Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patricie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 15750, komentáře < 7 dní: 268, komentářů celkem: 361470, adminů: 60, uživatelů: 4910  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 49 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Vota
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Vyšlo èervencové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·Èervnové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·Výroèí Bílé hory bude pøipomínkou, ne oslavou, shodují se církve
·Sloup smíøení jako symbol nesmíøení
·Slovensko 2020: konzervatívna revolúcia, alebo kampaò proti kresťanstvu? II.
·Slovenský minister zdravotníctva sa stal najnenávidenejším mužom v krajine
·Slovensko 2020: konzervatívna revolúcia, alebo kampaò proti kresťanstvu? I.
·Marek Krajèí a nový riadite¾ Národného ústavu detských chorôb
·Slovensko chce opìt zpøísnit interrupce. Lékaøi mají strach projevit nesouhlas.
·Nad diskusními texty o veèeøi Pánì

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
101524470
přístupů od 17. 10. 2001

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem

Nakladatelství Portál vydalo roku 1996 knihu amerického rabína Harolda S. Kushnera : KDYŽ SE ZLÉ V?CI STÁVAJÍ hodným lidem.
(P?eklad Hana Kašparovská, 99,- K? / 143 stran).

Rabín H.S. Kushner, jako každý duchovní, mnohokrát pomáhal druhým lidem p?ekonávat bolest a zármutek. Ale teprve, když se dozv?d?l, že jeho t?íletý syn Aaron na za?átku puberty zem?e na nevylé?itelnou chorobu, byl nucen se sám zamyslet: Pro? se zlé v?ci stávají hodným lidem? (Aaron zem?el druhý týden po 14. narozeninách).

Z jeho zkušeností vznikla tato kniha. Byla p?eložena do 11 jazyk?, vysokého ocen?ní se jí dostalo ze stran teolog?, psychiatr? a psycholog?. P?edkládá další z možných pohled? na lidský život. Nic ?tená?i nevnucuje, nep?ikazuje, nemá p?edem dané odpov?di. Nabízí jen vlastní myšlenky, pochybnosti a víru.

Rabín Kushner v úvodu píše:
"Nem?l jsem v úmyslu obhajovat Boha nebo vysv?tlovat jeho skutky. Není t?eba p?idávat k tomu, co už bylo napsáno a co leží na policích, a i kdyby bylo, já nejsem vzd?laný filozof. Jsem pouze v??ící ?lov?k, kterému život ublížil, a cht?l jsem napsat knihu, kterou by bylo možné dát ?lov?ku, jemuž také život ublížil - smrtí, nemocí nebo zran?ním, neúsp?chem nebo zklamáním...Co m?že pro takového ?lov?ka znamenat B?h? Kde má hledat víru a nad?ji? Jestli jste takovým ?lov?kem, jestli chcete v??it v Boží dobrotu a spravedlnost, ale je to pro vás t?žké, vzhledem k tomu, co se stalo vám nebo vašim blízkým, a jestli vám v tom tato kniha pom?že, pak se mi poda?ilo z Aaronovy bolesti a slz získat i trochu požehnání...

P?íb?hy lidí a své úvahy rozd?lil do osmi kapitol.

Z myšlenek:

* "Skute?nosti života a smrti jsou neutrální. Teprve tím, jak na n? reagujeme, dáváme utrpení bu? pozitivní nebo negativní význam. Nemoci, nehody a r?zné tragédie lidi zabíjejí. Ale nemusí zabíjet život nebo víru."

* "P?íklady špatných modliteb, které by se ?lov?k nem?l modlit - Jestliže je žena t?hotná, nem?la by se s manželem modlit "Bože, dej, a? je to dít? chlapec/d?v?e. Pohlaví je stanoveno p?i po?etí a B?h nem?že být žádán, aby ho zm?nil. Nebo aby se st?edoškolský profesor, který drží v ruce dopis ze školského ú?adu, modlil "Prosím t?, Bože, a? mi píšou, že m? p?ijali". Nejde m?nit minulost, to, co už n?jak za?alo..."

* "P?írodní zákony jednají s každým stejn?, ned?lají výjimky pro hodné lidi. Kulka nemá sv?domí, nemá ho ani zhoubný nádor ani auto s porouchaný ?ízením. B?h nezasahuje, aby p?erušil p?sobení p?írodních zákon? a ochránil spravedlivé. To je další oblast našeho života, která zp?sobuje, že se zlé v?ci stávají dobrým lidem, a B?h to ne?iní a nem?že tomu zabránit".

* Job si kladl otázky o Bohu, ale nepot?eboval teologické p?ednášky. Pot?eboval pochopení a soucit a ujišt?ní, že je dobrý ?lov?k a milovaný p?ítel.

* "Ale na tomto sv?t?, kde nosíme všichni nesmrtelnou duši v k?ehkém a zranitelném t?l?, ten B?h, v n?hož v??ím, dává sílu a odvahu t?m, kdo nespravedliv? a bez vlastního p?i?in?ní trpí bolestí a strachem ze smrti".

V záv?ru knihy rabín Kushner ?íká: "Myslím na Aarona a na všechno, co m? jeho život nau?il a uv?domuji si, kolik jsem ztratil a kolik získal. V?erejšek se zdá mén? bolestný a zít?ka se nebojím".

Přidáno: June 22nd 2003
Recenzent: Mariana Suchá
Skóre:
Klinkutí: 13539
Language: czech

  

[ Zpět na seznam recenzí | Poslat komentář ]

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: spaces v 2020-04-14 13:13:38
Moje hodnocení:


It is so bad and really why does it happen happy wheels

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: theinfo v 2020-02-15 13:03:56
Moje hodnocení:

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: tdsllp v 2020-02-12 11:07:49
Moje hodnocení:


woocommerce quickbooks integration

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: Zoro159 v 2019-05-07 09:21:32
Moje hodnocení:


This is the appropriate blog for anybody who desires to search out about this topic. Thanks for sharing these ideas. Read our blog on DIGITAL MARKETING BLOGS This is a great web site, Good sparkling user interface and, very informative blogs. thanks. Read About Best Dental Implant. Very informative post share here. Thanks for sharing this post Iam so happy to see your post here and I hope you will share more post like this in future. Dental Implant in India.

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: Zoro159 v 2019-05-07 09:21:12
Moje hodnocení:


Really great information. I always love to read and spread this kind of information that is unique and really informative. Keep up the good work. Read my blog on Parental Control App Review.

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: Fermin v 2019-03-23 05:28:14
Moje hodnocení:


great

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: Fermin v 2019-03-23 05:27:27
Moje hodnocení:


http://www.granosalis.cz/

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: harrymflemming v 2019-03-22 07:33:26
Moje hodnocení:
KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: alvinrr v 2019-03-05 14:16:03
Moje hodnocení:


Get a good scare with all sorts of free horror games! From multiplayer to point and click to pixelated games, we have all the popular and upcoming best granny horror game online!

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: earntodiessaz v 2018-06-20 08:47:26
Moje hodnocení:


Có chuyện gì vậy, đó là tôi, tôi cũng ghé thăm trang web này mỗi ngày, trang web này thực sự tốt đẹp và người xem thực tế đang chia sẻ những suy nghĩ tốt

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: sloperun3az v 2018-04-24 10:01:10
Moje hodnocení:


Tôi nghĩ rằng đây là một bài viết thông tin và nó rất hữu ích và có kiến ​​thức. Tôi rất thích đọc bài này. fan lớn, cảm ơn bạn!


KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: kakaballi v 2018-03-01 20:11:22
Moje hodnocení:


Je to pravděpodobně ten nejlepší příběh, který jsem kdy četl.
123movies watch movies online free...

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: annashetty v 2017-12-27 05:02:02
Moje hodnocení:


You have posted a very detail document. I read all of your article and I really like it, I understand your point of view. photoshop online, cool math games run 3

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: a10games v 2017-10-10 06:18:11
Moje hodnocení:


Hi, your blog is truly flawless and unique. Good content, but it would be better if in future you can talk about more about this subject. Really very perfect your article and blog post. 

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: tommyhulk v 2017-08-30 04:57:14
Moje hodnocení:


I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. <a href="http://bloxorzonline.com">bloxorz</a>

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: tommyhulk v 2017-08-30 04:52:30
Moje hodnocení:


I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. bloxorz

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: contomlon v 2017-08-09 07:54:56
Moje hodnocení:


Interesting article! Thank you for sharing them! I hope you will continue to have similar posts to share with everyone!
-- madalin stunt cars 2 --

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: galken v 2017-08-04 10:55:40
Moje hodnocení:


I love the new site!! I know how much time, thought, and hard work it takes to bring a new site to fruition. You've done it, and beautifully! I'm raising my glass of tea to you in celebration of this enormous achievement!!! Hopefully, one day I'll have the pleasure to clink glasses with you personally!

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: theimpossiblegame v 2017-07-18 10:38:15
Moje hodnocení:


I regularly visit your site and find a lot of interesting information. 
Not only good posts but also great comments. 
Thank you and look forward to your page growing stronger.

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem
Vložil: Krispus v 2009-09-27 22:35:58
Moje hodnocení:


Dostal jsem tu knihu kdysi od manželky k narozeninám. Autor vůbec nepochopil Boží charakter - nedoporučuji žádnému Kristovci


Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy