Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 534, komentářů celkem: 404580, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 187 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
martino
cizinec
Frantisek100
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110285441
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE
Vloženo Úterý, 02. leden 2007 @ 09:11:23 CET Vložil: reformovany

Katolicismus TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE

Římský katolicismus se zrodil počátkem čtvrtého století, když císař Konstantin zasnoubil křesťanství s pohanstvím. Tak se otevřela široká cesta pro invazi pohanských praktik a pověr. Abychom však byli fér, musíme přiznat, že k fatálnímu zpohanštění římskokatolického učení nedošlo najednou, ale jednalo se spíše o postupný proces hromadění bludů. Zajímavou vlastností římského katolicismu je totiž princip kumulace bludů v čase. Tento princip spočívá ve skutečnosti, že Římskokatolická církev nikdy neruší bludy, které se již jednou staly součástí jejího oficiálního učení, ale naopak další bludy přijímá. Z tohoto principu kumulace bludů vyplývá, že stav učení dnešní Římskokatolické církve je mnohem horší, než jaký byl například v době Karla IV.

Otázkou ovšem je, kdy se vlastně učení Římskokatolické církve dostalo do zásadního konfliktu s pravdou Božího Slova - Bible. Věřím, že se milníkem, kdy se oficiální učení Římskokatolické církve dostalo do zásadního rozporu se samotným jádrem křesťanství - tedy Evangeliem, stal Tridentský koncil, který se konal v letech 1545-1563. Tridentský koncil totiž, ve svých článcích o ospravedlnění, přijal učení odporující celé řadě biblických veršů a křesťany ve smyslu těchto veršů věřící naopak proklel.


Níže je jako příklad uvedeno několik kánonů (článků) Tridentského koncilu, které se týkají ospravedlnění. Kurzívou jsou pod každým článkem uvedeny verše z Bible, které kánonům Tridentského koncilu odporují. Takových veršů lze nalézt mnohem více než je zde uvedeno. Proto bych rád čtenáře povzbudil k samostatnému studiu Bible.


Tridentský koncil; Kánon 9:
Jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost a že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 3,20
Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu.
Ř 3,24
jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ef 2,8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Tt 3,5
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.Tridentský koncil; Kánon 12:

Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou. AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
J 1,12
Těm pak kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
J 3,36
Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.
1 J 5,13
Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Žd 7,25-27
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.
2 Tm 1,12
Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.Tridentský koncil; Kánon 14:
Jestliže kdokoliv říká, že člověk je opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn, protože pevně věří, že jich je zproštěn a je ospravedlněn nebo, že nikdo není opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn nežli ten, který věří, že je ospravedlněn; a že ospravedlnění je provedeno pouhou důvěrou; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Sk 16,31a
Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen"
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,Tridentský koncil; Kánon 24:
Jestliže kdokoliv říká, že obdržená spravedlnost není chráněna a zvyšována před Bohem skrze dobré skutky, ale říká, že dobré skutky jsou pouze ovocem a znamením, že bylo získáno ospravedlnění, ale nikoliv příčinou jeho zvýšení; AŤ JE PROKLET

Slova Bible:
Ga 3,1-3
Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se vás zeptat na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?
Ga 5,1-4
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.Tridentský koncil; Kánon 30:

Jestliže kdokoliv říká, že po té, co byla obdržena ospravedlňující milost je každému kajícímu se hříšníku odpuštěna vina a dluh věčného trestu je vymazán v tom smyslu, že nezůstává žádný dluh časného trestu ani na tomto světě ani potom v Očistci, předtím než se otevře (pro něj) vstup do nebeského království; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ko 2,13
Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Ko 2,14
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.Tridentský koncil; Kánon 33:

Jestliže kdokoliv hovoří v tom smyslu, že katolické učení o ospravedlnění přijaté tímto svatým koncilem v tomto výnosu, sláva Boží, nebo zásluhy Pána Ježíše Krista jsou jakýmkoliv způsobem zlehčovány a nikoliv tak, že pravda naší víry a sláva Boží a Ježíše Krista jsou slavně ukázány; AŤ JE PROKLET.

Zde Tridentský koncil proklíná všechny, kteří s ním vyjadřují nesouhlas. Zajímavé je ovšem použití slova pro prokletí "anathema"(v latinském textu). Stejným slovem totiž Boží Slovo (v řečtině) proklíná hlasatele falešného evangelia, takového, jaké hlásá Tridentský koncil!

Slova Bible:
Ga 1,6-9
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

To ovšem znamená, že zde neexistuje žádná střední cesta! Každý si musí vybrat, zda bude věřit falešnému evangeliu, které oficiálně učí Římskokatolická církev, nebo zda bude věřit pravému Evangeliu Bible, které zaslibuje záchranu od věčného zavržení!

Na tomto místě se hodí připomenout, že křesťanské/reformované učení v žádném případě neodtrhává spasitelnou víru od skutků. Existují totiž římští katolíci, kteří se snaží vytrhnout z kontextu Bible několik veršů z Jakubova listu a postavit je jakoby proti celé Bibli. Takto manipulovat s Božím Slovem nelze. Jakubova epištola samozřejmě nepopírá ospravedlnění z pouhého rozhodnutí Boží milosti. Naopak nás učí, že spasitelná víra se projevuje dříve či později skutky a ve skutcích dochází dokonalosti.

Jk 2,18:
Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.

Učí nás tedy, že skutky jsou projevem živé, tedy spasitelné víry. To je v souladu s ostatním biblickým učením podle kterého je spasitelná víra projevující se skutky pouhým důsledkem Boží spasitelné milosti. Je to v souladu i s obyčejnou lidskou zkušeností. Pokud uvěříte informaci, že vaše banka zítra zkrachuje, tak to vyvolá skutek - poběžíte si rychle vyzvednout své úspory. Pokud nic neuděláte, tak jste informaci o krachu banky neuvěřili. Vlastností spasitelné víry tedy je, že se projevuje skutky. Naopak nikde v Bibli nenajdeme tvrzení, že bychom si spasení, byť jen z nepatrné části, mohli svými skutky odpracovat nebo odspolupracovat. To by pak totiž spása již nebyla pouhou Boží milostí, ale byla by mzdou. Spásu by bylo možné si zčásti koupit, ať už za peníze nebo za skutky, v duchu hesla: "Když zazvoní pokladnička, letí duše do nebíčka." Kristův kříž by tak pozbyl významu!

Krásně nám vztah spasitelné milosti, víry a skutků osvětluje následující biblická pasáž:

Ef 2,8-10
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.


Závěr

Dnešní oficiální učení Římskokatolické církve nám předkládá jiné evangelium, než Boží Slovo. Stojíme před volbou, zda věřit evangeliu podle Říma nebo Evangeliu podle Bible.

Spolehněme se tedy raději na Boží Slovo, které na otázku: "Co mám dělat abych byl spasen?", odpovídá (viz Sk 16,31a) slovy:

Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen


Spoléhejme se tedy v otázce naší spásy pouze a jedině na dílo Pána Ježíše Krista, buďme poslušni Božího Slova a s vděčností za své spasení čiňme dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Boží milost přeje čtenářům

reformovaný
Poznámka
 
Protože biblické učení o ospravedlnění, tedy Evangelium, úzce souvisí s biblickým učením o předurčení, uvádím zde odkazy na články, které se tímto tématem zabývají.

Odkazy ke studiu předurčení:
reformovaný
"TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 127 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 02. leden 2007 @ 09:25:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jako byvaly rimsky katolik vim, ze v RKC je mnoho lidi, kteri nemaji ani tuseni o tomto uceni. Mnohdy ani nechteji mit tuseni ze strachu, ze by se jejich vira v dobrotu a neomylnost RKC zhroutila.

Je mym pranim, aby takovym ctenarum byl clanek k uzitku.

V dnesni dobe bezbreheho ekumenismu vsak muze byt rovnez pro evangelikaly uzitecne pripomenout si, ze rozdil mezi Bozim Slovem a ucenim rimskokatolicke cirkve je opravdu zasadni.

zdravi
reformovanyreformovaný (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 02. leden 2007 @ 10:04:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S Biblí se dá různě kouzlit ke dvou bodům

Tridentský koncil; Kánon 9:
Jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost a že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle; AŤ JE PROKLET.

Tridentský koncil; Kánon 12: Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou. AŤ JE PROKLET.

Najdeme taky tzv. biblickou oporu


Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,
a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?Nevidí, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?Tak se naplnilo Písmo: 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost' a byl nazván 'přítelem Božím'.
Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!

Jakub kap. 2


Zkrátka ap. Pavel měl zato,že k tzv. ospravedlnění stačí pouze víra (ve shodě s Vámi) autor Jakuba už to vidí jinak „ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!“
Ale co by jste si měl hlavně uvědomit je to,že církev kterou kritizujete i tu Bibli vytvořila- schvalovala,které knihy do kánonu tam patří a které ne upravovala texty atd.

a pak i Vaše tvrzení

Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen

je scestné vždyť NZ Ježíš říká

Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.navíc nesmyslé-milióny lidí o Ježíši jak by jste si představoval v životě neslyšeli,tak jim dáváte nesplnitelnou podmínku-není pak ten Váš Bůh největší pokrytec?
Skoda, ze jsi ten clanek poradne necetl.... (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 02. leden 2007 @ 12:15:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Znovu tedy uvadim komentar k Jakobove epistole z clanku:

Na tomto místě se hodí připomenout, že křesťanské/reformované učení v žádném případě neodtrhává spasitelnou víru od skutků. Existují totiž římští katolíci, kteří se snaží vytrhnout z kontextu Bible několik veršů z Jakubova listu a postavit je jakoby proti celé Bibli. Takto manipulovat s Božím Slovem nelze. Jakubova epištola samozřejmě nepopírá ospravedlnění z pouhého rozhodnutí Boží milosti. Naopak nás učí, že spasitelná víra se projevuje dříve či později skutky a ve skutcích dochází dokonalosti.

Jk 2,18:
Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
Učí nás tedy, že skutky jsou projevem živé, tedy spasitelné víry. To je v souladu s ostatním biblickým učením podle kterého je spasitelná víra projevující se skutky pouhým důsledkem Boží spasitelné milosti. Je to v souladu i s obyčejnou lidskou zkušeností. Pokud uvěříte informaci, že vaše banka zítra zkrachuje, tak to vyvolá skutek - poběžíte si rychle vyzvednout své úspory. Pokud nic neuděláte, tak jste informaci o krachu banky neuvěřili. Vlastností spasitelné víry tedy je, že se projevuje skutky. Naopak nikde v Bibli nenajdeme tvrzení, že bychom si spasení, byť jen z nepatrné části, mohli svými skutky odpracovat nebo odspolupracovat. To by pak totiž spása již nebyla pouhou Boží milostí, ale byla by mzdou. Spásu by bylo možné si zčásti koupit, ať už za peníze nebo za skutky, v duchu hesla: "Když zazvoní pokladnička, letí duše do nebíčka." Kristův kříž by tak pozbyl významu!

Krásně nám vztah spasitelné milosti, víry a skutků osvětluje následující biblická pasáž:
Ef 2,8-10
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.


]


Re: reformovaný (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 02. leden 2007 @ 13:43:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Nulo, zde máme příklad vzájemně si odporujících míst Písma, a proto se musíme ptát v JAKÉM SMYSLU byla tato místa napsána. O jaké spasení se jedná tam či onde, o jakou záhubu se jedná tu i tam a o jaké skutky jde, jaké je jejich místo v plánu spásy. Prostě je třeba dát všechna tato místa dohromady, aby měla SMYSL - a to navíc smysl, který je v souladu s Písmy.


]


Re: reformovaný (Skóre: 1)
Vložil: Question v Úterý, 23. leden 2007 @ 13:11:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak uz se prestante hadat a zacnete trochu myslet.
Skutek je vlastnosti objektu tedy toho mimo me, ale muze to byt take muj vlastni skutek tedy se to tyka me osobne.
Stejne tak s virou.
Kdyz si tedy dosadite do Jakuba skutky objektu a do Pavla viru subjektu, neni to v rozporu.....
Proste myslete, a zbytek vam bude pridan. To, ze nekdo kaze na kazatelne neznamena, ze mysli nebo dokonce, ze ma pravdu...
Zdravim touto cestou vsechny stripterky, kazatele, farare a jine exibicionisty....


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Manciny v Úterý, 02. leden 2007 @ 10:48:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Pavel velmi silně bojuje proti "skutkům" ale nejedná se o skutky aktivního milosrdenství nebo lásky k bližnímu, ani o skutky sebezáporu a osobního zrání nýbrž o SKUTKY MOJŽÍŠOVA ZÁKONA, Pavel tedy brojí proti přesvědčení, že přesné dodržování složitých rituálů (časem nabobtnalých do rozměrů značně přesahujících původní smysl samotného Mojžíšova zákona) stačí ke spáse. Nový zákon je mimo jiné o rozchodu křesťaství se židovstvím, což byla věc velmi svízelná, složitá a revoluční. Pavlovi šlo velmi o to, aby tuto novou cestu k univerzální spáse pro všechny skrze Ježíše prosadil navzdory četným protivenstvím. Skutky milosrdenství jsou naopak nezbytné pro spásu, jinak je člověk v horší situaci než ten, kdo Krista nepoznal. Míst v Písmu, které o tom mluví je více než dost.Za zdane skutky nelze koupit spasu (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 02. leden 2007 @ 12:16:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zdravim Manciny,

I skutky milosrdenstvi jsou pouhym dusledkem Bozi milosti.

Spasu vsak za ne nelze koupit ani z nepatrne casti.

zdravi

reformovany


]


Re: Za zdane skutky nelze koupit spasu (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 14:53:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
No vidíš, jak tímto krásně cituješ katolické pojetí spásy! Jsi šikulka!!


]


Re: Za zdane skutky nelze koupit spasu (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Úterý, 02. leden 2007 @ 22:41:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj lukine.
Taky si říkám, že je zde spousta katolíků a ani o tom nevědí. Soudím tak podle jejich vlastních slov a vyznání své víry. Jejich vyznání víry, a další výroky jsou jak vystřižené z katolického katechismu.
Trpí však roštěpením osobnosti protože zárověň katolickou církev nenávidí.
Dokonce se občas zdá, že nenávist vůči kat.církvi má přednost před vlastní spásou, neb se víc starají o třísku v oku kat. církve a trám ve vlastním oku nevidí. (I když, kdo z nás je v tomto bez viny?)
Přesto (a možná i proto) je považuji za své bratry v Kristu, kteří jdou sice po jiné cestě - zda lepší či horší - to jednou posoudí Pán, u kterého se všichni, jak věříme a doufáme sejdeme.
Tak modleme se za ty, kdo jsou na cestách.
Honza


]


Re: Za zdane skutky nelze koupit spasu (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 22:56:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Ahoj, Honzo,
taky by se to tak snad dalo říci. Pro mě je nejsměrodatnější nezadržitelná Kristova láska, která zachraňuje každého, kdo v ni věří. Proto jsou pro mne všichni, kdo v něj věří, bratři a sestry, já s tím problém nemám a myslím, že Kristus také ne - jsme všichni jedné Krve, protože jen jedna Krev je spásná a její moc jsme přijali. Náš Bůh je prostě dobrý a krásný! Kéž neomylně zvítězí v našich srdcích. Pokoj tobě a všem jeho maličkým!


]


Re: Za zdane skutky nelze koupit spasu (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Úterý, 02. leden 2007 @ 23:21:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj lukine, co dodat, vyjádřil jsi to tak, jak to cítím i já. Narozdíl ode mne to umíš i napsat. :-) Díky a Pán Tě provázej.
Honza


]


Re: Za zdane skutky nelze koupit spasu (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 23:24:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Díky, Honzo, Kristova láska s tebou!


]


Re: Za zdane skutky nelze koupit spasu a kdo tvrdí, že to chci ? (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 28. leden 2007 @ 22:46:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Manciny,
skutky lásky , soucitu a milorsdenství konám (konáme) proto, že to chceme vykonat a že nám to Boží sklon v nás umožňuje (i přes nedokonalost lidí a při lenosti), ne proto, abych si za ně něco koupil.
Objasnění po lopatě:
základním skutkem spolucítění je čin matky (obecně ženy), která se stará o dítě (i cizí, nebo nalezené).
Když matka vstává v noci k dítěti, které chce pít, když trpělivě ošetřuje kohokoliv atd., myslíš, že to koná proto, aby si za to něco koupila?
Jistě ne, koná to sama od sebe, respektive proto, že jí Bůh vložil do srdce vztah k potřebnému tvoru - dítěti, sousedovi, nemocnému, potřebnému vůbec.
Tak i muži konají dobré skutky proto, že jim vložený dar od Boha v srdci dovoluje něco dobrého vykonat.
Až budeš v tísni a nikdo by ti nepomohl, zanedbala se v tom případě láska Boží roznícená v lidech, nebo to je opomenutí, nepovšimnutí, únava atd.
Ale průměrný člověk by pomohl.
Neudělá to proto, aby za to něvo získal.
Proč hledáš něco proti správnému konání?
Chceš zakazovat vykonání dobra?
Proč působí Horská služba a jiné dpbrovolné sbory?
Přece ne pro získání zásluh, ale z dobrovolné služby.
I ten opilec, který večer spadne na ulici je zvednut kolemjdoucími a nedělají to pro získání zásluh.
miro


]


Re: Za zdane skutky nelze koupit spasu a kdo tvrdím že to chci ?,oprava adresáta (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 28. leden 2007 @ 22:59:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ke tvrzení, že skutky milosrdenství konáme z Božího záměru v nás a přirozeně a nikoli za (pro) zásluhy jsem omylem adresoval Mancinymu, nepovšiml jsem si, že to byl reformovaný, kdo napsal:
Za zdane skutky nelze koupit spasu
Od reformovany v Úterý, 02. leden 2007 v 12:16:53 a psal tam:
Zdravim Manciny,
I skutky milosrdenstvi jsou pouhym dusledkem Bozi milosti.
Spasu vsak za ne nelze koupit ani z nepatrne casti.
zdravi reformovany
Tedy Reformovabnému tvrdím : když vyjkonám něco dobrého, je to protom, že jsem chtěl, a chtěl jsem díky tomu, že Bůh vložil do lidí sklon konat také dobro a není to děláno proto, abych získal něco před Bohem.
Nevěříš-li, přijď pozdě večer před hospodu. Až uvidíš, že jeden opilec pomáhá vstát druhému, snad uvěříš, že to dělají spontánně, nemyslí v té chvíli na zásluhy nebeské, ale je to přirozená pomoc.
Miro.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Question v Úterý, 23. leden 2007 @ 12:58:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi je pro nekoho prave toto nejak dulezite, i kdyz me osobne to zas tak dulezite nepripada. Jde o prvni vazny spor Jakub versus Pavel. Dle meho nazoru klicem, rozuzlenim, k cele zalezitosti kolem tohoto sporu vede jednoducha cesta. Jde totiz o notoricky casty problem zameny subjektu a objektu v mysleni cloveka. Toto rozlisuje samotne pojmy "skutky" a "vira" . Lze vubec nejak uchopit kvalitu - termin "vira" pokud jde o objekt? Samanstvi a pivni kecy kazatelu vzdy surfuji po hladine. Do skutecnosti vsak nohu neponori, mohli by se nachladit. Pritom je to jasne a ja mohu mudrovat o sve vire nikoliv vsak o vasi. Mohu vsak mudrovat o vasich skutcich......S pozdravem
Question


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: cristiano v Úterý, 02. leden 2007 @ 12:04:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Ahoj bráško reformovaný,
dík za moc dobrý článek. Bylo by fajn, kdyby byly zmíněny i další články těchto prokletí, protože jsou taky silné..

Kéž Pán Ježíš Tě vede v celé další práci a žehná Ti na každý den..

CristianoRe: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 02. leden 2007 @ 12:11:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zdravim bratre Cristiano,

Tech clanku prokleti je tam spousta, ale rekl bych, ze ty co se tykaji ospravedlneni -evangelia, nejlepe ukazuji, jak se uceni RKC lisi od krestanstvi.

zdravi
reformovany


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 15:00:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
No, když je vytrháš z kontextu, tak asi jo. Ale tohle umí i Svědci Jehovovi, takže nic nového jsi nám vlastně neukázal. Vlastně jo, tvá nenávist je "nová každé ráno", ale nevím, jak dlouho je v takovéto zášti, jakou máš ty, možné vydržet. Upřímně ti přeji zakoušení Kristova milosrdenství, ten uměl pro druhé zemřít a nechal si pro druhé druhé probodnout srdce, aby jim předal svoji věčnou lásku. Obávám se, že ty to činíš přesně naopak, necháváš probodnout srdce druhých, aby jsi předal svoji "lásku". Pán ti žehnej svým nebem!


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 02. leden 2007 @ 16:47:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj lukine,

Ty clanky Tridentu jsou nezkracene a proklinaji krestany verici Bibli. Nejsou vytrzene z kontextu. Kontext je jasny.

Rimsky katolicismus totiz biblicke krestanstvi nenavidi.

Preji Ti Bozi milost, abys ze sparu rimskeho katolicismu vyvazl.

zdravi reformovany


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 17:12:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Jsou vytrhané z kontextu, neboť to není celý dekret o ospravedlnění a spousta doplňujících článků z dekretu tam chybí. Kdybych pracoval tvým způsobem, dokázal bych ti z Bible, že Bůh není - prostě bych z Žalmu 13,4 vyškrtl "Říká blázen v srdci svém:" a nechal jen to "Není Boha." Vytrhneš-li něco z jeho vlastního kontextu, získává to jiný smysl. Mezi rozumnými lidmi se toto nazývá manipulací. A to ty děláš. Ale vím, že je ti to jedno, když máš srdce plné nenávisti a zatrvzelosti vůči katolíkům. Je mi tě upřímně líto a přeji ti radost z Kristovy bezpodmínečné lásky! Pokoj tobě, reformovaný! Jsem šťastný, že Bůh je láska, to mi stačí. Kristus mi o ní vypráví od srdce k srdci.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 07. leden 2007 @ 16:33:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty clanky jsou formulovane zamerne tak, aby davaly smysl i jednotlitve. Ani neni mozne je vytrhnout z kontextu. Jinak musis pripustit, ze to dela i rimsko-katolicky katechismus.

r


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Úterý, 02. leden 2007 @ 16:51:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lukin to su sice pekne frazy, ale maju jednu chybu: Katolicka cirkev nieje dnes zial nic ine, iba nastrojom new age a vsetky tie krasne frazy pouziva tiez. Napriklad frazy o laske. (na zaklade ktorej sa ide napriklad zjednocovat z inymi nabozenstvami.

Pozri: NOVÉ DOGMATICKÉ UČENIE RÍMSKO-KATOLÍKOV, PRIJATÉ II. VATIKÁNSKYM KONCILOM]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 17:16:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Když je pro tebe ukřižovaný Kristus pouhou frází, tak prosím. Pak už ale nevím, čemu věříš a čím pak sytíš své srdce, když ne Láskou, která za nás umírá na kříži. Kristus neuštědřoval políčky, on je přijímal. Od nás.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Úterý, 02. leden 2007 @ 18:33:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...a od Vas napriklad Marianskym modlarstvom, vsak??? Jeho praktizovanim sa naozaj stavaju vase proklamacie iba frazou.


]


Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Pondělí, 07. únor 2011 @ 23:50:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z čeho soudíte to o té nenávisti? To proto, že zveřejnil pravdu o zfalšování evangelia? To je přece důkazem lásky a zájmu o spásu lidských duší.


]


Manciny (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 02. leden 2007 @ 13:22:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Apoštol Pavel velmi silně bojuje proti "skutkům" ale nejedná se o skutky aktivního milosrdenství nebo lásky k bližnímu, ani o skutky sebezáporu a osobního zrání nýbrž o SKUTKY MOJŽÍŠOVA ZÁKONAPavel tedy brojí proti přesvědčení, že přesné dodržování složitých rituálů (časem nabobtnalých do rozměrů značně přesahujících původní smysl samotného Mojžíšova zákona)—

To já právě docela komické-ty nabotnalé rozměry celkem 613 přikázání Tóry,dnes mnohdy prakticky nesplnitelných a drtivé většině dnešních lidí i komických měli Židé právě dostat od svého božstva (ve skutečnosti zřejmě vynález vládnoucí kněžské kasty) tedy dle mnohých církevníků Ježíšova Otce…
Ono takový ap. Pavel chválí člověka SZ,který upálil vlastní dceru po neuváženém slibu-nevím teď do čeho to zařadit jestli mezi skutky sebezáporu,osobního zrání či aktivního milosrdenství nebo lásky k bližnímu.
reformovaný (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 02. leden 2007 @ 13:50:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
článek jsem četl pečlivě

--Existují totiž římští katolíci, kteří se snaží vytrhnout z kontextu Bible několik veršů z Jakubova listu a postavit je jakoby proti celé Bibli.—

To je možné fakt je ale ten,že např. dle nich mylné tvrzení „nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou“ mohou dobře podepřít NZ právě tím Jakubem
„Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!“

--Takto manipulovat s Božím Slovem nelze.—

A proč by nešlo? –evidentě to lze a také se to tak děje v x případech ono obecně s každým textem to jde byť by si ho někteří lidé prohlašovali za poselství od Boha

--Naopak nás učí, že spasitelná víra se projevuje dříve či později skutky a ve skutcích dochází dokonalosti.—

To je všechno pěkné,ale otázka už zní jinak?- co je postačující podmínka pro spasení dle Bible?
A odpověď je různá např. staří Židé ve spásu ani plnohodnotný posmrtný život nevěřili vůbec
ap. Pavel má za to, ke spáse stačí pouze víra kdežto autor Jakuba klade důraz na skutky,víra sama o sobě je nedostatečná.

tedy když jste použil příkladu krachu banky – můžu ve krach banky věřit a nemusím nic dělat-můžu totiž věřit že je tu nějaký zachránce spasitel,který to za mě vyřeší tedy dávám mu plnou důvěru a to stačí –to je názor Pavla. Jakub také věří ve věřitele který mu zahrání jeho úspory ovšem cítí povinost se mu nějak zalíbit především skutky,což může být přirozený produkt vděčnosti k zachránci.


--Naopak nikde v Bibli nenajdeme tvrzení, že bychom si spasení, byť jen z nepatrné části, mohli svými skutky odpracovat nebo odspolupracovat.—

No vidíte a přesto to tak je- lidé se postí ,modlí se,mnohé věci si odříkají, opěvují Ježíše či jiné jako svého spasitele,zaprodávají se vírám v nejrůznější knihy coby boží slova, platí za služby svým církevním organizacím a v to všechno v domění, že se tím svému božstvu zalíbí a něco pěkného jim to hlavně posmrti vynese


--Spásu by bylo možné si zčásti koupit, ať už za peníze nebo za skutky, v duchu hesla: "Když zazvoní pokladnička, letí duše do nebíčka." Kristův kříž by tak pozbyl významu!—

Viz. výše ono to tak je,za příslib budoucího spasení se slouží a platí a nemusí jít zrovna vždy o peníze,pro mnohé je to dobrý byznys.Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Úterý, 02. leden 2007 @ 18:00:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se to kritizuje církev, která je stará bezmála 2 tisíce let...:-)
Byla to právě katolická církev, která po celou tu dobu bránila křesťanské učení proti množícím se bludům a herezím, když ostatní církve ještě nebyly na světě. Kdo ví, jestli by bez těchto zásahů ještě dnes nějaké křesťanství vůbec bylo. (Je možné, že se do tohoto procesu vloudily všelijaké protibludy, to nepopírám.) Když později vzniklo více církví - pohleďte na GS, jak se tady všechny dohadují a shodnout se nemohou.
Učení církví se v průběhu dějin pochopitelně mění, existují různé názory na to, jak správně rozumět tak nesourodé a místy vnitřně protichůdné knize, jako je Bible. Domnívám se, že všechna tvrzení Tridenstkého koncilu by bylo možné doložit z Písma. Ovšem jak ukazuje článek, i jejich opak. A ještě další věc je, jak se na to dívá katolická církev DNES.
(Rád bych podotkl, že proklínání byla ve středověku celkem běžná formulace, na nás to dnes působí více dramaticky.)Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 18:12:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Tak pro všechny: formulace ANATHEMA SIT (překládáno jako "buď proklet" či "ať je proklet") vyjadřuje, že zastáváním církví odmítnutrého bludu se bludař sám vyděluje ze společenství, které takto hájí a vyjadřuje orhodoxii. Není to ani aktivní svolávání zla na dotyčného člověka, nýbrž negativní konstatování o volním rozhodnutí a svévolném vydělení dané osoby ze společenství a jeho víry, kterou (tzn. víru) toto společenství od počátku vyznává a tímto vyjádřením ji v danou chvíli jednoznačně potvrzuje.


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Úterý, 02. leden 2007 @ 18:39:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klames Lukin. To ze katolicizmus preklina je neobhajitelne, a da sa to vysvetlit iba dalsou trapnou lžou aku si teraz napisal.

Vasa cirkev je plna herezi a bludov ktore na nu nasadali po starocia. Pod jej kliatbou su aj vsetci ktori s nimi nesuhlasia, cize napriklad evanjelikalni krestania. Este ze Bozia moc je vyssie ako katolicke kliatby....a ak je clovek v Panovi, kliatby sa ho nedotknu.


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 02. leden 2007 @ 20:11:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Bratře Gojime,
to co napsal Lukin je vyjádřením současné modernistické tradice po 2.Vatikánském koncilu. Modernističtí teologové to tak vysvětlují. Nedávno jsem dostal knihu, kde je psáno totéž, co Ti odpověděl Lukin. On upřímně věří tomu, co v současných knížkách či na internetu četl. Myslím si, že Lukin nemá v úmyslu vědomě klamat. Je třeba rozlišovat vědomé lhaní od nevědomého přenášení lživé informace.

Já si myslím, že to proklínání bylo na Tridentu ve stylu Ga 1,6-9
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, BUDIŽ PROKLET!

Myslím si, že dnešní druhovatikánští teologové se chtějí za každou cenu zalíbit nekřesťanskému světu, a tak i ta stará prokletí vysvětlují v jiném než původním smyslu.

Po 2.Vatikánském koncilu r.1965 je Katolická církev plná herezí a bludů, které tam přinesli zednáři včetně illuminátů. Přesto tam jakýmsi nepochopitelným zázrakem přežívají také všechny biblické pravdy; takže v tom dnešním katolickém prostředí existuje obojí zároveň. Měl jsem o tom v r.1988 vnuknutí, které si od té doby 18 let ověřuji.

Myslím si, že pod zde Reformovaným uvedenými tridentskými klatbami nejsou ti evangelikálové, kteří zapírají sebe sama, nesou každý den svůj kříž a následují Krista. Ta prokletí míří jen a pouze na toho, kdo o sobě říká, že je křesťan, ale ve skutečnosti těžce zneužívá Boží trpělivost.

Plně souhlasím s Tvým přesvědčením, že Boží moc je vyšší, než klatby ".... a ak je clovek v Panovi, kliatby sa ho nedotknu"

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Středa, 03. leden 2007 @ 14:25:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Serafin nezastavaj sa ho. On ma mozog ako kazdy iny a vie uvazovat. Toto je skor otazka osobneho postoja. Ja tiez mozem tvrdit ze trava nieje zelena a budem to tvrdit tak dlho, pokial neznechutim cele okolie, co ked nastane, budem povazovat za svoje osobne vitazstvo. Ved to nas Lukin sustavne robi ...


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 21:50:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Gójim, i kdybych napsal: "Ježíš tě miluje!", tak mi napíšeš, že lžu, neboť by to napsal katolík (který přece o lásce Ježíše nic neví) a koneckonců, kde je to takto napsané v Bibli, že?

PS - A že proklínal apoštol Pavel, to ti nevadí? Ne, nevadí, to je přece v Bibli, že?


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Středa, 03. leden 2007 @ 14:36:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problem je, ze vetu: "Ježíš tě miluje!" dnes hovori naozaj ktokolvek.

Inac, ako mozes porovnavat vyroky Apostola Pavla s hereziami v zaveroch vasich stredovekych koncilov? To su dve rozlicne veci.

Pozri, ak napriklad kradnes, podla viacerych Bozich zakonov sa automaticky dostavas pod kliatbu, teda pod zlorecenie. Niekto neskor napriklad okradne teba alebo sa dostanes do situacie ze potrebujes daleko viac ako si nakradol a teda musis kradnut stale viac.

Ine ale je, ak nas katolicizmus priamo preklina napriklad zato, ze tvrdime, ze jeho bohosluzobne ukony pochadzaju s babylona vratane eucharistie, transubstanciacie alebo uctievania Bohyne - Matky ....


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Středa, 03. leden 2007 @ 21:02:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Gójim, studený obklad to vyřeší :-)


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Čtvrtek, 04. leden 2007 @ 12:36:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
... ubohe, ako vsetky Tvoje argumenty ....


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Question v Úterý, 23. leden 2007 @ 13:17:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Take bych jeste dodal , ze se vice upalovalo a take to dnes pusobi vic dramaticky.....
Nechal bych minulost minulosti.
Co je nejhorsi, rada fararu je vychovana a presvedcena o tom, ze by nejake to upalovani a mucenicko bylo zadouci i dnes......
Co vy na to, treba takove Jehovisty nebo scientology upalit ci neupalit?


]


Re: Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: icicle v Úterý, 23. leden 2007 @ 13:25:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co tady předvádíš ty je exhibice. Tanec mezi hroby. Striptýz tvých mouder.Kázání posměvače. Trochu se prober a začni mluvit k věci, étere.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE NEROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 02. leden 2007 @ 18:02:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Bratře Reformovaný, ta zde Tebou citovaná slova tridentského prokletí, podle mého názoru neproklínají toho protestanta, který zapírá sebe sama, nese každý den svůj kříž a následuje Krista. Ta prokletí míří jen a pouze na toho, kdo o sobě říká, že je křesťan, ale ve skutečnosti těžce zneužívá Boží trpělivost, když např. místo 6-denní práce vytrvale odpočívá a slaví den odpočinku každý den nejen v noci. Dále např. ta slova proklínají falešného křesťana, který provádí umělé potraty, ale přitom se domnívá, že stačí věřit ve vzkříšení Ježíše Krista. Dále např. proklínají homosexuála, který říká, že věří ve vzkříšení Ježíše Krista, ale žije v homosexuálním poměru a přitom si myslí, že homosexualita je charizmatický dar Ducha svatého. Prostě ta tridentská anathemata zde Tebou uvedená proklínají jen a pouze pokrytce, falešné bratry mezi katolíky, protestanty i pravoslavnými. Tebou uvedená slova Bible jsou přesně o tomto:
Ga 1,6-9
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE NEROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Question v Úterý, 23. leden 2007 @ 13:06:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nekdy staci male pozmeneni maly detail a cely svet je v troskach. Nekdo treba posune packu a odpali jadernou strelu, zacne jaderna valka.
Nebo Jezis rekne " Kdo neni proti nam je s nami"
Pak prijde mudrlant komunista Gottwald a rekne
"Kdo neni s nami, je proti nam"
Pak zase treba pridete vy .... a tak dale a tak dale


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Marobud v Úterý, 02. leden 2007 @ 22:35:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem Říman, ale položil bych ti dvě otázky:
1. znáš Společné prohlášení Řím. kat. církve a svět. luterského svazu o ospravedlnění z roku 1999?
2. Existovala by Bible (NZ) pokud by nebyla církev? (ta nerozdělená, avšak již tehdy hierarchická a s jasně prohlašovanými dogmaty)Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Úterý, 02. leden 2007 @ 22:46:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem Říman

no není se čemu divit, římani vymřeli už dávno a ani jejich město už není to co bývalo za Claudia :o)

ad bod 2) - ano existoval by NZ, protože vznikl dávno před římsko-katolickou církví, dávno před tím, než se původní konstantinova církev rozhádala kvůli ikonám a tomu kdo to povede a rozdělila se na východní a západní část s šéfy v Římě a Cařihradě.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 22:59:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
A kdy vznikla římsko-katolická církev?


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Úterý, 02. leden 2007 @ 23:23:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to bys měl jako katolík vědět, oni vás to v kostele neučili?


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 23:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Tak dobře: vznikla pod Křížem, když Kristus odevzdal svého ducha (a Ducha). Tehdy, když jsme ho kopím probodli (pro naše hříchy), tak z jeho navždy milujícího srdce vytryskla voda a krev, které očišťují a dávají znovuzrození těm, kteří v něho, Krále zdobeného krvavým šarlatem, věří. A jako Eva vznikla z Adamova boku, tak se zrodila Církev z boku nového Adama, zrodila se nová Eva (tj. "Živa", pro svojí moc dávat "nový život" svým znovuzrozeným "dětem", tedy naše matka -Jeruzalém shůry) v jeho "spánku". Tak vznikla církev katolická, tj. obecná, což znamená pro všechny bez rozdílu, neboť Bůh je dobrý.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Středa, 03. leden 2007 @ 00:05:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hmmm asi jo, jestli se to co říkáš stalo kolem roku 1054


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 03. leden 2007 @ 00:16:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
vogle, to je naprostý ahistorismus.
"Západ" v XI. stol. a znám zrovna dost dobře, a mohu ti potvrdit, že od r. řekněme 1052 do 1056 žádný vznik nové církve, neřkuli katolické, nikdo nezaznamenal.

Olin


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Středa, 03. leden 2007 @ 00:23:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde o vznik nové, jde o rozdělení
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velké_schizma


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 03. leden 2007 @ 01:05:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš, i to rozdělení byla formalita. "Západ" a "Východ" žily v rozdělení už tak dlouho, že jiný stav nikdo nepamatoval. Po staletí.

Co se tehdy změnilo: císaři "západu" vytrvalou podporou proreformních kroužků v církvi dosáhli toho, že se jejich "charismatické" veličiny rozhodly toto oddělení ostentativně demostrovat. Jejich "otcové" žili totiž v církvi spíše na zapřenou, zejména vůči "východu". Jakmile však dostali od církve klíče, myslím tím římský stolec, jejich sny o nápravě církve se radikalizovaly, a nehodlali se s ničím zdržovat.

A tak velmi proreformní papež vyslal do Konstantinopole svého ještě radikálnějšího druha, kardinála Humprechta. Záminkou bylo nejspíš to, že patriarcha uzavřel klášter západních mnichů, ale o to nešlo. Šlo o to - vyzvat východní církev k radikální reformě¨, a ovšem i k opuštění domnělých "bludů", v nichž ležela. Nikdo neočekával, že Jeho Vysoká Přeosvícenost patriarcha konstantinopolský, který si říkal ekumenický, výzvu přijme. Šlo o to, že po jeho odmítnutí západní reformisté si mohli církev modelovat k obrazu svému, a nemuseli se ani formálně ohlížet na "východ", který přece selhal!

Prostě si tak rozvázali ruce a je nutno říci, že měli úspěch.

Olin


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Čtvrtek, 04. leden 2007 @ 13:20:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že existují dva proudy Katolický (reprezentovaný římskou většinou) a Pravoslavný které se liší v liturgii a v pohledu na některé výklady Bible se shodneme, ne?

To že tyto dva proudy vyšli z jedné "konstantinovské" větve, se asi taky shodneme, že?

Takže přejmenuji-li to "rozdělení" na "oficiální rozdělení", nebo "oštemplování rozdělení", tak myslím, že proti tomu označení mít nic nebudeš, nebo jo?


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Úterý, 02. leden 2007 @ 23:32:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
A proč máš v sobě stále tolik nenávisti?


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Středa, 03. leden 2007 @ 00:06:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemyslím si že by se toto tvrzení zakládalo na pravdě.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Středa, 03. leden 2007 @ 00:18:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Vždyť "láska se raduje z pravdy".


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Středa, 03. leden 2007 @ 00:24:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je sice pravda, ale nějak jsem nepochopil souvislost. :oO


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Středa, 03. leden 2007 @ 00:41:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
No právě...


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Středa, 03. leden 2007 @ 00:49:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani tohle mi to neozřejmilo.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Středa, 03. leden 2007 @ 00:51:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Promiň, už to přeháním, jdu spát :-) .


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Středa, 03. leden 2007 @ 00:57:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrou noc :o)


]


Re: Společné prohlášení o ospravedlnění: "Všechny cesty do Říma nevedou" (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 03. leden 2007 @ 10:05:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Marobode,

"Společné prohlášení Řím. kat. církve a svět. luterského svazu o ospravedlnění z roku 1999" znam. Problem ovsem je, ze to musel byt nutne trik RKC na prilis duverive krestany. Kletby Tridentu ohledne ospravedlneni plati dal.

Zde uvadim zajimavy clanek, ktery se timto zabyva.Všechny cesty do Říma nevedou

Editorial


Vážení čtenáři "Idey",

v tomto čísle předkládáme jako přílohu překlad rozsáhlého materiálu vydaného pracovní skupinou Bekenntnisbewegung "Kein anderes Evangelium" (Konfesijní hnutí "Žádné jiné evangelium") k problematice podpisu tzv. Společného prohlášení k nauce o ospravedlnění mezi zástupci Světového luterského svazu a římskokatolické církve dne 31. října 1999, tedy v den památky reformace. Bekenntnisbewegung "Kein anderes Evangelium" je skupina farářů, teologů a dalších odborných pracovníků uvnitř evangelické luterské církve ve SRN, kteří hledají odpovědi na některé současné otázky života církve a společnosti ve světle Božího slova. Nejedná se tedy o skupinu extremistů mimo evangelickou církev, ale o tým seriózních teologů, kteří se nemohou smířit s kompromisy hledání jednoty mezi evangelickou a římskokatolickou církví na úkor biblické pravdy, jak byla znovuobjevena v době reformace.


SPNO - více otázek než odpovědí


Ze studie, která je dále uvedena, se především dozvídáme, že některé okolnosti vzniku dokumentu "Společného prohlášení k nauce o ospravedlnění" (dále SPNO) byly přinejmenším značně problematické. Běžný evangelík u nás se může sice dozvědět některé informace o historii ekumenismu mezi římskokatolickou církví a Světovou luterskou federací (SLF), jak byly prezentovány v Příteli lidu (PL) leden 2000, s. 12 - 13. Bude ale jistě překvapen, že s původním zněním SPNO souhlasilo ze 124 členských církví SLF pouze 79 (z nichž mnoho mělo ještě jasné výhrady). Poněkud zarážející je však informace, že další jednání a změny v dokumentu, které vznikly v roce 1998, již nebyly projednány v synodech členských církví. Vrhá to značné pochyby na legitimitu projednávání konečného znění dokumentu SPNO.

Jistě by také bylo zajímavé vědět, jakým způsobem proběhlo hlasování v synodu naší církve k této otázce teologického sbližování evangelíků a katolíků, jak je o tom zmínka v PL leden 2000, s. 12. Věděli vůbec naši synodalové, o čem tehdy hlasovali?

Vedení naší církve má k dokumentu SPNO jednoznačně pozitivní stanovisko, nejvyšší představitel naší církve byl přítomen aktu podpisu SPNO dne 31. října 1999 v Augsburgu. Čteme o tom v mnoha článcích v PL v předposledním a posledním roce: Památka reformace tentokrát zcela jinak (PL prosinec 1999, s. 184 - 186), Dokument historického významu (Společné prohlášení o ospravedlnění, PL leden 2000, s. 12 - 13), Z Českého Těšína do Vatikánu (PL březen 2000, s. 37 -39), Co je nového v ekumeně (PL květen 2000, s. 70 - 71) a další. Ve jménu smíření a pro dobro "evangelizace" naší země je podpis SPNO chápán jako "významný krok k jednotě, krok, ... jehož význam spočívá v tom, že za ním budou následovat kroky další." Oficielně působí stanovisko naší církve k podpisu SPNO až nápadně a monoliticky jednotně. Čtenáři PL jsou navíc vzýváni, aby o ekumeně nešířili polopravdy, aby tak nedocházelo ke vzniku fám a různých poplašných zpráv o nebezpečí ekumeny (PL březem 2000, s. 38).

Je proto důvodem k vážnému zamýšlení, proč někteří zodpovědní křesťané v zahraničí se k výše uvedeným událostem jako podpis SPNO a k dalšímu ideovému sbližování mezi katolíky a evangelíky vyjadřují velmi rezervovaně až negativně. Proč proti podpisu SPNO protestovalo např. 239 německých evangelických teologů (a mezi nimi také 160 profesorů teologie různého pozadí)? Může nás tedy udivit, že u nás chybí jakékoliv oficiální protestní hlasy. Je to snad způsobeno nezájmem, nedostatkem prostoru pro jakoukoli seriózní diskusi, či dokonce neochotou být v zásadních věcech nekonformní?


Tridentský koncil - stále aktuální


Podívejme se nyní trochu blíže na některé problémy, jichž se Martin Hamel v dále uvedené práci na téma SPNO dotýká. V první řadě je to otázka Tridentského koncilu. V této souvislosti se hodně mluví o tzv. anathematách (prokletích), které tento protireformační koncil v letech 1545 - 1563 vyřkl proti reformačnímu učení, že ospravedlnění je pouze z víry. Aby nebylo pochyb o tom, jak anthemata zněla, a jakým způsobem byli odsouzeni ti, kteří se přiklonili k reformaci, budeme je citovat:

"Pokud někdo tvrdí, že hříšník je ospravedlněn pouze vírou, a myslí tím, že není zapotřebí žádného spolupůsobení za účelem obdržení milosti ospravedlnění a že není nutné, aby byl připraven a nakloněn působením své vlastní vůle, ať je proklet.... Pokud někdo tvrdí, že ospravedlnění vírou není nic jiného než důvěra v Boží milosrdenství, které odpouští hřích z důvodu Krista, a že je to pouze tato důvěra, která ospravedlňuje, ať je proklet..." (Trent Ses. VI, Canons 9, 12).

Ano, zní to zcela jasně: Člověk, který tvrdí, že získal své ospravedlnění pouze vírou v zástupnou oběť Ježíše Krista, má být na základě protireformačního Tridentského koncilu proklet. A tato prokletí (anathemata) dosud nikdo neodvolal. Nebyla zrušena ani podpisem SPNO. Čtenáři PL jsou mylně informováni o tom, že na základě podpisu SPNO "obě církve ruší vzájemná odsouzení svého chápání o ospravedlnění" (PL leden 2000, s. 13). Ve SPNO se totiž jasně píše, že tato vzájemná odsouzení (sem patří i odsouzení Tridentského koncilu) se nevztahují na učení, jak je deklarováno ve Společném prohlášení k nauce o ospravedlnění (viz článek 41 SPNO). Z toho ale ještě vůbec nevyplývá, že byla také zrušena odsouzení (prokletí), jak je vyřkl Tridentský koncil ve vztahu k učení reformátorů. O tom, že tato odsouzení platí i nadále, nás ujišťují jiné zdroje - např. v níže uvedené práci Martina Hamela interwiev s kardinálem Ratzingerem, který potvrzuje dosavadní platnost závěrů Tridentského koncilu.

V této chvíli musí i řadový a prostý evangelík zapochybovat, zda učení, které je nyní prezentováno ve SPNO, je skutečně ono luterské a reformační učení, kterému se učil při konfirmačním cvičení. Vždyť na učení o ospravedlnění, jak je deklarováno ve SPNO, se již žádné odsouzení nevztahuje a přitom odsouzení reformačního učení, jak je vyřkl Tridentský koncil, platí i nadále. Pokud je tomu tak, pak je SPNO skutečně zradou reformace.


Stejná slova - různé významy


Dalším velikým přínosem práce Martina Hamela je skutečnost, že poukazuje, jakým způsobem jsou ve SPNO použita stejná slova, která však mají na obou stranách zcela jiný obsah. V tom je SPNO pro běžného laika naprosto matoucí, protože při jeho čtení, si automaticky pod těmito slovy představuje něco, s čím byl důvěrně seznámen. Žel stejné slovo má v mnoha případech naprosto jiný obsah. Toto se týká např. slova "milost", které reformátoři chápali v souladu s Božím slovem (Řím. 4:4 nebo Řím. 11:6) jako Boží nijak nezaslouženou přízeň a to z důvodu Krista. Na rozdíl od tohoto pojetí, římští katolíci rozumí pod pojmem milost určité prostředky, které člověka pozvedají z lidské přirozenosti do nadpřirozené roviny a umožňují, aby se takto zalíbil Bohu a pomáhají mu v jeho osobním spasení.

Obdobně je tomu se slovem "ospravedlnění". Reformace prohlašuje Krista jako naši spravedlnost a víra je způsob, jak my se na Kristově spravedlnosti podílíme. Římskokatolická teologie mluví sice také o Kristu, avšak v tom smyslu, že spravedlivý člověk je místem, kde můžeme Krista nalézt. Protestant se tedy dívá ve víře na Krista, katolík je zaměstnán sám sebou. (Informationsbrief, 1999, 196, s. 13). Proto také vyznání, že jsme pouze ospravedlnění hříšníci, je pro pravověrné katolíky, jakým je např. kardinál Ratzinger, nepřijatelné. Existuje snad ještě větší rozdíl ve směru pohledu? Otázkou však je, zda my protestanti ještě rozumíme do hloubky reformačnímu pojetí ospravedlnění?

Z pohledu toho, co bylo výše řečeno, je SPNO zcela ideálním příkladem postmoderního uvažování, kde jsou obsahy jednotlivých slov vyprázdněny (tzv. dekonstrukce) a kde jsou vedle sebe sdružovány zcela nesourodé elementy, které vzájemně nijak nesouvisí anebo stojí dokonce i v protikladech (tzv. koláž). Lidem, kteří ještě uvažují skutečně Kristocentricky v tom "staromódním" pojetí (a zdá se, že ještě zcela nevymřeli), přijde SPNO jako umělý slepenec vzájemně se vylučujících doktrín, jež nelze dohromady přijmout.


Dialog nebo oddělení?


Mnozí protestanti byli překvapeni, že velmi záhy po podpisu SPNO vyhlásila Vatikánská Kongregace pro víru novou deklaraci nazvanou "Dominus Jesus. O jedinečnosti a spásné univerzalitě Ježíše Krista a církve" (rozuměj římskokatolické). Různé pokusy o interpretaci v protestantských kruzích tohoto na první pohled nevysvětlitelného kroku ze strany římskokatolické církve svědčí o naprostém nepochopení či dokonce naivitě protestantů při chápání toho, oč v tzv. ekumeně skutečně jde. (Viz např. Kostnické jiskry 33/2000 s. 2)

Po Druhém vatikánském koncilu došlo ke změně tónu a způsobu jednání. Místo neudržitelné inkvizice nastoupil tolik opěvovaný dialog. Strategie a cíle se však nezměnily, změnily se pouze prostředky. Ti, kteří vědí, co je to ve filozofii dialektika, také pochopí, jak se vede dialog v tomto pojetí. Začíná se určitým laskavým gestem, kdy se soupeři nabízí přijetí na cestě rozhovorů a spolupráce (tzv. teze). Tato fáze dialogu byla završena podpisem SPNO v Augsburgu v roce 1999. Následuje druhý dialektický krok tzv. negace - vytvoření antitézy. V deklaraci "Dominus Jesus" se prohlašuje, že "existuje jediná Kristova církev, která je v katolické církvi..." Ostatním církvím (jsou zde pojmenovány jako "církevní společenství" dokument upírá pravost církve: protože jim schází plné společenství s římským papežem a nepodílejí se na plném společenství s římskokatolickou církví v eucharistii (mešní oběti). Bude tedy následovat třetí fáze "negace negace" - čili syntéza, ve které bude dosaženo tohoto ideového sjednocení. Jako křesťané, kteří uznávají svrchovanou autoritu Bible se však musíme ptát, zda dialog je tou biblickou cestou při řešení duchovních protikladů. Bible nám dává jiný návod - oddělení se. (2. Kor. 6: 14- 17)

O tom, že se diskutuje již nyní o společném přijímání Večeře Páně, a že je to cíl dalších ekumenických snažení, se může dočíst i řadový evangelík v PL (prosinec 1999, s.184). Každému soudnému člověku je tedy jasné, že v ekumeně vůbec nemusí dojít k organizačnímu sjednocení církví. Stačí pouze ideové sjednocení, stačí postupné rozmělnění zásad reformace a protestantské církve "de facto" přestanou existovat (přesto že budou existovat dále podle jména), protože již nebudou moci nabídnout reformační učení.

Uvědomujeme si, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a že v tomto prostředí existují také jiné církve mimo SCEAV. Uvědomujeme si také, že s římskokatolickou církví nás mnoho spojuje. V tomto smyslu lze také spojit úsilí při prosazování některých celospolečenských otázek v oblasti všeobecné úcty k životu, podpory rodině aj. Avšak hledání falešného ideového sjednocení na úkor biblické pravdy a při současném postupném výprodeji klenotů reformace je věc, která musí každého skutečného protestanta, který pochopil biblické a reformační učení ve svém životě, značně znepokojovat. Když tedy o těchto věcech vážně diskutujeme, nemyslíme si, že jde o šíření poplašné zprávy nebo fám.


Všechny cesty do Říma nevedou


Proto bychom si měli položit na závěr několik vážných otázek:

Víme vůbec, kam směřujeme? Víme vůbec ještě, co je to evangelizace? Záleží nám při různých snaženích o porozumění, toleranci a "smiřování" ještě na biblické a reformační pravdě? Co je motorem k současnému nasměrování církve k hledání plného společenství s římskokatolickou církví - politické ambice či jiný prospěch? Vyprodáme ve jménu jednoty za každou cenu, a z důvodu tzv. "smíření" a tolerance na úkor pravdy celý obchod s reformačním učením?

Ať už budou naše odpovědi na některé výše položené otázky jakékoli, jedno je jasné. V současné době stojí naše církev a také jednotliví věřící na rozcestí. V tomto rozhodném okamžiku je třeba říct zcela zřetelně:


Do Říma všechny cesty určitě nevedou!]


Klenotem posvěcenosti nebyla reformace, ale pietismus (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 03. leden 2007 @ 13:32:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Ahoj Reformovaný!
Protestantská reformace ještě rozhodně nebyla klenotem, neboť ani Luther, ani Kalvín, ani Zwingli posvěceností svého osobního života neoplývali. Morálkou a vulgární slovní zásobou se rozhodně nepodobali 11 apoštolům, ani apoštolu Matějovi, který nahradil Jidáše, ani apoštolu Pavlovi či Barnabášovi. Kladem - pozitivním přínosem protestantské reformace bylo podle mého názoru bylo pouze to, že reformátoři zabránili, aby tehdejší renesanční katolicismus pohltila bludná víra v prázdné Peklo, kterou šířil "katolický" humanista Erasmus Rotterdamský a spol. Luther tvrdě připomněl, že Peklo je plné řady hříšníků a katolíci, kteří se postavili proti Lutherovi z důvodu, že porušil mnišské sliby, demonstrativně opustil klášter a oženil se s jeptiškou, si také vzpomněli na plné Peklo. Luther tvrdil, že do Pekla jdou především katolíci, katolická opozice oponovala, že do Pekla jde především Luther a jeho stoupenci, bývalí mniši a bývalé jeptišky.

Klenotem měla tendenci se stát až v 17.století pietistická reforma do té doby silně nemravného válečnického protestantismu. Spener, Francke, Bunyan, a v 18.století Zinzendorf, Jonathan Edwards, Wesley - to teprve byli lidé posvěceného života a vzorných mravů. Luther, Kalvín, Zwingli - ti měli, Bohu žel, na rukou příliš mnoho nevinně prolité krve. Římské katolíky běžně popravovali, čarodějnice skutečné i domnělé upalovali na hranicích.

Zkus být brácho Reformovaný, prosím trochu samostatný, co se týče znalosti dějin. To co do nás cpali komunističtí historikové a co do dnešní doby po nich přetrvalo, nebyla neomylná čistá pravda, nebyla to biblická inspirace.

Přeji Ti tuto schopnost rozlišovat duchy do nového roku 2007

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 03. leden 2007 @ 13:48:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Seraphime,

Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu.

Ta sirila o reformaci mnoho lzi. Napriklad tvrdila, ze Luther spachal sebevrazdu a podobne nesmysly.

Rimskokatolicka propaganda dokaze byt podobne ulhana, jako nacisticka nebo komunisticka!

Luther i Kalvin zili velmi sporadane zivoty. Samozrejme ve vsem nemuseli mit pravdu, ale ve vsem ma pravdu jedine Slovo Bozi.

Mimochodem, Zeneva byla pred reformaci, na ktere se podilel Kalvin, zvracenym mestem plnym nevestincu. Za Kalvina se stala velmi sporadanym mestem nadsenym pro Krista.


A kalvinske Skotsko bylo take velmi Bohabojne.

zdravi
reformovany


]


Re: Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Čtvrtek, 04. leden 2007 @ 13:25:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Luther i Kalvin zili velmi sporadane zivoty.

Myslíš toho Kalvína co upálil v r. 1553 v Ženevě Michela Serveta ;o)


]


Re: Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 04. leden 2007 @ 17:09:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Vogel,

No, s tim Servetem myslim, ze to byl prehmat - nevim jak to presne bylo a nezastavam se toho. Koneckoncu jak rikam, Kalvin nebyl neomylny a neni konecnou autoritou krestanstvi. Neni to papez protestantismu.

Vim, ze katolik nejsi, ale kdyz neco podobneho pripomenou rimsti katolici tak me to pobavi. Ti totiz za jedinou noc ve Francii zavrazdili nekolik destitek tisic Hugenotu (kalvinistu)......

zdravi reformovany


]


Re: Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Čtvrtek, 04. leden 2007 @ 17:21:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Luk 18,10 "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.'
13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.'
14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."


]


Re: Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 04. leden 2007 @ 20:48:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já myslím, že o té barolomějské noci to byl jen takový přehmat,...


]


Re: Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pátek, 05. leden 2007 @ 11:48:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hm,

Ono oraganizovane vyvrazdeni nekolika desitek tisic krestanu muze nazvat prehmatem jen demagog.

r


]


Re: Nebašti tolik zjednodušenou propagandu komunistů (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 05. leden 2007 @ 09:19:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Ono to bylo v té Francii tehdy složitější.

Francouzští kalvinisté (hugenoté) napřed zdemolovali vnitřky katolických kostelů, kde nohama rozdupávali Tělo a Krev Páně zbylé z katolických bohoslužeb Večeře Páně a uschovávané na určitém místě v kostele.

Něco podobného se dělo v Česku v době husitské. Ti, co nevěřili v tajemství Těla a Krve Páně se chovali takto. Proto na akci existovala reakce.

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: Nebašti tolik zjedn propagandu a co dělali kalvíni v Čechách (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pondělí, 08. leden 2007 @ 18:05:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Málo čtu dějiny a některé kapitoly jsou málo známé. Ale jednou jsem listoval v Palackém a dozvěděl jsem se, ž v Praze bylo období, kdy na farách bylo hodně kalvínů a také násilnosti proti zařízení kostelů. Mladíci se v houfu procházeli kostelem jakoby nic a potom začali ničit lavice a sochy.
V chrámu Týn dal farář slít monstrance do dvou zlatých koulí a donesl je na Hrad pochlubit se, jak skoncoval s modlářstvím. Dnes by za to dostal paragraf za ničení kulturních památek.
Sochy na severním portálu chrámu Týn jsou dodnes z té doby bez hlav, které kalvínisti urazili, podobně severní portál do zahrady kostela Panny Marie Sněžné (nedaleko známé pivnice U pinkasů) jsou bez hlav (ale nevím čí vinou).
Jednou jsem o této epizodě četl výraz ´´kalvínské běsnění´´. Tak okolo let 1570. Měl bych více číst Palackého, věděl bych více. Ten byl podrobný.
Proč o tom není ve školních dějinách? Že by proto, že to bylo krátké období? Zimní král, sbírky umění Rudolfa II a bitva na Bílé Hoře jsou všeobecně známé, proč není nic o běsnění kalvínských farářů a jejich příslušníků na radnici?


]


Re: Nebasti tolik rk propagandu a o Servetovi v Ženevě (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pondělí, 08. leden 2007 @ 17:52:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Serveta nedal upálit Kalvin, ale Rada města. Netroufali si to rozhodnout sami a pozvali zástupce čtyř dalších měst na společné rokování, až jich bylo dvěstě.
Ti cizí převážili svými hlasy proti Servetovi. To se jim to lehko hlasovalo na půdě jiného města (Ženevy) o věcech jiného města, měli potom podívanou jako za starých časů a zadarmo.
Miro


]


Rimskokatolicka propaganda dokaze byt podobne ulhana, jako nacisticka ci komunisticka (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 03. leden 2007 @ 13:50:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Seraphime,

Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu.

Ta sirila o reformaci mnoho lzi. Napriklad tvrdila, ze Luther spachal sebevrazdu a podobne nesmysly.

Rimskokatolicka propaganda dokaze byt podobne ulhana, jako nacisticka nebo komunisticka!

Luther i Kalvin zili velmi sporadane zivoty. Samozrejme ve vsem nemuseli mit pravdu, ale ve vsem ma pravdu jedine Slovo Bozi.

Mimochodem, Zeneva byla pred reformaci, na ktere se podilel Kalvin, zvracenym mestem plnym nevestincu. Za Kalvina se stala velmi sporadanym mestem nadsenym pro Krista.


A kalvinske Skotsko bylo take velmi Bohabojne.

zdravi
reformovanyRe: Rimskokatolicka propaganda dokaze byt podobne ulhana, jako nacisticka ci komunist (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Středa, 03. leden 2007 @ 14:32:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Ahoj reformovaný,
Nebasti tolik protikatolickou propagandu.

Ta siri o katolictvi mnoho lzi. Napriklad tvrdi, ze se katolici klani Marii, opakuji Kristovu obet, snazi se ziskat spasu skutky z vlastni sily a podobne nesmysly.

Protikatolicka propaganda dokaze byt podobne ulhana, jako nacisticka nebo komunisticka!

Mnozi katolicti svati a vyznavaci zili velmi sporadane zivoty. Samozrejme ve vsem nemuseli mit pravdu, ale ve vsem ma pravdu jedine Slovo Bozi, kterym je Kristus. A Cirkev o nem vydava pravdive svedectvi...

zdravi
lukin


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV ROZEŠLA ,, TRIDENT KON a naše klacky na hlavu bratrů (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 07. leden 2007 @ 15:56:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdá se, že si tady házíte klacky na hlavu:
v Tridentu se cituje Anatema (podobné jako u Pavla v listu 1. Timoteovi 1,20
Patří k nim Hymenaios a Alexandr, atd.,,,,)
a dále se od doby Chelčického hází na hlavu slova jako potrhaná síť víry nebo nevěstka.
Máme to opravdu zapotřebí?
kde se dva hádají třetí se směje.
Ti, co tak rádi mluví o satanu, zastyďte se:
dva se hádají, satan se směje.
Mějte bratrskou lásku !Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Student v Neděle, 14. leden 2007 @ 10:39:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když tu uvádíte, pane reformovaný, české překlady závěru některých článků, které koncil vyhlásil, proč je necitujete celé? Poslední odstavce, končící slovy "...anathema sit." jen shrnují to, co je řečeno v předcházejících odstavcích článků. Z těch je mimo jiné zřejmé i to, proti jakým bludům se koncil ve své době postavil. Proto bych čtenáře kromě studia knih Nového zákona vyzval, aby si také nastudovali výroky koncilu a udělali si tak vlastní názor na tento provokativní článek. Mohu je odkázat na knihu:
DENZINGER, H.; SCHÖNMETZER, A. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum,
ve které čtenář najde všechny důležité výroky ekumenických koncilů v chronologickém pořadí.Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Neděle, 14. leden 2007 @ 10:59:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Něco v českém překladu je součátí i této publikace:
Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu, Praha : Krystal OP, 2000, ISBN 80-85929-42-2


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 15. leden 2007 @ 16:12:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ale , Studente.

Ty clanky-kanony jsou citovany cele. Vzdyt jsou citovany vzdy od pocatecni formulace: "Jestlize nekdo rika" az do konecne formulace: "at je proklet."

Co podle Vas v citovanych kanonech chybi? Ty clanky jsou citovany jako logicke celky. Nejsou vytrhany z kontextu.

Tak zde prosim nemlzte.

zdravi
reformovany


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Question v Úterý, 23. leden 2007 @ 12:48:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Preji krasny den,
chtel bych se vas zeptat, zda je dobre klast otazky a zda se vas osobne zde mohu zeptat na par veci tykajicich se oragnizace registrovane pod nazvem "Rimsko-katolicka cirkev". Dekuji za odpoved.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 15. leden 2007 @ 16:13:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ale , Studente.

Ty clanky-kanony jsou citovany cele. Vzdyt jsou citovany vzdy od pocatecni formulace: "Jestlize nekdo rika" az do konecne formulace: "at je proklet."

Co podle Vas v citovanych kanonech chybi? Ty clanky jsou citovany jako logicke celky. Nejsou vytrhany z kontextu.

Tak zde prosim nemlzte.

zdravi
reformovanyRe: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Pondělí, 15. leden 2007 @ 16:48:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Ale jsou vytrhané. Kdo četl celý dekret (např. v knize "Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu" od vydav. Krystal OP), ví. Ono v celku se s nimi totiž špatně manipuluje, že? A pak ta hůl na psa nejde vzít tak lehce.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Pondělí, 15. leden 2007 @ 17:14:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Manipuluje sa aj vseobecnymi frazami. Napr. Kto cital ten vie ...
V tom si Lukin majster a este v prekrucani Bozieho slova. Len skoda ze nikdy nepovies co konkretne ide. To by bolo horsie, vsak?]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Question v Úterý, 23. leden 2007 @ 12:44:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Existence muze nekdy prinaset zajimave situace. Zde je jeden priklad:
Napsani vety velkymi cervenymi pismeny na internetu:
"Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen"

neznamena nutne, ze ten, kdo nasazel ta cervena pismenka do clanku bude spasen.
Prestoze naopak veta sama o sobe muze byt klidne pravdiva.

Zdravim touto cestou vsechny samany, kazatele, recniky, stripterky a ostatni exibicionisty vseho druhu....Jak na to (Skóre: 1)
Vložil: intago v Úterý, 20. únor 2007 @ 13:23:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že tu není vůbec řečeno, co je to víra. Je to příliš vágní termín, běžně používaný jako určité přesvědčení. Měl tohle Kristus na mysli? Těžko, hovoří o víře, která hory přenáší, i když je jen jako hořčičné semínko. Byla to planá slova? Určitě ne. Zázraky uměl dokonale. Tedy víra je to, co je lidem stejně vzdáleno jako vytvoření zázraku.
A konečně - proč o Bohu a Kristu bez Nich? Proč se Jich na toto přímo nezeptat? Mnoho křesťanů to umělo a umí, vždyť Duch Svatý nám byl seslán Kristem k tomu, abychom s Ním komunikovali.Re: Jak na to (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 20. únor 2007 @ 13:40:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak, milý intago.
Slovo víra změnilo v jazyce obecném smysl. Na internetu pak mnoho lidí "řeší" víru těch druhých, čímž dávají najevo, že o nic jiného než o názorový souboj ani nejde.

Olin


]


Ano, trefa do černého (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 14. březen 2007 @ 09:17:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Olin napsal: "Slovo víra změnilo v jazyce obecném smysl. Na internetu pak mnoho lidí "řeší" víru těch druhých, čímž dávají najevo, že o nic jiného než o názorový souboj ani nejde."

Ano, a přesně to řeší i platný Tridentský koncil. Proklíná víru druhých.


]


Související článek: OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 03. duben 2007 @ 12:46:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU:

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5851Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Honza-H v Pondělí, 11. únor 2008 @ 09:38:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady se zase někdo rozjel:-) Prostě Vám vadí, že Tridentský koncil zavrhnul protestantský pohled na sporné otázky. Desinterpretujete a k jedněm bludům (Vaše oblíbené slovo, co?) vytváříte další a další. Když Vás to baví... Myslíte, že tím spíš přidete do nebe?Dnešní oficiální učení římskokatolické církve nám předkládá evangelium. (Skóre: 1)
Vložil: Honza-H v Pondělí, 18. únor 2008 @ 11:32:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane reformovaný, chtěl byste být spasen? Pouhou vírou? Ježíš říká třeba ještě toto:

Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život." (J 6, 53)
Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. (Lk 9, 23)
Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. (Mt 10,38)

Aby člověk následoval to, co učí Ježíš, potřebuje velkou víru. Vyzývá Ježíš k víře pasivní, bez další aktivity? Určitě ne. Víru tak, jak ji učil Ježíš, se snaží církev předávat dál, mimo církev však máte velkou šanci, že sejdete z cesty, Vaše nepochopení křesťanství, které tu deklarujete, je toho důkazem. Řešení tu je - v církvi.


]


Vidím Honzo, že zaměňujete církev obecnou/katolickou a "církev" římskokatol (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 24. únor 2008 @ 22:29:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vidím Honzo,

 
že zaměňujete církev obecnou/katolickou a "církev" římskokatolickou. Mezi nimi je ale obrovský rozdíl:


Římsko-katolická církev neexistuje! Existuje pouze tento protimluv! A co je BVC?Veliký rozdíl je rovněž mezi římským katolicismem a křesťanstvím. Určité srovnání obojího naleznete například na stránkách: http://prokrestany.sweb.cz/Požehnané studium přeje


reformovaný


]


Re: Vidím Honzo, že zaměňujete církev obecnou/katolickou a "církev" (Skóre: 1)
Vložil: Honza-H v Neděle, 02. březen 2008 @ 10:22:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten zoufalý web "prokrestany", kde si léčí mindráky nějaký chudák, berete za bernou minci a ne Písmo? Takhle pracují protestanti? :-)) No a vzhledem k tomu, že za církev se nedá považovat jiné seskupení věřících než ŘKC, těžko můžu něco zaměnit.

Bůh žehnej:-)


]


jedinecnost rk ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Neděle, 02. březen 2008 @ 11:46:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tym suhlasim nakolko ziadne ine uskupenie nema tolko pedofilov ako rk. Ak ste pedofil a chcete svoji uchylku rozvyjat, vstupte do rk a je o vas postarane. Prisunom deti, pravne, aj ututlavanim afer. Rk je v tomto "jedina" na svete kde sa to legalne da. Inac  jej "jedinecnost" nespociva v nicom inom :-)))))


Jezuité odškodní zneužité děti, aby se vyhnuli projednávání případů u soudu
Svata inkvizicia


Alberto Rivera: The force (sila)

Svědectví Charlotte, bývale jeptišky (sestra bola za odvahu prehovorit pravdu zabita )

Su rimski katolici krestania???

Ja som Kresťan, vy ste Rímsky Katolík

]


Za výše uvedený výrok nominuji Gojima na Zl.slzu (Skóre: 1)
Vložil: dinosaurus v Neděle, 02. březen 2008 @ 13:30:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tym suhlasim nakolko ziadne ine uskupenie nema tolko pedofilov ako rk. Ak ste pedofil a chcete svoji uchylku rozvyjat, vstupte do rk a je o vas postarane. Prisunom deti, pravne, aj ututlavanim afer. Rk je v tomto "jedina" na svete kde sa to legalne da. Inac  jej "jedinecnost" nespociva v nicom inom :-)))))

Již jsem nominaci zaslal jako samostatný článek k diskuzi.
Ale protože pan Gojim sám je zmocněn vkládat články, je nebezpečí, že jej zcenzoruje.
Nechci opakovat výrok ani jej nějak komentovat. To co napsal je prostě hrůza.


]


Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: KatolikRimsky v Neděle, 24. únor 2008 @ 23:06:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Reformovaný totiž důsledně nepoužívá ani nebiblické pravidlo Sola Scriptura. Kdyby ho používal, dočetl by se totiž v Písmu, že "ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry" (Jakub 1,24), a přesně to chtěl Tridentský koncil říci a uvést Pavlovo a Jakubovo pojetí v pravdivý soulad.


]


Re: Re: Re: Epištola Jakubova pro Kalolika Rimskeho (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 25. únor 2008 @ 09:21:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Katoliku Rimsky,

Koukam, ze jsi nedocetl clanek do konce.


Tak specialne pro Tebe jeste jednou:


Na tomto místě se hodí připomenout, že křesťanské/reformované učení v žádném případě neodtrhává spasitelnou víru od skutků. Existují totiž římští katolíci, kteří se snaží vytrhnout z kontextu Bible několik veršů z Jakubova listu a postavit je jakoby proti celé Bibli. Takto manipulovat s Božím Slovem nelze. Jakubova epištola samozřejmě nepopírá ospravedlnění z pouhého rozhodnutí Boží milosti. Naopak nás učí, že spasitelná víra se projevuje dříve či později skutky a ve skutcích dochází dokonalosti.
Jk 2,18:
Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.

Učí nás tedy, že skutky jsou projevem živé, tedy spasitelné víry. To je v souladu s ostatním biblickým učením podle kterého je spasitelná víra projevující se skutky pouhým důsledkem Boží spasitelné milosti. Je to v souladu i s obyčejnou lidskou zkušeností. Pokud uvěříte informaci, že vaše banka zítra zkrachuje, tak to vyvolá skutek - poběžíte si rychle vyzvednout své úspory. Pokud nic neuděláte, tak jste informaci o krachu banky neuvěřili. Vlastností spasitelné víry tedy je, že se projevuje skutky. Naopak nikde v Bibli nenajdeme tvrzení, že bychom si spasení, byť jen z nepatrné části, mohli svými skutky odpracovat nebo odspolupracovat. To by pak totiž spása již nebyla pouhou Boží milostí, ale byla by mzdou. Spásu by bylo možné si zčásti koupit, ať už za peníze nebo za skutky, v duchu hesla: "Když zazvoní pokladnička, letí duše do nebíčka." Kristův kříž by tak pozbyl významu!

Krásně nám vztah spasitelné milosti, víry a skutků osvětluje následující biblická pasáž:

Ef 2,8-10
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.


Závěr

Dnešní oficiální učení římskokatolické církve nám předkládá jiné evangelium, než Boží Slovo. Stojíme před volbou, zda věřit evangeliu podle Říma nebo Evangeliu podle Bible.

Nevěřme tedy římskokatolickým lžím, ale Božímu Slovu, které na otázku: "Co mám dělat abych byl spasen?", odpovídá (viz Sk 16,31a) slovy:

Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen


Spoléhejme se tedy v otázce naší spásy pouze a jedině na dílo Pána Ježíše Krista, buďme poslušni Božího Slova a s vděčností za své spasení čiňme dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Boží milost přeje čtenářům

reformovaný


]


Re: Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 25. únor 2008 @ 16:38:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


A jsme u toho: Katolíci a také (kupodivu) drtivá většina protestantů věří ve skutečnosti ve věčnou spásu ze skutků. Věří, že člověk bude před Bohem odpravedlněn ze skutků zákona (Mojžíšova, Kristova, katolického, protestantského.....).

Divím se, že si dnes ještě někdo může myslet, že může být tak dokonalý, aby za to mohl být na základě svých skutků spasen. Přece každý ví, ze své zkušenosti, že nic takového není možné.

Jestliže si kdokoli ze zde přítomných ctihodných křesťanů myslí, že může být věčně spasen na základě svých "spravedlivých skutků", nebo např. z víry, ale ke které ještě přidá své vlastní skutky (aby nebyla mrtvá) - tak se na tomto místě PŘIHLAŠTE - jsem jedno ucho a rád bych nějakého takového světce rád poznal. Rád bych poznal někoho, kdo si myslí, že bude věčně spasen a nějak k tomu přispěje. Kdo si myslí, že by měl na takové spasení nějakou šanci? Kdo v sobě živí takovou marnou naději?

Což ještě nevíte, že bez Boží milosti bychom šli všichni do věčné záhuby? Nevíte, že jinak než skrze víru v Kristovo dílo, jinak než z nezasloužené milosti, nemůže být nikdo věčně spasen, ospravedlněn a mít věčný život?

Jestliže by byla pravda, že věčná spása pramení z víry, která se projevuje skutky, tak kolik skutků, by bylo zapotřebí, abychom byli spaseni? Anebo, bratři katolíci, kolik peněz? Kde je ta hranice, kdy by už nemohl být někdo věčně spasen? Proč tedy Bůh poslal Krista? Vždyť v tom případě mohl klidně nechat v platnosti Mojžíšův zákon (pro věčnou spásu).

"Ze skutků je člověk ospravedlněn, ne z pouhé víry" - ano, to je svatá pravda, ale ne ve vztahu k věčné spáse. Je to pravda ve vztahu ke vstupu do Tisíciletého Království nebes na zemi. Tam se na skutky skutečně hraje. A Jakub má také na mysli právě tuto spásu, věčný život v budoucím věku Království (Mk 10,30). Apoštol Pavel a Jakub si vůbec neodporují. Ani apoštol Pavel si neodporuje, protože sám mnohokrát mluví také o spáse ze skutků (Ř 13,11 // 1Kor 1,6 // 2Kor 7,10 // Fil 1,19 // Fil 1,28-30 // Fil 2,12-13 // 2Tes 2,13-15 // 2Tim 3,15 // Žd 1,14 // Žd 2,3 // Žd 9,28). Ale rozhodně tím nemá na mysli věčnou spásu. Také Petr a Juda píši o tomto tématu (1Pt 1,3-13 // 1Pt 4,17-19 // 2Pt 3,10-18 // Ju 23).

Je to téma spásy duše. Spása ducha je ZDARMA, na základě prvotního uvěření v Krista a znovuzrození (Jan 3,5-6). Je to milost. Ale na spáse duše, se musí pracovat s Bohem - o tom píší tato místa Písma: Jak 1,21 // Mt 10,28-33+37-39 // Mt 16,24-27 // Mt 22,37 // Mk 8,34-38 // Lk 9,23-26 // Lk 17,20-37 // Lk 14,12-35 // Lk 21,6-36 // Jan 12,23-26 // Ef 6,6 // Kol 3,23 // Žd 6,19 // Žd 10,39 // Jak 5,20 // 1Pt 1,22). Jde o spásu duše v Království.

]


Fanatik Kalvín (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 25. únor 2008 @ 09:57:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Mimochodem, Zeneva byla pred reformaci, na ktere se podilel Kalvin, zvracenym mestem plnym nevestincu. Za Kalvina se stala velmi sporadanym mestem nadsenym pro Krista.--

Kalvín byl náboženský fanatik,který své odpůrce nemilosrdně likvidoval a v městě v podstatě zavedl diktaturu a v diktaturách není problém takové jevy oficiálně potlačovat a hlásat,že vlastně ani neexistují viz. i komunismus.V případě upálení M. Serveta  Kalvín, který se na popravu díval ze svého okna, nařídil, aby byl lékař upálen na pomalém ohni a tak co nejvíce trpěl. Každý z obyvatel Ženevy měl dokázat svou věrnost Kalvínovi tím, že přinese na Servetovu hranici jedno poleno.Re: To je vyvrácená lež šířená s oblibou římskými katolíky (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 25. únor 2008 @ 10:29:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


nula
Kalvín, který se na popravu díval ze svého okna, nařídil, aby byl lékař upálen na pomalém ohni a tak co nejvíce trpěl.reformovaný
To je vyvrácená lež šířená s oblibou hlavně římskými katolíky. Skutečnost je taková, že rozsudek nad Servetem vůbec nebyl vynesen v Ženevě ač tam byla poprava vykonána. Kalvín se naopak neúspěšně přimlouval za zmírnění trestu.


]


Re: Re: To je vyvrácená lež šířená s oblibou římskými katolíky (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 25. únor 2008 @ 12:36:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kalvín nechal Serveta zatknout a vydal jen soudu tak se stal  přímo odpovědný za jeho upálení. 


]


Re: Re: Re: To je vyvrácená lež šířená s oblibou římskými katolíky (Skóre: 1)
Vložil: jirka_ v Pondělí, 25. únor 2008 @ 14:58:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Především Servetus byl ještě před tím zatčen a vězněn katolíky ve Vienne, odkud ale po třech dnech uprchl (původně do Itálie, kam se nakonec nedostal). Zajímavé je, že to přesto francouzské inkvizici nebránilo v tom, aby byl odsouzen k upálení se svými knihami a dokonce, aby byl tento rozsudek vykonán. Knihy shořely, a když chyběl autor, posloužil alespoň jeho obraz. Demonstrativně to ale asi stačilo...

  Osudová chyba byla v tom, že se po cestě zastavil v Ženevě, kde ho, jak správně píše nula, obžaloval právě Kalvín. Servetus byl pak uvězněn a byl mu zkonfiskován majetek, nakonec byl odsouzen k trestu smrti za odmítnutí trojiční nauky a křtění dětí. Kde byl rozsudek nakonec vynesen se mi zjistit nepodařilo, každopádně proces se odehrával v Ženevě. Pravda je, že rozsudek byl konzultován s ostatními reformovanými kantony (a potvrzen), protože dle práva mohl být ženevský "neobčan" Servetus maximálně vyhoštěn z města. Napomohla tomu asi i kritika Servetových spisů od Martina Luthera.

  Jak píše reformovany, Kalvín se opravdu přimlouval za zmírnění trestu, ale to pouze ve smyslu zmírnění krutosti vykonání rozsudku: stětí místo upálení. Kalvín byl přesvědčen o Servetově vinně a zaslouženém trestu smrti, dokládá to i jeho dopis, který psal Williamu Farelovi ve dnech procesu. Poprava se konala za městem, kde byl odsouzený upálen na pranýři s poslední kopií jeho knihy připoutané k jeho noze.

--

  Servetus byla taková nešťastná postava - byl heretik jak pro katolíky, tak pro protestanty, těžko pak hledat zastání. Chyba pravděpodobně byla se vůbec zastavovat v Ženevě, kde se právě pokoušel získat Kalvín moc, kterou postupně ztrácel - a Serveta jako známého heretika nikdo asi příliš nelitoval. Doba žádala manifestaci moci a když jde o tu, slitování znamená vždycky slabost.
  Ale tak to bylo asi vždycky: ani dr. Horáková to neměla o moc lepší. A zatímco Husův popel skončil v Rýně, Slánský "byl rozmetán" v tajnosti po po pražských zimních silnicích.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: jeden v Úterý, 23. březen 2010 @ 15:24:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
posledný súd osobný súd bude podľa Ježišových slov: bol som hladný, pocestný, vo väzení a ne/dali ste mi ... podľa toho povie tým, čo ... poďte ... a odidte ...
.
reformácia predovšetkým zľahčovaním  "reformovala" Božie slovoRe: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: jirasek v Pondělí, 30. srpen 2010 @ 15:48:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolicismus a mariánský kult je hnusná a s*****lavá a odporná modloslužba


]


Re: Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 03. září 2010 @ 14:18:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirasek
„Katolicismus a mariánský kult je hnusná a s*****lavá a odporná modloslužba“

Odkud tě pustili hulváte? Nemusíš nás přesvědčovat, že se chováš jako blb, věříme ti. Tvůj útok na ŘKC je jen Satanův smrad, kterým páchneš.

Martino


]


Zlořečení, odejděte .... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 30. srpen 2010 @ 21:20:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá informační příručka pro společnost bláznů. Když si člověk přečte ty zhovadilosti co někteří vypotí ze svých mozečků, jako urážky, plivání, žlučovitá zloba atd., pak zjistí, kolik Satan má zde věrných sluhů, kteří si zde čechrají své peří ješitnosti. Marně se namáháte, marně se lopotíte, marně usilujete o vymazání Církve ze světa. My máme příslib od Krista, že nás nepřemůžete. Vy to ještě nevíte, ale tento boj jste prohráli dříve, než jste ho začali i když křičíte Pane, Pane, tak odpověď vám bude, neznám vás, pryč ode mne zlořečení do věčného ohně….To není dobrá perspektiva....
Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 31. srpen 2010 @ 00:28:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Martino:
Když si člověk přečte ty zhovadilosti co někteří vypotí ze svých mozečků, jako urážky, plivání, žlučovitá zloba


Reformovaný
Máš doufám na mysli ty zhovadilé kletby Tridentu...
Jádrem článku je jejich srovnání se Slovem Božím, aby bylo jasné, jak zoufale učení Říma odporuje učení Bible.


]


Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 31. srpen 2010 @ 11:10:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Příteli, pane “reformovany“, můžete být konkrétní co máte na mysli?
Martino]


Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia v Úterý, 31. srpen 2010 @ 11:44:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
reformovany, ty namas lasku. Po laske sa poznaj kto ma pravdu. Martino ti polozil otazku a ty nevies odpovedat


]


Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 31. srpen 2010 @ 13:18:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Samozřejmě pane Martino,

Mám na mysli ony výše uvedené kletby Tridentského koncilu, které jsou v rozporu s Božím Slovem. Předpokládám, že právě ony kletby Tridentu považujete za zhovadilé :-), protože kromě nich obsahuje článek už jen citáty z Písma a stručný úvod a závěr :-).


r
]


Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2010 @ 21:42:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj reformovany. Pokud jde o výše uvedené kletby asi bych neměl problém je přijmout, pokud by se vztahovaly na člena ŘKC. Církev je o řádu a nikoliv osobním myšlenkovém bordelu v hlavě. Jinak se na každého vztahuje varování apoštola, že takový člověk uvěřil marně.

 

Ale abychom se posunuli kousek dál, je potřeba se na věc podívat podrobněji a nikoliv jen na základě toho, že sem vložíš své žvanění a blábol z internetu např. z tohoto webu http://zod.reformace.cz/tridentsky-koncil-v-cestine-cislo-94 .

 

Takže budu velmi rád, když nám zde doložíš odkaz na věrohodný katolický pramen, ze kterého si čerpal, když ŘKC tak kritizuješ.Jiný věrohodný pramen ani uvést nemůžeš, to je ti snad srozumitelné. Bavíme se o ŘKC a tvé špíně, kterou házíš na Církev Kristovu, bláhově se domnívajíc, že ti svět zbaští tento blábol „Římský katolicismus se zrodil počátkem čtvrtého století, když císař Konstantin zasnoubil křesťanství s pohanstvím.“ Takže očekávám věrohodný pramen jako např. odkaz na oficiální dokumenty Santa Sede. Pak se na tvoje názorové spektrum podíváme podrobněji.]


Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:02:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Martino,

Pokud umíš latinsky můžeš si snadno ověřit, že to, jak říkáš žvanění, jsou opravdu kánony Tridentského koncilu. Jestli nesouhlasíš s úvodem a závěrem článku - budiž. Nicméně jádrem článku je následující holé srovnnání:

Tridentský koncil; Kánon 9:
Jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost a že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 3,20
Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu.
Ř 3,24
jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ef 2,8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Tt 3,5
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.Tridentský koncil; Kánon 12:

Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou. AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
J 1,12
Těm pak kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
J 3,36
Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.
1 J 5,13
Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Žd 7,25-27
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.
2 Tm 1,12
Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.Tridentský koncil; Kánon 14:
Jestliže kdokoliv říká, že člověk je opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn, protože pevně věří, že jich je zproštěn a je ospravedlněn nebo, že nikdo není opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn nežli ten, který věří, že je ospravedlněn; a že ospravedlnění je provedeno pouhou důvěrou; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Sk 16,31a
Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen"
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,Tridentský koncil; Kánon 24:
Jestliže kdokoliv říká, že obdržená spravedlnost není chráněna a zvyšována před Bohem skrze dobré skutky, ale říká, že dobré skutky jsou pouze ovocem a znamením, že bylo získáno ospravedlnění, ale nikoliv příčinou jeho zvýšení; AŤ JE PROKLET

Slova Bible:
Ga 3,1-3
Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se vás zeptat na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?
Ga 5,1-4
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.Tridentský koncil; Kánon 30:

Jestliže kdokoliv říká, že po té, co byla obdržena ospravedlňující milost je každému kajícímu se hříšníku odpuštěna vina a dluh věčného trestu je vymazán v tom smyslu, že nezůstává žádný dluh časného trestu ani na tomto světě ani potom v Očistci, předtím než se otevře (pro něj) vstup do nebeského království; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ko 2,13
Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Ko 2,14
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:23:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj reformovany.

Předmětem diskuse není zda já umím latinsky, ale včerejší můj dotaz, abys zde uvedl pramen ze kterého si čerpal. Již včera jsem tě upozornil, že kritizuješ ŘKC, abys tedy dal odkaz na fakta. To je na oficiální dokumenty Santa Sede a nekličkuj zde jako králík. Polož na stůl fakta a pak budeme pokračovat v diskusi, která by ti jako odpadlému a dnes exkomunikovanému katolíku neměla dělat sebemenší problém.

 

Martino]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:35:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Prameny jsou dva: Tridentský koncil a Bible. Obojí porovnáno.

To si říkáš dobrý katolík, když neznáš ani učení Tridentského koncilu a ospravedlnění? :D


r


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:58:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To porovnávání je silně tendenční a manipulativní, i samotný překlad toho textu koncilu je tendenční.

Na koncilu byli tehdejší představitelé církve, kteří bibli podrobně znali. Od té doby uplynulo mnoho let a mnoho lidí, kteří bibli znali a znali koncil, tak v tom také neviděli nějaké rozpory. A byli to chytřejší kapacity než pár přítomných "teď jsem objevil Ameriku" protestantů, co si mastí své antikatolické ego.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 03. září 2010 @ 14:11:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže to skončilo přesně jak jsem očekával. Utekl si jako vřískající myš. Udělal si hodně humbuku a pak si utekl jako zbabělec. Mě to jako veřejný důkaz plně stačí, že si vydal jako svědectví, jen prázdná slova. Co také lze od exkomunikovaného bludaře a odpadlíka očekávat.

Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 14. září 2010 @ 13:54:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale ale Martino,


U každého kánonu Tridentu máš uvedené jeho číslo, takže se jedná o jednoznačné určení kdykoliv porovnatelné s originálem v latině. Snad bys nečekal, že sem ty články vložím latinsky :-). A jestli nemá ŘKC volně dostupné překlady do češtiny, není to moje chyba. Asi sama dobře ví, proč se těmi kletbami nechlubí. Třeba by to některé její ovečky mohlo znepokojit :-).


r


]


Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 09:22:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Také mne překvapilo, že Martino tak realisticky hodnotí výnos koncilu vlastní církve. "zhovadilosti co někteří vypotí ze svých mozečků, jako urážky, plivání, žlučovitá zloba", to by snad nenapsal ani nějaký zlý protestant. Snad s takovým postojem nebude mít Martino ve své církvi problém.


]


Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 11:32:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj cizinče. Nedivím se ti, že máš problém s náboženským turismem a proto ti bylo proti srsti být členem svaté Církve Kristovi. Ono je to totiž náročné být katolíkem. A tak mnozí lenivci si opravdu ve svých mozečcích vytvořili iluzi o novém evangeliu a začali plivat urážky ve své žlučovité zlobě Kristovu nevěstu. Na co si to tu hraješ, že si dovolíš mne kritizovat a ke plivající špíně druhých mlčíš? Utekl jsi od Církve a jako exkomunikovaný hledáš alibi pro svoji zradu a kritizuješ vše katolické, včetně těch co trvají na plnění křestního slibu. Nevíš co to je? Zapomněl si? Nedivím se, kdybys pamatoval a svůj křestní slib a vždy pravidelně obnovoval, neodpadl bys od Církve a nezradil svého Spasitele. Ten kdo byl vychován ve víře u odpadlíků na toho jistě bude Bůh shovívavěji hledět, než na zrádce.]


Re: Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:23:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Martino
Ono je to totiž náročné být katolíkem.


Reformovaný

Zlatá slova. Být římským katolíkem je skutečně náročné. Však si za to zasloužíš obdiv. Podobně bylo náročné být například opravdu dobrý farizeus. A navíc se zdá, že to ani nebylo patřičně doceněno viz níže :-):


Lukáš 18,9-14 (EKUM)

18,9 O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství:
18,10 "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
18,11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
18,12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.'
18,13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.'
18,14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."


]


Re: Re: Re: Re: Máš na mysli zhovadilé kletby Tridentu? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:04:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zdravím Cizinče,


Martino asi ve své církvi problém mít bude. To víš, být římským katolíkem, jak sám Martino říká, je náročné :-).r


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 13:03:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čím byl byl tento server bez všudypřítomného plácání se po zádech za to, že nejste katolíky a jak je katolická církev prohnilá a špatná? Asi by z něho moc nezbylo, lidé se sem chodí podle všeho převážně utěšovat a utvrzovat ve svých nenávistných postojích "spravedlivě rozohněných svatých". Že se vám to nepřejí.Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 13:55:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj JMK,

Mám pocit, že reaguješ na nějaký jiný článek. Tento článek srovnává výroky o ospravedlnění Tridentského koncilu s učením Bible. Kde vidíš niže plácání pozádech?


Tridentský koncil; Kánon 9:
Jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost a že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 3,20
Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu.
Ř 3,24
jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ef 2,8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Tt 3,5
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.Tridentský koncil; Kánon 12:

Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou. AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
J 1,12
Těm pak kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
J 3,36
Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.
1 J 5,13
Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Žd 7,25-27
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.
2 Tm 1,12
Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.Tridentský koncil; Kánon 14:
Jestliže kdokoliv říká, že člověk je opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn, protože pevně věří, že jich je zproštěn a je ospravedlněn nebo, že nikdo není opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn nežli ten, který věří, že je ospravedlněn; a že ospravedlnění je provedeno pouhou důvěrou; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Sk 16,31a
Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen"
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,Tridentský koncil; Kánon 24:
Jestliže kdokoliv říká, že obdržená spravedlnost není chráněna a zvyšována před Bohem skrze dobré skutky, ale říká, že dobré skutky jsou pouze ovocem a znamením, že bylo získáno ospravedlnění, ale nikoliv příčinou jeho zvýšení; AŤ JE PROKLET

Slova Bible:
Ga 3,1-3
Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se vás zeptat na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?
Ga 5,1-4
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.Tridentský koncil; Kánon 30:

Jestliže kdokoliv říká, že po té, co byla obdržena ospravedlňující milost je každému kajícímu se hříšníku odpuštěna vina a dluh věčného trestu je vymazán v tom smyslu, že nezůstává žádný dluh časného trestu ani na tomto světě ani potom v Očistci, předtím než se otevře (pro něj) vstup do nebeského království; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ko 2,13
Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Ko 2,14
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

]


Re: Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:15:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde vidíš niže plácání pozádech?

Umím číst mezi řádky. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTI (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 14:25:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

JMK

Umím číst mezi řádky. ;-)Reformovaný

Mezi řádky Tridentu nebo Bible? :-)
]


Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Deepblue v Čtvrtek, 23. září 2010 @ 08:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jak vidno, žlučovitost tu předvádějí římští. Jejich modly a dogmata nadobro zvítězily a staly se tak bohem. Neschopnost vymanit se z otrockého náboženského systému přivádí duchovní slepotu. Není žádný boj římský katolík vs jiní další všelijací. Je boj mezi Pravdou a lží. A lež je nutno vždy znovu tahat na světlo. A to bývá těm, kteří se pohodlně zabydlely v systému dogmat velmi nepříjemné. Nečtu argumenty, nečtu od římských podloženost z Písma..pouze náboženské fráze.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Photius v Čtvrtek, 10. únor 2011 @ 12:52:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prvá veta tohoto článku je TOTÁLNA LOŽ.Cirkev v tom čase totiž nebola iba Rímska ale bola to KATHOLICKA Cirkev,zahŕňajúca všetky cirkvi,ktoré mali svoje centrá-Rím,Alexandria,Jeruzalem,Antiochia...V tomto systéme mal rímsky biskup postavenie prvého,predsedal ostatným cirkvám v cti a láske.Tým,že Konštantín zrovnoprávnil kresťanstvo z ostatnými náboženstvami a neskôr mu  dal štatút štátneho náboženstva nič nezmenilo ani v učení Cirkvi-ČO PROTESTANTI NECHCÚ VIDIEŤ,ani v organizácii.Je pravda,že dosť veľa pohanov vstupovalo do cirkvi zo zištných dôvodov,čo však Cirkev nemohlo zničiť,pretože jej zakladateľ Ježiš Kristu prisľúbil,že ju "ani brány pekla nepremôžu".
Protestantizmus robí zásadnú chybu v tom,že odmieta prirodzenú kontinuitu Cirkvi od jej vzniku počas letníc v r.33 až po dnešok.Duch svätý,ktorý vtedy na Cirkev zostúpil,nikdy,napriek rôznym škandálom,z Cirkvi neodišiel,pretože Ježiš Kristus to prisľúbil.Protestanti datujú svoj vznik od 16.storočia.Musím im pripomenúť,že zabudli na to,že Cirkev tu je podstatne dlhšie a žiadny reformátor nemôže založiť novú cirkev alebo novú vieru.V tomto sa protestanti TOTÁLNE mýlia a blúdia,ak simyslia,že ich spoločenstvá,akokoľvek plné entuziazmu,či zbožnosti,nikdy nemožno nazvať Cirkvou.Pretože Cirkev existuje iba v spoločenstve Rímskej a pravoslávnych cirkví.Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 10. únor 2011 @ 13:35:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S Boží pomocí bude opět nastolena jednota Východu a Západu a společně budeme svědčit světu. Je jen otázkou času, než Duch svatý přemůže naše společné rozepře a neshody. Papežství dostalo velkou historickou lekci pokory a úřad římského biskupa je podle mě více než jindy připraven zastávat tu roli, která mu náleží - být služebníkem všech a být prvním předsedajícím v lásce a cti, nikoli hrubé moci a vojenské síly. Za poslední století se na této cestě udělalo více práce, než za všechna století předchozí od rozkolu církve dohromady.


]


Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 23. únor 2011 @ 12:11:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Římskokatolická církev vznikla v ten den kdy svatý Petr přesídlil z Antiochie kde založil jeden z 5 patriarchátů do Říma kde založil druhý. Tuhletu událost jsme si připomenuli zrovna včera, 22.2. kdy slavíme památku Stolce svatého Petra.Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pátek, 25. únor 2011 @ 09:41:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

P
Římskokatolická církev vznikla v ten den kdy svatý Petr přesídlil z Antiochie kde založil jeden z 5 patriarchátů do Říma kde založil druhý.


R
Zajímavý pohled. Měl bys nějaký odkaz? Znám dost římskokatolíků (a sám jsem bývalý římskokatolík), ale sekával jsem se zatím pouze s tvrzením, že Římskokatolickou církev založil sám Kristus. Takže Tebou prezentovaný pohled je pro mě novinka.


]


Re: Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 25. únor 2011 @ 18:32:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolickou církev založil Kristus. Církev římská je laicky řečeno lokální pobočka. :-)


]


Re: Re: Re: Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTI (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 27. únor 2011 @ 20:10:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom, že katolickou, tedy obecnou, Církev založil Kristus nebylo sporu, otázka zněla, kdo založil církev Římskokatolickou rep. jak vznikla.


r


]


Stránka vygenerována za: 0.99 sekundy