ... aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, ....  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 10:57:34 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Takže Ef 5,26 je podle tebe jen báchorka?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:02:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ne.

  Báchorka je to, co jsi psal před tím citátem Ef 5.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:25:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, takže už jsi porozuměl, že to "je" znamená, že mají "křtít nové křesťany ze všech národů", nebo ses jen zase zamotal, spletl?

    Rozumíš, že křtít se mají křesťané, ne nekřesťané?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:56:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je - (budoucí nové křesťany ze všech národů) - takto jsem to mínil.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:24:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Díky, Stando. Myslel jsem si, že ses jenom spletl a špatně to napsal.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 20:46:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A jakého máš Ty ducha? Myslím, že satanského. To je vaše letniční sekta a ta má za cíl. Zničit víru v Pána Ježíše.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 19:22:20 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Učedníci se stali součástí církve už v okamžiku, kdy přijali Ježíšovo pozvání do společného života s Ním. Když se stali společenstvím Ježíšových učedníků.

  Letnice byly mezníkem, kdy církev "vystoupila ze  stínu", v moci nově přijatého Ducha svatého.

  Hele Oko, co to zase meleš? 
  Přijetím pozvání Krista, se křesťanem nestaneš. To se staneš až po přijetí milosti Krista. Pozvaní jsou bezesporu všichni Oko. A jsou tací co pozvánku přijali, ale milost již ne. Takový sebou celý život vlačí svůj těžký batoh hříchu, který hrdinsky vlečou, a přitom nemají ani jistotu spásy. Tak se projevují ti, kteří sice pozvánku Krista přijali, ale Jeho milost již ne. Byli pyšní na to přijmout milost jen tak, ve víře. Chtěli za ni zaplatil, chtěli si ji zasloužit. 

  Letnice že byly mezníkem kdy církev vystoupila ze stínu? 
  Oko, kde na takové hlouposti chodíš? 
  Ona církev Krista někdy ve stínu byla? 
  Čeho a kdy? 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:20:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bohatý mladík byl Kristem v těle pozván za učedníka - a odmítl.
  Rybáři z Galileje byli Kristem v těle také pozváni za učedníky a oni přijali. Stali se apoštoly - učedníky Krista. Spolu s ženami, které Krista doprovázely, prožili všichni velmi osobně všechny události Kristova umučení, smrti i zmrtvýchvstání.
  Svojí osobní účastí na těchto událostech všichni prošli spolu s Kristem jeho smrtí i vzkříšením - byli spolu s Kristem pohřbeni (za "zavřenými dveřmi" - J 20,19) a byli také svědky jeho zmrtvýchvstání.


  Ve všech dalších generacích (po Ježíšově nanebevstoupení) se stávají lidé učedníky Krista nikoli už osobním pozváním Kristem v těle(jako Kristovi současníci) , ale mocí Ducha svatého ve křtu, který Kristus ustanovil: (Jděte tedy, učiňte ze všech národů učedníky a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého  a učte je zachovávat vše, co jsem vám předepsal. - Mt 28,19)

  Být křesťanem znamená být Kristovým učedníkem. Mocí Ducha svatého ve křtu. Nijak jinak se člověk křesťanem nestane. Žádný nepokřtěný dosud není křesťanem. Po Kristově nanebevstoupení a daru Ducha církvi  o Letnicích je toto už úkolem Ducha svatého. Dokonce i apoštol Pavel se musel nechat pokřtít - i když měl u Damašku i Kristovo pozvání! (Sk 22,16).


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:36:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Učedníky Krista lze dělit na ty co potřebují mléko, tedy nedospělé ve víře, a ty co jsou ve víře dospělí. 
  Viz apoštol Pavel. Dohledej si sám. Viz mléko a hutný pokrm. 

  Apropo, Oko. 
  Jaký pokrm potřebuje učedník který zatím ani nemá jistotu spásy? 
  Já bych to tipl na Sunar. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:08:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    To bych řekl, že mohlo být i dříve, Rosmano - ve chvíli, kdy uvěřili v Pána Ježíše Krista a přijali Ho. I když ta chvíle mezi jedním a druhým mohla být krátká. Nebo i nulová.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:17:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Jo, máš pravdu. A ten časový interval tam byl opravdu nepatrný.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:49:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Petr to tak popisuje - říkal [obohu.cz]: Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám  a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce

    Petr viděl, že ti lidé reagovali na to, že Ježíši všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

    Jinde k té události říká [obohu.cz]:

    Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána — Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu?

    Zjevně tomu rozumí tak, že dar Ducha svatého byl důsledkem toho, že ti lidé uvěřili a přijali zvěst o Pánu Ježíši. 

    A to je běžná zkušenost v církvi dodnes.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Neděle, 21. březen 2021 @ 12:24:20 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Ano, souhlas.
  A koresponduje to s tím, co píše ap. Pavel efezským:

  Ef 1:13 [www.obohu.cz]:V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 16:39:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Trochu to motáte kluci. 
  Uvěření, přijetí Krista za spasitele je ryze individuální duchovní proces. 
  Teprve až PO tomto individuálním duchovním procesu, uschopňuje Duch svatý k působení v církvi. 
  Církev Krista je vedená hlavou církve, tedy Kristem, je vedena jedním Duchem, který jednotně působí v jednotlivcích. Od počátku církve je jednota jednotlivců důkazem pravosti. Za pojmem církev se žel schovává kde co. Zjednodušeně se dá církev definovat jako Duchem svatým vedení lidé, které Duchem vede hlava církve Kristus. Do církve patří ti co čerstvě Krista přijali, ale patří do ní jako adepti. 
  Když zde Cizinec zmiňuje to, že zde byla "církev" před Letnicemi, tak jediní dva členové cíkve byli Jan Křtitel a Kristus. Do Letnic byli všichni pouze církevní adepti. Duch svatý je zatím neuschospoňoval k působení v církvi Krista. 
  Od svého narození byl napřed Jan Křtitel a pak Kristus naplnění Duchem svatým. Ti dva založili církev. Jedině ti dva k tomu měli jako první aprobaci od narození. Ti dva Syn boží a největší z lidí kolem sebe shromáždili církevní adepty, kteří teprve až po seslání Ducha byli uschopnění pokračovat a pokračovali v tom, s čím začal Kristus a Křtitel. 
  Tak je třeba na vznik církve pohlížet.
  Církev pokřtěných adeptů vzniká za Jana, církev vedená Bohem vzniká početím Krista. Viz magnificat, a pastýři a mudrci při Jeho narození. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. březen 2021 @ 08:55:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Prorok je ten, kdo oznamuje Boží vůli.
  Je to služba vázaná na konkrétní osobu, nepřenosná na jiného.
  Kdo prorokuje, buduje církev. Ale svojí osobní službou, svým osobním posláním. Dar proroctví není službou církve, ale vždycky se projevuje jen přes konkrétní osobu.

    A to píšeš Stando na základě čeho? To je tvoje osobní zkušenost, nebo zkušenost souseda, nebo zkušenost někoho u vás ve farnosti? 

    Nebo sis to vymyslel?

    Kde je zdroj tvých informací?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 20. březen 2021 @ 07:17:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Prorok je ten, kdo oznamuje Boží vůli.
  Je to služba vázaná na konkrétní osobu, nepřenosná na jiného.
  "...
  ..."A to píšeš Stando na základě čeho?"...


  Neodbíhej do osobní roviny, Toníku, zkus se vyjádřit ke smyslu toho, co říkám. Snad na to máš i vlastní názor.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 20. březen 2021 @ 09:45:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko, vyjádřit se ke smyslu toho co říkáš? 
  Člověče, vždyť ty zde zcela bezostyšně kážeš jiné evangelium. Tučně zvýrazňuješ výroky, které jsou s evangeliem v rozporu, výroky za které si vysloužíš apoštolskou klatbu! 

  Prorokování není nepřenosná služba vázaná na konkretní osobu!! Není to ani přenosná služba!! Není to ani vázaná služba na osobu!! 


  Lžeš Oko! 

  Lžeš Oko a vymýšlíš si! 

  Lžeš Oko a vymýšlíš si i poté kdy jsi usvědčený že lžeš! 

  Jaký význam má předkládat ti citace apoštolů ve kterých se jasně vyjadřují k proroctví a prorokování, když ty je jako obvykle budeš ignorovat!? 

  Běžně ignoruješ apoštolská slova i slova Krista. 

  Paradoxní je, že zde mnohdy vytváříš i jiné římskokatolické učení. 

  N
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 07:42:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Neodbíhej do osobní roviny, Toníku, zkus se vyjádřit ke smyslu toho, co říkám. Snad na to máš i vlastní názor.

    Určitě, Stando. Svůj názor k duchovním darům jsem vyjádřil. A nejen svůj názor, napsal jsem i konkrétní zkušenosti ze života s duchovními dary. 


    Kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství.  Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.  Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev.

    A to napsal Pavel dobře. Dar proroctví a služba proroků je tedy součást křesťanské církve, slouží k budování křesťanské církve. Stejně jako dar uzdravení, moc vyhánět zlé duchy, slovo poznání a další služby, které slouží církvi.

    Nejsou to (na rozdíl od daru jazyků) dary jen osobní, k osobnímu budování, ale jsou právě pro církev, slouží k budování církve.


    Co ty, odpovíš na otázku?

   Psal jsi tu:


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:21:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Dar proroctví a služba proroků je tedy součást křesťanské církve, slouží k budování křesťanské církve. Stejně jako dar uzdravení, moc vyhánět zlé duchy, slovo poznání a další služby, které slouží církvi.

    Nejsou to (na rozdíl od daru jazyků) dary jen osobní, k osobnímu budování, ale jsou právě pro církev, slouží k budování církve.
  "...

  Za prvé je třeba si uvědomit, co vlastně je to proroctví - člověk jím oznamuje ostatním lidem Boží vůli.

  Toto tvrdím na základě vlastní znalostí Písma.

  Proroci Eliáš, Jeremiáš a spousta, spousta dalších oznamovali lidem Boží vůli. Jejich osobní úloha proroka byla nepřenosná na nikoho jiného.
  Podobně prorocká role Mesiáše byla nepřenosná na  žádného jiného člověka.

  Je pochopitelné, že znalost Boží vůle budoval vyvolený národ, že tato znalost Boží vůle buduje také církev.

  Znát Boží vůli je naprosto nutným předpokladem, aby ji člověk mohl pak také vykonat!
  Na toto (aby člověk pochopil tuto základní náboženskou pravdu)  nepotřebuje nikdo být ani náboženským géniem, ani vystudovaným teologem!

  Dále je třeba mít na paměti, že proroctví bylo už historicky uzavřeno schválením kánonu Písma.
  Bůh v otázce víry a mravů řekl ústy proroků už opravdu vše do úplnosti. Nikdo se dnes už nemůže vymlouvat na nedostatečnou znalost Boží vůle.


  Přesto každý člověk, který spolu s Kristem prošel obřadem křtu, získal od Krista nejenom královskou příslušnost k Boží rodině, ale také Kristův úděl prorocký i úděl kněžský (obecné kněžství).

  Nynější proroci tedy už neučí nové věci, které by se přidávaly do úplnosti učení - jako tomu bylo v dobách Starého zákona a v počátcích Zákona Nového. - nynější proroci připomínají lidem Boží vůli, která je obsažena v Písmu a hlavně v životě církve.
  (Např. kniha Mormon je takovou typickou ukázkou falešného proroctví).

  Nynější proroci připomínají dnešním lidem např. to, že církev nikdy nebude souhlasit se zabíjením nenarozených dětí (ani když se mají narodit s handicapem) že nikdy nebude souhlasit se zabíjením starých lidí, kteří se stali svým dětem na obtíž....atd...
  Protože poměry mezi lidmi se sice ve společnosti různě mění, ale Boží vůle, křesťanská morálka a zásady prožít správně svůj život jsou nadčasové.


  Nynější proroci mají za úkol prohlubovat již dávno dané učení církve z nových úhlů, zprostředkovávat doteky pravdy v konkrétních historických okamžicích.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:04:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
     Tolik slov, Stando, abys neodpověděl na jednoduchou otázku.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 18:14:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Kdyby jsi se obtěžoval přečíst moji odpověď, napsal jsem tam: "Toto tvrdím na základě vlastní znalosti Písma. "  Pokud nesouhlasíš, dokaž to také z Písma.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 18:28:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je hrůza Oko. 

  1) tvrdíš hloupost o prorocích, kterou ty sám nejsi ani po mnoha urgencích Písmem doložit. 

  2) chceš po někom aby ti tvoje tvrzení Písmem vyvrátil, tvrzení které jsi doposud nebyl schopný ani obhajit, natož tak Písmem doložit. 

  Tímto způsobem jednají svévolníci. Svévolníci Oko.  Svévolníci.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 17:03:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  1) tvrdíš hloupost o prorocích, kterou ty sám nejsi ani po mnoha urgencích Písmem doložit. 


  "...
  Dokládám:


  (Ez 11. kap.)


  Proto prorokuj proti nim, prorokuj, lidský synu.

  I  padl na mě Duch Hospodinův a on mi řekl: Promluv: Toto praví Hospodin: Tak jste promluvili vy, dome izraelský, a já vím, co vám přišlo na mysl.  6Rozmnožili jste v tomto městě počet pobitých, naplnili jste pobitými jeho ulice. 7Proto praví Panovník Hospodin toto: Vaši pobití, které jste nechali ležet uprostřed něho, jsou tím masem a ono je tím hrncem, ale vás jsem vyvedl z jeho středu. 8Meče jste se báli a meč na vás přivedu, je výrok Panovníka Hospodina. 9Vyvedu vás z jeho středu, vydám vás do ruky cizinců a vykonám nad vámi soudy. 10Padnete mečem na izraelské hranici. Budu vás soudit a poznáte, že já jsem Hospodin. 11Ono se vám nestane hrncem ani vy se nestanete uprostřed něho masem. Budu vás soudit na izraelské hranici. 12I poznáte, že já jsem Hospodin, podle jehož ustanovení jste nežili a jehož nařízení jste nekonali, ale jednali jste podle nařízení národů, které jsou okolo vás.....

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Sobota, 20. březen 2021 @ 08:04:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Různé sekty mají různé proroky hlavně v dnešní době. Někteří vědí i přesně, kdy bude konec světa. Byli i v pekle či v nebi a tak asi mají zaručené informace, protože byli u zdroje. A umí ty informace výhodně zpeněžit na shromážděních  věřících. Takový Hagin, Hinn  a jiní letniční jsou v tom mistři.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 07:45:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    To já nevím, Františku, co mají vaše sekty. V sektě jsem byl jediné a to už je hodně dávno, od té doby se sektám vyhýbám a sekty ani čas, kdy bude konec světa, nejsou můj zájem. 

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 21. březen 2021 @ 07:58:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To nejsou moje. Já už jich pár poznal a v žádné nejsem. Ty letniční jsou nejvíc nebezpečné. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:25:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>  A co když ne, Františku? Pavel se pohyboval po římské říši. Třeba si vystačil s řečtinou, tak, jako si dnes člověk ve velké části světa vystačí s angličtinou.<<

  18 [www.obohu.cz]ευχαριστω G2168 [www.obohu.cz]{V-PAI-1S} τω G3588 [www.obohu.cz]{T-DSM} θεω G2316 [www.obohu.cz]{N-DSM} μου G3450 [www.obohu.cz]{P-1GS} παντων G3956 [www.obohu.cz]{A-GPM} υμων G5216 [www.obohu.cz]{P-2GP} μαλλον G3123 [www.obohu.cz]{ADV} γλωσσαις G1100 [www.obohu.cz]{N-DPF} λαλων G2980 [www.obohu.cz]{V-PAP-NSM}

  Dáte Frantiskovi100 zapravdu nebo ne?

  Cizinče, opět jen rada pro Vás: Fantazie je hezká, tvoříte pohádky, vymýšlíte, bájíte, asi Vám to vyhovuje ve Vaší situaci. Co si ale třeba nastudovat, jak to v římské říši fungovalo?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. březen 2021 @ 21:16:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dáte Frantiskovi100 zapravdu nebo ne?

    Klidně, Voto.

  Cizinče, opět jen rada pro Vás: Fantazie je hezká, tvoříte pohádky, vymýšlíte, bájíte, asi Vám to vyhovuje ve Vaší situaci. 

    A v čempak, Voto?


  Co si ale třeba nastudovat, jak to v římské říši fungovalo?

    Dobrá rada, Voto. Udělal jsem.

    Hezký den
    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 16. březen 2021 @ 00:14:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Dáte Frantiskovi100 zapravdu nebo ne? Klidně, Voto.<<

  A dáváte mu tedy zapravdu, že tenŠaul/Šavel/Pavel napsal, že děkuje B-hu, že mluví řečí mnoha národů (více než jiní z křesťanů v tom korinském sboru církve - proč viz. jeho zhodnocení o vzdělanosti korintských) a nikoliv více nějakými jemu neznámými jazyky národů země?

  >>  A v čempak, Voto?<<

  No v tom, že Šaul/Šavel/Pavel mohl znát jen řečtinu a nikoliv dost řečí více národů. :) Zjistil jste si někdy, čemu všemu se učili žáci rabínů té doby, zvláště ti "u nohou rabínů" :) Proč se v judaismu traduje, že Tóra má na 70 tváří? :)

  >>Dobrá rada, Voto. Udělal jsem.<<

  A jakpak tedy? :) Domluvil by se člověk s prostými neučenými lidmi a otroky z celé římské říše, ba zvláště v takovém labyrintu kultické prostituce a směsice národů toliko řecky - bez překladatele?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 07:31:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  A dáváte mu tedy zapravdu, že tenŠaul/Šavel/Pavel napsal, že děkuje B-hu, že mluví řečí mnoha národů (více než jiní z křesťanů v tom korinském sboru církve - proč viz. jeho zhodnocení o vzdělanosti korintských) a nikoliv více nějakými jemu neznámými jazyky národů země?

    Ani jedno, ani druhé. Voto.

    Pavel psal v kontextu - tedy o duchovních darech.


  No v tom, že Šaul/Šavel/Pavel mohl znát jen řečtinu a nikoliv dost řečí více národů. :) 

    Samozřejmě, že v tomto ano. Pavel mohl znát a nejspíše znal více jazyků, než jen řečtinu.

    Moje "co když" a "třeba" byla spekulace, na zamyšlení, ne fakt.


  Domluvil by se člověk s prostými neučenými lidmi a otroky z celé římské říše, ba zvláště v takovém labyrintu kultické prostituce a směsice národů toliko řecky - bez překladatele?

    V Korintu nejspíše ano. 

    Hezký den
    Cizinec    ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 16. březen 2021 @ 15:41:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Co psal Šavel v kontextu, to je napsáno řecky, jazykem křesťanských písem, a průkazně. Četl jste to? Podobně jsem odpovídal rosmano, jestli ví, co znamená řecké hetero a nakopíroval jsem mu. Proč jste na tohle nezareagoval, Cizinče, a uhnul od toho? Vaše vykrucvání o Vašich spekulacích za odpověď neberu. Chci Vaši přímou a upřímnou odpověď.  Takovou, která mi žel od Vás zchází už delší dobu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Středa, 10. březen 2021 @ 12:57:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tzv. dar jazyků mám nejen já, ale celá moje rodina kromě otce. Tedy matka, oba bráchové i ségra. Matka, bráchové a ségry si myslí, že to je něco nadpřirozeného. Já jsem si to myslel kdysi taky. Ale už si to nemyslím. A naučit se to nedá, ale dá se to spustit pod vlivem emocí nejčastěji. Mně se to spustilo, když se za mě modlili ve sboru, abych ten dar měl. Já jsem to chtěl mít. Líbilo se mi to. Mně se právě letniční způsob víry líbil, páč byl více akční než u těch tradičních rigidních církví. Tam byla nuda. U letničních to bylo více živé. Ale dneska už vím, že příčinou všeho není nadpřirozeno, jen pouhé emoce a touha po bohu apod. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:16:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A naučit se to nedá, ale dá se to spustit pod vlivem emocí nejčastěji. 

    No a někteří lidé zase říkají, že se to dá naučit.

  Mně se to spustilo, když se za mě modlili ve sboru, abych ten dar měl. 

    Můžete podrobněji popsat, jak to probíhalo?

    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 07:05:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>A naučit se to nedá, ale dá se to spustit pod vlivem emocí nejčastěji. 
  Mně se to spustilo, když se za mě modlili ve sboru, abych ten dar měl. <<

  To by mne také zajímalo, popis toho, jak že se to u nepřihlášeného spustilo (samo od sebe). 

  Jsem to totiž já, kdo tvrdí, že se to jednoduše naučil odposloucháváním a hlavně překonáním toho, že jsem nechtěl :) Stačilo jednoduše zkusit mluvit jako ti, kdo se za to modlili nade mnou, abych mluvil v napodobení jejich blábolení, a zablábolil sám. A pak už to jde raz dva. A navíc, neznám osobu, která by začala tak blábolit po modlitbě nebo jen tak z ničehož nic, kdy předtím neslyšela blábolit druhé.

  Je to prostě jako když Čech bude chodit mezi Němce :) Ani hebrejštinu se není problém dokonce naučit tak číst :) Jednoduše má člověk takovou přirozenost nadání - už od dětství. Jenže když ti blábolci nevědí, co jejich bláboly znamenají, nelze se naučit ani význam těch blábolů, protože žádný význam nemají :)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 13:52:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  No tak určitě jsem nikoho nenapodoboval. Moje jazyky zní jinak, než těch ostatních. A kdysi předtím jsem to chtěl a nešlo to. Ani nápodobou. A od jednoho dne to šlo. Ale byly tam silné emoce u mě. Takže si myslím, že ty emoce to spustily. Něco v mozku. Ale není to nadpřirozené. Žádné jazyky nejsou nadpřirozené. Zní to jako jazyk, je to spíše směs různých slov. Už jsem tu psal, že když jsem to dal do translate, tak něco našlo, něco ne. Smysl to nedávalo. Však si každý může nahrát na diktafon svoje jazyky, tak to zkusit foneticky zapisovat a třeba mu to něco najde. Určitě jsem nikoho nenapodoboval. Já jsem v tom sboru už věděl, že to mám, ale styděl jsem se před nimi. Tak jsem to spustil naplno, ať když jsem přijel domů. V té době jsem to bral jako malé vítězství a poctu. Ale nebyl jsem si jist. Až v jednom sboru mi pastor říkal, že pěkně mluvím v jazycích, ať v tom pokračuju. Tak jsem to pár měsíců dělal. Pak mě to přestalo bavit. No a pak stejně za dva roky přišla dekonverze. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Neděle, 14. březen 2021 @ 00:17:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Moje jazyky zní jinak, než těch ostatních. <<

  :) Řekl bych, že určitě nee. Určitě to zní stejně, jako blábol těch ostatních.

  >>A kdysi předtím jsem to chtěl a nešlo to. Ani nápodobou. A od jednoho dne to šlo. Ale byly tam silné emoce u mě. Takže si myslím, že ty emoce to spustily. Něco v mozku.<<

  Tak. Co zní jako blábol, napodobuje se těžko, v mozku se vytvoří opět podobnost toho blábolu. Jako když některé zábavové kapely neuměly anglicky a napodobovaly anglické texty, ta podobnost zní jinak, jak si to mozek seřadil. Nebo jako u dětí. A že to nešlo a pak ano? :) Opět, mozek to neprve zpracovával, zo co slyšel u ostatních. Vyjádřil se pak po svém ;)

  >>Až v jednom sboru mi pastor říkal, že pěkně mluvím v jazycích, ať v tom pokračuju.<<
  Klasika :)) 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 14. březen 2021 @ 09:27:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Hele, já se s tebou nepřu v tom, že to je něco nadpřirozeného. Asi se shodneme v tom, že to je jen funkce mozku. Ale liším se od tebe v tom, že já do toho nedávám vůli. Běží to opravdu samo. Jak to říká Dr. Koukolík. Prostě se v mozku spustí určitá řečová centra a jde to udělat tak, že se vypne vůle a pak jen s pobavením sleduji, co říkám. Rozhodně nesouhlasím s tím, že můj mozek zpracovává něco, co slyšel u druhých. To si už ani nemůžu pamatovat. Já jsem 6 roků po dekonverzi a v církvi jsem od té doby nebyl. Už tady několikrát padlo, že každé, úplně každé dítě na světě se rodí se schopností naučit se jakýkoli jazyk nebo nářečí světa. Zřejmě bude řečová oblast mozku tak předimenzovaná, že se pak dá upustit ventil v podobě blábolení, které ale občas nějaký význam má. Mně translate přeloží zhruba polovinu toho, co v tzv. jazycích říkám. Svým způsobem to zázrak je. Je to zázrak evoluce, že zrovna u lidí se postupně vyvinul takový důraz na jazyk, řeč a vůbec zvuky. Je to druhý nejdůležitější smysl po zraku. Na tom se asi shodneme. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 15. březen 2021 @ 13:15:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Funkce mozku, je všechno :) I ta vůle cí nevůle, proteže i nevůle je vůle, je něco nechtít, než chtít.
  Takže bez vůle to jaksi nejde. A mozek je paměť, nevypustí jen tak něco, co někde pochytil a věnoval se tomu. Pokud jste chodil mezi ty, kdo tak žblebtali, zaregistroval to, a stačil pak jediný pokyn ..a naučil se rychle, zvláště pak takovou nesmyslnou žbkebtaninu jakou je ten letnicko-charismatický dar mumlání jazykem.

  Jak už jsem psal, naučím takovému mumlání, žblebtavou řeč bez významu kohokoliv za kratičkou dobu. A nemusím být tomu ani přítomen. Stačí mu napsat jen postup, jak na to, aby tomu věnoval tomu mumlání soustředěně hodinu svého času. Pokud ne, nemusí se tomu věnovat soustředěně, ale pozvolna časově. :)

  Já měl takový dar jazyků :) už jako děcko, když jsem mumlal, co si pamatuji dodnes :)

  Apačuka funde muka funde kave kave čuka hop čuk fumnde muk funde kave kave čuk.

  No není tohle krásný smyslný jiný andělský dar jazyka? :) Huhuhehe :))) 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 13:42:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Kave kave vypadá spíše na nedostatek kofeinu po obědě, muka funda kave bych odhadoval na nedostatek financí na to kafe. 

    Zbytek bude nejspíše romština.

    Cizinec.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 16. březen 2021 @ 15:54:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jasně Vy :) Vůbec neznám výklad :) Ale překládejte, třeba máte na to dar :) 
  My jsme jako děcka tak blbli s dřevěnými sekerkami a noži, a napodobovali indiány kolem hranice ohně :) 
  Ale u vás jsou dospělí, kteří tak blbnou a hrají si na tak obdarované :))) Jůůůů


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 07:43:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   A kdysi předtím jsem to chtěl a nešlo to. Ani nápodobou. A od jednoho dne to šlo. Ale byly tam silné emoce u mě. Takže si myslím, že ty emoce to spustily. Něco v mozku. Ale není to nadpřirozené. 

    Díky za svědectví k tématu.

    O jaké emoce šlo a jak prakticky probíhalo to spuštění, je možné to popsat?

    Díky
    Cizinec
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 07:40:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Díky za svědectví. To byl tedy váš případ, naučit odpousloucháváním a napodobení blábolení, to jste dělal?


  A navíc, neznám osobu, která by začala tak blábolit po modlitbě nebo jen tak z ničehož nic, kdy předtím neslyšela blábolit druhé.

    To já také ne.

    Znám ale lidi, kteří dostali dar jazyků podobně, jako lidé v Korneliově domě.

    Hezký den
    Cizinec

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 16. březen 2021 @ 15:59:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Určitě jsem byl tím přesvědčováním druhých tak zblblý a mozek zpracovával, co slyšel, že jsem se tak naučil :) Jen jsem později poznal, v čem je ten podvod na lidičky, a nezůstal jsem zmagořený. A jak jsem se řídil Haginovým manuálem, jak ten dar přijmout, přijal jsem :)))

  A nyní, Cizinče, já mám ten dar naučit kohokoliv tomu daru, dát ten dar komukoliv, kdo chce! :))) 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:36:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Naučím to kohokoliv, kdo si řekne :))) Dám komukoliv takový dar žbrblat :)


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:50:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Naučím to kohokoliv, kdo nebude pokrytecky tvrdit, že mu to nejde, neb že nechce, během jedného dne, neb i během jedinké hodiny poctivého učení :))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Neděle, 07. březen 2021 @ 09:43:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  František
   Psal jsem přece podle toho, jak je to v Božím Slově. Co jsem tam přidal?
  Např. tohle:

  Ostatně s těmi zlými duchy měli před obrácením korintští křesťané své zkušenosti a byli jimi zotročeni. I u model se stali svědky nadpřirozených projevů, které souvisely  se zlými duchy. Pod vlivem zlých duchů se pak zbavili kontrolou a sami nad sebou  a říkali, že dělali věci, jichž si nebyli vůbec vědomi. 

  Pavel jim psal, že je to dříve táhlo k němým modlám. Taky je tam něco o tom, že už se nemají podílet na společném stolování s těmi, co obětují modlám. Ale to co ty píšeš, to tam opravdu není.

  A nebo tohle: 
  Pavel uměl  a naučil se několika jazykům. Takové jazykové vzdělání neměl  z nich nikdo.
   Na to jsi přišel jak? 

  Ty jsi také letniční a mluvíš nesrozumitelným jazykem, když se modlíš jako Rosmano,?
  Ne. 

  V církvi se ale schází lidé, kteří se modlí v jazycích. Ale není tam kvůli tomu nějaký hluk. Nemluví jeden přes druhého. 
  Nikdo mě nenutí, abych to dělala taky, netvrdí, že nejsem dostatečně duchovní, nebo že nemám sv.ducha. 
  Protože ty lidi znám dobře, vím, jak žijí, jací jsou, jejich víru, mám je ráda, i když se v tomhle bodě - těch jazycích- lišíme.

  Ježíš šel stranou anebo si ho také upravili. To je také jen fantazie?? Zavíráme oči před pravdou.
  To není fantazie. Ale emocemi přibarvené líčení, to určitě. 
  V dějinách se dělo mnoho zlého, kdy lidé říkali, že tím Boha uctívají, ale ve skutečnosti Bůh takové jednání neschvaluje. 
  I dnes jsou tací, co kvůli moci a bohatství jednají podobně.
  Já je nezměním, nenapravím celý svět, lidstvo. Co můžu je: držet se toho, co mi bylo Bohem dáno, od něj se učit. A začínám tím, že dokážu v lásce vyjít s křesťany v církvi, i když ne ve všem s nimi souhlasím. Nenechám se vmanipulovat do něčeho jen proto, abych zapadla, ale nenechám se rozhodit a být naštvaná ještě po třiceti letech, že někdo , někde, tehdy...něco řekl nebo udělal a pak to házet na všechny kolem a rozčilovat se znovu a znovu...

  Vím, co myslel apoštol, když psal:
  • Pán je blízko.
  • Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
  • A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 13:26:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Škoda, že to chápeš jinak. Není divu, že křestanství žádný užitek světu ani nepřináší. Každý si Bibli vysvětluje po svém. Já to chápu takhle, jak jsem napsal, a vycházím i ze zkušeností v životě.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Neděle, 07. březen 2021 @ 18:09:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nevím o jakém užitku mluvíš, Františku. 
  Co očekáváš, že křesťanství světu přinese.

  Větší škoda je, že ty nechápeš toto:
  • Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
  • A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:15:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Chápu. Nevidět, neslyšet....mlčet , mlčet...


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Pondělí, 08. březen 2021 @ 18:06:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nechápeš, Františku
  To, že má člověk pokoj, neznamená, že nic neřeší.  Ale  s rozvahou a ve chvíli, kdy to má smysl. Řeší problémy s těmi, kdo je působí.
  To ty jsi tehdy ( když jsi viděl a slyšel toho američana) mlčel, žere tě to už třicet let. A kopeš kolem sebe, útočíš, pomlouváš a napadáš lidi, co s tvou zkušeností nemají nic společného. Nebyli tam. 
  Kdybys chápal a rozuměl pokoji v Kristu, co to znamená svěřit starosti jemu, choval by ses jinak- v tomto prostředí psal jinak, volil jiná slova.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 08. březen 2021 @ 18:19:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano mlčel a zklamal se ve víře. Pochopil, že je to jen politická hra. A pak následovaly další zklamání. Ostatně většině křesťanů je fuk, že jeden z nich je zabiják. Takových bylo  a je. Celé dějiny jich mají stamiliony. Krásný důkaz, jak víra v Krista může se projevovat. Jistě, dnes se to řešit nedá, ale takoví lidé jako ten Amík jsou stále. Nikdo to neřeší, nikdo se nepostaví proti... Všichni jsme kolektivně vinní. Ale chceme mít pokoj, tak to neřešíme. Starosti svěřit Kristu a basta. On to vyřeší, že? Kolik bylo už vyřešeno za dva tisíce let? Aspoň to pokání, když už se nedá vrátit napáchané zlo, ale ani to není!!! A jak v tomto prostředí?  Psát, jak je vše OK  a jak jsou křestané dobří a vedení Duchem??


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Pondělí, 08. březen 2021 @ 18:56:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Můžu řešit situaci, člověka, kterého potkám, se kterým nějak jednám. Pokud to nezměním, tak se k tomu můžu vyjádřit, nesouhlasit,  nescházet se s ním. Co on dál dělá, nebo ne, to už je opravdu starost Krista. Protože on ví, kdo je jeho a kdo ne. Jemu jsou odpovědní ti, co tvrdí, že jsou jeho služebníci a ne moji.

  V jaké  víře ses zklamal? 
  Bohu nevěříš? 
  Nejspíš lidem, ne? 

   A jak v tomto prostředí?  Psát, jak je vše OK  a jak jsou křestané dobří a vedení Duchem?
  Ne, není vše OK. 
  Ale zdejší lidi neznáš. 
  Diskuse by se měla vést o tématu - ne o člověku, natož když ho neznáš. 
  Nevíš jak žijí, co dělají, a přesto je napadáš, obviňuješ. 
  Míň emocí, a více rozumu by to chtělo. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 09. březen 2021 @ 07:09:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A to, co píšu, není téma? Podvody, divadla, komedie...?? Rozum Ti říká, nevnímej to, nereaguj, tvař se, že to neexistuje?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: martino v Neděle, 07. březen 2021 @ 14:36:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pokud někdo obdrží dar jazyků, pak rozhodně toho nezneužívá, neboť Bůh to zařídil tak, že každý dar, který nebude přijímán s věčností bude odebrán, takže jistě k žádnému zneužívání nedojde. A pokud je zde tvrzeno: Pavel se ve 12. kapitole v 1. epištole ke Korintským zabývá dary Ducha Svatého i problémy, které s tím souvisely. V korintském sboru došlo k jejich zneužití, především dary jazyků...Zjevně se jedná o věroučnou neznalost, neboť dar jazyků nespadá do sedmi darů Ducha Svatého, které člověk přijímá ve svátosti biřmování jako trvalou pečeť, dary Ducha Svatého jsou: Moudrost, rozumnost, vědění, rada, láska, zbožnost a bázeň. Samozřejmě, že dar jazyků, moc uzdravovat, prorokovat atd. je též projevem darů Ducha Svatého to je jisté, ale jedná se již o dary rozmanité, které Duch Svatý též uděluje komu chce. Ale svátost biřmování je pro věřícího darem trvalým a nesmazatelným, neboť žádná svátost se nedá zrušit. Dar jazyků, dar uzdravovat, dar prorokovat se dá odejmout každému, kdo by tohoto daru chtěl zneužívat, jak je obsahem článku.   Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 19:46:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   Martino Neználek. 
  Zjevně se jedná o věroučnou neznalost, neboť dar jazyků nespadá do sedmi darů Ducha Svatého, které člověk přijímá ve svátosti biřmování jako trvalou pečeť, dary Ducha Svatého jsou: Moudrost, rozumnost, vědění, rada, láska, zbožnost a bázeň.

  Zcela zjevně se jedná o Martinovu věroučnou neznalost. To není sedmero darů Ducha. Ze sedmero darů Ducha mu vypadl dar síly, a o umění se nepřesně vyjádřil doplňující vysvětlivkou jako o vědění.
  Lásku která je dle řk učení božská ctnost, Martino přemontoval na dar Ducha. 
  Víra, naděje a láska. Jsou tři nejvyšší ctnosti. Ne dary! 
  Martino, toto jsou primární základy řk věrouky, ve kterých se žádný BIŘMOVANÝ katolík mýlit nesmí, a pokud se mýlí, je to jistým znakem jeho, tedy tvojí věroučné neznalosti! 
  Martino zde píše o věroučné neznalosti, a přitom sám je věroučně neznalý v primárních řk vědomostech. 

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: martino v Pátek, 12. březen 2021 @ 17:13:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Myslivče je dobře, že jsi se již po zimě vyspal. Ano máš pravdu v tom, že jsem mezi sedmero darů Ducha Svatého zamontoval i dar lásky a správně má být dar síly. Láska není dar Ducha Svatého, ale jeden plod Ducha Svatého kterých je dvanáct:  láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost a čistota.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 12. březen 2021 @ 17:25:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Mně to vysvětlovat nemusíš. 
  Raději si to pořádně dostuduj, ať se tady neztrapňuješ neznalostní primární řk věrouky.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 13. březen 2021 @ 07:59:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."neboť Bůh to zařídil tak, že každý dar, který nebude přijímán s věčností bude odebrán, ..."...


  ..."neboť Bůh to zařídil tak, že každý dar, který nebude přijímán s věčností bude odebrán, ...."...  Ahoj Martino.
  Přiznám se, že takto si to zrovna nemyslím.
  Pokud člověk Boha zklame a nevykoná svůj díl služby v Božím plánu, jistě bude nahrazen někým jiným, který to dílo dokoná.
  To je pravda.


  Ale Bůh obecně nebere své dary zpět. Neznám alespoň žádný takový příklad ze života.

  Představ si umělce, který dostal od Boha mimořádný talent, aby kreslil nádherné obrazy. Ale on, jelikož žije hříšným životem a jeho myšlení je pokřiveno hříchem, tak kreslí obrazy sprosté - pornografické.
  To je zjevné zneužití Božího daru, ze kterého se bude jednou před Kristovou soudnou stolicí zodpovídat.

  Ale jeho talent kreslit mu Bůh nesebral ani v tomto případě!

  Podobně Satan, kterého Bůh původně stvořil jako nádherné stvoření s mnohými schopnostmi i silou (knížectva a mocnosti) - měl zaujímat význačné místo mezi anděly. Však vzbouřil se proti Bohu a byl svržen na zemi. Jeho místo zaujal někdo jiný.
  Však jeho schopnosti mu Bůh také nijak neodebral - jen omezil jeho moc škodit národům.

  Však proto se satanem se nediskutuje, protože s jeho lstivostí a inteligencí se nemůžeme měřit.
  Chrání nás před ním však skutečnost, že když se jako Boží děti držíme Boha, satan nám škodit nemůže. Ne že by to nedokázal, ale nesmí.
  Pokud mu ovšem sám křesťan svým životem k tomu neudělí svůj souhlas.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: martino v Sobota, 13. březen 2021 @ 19:32:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko asi jsem se vyjádřil nesrozumitelně. Nikde nezpochybňuji umělecké nadání jako je zpěv, umělecké malířství nebo umění jako je zlatnická a šperkařská zručnost atd. To je součástí jak věřících, tak nevěřících. Já se vyjadřoval k textu z článku: Pavel se ve 12. kapitole v 1. epištole ke Korintským zabývá dary Ducha Svatého i problémy, které s tím souvisely. V korintském sboru došlo k jejich zneužití, především dary jazyků... Pokud Bůh za Mojžíše střežil jemu svěřenou moc, aby bylo pokračováno v kontinuitě, jak čteme viz. čtvrtá kniha Mojžíšova 11,14-17 zaznamenává, jak část Ducha moci, přidělená Mojžíšovi mu byla odňata a přidělena starším Izraele, aby byli schopni správně posuzovat stížnosti lidí a zmenšilo se tak Mojžíšovo břímě. Těsně před Mojžíšovou smrtí byl z něho dar Ducha přenesen na Jozuu, takže mohl také řádně vést Boží lid (Dt 34,9). Pokud tedy Bůh bdí nad kontinuitou a neporušeností Církve, jak sám Ježíš slíbil, pak je zřejmé, že bdí i nad tím, aby Dary Ducha Svatého nebyly zneužívány, jak se autor domnívá. Bůh střežil vedení Božího lidu jak za Mojžíše, tak dnes. Samozřejmě se neodvolávám na autoritu Církve, ale jen prezentuji svůj diskusní názor.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 15. březen 2021 @ 08:01:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já si to vysvětluji následovně: Darů Ducha svatého je nepřeberné množství a můžeme je rozdělovat do různých skupin podle jejich charakteru, účelu a pod.

   Je obdarování charismaty osobními (přirozenými i nadpřirozenými) a je také obdarování ke službě - k životnímu úkolu konkrétního člověka.

  Tak tomu bylo u Mojžíše, u židovských králů, u Jidáše ... Obdarování k této veřejné službě může být přeneseno na jiného člověka (v případě krále Saula na Davida,  v případě Jidáše na Matěje).


  Co se však týká obdarování osoby Duchem svatým - po je podobné, jako s hřivnami - po smrti bude každý z nás vydávat účet, jak s těmi svými hřivnami v životě naložil - a kolik z nich vyzískal - nebo zda je zakopal.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. březen 2021 @ 19:21:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   Prubířským kamenem je výpověď o Pánu Ježíši,  jestliže někdo řekne : Ježíš buď proklet, pak si můžeme být jisti, že mluví pod vlivem démonů neboť zlí duchové se rouhají a proklínají Ježíšovo jméno. Duch Boží by nikdy nikoho nevedl k tomu, aby se takto vyjadřoval o Spasiteli, neboť úkolem Ducha Božího je vyvyšovat Pána Ježíše.

    To jsi hezky napsal, Františku.

    A rozumíš tedy a jakého ducha bylo všechno to zlé, co jsi tu za ta léta napsal proti Pánu Ježíši, všechny ty tvoje nadávky, sprosťárny, urážky? Co jsi napsal proti lidem, kteří mu věří, mají ho rádi, žijí pro něj?

    Pokud bys porozuměl z jakého ducha to tvoje zlé psaní bylo: Co když je ze stejného ducha i zbytek toho, co žiješ? 

    Co když tvůj odpor k darům Ducha svatého je právě z tohoto zdroje?

    Toník  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:13:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Že bych proklínal Ježíše, to snad ne!! To byste mne vy hnusní pánbíčkáři a křiváci museli k tomu dohnat, čehož jste schopni. Přece vás znám. A jak ublížili Pánu Ježíši ti, co v jeho jménu vraždili, zotročovali lidi, vedli války, házeli pumy atd. Toho zla bylo nekonečně a páchali to ti, co měli plnou hubu Ježíše. Proč takoví Tobě nevadí, František ano??? Jsi stejný jako ten Amík.  Je mi z vás pobožných špatně, když si uvědomím, jak jste zničili Krista. Kde je vaše pokání? Co vám na mne vadí? Pak zažvadláte jazyky a myslíte se , že máte dar Ducha. Ale ten dar by měl být viděn jinde, ve vašem chování, lidskosti, pochopení druhých, lásce.. Ty dějiny křestanů je jen zlo.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 08. březen 2021 @ 19:02:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, mně vadí jak lháři a pomlouvači, co mají plnou hubu Ježíše, jako ty, tak vrahové, nebo zloději. To, že s tvými útoky, lží, pomluvami, sprosťárnami, nadávkami, závistí (a co vše tu ještě předvádíš) jasně nesouhlasím neznamená, že bych nechápal, co píšeš.

    Jen vím, že s mnoha věcmi nic nenadělám a ani to není moje úloha - jasně napíšu svoje postoje a zbytek už není na mne.

    Pokud tu nadáváš, útočíš, posmíváš se, pomlouváš - víš, z jakého je to ducha?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 09. březen 2021 @ 07:14:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Z ducha zoufalství, že tento svět je zcela zničení a křestané na tom mají velký podíl. Ti, ke kterým bych rád patřil, či patřím a začínám se za to musím i stydět. Hodnoty Krista byly zničeny  a pozměněny.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 09. březen 2021 @ 09:43:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Tak. 

    A duch zoufalství, beznaděje, bezvýchodnosti, ten víš, odkud je?

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 09. březen 2021 @ 13:43:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Z poznání falešné pravdy


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 09. březen 2021 @ 23:09:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    "Falešná pravda", to je něco jako "nealkoholický rum"?

    To by mohlo být, Františku. A z jakého ducha jsou ty falešné "pravdy"? To bys snad taky mohl vědět...

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 07:13:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je přece jasné. Z amerického náboženství, které se vydává za křestanství. Rok 89 jim otevřel dveře.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:18:57 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    A z amerického náboženství je všechno to, co tě trápí? Všechna ta závist, třídní nenávist, všichni ti tvoji kapitalisti a komunisti, všechna ta beznaděj, celý ten ježíš, kapitalista, co ti nefunguje a co ti nemění život ... To všechno jsi přijal z nějakého amerického náboženství?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:42:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano. To vše jsme si uvědomil po roce 89 po setkání s americkým zabijákem, po zkušenostech se sektami ovládané západem, které jsou hlavně politikou, s jejich přetvářkou a divadly… . s tím, že praxe je jiná, než se zvěstuje. Tehdy dostala moje víra téměř smrtelnou ránu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Neděle, 07. březen 2021 @ 22:33:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já nežiju zlo, já jen bojuji aspoň svými články s takovými pobožnými jako Ty. Pravidelně studuji Písmo a nalézám věci, kterým se divím. Lidi, kteří Ježíši věří a upřímně  a poctivě podle toho žijí, si zaslouží úctu. Proti ním nemíří má slova. Ale ti skoro nejsou. My jsem spoluviníci zla, které křestané napáchali. Máme kolektivní vínu. Ty to tak nevnímáš? Proč o tom všem jen mlžíte a mlčíte? Proč jste tak pyšní? Na co? Dějiny křestanství jsou jen samé zlo a zlo. Židé byli potrestaní genocidou. Jak budeme potrestaní my??


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 08. březen 2021 @ 19:06:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Se mnou Františku nebojuješ, mně se tvoje články netýkají - bojuješ sám se sebou a se zlem, které si léta nosíš v sobě.

    Ne, nevnímám kolektivní vinu. Nemám vinu za něco, co jsem nedělal, čeho jsem nikdy nebyl součástí. A určitě nemlžím a nelžu, i tobě píšu věci jasně, přímo, narovinu, přes tvoje sprosté hulvátské nadávky a útoky.

    Pokud vnímáš svou vinu za tyhle věci, vnímáš se jako součást zla, které píšeš, tak bys to měl řešit - tím, že se vypíšeš, se to zjevně nevyřeší. Vypisuješ se už mnoho let a stále si to zlo nosíš v sobě...

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 09. březen 2021 @ 07:07:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale bojuji právě s takovými. Pokud já nosím zlo v sobě, tak mám vinu, že nemám odvahu zbavit se té náboženské ideologie, která se přetváří a je krutá a nespravedlivá. Zatím chápu dějiny jako projev zla na této Zemi a za tím zlem je křestanské učení. Křestanství zplodilo vše špatné a tomu zlu přálo. Ale jak se stalo, že Kristus byl tak zneužit? Kde jsou a byli  ti křestané, co se umí postavit válkám  a násilí? To byl můj objev  a poznání po roce 89 a to bylo moje zklamání. Čemu jsme uvěřil? Proč jsem si Krista spojoval  s těmi lidmi, kteří se jím navenek chlubí a páchají zlo?  Ten Amík se chlubil Kristem a nelitoval, čím byl. Plný nenávisti k něčemu, co ani neznal. Ti věřící kolem se mi ukázali v jiném světle. Křiví, mstiví, nepřejícní…Chlubí se Kristem a chovají se hůř než nevěřící. Jak je to možné? Jdu po správné cestě, když věřím v Pána Ježíše? Nejstrašnější doba v mém životě byla právě tehdy. Moc nechybělo a úplně jsem odešel od víry. Ono se řekne, neřeš to. Změnit to nemůžeš. Ale v tom se nedám žít. Všechny hodnoty jsou devalvovány a devalvován byl i Kristus!!! Už nezbylo nic. A Ty? Jak se tváříš? Ty jsi vítěz v tomto světě, protože máš Krista v srdci? Stojíš na straně stejných lidí jako ten Amík, jak těch křestanských otrokářů, co vozili lidé pro ně nižší rasy do Ameriky¨, jak těch ostatních křestanů , co vedli války a měli jiné otroky… Co chceš, aby udělal František? Aby zavřel oči? Pochválil Tě za Tvoji moudrost? Jakou pravdu jsi poznal, když nechápeš křestantské zlo v dějinách  i dnes? Tobě ta divadla typu Hinn, Hagin  a jiní ti nevadí? Americké křestanství, anglický kolonialismus atd ?? A to je zlo jen v posledních staletích. Na co, to svedeš?? A jak se to řeší? Zatím jsem nepoznal  nikoho, kdo by to řešil a hlavně vyřešil.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 09. březen 2021 @ 09:57:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, nevím, s jakými bojuješ. Se mnou nebojuješ, to, co píšeš, se netýká mého života. Je to něco tvého, co sis ty vyrobil, udržuješ si to, rozvíjíš, nosíš si to.

    Které křesťanské učení je za zlem světa, Františku?

    Co konkrétně z toho, co učili proroci, co učil Ježíš nebo co učili Pavel, Jan, Jakub je pro tebe ""za zlem světa"?


    Moje postoje jsem tu psal mnohokrát, Františku, a když jsem je psal, tak ses vztekal. Jsem proti jakékoliv formě otroctví, proti zločinným režimům. Jsem i proti tomu, aby lidé byli zaměstnanci, závislí na státu a korporacích - což je jen jiná forma otroctví, když si vydělají tak na jídlo a bydlení - a často ani to ne, takže jsou na tom hůře, než byli někteří otroci... To ses ale zlobil, když jsem psal, že ideálně by pro mne byla zaměstnanost nulová a všichni byli svobodní. V nebi taky nebudou korporace a zaměstnanci.


    Z toho, co píšeš, jsem byl přes dvacet let součástí sekty. Obhajoval jsem její učení, praxi, z věcí, co se tu probírali například politickou vraždu Jana Husa. Sektu a její praxi jsem dávno opustil, před pětadvaceti lety. Její zlo není moje zlo. Odvrátil jsem se od toho zla, pohřbil starý život, jasně o tom svědčím. Zlo té sekty není moje zlo.


    Taky jsem byl součástí nenávisti světa - třídní nenávisti, rasové nesnášenlivosti, ... to jsem jako křesťan dávno opustil a nemusím to řešit. O tom jsme se taky bavili - a ty ses vztekal, když jsem o tom psal.

    
    Za zlem světa je hřích lidí. To jsem ti psal mockrát a to je pravda. To není svádění, ale skutečná realita. A když ti to napíšu, tak se taky vztekáš, nadáváš, útočíš....
    

    Hodnoty, které přinesl Ježíš, devalvované nejsou. Jsou dnes stejně dobré, jako před dvěma tisíci lety. Obrácení, pokání, změna života, odpuštění, uzdravení, vysvobození a svoboda, to všechno má stejnou hodnotu dnes, jako tehdy. 


    Co ti tedy vadí? 

    Zlo ti vadí, to se vztekáš, ale když někdo zlo opustí a píše o tom, tak se taky vztekáš, nadáváš. Vztekáš se na otroctví, ale když píšeme o svobodě, kterou máme a že je pro nás vzácná, začneš nadávat a napíšeš, že svoboda je zasraná.


    Přijde mi, že tak nějak nemáš srovnané, co bys chtěl - vadí ti otroctví, ale svoboda ti taky vadí....

    Zkus spíše napsat, co bys chtěl.

    Je něco, co bys chtěl?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 09. březen 2021 @ 13:42:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Co bych chtěl? Nyní třeba aspoň ruskou vakcínu, když nám EU není schopna zajistit nic.  Ale vážněji. Aby křesťanství nebylo zneužíváno k politickým cílům, bylo jednotné a jasné  a vůbec fungovalo, působilo pozitivně na lidi  a bylo vidět, že lidi mění k dobrému. Na dějinách světa to vidět není. Právě křestanství bylo zneužito k ovládání chudých a sloužilo mocným. Proč se křestané tak brání tomu objektivně poznat minulost??


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 09. březen 2021 @ 23:08:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    No, Františku, kdybychom nebyli v EU, třeba by ČR byla proočkovaná tak, jako Anglie. Nebo Izrael. 

    Ty máš někde nějaký podklad, že se z křesťanství něco zneužívá k politickým cílům? A co konkrétně se zneužívá a kde? Nebo že bylo zneužito? Nějaká slova proroků, třeba Izaijáše, nebo Ezechiela? Nebo se zneužívá něco, co učil Ježíš nebo co dělal Ježíš? Nebo co učil Jan, Jakub, Pavel Petr?

    Co konkrétně z učení apoštolů, proroků nebo Ježíše bylo zneužité k ovládání chudých?

    O čem konkrétně to píšeš?

    Nebo píšeš o té veliké nevěstce, která pronásledovala křesťany i židy, svorně jedním dílem a k tomu likvidovala písmo, co to šlo? Ta má ale s křesťanstvím pramálo společného a křesťanství nezneužívala, naopak likvidovala, co měla sílu.


    Neznám žádného křesťana, který by se bránil objektivně poznat minulost. 

    Znám dost křesťanů, které minulost nezajímá, nebaví je dějiny, neřeší je, ale to je otázka preferencí, zájmu. Lidi jsou různí - někoho baví třeba auta, někoho rybaření, dějiny má rád málokdo. Ale určitě to není nějaké aktivní bránění. Ani mně nebavily dějiny, dějepis jsem nesnášel. Až někdy do třiceti, pak mně začaly bavit hodně. 

    O jakých konkrétně křesťanech to píšeš?

    Vždycky něco vytáhneš, nakousneš, nedopovíš, neodpovíš na otázky...


    A by křesťanství bylo jednotné - no, k tomu mám jednoduchou zkušenost ze života, Františku. Stačí si vzít křesťanské učení, poslouchat ho a žít ho. V tom je jednota, která spojuje.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Středa, 10. březen 2021 @ 02:24:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  1. Není třeba kupovat Sputnik. Stačilo by vyrábět vakcíny Pfizer nebo Moderna v licenci. Výrobní kapacity na to v Evropě jsou. Ale blokuje to neschopnost, cynismus, laxnost a ješitnost mocných v EU. 

  2. Propagace otrokářství je součástí učení Pavla z Tarsu, takže součást NZ. Propagace patriarchátu a otrokářství. Těch veršů je v NZ hodně. 

  3. Rozdíl mezi Katolickou církví a protestantskými církvemi je minimální. Všechny vycházejí z bible. Častokrát ti ne-katoličtí pobožní jsou ještě více postižení než katoličtí. 

  4. Franta vás tu ostatní možná trollí. Částečně do vás projektuje svoji averzi vůči americkému evangelikaslismu, ale částečně to je trolling. 

  5. Vedete jako vždy žabomyší spory o vnitřní ideologii a nuance ve věrouce, nevidíte vůbec principiální závadnost náboženství. Nulové důkazy o historicitě a pravdivosti vašeho náboženství. Bible je od první stránky fejk, mystifikace a bláboly. Jste závislí na pověrách lidí starověku, doby železné a bronzové. Ale chápu, že bez toho nemůžete žít. Jenom píšu, že jste v kolizi s moderním právem i humanismem. Křesťanství není humanistické. Křesťanství je apokalyptické, fašisticky exkluzivní a nenávisti plné. A především TOXICKÉ. Jak říkával nebožtík Tonda Vlas. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 10. březen 2021 @ 07:27:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  1. Tak.

  2. Ne, to není. Pavel stanovuje pravidla pro život ve společnosti, ve které žil. Propagace otrokářtví je to tak ve vaší hlavě.

  3. Tak, souhlas. Za protestanty ale těžko něco mohu psát, jelikož je znám jen zprostředkovaně - popisuji jen svou zkušenost.

  4. Tak

  5. A proto píšete o projekcích a trollení, že. Chápu že ve vašem podání takové křesťanství je a je dobře, že zde vaše postoje prezentujete. 

    Ale projektujete dobře - opravdu jste v kolizi s moderním právem, (viz například  § 355Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob [zakony.centrum.cz]) a vaším uvažováním i s humanismem.


    Pokud jde o mne, tak zde sdílím svojí zkušenost ze života a spíše se ptám lidí - v tomto případě se ptám Františka o čem konkrétně to píše.

    Hezký den
    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Středa, 10. březen 2021 @ 10:35:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pavel říká, ať otroci poslouchají pány jako by poslouchali Krista. Čili je to konzervování tehdejšího status quo. V tom se přece lišil od Jošuy. Jošua byl v mnoha ohledech liberál, Pavel naopak konzervativec. Totéž vztah k ženám. Pavlův přístup byl striktně patriarchální, Jošua měl k ženám rovnoprávnější přístup. Ale tím neříkám, že by mi byl Jošua bližší než Pavel. Jošua byl zase moc hipisácký a nula řád. To není moje mentalita. Pavel byl zastáncem řádu a pořádku. To je mi bližší. Ale ne zase zcela. Já jsem někde mezi Pavlem v tomto. Jsem zastáncem zlaté střední cesty mezi liberalismem a konzervatismem. To by bylo na samostatný článek. 

  Hanobení rasy, národa nedělám. Naopak židy si cením, jak zvládli koronu. A vaše náboženství rozporuji - tomu se spíše říká rouhání. Jenže v naší zemi se rouhat může. Tady není paragraf na rouhání. Na rozdíl od muslimských zemí nebo Polska, tady v Česku se můžu rouhat kolik chci. Ale de facto to ani není rouhání, když popisuji jaký je váš bůh z.m.r.d, páč já nevěřím, že někde existuje. Tu kritiku vedu jen proti literární postavě zapsané pouze v jedné knize. A to asi nejsměšnější na vaší víře. Myslím vás všech pobožných. Že jste ochotni věřit nějaké knížce, kterou nějací lidi na nějakém koncilu dali dokupy před x stovkami let, aby měli matroš na ovládání lidí. To je naivita. Věřit knížce je nepochopitelná naivita. Ani encyklopedii se nedá věřit na 100% a vy věříte vaší knize mýtů jako by byla více než encyklopedie. Přitom vaše knížka začíná příběhem, že první žena vznikla tak, že první muž nenašel mezi zvířaty pomoc sobě rovnou, tak mu Jehova z jeho kousku žebra a masa udělal samici. :-) Už jen po přečtení Genesis 2 tedy začátku bible příčetný dospělý člověk tuto klihu odloží s tím, že pohádky patří dětem. 

  Ale vy to vlastně v bibli máte napsáno, abyste byli jako děti. To po vás chce Jošua. Tak jste jako děti. :-)

  Já vás nehanobím. Děti se mají chránit. Budu vás, děti, chránit, abyste měli kam chodit do vašich sborů a mohli ty vaše dětské nedospělé praktiky ( modlení, čtení z pohádkové knihy) provozovat. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 15:01:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  V Bibli jsou mnohé události alegorií. To, že žena vznikla  z muže připadá právem jaksi účelové. Ostatně to vedlo k tomu, že se muži vždy považovali za něco víc a vyššího. Ale někdy za alegorií může být i kousek tajemství. Samčí pohlaví má dva typy chromosonů. X a Y- Samičí pohlaví jen X a X. Logicky může z toho vyplývat, že na počátku stvoření života byl tady samčí část živočicha a z něho pak samičí, protože samička Y nemá. Je tady něco záhadného, ale pak by biblická alegorie měla i kousek logiky z hlediska pořadí stvoření. A takových záhad je tu více.Aspoň takto o tom přemýšlím a pochopitelně u věřících narazím, co si dovoluji. Ale přece  zápis o vniku Země života vznikal v době, kdy lidem bylo třeba zdůraznit hlavně to, že za stvořením stojí Bůh, bytost, které se člověk nevyrovná. A svět nevznikl jak v pohádce mávnutím proutku, ale prací, která probíhala v čase a je tu i určitá logika  z hlediska pořadí. Vždyť je to vlastně řízený vývoj a nám někdy nepochopitelný svou krutostí, ale to u živé hmoty, kde probíhají životní procesy asi jinak nejde. A co už ten člověk v poslední době zničil a může zničit. Má jeho existence pak smysl?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 21:55:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A co když je bible z větší části fikce? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 12. březen 2021 @ 05:49:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zajímavé je, že se věřící přou o slovíčka, ale přitom je řada překladů a některé sekty mají i svoji Bibli. Mormoni či jehovisté vycházejí ze svých Biblí. SZ je především knihou židů a popisuje i jejich dějiny. Tyto části vnikly asi až po babylonském zajetí.Otázkou je, co bylo inspirací. Jsou tam věci vážné a důležité, ale i pouhé " křoví", protože důležitá je vztahová část a ne popis. Možná bychom se divili moudrosti Indiánů, kdybychom měli jejich spisy, ale to neexistuje. I tak to musela být úžasná civilizace. A to, jak se k ní křestanská rasa zachovala, je obžalobou i křestanství. Smutné, jak bylo vše dobré zneužito. Ale to si věřící nepřipouští.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:37:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pavel říká, ať otroci poslouchají pány jako by poslouchali Krista. 

    Tak. A také píše "Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím starosti. Jestliže se však můžeš stát svobodným, raději toho využij." nebo "Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši."

    Tedy žádná propagace otrokářství, naopak rovnost lidí v jakémkoliv postavení.


  Čili je to konzervování tehdejšího status quo. 

    Snad ve vaší hlavě. 

    Spíše nezasahování do politiky a proměna společnosti jiným způsobem - to je změnou člověka zevnitř, změna srdce člověka, a to v jakémkoliv postavení. Stejně tak Ježíš nezasahoval do politiky a mluvil k srdcí lidí.


  Hanobení rasy, národa nedělám. 

    To je dobře, že alespoň toto neděláte. Kritiku vedete většinou jen proti sobě a bohům, co jste si vyrobil v hlavě a zjevujete tak váš charakter a výsledek vaší produkce. Chápu, že vaši bohové jsou z*****i - vymyslet si boha, co váš šmíruje za postelí, to vypovídá dost o nositeli toho boha.

    Občas ale také hanobíte křesťany pro jejich vyznání, tehdy je vaše chování v kolizi s moderním právem. Ale to jsme od všelijakých ateistů a jim podobných zažívali mnoho let, když tu vládli, takže nic tak překvapivého.

    Hezký den
    Cizinec  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 06:53:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>
  Pavel říká, ať otroci poslouchají pány jako by poslouchali Krista. 

  V tom vidím rozpor, Cizinče. Mohla otrokyně - prostitutka k modlářské službě vyvrcholení při sexu na oltáři bohyně Afrodity, koupená k této službě otroctví, jakých bylo v Korintu mraky, poslouchat svého pána jako JK a nedělat si s tím starosti? Ten apoštol psal, že se křesťané mají varovat smilstva, tedy i prostituce ... Mohla tedy tato žena, která se stala křesťankou, poslouchat svéo pána jako JK a nedělat si starosti s tím, že byla povolána jako otrokyně k prostituci?
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 08:32:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Mohla otrokyně - prostitutka k modlářské službě vyvrcholení při sexu na oltáři bohyně Afrodity, koupená k této službě otroctví, jakých bylo v Korintu mraky, poslouchat svého pána jako JK a nedělat si s tím starosti? Ten apoštol psal, že se křesťané mají varovat smilstva, tedy i prostituce ... Mohla tedy tato žena, která se stala křesťankou, poslouchat svéo pána jako JK a nedělat si starosti s tím, že byla povolána jako otrokyně k prostituci?

    Ne, nemohla Voto.


    Zkuste se podívat, jak zní ten příkaz apoštola [obohu.cz]:

    Otroci, poslouchejte pozemské pány s bázní a chvěním, v upřímnosti srdce jako Krista.  Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli; služte ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem. Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána, ať je to otrok nebo svobodný.

    Snad byste mohl rozumět, že chrámová prostituce rozhodně není "něco dobrého" a určitě ne "z duše činění Boží vůle"?

    A také byste možná stále ještě mohl porozumět, že Pán Ježíš by nepřikázal někomu dělat prostituci či pomatovat si příkaz "lépe je poslouchat Boha než lidi". 

    A křesťané se radši nechali předhodit lvům v aréně, než by se věnovali hříchu, takže určitě ten příkaz nechápali tak, že mají sloužit hříchu.
   
    Hezký den
    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Středa, 17. březen 2021 @ 21:32:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  The Myth of Sacred Prostitution in Antiquity - Stephanie Lynn Budin - Google Books


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 11. březen 2021 @ 22:01:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tedy žádná propagace otrokářství, naopak rovnost lidí v jakémkoliv postavení.

  Tomu se říká alibismus. 


    Spíše nezasahování do politiky a proměna společnosti jiným způsobem - to je změnou člověka zevnitř, změna srdce člověka, a to v jakémkoliv postavení. Stejně tak Ježíš nezasahoval do politiky a mluvil k srdcí lidí.

  No a to je rozdíl proti Pavlovi. Pavel byl konzervativní ideolog. Ježíš byl naopak levicový snílek. 

  Kritiku vedete většinou jen proti sobě a bohům, co jste si vyrobil v hlavě 

  Vážně? Já jsem si vyrobil v hlavě Jehovu/Hospodina? A jak jsem dokázal, aby se dostali do knih tisíce let starých? :-) To bude nějaké kouzlo, když za boha pobožných v jejich knize může moje hlava. :-) 

  Občas ale také hanobíte křesťany pro jejich vyznání, tehdy je vaše chování v kolizi s moderním právem. 

  Kde konkrétně? Důkaz? Citace? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 08:01:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tomu se říká alibismus. 

    Snad u vás, Nepřihlášený.

    Z mého pohledu píšete trochu dvojace: Zajedno píšete v tom smyslu, aby křesťané nemluvili do politiky, ale pokud v písmu Ježíš či Pavel nemluví do politiky a politického zřízení, je to pro vás "alibismus".

    Tak je nezasahování křesťanství do politiky a "světa", alibismus, nebo je to správně a křesťané by do politiky a zřízení světa zasahovat neměli?


  Ježíš byl naopak levicový snílek. 

    A proto mluvil proti závisti, proti amorálnostem, nabádal lidi altruismu a říkal, že kdo má, tomu bude ještě přidáno, že.


    V každém případě, Ježíš ani Pavel nezasahovali nějak výrazně do politiky, neřešili vládce a uspořádání světa. Zasahovali do konkrétních životů konkrétních lidí - ať byli na jakékoliv pozici, od "obyčejných" lidí, až po vládce.

    Pro mne to není alibismus, ale principielní a dobrý způsob řešení zlé situace lidí, a dobrý způsob, který promění celou společnost. 


  Vážně? Já jsem si vyrobil v hlavě Jehovu/Hospodina? 

    Popisoval jste tu nějaké bohy, co vás šmírovali za postelí, pokud si dobře vzpomínám a popisoval jste, že jste si ty bohy vyráběl ve vaší hlavě a když jste si je přestal vyrábět, přestali ti bohové existovat. Pomatuji si správně váš popis, bylo to tak nějak?


  To bude nějaké kouzlo, když za boha pobožných v jejich knize může moje hlava. :-) 

    Myslím, že jste tu ten kouzelný princip popisoval věrně - když jste si jako pobožní vyráběli vaše bohy, pro vás ti bohové skutečně existovali.


  Kde konkrétně? Důkaz? Citace? 


    Hezký den
    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 10. březen 2021 @ 07:34:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale, netvař se, že nerozumíš, spíš nechceš. V co přísahají američtí politikové? V co věří západní svět? A v co věřili křestané, když zotročoval celý ten jejich feudální a kapitalistický systém lidi?  Kdo vedl nejvíc válek? Kdo vymyslel novodobý otrokářský systém  a miliony černochů skončily v Americe  a další zahynuly během cesty. Kde vznikl fašismus? Největší nacisté prošli křestanskou výchovou  a k čemu je asi vychovala? Belgický král se svými misionáři vyvraždil polovinu Konga  a byl evangelík. Kde byli ti opravdoví křestané? A byli někde u nás po roce 89? Podívej se na dnešní křestanské strany? Je to jen hnus. Křestanství je mrtvé.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. březen 2021 @ 08:19:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   V co přísahají američtí politikové?

    To nevím, Františku.

   V co věří západní svět?

    To taky nevím, Františku. Ani se to podle mne nedá obecně nazvat, navíc se to různě mění. 


   A v co věřili křestané, když zotročoval celý ten jejich feudální a kapitalistický systém lidi?

    A který konkrétně systém, Františku? 

    Ježíšův systém zotročoval lidi?

    Systém apoštola Pavla zotročoval lidi?

    Systém apoštola Petra zotročoval lidi?

    Systém apoštola Jana, Jakuba zotročoval lidi?

    Co konkrétně z křesťanství, z učení Ježíše, Pavla, Jana, Jakuba, co z učení Izaijáše, Jeremiáše či jiných proroků nebo apoštolů zotročovalo lidi?


  Kdo vedl nejvíc válek?

    Čingischán? Alexandr veliký?

    Nevím. 

    Ty víš, do vedl nejvíce válek?  Kdo vymyslel novodobý otrokářský systém  a miliony černochů skončily v Americe  a další zahynuly během cesty.
    

    Novodobý otrokářský systém vymyslel jakýsi Lenin a pokračoval v něm Stalin. S černochy a Amerikou to nesouviselo - v té době už bylo otroctví v Americe dávno zrušené.

    Novodobé otroctví je v Africe mezi černochy stále přítomné, stejně, jako na středním východě.


  Kde vznikl fašismus?

    Myslím, že v Itálii. To byla italská verze národního socialismu, příbuzná socializmu v Německu.


  Největší nacisté prošli křestanskou výchovou  a k čemu je asi vychovala?

    V čem prošli národní socialisté křesťanskou výchovou, Františku?

    Co konkrétně měli národní socialisté z učení Izaijáše, Ezechiela, Ježíše, Pavla nebo Jana?


  Belgický král se svými misionáři vyvraždil polovinu Konga  a byl evangelík. 

    To je možné, Františku, to neznám.


  Kde byli ti opravdoví křestané?  A byli někde u nás po roce 89?

    A co myslíš tím "opravdoví křesťané"?  Podívej se na dnešní křestanské strany?

    Co myslíš tím "křesťanské strany"?

    Máš nějaké strany, které mluví o změně života, o obrácení, pokání, novém životě v Ježíši, o duchovních darech, odpovědnosti za svůj život nebo o dalších věcech, které jsou v křesťanském učení?

    Nebo myslíš "křesťanské" strany, co by chtěli víc brát a rozdávat z cizího a víc sešněrovat lidi zákazy a příkazy?

    Toník


    


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 17. březen 2021 @ 07:44:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vůbec nevíš nic o dějinách. Nemůžeš ve svém náboženském fanatismu připustit pravdu o  zločinech křestanského světa. Jsi ubohý neobjektivní fanatik ovládaný západní ideologií, Jo takové pobožní  pak mohou i  s klidným svědomím shazovat pumy. Tam dole jsou přece komouši  a ty vraždit můžete. Že sami jste byli  a jste příčinou zla, nikdy nechcete pochopit.  Padla by idea vašeho kapitalistického Krista, což není kopie toho opravdového, ale jen ideový kapitalistický   hnus, který vyznáváte a sami jste si ho ze svého svědomí zla vytvořili.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. březen 2021 @ 07:58:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Opět jsi Františku neodpověděl na ani jednu otázku a jen útočíš, nadáváš, pomlouváš a přehazuješ zlo tvého života na druhé.

  Vůbec nevíš nic o dějinách.

    To zase ne. O dějinách vím celkem málo, dějiny mne začaly bavit až někdy ve třiceti, pětatřiceti, ale zase tak málo ne. Celkem podrobně jsem si prošel dějiny křesťanské církve, před tím jsem studoval i dějiny institucionální církve a velkých sekt, které se od ní odštěpily. A znám i dějiny Čech - včera večer jsem si zrovna četl článek o rybnících v Polabí a jejich konci v souvislosti se suchým obdobím.

    Takže už to není dlouho "vůbec nic", co bych nevěděl o dějinách.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 17. březen 2021 @ 08:18:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Máš úplně otázky mimo. Vše je u Tebe v duchu antikomunismu. Ale nejvíce zla na Zemi páchali křestané a vedli nejvíce válek. Ale to Ti nevoní. Ty všechno zlo hodíš na komunisty a Lenina, ale ten Lenin na rozdíl od Tebe byl moudrý člověk. Jako většina moudrých nakonec naletěl. Stalin byl zločinec a stejně tak Hitler, ale zločinci byli i ti, co zakládali USA  a podporovali otroctví, zločinci byli i ti , co vládli v Anglii, Španělsku a jinde. Největší část světa neovládali Rusové ani Číňané, ale Angličané a západní kapitalistické země. A všichni tito zločinci vyznávali křestanskou víru, pod níž schovávali své zločiny. Ty máš mozek vypatlaný zase vaší  pobožnou výchovou zaměřenou proti komunismu. Největší zločinci byli feudálové, kteří zotročovali nevolníky. Pobožné otroctví a víra bohatým pomáhala udržovat lid v bídě  a ve strachu.  Dokud se nezbavíš nánosu nespravedlivého pohledu získaného vymýváním mozku vašimi guru, nebudeš nikdy objektivně hodnotit svět a už vůbec ne reprezentovat a ukazovat lidem na Krista. Je to jen komedie a přetvářka, kterou dělávali všichni  bohatí  a mocní. Kristus dnes většinou nefunguje, je zničen americkým a západním křestanstvím. To jsem poznal brzy po roce 89 a i z toho Amíka, co  s klidem a s hrdostí zabíjel. Ty máš jen ironické otázky, abys se stejnou ironií mohl druhého ponižovat. Typické pro letničářské hnutí.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. březen 2021 @ 08:34:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ještě jsi zapomněl na statkáře a dceru, co měla víc hraček, než ty?

    A to všechno píšeš jen ty sám za sebe, z tvého nitra, Františku. Tvůj svět, který se netýká mého života, ani život křesťanů.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 17. březen 2021 @ 08:44:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pane Bože, pryč od takového náboženského hnusu, který je v Cizinci. Díky Pane Bože za toto poznání  a ochranu od takového duchovního hnusu, pýchy. lži a zla.  Chraň mne od takových  lidí, kteří zneužili Tvoji lásku a milosrdenství. Amen.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. březen 2021 @ 12:10:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, dokážeš zneužít i modlitbu k nadávkám, urážkám, k tomu, abys dál lhaním a pomluvami ukázal co je v tobě, co ty žiješ.

    Opět: Tvoje výlevy ukazují, co je v tobě, co žiješ ty, o čem je tvůj život. Ne můj.

    Na otázky jsi neodpověděl, opět utekl k pomluvám. Tak to vezmeme hezky popořádku

    Psal jsi:  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 17. březen 2021 @ 13:19:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A kdo byli ti feudálové? To byli komunisté? Každý panovník vystupoval jako křestan, vyznával křestanství  a byl pevně spojen s církví. Řídil se učením církve a Bible, když zotročoval nevolníky? Kdo vedl tehdy války? Lidé spjatí s církví  a křestanstvím. A pokud vím, kdo měl otroky v Americe? Měli je bílí, kteří vyznávali Krista a křestanství. A nebyli jen katolického vyznání. A tak bychom mohli pokračovat dál. Ale tohle zapřeš. Proč? Jen  a jen lžeš  a vymlouváš se. V Tobě je prostě Satan a mně je to jasné, kdo jsi. Na čem stál feudalismus? Co vyznával ? Přece se držel Bible a k tomu zneužíval Ježíše, protože si ho upravili tak, aby jim vyhovoval. A dnes je to podobné. Křestanství je  ten nejlepší plášt pro zakrytí špíny.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 07:20:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Františku, nevím jaké feudály myslíš, Pokud máš ve tvém životě nějaké feudály, musíš napsat ty, kdo byli.

    Já ti nebudu nic zapírat, ale budu tě znova vracet k tématu od tvých útoků, lží a pomluv.

    Křesťanství je učení písma, Izaijáš, Ježíš, Pavel, další knihy.

    Nedělej tedy blbého, neodbíhej a napiš jasně, co z křesťanství kritizuješ - co z učení Ježíše je špatně? 

    Nedělej tu blbého, Františku - pokud jsi byl učitel, četl jsi bibli, tak napiš co konkrétně z učení Ježíše je pro tebe problém, když se zlobíš na křesťanství?

    Nedělej tu blbého, Františku a netvař se, že nevíš, že ŘKC a její sekty měly často společného s křesťanstvím nula, že mnoho set let ničili a likvidovali bibli a křesťanské učení, pronásledovali jak křesťany, tak Židy. To byli křesťané? Ti, co kradli lidem bible, pálili je? Ti co vyháněli lidi z jejich domovů? To jsou ti tvoji "křesťané"?

    Nejspíše ano, protože jsou stejní, jako ty - ty tu také útočíš na křesťany, lžeš, pomlouváš, jako to dělala nevěstka a její štěpy celé dějiny.

    Toník

    


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 08:00:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Toníku, tímto jsi o sobě prozradil, že máš ve znalostech dějin opravdu veliké mezery.

  Obecně platí, že pokud kterýkoli křesťan jednal proti lásce k bližnímu (a že takových v dějinách bylo! To přece nikdo nezakrývá!), byl prostě jenom špatným křesťanem.

  Takovému (pokud se alespoň před smrtí pokáním nezměnil) Kristus řekne: "Nikdy jsem vás neznal!"

  (Mt 7,23)
  A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. ‘“


  Po celou dobu ranního středověku nebyla v Evropě žádná jiná křesťanská církev, než jenom ta katolická. Všichni králové i obyčejný lid, všichni zloduši i spravedliví se hlásili k jedné a té samé katolické církvi. A vždycky v této církvi byli nejenom zloduši a ničemové (slovy Písma "draví vlci), ale také řada lidí svatých životem. A tito lidé položili základ prosperitě naší civilizace, vědecko-technickému pokroku. Křesťanství  (sami papežové) založilo první univerzity v Evropě - až potom je následovali i světští vládci (také katolíci) - a slyšel jsi někdy o Clunyjské reformě?

  Tato církev si prošla mentálním vývojem - kdysi se lidé v ní  domnívali, že musí být ochránkyně pravdy i na poli vědy - proto ony zbytečné procesy třeba s Gelileem, či Koperníkem.

  Ale byla to katolická církev, která v Evropě prosadila povinnou školní výuku u dětí, která nám dala celou řadu vynikajících vědců - katolíků. Která všude, kam přišla, stavěla hned vedle kostela školu, chudobince, starobince a nemocnice. V této činnosti zvláště vynikaly kláštery, které se stávaly pro své okolí středisky vzdělanosti i kulturního rozvoje.
  Pán Ježíš nám neslíbil zde na zemi žádnou dokonalou církev bez dravých vlků a bez zločinců - toto opravdu není poznávacím znamením církve. On takovou církev učiní až v nebi.
  Zatím nechává spolu růst plevel i s pšenicí ....

  V každé pozemní církvi jsou lidé dobří i zlí.
  Ať vezmeme velkou církev katolickou, či kteroukoli z těch nejmenších sekt.

  Církev nelze hodnotit podle lidí, kteří se k ní hlásí (a jednají ve skutečnosti třeba jinak), církev lze hodnotit podle toho, co učí a podle ovoce jaké u ní převládá, které lidem přináší.

  Mezi každým ovocem najdeš i shnilé jablko! Ať je strom jakkoli zdravý. Nemůžeš hodnotit strom jen podle shnilých jablek a nevidět převážně ty dobré!
  Byli to Dominikáni, kteří "rozorali Evropu" a naučili rolníky hospodařit tak, že se vymýtily hladomory.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 08:14:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko, tento tvůj komentář je pěkně hnusný. 
  Často zde motáš hrušky s jablkama. 
  Ale tohle je mixování zdravého a shnilého. 
  Shnilým obhajuješ zdravé, a zdravé shnilým. 
  Zkazíš tak úplně všechno, a výsledek je nepoživatelný hnuso blivajz. 

  Propaguješ zde spásu za něco, tvrdíš, že máš 1% zásluh na tvénspáse. Zarputile odmítáš přijetí spásy ve VIŘE a zcela ZDARMA. Zarputile odmítáš biblický fakt, že žádným skutkem si spásu nelze zasloužit. 
  Toto dělají špatní křesťané. 
  A co jsi nahoře napsal? Co takovým řekne Kristus? 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. březen 2021 @ 08:18:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, tímto jsi o sobě prozradil, že máš ve znalostech dějin opravdu veliké mezery.

    A to píšeš jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando.

  Obecně platí, že pokud kterýkoli křesťan jednal proti lásce k bližnímu (a že takových v dějinách bylo! To přece nikdo nezakrývá!), byl prostě jenom špatným křesťanem.

    Obecně platí, že když někdo pronásledoval, mučil a vraždil křesťany nebo židy, ničil jejich literaturu, kradl bible, tak jednoduše nebyl křesťanem.


  Takovému (pokud se alespoň před smrtí pokáním nezměnil) Kristus řekne: "Nikdy jsem vás neznal!"

    Přesně tak - když nebyl křesťanem, je to jen logické.

  Po celou dobu ranního středověku nebyla v Evropě žádná jiná křesťanská církev, než jenom ta katolická. 

    A proto píšeš o mezerách ve znalostech dějin, viď, Stando.

    Toník
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 19. březen 2021 @ 07:59:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Po celou dobu ranního středověku nebyla v Evropě žádná jiná křesťanská církev, než jenom ta katolická. 
   A proto píšeš o mezerách ve znalostech dějin, viď, Stando.
  "...


  A proč nás tedy hned nepoučíš?


  ..."
  Obecně platí, že pokud kterýkoli křesťan jednal proti lásce k bližnímu (a že takových v dějinách bylo! To přece nikdo nezakrývá!), byl prostě jenom špatným křesťanem.

    Obecně platí, že když někdo pronásledoval, mučil a vraždil křesťany nebo židy, ničil jejich literaturu, kradl bible, tak jednoduše nebyl křesťanem.
  "...


  Křesťanem se člověk stává ve křtu  - společným ponoření s Kristem do jeho smrti a vzkříšení je člověk Bohem znovuzrozen do Božího dítěte - křesťana. Je to nesmazatelné znamení, že člověk je vlastnictvím Božím. A to už napořád - i když se z něj později stane třeba zarputilý hříšník, který se vůbec nechová jako křesťan a životem hřeší.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 07:56:26 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A proč nás tedy hned nepoučíš?

    A co by tě zajímalo, Stando?


  Křesťanem se člověk stává ve křtu  - společným ponoření s Kristem do jeho smrti a vzkříšení je člověk Bohem znovuzrozen do Božího dítěte - křesťana. Je to nesmazatelné znamení, že člověk je vlastnictvím Božím. A to už napořád - i když se z něj později stane třeba zarputilý hříšník, který se vůbec nechová jako křesťan a životem hřeší.

    Píšeš tvou víru, Stando, o něčem, s čím nemáš osobní zkušenost - tedy kromě toho zarputilého hříšníka, to bych ti věřil.

    Můžu ti napsat k tématu křesťanské učení.

    Jednou  napsal Apoštol [obohu.cz]: Pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘, a ‚ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno‘.

    A to je pravda.

    A Ježíš jednou řekne lidem, co se k němu budou snažit hlásit [obohu.cz]: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.

    A to nebude Ježíš lhát, to bude říkat pravdu.  Věří - li člověk špatně, věří - li takovým věcem, které se udály jenom v jeho hlavě a jsou v příkrém rozporu se zkušeností života, jedná se o víru pouze virtuální, neskutečnou - kdy přání se stalo u člověka otcem myšlenky.
  Žije - li pak člověk touto myšlenkou dalších třicet roků, je pochopitelné, že nemá chuť o tom už ani přemýšlet - to aby nepřišel na to, že se celých třicet let v něčem třeba mýlil. Přiznat si cosi takového vyžaduje totiž opravdu nesmírnou dávku odvahy a duchovní síly.

    A to jsi psal jen a jen sám za sebe a psal jsi to dobře. 

    Teď aby ses podle toho včas zařídil. 

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 08:44:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Věří - li člověk špatně, věří - li takovým věcem, které se udály jenom v jeho hlavě a jsou v příkrém rozporu se zkušeností života, jedná se o víru pouze virtuální, neskutečnou - kdy přání se stalo u člověka otcem myšlenky.
  Žije - li pak člověk touto myšlenkou dalších třicet roků, je pochopitelné, že nemá chuť o tom už ani přemýšlet - to aby nepřišel na to, že se celých třicet let v něčem třeba mýlil. Přiznat si cosi takového vyžaduje totiž opravdu nesmírnou dávku odvahy a duchovní síly.

    A to jsi psal jen a jen sám za sebe a psal jsi to dobře.
  "...


  Psal jsem to sám ze sebe - ale psal jsem to o Tobě!  Právě takto tě vidím.

  A tvým chováním, tvými reakcemi, kdy tě upozorňuji na omyly ve  tvé víře, mě v tomto názoru na tebe bohužel jenom utvrzuješ. Nejsi vůbec ani schopen vidět rozpory mezi tvojí vírou a mezi učením Krista a apoštolů.  ..."Píšeš tvou víru, Stando, o něčem, s čím nemáš osobní zkušenost ... "...

  Já přece tuto zkušenost života mám, byl jsem pokřtěn už jako malý. Vždycky jsem byl křesťanem ( i když jsem v životě také chyboval - a stále občas i chybuji) -  naopak s životem nekřesťana nemám osobní zkušenost.
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 09:05:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Psal jsem to sám ze sebe - ale psal jsem to o Tobě!  Právě takto tě vidím.

    Vím, že jsi to psal sám za sebe a že ses s tím svěřoval mně. Chápu tvou situaci, rozumím, v čem žiješ a chápu, že to nemáš jednoduché. A určitě ti přeju, abys získal duchovní sílu dostat se z toho, co ty sám za sebe popisuješ.

  A tvým chováním, tvými reakcemi, kdy tě upozorňuji na omyly ve  tvé víře, mě v tomto názoru na tebe bohužel jenom utvrzuješ

    Zatím jsi mne neupozornil na to, co je pro tebe ten omyl v tom, když věřím Bohu?

    Ani jsi mne neupozornil na to, co je pro tebe ten omyl v tom, když věřím lidem okolo sebe.  Nejsi vůbec ani schopen vidět rozpory mezi tvojí vírou a mezi učením Krista a apoštolů.

    No, to nejsem.

    A v čem konkrétně je pro tebe ten rozpor mezi tím, když člověk věří Bohu a učením apoštolů?
    V čem konkrétně je pro tebe ten rozpor mezi tím, když člověk věří lidem a učením apoštolů?

    Co konkrétně máš za problém s vírou Bohu a lidem?


  Já přece tuto zkušenost života mám, byl jsem pokřtěn už jako malý.

    Aha, promiň. To jsem nevěděl, nepsal jsi to tu. 

    Co kdybys tedy místo vymýšlení lží a nesmyslů o druhých pořádně popsal tvou zkušenost se křtem, ať tvou zkušenost známe?

    Jak to probíhalo, když jsi byl pokřtěný?  

    Jakou konkrétní zkušenost se křtem tedy máš?

    Kolik let ti bylo, když jsi byl pokřtěn? Kde tě křtili, někde v bazénu, nebo v řece, někde jinde? 

    Kdy tě pokřtili jako malého, co si z toho pomatuješ? 

    Pomatuješ si tedy, že jsi dělal pokání, aby ti Bůh ve křtu mohl odpustit hříchy, proto to tolik zdůrazňuješ?
    K tématu bezbožníků, co vraždí a pronásledují křesťany i židy, ničí bible a pronásledují ty, co věří Bohu, už nic nemáš?

    Psal jsi tu:

  Křesťanem se člověk stává ve křtu  - společným ponoření s Kristem do jeho smrti a vzkříšení je člověk Bohem znovuzrozen do Božího dítěte - křesťana. Je to nesmazatelné znamení, že člověk je vlastnictvím Božím. A to už napořád - i když se z něj později stane třeba zarputilý hříšník, který se vůbec nechová jako křesťan a životem hřeší.

    Píšeš tvou víru, Stando, o něčem, s čím nemáš osobní zkušenost - tedy kromě toho zarputilého hříšníka, to bych ti věřil.

    Můžu ti napsat k tématu křesťanské učení.

    Jednou   napsal Apoštol [obohu.cz]: Pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘, a ‚ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno‘.

    A to je pravda.

    A  Ježíš jednou řekne lidem, co se k němu budou snažit hlásit [obohu.cz]: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.

    A to nebude Ježíš lhát, to bude říkat pravdu.

    Toník

    


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 10:36:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  ..."Vím, že jsi to psal sám za sebe a že ses s tím svěřoval mně. Chápu tvou situaci, rozumím, v čem žiješ a chápu, že to nemáš jednoduché...."...


  Fakt ti toto připadá jako tvrzení ve stejném smyslu?  Vždyť toto je příklad dokonalého babylonského zmatení jazyků!
  Typický Toník - převraceč smyslu!
  ..."Aha, promiň. To jsem nevěděl, nepsal jsi to tu."...

  Najednou u tebe velmi krátká paměť - když se ti to zrovna hodí! Psal jsem tu o svém křtu už vícekrát.


  ..."Jak to probíhalo, když jsi byl pokřtěný? "...

  Následoval naprosto jedinečný život Božího dítěte ve vývoji.... Na svůj křest si nepamatuji, na svůj život s Bohem si naopak pamatuji velmi dobře.
  Jestliže píšu o "svojí víře", mám s ní logicky osobní zkušenost.  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. březen 2021 @ 11:03:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Fakt ti toto připadá jako tvrzení ve stejném smyslu?  Vždyť toto je příklad dokonalého babylonského zmatení jazyků!

    A v čem konkrétně je to tvoje zmatení jazyků?

    Nepsal jsi snad sám za sebe, věci z tvého života? 

    Nesdílel ses s tím, co žiješ ty? 

    Nepsal jsi to snad mne? Citoval jsi v článku moje dotazy k mé víře (které jsi pak ignoroval a neodpověděl na ně), tak je zřejmé, že ses s tvou zkušeností z tvého života sdílel i mně.


    Žil jsem v ŘKC mnoho let, bylo by divné, kdybych měl jinou zkušenost, než ty.   Typický Toník - převraceč smyslu!

    A opět osobní útok z tvé strany. 

    Typický Standa. Když mu dojdou "argumenty", začně osobně útočit. Většinou tehdy, když se zeptám na konkrétní zkušenost z jeho života.


  Najednou u tebe velmi krátká paměť - když se ti to zrovna hodí! Psal jsem tu o svém křtu už vícekrát.

    To opravdu nevím a není to moje krátká paměť, pomatuju si, co jsi psal před deseti lety. 

    Komu jsi to psal a kdy? 

    Psal jsi nějaké konkrétní zkušenosti o tom, jak jsi činil pokání před tím, než bylo odpuštění hříchů?

    Jestli jsi psal tvoje zkušenosti ze křtu, tak to mi opravdu uniklo. Můžeš tvé zkušenosti ze křtu zopakovat?
  Na svůj křest si nepamatuji, na svůj život s Bohem si naopak pamatuji velmi dobře.

    Jak se prosímtě stane, že si nepomatuješ na tvůj křest? To byla tak nedůležitá událost ve tvém životě, že jsi zapomněl zkušenost, kterou jsi ve křtu měl?

    Pro mne například křest není nejdůležitější událost v životě, je to jedna z mnoha věcí, které jsem s Bohem zažil. Přesto si pomatuji, jak mne Bůh ke křtu vedl, jak křest probíhal, co se stalo před křtem, při křtu, po křtu, jak se křtem změnil můj život. Zkušenosti jsem tu psal.

    Jak se tobě stane, že si nepomatuješ tvůj křest, tedy něco, s čím máš zkušenost?

    


  Jestliže píšu o "svojí víře", mám s ní logicky osobní zkušenost.

    Chápu, že máš zkušenost s tvou vírou. Píšeš o věcech, které jsi osobně nezažil, takže popisuješ jen tvou víru. V tomto se dost lišíme - já u tématu křtu nepopisuji svou víru, ani to není potřeba. Se křtem mám osobní zkušenost, nepotřebuji ohledně křtu něco věřit.

    Jestli máš ty zkušenost i se křtem, tak prosím pro nás ještě jednou tvou zkušenost se křtem popiš.

    Toník  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 21. březen 2021 @ 18:11:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já jsem psal věci v určitém konkrétním smyslu přímo a pravdivě ze svého života. Ty jsi se je snažil (a to docela nehorázně)  překroutit do úplných nesmyslů.


  ..."Jak se prosímtě stane, že si nepomatuješ na tvůj křest?"...

  Protože jsem byl příliš malý, abych si to pamatoval. A jako takový jsem nebyl schopen ani  spáchat hřích, ani činit pokání.


  Ale to ty moc dobře víš a přesto pořád tady opakuješ ty debilní otázky.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 21. březen 2021 @ 19:34:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak ty si to nepamatuješ? 
  Hmm. 

  Debilní otázky? 
  Hmm. 

  Oko, tak ty zde z pozice mentora popisuješ křest, odpuštění při křtu, a pak z tebe vyleze, že si ty sám na to nepamatuješ, že jsi byl malý, a proto jsi nebyl schopný hřešit ani se kát. 
  A stejně tak Oko jsi tehdy nebyl ani schopný přijmout Krista! 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 22. březen 2021 @ 07:39:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Klidně tady mohu popisovat třeba i Kristovo umučení - a dosti podrobně - i když si na to také sám pamatovat nemohu.

  Obecně se této schopnosti totiž říká  VZDĚLÁNÍ  VE  VÍŘE.


  Já byl ve křtu Kristem obdarován - tento dar jsem pak ppozději přijímal ( a učil se s darem zacházet) úměrně tomu, jak můj rozum dozrával.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:05:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vzdělanec s citem buldozeru. 
  :-))) 
  Hele ty vzdělanče. 
  Pokud jsi tak vzdělaný, měl bys vědět, že ve víře se nevzdělává, ale dospívá. 
  Vysvětlím ti rozdíl Oko. Vzdělání má mnoho stupňů. Dospělost má jenom jeden stupeň. Je to meta.

  Tak ty klidně a podrobně můžeš popisovat umučení Krista? Tak to je velmi necitelné, viz buldozer. Vyjadřuješ se v souvislosti s Pánem jako nějaký sadista. 

  Takhle se Oko někdo kdo má vzdělání alespoň druhého stupně nevyjadřuje. V jiných komentářích máš problémy s přijetím logického postulátu, kterému srdnatě vzdoruješ. 
  Víš vůbec o čem píšu?      ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 22. březen 2021 @ 13:53:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A Ty umíš o něčem psát? Napsal jsi někdy něco o Pánu Ježíši a jeho oběti? Jsi akorát ideologický zaujatý vůči všemu levicovému a to je pro Tebe komunismus. Patříš k těm  bezcharakterním lidem, co klidně vraždili dělníky a chudé, vedli války, rabovali a sloužili bohatým pánům, a pak se tváři svatě. A Ty chceš poučovat? Koho? Co jsi se naučil od Pána Ježíše?? Jsi zlý člověk, který svůj hříšný svět zakrývá pod plášt víry, ale jaké víry??? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 22. březen 2021 @ 06:24:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já jsem psal věci v určitém konkrétním smyslu přímo a pravdivě ze svého života. 


  Věří - li člověk špatně, věří - li takovým věcem, které se udály jenom v jeho hlavě a jsou v příkrém rozporu se zkušeností života, jedná se o víru pouze virtuální, neskutečnou - kdy přání se stalo u člověka otcem myšlenky.
  Žije - li pak člověk touto myšlenkou dalších třicet roků, je pochopitelné, že nemá chuť o tom už ani přemýšlet - to aby nepřišel na to, že se celých třicet let v něčem třeba mýlil. Přiznat si cosi takového vyžaduje totiž opravdu nesmírnou dávku odvahy a duchovní síly.

    A to jsi psal dobře, pravdivě, dal jsem ti za pravdu, že to tak je a že tvou situaci chápu. Souhlasil jsem s tebou. A psal jsem ti, že mám z ŘKC stejnou zkušenost, jako jsi ty z tvého života napsal.


  Ty jsi se je snažil (a to docela nehorázně)  překroutit do úplných nesmyslů.

    ????

    Prosím tě, co a kde jsem se snažil z tvého života překroutit do úplných nesmyslů?


    Hlavně proto, Stando, že jsi nikdy neposlechl slovo apoštola, slovo evangelia, učení křesťanské církve a nedal se pokřtít.

    K tématu křtu tu píšeš tvou víru. Píšeš Stando, o něčem, co si nepomatuješ - tedy kromě toho zarputilého hříšníka, to bych ti věřil, to nejspíš bude tvoje zkušenost. 

    Já tu k tématu křtu nepíšu svou víru, ani svou víru psát nepotřebuji - mohu napsat osobní zkušenost, protože se křtem m


  A jako takový jsem nebyl schopen ani  spáchat hřích, ani činit pokání.

    Takže ve tvém životě neplatí že bys nejdřív činil pokání a pak ses dal pokřtít. Máš ve tvém životě odpuštění všech hříchů ve křtu před pokáním. Máš to tedy ve tvém životě časově převrácené proti tomu, jak sis vymyslel, že by to "správně" mělo být.


    V mém životě platí, že jsem činil pokání a  dal jsem se pokřtít. Tak, jak to říkal apoštol Petr [obohu.cz]:

    "Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého."

    Toník    ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:01:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Věří - li člověk špatně, věří - li takovým věcem, které se udály jenom v jeho hlavě a jsou v příkrém rozporu se zkušeností života, jedná se o víru pouze virtuální, neskutečnou - kdy přání se stalo u člověka otcem myšlenky.
  Žije - li pak člověk touto myšlenkou dalších třicet roků, je pochopitelné, že nemá chuť o tom už ani přemýšlet - to aby nepřišel na to, že se celých třicet let v něčem třeba mýlil. Přiznat si cosi takového vyžaduje totiž opravdu nesmírnou dávku odvahy a duchovní síly.
  "...


  Budiž tedy znovu řečeno jasně, že tahle má slova byla určena přímo tobě - aby jsi se "chytil za nos".

  Protože ty o své víře nepřemýšlíš! Tvůj život víry je jedna veliká pobožná fráze - tragická karikatura víry - mohu - li tak činit závěry z obsahu tvých častých komentářů.

  Ve své náboženské pýše si odmítáš  připustit, že Ježíš učí, že bez pokání není žádného odpuštění hříchů (nikoli naopak, jak zde prezentuješ ty - že totiž až Boží odpuštění tě dovedlo k pokání!).  ..."Já tu k tématu křtu nepíšu svou víru, ani svou víru psát nepotřebuji - mohu napsat osobní zkušenost,..."...

  Ale v tom ti já přece věřím, že mluvíš ze svého přesvědčení - tvoje zkušenost je však subjektivní záležitostí - vnímání reality bylo už tehdy pokřiveno falešným učením.
  ..."Takže ve tvém životě neplatí že bys nejdřív činil pokání a pak ses dal pokřtít."...


  V mém životě platí, že pokání jsem činil vždycky  až po spáchání hříchů - nikoli naopak.


  1.)  Člověk, který ve křtu nemá vlastní osobní hříchy - v tom případě netřeba je odpouštět.

  2.)  Člověk, který má hříchy a přistupuje ke křtu po tom, co z nich učinil pokání - tehdy Bůh jistě jeho hříchy ve křtu smyje. (Sk 2,38;  Sk 22,16;).
  V obou případech však platí, že ve křtu Bůh pro zásluhy Krista zboří všechny překážky, které stojí mezi člověkem a Bohem - tedy jak hříchy osobní (pokud jsou), tak i hřích dědičný - kterým takto nazýváme stav zděděného vyhnanství z ráje po Adamovi.

  Ve křtu člověk získává nové postavení dědice nebeského království, získává křestní nevinnost, jako Bohem přijaté dítě získává skrze Krista přímý přístup k Otci. Jsme Boží děti - už navždycky!  ..."
  V mém životě platí, že jsem činil pokání a  dal jsem se pokřtít. Tak, jak to říkal apoštol Petr [obohu.cz] [obohu.cz]:

    "Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého."
  "...


  Ve tvém životě naopak platí ta první varianta - byl jsi pokřtěn ještě v době, kdy jsi dosud žádné osobní hříchy neměl.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 22. březen 2021 @ 08:16:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zvláštní. 
  Ty chceš popisovat něčí víru, a přitom ti ta tvoje "víra" nedává jistotu spásy, ve vlastní selhání věříš víc, než ve spásnou sílu Krista, a proto možnost spásy odsunuješ na okamžik smrti. 
  Když zde někdo ve víře vyzná, že má v Kristu jistotu spásy, tak proti němu ihned vedeš odboj, jenom proto, že ty tu jistotu nemáš, ani jsi ji nikdy neměl, nikdy jsi na ní svou záslužností nedosáhl. 
  Takže když ne ty, tak nikdo. 
  Oko, ty zde nesvědčíš o tvé víře. Ty zde prezentuješ tvůj vzdor, a to, čeho jsi nikdy nedosáhl. 
  A přitom je to tak snadné. Nesnaž si spásu zasluhovat, a prostě a jednoduše ji příjmi ve VÍŘE a  milosti Krista. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 22. březen 2021 @ 09:16:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A která víra dává spásu? Tu dává Bůh  a záleží na Jeho milosti. A když člověk dosáhne  přesvědčení, že už je spasený, tak se chová jako ten, co už je za vodou  a má permanentku do nebe?  Takové pyšné lidi znám  z praxe. Myslí, si že už nehřeší, a bohužel chovají se někdy hůř než nevěřící. Ponižuji druhé jako Ty. Koho chceš poučovat?????!!!!


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 07:41:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Budiž tedy znovu řečeno jasně, že tahle má slova byla určena přímo tobě - aby jsi se "chytil za nos".

    Já tě chápu, Stando, že jsi přímo a pravdivě popisoval tvůj život a sdílel ses tím se mnou. Vždyť jsme k tématu vedli diskuzi!

    A napsal jsem ti, že mám stejnou zkušenost jako ty. 

    Jen už jsem se dávno chytil za nos a dávno opustil věci, které jsou v přímém rozporu se zkušeností života. Nežil jsem tak jako ty v nějakém nesmysly třicet let, jak to popisuješ z tvého života.
  Protože ty o své víře nepřemýšlíš! Tvůj život víry je jedna veliká pobožná fráze - tragická karikatura víry - mohu - li tak činit závěry z obsahu tvých častých komentářů.

    A to píšeš jen sám za sebe, z tvého života, viď. Jen to píšeš ve druhé osobě, jak máte ve zvyku.

    A vyhovuje ti to takto, když o své víře nepřemýšlíš?  Ve své náboženské pýše si odmítáš  připustit, že Ježíš učí, že bez pokání není žádného odpuštění hříchů (nikoli naopak, jak zde prezentuješ ty - že totiž až Boží odpuštění tě dovedlo k pokání!).

    A to píšeš jen sám za sebe, z tvého života.

    A proč si to odmítáš připustit? Když sis vymyslel takového "ježíše" a taková učení, proč tvoje "ježíše" nekonfrontuješ se svým životem? 

    Rozumíš tedy tomu, že když máš nějakého boha, co ti ve křtu odpustil všechny hříchy, ale ty jsi před tím odpuštěním všech hříchů nečinil pokání, tak že je někde v "logice" tvých výmyslů chyba?


  Ale v tom ti já přece věřím, že mluvíš ze svého přesvědčení - tvoje zkušenost je však subjektivní záležitostí - vnímání reality bylo už tehdy pokřiveno falešným učením.

    A to píšeš jen sám za sebe, z tvého života, jen ve druhé osobě, jak to máš ve zvyku. Nemáte to jednoduché, ve vašem stavu.  Ve křtu člověk získává nové postavení dědice nebeského království, získává křestní nevinnost, jako Bohem přijaté dítě získává skrze Krista přímý přístup k Otci. Jsme Boží děti - už navždycky!


    Tvou situaci chápu. Proto píšeš o frázích, o nepřemýšlení... Proto jsi napsal:

    A to je logické. Určitě ti tu dávku odvahy a duchovní síly na vyřešení tvého problému moc přeju.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 08:38:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Toníku, já nemám ve zvyku psát  ve druhé osobě. Když píšu o sobě, píšu v první osobě - když píšu o tobě, píšu ve druhé osobě.

  Že se ti to tobě v hlavě převrací nějak jinak, za to já opravdu nemohu.


  Když jsem napsal tvůj výrok, že: "Boží odpuštění tě údajně (podle tebe) prý dovedlo k pokání" - psal jsem jenom o tobě a hned jsem k tomu dodal, že takto řečené je to nepravdivá  hloupost.
  Že Ježíš nic takového neučil.
  ..."Když sis vymyslel takového "ježíše" a taková učení..."...

  Ježíš učí opak, než tvrdíš ty (co jsi prý zažil): Nebudete - li činit pokání, všichni podobně zahynete! (L 13,3).  A o logice mi tu, prosím, ani nepiš! S tou jsi ty sám velice na štíru.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 23. březen 2021 @ 08:49:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko.
  Toníku, já nemám ve zvyku psát  ve druhé osobě. Když píšu o sobě, píšu v první osobě - když píšu o tobě, píšu ve druhé osobě.

  :-))))) 

  Mlho, ale o tom zde již dobrou čtvrhodinu hovoříme. 

  :-))))))) 
  Tak teď si mne fakt pobavil Oko. 
  :-)))) 
  A přesně vo tom to je. 
  Že když píšeš o někom, píšeš ve druhé osobě. V případě vaší diskuse jsi tou druhou osobou většinou ty. 
  :-)))) 
  Že to stále nechápeš? 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 23. březen 2021 @ 08:57:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Myslivec nikdy nepíše pravdu, protože neví, co je pravda.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 16:56:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Myslivec je obyčejným trollem.

  Zvráceně se baví na téma víry - sám odpadlík.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 23. březen 2021 @ 20:16:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko, to  ty reaguješ na nenávistný troling Franty. 
  Jako obvykle tě přitahují nenávistné výlevy, a po tvých patologických projekcích do druhé osoby, je to tvá druhá největší neřest. Triviálně řečeno, rád vyješ s vlky,  aneb nepřítel tvého nepřítele je tvůj přítel. 
  A nyní ti dám křesťanskou lekci Oko, jelikož jsem křesťan, tak nehodlám dále Frantu provokovat, abych ho nemotiboval k dalším hříchům, odpouštím mu jeho nenávistné lži i vulgarity. A co děláš ty Oko, "křesťane"? Vyješ spolu s jeho nenávistným a lživým výrokem. 
  Tak já jsem odpadlík Oko? Nejsem. Ale tebe evidentně přitahuje lež a nenávist. 
  Tak já jsem odpadlík Oko? To je závažné tvrzení. Co tak nějaký důkaz, argument k mému údajnému odpadlictví, co?  Byl by? 
  Anebo jako obvykle zůstane u tvého lživého tvrzení bez důkazu? 
  Oko, mnohokrát jsem zde konfrotoval boží slovo s jiným evangeliem, které zde hlásáš. 
  Marně. 
  Kážeš zde jiné evangelium, jinou etiketu, a nyní nově i jiné pravidla českého jazyka. 
  Jsi v pořádku? Oko,  nemáš nějaké psychické problémy? Mnohé by to vysvětlovalo. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 07:58:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jsi odpadlíkem z katolické církve a jsi dnes sektář, jako když vyšije! Zvrácený ve svém myšlení i konání.
  Nemající už ani ponětí o podobě skutečné křesťanské víry.

  ..."Co tak nějaký důkaz, argument k mému údajnému odpadlictví, co?  Byl by?"...

  Jak je libo: Úplně pohrdáš např. svátostmi, které Kristus pro údy své církve ustanovil.


  Prorok je ten, kdo oznamuje Boží vůli.
  Je to služba vázaná na konkrétní osobu, nepřenosná na jiného. (Říkám já, Oko).


  ..."
  1) tvrdíš hloupost o prorocích, kterou ty sám nejsi ani po mnoha urgencích Písmem doložit. (Říká Myslivec).
  "...


  Já tedy dokládám:

  (Ez 11. kap.)

  Proto prorokuj proti nim, prorokuj, lidský synu.

  I  padl na mě Duch Hospodinův a on mi řekl: Promluv: Toto praví Hospodin: ........  Oznamuje zde prorok Boží vůli  (jeho rozhodnutí), nebo co konkrétně jiného podle tebe dělá?  ..."a nyní nově i jiné pravidla českého jazyka. "...

  Já ale dokázal, že na smysl oněch vět se lze zeptat otázkou : Jak, jakým způsobem (činit učedníky - pokřtít a vyučit)....., zatímco na věty hlavní se ptát nelze.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 08:44:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Mno. 
  Oko, tak už to z tebe vylejzá. 

  Ponětí o podobě modlářství které nyní ty žiješ mám jako dlouholetou životní zkušenost. 
  Díky Bohu který mne z toho vysvobodil mám nyní zkušenost s Kristem, potažmo křesťanstvím. 
  Proto v diskusi se mnou Oko, jak se říká nemáš karty na hraní. Ale jelikož důvěrně znám zlovolné modlářské myšlenkové pochody, tak tě upozorňuji na to, že já s tebou ani proti tobě nebojuji. To co tě motivuje k boji pro mně, je duch antikri.sta v tobě bojujícího proti pravdě, což se u tebe projevuje i tak, že zcela bezostyšně překrucuješ boží slovo, logický postulát, pravidla etikety, češtiny. 
  Nedělá ti problém ani překrucování učení řk či marimologie k obrazu svému. Na toto všechno je zde spousta důkazů, kdy tě mnoho diskutujícich usvědčilo za užití nezpochybnitelnych důkazů. 

  .."Co tak nějaký důkaz, argument k mému údajnému odpadlictví, co?  Byl by?"...

  Jak je libo: Úplně pohrdáš např. svátostmi, které Kristus pro údy své církve ustanovil.

  Hele Oko, tohle není žádný důkaz o mém odpadlictví. To je pouze TVOJE tvrzení které stojí na tvé zlovolnosti a výmyslech. 
  1) svátostmi nepohrdám. Nemohu pohrdat něčím co je zcela k ničemu, co je nefunkčním lidským výmyslem. 
  2) řk svátosti neustanovil Kristus, jedná se parodické praktiky užívané k tomu aby od Krista odvedli. 
  3) nepiš za mne čím pohrdám! Pokud chceš vědět čím pohrdám tak se zeptej. Pohrdám třeba lháři! 


  Prorok je ten, kdo oznamuje Boží vůli.
  Je to služba vázaná na konkrétní osobu, nepřenosná na jiného. (Říkám já, Oko).

  Ano, Oko. To říkáš ty, pouze ty. Argumentů že tomu tak není jsem ti poskytnul dost. Všechny si je ignoroval. Opakovat ti je nebudu. Pokud chceš tak si je dohledej. 

  V případě tvých větných rozborů jsi se DOKÁZAL neskutečně ztrapnit. 
  Vyčítáš neznalost mateřského jazyka, a TY sám jsi usvědčeny z neznalosti Rosmanem, který je z Polska. Polák tě školí z mateřského jazyka Oko! A co uděláš ty Oko? 
  Klasika, že. 
  Začneš překrucovat pravidla mateřského jazyka pochybnými výklady. To je absurdní ignorantství. Co myslíš? Nedalo by se to jednoduše vyjádřit jako blbství?   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 19:07:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Prorok je ten, kdo oznamuje Boží vůli.
  Je to služba vázaná na konkrétní osobu, nepřenosná na jiného. (Říkám já, Oko).

  Ano, Oko. To říkáš ty, pouze ty.
   


  "...

  Řekl bych, že to samé říká i prorok Ezechiel:
  Dokládám:


  (Ez 11. kap.)


  Proto prorokuj proti nim, prorokuj, lidský synu.

  I  padl na mě Duch Hospodinův a on mi řekl: Promluv: Toto praví Hospodin: Tak jste promluvili vy, dome izraelský, a já vím, co vám přišlo na mysl.  6Rozmnožili jste v tomto městě počet pobitých, naplnili jste pobitými jeho ulice. 7Proto praví Panovník Hospodin toto: Vaši pobití, které jste nechali ležet uprostřed něho, jsou tím masem a ono je tím hrncem, ale vás jsem vyvedl z jeho středu. 8Meče jste se báli a meč na vás přivedu, je výrok Panovníka Hospodina. 9Vyvedu vás z jeho středu, vydám vás do ruky cizinců a vykonám nad vámi soudy. 10Padnete mečem na izraelské hranici. Budu vás soudit a poznáte, že já jsem Hospodin. 11Ono se vám nestane hrncem ani vy se nestanete uprostřed něho masem. Budu vás soudit na izraelské hranici. 12I poznáte, že já jsem Hospodin, podle jehož ustanovení jste nežili a jehož nařízení jste nekonali, ale jednali jste podle nařízení národů, které jsou okolo vás.....


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 20:26:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Myslivec: 21.3.2021 12.40hodin

  Oko, a říká Ezechiel i toto?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 20:30:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Je to služba vázaná na konkrétní osobu, nepřenosná na jiného.
   (Říkám já, Oko).


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 08:06:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Kde to říká Ezechiel?
  KDE? to KDO? říká KDOKOLIV? kromě tebe?"...
  Výraz čirého zoufalství!

  Když se prorok Jonáš vzepřel Boží vůli a nechtěl jít do Ninive - poslal tam snad za něho Bůh někoho jiného? Ochotnějšího?
   Nebo trval na Jonášově poslání proroka a nakonec tam Jonáše stejně dovedl?


  A co to píše Jeremiáš o svém poslání proroka?

  Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Přemáhal jsi mě a zdolal. Celý den jsem na posměch, všichni se mi posmívají. Protože pokaždé, když promluvím, křičím a vyhlašuji: Násilí a zkáza.
  Ano, Hospodinovo slovo se mi stalo zdrojem potupy a pošklebků po celý den. 
  Řekl jsem si: Už ho nebudu připomínat, ani mluvit v jeho jménu, ale jeho slovo se stalo v mém srdci jakoby planoucím ohněm zadržovaným v mých kostech. Namáhal jsem se ho v sobě zadržet, ale nedokážu to....


  Takto vypadá služba proroka - a tato služba  je nepřenosná na jinou osobu.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:10:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Copak? Dostal jsi snad záchvat epilepsie?


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:31:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    To už urážíš i sám sebe, Stando? 

    Tak daleko ses dostal při tvé vzpouře?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 07:03:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, docela mě těší, že dokážeš postřehnout nelogičnosti alespoň u jiných (z nepozornosti je komentář pod mým příspěvkem), když už ne nelogičnosti u sebe -


  Jak jsi řekl - nejdříve ti Bůh odpustil hříchy - potom jsi ty činil pokání - a nevidíš v tom žádný nelogický rozpor s Kristovým učením.
  Kristus totiž vyzýval hříšníky k pokání, aby jim mohly být jejich hříchy odpuštěny.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. březen 2021 @ 10:50:26 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jak jsi řekl - nejdříve ti Bůh odpustil hříchy - potom jsi ty činil pokání - a nevidíš v tom žádný nelogický rozpor s Kristovým učením.

    Samozřejmě, Stando. 

    Tobě se nikdy nestalo, že by ti Bůh odpustil hříchy a potom jsi činil pokání?

    Co třeba při zpovědi - nestalo se ti, že by ti kněz uložil pokání a ty bys ho činil, až po rozhřešení?

    Toník

    


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 10:54:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Kněz mi neukládá  žádné  "pokání" (to už jsem nutně musel učinit před vyznáním hříchů - jinak bych se zpovídal svatokrádežně, neplatně!

  - ale ukládá mi po vykonané zpovědi skutek lásky nebo zbožnosti - "za pokání" - u vědomí, že tento nový stav  obrácení v životě, který začal mým pokáním už před mým vyznáním hříchů ve zpovědi - takže tento nový stav pokání ve vztahu k Bohu trvá i nadále. Není jen chvilkovou záležitostí, ale změnou celkového směřování v životě.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 07:54:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Kněz mi neukládá  žádné  "pokání" (to už jsem nutně musel učinit před vyznáním hříchů - jinak bych se zpovídal svatokrádežně, neplatně!


    Aha. To máte ponovu nějak jinak?


    Proč to máte jinak, než jak je to popsané třeba na stránkách liturgie.cz [www.liturgie.cz] (arcibiskuprství pražské) a jak jsme to měli kdysi my?


  Vyznání hříchů a uložení pokání 

  Potom kajícník vyznává své hříchy. Kde je to zvykem, může začít všeobecným vyznáním (např. "Vyznávám se..."). Kněz mu pomůže, je-li třeba, k vykonání úplné zpovědi, dá mu vhodné rady a povzbudí ho, aby litoval svých hříchů. Připomene mu, že ve svátosti pokání dostává křesťan vždy znovu účast na velikonočním mystériu Kristovy smrti a vzkříšení. A uloží mu pokání, které kajícník přijme na odčinění hříchů a k polepšení života. Kněz ať se snaží přizpůsobit se ve všem kajícníkovi, a to jak ve způsobu vyjadřování, tak i při udělování rad.


    Tohle už vy teda nemáte? 

    Nebo jste nějaká sekta, která ani uvnitř ŘKC nedodržuje ani to, co je v ŘKC běžná zvyklost a co zná z ŘKC snad každý, kdo byl alespoň jednou u zpovědi a absolvoval přípravu na zpověď?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 29. březen 2021 @ 15:44:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Ve smyslu mu uloží skutek lásky či zbožnosti, kterým začíná svůj nový očištěný život s Bohem v praxi.

  Nejedná se už o kání se ze hříšného života po zpytování svědomí, o pokání ze hříchů (které už jsou odpuštěny)  - jedná se už po odpuštění hříchů o nápravu dalšího života.

  Chce to zapřemýšlet o skutečné náplni toho slova a nepapouškovat tu bez rozumu jen abys dokázal tu svoji "pravdu".


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 18:18:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Chce to zapřemýšlet o skutečné náplni toho slova a nepapouškovat tu bez rozumu jen abys dokázal tu svoji "pravdu".

    A to píšeš jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando. 

    A to máš pravdu. Moc ti to přeju. Právě proto se tě ptám, aby ses nad tvými nápady zamyslel a zkusil napsat, jestli jsi někdy činil pokání potom, co ti Bůh odpustil hříchy, nebo jestli není možné činit pokání po odpuštění hříchů.

    To ti vadilo, ne? Že jsem činil pokání po tom, co mi Bůh odpustil a já odpuštění přijal. S tím jsi měl problém.
  Ve smyslu mu uloží skutek lásky či zbožnosti, kterým začíná svůj nový očištěný život s Bohem v praxi.

    A ten uložený skutek, o kterém se všude v ŘKC říká, že je to uložené pokání, tak ten skutek je pro tebe pokání, nebo to není pro tebe pokání?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 31. březen 2021 @ 18:31:03 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Nikoli. Vadí mi tvoje bezmyšlenkovité naučené fráze. Hloupé fráze typu: "Já odpuštění přijal".

  Vadilo mi, že jsi tvrdil, že pokání jsi nečinil před odpuštěním hříchů, ale až po odpuštění hříchů.  Já na to, že:  "Bez učiněného pokání ze hříchů nemůže být vůbec žádného odpuštění hříchů".


  Už si to jednou zapiš za uši.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. březen 2021 @ 21:48:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nikoli. Vadí mi tvoje bezmyšlenkovité naučené fráze. Hloupé fráze typu: "Já odpuštění přijal".


    A co konkrétně z toho, co píšu, jsou pro tebe ty "bezmyšlenkovité naučené fráze"?

    Když někdo přijme odpuštění, tak je to pro tebe hloupá fráze?

    Je dobře, že tak otevřeně a upřímně zjevuješ tvůj stav, vážím si toho.


  Vadilo mi, že jsi tvrdil, že pokání jsi nečinil před odpuštěním hříchů, ale až po odpuštění hříchů.

    A proč ti to vadilo?


  Já na to, že:  "Bez učiněného pokání ze hříchů nemůže být vůbec žádného odpuštění hříchů".
  Už si to jednou zapiš za uši.

    Stando, tvoje hloupé nápady z tvého světa si určitě za uši zapisovat nebudu. Chápu, že to tak máš, je to tvůj svět, žij si ho. Ale nepočítej s tím, že tvůj svět bude žít někdo jiný  - to nebude, je tvůj.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 12:45:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, já nemám ve zvyku psát  ve druhé osobě. 

    Aha.

    A kdo to tedy popisuje sám za sebe upřímně věci ve druhé osobě v příspěvcích "vložil oko"? To je nějaký duch, co ho ovládáš, jak jsi o tom psal? Nebo kdy píše všechny ty nesmysly ve druhé osobě v příspěvcích nadepsaných "vložil oko", když to nemáš ve zvyku ty?


  Když píšu o sobě, píšu v první osobě - když píšu o tobě, píšu ve druhé osobě.

    O mně jsi tu ve druhé osobě nepsal co pomatuju. A že pomatuju hodně. Snad někdy, výjimečně, tak před třemi měsíci, jsi o mne něco napsal?

    Jinak píšeš jen o sobě, zjevuješ tvůj stav a postoje, a to i ve druhé osobě.


  Že se ti to tobě v hlavě převrací nějak jinak, za to já opravdu nemohu.

    Neboj, Stando. Mně se to nepřevrací nijak. 

    Vím, že když píšeš o herezích a zatemnění rozumu, píšeš jen sám za sebe, když další tobě podobný píše o závisti, nenávisti, nesnášenlivosti, píše jen a jen sám za sebe, když další píše o vyrábění bohů v hlavě, píše jen sám za sebe, když další píše o vraždách a vraždění a vidí je všude, píše jen sám za sebe.... Je jedno, v jaké osobě píšete. Zjevujete vás a váš stav.


  Když jsem napsal tvůj výrok, že: "Boží odpuštění tě údajně (podle tebe) prý dovedlo k pokání" - psal jsem jenom o tobě a hned jsem k tomu dodal, že takto řečené je to nepravdivá  hloupost.

    Ne, Stando - to jsi opravdu nepsal o mně

    To jsi také psal o tobě a zjevoval tvůj stav. 

    Pro tebe je to "údajně", ne pro mne.

    Pro tebe je to "hloupost", pro mne ne.

    Stále tu zjevuješ tvůj stav, když je pro tebe "nepravdivá hloupost" to, že mne Boží milost, Boží odpuštění a Boží výchova dovedly k pokání.


  Ježíš učí opak, než tvrdíš ty

    Jaký "ježíš" učí opak a co já tvrdím? Co sis to zase vymyslel?

    
  A o logice mi tu, prosím, ani nepiš! S tou jsi ty sám velice na štíru.


    A to opět píšeš jn ty sám za sebe, z tvého života, viď.


    K tématu diskuze a k tomu, co jsi sám nahodil, a co tě trápí, už nic nemáš? Odpovíš na dotazy ke tvým problémům, co jsi tu popisoval?

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 16:54:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Jaký má smysl se bavit s tak  "zabejčeným"  člověkem, který relevantní logické argumenty - na chyby v jeho víře, jak je taky prezentuje -  není schopen ani posoudit, a snad ani pochopit, natož chtít po něm nějakou sebereflexi?


  Vždyť ty už mimo těch svých zaběhnutých naučených frází o "víře" (co tu kopíruješ pořád dokola) už snad ani nedovedeš vyplodit kloudnou vlastní myšlenku podloženou rozumem!  ..."
  Ježíš učí opak, než tvrdíš ty

    Jaký "ježíš" učí opak a co já tvrdím? Co sis to zase vymyslel?
  "...


  Ježíš Kristus učí opak, než ty; "Nebudete - li činit pokání, všichni podobně zahynete! "


  Ty říkáš:

  1.) Přijal jsem Boží odpuštění
  2.)  - a potom jsem učinil pokání.

  Tedy časově to ty máš, ve srovnání s tím, co říká Ježíš, úplně převrácené. - úplně naopak.
  (To je pro tebe tak nemožné toto pochopit?).

  Bůh neodpouští hříchy nikomu, kdo pokání ještě neučinil.

  Ale je to tu s tebou už opravdu,  jako mluvit do duba!


  Moc dobře víš, že toto je tvoje naprosto zmatená konstrukce. která plete všechno dohromady.  Alespoň tolik by sis mohl pamatovat ze své katolické minulosti. Jsi docela trapný!

  Vysvětlím podrobně:

  V zásadě jsou jen dva druhy křtěnců:

  1.)  Ti, kteří osobní hříchy nemají a tedy nepotřebují z nich před křtem činit pokání.

  2.)  Ti, kteří osobní hříchy mají a musí z nich nutně už před křtem učinit pokání.


  Však úplně všem křtěncům bez výjimky je ve křtu odpuštěn "dědičný hřích" -

  Ve křtu je totiž Bohem změněn dědičný úděl člověka - potomka vyhnanců z ráje na úděl Božího dítěte, které má svou vlast v nebi a ve křtu se stává dědicem věčného života.
  To všechno z pouhé Boží dobroty - pro zásluhy Krista.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 17:27:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaký má smysl se bavit s tak  "zabejčeným"  člověkem, který relevantní logické argumenty - na chyby v jeho víře, jak je taky prezentuje -  není schopen ani posoudit, a snad ani pochopit, natož chtít po něm nějakou sebereflexi?

    Dobrá otázka mimo téma článku i diskuze, Stando. Ale jsem rád, že ses na to zeptal.

    Bavím se s tebou například proto, že dobře ukazuješ, kam až dokáže ŘKC dostat člověka, když v ní mnoho let pobývá. Hezky zjevuješ, co je ŘKC zač. 

    Zase třeba chyby ve tvé víře, jak píšeš o něčem, co si nepomatuješ, dokáží posoudit a pochopit jiní, co nejsou tak zabejčení, jako ty, a tvoje situace jim může pomoci k sebereflexi, aby nedošli tak daleko, jako ty.
  Vždyť ty už mimo těch svých zaběhnutých naučených frází o "víře" (co tu kopíruješ pořád dokola) už snad ani nedovedeš vyplodit kloudnou vlastní myšlenku podloženou rozumem!

    A to píšeš ty jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando. Není to osobní útok na druhé lidi, ale svědectví o tom, co ty žiješ. Tedy mne ani diskuze se tvoje psaní netýká. Ale díky, že se se tvým stavem sdílíš.  Ježíš Kristus učí opak, než ty; "Nebudete - li činit pokání, všichni podobně zahynete! "

    A opět, Stando: 

    Opak čeho?

    To, že jsem učinil pokání je ve tvé Logice" opak Ježíšova výroku "Nebudete - li činit pokání, všichni podobně zahynete!"?

    Nebo kde v tvé "logice" je zase ten tvůj nově vymyšlený opak?

    Určitě žiji něco jiného, než ti s tou věží: Činil jsem v životě pokání, takže podobně nezahynu. Stejně jako mnoho dalších lidí, kteří činili v životě pokání. A můžu ti říci, že Ježíš to slovo říkal právě proto, aby lidi činili opak toho, co zažili ti, co na ně spadla věž, tedy "Nebudete - li činit pokání, všichni podobně zahynete!

    A můžu ti k tomu dát i důkaz, Stando. 

    Ježíš například říkal: "Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání". A jeho učedníci , když vyšli [obohu.cz], vyhlásili, aby lidé činili pokání. To se naučili od Ježíše.

    Je tedy logické, že lidé, kteří se setkají s Ježíšem, činí pokání, na rozdíl od těch, na které spadla věž v Siloe a zabila je.

    Činit pokání je tedy základ křesťanství. A určitě pokud možno před křtem. Po křtu je sice pozdě, ale taky dobře.

    


  Tedy časově to ty máš, ve srovnání s tím, co říká Ježíš, úplně převrácené. - úplně naopak.

    A ve srovnání s čím je to, co jsem s Bohem zažil opak toho, co říká Ježíš? 

    Co konkrétně říká ten tvůj Ježíš na opak? Napíšeš to konečně? 

    A jaký Ježíš říká ten tvůj opak?

    

  Bůh neodpouští hříchy nikomu, kdo pokání ještě neučinil.

    Tak, konečně něco k tématu tvých omylů a problémů s tvými bohy a tvou vírou. Na to narážíš u tvé víry stále znovu.

    Takže když jsi psal "Bůh nám odpustil všechny hříchy ve křtu", tak to jsi popletl, jestli ti dobře rozumím. Statečně tu bojuješ novými nápady tvých bohů proti tomu, co jsi tu léta prosazoval.

    Takže ponovu to máš teď vymyšlené tak, že ti ten bůh neodpustil žádné hříchy ve křtu, protože si před křtem nečinil pokání? 

    Nebo v čem máš teď ten problém s tvými bohy, tvou vírou o něčem, co si nepomatuješ a tvou "logikou"?


  Ale je to tu s tebou už opravdu,  jako mluvit do duba!

    A to píšeš jen a jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando. Není to z tvé strany osobní útok proti druhému. Protože ty přece nemáš ve zvyku psát osobní útoky. Píšeš tedy i v tomto případě o sobě.  Mně se toto tvoje psaní netýká, ale je dobře, že ses se tvým stavem takto svěřil.


  Moc dobře víš, že toto je tvoje naprosto zmatená konstrukce. která plete všechno dohromady.  Alespoň tolik by sis mohl pamatovat ze své katolické minulosti. Jsi docela trapný!

    A to zase píšeš jen a jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando. Není to osobní útok proti druhému. Protože ty přece nemáš ve zvyku psát osobní útoky. Píšeš tedy i v tomto případě o sobě. Mně se toto tvoje psaní netýká, ani tématu diskuze, ale je dobře, že ses se tvým stavem znovu svěřil.  Však úplně všem křtěncům bez výjimky je ve křtu odpuštěn "dědičný hřích" -

  a pár řádek před tím jsi psal:

  Bůh neodpouští hříchy nikomu, kdo pokání ještě neučinil.

    Tak jak to máš tedy teď ponovu vymyšlené s tím tvým bohem, jak píše o něčem, na co si nevzpomínáš: 

    Odpustil ti ten bůh všechny hříchy ve křtu, i když jsi před tím nečinil pokání?

    Choval se ten tvůj bůh podle pravidel, cos mu ve tvé "logice" vymyslel?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. březen 2021 @ 17:41:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Činil jsi ovšem to pokání až po tom, co ti Bůh hříchy prý hříchy už odpustil. Takže to je hereze a nikoli křesťanské učení.  ..."
  Vždyť ty už mimo těch svých zaběhnutých naučených frází o "víře" (co tu kopíruješ pořád dokola) už snad ani nedovedeš vyplodit kloudnou vlastní myšlenku podloženou rozumem!

    A to píšeš ty jen sám za sebe, z tvého života, viď, Stando.
  "...


  Zase stejná fráze od tebe! Jistě já píši za sebe - když však takto mluvím o tobě a k tobě, nemluvím přece o sobě - i když se to takto pořád snažíš převrátit. Je to od tebe dost ubohé.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. březen 2021 @ 19:45:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Činil jsi ovšem to pokání až po tom, co ti Bůh hříchy prý hříchy už odpustil. Takže to je hereze a nikoli křesťanské učení.

    Ty jsi ale ovšem také činil pokání až po tom, co ti Bůh všechny hříchy odpustil - pokud jsi nějaké pokání činil, to nevím, o tom jsi nikdy nepsal. 

    Takže si vymýšlíš hereze celkem dobře, ale tak akorát sám proti sobě a proti tvojí víře o tom, co si nepomatuješ.


  Zase stejná fráze od tebe! Jistě já píši za sebe - když však takto mluvím o tobě a k tobě, nemluvím přece o sobě - i když se to takto pořád snažíš převrátit. Je to od tebe dost ubohé.

    K tématu už nic nemáš? Psal jsi tu:

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 07:39:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Činil jsi ovšem to pokání až po tom, co ti Bůh hříchy prý hříchy už odpustil. Takže to je hereze a nikoli křesťanské učení.

    Ty jsi ale ovšem také činil pokání až po tom, co ti Bůh všechny hříchy odpustil - pokud jsi nějaké pokání činil, to nevím, o tom jsi nikdy nepsal.
  "...

  Tak proč si ty věci vymýšlíš a tvrdíš je -  když nevíš?


  Já totiž nemám potřebu se svými hříchy a pokáním nijak chlubit - stydím se za své hříchy.

  Vždycky jsem však činil pokání z osobních hříchů až v době po jejich spáchání a před jejich odpuštěním. Věci zde mají svůj naprosto pevný řád - jak je Kristus ustanovil a jak církev učí.

  V nich nemají žádné místo povídačky stylu: Nejdříve jsem přijal Boží odpuštění, a to mě pak dovedlo k pokání. To je blbost!

  Ovšem přiznávám bez mučení, že ve tvém případě moje schopnost ti věci vysvětlit (jakož i má trpělivost) narazily už na své meze.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. březen 2021 @ 08:48:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak proč si ty věci vymýšlíš a tvrdíš je -  když nevíš?

    Dobrá připomínka, Stando. 

    Tak se zeptám.

    Činil jsi někdy pokání poté, co ti Bůh odpustil všechny hříchy ve křtu?

    Činil jsi tedy pokání podle tvé vymyšlené hereze až potom, co ti Bůh odpustil všechny hříchy ve křtu, měl jsi to tedy časově naopak, než sis vymyslel, že to má "správně" být?


  Já totiž nemám potřebu se svými hříchy a pokáním nijak chlubit - stydím se za své hříchy.

    To chápu.

    Já taky nemám potřebu se chlubit - ne proto, že bych se styděl, ale proto, že chlubit se mi přijde nesmysl. 

    Ale chápu, že o chlubení píšete, znám ŘKC uvažování.

    Na druhou stranu se v klidu budu sdílet se hříchy, které v mém životě byly, a hlavně s tím, jak mne Bůh hříchu zbavil a rád se budu sdílet s darem pokání, který jsem od Boha dostal a co pokání pro mne znamená. Protože na tom nic ke stydění není, to je radost, když Bůh člověka zbaví hříchu a člověk činí pokání. 

    Dělali to tak lidé od začátku - Například u Zachea, ten v klidu řekl, co byl jeho hřích a jak bude činit pokání. A máme to v písmu zaznamenané dodnes. Nebo u Pavla - ten také jasně pojmenoval svůj hřích i to, jak ho Bůh ze hříchu vysvobodil.


  Vždycky jsem však činil pokání z osobních hříchů až v době po jejich spáchání a před jejich odpuštěním. 

    A napíšeš nějaký příklad, jak činíš to pokání po spáchání a před odpuštěním? Abychom věděli, jak to prakticky vypadá, co konkrétně děláš? 

    Nemusíš se chlubit, to není potřeba, stačí normálně vysvětlit, co to žiješ.
  V nich nemají žádné místo povídačky stylu: Nejdříve jsem přijal Boží odpuštění, a to mě pak dovedlo k pokání. To je blbost!

    To chápu, že při vaší "svobodě" hřešit, boji sama se sebou a za svou vlastní spásu či jiném podobném sobectví jsou pro vás základní křesťanské hodnoty blbost.

    A díky, že takhle otevřeně zjevuješ situaci lidí po mnohaletém pobytu v ŘKC.  Ovšem přiznávám bez mučení, že ve tvém případě moje schopnost ti věci vysvětlit (jakož i má trpělivost) narazily už na své meze.

    Řekl bych, že tvůj život popisuješ dobře, vysvětluješ dobře tvou situaci. Nepíšeš tak složitě, aby nešlo pochopit, co žiješ.

    Jedinou výtku mám k tomu, abys nepopisoval tvou situaci ve druhé osobě. Ale určitě všichni rozumí, že i když píšeš ve druhé osobě, tak píšeš upřímně jen sám za sebe, popisuješ tvůj život.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 09:39:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Teď jsi na to kápnul Cizinče. 
  My křesťané nemáme problém se sdílením našeho jednání. Je to součást vysvobození z hříchu. Hřích nejenom vyznat před Bohem, ale i před tím koho náš hřích poškodil. Kdo poznal ten ví, že je v tom velké oboustranné vysvobození, které se objevuje ve vzpomínkách na hřích. V tom vysvobození je zjevená boží milost která lečí a hojí rány od hříchu. Která lítost změní na poznání, že to zlé Bůh proměnil v dobré. Která stud za hřích, stud který stahuje hrdlo a blokuje duši promění ve svědectví o síle odpuštění a proměně života, životů. 
  Oko píše, že se za svoje hříchy stydí, a proto je nesdílí. Tím se přímo doznal, že mu jeho hříchy zůstávají. Ukázka toho jak řk zpověď a řk pokání nefunguje. Lituje hříchu, rozhřešení, za odpuštění spáchá záslužný skutek, a dále se za hřích stydí, a nosí ho jako kámen v sobě. 

  Mno, a když jsem u Okova heretického odboje "nepřed lítostivé pokání až poté odpuštění". Tak ti poskytnu lepší páku než nemožnost pokání před" křtem" mimina. A stačí k tomu znalost řk učení. 
  Zpověď je svátost smíření. Oko vleze do zpovědní bedny, a pokud zpověď vykoná řádně, je mu ODPUŠTĚNÉ,  je s Bohem usmířený, a v rozhřešení mu zpovědník uloží POKÁNÍ. A to často slovy za POKANÍ ti ukládám to a to. Většinou jsou to  modlitby. 
  Takže Oko zde projevuje fatální neznalost procesu "pokání"  dle učení řk. Neví co sám doma, a jiné chce školit.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 14:10:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale, hnusný Myslivče, v Tvém srdci jsou hříchy stále a jejich moc  a moc, tak si nehraj na někoho, kým nejsi. Vaše pokání jsou vraždy a zlo? Klidně ti Tvoji bez hříchu házejí pumy  a pak žvatlají. V čem jste lepší by duchovní hyeny. Chudí si mohou za bídu a že a bohatí jsou velkorysí.  To je vaše vyznání. Nemáš vůbec žádné duchovní poznání. Nepoučuj  a běž střílet své rady do lesa sviním . Třeba tam potkáš nějakého komunistu  a můžeš si zastřelit, Ty zlá satanská bytosti, uleví se Ti. Oko se stydí za své hříchy  a vy pobožní jste na ně hrdí. Fuj. Celý svět by měl vědět, co jste za sektáře a hnusné lidi.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 24. březen 2021 @ 14:22:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Přátelé, prosím vás, ignorujme toho trola.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 24. březen 2021 @ 14:41:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To bude těžké. Kdo má rozum, cit a lásku k Bohu, tak spíše by měl ignorovat vás hnusné letničáře.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Středa, 24. březen 2021 @ 17:57:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rosmano
  Reagovat asi opravdu nemá smysl.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 17:58:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nemá to smysl, a ubližuje mu to.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. březen 2021 @ 20:13:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Nemusí to tak být.

    Starý člověk, který je zavřený doma, v izolaci, žije v tom, co si za život nastřádal, nashromáždil a nepustil, drží to, si potřebuje popovídat. A myslím, že velká část starých lidí si nosí v sobě, co nastřádali, nesvěří se a ani nemají možnost, nedostanou příležitost. Nebo vychrlí to, co mají, na svoje nebližší a ti jim jdou radši z cesty, aby nemuseli čelit stále tomutéž a ještě se zhoršujícímu a nechat si tak ještě zničit vztah s nejbližšími. I když i to se stane.

    Příležitost se sdílet s tím, co člověka trápí, co ho dusí, žere, kazí život, dostat k tomu zpětnou vazbu, pomoc, mít možnost se zamyslet, to ještě nikomu neublížilo.

    Snad ;-)

    Cizinec.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 17:59:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."My křesťané nemáme problém se sdílením našeho jednání."...


  Říká jeden odpadlík druhému sektáři. A ani jeden z nich pořádně neví, jak se člověk vlastně křesťanem stane.

  Pán Bůh má opravdu velký smysl pro humor, když jim hereze natolik zatemnily jejich uvažování.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 06:53:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Zpověď je svátost smíření. Oko vleze do zpovědní bedny, a pokud zpověď vykoná řádně, je mu ODPUŠTĚNÉ,  je s Bohem usmířený, a v rozhřešení mu zpovědník uloží POKÁNÍ. A to často slovy za POKANÍ ti ukládám to a to. Většinou jsou to  modlitby. 
  Takže Oko zde projevuje fatální neznalost procesu "pokání"  dle učení řk. Neví co sám doma, a jiné chce školit. 

    To taky. Ale tady je oko jen zamotal do vymýšlení svých bohů a vymyslel si herezi na předchozí nápad, že mu bůh odpustil všechny hříchy ve křtu, i když před tím nečinil pokání,. A teď se mermomocí snaží dokázat, že když píše o zablokování rozumu herezemi, je to opravdu z jeho života a pravdivé.

    Diskuzi ke zpovědi, po které je uloženo "pokání", už jsme s okem vedli. Oko si ŘKC pokání přejmenoval na "dostiučinění" a to podle něj není pokání, takže si svůj nápad ve své "logice" nějak srovnal.

    Cizinec


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 07:53:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Toníku, v hrdlo lžeš - a nestydatě!

  Takto jsem to neříkal.

  O "dostiučinění" mě učili ve vyučování náboženství někdy před šedesáti roky.


  Dostiučinění se nedílná součást pokání - poslední jeho část, bez které by pokání ztratilo smysl.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 08:04:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, v hrdlo lžeš - a nestydatě! Takto jsem to neříkal.

    Tak promiň, Stando, pokud jsem něco napsal nepřesně.

    1. Je tedy "pokání" to, co ti uloží kněz ve zpovědi po odpuštění?
    2. Činíš to "pokání", co ti uloží kněz ve zpovědi po odpuštění?

    Pokud ano, tak děláš pokání po odpuštění. Máš to tedy opačně, než to máš s tím tvým bohem mít. Je to tak? 

    Správně bys měl mít nejdřív to "pokání", co ti uloží kně, měl bys ho vykonat, to "pokání" a až pak by ti tvůj bůh mohl odpustit. 

    Proč to tedy neděláš správně, jak to máš podle tvého boha vymyšlené?

    Nebo to děláš správně, necháš si nejdřível uložit "pokání", to "pokání" vykonáš a pak jdeš teprve pro rozhřešení?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. březen 2021 @ 09:53:41 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Celé svátostné odpuštění hříchů službou církve (svátost pokání)  je procesem v čase o pěti bodech, z nichž odpuštění hříchů doprovázené rozhřešením je v bodě čtvrtém. Předchází ho po obrácení v lítosti vlastní kání se ze hříchů.

  Že bod 5. znamená logicky nový další život napraveného hříšníka - to jsem už vysvětlil.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:29:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Tolik slov, Stando, abys zase neodpověděl na jednoduché otázky.

  Že bod 5. znamená logicky nový další život napraveného hříšníka - to jsem už vysvětlil.

    Tak proč děláš zbytečnou práci a neodpovíš na otázky?    Zpět k tomu, co jsi psal ohledně pokání.

    V ŘKC je to běžně tak, že kněz ve zpovědi udílí rozhřešení a uloží pokání. To pokáníse pak vykonává po rozhřešení. Jak to máš tedy ty, Stando?

     Pokud uložené pokání činíš až po rozhřešení, odpuštění, tak to znamená, že to máš časově převráceně, než sis to se svými bohy vymyslel, že bys to měl dělat.
   
     Toník

      ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. březen 2021 @ 06:51:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Já to mám takto:
  Pokání začíná obrácením hříšníka k Bohu. Je to proces v čase.

  Nejdříve si uvědomím, v čem se můj život konkrétně liší od Boží vůle (jak bych měl správně žít), logickým důsledkem toho,kde člověk udělal chybu, je pak lítost nad věcmi, které jsem v životě nezvládl, zpackal. Zde prosím Boha o sílu věci napravit, činím rozhodnutí příště se zachovat lépe. Až potom následuje zpověď s odpuštěním hříchů a rozhřešením.
  Nakonec člověk musí svá rozhodnutí žít lépe také naplnit - a to je dostiučinění. Dostiučinění je vytrvání v postoji obrácení se k Bohu - jinak by celý proces odpuštění ztratil smysl. Takže postoj pokání a nápravy přetrvává u hříšníka s odpuštěnými hříchy i nadále.

  V životě se mi ještě nestalo, že by mi zpovědník uložil přímo pokání.
  Pokud bych totiž už v pokání nepřistupoval k vyznání hříchů ve zpovědi, měl by zpovědník přímo povinnost mi odmítnout dát rozhřešení.


  Říká to vždycky takto: "Bůh ti hříchy odpustil, jdi v pokoji.

  Dělá se to tak proto, aby takový skutek člověku pomohl v "nastartování" nového směru v životě (s Bohem).

  Dává ti to takto smysl?  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:21:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nakonec člověk musí svá rozhodnutí žít lépe také naplnit - a to je dostiučinění. Dostiučinění je vytrvání v postoji obrácení se k Bohu - jinak by celý proces odpuštění ztratil smysl. Takže postoj pokání a nápravy přetrvává u hříšníka s odpuštěnými hříchy i nadále.

    Tak, Stando.

    A to "dostiučinění", to je pro tebe pokání, nebo není pokání?


  V životě se mi ještě nestalo, že by mi zpovědník uložil přímo pokání.

    Takže tobě se opravdu v životě nestalo, že by ti zpovědník uložil pokání? Nikdy jsi nezažil, že by ti zpovědník řekl "A za pokání se ...." a pak by následovalo uložené pokání, které máš vykonat?    Takže to říká takto, říká "za pokání" udělej to nebo ono, ale nikdy ti pokání neuloží.

    Rozumím ti dobře?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 26. březen 2021 @ 07:42:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je přesně ono. 
  Zpovědník na závěr uloží pokání většinou nějaké modlitby, a on to za pokání nepovažuje. 
  Toto je nešvar kritizovaný v řk. Pro mnoho zpovídajícich se končí svátost smíření rozhřešením. 
  Bůh ti odpustil hříchy- ufff- hluboký oddech, nepříjemná zpověď končí- přístupu k modlářským praktikám nic nebrání- tak hajdy pro super libé modlářské pocity. 
  A za této situace myslet na uložené pokání? 
  Ne. Po zpovědi se na klekátku odhrkají tři očenáše a hurá k zářným zítřkům.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Pátek, 26. březen 2021 @ 19:09:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Myslivec
  Dosti - učinění:))
  Učinili dost, tak co bys ještě chtěl?
  :)))


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. březen 2021 @ 06:56:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Doslova je to "zadostiučinění konané za své hříchy", Milko. 

    Ale normálně se tomu "zadostiučinění za své hříchy" říká pokání. I kněz říká "za pokání se ..." a uloží něco, co má člověk udělat. 

    Když si katolík vymyslí, že pokání se nemůže dělat po odpuštění, tak má situaci docela těžkou - zvlášť s pokáním po zpovědi, nebo se "křtem, ve kterém Bůh odpustil všechny hříchy" ale před kterým člověk žádné pokání nečinil...

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Sobota, 27. březen 2021 @ 08:49:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toník
   Doslova je to "zadostiučinění konané za své hříchy"

  Takže by mělo jít o to nějak napravit škody hříchem způsobené?   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. březen 2021 @ 10:54:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ano, mělo by to tak být. Je to tak úmysl. 

    Nevím, jak to fakticky je teď, ale já jsem nikdy v životě nezažil, že by u zpovědi uložené pokání bylo nápravou škody hříchu. Vždycky bylo to pokání něco jako "za pokání se pomodli ..." (a pak následovaly otčenáše, zdrávasy).

    Na nápravy škody hříchu jsme pak měli očistec a odpustky.

    Něco takového, jako je pokání v křesťanství - že například lidé jdou, omluví se, nahradí škodu, co ukradli, zničili, vynesou na světlo, co zlého udělali a v temnotě skrývali, to jsem jako praxi v ŘKC nezažil, to až v křesťanské církvi a to od mnoha lidí, i sám osobně.

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 11:39:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."že například lidé jdou, omluví se, nahradí škodu, co ukradli, zničili ...."......


  ŘKC je křesťanská církev, je neustálým pokračováním díla apoštolů Petra a Pavla v římské církvi (oba dva se stali mučedníky pro Krista  právě v Římě.


  Ukradené vrátit (pokud je to lidsky proveditelné), škodu nahradit - to je povinností každého penitenta hned po zpytování svědomí - dříve, než přistoupí ke zpovědi.

  Někdy to už nejde. Jak by mohl polepšený kapsář z Karlova mostu vrátit všem turistům jejich ukradené peněženky i s obsahem?
  Pak je třeba toto svěřit Božímu milosrdenství a ukradeným majetkem podporovat charitu či jiné dobro.
  ..."vynesou na světlo, co zlého udělali a v temnotě skrývali ..."...

  Někdy je toto docela dvojsečná zbraň a nutno vždycky mít na paměti, aby takové "přiznání" nezpůsobilo hned další zlo.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 07:56:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ukradené vrátit (pokud je to lidsky proveditelné), škodu nahradit - to je povinností každého penitenta hned po zpytování svědomí - dříve, než přistoupí ke zpovědi.

    A to jsi někdy v ŘKC zažil, Stando?

    Zažil jsi, že ten, kdo šel ke zpovědi, toto udělal? Nebo že by se alespoň omluvil?

    Máš například ty povinnost omluvit se za lži, pomluvy, sprosťárny až nehoráznosti a hulvátskosti, co rozšiřuješ o lidech na internetu v diskuzích? Když jdeš ke zpovědi, omluvíš se za to, co jsi zlého udělal?

   Nebo chodíš ke zpovědi bez toho?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 29. březen 2021 @ 08:02:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To zase budou výkruty, okecávání, vytváření nových etických pravidel. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 29. březen 2021 @ 15:38:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, já nepoužívám ani lži, ani pomluvy vůči nikomu.

  Nemohu ale za to, jestliže ty mě takto vnímáš z pohledu svého virtuálního prožívání života.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 18:21:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, já nepoužívám ani lži, ani pomluvy vůči nikomu.

  Nemohu ale za to, jestliže ty mě takto vnímáš z pohledu svého virtuálního prožívání života.


    A to jsi napsal hned dvě lži v jednom příspěvku. Stando - copak, už si nepomatuješ na tvoji tučně psanou pomluvu "Mnohokrát jsi zde tvrdil, že ty hříchů nelituješ"?

    Za tu pomluvu ses ještě neomluvil, dodnes visí v diskuzi, pomluvu jsi nijak nenapravil. Kolikrát jsi byl od té doby u zpovědi?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 31. březen 2021 @ 18:24:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, já nemám problém se omluvit, když se v někom spletu.


  Toto ale není ten případ: To ty jsi tehdy tvrdil, že lítosti k odpuštění hříchů netřeba, že lítost je zbytečná.


  Já zase říkám, že absolutně nikdo, kdo to myslí se svým obrácením se k Bohu doopravdy, nemůže nemít lítost nad zlem, které svými hříchy způsobil.


  Nemohu se ti omlouvat za tvoji hloupost, kterou jsi tehdy tvrdil.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. březen 2021 @ 21:52:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, já nemám problém se omluvit, když se v někom spletu.

    A stalo se ti to někdy, že by ses v někom spletl a omluvil?


  Toto ale není ten případ: To ty jsi tehdy tvrdil, že lítosti k odpuštění hříchů netřeba, že lítost je zbytečná.

    Lítost k odpuštění hříchů určitě není potřeba, to ani nepotřebuji tvrdit, to je běžná zkušenost života. Že by byla zbytečná, to sis vymyslel ty - pokud je na světě lítost, určitě zbytečná není.


  Já zase říkám, že absolutně nikdo, kdo to myslí se svým obrácením se k Bohu doopravdy, nemůže nemít lítost nad zlem, které svými hříchy způsobil.

    To říkáš dobře.

  Nemohu se ti omlouvat za tvoji hloupost, kterou jsi tehdy tvrdil.

    To po tobě ani nikdo nechtěl - i když i za tak sprostou hrubou urážku, která ukazuje tvůj zlý charakter, by ses omluvit mohl, kdybys znal pokání a mohl bys litovat toho, že místo psaní k tématu dál urážíš diskutující.

    Zpět k tématu, kterému ses neelegantně vyhnul.

    Psal jsi:  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 10:45:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Toníku, říkáš to popleteně:


  Nikdo nemůže pokřtít křtěnce, pokud on má nějaké své hříchy a neučinil by z nich pokání - toto je naprostá zásada - uvedená např. apoštolem Petrem ve Sk 2,38!

  Alespoň určitě ne v katolické církvi!

  Pokání po zpovědi - je přirozeně přetrvávající postoj pokání před zpovědí - je to vědomí, že bez Boha nedokážu žít životem bez hříchu - ale že i s Bohem mi to i tak občas půjde jenom obtížně a s námahou - ale půjde! A ve výsledku se moje hříšnost bude čím  blíže ke smrti neustále snižovat.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 07:59:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Toníku, říkáš to popleteně:

    To za dvojtečkou ale říkáš ty, Stando. Píšeš tedy opět jen a jen sám o sobě.

    Co konkrétně jsem psal já popleteně?


    Je na tom, co jsem napsal, pro tebe něco popleteného?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 29. březen 2021 @ 15:36:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Že to, Toníku,  říkáš popleteně - to se musíš podívat kousek výš nad tu dvojtečku. Po dvojtečce máš už zase mé vysvětlení, jak je to správně.

  ..."


  Všechno to máš popletené:  Pokání se začne dělat před odpuštěním hříchů - aby mohly být hříchy Bohem odpuštěny. Toto pokání není ale chvilkovou záležitostí - je už novým setrvalým postojem v životě křesťana.

  Bůh odpouští hříchy i ve křtu těm křtěncům, kteří už osobní hříchy mají a kteří z nich už před křtem učiní pokání. Těm křtěncům, kteří zatím žádné osobní hříchy nemají, není ani co odpouštět - ale to určitě není žádné mínus - to je pro člověka naopak plus!

  Ale v každém případě je každému křtěnci ve křtu odpuštěn hřích dědičný - dědičná vina po Adamovi.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 18:25:23 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Že to, Toníku,  říkáš popleteně - to se musíš podívat kousek výš nad tu dvojtečku. Po dvojtečce máš už zase mé vysvětlení, jak je to správně.

    Napsal jsi Stando hodně slov, ale stále jsi nenapsal, co je podle tebe popleteně.

    Psal jsem:

  "Když si katolík vymyslí, že pokání se nemůže dělat po odpuštění, tak má situaci docela těžkou - zvlášť s pokáním po zpovědi, nebo se "křtem, ve kterém Bůh odpustil všechny hříchy" ale před kterým člověk žádné pokání nečinil..."

    Nevymyslel si snad katolík, že pokání se může dělat po odpuštění?

    Nemá teď katolík situaci docela těžkou, jak se vykrucuje ohledně pokání uloženém ve zpovědi, které se dělá po odpuštění?

    A co "křest ve kterém vám bůh odpustil všechny hříchy", před kterým jste ale pokání nečinili?


    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 31. březen 2021 @ 18:17:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Bývalý katolík si to tak vymyslel - že nejdříve mu prý Bůh odpustil hříchy - a potom on na základě toho, že měl odpuštěny hříchy, tak teprve byl schopen činit  pokání.

  ..."A co "křest ve kterém vám bůh odpustil všechny hříchy", před kterým jste ale pokání nečinili?"...


  Už ti to vysvětluji snad po sté!
  Pokud má křtěnec hříchy, musí z nich nejdříve učinit pokání - nikdo, kdo má hříchy, nemůže přistoupit ke křtu, aniž by učinil pokání ze hříchů.

  Křtěnci, kteří žádné osobní hříchy nemají, netřeba jim ani před křtem činit pokání. Bezhříšnost není nevýhoda - bezhříšnost je pro člověka vždycky plusem!

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. březen 2021 @ 21:56:45 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, opět jsi uhnul.

    Tak jen dotaz: Je podle tebe možné dělat pokání po odpuštění hříchů?


  Už ti to vysvětluji snad po sté!

    Je to jednoduché jak facka, jestli jsem tě pochopil: Bůh vám křtěncům úplně všechny tvoje hříchy odpustil ve svátosti křtu, na kterou si ale nepomatuješ, i když jsi žádné tvoje hříchy neměl a i když jsi před tím nečinil pokání.

    A to celé je "logické" ve tvé "logice".

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 06:57:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dostiučinění po svátosti pokání má ale trvat už až do smrti!

  Je to nový postoj k životu podle Boha.

  Když takto budeš žít - uděláš, Milko,  v životě opravdu dost.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Sobota, 27. březen 2021 @ 09:00:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  oko
  Nový život začal, když jsem Bohu uvěřila. Od té doby trvá.


  Dostiučinění po svátosti pokání má ale trvat už až do smrti!

  Takže bys už žádnou další svátost pokání potřebovat neměl.
  Jenže takhle ty nežiješ, co?
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 10:36:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A ty, Milko,  dokážeš celá léta nezhřešit ani v tom nejmenším?

  Že by tu mezi námi žil další kristus v ženském vydání?


  Pokud si sama nedokážeš přiznat své hříchy, on ti je jednou sám Bůh připomene! Ale to už může být pro tebe pozdě.


  My ostatní jsme hříšníci a nemá cenu to zakrývat.

  Řešením pro nás není úplná dokonalá bezhříšnost, ale obnovování bezhříšnosti skrze milost od Boha, když ze svých dalších hříchů znovu činíme pokání a znovu nám jsou skrze službu církve (J 20,21-23) odpouštěny. A tak naše nové hříchy díky Božím milostem ztrácejí na síle a jsou stále méně závažné - když totiž usilujeme žít s Bohem, konáme v životě stále méně zla.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Pondělí, 29. březen 2021 @ 17:51:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  oko
  Řeč byla o tomto tvém komentáři:

  Dostiučinění po svátosti pokání má ale trvat už až do smrti!

  Je to nový postoj k životu podle Boha.


  Takže nový postoj k životu má trvat. Dokonce až do smrti. Ty sám jsi to napsal. A já s tím souhlasím.
  Nejsem kristus - ten je jenom jeden. Ten, kterého poslal Bůh a skrze něhož jsme spaseni.
  Novou diskusi o hříchu a hřešení začínat tady nehodlám.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 27. březen 2021 @ 06:54:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Takže to říká takto, říká "za pokání" udělej to nebo ono, ale nikdy ti pokání neuloží."...


  Naše neporozumění pramení z toho, že každý z nás evidentně chápe slovo pokání v jiném obsahu.

  U mne je to "Svátost pokání" - tedy celý proces obrácení hříšníka, který je charakteristický mnou výše uvedenými pěti body a který je naplňován i lítostí nad tím, co jsem v životě pokazil, i rozhodnutím se změnit k lepšímu, i službou církve hříchy odpouštět (J 20,21-23)..

  Poslední bod tohoto odpuštění hříchů je náprava života v praxi - doopravdická náprava života skutky víry, lásky a zbožnosti.
  A tak my uzavíráme svátost pokání i nějakým takovým skutkem. Proto: "Za pokání udělej to, nebo ono ..!.".


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. březen 2021 @ 10:58:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Naše neporozumění pramení z toho, že každý z nás evidentně chápe slovo pokání v jiném obsahu.

    Určitě, Stando. K tomu jsem ti psal celý článek


    Tak. A na to se ptám.

    Ten poslední bod, ta "náprava života v praxi", kterou za nás v ŘKC nazývali kněží "pokání" a to "pokání" ukládali, to je ve tvých pojmech pokání, nebo to není pokání?

  A tak my uzavíráme svátost pokání i nějakým takovým skutkem. Proto: "Za pokání udělej to, nebo ono ..!.".

    A když máš "za pokání" udělat "to, nebo ono", tak to "to, nebo ono" je pokání, nebo to není pokání?

    Toník

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 28. březen 2021 @ 10:28:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Všechno časově  po pokání je už za "za pokáním".

  "Dostiučinění" je však trvalým novým stavem po odpuštění hříchů, osvědčením naší věrnosti a vytrvalosti v životě s Bohem.
  Tento stav milosti začíná hned po rozhřešení a má už trvat až do smrti. S častým obnovováním tohoto stavu dalšími svátostmi. Proto je postoj už trvalého pokání tím jediným správným přístupem k životu.

  Schválně píšu - má trvat! - protože jsme lidé stále slabí a nevěrní, neschopni věrnosti Boží. Však Krista máme napodobovat a při našem selhání je to on, který nás znovu pozvedává když si chybu uvědomíme a prosíme za odpuštění.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 08:01:01 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, tolik slov, abys opět neodpověděl na jednoduchou otázku.

    A to "dostiučinění", to je "pokání", nebo to není "pokání"?

    Toník
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 29. březen 2021 @ 15:27:03 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..." A to "dostiučinění", to je "pokání", nebo to není "pokání"?"...


  Je to setrvalý nový stav pokory před Bohem a uznání své nedostatečnosti a slabosti - a tím nutně i přímo životní závislosti takového člověka na Boží blízkosti. Je to setrvalý stav pokání, které začalo už před odpuštěním hříchů ve zpovědi vlastním obrácením člověka k Bohu a odvrácením od všech špatností.

  Bez těchto nových životních postojů by bylo zbytečné se zpovídat - člověk by dál hřešil úplně stejně. "Dostiučinění" teprve převádí zbožný úmysl kajícníka v realitu - svými novými skutky lásky a zbožnosti..


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 18:31:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, tolik slov jsi zase napsal, abys neodpověděl na jednoduchou otázku! To děláš schválě, nebo co? Přeci musíš vědět, na co se ptám.


    Byl jsi prosím tě někdy u zpovědi, alespoň jednou? 

    Měl jsi před zpovědí nějakou přípravu, co u zpovědi bude?

    Pokud jsi u zpovědi byl, pomatuješ si ještě, co se tam tehdy stalo, jak to probíhalo?
  Je to setrvalý stav pokání, které začalo už před odpuštěním hříchů ve zpovědi vlastním obrácením člověka k Bohu a odvrácením od všech špatností.

    Stando, to si asi nerozumíme. 

    Neptám se tě na stav.

    Ptám se tě na to, když jdeš ke zpovědi, vyzpovídáš se, a dostaneš rozhřešení. 

    Co se děje pak? 

    Po rozhřešení nám kněží neukládali nějaký trvalý stav, ale ukládali nám pokání. Řekli: "Za pokání se ...(... pomodli 3x otčenáš a zdrávas)". 

    Tomu uloženému úkonu, který jsme konali, jsme říkali pokání.

    Stalo se ti to někdy při zpovědi?

    Toník


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 31. březen 2021 @ 18:10:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Tomu uloženému úkonu, který jsme konali, jsme říkali pokání...."...


  Ve skutečnosti se "svátostí pokání" nazývá celý ten proces očišťování  hříšníka ze hříchů  - všech pět bodů, které jsem už uvedl - nikoli jenom ten bod pátý (dostiučinění).
  ..."Neptám se tě na stav."...

  Toto bys ale měl vědět.
  Pokání je skutečně stavem člověka před Bohem

  Jen v tomto stavu je možno hříchy odpustit.

  Podobně jako je stavem člověka před Bohem zarytost člověka, vzdor proti Bohu, vzdor proti pravdě v evangeliu - ignorování zdravého rozumu.

  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. březen 2021 @ 22:00:01 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ve skutečnosti se "svátostí pokání" nazývá celý ten proces očišťování  hříšníka ze hříchů  - všech pět bodů, které jsem už uvedl - nikoli jenom ten bod pátý (dostiučinění).

    Na to jsem se ale neptal.

  Toto bys ale měl vědět.
  Pokání je skutečně stavem člověka před Bohem

  Jen v tomto stavu je možno hříchy odpustit.

  Podobně jako je stavem člověka před Bohem zarytost člověka, vzdor proti Bohu, vzdor proti pravdě v evangeliu - ignorování zdravého rozumu.

    Tvou situaci chápu, na to jsem se ale také neptal.

    Byl jsi někdy u zpovědi? Pomatuješ si to, nebo si to už nepomatuješ, že je to tak dávno, jako svátost křtu?
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. březen 2021 @ 22:01:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ve skutečnosti se "svátostí pokání" nazývá celý ten proces očišťování  hříšníka ze hříchů  - všech pět bodů, které jsem už uvedl - nikoli jenom ten bod pátý (dostiučinění).

    Na to jsem se ale neptal.

  Toto bys ale měl vědět.
  Pokání je skutečně stavem člověka před Bohem

  Jen v tomto stavu je možno hříchy odpustit.

  Podobně jako je stavem člověka před Bohem zarytost člověka, vzdor proti Bohu, vzdor proti pravdě v evangeliu - ignorování zdravého rozumu.

    Tvou situaci chápu, na to jsem se ale také neptal.

    Byl jsi někdy u zpovědi? Pomatuješ si to, nebo si to už nepomatuješ, že je to tak dávno, jako svátost křtu?
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 02. duben 2021 @ 09:56:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dobré otázky. 
  Chodí Oko ke zpovědi? 
  Kdy byl Oko u zpovědi naposled? 
  Přijímají svátosti zdejší neumětelští propagátoři učení nevěstky? 
  Zpověď před Velikonocemi je v řkc nejdůležitější ze všech, to aby nebyl modlář odstavený od plnohodnotných prožitků. 
  Modlář musí povině jednou za rok ke zpovědi, a mělo by to být před Velikonocemi. 
  Který ze zdejších modlářů kdy co napsal o tom, že absolvuje pravidelně svátost smíření? 
  Nepamatuji se.   ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pondělí, 29. březen 2021 @ 08:23:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Všechno časově  po pokání je už za "za pokáním".

  Oko, halo! 
  Farář ve zpovědi jasně vyslovuje ZA pokání. 
  Na mnoha řk internetových stránkách se bod 5 označuje jako POKÁNÍ. POROZHŘEŠENÍ a pak je POKÁNÍ. 

  Proti tomuto chceš bojovat Oko? 

  Před pár měsíci jsi psal, že se kaješ neustále. Teď je to zase jinak a kaješ se před zpovědí a vzdorovitě bojuješ s vlastním řk učením které učí něco jiného. 
  Nekatoličtí oponenti zde samosvazného diletatského učitele Oka poučují o řk učení, a to ne poprvé. Fakt síla! 

  Oko, na co si to pořád hraješ? Tvoje lhaní je zde natolik profláknuté, že se tě nezastanou již ani tvoji řk kolegové, neboť i na ně je to již moc. 
  Myslíš si Oko, že vedeš těžký boj? 
  Ne, to co zde předvádíš je neustálá sebediskreditace, která je v takovém rozsahu, že je již politovánihodná. 
  Někdy si pokládám otázku zda nejsi nemocný, a nemoc nenarušuje tvoji pamět a rozlišovací svhopnosti. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. březen 2021 @ 18:33:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ne, to co zde předvádíš je neustálá sebediskreditace, která je v takovém rozsahu, že je již politovánihodná. 

    Někdy mi v takové chvíli připadá, že se Standa snaží dokázat, že u zpovědi nikdy nebyl a ani neví, jak to při zpovědi probíhá. Ale aby něco napsal, píše nějaké názory, teorii, co si myslí, že by asi mělo nebo tak něco...

    Cizinec.


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 30. březen 2021 @ 00:47:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Chlapi kolem 70 let sedí zašití na kůru z varhan, a ke zpovědi moc nechodí.  Nesnáší zpověď. Ponižuje je to. 
  Intimně se svěřovat faráři většinou o generaci mladšímu je pro ně ponižující, a skutečnê je to zvrácené. Tak to nefunguje nikde, ani ve zpovědi. 
  Starý zkušený se má radit s mladým nezkušeným? 
  "hele synku, co ty mi chceš radit"  :-)))) 
  Toto je velký problém řk mužů ve věku Oka. A když se tomu přidá nahluchlost, kdy musí farář ve zpovědnici řvát na nahluchlého dědka jako na lesy, tak se pak nelze divit, že příště si takový teater každý dědek rozmyslí, obzvlášť poté, co jeho hříchy slyšeli ostatní dědci až na kůru. 
  Oko aktuálně nikdy nic nepíše o svých návštěvách kostela. Tys snad někdy něco zaznamenal? 
  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 30. březen 2021 @ 00:50:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Na kůru u varhan.. 


  ]


  Re: Zamyšlení nad darem mluvení jazyky, které je dnes zneužíváno (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 17:53:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."

  V nich nemají žádné místo povídačky stylu: Nejdříve jsem přijal Boží odpuštění, a to mě pak dovedlo k pokání. To je blbost!

    To chápu, že při vaší "svobodě" hřešit, boji sama se sebou a za svou vlastní spásu či jiném podobném sobectví jsou pro vás základní křesťanské hodnoty blbost.
  "...


  Tohle jsou ale od tebe přímo protikřesťanské bláboly, nikoli nějaké křesťanské hodnoty.

  Nikde, v celém Písmu, nenajdeš tento tvůj postup: nejdříve přijat Boží odpuštění a až po něm činit pokání. 

  Vždycky je to v křesťanství naopak: Nejdříve hříšník musí učinit pokání - až následně mu Bůh hříchy odpustí.

  V křesťanství je to úplně až takto jednoduché:

  Ninivští učinili pokání - a Bůh jim následně hříchy odpustil.

  Pán Ježíš říká: "Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání."   (Nic o tom, že by těm hříšníkům už dopředu hříchy odpustil a oni by jen museli jakési to své virtuální odpuštění "přijmout"!).
  To jsou všechno nepravdivé bludy! Jsi pomatený sektou!


  (L 24,47)
  ... a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma.

  ]


  Návod pro Oka jak se správně zpovídat. (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 24. březen 2021 @ 18:24:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko: Tohle jsou ale od tebe přímo protikřesťanské bláboly, nikoli nějaké křesťanské hodnoty.

  Nikde, v celém Písmu, nenajdeš tento tvůj postup: nejdříve přijat Boží odpuštění a až po něm činit pokání. 

  Myslivec:
  Hele Oko, podřízl jsi pod sebou větev.
  Při svátosti smíření ti zpovědník v závěru rozhřešení uloží pokání většinou ve formě několika modliteb. Oko, jdeš proti řk učení. Byl jsi vůbec někdy u zpovědi.

  Stačí zagooglovat a vyběhne ti spousta návodů jak se správně zpovídat. A ve všech je určené po ODPUŠTĚNÍ uložené pokání.

  e) pokání
  Po obohacení milosrdenstvím, které pramení ze svátosti smíření máme poslední „úkol“ – je to zadostiučinění nebo pokání. Nemůžeme zapomenout na povinnost nahradit (podle možnosti) zlo, které jsme spáchali dobrými skutky, modlitbou. Nejde v tom případě jen o modlitbu, kterou kněz připomíná v závěru zpovědi, ale jde o celkový křesťanský postoj, projevující se touhou po naplňování svého prostředí dobrem.

  Svátost smíření je svěření celého našeho života do Božích rukou s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.Je to proces obrácení člověka, rozhodnutí vrátit se zpět k Bohu a Boží odpuštění našich hříchů. Tato svátost má 5 částí:zpytování svědomílítostpředsevzetívyznánípokání1) Zpytování svědomíNa chvíli se zastav a zamysli se nad svým životem od poslední svaté zpovědi. Zhodnoť svůj život nejlépe podle Desatera (jednotlivá přikázání najdeš podrobně rozebraná v tzv. zpovědním zrcadle v kancionálu). Přitom si máme uvědomit, čím jsme Boha zarmoutili. Začni krátkou modlitbou a nejlépe také přečtením a krátkou meditací nějakého úryvku z Bible – např. podobenství o marnotratném synu a milosrdném otci.2) LítostJe to vlastně postoj vůle: to, čím jsem hřešil, mne mrzí. Chtěl bych to napravit a už nehřešit (je-li to možné). Z lítosti má vycházet předsevzetí vyhnout se dalším hříchům, udržovat a prohlubovat společenství s Bohem.3) PředsevzetíPoté si promysli, jakým způsobem se budeš hříšnému chování bránit, jaké máš možnosti vykonat více dobra kolem sebe – to je opravdové předsevzetí.4) VyznáníSvé hříchy vyznáváš především Bohu. Kněz je zde pouze prostředníkem. Je tím, který zpřítomňuje Boží milosrdenství a ve jménu Boha uděluje rozhřešení. V tomto bodě je nejdůležitější vyznání hříchů spojené s lítostí a rozhřešení, které kněz uděluje na závěr svaté zpovědi. Kromě toho nás většinou kněz také povzbudí duchovním slovem a uděluje nám rady, jak pokračovat dál duchovním životem. Poučení může být spojené s duchovním vedením (v tom případě se poučení mění v delší rozhovor), ale to není podstatou ani cílem svátosti smíření.Je třeba vyznat všechno, co zlého na sebe víš. Kdo by nepověděl některý hřích lehký, zpovídal by se platně. Kdo by při zpovědi zapomněl říct těžký hřích, zpovídal by se sice také platně, musel by však tento hřích vyznat při budoucí zpovědi. Kdo by ovšem těžký hřích zamlčel schválně, úmyslně, ten by se zpovídal neplatně a žádný hřích by mu odpuštěn nebyl! Měl by za to ještě nový hřích, kterému říkáme svatokrádež. Proto se zpovídáme úplně.Pokud víš že tě kněz nezná, je dobré se krátce představit. Neříkej své jméno ani příjmení. Jen uveď, kolik je ti roků, jsi-li svobodný/á, ženatý/vdaná, máš-li děti apod. Poté zahájíš vyznání těmito slovy:Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Já, bídný hříšník, zpovídám a vyznávám se Bohu všemohoucímu i Vám, otče duchovní, který jste na místě Božím, že jsem se od poslední svaté zpovědi, kterou jsem vykonal(a) před…(urči přibližně čas), těchto hříchů dopustil(a).Potom vyznáš všechny své hříchy. Pokud si s něčím nevíš rady, např. zda se mohlo jednat o hřích či nikoliv, zeptej se kněze. Kněz ti vše rád vysvětlí.Když ukončíš vyznání hříchů, řekni toto:Toto jsou mé hříchy. Těchto i všech jiných hříchů srdečně lituji a polepšení slibuji. Prosím o spasitelné pokání a kněžské rozhřešení.Potom pozorně vyslechni, co ti kněz řekne, a zapamatuj si, co ti uložil za pokání. Na jeho otázky upřímně odpověz. Kdybys něčemu nerozuměl, neváhej a zeptej se.Kněz ukončí svatou zpověď tím, že nad tebou vztáhne ruce a pronese tato slova rozhřešení:Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať vám skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní vás pokojem. Uděluji vám rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.A po těchto slovech odpovíš: Amen.Bůh ti právě dal další novou šanci změnit svůj život k lepšímu. Tím odpuštěním ti vlastně říká, že tě neodsoudil, i když On jako jediný to udělat mohl. Říká ti, že s tebou počítá! Je to veliká věc a my bychom se z toho měli radovat a také to náležitě oslavit. Nezapomeň ale nejdříve vykonat uložené pokání.5) PokáníPo obohacení milosrdenstvím, které pramení ze svátosti smíření, máme poslední „úkol“ – je to zadostiučinění neboli pokání. Nemůžeme zapomenout na povinnost nahradit (podle možností) zlo, které jsme spáchali, dobrými skutky a modlitbou. Nejde v tom případě jen o modlitbu, kterou kněz připomíná v závěru zpovědi, ale jde o celkový křesťanský postoj, projevující se touhou po naplňování svého prostředí dobrem.  ]


  Re: Návod pro Oka jak se správně zpovídat. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. březen 2021 @ 19:02:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."A ve všech je určené po ODPUŠTĚNÍ uložené pokání."...


  Jen trouba co prchl z katolické církve a už zapomněl, co ho učili ve vyučování náboženství:  Svátost pokání má opravdu pět částí:

  1.) zpytování svědomí  (Duch svatý vypůsobuje v hříšníku touhu po odpuštění hříchů a hříšník si své hříchy uvědomuje. V tomto vědomí se rozhoduje svůj život radikálně změnit a dál nehřešit. To je obrácení člověka od světa zase k Bohu).

  2.) Lítost  (hříšník si uvědomuje jím způsobené zlo a protože už změnil své smýšlení,  je mu to logicky líto. Tato lítost není jen věcí citu, ale zároveň také rozhodnutím vůle dál nehřešit.).

  3.) Opravdové předsevzetí   (je to lidské rozhodnutí - pod působením Ducha svatého - hříchem zkažené vztahy napravit, v budoucnu žít dál s Bohem).

  4.)  Zpověď  (vyznáním hříchů Bohu i církvi (v osobě zpovědníka) jsou službou církve (J 20,21-23) hříšníku jeho hříchy odpuštěny. Zpovědník se loučí slovy: "Tvé hříchy jsou odpuštěny, jdi v pokoji."

  5).  Dostiučinění.   (Bylo by zbytečné vykonat zpověď, pokud by člověk nezměnil svůj život doopravdy, ale vrátil se ke starým hříchům. Je potřeba své nové směřování v životě potvrzovat i skutky. A to už neustále - až do konce pozemského života. Toto nové směřování v životě začíná kajícník zpravidla modlitbou, kterou mu kněz uloží ("za pokáníŮ). Ale nikoli nutně to musí být modlitba - jednou se mi stalo, že mi zpovědník za pokání uložil udělat mé manželce něčím radost).


  POKÁNÍ ZE HŘÍCHŮ TEDY DĚLÁME VŽDYCKY UŽ PŘED VYZNÁNÍM HŘÍCHŮ (spolu s lítostí) - a v tomto novém postoji pokání ze života vytrváváme až do naší smrti.
  Není to o tom, že bych snad po zpovědi přestal pokání činit a navrátil se ke starým hříchům! Jsou i takoví - a z takových lidí se pak stávají skuteční odpadlíci z církve.  ]


  Re: Návod pro Oka jak se