Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16654, komentáře < 7 dní: 172, komentářů celkem: 429698, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 557 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
ivanp
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116586846
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Vítězství křesťana nad nepřítelem.
Vloženo Úterý, 18. leden 2011 @ 13:22:23 CET Vložil: Olda

Zamyšlení poslal leonet

Přemožení žalobce. Někteří z vás, si jistě všimli nejčastěji použitého slova „krev“, v celé této sérií článků. Nejedná se o krev obětních zvířat, jak se někteří domnívají, ale pouze o krev, která tekla z ran ukřižovaného Ježíše. Ač je to pro většinu z vás nepochopitelné, tato událost má klíčovou úlohu v lidských dějinách.

Tímto článkem ukončím výklad učení apoštola Pavla o krvi Kristově a jejím významu pro křesťana. Nejúčinnějším způsobem boje satana proti křesťanu, je jeho žalování před Bohem. Neznám člověka, který by někdy nezhřešil, aspoň v myšlenkách. A tak má satan vždy nač žalovat. Hospodin v době platnosti staré smlouvy s Izraelským lidem, učil svůj lid, že lze dosáhnout očištění hříchů před Bohem, krví obětních zvířat. Tyto obětí byly předobrazem dokonalé obětí Ježíše. A on od té doby bojuje jako náš nejvyšší kněz „svou vlastní krví“. (Žid. 9,12)

Jak může krev účinně bojovat se satanem? Jednoduše, staví Boha na stranu člověka proti satanovi. Pád člověka-Adama způsobil, když pojedl ze zakázaného stromu, že satan má v člověku místo a výsledkem bylo, že Bůh musel od člověka odstoupit. Člověk je nyní mimo ráj, mimo slávu Boží, protože se vnitřně odcizil Bohu. Od té doby je v člověku něco, co činí Boha neschopným člověka chránit. Ovšem již zmiňována krev tuto překážku odstraňuje a vrací člověka Bohu a Boha člověku. Každý člověk může nyní nalézt milost, a protože je Bůh na jeho straně, může na satana hledět beze strachu.

Podívejme se na jeden z nejkrásnějších veršů z 1 Janova listu: „…krev Krista Ježíše Jeho Syna očišťuje od každého hříchu.“ Zkuste si uvědomit, co znamená „od každého hříchu“. Bůh je ve světle a chodím-li s ním v světle, všechno je vystaveno a odkryto tomuto světlu tak, že Bůh vše může vidět a jeho krev vše očišťuje od každého hříchu. To neznamená, že se snažím něco před ním skrýt, ani že Bůh se snaží něco přehlédnout. Bůh je ve světle a já také a jeho předrahá krev mne očišťuje od každého hříchu. Jeho krev to dokáže. Malé i velké hříchy, i ty, o nichž si myslím, že nemohou být odpuštěny, všechny hříchy, ať spáchané vědomě, či nevědomky, na něž si pamatují, i ty, na které jsem zapomněl.

Jestliže Bůh vidí naše hříchy a přece nám je může odpustit pro tuto krev, z čeho nás satan může obvinit? Kdykoliv na nás žaluje, „je-li Bůh s námi, kdo proti nám!“ (Řím. 8,31). Bůh ukáže na krev svého drahého Syna a to je odpověď, proti níž není odvolání. „Kdo bude žalovat na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje. Kdo jest, ježto by odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž na pravici Boží jest, kterýž i oroduje za nás“ (Řím. 8,33). Jediné, co musíme v této chvíli učinit, je poznat naprostou dostatečnost této drahé krve. „Kristus přišel, nejvyšší kněz…skrze svou vlastní krev, vešel do svatyně, věčné vykoupení nalezl“ (Žid. 9,11-12). On byl naším vykupitelem. On je nejvyšším knězem a naším zastáncem téměř 2000 let. Stojí před Bohem a „On jest oběť slitování za naše hříchy“ (1 Jan 2,1-2). Zastavte se u slov ep. Židům 9,14: „Čím více…krev Kristova…“, tento výrok ukazuje dostatečnost jeho služby a Bohu tato služba stačí.

Podívejme se, jak je důležité pochopit naše postavení vůči satanu, protože on nejen žaluje na nás, ale obviňuje nás i v našem svědomí: Zhřešil jsi a neustále hřešíš. Jsi slabý a Bůh si s tebou nemůže nic počít. Nějak takto k nám promlouvá. Naše pokušení spočívá v tom, že se snažíme v sebeobraně najít ve svém nitru, citech i v jednání něco, co by nám dovolilo věřit, že satan nemá pravdu. Jindy jsme sváděni svými neúspěchy a zmocňuje se nás malomyslnost a zoufalství. A proto se žaloba stává největší a nejúčinnější satanovou zbraní. Ukazuje na naše hříchy a obviňuje nás z nich před Bohem a věříme-li jeho obviněním, padáme.
Důvodem, proč tak ochotně věříme jeho obviněním je, že stále doufáme v nějakou vlastní spravedlnost. Naše očekávaní je chybné a proto má satan úspěch, neboť se mu daří odvrátit náš pohled od Kristový krve na nás samotné. Proto nad námi vyhrává, když se oddáváme nečinností. Jestliže jsme se naučili nedoufat v člověka, neudiví nás, budeme-li hřešit. Pochopili jste, co říkám? Jestliže jsme nepoznali svou vlastní povahu a nevidíme-li, jak jsme bezmocní, doufáme v sebe a výsledkem je, že přijde satan, obviňuje nás a klesáme na mysli.

Jedině Bůh ví, co s našimi hříchy, avšak nemůže jednat s obviněným člověkem, který nedůvěřuje v jeho slovo o krvi. Tato krev se za něho přimlouvá, ale on raději naslouchá satanu. Kristus je obhájce, ale my, obžalovaní nasloucháme žalobci. Nepoznali jsme dosud, že si zasloužíme jen smrt a měli bychom být ukřižováni. Nepoznali jsme, že jedině sám Bůh může odpovídat našemu žalobci a že jeho drahá krev je vlastně odpovědí.

Naše jediná obhajoba spočívá v tom, že vzhlížíme k Pánu Ježíši a vidíme, že krev Beránka stačí očistit naše hříchy, kterých jsme se dopustili. Takový musí být základ, na němž stojíme. Nikdy se nemáme bránit satanovi svými dobrými skutky, ale vždy jen jeho krvi. Naše víra v jeho drahou krev a naše odmítnutí ustoupit z tohoto stanoviska jsou to jediné, co může umlčet jeho obviňování a co ho dokáže zahnat na útěk (Řím. 8,33-34).

Jaké by to bylo pro vás vysvobození, kdybyste dokonaleji viděli, jakou cenu má v Božích očích krev Jeho Syna.   

Tímto článkem uzavírám učení apoštola Pavla o krvi Kristově a jejím významu pro dosažení pokoje s Bohem. Toto slovo není určeno jen křesťanům, ale všem těm, kteří jsou unavení svým neustálým bojem se zlem a nespokojení se svým životem. Prosíme vás, na místě Kristově, smiřte se s Bohem, noc končí, přichází jitro a den zúčtování.        

Související články:

5. článek První vítězství na cestě křesťana. 16.1.2011

4. článek Krev náleží především Bohu.12.1.2011 

3. článek První problém křesťana. 12.1.2011

2. článek Prvotní zkušenost křesťana. 9.1.2011

1. článek Obyčejný život křesťana. 7.1.2011


"Vítězství křesťana nad nepřítelem." | Přihlásit/Vytvořit účet | 85 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Vítězství křesťana nad nepřítelem. (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Úterý, 18. leden 2011 @ 16:08:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji, moc pěkné a důležité články.Re: Vítězství křesťana nad nepřítelem. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 18. leden 2011 @ 16:37:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Také díky, Leonete. Moc hezky napsané.

 Re: Vítězství křesťana nad nepřítelem. (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Úterý, 18. leden 2011 @ 17:45:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí."

Co že do toho soudu má tedy tento starý žalobce co kecat? Což nebyl svržen na zemi a spoután?Pro JMK, Vlastíka, zeryka a didymose. (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 18. leden 2011 @ 20:42:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na argumenty z Písma neodpovidáte, takže vaše mlžení beru jako vaší kladnou odpověď. Chápu, že máte nějaké "své" učení, ale očividně nedokážete toto učení dát do souladu s celým Písmem.radiový klid - ignorovat satana! (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 18. leden 2011 @ 20:54:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonate,
víš, co mě zaráží? Že se vůbec řeší nějaké satanovo žalování či co? Nebylo by nejjednodušší satany prostě ignorovat? Nějak mi nebere hlava, že by Bůh dopřával satanovi nepoměrně více sluchu, než učedníkům Svého Syna, které/-ho miluje?
Buď neumim číst, anebo je v nepořádku něco jiného.

Neskutečně mě serou (nemyslím na tebe, ale obecně) lidi, co tvrdí, že satan má vůdči Bohu nějaké nároky, tj. že Bůh satanovi něco dluží, anebo že něco musí, protože satan apod.
Když pominu, že to v důsledku popírá Boží suverenitu (z pokusů hájit místo Boha Jeho suverenitu jsem bohužel vyrostl), tak mi nejde přes srdce, že Bůh může všechno lidem, Ježíši apod. Nikdo nemá na nic právo, je na Bohu závislý, musí čekat na smilování..... apod. Jen satan může předkládat nároky a požadavky, a ty jsou spojeny.
To je glorifikace satana jak prase. Jak mocný a slavný by satan byl, když by byl tím jediným, kdo můžu pajtlovat s Všemohoucím? To je skoro jako nabádání k uctívání satana!!! Prostě ***** off.Odpověď zerykovi a vlastikovi a dalším. (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 19. leden 2011 @ 15:19:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Job 1,6-2,5: Již tehdy byla moc satana omezená; „Vyvržen ven“, tady není napsáno odkud a co to ve skutečností znamená (domýšlet si něco, co odporuje jiným místům Písma je odvaha); Zjevení 12,10 se nemohlo stát před 2000 léty, viz mé příklady již tady uvedené; Spoutat je jiným slovem omezit; podívejte se na Lukáš 22,31: satan vyprosil, aby vás mohl tříbit; nikde nepíšu, že satan má neomezenou moc nad lidmi, že může před Bohem žalovat, přece neznamená, že nad nimi moc; kdysi, když jsem podruhé četl tento výklad, tak jsem si k tomu místu připsal svou poznámku: naše nevědomost a z toho pramenící nevíra, umožňuje satanu předstupovat před Boha a žalovat na věřící;
Je mi to trochu divné, když bez souvislostí s tímto článkem a jeho hlavním záměrem, se tak až příliš naléhavě snažíte obhájit učení, kterému věříte, přestože je očividné, že si některé věci domýšlíte a jen obtížně by mohlo obstát zkoušce Písmem. Nemám  v podstatě problém, že si někde vyučujete své učení, ale toto vaše učení, kterému věříte, nemá s tímto výkladem nic společného. Protože v době, kdy jsem sám osobně procházel obdobím, kdy satan na mě žaloval a já se musel poprat s jeho obviňováním a zvítězit nad jeho lživými žalobami, by mi pranic nepomohlo učení, že nežaluje před Bohem, anebo odněkud jinudy, ale pouze poznání ceny kristový krve a jak se mám pomoci této krve bránit. Teprve poznání pocházející ze zjevení hodnoty Kristovy oběti a jejího významu pro mne, mi pomohlo.
Závěrem: spíše by jste se měli zamyslet nad tím, proč svými nevhodnými poznámkami zamlžujete význam Kristovy obětí a cenu Jeho krve pro život křesťana. Podívejte se na tento šestidílný výklad vcelku a poučení, které z něho pramení a jestli tato naše nepochopení nevzniklo zbytečně.Stránka vygenerována za: 0.55 sekundy