Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 16063, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 388046, adminů: 60, uživatelů: 5024  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 36 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
Frantisek100
martino
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers
·Výsledky Sjezdu delegátù BJB v Brnì 6.11.2021
·Kazatel Pavel Mrázek byl zvolen vedoucím Odboru mládeže BJB
·Od 1.11.2021 dochází ke zmìnì epidemiologických opatøení na církevních akcích

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106546246
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (2.část)
Vloženo Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 22:03:07 CET Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal cristiano

 Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (2.část)
V některých mariánských zjeveních Marie tvrdí, že je trpící služebnicí. Aktuální citace z mariánských zjevení jsou vypsány níže. To, co ve svých zjeveních, uvedených níže, věřícím prohlašuje je v plném rozporu s tím, co je psáno ve Svatých Písmech – Bibli. Trpící služebník – je úloha, která náleží výhradně Ježíši Kristu, jako pravému Mesiáši, ne nikomu jinému! Avšak římskokatolická Marie tvrdí společně se schválením církve Římské, že tato úloha Mesiáše – trpícího služebníka - je v rukou Marie. Pozastaví se někdo nad závážností tohoto rouhání, anebo v duchu ekumenismu bude dělat, že toto nevidí?? Je-li jen jeden Mesiáš, který byl zaslíben proroky, aby skrze Něj bylo člověk zachráněn, je jen jeden. Není jich více. Lze potom následovat takovéto učení???
Citace Mariiných zjevení: Citace: Už tak dlouho za vás trpím. Jelikož nechci, aby můj syn vás ponechal, jsem přinucena se za vás modlit bez přestání. Ale vy na to nedbáte. I kdybyste se sebevíc modlili, nikdy nebudete schopni vynahradit mi to, co jsem pro vás vytrpěla." Zjevení: v LaSalette Francie Postavení: Plně schváleno katolickou církví Zdroj: Sandra L.Zimdars-Swartz, Setkání Marie, New York, Avon knihy, 1991, str.30. Zjevení Marie v LaSalette, Francie. Zpráva z 19.září 1846
****************************************************
Citace: Směle prohlašuji, že Jeho utrpení se stalo mým utrpením, protože Jeho srdce bylo mé. Stejně tak, jako Adam a Eva zaprodali svět za jablko, tak ve stejném smyslu jsem já a můj syn vykoupili svět jedním srdcem... Zjevení: Zprávy Svaté Brigitě ze Švédska Postavení: Plně schváleno katolickou církví Zdroj: Petrisko, Call of the Ages, str.247. Message to St.Bridget of Sweden,zpráva ze 14.století.
****************************************************
Citace: Miluji vás i když jste velmi daleko ode mě a mého Syna. Žádám vás, abyste nenechali mé srdce ronit krvavé slzy, pro duše zatracených skrze hřích.. Zjevení: Medjugorje Postavení: Není formálně církví schváleno, ale je to schváleno tucty kardinálů, biskupů i papežem. Zdroj: Michael O'Carroll, CSSP, Medjugorje: Fakta, Dokumenty, Teologie, Medjugorje, Bosnia. Zpráva z května 24, 1984.

Související biblické verše o Ježíši
Tato mariánská zjevení tvrdí, že Marie má vlastnosti, o kterých Bible hovoří, že náleží výhradně Ježíši Kristu ( a v některých případech Duchu Svatému). Vemte prosím v úvahu níže vypsané verše z Písma Svatého. V kažém případě popírají požadavky a nároky výše zmíněných zjevení. Na původních stránkách v angličtině je seznam 20 titulů, na které si zjevení nárokují Boží vlastnosti. http://www.creationists.org/MessagesFromHeaven/english_Bibleverses.html Také si všimněte, že nikde v Bibli Bůh nehovoří, že Marie by měla jakékoliv z těchto zvláštností. Navíce, Bůh nás výslovně varuje, že tato zjevení budou samozřejmostí v posledních dnech a to je ten účel, aby mnozí byli oklamáni.

1 Petrův 3:18 Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby (On) nás přivedl k Bohu.
Skutky apoštolské 14:22 Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře, a že (my)musíme vejít do Božího království skrze mnohá soužení.
1 Petrův 2:21 Jste k tomu přece povoláni, protože i Kristus trpěl za nás a tak nám zanechal vzor, abyste následovali jeho šlépěje: On "se nedopustil hříchu a v jeho ústech se nenašla lest." On, když mu spílali, nespílal zpět; když trpěl, nehrozil, ale předával vše Tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - "jeho ranami jste byli uzdraveni."
Židům 13:12 Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.
Kristus je trpící Služebník
Jak pochopil Kristus své poslání trpícího Služebníka? (Iz 53. kap.; Mk 8,31)
V Písmu nacházíme čtyři proroctví, která se týkají "trpícího služebníka Hospodinova" a která popisují dílo Mesiáše (Izajáš 42,1-6; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Pod zorným úhlem těchto proroctví viděl Ježíš celý svůj život i svou smrt (Lukáš 22,37). Když Petr vyznal, že Ježíš je Bohem seslaný Mesiáš a Boží Syn, začal Kristus postupně učedníky seznamovat s tím, že musí mnoho trpět, být zavržený a zabitý. Důraz na slovo "musí" neznamenal, že se do této situace dostal díky osudu, z něhož není úniku. Naopak, ukazuje na jeho ochotu podřídit se Boží vůli v zájmu vykoupení lidstva (Matouš 26,39.42).

Co znamenají Kristova slova, že přišel dát svůj život jako "výkupné za mnohé"? (Marek 10,45)
"Výkupné" je synonymem "výkupní ceny" (1 K 6,20). Výraz "za mnohé" znamená doslovně "místo mnohých". Bibličtí učenci správně chápou v Ježíšových slovech zapsaných u Mk 10,45 odvolání se na text u Iz 53,11.12, kde je předpověděno, že Hospodinův služebník ponese hříchy za "mnohé", kterým dá svou spravedlnost. Na jiném místě Kristus naznačuje, že jeho nastávající smrt přinese mnohým záchranu (Jan 10,11.15.17.18).
Když byl Ježíš členem lidské rodiny, byl smrtelný. Jako Bůh je Ježíš zdrojem života. Mohl odolat smrti, mohl se vzepřít její nadvládě. Ježíš však dobrovolně položil svůj život, aby mohl přinést život a nesmrtelnost. Nesl hřích světa, snášel jeho kletbu, svůj život položil jako oběť, aby lidé nemuseli zemřít věčnou smrtí."
Jak přibližoval apoštol Pavel prvním křesťanům zvěst o tom, že Kristus zaplatil výkupné za celé lidstvo? (Římanům 3,25; 1 Timoteovi 2,3-6)
"Kristus přijal podobu služebníka a přinesl oběť. Byl současně knězem i obětí."

Jak Ty, milý čtenáři rozumíš té skutečnosti, že tě Ježíš Kristus vykoupil? Co to pro tebe znamená?Pozadí
Videoklip, který je dostupný v angličtině na této adrese cca 26MB - http://creationists.org/MessagesFromHeaven/english.html – srovnává mariánská zjevení oproti Bibli. Mějte ale na vědomí, že s vyjímkou Medjugorijských zjevení, jsou zde obsažená všecha zjevení, která jsou plně chválena církví nebo biskupy.
Osobně věřím, že celý mariánský kult je potupou požehnané, oddané a věrné služebnice Marie - matky Ježíše Krista, která je požehnaná mezi ženami, ale nikoliv požehnaná na úroveň - rovna Bohu!!! Každé připisování vlastností, patřící jen Bohu, Ježíši Kristu nebo Duchu svatému, obrácení se k ní v potřebách pomoci, či spasení = synkretismus.
Má-li kdo zájem více prostudovat rozpory mezi Božím Slovem a mariánským kultem, může navštívit jedny zajímavé stránky:
http://prokrestany.sweb.cz/marry.htm
Ad honore Jesum
Cristiano


"Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (2.část)" | Přihlásit/Vytvořit účet | 9 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (2.část) (Skóre: 1)
Vložil: LUPUS v Pátek, 24. únor 2006 @ 15:05:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Na svém těle doplňuji svým utrpením za jeho tělo, co zbývá do plné míry utrpení Kristových"

"Nežiji už já, žije ve mně Kristus"

"Já nesu znamení Ježíšova na svém těle"

Pavel z Tarsu (citováno po paměti).
"Tvé vlastní srdce pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí"

stařec Simeon v proroctví Panně Marii
Odpověď pro Lupose: (Skóre: 1)
Vložil: cristiano v Pátek, 24. únor 2006 @ 18:42:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Milý Luposi, děkuji Ti za výše uvedený příspěvek. Chtěl bych jen objasnit pár faktů, které v těchto pasážích Bible vrtají mnohým hlavou. V mnohé katolické teologické literatuře tyto pasáže byly užívány k ospravedlnění jevů, jako jsou stigmata. Celé římskokatolické učení je založeno na tom, že my musíme všichni trpět... Ne jen proto, že patříme Ježíši Kristu, ale proto, abychom svým utrpením mohli očistit buď sebe, nebo druhého od hříchu. Touto naukou, která byla církví přijata se docílilo dokonalého popření jedinečné Kristovy oběťi.

Musíme si upřesnit, co to znamená trpět pro Krista.
Trpět pro Krista mohu, když někdo ví, že patřím Ježíši a dotyčnému se to nelíbí..potom podle toho se mnou nakládá nebo chce mě připravit o život... Ano, toto je utrpení pro Krista. Utrpení pro jméno nad každé jméno – Ježíš!! Stejně apoštol Pavel byl tolikrát zbičován, tolikrát byl ve vězení. Však o tom také píše. Stejně, jako trpěli pro Kristovo jméno i ostatní apoštolové a křesťané.

Upřesněme si potom, co to neznamená trpět pro Krista.
Chci-li svým vlastním utrpením odčinit svůj hřích.. .trpím ne pro Krista, ale zbytečně.. všechny naše spravedlivosti jsou jako lejna. Mnoho lidí se v církevních řádech bičuje až do krve. Další touží, aby mohli vysvobozovat duše z očistce tím, že budou nosit kamení v botách, anebo se spr[*****(nevhodný výraz-automatická změna)]í ledovou vodou v zimě, aby jejich klouby a kolena byla bolestivá. Vše proto, aby splnili úlohu, kterou nebyl sto splnit Kristus! Je to rouhání a vlastním činěním zpochybňování Kristovy dokonalé oběťi!

Sám jsem psal výše v článku, že trpět bude každý křesťan... Ale jak! Je potřeba vědět, zda trpím pro Krista, nebo pro hříchy své, či druhých! Ta první možnost je zcela jasná.. Ta druhá je nesmysl!

Filipským 1:29 Neboť vám bylo pro Krista darováno, abyste v něj nejen věřili, ale také pro něho trpěli.

Není napsáno, abychom namísto Krista trpěli, ale pro Krista!!

Židum 9:25-28 Ne proto, aby obětoval sám sebe znovu a znovu, tak jako nejvyšší kněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (protože tehdy by musel od založení světa trpět mnohokrát), ale nyní na konci věků se ukázal, aby svou obětí odstranil hřích jednou provždy. A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud, tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby je spasil.

Z následujícího úryvku k Židům je to nádherně shrnuto.. Trpěl-li jednou provždy Kristus na kříži, musí potom člověk trpět za své hříchy také?? Musí přinášet pořád a pořád Bohu oběťi?? Odstranil-li svou oběťí hřích z těch, kteří v Něj věří a jsou spasení skrze víru v Něj, není více potřeba další oběťi..

Židům 10:18 Kde je tedy jejich odpuštění, není už žádná oběť za hříchy.

Proto ve světle těchto nevyvratitelných faktů ostatní odkazy tato fakta doplňují, nikoliv vyvracejí.!!!

Koloským 1:21-24 I vás, kdysi odcizené a nepřátelské v mysli kvůli zlým skutkům, nyní již usmířil svým pozemským tělem skrze smrt, aby vás postavil před svou tváří svaté, neposkvrněné a bezúhonné - pokud ovšem zůstáváte založení a pevní ve víře a neodchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem. Nyní se tedy raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je církev.


2 Korintským 4:5-12 Neboť nekážeme sami sebe, ale Krista Ježíše jako Pána, a sebe jako vaše služebníky pro Ježíše.Vždyť ten Bůh, který řekl, aby ze tmy zazářilo světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby osvítil poznání Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby nesmírnost té moci byla Boží a ne z nás:ze všech stran býváme souženi, ale ne zcela sevřeni; býváme bezradní, ale ne zoufalí;býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; sráženi, ale ne zničeni.Stále nosíme na svém těle umírání Pána Ježíše, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My, kteří jsme živí, jsme totiž pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl také Ježíšův život zjeven na našem smrtelném těle.A tak tedy v nás působí smrt, ale ve vás život.

Galatským 6:17 Nadále ať mi nikdo nedělá potíže, vždyť já na svém těle nosím vyrytá znamení, že patřím Pánu Ježíši.

Galatským 2:20 Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne.

V dnešní době se lidé v řádech po celém světě bičují, činí sobě různá utrpení, aby odčinili hřích. Chtějí dosáhnout pokoje a spravedlivosti před Bohem, ale marně. V kontrastu s tím, kolik bylo křesťanů a mučedníků skrz naskrz staletími, kteří důvěřovali a plně následovali Pána Ježíše Krista a museli zemřít protože byli nenáviděni pro Kristovo jméno! Tito všichni na rozdíl od těch prvních trpěli a stále trpí po celém světě pro Krista. V prvních staletích tomu bylo z důvodu říše Římské.. Později byli pronásledováni církví, nechtěli-li uznat hlavu církve – papeže. Nemohli se mu poklonit, protože pro ně všechny byl hlavou Ježíš Kristus. Ne samozvaný člověk, který si nárokuje úřad zástupce Syna Božího na zemi. Vicarius Filii Dei.. (Náměstek Syna Božího)

Ke zkomolenině verše: "Tvé vlastní srdce pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí".. bych chtěl jen dodat, abys nevytrhával věci z kontextů a nepozměňoval to, co je psáno!
Překlady české, polské, anglické i slovenský je zcela jasný:

Lukáš 2:34 Simeon jim požehnal a řekl Marii, jeho matce: "Hle, tento je určen k pádu a pozdvižení mnohých v Izraeli a za znamení, kterému bude odpíráno (a i tvou vlastní duší pronikne meč), aby bylo zjeveno myšlení mnoha srdcí." (NBK)

Lukáš 2:34 A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť - aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.

Je potřeba si uvědomit o kom je zde řeč!! Není zde řeč o Ježíši Kristu??? Není Ježíš Kristus určen k pádu a pozdvižení mnohých v Izraeli? Na znamení, kterému budou protiřečit aby byly zjeveny myšlenky mnohých srdcí?? Je-li zde řeč o Marii, proč Marii říká, „Hle tento...“ Proč tedy neříká například: „Ty spolu s Ním“... nebo „ty jsi položená na pád“... Ne, Ježíš Kristus sám byl položen jako kámen úrazu.. Jako kámen uhelný.. Stejně jako skála, na které staví všichni ti, kteří víru mají ukotvenou jen v Něm. Protože Ježíš Kristus je tou skálou, se kterou nic neotřese.

Pán Ti žehnej a třeba brzy opět napiš.
CristianoStránka vygenerována za: 0.24 sekundy