Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 287, komentářů celkem: 416495, adminů: 60, uživatelů: 5181  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 54 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

brusle7
ivanp
Akuzativ
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113026411
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Překračuje Bůh svá přikázání?
Vloženo Pátek, 19. leden 2007 @ 11:49:19 CET Vložil: xxx

Studijní materiály Zpodobení Boha aneb překračuje sám Bůh svá přikázání? Vážení přátelé, dovolte, abych odpověď Gregoriovi777 stran zpodobení Boha podal formou vloženého nového článku, který jistě vyvolá diskusi, o což jde - abychom se mohli ve vzájemné diskusi navzájem obdarovat zajímavými postřehy. Zde je Gregoriův komentář, na který míním reagovat:

„Jedním z důkazů, že napsání Bible neinspiroval člověk, je skutečnost, že Písma SZ ani Nový Zákon NIKDE neuvádí konkrétní podobu Pána Ježíše. Jaké měl vlasy (barva, délka), jaké měl rysy tváře, jaký měl vous, jak byl vysoký, jak měl stavěnou postavu atd. Kdyby Bibli psali lidé, zcela určitě by tam tento popis, uspokojující zvědavost tělesnosti BYL. Již v Desateru Božích přikázání je zapovězeno zobrazovat Boha a NEJEN Boha, ale také jakékoli stvoření ( Dt pak toto rozšiřuje - ať už na zemi, nebo na nebi, či pod zemí nebo ve vodě ). Svatý Izraelský prostě zakázal jakékoli zobrazování SEBE nebo čehokoli jiného. Novozákonní pisatelé tento princip zachovávají do puntíku (zde vidíme jejich respekt k Písmům SZ) a NIC o skutečné podobě Pána Ježíše se tam NEDOZVÍME, vyjma všeobecného popisu ve Zjevení. A to přesto, že většina pisatelů Pána Ježíše OSOBNĚ znala a věděli jak vypadal. S tím kontrastuje postoj ignorance tohoto principu Písem katolickou i pravoslavnou církví, ale i protestantskými církvemi, když zobrazují Pána Ježíše a někde dokonce i Boha Otce na obrazech nebo ve filmu. Je to rouhání a svatokrádež.“ A moje odpověď: Tvrdím, že tím prvním, kdo toto přikázání Desatera "porušil", byl Bůh - on sám totiž na sebe vzal podobu člověka, tedy podobu stvořeného. V tom byl jeden z kamenů úrazu u Židů, že totiž nemohli přijmout, že Ježíš, ačkoliv je člověk, tvrdí o sobě, že je Bůh: „Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."“ (Jan 10,33) Pro Židy bylo na základě Desatera naprosto nepřijatelné zpodobovat Boha čímkoliv stvořeným a najednou přijde člověk (stvoření) a říká o sobě, že je Bůh! Je jasné, že pro Židy to bylo naprosté rouhání. Ale Ježíš z Nazareta byl, je a bude navěky Bohem, a zároveň i člověkem. A to je jeden z paradoxů křesťanství. Pokud chceme ukázku z Písma na zvýraznění této teze, přejděmě k citaci z Desatera a k citaci z Listu Filipanům: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.“ (Ex 20,4) Zvýrazněné pojmy, které nás zajímají, jsou v originále tyto: .... (pésel) - socha, obraz, modla, zpodobení zvířete či člověka, ........ (tmuna) - obraz, podobizna, zpodobení. Septuaginta je pak překládá jako ei;dwlon (eidólon) – podoba, tvar, nápodoba, kopie, zobrazení, soška, používáno i pro označení modly, o`moi,wma (homoióma) – vytvoření nějakého zpodobení jiné věci, podobnost, podoba, nápodoba, vnější podoba. Překlad by měl přesněji znít: „Neučiníš sobě žádnou sochu (zpodobení, idol), ani žádný obraz (zpodobení, podobiznu) toho, co je nahoře na nebi, ani toho, co je dole na zemi, ani toho, co je ve vodách pod zemí.“ Nyní se však podívejme na verše z Listu Filipanům: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil…“ (Fil 2,6-8) U zvýrazněných slov se v originálním znění jedná o tato slova: morfh/ (morfé) – forma, podoba, tvar, způsob, vnější vzezření, vzhled, ale také povaha, přirozenost, druh, podstata, o`moiw,mati (homoiómati) – tvar slova homoióma, viz výše sch,mati (schémati) – to, co může být z vnějšku poznáno o nějaké osobě či věci, u osob o vnějším vzhledu, podobě, ale i chování či držení těla, nebo způsob života. Všechna uvedená slova hovoří přibližně o tomtéž (a v řeckém znění je v citaci ze SZ a z NZ dokonce 1x použito totéž slovo – homoióma) – o vnější podobě, která je spjata i s vnitřní podstatou či přirozeností dané věci (ať stvořené – člověka apod., tak nestvořené – Boha) a každá podoba dané věci je adekvátní její podstatě: podoba Boha je adekvátní jeho podstatě (tzn., že ve svém božství je nezpodobnitelný, neboť Bůh nemá žádnou smysly vnímatelnou podobu), a podoba člověka je adekvátní zase jeho podstatě (člověk je stvořen jako duše a tělo a je tudíž ve své tělesnosti zpodobnitelný). Myslím, že k tomuto nemusím dodávat obšírný výklad, aby na základě uvedených veršů bylo jasné, že Hospodin se sám skrze svého věčného Syna „zpodobil“. On sám skrze přijaté lidství svým Synem přijal viditelnou podobu. Stal se tak Bohem, kterého jsme viděli, slyšeli a kterého jsme se dotýkali (srov. 1 Jan 1,1). Ano, On, nestvořený Bůh, vzal na sebe podobu stvoření, jak je mimo jiné vidět na úryvku z Listu Filipanům. A proto byl Ježíš pohoršením pro Židy. Na Gregoriovy věty: „Jedním z důkazů, že napsání Bible neinspiroval člověk, je skutečnost, že Písma SZ ani Nový Zákon NIKDE neuvádí konkrétní podobu Pána Ježíše. Jaké měl vlasy (barva, délka), jaké měl rysy tváře, jaký měl vous, jak byl vysoký, jak měl stavěnou postavu atd. Kdyby Bibli psali lidé, zcela určitě by tam tento popis, uspokojující zvědavost tělesnosti BYL.“ pak odpovídám, že nevíme detaily Ježíšovy podoby, ale víme, že nám byl ve svém lidství podobný – měl dvě nohy, dvě ruce, hlavu atd., proto ho můžeme takto jako člověka zobrazovat. Jinak co se týče zobrazování Boha Otce v lidské podobě, souhlasím s Gregoriem – i já to považuji za blasfémii. Ale při zobrazování Syna kráčím v Božích šlépějích – Bůh na sebe vzal tělesnou podobu a proto není hříšné o této podobě vydávat svědectví hmotnými „upomínkami“ – krucifixy, filmy, obrazy, neboť ničemu z tohoto se neklaníme, ale toto vše nás vede k upomínku na věčného a živého Krista, který jediný je spolu s Otcem a Duchem hodný klanění.

"Překračuje Bůh svá přikázání?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 53 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Překračuje Bůh svá přikázání? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 19. leden 2007 @ 13:21:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je jen jedna z x věcí proč nemá to co Ježíš nazýval Otcem nic s polečného s židovským Hospodinem i přes snahu vesměs prožidovských kanonických evangelistů to místy maskovat,ale lze to takto okecávat a vytvářet hybrid.Re: Překračuje Bůh svá přikázání? Boha nemůžeme soudit za jeho dobrotu (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pátek, 19. leden 2007 @ 18:15:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedna nepovšimnutá věc: je napsané, že se nemá zpodobňovat Bůh, ale i to, že se nemá zpodobňovat pro to, ABY SES MU KLANĚL. viz Exodus 20, 4:
20,4 , Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Dnešní židé už dávno nejsou ochotni zpodobňovat vůbec nic, ani holuba nebo zelenou větev, i když ve stánku Mojžíše i v chrámu v Jeruzalémě byly podoby cherubů i palem a měděné umyvadlo pro očišťování (moře) bylo neseno býky – těm se ale nikdo neklaněl. Také moslimové mají zákaz zpodobňování čehokoliv stvořeného a mešita je ozdobena jen ornamenty a písmeny.
Od zákazu zobrazovat Boha přešli k zákazu obrazovat všechno.
Proč nezobrazovat Boha čteme v Exodu 20,5 , Nebudeš se ničemu takovému klanět. To je ten důvod, proč není vyobrazován Hospodin – protože nic Ho nemůže zobrazit. Všechno by bylo jen částečným obrazem.

Ke Gregoriusově polemice v článku : Teologie: OTÁZKA pro tradiční křesťany - modly v kostele?
Přišlo v Úterý, 16. leden 2007 v 19:21:12 CET mohu citovat příspěvek :
Re: OTÁZKA pro tradiční křesťany - modly v kostele?
Od mk (miliko(a)atlas.cz) v Středa, 17. leden 2007 v 18:33:59
ke článku. Dále je tu téma:

Síla symbolického obrazu:
přesto se snažili lidé zobrazit nezobrazitelné – Boha Otce jako důstojnou osobu, ODS pomocí modrého ptáka, KSČM červenou třešní, spojení proletariátu dělníků a rolníků se zobrazovalo kladivem a srpem na vlajce, a v čínštině se také zobrazují abstraktní pojmy obrázky. Na příklad postava pod vlajkou má význam ´voják´, dvě postavy pod vlajkou značí ´vojsko´. Dobro (dosti nezachytitelný pojem) se zobrazuje tak, že do místa pro jeden znak se nacpou dva znaky dohromady: žena držící dítě v povijanu. Tedy když uvidíte dva znaky na dvou místech pod sebou, jeden žena a druhý dítě, znamená to ´žena s dítětem´, ale jestli do obdélníčku pro jeden znak jsou natěsnané oba tyto znaky dohromady, znázorňuje to ´dobro´.
Nedivím se, že si lidé zpřítomňují představy a ani obraz Boha mne nevyrušuje, spíše soustřeďuje mysl, a to je dobře.Re: Překračuje Bůh svá přikázání? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 19. leden 2007 @ 18:23:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud bychom měli být my protestanté ortodoxní - potom bychom se museli vzdát i filmu Ježíš - protože je tak vlastně zobrazen Bůh - v tom filmu.... (myslím Pána Ježíše)
Re: Překračuje Bůh svá přikázání? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 19. leden 2007 @ 20:43:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Lukine, jenže kámen úrazu v tomto případě výkladu vězí v tom, že svého Syna v lidském těle zpodobnil SÁM Bůh. Člověk má však jakékoli zpodobňování Boha, potažmo Boha Syna ZAKÁZÁNO. Takže Bůh svůj vlastní příkaz neporušil. Toto tvrzení snad ani nemůžeš myslet vážně. Bůh NIKDY neporušil žádný svůj příkaz. Spravedlnost a soud je ZÁKLADEM Jeho trůnu. Bůh není přestupník. Bůh je třikrát svatý. Apoštolé, přestože mohli, nezanechali ŽÁDNÝ zachycený OBRAZ Boha Syna. Jakékoli zpodobnění pozdějšími umělci je tedy vlastně nejen blasfémie, ale také NAPROSTÁ LEŽ, protože kromě přímých Ježíšových současníků, NIKDO DALŠÍ nemohl vědět, jak Pán vypadal. Když je navíc Pán Ježíš - Pán slávy zpodobněn hříšným člověkem ( a ještě k tomu nevěřícím ) VE FILMU, je to dvojnásobná blasfémie.Prekruca Lukin Pismo? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Pátek, 19. leden 2007 @ 22:29:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lukin Ty zase zavádzas. Velmi dobre vies, ze problem niesu ani tak obrazy ale problem je modlenie sa k nim a imaginacia na zaklade nich. To je to co uraza Boha. A ako katechizmus prekruca Pismo v tomto ohlade?

Biblia:

“Neuciníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí... Nebudeš sa im klanat ani im nebudeš slúžit.” 2. Mojžišova 20:4-5 “Oznámil vám svoju smluvu, ktorú vám prikázal cinit, desat slov, a napísal ich na dve kamenné dosky. Pozorujte velmi na svoje duše, lebo ste nevideli nijakej podoby v den, v ktorý vám hovoril Hospodin... Aby ste sa neporušili a neucinili si nejakej rytiny, podoby nejakého obrazu....” 5. Mojžišova 4:13, 15-16

Katechizmus:

“Krestanské uctievanie obrazov nie je v rozpore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly. Ved ‘úcta k obrazu prechádza na vzor’ a ‘kto uctieva obraz, uctieva osobu, ktorá je na nom namalovaná’.” #2132

“Na základe tajomstva vteleného Slova siedmy ekumenický koncil v Nicei (r. 787) odôvodnil...uctievanie obrazov Ježiša Krista, ale aj Bohorodicky, anjelov a všetkých svätých. Svojím vtelením Boží Syn otvoril novú ‘ekonómiu’ obrazov.” #2131

Ako katolici uctievaju sochy a obrazy pozri v clanku: Katolicke modlarstvo - klananie sa sochamLukninova metoda prekrucania Pisma (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Pátek, 19. leden 2007 @ 22:43:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
P.S. Lukninova metoda prekrucania Pisma. Zacne to nevinne, citatom z Filipenom : „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil…“(v tom versi sa nepise vobec nic o klanani a uctievani obrazov, ale Lukin to tak napisal)


xyz, xyz, xyz, xyz,


a skonci to Biblickou hereziou. Citujem: Ale při zobrazování Syna kráčím v Božích šlépějích (..co????...pozn.gojim) – Bůh na sebe vzal tělesnou podobu a proto není hříšné o této podobě vydávat svědectví hmotnými „upomínkami“ – krucifixy, filmy, obrazy, neboť ničemu z tohoto se neklaníme, ale toto vše nás vede k upomínku na věčného a živého Krista, který jediný je spolu s Otcem a Duchem hodný klanění.

Po tejto Lukinovej lži Vas pozyvam na maly vylet do Medzugoria. Snad pochopite, ako to katolici myslia s klananim sa zomrelym papezom a inym socham.
Pozri: Katolicke modlarstvo - klananie sa sochamRe: Překračuje Bůh svá přikázání? (Skóre: 1)
Vložil: martin_u v Sobota, 20. leden 2007 @ 10:15:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že to řekl C.S.Lewis - já s jeho názorem souhlasím :

"Není nic špatného na obrázcích svatých, horší je, když se z nich stávají svaté obrázky."Stránka vygenerována za: 0.36 sekundy