Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kristýna.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16727, komentáře < 7 dní: 488, komentářů celkem: 435556, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 221 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Danny42
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119505235
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Utíkejte smilstva
Vloženo Úterý, 07. listopad 2023 @ 09:35:16 CET Vložil: Tomas

Intimity poslal gregorios777

Asi nejpalčivější a velmi vážná otázka pro svaté, je smilstvo a jeho různá pokušení.


1 Korintským 6:18  Utíkejte smilstva.


Boží lid by byl z drtivé části svobodný, kdyby nebylo této věci. Soudím podle svých dlouholetých zkušeností (sám jsem s tím měl velký problém) se sdílením mezi bratry. Týká se to však samozřejmě i sester. V podstatě když řekneme slovo hřích, z 90% se jedná o smilstvo. Obvykle tím nemyslíme to, že jsme pronesli nebo napsali nějaké špatné věty apod.
 
Moábský král Balák chtěl po Balámovi, aby mu proklel Izrael. Napříč několika pokusům to však nebylo možné. Aby se Balám po svém neúspěchu zavděčil, vzal si Baláka stranou a poradil mu něco.
 
Nu 24, 13  Byť mi dal Balák plný dům svůj stříbra a zlata, nebudu moci přestoupiti řeči Hospodinovy, abych činil dobré neb zlé sám od sebe; což mi Hospodin oznámí, to mluviti budu, (Ale však ještě já, již odcházeje k lidu svému, počkej, poradím tobě,) co učiní lid ten lidu tvému v posledních dnech.

Co mu poradil, přesně nevíme. Ale nemohlo to být nic jiného, než to, že Izraelce dostanou přes jejich krásné Moábské ženy. Když si je budou brát za ženy. Protože jiná možnost přemoci Izrael neexistovala. A tak se také stalo.

Ezd 9,1: Neoddělil se lid Izraelský, ani kněží a Levítové od národů zemí, ale činí podlé ohavností Kananejských, Hetejských, Ferezejských, Jebuzejských, Ammonitských, Moábských, Egyptských a Amorejských. 2  Nebo nabrali sobě a synům svým dcer jejich, a smísili se símě svaté s národy zemí, a knížata a vrchnost první byla v tom přestoupení.

Mnoho bratří (tím myslím i ženské bratry – všichni jsme bratry) je v tělesné fázi svého vývoje zotročeno smilstvem v různých formách. Ať už v přímé formě (cizoložstvo, smilstvo – méně rozšířené) nebo v jiných formách, masturbace, pornografie, nepatřičné pohledy na nepatřičná místa, flirtování apod.(Velmi rozšířené).
 
Kdysi se s tím jednou jeden bratr svěřoval před celým sborem bratrovi John MacFarlanovi a on řekl:“Aha, ty máš potíže, které má každý muž…“ Čímž i on jasně potvrdil rozsah tohoto hříchu v Božím lidu.
 
Dokud někdo z této věci nedostal vysvobození od Pána tím, že dorostl do věku silného a vítězného mládence, resp. Pán sám se v něm zmocnil tak, že nad tím v jeho moci vládne, pokud někdo z bratří s tím má stále problém, mám pro něj tato slova Božího milosrdenství. Takto Bůh jedná s námi jako s lidem i jako s jednotlivci:
 
Neh 9, 29-31: 29  A napomínals jich, abys je obrátil k zákonu svému, ale oni pyšně sobě počínali, a neposlouchali přikázaní tvých, a proti soudům tvým hřešili, v nichžto, činil-li by je člověk, byl by živ. Nýbrž plece svého uchylujíce, šíji svou zatvrzovali, a neposlouchali. 30  A však shovíval jsi jim po mnohá léta, osvědčuje jim duchem svým skrze proroky své, a když neposlouchali, dal jsi je v ruku národům zemí. 31  Ale pro slitování svá mnohá nedals jim do konce zahynouti, aniž jsi jich opustil, proto že jsi Bůh milostivý a lítostivý.

Samozřejmě, Bůh za toto musí trestat (kdo smilní hřeší proti svému tělu – z toho plynou nemoci a také dočasné přerušení společenství s Pánem do vyznání a očištění hříchu), tak jako vydával Izrael do rukou nepřátel. Avšak Boží trpělivost a shovívavost, Jeho milostivost a slitování způsobují, že nás ani v tomto neopustí.
 
A my musíme věřit, že On v nás koná dobré dílo a že ho dokončí až do Dne Ježíše Krista. Protože jedině On a Jeho Moc nás toho dokáže zbavit, ne my sami. Samozřejmě, máme se snažit i se svými omezenými silami s pomocí Ducha tomu bránit a bojovat s tím. Hřích začíná prvním krokem. Snažme se neudělat ten první krok, nedat ten první souhlas s tím (nejlépe už hned na začátku dne při prvním pokušení) Protože pak už se to rozvine.
 
A když už se to stane, pamatuj dobře na Neh 9, 30-31. Bůh je shovívavý, trpělivý, milosrdný, dlouhočekající.
Přistup k Božímu trůnu milosti a s velkou pokorou a lítostí Mu hřích vyznej a popros Ho s vírou o Jeho milost, aby to změnil. Nedůvěřuj v tom sobě, nedokážeš to, ale pouze Jemu, On to v tobě dokáže ve svůj čas. A tak jako On má s tebou trpělivost, tak i ty ji měj...
"Utíkejte smilstva" | Přihlásit/Vytvořit účet | 38 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Utíkejte smilstva (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 08. listopad 2023 @ 15:13:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Co je? Nikdo nereaguje? Nepohodlné a choulostivé téma, že? 

Re: Utíkejte smilstva (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. listopad 2023 @ 14:38:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Gregorios píše:On to v tobě dokáže ve svůj čas.


Ještě bych chtěl dodat, že je to předem daný konkrétní den, kdy se to stane, který můžete vyhlížet a modlit se v tom smyslu. V ten den dojde k vysvobození.

Jan 8,31  Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
32  A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.

Jan 14,20  V TEN DEN vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.
21  Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.

Pro učedníky byl ten den, den Letnic a sestoupení Ducha svatého. Pro Ježíše to byl den jeho křtu. Pro nás je to také jeden konkrétní den.

Jan 14,23:  Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme.


To je jiná, vyšší úroveň přebývání Ducha ve věřícím. 


Aby se tak stalo, je tam podmínka - zachovávat Pánovo Slovo (CELÉ pochopitelně). Jinak se to nestane.

Pak platí, že:

Jan 14,24  Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá;

Jestliže kdo nerespektuje a neuznává bez výjimky celé Pánovo Slovo, zejména v NZ, nemiluje Pána a nemůže od Něj očekávat pokrok. Zůstane dítětem. 

Jestliže přidává nebo ubírá něco od zjeveného Slova Božího.Re: Utíkejte smilstva (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 10. listopad 2023 @ 06:35:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Gregu.

  Teď v sobotu jsme byli na taneční zábavě. No, teda - taneční, moc taneční nebyla, osazenstvo bylo 50+, jmenovalo se to totiž "90's jsou zpět" ...

  A to bylo zajímavé sledovat. Byly tam 4 kapely, v jedné je kapelník brácha a jsou v ní moji kámoši z mládí, v druhé hraje na bicí bratránek a jsou v ní taky kámoši z mládí, ve třetí můj z nejlepších kamarádů z mládí a známí okolo ...


  No a z těch čtyřech kapel zpívaly tři ty kapely o normálním životě - o lásce, práci, o místě, kde žijou, všelijaké a různé zážitky ze života. Například Sněžný cyklista - to je písnička o tom, jak autor jezdil na kole za svojí holkou. Deset kilometrů na kole v létě v zimě, mnoho let, skoro deset. Než si jí vzal a žije s ní doteď, přes třicet let. 

  To je láska.


  No ale jedna kapela ne. 

  Ta zpívala o tom, jak je život na *****, samej chlast, ženský taky stojí zaprd, jen chtějí majetek a stejně pak utečou. I auto vydrží dýl.
  
  3:1

  To je tak (skoro) normální poměr co znám ze života, Gregu - naprostá většina chlapů má k ženám (či k sexu) normální vztah, je rádo za ženy, má rádo ženy, hledají ženu, nebo žijí se svou ženou léta a jsou rádi, jen velmi malá část je misogynní a má se ženami nějaký problém. Spíše je ten poměr ještě vyšší, odhadl bych ho tak na 10:1.


  V církvi to může být trochu jinak - tedy že se tam často sejdou lidé různě poškození, hledají vysvobození nebo jsou vysvobozeni a proto je tam poměr lidí s problémy vyšší. Ale ani tam jsem nezažil, že by to byla více jak půlka nebo že by se to k půlce alespoň blížilo.


  I tady v diskuzi můžeš vidět, že dané téma tu řeší pořád dokola asi tři lidi. 

  Tři lidi z padesáti.


  Článek je tedy mylná generalizace s konfirmačním zkreslením - už jsem to psal i dalším lidem. Ono to tak vypadá pro člověka, co to žije. Když má člověk nenávist, často si myslí, že všichni mají nenávist. Když někdo závidí, tak si někdy taky myslí, že všichni lidi závidí. Když si člověk koupí bílého VW Passat, najednou všude okolo jezdí bílé VW Passaty. Mozek člověka tak funguje.


  Jinak řečeno - to, že někdo něco žije, neznamená, že to žijí všichni ani to, že je to normální. 


  To, že ti nikdo neodpovídá taky neznamená, že je to nějak těžké téma - jen pro lidi není normální bavit se o intimních věcech na veřejnosti. I tady v té diskuzi vytahuje na lidi svého pindika minimální množství lidí - snad právě tak ty tři. Pro ostatní je obvykle takové jednání úchylné."Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté"

  Je to od stejného autora, co psal o pokrývání hlavy.

  ToníkRe: Utíkejte smilstva (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. listopad 2023 @ 05:35:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."V podstatě když řekneme slovo hřích, z 90% se jedná o smilstvo. ...Ale nemohlo to být nic jiného, než to, že Izraelce dostanou přes jejich krásné Moábské ženy. Když si je budou brát za ženy. "...


Bylo to přece úplně něco jiného, Gregu.
Proto tu opakovaně hovořím o nutnosti vzdělávat se neustále ve správném porozumění smyslu starých textů! V biblistice.V podstatě, když Bůh ve Starém zákoně hovoří o smilstvu, nemá tím vůbec na mysli smilstvo tělesné (sexuální), ale hovoří o smilstvu duchovním.
Hovoří o nevěře vyvoleného národa, který smilnil s cizími bohy

Nechávali se ovlivňovat okolními pohanskými národy a obětovali pohanským bohům. To je skutečný význam smilstva ve Starém zákoně. Opustit cestu s Hospodinem a žít po způsobu pohanů.

Takto může smilnit i dnešní křesťan - a to i když bude žít v naprostém celibátu.

Stránka vygenerována za: 0.36 sekundy