Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15942, komentáře < 7 dní: 515, komentářů celkem: 379351, adminů: 60, uživatelů: 4950  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 54 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Na okraj doby covidové
·Slovensko pøed Velikonocemi otevírá kostely k „individuální duchovní péèi“
·Marek Krajèí: Tiekli mi slzy, nepodporili ma ani moji vlastní
·Sèítání lidu 2021 - Informace pro èleny a pøátele baptistického hnutí
·Sèítání lidu 2021 - informace generálního sekretáøe Ekumenické rady církví
·SCEAV: Podpoøte svou církev ve sèítání lidu
·Tøeboòská výzva
·Ekumenická rada církví se pøipojuje k minutì ticha za obìti pandemie
·Film vìnovaný životu J. A. Komenského
·Slovenský ministr zdravotnictví baptista Marek Krajèí konèí kvùli koalièní krizi

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104225150
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE
Vloženo Sobota, 13. srpen 2016 @ 00:30:02 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal BohemianAnonymusPROČ HOSPODIN OCHRAŇUJE IZRAEL?

Jsem přesvědčen o tom, že hlavně kvůli křesťanům ze Židů, mesiánským a snad i karaitským Židům (ať už se nacházejí ve světě kdekoli), chrání Hospodin Izrael. Tuto minoritu pokládám za oněch 7000, kteří nesehnuli svá kolena před Bálem (1Kr. 19:18; Ř. 11:4). Ač jsou početně zanedbatelní, přesto jsou solí země (Mt. 5:13) a světlem světa (Mt. 5:14). 

Naproti tomu majorita židovské náboženské obce tzv. rabínští judaisté, se Bohu rouhají, potupujíce Spasitele - a tím stále přivolávají na Izrael Boží soudy skrze nové asyrské a babylónské - a bude to tak až do druhého Spasitelova příchodu! 

Ř. 9:6 "A však nemůže zmařeno býti slovo Boží. Nebo ne všickni, kteříž jsou z Izraele, Izraelští jsou."

Ř. 2:28,29 "Nebo ne ten jest Žid, kterýž jest zjevně; aniž to jest obřezání, kteréž bývá zjevně na těle; Ale ten jest Žid, kterýž vnitř jest Židem, obřezání maje srdečné v duchu, a ne podlé litery; jehož chvála ne z lidí jest, ale z Boha."

Pak Židé uzří Toho, kterého probodli a budou nad Ním kvílet, jako se kvílí nad jednorozeným (Zach. 12:10).

Modly, tedy jakákoli nebiblická učení vč. Talmudu, při druhém Spasitelově příchodu zcela zmizí (Iz. 2:18).


Přestálé utrpení Židy přetaví v nadšené Kristovy misionáře - půjdou pak svědčit mezi národy o tom, jaké milosti se jim od Boha dostalo. Bude to nadšení pro Krista, jako za dob apoštolských. Zde půjde o druhou a poslední misii, která bude vycházet z Izraele.

Iz. 44:3 „Nebo vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé."     
 
Zach. 8:23 „Takto praví Hospodin zástupů: V těch dnech chopí se deset mužů ze všech jazyků těch národů, chopí se, pravím, podolka jednoho Žida, řkouce: Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi."        

Modlitby kristovců za obrácení Židů mají též svůj význam.
"JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 177 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 13. srpen 2016 @ 09:09:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh, který stvoří miliaardy gigantických, velkolepých galaxií, aby pak mohl intrikovat na jedné planetce u jednoho pouštního kmene... Paráda. To by byl skvělý námět na duel. :-) Pojďme do toho, plíz :-)Re: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 15. srpen 2016 @ 07:29:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ano, ano. Sláva křesťanským židům, nezapřeli Krista a jsou pronásledovaní stejně jako on.Re: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 15. srpen 2016 @ 07:43:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
No ale jsou na tom křesťané lépe než židy ??? Římsko-katolická církev se klaní modlám a modlářům a uznává "Trojici". Není židovstvo jen předobraz křesťanstva ?Re: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 15. srpen 2016 @ 08:44:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Byl jsme v Jeruzalémě a viděl jsem ty kozly na vlastní oči, jak pomlouvají Krista. Svaté město předělávají na Sodomu.Re: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 15. srpen 2016 @ 17:41:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Římanům 9.kapitola (EP)
 • 4Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení,
 • 5jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen.


 • Římanům 11.kapitola (EP)
 • 5A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti.
 • 6Když z milosti, tedy ne na základě skutků – jinak by milost nebyla milostí.


 • 16Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
 • 17Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
 • 18nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!


 • 28Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.


 • 2.list Petrův 2.kapitola (EP)
 • 15A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána.
 • 16Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě.
 • 17Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. (poznámka neodpovědných=bezzákonných, Zákonu (=Tóře) vzdorujících, (řecky αθεσµων, athesmón).Re: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 15. srpen 2016 @ 18:49:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE :       

 Všichni kdo jsou v Kristu , jsou Izrael.Re: JEDNO TAJEMSTVÍ IZRAELE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 16. srpen 2016 @ 17:18:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne všechno símě Abrahamovo je Izrael...
Zachráněn bude celý Izrael, v porozumění významu "Izrael", - je odpověď...
Dnešní judaismus nemá s biblickým Izraelem nic společného.
Bůh nadpřirozeně se státem Izrael koná jenom pro Abrahama,Izáka a Jákoba. Na rozdíl od lidí, je Bůh věrný!Stránka vygenerována za: 1.53 sekundy