Potštejnský kostelík zplundrován
Datum: Neděle, 04. srpen 2002 @ 19:48:12 CEST
Téma: Charismatici


 

Potštejnský kostelík zplundrován .

Při obnovení práce Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě patří stěžejní místo Potštejnu. kde byl sbor obnovené JB založen před 130 a kostelík postaven před 100 lety. Po příchodu libereckého odchovance D. Heřmana se tamní charismatický sbor rozdělil na část věrnou "liberecké" linii a část tíhnoucí k ochranovským sborům a odmítajícím Heřmanovy absurdní způsoby vedení sboru. Na to reagoval D. Heřman dalším kádrováním a vylučováním členů, až nakonec v tomto roce práci v Potštejně ukončil a přenesl své působení do Rychnova nad Kněžnou. Ochranovský sbor se mezitím rozrostl na zhruba 50 komunikantů. - Heřmanovi zbylí věrní, až na výjimky již nikoli z Potštejna, zasadili tvrdou ránu kostelíku, který pro ně ztělesňoval nenáviděnou tradici, a s ním i kultuře celého městečka: nejen že nevyhověli opakovaným prosbám ochranovským, aby jim kostelík zapůjčili, ale prodali lavice neznámo kam, rovněž tak vzácné ostění - to údajně do bazaru až v Litomyšli - a na řadu nyní přišly dary z Německa , totiž svícen a zvonek. Jak budou tyto dary zahraničních bratří zpeněženy a kam zašantročeny, nevíme. Kostel pak proměnili ve skladiště firmy Dašek, oprava klavírů, takže je nyní plný různého haraburdí.

Pomozte nám pátrat po původním mobiliáři ! Mnozí by ho rádi vykoupili, aby mohl být alespoň částečně zachráněn pro nový sborový dům, který ochranovští koupili v Potštejně.

A toho, kdo má na jazyku slova o starých církevnících, lpících na mrtvých tradicích, zvu na návštěvu mladého ochranovského sboru, aby si své představy poněkud poopravil.

V neděli 22.10.2000 se sešli zástupci Ochranovského seniorátu a hosté k oslavám 130. let založení potštejnského sboru Jednoty bratrské a obnovení práce Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě. Malá skupinka kolem rodiny Halamových, jak ji s oblibou nazývá Jarek Pleva, naplnila velký sál potštejnského zámku k prasknutí. Pikantní bylo, že když se biskup Theodor Clemens požádal o vstup do kostelíka, Dan Heřman , správce dnes již vylidněného sboru Velké stránky v Potštejně, mu ho odepřel.

Jarek Pleva se odmítl setkat s teologickou komisí Unity Boardu, která měla zkoumat teologickou pozici majority a distriktu . Ta svůj příjezd do České republiky, plánovaný na začátek listopadu, zrušila.

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1000