Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kristýna.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16727, komentáře < 7 dní: 488, komentářů celkem: 435556, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 224 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119504541
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA
Vloženo Středa, 22. duben 2015 @ 10:01:38 CEST Vložil: Tomas

O Bibli poslal BohemianAnonymusV Písmu lze nalézt výroky, které kladou na následovníka Kristova extrémní nároky; tyto nároky jdou tak říkajíc "až na doraz". Nicméně se těmito výroky manifestuje Boží svatost. A ke svatosti jsme povoláni i my:


1Pt. 1:15 "ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života."
1Pt. 2:9 "Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu,"

Láska ke Spasiteli musí mít nutně nadpozemský rozměr:

Mt. 10:37 "Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden."

Dále bych se krátce zamyslel nad těmito texty Písma:

Mk. 9:38-40 "Jan mu řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl: Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás."

Tento nevyhraněný text "kdo není proti nám" však nemá žádnou vypovídací hodnotu o tom, zda tento člověk bude spasen, či nikoli. Dokonce i prorokování a vymítání zlých duchů je z hlediska spasení nedostatečné, jak o tom vypovídá text níže. Rozhodující pro spásu je jen následování Krista. (Mt. 16:24; Mk. 8:34; Lk. 9:23).

Mt. 7:22,23 "Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti." Podobně Lk. 13:26-30.

I prorokování a vymítání zlých duchů tedy spásu nezaručuje. Jen láska ke Kristu a Jeho následování až do konce rozhoduje o věčném společenství s Ním. 

1Kor. 13:2 "Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem."

A zde se dostáváme (dle mého soudu) k nejradikálnějšímu textu Písma vůbec:

Lk. 11:23 "Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje."

Tedy ten, kdo je od Krista oddělen, např. hříchem, rouháním, nebo modlářstvím, náleží světu, tedy vládci tohoto světa (J. 12:31) - blíže viz poslední link. Tím se však nutně stává Božím nepřítelem. Např. ten, kdo se modlí k Marii, pohrdá nekonečně velkou Kristovou obětí a tedy i samým Kristem, jako Smírcem i Přímluvcem.

1J. 2:1 "Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého."

Spasitel přišel nastolit ostré rozdělení mezi svou církví a světem:

Lk. 12:51 "Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!"

A toto rozdělení je doslova na ostří meče:

Mt. 10:34 "Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč."

Vejdou se na ostří tohoto meče jakékoli modly a výmysly, jako např. kult Panny Marie a svatých, Pražského Jezulátka, apoštolská sukcese a jiné???

NIKOLI!!!

Žd. 4:12 "Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce."

O tom, jak je nebezpečné hlásat jiné evangelium, tj. cokoli k němu přidávat, či od něj odebírat, nám říkají tyto texty:

Gal. 1:8 "Ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe, přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!"

Zj. 22:18,19 "Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize."

K tématu:"NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA" | Přihlásit/Vytvořit účet | 9 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 24. duben 2015 @ 13:50:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musím zde opakovat, že ŘKC model rozdělení církve na kněze jako prostředníky a na laiky je popřením min. 1Kor. 12. Toto rozdělení pak vedlo nejen ke vzniku nejrůznějších bludů, tedy hlásání jiného evangelia, které je pod Božím prokletím (Gal. 1:8), ale i k prolévání krve, dokonce i ke zločinům proti lidskosti. Tak-li jednali služebníci Vládce pokoje (Iz. 9:6)??? Inu, po ovoci poznáte je (Mt. 7:15-20).

Stanovisko CB k problému naleznete zde.

K problému:
 Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 22. duben 2015 @ 13:53:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím že každé slovo ze svatého Písma má důležitost a váhu a že nejsem povolán k tomu abych určoval jestli je některé z nich důležitější či radikálnější než jiná a nebo ne. K výkladu Písma je povolána pouze Církev. Která (nejenom) v tomto ohledu nejde nahradit ani když má člověk dobrou vůli Písmu porozumět. Jako jí měl jistý ethiopský dvořan. Moudrý a učený muž a věrozvěst ethiopské katolické církve. Která žije a vzkvétá do dnešních dnů, v jednotě s Vatikánem. Díky tomu že se nepokoušel o žádnou svévoli v souvislosti s Písmem. V opačném případě by pravděpodobně založil sektu která by nepřežila jeho vlastní smrt.
Církev a naše Matka Panna Maria je jedno a totéž a ne jenom symbolicky. To že se k nám náš Pán ježíš Kristus přistupuje jako Dítě a Jezulátko je pro náš český národ neuvěřitelná a hlavně nezasloužená pocta a výsada, kterou nám Bůh uděluje z lásky. Pražské Jezulátko pochází od svaté Terezie z Avilly.Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 22. duben 2015 @ 21:43:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Radikálních výroků je v Písmu více a kdo je alespoň trochu sebezpytující, musí se z nich zděsit. Kdo se neděsí, ten má jistotu, kterou raději nepopisovat.

Když však zmiňuješ 1Pt. 2:9 "Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu,", co myslíš: Petr to psal pro židovskou křesťanskou komunitu. Myslel tím židovskou kněžskou vyvolenost podle Ex 19:6 a dalších? V Písmu vysvětlení není, co myslíš ty?Re: Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 23. duben 2015 @ 08:06:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si myslím, že to Petr napsal pro nás, pro všechny křesťany.

Obléknutím Krista ve křtu jsme se stali Kristovými bratry, potomky Abrahámovými nikolim podle těla, ale podle víry a jsme tak nedílnou součástí vyvoleného národa - královské kněžstvo.


(Ř 2,28-29)
Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka ne ta, která je zjevná na těle;   ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha.


]


Re: Re: Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 23. duben 2015 @ 20:40:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř

S obřízkou je to stejné jako se křtem. Není důležitý vnější projev, ale víra v Krista v čistém a upřímném srdci.


]


Re: Re: Re: Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 24. duben 2015 @ 08:08:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelze zaměňovat dvě různé věci:

1.)  Boží obdarování člověka darem od Boha - výsadou stát se obléknutím do Krista ve křtu Božím dítětem - tedy stav člověka před Bohem (u židovské obřízky stát se členem vyvoleného národa, zasvěceným Hospodinu). Bůh zde vstupuje do vztahu jako první a dává jednostranně dar. Vztah nemusí být u každého nutně opětován, protože člověk má ve své svobodě volby možnost si vybrat život s Bohem, i život bez Boha.

2.)  Život v živém a žitém vztahu, odpovídající  obdarování tohoto konkrétního člověka. Tento žitý vztah už závisí nejen na dřívějším obdarování, ale také už i na lidské odpovědi - nutně tedy  už musí  být oboustranným.Pravý "žid"  je tedy jenom ten, kdo byl na začátku  Bohem obdarován novým STAVEM  a který si potom následně svobodně zvolil život s Bohem a v tomto  VZTAHU  také trvale žije.
"Vnější projev" při udělení Božího daru:

Bůh udělení svých duchovních darů doprovází viditelnými znameními, divy i zázraky.
Duchovní skutečnost je tak potvrzována viditelným znamením:
Známe to z bible.
Mojžíšovo prostřednictví mezi Izraelci a Hospodinem - přeměna hole v hada, Noe - duha, Samsonova síla -  neostříhané vlasy. ...
Abrahámovo zasvěcení Hospodinu - viditelné znamení obřízka.
Obléknutí Krista - viditelné znamení křtu vodou do Pánova jména.
Seslání Ducha svatého - viditelné znamení ohnivých jazyků, později zase mluvení v jazycích ...
Také přijímání Pánova těla a krve je předně duchovní záležitost, je to největší duchovní dar, ve kterém se nám dává Bůh sám   - ale i on je doprovázen viditelnými znameními chleba a vína.

A v neposlední řadě i u katolické zpovědi je mi jasně a srozumitelně oznámeno: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny, jdi v pokoji".
Jaký to rozdíl od pokání ze hříchů, kde mohu mít vlastní pochybnosti o tom, zda bylo moje pokání dostatečné, či zda to vůbec bylo pokání a zda tedy mám či nemám své hříchy odpuštěny.  Zde může sehrát velkou a zápornou roli vlastní nepravdivá autosugesce - o tom, že Bůh mi moje hříchy odpustil, ale ve skutečnosti tomu tak být vůbec nemusí.

Viditelné znamení je pro člověka velice důležité.]


Re: Re: Re: Re: Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 24. duben 2015 @ 11:06:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedině tak pro tebe modloslužebníku. Věříš jen tomu co vidíš!
Apropó, nemají to tak i ateisti..


]


Re: Re: Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 24. duben 2015 @ 09:23:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, zhruba je to tak. S radostí souhlasím. Nicméně ŘKC pojem kněžství, rozdělení církve na kněze jako prostředníky a na laiky (negace min. 1Kor. 12), odporuje biblickému všeobecnému kněžství věřících. 
BA


]


Re: Re: Re: Re: NEJRADIKÁLNĚJŠÍ VÝROK PÍSMA (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 24. duben 2015 @ 12:16:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mezi námi v církvi jsou někteří bratři větší, jiní menší. Taková je skutečnost.
A toto rozdělení je naprosto  biblické a v ničem to neodporuje všeobecnému kněžství věřících.


(Lk 22,26)
... kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží.

(Jr 23,4)
Ustanovím jim pastýře a budou je pást; nebudou se už bát ani děsit a nebudou pohřešovány, je Hospodinův výrok.


(Ef 4,11)
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, ....


(Žd 13,17)
Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku.


1 Kor 12 to jenom potvrzuje:

Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.   Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus.   Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.   Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.   Kdyby noha řekla: ‚Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu ‘, nepatří snad proto k tomu tělu?   A kdyby řeklo ucho: ‚Protože nejsem oko, nepatřím k tělu‘, nepatří snad proto k tělu?   Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich?   Ale Bůh umístil údy: každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl.   Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo?   Je mnoho údů, ale jedno tělo.   Oko však nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě,‘ ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás.‘   Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné.   A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost,   což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest,   aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly ...

A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním.   Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.   A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků.   Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci?   Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají?  
Vy
však usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu:
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel ....


]


Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy