Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a dnes je Státní svátek - Mistr Jan Hus.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16175, komentáře < 7 dní: 190, komentářů celkem: 396036, adminů: 60, uživatelů: 5074  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 208 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Magdalena07
rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108552003
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: New Age, psychologie a okultismus - trojský kůň v církvích
Vloženo Sobota, 19. květen 2007 @ 23:51:45 CEST Vložil: bolek

Kritika bludů poslal gregorios777

Křesťané se cítí zcela "pohodlně" v diskusích o kultech, které existují vně tradičních církví, jako Mormoni, Svědkové Jehovy Christian Science, nebo Hare Krišna - na druhé straně - zahrnuje v sobě věci, které jsou pevně zachycené uvnitř církví, jako psychoterapie, visualizace, meditace, biofeedback, Pozitivní Zpověď, Pozitivní či Možnostné Myšlení, hypnosa, Holistické léčení a celé spektrum motivací "sebe-zlepšení" či úspěch-motivační techniky.

Kritizovat tyto - údajně "vědecké" metodologie znamená dotknout se a i urazit veliké množství křesťanů včetně některých křesťanských vůdců, kteří tyto nejenom praktikují, ale také upřímně propagují.. Tragedií našeho věku je fakt, že průměrný křesťan se dá buď přesvědčit příliš snadno - a nebo ho nepřesvědčíš vůbec! Je příliš málo takových, kteří by byli ochotní tyto otázky prostudovat sami pro sebe a zkontrolovat je ve světle Bible.Ti, kteří chtějí rostoucímu klamu uniknout, musí se vrátit zpět k Písmu a vědět v co vlastně věří - a proč tak věří - nežli podlehnout pokušení přijmout snadné a povrchní odpovědi, které dodávají "experti". Během prorokované apostazie (odpadnutí), dokonce i křesťanští vedoucí budou svedeni (Matouš 7:22-23) a ti, kteří budou následovat jejich učení utrpí stejnou tragedií. Musíme si být jisti, že následujeme Krista - ne lidi! Ježíš řekl: "Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.... za cizím však nepůjdou ale utečou od něj, protože neznají hlas cizince. .... Mé ovce znají můj hlas , znám je, následují mně; a já jim dávám věčný život - nikdy nezahynou a nikdo je z mé ruky nevyrve" (Jan 10:14, 5, 27, 28)..... Abychom se vyhnuli svodu, který tvoří srdce apostázie, musíme rozlišovat hlas Krista zkrze Jeho Slovo a tu zmatenou míchanici pravdy a omylů, která je dnes prohlašovaná v Jeho jménu. Abychom toto rozlišení pomohli usnadnit, prozkoumali jsme extensivně většinu dnešního populárního učení. Někteří čtenáři shledají přijmutí evidence obtížným, protože může implikovat některé prominentní křesťanské osobnosti. A přesto důkazy budou hovořit samy za sebe..... Na následujících stránkách budeme citovat z knih, z kázání právě tak, jako z rádia, televize a ze seminářských přednášek mnoha vlivných křesťanských vůdců - jak mužů, tak i žen, jak z dneška tak i z minulosti. Mnozí z nich jsou upřímní a obětaví Boží služebníci, jejichž životy a učení ovlivňuje miliony! Nemůžeme zdůraznit dost silně skutečnost, že považujeme i tyto vůdce, o kterých budeme hovořit na příštích stránkách za oběti, mezi kterými spadáme - do určitého rozsahu - my všichni... Každý nechť si laskavě uvědomí, že neděláme žádná všeobecná odsuzování kohokoliv a už, v žádném případě nezpochybňujeme ničí motivy. Pouze Bůh může soudit lidská srdce - my to musíme ponechat na Něm. Je ale poviností každého křesťana, posuzovat učení i ovoce a přijmout a následovat pouze takové, které jde - bez jakýchkoliv pochyb podle Božího Slova! Tato pravda platí jak pro tuto knihu, tak i pro kteroukoliv jinou! ... Dále je si třeba uvědomit, že ti, které zde jmenujeme, nejsou vždy ti nejhorší provinilci - a ani nejsou těmi jedinými, na které by se dalo poukázat. A i ti, kteří jsou jmenováni, jsou zde za účelem dokumentace a dokázání šířky a hloubky svodu. Varujeme čtenáře, aby neodsuzovali specifické jednotlivce, ale spíš jejich učení a praktické výsledky, které z takového učení vychází. Tato kniha není hádkou o nějaké malé teologické rozdíly, ale knihou pro spirituální přežití ! Je naším hlubokým přesvědčení, založeným na letech šetření a na horách důkazů, že svět humanity je v poslední etapě před podlehnutím tomu klamu, který Ježíš a Jeho apoštolové předpovídali že přijde před Jeho Druhým Příchodem. Jsme hluboce znepokojeni obavou, že miliony křesťanů se stávájí obětmi toho stejného klamu. Hleďte, at vás někdo neodvede jako zajatce skrze filosofii a prázdným klamem podle lidských tradicí, podle principů světa, ne podle Krista" (Koloským 2:8)... "Až se Syn člověka vrátí, najde na zemi víru?" (Lukáš 18:8). Křesťanství dnes, pravděpodobně čelí největším problémům své historie; Série mocných a rostoucích svodů, klamů, které jemně a rafinovaně mění biblické výklady a podkopává víru milionů. Většina křesťanů je si jen zřídka kdy vědoma toho, o co vlastně běží! Tím méně rozumí problémům které jsou v tom zahrnuté. Svedení je překvapivě snadné. Nikdy to není nějaký čelní útok z pozic jiných náboženských věrouk. To by se setkal se okamžitým odporem! Na rozdíl od toho, přichází k některým křesťanům pod maskou víru posilujících technik pro získání duchovní síly a prožívání zázraků. K jiným opět jako sebe-zlepšující psychologie, aby si jeden plně uvědomil svůj "lidský potenciál". Takové jsou viděné jako "vědecké" pomůcky pro úspěšný křesťanský život. A mají i jiné formy. Charles Colson píše: "Mluvil jsem o útoku frontálním i o útoku zákeřném, ze zadu. Jsou ještě horší. Nepřítel je v našem středu a infiltroval se tam tak dokonale, že mnoho křesťanů už není schopno rozeznat přítele od nepřítele, pravdu od herese! (Charles Colson: The Struggle for Men°s hearts and Minds). TROJSKÝ KŮŇ UVNITŘ CÍRKVE? Dokonce i většina těch, kteří pozorují hnutí kultů, nepoznali Trojského koně, který proniknul jak do církví, tak i do jejich vlastních řad a provádí svůj svod zevnitř. Je podivné, že většina dnešních křesťanských vůdců, kteří tak odvážně bojují proti mnohému zlu, říkají velmi málo - pakliže vůbec - něco proti oživení čarodějnictví, které, jako lavina zaplavuje jak světskou část planety, tak i křesťanské církve! V mnoha případech to odráží nedostatek bdělosti nebo naivitu a někdy neochotu připustit vlastní spoluvinu. Proč tomu tak je? Proto, že většina křesťanů je tak zoufale neinformovaná o okultismu, že ho poznají pouze v té nejzjevnější formě! Mnoho křesťanů ani nerozumí pasážím v Bibli, které zakazují jakoukoliv okultní činnost! Na následujících stránkách budeme dokumentovat fakt, že nejenom liberálové ale také i konservativci jsou oklamáni v překvapujícím množství! Rozsah, ve kterém proti-křesťanské a i okultní víry a metodologie vrostly přímo do Křesťanství během posledních let, je ohromující. Tento trend se zrychluje den ze dne... Návnada na pohanském háčku byl vždy slib "božství", které Satan nabídl Evě! Pokus toto božství uskutečnit, zaměstnával různé formy okultismu, během celé historie lidstva. Jeden výraz, který je často používaný a který zahrnuje všechnu pohansko/okultní praxi je "čarodějnictví". (sorcery) Na následujících stránkách, Kdykoliv budeme používat výraz "čarodějnictví", budeme mít na mysli: Každý pokus zmanipulovat realitu (interní, externí, minulou, přítomnou i budoucí) různou "Mysl-nad-hmotou techniku, která se pohybuje mezi alchymií a astrologií, až po Positivní Myšlení. ČARODĚJNICTVÍ: NEUZNANÝ NEPŘÍTEL. Starověké čarodějnictví "mysl-nad-hmotou" techniky se zdají občas fungovat a radikálně mění náš svět - od vědy a medicíny, po psychologii a školy. Nositel Nobelovy ceny Roger Sperry nedávno prohlásil:"Dnešní koncepty o vztazích "mysl-mozek" zahrnují přímý rozchod s dlouho uznávanou materialisticko-behavioristickou doktrínou, která ovládala neurovědu po mnoho desítky let. (Brain-mind Bulletin, prosinec 10 - 1984 str.1). Fyzik George Stanciu, spolu-autor "New Story of Science" to podává takto:" Fyzika, neurověda a nyní psychologie odhazují materialismus 19tého století" (stejný časopis jako předešle). Fyzika se stává znovu metafyzikou, jak se věda obrací k mysticismu. Vyvinuté za bývalou "železnou oponou" Georgi Lozanovem v Bulharsku, se rychle šíří na Západ. "Super-výučba" je jedním z příkladů: Lozanov dává dohromady yogu, hudbu, hypnósu, autogenesi (hypotéza o vzniku života z neživé hmoty), parapsychologii a drama. Nazval to "suggestologií", která když použita, mění stav vědomí ve vztahu k učení, hojení a vývoji. (Human Potentiál, prosinec 1984, Marta Vogel "Super-Učení: Dosáhnout nejvíc z toho, co máme"). To, co svět nazývá "Mind- power" (síla mysli), to někteří křesťané - mylně - považují za "víru". Právě tak, neosobní "Force" (Síla, Moc), kterou okultisté nazývají "Universal Mind" (universální Mysl) nebo "Příroda", je naivně přijímáno nekřesťany i křesťany jako prostě jiná cesta k Bohu, když - ve skutečnosti je to náhrada za Něj!! Následkem toho to, co se velmi často nazývá "Silou Ducha", není k rozeznání od údajné "Síly-Mysli" v psychice. Parapsychologové prováděli vědecké experimenty v psychice po léta, a idea "psychické síly" získává na důvěře. Profesionální psychikové už nejsou tak unikátní, jak byli před několika roky. Už se počítají na stovky a jsou bráni vážně velkou částí společnosti. Kromě toho, podobné "síly mysli" rozvíjené mezi populací, jsou "gulášem" psychologických metodologií. Tyto jsou učeny nejenom v dobře známých "Mysl-nad-hmotou" kultů, jako je "Scientologie", "Forum" (dříve Erhard semináře pro školení) a "Silva Kontrola Mysli". Jsou také zcela standardně používané na PMA (positivní mentální postoj) motivačních seminářích. Schopnost použít "mysl nad hmotou" není už dnes považováno za podivný okult, ale většina se na něj dívá jako na část přirozených lidských schopností, které jsou nekonečné. Každý, kdo následuje určité "zákony úspěchu", může tuto schopnost nabýt.... Technika New Age není vůbec nová! Je to stále stejné staré čarodějnictví, pod novou vinětou! Moderní provozovatelé, právě tak jako vedoucí křesťané, si zřejmě neuvědomují nebezpečí hry mysli, kterou hrají. Ať už nazvete čarodějnictví jakýmkoliv jménem, je to stále čarodějnictví! Dnes je všude kolem nás, v této době letů do vesmíru a snaží se zakrýt svojí pravou totožnost za vědeckou nebo psychologickou terminologií a za názvy jako "motivace úspěchu", nebo "sebe-vyvíjení".... Jedna ze světových autorit na okultismus a historik Manly P.Hall, sám také okultista prohlásil:"Existuje hojnost důkazů o tom, že v mnoha formách lidských myšlenek, obzvláště v tak zvaných "psychologii" blahobytu, "budování síly vůle", metafyzika, systémy o umění prodávat "vysokým tlakem" - černá magie prošla pouze metamorfózou názvů, ale podstata zůstala" Manly Hall: "Masonic, Hermetic, Quabalistic a Rosicrucian Philosophy LA 1969). HRA SE JMENUJE "ÚSPĚCH. Hra, která se hraje dnes, nejenom ve světě, ale i v církvích, má jméno "Úspěch". Pokora se tak nějak ztratila a na její místo přišlo "sebe-ocenění" (self-esteem) přes to, že Písmo učí: "pokorně pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe" (Filipským 2:3). Kdysi bývalo všeobecným přesvědčením že to, co přivedlo hřích na lidskou rasu byla pýcha. Nyní je nám řečeno, že naším problémem není, že bychom si o sobě příliš mysleli - ale že si o sobě nemyslíme dost! Že trpíme špatným "sebe-obrazem (self-image) a že naší největší potřebou dnes je vybudovat si vlastní "sebe-ocenění". Přesto že Petr napsal:"Pokořte se proto pod mocnou ruku Boží, aby vás On v příhodný čas povýšil" (1 Petr 5:6), je nám řečeno, že máme - sami sebe - "visualizovat" do úspěchu (máme se, naším "vnitřním zrakem" vidět jako úspěšné). Pavel naopak ve svém, Bohem inspirovaném dopise píše, že Kristus "sám sebe pokořil, a vzal na sebe formu otroka"... (Filipským 2:7-8). Toto "vysvětluje" Robert Schuller v kontextu světa orientovaného na úspěch takto:"Ježíš znal dobře svou cenu, Jeho úspěch dodával sílu Jeho sebe-ocenění... Ten kříž vydržel, aby posvětil své sebe-ocenění. A vytrpěl ten kříž, aby posvětil vaše sebe-ocenění" A ten kříž posvětí cestu vašeho "já"".(Robert Schuller, "Living Positively One Day at a Time" 1981. Úspěch a sebe-ocenění se staly tak důležité v církvích, že zastínily cokoliv jiného. Robert Schuller prohlašuje: "Člověk je v pekle, když ztratí sebe-ocenění" (Robert Schuller "Self-esteem a New Reformation" 1982). Jako křesťanský televizní kazatel číslo jedna,(podle "Eternity" 1983, Lloyd Billingsley "The Gospel According To Schuller"), Schuller je na téměř 200 televizních stanicích každou neděli s audiencí kolem 3 milionů lidí (Time 18/3, Los Angeles Times 29/5 1983). Podle "Christianity Today" Schuller ovlivňuje více nekřesťanů než kterýkoliv druhý kazatel v USA.(Christianity Today, 10/8 1984). Schullerův vliv je enormní a jeho "Evangelium Úspěchu" je přijímáno a kázáno stále větším počtem křesťanských vůdců. Co vadného nachází Robert Schuller na evangeliu starém, původním? Přesto že Pavel napsal "že Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky" (1 Timoteovi 1:15) a Ježíš sám říká, že přišel aby volal "hříšníky k obrácení" (Lukáš 5:32), Robert Schuller píše: Nemyslím, že bylo kdy ve jménu Ježíše Krista a pod praporem Křesťanství uděláno něco více destruktivního, pro lidskou osobnost a tím kontra-produktivního evangelismu než ta hrubá, ošklivá a nekřesťanská strategie pokoušet se aby si lidé uvědomili jejich ztracenou a hříšnou situaci". A tak tedy kdyby Mojžíš žil dnes, neříkalo by se o něm že se raději "rozhodl trpět útrapy s Božím lidem" (Židům 11:25) ale že si zvolil "trpět" bohatství, úspěch a popularitu s Božím lidem. Říkávalo se "Všichni, kteří budou žít zbožně v Ježíši Kristu, budou pronásledováni" (2 Timoteovi 3:12) ale dnes je to:"Všichni, kteří žijí zbožně, budou ctěni a budou úspěšní". Nejenom individuální křesťané, ale i církve se pídí za úspěchem. Čím větší kongregace, tím úspěšnější se zdá být. Z tohoto pohledu zdaleka nejúspěšnějším pastorem by byl Paul Yonggi Cho, který řídí největší kongregaci na světě - více než 500 tisíc členů. Cho učí, že positivní myšlení, positivní mluvení a positivní "visualizace" jsou klíčem k úspěchu. Kdokoliv může doslova "vysedět" (inkubovat) hmotnou realitu tím, že si vytvoří její živou představu v mysli a soustředí se na ní... V předmluvě ke knize Yonggi Cho knihy "Čtvrtý Rozměr" Robert Schuller napsal: Objevil jsem realitu tohoto dynamického rozměru v modlitbě, která přichází skrze visualizaci..... Nesnaž se tomu porozumět. Začni to vychutnávat! Je to pravda. Funguje to. Já to zkusil.... Křesťanské university, semináře, misie, a pomocné organizace, jsou už také v této hře úspěchu a většina z nich hledá techniku velikého byznisu, aby podle toho mohli vést vlastní záležitosti. Když to funguje pro Kalifornskou univerzitu, proč ne pro univerzitu křesťanskou? Když to funguje pro General Motors, proč ne pro křesťanskou pomocnou organizaci? Jistě, pokud jde o účetnictví a vedení - ale moderní čarodějnictví naplňuje celý komerční svět ve formě "motivace úspěchu", PMA (pozitivní mentální postoj) techniky a nejnovější psychoterapie, pokřtěné "křesťanskou" terminologií. PŘEMÝŠLEJ A BOHATNI. Většina z vůdců obchodní "motivace-úspěchu" a PMA technik, se dali svést do čarodějnictví a sami svádí miliony dalších lidí. Většinu těch základních nápadů, které jsou v pozadí "sebe-zlepšovacích" kursů a které pronikly celou společností, se dají vystopovat k jednomu člověku, který se jmenuje Napoleon Hill. Jasné stopy vlivu Napoleona Hilla jsou vidět v následujících poznámkách Earl Nightingale, který je dnes nejpopulárnějším a nejvlivnějším z vůdců "motivace-úspěchu". Na pásce, kterou namluvil pro svůj SMI (Success Motivation Institute), hovoří o jedné z Hillových knih "Přemýšlej a Bohatni" a prohlašuje ji za "jednu z nejúžasnějších knih, které kdy byly napsané": "Není pochyb o tom, že tato kniha měla větší vliv na životy, úspěch a bohatství více jednotlivců, než kterákoliv jiná kniha jejího druhu.... Po celém svobodném světě jsou doslova tisíce úspěšných lidí, kteří jsou tam, kde jsou - protože si jednou koupili "Přemýšlej a Bohatni", a rádi vám o tom povědí. Seděl jsem v přepychově zařízených kancelářích a naslouchal světoznámým obchodním vůdcům - někteří tak staří, že by mohli být mými otci a každý mi řekl, že všechno začalo potom, co si přečetli "Přemýšlej a Bohatni. Proč zůstala tato kniha na vrcholu všech těch knih, které jednají o sebe-zlepšení? Člověk, který dočetl poslední stránku této knihy a vstal - byl zcela jiným člověkem než ten, který ji začal číst. Tento člověk se stal držitelem jedinečného, neviditelného talentu, který mění sny ve skutečnost, myšlenky do věcí... byl do nyní pasažérem a teď se stal kapitánem.." (Success Motivation Cassete Tapes - Waco, Texas). Špičkový mluvčí za obchodní motivaci, Og Mandino, jehož knihy dosáhly víc jak sedm milionů prodaných výtisků, dává Hillovu knihu "Přemýšlej a Bohatni" mezi dvanáct vůbec největších knih v tomto oboru. Knihy Napoleona Hilla jsou nabízené v křesťanských knihkupectvích po celé USA a jsou doporučované mnoha křesťanskými vůdci. V jejich knize "Making the Most of Your Mind" (nadělej si co nejvíc ze tvé mysli), spolu-autoři Stephen B.Douglas a Lee Rody píší: V nedávné minulosti spojovalo mnoho sekulárních knih úspěch se silou vůle. Autoři těch knih začali prozkoumávat hloubky lidského potenciálu, který Bůh vložil do lidské mysli. Napoleon Hill byl takovým autorem. Po dvacetiletém výzkumu, napsal osmisvazkové dílo "Zákon Úspěchu". Části z tohoto jsou kondenzované v jeho nejlepší knize "Přemýšlej a Bohatni". Hill pravděpodobně vykonal ten nejužitelnější průzkum v historii" (* viz poznámka na konci kapitoly). RAFINOVANÝ PODVOD. Ten veliký dav, který následuje Napoleona Hilla, jak mezi úspěšnými obchodníky, tak i mezi křesťanskými vůdci, je obtížné pochopit vzhledem k jeho otevřené obraně čarodějnictví. Jeho knihy obsahují zcela důsledně ta nejzjevnější okultní učení, jaká kde najdete! A přesto křesťané, kteří doporučují jeho knihy, pakliže nabídnou varování, týká se pouze Hillova důrazu na bohatství. Potom co citují velmi extensivně, opakovatelně a pochvalně, Hillových knih, Douglas a Roddy upozorňují, že citují z Hilla "kvůli soustředění se na činnosti a postoje mysli - ne na rozvoj majetku". A přesto Hillovo učení o mysli je mnohem nebezpečnější, než důraz, který dává na bohatství. Důvod proč se zmiňujeme o Roddym a Douglasovi je skutečnost, že oba jsou dobří a upřímní služebníci Boží, kteří by ani vteřinu nepropagovali Hillův okultismus. A přesto doporučili Hilla a jeho knihu, která obsahuje okultismus, který zřejmě přehlédli a který by mohl svést ty, kteří na jejich doporučení, by tuto knihu četli. Hill dosti podrobně vysvětluje, že se tuto "mysl-techniku", kterou popisuje, naučil od netělesných duchovních bytostí. Démoni, vystupující jako "Vyšší Mistři", použili Hilla aby podvedli miliony těch, kteří přijmuli techniku "úspěchu" danou Hillovi "Mistry". Hill prohlašuje:"Opět a opět jsem měl důkaz, že mojí neviditelní přátelé se kolem mně vznáší - nepoznatelní normálním smyslům. V mých studiích jsem objevil, že existuje skupina podivných bytostí, které vedou školu moudrosti... Tato Škola má Mistry, kteří se dovedou odhmotnit a cestovat okamžitě na kterékoliv místo, které si oni zvolí, aby dali znalost přímo - hlasem.... Vím, na příklad, že jeden z nich přišel, tisíce kilometrů, během noci, do mého studia. Nebudu psát každé slovo, které mi řekl.... většina z toho je v kapitolách této knihy a budou následovat v dalších kapitolách." "Vysloužil jsi si, aby jsi odhalil Svrchované Tajemství dalším", řekl energický hlas. "Byl jsi pod vedením Veliké Školy....teď musíš dát ten plán světu"... SVRCHOVANÉ TAJEMSTVÍ - PADĚLEK VÍRY. Tajemství úspěchu, které tvoří základ pro většinu knih, které se zabývají "motivací-úspěchu bylo dáno Hillovi démony, kteří se vydávali za "Mistry", kteří se mohou odhmotnit a cestovat v okamžiku, kamkoliv se jim zachce. To "Svrchované Tajemství", které dali Hillovi, aby jej "odhalil" světu, existuje v tradici okultu tisíce let. Připomíná nabídku, kterou dal Satan Evě:"Cokoliv je lidská mysl schopná uvěřit, to lidská mysl může uskutečnit".(Napoleon Hill "Bohatni s mírem v mysli" - 1967). Tato svádivá myšlenka je v pozadí "Human Potential Movement" (hnutí za lidský potenciál), což je pouze jiný název pro New Age. A pakliže je pravdou to, že můžeme cokoliv, v co věříme, potom musíme být bohy! Toto "tajemství věků" nazval Hill také "Magic Power of Belief" (Kouzelná síla víry). Jeho základní premisou (předpokladem) je, že lidská mysl má mystické inherentní (v sobě obsažené) síly, které jsou schopné si vytvořit vlastní realitu! "Opravdově věřte, že budete bohatí, a bohatí budete!" Toto je padělek, čarodějský padělek víry, který svět nazývá PMA (Positive Mental Attitude), jinak "positivní (kladný) postoj (stav) myšlení"). PMA "Věda Úspěchu" se proslavila skrze knihu "Success Through A Positive Mental Attitude" (úspěch v positivním myšlení, od Napoleona Hilla. Tuto knihu napsal ve spolupráci s W.Clement Stone (známý multimilionář). Pokusili se "napojit" na "veliké skladiště Nekonečné Inteligence", kde je (podle nich) uskladněna veškerá moudrost a všechna fakta, která se dají kontaktovat podvědomím. PMA je u kolébky většiny dnešních motivačních metod. Byl to Hill,kdo postavil základy a on vysvětluje:"PMA je katalyzátor, který umožní jakoukoliv kombinaci principů úspěchu. PMA přitahuje štěstí. Úspěch je dosažen a i udržen těmi, kteří to zkouší s PMA". Toto je univerzální zákon, že my převedeme do fyzické reality myšlenky a postoje, které držíme v naší mysli - ať už jsou jakékoliv"... Tato "síla víry" je daleko od víry v milujícího ale svrchovaného Boha a "umožňuje" těm, kteří jsou zasvěcení, poručit silám, aby uposlechli jejich myšlenky. Pakliže může udělat zázrak kdekdo, potom to není pravý zázrak od Boha - a člověk si hraje na Boha! Nejsou to pouze liberálové, kteří se nechali chytit do té pasti. Presbyteriánský pastor Ben Patterson z Irvine v Kalifornii, napsal: Dnes evangelikálové "pře-liberalizovali" i liberály s knížkami sebe-zlepšení, kázáním o "positivním myšlení" a evangeliích úspěchu. ("Křesťanství Dnes" 1985. "Je Bůh psychoterapista?) Každý, kdo si myslí, že myšlení určitým způsobem a vyslovení určitých slov donutí Boha aby reagoval určitým způsobem, takový člověk si hraje na Boha, nebo při nejmenším chce Bohem manipulovat! Charles Capps, jeden z vůdců "Positive Confession Movement" (něco na způsob: prohlásíš to, co není - a tvé vyznání vytvoří žádanou realitu. Capps učí: "Toto není žádná teorie - je to fakt. Je to spirituální zákon. Tyto zákony uvedete do pohybu slovy vašich úst... cokoliv řeknete, to se stane" (Charles Capps, The Tongue A Creative Force >Harrison House, 1976), jinak česky "Jazyk, tvořivá síla". Yonggi Cho prohlašuje: "Promluveným slovem si stvoříme náš vesmír okolností (P.Yonggi Cho: "Solving Life°s Problems - Logos 1980). Stvoříte přítomnost Ježíše vašimi ústy... On je vázán vašimi rty a vašimi slovy" (Paul Yonggi Cho: "The Fourth Dimension", Logos 1979). Podobnosti mezi tím, co tito křesťanští vůdcové učí a mezi "Svrchovaným Tajemstvím" Hilla, které dostal od démonických bytostí jsou při nejmenším znepokojivé! Dále znepokojuje skutečnost, že křesťanští vedoucí citují - se sympatií - z Hillových knih, i když je zřejmé, že čarodějnictví je samým srdcem a substancí "úspěchových metod" které Hill učí... Neodsuzujeme cokoliv jiného, co křesťanští autoři píší jenom proto, že citují Hilla. Ale je to právě pro obsah mnoho dobra, že jeho knihy jsou tak přijímány. A proto musíme bojovat za čistotu Božího Slova bez jakýchkoliv jedovatých klamů, které se tam vetřou, nejsme-li bdělí... ZÁPAS O VÍRU. Juda píše, abychom "vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým". Je zcela nemožné zůstat "positivním" když bojuješ za pravdu! H.A.Ironside, dlouholetý pastor "Moody Memorial Church" v Chicagu prohlásil: Víra znamená celý soubor zjevených pravd, a boj za celou Boží Pravdu si žádá, někdy i učení negativní. Každý omyl nebo každá kombinace lež-pravda si žádají okamžité odhalení a odmítnutí. Smiřovat se s takovými by znamenalo nevěru vůči Bohu a ohrozilo by duše, za které Kristus zemřel"..... Dave Wilkerson, pastor a jeden z výborných křesťanských autorů, zakladatel "Teen Chalenge" (problémy mládí), řekl: "Zlý a nebezpečný vítr vane do Božího domu a podvádí miliony Bohem vyvolených lidí" (toto je biblický "nálet" na knihu Napoleona Hilla "Mysli A Bohatni"). Toto zvrácené evangelium se snaží udělat z lidí bohy. Je jim řečeno:"Celý váš osud, vaše budoucnost je v síle vaší mysli. Cokoliv dovedete v mysli "počít", je vaše. Vyslovte to do existence. Vytvořte to positivně naladěnou myslí. Úspěch, štěstí, dokonalé zdraví - to všechno je vaše - budete-li používat vaší mysl tvořivě. Změňte vaše sny ve skutečnost použitím síly vaší mysli". Nechť si každý uvědomí jednou pro vždy: Bůh se nevzdá své svrchovanosti aby uvolnil místo pro naší mysl - ať už positivní, či negativní! Máme hledat mysl Ježíše Krista a ta není materialistická v tom smyslu, že by byla zaměřená na úspěch nebo bohatství! Kristova mysl je zaměřena pouze na oslavu Boha a na poslušnost k Jeho Slovu. Žádné jiné učení neignoruje tolik Kříž a korupci lidské mysli. Obchází zlo naší zruinované Adamovské přirozenosti, odvádí oči křesťana od evangelia věčného vykoupení a zaměřuje se na pozemské bohatství... Křesťané, utečte od toho!!! *) Poznámka ze stránky 6. Jako výsledek vydání této knihy, Douglas a Roddy odstranili veškeré reference k Napoleonovi Hillovi z jejich knihy "Making Most of Your Mind". Pohanství v moderním obleku. Ó Bože, národy (Pohané) vtrhly do Tvého dědictví...pomoz nám, Bože, naše spáso... Žalm 79:1, 9. "..to, co Pohané obětují, obětují démonům, ne Bohu, a já nechci, aby jste byli účastníky démonů" Pavel 1 Korintským 10:20.


Podobná témata

Kritika bludů

"New Age, psychologie a okultismus - trojský kůň v církvích" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: New Age, psychologie ,,,,jako ovce bez pastýře (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 20. květen 2007 @ 13:17:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Gregorios mi imponuje, napsal celou serii, kterou nemohu najednou přečíst. Ale z přehledu všech dílů mi vyplývá :
Kdysi viděl Ježíš lidi a zželelo se mu jich, protože mu připadaly jako ovce bez pastýře. 
Množí se to tady hladovými ovcemi, které hledají spasení a na druhé straně archaické postavy pastýřů pasou ovce podle starobylého jazyka (spíše srozumitelného jim než ovcím) a ješte se hádají mezi sebou (o kompaktáta, o večeři Páně, vyvolenost atd).
Jak zabránit chaosu ? Světlem !
Ti hledači nacházejí vždy kousek pravdy (jednotlivé prameny světla) a celek, žíznivě očekávaný, dávají dohromady ze střípků.
Univerzální Pastýř je třeba.Re: New Age, psychologie a okultismus - trojský kůň v církvích (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 20. květen 2007 @ 18:20:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Mk,

musel jsem sem vložit sériii těchto článků, neboť se zde stále mluví pouze o bludech typu katolicismus apod. Ale o mnohem plíživějších a maskovanějších bludech, které přicházejí skrze psychologizaci křesťanstva, se zde vůbec nemluví. Proto jsem tuto mezeru viděl za dobré zaplnit. Neboť skrze psychologii přichází do církví New Age, a to v takovém balení, že to ani nikdo nevidí.

Dokonce jsou zde i ti, kteří jsou HRDÍ na své psychologické "vzdělání".Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy