Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 11. únor 2020 @ 16:04:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ja som ospravedlnený hriešnik... (Luther) Boh ma ospravedlnil v Kristovi a preto som spravodliví...

platí to že v Kristovi nehreším:
1 Ján 5:18  Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne.

a zároveň platí to že som hriešnik a hreším:
1 Ján 1:8  Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.

P.S.
ospravedlnenie a synovstvo Božie sú právnické termíny (justičné a rodinné právo) a tam platia absolútne hodnoty:
buď som ospravedlnený alebo nie som... sudca nemôže vyhlásiť  že som trochu ospravedlnený... buď som alebo nie som
synom Božím buď som alebo nie som... nemôžem byť trochu synom svojho otca a trochu nie... buď alebo...
ospravedlnenie a synovstvo Božie sú absolútne kategórie kde pratí buď áno alebo nie... 

inak je to s posvätením kde môžu byť stupne posvätenia... som síce svätý v Božích očiach, ale denno denne sa môžem viac a viac posväcovať a tak rásť v posvätení... nemôžem rásť v synovstve a ospravedlnení... buď som alebo nie som...

Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 11. únor 2020 @ 17:05:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někteří pobožní žijí podle mě v nějaké iluzi. Příkladem je třeba Tonda Vlas z osacr  (Tony) nebo doktorka.cz

Tvrdí o sobě, že je znovuzrozený křesťan, ale opíjí se do němoty, cestuje po nemocnicích s rozbitou ledvinou - dle jeho slov je to sranda. Píše na české seznamky, že očumuje na veřejných WC mužské penisy a že si hryže nehty na nohou. Tohle vypisuje uprostřed noci ožralý klukům na jejich seznamku. 

Přitom to má všecko ve svých rukách. Má před sebou možnost volby. Nikdo ho nenutí ani chlastat, ani psát na seznamky svoje úchylky. Může si číst bibli, může chodit do křesťanského sboru, může se méně vyžírat, zhubnout, cvičit, najít si partnerku. Nikdo mu nebrání, aby žil normálně a řádně. Jenže jeho nebaví žít řádně. Trpí obžerstvím, alkoholismem, oplzlostí. Ale tvrdí o sobě, že je prý kristovec...

No, jestli to tak dělají i křesťani z granosalis, tak to jsou křesťani na baterky...Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 11. únor 2020 @ 17:20:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
To, za co se my sami považujeme, není důležité. Důležité a směrodatné je, za co nás považuje Bůh.
Ve věřícím v Krista jsou dvě přirozenosti - stará hříšná přirozenost (z Adama, v Adamov) a nová přirozenost v Kristu, která hřešit nemůže.
Když člověk chodí podle Ducha, nechá se vést Duchem Božím a následuje Ducha, nehřeší.
Chodí-li v těle, podle těla (duši), hřeší nebo tedy může zhřešit. Ale de facto ne on, ale hřích, který v něm přebývá.
Tož tak.Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 11. únor 2020 @ 18:42:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko nedaří se ti diskuse s Toníkem, neboť Toník je odpadlík od Krista a dnes sektář a "léčitel" z hříchu cizoložství. Pokud ten tvůj Toník  odmítá jak píšeš, že by hřešil tak je to vyznání náboženského sektáře, blouznivce a pomatence, který jako dezertér od Krista nezná ani Písmo, kde se konstatuje, že i spravedlivý - což znamená v judaistickém překladu pro nás svatý, že i svatý za den sedmkrát zhřeší. Potom tedy Toník je ješita, který se vyvyšuje nad ostatní a pravda v něm není, což víme všichni jak zde všem naservíroval své "pokání" z hříchu cizoložství. Takže oko bojuješ marný boj a ty to víš. Kdo zradil Krista a kdo má lék na cizoložství a žije s heslem že nehřeší, toho Satan pevně svírá ve svém obětí a již ho nepustí. Copak ty nevíš o jaký hřích se jedná když někdo odpadne od Krista? Je to hřích proti Duchu Svatému, u  Matouše 12,31 Ježíš říká: „Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude ...Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 12. únor 2020 @ 08:28:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Hřešíme všichni a to i ti, kteří zde prohlašují že ne. Jsou jen v klamu. Je to víra v Ježíše, která snímá hříchy, kdo v něj věří je nad zákonem a tento svět ho není hoden.Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 12. únor 2020 @ 08:30:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)

Ga 5:14
[www.obohu.cz]Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘  15 [www.obohu.cz]Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni.  16 [www.obohu.cz]Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.  17 [www.obohu.cz]Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli.   18 [www.obohu.cz]Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 12. únor 2020 @ 12:11:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Zákon spočívá na dvou největších příkázání Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista Zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ Zákon slouží k poznání hříchu Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon Všichni lidé zhřešili kromě přišlého v tělo syna božího Ježíše Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Naplněním zákona je láska Jsme-li vedeni Svatým duchem, nejsme pod zákonem Pozemské tělo a krev nemůže být dědicem Božího království Víra = Láska k Bohu a bližním = SkutkyRe: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 12. únor 2020 @ 12:12:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
 • Zákon spočívá na dvou největších příkázání
 • Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista
 • Zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ
 • Zákon slouží k poznání hříchu
 • Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon
 • Všichni lidé zhřešili kromě přišlého v tělo syna božího Ježíše
 • Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.
 • Naplněním zákona je láska
 • Jsme-li vedeni Svatým duchem, nejsme pod zákonem
 • Pozemské tělo a krev nemůže být dědicem Božího království
 • Víra = Láska k Bohu a bližním = SkutkyRe: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 12. únor 2020 @ 15:24:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan říká · 

4 [www.biblenet.cz]Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.   Pán Ježíš říká:   ·  
7 [www.biblenet.cz]Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. ·  
8 [www.biblenet.cz]On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: ·  
9 [www.biblenet.cz]Hřích v tom, že ve mne nevěří; ·  
10 [www.biblenet.cz]spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; ·  
11 [www.biblenet.cz]soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. ·  
12 [www.biblenet.cz]Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. ·  
13 [www.biblenet.cz]Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. ·  
14 [www.biblenet.cz]On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 

   Máme zde vyjádření Jana a Pána Ježíše. Víc věřím tomu, co vyjádřil Pán Ježíš. Nevěřit v Pána Ježíše je víc ne porušení Desatera v některém ze svých bodů.  Desatero porušujeme často a někdy i tak, že by to bylo vědomé  a neúmyslné…   Jan přece dobře věděl, jak jsou křesťané slabí a že se dopouštějí porušení Zákona. Jinak by nepsal toto:     ·  

8 [www.biblenet.cz]Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. ·  
9 [www.biblenet.cz]Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. ·  
10 [www.biblenet.cz]Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.      
 · 
  1 [www.biblenet.cz]Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. ·  
2 [www.biblenet.cz]On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. · 
 
3 [www.biblenet.cz]Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. ·  
4 [www.biblenet.cz]Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. ·  
5 [www.biblenet.cz]Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. ·  
6 [www.biblenet.cz]Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. ·  
7 [www.biblenet.cz]Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. ·  
8 [www.biblenet.cz]A přece vám píšu přikázání nové – vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. ·  
9 [www.biblenet.cz]Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. ·  
10 [www.biblenet.cz]Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. ·  
11 [www.biblenet.cz]Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. 
12 [www.biblenet.cz]Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno

   Když někdo tvrdí, že je bez hříchu, tak jen proto je bez hříchu, že mu byly odpuštěny díky oběti Pána Ježíše    Nemá na tom žádnou zásluhu.   Jinak neznám a nepoznal jsme křesťana, který by nehřešil, i když často výrazně méně než nevěřící.Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 12. únor 2020 @ 18:12:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kolos. 2,14   Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.

Oko, nerozumím tvé otázce. Ty jsi ještě stále živý ve svých hříších - vinách? Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: vatatu v Středa, 12. únor 2020 @ 18:41:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Dobrý den.
 píši z úctou k tobě, protože za tebe Ježíš zemřel na Svém kříži. Je to celé o moudrých a pošetilých pannách.
   Moudré panny vědí, že bez Ježíše v sobě nemohou nic jiného, než hřešit. Je jenom jediný způsob jak může člověk hřešit, pokud nezemřel na svém kříži. A pokud člověk nezemřel na svém kříži při následování Ježíše na Golgotu, potom hřeší a je hříšník. Kdo uvěřil a věří, že Ježíš vzal tuto jeho smrt na jeho kříži na sebe a zemřel na svém kříži místo něho, tak je to pro něho to samé, jakoby zemřel sám na svém kříži. A pokud VĚŘÍ, že je mrtvý Ježíšovou smrtí na jeho Kříži, tak potom již hřešit nemůže, protože je mrtvý tou Ježíšovou smrtí za něho. Celá Bible je o tomto.
    Pošetilé panny nevěří, že jsou mrtvé Ježíšovou smrtí, a tak si myslí, že mohou pro Boha něco konat.
 A tak při tom konání pro Boha hřeší, jak to napsal Pavel v listu Římanům 7,18-21
   Kdo byl vzkříšen spolu s Ježíše jeho životem, ten již pro Boha nic nekoná, ale věří Ježíši, že to on koná v něm, a tak nehřeší, ba ani nemůže, viz Jan 14,13-14 a 1. Janova 3,9.
  Pro moudré panny není důležité to, co je vidět venku na těle k vůli zkouškám víry, ale to, co je vidět v jejich duchu a je Duchem dosvědčováno, viz, 2.Korintským 4,16-18 a Římanům 8,16.
   Proto vyzývám vás všechny nemoudré panny, obraťte se svým pohledem k Bohu, který žije skrze Ježíše ve vás, a tak uvidíte, že už nejste hříšníky. Pokud to neuděláte, zůstanete v souženích světa, protože Ježíš vezme na svatbu beránkovu pouze ty moudré panny.Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 13. únor 2020 @ 17:40:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ani přes veškerou snahu se mi nedaří dostat do racionální roviny diskusi o tom, kým doopravdy jsme.

  A v čem konkrétně ti uniká ta racionální rovina kým doopravdy jste, Stando? Mně přijde, že tu vaši situaci popisuješ celkem racionálně, jen občas se zamotáš, že píšeš o těle a pak se ptáš, proč se ptám na tělo - někdy mi připadá, že se nějak ztrácíš v tom, co o sobě píšeš. Ale nemyslím si, že píšeš kým doopravdy jste nějak iracionálně.


  K tématu.

  Stando, často tu cituješ Matouše 24, 13 [obohu.cz], které si podle vašeho uvažování vykládáš, že je to "podmínka". 

  Matouš 24 pak pokračuje kapitolou 25, velmi známou pasáží, kterou tu občas uvádím [obohu.cz] a  která končí [obohu.cz]: 

  "A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života.“

  Věříš tomu? Věříš tomu, že se tam dostaneš?

  Psal jsi tu, že teď momentálně vytrváváš v nějakém stavu. Je to tak?

  Kdyby ses tedy pokusil dostat do racionální roviny to, kým doopravdy jste, v jakém vytrváváš zrovna aktuálně stavu a zrovna teď by ses dostal do Matouš 25, 31 [obohu.cz], ke komu se budeš ve tvém aktuálním stavu řadit?

  ToníkRe: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: vatatu v Čtvrtek, 13. únor 2020 @ 23:50:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
                   ŘÍMANŮM 5,8
  ,,Bůh však projevuje svou lásku k nám , že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní."Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 15. únor 2020 @ 07:26:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando.

  Teď k tvým dalším nápadům - nevím jak moc při vašich výmyslech o lidech bereš vážně písmo svaté, křesťanské učení? Pokusíš se uvažovat u tématu v racionální rovině?


  Když je něco v písmu napsané, věříš tomu, nebo si jak to píší římští katolíci jen vybíráš a vyzobáváš, co se ti hodí?


  Pokud bys alespoň trošku bral vážně písmo, například jen Nový zákon, můžeš si vzít to slovo " spravedlivý [obohu.cz]" a podívat se, co znamená. 

  Například  hned od začátku [obohu.cz]:

  "Matka Ježíše Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého.  Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně."

  O Ježíšově matce se v písmu nikde nepíše, že byla spravedlivá, to jste si vymysleli. Ale vymysleli jste si to dobře - to byla. 

  O jejím muži Josefovi se ale píše v písmu, že to byl spravedlivý muž. Co myslíš, je to, co píše Matouš o Josefovi pravdivé? 

  Věříš tomu, že byl Josef spravedlivý?

  Pokud bys písmu v této věci věřil, tak by byl Josef druhý po Marii, kdo byl spravedlivý. Co ty na to, souhlasil bys?

  Pokud ano, co myslíš: Nespáchal Josef nikdy v životě žádný hřích? Nebo nějaký hřích spáchal a přesto byl člověk "spravedlivý"? 

  Pokud Josef nějaký hřích v životě spáchal a přesto byl spravedlivý, máš někde ve své úvaze chybu. Je to tak?


  Slovem "Spravedlivý" jsou označeni další lidé:  Například Jan [obohu.cz] (a ten nejmenší v Božím království je větší, než on..) Pak  Simeon [obohu.cz]. Pak  další Josef, člen rady [obohu.cz]. Za spravedlivého byl označen i Kornelius, [obohu.cz] byť jen lidmi.
  Co myslíš, nezhřešil nikdy Jan a Simeon, či Josef, člen velerady? Nespáchali nikdy žádný hřích?

  Co myslíš, potřeboval Kornelius pokání, když byl spravedlivý?


  Jestli ano, máš někde v rozumové úvaze error. Zkus se tedy přenést z iracionálna do racionální roviny a zamyslet se, kde je ta chyba v rozumové úvaze, kde je chyba v tvém "logickém" závěru.

  ToníkRe: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 15. únor 2020 @ 08:31:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ani přes veškerou snahu se mi nedaří dostat do racionální roviny diskusi o tom, kým doopravdy jsme.

  Stando, ještě pár podnětů z písma pro to, kým doopravdy jsme, racionálně, reálně. Dá se to snadno poznat, když si  vezmeš písmo a podíváš se [obohu.cz], jaké jsou rozdíly lidí v různém stavu. 


Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemů se ztrácí.

  Jak to máte, Stando: Zná Hospodin vaši cestu, nebo se vaše cesta ztrácí?


Ničema si půjčuje, ale nesplácí. Spravedlivý se slitovává a dává.

  Jak to máš ty, Stando: Půjčuješ si a nesplácíš, nebo se slitováváš a dáváš?


Zlovolníci se utvrzují ve zlé věci, počítají, že skryjí své léčky, říkají: Kdo nás vidí? Obmýšlejí zvrácenosti: Přivedli jsme k dokonalosti vypracovaný plán. Spravedlivý se bude radovat v Hospodinu a bude v něm mít útočiště. 

  Jak to máš ty, Stando: Utvrzuješ se ve zlé věci, počítáš, že skryješ své léčky, nebo se raduješ v Hospodinu a máš v něm útočiště?


Na domě ničemy je Hospodinova kletba, ale příbytku spravedlivých žehná.

  Jak jsi na tom, Stando: Je na tvém domě kletba, nebo tvému domu Bůh žehná?


Čeho se ničema hrozí, to na něj přijde, ale touha spravedlivých bude naplněna.

  Jak to máš ty, Stando: Přichází na tebe to, čeho se hrozíš, nebo se naplňují tvoje touhy?


Když se přežene vichřice, ničema již není, spravedlivý však má věčný základ.

  Jak to máš ty, Stando, když se přižene vichřice: Máš věčný základ, nebo ne?


Očekávání spravedlivých je radost, avšak naděje ničemů zahyne.

  Jak to máš ty, Stando, je tvoje očekávání radost, nebo zahyne?


Touhou spravedlivých je jen dobro, avšak nadějí ničemů je hněv.

  Jak to máš ty, Stando, je tvou touhou dobro, nebo je tvou nadějí hněv?


Myšlenky spravedlivých jsou právo, úmysly ničemů jsou podvod.

  Jak jsi na tom ty? Jsou tvoje myšlenky právo, nebo tvé úmysly jsou o podvodech?


Spravedlivý bere ohled na život svého zvířete, avšak i slitovné činy ničemů jsou kruté.

  Jak jsi na tom se zvířaty? Bereš na ně ohled, nebo jsi krutý?


Ničema dychtí po kořisti zlých, avšak kořen spravedlivých vydává ovoce.

  Co v tomto? Toužíš po tom, co si jiní nakradli, získali nepoctivě, nebo tvůj kořen vydává ovoce?


Spravedlivý nenávidí klam, ale ničema jedná odporně a je pro ostudu.

  Jak jsi na tom? Nenávidíš klam, nebo jednáš odporně a pro ostudu?


Hříšníky bude pronásledovat zlo, avšak spravedlivým bude odplaceno dobrem.

  Jak jsi na tom ty? Pronásleduje tě zlo, nebo ti je odplaceno dobrem?


Spravedlivý jí do sytosti své duše, ale břicho ničemů bude mít nedostatek.

  Jak jsi na tom? Jíš do sytosti, nebo máš nedostatek?


Ničema bude sražen, když se mu bude dařit zle, ale spravedlivý má útočiště i při své smrti.

  Jak to máš ty, Stando: Budeš sražen, když se ti daří zle, nebo máš útočiště i pro případ smrti?


Hospodin je daleko od ničemů, ale modlitbu spravedlivých vyslyší.

  Jak to máš ty, Stando: Je Bůh od tebe daleko, nebo vyslýchá tvou modlitbu?


Jednat podle práva je radostí pro spravedlivého, ale zkázou pro zločince.

  Jak to máš ty: Je pro tebe jednat podle práva radost, nebo zkáza?


Lenocha usmrtí jeho touha, protože jeho ruce odmítají pracovat, zatímco spravedlivý dá a nebude šetřit.

  Jak to máš ty: Usmrtila tě touha, protože tvé ruce odmítaly pracovat (jsou tu i na GS takoví...), nebo dáváš a nešetříš?


Protože pijan i žrout zchudne, dřímota je oblékne do cárů. Velmi bude jásat otec spravedlivého, rodič moudrého se z něj bude radovat.

  Jak je to bylo s tvými rodiči: Radovali se z tebe, nebo se za tebe styděli?


Spravedlivý může sedmkrát upadnout a zase povstane, ale ničema padne ve zlu.

  Jak to máš ty, Stando: Můžeš sedmkrát za den upadnout a znovu vstaneš, nebo padneš ve zlu?


Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní, ale spravedlivý si je jistý jako mladý lev.

  To je dobrý. Jak jsi na tom ty?


Když se spravedliví veselí, je veliká sláva, když ale povstávají ničemové, lidé se skrývají.

  Jak je to ve tvém životě, když se raduješ? Jdou se lidi okolo pro jistotu schovat?


Spravedlivý bere ohled na právní nárok chudých, ničema ohledy nechápe.

  Jak jsi na tom: Bereš ohled na právní nárok chudých, nebo je nechápeš?


Pro spravedlivého je ohavností špatný člověk, pro ničemu je ohavností ten, kdo jde přímou cestou.

  Jak jsi na tom? Nemáš rád špatné lidi, nebo ty, co jdou přímou cestou?


Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.“

  Co z toho posloucháš, Stando?

  Dál se ještě špiníš, dál ubližuješ? Nebo dál konáš spravedlnost a posvěcuješ se?  To jsou důležité věci, rozlišení pro to, aby ses dostal do racionální roviny ve tvém stavu, v tom, kým skutečně jsi. 

  Často to je tak, že i když je člověk hříšník, nežije ve všech zlých věcech. Když je život člověka narušený hříchem, nebývá to tak, že je narušený v úplně všech oblastech. 

  Když jsem si pročítal ta jednotlivá místa, vzpomněl jsem si, jak ses ptal, jak konkrétně změnil Bůh můj život. Ten výčet výše je z velké části přesně o tom, co Bůh změnil, když jsem se stal křesťanem, co řešil. Některé věci jsem ti psal v odpovědi, některé už dříve (například vztah ke zvířatům). 

  Nevím, jestli sis vůbec přečetl odpověď, když ses ptal? Odpověděl jsem ti, ale k tématu, na které sám ptal, jsi vůbec nereagoval ... Změna k životu, která je v Ježíši, je přitom o mnoho, mnoho důležitější, než všechny ty motaniny náboženství, ve kterých žiješ, důležitější než tvoji ivánci, čarovné proutky, hřešení...


  Ptal ses na můj stav, na povolání Pána Ježíše. Psal jsem ti v minulosti, že mám výborné rodiče, měl jsem ještě lepší prarodiče, kteří se o nás starali, vychovávali nás. Nevyrůstali jsme ve všem ve hříchu, v hříchu nám rodiče nedali svobodu, vychovávali nás - tedy to, co věděli, v tom hříchu, ve kterém sami nebyli. 

  Mnoho z těch zlých věcí výše jsem tedy nežil ani v době, kdy jsem byl bez Boha ve světě. 

  Ale spoustu věcí jsme žili, většinu z nich díky tomu sektářskému náboženství. Možná to znáš, takové ty nápady lidí bez Boha ve stylu "koho pánbu miluje, toho s křížkem navštěvuje", "když pánbu dopustí, i motyka spustí" a podobně - hesla, kterými lidé popisují svoji situaci uprostřed hříchu, zákony, které vnímají z toho, co žijí, tak svou situaci připisují bohu. Tak jsme vnímali i temnotu, o které jsem ti psal.

  A když se podíváš na ten seznam výše, mohl bych ti označit věci, které Bůh řešil. Ptal ses na povolání, jak mne Ježíš povolal - Povolal mne uprostřed hříchu, v temnotě, bez Boha, bez naděje na světě -  hezky tu naši situaci uprostřed pohanského náboženství soch, obrazů a pověr popisuje apoštol [obohu.cz]. 

  Ale když nás povolal, nepovolal nás k tomu, abychom zůstali v bezbožnosti a ve hříchu.

  Je to pro tebe pochopitelné?

  Toník

Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 16. únor 2020 @ 21:58:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, jak jsem pochopil z tvých reakci, nejsi schopen pochopit biblický pohled. Ne proto, že nerozumíš tomu, co je psáno v Písmu, ale proto, že tvé myšlení je postiženo učením katolické církve. 
Jestli tě toto tvrzení rozčílilo, zkus se přes to přenést a pokračovat ve čtení. 
Podívej se na celý problém pohledem nevěřícího člověka. Dejme tomu, že někdo oloupí člověka a je chycen, obžalován a odsouzen. Odsedí si udělený trest, třeba 8 let a je propuštěn z vězení. Jak na něho potom hledí ostatní lidé. Podle práva je nadále nevinný, ale lidé, kteří ho znají na něho hledí jako na osvobozeného lupiče. Nedívají se na něho, jako toho, kdo nikdy nic zlého nespáchal, ale už mu nedůvěřují stoprocentně jako předtím. To je lidský pohled. 
Podle práva je nevinný. 
Jak se na sebe dívá ten člověk? Jako hříšník, který si odpykal svůj trest. A tak nějak podobně se na sebe dívá třeba Toník. Svůj trest za své hříchy si odpykal, v Kristu, a nadále je spravedlivý, nebo jak ti píšou jiní, ospravedlnění hříšníci. 
Ty mi odpovíš, a co když zase někoho oloupí? Jak to víš, že potom někoho oloupil? Máš důkaz? Nebo si to jen myslíš? Podle čeho soudíš, že někoho oloupil? 
Neříká ti náhodou Písmo, aby jsi nikoho nesoudili, ale ponechal soud Bohu? 
Uvědomuješ si, že tvůj úsudek o druhém člověku je zkreslený tvým bohužel mylným lidským pohledem? 

Dejme tomu, že tě tvůj vnuk obviní, že jsi mu lhal. Třeba kvůli tomu, že jsi mu něco nechtěl říct tak otevřeně, jako bys to řekl dospělému. Protože víš, že by to svým dětským rozumem nepochopil. Jestli mi řekneš, že jsi něco podobného nikdy neudělal, nevěřím ti. 
Tak nějak podobně to je s tvou otázkou a s odpověďmi. Některé odpovědi se nedají říct otevřeně. Jen si vzpomeň, co napsal Petr o Pavlových listech. Nebo Pavel o korintských. Nebo Ježíš o Duchu. 

Re: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 22. únor 2020 @ 10:59:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Všechny spory na toto téma vyplývají z toho, že věřící nejsou schopni v Písmu rozeznat mezi objektivními fakty, které Písmo deklaruje a mezi subjektivní skutečností života věřícího.

Viz. můj článek zde:


Nemá cenu se opakovat. 

Jednoduchá odpověď: Z objektivního hlediska jsme jako věřící čistí a neposkvrnění jako Kristus - Jeho oběť nás očistila do Jeho čistoty. A to pouhou vírou těmto faktům. 

Ze subjektivního hlediska jsme všichni ospravedlnění hříšníci podle míry, jak často zhřešíme. 

Obojí obsahuje Písmo a proto obojí je PRAVDARe: Jsem pořád ještě hříšníkem, nebo už nejsem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. březen 2020 @ 07:54:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ani přes veškerou snahu se mi nedaří dostat do racionální roviny diskusi o tom, kým doopravdy jsme.


Stando, ještě k tématu, k aktuálnímu dění.

[obohu.cz]
   Apoštol píše [obohu.cz]:

  Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály! 

  Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. 

  Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.

  Jak to máte? 

  Psal tohle apoštol vám, někomu z vás?

  Patří to slovo "Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého" tobě, týká se tebe, nebo ne? 

  Pokud jsi stále hříšník a nejsi spravedlivý, tak se tě to slovo netýká, je to tak?

  Toník