Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Petr.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 213, komentářů celkem: 427607, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 79 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Frantisek100
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116122997
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Izrael jako světlo národům.
Vloženo Pátek, 09. červen 2023 @ 03:20:05 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko

Rád bych zde poukázal na to, jak my, katoličtí křesťané, vnímáme z pohledu historie náboženství židů.


Ježíšovo vyhnání kupců z chrámu bylo gesto symbolické; uzavírá na chvíli  celý chrám a dovolává se přitom autority proroků. Není to chvíle spravedlivého rozhořčení nad tím, že z domu Otce je tržiště. To, co v chrámu vidí, v něm nemohlo vzbudit náhlou zlost. Chodil sem celý život a obchodování se zvířaty bylo nezbytným předpokladem bohoslužby, protože se tu přinášely oběti. Povšimněme si, že Ježíš svým jednáním nepřerušuje jen ty, kdo tu vydělávali peníze, ale i ty, kdo něco nakupují, nebo se snaží vstoupit do vnitřního nádvoří chrámu.

(Jer 7,11)
Cožpak se tento dům, který se nazývá mým jménem, stal ve vašich očích jeskyní lupičů? Avšak vizte, já to vidím, je Hospodinův výrok.

 (Iz 56,6-7)
Také cizince, kteří se připojují k Hospodinu, aby mu sloužili a aby milovali Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovávají sobotu před znesvěcením a drží se pevně mé smlouvy, ty přivedu na svou svatou horu a rozradostním je ve svém domě modlitby; jejich zápaly a jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.


Ježíš zde připomíná, že chrám měl být domovem modlitby pro všechny národy, že vyvolení Izraele mělo směřovat k tomu nejširšímu zahrnutí všech lidí. Ale Izrael se uzavřel, stal se "jeskyní lupičů", kteří se o bohatství, které dostali od Hospodina, nechtěli dál dělit.


(Iz 49,1-6)
... Hospodin mne povolal již v lůně, od nitra mé matky připomínal mé jméno. Učinil má ústa jako ostrý meč, ukryl mne ve stínu své ruky, učinil mne zaostřeným šípem, skryl mne ve svém toulci a řekl mi: Ty jsi můj otrok, Izraeli, na němž zjevím svou slávu.
Já jsem však řekl: Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu, avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha.
A nyní řekl Hospodin, který mě od lůna matky utváří za svého otroka, abych k němu navrátil Jákoba a aby pro něj byl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh se stal mou silou, a řekl:
Nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele, nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země.  ...


Izaiáš zde mluví o obnově Izraele a zároveň se poslání Izraele rozšiřuje zahrnutím všech národů skrze vyvolení Izraele. Toto se ovšem do Ježíšovy doby nijak neprojevilo. Místo toho Ježíš vidí lid, který zapomněl na své povolání a připravil pohany o jejich účast na Boží smlouvě.
Izraelité se rozhodli, že stačí, když si ji ponechají pro sebe. Spokojili se s daným stavem věcí, se svou bohoslužbou a rituály, a docela zapomněli na svůj úkol - na identitu, kterou jim připomínali Izraelští proroci a často za to také zaplatili vysokou cenu.

Toto vyčlenění naznačovala i sama architektura chrámu. Pohané mohli vstupovat na posvátnou Chrámovou horu a být přítomni na místě zvaném: "Nádvoří pohanů", nesměli už ale projít branou do samotného chrámu. Mezi tímto vstupem a velesvatyní , vnitřním svatostánkem, byla možnost pro různé skupiny dále omezována. Po nádvoří pohanů následovalo "Nádvoří žen" a poté  "Nádvoří Izraele", kam mohli vstoupit jedině izraelští muži. Pak bylo "Nádvoří kněží" a nakonec velesvatyně, do které jen jedenkrát za rok vcházel velekněz.


Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním  nechal zničit a znovu obnovit chrám svého těla, aby na své osobě ukázal nový Boží chrám, kde se země spojuje s nebem.
V tomto chrámu už nejsou žádná rozdělení a přehrady (Ef 2,14). Už není Žid nebo Řek, muž nebo žena (Gal 3,28).
Všichni lidé (i ti původem z pohanů) jsou skrze křest kněžími a mají přístup do velesvatyně.
Ježíš tak osobně naplňuje úděl a poslání Izraele.

Všechna starodávná proroctví  o radikálním zahrnutí všech národů docházejí naplnění  pouze v jednorozeném Synu Božím, Synu Davidovu, Ježíši, Mesiáši.

Poslání obsáhnout všechny lidi je předáno novému Izraeli - lidem, které Ježíš povolal, jeho ekklésii (církvi) - a ten má jít a získat za učedníky všechny národy."Izrael jako světlo národům." | Přihlásit/Vytvořit účet | 56 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 09. červen 2023 @ 13:34:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě bych článek rád doplnil podrobněji:

Ježíš třetího dne znovu vystavil zbořený chrám svého těla.

"Toto je moje tělo, toto je moje krev" - říká Pán Ježíš o jím proměněných způsobách chleba a vína. Není to žádné podobenství, žádné symbolické gesto. Je to jasné a nesmlouvavé tvrzení o eucharistii.

Proto my katolíci (i pravoslavní), když přijímáme eucharistii, tak tím vstupujeme do Hospodinova znovu vybudovaného chrámu, kde už nejsou žádná nádvoří pro jednotlivé kasty, ale vstupujeme podobně jako židovský velekněz (ten jenom jedenkrát v roce - my můžeme denně)  až do velesvatyně tohoto chrámu a setkáváme se v ní přímo s nebeským Otcem.


O tomto píše apoštol Pavel, když říká:  "...skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu. " (Ef 2,18).

Právě o tomto do té doby neslýchaném přístupu k nebeskému Otci, o této výsadě křesťana v jeho obecném kněžství, hovoří apoštol Petr, když říká:  "... i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista." (1 Pt 2,5).


Skrze přijímání eucharistie se tedy naplňuje Izaiášovo proroctví o účasti pohanských národů na Božím chrámu.KRISTUS JE SVĚTLEM SVĚTA! (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 09. červen 2023 @ 14:58:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
KRISTUS JE SVĚTLEM SVĚTA!!!

Jan 8, 12 [www.biblenet.cz] Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Jan 9, 5 [www.biblenet.cz] Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

Už za Spasitelova života přebírají světlo jeho následovníci

Matouš 5, 14 [www.biblenet.cz]  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.


Pokud jde o Izrael:


rdf

Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 09. červen 2023 @ 15:19:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chceš tím říci, Oko, že Pan Ježíš úředníkům při Večeři Páne dával jíst přímo Jeho maso a Jeho krev? Stránka vygenerována za: 0.42 sekundy