Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 263 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114710696
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Podobenství o 10 pannách
Vloženo Středa, 04. říjen 2017 @ 19:58:31 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

„Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘ Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: ‚Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!‘ Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 

Podobenství o deseti pannách začíná Pán slovem "Tehdy". To je proto, že podobenství bezprostředně navazuje na předchozí pasáž, kde Pán mluví o svém příchodu. Neboli Pán Ježíš zde popisuje, jak to bude vypadat při Jeho příchodu, čemu se bude podobat Jeho království Nebes.

10 panen představuje věřící v Krista, Jemuž zasnoubil apoštol Pavel církev jako čistou pannu (2K 11:2). Všechny vyšly naproti Ženichovi, ale byl mezi nimi rozdíl. Všechny vzaly lampy - lampa představuje ducha člověka daného Bohem k prozkoumávání jeho nejhlubšího nitra (Př 20:27). To znamená, že všechny panny měly znovuzrozeného ducha. Ale pošetilé s sebou nevzaly olej - olej představuje Ducha Božího, Kristova, Svatého. Rozumné panny měly olej nejen v lampách, ale vzaly olej i v nádobkách - nádobky zde představují lidské duše.

Když Ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly, tzn. zemřely. Uprostřed noci nastal křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘ Tehdy všechny panny vstaly, tzn. byly vzkříšeny a to ve stejném duchovním stavu, v jakém zesnuly, a daly do pořádku své lampy-ducha. Pošetilé zjistily, že jejich lampy dohasínají, tj. jejich duchu se nedostával Duch Boží a tak řekly rozumným: Dejte nám ... ! Rozumné panny věděly, že by nestačil olej pro všechny a poslaly pošetilé k prodavačům, aby si olej koupily. A tady nastává potíž - olej do lampy je zadarmo, ale olej do nádobky něco stojí, což pošetilé nevěděly! Cenu oleje do nádobky-duše je však třeba zaplatit během života člověka v těle. Jít kupovat olej až při/po vzkříšení z mrtvých je příliš pozdě! Jde o to, že se Pán po našem znovuzrození (obnově ducha) chce šířit z ducha do duše, aby ji proměnil - viz Ř 12:2 a Ef 4:23, kde apoštol Pavel vyzývá, ne-li přikazuje, abychom se proměnili obnovou mysli, abychom mohli zkoumat Boží vůli, co je dobré, přijatelné a dokonalé a obnovovali se duchem mysli, což je hlavní část duše, kterou následují city a vůle. K tomu však Pán potřebuje spolupráci a součinnost člověka, který platí (cenu za olej) tím, že svou duši zapírá, hubí a ztrácí v Pánův prospěch a tím získává mysl Kristovu; Pán si pak skrze víru činí příbytek v jeho srdci, které miluje Pána více než sebe sama a kohokoliv či cokoliv jiného podle toho, jak poznává Pána a Pán tak zná jeho v jejich vzájemné lásce.

Takže zatímco pošetilé odcházejí nakoupit olej, nevěda, že je pozdě, přichází Ženich, ty připravené s Ním vcházejí na svatební hostinu a dveře jsou zavřené! Vzápětí přicházejí ostatní panny, volají Pane, pane, otevři nám, ale uslyší hroznou větu: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Nezná je proto, že Mu nikdy neotevřely celé své srdce a nedovolily Mu tak, aby je poznal, aby je miloval se vším, co k plné Boží spáse patří, což je v tomto případě proměna obnova záchrana duše. Měly obnoveného ducha, vzkříšené tělo, ale neproměněnou neobnovenou, tj. nepřipravenou duši, takže ji ztratily - utrpěly ztrátu podle Pánova Slova z Lukáše 17:33 Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu. 

L 17:34-36 „Pravím vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, a druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán.“

Bděme tedy, protože neznáme den ani hodinu! Plaťme ochotně cenu za olej do nádobek našich duší, abychom ztratíce je zachovali je k věčnému životu. Amen.

"Podobenství o 10 pannách" | Přihlásit/Vytvořit účet | 130 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 05:53:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže Ženich (rozuměj Pán Ježíš) má přijít se svou Nevěstou (rozuměj Církev) na konci věků do „nového domu“ v Palestině, pak deset panen je obraz celého Izraele. Opatrné panny představují věrný ostatek Izraele, který bude spasený, cit.   Ř 11:25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů“. Ostatní, kteří na Krále nemysleli, nemají v lampách olej a nevejdou na svatbu. Dveře do milénia budou pro tuto část Izraele uzavřené a Pán Ježíš se k nim nepřizná   Tzv. „charismatický výklad“ vidí v družičkách křesťany. Olej, představuje Ducha sv. Křesťané, kteří nebudou mít olej, nebudou vychvácení s Pánem do nebes, ale zůstanou na zemi, aby prožili sedmiletou dobou Velkého soužení ve kterém projdou fyzickou smrtí.   Zřejmě jde o místo ze  Zj. Jana 6: 9 – 11, cit. „  Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni“ s pokračováním ve Zj.7 : 9 – 10 „  Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.  A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi"   Vidím to jinak. Všechny panny měly olej i lampy. Rozdíl byl v nádobkách s olejem. Šlo tedy o množství oleje a ne o jeho celkovou absenci. Olej v podobenství nemůže představovat Ducha sv., protože se nedá koupit. Dalším protiargumentem je to, že v synoptických evangeliích není řeč o vychvácení Církve   „Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi“ Mt. 25:1   Domnívám se, že družičky nepředstavují křesťany. Myslím tím „Kristovce“, tedy ty, kteří byli skrze víru znovuzrozeni, a staly se údy Těla Kristova, jehož je ON sám Hlavou. Všichni znovuzrození křesťané jsou Nevěstou, která očekává vtržení, tedy příchod Ženicha. Nelze udělat zkratku a říci, že družičky jsou křesťané. O nevěstě se v tom podobenství vůbec nemluví a není o ní zmínka. Všechny družičky měly olej v lampách, ale pošetilé nepředpokládaly, že se ženich tak opozdí a neměli zásobu oleje v nádobkách. Starejme se o to, abychom měli vždy dostatek oleje, tedy abychom se naplňovali Duchem svatým a plnili svou roli hlasatelů evangelia, byli jím vedeni a v Jeho síle, abychom žili a byli svědectvím lidem okolo nás. Jsme v době, kdy duchovní temnota se šíří čím dál intenzivněji. Plňme svou roli a sviťme až do chvíle, než bude Církev Boží vtržena do oblak, vstříc Ženichovi. V tomto podobenství vidím výzvu k očekávání příchodu Pána, ale současně výzvu plnit roli následovníků Krista až do konce doby milosti   V podobenství o deseti pannách, nejde o nevěstu, o Církev Boží. Je zde výzva očekávání a připravenosti družiček na příchod ženicha  Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 10:29:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 -----Olej v podobenství nemůže představovat Ducha sv., protože se nedá koupit-----

Proč by ne? Vždyť víme že Boží dar víry a Ducha svatého se nedá získat za peníze.Realita je však taková, že přesto byli a jsou kupci , kteří stále  kupčí....! Proto i ta narážka v podobenství. (běžte ke kupcům a kupte si) A další a důležitý point je v tom, že zatím co kupovali u kupců (např. " zemřely"v nějaké sektě) nevešly.. Tohle podobenství se týká všech křesťanů. Mají vejít do odpočinutí.A je jasně řečeno ono "Dnes".


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 21:40:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výklad o nebeském království pro děti Izraele, a interpretace pro psy živící se drobty pod stolem svých pánů....


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 23:03:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to víš, že každý opravdu křesťan , je dítě Izraele?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 18. říjen 2017 @ 07:22:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdový křesťan = znovuzrozený Kristovec. Izrael, jakožto vyvolená Boží národ není totožný s Církví Boží, která se skládá ze všech znovuzrozených křesťanů na světě. V evangeliích se s pojmem Církev Boží nepracuje. Toto tajemství odhaluje až apoštol Pavel v Ef. 3 kap. Bůh jedná jinak s pohany, Izraelem a Církví. To je potřeba rozlišovat, jinak se míchají, jak se říká, hrušky s jablky. V kap. Mt. 24 a 25 se jedná o Izrael a ne o Církev jejíž jsme součástí. Zejména charismatické spektrum církví má v tomhle tak trochu zmatek a proto dochází k učení o tzv. "nejistotě spasení". Tento postoj má pak vliv na výklad Zjevení Jana atd. My nejsme "děti Izraele", ale "děti Boží, které mají v nebi Otce"   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 18. říjen 2017 @ 08:33:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Krispe, jak to víš, že v Mat 24, 25 se jedná o Izrael a ne o Církev ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 18. říjen 2017 @ 10:17:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Krispe, myslím, že tady začínáš prezentovat podobné bludy jako leonet.
Nepřímo z tvých tvrzení vyplývá, že Ježíšova slova, Ježíšova podobenství a jeho zvěstování Království nebes se křesťanů netýká.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 19. říjen 2017 @ 08:52:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//jako Leonet//

 pst ať jej nevzbudíš....

Výklad je pro židy, a interpretace pro křesťany i židy ;-) 

Evangelia byla napsána až křesťany, nikoli judaisty...a ponaučení si bereme z celého písma :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 19. říjen 2017 @ 22:45:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Každý opravdový křesťan (znovuzrozený Kristovec) přece ví, že v Kristu Ježíši  jsme (nové stvoření), tedy lid Boží Izraelský. A i náš otec je Abrahám. Z přebohaté milosti Boží se nás (z pohanů) také týkají všechna zaslíbení , a máme na nich darován podíl. Byli jme naroubováni na kmen "Izraelský strom ".  A ten strom je Krispusi  jeden. Jsme tak součástí společného "stromu"  (těla) - společenství Izraele.


Mesiášova slova k farizeům a saduceům , když je (pro křest bez pokání) nazval "plemenem zmijí"! : Mt 3,9  Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení....

Nebo: Mt.8,11  Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; 12  ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 21. říjen 2017 @ 14:45:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Každý opravdový křesťan (znovuzrozený Kristovec) přece ví, že v Kristu Ježíši  jsme (nové stvoření), tedy lid Boží Izraelský. //

Jejda už zase "opravdový" ( co věří tomu a tam tomu ), a ne opravdový ( kdo chce s vlky výti...,).
Izraelité bohudík existují stále a tak v Kristu Ježíši, spojil Bůh vzdálené v jedno, v eklesii.( církev)
Judaisté nepřestali být národem Božím, Bůh Abrahámův, Izákův,Jákobův je stále věrný i když oni nevěrní.
Abrahám je náš otec víry ( nebo skrze víru ) a jen ta zaslíbení víry se tykají pohanů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 21. říjen 2017 @ 15:36:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
---Judaisté nepřestali být národem Božím, Bůh Abrahámův, Izákův,Jákobův je stále věrný i když oni nevěrní.
Abrahám je náš otec víry ( nebo skrze víru ) a jen ta zaslíbení víry se tykají pohanů.----

                            Vkládáš  mi do úst , to, co jsem nikde  nenapsal. Jsi slizký jako had.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 21. říjen 2017 @ 17:11:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co? Prosím?
Vkládáš si do mysli co já nikde Tobě nevložil, 
reaguji na to co čtu, jak jsi to myslel je věc druhá.
Takže k věci.
Pohané nejsou a nebudou ani jako církev není Izrael.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 21. říjen 2017 @ 18:02:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeptám se, napsal jsi mi  "k věci " i tohle?  :   ----- Jejda už zase "opravdový" ( co věří tomu a tam tomu ), a ne opravdový ( kdo chce s vlky výti...,).----

---Takže k věci.
Pohané nejsou a nebudou ani jako církev není Izrael.----


Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, který vykoupil svůj lid! A jak psáno 
u Ozeáše: ‚Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou, 
a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 21. říjen 2017 @ 19:15:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda Timgu, napsal jsem přeci co jsem napsal na reakci Tobě : o opravdových...

Vůbec nevím co Ti "vadí". ?
Tak ,už Ozeáš píše, jen ne toto: jsme ( mi opravdoví křesťané) pravý Izrael, nebo do budoucna : pohané budou také Izrael.
Jinak to nech být. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 22. říjen 2017 @ 11:16:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Plemeno zmijí, to co prorokoval Ozeáš, se již  v Kristu  naplnilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 22. říjen 2017 @ 18:12:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když to ,"plemeno zmijí" uvidíš všude kde se ti "něco nezdá", 
sám se 'zmijí' stáváš.... ( a zaslíbení Abrahamovi a jeho potomku, nikoli potomkům...tak proto ;-) 
 • 16Slib byl dán Abrahamovi a ‚jeho potomku‘; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 22. říjen 2017 @ 18:21:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co mi papouškuješ už dávno znám...

Amen, já jsem jeho potomek ... Abba Otče! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 22. říjen 2017 @ 18:31:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám jsi to chtěl :-) ( papouškování,)

Víra bez skutků je mrtvá,
Jsi "potomek" Ježíše skrze víru, ( věrnost,)
a ne ( jen) skrze proklamaci .
A už stačilo, nikam to nevede, souhlas ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pann (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 22. říjen 2017 @ 19:08:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, s tím souhlasím , že víra bez skutků je mrtvá. A ano , vírou jsem také  potomek Pána Ježíše a  konkrétní skutek je také v tom, že mne nikdo o zaslíbení ani  synovství  nepřipraví . A  z ruky Otcovy nevyrve..  Pokud už nemáš nic k tématu, Božímu  národu (lidu)  ,  pak  opravdu stačilo.


]


Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 12:56:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


A v dalším podobenství o služebnících, kterým jejich pán svěřil svůj majetek, se také nejedná o nevěstu, a tedy se nejedná o křesťany ?
 • 14Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;
 • 15jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 13:08:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A logicky ani ti najatí dělníci na vinici (Mat 20) nejsou Nevěsta, nejsou křesťané ? Přece Nevěsta nebude dělat na vinici jako najatá námezdní síla ?


]


Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 13:10:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Václave, ty myslíš, že celá Církev je Nevěsta? Jestli ano, jak si poradíš s 2. a 3. kapitolou knihy Zjevení, kde Pán zmiňuje vítězící věřící v Krista, vedle nichž musí být nutně i poražení nebo tedy nevítězící a zaslíbení odměny, týkající se budoucího věku 1000letého království, se přece může vztahovat jen na vítěze? Podle zjevení Písma existují a budou existovat věrní, vítězní věřící v Krista i ti, kdo věrní, vytrvalí a vítězící nejsou a ti přece nemohou dostat stejnou odměnu jako vítězové. Copak v Bibli není proroctví o velikém odpadnutí od víry a vychladnutí lásky mnohých kvůli rozmnožení nepravosti? 


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 18. říjen 2017 @ 07:46:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Stando. V církvích podle jména a v různých společenstvích jsou znovuzrození i neznovuzrozeni křesťané. Církev Boží, nebo-li, Kristova je složená ze všech znovuzrozených křesťanů. Ta tvoří už teď nádhernou Nevěstu a očekává Ženicha (vtržení). V každé době, tedy i v kap. 2 a 3 Zj Jana se ve sborech, chceme.li, dnes v církvích podle jména, vyskytovali i nespasení křesťané, kteří nikdy Ježíše jako Spasitele nepřijali. Ten, kdo není znovuzrozen a jede na duševní náboženství, tak v době tlaku lehce odpadne od víry. Ten, kdo se stará o to, aby se naplňoval Duchem sv. /jak taky píšeš jinde/, kdo udržuje intimní duchovní vztah s Bohem, ten je schopen věrnosti, vytrvalosti i když se to kolem hroutí. Vítězové, (znovuzrození křesťané), budou po vtržení hodnoceni jak zde žili či nežili pro Pána. Jak vstupovali do Jeho vůle a konali skutky víry. To bude před "soudnou nebo-li odměnnou stolicí Kristovou". Tam budou všichni jako vítězové, ale odměny budou dostávat podle výše uvedeného. Někdo utrpí škodu, jiný dostane víc. Je dobře, že nevíme, jaká budou kritéria. Pro nás platí aplikace podobenství o deseti pannách v tom, abychom měli dostatek oleje pořád, protože nevíme, kdy Ženich (ale už ne pro družičky, ale pro svou Nevěstu) přijde. Nevěřící a křesťané neznovuzrozeni budou souzeni a odsouzeni do věčné Geheny až po 1000 letém král. před Bílým trůnem. Tam se žádný znovuzrozený křesťan nedostane. Schválně to píši podrobněji, spíše pro další účastníky diskuse. Bohužel, nemám tolik času, abych se věnoval komentování příspěvků. Možná až budu v důchodu, do kterého se ale chystám až tak v 70-ti letech. Teď jede vlna br. Mihála ohledně vtržení. A právě v jeho přednáškách se objevuje "strašení", že mnozí věřící nebudou vtržení a používá se podobenství o 10 pannách a Zj. Jana 2 - 3 kap. Ten, kdo je znovuzrozen vtržen bude i když zrovna neoplývá plností Ducha sv. Je to jen k jeho škodě, že si křesťanství neužívá tak, jak nám Bůh přeje. V síle Boží, v aktivitě šíření Božího království, v divech a zázracích, které Bůh v našich životech koná. Haleluja! Bezhříšnost znovuzrozených je blud. Nikdo, opravdu znovuzrozený, hřešit nehodlá, nechce. Může se stát. Pak je potřeba hřích vyznat, v síle Boží opustit a dál si užívat svobody, kterou nám vydobyl Kristus. Na letním křesťanském pobytu jsme se setkali se sestrou z AC, která se třásla strachy z nejistoty, zda vejde nebo nevejde do nebe. To je nepochopení Písem a spasení v Kristu jako takového          


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 18. říjen 2017 @ 10:34:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To není pravda co píšeš.

Učení apoštolů je v tomto ohledu jiné.

Jen namátkou za mnohé :

--- Církev Boží, nebo-li, Kristova je složená ze všech znovuzrozených křesťanů. Ta tvoří už teď nádhernou Nevěstu a očekává Ženicha (vtržení).  ---


Např. Pavel Píše :
(2 Kor 11)

 • Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.
 • 3Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu.

neno 1 Tim 1:
 • 18To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj
 • 19a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře.

A takových podobných míst a výstrah či napomenutí je v apoštolském učení spousty.

]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 18. říjen 2017 @ 14:03:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Václave, před Bohem neexistují církve podle jména. Denominace nejsou církvemi. Církev Boží tvoří jen a pouze znovuzrození věřící v Krista. Sedm Pánových dopisů sedmi sborům v malé Asii je určeno jen a pouze kristovcům a v těchto posledních časech jsme svědky velikého odpadnutí od víry a selhání církve jako celku podobně jako selhal celý Izrael a zbyl je ostatek. Jen vítězící věřící v Krista tvoří (budoucí) Nevěstu Kristovu; poražení ji tvořit nemohou. V podobenství o deseti pannách se jedná jen a pouze o věřící v Krista a v článku je jasně popsáno. Bratru Mihálovi, s nímž jsem mluvil osobně a vyměnili jsme si několik e-mailů jsem tento článek poslal a poděkoval mi za něj, byť jeho výklad je jiný, neboť je otevřený i jiným pohledům, než je ten jeho a mohu říci, že jsme spolu měli příjemné obecenství, i když jsme se ve všem neshodli.

Je rozdíl mezi dogmatem a zjevením. V církvích podle jména, jak píšeš, jsou často vyučována dogmata, která jsou ale odtržena od života a od skutečnosti/pravdy, která je v Kristu Ježíši. Pokud však chodíme podle Ducha a skrze Ducha moudrosti a zjevení přijímáme Boží pravdy zjevené v Písmu, jíme-li Krista jako ten pravý pokrm a žijeme-li tak skrze Něho, máme život a žijeme Jím, Jeho Slovem, které je pro nás Duch a život. Nemáme jen nějaké učení, nýbrž Život a tím Životem je Kristus. Chodíme-li v tom pomazání, o němž se zmiňuje apoštol Jan v jeho prvním listu, nepotřebujeme, aby nás někdo učil, ale to pomazání nás učí všemu a když v něm zůstáváme, díky poznání Boha automaticky a spontánně, chodíce v pravdě žijeme Kristovým životem, který jediný se líbí Bohu, maje Boží svědectví, které je v nás, v našem duchu a srdci stejně jako Kristus, náš život a naděje slávy, takže až se ukáže Kristus, budeme spolu s Ním v Jeho slávě. Poražení věřící v Krista Kristem jako životem nežijí a proto nevítězí, nýbrž stále znovu a znovu, jsouce sami v sobě a nikoli v Kristu, selhávají a prohrávají a proto nemohou být vytrženi a oslaveni při Pánově skrytém tajném příchodu jako zloděj v noci, který se týká jen Nevěsty tvořené vítěznými věřícími, ale budou uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem, až se ukáže veřejně, neboť při skrytém příchodu nebyli připraveni, nebyli zralí v životě, a proto byli zanecháni.
Tož tak.  


]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 15:24:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý výklad! <br>Jedna věc mi ale není jasná: Jak se po vzkříšení přelévá olej /Boží Duch/ z duše /nádobky/ do ducha /lampy/?Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 18:28:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, právě že po vzkříšení už to nejde. Nehledě na to, že olej do lampy byl zadarmo, kdežto za olej do nádobky-duše bylo/je nutno/třeba zaplatit, tzn. že nejde jen tak jednoduše přelít. 


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 19:20:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je divné, že to nejde. Měl jsem zato, že když "dávaly své lampy do pořádku", znamená to mj., že rozumné si olej z nádobky přelily do lampy, což pošetilé nemohly udělat, když měly nádobky prázdné...


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 19:37:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takhle to opravdu nefunguje, luterane; uvědom si, že jde o podobenství, ne o realitu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Úterý, 10. říjen 2017 @ 12:11:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Právě. Je to podobenství, nikoli alegorie!  Což znamená, že tu nejde o to přiřadit každé osobě, věci, místu či události reálný protějšek /jak je tomu v alegorii/, ale jde o celkové poselství příběhu, který - v zájmu dramatičnosti vyprávění a přitažení pozornosti - obsahuje i /pro hlavní myšlenku nepodstatné/ detaily.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 10. říjen 2017 @ 12:30:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě jedna věc - za pozemského života panen to funguje tak, že aby mohl být olej i do nádobky-duše, je třeba, aby olej v lampě-duchu přetékal.


]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: tele (Petr Šíma) v Neděle, 08. říjen 2017 @ 00:11:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyprávěný příběh o 10 pannách/družičkách není podobenstvím o nich, ale je o podobenství království Nebes v době příchodu Páně tomu příběhu. Tehdy bude království Nebes podobné .... tomu poučení z dějství příběhu. Mt 24 + Mt 25 je souvisejícím celkem počínajícím  v začatku kap. 24 a vyúsťujícím v závěru kap. 25.

Důležité v tom podobenství je dějství v jednání obou skupin družiček při nepředvídatelném příchodu ženicha a z toho plynoucí varování pro jednání věřícího v každém čase (přítomném, vždy nyní). Pošetilé družičky příchod ženicha očekávaly velice brzy. Ty rozumné počítaly s tím, že se může se svým příchodem opozdit. Ostatní (rozebírání, co co znamená, družičky, olej, lampy, nádobky atd..) je jen teologický zmar.Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 08. říjen 2017 @ 00:14:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zmar je tvůj komentář!


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 10:06:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to ti ani neřekl šalóóóm.
:-)))


]


Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 08. říjen 2017 @ 20:50:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----Důležité v tom podobenství je dějství v jednání obou skupin družiček ------

Ahoj tele, s tím souhlasím , jen dále ten  hlavní  point vidím  v tom , že ty rozumné na svatební hostinu vešly, pošetilé ne.
]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 11:13:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky souhlasím. Slyšel jsem propracované kázání, které mělo těžiště ve výkladu toho, co znamená olej, lampa, světlo a kdo jsou družičky. Bylo opravdu vymakané a muselo dát spoustu práce. Problém byl v tom, že zlobivka hlavní myšlenka utekla, jak myš Lenka. Ten Williho text má tu přednost, že je krátký.


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 16:25:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj quido,

ano , Willyho text je krátký.Také mu rozumím proč podobenství připomíná. 

 Principem se výkladem v článku docela shodnu, jen mu tam lítá to ...po vzkříšení... Willy království nebeské teprve očekává na přesných 1000 let do budoucna, tak pak není  divu že má problém i s výkladem.(kdy, kde procitnou) Že království nebeské  k nám přišlo s Kristem věděl i Jan Křtitel. Nakonec o tom, že k nám přišlo nebeské království, je celé evangelium. 
     To připomímám, aby nikomu neutekla zlobivka ta hlavní "myšLenka".  Ako "myšiAleny" zo Slovenska :-)


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: tele (Petr Šíma) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 14:31:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Timgu,
budu-li uvažovat s tvou hlavní pointou, (souhlasím),
pak spíše v tom, které z těch dvou skupin družiček
byly 'zastiženy' příchodem ženicha, 
tedy ty, které očekávaly jeho příchod v každé době, 
tedy byly připraveny i na jeho opožděný příchod.
Ty druhé, nerozumné - pošetilé, přeci mohly na jeho
příchod počkat i bez svých svítících lamp spolu
s těmi druhými, rozumnými. Zřejmě si ty pošetilé 
potom, co jim došel olej v lampách a ženich v době
jejich plánovaného očekávání nedorazil, řekly, že se
opozdí více a že přijde, až na to budou i ony připraveny.
To, že ženich řekl po jejich návratu, že je nikdy neznal,
ukazuje zase na to, že nejde o jistotu toho, že je ženich
zná a tedy je vpustí, ale o jistotu jen tehdy, budou-li
družičky připraveny na ženichův příchod. 
Co je to ta 'připravenost' lze vysledovat z jiných 
podobenství a závěru těch dvou kapitol Matoušova
evangelia. Jde prostě o to, jak má člověk neustále žít.]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 15:38:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj tele, také s tím závěrem a připraveností souhlasím. Jen mi nejde na rozum proč píšeš tohle:

    
-----Ty druhé, nerozumné - pošetilé, přeci mohly na jeho
příchod počkat i bez svých svítících lamp spolu
s těmi druhými, rozumnými.-----

Mohly počkat i bez svítících lamp? To je divné. Tele, vždyť to absolutně odporuje tomu co dále píšeš o připravenosti.  Je přece psáno: "Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří."

potom, co jim došel olej v lampách a ženich v době
jejich plánovaného očekávání nedorazil, řekly, že se
opozdí více a že přijde, až na to budou i ony připraveny-----

Zde narážíš na to, co si píšou vedle, o urychlování příchodu? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: tele (Petr Šíma) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 17:25:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Timgu.

Ano mohly přeci počkat. Nemusely, mohly.
Že jim chybělo světlo (tedy olej, aby jejich lampy svítily, je zřejmé. Vnímaly, že jim chybí. Proč? Proto, aby je uviděl ženich z dálky a ony viděly jeho, když by se přiblížil. (poznali se).

Když se zy nerozumné družičky vrátily a měly olej a tedy snad i svítily jako ty rozumné družičky, už poznány nebyly a byly odmítnuty.

Mám za to, že zde Ješua v tomto podobenství apeluje na připravenost v očekávání jeho příchodu v každém čase, tedy neustále. Nelze oddělit očekání (ve vyznání Páně) od svatého (dobrého) způsobu života (v oddělení se Pánu od hříchu). Toto lze třeba nalézt v podobenství o člověku, který přišel na hostinu a neměl svatební šat.

Tady však je kladen důraz na každý čas, tedy v každém čase žít dobrým způdobem života 'v posvěcení' (a to neznamená jen nehřešit, ale žít spravedlivě), tedy i ve všedních dnech.

Připravenost = jednání, žít spravedlivě v každém čase, v dobrém.
Prostě, dejte si pozor, abyste nebyli zastiženi nepřipraveni ve zlém jednání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 10. říjen 2017 @ 23:17:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj tele,

také Ti přeji nefalšovaný B-ží pokoj a mnoho děkuji za výklad.  Jen prosím pár otázek :

----- Když se ty nerozumné družičky vrátily a měly olej a tedy snad i svítily jako ty rozumné družičky, už poznány nebyly a byly odmítnuty.------

      Nerozumné nakonec svítily jako ty rozumné? To je zvláštní,  Nevysvětlíš mi tedy proč  nebyly poznány ?


-----Tady však je kladen důraz na každý čas, tedy v každém čase žít dobrým způsobem života 'v posvěcení' (a to neznamená jen nehřešit, ale žít spravedlivě), tedy i ve všedních dnech.----


 Mnoho děkuji vysvětlení, co znamená dobrý způsob života v posvěcení  -  nehřešit , ale žít i spravedlivě,  tedy  také i  ve všedních dnech...  Nad tím se hluboce zamyslím....


------- Připravenost = jednání, žít spravedlivě v každém čase, v dobrém.
Prostě, dejte si pozor, abyste nebyli zastiženi nepřipraveni ve zlém jednání.-----

Souhlasím tele a proto se Tě  ještě jednou   zeptám , (než se zde případně " vybanuješ"). Platí také i pro mne (bylo mi B-hem dáno)  stejné B-ží zaslíbení , které bylo dáno Abrahámovi? Bohatě mi tele postačí : ano , ne.

   Děkuji za odpověď    Timgad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: tele (Petr Šíma) v Středa, 11. říjen 2017 @ 06:13:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Timgu.
;)
Předpokládám, že se ty pošetilé družičky vracely ještě za tmy a svítily, protože měly docela normální svítilny, aby si jimi posvítily na cestu. Proč nebyly poznány? Že by proto, že nebyly při ženichově příchodu přítomny? 
:)
Hluboké zamyšlení ... přeji.
;)
Avrahamovské zaslíbení ... postačí ti ano nebo ne. 
Tedy dáno to  zaslíbení tobě - ne, nebylo. Opakuji to stále dokola. 

Loučím se, Timgu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 11. říjen 2017 @ 11:47:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé předpoklady jsou špatné a neodpovídající skutečnosti, takže jakékoliv zamyšlení nad nimi je k ničemu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 11. říjen 2017 @ 20:41:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele, kdyby nám nebylo dáno (Avrahamovské) zaslíbení , byli by dědici  ti,  kteří stavějí na zákoně. Pak by ale  víra byla zbavena smyslu , což  je holý nesmysl,  nemyslíš?  A to zaslíbení by bylo zrušeno. Není zrušeno, platí i pro nás. Bylo dáno i nám. 

Ř 4,16  Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu – nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech,
Ga 3,22  Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 11. říjen 2017 @ 21:07:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ještě  i k tématu článku o 10 pannách:Bible Kralická  -  Žd 4,1  Bojmež se tedy, aby snad opustě zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho, neopozdil se někdo z vás.

1 ČEP:  Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí
2  I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.
(
]


Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 00:38:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----Pošetilé družičky příchod ženicha očekávaly velice brzy. Ty rozumné počítaly s tím, že se může se svým příchodem opozdit. Ostatní (rozebírání, co co znamená, družičky, olej, lampy, nádobky atd..) je jen teologický zmar.----

— Výzva k bdělosti
35  Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. 
36  Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. 
37  Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. 
38  Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. 
39  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. 
40  I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete


]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 14:48:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Willy. Hezky jsi to napsal a  já dovoluji se nad tím také zamyslet. Pán Ježíš ve svém podobenství se snaží ukázat na to, co lidstvo čeká. Použije podobenství svatby. Židovská svatba měla dvě části. Tou první je zasnoubení, kdy ženich slibuje, že si pannu vezme. Po tomto slibu následuje období, kdy spolu úmyslně až do svatby nežijí. Je to období, kdy se mají na sebe těšit, aby o to větší  a působivější bylo setkání s ženichem. Pán Ježíš se obrazně řečeno zasnoubil se svojí církví, což jsou všichni věřící v Ježíše Krista. Slíbil, že přijde a vezme si "nevěstu" domů k sobě. Vidíme tady to krásné přirovnání. My žijeme právě v tom období, kdy nevěsta čeká na ženicha. A to čekání má být spjato s těšením se na Ježíše, ale i  s přípravou na toto setkání. Má být spojeno s radostí  a nadějí, že Pán Ježíš to slíbil a přijde.Ti věřící, kteří  nejsou bláhoví, se připravuji na setkání tím, že se posilují ve víře pomoci Písma, modliteb a díky Duchu Svatému, který je ve víře a posiluje a utěšuje. Žijí tak, aby se neznečistili svůj šat.  To je to světlo, svítící lampa a jeho zdroj. Ti bláhoví věřící si užívají života a na ženicha ani moc nepomyslí. Vyhovuje jim ten svobodný život. Chybí jim ta radost z těšení se na ženicha.  Těší se  z jiných věcí.Ti bláhoví žiji povrchní duchovní život, zapomínají na modlitbu a na Boží Slovo.  Jejich lampa svítí slabě a má málo oleje. Časem přijde únava. To první věřící usínají v modlitbách a ve víře a naději. Ti bláhoví usínají se vzpomínkami a radostmi tohoto světa, což úplně či částečně zakrylo vzpomínky na ženicha.  Jedni se chovají zodpovědně a druzí jsou lehkomyslní.To je i dnešní svět. A pak jednoho dne nastane příchod Pána Ježíše, příchod Ženicha. Ti zodpovědní ví, co se stalo, těšili se na tu chvíli, jejich víra se naplnila, jejich " lampy" mají zdroj a tím je jejich duchovní život, kterým se na tuto chvíli připravovali.  Je v nich Duch Svatý.Ti bláhoví ale nemají tu schopnost, tu víru a Ducha, kterou mají ti první. Mají sice lampu, poznání, ale už chybí zdroj toto světla. Víra je slabá a uhaslá, Prosí o sílu víry, prosí o olej, ale na to ti ostatní věřící, kteří v této chvíli už vidí Ženicha, Pána Ježíše, nemají čas.  Etapa končí. Ženich si odvádí připravenou" nevěstu".  Už je pozdě a ani   klepání těch pošetilých panen na Božím plánu nic nezmění.   A tak je důležité těšit se na Pána Ježíše jako ty rozumné panny a připravovat se jako činily ony.Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 15:29:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, jsem rád, že se ti článek líbí a doufám, že se ti bude líbit i následující komentář, který jsem dal pod jeden příspěvek (z 26.9.) Sergeje Mihála na Facebooku o příchodu Pána Ježíše a vytržení: 
"Příprava na Pánův příchod nespočívá ve zkoumání znamení, dění na obloze, počítání časů, studiu proroctví apod. Církev je podle zjevení Písma, tj. podle zjevení, jehož se dostalo apoštolu Pavlovi, Snoubenka - zasnoubená jako čistá panna jedinému muži, Kristu. Co dělají snoubenci? Chodí spolu, všechno dělají spolu a připravují se společně na svatbu. Podle židovské tradice i podle duchovní skutečnosti budoucí Ženich pod dohledem Otce připravuje hodovní síň pro svatební hostinu a staví dům, kde budou novomanželé bydlet po svatbě. Jen Otec rozhoduje o tom, kdy jsou přípravy hotovy a jakmile se tak stane, pošle Syna, aby si šel pro svou Nevěstu do jejího domu a přivedl ji do jejich společného domu. Nevěsta se připravuje tak, že očekává a těší se na Ženicha, radujíc se z darů, které jí při zásnubách dal. V našem případě je to především život - hojnost života a zaopatření života, jímž od zásnub má žít a myslí-li to s Ženichem vážně, i žije. Jejím životem je prostě její Ženich, který přijde pro Nevěstu zralou v životě, oblečenou do svatebního šatu, zářivě čistého kmentu, jímž jsou podle knihy Zjevení spravedlivé činy svatých. Až Ženich přijde, najde svou Nevěstu připravenou, oblečenou, ozdobenou a vezme ji domů. Ty, co nebudou připraveni, tu zanechá, a budou muset dozrát jako obilí ke sklizni, jíž je skonání věků, skrze veliké soužení později s tím, že v budoucím věku během 1000letého království budou takříkajíc "po škole" na blíže neurčeném místě (nejzazší temnota - Mt 8:12, 22:13, 25:30), aby dohnali všechno, co zanedbali během života na zemi a byli připraveni stát se chotí Beránkovou v budoucí věčnosti. Tož tak." 


]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:21:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Tesal. 5,1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
 • 2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
 • 3 Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
 • 4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
 • 5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
 • 6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:30:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mat. 25, 1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.

Družičky nejsou nevěsta.


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:33:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, leonete. To slovo se tě netýká. Jako spousta jiných slov v Písmu.


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:34:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi družička? Ty nejsi nevěsta?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 20:00:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jsem nevěsta, panna, družička, otrok,...

Hlavně nejsem spekulant leonete. který se snaží odbourat polovinu Bible, jak to děláte ty a Křesina.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 20:08:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jsi také žid? Když už, tak už vše, ne? Dej se ještě obřezat, abys byl pod zákonem.

Co kdybys byl jako Adam, a měl zakázáno jíst ovoce poznání dobrého a zlého.

Kromě jiného se tady přece pyšníš svým poznáním dobrého a zlého podle Písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 20:17:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Žid nejsem.
Ale přesto se mě týkají také všechny epištoly, které psali apoštolové věřícím ze Židů. I epištola Židům se mě týká, na rozdíl od tebe.
I Petrovy epištoly, adresované uvěřivším Židům v diaspoře.


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Neděle, 08. říjen 2017 @ 20:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Družičky nejsou nevěsta. 
Ano, tady je taky lapsus.
Mmj. už vidím jak při "Plaťme ochotně cenu za olej..." hledají ochotné ovečky peněženky. "Dejte mi litr za litr, velebnej panáčku!" ;-)


]


Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 21:23:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

;-)


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 21:35:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
5. Všickni vy synové světla jste, a synové dne. Nejsmeť noci, ani tmy.

Spát můžou pouze ti, kdo nevědí, že jsou synové světla, neboť si myslí, že jsou chvíli synové světla a chvíli synové tmy.


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 21:46:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já jsem to tušil, že pro vás jsou výzvy Ježíše i apoštolů - nespěte, nespěme, bděte, bděme! - zcela zbytečné, protože vy spát ani nemůžete :-).

Zase část Bible k vyškrtnutí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 21:54:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A nebude to pouze nevěra? 5. Všickni vy synové světla jste, a synové dne. Nejsmeť noci, ani tmy.

Ty to nechápeš doslovně? Pavel říká, že jsme synové světla a dne. Vylučuje, že bychom byli synové tmy a noci.

A přesto si někteří myslí, že jsou chvíli synové světla a chvíli synové noci. Nebude to pouze tím, že neberou tak docela vážně slova apoštola pohanů?

Mi to zavání nevěrou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 22:00:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdyby to Pavel chápal jako ty, tak by neměl nejmenší důvod hned vzápětí napsat ta slova, která podle tebe "zavání nevěrou":
6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

Anebo opravdu byl Pavel ve víře daleko za tebou ?


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 07. říjen 2017 @ 15:43:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No však. Panny (družičky) usnuly. Všecky. Spí i nevěsta?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 07. říjen 2017 @ 16:19:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko, napomenutí ohledně bdění je v Bibli na různých místech dost na to, aby si je vzal k srdci každý věřící v Krista, který to myslí s Pánem vážně. Nevěsta tvořena všemi vítěznými věřícími, o nichž je řeč ve 2. a 3. kapitole knihy Zjevení se ve spolupráci s Pánem-Ženichem připravuje s láskou a v lásce na Jeho příchod, který pro ni nebude překvapením, nýbrž vyvrcholením a završením příprav na svatební hostinu Beránkovu. Jestliže tytéž dvě kapitoly společně s dalšími verši Písma dostatečně nemotivují věřícího k tomu, aby byl vítězem a součástí Nevěsty, pak by se měl místo na Pánův příchod připravit na veliké soužení a na to, že mu nebude odměnou účast na budoucím věku, tj. 1000letém království, nýbrž trest v podobě bytí "po škole", kdy bude muset dohnat všechno, co zameškal a zanedbal během svého života na zemi, neboť odměněni mohou být a budou jen vítězové; poražení přece nemají být za co odměněni. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 07. říjen 2017 @ 17:10:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, odkud máš i formací, že ti co nebudou mít účast na tisícileté vladě s Kristem, budou dohánět to, co zameškali a zanedbali za pozemského života?
Ti kdo budou mít účast na tisícileté vládě s Kristem, budou spolu s Ním soudit svět. Tedy ty, co v božím království nemají svou účast, co Krista odmítli, co páchali zlo. A u těchto neúčastných jsem nikde v Písmu nečetl, že v době jejich odsouzení budou dohánět co zameškali a zanedbali za pozemského života.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 07. říjen 2017 @ 18:44:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, budoucí věk, tj. tisícileté království nebo tedy účast na něm je odměnou vítězným věřícím v Krista ze 2. a 3. kapitoly knihy Zjevení. Není tudíž možné, aby tutéž odměnu dostali ti, kdo nevítězí. To, kde přesně poražení budou a co se tam bude dít, Bible nezmiňuje. Nicméně Pán Ježíš v Matoušově evangeliu 3x zmiňuje nejzazší temnotu a apoštol Pavel v 1. listu Korintským napsal toto: Jestliže někdo na tomto základě (tj. na Kristu) vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnujestliže mu jeho dílo shoří, utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Takže od těchto dvou svědků to mám.
V knize Zjevení jsou zmíněny jen odměny vítězícím věřícím v Krista, ale je nabíledni, že ti, kdo nevítězí, odměnu vítězů dostat nemohou a nedostanou a ta odměna se vztahuje k budoucímu věku, ničemu jinému, a u vítězů z Filadelfie má dokonce přesah i do budoucí věčnosti - srovnej Zj 3:12 a 21:22.
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 07. říjen 2017 @ 19:05:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to jsem sám zvědavý, jak toto vyřešíte - doufám, že ano.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 07. říjen 2017 @ 19:32:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak to vyřešíš sám pro sebe, wolleku? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 07. říjen 2017 @ 20:39:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, osobně témata týkající se 1000-letého království a podobná další prakticky neřeším. Ale pokud se o tom baví lidé, kteří mají jinak celkem rozumné křesťanské názory, resp. rozumně vykládají Bibli, apod., tak mne jejich názor a řešení docela zajímají.

Stačí takto, nebo bych to měl řešit více? Nedokázal jsem si na to vytvořit neprůstřelný názor, který bych dokázal obhajovat tak, abych sám s tou obhajobou souhlasil, tedy se s ní zcela ztotožnil, tak se tomu prostě vyhýbám. Zatím jsem nenašel zásadní důvod, že by tím můj křesťanský život, nebo následování Pána, nějak měly trpět. A ani na druhých, kteří to třeba řeší, nebo v tom dokonce mají absolutně jasno, jsem nezaznamenal nějaká zásadní pozitiva, jež bych toužil následovat. Beru ty texty prostě tak jak jsou, věřím jim, a nepřidávám k tomu nic, ale ani žádné logické "odvozovačky". A ani se je nesnažím pasovat na realitu kolem nás, či maximálně poměrně vágně, a jen tak pro své vlastní porozumění (i když to je zde silné slovo) :-) .

Opravdu jsem svým dotazem nesledoval nic dalšího, než že mne zajímá, zda k něčemu dospějete, a tedy se na něčem shodnete.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 07. říjen 2017 @ 20:45:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeptám se tedy jinak. Chceš mít účast na budoucím věku a spolukralovat s Pánem Ježíšem Kristem v Jeho království Nebes na zemi, být součástí Jeho Nevěsty a být Pánem odměněn před jeho soudnou stolicí Kristovou?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 07. říjen 2017 @ 20:53:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš, Willy, já ani moc neřeším, jestli budu někdy kralovat. Není to pro mne vůbec stěžejní téma. Prostě plně v tomto věřím Pánu Ježíši, že budu dělat to, co mi připraví, nebo co bude Jeho vůli pro mne. Za podstatné pochopitelně považuji být součástí Jeho Nevěsty, a s tím souvisí i přijetí do Boží přítomnosti a slávy, čemuž předpokládám bude "předcházet" soudná stolice Kristova.

Když tak mne oprav, skrze Boží Slovo, napsal-li jsem něco, co není pravda. Myslím ty věci podstatné z mého pohledu. Případně podstatné z hlediska věčného spasení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 07. říjen 2017 @ 21:02:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém mnohých věřících spočívá v tom, že mají či chtějí mít své pohledy na Boží věci a Boží pohled a Boží zájmy opomíjejí. Snadno se jim pak stane, že minou Boží plán a jelikož nemají účast na tom, co Bůh dělá v tomto Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 07. říjen 2017 @ 21:31:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Willy, může to tak být, máš v tom zřejmě naprostou pravdu. Modlím se k Bohu, aby mne nic takového neminulo a Bůh mne včas a Jeho plánech informoval, dal mi vědět, dal mi to nějak poznat - jakkoliv. Ale abych je prostě neopomenul. Raději, než si na něco vytvořit názor svůj, který by se  s těmi Jeho plány míjel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 00:33:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel v prvním listu Korintským píśe o tom co se bude dít v " onom dni", dni přichodu Krista a zdůrazňuje, že nám Kristus bude i v tomto dni oporou abychom nebyli - obvinění.
Pavel mluví ke kristovcům, řiká kristovcům, že nikdo nemůže položit jiný základ než je Kristus, a dále se Pavel vyjadřuje o stavbách na základě Krista. Z toho plyne, že i na pevném základě jako je Kristus, lze postavit špatné stavby, špatné dílo. (prosím neplést do toho stavby na písku).
Špatná stavba na Kristu, je špatný vztah s Kristem. Lépe však mít špatný vztah, který umožňuje záchranu, než žádný vztah, který zachranu neumožňuje.
Pavel píše, že dílo, tedy stavba na Kristu se ukáže, výjde najevo v "onen den", tedy den přichodu Krista. Ukáže se tak, že každé, pozor každé dílo projde ohněm. Oheň znamená to, že vztah kristovců ke Kristu bude podrobený závěrečné zkoušce. Těm co jejich dílo neshoří dostanou odměnu, ale jelikož byli vystavení stejné ohnivé zkoušce jako ti co jim jejich dílo shořelo, prošli si ohněm, zkouškou všichni kristovci. Nejenom ti, co jim jejich dílo shořelo. Všichni byli zachránění, a jenom ti, jejíchž opravdovost vztahu v závěrečné zkoušce obstála, dostanou odměnu. Z toho plyne, že kdo má v životě za základ Krista, byť by byl jeho vztah ke Kristu pofiderní, do nebeského království vstoupí, ale bez odměny.
Nikde v Písmu nevím o verších, ve kterých by bylo, že těm co nebudou mít účast na tisíciletém kralování spolu s Kristem, bude dána další šance k nápravě. Vždyť hned na začatku listu Korinstkým Pavel píše, o opoře Krista až do konce, abychom nebyli- obvinění. A to přece logiku dává. Účastníci na Kristově vládě spolu s Kristem soudí svět, dle Písma, a soudí koho? Obviněné v den příchodu Krista, které na vládě Krista ani v Jeho království žádnou účast nemají. A o tom kdo to bude, se lze v Pímu dočíst taky. A opět v prvním listu Korintským.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 08. říjen 2017 @ 01:22:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde v Písmu nevím o verších, ve kterých by bylo, že těm co nebudou mít účast na tisíciletém kralování spolu s Kristem, bude dána další šance k nápravě.

Ono se taky nebude jednat o nápravu, nýbrž o dozrání v životě a projití věcmi, jimiž měli projít a neprošli během života v těle na zemi. A to je skryto právě v tom Pánově Slově k vítězným věřícím ve 2. a 3. kapitole knihy Zjevení. Je-li řečeno např. Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy; bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní. anebo Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly. znamená to pro ty, kdo nevítězí, že jim nebude dána vláda nad národy atd. a jejich jméno bude vymazáno z knihy života (dočasně po dobu budoucího věku) a Pán je nevyzná  před svým Otcem a před Jeho anděly! Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pann (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 02:21:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výše píšeš Momonce o tom, že vítězové budou odměnění, a poražení odměnění nebudou. V kontextu prvního listu Korintským, to přece tak není. Jsou zachránění odměnění, jsou zachránění bez odměny, a jsou obvinění, obvinění z toho, co opět popisuje 1 list K. když vyjmenovává, za co není účast na nebeském království. Nepoužívám v této souvislosti pojem "poražení". Jsou vítězové s odměnou i bez co zvítězili díky Kristu, a jsou zrádci co zradili všechno co jim Bůh nabízel, čímž nakonec zradili sami sebe. To nejsou poražení. To jsou Bohem obvinění viníci, kteří si v hříchu libují, a pokud by je Bůh nezastavil, páchali by zlo věčně.
Píšeš, že u těch co nebudou mít účast na nebeském království, se nebude jednat o nápravu, nýbrž o dozrání v životě, a projítí si věcmi kterými měli projít za svého života v těle na zemi.
Pro podtrženou část nenalézám žádnou oporu ve verších které zmiňuješ. Proč by měl obviněný Bohem dozrávat v životě? Tomu nerozumím.
Tak jak tomu chápu já, tak vzkříšení budou všichni. Jední budou uchváceni vstříc Kristu do nebeského království, a ten vzkříšný  zbytek obviněný Bohem zůstane na zemi. Ti v nebeském království se budou radovat ze svých oslavených těl, a druhá smrt nad nimy nebude mít moc.
Bohem obvinění budou vzkřįšení odsouzení, a trest si budou odpykávat ve svým nesmrtelných tělech, což sebou ponese nebývalou míru utrpení. Je psáno, že každý musí zaplatil do posledního haléře. Po odpykání vśech trestů jsou ničemové "justičně" očištění, duchovně jsou na bodě nula. Tedy ani v mínusu ani plusu. Jenže všechno se u nich po odpykání trestu vrátí do starých kolejí, a po propuštění satana dojde ke konci tisícileté vlády k závěrečné vzpouře. Tehdy budou tělesně nesmrtelní, tedy nesmrtelní pro první smrt spolu se satanem uvržení do ohnivého jezera, kde najdou smrt druhou, smrt věčnou, smrt ducha. A to je věčné nebytí a zapomenutí. Potom Bůh vše stvoří nové, a na to co bylo se ani nevzpomene. A Syn boží odevzdá svou vládu zpět svému Otci.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 08. říjen 2017 @ 07:52:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Myslivče,

na ten závěr bych se Tě rád zeptal - ze kterých veršů usuzuješ na to podtržné?

//trest si budou odpykávat ve svým nesmrtelných tělech, což sebou ponese nebývalou míru utrpení. Je psáno, že každý musí zaplatil do posledního haléře. Po odpykání vśech trestů jsou ničemové "justičně" očištění, duchovně jsou na bodě nula.

//Tehdy budou tělesně nesmrtelní, tedy nesmrtelní pro první smrt spolu se satanem uvržení do ohnivého jezera, kde najdou smrt druhou, smrt věčnou, smrt ducha. A to je věčné nebytí a zapomenutí.

Pochopitelně mi nejde o konkrétní slovíčka jako třeba "justičně", ale o principy, o podstatu. Takto jasně, jak jsi to napsal Ty, to nikde v Písmu nevidím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 09:48:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lukáš 12, 54-59. a Matouš 5, 26, jedná se důrazné varování před propadnutím božímu soudu. Ti kdo budou božím soudem odsouzení nevýjdou z vězení dokud nzaplatí za své činy do posledního haléře.
1 Tesalonickým 14-18. Jedná se o první vzkříšení, a kdo má na něm účast bude u Pána navždy, smrt druhá nad ním nemá moci. někteří spolu s Pánem zasednou k soudu.Ostatní mrtvík životu nepovstanou, tedy v prvním vzkříšení, vzkříšen8 nebudou, povstanou až se dovrší tisíc let při druhém vzkříšení.
Zjevení Janovo 20, 4-6. Dělení těchto veršů je zmatečné. Verš  5 je oddělený od verše 4, ale přitom je zá věrečnou informací vyplývající z celého kontextu verše 4. Verš 6, se vyjadřuje k verši 4. Nevhodné rozdělení verše 4, na 4-5 považuji za zlý úmysl. Tuto manipulaci při dělení Písma na jednotlivé verše při jejich číselném označování, oddělování  pozoruji v Písmu často. č8selné označování veršů považuji za špatné, nic dobrého to vcelku nepřináši. Vytrhuje se z kontextu, bez návaznosti celkový obsah. P8smo bylo dáno Bohem bez číselného označování veršů. A kniha se čte od začatku do konce. Všimni si Wolleku, že když použiji odkazy na číselné označení veršů, a to tak abych nenarušoval kontext, odpůrci bez ohledu na kontext vytrhnou z kontextu nějaký verš a postaví verše proti sobě. Na to se stačí naučit pár veršů, a obranář sektářského náboženství je na světě, přičemž celkový obsah P8sma je mu šumák. Kdyby to záleželom na mě, necvhal bych č8selné označování veršů okamžitě odstranit, nemají totož v Písmu co dělat.
Při druhém vzkříšení po tisíci letech povstanou k životu "ostatní mrtví", budou souzení, viz Zjevení Jana 20. Z kontextu ZJ 20 vyplývá, že se jedná " ostaní mrtvé" co nemají účast na královstvství Krista, tedy nad těmi co nad nimy druhá smrt moc má, tedy nad těmi co propadli soudu, tedy nad těmi co musí za své skutky zaplatit do posledního haléře. A jelikož budou p4ed soudcem stát ve vzkříšených tělech, ve vzkříšených tělech přijmou i rozsudek a trest. Po odpykání trestu ve vzkříšeném těle, jsou uvržení do ohnivého jezera, což je druhá smrt a věčné nebytí. V první smrti se spaluje tělo a duše, duch odchází k Bohu který ho dal. Vzkříšením vzniká nové tělo, na které se navazuje původní duch, čímž vzniká nová duše. Hořící jezerto je jasně označené jako druhá smrt. Při druhé smrti je spálené vzkříšené tělo, duše i duch.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenst (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 08. říjen 2017 @ 14:58:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, děkuji, dává to smysl všechno. Jenom si nejsem jistý, že druhá smrt je věčná neexistence, i když mi to intuitivně dává smysl, a měl jsem tendence takto věřit, i když nedokázal na základě Písma jednoznačně odmítnout věčné utrpení (např. Jd 1:6-7 - věčný oheň, věčná pouta, Mk 3:29 vina věčným hříchem, Mt 18:8 a 25:41 věčný oheň, Mt 25:46 věčná muka). Naopak nějakou alternativu ke slovům věčné nebytí nenalézám, snad vyjma právě druhá smrt, bereme-li smrt jako neexistenci, což vzhledem k možnosti vzkříšení není úplně obecná, nerozporovatelná alternativa.

Pokud jde o číslování veršů, dá se s Tebou souhlasit. Číselné veršování Bible opravdu může napomáhat k vytrhávání z kontextu nebo stížení porozumění i u nevinných, aniž by v tom vždy byl zlý úmysl. A někde se to prostě "hůře čte", ve smyslu většího skrytí původního významu, obsahu a podstaty sdělení. Na druhou stranu si moc neumím představit, jak by lidé vyhledávali konkrétní pasáže, třeba kvůli vzájemnému sdílení, zejména v době před-počítačové.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podob (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 15:39:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ohnivé jezero= druhá smrt. Viz ZJ 20. Takže tak jako je v Písmu olej symbolem Ducha svatého, tak je oheň symbolem buď očišťujícím, anebo symbolem spalujícím. Biblický oheň buď očistí, anebo spálí.
Do ohnivého jezera, což je jak je v Písmu řečené druhá smrt,  bude uvržený satan a další.... satan je padlý anděl, tedy duchová bytost, který zemře. Zemře jako duch, takže druhá smrt usmrcuje krom těla a duśe i ducha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 16:10:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hypoteticky může nastat poi druhé smrti vzkříšení duchu, jenže nikde se nenachází zmínka, a to za celou historii lidstva o tom, že by mrtví duchové měli nějakého spasitele, který by je z druhé smrti vyvedl. Takžé vzhledem k tomuto se klidně můžeme bavit o věčném nebytí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 08. říjen 2017 @ 17:37:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, můžeme tedy počítat s variantou věčného nebytí. Věčné utrpení, které někteří na základě křesťanské tradice předpokládají, je tedy nebiblické, a třeba naši přátelé, kteří neuvěří, po odpykání reálného trestu za své zlé skutky upadnou v neexistenci, nevědomí, a nebudeme tedy na věčnosti zatíženi vědomím věčného utrpení někoho, koho jsme měli rádi. 

Dá se to tak plus minus říci?


PS: Klasická představa věčného utrpení je např. vyjádřena zde - jakkoliv je dotaz formálně nekonzistentní a odpověď předpokládám katolická - tato představa v lidech, co věří, je hojně rozšířená: http://www.vira.cz/otazky/Proc-Buh-posila-lidi-do-vecneho-utrpeni.html (náhodně vyhledaný první článek, který o tom hovořil, ale je to toho moc)... případně ještě tu, i diskuze: http://www.kzamysleni.estranky.cz/clanky/nebe-a-peklo.html - to není ani tak Myslivče pro Tebe, ale spíš potvrzení toho, že hodně křesťanů takto věří - katolíkům to prý navíc potvrzuje Panna Maria při svých zjeveních, jež víme, že jsou ze zlého ducha a s matkou Pána Ježíše nemají nic společného - chudera, co z ní udělali).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 20:39:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, tak se to dá říct. Ale nějak zvlášť se o to, můj zájem je opačná strana " podniku". :-)))

Peklo, strašení peklem, je středověkým pozůstatkem temného učení řkc. Bohem zatracení trestu božímu trestu neujdou, to je jisté, a pokud bude třeba Hitler utrpením platit za každého zavražděného, bude jeho utrpení ve vzkříśeném těle velké, ne však nekonečné, nekonečné bude nebytí po odpykání trestu. A to je přece spravedlivé.
A k tomu pekelnému strašáku. O Krista a nebe se zajímáme pro boží lásku, a ne pro strach z pekla. Strach z pekla není dobrá motivace na cestě do nebe. Věřící co jsou motivovaní strachem s pekla se chovají podobně jako Martino. Absence lásky je u nich více než patrná.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 08. říjen 2017 @ 22:23:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně jak píšeš - strach z Pekla je nedobrá motivace k následování Pána - tímto občas argumentují odpůrci křesťanství. Vysvětloval jsem to jinak, a nadále budu trvat na své dosavadním postoji, způsobu obhajoby, že je Bůh v tom, koho k sobě přijme na věčnost, naprosto spravedlivý. Nicméně věčné nebytí se mi jeví, jako velmi dobrý, vhodný, a navíc biblický komplement mého dosavadního postoje. Příjímám jej za svůj, jako můj nový teologický názor či postoj, o kterém budu velmi přesvědčen. Díky za něj :-)

Pokoj Tobě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 08. říjen 2017 @ 14:04:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ty verše výše zmíněny byly, je třeba nejen hledat, nýbrž i nacházet a vidět nejen, co je psáno, nýbrž i to, co těmi Slovy zjevuje a čemu dává porozumět Duch (moudrosti a zjevení), aby s nimi mohl pracovat Duch života. :-) Mt 8:12, 22:13, 25:30; 1K 3:15; Zj 2. a 3.k. Slovo k vítězným věřícím, v nichž se skrývá trest pro nevítězící.

Neexistují vítězní věřící s odměnou a vítězní věřící bez odměny - to by nebylo spravedlivé. Jen vítězící budou odměněni! Ti, kteří nevítězí budou potrestáni, ale ne odsouzeni, neboť věřící nepřijdou na soud (J 5:24). Před soudnou stolicí Kristovou bude souzeno dílo, nikoliv osoby. Jestliže věřícímu dílo shoří, utrpí škodu, ne odsouzení, a bude potrestán v rámci Boží výchovy, kterou neprošel během života na zemi.

Upozorňuji, že se tu bavíme jen a jen o věřících v Krista, o Božích dětech, synech, o nikom jiném. Mt 5.-7. k. se netýká jen věřících, ale především obyvatel země v budoucím věku, což jsou ovce z Mt 25:32-33.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. říjen 2017 @ 08:54:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milosrdenství a pokoj, 

toto mne zajímá. Tento Pavlův verš. myslím, můžeme zařadit do skupiny těžších, které se mohou lehce vykládat ke škodě (jak píše apoštol Petr). 
Ty ten verš vidíš, tak, že každý kdo - následuje výběrové pole (je pokřtěn, vzývá, uvěřil, tvrdí o sobě, že je Kristův, mluví jazyky, uzdravuje ve jménu Krista,...) bude spasen (na základě verše Pavla), nezávisle na tom jak žije?
Tedy jestli v uvedeném komentáři platí - otázky pro moje pochopení psaného: 
a) spasení = vstup do Království (ve smyslu uvedeného komentáře)
b) Co znamená v uvedeném komentáři špatný vztah s Kristem? Znamená to, že Jej neposlouchám, věřím v povinnost světit sobotu, konám poutě tam či onam, vypočítávám den návratu Pána, křest ponořením v dospělém věku, ale chození po světě "světem", pouhé chození do kostela, modlitebny, sboru,...? ...to je ten špatný vztah nebo něco jiného? 
b1) co už je nevztah s Kristem, jak se liší nevztah s Kristem od špatného vztahu a jak od dobrého vztahu?
(nevztah = nespasen, špatný vztah = spasen bez odměny, dobrý vztah = spasen s odměnou ve smyslu komentáře)
c) co je tou odměnou?

Výklad s komentáře jsem kdysi asi žil, ale nějak časem mi přišel hodně nebezpečný, jelikož jsem jej slyšíval z úst lidí, kteří jej používal při rozhodování, zda udělat velmi, velmi, velmi těžký krok, nebo jej neučinit. A tento výklad jim pomáhal krok neučinit. Napadá mne myšlenka, že komnetář je správný, ale potřebuje doplnit vymezující podmínkou, že takto to platí u lidí co nebyli napomenuti, nebyla jim zjevena cesta Páně, že nevěděli (objektivně), že staví ze dřeva a slámy, neměly objektivně dostatek času na změnu technologie stavby  ...ne pro ty, co se rozhhodli stavět ze dřeva, byť nabízeno bylo zlato ....Objektivně v tomto smyslu chápu tak, že i při vynaložení veškeré snažnosti sami neuviděli, že staví ze dřeva a nebyl nikdo, kdo by jim to ukázal... Neplatí tedy pro ty, kteří byli napomenuti, kteří "neměli čas" přemýšlet o dřevě a zlatě, protože třeba budovali kariéru,...kterým přišlo zlato příliž náročné na použití do stavby, proto dobrovolně volili dřevo... 
...toto je můj pohled, tvoje doplnění by mi pomohlo uvidět tvůj, k tom jsem napsal ty otázky, ty mohou naznačit, zda se totálně rozcházíme nebo vlastně mluvíme o stejném.
pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pann (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 10:03:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K rozpoznání toho zda je náš vztah s Kristem dobrý nebo špatný, nám Bůh dal svědomí. Na tuto otázku si musi odpovědět každý sám.

Není důležité tvrdit, že jsem Kristův, to může dělat kde jaký náboženský poblouzněnec, proto je psáno ne každý kdo volá Pane ó Pane vejdedo království nebwského.
Důležité je v pravdě Ducha svatého přijmout Krista za svého spasitele, a poznat, že jsem Jeho.

V Písmu nejsou těžké verše, těžké je zbavit se blokací ducha, které nám chápání božího slova zatemňují. Cožpak nezjevil Bůh svou moudrost maličkým?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pann (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 08. říjen 2017 @ 11:56:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, jen se krátce přidám. Pro mne v tomto je rozhodující láska - láska k Bohu, ke Kristu. A ta prostě není nebo je, a je nějaká. Od toho se odvíjí všechno ostatní, co proč a jak, s jakým motivem děláme. Bůh toto všecho ví, pozná nás lépe než my sami sebe. Věřím, že pokud něco nebo někoho máš opravdu rád, tak to víš sám a není k tomu potřeba sledovat žádné další 'technické' detaily jakože vztah k sobotě, účast na církevních akcích, ani to, jak Tě třeba hodnotí druzí. Prostě ta jistota a poznání musí být mezi Tebou a Bohem, a v podstatě jenom tím si můžeš být jistý - nebo nejistý. Ostatní lidi se nám mohou nějak jevit, chtě, nechtě si je budeme nějak hodnotit. Ale udělat z toho nějaká konkrétní pravidla, nastavit si nějaká konkrétní kritéria podle mne možné není. Je to možné lidsky, je to možné v rámci církevní skupiny, ale není to možné v absolutním smyslu před Bohem. Na Tvé otázky a) až c) není možné jednoznačně exaktně odpovědět. 

Řekl bych, že podle toho, jaký kdo vztah ke Kristu má, podle toho bude svítit i na ostatní. To jejich 'světlo' tě může táhnout k tomu, že bys měl dělat to nebo ono, může tě dokonce manipulovat, někam tlačit, může ti však ukazovat na jiné (správné) věci. A ostatní lidé zase podle jejich vztahu ke Kristu to svědectví ('světlo') druhých buď přijímají nebo nepřijímají **), ovlivňujíce tím, a možná i prohlubujíce tím přijímáním správného světla druhých svůj vztah ke Kristu. Prostě hledají a budou stále hledat. A taky budou postupně nalézat. 

Opravdu jsem třeba nikdy něřešil nějakou odměnu od Boha - vím, že o ní je v Písmu, je to tak správné, protože je to pravda, ale k čemu by mi bylo se tím zabývat a vztahovat to na sebe nebo na někoho okolo mně, když jako skutečnou motivaci vůči poslušnosti a naslouchání Bohu a hledání Jeho vůle vnímám lásku? Prostě v tom nevidím smysl, význam.


**) podle svého vztahu ke Kristu, tedy někteří mohou přijímat dobré světlo, a odmítat špatné, ale jiní mohou odmítat dobré, ale přijímat špatné (hnutí prosperity, mariánský kult, křtění novorozeňat, zákonictví, výlučnost na nákladě chybné teoogie, ...), protože to, co jsou připraveni přijímat vychází z jejich aktuální stavu ke Kristu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. říjen 2017 @ 12:56:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas Wolleku.
Je zde jedno rozpoznávací znamení toho, že niterný  vztah s Kristem je Ok. Původně jsem to napsat nechtěl, ale tys tuto diskusi rozvinul správným směrem. Takže k tomu znamení. To, že má člověk kvalitní vztah ke Kristu se projevuje tak, že ostatním lidem je v jeho společnosti velmi příjemně. (jidášúm nepříjemně). To je to čím kristovec může hodně pozitivně ovlivnit, pokud o této vlastnosti "vyzařování" Krista ví, a umí ji empaticky rozpoznat využít, múže toho velmi pozitivně využít. Ten kdo Krista ze sebe " vyzařuje" tomu lidi věří. Ten taky přitahuje " duchovní upíry", kteří Krista nenalezli v pravdě Ducha, a jelikož Krista vnímají z přirozeného příjemného působení kristovce,  tak se z něho snaží  Krista " vysát".  To už je ale vyšší duchovní level spadající do duchovního boje, který se bez rozlišování duchů praktikovat nedá.
Příjemný pobyt ve společnosti kristovců, je pro lidi velkým duchovním zážitkem. Na to se mezi kristovci zapomíná, že Krista neseme v sobě. Příjemné kristovecké působení neznamená klábosit o Bohu s biblí v ruce. O Bohu se vůbec bavit nemusíme, a z vlastního chtění je lepśí to raději nedělat. Je na Kristu jak a kdy si nás použije. Zda ke službě, k vyslechnutí, záchraně, svědectví, či jenom o obyčejnému rozhovoru.
Kristus v nás působí na lidi kolem, a my si toho nemusíme být ani vědomí. V Kristově přitomnosti taky rádi lidé pobývali, a ti co pobývali nejvíce, u těch byl jejich vztah s Kristem nejkvalitnější, viz apoštol Jan.
Proč asi v Kristově přítomnosti lidi rádi pobývali? A na tom se za 2000 let nezměnilo nic..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 14. říjen 2017 @ 15:45:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.

Tak to je, ve všem naprostý souhlas,
je to ta nejkrásnější cesta, na kterou jsme byli povoláni, ale také ta nejtěžší. Ale nejdeme po ní sami :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 08. říjen 2017 @ 01:02:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: vypadl omylem kus textu... a jelikož nemají účast na tom, co Bůh dělá v tomto věku, nebudou mít účast ani na věku budoucím.


]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 23:53:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wille.
Popíšu ti to podobenství trochu jinak.
Panny jsou čisté, a čekajį na ženicha, takže se nejedná o znovuzrozené a neznovuzrozené. Jedná se pouze o kristovce duchovně připravené a duchovně nepřipravené.
Olej je  v Pismu symbol pro Ducha svatého. Olej v lampách a ohýnek na lampě je Duch který v kristovcích působí. No a když má kristovec v lampě Ducha málo, znamenáto, že nenakupuje přímo u Boha, který dává do lampy vždy míru vrchovatou, znamená to, že nakupuje u lidských duchovním rádců olej po kapkách. A to nestačí. Připravení kristovci nemohli dát Ducha (olej) těm méně připraveným, Ducha dává Bůh, a ne lidi.. A proto je posílají za jejich duchovními rádci (prodejci), u kterých nakupovali za draho a velmi málo. Oproti tomu od Boha je vždy všechno zadarmo a míra vrchovatá.
To, že připravení kristovci říkají těm nepřipraveným, že jim nic nemohou dát, že by jim všem pak nestačilo působí zavádějícím dojmem, jako by se sobecky nechtěli dělit. Je třeba si povšimnout, že neříkají sobecky pouze nám by nestačilo, ale nám všem by nestačilo. To ukazuje na to, že nemyslí pouze na sebe. Další co stojí za povšimnutí je to, že nepřipravení kristovci požadují něco, co jim žádný člověk dát nemůže, což ukazuje na to, že působení Ducha neokusili přímo, ale pouze zprostředkovaně. A proto odcvhází tam, kde nakupovali doposud.
Pointa podobenství je v tom, abychom se Ducha marně nesnažili přijímat prostřednictvím lidí a náboženského učení, ale abychom on- line přijímali Ducha přímo od Boha. Pak budou naśe lampy plné a připravené.Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 14. říjen 2017 @ 15:59:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krásné vysvětlení podobenství,

MIKDO nemůže jít za Kristem, pokud nebyl vyučen u Jeho Otce ---- ne vy mne, ale Já vás jsem si vyvolil, On je ten dobrý Pastýř, který zná své ovce, které miluje a za které pokládá svůj život, ovce znají Jeho hlas a jdou za Ním. ]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 06. říjen 2017 @ 09:11:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Mým úmyslem při psaní tohoto článku nebylo, aby se v debatě pod ním odehrála soutěž výkladů tohoto podobenství. Ze všeho nejvíce má být povzbuzením motivujícím k lepšímu vztahu s naším Pánem Ježíšem Kristem, naším Ženichem, abychom svou správnou a důkladnou přípravou, urychlovali Jeho příchod, který milujeme stejně jako Jeho.

Vím, že ne všichni uživatelé Granosalis jsou součástí Nevěsty, ale mám naději, že se někteří z nich mohou stát rozumnými pannami a další, kteří sem chodí třeba jen číst, budou přitaženi blíže k Ženichovi a zamilují si Ho tak, jak je hoden být milován, uctíván, vyvyšován, oslavován, chválen anebo přinejmenším respektován.

Vždyť On je náš Život s všechno, co potřebujeme, abychom Jím, pro Něho, skrze Něho a Jemu žili pro uskutečnění Božího věčného záměru, který měl Bůh s člověkem před tím, než bylo cokoli stvořeno, dříve než byl stvořen svět.

Ko 1:18-23 (upraveno převedením ze 2. os. mn. č. na 1. os. mn. č., neboť toto Slovo můžeme vztáhnout nejen na Kolosské a Laodicejské svaté kdysi, ale i na nás dnes):

On je Hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby On sám zaujal ve všem první místo, neboť se Otci zalíbilo, aby v Něm přebývala veškerá plnost a aby skrze Něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev Jeho kříže - aby skrze Něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. I nás, kteří jsme kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby nás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony, zůstáváme-li vskutku na víře založeni a v ní pevní a nevzdálíme-li se od naděje evangelia, které jsme slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého se apoštol Pavel stal služebníkem. Amen.Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 11:42:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...abychom svou správnou a důkladnou přípravou, urychlovali Jeho příchod, který milujeme stejně jako Jeho.
Dvě otázečky na zdejšího mistra:
1. Prosimtě, jak ještě urychluješ Jeho příchod? Kde jsi to četl nebo kdo ti řekl, že to máš dělat?
2. Co všechno ještě miluješ stejně jako Jeho?


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 12:13:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 1. 2P 3:11-12 Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy,  kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne!

Ad 2. Vedle Jeho příchodu - viz 2Tm 4:8c - také Jeho Tělo - Církev, Boží stádo jako rozšíření a zvětšení Krista Jeho nárůstem v životě, tzn. že Tělo Kristovo je vlastně "souhrnný" Kristus, přičemž Kristus jako jednotlivá Osoba je Hlavou Církve a dohromady tedy tvoří jednoho nového souhrnného Bohočlověka (viz také Ef 5:31-32), nové stvoření v Kristu završené v Novém Jeruzalémě, choti Beránkově, vzájemném příbytku Boha a člověka a jinak tedy jeden manželský milující se pár navěky, kde jeden trojjediný Bůh je Manželem a jeden nový souhrnný člověk je Manželkou.
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 12:48:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 1. : To je hodně málo. urychlujete příchod Božího dne! překládají kraličtí jako chvátajíce ku příští dne Božího (překlad, který opovídá kontextu). Stavět na tomhle urychlování je podobné, jako stavět na Mt 16, 18 Petrův primát (a tam si troufám říci to má větší opodstatnění). Prooftexting. Co tam máš dál?
Ad 2: 2 Tm 4, 8c A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. Nikde zde nevidím důvod k tomu milovat cokoliv stejně jako Pána. Ty ano?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:10:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 1. viz můj komentář Ad 1. podruhé.

Ad 2. slovo "stejně" jsi vypíchl ty; já jsem je nepoužil, nicméně miluji-li někoho, miluji jeho přítomnost a o tom je to, co psal Pavel Timoteovi. Já bych použil slova milovat stejnou toutéž, tj. Boží, láskou. Bůh Otec miluje Syna, miluje Církev-Tělo a jistě s láskou pošle Syna-Ženicha pro Jeho Nevěstu, což je podle kralických to slavné příští Jeho neboli podle dalších překladů Jeho příchod, Jeho přítomnost nebo den ve světle 2P 3:12a. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:21:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 1. viz můj komentář Ad 1. podruhé.
Čekám, že tvrzení (učení NAR?) o urychlování 2PP podložíš Písmem. Dočkám se?

Ad 2. slovo "stejně" jsi vypíchl ty; já jsem je nepoužil,
Milý Willi, ale použil. Nevěř mi a zkontroluj si to. Vypíchl jsem to proto, abys to mohl přehodnotit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:36:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 2. Máš pravdu, použil jsem slovo "stejně", ale myslel jsem tím stejnou toutéž láskou, tj. bez toho, že bych ta milování srovnával. Díky za upozornění.


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 12:52:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 1. podruhé - Pánův příchod urychluje Jeho (budoucí) Nevěsta (nynější Snoubenka) právě svou přípravou v podobě spolupráce s (budoucím) Ženichem na svatbu svým chozením s Ním podle Ducha neboli, jak píše Petr, žitím života hodného našeho povolání, tj. žití Kristovým boholidským životem, tzn. žití Jeho, Jím, pro Něho, skrze Něho a Jemu, jako Pánu a to vše podle Boží vůle, k Boží slávě, aby se naplnil Boží plán a uskutečnil Boží věčný záměr.


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:01:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad 1. podruhé - Pánův příchod urychluje Jeho (budoucí) Nevěsta ...Trochu to rozvedu a dotáhnu. Bude absurdní, ale třeba uvidíš, kam směřuješ. O druhém příchodu rozhoduje Nevěsta a ne Pán. Pán je ten, který Nevěstu (či Snoubenku - jak píšeš) následuje a plní její vůli. Bůh poslouchá svrchovaného člověka. Člověku patří čest, sláva a chvála. Tak je to správně? Další texty z Písma nemáš? ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:17:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O druhém příchodu Pána Ježíše Krista rozhoduje Otec. Jen Otec ví, kdy bude s přípravou na svatbu hotov Syn a kdy bude připravena i Jeho Nevěsta. Nevěsta se prostě, řekl bych průběžně, připravuje, ale o tom, kdy bude skutečně připravena, rozhodne Otec Ženicha, nikoli ona a dokonce ani Syn. Z toho můžeš vidět, žes to rozvedl špatným směrem a způsobem, byť dotazovacím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:26:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...rozhoduje Otec. Jen Otec ví, kdy...
Ok, tady si už rozumíme :-)

Z toho můžeš vidět, žes to rozvedl špatným směrem a způsobem, byť dotazovacím.
Záměrně. Chtěl jsem, abys sám viděl, kam "urychlování". Jinak to, co píšeš


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:28:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
* vede
sry


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: quido v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:30:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
8-O Bez tohoto: "Jinak to, co píšeš". Blbne editor nebo píšu jak tatar? :-D


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 13:32:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-D]


Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 12:30:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy, souhlasím s tímto Tvým komentářem a chtěl bych Ti vyjádřit podporu. Se zájmem jsem si přečetl rozumné výklady, líbilo se mi i co přidal Myslivec - myslím, že klidně výkladů může být více - důležité je, aby byly v souladu se zbytkem Písma, aby nás obohatily a povzbudily v našem vztahu vůči Kristu. To dobré od všech, co tu psali, jsem si taky snažil odnést a zapamatovat, zaujaly mne některé výklady či vyrovnání a sám jsem se k tomu (myslím) nijak extra nevyjadřoval.

Bohužel, kdo má potřebu pořád šťourat a soutěžit, i v oblastech a situacích, kde to vůbec není nutné, kde po nás Duch chce něco úplně jiného.... bez ohledu na to vše - takoví budou neustále sťourat a soutěžit.  

Díky za Tvé slovo a pokoj Tobě.

wollek


]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 07:44:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, když jsem  pochopil, že texty Písma měli své primárně -adresáty v prvním století a že my, dnes již lidé 21.století jsme "jenom" se*****ární, tak mi to dalo obrovskou svobodu a radost zvěstovat Boha jako Vysvoboditele.Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 07:51:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
se*****ární


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 07:55:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
druhořadé...ve smyslu netýkajíce se bezprostředně...


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 13:10:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Viz moji reakci na rosmanův komentář.


]


Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 12:36:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Willy,

výklad toho podobenství je v našich kruzích trochu jiný.
Že panny začaly podřímovat a usnuly neznamená, že zemřely.
Znamená to, že   před příchodem Pána křesťané nebudou bdít, ochladne láska mnohých, jak říkal Ježíš. Viz také napomenutí na konci :
"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
Dostatek oleje je dostatek Ducha svatého, to určitě ano.
Na nás je, abychom v té době, kdy křesťané mají tendenci spát, byli bdělí, s radostí očekávali návrat ženicha a dbali o dostatek oleje v našich lampách.Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 13:07:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj rosmano,

Že panny začaly podřimovat a usnuly neznamená, že zemřely. Jak to víš?

Znamená to, že před příchodem Pána křesťané nebudou bdít, ochladne láska mnohých, jak říkal Ježíš.

To je sice pravda, nicméně v případě tohoto podobenství to podle typologie Bible opravdu znamená, že všechny panny zesnuly (usnuly).

 Viz také napomenutí na konci :
"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Toto napomenutí se týkalo a týká všech křesťanů všech dob - viz také Mk 13:37, kde Pán říká ve stejné souvislosti: Co tedy říkám vám, říkám všem: „Bděte!“Na nás je, abychom v té době, kdy křesťané mají tendenci spát, byli bdělí, s radostí očekávali návrat ženicha a dbali o dostatek oleje v našich lampách.

... a v nádobkách ne?! ;-)


]


Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 13:17:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jak to vím ?
Protože ten text nemluví o tom, že zemřely, ale že usnuly.

Jinak ti podávám výklad, jak jej znám z našeho prostředí, z našich sborů.

Toto podobenství bylo ústředním motivem či heslem velikého celosvětového probuzení na začátku minulého století, kdy Boží Duch v mnoha zemích světa začal silně vát a poukazovat lidem v evangelických či jiných protestantských církvích na to, že příchod Pána je velice blízko a oni spí a nemají dostatek oleje ve svých lampách.
Proto začali volat k Bohu, činit pokání a očišťovat své životy.
A Bůh odpověděl sesláním svého Ducha na mnoha místech. Začaly vznikat někde sbory jak houby po dešti. Mimo jiné u nás na těšínsku.


]


Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 13:37:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože ten text nemluví o tom, že zemřely, ale že usnuly.

Dobře, rosmano a co toto Slovo Pána Ježíše - J 11:11-13To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, bude v pořádku.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli, že mluví o přirozeném spánku. 

A co myslíš, který výklad je lepší? Ten z vašeho (denominačního, evangelického či protestantského) prostředí nebo ten z Ducha?

Mimo jiné u nás na těšínsku
Nejsi z některého Žukova? Slyšel jsem svědectví od bratrů z Žukova (zapomněl jsem kterého) a bylo opravdu mocné. A pak přišel jeden bubik a co tam nadělal za paseku. :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 15:27:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----A co myslíš, který výklad je lepší? Ten z vašeho (denominačního, evangelického či protestantského) prostředí nebo ten z Ducha?-----

                                                                                             Neskutečné.]


Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 18:20:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 • Lukáš 22, 45 Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli.

Také jsem netušil, že oni vlastně podle "výkladu z Ducha" zármutkem zemřeli :-)
Jinak Willy:Kde bereš tu opovážlivost (promiň mi to slovo)  tvrdit, že ten tvůj výklad je z Ducha, a ten druhý je nějaký denominační či co ?Já jsem přesvědčen, že výklad z Ducha je ten, jehož důsledkem bylo obrovské probuzení a křest a naplnění Duchem svatým mnoha tisíc lidí a celosvětový vznik letničního hnutí, znovuobjevení duchovních darů, které byly po stovky let v křesťanství ignorovány.
Co je výsledkem toho tvého výkladu ?
Ano, jsem z některého Žukova. Dá se to tak říct.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:01:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebudu zneužívat meč Ducha, jímž je Slovo Boží, k jakémusi šermování se verši. Uvedl jsem verš v kontextu toho, o čem jsem psal, týkající se tématu. Tebou uvedený verš (L 22:45) žádnou souvislost s tématem článku nemá.

Kde bereš tu opovážlivost (promiň mi to slovo)  tvrdit, že ten tvůj výklad je z Ducha, ...

1) Není to můj vlastní výklad.
2) Tu opovážlivost tvrdit, že je z Ducha, beru v mém duchu.

... a ten druhý je nějaký denominační či co ? Vždyť jsi napsal ty sám, odkud pochází tvůj výklad.

Já jsem přesvědčen, že výklad z Ducha je ten, jehož důsledkem bylo obrovské probuzení a křest a naplnění Duchem svatým mnoha tisíc lidí a celosvětový vznik letničního hnutí, znovuobjevení duchovních darů, které byly po stovky let v křesťanství ignorovány. 

Aniž bych ti chtěl brát tvé přesvědčení, moje přesvědčení to není. V letničním hnutí jsem jsem kdysi duchovně vyrůstal a duchovní dary se v té době skrze mne hojně projevovaly, ale nemyslím si, že by bylo založeno na tebou zmíněném výkladu nebo jeho výsledkem. Kromě toho jsem díky Pánu časem poznal, že protestantismus a letniční hnutí jako cesta Sard (Zj 3:1-6 - mrtvá církev) není Bohem stanovená cesta. Bohem stanovená cesta je cesta Filadelfie (v. 7-13 - obnovovaná církev).

Co je výsledkem toho tvého výkladu ? 
Bohem stanovená cesta - obnova církve - je tedy "výsledkem" "mého" výkladu, což píšu jen podle tvé otázky, jinak bych to sám takto rozhodně neformuloval. 
Tož tak. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 V letničním hnutí jsem jsem kdysi duchovně vyrůstal a duchovní dary se v té době skrze mne hojně projevovaly, ale nemyslím si, že by bylo založeno na tebou zmíněném výkladu nebo jeho výsledkem.

Asi nemáš správné informace.
Opakuji :

Velké celosvětové probuzení s velikým vylitím Ducha svatého na začátku minulého století (1905 - 1910) mělo ve svých počátcích ústřední heslo podobenství o 10 pannách.
Ve výkladu jak jsem uvedl.
Toto slovo (ovšem samozřejmě i další zvěstované slovo Duchem obdařenými bratry) mělo tak burcující moc, že skrze toto poselství tisíce vlažných křesťanů činilo pokání a byli křtěni Duchem svatým i s projevy duchovních darů.
Toto mám od přímého účastníka tohoto probuzení , jednoho z duchovních otců Svazu rozhodných křesťanů na Těšínsku, který jako ovoce tohoto probuzení v roce 1910 vznikl. Jmenoval se Karel Kaleta.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:43:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano, nechci a nebudu se přít. Věřím svědectví Žukovských bratrů, historické informace skutečně nemám, nicméně vznikem letničního hnutí se vývoj a budování církve nezastavil stejně jako zjevení a působení Ducha a dnes tu máme Pánovu obnovu jako cestu Filadelfie, která přivede Pána-Ženicha zpět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:31:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nebudu zneužívat meč Ducha, jímž je Slovo Boží, k jakémusi šermování se verši. Uvedl jsem verš v kontextu toho, o čem jsem psal, týkající se tématu. Tebou uvedený verš (L 22:45) žádnou souvislost s tématem článku nemá.

Stejně jako ten tvůj.


"""  Dobře, rosmano a co toto Slovo Pána Ježíše - J 11:11-13To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, bude v pořádku.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli, že mluví o přirozeném spánku.  """


Tebou uvedený verš  J 11 není o nic víc v kontextu s podobenstvím o 10 pannách než můj uvedený text Luk 22. Tvůj uvedený text také nemá žádnou souvislost s tématem článku.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:48:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
J 11:11-13 jsem uvedl v souvislosti se ze(u)snutím, které jsi zpochybnil, takže tu souvislost byla, ne, že ne. Usnutí v L 22:45 bylo jiného druhu než u 10 panen a Lazara. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne Willy.
Usnutí v L 22 je stejného druhu jako u 10 panen. Takže tu je souvislost. U J 11 je to jiné.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 20:03:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsem řekl, nebudu se přít.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 21:17:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Willy, co jsi myslel obratem " z některého Žukova " ?
Žukov je jen jeden.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 22:03:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mapa


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 22:09:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, to jo :-) Horní a Dolní Žukov. To máš pravdu.
Nicméně se i u nás běžně říká "sbor v Žukově", anebo "bratří ze Žukova" apod. Že je ten sbor v Dolním Žukově se nijak v běžné mluvě neřeší ani neříká.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 22:26:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vím ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 22:34:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dům, ve kterém se nacházel/nachází žukovský sbor, patřil tehdy při vzniku sboru mému pradědečkovi. Vyrůstala v něm moje babička.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podobenství o 10 pann (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 22:37:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)


]


Stránka vygenerována za: 0.65 sekundy