Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16158, komentáře < 7 dní: 241, komentářů celkem: 395051, adminů: 60, uživatelů: 5060  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 43 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska
·Medvedìv tvrdí, že západní termonukleární degeneráti znesvìcují køesťanství
·Proè volili evangelikálové Orbána
·23. dubna 2022 byl zvolen nový Výkonný výbor BJB
·Informace Sboru BJB v Jablonci nad Nisou o stavu ukonèení èlenství v BJB

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108061662
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Přímluvy zemřelých svatých?
Vloženo Pátek, 16. září 2005 @ 11:18:56 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal jarda2005

Je učení o přímluvách svatých zemřelých a Marie ďábelské nebo z Písma? Jsou svatí u Boha nebo nejsou? Je nebe nyní prázdné? Svádí učení o společenství svatých na cestu od Boha? Zneuctívá jej?

NÁZOR JEDNOHO KŘESŤANA: .…Jen si myslím, že falešné učení, které staví mezi Otce a křesťana další prostředníky kromě Pána Ježíše ( prosba o přímluvy zemřelé svaté a Marii ) a která věří že chléb je skutečný Bůh a klaní se mu ( eucharistie ) je ďábelské, svádí na scestí a zneuctívá Jediného Pána vesmíru.

Časté obvinění na katolíky a jiné věrné tradiční církve - po klanění se Bohu v eucharistii - napadnout také prosby ke svatým a společenství s nimi.

Jsou svatí u Boha nebo nejsou ? Písmo k nám hovoří tak, že i zemřelí, které Bůh chce jsou u něho v nebi (v jeho slávě) živí. Věříte Písmu a Ježíšovi, který z něj k nám hovoří? Porovnejte tyto odkazy z Písma s lidským učením, i s tím uvedeným a napište názor Vaší církve (neboť nikomu není nám dáno si Písmo sám vykládat bez církve):

1) S kým Ježíš mluvil a koho apoštolé viděli a slyšeli (Lk 9,28; Mt 17,1; Mk 9,2; „a hle rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš, zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, smrti …,)?
=== Zapsali, že muže, kteří s Ježíšem mluvili a byli v slávě a byli to zemřelí Mojžíš (Debarim 34, 5) a od Hospodinem nanebevzatý Eliáš (2 Královská 2,1a3a5a11, 12 „kde je Hospodin, Bůh Eliášův, i on sám?“

2) Co náš předchůdce do nebe - zločinec z kříže (ten druhý; ten první jen urážel, jak časté v našich ústech nejprve urážka, pak prosba, někdy i omluva), který Pána prosil o pamatování až přijde do svého království? (Lk 23, 42a42 „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království“. Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.“)
=== Splnil mu Pán tento slib? Nebo ještě ne? Ježíšovo království se otevřelo jeho smrtí všem, kdo v něj věří, a tento zločinec, který zemřel asi jako jeden z prvních po Ježíšovi, do něj jistě také dle slibu „dnes“ již přišel. Jste ve stejné církvi jako tento zločinec? Katolíci ano a je to jeden z bezejmených uctívaných svatých, přímo patron poslední hodinky.

3) Co náš bratr chudý Lazar a praotec Abraham – (Lk 16,19a22 „I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahámovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.“) – jak to, že Abraham žije a mluví s mrtvými?
=== Vpravdě se na nevěřící Písmu vztahuje poslední věta „Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“ – nebo jak lze doplnit, kdyby se zjevili svatí zase na zemi (jako Eliáš a Mojžíš – některým křesťanům, nebo přímo vzkříšený Ježíš – Židům).

3a) Abraham podruhé – Jan 8,56 „Váš otec Abrahám zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“ – copak to asi Abraham viděl, nežli příchod Ježíše=Mesiáše: verš 42 „já jsem od Boha vyšel a od něho přicházím?
=== Jak by ho mohl vidět, kdyby nebyl ve věčnosti u Boha? Skutky, které se stanou přeci vidět nemohl, neboť se ještě nestali (kde by byla kauzalita?). Nebo ten den viděl jen jako proroctví? Ale on měl přislíbeno, že ten den skutečně uvidí – dávno, když ještě žil (Mt 13,17 – „…mnozí proroci a spravedliví toužili vidět na co hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“) a teď se mu to i splnilo. (Žd 11,13 „ve víře zemřeli, i když se splnění slibů nedočkali …ale oni toužili po nebeské vlasti…“) Nebo ještě o tom neví a po té pravé vlasti ještě touží? To by odporovalo Ježíšovým slovům („spatřil jej“).

4) Je Bůh nakonec Bohem živých nebo mrtvých? (Mk 12,26; Mt 22,32; Lk 20, 37; „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním (jemu) jsou všichni živí.“)
=== Tedy před Bohem jsou Abraham, Izák i Jákob živí ačkoliv již dávno zemřeli. Taková je i víra o našich svatých – dávno zemřeli a přeci u Boha již žijí, proto se knim modlíme jako k živým, ač nejsou již v těle jako my

5) A prvomučedník jáhen Štěpán, předchůdce a vzor všech další, kteří umírali pro víru (Sk 7,54 – „… pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží a řekl – hle vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží… on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha! Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpusť jim tento hřích.“).
=== Splnil již Ježíš přání toho, kterému se nebesa otevřela a patřil přímo na Slávu Boha i Ježíše? Nebo je stále mrtvý a ač Boha již viděl, teď jej již nevidí?

6) Co zjevení Pavlovo ? (2 Kor 12,1 – „a vím o tom člověku, že byl přenesen do ráje, …. a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit,…).
=== Tedy s někým hovořil, nejspíš s Bohem, nebo s anděli, možná, že se svatými, kdo ví? Jen Bůh! V každém případě se lze do nebe dostat (nejen nahlížet) a to i jako živí, tím více pokud jsme mrtví a smrt již na nad námi nemá moc, a duše je volná Bohu. A my už jsme mrtví – vždyť zemřeli jsme hříchu (Řím 6,4a6 – „… byli jsme křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, … víme přece, že starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.“).

7) Nakonec Zjevení Janovo – kdo jsou ti svatí v nebi u Boha a Beránka před trůnem?
kap.4 – čtyřiadvacet starců okolo trůnu; kap.7 - 144 tisíc z Izraele a velký zástup všech ras, kmenů a národů v bílém rouše před trůnem, (mučedníků); kap.10 -dva umučení svědkové; kap.12 – na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy (matka toho, který má pást všechny národy, Maria matka Ježíšova tj. Mesiáše); kap.14 – ti co zpívají píseň novou 144 tisíc stálo před trůnem (neporušili čistotu – panici a panny – kněží, řeholníci, žijící zasvěcený život Pánu). Ti všichni jsou uvedení jako lidé a ne jako andělé nebo duchovní bytosti.


Prázdné nebe - jen Bůh? Sám?

Nebe opravdu prázdné není… alespoň se domnívám i dle Písma.

Samozřejmě jinak to víme také, vždyť Písmo nám předala církev. V ní se dosvědčuje, že přímluvy (modlitby) svatých v nebi jsou Bohu milé stejně jako přímluvy (modlitby) nás žijících zde na zemi a Bůh pomůže: 1 Jan 5,14 „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ Což je jistě vždy, když druhým přejeme dobro a chceme s nimi žít v lásce.

Víra ve vzkříšení a anděle - již farizeové a saduceové se o to hádali, jedni věřili, druzí nikoli. Kdo měl pravdu? Byl Ježíš v tomto učení farizeus, nebo tvrdil ještě něco jiného? Obě skupiny měli jedno stejné Písmo, sepsané jejich jazykem. Za obě skupiny se slavila v chrámu oběť. Proč se tedy neshodli? Vidím tu velkou podobnost s námi křesťany. Jak víte, že na Vaší straně stojí Ježíš?

My věříme, že nám to tak předali jeho učedníci a věříme v zázraky, které konali svatí - jak za svého života (Petr, Jan, Pavel - uzdravovali) tak i po své smrti a vzetí k Pánu (uzdravování podle přímluvy svatých - neléčí ten který svatý, ale Bůh na jeho přímluvu pomůže tomu, který prosí za dobrou věc, Bůh přeci nevyslyší volání svévolníka? I toho ale snad vyslyší, když se obrátí Sk 8,22 - "Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad Ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti."). U každého zázraku, ale musíme rozlišovat, zda je od Boha, ne jen nějaké ďábelské kouzlo.

Ďábelský blud, zplozenci pekla? …

1 Jan 3,10 : děti ďáblovi - „kdo nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. … to je zvěst od počátku, abychom se navzájem milovali“
=== Opravdu vidíte na nás katolících toto jako hlavní znak? A i kdyby - jak to souvisí s přímluvami k zemřelým svatým?
"Přímluvy zemřelých svatých?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 8 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Přímluvy zemřelých svatých? (Skóre: 1)
Vložil: Veritas (_veritas@inmail.sk) v Pátek, 16. září 2005 @ 11:27:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
AMEN!

veritasPřímluvy zemřelých svatých? Jistě že ne! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 16. září 2005 @ 12:08:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezký výčet veršů. Podobně charismatici dokazují somnambulní setkávání duchů zemřelých s jejich prorokem Rickem Joynerem. Že by základ budoucí instituční jednoty dosahované skrze Kurzy Alfa? :-)

Jen mi stále uniká, kde se zde mluví o tom, že nezemřelí komunikují se zemřelými, a kde se zemřelí modlí k Bohu za nezemřelé. Jediný příklad v Bibli, pokud vím, je Samuel a Saul.

Pastýř

Něco více o tom zde: http://granosalis.cz/article.php?sid=3117Re: Přímluvy zemřelých svatých? (Skóre: 1)
Vložil: LUPUS v Pátek, 16. září 2005 @ 12:52:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pastýř: Jen mi stále uniká, kde se zde mluví o tom, že nezemřelí komunikují se zemřelými.

L: Pán Ježíš na hoře proměnění komunikoval se zemřelými.Re: Přímluvy zemřelých svatých? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Pátek, 16. září 2005 @ 13:14:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo z věřících nepochybuje o posmrtném životě. Pastýř to napsal dobře. Problém není v tom, že duše zemřelých čekají v "některém" nebi na konečné oslavení, ale je v tom, že nemají už žádné pravomoce. Písmo říká, že máme mocného přímluvce u Boha, Ježíše Krista. Žádát máme Otce skrze Jeho jméno. Co mi bude platná modlitba k Honzovi Voňáskovi, který může mít u Boha například stejné postavení jako apoštol Pavel. Co my víme... Boháč chtěl varovat před peklem, ale nemohl.
Je možná jedna, jsou možná dvě vyjímky, ale víc jich nebude. Já nejsem přesvědčen o tom, že se Samuel zjevil osobně Saulovi, ale o to se přít nebudu (Bůh může dovolit cokoli). Drué zjevení Eliáše a Mojžíše na hoře proměnění bylo nutné ! Izraelité očekávalo Mesiáše a ve starém zákoně ctili Mojžíše a proroci prorokovali příchod Eliáše. Muselo se to uvést na pravou míru a učedníkům muselo být prakticky ukázáno, kdo je oslaveným Bohem Mesiášem. Jinak komunikace se zemřelými není možná.Stránka vygenerována za: 0.16 sekundy