Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Tamara.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 289, komentářů celkem: 416722, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 126 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113090109
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše?
Vloženo Neděle, 17. prosinec 2006 @ 21:50:39 CET Vložil: bOLEK

Kázání poslal Karels


Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše?
Podle některých oponentů našeho učení, křesťanského učení není Bible důvěryhodná. Vyskytují se tam omyly, gramatické chyby, prostě Svaté texty Bible nejsou důvěryhodným Božím slovem, což je argumentace našich odpůrců. Dostala se mi do rukou zajímavá kniha: „Encyclopedia of Bible Difficulties“ od Gleasona L. Archera. [1] Ve své knize se autor vyjadřuje i k problému biblických textů. Například v evangeliu podle Matouše je řečeno: „Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele; a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin.“ (Matouš 27:9-10) Argument všech našich odpůrců, všech posměvačů je tento: „Vždyť to je proroctví ze Zachariáše, nikoliv z Jeremiáše. Ta vaše Bible...“ Vyznávám osobně, že pro mě byl tento problém docela nepříjemnou záležitostí. Už jsem na to slyšel dost výkladů a četl řadu článků, až se mi do rukou dostala výše zmiňovaná kniha, kde je smysluplné vysvětlení. Dosti vykládání okolo, jak se k přednesenému problému vyjadřuje Gleason L. Archer?

Ve verších podle Matouše 27:9-10 se popisuje koupě pole hrnčířova za peníze Jidáše Iškariotského. Naplňuje se tak jedno z podstatných proroctví ze Starého zákona, proroctví podle proroka Zachariáše řkoucí: „Nebo jsem řekl jim: Jestliže se vám vidí, dejte mzdu mou; pakli nic, nechte tak. I odvážili mzdu mou třidceti stříbrných. I řekl mi Hospodin: Povrz je před hrnčíře. Znamenitá mzda, kterouž jsem tak draze šacován od nich. A tak vzav třidceti stříbrných, uvrhl jsem je v domě Hospodinově před hrnčíře.“ (Zachariáš 11:12-13) [2] Neodpustím si poznámku, kterou nenechám pouze okrajovou. Nevím, kde se inspirovali překladatelé ekumenického překladu pro svůj „geniální“ překlad hebrejského slova יצר [jócer] hrnčíř, jiným českým slovem tavič?! [3] Nechci dělat nějaký složitý rozbor hebrejského slova יצר [jócer], což není cílem mého článku, ale pro slovo tavič je užito spíše jiné hebrejské slovo. Jak jsem nahlédl do cizojazyčných Biblí, tak se anglické překlady kloní jednoznačně ke slovu hrnčíř. Evangelista Matouš (Matouš 27:9-10) „klasifikoval“ biblický text jako proroctví podle knihy proroka Jeremiáše, ačkoliv je to jednoznačně text podle Zachariáše, co teď s tím? Podle Gleasona L. Archera je závažný rozdíl v citaci pasáže textu podle Matouše a pasáže textu podle Zachariáše. (Matouš 27:9-10; Zachariáš 11:12-13) Především naše uvažovaná pasáž biblických textů v Zachariáši nic neříká o koupi pole, hrnčířova pole, ba dokonce v tomto starozákonním textu není vůbec žádná zmínka o poli. Pokud však obrátíme svojí pozornost jiným směrem, směrem k proroctví podle Jeremiáše 32:6-9 zjistíme, že prorok kupoval pole. „Jeremiáš řekl: Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Hle, přijde k tobě Chanameel, syn tvého strýce Šalúma, s nabídkou: »Kup si mé pole v Anatótu, protože máš výkupní právo.« …“ (Jeremiáš 32:6-7) Pole nakonec Jeremiáš koupil. V Jeremiáši 18:2 je výzva k Jeremiáši ať sestoupí do hrnčířova domu. „Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova.“ (Jeremiáš 18:2) V Jeremiáši 19:2 se nám říká, že ten hrnčíř byl blízko chrámu, mající svoji dílnu blízko údolí syna Hinómova. „Vyjdi do Údolí syna Hinómova, které je před Střepnou branou, a volej tam slova, která k tobě budu mluvit.“ (Jeremiáš 19:2) Dále se nám říká: „… a řekneš jim: Toto praví Hospodin zástupů: Právě tak, jak se rozbíjí hliněná nádoba a nelze ji už opravit, rozbiji tento lid a toto město; v Tófetu se bude pohřbívat, protože jinde místo k pohřbívání nebude.“ (Jeremiáš 19:11) Naplněné proroctví evangelia podle Matouše kombinuje, slučuje obojí proroctví jednak podle Zachariáše, jakož i podle Jeremiáše. Prorok Zachariáš hovoří o hrnčíři a třiceti stříbrných, kdežto prorok Jeremiáš hovoří o koupi pole a také je v této knize zmínka o hrnčíři. Evangelista Matouš jednoduše oba dva zmíněné motivy z obou biblických textů slučuje dohromady. Prorok Jeremiáš je více váženějším, více prominentnějším z obou proroků, a tak Matouš uvádí jeho jméno, jméno Jeremiáše. Musíme si uvědomit, že kniha proroka Jeremiáše patří dle židů k tzv. předním prorokům, a tak je závažnější oproti knize proroka Zachariáše. Abych byl konkrétnější, tak mi za příklad poslouží Všeobecná deklarace lidských práv a naše Ústava České republiky. Jako by se citovalo něco z našeho právního systému a přitom by se odvolávalo na Všeobecnou deklaraci lidských práv. Konkrétní příklad: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ To je článek číslo 1 Ústavy České republiky. A přesto by k tomu někdo dal odkaz, vysvětlivku, že je to právní text z Všeobecné deklarace lidských práv. Ano, naše Ústava sice vychází z Všeobecné deklarace lidských práv (jako i tento článek č. 1), ale přesto je článek č. 1 součástí naší Ústavy. Příklad úplně „nesedí“. Ty biblické texty se dotýkají dvojího proroctví ze Starého zákona. Podle Gleasona L. Archera to byl určitý způsob, určitý úzus v 1. století AD, takto citovat zdroj. Vysvětlím to srozumitelně jiným příkladem, biblickým příkladem, který je v evangeliu podle Marka. „Je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Marek 1:2-3) Ale první věta o tom, že posílám posla před tvou tváři – je jasně součástí biblických textů proroka Malachiáše, konkrétně podle Malachiáše 3:1! Teprve druhá věta o tom, že hlas volajícího na poušti, abychom připravili cestu Páně – je součástí biblických textů proroka Izaiáše, konkrétně podle Izaiáše 40:3!
Vážení čtenáři, oba dva biblické texty uvedu v jejich plném znění: „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.“ (Malachiáš 3:1) „Hlas volajícího: Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!“ (Izaiáš 40:3) Marek provádí „redakci“ těchto dvou různých biblických textů a sloučí je do jediné myšlenky, do jediné výpovědi: „Je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Marek 1:2-3) Marek ale už nekonstatuje: „Je psáno u proroka Izaiáše a Malachiáše...“ Prostě z těch dvou biblických proroků volí jméno „prominentnějšího“ proroka, což je jednoznačně Izaiáš! Marek tedy konstatuje: „Je psáno u proroka Izaiáše:“ – ačkoliv si je dobře vědom, že cituje i proroka Malachiáše! Tento závěr je závěrem, ke kterému došel Gleason L. Archer ve své knize Encyclopedia of Bible Difficulties. Karels
poznámky: 1. Gleason L. Archer je Professor Old Testament and Semitic Studies Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois. 2. Zvolil jsem úmyslně kralický překlad, protože ten mluví o hrnčíři, naproti tomu ekumenický překlad hovoří o taviči. 3. Všude jinde je hebrejské slovo יצר [jócer] přeloženo jako hrnčíř – Izaiáš 29:16; 41:25 Jeremiáš 18:4; 18:6; 18:6; 1 Paralipomenon 4:23.


"Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 17. prosinec 2006 @ 22:05:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozdíl mezi ekumenickým a kralickým překladem toho proroctví v Zachariáši 11:12-13 je tento - ekumenický překlad uvádí slovo tavič, kralický překlad hrnčíř.

Pro pochopení naplněného proroctví v evangeliu podle Matouše a pro výklad je zásadnější užití slova hrnčíř, spíše než tavič...

KarelsRe: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 17. prosinec 2006 @ 23:13:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
A jak si Gleason Archer poradil s Mk 2:26, kde Jezis uvadi chybne jmeno velekneze (Abiatara)? Podle 1S 21:2-7 jim mel byt Achimelek.

Ja nevim, ale podle me je Archerova argumentace zbytecne krkolomna. Samozrejme, chce-li nekdo bejt literalista, nic jinyho, nez krkolomnosti u nezbejva. Ale moudrejsi zaver, podle meho soudu, je ten, ze my nejsme muslimove, abychom museli lpet na kazdym pismenku. Nam jde o vyznamy, ne o detaily.

Cili muj zaver je ten, ze:

  • spletl se Matous, kdyz psal o Jeremiasovi a citoval Zachariase
  • spletl se Marek, kdyz psal o Izajasovi, ale mel na mysli i vers z Malachiase
  • spletl se Jan, kdyz psal, ze Jidas bude zatracen, "aby se naplnilo Pismo", ac o zradci Mesiase Proroci nikde nemluvi
  • spletl se pravdepodobne i Pavel, kdyz psal (1K 15:3-5), ze Mesias vstal z mrtvych podle Pisem (podle kterych?), protoze kdyby to skutecne bylo prorokovano, asi by ucednici nebyli Jezisovym zmrtvychvstani tak prekvapeni
  • spletl se Pavel, kdyz v obhajobe tvrdil, ze vsichni spolu s nim padli na zem pri jeho epifanii u Damasku (Sk 26:14), ackoli to jiste sam nemohl videt, jsa oslepen svetlem - a Lukas to uvadi na pravou miru, kdyz pise, ze Pavluv doprovod zustal behem videni stat (Sk 9:7).

Co tim chci rict? Ze Bible neni Bozi slovo? Vubec ne. Chci tim rict, ze Bozi autorstvi nespociva v jednotlivych slovech a konkretich udajich, ale v sirsich vyznamech.

AviafRe: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 05:59:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jde o autorovu tezi, že se uvádí jeden zdroj, ačkoliv se citují dva zdroje - na tom to celé stojí, nebo padá. V tomto by se to muselo vyvrátit, nebo potvrdit.

Karels


]


Re: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 07:14:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to omyl autora
solidně je to rozebráno například zde

http://www.myty.info/theology/proroctvi/spasitel_3.htm

nulaRe: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 07:28:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já netvrdím, že neexistují další vysvětlení - k tomu odkazu, který jsi tady vložil nulo. Už jsem autorovi dřív napsal, že je to nejlepší oponentura křesťanství, s jakou jsem se setkal.

Ale je tam jeden odstavec, který nechápu:

Někteří zastánci bezchybnosti Bible tvrdí, že Matouš chybu neudělal. Prý odkazuje na Jeremjáše proto, že jej považoval za hlavního proroka a proroctví zahrnoval hromadně pod jeho jméno. Pozornější četba Matouše ukazuje, že tomu tak není. Vždyť se na Zacharjáše odvolává ve všech dalších případech (3:3, 4:14, 8:17, 12:17).

Ty odkazy nemluví o citaci Zachariáše, ale Izaiáše...

Karels


]


Re: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: lukin v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 07:43:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.theofil.cz
Díky, karels, je tozajímavý článek!Re: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: oskar v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 09:25:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně se zdá, že to lze vysvětlit jednoduše a prostě. Parafráze Jeremijášova textu je správná a to, co začíná slovy "a dali ji za pole hrnčířovo", je pokračování Matoušova líčení:

„Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele... A dali ty peníze za pole hrnčířovo - podle toho, co mi přikázal Pán.“

Ten dovětek "podle toho, co mi přikázal Pán" (katha synetaxen moi kyrios) chápu jako Matoušův závěr líčení Jidášova konce:

"A dali ji za pole hrnčířovo, podle toho, co mi Pán [odhalil o Jidášově smrti a] přikázal [napsat sem do tohohle evangelia, který po mě v dalších staletích čtete a kroutíte nad tím hlavou]."


Přece někde se Matouš musel věrohodně dozvědět, jak to s Jidášem bylo, a pochybuju, že byl u toho, když se radili, jak naložit s Jidášovou mzdou. Jestli Matoušovi někdo s psaním evangelia pomáhal, tak především Boží duch, a Matouš moc dobře věděl, co mu Pán říká a přikazuje do evangelia napsat.
Re: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 09:52:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nazdar Oskare!

Tvoje čtení ale předpokládá, že Pán Matoušovi přikazoval, co má do evangelia napsat. Nic takového ale není nikde potvrzeno, pokud vím, a neodpovídá to naší představě procesu - jak byla sepsána evangelia. Kdyby totiž chtěl Ježíš nadiktovat evangelium některému z apoštolů, udělal by to a věděli bychom to.

Olin


]


Jidáš (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 12:11:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Přece někde se Matouš musel věrohodně dozvědět, jak to s Jidášem bylo--

O věrohodnosti bych moc nemluvil,autor Matouše mate čtenáře i v jiných případech.Z popisu NZ se to právě nezdá,už proto že jsou popsány dva rozdílné konce Jidáše.Zkrátka autor Matouše se zřejmě pokusil napojit jeho tradovaný čin na SZ proroctví a moc se mu to nepovedlo. Co je ale v kanonických evangeliích dobře patrné je to,že docházelo k postupnému démonizování Jidášovi postavy od nejstaršího (Marek) k nejmladšímu textu (Jan).

nulaRe: Jidáš (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 12:37:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nulo, ty stále házíš "nejstarší" a "nejmladší" a pleteš mezi to i pseudoepigrafy, ale nikdo, ani ty, přece NEVÍ, co bylo napsáo dříve a co potom!

Všechny teorie, které jsem četl, jsou přijatelné více nebo méně, přesvědčivě prokázaná není žádná.

Já, například, vycházím z předpokladu, že starší by mohli být Matouš a Jan, mladší pak Marek a Lukáš. Ale důkazy nejsou. jen indicie, na základě kterých si každý odborník staví svůj názor.

Olin


]


Re: Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše? (Skóre: 1)
Vložil: martin_u v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 13:49:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.christian-thinktank.com/judas30where.html

http://www.tektonics.org/lp/mkone2.htmlStránka vygenerována za: 0.18 sekundy