Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Leona.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 15, článků celkem: 16371, komentáře < 7 dní: 353, komentářů celkem: 411435, adminů: 60, uživatelů: 5155  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 282 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112061193
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Jak v praktickém životě rozpoznávat, co je skutečně Boží vůlí?
Žhavá témata

poslal oko

Křesťan, jako dítě Boží by měl žít způsobem, aby se líbil Bohu, aby konal skutky, které pro něho nebeský otec připravil.(Ef 2,10).
Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Vložil: Tomas v Neděle, 19. březen 2023 @ 11:49:35 CET (140 čtenářů)
Více... | 4429 bytů | 18 komentáře | Skóre: 0Život víry: Autosugesce odpuštění hříchů
Žhavá témata

poslal oko

Tvrzení Myslivce:

....  " jde o to se v okamžiku zhřešení okamžitě obrátit na Přímluvce u Otce a nedovolit hříchu aby ovládl náš život a rychle se ho zbavit.
Vyznávání hříchu ve zpovědní bedně jsem také jako ty myslel zcela upřímně a obracel se na Boha, jenže zůstalo jenom u toho jednosměrného obrácení se směrem k Bohu a na cestě od Boha ke mně byla výhybka, a tak odpuštění a uzdravení od hříšných sklonů se nikdy nekonalo, neboť namísto toho abych věřil, že mi Bůh odpouští přímo, jsem přijímal falešné odpuštění od podvodníka ..."....
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 10:26:12 CET (156 čtenářů)
Více... | 6658 bytů | 15 komentáře | Skóre: 0Život víry: Ježíš o konci světa
Kázání

poslal brusle7

„Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci! “Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal; a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy, řekne-li vám někdo:‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte! Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.“
Bible, Marek 13,3-23


Poslední doba je tady od Ježíše!??
„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, 1.Jan 2,18 „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, Židům 1,1-2 „Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, 1.Petr 1,19-20
Jak bude vypadat konec světa (příchod Ježíše)?
Všichni lidé, kteří odmítali evangelium, budou zabiti.
„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Bible, Zjevení 19,11-16
Vložil: Tomas v Úterý, 07. březen 2023 @ 19:05:46 CET (254 čtenářů)
Více... | 21 komentáře | Skóre: 0Život víry: Ježíšova slova k nám
Kázání

poslal brusle7

Evangelium podle Lukáše: 


Potom Pán určil dalších 70 učedníků a po dvou je vyslal před sebou do každého města a místa, kam se sám chystal jít. Řekl jim: „Žeň je veliká, ale dělníků je málo. Proste proto Pána žně, aby vyslal dělníky na svou žeň. Jděte. Posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte si měšec ani mošnu s jídlem ani sandály a s nikým se po cestě nezdravte. Když vejdete do nějakého domu, nejdřív řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.‘ Pokud je tam přítel pokoje, váš pokoj zůstane na něm. Ale pokud tam není, váš pokoj se vrátí k vám.  Zůstaňte v tom domě a jezte a pijte, co vám dají  protože dělník si zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když vejdete do nějakého města a přijmou vás tam, jezte, co vám nabídnou,  uzdravujte v něm nemocné a říkejte: ‚Přiblížilo se k vám Boží království.‘ Ale když vejdete do nějakého města a nepřijmou vás tam, vyjděte na jeho hlavní ulice a řekněte: Stíráme proti vám i prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Ale vězte, že se přiblížilo Boží království.‘  Říkám vám, že pro Sodomu to bude v ten den snesitelnější než pro to město.

K rozjímání... Radujme se...
Vložil: Tomas v Sobota, 04. březen 2023 @ 20:14:55 CET (302 čtenářů)
Více... | 25 komentáře | Skóre: 0Život víry: Duchovní jaro a pravda v menšině
Zamyšlení

poslal brusle7

Jaro kalendářní a duchovní

Březen - měsíc tání ledů, sněhu, rozpuku jara. Na zahrádce kvetou cibuloviny, začínají pučet dřeviny. Každoroční cyklická obnova. Čím více jsem starší, tím více to vnímám a obdivuji, těším se na nový přírodní rok a obnovu vegetace.

Přemýšlela jsem, do jaké míry je u člověka také nějaký duchovní kalendář, v němž my lidé dozráváme? Je to postní kalendář s postními předsevzetími s předsevzetími pokání a obrácení? Nebo jde o věkový kalendář? Funguje nějaké zrání ve víře i našimi "zásluhami", nebo zrání je plně v rukou Božích?

Pokud bych si troufla odpovědět, tak duchovní zrání je odpověď člověka na Boží volání, na Boží výzvy. Je to život ve spolupráci s Bohem, které láme naše  "já" ve smyslu "já odpovídám Bohu a chci jednat jak slyším od Boha". Může jít o postupné zrání a odpovídání Bohu, nebo o dozrání "mžikem" vlivem okolností, událostí, Božího volání...

Boží hlas je silný pro ty, kdo ho jej slyší. Silně ho slyšeli a odpovídali slovy i životem již lidé před námi. Dozvídáme se a čteme o jejich hrdinství v historii. Podobní  lidé jsou jistě i živí kolem nás. 

Jde neposlechnout Boží hlas a poslouchat lidi u těch, kdož Boha milují?

Já si myslím, že Boží hlas je stále velmi slyšet v našich srdcích, ale jeho "nezapření"  často vyžaduje mnoho statečnosti a nestandartní/odlišné role mezi druhými. Pravda často bývá podupávána a v menšině, nebývá zpravidla  v řevu davu či v lidských soudech a hodnoceních. 

(I Kristus, oslavován lidem a učedníky,  byl pak na Křížové cestě téměř sám, tváří v tvář lidské bezmocnosti a smrti z rukou zla, které nakonec porazil láskou.)
Vložil: Tomas v Úterý, 28. únor 2023 @ 08:39:07 CET (1932 čtenářů)
Více... | 335 komentáře | Skóre: 0Život víry: Měl Jidáš svobodu se zachránit??
Zamyšlení

poslal Frantisek100

14Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím ·  

15a řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných. ·  
16Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.   

 Nikdo ho k takovému jednání nenutil. Co ho k tomu vedlo? Můžeme zvažovat motiv finanční, ale i politický či obyčejný strach o sebe, až by Pán Ježíš zemřel. Podobně by klidně mohli uvažovat i ostatní učedníci. Rozhodně si je neidealizujme! Brali Pána Ježíše vážně? Přece s ním zažili tolik zázraků. A mají schopnost empatie s Pánem Ježíšem?   ·  

7přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. ·  
8Když to viděli učedníci, hněvali se: „Nač taková ztráta? ·  
9Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!“   

 Věděli, co Pána Ježíše čeká a že za krátkou dobu bude  trpět  a jim je líto, že jedna žena mu z drahé masti udělá příjemnou  masáž.    Vůbec nic nechápali. Přece Pán Ježíš bude jim dá věčný život. Vůbec si to neuvědomují. Nejsou na tom podobně jako Jidáš?   Proč ho tedy nezradil někdo jiný z učedníků?   ·  

3Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. ·  
4Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. ·  
5Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze.   

 Jidáše si vybral satan. Mohl si vybrat i jiného, ale vybral Jidáše. Jak to probíhalo dál, víme. Jidíš už zradil  a klidně se zúčastní poslední večeře s Ježíšem. A Pán Ježíš to dobře ví. Ostatně nikdo z učedníků si nebyl jistý, zda by Ježíše nezradil. Proto ta odpověděli.   ·  

20Navečer usedl s Dvanácti ke stolu, ·  
21a když jedli, řekl jim: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“ ·  
22Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: „Snad to nejsem já, Pane?“   

 Zatím, co se Pán Ježíš celou moc modlí, všichni učedníci klidně spí. Spali bychom, kdybychom věděli, že někdo, koho milujeme, zítra zemře? Oni spí. Proč?   Pak k ránu přivádí Jidáš zbrojnoše. Klidně a bez výčitek svědomí.   ·  

48Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: „Koho políbím, ten to je; toho zatkněte.“ ·  
49A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv, Mistře,“ a políbil ho.   Taková podlost!   ·  
50Ježíš mu odpověděl: „Příteli, konej svůj úkol! “ Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho.   

 Jedině Petr byl ochoten Pána Ježíše bránit. Pán Ježíš však toto bránění odmítnul

.3Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším ·  
4a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ ·  
5A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se.   

Mohl se Jidáš ještě zachránit? To, co se stalo s Pánem Ježíšem bylo předpovězeno, osud Jidáše nebyl. Tady měl Jidáš svobodu. Překonat sám sebe, jít za Ježíšem (ostatně mohl třeba jít i na Golgotu), tam padnout na kolena, vyznat svůj hřích, plakat  a prosit…  Pán Ježíš by mu odpustil jako jednomu  z lotrů na kříži. Neudělal a nezachránil se.              
Vložil: Tomas v Neděle, 26. únor 2023 @ 14:24:39 CET (394 čtenářů)
Více... | 44 komentáře | Skóre: 0Život víry: Spása na počkání, věčný život možná někdy potom, uvidíme jak se budeš snažit..
Zkušenosti

poslal MyslivecVložil: Tomas v Neděle, 19. únor 2023 @ 13:51:41 CET (362 čtenářů)
Více... | 6845 bytů | 29 komentáře | Skóre: 0Život víry: K zamyšlení: Lítost, vztek na sebe, obrácení?
Zamyšlení

poslal brusle7

"K lítosti - já znám spíše lítost z ŘKC prostředí tak, že člověk chodí s lítostí do zpovědnice, málem se ulituje k smrti, ale platné mu to moc není, protože změna života lítostí nepřijde a lítost k ní nijak nepomůže. A čím déle to trvá, tím horší je situace člověka. A i tady jsou ŘK, kteří hodně píší o lítosti, ale ještě v sedmdesáti bojují těžký a statečný boj sama se sebou - a nevypadá to, že by je lítost a psaní o lítosti a prolitovaný život vysvobodily z toho, co je trápí. A klidně napíší, že je z jejich situace vysvobodí až Smrt. A z reality znám dost lidí, co mají lítosti na rozdávání a změna žádná - třeba v Sherwoodu před Hlavním nádražím v Praze jsou lidi, co litují celý život, ale pořád jsou v tom Sherwoodu, už léta..."


Brusle:
Cituji z Wikipedie:
"Lítost je pocit (ve zvláštních případech afekt) nespokojenosti, hnusu, bolesti a politování nad vlastními nebo cizími špatnými činy nebo opominutími jednat, ve kterém se neprojevuje empatie (na rozdíl od soucitu). Rovněž lze lítost cítit ve vztahu k ostatním lidem a jejich situaci jako pozorovatelský subjekt. Je spojena s vědomím (nebo pocitem) nesprávnosti nebo nespravedlivosti vlastního jednání a s předsevzetím napravit škodu a polepšit se.  Pojem lítosti se uplatňuje a je specificky vykládán v mnoha oblastech, jako je psychologieprávofilozofie a teologie."Cizinec: 
"Zažil jsem obrovský vztek na sebe, stud, spoustu a spoustu předsevzetí, padnutí na dno a litování, ale nic z toho nevedlo ke změně srdce. To udělal až Bůh a až tehdy, když se ke mně dostala jeho moc.O tématu lítosti a obrácení nyní hodně přemýšlím a těším se na Vaše příspěvky, zkušenosti a svědectví Vás ostatních. Velmi zajímavé křesťanské téma. A máme vzory z Bible (apoštolové, Máří Magdalena, sv. Pavel) nebo od mnohých světců (Augustin, František s Assii apod.)...

Vložil: Tomas v Neděle, 19. únor 2023 @ 13:51:00 CET (345 čtenářů)
Více... | 33 komentáře | Skóre: 0Život víry: Vyznání / Bohu / Modlitba
Modlitební život

poslal brusle7


"Ach, má lásko sladká, jak mám ti to jen říct,

každá chvíle je krátká a já nemám víc,

já nemám nic než tebe, můj dech jenom tvůj zná,

nech mě jít vedle sebe ... Pojď, lásko má!"


(Krutá válka - úryvek z písně...)

JAKO MODLITBA ... VYZNÁNÍ ... 
Vložil: Tomas v Pátek, 03. únor 2023 @ 10:52:31 CET (111 čtenářů)
komentáře? | Skóre: 0Život víry: Proč? Proč? Proč?
Zamyšlení

poslal Frantisek100

Ještě nedávno jsme žili v krásné době. Byl tu celkem klid, docela  i slušná životní úroveň. Když to porovnávám se svým mládím, tak opravdu jsme se měli v naší zemi moc dobře, až si toho nevážíme. Ale nyní panuje nejistota, obavy a i strach. Pořád je ten náš život něčím ohrožen. Něčím, kde na konci je smrt. Je fakt, že se nemá a nesmíme pořád na to myslet, to bychom se z toho pomátli. Strach škodí našemu tělesnému i psychickému zdraví.  A proto Pán Ježíš právě učedníkům říká toto:   · 


 Matouš 6.34 

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.  

 Lehce se to řekne. Nedělejte si starosti o zítřek! A která maminka či tatínek nemají starosti, co bude zítra. Vzpomínám si, jak za první republiky měl dělník práci na den a co bude zítra nevěděl. Neměl jistotu. Dnes jsou podpory v nezaměstnanosti, máme důchod, máme určité jistoty, ale přesto se lide strachují.   Ano, nic se nesmí přehánět a trápení nad tím, co ještě tu není, nám škodí a bere radost z přítomnosti. Dlouhotrvající takový stav se může stát spouštěčem i různých duševních poruch.  
Dnes ve světě je obrovská spotřeba antidepresiv, které užívají dokonce už i děti. Strach je u mnohých lidí jejich vlastnost. Ale nejde jen o živobytí.      
Víme, že se bohužel můžeme setkat: s nemocemi, úrazy, haváriemi, přírodní katastrofami, zločiny a další a další.  Tohle trápilo lidi ale vždycky.  Nikdy nebyla doba, aby byl světový i politický mír. Byly i horší doby. To nejcennější, co nyní máme a co nelze zaplatit ani zlatem, je náš život. Můžeme si ho pomocí léků  a správné životosprávy prodloužit a žít i třeba sto roků, ale každý jednou zemřeme. Ovšem něco jiného, když člověk zemře tak je například  napsáno na konci Jobovy knihy.  
  • 16Jób potom žil ještě sto čtyřicet let a viděl své syny i syny svých synů do čtvrtého pokolení.
  • 17I zemřel Jób stár a sytý dnů.
  Ale budiž to Jobovi přáno za to , co vytrpěl.   

 Takový skon života nás moc nepřekvapí. Je nám po zesnulém smutno, ale víme, že je to přirozený jev života.     Ale něco jiného je, když zemře mladý člověk a ještě k tomu bolestech, v utrpení, při mučení či jinak. Něco jiného je, když zahynou lidé v letadle, ve vlaku anebo při přírodní katastrově a stejně tak při třeba teroristickém útoku  a ve válkách.   Pak je tu velká otázka. Proč? A lidí, pokud vědí, že jste věřící, vás zastavují a ptají se stejně.  Proč? Proč, jsme ve válce? Proč není mír?  Umíte to vysvětlit? Proč to Bůh dopustil? A máme uspokojivou odpověď na takovou otázku a pro takové tázající. ??   

 Vraťme se dva tisíce roků napřed. Jsme v Jeruzalémě, kde se něco stane.  
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 02. únor 2023 @ 21:04:26 CET (203 čtenářů)
Více... | 23263 bytů | 5 komentáře | Skóre: 0Život víry: Hříšné sklony trvale občasné posilněného nevytrvalce v dobrém.
Katolicismus

poslal Myslivec

Oko: Hříšné sklony má občas každý člověk bez výjimky.

Myslivec: Hříšný sklon není jenom občas Oko, hříšný sklon je otroctvím hříchu a buď je máš stále a musíš s ním marně bojovat a občasné selhání se projeví spácháním hříchu, anebo žádný hříšný sklon nemáš, nehřešíš není s čím bojovat. Kupříkladu hříšný sklon lhát a pomlouvat. Máš jej stále, ale hříchem se tento sklon projeví občas projeví ve formě spáchaného hříchu. Pokud tě ovšem Kristus od hříšného sklonu vysvobodí, tedy vysvobodí z otroctví hříchu lhát a sprostě pomlouvat, již lhát a sprostě pomlouvat nebudeš. A ani ti to nepřijde na mysl. Bude to navždy pryč. Dušička čistá a uklizená v hájemství božím a pod ochranou Krista, které se ten zlý ani nedotkne. To je ta svoboda nás božích dětí. Žádné hříšné sklony nás nezotročují. Vložil: Tomas v Středa, 01. únor 2023 @ 15:53:51 CET (227 čtenářů)
Více... | 5197 bytů | 19 komentáře | Skóre: 0Život víry: Nevíra v Boha a lidi, to je správný název článku Oka + koment.
Katolicismus

poslal Myslivec


Je obtížné křesťanu poznávat a plnit Boží vůli, nebo je to pro něho úplná "brnkačka"?

Křesťan si nepotřebuje pokládat takové otázky, neb život v Bohu a pravdě je úplnou samozřejmostí. Takové otázky si pokládá někdo kdo pochybuje a Bohu a lidem nevěří.

Žít s Bohem, nenechat se vtáhnout do víru událostí tohoto světa, rozpoznávat co je skutečně Boží vůlí a co je zase jen v rovině lidských nereálných představ?

Divná otázka? Autor pokládá otázku zda žít s Bohem. Otázka je položená tak, že evokuje proti otázku zda s Bohem nežít a blá, blá..


Někteří z vás se tu odvolávali na Kristův výrok: "Mé jho netíží a mé břemeno netlačí." (Mt 11,30).

Velmi dobře užitý pojem "odvolávali". Někomu kdo božímu slovu NEVĚŘÍ, někomu kdo nevěří, že jho Krista netíží a Jeho břemeno netlačí připadá argumentace božím slovem jako odvolávání se. Křesťané žijící v Kristu se mezi sebou nikdy nemusí ODVOLÁVAT na zmiňovaný výrok Krista, a to proto, že je to jejich běžná životní zkušenost.

Že oni prý chodí v Kristu, mají jeho Ducha a kráčejí životem lehce, plníce jeho vůli. Protože oni dostali dar Ducha svatého.

Autor výroků Oko zde z křesťanů udělal "oně ondoně". A zase se hloupě vyjadřuje o "chodění", namísto o křesťanském životě v Kristu dle kterého vznikl prastarý dovětek při loučení se "a zůstávajte v Kristu našem Pánu". Věta dehonestuje křesťany podávající zde životní svědectví na pouhé "oně", a jejich životní svědectví zpochybňuje slovem "PRÝ".

Kde v tomto najít realitu, co z toho je opravdové? Podle čeho se orientovat a podle čeho rozlišit prázdné řeči?

Výborně položení otázka Oko? Otázka která odhaluje tvou vnitřní bezbožeckou prázdnotu.
Kde máš v tomto najít pravdivou realitu? Je to snadné Oko, citoval jsi zde tato slova Krista.

"Mé jho netíží a mé břemeno netlačí." (Mt 11,30).

Jsou to slova Boha, a v těch slovech máš tu pravdivou realitu kterou hledáš, v těch božích slovech máš tu pravdu která tě osvobodí. A stačí těm slovům Krista UVĚŘIT!
To že tvůj život s tím tvým bohem není snadný, a že jeho jho tíží a břemeno tlačí ukazuje na to, že je ve tvém životě něco moc a moc v nepořádku. A je to skutečně Bůh komu nasloucháš Oko? Jak je možné, že ten tvůj bůh dělá pravý opak toho co o jhu a břemeni říká Kristus? Kristus snad lže?

Zásadou je, že člověk by měl žít svůj život vědomě - tedy mít jistou představu jak žít a stanovit si řád a pravidla, podle kterých pak žije. ('to je můj názor.)

Cože?! Zásadou je... měl žít.....život vědomě??? U těchto výroků žasnu nad tím, že někdo něco tak neuvěřitelně hloupého dokáže vůbec dát dohromady. Nic takového není zásadou, a žít svůj život nevědomě je velká hloupost, a ještě větší hloupost je z přirozeně vědomého žití dělat zásadu. 
My křesťané nežijeme dle nějakých představ jak žít, ale žijeme svůj život v Bohu a pravdě. A žijeme svůj život ne podle samo pravidel a samo řádu, ale žijeme ho ve vůli Boží ze kterého teprve až pravidla a řád vychází. Pravidla a řády jsou nutné hlavně pro život společenský a u normálního jedince je dodržování pravidel naprostou samozřejmostí, jako například chovat se slušně a nevyjadřovat se jako hulvát Oko, který zde cosi o pravidlech píše, ale dle jeho vyjadřování etické pravidla do jeho života nepatří. Společensky běžné etické pravidla jsi zřejmě asi nestanovil, respektive nehodlá se jim podřídit.

Pokud člověk žije bez záměru ze dne na den a čeká, co mu každý nový den přinese - žije svůj život bezděčně. A známe dobře, že pokud člověk na něco trvale nemyslí, časem se mu to vykouří z hlavy a přestane žít podle toho, jak se kdysi v minulosti rozhodl. A to bychom asi nechtěli.

Dobrý popis toho jak do svého života bez záměru vnesl Oko záměr, který žel na jeho život s tím komu mylně říká bůh klade nemalé nároky v podobě samospásných  skutků a marného boje se hříchem. Života pod jhem těžkým a břemenem tlačícím.

Život s Bohem klade na člověka nemalé nároky.

Tak to není Bůh Oko! Život v Bohu je jistota, radost a nároky které jistě také jsou a jsou vysoké, nejsou vůbec ale vůbec břemen těžkým a jhem nesnesitelným.

Je sice krásný a bohatý, ale snadný není ani trochu. (Ono taky vybrat si cestu strmou a úzkou o tomto vypovídá).

Dobře popsaná zkušenost bezbožníka který následuje falešného boha, který mu neříká jako Bůh Mé jho netíží a břemeno netlačí, jeho bůh mu říká život se mnou není snadný a mé jho tě bude tlačit a břemeno tížit.

Hmmm. Když ti to tak vyhovuje Oko, měj si to tak.


Vložil: Tomas v Neděle, 22. leden 2023 @ 12:45:30 CET (122 čtenářů)
Více... | 5 komentáře | Skóre: 0Život víry: Je těžké následovat Boha?
Žhavá témata

poslal oko


Je obtížné křesťanu poznávat a plnit Boží vůli, nebo je to pro něho úplná "brnkačka"?

Žít s Bohem, nenechat se vtáhnout do víru událostí tohoto světa, rozpoznávat co je skutečně Boží vůlí a co je zase jen v rovině lidských nereálných představ?
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 11:00:53 CET (2176 čtenářů)
Více... | 1502 bytů | 552 komentáře | Skóre: 0Život víry: Svoboda podle Boha
Zamyšlení

poslal Willy

2K 3:17-18

Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.

O jaké svobodě tu Pavel mluví? 
Vložil: Tomas v Úterý, 17. leden 2023 @ 12:15:33 CET (422 čtenářů)
Více... | 2504 bytů | 55 komentáře | Skóre: 0Život víry: Druhému příchodu Pána Ježíše nic nezabrání!
Žhavá témata

poslal Frantisek100

36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. ·  

37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: ·  

38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,

 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.   


 Proč je datum druhého příchodu Pána Ježíše takovým tajemstvím?      

Možná z toho důvodu, že Bůh zná dobře psychiku člověka. Když víme přesný čas a ještě k tomu je od nás moc daleko, nemusíme bdít a můžeme si užívat. Je to přece tak daleko a pak je tu i pochybnost, zda je to vůbec pravda. Pokud chybí bdění, pak následuje bezstarostnost a lidí si užívají vše, co je možné. Takový stav byl před potopou a dokonce i pak, když vešli do korábu a ještě potopa nezačala. Příchod Pána Ježíše bude také nečekaný a neuvěřitelný.   ·  

40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. ·  
41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. ·  
42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.   

 Co tím asi chtěl Pán Ježíš sdělit? Bdít se dá i při naší běžné práci. Máme kolem plno lidí, ale do jejich vědomí nevidíme. Ti lidé si neužívali, pracovali někteří i při té práci bděli a uvědomovali si, že Pán Ježíš může kdykoliv přijít. Možná tím Pán Ježíš naznačuje, že bude určité množství věřících, kteří budou stále bdít a to bude dobře pro jejich záchranu.   ·  

43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. ·  
44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.  

 Kdo je tím hospodářem a   co je tím domem? Nejsme to každý sám a domem je naše tělo, kde je sídlo vědomí?  Kdo se může do nás vloupat?  Těch zlodějů, kteří nám chtějí ukrást víru v Pána Ježíše je mnoho a stále více. Není to jen světské působení, ale i působení falešných křestanských učení, které napadají naši víru. Toto bdění je tedy důležité právě před těmito zloději víry.  

 45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? ·  
46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.   

 Když někdo spravuje nějaké panství, stanovuje určité lidi, aby se starali o ostatní žijící v tom panství a zajišťovali jim to, co potřebují k životu. Jaké podobenství chtěl Pán Ježíš vyjádřit?  Tím panstvím je celý svět, který patří Bohu  a On ustanovil různé lidi k tomu, aby dávali pokrm všem lidem. Co je tím pokrmem? Poznání Boha a Pána Ježíše, které zajišťuje věčný život. A těmito lidmi jsou lidé, kteří dokážou  s pomocí Boží lidem dát duchovní pokrm, víru v Pána Ježíše. A nejsou to jen kazatele, ale třeba rodiče a jiní lidé obdaření schopností sdělit evangelium, ale pozor na podvodníky.     ·  

47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. ·  

48Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘ ·  
49a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, ·  
50tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ·  
51vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.   

 Pán Ježíš bohužel ví, že budou i falešní služebníci, kteří budou zpochybňovat druhý Ježíšův příchod a celé evangelium. Použijí i násilí proti těm, co šíří pravdu. Pozor! Tito služebníci nejsou bezvěrci, ale služebníci. Bohužel falešní To nebezpečí věřícímu lidu přichází zevnitř věřících, z církve.  Hrozné dějiny křesťanství to již prokázaly. Nejsou to radostné informace, ale druhému příchod Pána Ježíše nezabrání. Co Bůh slíbil, se stane  a my máme bdít. Bdění vede k tomu, že se modlíme, studuje Boží Slovo a žijeme tak, jak si přeje Bůh i Pán a Ježíš.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 12:52:50 CET (276 čtenářů)
Více... | 19 komentáře | Skóre: 0Život víry: Narození Pána Ježíše podle Lukáše
Zamyšlení

poslal Frantisek100

1Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. ·  

2Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. ·  
3Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. ·  
4Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, ·  
5aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.      

Údaj o správci Sýrie je velice důležitý. Datuje dobu narození Ježíše. Publius Sulpicius Quirinius ( asi 51 př. n. l.21) byl římský aristokrat , úředník a místodržitel Sýrie. Augustinovo nařízení přivedlo Josefa a Marii do Betléma ve správný čas, aby se tam narodil Mesiáš podle proroctví.  

 Micheáš 5.2   ·  
1A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. ·  
2 I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele.       

Jak dlouhá byla cesta z Nazareta do Betléma? Betlem se nachází 8 km jižně od Jeruzaléma a údajně se v něm narodil také král David, asi roku 1039 před naším letopočtem.  Josef pocházel z rodu Davida a proto měl být zapsán v Davidově městě, jak také Betlem nazývali. Z Nazareta je to vzdálenost značná. Dnes bychom to autem jeli skoro 2 hodiny, asi 150 km, tehdy vedla cesta možná jinudy, ale i tak to bylo  hodně  přes 100 km. I když se to nikde neuvádí, možná putovali minimálně  dva dny a Marie musela být velice vyčerpána, i když celou cestu seděla na oslíku.   ·  

6Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. ·  
7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.       

Dorazili po úmorné cestě asi večer a Marie začala mít porodní bolesti. A protož už Betlemě bylo vše pro přenocování obsazeno, našli střechu nad hlavou  aspoň ve chlévě. V místnosti, která je z části vytesána do skály, kde je chladno a nepříjemné, kde je dobytek a možná i zápach. Kam může položit narozené miminko? Kam? A tak asi vyčistili žlab, kam se dává krmivo pro zvířata, tam do plénkách položili malého Ježíše., Velmi nedůstojné prostředí pro narození Spasitele. Málokteré dítě se kdy narodilo v takovém prostředí.   ·  

8A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. ·  
9Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. ·  11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. ·  
12Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ ·  
13A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: ·  
14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ ·  
15Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ ·  
16Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. ·  
17Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. ·  
18Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. ·  
19Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. ·  
20Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.      

 Narození Ježíše mělo význam nejen pro Zemi, ale i pro nebesa. Proto nastal zvláštní jev, že se na chvíli rozzářila nebesa, V daleké Persii zaregistrovali novou  hvězdu na nebi novou. O tom nepíše Lukáš, ale ostatní evangelisté.  Venku v této noční době byli pastýři, kteří tam hlídali stáda. Lekli se, protože nic takového nikdy neviděli. A dokonce se před nimi objevil anděl a promluvil.  Vysvětlil, proč taková radost  u andělů andělů. Bůh miluje lidi, a proto se stal tento zázrak, děťátko v jeslích je Spasitel a to díky tomu, že Bůh lid miluje. Jak to krásně ladí s tím, co vyjádřil evangelista Jan.         
 
Jan 3,16   ·  

16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.        

Tento zvláštní nebeský úkaz skončil a pastýři byli jak omámeni. A řekli si, tak se podíváme, zda se to pravdu stalo a půjdeme do Betlema.      Čteme, že spěchali. Hnala je zvědavost a touha zjistit, zda je pravda to, co zažili s anděly. Našli, co hledali. Možná se Josef s Marií podivili, kde a jak se pastýři o narození dozvěděli  a proč sem přišli. Zpráva od nich byla překvapením. Maria se uvědomila, že tady něco velkého začíná a že se plní, co jí anděl Gabriel oznámil. Nevěděla, co bude dál, ale uvědomila se začátek děje, k němuž i na ona položila základ tím, že porodila syna.   ·  

21Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. ·  
22Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – ·  
23jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – ·  
24a aby podle ustanovení Zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.  

 Kdo prováděl obřízku nevíme. Dokonce ji mohl provádět i otec anebo někdo jiný, třeba i kněz a směli se používat je kamenné nože. Byl to rituál, u kterého nesměla být matka, protože byla v té době ještě nečistou. Obřízka se musela provést osmý den a to bez ohledu na to, zda byla sobota. Osmý den je v těle novorozeněte největší koncentrace látek, které mají vliv na srážlivost, takže dítě tolik nekrvácelo. Právě při obřízce, pokud se děla za přítomnosti kněze, se chlapci dalo jeho jméno. Stalo se tak podle pokynu Marie, jak si sdělil anděl, a dostal jméno Ježíš   Očisťování Marie jako rodičky trvalo 40 dní a pak měli rodiče přijít do chrámu  obětovat na zápalnou oběť. Bohatí přinášeli beránka a holoubě obětoval za hřích, chudí pak jen pár hrdliček či holoubat. Tak se stalo v případě rodičů Ježíše. To, že tímto způsobem obětovali, svědčí o tom, že byli chudí a pravděpodobně ještě neměli dary od poslů  z východu, o kterých se Lukáš nezmiňuje. Lukáš nepíše ani nic o exilu do Egypta a vraždění  dětí v Betlémě     ·  

25V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. ·  
26Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. 27A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, ·  
28vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: ·  
29„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, ·  
30neboť mé oči viděly tvé spasení, ·  
31které jsi připravil přede všemi národy – ·  
32světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ ·  
33Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. ·  
34A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat ·  
35– i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“       

 Rodiče Ježíše byli chrámu a plnili povinnosti, které jim náležely podle Zákona. V té době  přišel zrovna do chrámu Simeon. Byl to zbožný Žid a čekal na příchod Mesiáše. Duch Boží mu zjevil, že neumře, dokud ho neuzří. Vstoupl do chrámu a rodiče zrovna představovali své dítě Bohu. Simeon dostal od Boha pokyn, že toto dítě je slíbený Mesiáš. Vzal ho do náruče. Jeho slova vyjadřují, že Mesiáš přinese spasení všem národům. A slávu Izraeli. V čem slávu? Žádný národ neměl takové dějiny, aby jejich obsah znal celý svět. S křesťanstvím se lidé seznamovali i  s dějinami Židů.  Předpověděl, že Izrael padne právě i vlivem Ježíše, kterého  oni ho budou stále odmítat. To vše se vyplnilo. Když se obrátil k matce, předpověděl i její trápení, až uvidí svého syna na kříži. A právě tady na tom, jak se lidé budou dívat na toto ukřižování, se zjeví myšlení lidí a jejich emoce.   ·  

36Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let ·  
37a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. ·  
38A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.      

I tato žena jako Simeon očekávala Mesiáše, byla velice zbožná, po ovdovění žila desítky let v chrámu, kde neustále modlila a postila. I ona poznala v malém miminku Vykupitele. Oba Simeon i Anna  chválí Boha.   ·  

39Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. ·  
40Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. 

   Zdá se, že Lukáš asi nemá informace o pobytu v Egyptě. V Nazarete Ježíši nic nehrozilo a   události v chrámu byly známy jen rodičům.  

 
 
Vložil: Tomas v Sobota, 24. prosinec 2022 @ 12:21:46 CET (2269 čtenářů)
Více... | 17630 bytů | 395 komentáře | Skóre: 0Život víry: Ke štěstí nemusí být velké dary, ale vždy je třeba láska.
Svědectví

poslal Frantisek100

       Vánoce 1967. Budou to první vánoce, kdy budu úplně sám. Není to ani měsíc, co zemřel tatínek. Vloni jsem byl aspoň s tatínkem a byly to  moc smutné vánoce. Tatínek, také vážně nemocný jako bývala maminka, plakal. Ale vždycky se najdou hodní lidé. Paní K. byla již starší paní, chodívala pravidelně do kostela a mne půjčovala velice zajímavé knihy. Měla skříň a v ní docela vzácné knihy. Jedna z nich se jmenovala “Dětství obecného P e p í č k a“. Její autor v ní popsal svůj život. Miloval jsem tuhle knihu a obdivoval Pepíka, který neměl lehký život. Nakonec se stal spisovatelem a profesorem.  Nevím ani, jak jsem se starou paní seznámil.  Nějak sama projevila o nás zájem.

 A právě paní K. nám vloni na vánoce dala smažený řízek a bramborový salát. A nějací jiní dobří lidé nám zase na práh bytu položili krabičku s cukrovím. Ani nevím, kdo to byl. Lidé dokážou být tak hodní. Cítili s námi a já byl rád, že nejsme úplně sami.

  Letos však budu sám.    Něco si koupím a hlavně to chci zaspat a probudit se až druhý den. Jenže můj příbuzný bratranec, politický funkcionář a vysoce postavený člověk, mi nabídl, abych strávil vánoce u nich doma.  Co mám dělat? Moc se mi tam nechce, protože jsme se s nimi nikdy
nestýkaly a kdoví, čím je pozvání motivováno. Ale tak jsem nakonec šel. Možná měl můj příbuzný dobrý úmysl, ale měl jsem raději zůstat doma. Všechno mne tam připadalo takové studené. Ani ten řízek se salátem mi nechutnal. Vždyť jsme ani neseděli u jednoho stolu a já jedl někde stranou... Stromeček bez dárků, i když ne že bych po nějakém toužil. Chvíli jsem si něco povídali a pak jsem poděkoval, rozloučil se a vrátil se do své studené místnosti. Měl jsem tam pocit, že nějak překážím....         

    Naštěstí jsem si doma před tím ozdobil svůj stromeček. Zapálil jsem svíčky, zatopil v kamnech a vzpomínal.  Jaké bývali naše vánoce. Chudé ale krásné.  A maminka vždy před štědrovečerní večeří vyslovila malou modlitbičku.  Tehdy jsem ji ani nechápal.  Voněl mi pod nosem smažený vepřový řízek, který jsme měli jen jednou do roka. Ale nesmím být smutný. Honem jsem si pustil rozhlas po drátě a zaposlouchal se do veselejších melodií. Teplo z kamínek mne nakonec přemohlo ke spánku. Další dny jsem se učil na maturitu a zpracovával si otázky. Večer kino, na které jsem se vždycky moc těšil, a žádné představení nevynechal. Jo, tak rád bych točil filmy. Po každém filmu jsem doma dlouho o něm přemýšlel a představoval si, jak bych to natočil já sám. Snění je krásná věc. Ano, možná právě to snění často vyplňovalo můj volný čas. Konečně přišel silvestrovský den.
    
        Koupím si salám,  kofolu a něco sladkého. Zalezu do postele a budu poslouchat rádio. Tam je vždycky pěkný pořad. Dobře jsem se najedl, pochutnal si na čokoládě.   Asi kolem desáté hodiny někdo zaklepal na dveře.

      Kdo to asi je ? Ve dveřích stála paní sousedka Štaidlová. Milá usměvavá paní. Měli dveře zrovna naproti přes chodbu.   

 „ Františku, pojď mezi nás“  a řekla to tak hezky a dojemně, že jsem prostě neodolal. Rychle jsem se oblékl a vešel do jejich bytu.   A tam bylo moc veselo. Povídalo se , zpívalo, hrály karty... Sešli se tam jejich tři synové s manželkami, asi deset lidí. Přijali mne , jako bych k nim odjakživa patřil. Čas plynul a najednou byla půlnoc. Zazněly zvony v rádiu, všichni povstali a všichni jsme si připili červeným vínem a vzájemně si popřáli. Cítil jsem se jak v jiném světě. Zapomněl jsem na to, že jsem sám. A do toho všeho mne mámovsky objala paní Štaidlová a dala krásnou pusu. Nepamatuji si, že by mi někdo někdy dal pusu. A ještě k tomu, tak upřímnou a lásky plnou. Moje maminka vzhledem k své nemoci toho už dlouho nebyla schopná.

 Byl jsem příjemně překvapen a cítil se šťasten. Asi ve dvě po půlnoci jsem šel spát a stále cítil ten mámovský polibek na své tváři. Ke štěstí nemusí být velké dary, ale vždy je třeba láska.
Krásná to náplast za nevydařený štědrý večer. Začal nový rok 1968. Co přinese ??
Vložil: Tomas v Pátek, 23. prosinec 2022 @ 00:45:50 CET (1229 čtenářů)
Více... | 223 komentáře | Skóre: 0Život víry: Řeholní sestřička jako anděl.
Zkušenosti

poslal Frantisek100

   Když jsem nastoupil do svého druhého zaměstnání po ročním působení v pohraničí, netušil jsem, co všechno prožiji. Jde o speciální zařízení, snad proto nám krajský zřizovatel zařídil poznávací zájezd po různých speciálních zařízeních. Psal se rok 1973.             


    Právě přijíždíme do sociálního ústavu, který je určen pro slabomyslné chlapce, vlastně muže, protože mnozí už překročili věk dospělosti. Pan ředitel nám vysvětlil, že tady jsme na Moravě a  každý si rád vypije nějakou tu skleničku vína nebo i něco silnějšího. A pokud žena otěhotní právě v době, kdy jsou oba v alkoholickém opojení,  může se stát, že se narodí postižené dítě.  V zahradě starý pán sekal zrovna kosou trávu.    
"To je náš nejstarší chovanec" vysvětlil pan ředitel.   

 Procházíme  oddělením, kde chlapci jsou sice postižení, ale dá se s nimi pracovat i komunikovat. Vykonávají drobné ruční práce a smějí se na nás.  
 "Tak tenhle hoch je náš ministr zahraničí, protože zná jménem všechny  politiky", usmívá se ředitel  a ještě blaženěji se tváří chlapec, na kterém však podle vzezření je poznat určitý defekt.  

  "A nyní vás zavedeme na oddělení těžce postižených jedinců. Pokud je  některá z vás těhotná, doporučuji  s námi nechodit."  

  Naše vychovatelka má však kuráž  a neodmítne příležitost  vidět to, co třeba už neuvidí. Přicházíme na oddělení takzvaných ležáků. Na pokoji stojí jen šest postelí a na nich bezvládná těla, která občas sebou mrskají. Proto jsou doslova přifačovaná k posteli bílými obvazy. Cítíme  i určitý zápach, protože potřebu vykonávají na místě, kde leží. Strašný pohled. Pečuje o ně jedna civilní zdravotní sestra. Do dalších pokojů už ani nenahlédneme.   

 " A ještě vám ukážu jedno oddělení, které má na starosti řádová sestřička. Jsme rádi, že ji tady  máme, protože zde je práce nejobtížnější".  

  Na ředitelovi vidím, že hovoří vážně.     Vcházíme do místnosti, kde mne zaujme čisťounká podlaha. Dveřmi pak nahlížíme do ložnice asi s dvaceti postýlkami. Připadají mně nějak malé a jako v pohádce o Sněhurce  a sedmi trpaslicích, jenže je jich aspoň třikrát víc. Všude ustláno a čisto. Žádný zápach jako na minulém oddělení. Mladá sestřička  oblečená do  řadového obleku má krásný  a milý obličej a zve nás  dál. A tady už poznáváme osazenstvo. U dlouhého stolu na malých židličkách s otvorem pro nočník sedí  dvacítka malých bytostí. Nepřipomínají vzhledem děti, protože jejich tváře jsou nepěkně zdeformované. Jsou jak zvláštní trpaslíčci. Někteří vydávají divné skřeky. Houpají se na židličkách a  když se k ním přiblížíme, otírají se o nás  a možná chtějí jak malé děti pochovat. Na stole před nimi leží krajíc s paštikou. Žasnu nad tím, jak tohle může jedna drobná sestřička sama obstarat. A ke všemu v další místnosti spatřuji asi čtyři klecová lůžka. Ptám se sestřičky, k čemu slouží.  

 "No, když některý dostane záchvat a  mohl by sebe i ostatní poranit, tak ho tam musím dát." 
  "Vy sama?   
  Sestřička pokrčí rameny a  s klidným úsměvem ještě doplní.  
 " Oni mně někdy někteří z nich i pomohou" a dívá se milé na tato lidská stvoření.   

   Co je to za duchovní sílu, která umožňuje takové obětování?  Sněhurka s dvaceti postiženými trpaslíčky? Kdepak. Anděl s trpícími lidmi, kteří možná díky péči tohoto anděla si svoje utrpení ani neuvědomují.    Když odcházíme z oddělení, tak pan ředitel opět si pochvaluje práci řeholních sestřiček.   

 "Nevím, kdo by tohle dělal, nebýt jich" dodává.             

 Poslední překvapení nás čeká v místnosti, která připomíná bývalou kapli. Před nás v  ústavních uniformách se znakem ústavu na rukávu nastupuje asi šest chlapců či mužů. Věk totiž nepoznáme. Mají bicí nástroje, vozembouch a jiné a podle pana ředitele nám zahraji a zazpívají několik lidových písniček. Všichni se usmívají a je na nich vidět, že hrají a zpívají  s nadšením. Podle přízvuku je sice znát, že barva hlasu není stejná jako u zdravých lidí, výslovnost jak u cizinců, ale ta jejich  obrovská radost vše zamaskuje. Vždyť je to od srdce. Jeden z chovanců, který má asi větší volnost, drží v ruce fotoaparát a fotí a fotí. Ptám se  na něho  pana ředitele a divím se tomu.   

  "Ale on tam stejně  nemá film a  dělá mu to radost" prohodí s úsměvem pan ředitel.     

Když se loučíme, přitulí se k němu jeden z chovanců a do jeho pláště si snad utírá nos. Pan ředitel ho neodhání a směje se.  

 " To víte, jsem jejich táta, táta sto tří dětí. Mně to nevadí, od toho mám přece plášť"    

Vstupujeme do autobusu a venku před ústavem stojí pan ředitel a s ním hlouček chovanců. Mávají na nás a usmívají se. Ten chovanec, který nemá ve fotoaparátu film, vše s radostí fotí. Rozjíždíme se, také máváme  a jsme dojati až k slzám.   A já mám také radost. Asi jsem uviděl anděla. Ta sestřička byla anděl.            
Vložil: Tomas v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 22:22:14 CET (168 čtenářů)
Více... | 4 komentáře | Skóre: 0Život víry: Důsledky nepochopeného přístupu k výrokům z Bible
Žhavá témata

poslal Frantisek100

33Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu, ·  

34ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon. ·  
35Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.     

   Proč chtěl Pavel, aby ženy v korintském  shromáždění mlčely,  mělo to své konkrétní důvody.  Sbor byl velmi mladý  a mnohé ženy byly původně pohanského původu. V Korintu se mezi pohanskými ženami šířilo  učeni a kult bohyně Afrodity, což byl i kult prostitutek. Dále se zde šířil kult zasvěcený Backovi, což byl bůh tance a vína. Od toho se v řecké mytologii odvozovaly bakchantky. Byly to třeštící ženy, které v tanci upadaly až do stavu blížícímu se šílenství, v němž byly schopné všeho. Při Bakchantkových slavnostech tropily výtržnosti a i ve starém Římě proti nim musela zasahovat státní moc. Teď si představme, že některé z žen dříve toto poznaly a zažily i na sobě. Proto pro ně nebylo lehké být najednou v křesťanském shromáždění  klidné  a potichu. A Pavel o tomto nešvaru věděl. A věděl, jak to může uškodit klidu  a pořádku ve shromáždění. A právě o tento klid , řád a pořádek  Pavlovi hlavně šlo. Aby tam nebyl žádný rušivý prvek, kterým možná bývaly právě tyhle první křesťanky pohanského původu. Pavel tedy uvažuje o ženách a  dané konkrétní situaci  a nevyslovuje obecné pravidlo vůči všem ženám. Vždyť jinde hovoří o ženách, které prorokují,  a jiné ženy byly i správkyněmi sboru . Myslím, že si žen vážil. Bohužel na základě těchto veršů církev ovládli muži ve všem a šli tak daleko, že žena přisoudili jen podřadné role ( opravuji nižší role a někdy ponižující role ) a to nejen ve církvi, ale i ve společnosti a v rodině. Kristova láska zůstala jen frází. A tento vztah nadřazenosti mužů přešel ze světa náboženského i do společenského a politického. Až konec 19.  a 20.  století toto měnilo a ženy mohly konečně i studovat na vysoké škole a  dostaly i volební právo. U nás směly ženy volit od roku1919, ale jinde  v evropských státech až v sedmdesátých  20. století. Bible se dá strašně zneužívat a toto je toho příkladem. A nejhorší jsou lidé, kteří fanaticky lpí na každé větě Bible a pak z toho se stalo to, co se stalo ženám a ovlivnilo jejich postavení tisíce let. 

   Poznámka:   Zažili jsme to i praxi. Ženám nedovoleno kázat, první se vždy měli modlit muži, muž prokazatelně v rodině diktátorem, kterého se všichni bojí,  ženy často v roli služky a úcta k nim minimální atd. Manželství spíše peklo pro ženy.  
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 13:26:36 CET (594 čtenářů)
Více... | 54 komentáře | Skóre: 0Život víry: Jak vypadal skutečně dar jazyků ?
Žhavá témata

poslal Frantisek100

  1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. ·   

  2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. ·   
  3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; ·    4všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. ·  
  5V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, ·   
  6a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.   

 Co to byl za svátek letnice? Původně slavnost žně. Byl to jeden ze tří hlavních svátků, o němž je psáno v knize ze Lev 23.16 ·   

  16Ke dni po sedmém dni odpočinku napočítáte padesát dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť. ·   
  17Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání; budou to dva chleby ze dvou desetin éfy bílé mouky, budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu. ¨ ·   
  18S chlebem přivedete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany. To bude zápalná oběť Hospodinu s příslušnými přídavnými oběťmi a úlitbami, ohnivá oběť, libá vůně pro Hospodin ·  
  21V týž den svoláte lid . Budete mít bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích.        

Židé také odůvodňovali letnice jako den  vydání Zákona. Na tyto svátky přijíždělo do Jeruzaléma mnoho židů ze zahraničí, kde dlouhá léta  a po celá pokolení žili. Jejich rodným jazykem tak často byl jazyk národa, v němž se narodili a žili. Doma se  jistě učili i jazyk, v němž čítali svatá Písma. Do ciziny se jejich předci dostali v době různých válek, kdy židé museli utíkat před nepřáteli. Usídlili se tam, ale na svoji vlast a víru nezapomínali. Na svoji víru získali i některé pohany, z nich se staly proselyté. Proselyta byl ten, kdo konvertoval k judaismu. Musel přijmout obřízku a zachovávat Zákon jako rodilí Židé a ti s ním také jednali jako s bratrem. V Jeruzalémě v této době letnic tak byla přítomna pestrá směs  židovských národností.   V tento den se učedníci, a nebyli to jen apoštolové, shromáždili na jednou místě. Šlo o dům. Takže zatím ještě neměli odvahu vyjít ven mezi lidi. Pravděpodobně se i modlili a zpívali, jednali  jednomyslně  a vnímali své společenství. A náhle se něco stalo. Lukáš u toho asi nebyl, ale popisuje to, co mu přímí  účastníci sdělili. Napřed nastal zvukový jev. Hučení. Já si vzpomenu na dětství, jak třeba hučely dráty vysokého napětí, když jsme si pod nimi někdy hráli. Nebylo nic vidět, ale přesto bylo slyšet. Zde je slyšet hluk podobný větru a naplnil celý dům. Nešel z venku, ale asi prostě najednou tu byl.  Zdroj nebyl vidět. A do toho  najednou světelné jevy. Plamínky, které nepálí, ale připomínají oheň.  Nebyli na jednom místě. Šířily se nad jejich hlavami jako přeskakovali z jedné hlavy na druhou. Na každém z přítomných byl tento světelný jev.  Dnes bychom to nazvali jevem, který souvisí s nějakou energií, třeba elektrostatickou silou. Tehdy nepochopitelný jev, který nezpůsoboval žádnou škodu. Nic nezačalo hořet ani pálit. A přece to mělo určitý účinek.   Něco se  však stalo  s jejich psychikou. Ten světelný jev působil na jejich hlavách, nikoliv na dalších částech těla. Pociťují něco, co dosud nepoznali.  Zvláštní duchovní sílu  a ta je nutí nebýt zticha, ale nahlas mluvit a možní  i hlasitě volat. Už nezůstávají v domě, ale  vyhrnou se ven a jejich hlasy tak přilákají lidi z  okolí. A oni aniž si to uvědomují, mluví a hovoří k Kristu a to tak, že jim lidé z těch mnoha končin , co sem k nim přišli, rozumí. Nastalo něco zvláštního. Nastalo simultánní zvěstování evangelia lidem různých jazyků. Bůh dal evangelium jednomu národu v jednom jazyku a nyní ve všech jazycích všem národům. Učedníci dostali moc mluvit skutečnými cizími jazyky, A není to nějaká hatmatilka či nesrozumitelný hlasový projev, ale skutečná řeč, které se nikdy neučili. Tento dar umožnil v této chvíli šířit evangelium do světa. Je to ale jednorázová událost, která se neopakuje vždy, když je seslán  Duch svatý. Pak se mohou projevovat i jiné hlasové projevy či schopnosti. Takovou situaci popsal Lukáš podle vyprávění Petra takto:

Sk. 10,46 ·   

44Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. ·   
45Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. 46Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: ·   
47„Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ ·   
48A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.   

   Toto se stalo v domě setníka Kornelia a bylo znamením, že na tyto pohany byl vylit Duch svatý ještě před jejich křtem ponořením do vody, čili fyzickým křtem. Přitom šlo o pohany  a nikoliv třeba o židovské proselyty. Pro Petra to mělo tehdy velký význam  a velká zkušenost. protože vycítil, že Bůh nedělá rozdílu mezi židem  a pohanem. Pak navrhuje, aby Korneliovi byli pokřtěni fyzicky. K tomu daru Ducha stačila pouhá víra a žádná obřízka, dodržování Zákona či nějaký židovský rituál. Oni uvěřili ve Spasitele. A jak se vylití Ducha projevilo? Mluvili ve vytržení mysli a velebili Boha. Další podobná  událost je popsána ve Sk. 19 : ·     

  4Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ ·   
  5Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. ·   
  6Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.    

Tentokrát bylo pořadí v jiném sledu. Napřed slyšení  a uvěření, pak křest a pak sestoupení Ducha svatého. A opět hlasové projevy. Proč? Obrácení křesťané prožívají velkou radost, které se nedá přejít mlčky. Je to obrovský citový prožitek. Je nejen slyšet, ale jistě i vidět na tvářích. A to se vedle daru jazyků dělo i zde o letnicích. ·     

7Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? ·  
8Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: ·   
9Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, ·  10Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, ·   
11židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“ ·   
  
12Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“ ·   
13Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“ Ti, kteří přiběhli k učedníkům , nemohli pochopit, jak mohou tito lidé ovládat jazyk jejich kraje, odkud přišli.     
Vložil: Tomas v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 23:51:08 CET (107 čtenářů)
Více... | 25237 bytů | komentáře? | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.46 sekundy