Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zuzana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16190, komentáře < 7 dní: 262, komentářů celkem: 397076, adminů: 60, uživatelů: 5076  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 23 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108994703
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Konečně biskupové vyzvali lid k plnění nejstaršího Božího přikázání: Ploďte se
Vloženo Středa, 11. červenec 2007 @ 08:23:03 CEST Vložil: bolek

ULTRAS poslal Seraphim

Konečně i katoličtí biskupové vyzvali křesťanský lid k plnění nejstaršího Božího přikázání: Ploďte a množte se! (Viz Genesis 1,28)
Vzpomněli si, že Bůh toto přikázání NIKDY NEZRUŠIL.

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k demografickej situácii na Slovensku
Vydané dňa 05. 07. 2007


1. My, biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku, zhromaždení pri príležitosti sviatku svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda, vedomí si svojej zodpovednosti a znepokojení pretrvávajúcim nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku, považujeme za svoju povinnosť znovu pripomenúť naliehavosť tohto závažného celospoločenského problému a povzbudiť všetkých k hľadaniu účinných, ľudsky i morálne prijateľných riešení.

2. Nadväzujeme tak na vyhlásenie, ktorým sme sa v roku 1996 s veľkou starosťou i nádejou obrátili na štátne, vedecké a odborné inštitúcie a organizácie, ako aj na všetkých ľudí dobrej vôle na Slovensku a pozvali sme ich k symbolickému okrúhlemu stolu, aby sme spoločne hľadali potrebné riešenia a východiská. Vtedy sme upozorňovali na to, že prudký pokles pôrodnosti zaznamenaný v predchádzajúcom období nemožno podceňovať, pretože ohrozuje samotnú existenciu národa. Sme si vedomí, že odvtedy sa v našej spoločnosti veľa zmenilo. Dnes už azda nikto nepochybuje o tom, že naše vtedajšie obavy boli viac než oprávnené. Zároveň s určitým zadosťučinením konštatujeme, že náš apel nezostal bez ozveny. Demografický vývoj, jeho príčiny, možné dôsledky a súvislosti, sa stali predmetom intenzívneho záujmu i štúdia mnohých vedcov, politikov, ľudí médií a kultúry, ako aj širšej verejnosti. Rodinná a populačná politika sa dostala do politických programov i na rokovania vlády a parlamentu. S istým oneskorením, ale predsa si demografické starnutie Európy všimli aj v inštitúciách Európskej únie. A predsa to nestačí: napriek rôznym úvahám, dobrým snahám a viacerým potešiteľným aktivitám, nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku pokračuje ďalej.

3. Čo je na súčasnom demografickom vývoji najznepokojujúcejšie? Na prvom mieste je to zaiste veľmi nízka úroveň pôrodnosti, ktorá je hlboko pod úrovňou potrebnou na zachovanie aspoň vyrovnanej bilancie obyvateľstva medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi generáciami. Jej malé zvýšenie po roku 2002 túto hrozivú situáciu nerieši. Priemerný počet narodených detí pripadajúcich na jednu ženu (tzv. úhrnná plodnosť alebo index plodnosti) je na Slovensku nižší ako pred desiatimi rokmi: miesto potrebných 2,1 poklesol z vtedajších 1,43 na dnešných 1,2. Aj keď vďaka nepravidelnej vekovej štruktúre počet obyvateľov Slovenska zatiaľ zreteľne neklesá, demografi upozorňujú, že o 10 - 20 rokov bude jeho rýchly úbytok neodvratný. Je zrejmé, že rodina, ktorá nemá deti, naisto vymrie. To isté sa stane aj s národom, ktorý nemá deti. Navyše, starnutie a úbytok obyvateľstva prinášajú so sebou závažné ekonomické, sociálne i politické dôsledky (napríklad neudržateľnosť doterajšieho systému dôchodkového a sociálneho zabezpečenia, či spomalenie alebo zastavenie ekonomického rastu).

4. Pokles pôrodnosti je však sprevádzaný postupným rozpadom rodiny. Ľudia, ktorí nechcú mať deti, necítia potrebu založiť si stabilnú rodinu. Preto aj u nás klesá počet sobášov. Nejde len o odklad. Keďže je menej manželstiev, rodí sa stále viac detí mimo manželstva (podľa posledných údajov je to už vyše 25 %). Z toho niektorí usudzujú, že manželstvo je nepotrebné, že budúcnosť patrí slobodným rodičom, ba vidia v tom aj akúsi nádej na zvyšovanie pôrodnosti. Zdôrazňujeme, že takýto prístup je vážnou krivdou voči deťom, ktoré majú prirodzené právo na oboch rodičov. Na druhej strane, demografi vedia, že ani nárastom počtu detí narodených mimo manželstva nemožno nahradiť pokles sobášnosti a manželskej plodnosti.

5. Aj keď verejná mienka ešte stále pripisuje manželstvu vysokú hodnotu, prax je často iná. Záujem o manželstvo, ako o trvalý zväzok muža a ženy a základ usporiadanej rodiny, klesá, a mnohí akoby zabúdajú, čo manželstvo vlastne je. Mladí ľudia, povzbudzovaní nezodpovednými médiami, sa neraz domnievajú, že neformálne voľné spolužitie (kohabitácia) je dobrou prípravou na manželstvo, ba dokonca i jeho "modernejšou" náhradou. V tom istom duchu sa vedie úsilie o presadzovanie iných zväzkov a typov spolužitia, ktoré vytvárajú skôr ilúziu riešenia skutočných problémov zúčastnených osôb. Našou povinnosťou je upozorňovať a varovať: každodenná i dejinná skúsenosť, ako aj súčasné vedecké výskumy dokazujú skôr pravý opak. Narastajúca rozvodovosť svedčí o prehlbujúcej sa neschopnosti vytvárať trvalé medziľudské vzťahy. Skutočná, obetavá a zodpovedná láska sa z našej spoločnosti pomaly vytráca.

6. Zmeny demografického správania sa postupne spájajú so zmenami zmýšľania širokých vrstiev spoločnosti. Tak sa demografické zmeny stávajú trvalými. Aj v našich národoch sa rozmáha individualizmus, životný postoj, ktorý sa nezaujíma o dobro blížnych, ale o vlastný úspech a prospech. Avšak, ako nás upozorňuje veľký pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae, takéto zmýšľanie a prax, ktoré nepoznajú solidaritu, sú prejavmi "kultúry smrti" (EV 12). Je paradoxné, že práve takýto individualizmus, ktorý nemá nič spoločné so zodpovednou starostlivosťou o osobný rast a rozvoj človeka, je dnes predkladaný takmer ako "všeobecný svetonázor", propagovaný masmédiami a ospravedlňovaný ako jediná alternatíva marxistického, či iného kolektivizmu. Jeho súčasťou je aj antikoncepčná mentalita, ktorá obracia naruby prirodzenú morálku. Zdôrazňujeme, že takýto individualizmus je v rozpore s princípmi kresťanskej etiky a cyrilometodským duchovným dedičstvom. Bez ozajstnej zmeny takéhoto zmýšľania sa obrat k lepšiemu v populačnom vývoji sotva dá očakávať.

7. Súčasný demografický vývoj treba považovať za mimoriadne závažný celospoločenský problém, preto sa na jeho riešení musí podieľať celá spoločnosť, teda aj štát a jeho inštitúcie. Pripomíname, že medzi základné úlohy štátu patrí vytvárať priaznivé podmienky pre život a primeranú reprodukciu svojho obyvateľstva. Áno, rodina, manželstvo a zodpovedné rodičovstvo patria predovšetkým do vnútornej sféry človeka. Rodina bola prv ako štát a štát by do nej nemal zbytočne zasahovať. Na druhej strane, štát a spoločnosť by mali v duchu princípu subsidiarity rodinu primerane podporovať, rešpektovať a chrániť pred zásahmi, ktoré na ňu môžu pôsobiť deštruktívne. A nemali by sa zdráhať napraviť deformácie spôsobené v minulosti. Zodpovedná rodinná a populačná politika je dnes nevyhnutnosťou. Musí však rešpektovať prioritu rodiny. Vyzývame našich štátnych predstaviteľov, príslušné ministerstvá, poslancov Národnej rady SR, našu odbornú a vedeckú verejnosť, ako aj všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom môžu podporiť zdravú, stabilnú rodinu, aby neľutovali námahy a prostriedky vynaložené na tento cieľ.

8. Chceli by sme sa dnes zvlášť prihovoriť mladým rodinám, ako aj tým mladým ľuďom, ktorí sú už síce zrelí na manželstvo, ale z rôznych dôvodov sa zdráhajú založiť si rodinu. Vy ste budúcnosťou národa! Tešíme sa z vašich úspechov a napredovania na ceste osobného i profesionálneho rastu. Prosíme vás však, nezabúdajte, že mladosť je obdobím prípravy a dospelosť aj obdobím odovzdávania daru života ďalším generáciám. Nepremárnite dary a nádej svojej mladosti. Nebojte sa založiť si a zveľaďovať rodinu, napriek všemožným ťažkostiam, ktoré sú s takýmto rozhodnutím spojené. Nebojte sa vstúpiť do manželstva ako celoživotného zväzku i záväzku naozajstnej ľudskej lásky. Nebojte sa zodpovedne prijať do svojich rodín deti a s múdrosťou a láskou ich vychovávať. Len ten život človeka má zmysel, ktorý sa žije pre iných. Aj dnes môžete zažiť, že deti sú naozaj živým požehnaním: vaším, vášho života, i požehnaním celého národa a spoločnosti.

9. Zároveň by sme sa opätovne chceli obrátiť aj na všetkých ľudí dobrej vôle, s ktorými zdieľame radosti, starosti aj zodpovednosť života v našej spoločnej vlasti. Prosíme vás, vážme si spoločne posvätnosť a nedotknuteľnosť ľudského života, jeho nezameniteľnú, neopakovateľnú hodnotu a dôstojnosť. Vážme si tých, ktorí sa nebáli zodpovedne vo svojich rodinách prijať deti, i viac detí, a každodennou prácou a všemožným úsilím vytvárajú podmienky pre ich šťastný život a dobrú výchovu. Buďme s nimi solidárni. Napomôcť životu človeka i rodiny sa dá rôznymi spôsobmi a na každej úrovni. Hľadajme nové, účinné cesty, ako to urobiť. Všetci sme povolaní k službe životu (EV 43). Veriaci nech sú v tomto úsilí živým príkladom a účinnou pomocou. Šíriť kultúru života, ohlasovať ?evanjelium života? sa musí stať úlohou a prioritou celého cirkevného spoločenstva. Od slov je potrebné prejsť k činom konkrétnej pomoci, podpory a solidarity. Žiadna rodina, žiadne dieťa, žiaden rodič by nemali ostať bez účinnej pomoci v situáciách, keď takúto pomoc najviac potrebujú.

10. "Demografická zima" - situácia a čas, keď v rodinách a v spoločnosti chýbajú deti a spoločnosť i rodina preto stagnujú, starnú a postupne vymierajú - rozširuje dnes postupne svoje smutné panovanie po celej Európe i v iných častiach sveta. Náprava tohto stavu je mimoriadne náročná. V prvom rade je potrebné zmeniť postoj k životu. Prijímať život ako dar, ako neopakovateľnú hodnotu a príležitosť. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle k spolupráci, a to i na medzinárodnej úrovni. Ako pripomenul nedávny 4. svetový kongres rodín vo Varšave, nádej na skončenie "demografickej zimy" existuje. Tou nádejou, ktorá môže priniesť Európe "demografickú jar", je prirodzená úplná rodina. Bez detí niet budúcnosti, no deti potrebujú rodinu. Nezabúdajme na to. Chráňme, rešpektujme a podporujme ju! Božie požehnanie nech sprevádza všetky Vaše námahy, iniciatívy a dobré podujatia.

Mons. František Tondra, predseda KBS
http://www.roznava.rcc.sk/info/view.php?cisloclanku=2007070501


Podobná témata

ULTRAS

"Konečně biskupové vyzvali lid k plnění nejstaršího Božího přikázání: Ploďte se" | Přihlásit/Vytvořit účet | 32 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

L.Halík (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 11. červenec 2007 @ 08:48:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Vzpomněli si, že Bůh toto přikázání NIKDY NEZRUŠIL.--

Pokud mě pamět neklame tak není zrušeno ani jedno jediné přikázaní Starého zákona a přesto řadu z nich dneska nikdo nedodržuje,takříkajíc ani pes po nich neštěkne pro jejich dnešní nesmyslnost a praktickou nepoužitelnost např. bych se vsadil,že vaše oblečení není z jednoho druhu lnu- tudíž porušujete Boží přikázání dané ve SZ které nikde Bůh nezrušil,snad kvůli tomu nepříjde te do toho vašeho věčného Pekla,které tak dobře znáte....    Re: L.Halík (Skóre: 1)
Vložil: Maniak v Středa, 11. červenec 2007 @ 10:18:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je fakt, v SZ je podobných věcích docela dost (třeba o tom, že kdo má oční vadu, nesmí do chrámu (přesnou citaci teď nevím) apod.)...


]


Re: Re: L.Halík (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Středa, 11. červenec 2007 @ 21:07:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím jestli není oční vada i to že za vším vidíš plodnost a rozmnožování. Farel


]


Re: L.Halík (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 07:28:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ježíš Kstus je naplněním Zákona, následováním Krista naplňujemeZákon včetně posledního písmenka, poslední  čárečky. Naplňujeme Zákon Novou cestou, Novým způsobem, protože Bůh chce po nás, křesťanech, něco jiného než po židech Staré Smlouvy. Ježíš je naplněním Zákona, máme li Krista v sobě, máme v sobě naplnění každého SZ přikázní. Včetně tebou citovaných.Naplňujeme Zákon, každé Jeho Přikázání Novým Způsobem a Novou Cestou...
]


Re: Konečně biskupové vyzvali lid k plnění nejstaršího Božího přikázání: Ploďte se (Skóre: 1)
Vložil: whynot (Falešný@e-mail) v Středa, 11. červenec 2007 @ 09:44:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to zvratne se patri k mnozte nikoliv k plodte (ac je na jednom miste v bibli obzvlast blbe napsany)Re: Konečně biskupové vyzvali lid k plnění nejstaršího Božího přikázání: Ploďte se (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Středa, 11. červenec 2007 @ 14:18:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať zruší nebo zdobrovolní celibát a budou se divit, jak stoupne populace! Zvlášť když si každý pár uvědomí, že za 3 a míň dětí půjde do pekla!
Maniak (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 11. červenec 2007 @ 16:52:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--To je fakt, v SZ je podobných věcích docela dost (třeba o tom, že kdo má oční vadu, nesmí do chrámu (přesnou citaci teď nevím) apod.)...--
 
Ano, je to v Leviticus 15:18-20

Nepřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý nebo se znesvěcenou tváří nebo s některým údem příliš dlouhým,
nebo kdo by měl zlomenou nohu nebo zlomenou ruku,
nebo hrbatý nebo zakrnělý nebo se skvrnou na oku nebo postižený svrabem nebo lišejem nebo s rozdrcenými varlaty.

Takových úžasných moudrých přikázání od Boha je ve Starém zákoně mnoho

Jeden Američan například řešil zda se má vůbec dotýkat žen,protože nepozná kdy mají menstruaci tedy jsou dle Božího výroku nečisté

Leviticus 15,19

Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera.


Re: Konečně biskupové vyzvali lid k plnění nejstaršího Božího přikázání: Ploďte se (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 11. červenec 2007 @ 18:39:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nula by si měl dávat bacha.
Je sice uhranut prastarým zákonníkem do té míry, že v tichosti své komůrky rozjímá, jak ho účinně dodržovat, ale zapomíná na zákony časově i místně bližší.

Například na přísný zákaz otvírání nových hospod. Postihuje nejen podnikatele, ale i jeho kvasící kumpány.
Nebo na zákaz soužití muže s několika ženami.

Tresty jsou přísné! A přestoupení nad nulou visí jako meč spravedlnosti - nebude-li držet své tělíčko v kázni.

Olinrenonc (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Středa, 11. červenec 2007 @ 21:29:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzpomněli si, že Bůh toto přikázání NIKDY NEZRUŠIL.

no jasně že nezrušil, proč by ho taky rušil, když nikdy takové přikázání nevydal :o)Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 11. červenec 2007 @ 23:40:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)))

Tiez som si to vsimol ale katolikom to je jedno, oni si upravuju Pismo ako na beziacom pase ... vsak podla ich ucenia je Biblia vlastne iba od nich, takze si s nou mozu robit co chcu ...

Btw, Len by ma zaujmalo, ak by sa napr. zratal pocet katolickych rodin z viac ako siestimi detmi, a pocet mnichov a 
radovych sestier ktore maju zakazane manzelstvo, ake pomerne cislo by nam vyslo ...Nebude to 1:1 ? To znamena ze to co sa snazia katolicke rodiny dohonit na pocte deti, to sa strati v ich vlastnych klastoroch, cize vysledny efekt je 0 (nula) ....Otazka potom je, naco ten cirkus robia?

 


]


Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 12:19:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, zase sis zapomněl vzít ty svoje tabletky a teď vyvádíš.


]


Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 14:21:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty sis, bratře, ty svoje zž vzal:))?


]


Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 14:27:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prďola myslí i bez chemické podpory, Ireno!

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 16:49:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja so:)!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 16:55:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sicher!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 17:01:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hašler!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 17:10:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Herr Neiss!
Don Rwetter!
Laudon!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 17:19:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Laudon! Laudate!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 17:28:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...to byl taky překlep.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 18:01:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, tak teď jsem to nepochopil. To jsem ale prďola...


]


Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 14:34:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zž znamená ZaŽívací (tablety)???


]


Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 16:45:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoliv, mělo to být , ale jak píšu deseti, přeťukla jsem se, u je hned vedle z, tedy tím to vzniklo. A nezkontrolovala jsem to  -  mea culpa:))!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 16:49:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vím, mě to bylo jasný hned. Jen jsem se snažil o vtipnou odpověď. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: renonc (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 20:00:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:)


]


demagog (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 07:34:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Ježíš Kstus je naplněním Zákona, následováním Krista naplňujemeZákon včetně posledního písmenka, poslední  čárečky. Naplňujeme Zákon Novou cestou, Novým způsobem, protože Bůh chce po nás, křesťanech, něco jiného než po židech Staré Smlouvy. Ježíš je naplněním Zákona, máme li Krista v sobě, máme v sobě naplnění každého SZ přikázní.--
 
To jsou církevní teorie,kdyby jste to měli v sobě jak píšeš  tak automaticky dodržujete každé z oněch 613 přikázání TóryRe: demagog (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 12:19:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jé je! Vševědoucí nula zase něco neví a nechápe...


]


Re: Re: (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 13:39:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vševědoucí nulu jsem ještě neviděl.


]


Re: Re: Re: (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 13:48:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No však jsi taky unikát - a to ještě jen virtuální. Silně pochybuji, že ten, kdo "nulu" stvořil, je ve své fyzické existenci taková guma!

Olin


]


Olin (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 07:49:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Je sice uhranut prastarým zákonníkem do té míry, že v tichosti své komůrky rozjímá, jak ho účinně dodržovat,

No měl bych bych být uhranut onou Boží moudrostí obsaženou v těchto příkazechmjak se říká co je Boží to je věčné... a hlavně se snažím pochopit pana Halíka (jestli to vůbec jde)  - jak píše  "ploďte se " nikde zrušeno nebylo,ovšem stejně tak i jiná přikázání SZ,která ani on nedodržuje,tak mi jeho kázání přijde jaksi pokrytecké. Taky pak mám obavuje o jeho dceru ,aby náhodou někde nesmilnila až mu poroste.
Bůh k tomu přece jasně přikazuje :

Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.

Levicus 21:9 
--ale zapomíná na zákony časově i místně bližší.--

jak se říká lidská díla--Například na přísný zákaz otvírání nových hospod. Postihuje nejen podnikatele, ale i jeho kvasící kumpány.
Nebo na zákaz soužití muže s několika ženami.
Tresty jsou přísné! A přestoupení nad nulou visí jako meč spravedlnosti - nebude-li držet své tělíčko v kázni.--

Neboj se-vystačím se stávajícími hospodami a s více ženami určitě nežuju i když dle  SZ bych vlastně mohl,taky bych si mohl případně pořídit nějakou tu pěknou otrokyni:-)  

 Re: Olin (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 12. červenec 2007 @ 11:49:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To tě šlechtí, synu.

U tohoto vytrvej, neboť člověk  musí merčit všechny platné zákony najednou. Co ti ještě Starý zákon dovoluje, Oněconovější zákon přísně trestá.

§§§Olin]


Olin (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 13. červenec 2007 @ 07:55:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--No však jsi taky unikát - a to ještě jen virtuální.--

nápodobně

--Silně pochybuji, že ten, kdo "nulu" stvořil, je ve své fyzické existenci taková guma!--

Rýpej si se svým rypáčkem ve mě jak chceš,stejně ti to k ničemu nepomůže...
Re: Konečně biskupové vyzvali lid k plnění nejstaršího Božího přikázání: Ploďte se (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Sobota, 14. červenec 2007 @ 18:40:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celkem zbytečné plky, řekl bych...Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy