Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Bohumil.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 16227, komentáře < 7 dní: 448, komentářů celkem: 399362, adminů: 60, uživatelů: 5085  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 25 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
Akuzativ
oko
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109611753
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Elaborát Jaroslava Plevy o nepříjemných tématech JB
Vloženo Pátek, 19. březen 2010 @ 18:43:51 CET Vložil: Stepan

Charismatici poslal Nepřihlášený

Synodu Jednoty bratrské 6. června 2009 Milí bratři a sestry, když před rokem vyšly najevo rozpory v bývalé Úzké radě, synod vyjádřil přání, aby neshody mezi námi byly vyneseny na světlo a řešeny. K tomu nedošlo, Úzká rada mě naopak propustila ze zaměstnání. Problémy, který jsem vyjmenoval na setkání pastorů v Hradci Králové, jsou stále relevantní. Nebudu je opakovat, ale předkládám synodu nové skutečnosti, které vyšly najevo. Chtěl bych vyznat, že cítím vinu, je mi líto a v pokoře vyznávám, že o některých níže uvedených faktech jsem nějakou dobu tušil, že nejsou zcela v pořádku, ale v důvěře oběma bratřím jsem jim nevěnoval pozornost. Prosím synod, aby neopakoval moji chybu a vážně se jimi zabýval.

1. Finanční otázky. Jednota bratrská je dnes v situaci, kdy nejdůležitější finanční pravomoci (např. rozhodování o platech nebo rozdělování dotací) převzal P. Krásný. Protože revizní komise není a revize účetnictví se neprovádí, synodu nejsou předkládány výroční účetní ani finanční zprávy, hospodaření je nekontrolované a vznikl prostor pro zneužití církevních peněz. Uvedu tři příklady. a) Nepotismus. Po svém odchodu z Úzké rady jsem při odevzdávání administrativy prošel seznam zaměstnanců a spolu s ním také zpětně všechny zápisy Úzké rady. Ukázalo se, že P. Krásný zaměstnal nejméně 14 osob, o jejichž přijetí Úzká rada nikdy nerozhodla (ač podle Ústavy tak učinit měla). Dále, z celkového počtu všech zaměstnanců církve více než deset procent jsou přímí příbuzní E. Ruckého a P. Krásného. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného a je skvělé, že v církvi slouží celé rodiny včetně dětí a jejich partnerů, případně prarodičů. Střet zájmů spočívá v tom, že výši jejich platů a odměn má v rukou P. Krásný bez jakékoli kontroly. b) Nespravedlivé rozdělování. Sociální příspěvek Partnerhilfe od německých církví je určen církevním a diakonským pracovníkům; náleží VŠEM pracovníkům, nesmí být použit jako součást platu nebo odměn a kritériem je POUZE sociální potřebnost. Podrobnosti najdete na www.ev-partnerhilfe.de . Darující organizace žádá detailní výkazy se jmény a částkami, Vloni vyšlo najevo, že tyto prostředky jsou již několik let rozdělovány v rozporu s pravidly: méně poslušní pastoři dostali někdy polovinu příspěvku, někdy vůbec nic, pracovníci v diakonii většinou nic. Jaké výkazy zasílá každý rok P. Krásný ve vyúčtování dárcům do Německa? Každoroční dotace na opravy z ministerstva kultury dostává velmi úzký okruh sborů, a více než polovina všech příspěvků (1,3 milionu) skončila v libereckém sboru. Sbor holešovský či ústecký, které prováděly nákladné rekonstrukce sborových budov, neobdržely z těchto státních dotací ani korunu. Viz. Příloha 1. c) Neoprávněný prospěch. Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrole hospodaření Jednoty bratrské za roky 2006-7 zjistila nesrovnalosti ve vyplácení mezd. Ukázalo se, že dva duchovní měli hodnostní přídavek vyšší, než jim náležel, a naopak, tuto platbu nedostalo 16 duchovních, kteří na ni měli nárok, viz. http://www.nku.cz/scripts/detail.asp?id=2035 . Další okolnost, kterou ale NKÚ již neumí posoudit, je objem vyplácených odměn nebo skutečnost, že E. Rucký a P. Krásný od roku 1998 pobírají vyšší platy, než jaké jim náleží, protože si pro výpočet mzdy započítali neexistující teologické vzdělání. Jednou z mnoha příčin nejednoty v bývalé Úzké radě byl můj zásadní nesouhlas se „služebními“ – rozuměj z prostředků církve hrazenými - výjezdy „apoštolského týmu“ s manželkami na zimní pobyt do Tunisu nebo Egypta. Všechny tyto nesrovnalosti by měly být objasněny komisí jmenovanou synodem, která by se zaměřila na hospodaření, rozdělování dotací a vyplácení odměn. Důležitou podmínkou takové kontroly je, aby v komisi nebyli zaměstnanci Úzké rady. 2. Druhá oblast se týká akademických titulů E. Ruckého a P. Krásného. Když v roce 1998 přišli s tím, že v USA získali diplomy doktora a magistra teologie, přiznám se, že mi to trochu divné bylo. Vystudovat vysokou školu nebo získat doktorát vyžaduje mnoho času a studia, a protože jsem s nimi byl v úzkém, prakticky denním kontaktu, věděl jsem, že nikam neodcestovali ani žádné studijní volno neměli. Tehdy jsem jim plně důvěřoval, takže jsem se pochybnostmi nezabýval. Po událostech minulého synodu, které otřásly mou důvěrou v jejich poctivost, jsem na internetu vyhledal adresu, uvedenou na diplomech: School Of Bible Theology Seminary, San Jacinto, California - www.sbts.org . Zjištění byla překvapivá. a) Na adrese údajné „university“ v jižní Kalifornii stojí maloměstský letniční kostelík Faith Tabernacle Church - www.faithtabchurch.com . Není v žádném seznamu škol akreditovaných v USA k poskytování vzdělání. Diplom podepsaný stařičkým osmdesátiletým pastorem a jeho manželkou tedy řádné vzdělání nedosvědčuje. Viz Příloha 2. b) Podobný doktorát může mít doslova každý za méně než 500 dolarů - viz Příloha 3. Pokud se v USA zjistí, že státní zaměstnanec doložil své vzdělání podobným potvrzením, je to důvodem k okamžitému propuštění. Přesto je v USA poskytování titulů a dokladů o vzdělání za úplatu byznysem, který dosahuje obrat několika stovek milionů dolarů ročně. c) E. Rucký a P. Krásný nevystudovali žádnou školu, kde by jim právoplatně mohl být přiznán akademický titul. Skripta o pastoraci E. Ruckého, za která údajně titul doktora teologie dostal, jsou kompilátem z děl různých autorů a nesplňují požadavky ani na učebnici, natož kritéria dizertační. V devadesátých letech tyto informace nebyly dostupné, neexistoval internet v dnešní podobě, nebylo možné najít adresu nebo sídlo instituce, natož se na konkrétní adrese virtuálně „projít“ po ulici. Dnes to může udělat každý, takže je všem zřejmé, že bratři před námi, celou církví i veřejností předstírali vzdělání, ačkoli P. Krásný dosáhl nejvíce maturity na gymnáziu a E. Rucký na konzervatoři. 3. Velmi nepříjemným překvapením pro mě bylo zjištění, že E. Rucký byl aktivním agentem komunistické Státní bezpečnosti. Po odhalení klamu s akademickými tituly mě zajímala i tato část jeho minulosti. V devadesátých letech mi na přímou otázku odpověděl, že o nic nešlo. Ukázal mi několik bezvýznamných papírů, prý toho víc v registrech StB není a on se v tzv. Cibulkových seznamech ocitl nedopatřením. Opět, tehdy jsem mu plně věřil, a v té době archivy nebyly přístupné. Dnes se může každý prostřednictvím www.abscr.cz/cs/evidencni-zaznamy objednat do badatelny Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Zajel jsem tam a byl jsem šokován. a) E. Rucký byl veden a po nějakou dobu podával tajné policii informace jako kandidát tajné spolupráce. Protože podle vlastních slov „neměl žádné námitky k další spolupráci“, byl mu nabídnut postup a stal se agentem StB s krycím jménem Eda, které si podle záznamu dokonce sám vybral. Vázací akt byl proveden 15.6.1989 v odpoledních hodinách v pohovorové místnosti O-StB Liberec řídícím orgánem mjr. Jiřím Málkem, starším referentem specialistou 2. oddělení II. sboru S-StB Ústí nad Labem… b) E. Rucký byl chválen, že jeho spolupráce StB „poskytuje objektivní poznatky o činnosti Jednoty bratrské… je velmi prospěšná. Jeho dosavadní spolupráce nám velmi pomohla k poznávání tzv. charismatického hnutí…“ Součástí jeho spisu je dlouhý výčet zpráv, které podával, a seznam osob, o kterých StB informoval (jsou mezi nimi Josef Marek, Jindřich Halama, Rudolf Borski, Dan Drápal, Olin Kadlec, Jan Hochman, Petr Horáček, Jiří Helis, Petr Krásný a další). c) Ze svazku je zřejmé, že informace podával Evald řídícímu orgánu aktivně - i takové, na které při schůzkách nebyl tázán, protože o nich StB nevěděla, ale on je nabídl. Nejvíce místa v jeho zprávách - vedle informací o situaci v Jednotě bratrské - zaujímaly údaje o charismatickém a letničním hnutí, charismatických konferencích a jeho zahraničních osobních přátelích. V devadesátých letech jsme kritizovali starší generaci, že o těchto věcech nechtěla otevřeně hovořit, přitom oni byli ve své službě vystaveni mnohem většímu nátlaku než my. Proč E. Rucký souhlasil, že bude donášet na svoje bratry a sestry v Kristu- v době, kdy se režim již hroutil? Slabost by bylo možno pochopit, nikoli však pokrytectví. Při dnu pokání v prosinci 2000 jsme vyznávali i tento druh provinění, ale E. Rucký se ani tehdy, ani nikdy později k vědomé spolupráci s StB veřejně nepřiznal ani nečinil pokání. Milí bratři, předložil jsem vám objektivní fakta. Jejich pravdivost je možno ověřit z veřejně dostupných zdrojů, archivů a kontrolou účetních knih Jednoty bratrské. Jsem přesvědčen, že patří mezi příčiny současného neradostného stavu církve, duchovní stagnace i trvalého úbytku lidí ve sborech. Jak si vysvětlit, že ze sboru v Liberci (náš největší sbor, sídlo „apoštolů“, domovský sbor E. Ruckého a P. Krásného…) odešla v posledních sedmi letech téměř třetina členů? Účast v tomto sboru klesla o 33%. Ti, kdo měli stát v čele a být vzorem, propadli nepoctivosti a problémy řeší vyhazovem a následnou difamací těch, kdo se odváží na jejich nepravosti poukázat. To se děje jak na úrovni sborové, tak celocírkevní (P. Štecha, manželé Markovi). Jediné, co může církvi pomoci, je otevřít nepříjemná témata a volat pokání ty, kdo selhali. Přeji Synodu v jeho jednání Boží moudrost, pokoru a vedení Duchem svatým. PS. Dodatek, psáno po synodu: Poté, co jsem byl propuštěn ze zaměstnání, odvolal jsem se v důvěře k synodu s prosbou o jedinou věc - aby mne vyslechl. Po dvouhodinové diskusi bylo odhlasováno, že nesmím promluvit ani slovo a bylo mi nařízeno odejít. Po této zkušenosti bych mohl rezignovat na další snahu synod oslovit, ale výše uvedené skutečnosti považuji za natolik závažné, že vám své poznámky posílám v písemné podobě. Nejsou určeny mimo církev, ale vám, kteří jako členové nejvyššího orgánu církve máte pravomoc a odpovědnost volat E. Ruckého a P. Krásného k pokání. Modlím se, aby vám Pán Církve dal odvahu před těmito skutečnostmi nezavírat oči, ale řešit je v duchu Písma. Přílohy včetně celého elaborátu najdete zde Reakce Jednoty bratrské je zde: PROHLÁŠENÍ KOLEGIA PASTORŮ JB K ELABORÁTU JAROSLAVA PLEVY


"Elaborát Jaroslava Plevy o nepříjemných tématech JB" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Elaborát Jaroslava Plevy o nepříjemných tématech JB (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Pátek, 19. březen 2010 @ 20:15:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem se schválně podíval na tu školu, kterou ti šašci z té církve JB údajně měli studovat, a skutečně ta škola existuje, a skutečně nabízí doktorát z teologie, cenu jsem sice nenašel, ale celková doba přednášek tam uvedena je: 26 hodin, slovy dvacet šest hodin. To by odpovídalo pěti stům babek. A tím pádem je taky jasné, že nemuseli nikam na dlouhou dobu odjíždět a tím pádem je taky jasné, že ta škola nemá a nemůže mít žádnou akreditaci.

Pokud tedy vedení JB tvrdí, že Jaroslav Pleva nemá pravdu, pak asi pastoři předpokládají, že členové jsou negramotní.

Jsou to prostě doktoři. :-))) :-))) :-)))

Hehehehehehehehe. Huůůůůůůáááchachachachacháááááááá. Morcec hadry muhehehehe. Jóóóóóchachá.

No ale nebylo by špatný kdyby taková škola existovala i u nás. 500 dolarů není tak moc, já bych docela chtěl bejt doktor teologie. Přišel bych do kostela na mši svatou s fialovým biretem na hlavě a s prstenem na ruce, šel bych rovnou dopředu, podíval bych se na kněžoura pohledem kata, vyrazil bych mu ten kalich z pracek a tichým mrazivým hlasem bych řek: "Tvoje špinavá hra skončila dědouši. Jsi exkomunikován. Sbal si fidlátka a hlas se na konzistoři, pan biskup tě očekává a chce abyste si spolu promluvili jako chlapi." Kněz by chtěl něco zablekotat, ale já bych na něj zařval hlasem mariňáckýho seržanta: "Ven!!!"

Proč by to nebylo možný, když je v církvi už takovej bordel že vedení dělá z ostatních blbce a prochází mu to, tak by si toho nikdo ani nevšim.

Na tom GranoSalis se člověk pobaví, to se musí nechat.Re: Elaborát Jaroslava Plevy o nepříjemných tématech JB (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 22. březen 2010 @ 07:30:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měli bychom se všichni zamyslet nad tím jestli nemá Pamplon dobrý důvod se nám smát. Ježíše Krista přijali a poznali celníci, nevěstky, cizinci a chudina. Řada z nich byla negramotných. Farizejové a zákoníci kteří celý život zkoumali a rozebírali Písmo ho odmítli a nechali ukřižovat. Vzdělání je sice dobrá věc ale neměli bychom jí zneužívat a být pyšní na vlastní moudrost vyčtenou z knih. Řada světců a mučedníků z prvokřesťanských dob by v našem světě neměla potřebnou kvalifikaci na to abychom jim dovolili hlásat Krista. Jednou z vyjímek je svatý Pavel který se zamlada hlásil k farizejům a absolvoval jejich školy. Ježíš ho stejně musel navštívit osobně aby v něho uvěřil.
Velice zvláštní jsou i naše české světské školy. Drtivá většina z nich je mimo realitu a studenti získávají to co mohou v práci a v životě potřebovat v mateřské školce a na prvním stupni. Dlouhá léta tráví nad záplavou čehosi o čem nikdo neví k čemu by to mohlo být dobré. Mnozí čeští vyučující se ani nesnaží učit a jen zkoušejí. Pak musí začít v praxi úplně od začátku. V západní Evropě a zvlášť v Americe vyjde horový odborník který může začít okamžitě plnohodnotně pracovat.Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy