Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zuzana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16190, komentáře < 7 dní: 266, komentářů celkem: 397080, adminů: 60, uživatelů: 5076  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 164 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Frantisek100
rosmano
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108995296
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Co vím o Ignáci z Loyoly, zakladateli jezuitů
Vloženo Čtvrtek, 05. duben 2007 @ 11:54:03 CEST Vložil: bolek

Svědectví poslal Seraphim

Co vím o Ignáci z Loyoly, zakladateli jezuitů.Ignác Loyola, zakladatel jezuitů věřil podobně jako dodnes Pravoslavná církev a z protestantů jako Luther a Kalvín ve věčné Peklo, ve kterém bylo, je a bude mnoho nevěřících lidí - nekřesťanů a mnoho nekajících odpadlých křesťanů. Po 2.Vatikánském koncilu r.1965 se však víra jezuitů změnila. Současný generální představený Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) Peter-Hans Kolvenbach v Peklo nevěří (věří totiž v liduprázdné peklo). Již generální představený jezuitů Pedro Arrupe, zvolený r.1965 zavedl úctu k těmto bludům Teilharda de Chardin. Hlásal, že nekřesťané přijdou do nebe.

Ignác Loyola se narodil r.1491 na zámku Loyola v Baskicku. Byl nejmladším z 12 či 13 dětí baskického šlechtice Beltrána Ibaňeza de Oňaz. Nechtěl být ani úředníkem ani klerikem (duchovním). Jeho předkové a bratři byli rytíři a vojáci. Tím chtěl být i on.

Dostalo se mu dvorské výchovy (1506-1517) a sloužil jako důstojník ve vojsku španělského místokrále Navarry, tedy ve službách císaře Karla V. Při obraně Pamplony proti Francouzům 1521 utrpěl těžké zranění na noze. Byl dlouho upoután na lůžko a tu u něho došlo ke změně smýšlení. Vleže se nudil, a protože zde nebyly rytířské romány, tak přečetl Život Kristův od Ludolfa Saského a životopisy svatých. Pak v tichu samoty v Manrese (březen 1522-únor 1523) prožil ještě další přeměnu. Od té doby bylo jeho heslem Omnia ad maiorem Dei gloriam (všecko k větší slávě Boží). Na pouti do Svaté země – tehdejší Palestiny (červen 1523-leden 1524), kde chtěl obracet muslimy na křesťanskou víru v něm uzrál plán stát se knězem. K tomu však potřeboval teologické vzdělání. Bývalý důstojník tedy pokorně usedl, přestože už měl 33 let, s devítiletými chlapci do lavic latinské školy v Barceloně, aby se naučil základům latinské gramatiky. Přes všecky překážky absolvoval latinskou školu v Barceloně (1524/26), filosofická studia v Alcale a Salamance (1526/27), prožil několik pronásledování od španělské inkvizice, pro kterou byl podezřelý a byl proto vězněn. Vykonal teologická studia v Paříži (1528-1535); bydlel v koleji Montaigu, kde předtím nabyli vzdělání Erasmus a Kalvín. V Paříži seskupil kolem sebe kruh přátel; byli to Petr Faber, František Xaver, Jakub Laynez, Alfons Salmeron, Šimon Rodriguez a Mikuláš Bobadilla. S nimi složil 15.srpna 1534 na Montmartru slib chudoby a čistoty a k tomu připojili další, působit jako misionáři ve Svaté zemi, a kdyby to do roka nebylo možno, dát se bezpodmínečně k dispozici tehdejšímu papeži (nikoliv budoucímu pomocníkovi Antikrista před koncem světa ze Zjevení 13,11, který nechá o sobě pravděpodobně tvrdit, že je římským papežem) pro splnění jakéhokoli Bohu libého (nikoliv hříšného) církevního úkolu. Pařížské studium dokončil dosažením diplomu magistra filosofie a teologie. Jelikož přeprava do Palestiny nebyla možná, odebral se r.1538 se svými druhy do Říma. Mezitím přijal 24.6.1537 kněžské svěcení. V tu dobu v něm vzrůstalo rozhodnutí založit řád. Statuta, která navrhl, potvrdil papež Pavel III. 27.září 1540. Spolubratři zvolili Ignáce za prvního představeného Tovaryšstva; od té doby zůstával v Římě, věnoval se svému úkolu a jeho řád rychle rostl. Vážně se střetl s fanatickým kardinálem Caraffou, a když se Caraffa stal papežem (Pavel IV. 1555-1559), nastaly pro něj těžké časy. Nikdy však o tom, co je v Katolické církvi ještě dobré - božské nepochyboval, neboť dovedl rozlišovat duchy. Lidské byl ochoten trpělivě snášet. V tom se odlišuje od reformátorů (Luthera, Kalvína, Zwingliho), ba byl v této věci přímo jejich protikladem.

Zdůrazňoval, že se nemá mluvit stále jen o pouhé víře (sola fides), nemá se mluvit stále jen o tom, že všechno činí pouze milost (sola gratia), ale také je třeba nabádat k dobrým skutkům, jinak křesťané zvlažní a zleniví. Nemá se stále poukazovat na predestinaci; zajisté existuje Boží vyvolení k milosti, bez které nikdo nebude spasen, ale je třeba rovněž zdůrazňovat spolupůsobení člověka s milostí. Ignác neustále zdůrazňoval: Modli se, jako by všecko záleželo jen na Bohu, ale přičiňuj se, jako by záleželo jen na tobě, zda budeš spasen. Čili miluj Boha ze vší své síly, celým svým srdcem, celou svou myslí a ostatní Bůh i zázračně doplní.

Při smrti sv. Ignáce (31. července 1556) měl řád již asi 1000 členů, o dvacet let později to bylo 4000, kolem r.1600 již 8 520, a koncem 17. století 20 000. Jistý papež se zalekl, či nechal obelhat zednáři, kteří tehdy ovládali většinu evropských království a zrušil na jejich výhružky a přání r. 1773 řád jezuitů. Jiný papež je opětovně obnovil až v r. 1814.


Podobná témata

Svědectví

"Co vím o Ignáci z Loyoly, zakladateli jezuitů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 37 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Loyolov okultizmus ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Čtvrtek, 05. duben 2007 @ 13:20:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Loyolov okultizmus ...

... Jednoho dne bylo Loylovi oznámeno, že uvidí osobně Spasitele. Na slíbené zjevení nemusel dlouho čekat. Při mši mu byly otevřeny oči a on uviděl v hostii vtěleného Boha. Jaký další důkaz by ještě potřeboval pro transsubstanciaci, když viděl celý postup, jak mu byl ukázán? Zanedlouho potom mu byla stejně zřetelně zjevena Panna. Takových návštěv měl Loyola téměř třicet. Jednoho dne, když seděl na chrámových schodech kostela svatého Dominika v Manresse a zpíval chvalozpěv Marii, upadl náhle do snu a obdržel symbol nepopsatelného tajemství trojice v obraze »tří kláves na jakémsi hudebním nástroji«. Vzlykal radostí, odešel do kostela a začal sepisovat první zázrak. Při jiné příležitosti, když se procházel podél břehu řeky Llobregat, která zavlažuje Manressu, posadil se a upřel své oči na proud. Začala se mu zjevovat mnohá božská tajemství, kterým podle jeho životopisce Maffeie »mohou jiní lidé jen sotva porozumět, a to i po mnohém čtení, bdění a studování.« Tak komplikovaná a složitá byla tato satanská vidění. ... To vše bylo produktem zatemněné, a přesto pyšné a ctižádostivé představivosti a zvrácené vůle. Tomu odpovídá i ovoce, které potom přinesla následující tři století. V nich se na základě těchto satanských Loyolových prožitků zrodila temná armáda jezuitů.
(J.A.Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 381)
Právě díky vidění,” říká H. Boehmer, ” začal znovu jíst maso. Celá řada vidění mu zjevila tajemství katolických dogmat a pomohla mu opravdově je prožívat. Tímto způsobem meditoval o trojici ve tvaru hudebního nástroje se třemi strunami. Tajemství stvoření světa přicházelo skrze »něco« neurčitého a světlého, co vycházelo ze slunečního paprsku. Zázračné sestoupení Krista do eucharistie viděl jako záblesky světla prostupující svěcenou vodou v okamžiku, kdy ji kněz při modlitbě vyzdvihuje vzhůru. Lidskou postavu Krista a svaté Panny viděl v podobě oslnivě bílého těla. A konečně i satana jako hada a blikotající útvar podobný zástupu jiskřivých a tajuplných očí.(H. Boehmer: Les Jesuites, Armand Coli, Paříž 1910, str. 12-13)


Pokracovanie: Tajné dejiny jezuitov:  
Ignac z LoyolyRe: Loyolov okultizmus ...a zuřivý boj hlava nehlava (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2007 @ 21:24:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gojime, napřed napíšeš (cituješ), že Ignácovi se ´...Začala mu zjevovat mnohá božská tajemství, kterým podle jeho životopisce Maffeie »mohou jiní lidé jen sotva porozumět,..´což tedy cituješ druhého (věrně), ale potom k tomu napíšeš druhou myšlenku že   ˇ..složitá byla tato satanská vidění..´,
čímž prohlásíš tato vidění za satanská.
To je ale tvůj názor. Představ si, že někdo jiný, na příklad Český bratr uvidí něco, co se mu dostalo od Boha.
Tam bys mu to schválil. Všichni mohou něco uvidět od Bha, ale nesmí se jednat o katolíka. U něho je to zvlášť výsledek
satana.
Ten tvůj názor je tendenční. Jako když někdo zatracoval minisukně, a sám je nenosil (ebo také z toho důvodu).
Komenský dostával od bratří proroctví. To také vyčteš? Ježíš předpověděl svým následovníkům nebývalé věci. Poznání také, lepší a hlubší, než obyčejné. Myslím, že kdyby se někomu nekatolíkovi cosi stalo, ať cokoliv, bude to podle tebe správné,
a kdyby se něco stalo katolíkovi, ať cokoliv, bylo by to nesprávné, nebo by chudák katolík byl ošálen satanem.
Třídíš lidi do dvou hromad, a cítíš se jako ti andělé na konci světa, kteří oddělovali dobré a zlé. Ty jsi pohodlný: katolíky do jednoho pytle, šup a ostatní do druhého.
Jak smělé !


]


Re: Re: Loyolov okultizmus ...a zuřivý boj hlava nehlava (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Čtvrtek, 05. duben 2007 @ 22:11:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1.Si vedla ako ta jedla ...:-)))
2. Marianske zjavenia su vsetky demonicka zalezitost, vec nedolozitelna Pismom a su okultnym svetom umelo riadene. Spoznas to podla toho ze demon ktori sa vydava za biblicku Mariu na seba prebera spasitelske vlastnosto Jezisa Krista
3. Ján Amos Komenský, zakladateľ moderného školstva, strávil celý svoj život vo vyhnanstve. Zomrel roku 1670 v Naardene. Zatiaľ čo na základe jeho vychovávateľských metód sa šírila osveta a vzdelanosť a s ňou aj blahobyt v cudzích krajinách, v jeho vlasti, do ktorej mal prístup zakázaný, jezuiti a ostatné rímske netvory zatemňovali a ohlupovali úbohý zotročený ľud, uvrhnúc ho do biedy fyzickej i mravnej. (pozn.gojim: tak ako to robia aj dnes ...)

Pokracovanie: Utajovaná história katolicizmu


]


Re: Co vím o Ignáci z Loyoly, zakladateli jezuitů (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Čtvrtek, 05. duben 2007 @ 18:55:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Pokud vim, tak ty "bludy" o prazdnem pekle maji v krestanske historii svou nepopiratelnou dlouholetou tradici, ktera saha nejmin k Origenovi a Irenejovi (ktere biblicke pasaze tuto doktrinu podporuji jsem uz popisoval v jinem clanku).

Podle wikipedie (viz i zde) je dokonce univerzalismus tou puvodni doktrinou cirkve. Nakonec to ale rimsky katolici zakazali, protoze "peklo" je lepsi klacek na zlobivy krestany.

Ignac byl proste ditetem sveho veku, nedokazal se oprostit od dobovych predsudku. To je cele.

AviafOrigenes se zbavil mužství tím,že se vykastroval. Vzorem není. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Čtvrtek, 05. duben 2007 @ 20:29:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Aviafe, Vy nevíte. Vy si pouze přejete, aby věčné Peklo, kde jsou spravedlivě trestáni nekající hříšníci, neexistovalo. Velmi pravděpodobně jste totiž jedním z těch nekajících hříšníků. Ono stačí, aby člověk svobodně bez manželských závazků sexoval nebo pravidelně lhal a již má smrtelný hřích a čeká ho věčné Peklo, kdyby náhle zemřel.
Blud prázdného Pekla šířil pouze jeden jediný křesťan jménem Origenes, pyšný odpadlík, který se zbavil pohlavnosti tím, že se vykastroval. Inu gnostik. Zemřel r.254 a žádný křesťan (kromě Řehoře Nysského na starověkém východě a Ireneje na středověkém západě - byl to však jiný Irenej než Lyonský) neměl o jeho blud prázdného pekla zájem. Až od poloviny 20.století teologové začali oprašovat tento blud a zbožňovat ho, aby se nemuseli bát své záliby ve smrtelných hříších - podobně jako pražský homosexuální biskup Církve československé husitské Bican, spolupracovník komunistické státní bezpečnosti.

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: Origenes se zbavil mužství tím,že se vykastroval. Vzorem není. (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pátek, 06. duben 2007 @ 04:39:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Jak to teda je, Serafime, kdyz napises "zadny krestan" dokonce tucne, a pak hned do zavorky dodas dve vyjimky? A tos jeste zapomnel na Klementa Alexandrijskeho! Proste situace neni tak jednoznacna, jak by si tvoje pokrivena sadisticka dusicka prala.

A v jakym smyslu je Origen odpadlik? Jeho nazory sice odsoudil jakysi koncil v sestem stoleti, ale to uz byl Origenes tri sta let po smrti. Takze pred svymi spolubratry i sam pred svym svedomim zemrel jako regulerni pravovernej krestan. Jeho pravidla exegeze patrej k tomu dobrymu, co nam krestanskej starovek odkazal. Vzdyt mel dokonce behem zivota na starosti alexandrijskou katechetickou skolu! To, ze synod cejtil potrebu se na tema apokatastase vyjadrit, jasne ukazuje, ze se naslo dost lidi, kteri povazovali Origenovy nazory za rozumne. Ale bohuzel to nemeli dobre politicky vobsancovany, tak to klicovy hlasovani prohrali.

A nevykastroval se proto, ze byl pysnej odpadlik, ale protoze se domnival, ze slova Pane (v tomto konretnim pripade Mt 19:12) je treba zachovavat presne a doslovne. A nakonec bych chtel zminit, ze Origenes zemrel (v roce 254) v dusledku pronasledovani krestanu za Decia. Von nebyl zadnej moula, kterej nevi, co mluvi!

A co s tim Gregoriem z Nyssy? A jeho epektasis? Copak Rehor nepripousti, ze vsichni mozna budou spaseni? Copak na jeho zaklade vychodni cirkev nestavi svoje uceni o theosis?

Mimochodem, z kterych biblickych versu se da dovodit, ze kdo ma smrtelny hrich, pujde do vecneho pekla, pokud nahle zemre? Zajima me hlavne biblicka opora pro tu nahlou smrt. Kde se to v Pismu pise, ze pokani je treba ucinit v tomto zivote a jen v tomto?

Budu velmi vdecnej za odpovedi.

Aviaf

PS Za posledni: pokud nejakou myslenku oprasili teologove 20. stoleti, tak se klidne muze stat, ze se jednou sejde osmy ekumenicky koncil a ten to vsechno prohlasi za svaty dogma. Tak abyses nedivil!]


Re: Re: Origenes lživě učil, že Kristus není Bůh. Není vzorem, Aviafe (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 09:08:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Origenes šel z extrému do extrému. 
Vykastroval se, neboť chápal Bibli doslova tam, kde se má chápat obrazně.
Lživě učil o prázdném pekle, neboť chápal Bibli obrazně tam, kde se má chápat doslova.

Kromě toho Origenes také bludně tvrdil, že Kristus nebyl Bůh; na tomto jeho bludu pak stavěli ve 4.století ariáni podporovaní některými římskými císaři. Tím se Origenes a ariáni podobali dnešním jehovistům na straně jedné a muslimům na straně druhé.
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: Re: Re: Origenes lživě učil, že Kristus není Bůh. Není vzorem, Aviafe (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pátek, 06. duben 2007 @ 09:17:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Koukam, ze sis z me odpovedi peclive vybral ty otazky, na ktere se ti hodilo odpovedet, ale ty ostatni jsi tichym mlcenim presel. I mlceni je vymluvnou odpovedi, samozrejme, ale kdybys v sobe ciste naaahodou nasel alespon kouska ochoty se i k temto zbylym otazkam postavit celem, budu ti vdecen.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Origenes lživě učil, že Kristus není Bůh. Není vzorem, Aviafe (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 10:27:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
 
Origenes je výjimkou z pravidla křesťanské víry, Aviafe.

Řehoř Nysský byl na čas ovlivněn bludem Origena o liduprázdném Pekle a tím, že si myslel, že Adam s Evou se měli původně rozmnožovat - plodit děti jinak než pohlavním spojením. Avšak protože měl za přátele kolem sebe i pravověrné křesťany Basila Velkého a Řehoře Nazianského a byl po své smrti prohlášen za svatého, tak je jisté, že Origenův blud před svou smrtí odmítl, i když se o tomto odřeknutí bludu nedochoval písemný zápis.

Říká se, že bludu prázdného Pekla se Origenes naučil od Klementa Alexandrijského. Možná to tak bylo, ale možná si blud vymyslel až Origenes. Kdo to dnes bez důkazů přesně zjistí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Origenes lživě učil, že Kristus není Bůh. Není vzorem, Aviafe (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Sobota, 07. duben 2007 @ 01:50:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Avšak protože měl za přátele kolem sebe i pravověrné křesťany Basila Velkého a Řehoře Nazianského a byl po své smrti prohlášen za svatého, tak je jisté, že Origenův blud před svou smrtí odmítl, i když se o tomto odřeknutí bludu nedochoval písemný zápis.

Cili varis z vody. Zadnej dukaz nemas. Ja to vidim spis tak, ze Rehorovi z Nyssy jeho nazor o prazdnosti pekla nijak nebranil v tom, aby se stal svatym.

A Origenes se nestal svatym jen proto, ze nemel to "stesti" zemrit uz behem pronasledovani. Fakt je ten, ze az do sesteho stoleti byly jeho nazory povazovany za OK a jeho knihy cteny a ucilo se z nich.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Origenes lživě učil,že Kristus není Bůh. Není vzorem, Aviafe (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Sobota, 07. duben 2007 @ 14:03:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
To vaříte z vody Vy, Aviafe, když si vymýšlíte, že az do sesteho stoleti byly Origenovy nazory povazovany za OK. To že byly slavnostně zatraceny bludné Origenovy názory o liduprázdném pekle v 6.století, není důkazem, že dříve nebyly naprostou většinou církevních pastýřů a laiků odmítány jako nekřesťanské. To slavnostní zatracení jeho teorie prázdného pekla přišlo v čase, kdy jeho blud nějaký heretik v 6.století oprášil a začal propagovat (podobně jako dnes někdo oprašuje).

Aviafe, jestliže sám sobě i druhým lidem budete tvrdit, že přijdou do nebe, i když budou bez přestání hřešit jako utržení ze řetězu, tak se jistě svatým nestanete. Kdo sliboval lidem už v Ráji, že nezemřou, když zhřeší, byl satan. Vašimi sliby plného nebe a liduprázdného pekla, se satanovi podobáte.


]


Re: Re: Re: Re: Origenes lživě učil, že Kristus není Bůh. Není vzorem, Aviafe (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 10:36:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Aviafe napsal jsi: "PS Za posledni: pokud nejakou myslenku oprasili teologove 20. stoleti, tak se klidne muze stat, ze se jednou sejde osmy ekumenicky koncil a ten to vsechno prohlasi za svaty dogma. Tak abyses nedivil!"

Odpovídám:
Pokud se jednou sejde nějaký ekumenicky koncil a ten prohlasi za svaty dogma opak toho, co učil ukřižovaný a vzkříšený Ježíš Kristus, pak to bude koncil antikristovský.
Koncil, který by prohlásil, že Peklo není věčné, nebo že Peklo je liduprázdné, je lžikoncil.

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Navěky v Pekle budou odpadlí křesťané,čarodějníci,smilníci,vražedlníci,modláři,lháři. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 09:26:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
22,12 Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
22,13 Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
22,14 Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
22,15 Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.
22,16 Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní."
(ekumenicky)

22,12 A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podlé skutků jeho.
22,13 Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední.
22,14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města.
22,15 Vně pak [budou] psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.
22,16 Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích. Já jsem kořen a rod Davidův, a hvězda jasná a jitřní.
(kralicky)

Zjevení 22.kapitola.

Dle Biblického slovníku Adolfa Novotného byli kultičtí mužští prostituti nazýváni psy. Za psy byli také pokládáni křesťané, kteří od Krista později natrvalo odpadli (viz 2Petrova 2,22).

Aviafe, kdo náhle zemře ve stavu, kdy si liboval ve zde zmiňovaných hříších, liboval ve lži, ten či ta bude venku, čili ve věčném Pekle.


]


Re: Navěky v Pekle budou odpadlí křesťané,čarodějníci,smilníci,vražedlníci,modláři,lh (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Sobota, 07. duben 2007 @ 01:52:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Nezlob se na me, ale v pasazi, kterou citujes, neni o nahly smrti ani slovo. Mne jde totiz prave o to. Kde se v Bibli pise, ze to pokani musi neoddiskutovatelne prijit uz na tomto svete. Mas neco?

Aviaf


]


Re: Re: Navěky v Pekle budou odpadlí křesťané,čarodějníci,smilníci,vražedlníci,modlář (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Sobota, 07. duben 2007 @ 14:37:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Aviafe, křesťané všech církví v každém století věřili, že pokání ze smrtelně těžkých hříchů (z těch za které měl být dle Mojžíšova zákona trest smrti) musí přijít za pozemského života.
Jasným příkladem je dvou tisíciletá víra, že kající lotr vedle Krista na kříži šel do Ráje, ale nekající do věčného Pekla. Když budete číst písemně dochované homilie křesťanských kazatelů ze všech staletí, setkáte se s touto vírou.
Ke změně víry tzv. o 180 stupňů dochází teprve od zhruba 50.let 20.století napříč většinou denominací v evropských zemích a později i v USA. Ano, bludná teorie liduprázdného pekla proniká podobně jako ve fyzickém světě virus HIV/AIDS. Ničí imunitu vůdčích teologů a následně i ostatních věřících v těch denominacích, do kterých tato infiltrace lží pronikla. Pak podobně jako u AIDS dochází k sebezničení. Infikovaní vůdcové církví chrání místo staré od Krista a apoštolů zděděné pravdy, nově oprášený Origenův blud. Vy jste jedním z těch infikovaných. Pokud se u Vás už plně rozvinul duchovní AIDS, pravděpodobně Vám už znalost pravdy, jak Vám ji popisuji, nepomůže. V opačném případě je u Vás malá jiskřička duchovní naděje.


]


Re: Re: Re: Navěky v Pekle budou odpadlí křesťané,čarodějníci,smilníci,vražedlníci,mo (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 08. duben 2007 @ 08:28:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
křesťané všech církví v každém století věřili, že pokání ze smrtelně těžkých hříchů (z těch za které měl být dle Mojžíšova zákona trest smrti) musí přijít za pozemského života.

No, jo, ale ja jsem chtel biblickou oporu. Pokud tomu verili i krestane prvniho stoleti, tak by to v NZ nekde melo bejt.

Jasným příkladem je dvou tisíciletá víra, že kající lotr vedle Krista na kříži šel do Ráje, ale nekající do věčného Pekla.

To vo tom pekle pro druhyho lotra tam ale neni, ne? To je jenom spekulace. Jezis slibil raj tomu hrisnikovi, kterej se kal, protoze pokani je prvnim dulezitym krokem. Tomu, co se nekal, tak tomu zatim nic neslibil, ale to, ze pujde do pekla, to tam prave Lukas velmi vymluvne nenapsal! Ostatni synoptici tu historku o rozmluve na krizi vubec neuvadej.

Ke změně víry tzv. o 180 stupňů dochází teprve od zhruba 50.let 20.století.

Ano, ale napadlo te nekdy, ze to je proto, ze to skutecne evangelium jste zprznili vy cirkevnici? Vy jste si vymysleli takovy nesmysly jako krteni nemluvnat, ornaty, ikony, knezske sveceni (ktere upirate zenam), urad patriarchy, mnisstvi a ja nevim, co jeste. To, co se deje poslednich padesat let, je OBNOVA evangelia od vseho toho dvoutisicileteho nanosu, kterej mate vy, klerus, na svedomi. A jak uz to chodi pri takove obnove, moloch se brani a kope na vsechny strany, protoze jde o moc a vliv a prachy a pozice.

Chceme-li stat v pravde evangelia, budeme se jako krestani muset podivat zprima do oci veskere textove a historicke kritice a jit skutecne ad fontes, ne jen polovicate, jak to udelala nemecka reformace. Budeme se muset srovnat s poznatky moderni vedy, at to stoji, co to stoji, protoze bez takoveho primeho postoje nas neceka cista vira, ale tmarska povera.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Sodomizace biblickou obnovou není, Aviafe. Ta je rouháním. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Neděle, 08. duben 2007 @ 13:02:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Sodomizace biblickou obnovou není, Aviafe. Sodomizace zaváděná křesťany, kteří nevěří ve věčné Peklo, je rouháním a následovat bude krutý Boží trest. Kdy ten trest dopadne i na Zem nevím. Ten posmrtný však bude pro tyto údajné křesťany jistě velmi tvrdý. Nechtěl bych pak být ve Vaší kůži, Aviafe.
Sodomizace církví je jistě jejich satanizací. Jste satanistou, Aviafe? Satan přece také zná Bibli a umí ji satansky vysvětlovat. Když satan při pokušení na hoře vysvětloval Pánu Ježíši Kristu Bibli, tak ten satanův výklad Pán Ježíš odmítl. Váš výklad Bible není ani apoštolský, ani protestantský, ani katolický, ani pravoslavný. Váš výklad Bible je satanský, Aviafe, dělníku satanův. Satan je lhář, s tím počítejte, tak vylhaná bude i jeho odměna pro Vás, Aviafe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Sodomizace biblickou obnovou není, Aviafe. Ta je rouháním. (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 08. duben 2007 @ 22:26:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Vis, Serafime, ja delam v dialogu s tebou tu chybu, ze ti vzdycky polozim vic nez jednu otazku. A ty si pak proste vyberes jenom tu, na kterou se ti chce odpovedet.

Dobra, na obnovu mame kazdej jinej nazor. Nechme to bejt.

Ale ted teda jestli bys nasel nejakou biblickou oporu pro to tvrzeni, ze pokani clovek musi udelat pred svou smrti v tomto svete. Zduraznuji, ze bych chtel biblickou oporu. Tzn. z Bible. Ne z homilii, ne z koncilnich rozhodnuti, ne z komentaru k Bibli. Primo z Bible. Bylo by neco?

Prosim.


]


Re:Re:Re:Re:Re:Re:Rouhání Duchu sv. nebude odpuštěno ani ve věku budoucím. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pondělí, 09. duben 2007 @ 00:39:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Aviafe, já Ti již odpověděl Zjevením 22.kapitolou. Opakuji:
22,14 Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
22,15 Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.

Vysvětlím polopaticky:
Kdo si libuje ve lži, ten pokání nečinil, neboť pokání je spojeno se změnou emoce k věci a činnosti, kterou Bůh nenávidí.

Odkud bereš Aviafe biblický podklad pro to, že by si člověk přestal libovat ve lži po smrti svého těla? Pro to nemáš biblický podklad, jen podklady ze spiritistických seancí, z nekřesťanských náboženství, nebo z bludného soukromého vidění Frossarda či Antonyho Blooma.
Vždyť problém všech lidí, kteří existují v Pekle spočívá v tom, že oni dál nepravost milují, a teď tzv. pláčí a skřípou zuby, neboť litují, že už po celou věčnost nebudou moci ani se*****u provozovat svou zamilovanou nepravost. Je to podobné jako s pozemskými vězni - oni litují, že byli dopadeni a že nyní nemohu konat to, co je baví - šikovně okrádat druhé.

Pokání bez radikálního obratu emoce vůči hříchu, který člověk dosud miloval, není pokáním. Kající člověk nenávidí tu nepravost, kterou předtím miloval. Nekající dál svou minulou nepravost miluje - zbožňuje.

Ale v Novém zákoně máš i věty Krista v evangeliích, že tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani ve věku budoucím. To je Ježíšův důkaz, že Peklo, nebude liduprázdné.
Marek 3.kapitola:
3,28 Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
3,29 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem."

Matouš 12.kapitola:
12,31 Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.
12,32 I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.


]


Re: Co vím o Ignáci z Loyoly, zakladateli jezuitů (Skóre: 1)
Vložil: paganus v Čtvrtek, 05. duben 2007 @ 23:27:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Papež Kliment XIV. se ani nezalekl a už vůbec se nedal obelhat nějakými zednáři (to je pěkný nesmysl). Důvody pro zrušení řádu odpor panovníků proti příliš silnému řádu, který se míchal do více věcí než mu příslušelo. Začalo to ve španělských a portugalských koloniích v jižní Americe, kde vlivem misijní činnosti Societas Iesu vznikly duchovní státy nezávislé na dohledu mateřských zemí. V roce 1759 byla Societas vyhnána z latinskoamerických kolonií, rok předtím byli jezuité obviněni z pokusu o zavraždění portugalského krále Josefa I. který je také vykázal ze země. Ve Francii nesměli jezuité od začátku 60. let 18. století přijímat novice a v roce 1765 byl řád zakázán. Dokonce i ve Španělsku došlo k zatýkání jezuitů. Rozhodující pro zánik Societas Iesu byl soustředěný tlak panovnických rodů Španělska, Francie a Portugalska. 21. července 1773 vydal papež breve Dominus ac redemptor noster (Pán a Vykupitel náš), jímž Tovaryšstvo Ježíšovo zrušil. Činnost Tovaryšstva se radikálně rozcházela se zájmy absolutních monarchií jako takových (pokud však pane Halíku nechcete tvrdit, že absolutní monarchie zřídili zednáři), zednářství zde nesehrálo takovou roli jakou byste chtěl, aby hrálo, protože pak by se na něj lépe útočilo.Zednáři monarchie nezřídili,infiltrovali je,proměnili k účelu svému. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 00:05:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Zednáři monarchie nezřídili,infiltrovali je,proměnili k účelu svému.


]


Re: Zednáři monarchie nezřídili,infiltrovali je,proměnili k účelu svému. (Skóre: 1)
Vložil: paganus v Pátek, 06. duben 2007 @ 11:42:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  1. Zednáři monarchie neinfiltrovaly, oni pro ně byli jedinou alternativou, protože byli natolik vzdělaní a pokrokoví, aby dokázali zvládnout mašinérii moderního státu.
  2. Je zbytečné mluvit jen o zednářích, ale o osvícencích, přeci byste nechtěl, aby otcové Vámi tolik zamilovaného „národa“ byli pokládáni bez výjimky za zednáře, to by totiž od nich pramenilo v moderní podobě vlastenectví, patriotismus a spousta jiných „bohulibých“ občanských ctností. Za zednářský výmysl stvořený infiltrovanými monarchiemi, které si zednáři uzpůsobili k vlastním zájmům by se dal označit i samotný národ v moderním slova smyslu.

Mnohapatrové konspirační teorie o zednářském spiknutí patří do říše bajek a v nejhorším případě hraničí z duševní chorobou. V dějinách je „jasně“ vidět téměř vše co si člověk zamane, že se něco vyvíjí, tak jak se vyvíjí ještě neodkazuje k nějaké gigantické zákulisní hře. Navíc, ve vymýšlení obludných konspiračních teorií si libovali nacisté a komunisté, protože k primitivním sklonů v lidské psychice patří i potřeba na někoho si ukázat, vybít se na někom kdo může úplně za všechno špatné co prožívám.


]


Zlí nacisté nelhali,když říkali,že Stalin s židovskými bolševiky ovládá Rusko. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 13:22:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Zlí nacisté nelhali,když říkali,že Stalin s židovskými bolševiky ovládá Rusko.
Viz:
Pravda o počátku bolševického sovětského Ruska:

V pařížském sborníku Židovský svět je možné přečíst i toto: „Není možné popírat, že významná část židovské mládeže“, v níž je velké procento „zoufalých smolařů“, „sociálně a kulturně neukázněných elementů…byla do bolševismu zatažena lákadly, která se neočekávaně objevila: kariéry – pro jedny, ´světovou proletářskou revolucí´ - pro druhé, a …směsicí dobrodružného idealismu s tvrdou bezzásadovostí – pro třetí“.
To se ví, ne všichni byli „zataženi do bolševismu“. Existovala i mírná židovská vrstva, kterou revoluce převálcovala. Ale život v bývalém pásmu židovského osídlení neměl na očích celý národ. Jenže před očima byla ta atmosféra, kterou plasticky líčí M. Chejfec: „Drzí, sebevědomě spokojení prozpěvovali dospělí Židé o ´rudých svátcích´ a o svatbách: ´Tam, kde sedávali carové a generálové, tam sedíme my, oni sedí pod námi.´“
Ale jacípak „my“? Byli to určitě ideoví bolševici? Ne, moc pozvala i „miliony obyvatel zahnívajících městeček, vetešníků, krčmářů, pašeráků, prodavačů selterské vody, kteří si brousili vůli v boji za život a mozky večerním čtením Tóry a Talmudu“, moc je „vyzvala, aby se přestěhovali do Moskvy, Petrohradu, Kyjeva, aby vzali do svých nervních obratných rukou vše, co vypadlo z pěstěných rukou dědičné inteligence, všechno, od financí velmoci po atomovou fyziku, od šachů po tajnou policii. Oni se nebránili Ezauově pokušení tím spíš, že k misce čočovice jim nádavkem nabídli budovat ´zemi zaslíbenou´…totiž Komunismus.“
„Většina Židů přivítala bolševickou revoluci nikoli se strachem, ale upřímně.“ – Takto byli naladěni i Židé Ukrajiny a Běloruska, kteří „tvořili významnou sílu v boji proti ukrajinskému a běloruskému vlivu“ ve prospěch moskevského centralismu (počátek dvacátých let).

Alexandr Solženicyn: Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1917-1995
, díl druhý, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 2005, str.172-173

Vzápětí po Říjnu (VŘSR 1917) právě Židé zmařili sabotáž státních úředníků a tím zachránili revoluci (bolševickou-komunistickou)

Tamtéž str.77

Převaha Židů se v prvních letech bolševické vlády projevovala zdaleka nejen v horních vrstvách strany a státních úřadů, ale ještě výraznější a pro obyvatelstvo citlivější byla v terénu, v guberniích a újezdech, mezi středními a nižšími středními vrstvami. Právě tam se usídlila spousta bezejmenných „stávkokazů“, která se vyhrnula na pomoc dotud křehké bolševické moci, upevnila ji a zachránila.

Tamtéž str.73]


Re: Re: Zednáři monarchie nezřídili,infiltrovali je,proměnili k účelu svému. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 13:43:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Moderní nacionální šovinismus původně vyvolali na konci 18.století a počátku 19.století zednáři. Oni řídili osvícence k tomu cíli, aby se národy v západní a střední Evropě distancovali od křesťanské víry prezentované zde Katolickou církví, Lutherskou církví, Reformovanou (Kalvínovou) církví. Oni inspirovali národy k tomu, aby milovali nekriticky - čili nekřesťansky zbožňovali svůj národ a ostatními národy a jazyky nekřesťansky pohrdali. Došlo proto poté k několika zbytečným nacionálním válkám, např. mezi Rakouskem a Itálií a Francií.
Na vrcholu zednářské mafiánské pyramidy jsou a byli lidé výslovně zasvěcovaní satanu, bývalí od Krista odpadlí křesťanští duchovní. Proto nepřekvapuje, že stejně jako satan milovali zbytečné vraždění, války mezi národy.

Odpověděl Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: Re: Re: Zednáři monarchie nezřídili,infiltrovali je,proměnili k účelu svému. (Skóre: 1)
Vložil: paganus v Sobota, 07. duben 2007 @ 13:23:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud vím tak první zednářské spolky vznikaly v Anglii a jedním z jejich prvních velmistrů byl John Désagulier, potomek francouzských protestantských emigrantů, příslušnost odpadlých křesťanů v řadách zednářů nemá žádné démonické kořeny- 1. kdo by asi tak v osmnáctém století měl být členem zednářů než křesťan, v křesťanské Evropě by to ani jinak nebylo možné, 2. to že zednáři od náboženství odpadávali jen ukazuje na to, že jakmile církve ztratily moc víru nařizovat, tak už obyvatelstvo není tou homogenní křesťanskou masou, navíc se plně projevil vliv scientismu, který má základy už v 16. století. Kdyby byli zednáři natolik mocní jak Vy tady hlásáte a byla li by pravda o jakýchsi supertajně zasvěcených špičkách zednářské-mafiánské organizace Satanovi, pak byste se asi brzy stal obětí nějaké nešťastné náhody. Zednářská setkání byla vždy jen o trochu víc než obyčejné posezení nad půllitrem piva v nějaké knajpě, různé obřady a pseudomystické šaškárny pro ně byly dodatečně vymýšleny. Za zednářské spiknutí se pokládá velká francouzská revoluce, což je tvrzení stejně směšné jako nesmyslné. Francie byla na pokraji státního bankrotu a jediným zájmem těch, kteří měli moc s tím něco udělat bylo udržet si své postavení. Jenomže spousta představitelů revoluce byla osvícenci-zednáři a to už přeci není samo sebou, z toho kouká nějaká konspirace. Lidé vzdělaní s humanistickými názory, to byli zednáři, proto byli v čele. Proti konspiraci svědčí také to, že většina zednářských lóží se za jakobínské diktatury rozpadla, sám velmistr Filip Egalité se zednářství zřekl měsíc po králově popravě. Ve Francii stáli jedni zednáři proti druhým o tahání za drátky se nedá vůbec mluvit. Tvrdit, že dějiny jsou někým ovládané je výsledek zjednodušení světa. Ten není nějakou mechanickou strukturou s kolečky a páčkami a hnusným tlustým zednářem v kokpitu. S lidmi se sice dá manipulovat, jenže ne vždy a ne jakkoliv, se svými myšlenkami se můžete třeba stavět na hlavu, není jimi možné měnit svět jako nějakou bonsaj. Svět je natolik složitý a vyvíjí se tak organicky (tzn. Že jevy jsou všemožně propleteny a netvoří systémy), že není v lidských silách tento chod řídit. Ad židé v Rusku- pokud vím tak (1) Solženicin není historik, (2) z Ruských archivů je stále téměř nemožné spoustu věcí dostat, proto až se jednou otevřou možná budeme muset přehodnocovat spoustu dosavadních teorií o vývoji v Sovětském Rusku; spojení židů a bolševiků (krom toho, že to v takhle syrovém stavu hraničí s pomluvou) je ten samý případ jako zednáři, to že je někde hodně židů, ještě nesvědčí o nějakém propracovaném židovském spiknutí (spíš je to něco jako osmóza), zvláště když se v carském Rusku děly pogromy ještě v 19. století. Faktorů proč bolševici uspěli, byla celá řada (od neschopnosti Kolčaka a dalších bílých generálů spojit své síly, nebo slíbit obyvatelstvo nějaké reformy, pak neschopnost dohodových mocností účinně pomoct bílým etc.)


]


Re: Re: Re: Re: Solženicyn není hlupák neznalý historie Ruska,Paganusi. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Sobota, 07. duben 2007 @ 14:16:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Podívejte se, kdo vydal, Paganusi, Solženicynovu knihu v ČR!
Alexandr Solženicyn: Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1917-1995
, díl druhý, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 2005
Je zvláštní, že když Akademie věd České republiky ve svém vydavatelství vydá jeho studii o Židech v sovětském Rusku, že by ho nepokládala za historika. Nejspíš jim nevadí, že něměl doktorát historie ze sovětské univerzity, avšak jeho znalosti historie respektuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Solženicyn není hlupák neznalý historie Ruska,Paganusi. (Skóre: 1)
Vložil: paganus v Sobota, 07. duben 2007 @ 14:54:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Halíku, já vím, že nakladatelství Academia je nakladatelstvím Akademie věd České republiky, stejně jako vím, že ČSAV byla v polovině 50. let založena podle sovětského modelu. Nepasu potom, aby měl pan Solženicyn doktorát z historie, jen si myslím ,že pro dobré popsání dějin je třeba celoživotní bádání, na druhou stranu Solženicynova kniha skutečně může být podnětná.

Co o knize (konkrétně o druhém díle) Dvě stě let pospolu. napsaly Lidové noviny:
Pavel Máša, LIDOVÉ NOVINY, 14.5.2005
(...) Solženicyn se sice snaží o rádoby objektivní pohled, který ovšem konstruuje v duchu úvahy, že pokud existovali i protibolševicky zaměření Židé, pak se v mnohém podobali rodilým Rusům. Solženicynova zaujatost však nachází zrcadlový odraz ve výrocích řady jím citovaných židovských autorů, kteří podobně bez rozlišování odsuzují šmahem celý ruský národ. Právě v tomto názorovém střetu spočívá význam a podnětnost knihy. Zklamán však bude ten, kdo by se domníval, že v ní najde i kriticky prověřená historická fakta.

http://www.kosmas.cz/knihy/125169/dve-ste-let-pospolu-ii/


]


Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, Aviafe. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 08:53:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
1,18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
1,19 Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.'
1,20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
1,21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
1,22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
1,23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
1,24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
1,25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
1,26 Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených;
1,27 ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;
1,28 neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -
1,29 aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
1,30 Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením,
1,31 jak je psáno: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu'.

2,1 Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
2,2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
1. Korintským 1,18-2,2 (EKUM)
Re: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, Aviafe. (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pátek, 06. duben 2007 @ 09:21:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
5,21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: 'Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.'
5,22 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

Matouš 5,21-22 (EKUM)

To je jen mala poznamka k tomu, kolikrats me uz pocastoval nejakou zatracujici nadavkou... Ze ty se toho pekla nebojis, kdyz na jeho prelidnenost tak silne veris...?

Aviaf


]


Aviafe, Ty nejsi bratr v Kristu, Ty jsi odpadlík a zrádce, čili pes. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 06. duben 2007 @ 09:30:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Aviafe, Ty nejsi bratr v Kristu, Ty jsi odpadlík, zrádce Ježíše Krista, čili pes, který se vrátil ke svému vývratku. Viz 2Petrova2,22.


]


Re: Aviafe, Ty nejsi bratr v Kristu, Ty jsi odpadlík a zrádce, čili pes. (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Sobota, 07. duben 2007 @ 01:53:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Aha. Pak je vse v poradku a ty jsi z obliga. Muzes mi nadavat, zatracovat me, posmivat se mi a Jezis te za to jeste pochvali.

Takove je tvoje evangelium?

Aviaf


]


Re: Re: Aviafe, Ty nejsi bratr v Kristu, Ty jsi odpadlík a zrádce, čili pes. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Sobota, 07. duben 2007 @ 09:13:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Aviafe, Ty se zatracuješ sám. Když jsi přestal věřit tomu základnímu, co učil Kristus o Nebi a Pekle. Jidáš tomu také kdysi přestal věřit a pak prodal Krista jeho nepřátelům, o nichž věděl, že lační po Kristově smrti.


]


Re: Re: Re: Aviafe, Ty nejsi bratr v Kristu, Ty jsi odpadlík a zrádce, čili pes. (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 08. duben 2007 @ 08:03:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Jidas veril v prazdne peklo? To jsem ani nevedel.

Ja bych ani nerekl, ze jsem prestal verit uceni o pekle, ja jsem proste tu svou viru tykajici se neprazdnosti pekla tak nejak vycetl s Bible. At na to koukam, jak na to koukam, o smireni vseho stvoreni s Bohem skrze Jezisovu obet se tam pise na mnoha mistech. A dobre si vzpominam, ze kdyz jsem sem napsal ten svuj clanek o liduprazdnem pekle, tak tys tam neuvedl jedinej rozumnej protiargument. Jen jsi vyhrozoval.

OBECNEJI:

Ja vubec nemam problem s tim, ze mas jinej nazor. Ale zas a znova musim kroutit hlavou nad tim, jak argumentu-proste jsou tvoje prispevky. Ty sem na GS prispivas jednak ty ruzny zivoty svatych - prosim, hezky vypraveni. Pises sem svoje svedectvi - rekneme, ze je to zajimavy cteni, kdyz nic jinyho. Ale co naprosto totalne nezvladas je polemika. Za tu dobu, co tu s tebou komunikuju (resp. se o to pokousim), jsem jen vyjimecne mel pocit, ze tvoje reakce na nejaky muj prispevek je skutecnou reakci a nejen mimobeznym vyronem obycejneho Pavlovova reflexu. Proc to tak je? (Jak vidis, stale jsem neztratil nadeji, ze se ti na nejakou mou otazku skutecne podari reagovat!) Povez mi, Serafime, kdybych te nahodou potkal na ulici a predstavil se ti jako Aviaf, ten liberal z Grana - podal bys mi ruku? Nebo bysis vodpliv? Stal bych ti za pozdrav?

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Aviafe, Ty nejsi bratr v Kristu, Ty jsi odpadlík a zrádce, čili pes. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Neděle, 08. duben 2007 @ 13:19:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Aviafe, Ty pohrdáš vírou všech křesťanů včetně těch nejcharakternějších od doby apoštolů až do r.1950. Myslíš si podobně jako levicoví komunisté, že jsi objevil nějaké nové revoluční poznání, které spasí svět. Bude-li realizováno plně ve společnosti, tak přinese jen další vraždy nemluvňat před porodem a časem i vraždy nedokonale zdravých novorozenců, přinese sodomii a časem stále početnější nedobrovolné sodomské znásilňování, dále věznění či vraždění těch, kteří s touto teorií nesouhlasí. Je to satanský výklad evangelia.


]


Je treba umejt cirkev berankovu od bahna dejin! (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 08. duben 2007 @ 22:41:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Nepohrdam nikym a treba se i pletu. Ale zaroven teda uznavam, ze i nejvetsi hlavouni se muzou mylit. Treba Gregorios z Nyssy ohledne plnosti/prazdnosti pekla. Treba Augustin ve veci prvotniho hrichu. Mozna i cela vychodni cirkev ve veci ikon (obrazobrecky spor, vime?). I koncily se mohou mylit, jak ostatne ty sam naznacujes, kdyz kritizujes druhej vatikan za to, ze pripustil moznost spasy pro pravoverne muslimy (slysel jsem to v jednom tvem kazani, ktere jsem si stahnul z Internetu). To neni zadny pohrdani, to je proste akorat tvorba vlastniho nazoru. To se smi.

Ani si nemyslim, ze jsem objevil neco extra noveho. Spis mam zajem znovu odkryt to puvodni, stare. Vy, tradicni predreformacni cirkve (a obzvlaste pak pravoslavni), nemate tu zkusenost s hnutim smerujicim k navratu k pocatkum. Proto vam kazde takove obnovne hnuti prijde jako hereticke novotarstvi. Ale skutecnost je takova, ze Kristus neustanovali ani jeden z tech vasich patriarchatu, neschvalil nikdy zadnou mnisskou reholi a ani nekazal nic o tech vasich tajinach. Proste to tam neni.

To neznamena, ze vsechno tohle je od dabla, ale ze se vsechno musi pomerovat vzdy tim prapuvodnim meritkem, kterym je Kristus a jeho evangelium. A kdybychom opravdu veci takto uprimne pomerovali, tak ty vase mocensky struktury a ruzne mechanismy deleni lidi na svatejsi a mene svate by sly do kose mezi prvnima.

Aviaf 


]


Re: Důkaz z výroků Krista, že Peklo není liduprázdné. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pondělí, 09. duben 2007 @ 00:50:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Pro Aviafa prapůvodní měřítko, evangelia Marka a Matouše, přímé výroky Pána Ježíše Krista. Důkaz z výroků Krista, že Peklo není liduprázdné.

Marek 3.kapitola
3,28 Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
3,29 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem."

Matouš 12.kapitola
12,31 Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.
12,32 I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.


]


Re: Re: Důkaz z výroků Krista, že Peklo není liduprázdné. (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pondělí, 09. duben 2007 @ 08:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro Aviafa prapůvodní měřítko...

Možná byste se měl vyjádřit ke všem Aviafovým argumentům, nejen k tomu, co se Vám hodí. Neodvádějte pozornost.


]


Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy