Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Simona.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15597, komentáře < 7 dní: 368, komentářů celkem: 354370, adminů: 60, uživatelů: 4886  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 47 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Požehnání bratrské svornosti
·Zápis ze sborové schùze Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž 28.4.2019
·Vyšlo prosincové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·S novou EU (a ERC) do ´´zeleného otroctví´´
·Státem certifikovaný oddávající
·Miluj bližního svého – pokud není gay
·Co byste dìlala, kdybyste mìla syna a byl to homosexuál?
·Prohlášení Ekumenické rady církví k aktuálním spoleèenským otázkám 2019
·26. listopadu 2019 zasedalo valné shromáždìní Ekumenické rady církví
·Nejvìtší poèet studentù v historii Èeského biblického institutu

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
100576667
přístupů od 17. 10. 2001

°

GRANO SALIS - ZRCADLO NAŠÍ EKUMENY I ty můžeš ovlivnit, jaké budou tyto stránky!
GRANO SALIS si tvoří návštěvníci sami!
Nebojme se říci nahlas, co si myslíme GRANO SALIS vám nabízí možnost říci nahlas, co si myslíte. Jako zaregistrovaný uživatel pod přezdívkou se můžete svobodně vyjadřovat k tématům, týkajících se křesťanství. GRANO SALIS je místem setkávání, výměny názorů a pohledů víry, diskusí i polemik. Máte-li zájem zveřejnit svůj názor na jakýkoliv příspěvek, můžete tak velice snadno učinit pouhým kliknutím na odkaz Poslat článek v hlavním menu.. Můžete též reagovat pomocí odkazu komentář , který je v úpatí každého článku. Na jednotlivé komentáře lze pak reagovat odkazem odpovědět nebo Poslat komentář. Pro další informace klikněte zde.

Teologie: Mně patří pomsta
Žhavá témata

poslal Nepřihlášený

 Pán Ježíš používá  jedno podobenství, které je určeno tehdy žijícím židům  a ukazuje na tom co někteří z nich zažijí ještě za svého života.   Cituji: · 

 1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: ·  
2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. ·  
3Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. ·  
4Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘ · 
5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. ·  
6Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. ·  
7Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. ·  
8Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; ·  
9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘ ·  
0Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. ·  
11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. ·  
2Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. ·  13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ ·  
14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ ·  
15Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. 
 Konec citace. 

Je bezpochybné, že tím králem je Bůh, který vystrojil svatbu svému synu, tedy Pánu Ježíši. 

  3Poslal služebníky.. 
Kdo jsou ti služebníci? 
Učedníci samozřejmě nechápali, že to budou oni sami. Ano, byli to oni.Oni měli zvát na svatbu, šířit tu radostnou zvěst o záchraně a lásce Boží. Kde?  Přece prvně mezi svými, tedy mezi židy.   A jaká bude reakce pozvaných? Lhostejnost, vymlouvání, že nemají čas  a mají jiné povinnosti. Ale král je posílí znova a znova. Pak už nejde o vymlouvání, ale rovnou o napadení služebníků a jejich dokonce zabíjení. A to se stalo. Mnozí z učedníků byli dokonce popraveni, vzpomeňme si na Štěpána a mnohé další. To byly události, které se pak po smrti Pána Ježíše a po jeho odchodu do nebe skutečně staly. Národ, který byl nejlíp připraven na tuto Boží pravdu se zachoval hůř než někteří pohané. Nechá to král jen tak projít? Nenechal. Použil k vykonání trestu římské vojáky a mělo to fatální následky. Jeruzalém je zničen a židé se rozprchli po celém tehdejším světě. V té době už asi byli všichni apoštolové mimo Jana  po smrti.  A co udělal král dál? ·  
9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘   Židé pozvaní nepřijali, tak jsou zváni všichni, koho služebníci najdou. I my bychom měli zvát. ·  
10Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. 

 Jací lidé byli mezi stolovníky?
 Přece dobří i zlí. 
Víte mezi křestany za ta staletí proto nebyli jen hodní lidé, ale i ti zlí. Někdy mám pocit, že těch zlých bylo víc. Dějiny církve jsou kruté, strašně kruté. Když mluvím s lidmi, tak někdy uvažují jako jsem uvažoval já. Vždyť mezi věřícími bylo a je tolik křiváků, i nacisté byli věřící a co napáchali zla??   Dnes to chápu. Pán zve všechny, protože i zlí lidé se někdy dokáží v prostředí křestanů změnit k lepšímu. Ale je také psáno:   

 Řím 12 ·  17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. ·  
18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. ·  
19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 

 A král čili Bůh to na té svatební hostině vyřešil: ·  

11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. ·  
12Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. ·  13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ ·  
14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“   

Co to znamená, že nebyl oblečen na svatbu?  V jiném překladu je psáno, že neměl svatební roucho.Tady nešlo o fyzický oblek. Bůh vidí i do srdce člověka. I my sami někdy tušíme, kdo je asi zlý podle mimiky člověka, barvy hlasu, výrazů očí., prostě podle některých vnějších projevů. Bůh vidí mnohem dokonaleji.   Zjev 19 · ¨
 7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila ·  8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ 

Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. · 

  9Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“  

Přijít na stavbu Pána Ježíše znamená mít svatební oděv. U židů bylo i možné, že pozvaní na svatbu dostali i svatební oděv. Tento člověk ho z nějakých důvodů neměl a neumí se ani slovně ubránit. Mlčí. nechce se přiznat k tomu, jaký je  a podle toho také skončí. Závěr podobenství poodhalil  to, co čekalo církev. Ano, ona přibrala hodně lidí, ale bohužel i těch zlých a podle toho dějiny církve tak vypadaly.
Vložil: Tomas v Pondělí, 09. prosinec 2019 @ 23:20:12 CET (97 čtenářů)
Více... | 3 komentáře | Teologie | Skóre: 0Život víry: Ježíš je Pán
Služba bližním

poslal karels

Jak se Ježíš vyjadřuje o Zákonu? A je možné, aby se tzv. ebedské písně týkaly apoštola Pavla? Nejen na tyto otázky se pokusím nyní odpovědět.

Vložil: Tomas v Pondělí, 09. prosinec 2019 @ 23:14:56 CET (327 čtenářů)
Více... | 10945 bytů | 29 komentáře | Život víry | Skóre: 0Historie: Deň narodenia P.J.Krista.
Historie

poslal rudinec

Pan J.Kristus sa narodil Prvého dňa prvého židovského mesiaca v roku.Ten sa volá Nísan a pripadá na náš marec apríl.Je v slove Božom aj dôkaz,že to musel byť tento deň.
Exodus 40:1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 "Prvého dňa, prvého mesiaca postavíš príbytok, stán shromaždenia."
Vtedy Boh vo forme oblaku zostupil do stánu zhromaždenia.Z tohto sa dá usudzovať,že Židia vyrábali stan zhromaždenia deväť mesiacov.Bol vyrobený tak,že jednotlivé části príbytku presne do seba zpadali ,tak že v jednom dni ho pri putovaní po púšti dokázali Leviti poskladať a taktiež v jednom dni i rozobrať.
V podstate je to predobrazná udalosť zostúpenia Boha medzi ľudí P.J.Krista.To,že Mesiáša môžeme stotožňovať so stanom zhromaždenia je Jeho vlastný výrok:Ján 2:19 A Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám, a vo troch dňoch ho postavím.
Dá sa to potvrdiť ešte aj tým ,že židovský rok a prvý deň prvého mesiaca musel byť mesiac vo fáze NOV. To znamená,že sa začína NOVÝ ROK.Narodením Krista sa začala nová éra v celom svete.
Oslavovať narodenie Krista 25.decembra je vlastne uctievanie boha slnka Bála pretože v tom čase sa v histórii robila niekoľko- dňova oslava zimného slnovratu. Ešte jeden fakt na záver.V ev.Lukáša sa píše,že pastieri boli na poli:Lukáš 2:8 A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili vnoci nad svojím stádom.
9 A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.
10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,
11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.
Nechápal som prečo pastieri boli v noci pri ovciach.Až neskôr som zistil,že to bolo obdobie rodenia oviec a pastieri pomáhali novonarodeným baránkom na svet a presne v tom čase sa narodil i ten skutočný baránok Boží, Kristus. Baránky ktoré sa narodili v okolí Betlehema boli dávané bokom a po dovŕšení jedného roku odosielané do chrámu v Jeruzaléme na rannú a večernú obeť.

Vložil: Tomas v Úterý, 03. prosinec 2019 @ 15:55:43 CET (253 čtenářů)
Více... | 13 komentáře | Historie | Skóre: 0Grano Salis: Virtuální exodus tzv. Kristovců
Grano Salis

poslal ld

Myslivec dal GS na čas vale a jeho věrný nohsled Wollek jej zanedlouho poté následoval. Důvodem (u Myslivce) je prý vysoký výskyt satanistů mezi návštěvníky GS (což je poněkud absurdní tvrzení - žádní skuteční satanisté se zde v současné době nevyskytují).
Přežije GS tuto bezesporu zlomovou událost nebo se vnitřně rozloží a odumře až do stádia, kdy už se adminům nevyplatí nadále prodlužovat doménu a hosting?

Vložil: Tomas v Úterý, 03. prosinec 2019 @ 15:55:24 CET (1609 čtenářů)
Více... | 871 bytů | 191 komentáře | Grano Salis | Skóre: 0Historie: Proč se liší závěry archeologického výzkumu se svědectvími zaznamenými v Bibli?
Zamyšlení

poslal karels

Zpracoval jsem za pomocí internetových zdrojů a také z knihy Náboženské dějiny starověkého Izraele Angeliky Berlejung tady to téma. V článku se snažím vysvětlit „proč“. Některé názory, které uvádím v článku, mi nejsou blízké. Uvádím je jenom jako vysvětlení onoho „proč“. 
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. listopad 2019 @ 16:59:25 CET (298 čtenářů)
Více... | 6944 bytů | 9 komentáře | Historie | Skóre: 0Život víry: Zamyšleni nad námi i nad Gretou
Žhavá témata

poslal Frantisek100

      Vzpomínám si, že jsme rozhodně neměli tak krásné dětství jako Greta. Když jsem byl malý, bylo všeho nedostatek. Sice už neexistovaly potravinové lístky, ale před mlékárnou stály fronty na mléko, máslo i tvaroh a stejně tak na maso. Ve škole nás strašili atomovou válkou. Museli jsme do školy přinést pět igelitových sáčku, na ruce a na hlavu, k tomu gumičku a hadrový sáček, kde bylo vše uloženo  pro každého žáka. Tyto sáčky visely u dveří na věšáku a někdy v rámci poplachu jsme si  pytlíky mimo těch  na hlavu i vyzkoušeli. Vím, že jediný strach jsme měli z války. A na druhé straně nám bylo vštěpováno, že bude líp a  byla nám vykreslována  budoucnost růžově. A ona se ta budoucnost opravdu lepšila. 


     Už nebyly takové fronty, akorát před vánocemi na pomeranče a kakao. Já se bál o rodiče a tam ten strach nic nezměnil. Zemřeli ještě před maturitou.  Překonal jsem vše. Obrovskou radost jsem měl z panelového bytu v malém městě, kde bylo postaveno najednou  během jedné pětiletky přes sto bytů. Měli jsme možnost dostat novomanželkou půjčku a pak odpočet na každé dítě  dva tisíce  a na další čtyři tisíce. Platy se trochu zvyšovaly a ceny základních potravin celkem neměnily. Postavila se nová škola i školka atd. Byl tu sice strach z války a pravidelná školeni CO a pořád naděje, že bude lépe. A svým způsobem bylo. Lidé si koupili auta, měli chatu a rekreace  u Černého moře .  My jsme byli skromnější. Postupně si zařizovali byt. Když jsme koupili první koberec do obýváku, děti po něm skákaly radostí. A stále se něco zlepšovalo. Když už děti byly skoro dospěle , pořídili jsme barevnou televizi a později pro kluka i první počítač. Konečně jsme si mohli pořídit i telefonní linku. 

Žili jsme stále nadějí, že bude lépe  a bylo lépe. 

 A  podívejme na dnešní svět dětí a mladých lidí.  Jak prožívají přítomnost??Z materiálního hlediska mají skoro všechno, ale něco tu chybí.  
   Mají se na co těšit? 
   Mají naději, že bude pořád lépe? 
   Co neustále slyší?   
Svět je na pokraji ekologické katastrofy. A bohužel změny klimatu to každým rokem navíc potvrzují. 
Co to pro ně znamená?   Nemají strach  z toho, co bude?
   Greda naříkala na svoje dětství. K tomu neměla důvod. Žila si jak v bavlnce. V její zemi nebyl hladomor ani válka. Ale něco se děje v podvědomí těchto dospívajících. 
Co?   
 Vy rodiče za to můžete, vy jste špatně se chovali k Zemi. Vy můžete za náš strach.    

Není tohle důvod toho, jak se mladí lidé zapojují do protestů. Jistě, že oni neví, jak z toho ven. Asi by si těžko zvykali na celoživotní půst všech vymožeností, které máme dosud.   
Tak jaká je naděje? Kam se to žene svět?¨   
Pochopíme my dospělí naše mládež??? A budeme s ní rozumně hovořit??    A pochopí oni nás. 
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. listopad 2019 @ 16:57:01 CET (139 čtenářů)
Více... | 4 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: 99oveček + 1 zatoulaná
Zamyšlení

poslal JirkaB

Podobenství Pána Ježíše Lk 15:1-7 končí vysvětlením: 

Pravímť vám, že tak jest radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím [větší,] než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání.

Jednoduchý závěr, ale zaujalo mne, že i takový závěr vyvolává v různých lidech různé myšlenky, oslovuje rozdílně. Já tento závěr vnímám jako napomenutí samolibým, sebespravedlivým, kteří se povyšují nad maličkými, bídnými, nad těmi, kteří jsou daleko od Boha a v lidských očích nemají cenu a zapomínají na to, že sami stojí jen milostí. Mít soucit a lásku k těm, kteří jsou vzdálení od Boha. Mít slova naděje, odpuštění, ne slova odsouzení.

Takže ovečka, která je nalezena a je vrácena domů je důvodem radosti v nebi, i my se radujeme, když je někdo nalezen... a co těch 99 oveček, které pokání nepotřebují? 
Jak vnímáte tyto ovečky? Jsou to ovečky hodné chvály nebo ne? Raduje se z nich nebe? 

Někteří bratři tyto ovečky vnímají jako ovečky na nesprávném místě. Já je vnímám jako ovečky na správném místě? Kde jsou? 

Ovečky co nepotřebují pokání, to zní skoro rouhavě, pyšně, nepotřebují pokání... opravdu to tak musí být? Podle mne právě naopak, jsou to nejlepší ovečky, jsou to ovečky, jejichž život již nevyžaduje pokání, protože jsou plně v Kristu. Vždyť my nemáme menšího cíle než být jako On, jiného cíle není. Pokud jsme jako On, chceme být jako On, tak pak by pro nás mělo být normální, že pokání nepotřebujeme, náš normální život je život bez hříchu. Pro nás (křesťany) není normální život s hříchem, pro nás je normální být jako On. Jiné možnosti jsou vlastně znakem nevěry.

Jak vnímáte těch 99 oveček? Raduje se z nich nebe, nebo se z nich nebe neraduje? 


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. listopad 2019 @ 16:53:44 CET (528 čtenářů)
Více... | 48 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Jako farizej...podporuje Grétu ale lítá si letadlem
Zamyšlení

poslal dzehenuti


Jako farizej...podporuje Grétu ale lítá si letadlem

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191126papez-preletel-nad-cr-a-zaslal-prezidentovi-pozdravny-telegram
Vložil: Tomas v Středa, 27. listopad 2019 @ 12:24:25 CET (219 čtenářů)
Více... | 9 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: RABÍNOVO OBRÁCENÍ
Společnost

poslal BohemianAnonymus

Tvé oči uvidí Krále v jeho kráse, spatří i rozlehlou zemi. Izajáš 33,17


Mojžíš pak vystoupil z moábských pustin na horu Nebó, na vrchol Pisgy . . . a Hospodin mu ukázal celou zemi: Gileád až po Dan.  5. Mojžíšova 34,1

Rabínovo obrácení

Isaac Lichtenstein se narodil v roce 1825 židovským rodičům. Byl inteligentní a se vší vervou se pustil do studií. Měl jemné svědomí a židovské rituály vykonával s výjimečnou přísností. Jeho pokroky byly rychlé a již ve dvaceti letech se stal rabínem. Žil v přesvědčení, že Kristovo učení je nepřátelské jeho národu a že kvůli Němu jsou Židé všude pronásledováni. 

Když mu bylo přibližně padesát let, rozhodl se, že tento problém zdokumentuje: dal se do čtení Nového zákona. Našel tam něco zcela jiného, než hledal: vírou se chopil Ježíše jako svého Spasitele. "Poznal jsem světlo," řekl, "které mne ozářilo. Porozuměl jsem, že jako v minulosti šel Bůh mých předků před nimi v oblaku aby jim ukázal pravou cestu, tak Ježíš šel před námi, aby nám připravil cestu spasení."

Po několik let zůstal rabín Lichtenstein tajným Ježíšovým učedníkem. Ale nemohlo to tak zůstat dlouho. Otevřeně vyznal Pána Ježíše jako svého Spasitele. Vysoké rabínské autority po něm žádaly, aby to odvolal. Odmítl. Pronásledování zesílilo. Přinutili ho, aby opustil zemi. Nemocen a zničen svými protivníky se uchýlil do Budapešti, kde pokračoval v hlásání dobré zvěsti spasení skrze víru v Ježíše. Zesnul pokojně v Pánu na začátku 20. století. 

Krátce před svou smrtí řekl: "Už vidím zaslíbenou zemi na druhé straně řeky, Krále v jeho kráse, Ježíše Krista."

Dobrá setba 2019, čtvrtek 7. listopadu
Vložil: Tomas v Středa, 27. listopad 2019 @ 12:22:54 CET (522 čtenářů)
Více... | 61 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: Člověk mezi vyvolením a zavržením
Zamyšlení

poslal leonet

Samolibost u některých křesťanů je bohužel docela velká. Kdo čte a sleduje, a není svým vlastním otrokem, rozumí. Proto vám, těm zvědavým dávám odkaz na zajímavou přednášku profesora Pavla Hoška Th.D. z Evangelické teologické fakulty University Karlovy. https://www.youtube.com/watch?v=8rElzWGDKKY    Další jeho přednášky lze nalézt tady: http://umctachov.cz/letni-biblicka-skola/

Vložil: Tomas v Středa, 27. listopad 2019 @ 12:22:30 CET (103 čtenářů)
Více... | 4 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Grano Salis: Quo vadis Granosalis?
Zamyšlení

poslal Willy

Před časem, kdy jsem vážně zvažoval, že z Grana odejdu mi nezávisle na sobě řekli dva lidé, že mají za to, že GS pořád ještě existuje kvůli mým článkům. To nemá být chlubení, to je prostý fakt. 

Vložil: Tomas v Pondělí, 25. listopad 2019 @ 09:09:40 CET (632 čtenářů)
Více... | 1035 bytů | 46 komentáře | Grano Salis | Skóre: 0Život víry: Vota kontra falešní věřící
Žhavá témata

poslal Frantisek100

Vota zde působil řadu let pod jménem Tele. Měl jsem ho rád a mám pořád. To, že se křesťanství vzdal, má nějaké příčiny.Ostatně copak křesťané nějak  prokazují, že jsou lepší. Byli po celá staletí lepší, když židy  vraždili tím nejhorším způsobem?? Stačí se podívat na dějiny židů po dobu křesťanství a je jasné, že křesťané se chovali příšerně. A v 20 století úplná koncentrace zla. Proč? A nejde jen o vztah křesťanů k židům. Jak se chovali a chovají křesťané k sobě navzájem? Jak se dokáží postavit za správné věci? Z církve českobratrské a z bohoslovecké fakulty nám rostou neofašisté. Už to jednou bylo. Ti nejhorší SS byli z křesťanských rodin. Kam se  ztratil  Pán Ježíš? V divadle Husa na provázku, kde někteří vědoucí jsou údajně křesťané, klidně hrají hru, kde nahý Pán Ježíš znásilňuje muslimku. Proti se veřejně postaví největší přestavitel katolické církve a ostatní, hlavně protestanti, mlčí. Katolický Jidáš Halík s tím dokonce souhlasí. Když jsem se o tomto jednání zmínil v jednou protestantském shromáždění, nikdo, vůbec nikdo se nepřidal na stranu kardinála Duky. Jistě přece nebudou táhnout s katolíky. Takže oni i ti nekatolíci stojí za exkrement.   Vždyť my křesťané neumíme nic jen se hádat a jeden nad druhým dokazovat, že má lepší víru. Ala tato víra je k ničenu a není lepší než víra pana Vota čili Telete. Mrzí mne, že nevěří pan Vota v Ježíše, je to škoda, ale kde jsou ve víře ostatní křesťané?? Kde jsou?? Jsou příkladem a táhnou člověka k pravému Bohu a ke Kristu anebo vyvolávají opak??!!!!!!!!!!!

Vložil: Tomas v Neděle, 24. listopad 2019 @ 10:47:09 CET (460 čtenářů)
Více... | 31 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: Ohavnost nebo láska? Obětem katolického zneužívání hrozí žalobou.
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Čeští biskupové hrozí žalobou obětem sexuálního zneužívání
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. listopad 2019 @ 00:12:14 CET (81 čtenářů)
komentáře? | Z internetu | Skóre: 0Z internetu: Pachamama
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=prohlaseni-katolickych-kleriku-vedcu-a-intelektualu-proti-rouhani-papeze-frantiska#mce_temp_url#


https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=amazonsky-biskup-demaskuje-pohanske-ritualy-ve-vatikanu#mce_temp_url#

https://www.tedeum.cz/2019/10/21/pohorslive-sosky-z-amazonske-synody-skoncily-v-tibere-video/#mce_temp_url#

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. listopad 2019 @ 00:11:37 CET (238 čtenářů)
Více... | 1692 bytů | 14 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Život víry: Činím pokoj a tvořím zlé ...
O Bibli

poslal oko

Já jsem Hospodin a jiného není.
Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.(Iz 45,6-7)
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. listopad 2019 @ 00:11:03 CET (2511 čtenářů)
Více... | 5955 bytů | 394 komentáře | Život víry | Skóre: 0Nebezpečná učení: Diskvalifikace
Kritika bludů

poslal myslivec

Patří tento diskutující na křesťanský web!? 


Vota:
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. listopad 2019 @ 00:10:19 CET (1566 čtenářů)
Více... | 199 komentáře | Nebezpečná učení | Skóre: 0Teologie: Glossa ordinaria potvrzuje závěry mého článku
Studijní materiály

poslal karels

Glosa je ve středověké literatuře a v exegezi poznámka na okraji nebo uvnitř textu, jejímž úkolem je blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či slova. Glosované rukopisy Bible existovaly již od dob Karla Velikého, ale první opravdu systematickou úplnou glosu vytvořil Anselm z Laonu (+ 1117) a jeho bratr Radulf (+ 1131/1133). Jejich dílo se nazývá obvykle Glossa ordinaria a mělo velký vliv na veškerou pozdější exegezi Bible. Velmi často byla tato glosa tištěna spolu s Vulgátou (latinskou Biblí).

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. listopad 2019 @ 00:08:40 CET (72 čtenářů)
Více... | 4597 bytů | komentáře? | Teologie | Skóre: 0Kontrasty: Cizinec je muslim?
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený
Vložil: Tomas v Neděle, 17. listopad 2019 @ 15:02:11 CET (1026 čtenářů)
Více... | 104 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život církví: První křesťané
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Vložil: Tomas v Neděle, 17. listopad 2019 @ 15:01:41 CET (231 čtenářů)
Více... | 1020 bytů | 13 komentáře | Život církví | Skóre: 0Z internetu: Diablov najväčší podvod
Zamyšlení

poslal skalaa

Vložil: Tomas v Neděle, 10. listopad 2019 @ 13:17:51 CET (240 čtenářů)
Více... | 911 bytů | 2 komentáře | Z internetu | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.83 sekundy