Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Hana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16193, komentáře < 7 dní: 254, komentářů celkem: 397210, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 203 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Akuzativ

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109049523
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Komentáře ke Dvěma prorockým slovům z Jeruzaléma
Vloženo Čtvrtek, 17. říjen 2013 @ 15:14:49 CEST Vložil: Olda

Charismatici poslal Nepřihlášený

Dvě prorocká slova (Cindy Jacobs a Larry Alberts na Konvokaci všech národů v Jeruzalémě 9.9.2013)

Petr Kácha
pastor a člen Rady Církve Křesťanská společenství, člen Mezinárodní rady starších (Konvokace všech národů v Jeruzalémě)Ihned poté, co jsem slyšel tato slova v Jeruzalémě jsem se ptal Pána na skutečnost, že podobná proroctví mají snad ve všech národech světa. A Duch mi řekl, že Jeho vůle je jednat v mnoha národech, ale že to také záleží na skutečnosti, zda mu křesťané pro toto jednání udělají prostor. Jestli řeknou: „Tady jsem, Pane. Pošli mne! Použij si mne!

Miloš Kačírek
Křesťanské hnutí Orlů


Obě proroctví se týkají Evropy. Specificky České republiky se týká ta část od Cindy Jacobs, kde se píše o hnutí milovníků pravdy. Asi každý, kdo očekává, že Bůh bude v Evropě i u nás jednat, takové proroctví rád slyší, protože naznačuje, že už je něco výrazného za dveřmi. U těchto proroctví není zmíněná žádná výslovná podmínka, která musí být splněna, aby se proroctví naplnila. Vypadá to, jakoby už Bůh takto rozhodl. Je to v kontrastu s jinými slovy, která hovoří o soudu nad Evropou, která se od Boha odvrátila. Myslím, že obojí může nastat zároveň. Uprostřed houstnoucí bezbožnosti se objeví ti, kdo budou (i třeba proti většině) zastávat (a především) psát pravdu. To nejspíše postaví hráz ještě většímu rozkladu společnosti a zvrátí poměr mezi temnotou a světlem. Že (zjednodušeně řečeno) Bůh se bude moci v „srdci Evropy“ opřít o lidi milující jeho Pravdu (Slovo Boží – Jeho samého). Že tady bude mít své lidi, na které bude moci spolehnout a jejichž prostřednictvím bude moci ovlivnit i Německo (tak jako dříve Jan Hus a další naši kazatelé předcházeli reformaci Martina Luthera). U této části proroctví si dovolím zavzpomínat na rok 2003, kdy jsme pořádali v Betlémské kapli konferenci s názvem „Návrat ke kořenům“. Její účastníci symbolicky pili ze studny lásky k pravdě. Mezi nimi byl i David Loula, kterého Bůh krátce poté vedl k sepsání knížky České studny s odkazem na hodnoty, které Bůh chce znovuobnovit v Božím lidu na našem území. První z 12 studní v jeho knížce je „studna lásky k Pravdě“. Prorocký podnět Cindy Jacobs dle mého názoru jde v této linii a povzbuzuje všechny, kdo vsadili na „lásku k Pravdě“, že jdou správným směrem a že Bůh takový zápal v dohledné době poctí svou zvláštní přízní. Těším se na to, až se to bude dít v plnosti. Uvědomuji si také, že to bude všechny aktivní účastníky dost stát, protože vstoupit do pomazání Jana Husa znamená, být ochoten obětovat nejen svou dobrou pověst, ale pokud je to potřeba i sám sebe.

David Loula
Křesťanské hnutí Orlů

Myslím, že toto proroctví vyjadřuje touhu Božího srdce a původní Boží záměr s českým národem, totiž aby byl milovníkem pravdy a touto hlubokou touhou po opravdovém a ryzím životě byl příkladem pro jiné národy. Neznamaná to, že je český národ lepší než ostatní národy, ale je zde vidět Boží svrchovanost a jeho povolání. Nejde tedy o to se s ostatními národy srovnávat či soutěžit, ale pokorně naplňovat úkol, který jsme od Boha obdrželi a sloužit všem. Pokud chceme toto proroctví uchopit, je třeba se modlit, aby nám Bůh pomohl a abychom neselhali v naplňení Boží vůle. Též ostatní národy by nám v tomto měly být nápomocny svými modlitbami, aby se srdce Evropy opět rozbušilo a vlilo Boží život do těla. Věřím, že obnova - reformace - bude souviset s návratem v Božímu slovu a s porážkou řeckého ducha, který v Evropě vše udržuje pod kontrolou a tak brání působení Ducha svatého. Pokud se navrátíme k Božímu slovu jako ke stromu života, a nebudeme číst Slovo, abychom se stali učenější, ale svatější, naplníme přání jak Jana Husa, tak i Komenského, ale především dáme prostor Bohu, aby se jeho slovo v nás stalo tělem a my jsme žili plnohodnotné životy v hojnosti pokoje a radosti.

Tomáš Dittrich
redaktor Života víry


Rozsuzovat proroctví je nutná podmínka k tomu, aby proroctví mohla v církvi nést užitek. Americkou modlitebnici a autorku úspěšných knih o modlitbě a duchovním boji Cindy Jacobsovou je navíc třeba brát vážně již kvůli úctě, kterou má mezi křesťany z mnoha zemí. Její proroctví o tom, že Bůh dá v Evropě novou reformaci v návratu k Božímu slovu, mluví konkrétně o výrazném Božím hnutí v České republice, o hnutí, které teprve přijde a které bude charakteristické psaním o pravdě, která bude lidi osvobozovat. Cindy Jacobsová prorokovala, že Bůh k tomu u nás pomaže lidi (zdá se, že několik) podobně, jako před staletími Mistra Jana Husa. Tento oheň, který vzplane v Česku, zapálí podle zkoumaného proroctví i Německo, v Evropě dojde k pádu pevnosti (falešného) humanismu a k novým letnicím.

Toto prorocké zjevení bylo na stejném setkání potvrzeno i následně proneseným proroctvím Larryho Albertse.
Cindy Jacopsová prorokovala to, za co se řada křesťanů modlí. Není pochyb, že návrat Evropy ke Kristu skrze navštívení svatého Ducha je Boží vůlí. V tomto směru lze proroctví přijímat bez jakýchkoli problémů.

Z obecnější roviny toto slovo vybočuje konkrétní zmínkou o České republice a Německu. Zde už nelze jednoduše přitakat jen na základě biblických principů. K rozsouzení této části proroctví se mi nedostává moudrosti. Ve svém srdci necítím žádné duchovní potvrzení prorokovaného slova, to ale ještě nic neznamená. Osobně chci modlitbou, psaním pravdy a dáváním prostoru pro pravdu v časopise Život víry kráčet ve směru toho proroctví nezávisle na tom, zda vyjadřuje jen lidské přání, nebo Boží pohled do budoucnosti.

Tomáš Korčák
pastor Křesťanské společenství JUDA v Mělníku


Cindy Jacobs je osvědčená prorokyně s celosvětovou působností. Její proroctví bychom měli brát vážně. Jistě je vše potřeba rozsuzovat. Mně tato slova v srdci rezonují a věřím, že též odpovídají Písmu. Přinášejí nadějný výhled do budoucnosti, očekávání na Boha a povzbuzení. Co tedy teď s tím? Vezměme tato proroctví a modleme se je podle slova: „Staň se Tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi!“

Milan Chotaš
zakladatel prorocké služby Oheň Karmelu


Tato proroctví od Cindy Jacobs a Larryho Albertse považuji za pravá a aktuální, inspirovaná a vyřčená Duchem svatým k vypůsobení odpovídající lidské reakce.

Cindy Jacobs:

Klíčové myšlenky v proroctví:

1. "Nová reformace" v Evropě
"Chystám se ještě jednou přinést reformaci do Evropy"

- Bůh vždy a po všechny generace touží po opravdové a vroucí lásce těch, kdo vzývají jeho jméno. Bůh vyzývá i tuto generaci - i ona se může stát generací, v níž dojde k novému objevení pravdy evangelia. Je to ovšem podmíněné zaslíbení - pravdu evangelia objeví hledající. Ti, kteří v něm poznají živé a mocné slovo živého a mocného Boha, uposlechnou ho, a budou tak jeho mocí osvobozeni a proměněni do podoby Pána Ježíše Krista. Ti se mohou stát reformátory církve v Evropě. Lidská součinnost je nedílnou součástí naplnění tohoto zaslíbení. Proroctví podtrhuje Boží část v tomto díle Boha skrze člověka, ale chápající člověk musí doplnit svou část, skutky vytrvalé víry Boží, aby se Boží vůle jako je v nebi naplnila i na zemi. V případě lidské poslušnosti lásky a víry dojde v Evropě k radikální proměně života církve i celé společnosti.

2. Velké Boží hnutí v ČR
"odvážné hnutí těch, kdo budou psát o pravdě, a to bude lidem přinášet svobodu"
"pomazání Jana Husa"

- Bůh pomaže jednotlivce, aby šli proti proudu, nekupčili s Božím slovem a při kázání Božího království také upozorňovali na hříchy a nepravosti vlády církevní i světské. Nebudou pouze psát, ale budou též směle kázat a mluvit slovo Boží. Tito jednotlivci budou očerňováni, zostuzováni, štváni nenávistnou a pomlouvačnou kampaní, ale získají přívržence a některé mocné zastánce. Lidé je budou následovat, protože ve svém osobním životě zakusí osvobození skrze pravdu, a pravdu si zamilují více než lež a vnější způsob nábožnosti. To, co začne jako nepatrný boj posmívaných jednotlivců, přeroste ve velké Boží hnutí.

3. Přelití do Německa
"A z toho pak bude zapáleno Německo"

- stejné poselství pravdy a pomazání se přelije do Německa a přinese kvantitativně mnohem rozsáhlejší, a tedy pro svět viditelnější proměnu.

4. Evropa - pevnost humanismu
"tsunami Boží slávy ... budu jednat skrze divy a zázraky, moc Ducha svatého zničí pevnost humanismu ... nové letnice a žádný člověk nebude moci obstát proti Boží slávě"

- jedná se o slávu Krista, to jest Pomazaného. Již působící duch antikrista, který se staví proti Pomazanému a Duchu pomazání, bude ve své moci nad církví v přicházejícím čase velmi oslaben. Člověk panující skrze lidské příkazy, tradice a pravidla bude upozaděn a Duch svatý a jeho poslušné nádoby, lidé plní Ducha svatého, převezmou vládu v církvi. A také ve společnosti, v životech nevěřících bude Duch svatý mocně usvědčovat ze hříchu a lidé, kteří skrze oslabení moci antikrista ztratí sílu ke vzdorování pravdě evangelia, poddají své životy Pánu Ježíši Kristu. (pozn. moc antikrista se však později znovu obnoví a pevnost humanismu bude znovu postavena - toto proroctví, ale nepopisuje tento pozdější čas)

Aplikace:
Kdo slyšíš toto slovo a rozumíš mu ve svém srdci, navrať se k živému Bohu a jeho slovu celým svým srdcem. Zamiluj si pravdu a odvážně ji zastávej a kaž. Naplňuj se Duchem svatým a choď v něm, jak se sluší na svaté, a uvidíš proměnu svého života a svého okolí nad své očekávání a představy.


Larry Alberts:

Proroctví Larryho myšlenkově navazuje na proroctví Cindy a popisuje semena "nové reformace"- semena království a vydatný déšť Ducha svatého, který těmto semenům dá vzejít.

Klíčové myšlenky v proroctví:

1. Semena království čekající na vláhu

- tato semena mají svůj původ v naší / evropské historii, spí hluboko v zemi a čekají již dlouhou dobu na vydatný déšť, který by přinesl dostatek vláhy i do této spodní vrstvy země; ta skrytost, hloubka a potřeba velkého množství vody, to jest Ducha svatého, vypovídá o samé podstatě duchovního života, o Kristu v nás a skrze nás. Tato semena nejsou obrazem nového učení, nýbrž hluboké proměny do Kristova charakteru, proměny, kterou může ve skrytu lidského srdce působit pouze Slovo a Duch svatý bez odměřování.

2. Čas duchovního osvícení
"jako kdysi přišel věk osvícenství ... tak nyní přichází opravdové duchovní osvícení"

- zjevení Krista a jeho nároku jako Pána na naprostou poslušnost věřícího člověka, který byl Kristem zajat pro Boží království

3. Stromy života

- výjimečné osobnosti, na nichž bude Pán Ježíš oslaven; budou věrným odleskem jeho Boží slávy a podstaty; jejich ovoce bude hojné ve velkém množství učedníků Kristových

4. Připrav se, přichází déšť

Aplikace:

Zkoumej hlubiny svého srdce a učiň ze svého vnitřního člověka nádobu, která není děravá, která neztrácí vodu. Duch svatý v přicházejícím vylití nebude dán k chvilkovému potěšení, ale k naprosté proměně lidského ducha do podoby Pána Ježíše Krista. Pokud slovo pravdy a Ducha svatého přijmeš do hloubky svého srdce, budeš jejich mocným působením proměněn v jeden ze stromů života, o nichž toto proroctví mluví, a z tvého ovoce se nasytí mnozí.

Citováno z http://www.krestandnes.cz/article/dve-prorocka-slova-o-evrope-cindy-jacobs-a-larry-alberts-na-konvokaci-vsech-narodu-v-jeruzaleme-2013-992013/22754.htm

"Komentáře ke Dvěma prorockým slovům z Jeruzaléma" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Komentáře ke Dvěma prorockým slovům z Jeruzaléma (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 17. říjen 2013 @ 20:54:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumím tomu,jaké vylít?(Duch sv. v pricházejícím vylití)Co pak nebyl dávno seslán?Re: Komentáře ke Dvěma prorockým slovům z Jeruzaléma (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 18. říjen 2013 @ 18:03:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám za to že  Bůh udílí svého Ducha v plnosti.Na druhou stranu musím přiznat že i zde je to teď  jak o půlnočním spánku.Re: Komentáře ke Dvěma prorockým slovům z Jeruzaléma (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 25. listopad 2015 @ 08:20:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj, pokoj? Nic nehrozí? To Německo nebylo  zapáleno, ale zaplaveno!...Ano,   Evropa je  zaplavena  tsunami , ale valícího se moře! Jak řekl Bůh, tak se stalo! Inu, falešných proroků bylo a  je spousta.Kde je ten služebník, který řekne pravdu? Že Boží soudy začínají od Božího domu?

Lukáš  21:25   |  Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy