Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 310, komentářů celkem: 416518, adminů: 60, uživatelů: 5181  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 131 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

brusle7
JirkaB
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113029292
přístupů od 17. 10. 2001

Duchovní poradna: Modla, modly a modlářství - Co jsou to modly, definice pojmu
Vloženo Pátek, 05. září 2008 @ 11:05:45 CEST Vložil: gojim

Zamyšlení poslal Cizinec

   Jednou z velmi nepříjemných věci, které v diskuzích probíhají, je zmatení pojmů. Některé systémy do běžně používaných lidských pojmů vloží zcela jiný obsah a jakákoliv rozumná diskuze nad daným tématem je pak tímto zmatením od začátku odsouzena k neúspěchu.

   Dobře známe tyto věci třeba z minulého ražimu, kde například spojení "boj za mír" bylo systémem dovedeno do důsledků - až do sbírek pionýrů na "bojovníky za mír", kteří si z vybraných pětikorun od pionýrů nakoupili nášlapné miny nebo trhaviny a posázeli jimi v rámci míru svoji zemi nebo vyhodili do vzduchu nějaké to nemírové civilní letadlo.

  Stejný zmatek probíhá často v křesťanských kruzích okolo pojmu "modly", "modlářství" a ztěžuje pohled na toto téma. V příspěvku bych se chtěl podívat na to, co o tomto tématu říkají běžně dostupné internetové zdroje - encyklopedie a bible a přidat vlastní názor.


1. Význam pojmu Modla, Modly, Modlářství

   Samotny pojem "Modla" má dvoje základní použití: 1. Pro lidi smlouvy s Živým bohem označuje určitou konkrétní kategorii duchovních skutečností
2. V běžném světě se používá v přeneseném významu pro lidi velké popularity, jako jsou fotbalisté, hokejisté, zpěváci a podobně, případně jako označení něčeho absolutního, čeho se nesmí dotýkat, v podobném smyslu jako se používá slovo "dogma". Přenesený smysl odpovídá přibližně tomu původnímu v duchovní oblasti.

   V článku se budu věnovat spíše prvnímu významu, protože ten druhý je z něj pouze odvozený.

   Encyklopedie

   Když se podíváte na heslo Modla do wikipedie, nenajdete vysvětlení samotného pojmu Modla, ale jen názvu jedné z řek v Čechách, který s pojmem Modla souvisí díky vzniku názvu té říčky. Samotný obsah toho pojmu však encyklopedie nepopisuje.
   Anglická verze Wiki označuje jako první význam slova Modla "Nábožensky neutrální pojem pro lidmi vyrobené objekty uctívané pro jejich božství, duchy nebo démony, které ztělesňují nebo představují"

   K tomu je snad dobré říci že tento pojem není nábožensky neutrální právě v komunitách, souvisejících s Živým bohem, kde jsou pojmy "modly" a "modlárštví" použity s mírně či více negativním nádechem. Často jsou v tomto prostředí používané také jako urážky, případně výsměch těm, koho modly představují, někdy také proti těm, kdo modly používá.

   Na přesnější opis se musíme podívat do encyklopedie starší, Ottovy, kde se uvádí "Modla = podoba nebo socha pohanského bůžka. Viz Idolatrie." Pojem idolatrie teprve obsahuje samu podstatu toho pojmu. Nebudu tu uvádět celou citaci, jen část:

    "V theorii mythologické znamená však ctění model jakožto obrazů nebo symbolů, jsouc zvláštním případem fetišismu (v. t.), jehož pokročilejší stadium tvoří. Je-li fetiš v primitivnější způsobě své ztělesněný bůh nebo duch sám, jest modla pouze jeho obrazem nebo symbolem, může býti jeho sídlem stálým nebo dočasným a skrze ni obcuje duch s člověkem a jeví svou sílu."

    Jazykový význam slova Modla.

    Tady jsem docela pátral a nenašel jsem názor odborníka. Tak uvedu jen svoji spekulaci.
   
    Slovo Modla je zřejmě odvozeno od slovesa "modlit se". Navozuje představu ve stylu "věc - pomůcka při modlení", "věc - prostředek komunikace pro modlitbu".

    Slovo "Modla" má význam samo o sobě, nepotřebuje k sobě nějaké přívlastky na upřesnění obsahu.

2. Bible a pojem Modla

    Bible je asi nejúplnější zdroj, ze kterého lze čerpat význam slova Modla. Bible neobsahuje přímou definici slova Modla, ale pro účely pochopení jeho významu je v bibli zdrojů dostatek.

    Žalm 115 + Žalm 135     Dobrý začátek je v knize Žalmů, 115

"Proč mají říkat pohané: „Jejich Bůh? Kde je?“
Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!
Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích.
Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí.
Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí,
ani nehlesnou hrdlem svým!"

    Zde jsou uvedeny hlavní charakteristiky pojmu "Modla" jak je známe z encyklopedie:
 - jsou vyrobeny lidskýma rukama
 - jsou vyrobeny z cenného materiálu nebo se tak tváří
 - jsou mrtvé (neprojevují život)
 - jsou dány do přímého kontrastu s Bohem

    Izaijáš 44 Druhým podobným místem s přesnější charakteristikou slova Modla je v knize Izaijáš, 44 kapitola:

"Výrobci model jsou zcela nicotní,
 to, co obdivují, jim nemůže pomoci.
Sami sobě stojí za svědky,
 přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň styděli!
Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská.
 Ostuda čeká všechny jeho stoupence – vždyť i umělec je jen člověkem!
Jen ať se všichni shromáždí, jen ať předstoupí, aby se děsit a stydět museli!
 Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni;
tvaruje modlu kladivy, dře se s ní ze všech sil.
 Přitom hladoví až k umdlení ani se nenapije, až se vysílí.
Řezbář tu modlu měří šňůrou a zakresluje křídou,
 opracovává ji dláty, rýsuje kružítky.
Zhotoví z toho lidský tvar, skvělou podobiznu člověka,
 aby v domě seděla.
...

Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká,
 a říká jí svou modlitbu: 'Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!'
...
Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí,
 ničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se nezastaví, nepřemýšlí,
nemá rozum, nepomyslí si: ..."

Izaijáš tu uvádí další charakteristiky slova "Modla" a také jeho vztah k nim
 - modly vyrábí umělci (mají uměleckou - duševní - hodnotu)
 - modla se vyrábí z kovu, dřeva nebo kombinace (co je po ruce)
 - modla má lidskou podobu, podobu člověka
 - před modlou se klaní a pokleká
 - modla vypíná myšlení, zaslepuje oči
 - jemná ironie a výsměch těm, kdo modly dělají a používají.
 - opět ostrý protiklad proti Živému Bohu.

Další stručný průřez biblí a pojmu Modly Gen 31, 19 - modly může někdo vlastnit, nosí je u sebe, mohou být ukradeny
Lev 20 - modle lze obětovat život dětí
Lev 26 - modly mají také formu sloupů, tvarovaných kamenů
2Kr 20,26 - modly se dají spálit a z jejich domu se dá udělat záchod :-)
2Pa 24, 7 - modly mohou vzniknout z věcí, které patří Hospodinu
Iz 2,8 - země se dá naplnit modlami
Iz 66,3 - pálení kadidla souvisí s uctíváním model
Sk 19,24 - výroba model je zdrojem nemalého zisku
1kor 10,20 - 21
 - oběti modlám jsou oběti démonům
 - ostrý kontrast model a Pánova stolu
2kor 6,16 - opět nulový průnik mezi modlami a Božím chrámem
Kol 3, 5 - lakota je modlářství
1Jan 5, 21 - máme se vyvarovat model
Sk 9,21 - modly na stejné úrovni jako vraždy, čarodějnictví, smilstvo a krádeže.


3. Zmatení pojmů
   
    "To nejsou modly"

    První zmatení je časté v některých tradičních náboženských kruzích, které nemají rádi pojem "modla".  Učení těchto systémů říká:

    "To nevadí, že vyrábíme obrazy, rytiny a sochy, že jsou ze dřeva, kamení, stříbra a zlata, mají podobu lidí, že se před nimi klaníme a poklekáme, nosíme je ve slavnostních průvodech, převlékáme oblečky, že jim prokazujeme posvátnou úctu, korunujeme je a líbeme je. To neznamená, že to jsou modly, pro nás je to jen prostředek k tomu, koho představují"

    Tahle argumentace jde přímo ke kořenu zmatení jakéhokoliv dialogu nad daným pojem a tématem, vlastně "vyprazdňuje" ten pojem modla. Jestli tohle nejsou modly, tak je vlastně to slovo "modly" prázdné, bez obsahu.

    "Byla to pro něj modla"

    Zmatení tohoto druhu se vyskytuje celkem často v různých kázáních v křesťanských církvích. Není to takový problém, jako výše uvedené zmatení, ale je to zbytečná degradace slov.

    Občas se setkávám s tím, že nějaký kluk nebo holka sedí od rána do večera u počítače a okolí se vyjádří: "Počítač je pro něj modla". Dokonce jsem se setkal s vedením lidí aby tohle vyznávali jako hřích modlářství.
    Přitom dané téma s modlářstvím vůbec nesouvisí, lze mluvit o špatné výchově, špatných prioritách rodičů, špatné organizaci času, sobectví, ale těžko o modlářství.

    Často jsou slyšet i obdobná kázání na téma "Modlářství" s různým obsahem - hodně času u televize, různé koníčky, pornografie, auto, mobil a kde-co dalšího. Opět si myslím, že tato témata s modlářství nesouvisí a nemám rád kázání v podobném stylu, protože je z nich velmi znát neznalost tématu.

    Existuje jedno téma, které je jediné v téhle souvislosti legální a to je závislost na penězích, milování peněz, služba Lakotě, které Bible jednoznačně označuje za modlářství.

    "Hašek je bůh"

    Použití slova "Modla" v přeneseném smyslu. Třeba "windows jsou pro něj modla" myšleno "nedá si na windows šáhnout, brání je zuby-nehty". Tohle je jen obrazné vyjádření, které používají "lidé ze světa" ze svých zkušeností z náboženství. Pozorují náboženství a vidí, že lidé uctívající modly brání své modly do posledního dechu, bez rozumu a přemýšlení. Lidé "ze světa" tenhle pojem přejali a používají, připadá mi to logické a používají ho v podobném smyslu jako slovo "dogma"

    Když někdo na náměstí křičí "Hašek je bůh", je to ošklivé rouhání, ale zcela jistě tím nemyslí, že když se k němu pomodlí tři Haškonáše, dostane se do nebe nebo bude mít jiné požehnání v životě. Je to "jen" výraz v přeneseném smyslu, nevhodné vyjádření, kterým chce někdo dát najevo velmi expresivně svůj pocit. S modlářství to opět nemá co společného.


4. Známé biblické modly

    Tahle část by si zasloužila více pečlivosti, tak jen stručně uvedu pár jmen s trochou nadsázky, tato část rozhodně není studie :-)

Dágon     neboli Rybí muž, jeden z "Bohů nebes". Socha Filistinců a jiných národů, modla, které Filistínci přičítali porážku a smrt Samsona a Saule a jeho synů. Dágon je ta modla co se poněkud nepohodla s truhlou Boží smlouvy.

Aštarta     Jinak také Ishatar, Astarte, Ashtoreth, odrůda babylonské Ishtar, známá jako Královny nebes mnoha posvátnými obrazy. Žena zřejmě velmi podobná Pamele Anderson (rozkošná twiggy, velké poprsí) a podobně zobrazovaná, s obrovskou mocí ve své době. Té sloužili Izraelci v době Samuele a proroka Izaijáše, ke Královně nebe se obrátil Šalamoun, když odešel od živého Boha. Aštarta měla ve zvláštní oblibě pálení kadidla na výsostech. Konec obrazů Královen nebes a jejich ansámblu (obrazů, soch, posvátných hájů a výsostí s kadidly) v Izraeli je hezky popsán ve 2 královské 23 kapitola.
    Královna nebes je z křesťanského pohledu celkem zajímavá. K tomuto tématu vyšla tuším v AC dost podrobná brožura s názvem Královna nebes.

Baal     Manžel Ashtoreth, celkem frajer asi jako Tommy Lee s čepicí jako Neználek.
Baalovi sloužil např král Achab za jehož vlády se stala taková ta epizoda s čtyřistapadesáti baalovými kněžími a čtyřista proroky bohyně Ašer, když si Baal zrovna došel na záchod a neměl zájem o oběť co mu přinesli.

Moloch   

    Známá modla, které se obětovali potomci, zřejmě často i Izraelští.


5. Jak modly fungují

    Fungování model ve vztahu démonů, kteří za nimi stojí je přeci jen o poznání zajímavější. Čím to je, že démoni trvají na tom, aby si lidé vyráběli sochy a obrazy, poklekali před nimi, korunovali je, líbali a uctívali? Co je na tom tak přitahuje, jaký je důvod?     Proč chtějí, aby si lidé různých náboženství balzamovali své vůdce a svaté a nosili kousky jejich těl nebo celá těla v průvodech? Co z toho mají démoni, kteří za modlami stojí a co lidé, kteří si modly vyrábějí a poklekají před nimi?

    To už nenapíšu, bylo by to na Granosalis trochu moc dlouhé, je to na samostatný článek.


Podobná témata

Katolicismus

"Modla, modly a modlářství - Co jsou to modly, definice pojmu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 48 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Modla, modly a modlářství - Co jsou to modly, definice pojmu (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 05. září 2008 @ 11:42:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezké,

tento článek bude velice komentován a napadán. Budou použity tyto argumenty:

1. když máš na stěně doma obraz někoho blízkého, také to není modla,

2. když si napíšeš na stěnu biblické verše, Boží slovo a modliš se je, také to není modla,

3. dané předměty nejsou projevem uctívání, ale jen vedou k uctívání pravého Boha,

Tyto argumenty lze snadno vyvrátit už jen článkem samotným a tím, že 1. portrét na stěně někoho blízkého není určen k uctívání Boha, či kontaktu s Bohem, 2. biblické verše nezobrazují žádnou osobu, či předmět a 3. dané předměty se zde stávají prostředkem kontaktu s Bohem, či předmětem uctívání Boha.
Re: Modla, modly a modlářství - Co jsou to modly, definice pojmu (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 05. září 2008 @ 11:58:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za modlu bych označil vše čemu člověk slouží-co nekriticky zbožňuje a jedno zda jde o představu,knihu,sochu či jinou věc.
Z pohledu SZ byla samozřejmě cizí božstva jiných národů  vnímaná jako modlářské  jenže stejně tak viděli ty ostatní národy Izraelity s jejich božstvem (dříve božstvy) podobně jako muslimové označují jinověrce za bezvěrce či pohanské psi.  Re: Modla, modly a modlářství - Co jsou to modly, definice pojmu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. září 2008 @ 21:44:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Domnívám se, že daný článek mohl být daleko kratší, kdyby autorovi neunikala podstata problému.

Tedy modla je cokoliv, co si člověk postaví na první místo důležitosti v životě místo Boha. V daném případě to tedy může být třeba i počítač, nebo nové auto, ba ani to nemusí být hmotná věc. Nezřízený sex, touha po slávě, závislost na penězích a tisíce dalších věcí.

Mohu mít doma obrazy, či sochy z různých důvodů. Pokud mám Boha na prvním místě v životě, je vše v pořádku.

Z článku je cítit špičkování vůči neprotestantským církvím.  Otázka správného přístupu k obrazům byla už řešena v církvi  velmi dávno.
Protože se v církvi vytvořily dvě skupiny (jedna obrazy hájila, druhá je zakazovala), byl tento problém řešen na 2. Nicejském koncilu roku 787. Tento sněm úctu k obrazům obnovil. Zdůvodnil to rozlišením mezi úctou a klaněním. Zatímco úctu je možné vzdát i tvorům, klanění přísluší pouze Bohu. Koncil dále prohlásil, že "uctívání obrazu vychází z úcty k originálu". Hodnota posvátného obrazu není v něm samém, ale v tom, že odkazuje na světce, popř. na Krista, kterého představuje: kdo uctívá obraz, ctí zobrazeného.

Toto je výrok koncilu, který by měl být pro každého křesťana závazný. Nikoho přitom nenutí mít doma obrazy.

Tradice ostatků svatých pochází taky z prvotní církve, kdy se křesťané scházívali u hrobů prvních mučedníků v katakombách ke slavení Večeře Páně.Re: Modla, modly a modlářství - Co jsou to modly, definice pojmu (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Pátek, 05. září 2008 @ 21:53:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Díky za další kvalitní příspěvek. Nenechej se odradit negativními reakcemi.

Irena
Re: Modla, modly a modlářství - Co jsou to modly, definice pojmu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (velitel@nato.cz) v Pondělí, 08. září 2008 @ 10:10:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak ještě poslední příspěvek jako závěr diskuze, takové shrnutí pro křesťany.

  Podstata toho článku je v tom, že lidé mají různý obsah slov. Jak křesťané bereme obsah "duchovních" a "náboženských" slov v bibli, a když se pak setkáme s lidmi z nějakého náboženství, vznikají nedorozumění ve stylu: "to je modla" vs. "to není modla". Je to dané právě obsahem toho slova.

  ŘKC definuje obsah slova "modla" jiným způsobem, než bible, jak to tu dobře předvedli Oko nebo Ares. Když se tedy bavíte s některým katolíkem a narazíte na toto téma, můžete rychle vidět, že si pod pojmem Modla představuje něco trochu jiného než na co jste zvyklí. Pokud se má vést diskuze, bavit se na stejné rovině a o stejném tématu a trochu se domluvit, je potřeba opsat to slovo "modla". Použít míslo slova "modla" třeba Sochy, obrazy, rytiny, poklekání, klanění, líbání, převlékání, korunování, oslavování a podobně. Ale někdy ani to nepomůže :-)

  Často se pak stane, že ten ŘKC pojem "modla" převezmou omylem jiní křesťané, podobně jako převzali neděli, faráře, svátosti a další skutečnosti. Na to je potřeba dát si trochu pozor a neskočit na špek.Stránka vygenerována za: 0.37 sekundy