Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Mikuláš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 289, komentářů celkem: 423334, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 78 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115652212
přístupů od 17. 10. 2001

Historie: Palestina, kde se vzalo její označení?
Vloženo Pátek, 11. červen 2021 @ 03:29:40 CEST Vložil: Tomas

Zajímavosti poslal karels

Název Palestina poprvé použil pro jednu část Sýrie Hérodotos v pátém století před n.l. Římané tuto provincii pojmenovali Judaea podle názvu jižní části dnešního Izraele (a hlavního židovského kmene). Konečně po potlačení druhé židovské války roku 135 n. l. nahradili Římané název Judaea starým jménem Palaestina, aby dali najevo, že toto území už nepokládají za území Židů.


Když se Egypťanům v polovině sedmdesátých let 12. století př. n. l. podařilo zastavit útok »mořských národů«*, snažili se obnovit svůj vliv na asijské pevnině. Ramesse III. opevňoval města na přímořské cestě v Palestině a udržoval egyptské svatyně, v nichž byla uctívána nejen egyptská, nýbrž i kanaánská božstva. 

Egyptský král byl současně nucen souhlasit s tím, aby se na palestinském území usadily skupiny »mořských národů«, z nichž nejvýznačnější byli Pelištové (Filistíni). Po nich se dostalo zemi, která ležela mezi Sýrií a Egyptem, označení Palestina.

Biblické podání spojuje Pelišty se zemí Kaftor, názvem, který odpovídá akkadskému Keptara (= Kréta). Na několika místech jsou Pelištové uváděni v přímou souvislost s Kréťany (Ezech. 25,16; Sofon. 2,5) a část pobřeží, které obývali, je označováno jako krétské území (1. Sam. 30,14).


Brown-Driver-Briggs lexicon potvrzuje konstatování profesora Buriana a profesora Olivy o původu Pelištejců. Snad je každému jasné, že dnešní Palestinci s těmi biblickými nemají nic společného. Ještě jedna zajímavost stojí za zmínku, v samotném jménu Kréťanů (Keretejců v Bibli) כרתים [Krétím] je (snad) narážka na hebrejský kořen √כרת [krt], s významem vytnout, odetnout, vyplenit** atd. /lid, který je vyťat, vytržen ze své domoviny, nebo který sám plení – oba významy odpovídají/

Archeologický výzkum v místech osídlených Pelisty potvrdil, že tito představitelé »mořských národů« byli před příchodem do Kanaánu ve styku s egejskou civilizací. Keramika Pelištů se velmi podobá stylu pozdně mykénských váz, který se rozvíjel zejména na Rhodu a na Kypru, tedy v těsném sousedství maloasijského pobřeží. Podle svědectví řeckého historika Xantha ze Sard, jenž psal o dějinách Lýdie v 5. stol. př. n. l., byli prý Pelištové lýdského původu.

S tímto tvrzením je možno uvést v souvislost, že biblický výraz „seráním“ סרנים pro panovníka pelištských měst odpovídá patrně známému řeckému termínu „tyrannos“ τυραννος, který je maloasijského, nejspíše lýdského původu (τυραννος = סרנים). Zachovaná osobní jména Pelištů ukazují rovněž na jazykovou oblast západní či jihozápadní Malé Asie a mají blízko k lúvijštině***.

Vpád »mořských národů« a s ním spojené migrace se výrazně projevily nejen v Palestině, nýbrž i v Sýrii, a to jak v etnickém složení obyvatelstva, tak i v mocensko-politické sféře.


---------------------------------------------
* »Mořské národy« je souhrnný název pro národy neznámého původu, které v průběhu 2. tisíciletí př. n. l. útočily na bohaté starověké civilizace nacházející se na březích Středozemního moře, jako byla egyptská, mykénská, chetitská a další. Některé z těchto kultur se jim povedlo vyvrátit.

** Hebrejský kořen √כרת má dle Pípala ve slovesné třídě qal význam odříznout, uříznout, utít, utnout, stít, rozetnout, zpodtínat, krájet, sekat, vyhladit, kácet, skácet, useknout, obřezat; ve spojení se smlouvou ברית má takové spojení význam uzavřít, dojednat, smluvit smlouvu.

*** Luvijština je dávno zaniklý indoevropský jazyk (spadá do anatolské skupiny jazyků), který byl příbuzný chetitštině. Luvijština je dnes označovaná také jinak jako hieroglyfická luvijština.

Čerpám z knihy: BURIAN, Jan a OLIVA, Pavel. Civilizace starověkého Středomoří. Vydání 1. Praha: Svoboda, 1984. (fotka v perexu článku je bojující Ramsses III. s mořskými národy)

"Palestina, kde se vzalo její označení?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. červen 2021 @ 09:09:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Římané tuto provincii pojmenovali Judaea podle názvu jižní části dnešního Izraele ..."...Maličko tě, Karle , poopravím:  Západní břeh Jordánu se jmenoval "Judea"  a "Samaří " už moc dávno před Římany.

Judea o více než tisíciletí dříve (Když Judejci obsadili tuto Hospodinem Zaslíbenou zemi),
Samaří o pět set let dříve - po zajetí Babylonském.


Název "Palestina" je odvozen od národa  "Palestinců" (Filištínů, Pelištejců), kteří byli v době soudců a prvních židovských králů jejich úhlavními nepřáteli. Pocházeli pravděpodobně opravdu z Kréty.
Však v době , kdy Římané takto pojmenovali tuto zemi, byli však už dávno vyhynulým národem. Neexistovali!

Územní nároky na tuto zemi se strany Arabů nemají žádné historické opodstatnění. Nikdy neexistoval žádný Arabský státní útvar "Palestina", žádný palestinský vladař, žádný palestinský jazyk, žádný palestinský národ.  Jejich nároky jsou nároky národa nomádů, kteří obsadili zpustošenou zemi po násilném vyhnání Židů a nějaký čas si ji okupovali.

Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 11. červen 2021 @ 10:23:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé. Muslim si dělá nároky na všechno


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 11. červen 2021 @ 16:21:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Územní nároky na tuto zemi se strany Arabů nemají žádné historické opodstatnění. Nikdy neexistoval žádný Arabský státní útvar "Palestina", žádný palestinský vladař, žádný palestinský jazyk, žádný palestinský národ.  Jejich nároky jsou nároky národa nomádů, kteří obsadili zpustošenou zemi po násilném vyhnání Židů a nějaký čas si ji okupovali.

martino
Toto území je původně též oblast Kanaán, kterou obýval Izmael a jeho potomci. Izmael prvorozený syn Abraháma a Hager dostal přeci na poušti od Boha příslib, že z něho vzejde mocný národ. "Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.“ Arabové jsou ve skutečnosti potomci Abrahámova syna Izmaela a rozhodně mají právo na svůj domov. Království Israele tvořili potomci synů Abraháma a to Izmaela a Izáka.   • Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je.
  • 18 [www.biblenet.cz]Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ.“


To co dnes řešíme je skutečnost, že když Římané rozprášili Israelský národ po celém světě, tak Arabové v této oblasti setrvali a po roce 1948 když vznikl na základě rezoluce OSN stát Israel začali se z celého světa přeživší holokaust potomci vyvoleného národa vracet zpět do míst která jim historicky patřila, ale byla již obsazena Araby, protože až do konce první světové války bylo toto arabské území plně pod kontrolou Osmanské říše. Když se správy území chopili po roce 1918 Britové, přicházeli první Židé zpět. Vždyť Jerusalém získali Israleci až v roce 1967 po tkz. šestidenní válce. Je třeba mít na paměti, že Israel vznikl za podmínky vzniku palestinského státu. Když v roce 1947 se Britové stahovali z tohoto prostoru tak na základě OSN mělo toto území být rozděleno na dva samostatné státy a to Israel a Palestina. Bohužel Arabové rozhodnutí OSN odmítli a okamžitě začali válku proti Israelcům a židovským osadám. Pomoc Palestincům  přspěchal Egypt a okolní státy, jako Libanon, Jordánsko i Syrie. Proto až do dnešního dne je Israel s těmito státy kromě Egypta ve válečném stavu. Samozřejmě, že Israel za dobu své nové existence zúrodnil zemi jako zemi oplývající mlékem a medem, ale území obývající Arabové jsou stále zanedbané hodně špinavé a kulturně, politicky i vědecky zanedbané. Každý v Israeli pouhým okem pozná zda se nachází v židovské oblasti nebo arabské. Nároky Palestinců na svůj samostatný stát spatřuji oko v roce 2021, jako legitimní a správný. Již zde bylo desítky dohod, ale vždy to padá na Jerusaléme. Oba státy jak Palestina, kterou již uznalo více jak 100 států světa, tak Israel požadují "vlastnit" výhradně pro sebe Jerusalém a ten byl vždy a bude Israelský. 


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 12. červen 2021 @ 08:42:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš naprostou pravdu.

Arabové (potomci Izmaela) žili vždycky na území arabského poloostrova - spolu s Židy, kteří obývali oproti nim relativně malé území.
Díky své zaostalosti byli vždycky převážně nomády - kočujícími pastevci.
Nakonec Samaritáni - i to byla směsice národností jak ze židovství, tak z Arabů, kteří inklinovali během Babylonského zajetí k Tóře a vytvořili si své vlastní náboženství. Samaritáni jsou vlastně  ostatkem směsice obyvatel, který po odvlečení velké části Židů zůstal v Izraelské zemi a vytvořil si postupně svoji samostatnou identitu.. Když se za padesát let Židé z Babylonského zajetí vrátili, Samaritáni (spolu se Židy) zůstali na Západním břehu Jordánu. Proto Judea a Samaří ...
To bylo už 500 let před Kristem.

Dodnes v dnešním Izraelském státě žije 6 milionů Židů a milion Arabů.
Všechny okolní státy však tvoří Arabové,  - muslimové (s malou výjimkou Libanonu, kde žije - dneska už menšina - křesťanských Maronitů. Ještě nedávno byli v Libanonu majoritní většinou a bylo to poznat; Bejrůtu se tehdy říkalo "Paříž Východu". Nakonec je muslimští migranti - které oni s křesťanskou láskou přijali -  přečíslili a občanskou válkou část libanonských  křesťanů vyhladili.).
  Žid v okolních Arabských státech nežije ani jeden - nepřežil by, Arabové by ho hned zabili. Taková je u nich nenávist k Židům!

Kvůli této nesmyslné nenávisti (která ovšem vychází přímo z učení náboženství islám) nelze situaci nijak vyřešit.

Arabové nedokáží překročit svůj vlastní stín a naučit se žít v míru spolu se Židy.
Jejich snahou vždycky bude vyhnat všechny Židy do moře ....


Vytvoření Židovského i Palestinského státu bylo po válce věcí politické dohody.
Židé svoje povinnosti splnili, palestinští Arabové stále bojují ...

Vytvoření Palestinského státu má svoji oporu jenom v této politické dohodě - žádné historické územní nároky "palestinského národa" na Západní břeh Jordánu neexistují.
Jsou to Arabové - nikoli "palestinci" - jako ve všech okolních státech, mluvící arabsky, vyznávající náboženství islám. Je to jen politická rétorika , kterou začal už Jásit Arafat - sám čistokrevný "palestinec - totiž rodilý Egypťan z Káhiry.


Izraelci nemají problém žít ve svém státě spolu s Araby - to Arabové mají ten problém!


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 14. červen 2021 @ 09:08:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Toto území je původně též oblast Kanaán, kterou obýval Izmael a jeho potomci. Izmael prvorozený syn Abraháma a Hager dostal přeci na poušti od Boha příslib, že z něho vzejde mocný národ. "Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.“ Arabové jsou ve skutečnosti potomci Abrahámova syna Izmaela a rozhodně mají právo na svůj domov. Království Israele tvořili potomci synů Abraháma a to Izmaela a Izáka. <<

Takovou pitomost napsal dost neznalý člověk Tóry. Jišmael a jeho bratři, potomci egyptské Hagar - také nazvané později Ketuva, zemi Kanaánců nedostali, jim nebyla přidělena Erec Jisrael. Je Avraham odeslal východ od Erec Jisrael, ale dobývali i jih, kde byl při dobývačném tažení Jišmael zabit.

>>tak Arabové v této oblasti setrvali a po roce 1948 když vznikl na základě rezoluce OSN stát Israel začali se z celého světa přeživší holokaust potomci vyvoleného národa vracet zpět do míst která jim historicky patřila, ale byla již obsazena Araby, protože až do konce první světové války bylo toto arabské území plně pod kontrolou Osmanské říše. <<

I toto je hodně historicky zavádějící neznalost o návratu a vykupování pozemků Erec Jisrael Židy.
]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 11. červen 2021 @ 10:21:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkné zamyšlení a vysvětleníRe: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 13. červen 2021 @ 15:36:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě nejde do hlavy proč karels sem také někdy nevloží své názorové příspěvky ohledně NZ. Protože má o tom nejen ponětí, ale i odborné vzdělání.  Např. ohledně Eucharistie, svátosti smíření atd. Zdejší protestanty a sektáře jak je vidět zatím na jeho názory nereagují jak jsem očekával a možná diskuse na tato témata v nich zvedne zájem o zásadní věci. Proč jinak by Spasitel tyto svátosti vyžadoval jako podmínku spásy. Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední. Kristus zde nemluví o žádné bohoslužebné simulaci, ale o reálném svém Těle a své Krvi. ON je přeci Bůh a Bůh přeci nepožaduje po člověku, aby pil víno a přikusoval chléb a říkal o tom, že tak činí jak Spasitel přikázal. Toto jsou témata, která mnozí nemají rádi, neboť vědí nebo aspoň tuší, že se pohybují ne již na tenkém ledě, ale na ledě, který pod nimi již praskl. Otázkou je, jak s touto situací nyní naloží. Proč to zde zvedám? Protože jednoho dne to přijde, kdy každý sám za sebe bude muset obhájit svoji víru a především pravost své víry a nikdo ze zde přítomných nebude moci říci, já nevěděl! Neříkám nikomu, že musí se tímto tématem zabývat, ale pokud chce být vnímán jako křesťan, tak se domnívám, že by rozhodně měl. Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 15. červen 2021 @ 18:53:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě nejde do hlavy proč karels..

No tak ti trochu pomohu Martino, to aby ti to hlava brala. 
Karels není katolík.


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 15. červen 2021 @ 19:36:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karels rozhodně není anti-katolík.


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 15. červen 2021 @ 22:51:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si vážně myslíš, že to nevím? Kdyby byl, tak jsem na stejné vlně. 


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pondělí, 14. červen 2021 @ 09:31:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poučné čtení! Díky.

Jen se ptám, jak to zapadá do rodopisu v Gen 10, podle kterého vzešli Pelištejci z Kaslůchanů, lidu/kmene zplozeného z Misrajima (Egypta)... Je to tak, že Misrajim přišel z Kaftóru/Kréty?Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 14. červen 2021 @ 14:50:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Po potopě se lidé po Zemi rozptýlili  a nikdo už dneska neurčí, jak přesně se kdo usídlil.

Archeologické nálezy potvrzují návaznost pelištějské kultury na mínojskou kulturu na Krétě (stejným způsobem vyráběná i zdobená keramika i stejný způsob oblékání a pod.....

Takže Kaslůchané by měli být i předky Kréťanů.


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 14. červen 2021 @ 15:11:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znám odpověď :)
Mýlíte se v mnohém.
Ale jsem zvědav, co Vám, luterane, odpoví Karels, jestli ví.
Jestli tohle křesťanští učenci se školami vědí :)


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 15. červen 2021 @ 08:22:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpovím nic, protože taky nevím všechno a nechám se klidně poučit. Tohle se totiž nikde neučí, ale je to na osobní iniciativě každého, kdo má zájem. Já tenhle článeček vytvořil především na podkladě knihy prof. Olivy a Buriana. 

Jak jsem zjistil, tak prof. Oliva zemřel ve věku 97 let v březnu letošního roku...  
]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 15. červen 2021 @ 09:39:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk nemůže znát všechno, a všechno se opravdu ani neučí, nepřednáší.
Osobní iniciativa v poznávání je opravdu veledůležitá.
Pokud rozumím dobře, pak té knize profesorů Olivy a Buriana nic takového není, ač je tam cosi o původu pelištejců.
97let je úctyhodný věk.
Karels, dobře, že Vám nechybí pokora, poučovat Vás nebudu.


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 15. červen 2021 @ 12:33:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě k tomu "poučování".
Karels, Vy jste přece studoval hebrejštinu. Z hebrejských textů Tóry byste tedy sám mohl dojít k tomu, co se v nich skutečně píše a nespoléhat se jen na četbu křesťanských profesorů.

Jak byste sám přeložil Berešit 10:14?
"וְאֶת פַּתְרֻסִים וְאֶת כַּסְלֻחִים אֲשֶׁר יָצְאוּ מִשָּׁם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת כַּפְתֹּרִים"

České překlady většinou matou ohledně překladů jmen synů a národů.
Například Mic'rajim, מִצְרַיִם  , jak byste toto jméno přeložil? Jde o Micrejce nebo Micrajima? Je to plurál nebo o singulár? 

Ale všechna čest těm českým překladům, které pochopili, že nelze překládat například jako ČSP či ČEP, KLP, JB, B21, NBK a podobní jim:
Například ČEP: 
  • 4 [biblenet.cz]Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.
  • 13 [biblenet.cz]Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
  • 14 [biblenet.cz]i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vyšli Pelištejci – a Kaftórce.
Vždyť je to proti znalosti hebrejštiny, a nejen - též proti logice.
Jávan zlodil ... jméno syna a jméno syna, a jméno potomků syna a jméno potomků syna.
A podobně s Misrajim, (zde dokonce zkomolili "cad" na "samek"), že zplodil národy (plurál) namísto jmen synů (jednotlivě singuláry).

A teď:
  • 6 [biblenet.cz]Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
Všímáte si, že u "Misrajim" pojednou zachovali singulár, namísto aby napsali "Misrejce"? 
:) Je to úsměvné přeci a k pláči. 

Koncovka "jim (im)" nemusí být nutně plurál pro množství, ale plurál pro jednotlivost, tedy pomnožné číslo. A jména v hebrejštině mají svůj význam, jsou i složeninou více slov.

Jak byste přeložil tedy tu koncovku třeba u p'liš'tim či mic'rajim - "ים" . Jak jinak, tedy správně.
S tímto hodně souvisí určení polohy území daných národů. Mic'rajim, to je složenina: "מן צרה ים" a hodně přesně určuje polohu území. To stejné s "Kaf'tor (Amos 9:7) - jde o zřetelný popis území "קפתור". Však umíte s hebrejštinou.

A správný překlad Berešit 10:14 je tedy důležitý pro pochopení:
ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משּם פלשתים ואת כפתרים"
Jak ho přeložíte?

Obecně - mám ale za to, že vést takovou diskuzi mezi zdejšími křesťany a nekřesťany je jen ztrátou času a místa na GS. Takové poznání jim nic nedá. Debatvat o tom lze jen mezi těmi, jak jste psal, kdo jsou osobně iniciativní, zaujatí pro takové studium, a lépe soukromně.


]


Re: Palestina, kde se vzalo její označení? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 15. červen 2021 @ 19:35:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě k "p'liš'tim" tedy פלשתים, také jde o jméno.
Jména mají význam, číst je toliko jako Pelištim, nikomu zrovna nic neřekne, jde o pouhou transliteraci, která však takto čtena nedává význam, pochopení.
Je to jako nechápat, proč se Němci říká Němec. Přitom to pojmenování vzniklo ze slova "němý", tedy mluva pro uši Čechů znějící nesrozumitelně jako zvuky němých.
Jak byste tedy přeložil פלשתים. A jde o pojmenování oblasti - země, i původu rodu - narození.


]


Stránka vygenerována za: 0.21 sekundy