Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kristýna.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16727, komentáře < 7 dní: 488, komentářů celkem: 435556, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 229 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119504661
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Víra, skutky a spravedlnost
Vloženo Sobota, 19. červen 2010 @ 15:48:01 CEST Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal Willy

Ř 4:4-5

   Ekumenický překlad              Bible Kralická                       Překlad 21. století               Nová smlouva KMS
Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdožť skutky činí, tomuť odplata nebývá počtena podle milosti, ale podle dluhu. Tomu, kdo koná skutky, se nepočítá odplata podle milosti, ale podle dluhu. Tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti.


Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost, Avšak tomu, kdo nekoná skutky, ale věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, se počítá jeho víra za spravedlnost. Kdo však (pro svou spravedlnost) nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost.


Někteří zde na GS prohlásili, že pro spásu víra není nutně potřeba a dále že je zapotřebí vytrvat v konání dobrých skutků, aby člověk spasen opravdu nakonec byl.

Co na to říká Písmo Svaté je v několika překladech uvedeno v úvodu článku. Tak se na to podívejme.

Ve 4. verši apoštol Pavel píše o člověku, který pracuje (pro svou spravedlnost), kdo koná či se vykazuje skutky. Takovému člověku se mzda, odměna, odplata nedává/nepočítá z/podle milosti, ale podle dluhu/povinnosti. Tento dluh je tak obrovský a povinnost tak veliká, že není v silách a možnostech člověka takový dluh zaplatit a povinnost splnit, i kdyby žil věčně. Takový člověk také nemůže počítat s Boží milosti, poněvadž se před Bohem nepokořil a neuznal, že nemá na to, aby si dluh, který vůči Bohu má, odpracoval.

V 5. verši máme člověka, který pro svou spravedlnsot nikterak nepracuje, skutky se nevykazuje a nekoná žádné skutky, aby byl ospravedlněn a spasen. Tento člověk prostě věří/spoléhá v/na Toho, Kdo ospravedlňuje bezbožného zadarmo bez skutků z milosti díky skutku Někoho jiného, Kdo jeho dluh už zaplatil.

Bible tedy jasně učí, že člověk může být ospravedlněn jedině vírou - vírou, která je člověku Bohem počtena za spravedlnost. Příkladem takového člověka je Pavlem zmíněn Abraham, který uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Proto bývá také Abraham nazýván praotcem víry.

Z uvedeného zřetelně vyplývá, že výše zmíněná prohlášení jsou mimo realitu, mimo Boží plán spásy a ve svém důsledku vlastně ukazují na pohrdání Boží milostí a snahu, zajistit si spásu sami.

A jak je to tedy s dobrými skutky?

Ef 2:4-10 

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem - milostí jste zachráněni - a spolu s Ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši.  Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Toto místo Písma nám jasně zjevuje, že jsem spaseni/zachráněni milostí Boží skrze víru a to všechno (spása, milost, víra) je Boží dar. Teprve po té, co jsme zachráněni, je řeč o dobrých skutcích.Tyto dobré skutky jsou Bohem předem připravené pro ty, kdo jsou Božím dílem, tj. pro ty, kdo byli Bohem stvořeni v Kristu Ježíši, tzn. znovuzrozeni z vody a Ducha, aby v těchto dobrých skutcích žili/chodili. Takže nejprve je tu spása bez skutků a teprve po té, co jsme spaseni, můžeme jako Boží dílo, stvořeni v Kristu Ježíši, konat Bohem předem připravené dobré skutky. Tyto skutky jsou tu pro uskutečnění Božího věčného záměru. tj. vybudování Těla Kristova v lásce, jak píše Pavel Efezským ve 4, kapitole. Tyto dobré skutky jsou spravedlivými činy svatých zmíněné naším bratrem Janem v knize Zjevení 19:7-8 „Radujme se a jásejme a vzdávejme/vzdejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.
Vidíme tedy, že spravedlivé činy svatých jsou svatebním šatem nevěsty Kristovy, zářivě (Boží sláva) čistým (díky krvi Beránka) kmentem, který je jí dáno (Bohem) obléknout, aby mohla vejít na svatbu.

Použiju nyní jako malou ilustraci známou pohádku "Mrazík". Ivánek byl učiněn pro svou pýchu a hloupost medvědem. A v podobě medvěda, když se dozví, že ho z této podoby mohou vysvobodit pouze dobré skutky, volá: "Jaký dobrý skutek mám vykonat?!" A tak se snaží - a nic! Myslí pořád jen na sebe a své vysvobození. Ale ve chvíli, kdy pomyslí na starou slepou babku, která přišla o svou hůl - jak bez ní bude chodit? - ptá se Ivánek, v tu chvíli je vysvobozen.

Z toho všeho vyplývá, že Bohem předem připravené dobré skutky mohou konat jenom ti, kdo jsou spaseni Boží milostí skrze víru a jsou tak Božím dílem v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, aby v nich žili životem, který přijali spolu s Pánem Ježíšem Kristem, tj. Krista samého jako svůj život (Ko 3:4), skrze Něhož žijí (J 6:57) pro Jeho vyjádření a oslavení. Tento život se žije chozením podle Ducha, kdy nás Duch Svatý do dobrých skutků uvádí tím, že nás prostě vede, abychom žili a dělali, co se Bohu líbí, tzn. hledali a činili vůli Boží. Pán Ježíš Kristus, když žil jako člověk na zemi, žil vlastně stejně. Chodil Duchem, veden Duchem, měl společenství s Otcem v Duchu a pak chodil a mluvil Slova, která slyšel od Otce a konal skutky, které viděl u Otce - v Duchu. Byl v Duchu pořád neustále, a proto také mohl říci v Janovi 8:29 A Ten, kdo mne poslal, je se mnou; nezanechal mne samotného, protože já stále činím to, co se Jemu líbí.

Kéž se nad námi Bůh smiluje a dá nám milost být a zůstávat v Duchu, aby nás mohl vést k dobrým skutkům, které pro nás, kteří jsme Jeho dílo, Bůh předem připravil, abychom v nich žili a byli tak oblečeni/připraveni na svatbu Beránkovu. Amen.

Tož tak.


Podobná témata

Zamyšlení

"Víra, skutky a spravedlnost" | Přihlásit/Vytvořit účet | 100 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Omluva a oprava (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 19. červen 2010 @ 16:56:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Omlouvám se, ale úvod článku v náhledu vypadal jinak. Byly to čtyři sloupce - 4 překlady, takže pod každým nadpisem překkladu byl jemu odpovídající text - viz dva sloupce na ukázku níže. Ale teď si uvědomuji, že se to tak zobrazit zřejmě ve finále nemohlo a že by se to stejně na každém počítači zobrazilo jinak/různě.


      Nová smlouva KMS                             Bible Kralická

Tomu, kdo pracuje, se mzda                       Kdožť skutky činí, tomuť odplata
nedává z milosti, nýbrž                                 nebývá počtena podle milosti,
z povinnosti.                                                     ale podle dluhu.

Kdo však (pro svou spravedlnost)            
Tomu pak, kdož nečiní skutků,
nepracuje, ale spoléhá na toho,                  ale věří v toho, kterýž spravedlivého
který ospravedlňuje bezbožného,              činí bezbožníka, bývá počtena
tomu se jeho víra pokládá                            víra jeho za spravedlnost,
za spravedlnost.

willy


 

Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 20. červen 2010 @ 10:55:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celek Pavlovy nauky připouští pro (Ř 4,3) jen jeden výklad:
Vzhledem k Bohu a tedy v pravdě, se víra konkrétně spojuje vjedno se spravedlností.
Víra je zdrojem Abrahámovy spravedlnosti a jeho skutků. Ale to ještě není všechno!
(Jk 2,21-24)
Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl na oltář svého syna Izáka?
Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že díky těm skutkům došla víra k dokonalosti?
Tak se naplnilo Písmo, které říká: "Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost" a byl nazván Božím přítelem.
Vidíte tedy, že člověk je ospravedlňován ze skutků a ne jen z víry.

I toto je dalším kamínkem naší víry, i toto je součástí evangelia!


Mnohým z vás chybí ucelený pohled na křesťanství, vytrháváte si jednotlivé střípky mozaiky obrazu a docházíte pak k jejich nesprávné interpretaci. Pochopitelně, protože jednotlivý kamínek mozaiky nenese ucelenou informaci. Dává pravdivý smysl jen tehdy, když je zasazen přesně na své místo v obraze.

Proto o většině tvrzení v tomto článku se nedá říci, že nejsou pravdiná. Stejně však ještě nedávají pravdivou informaci o celkovém obrazu.

Teď se zaměřím na mylné závěry článku, které matou:
..."Někteří zde na GS prohlásili, že pro spásu víra není nutně potřeba a dále že je zapotřebí vytrvat v konání dobrých skutků, aby člověk spasen opravdu nakonec byl."...

Že je ke spáse zapotřebí vytrvat v dobrém až do konce, říká přece Pán Ježíš (Mt 24,13; Mk 13,13;). Víra je nezaslouženým darem. Kdo ji nedostal, má snad být vyloučen ze spásy? Mt 25 tvrdí cosi jiného: Skrze lásku k bližnímu (vykonat to, co pro člověka Bůh připravil) může i nevěřící dojít věčné spásy.
Vidíte tedy, že člověk je ospravedlňován ze skutků a ne jen z víry.

Na příkladu Ivánka v Mrazíku je vidět, že účelové pachtění za skutky je marnost. Ty pravé skutky k nám přicházejí samy - a láska nám o nich poví. Ovšem kdyby Ivánek tento hlas lásky k bližnímu ignoroval, zůstal by medvědem.


..."Tyto dobré skutky jsou Bohem předem připravené pro ty, kdo jsou Božím dílem, tj. pro ty, kdo byli Bohem stvořeni v Kristu Ježíši, tzn. znovuzrozeni z vody a Ducha, aby v těchto dobrých skutcích žili/chodili."...

Chybná spekulace
.
Všichni jsme Božím dílem, znovuzrození i neznovuzrození. Všichni jsme nezaslouženě vykoupeni Kristem a máme možnost být spaseni. Ale musíme se této možnosti chopit a cosi pro ni udělat!
Pro každého člověka bez výjimky  Bůh ve svém plánu už od věčnosti připravil skutky, které má člověk vykonat (ať s vírou, nebo bez ní), které ho budou zpětně formovat k dobrému.


..."V 5. verši máme člověka, který pro svou spravedlnsot nikterak nepracuje, skutky se nevykazuje a nekoná žádné skutky, aby byl ospravedlněn a spasen. Tento člověk prostě věří/spoléhá v/na Toho, Kdo ospravedlňuje bezbožného zadarmo bez skutků z milosti díky skutku Někoho jiného, Kdo jeho dluh už zaplatil."...

Kdyby se Abrahámovi dostalo ospravedlnění za skutky, nebyl by to už Boží dar (milost), ale povinná odměna za práci (Gn 15,6). Nehledě na to, že ospravedlnění má takovou hodnotu, že ho ani všechny naše skutky nedokáží zaplatit.
Není ale pravdivým tvrzení, že Abrahám pro svou spravedlnost nijak nepracoval. Svou víru dokázal tím, že odešel z bezpečí domova do cizí nepřátelské země. Ani později pro něho nebylo nijak lehké položit na oltář svého syna.
Jeho víra (dar od Boha) vyrostla do dokonalosti skrze jeho skutky.


Willy,
žiješ ve světě, Nadělals dluhy. Choval ses jako člověk pošetilý (L 14,28-30), nikoli jako křesťan. Určitě si nemyslíš, žes tehdy  činil to, co se líbí Kristu!
Já vím, že je lákavá představa, že dluh za tebe jiný zaplatí! A ty nemusíš pro to udělat nic, žádnou námahu, jen věřit. Ale to je pohádka, tak to v životě nechodí. Svůj dluh musíš zaplatit do posledního haléře sám! Když nebudeš splácet, přijde exekutor.

Ve světě duchovním náš dlužní úpis přibil Kristus na dřevo kříže. To je pravda. Otevřel nám dveře, možnost, jak své dluhy likvidovat. Aby už nebyly.
 My ovšem musíme pro to také cosi udělat, abychom tuto možnost využili.
Smazání našeho dluhu, smazání hříchů, není nijak automatické, je podmíněno pokáním a obrácením! A to je konkrétní skutek, častokrát pro někoho hodně těžký.

Žádné "NIKTERAK NEPRACUJE" - na toto spojení zapomeň, je falešné.
Když se spolehneš na Krista, práce ti neubude, spíš přibude. Ale všechno bude jiné, události dostanou smysl a řád.
Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Pondělí, 21. červen 2010 @ 20:18:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko celkem s tebou souhlasím až na jeden fakt

"může i nevěřící dojít věčné spásy"

To je všeobecný omyl, bez víry se nemůžeme líbit Bohu. Sám jsi napsal, že skutek bez víry je pouhým pachtěním.
Nevěrce nespasí žádný skutek.
rastan


]


Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 21:11:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rastan.
Jsem teď hodně pracovně vytížen, tak odpovídám se zpožděním.
Bez víry se nemůžeme líbit Bohu v tomto světě, protože bez víry není žádné vědomé spolupráce s Bohem. Není kvalita života v moci Božího dítěte.
Víra je ovšem nezaslouženým darem, proto tolik výzev v Písmu, abychom o ni prosili. Víru lze vyprosit.


Kvalita života na tomto světě je však cosi jiné, než věčná spása.

(Ř 2,11-16)
Neboť Bůh nestraní nikomu.
Všichni, kteří hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; a všichni, kteří hřešili pod Zákonem, budou Zákonem souzeni.
(Neboť před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo Zákon plní.
Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, dělají z přirozenosti to, co Zákon přikazuje, takoví, ač nemají Zákon, jsou Zákonem sami sobě.
Takoví prokazují dílo Zákona zapsaného v jejich srdcích, což dosvědčuje i jejich svědomí a myšlenky, které se navzájem obviňují anebo obhajují.)

To se stane v den, kdy Bůh bude soudit lidská tajemství podle mého evangelia skrze Ježíše Krista.


I nevěrec se po smrti ocitne před Kristovým soudem. Pokud žil podle svého svědomí, jako člověk spravedlivý, bude pro něho snadné uznat Krista za svého Spasitele. To už nebude víra, ale poznání skutečnosti. A takový může být také spasen.


Pročti si Mt 25, o těch, kteří Krista neznali:

Potom Král řekne těm po své pravici: 'Pojďte vy, kdo jste požehnaní od mého Otce, přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od založení světa.
35 Neboť jsem hladověl a vy jste mi dali najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě.
36 Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.'
37 Tehdy mu ti spravedliví odpovědí: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nakrmili tě, anebo žíznivého a dali jsme ti napít?

]


Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 23. červen 2010 @ 21:26:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víra je ovšem nezaslouženým darem, proto tolik výzev v Písmu, abychom o ni prosili. Víru lze vyprosit.

Mně by stačila jedna jediná výzva v Písmu, že máme prosit o víru, že si ji můžeme vyprosit! Někdo z nás totiž špatně četl, poněvadž já jsem v Písmu nenašel ani jednu takovou výzvu!

Jinak zbytek článku svědčí o tom, že neznáš Písma ani jejich moc a že tomu, o čem jsi psal, nerozumíš. Ach jo.

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 22:05:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, to souhlasí. Jeden z nás špatně četl, ale já to nebudu.

Pán Ježíš vyčítá učedníkům, že mají malou víru (na mnoha místech, např. Mt 17,20; Mk 4,40; Mk 11,22; L 8,25;).

(Mt 21,21)
Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, pokud budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: 'Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to.
A všechno, o cokoli byste prosili v modlitbě, dostanete, když budete věřit ."


VÍRA JE DAREM OD BOHA.
(L 17,5)
Tehdy řekli apoštolové Pánu: "Přidej nám víry."


(L 18,1-8)
Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nepolevovat.
Řekl: "V jednom městě byl jeden soudce, který se nebál Boha a člověka si nevážil.
A v tom městě byla vdova. Ta k němu chodila a říkala: 'Zjednej mi právo proti mému odpůrci.'
On ale dlouho nechtěl. Potom si však řekl: 'Nebojím se sice Boha a člověka si nevážím,
ale proto, že mi tato vdova nedává pokoj, zjednám jí právo, aby snad nakonec nepřišla a neztloukla mě.'"
Pán tedy řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce!
A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí?

A bude jim otálet
pomoci?
Říkám vám, že jim zjedná právo rychle.
 Ale až Syn člověka přijde, nalezne na zemi víru?
"


Víru lze vyprosit na Bohu i pro jiného člověka.
(L 22,32)
Já jsem ale za tebe prosil, aby tvá víra nepřestala. A ty, až se jednou obrátíš, posiluj své bratry."]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 23. červen 2010 @ 22:12:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tímto komentářem jsi jen potvrdil, co jsem napsal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ares v Středa, 23. červen 2010 @ 22:30:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bez urážky Willy, ale tvé reakce jsou neskutečně trapné!! Proč teda Oku a nám všem nevysvětlíš v čem se mýlí?! Podej vlastní výklad pasáží, které on uvedl!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 23. červen 2010 @ 22:34:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
aresi,

bez urážky - vždyť o tom je ten článek! Četl´s ho vůbec?:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 23:11:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Mně by stačila jedna jediná výzva v Písmu, že máme prosit o víru, že si ji můžeme vyprosit! "...

Willy
napsal jsem ti o tom několik odkazů z Písma.

Dokonce i Pán Ježíš prosil za Petrovu víru. To ti nestačí?

Nemáme Krista v jeho jednání napodobovat?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 23. červen 2010 @ 23:28:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

ani jeden z tvých odkazů není o tom, o co šlo! Nenapsal jsi ani jednu jedinou výzvu, že se máme modlit o víru - ani jedinou, poněvadž v Písmu žádná taková výzva není!!! Napsal jsi, co řekl Pán Ježíš Petrovi, ale Pán Petrovi řekl, že prosil, aby jeho víra neselhala, ne o víru samu. Petr víru měl, ale Pánu šlo o to, aby neselhala a aby byl posilou pro své bratry, až se obrátí! Ach jo.

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 08:15:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nenapsal jsi ani jednu jedinou výzvu, že se máme modlit o víru"...

A toto je co?

PŘIDEJ NÁM VÍRY ...

Já jsem ale za tebe prosil, aby tvá víra nepřestala.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 14:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A toto je co? TOTO JE NIC!!!

PŘIDEJ NÁM VÍRY ...
Apoštolové řekli Pánu: „Přidej nám víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste ... Apoštolové řekli, nemodlili se a i kdyby, Pán modlitbu nevyslyšel!

Já jsem ale za tebe prosil, aby tvá víra nepřestala.
Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. Doufám, že umíš číst a že tam čteš to, co tam je; totiž, že Petr víru měl a Pán za něho prosil, aby jeho víra nezanikla, nikoli za to, aby měl víru! A jestli "číst" neumíš nebo nechceš rozumět tomu, co ja tam napsáno, není ti (zatím?) pomoci! Tož tak.

willy
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 14:54:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chce Bůh, aby lidé uvěřili evangeliu? Chceš konat Boží vůli? Chceš aby tvůj bližní uvěřil evangeliu? A existuje důvod, proč neprosit za to, aby uvěřil? Křesťanství se opravdu čím dál tím víc vyprazďnuje, když vás tak čtu. Místo farizejského čtení raději běž a zvěstuj evangelium.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 15:10:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A existuje důvod, proč neprosit za to, aby uvěřil? Ano, existuje. Aby Bůh mohl modlitbu-prosbu vyslyšet, musí být podle Boží konkrétní vůle, nikoli podle Boží vůle obecné. To by pak stačilo, když víme, že Bůh chce, aby všichni lidé přišli k poznání pravdy, prosit, aby všichni lidé přišli k poznání pravdy a stalo by se to. Víme však, že takhle to prostě nefunguje!

Místo vymýšlení proseb, které Bůh nevyslyší, hledej konkrétní Boží vůli, které by ti Bůh dal porozumět a pak se můžeš modlit-prosit, aby se stala/naplnila. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlno (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. červen 2010 @ 19:03:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Víme však, že takhle to prostě nefunguje!"...


A odkud to víme???Zato víme docela jistě, že je dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha prosit za všechny lidi,
který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.
(1 Tim 2,3-4).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlno (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pondělí, 28. červen 2010 @ 19:27:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten tvůj Bůh, ten neví co chce. Na jednu stranu chce, aby všichni lidé uvěřili a na druhou stranu chce, aby jich pár hořelo v pekle, protože konkrétně chce, aby tihle neuvěřili. A my raději nebudeme prosit o nic, protože buď se stane Jeho vůle tak jako tak a nebo prosíme proti Jeho vůli. Pak se zase jen dokazuje, že Bůh neví co chce, když nás k modlitbám vybízí. Tož mysli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 08:20:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Mt 7,7-11)
"Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když ho poprosí o chléb?
A když poprosí o rybu, dá mu snad hada?
Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo ho prosí?"]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Neděle, 04. červenec 2010 @ 19:58:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi už jdu po fůnuse, ale jedna poznámka Oko, někoho naučit věřit je nemožné, někomu přihrát víru je nemožné, spasení bez víry je nemožné. Modlit se můžeme, ale záleží zda daný člověk uvěří nebo ne. Bůh je ten, který chce, chce to i každý člověk? Z Bible víme, že tomu tak nebylo, není a nebude. Willy má pravdu, že "divně" čteš Písmo. Vysvětli mi jedinou věc
Římanům 2:12  Kteřížkoli zajisté bez Zákona hřešili, bez Zákona i zahynou; a kteřížkoli pod Zákonem byvše hřešili, skrze Zákon odsouzeni budou,
13  (Nebo ne ti, jenž slyší Zákon, spravedlivi jsou před Bohem, ale činitelé Zákona spravedlivi budou.
14  Nebo když pohané Zákona nemajíce, od přirození činí to, což přikazuje Zákon, takoví Zákona nemajíce, sami sobě zákonem jsou,
15  Kteřížto ukazují dílo Zákona napsané na srdcích svých, když jim to osvědčuje svědomí jejich i myšlení, kteráž se vespolek obviňují, anebo také vymlouvají.)
16  V ten den, kdyžto souditi bude Bůh tajné věci lidské, podle evangelium mého skrze Jezukrista.

Kdo to bude? Když Pavel píše o pohanech a jejich svědomí, píše o jejich spáse? Píše o soudu, že každému bude odměřeno podle života. Myslíš, že všichni nespasení hříšníci budou trpět stejně? Copak Bůh není spravedlivý? Nebuď přece naivní, bez oběti Kristovy člověk nemá žádnou šanci, je toho plno v Písmu! Kdo nepřijal tuto oběť a nevěří tomu, na něho spadne plna tíha SPRAVEDLNOSTI.
rastan


]


Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 20. červen 2010 @ 11:26:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj oko...
zvykám si na teba...prekvapuje ma, že používaš bibliu keď môžeš všetko potvrdiť svätou tradíciou a neomylnosťou pápeža...si typický demagóg, ale mám podozrenie že ty vieš alebo aspoň tušíš kde je pravda, len nemáš odvahu alebo nemôžeš pripustiť že sa mýliš, pretože by sa ti zrútil celý svet...

rozmýšľaš ako žid...tí sa bili v prsia hovoriac ,, my sme deti Abrahámove,,...koľko práce to dalo ap. Pavlovi aby ich napravil...polovica listu Rimským a celý Galatský o tom hovorí...
v skratko Pavel hovorí toto: nechváľte sa tým že ste deti Abrahámove, pretože Abrahám bol pohan a bol ospravedlnený z viery nie zo skutkov a až potom keď bol bez skutkov zdarma a z viery ospravedlnený bol obrezaný a stal sa židom...pointa je v tom, že ospravedlnený bol vtedy keď ešte nič neurobil a sedel doma v Chárane...až potom keď bol ospravedlnený urobil skutok a vykročil do zasľúbenej zeme...
ak by v tedy keď uveril a bol ospravedlnený bez skutkov náhodou zomrel, tak ide rovno do neba...

Abrahám uveril bol ospravedlnený a potom mu Boh pripravil skutky v ktorých mal chodiť, to jest cesta do kanaánu...

asi ťa táto teológia pohoršuje a pripadá ti ako bláznovstvo...nič si s toho nerob, aj židom to tak pripadalo...muslím že netreba písať o tom čo katolicizmus spôsobil teológiou skutkov...počnúc dehonestovaním Kristovej obeti a končiac neistotou spásy v katolicizme...

...vytrhávaš jeden verš z Jakuba z kontextu a ignoruješ desiatky pasáží o ospravedlnení zdarma, z viery a milosti...a tak budeš do bezvedomia konať dobro aby si si zaslúžil spásu, poprípadne pôjdeš do očisca a ak si zámožnejší predplatíš si zádušné omše ale nikdy nebudeš mať istotu ako to s tebou dopadne...nikto ti v katolicizme nepovie koľko skutkov, koľko zádušných omší...má to logiku pretože nikto to ani nemôže vedieť a tak milióny katolíkov zomierajú v neistote a dúfajú v cirkev ktorá to za nich nejako zariadi

ivanpRe: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 21. červen 2010 @ 08:43:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Ivane
Nehodnoť moji osobu, ale konkrétně to. co říkám. Pokud je v mém komentáři něco, s čím nesouhlasíš, vyvrať to argumenty. Ne planým poučováním.


Pokud máš dojem, že já z Jakuba vytrhávám, jistě přiložíš svůj "správný" výklad. Už se těším.

Ospravedlnění je skutečně zdarma, je to milost, dar. Je natolik cenný, že si ho nikdo nemůže za nic koupit.

Na dalším růstu tohoto daru se však nutně musíme podílet i my sami, ve spolupráci s Bohem. To je smyslem tohoto daru, moci mít s Bohem společenství.


]


Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 21. červen 2010 @ 09:52:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj oko
...na základe tvojich myšlienkových pochodov si dovolím hodnotiť aj tvoju osobu...

píšeš:Ospravedlnění je skutečně zdarma, je to milost, dar. Je natolik cenný, že si ho nikdo nemůže za nic koupit.
Na dalším růstu tohoto daru se však nutně musíme podílet i my sami, ve spolupráci s Bohem

...táto veta jasne hovorí o tvojom nelogickom a zvrátenom uvažovaní...predstav si že na tvoje narodeniny dostaneš od niekoho z lásky dar... ty ho však neprímeš zdarma, bez tvojich zásluh ale darcovi odpovieš: ďakujem za dar, ale musím sa aj ja nejako podieľať na tom dare a niečo zaň zaplatiť...pravdu povediac keby som bol tým darcom ja, tak ti ho zvytrhnem z ruky a nikdy ťa ničím neobdarím...mňa by to urazilo keby si mi chcel zaplatiť za dar ktorí ti dávam z lásky...chápem že je to tvoje katolícke myslenie ale zváž čo hovorí Pavel:  

A keď z milosti, tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola milosťou. Rim 11...

ak prímaš darček k vianociam tak buď je to dar z milosti z lásky a bez tvojich zásluh alebo si ten dar odpracuješ a to nie je potom dar...tvoja katolícka možnosť aj dar aj podieľať sa na dare sa navzájom vylučuje a je blud... 

ešte raz. buď dar, zadarmo z milosti, alebo odpracovaný skutok, ale to potom nie je dar...

Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti.

5 Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

6 Ako aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh bez skutkov počíta spravodlivosť:

7 Blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté;

8 blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech. rim 4


list Jakuba nerieši otázku spásy z viery alebo spásu zo skutkov...list Jakuba rieši otázku dôsledkov viery...viera môže byť démonská, diabolská, pretože aj diabol verí v existenciu Boha...viera má byť ospravedlňujúca...(ospravedlnený sme z viery)...
ak veríš že Boh existuje to je nedostatočná viera, pretože taká viera nič nerieši...
iba viera v ospravedlňnenie zdarma a z milosti bez zásluh a skutkov je zachraňujúca viera...opravdová viera je potvrdená skutkami viery, ktoré potom nasledujú...tak to bolo z ,,otcom viery,, Abrahámom....tak konal Ježiš...napr. najprv zachránil zdarma bez skutkov Zachea a ten potom na znak záchrany konal skutky a dal svoj život do poriadku...

...samozrejme že je možný aj ,,katolícky scenár,,...konať mŕtve skutky, chodiť denne na omšu, konať zádušné omše, kupovať odpustky, vykonávať náboženské ceremónie, odriekať bezmyšlienkovo do bezvedomia ,,zdavas,, a dúfať v to, že Boh sa prizná a bude spokojný...v takomto prípade však dotyčný nikdy nemôže vedieť na čom je pretože:
,,Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti.,,


oko ty staviaš do protikladu Jakuba s Pavlom...nie je v tom protiklad ale súlad...dnes máme aj v našej cirkvi dosť adeptov ktorí si myslia že stačí ,,veriť,, a už je všetko ok...lenže ich viera je len v existenciu Boha, nie je to ospravedlňujúca viera, dôkazom ich falošnej viery je absencia dobrých skutkov, ktoré potvrdzujú vieru...preto bol v našej cirkvi zavedený pojem ,,lacná milosť,,.

...oko ty keď sa časom obrátiš, utvrdzuj svojich bratov...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 21. červen 2010 @ 10:28:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko se potřebuje obrátit, stejně tak jako ty se potřebuješ obrátit a jako se každý z nás potřebuje znovu a znovu obracet...

Navíc oko netvrdí nic nelogického ani zvráceného... Nelogické to připadá tobě, protože nedokážeš pochopit uvažování druhého... To je naopak tvůj velký problém...

Oko navíc netvrdí nic jiného, než ty! Pochop to!

oko ty staviaš do protikladu Jakuba s Pavlom...nie je v tom protiklad ale súlad...dnes máme aj v našej cirkvi dosť adeptov ktorí si myslia že stačí ,,veriť,, a už je všetko ok...lenže ich viera je len v existenciu Boha, nie je to ospravedlňujúca viera, dôkazom ich falošnej viery je absencia dobrých skutkov, ktoré potvrdzujú vieru...preto bol v našej cirkvi zavedený pojem ,,lacná milosť,,.

Oko také tvrdí, že skutky bez víry, jsou mrtvé! Stejně tak tvrdí, že víra bez skutků je mrtvá! A spasit, že nás může jen život s Kristem, ve kterého věříme (nikoli jen vlastní zásluhou) a jehož vůli konáme!

Pouze tvůj problém je toto:

...samozrejme že je možný aj ,,katolícky scenár,,...konať mŕtve skutky, chodiť denne na omšu, konať zádušné omše, kupovať odpustky, vykonávať náboženské ceremónie, odriekať bezmyšlienkovo do bezvedomia ,,zdavas,, a dúfať v to, že Boh sa prizná a bude spokojný...v takomto prípade však dotyčný nikdy nemôže vedieť na čom je pretože:

Protože toto my nepovažujeme za skutky, které nás ospravedlňují!!! My mluvíme o skutkách milosrdenství!!! Tzn. jako třeba konala Matka Tereza, nebo třeba Pán Ježíš, který říká, že "Opravdovou lásku má ten, který za svého bližního položí svůj život" To jsou ony ty skutky, které vedou k ospravedlnění...

Máš o nás vskutku pomýlenou představu, což sám dokazuješ svými slovy... My nechodíme na mši a nemodlíme se zdrávas, abychom tím Bohu sloužily!!! My na mši chodíme a modlíme se, proto abychom si naopak my nechali posloužit od Boha!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 21. červen 2010 @ 11:03:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj ares
,,ja som nespadol z jahody,,....žijem tu na Slovensku v ,,katolíckom mori,,...nemusíš mi vysvetľovať čomu veria katolíci...

...medzi mnou a Okom je priepastný rozdiel...medzi mojim ponímaním ospravedlnenia a katolíckym je neprekonateľná prekážka...
na jednej strane tvrdíš že ,,A spasit, že nás může jen život s Kristem, ve kterého věříme (nikoli jen vlastní zásluhou) a jehož vůli konáme!...a na druhej strane tvrdíš. ,,To jsou ony ty skutky, které vedou k ospravedlnění...
tak si vyber...buď máš spasenie zdarma a z milosti, alebo máš zo skutkov ktoré vedú k ospravedlneniu...

...kedže katolicizmus je založené na skutkoch a nie na milosti, tak nie je možná istota spásy už tu na zemi...dôkazom je očistec, zádušné omše, odpustky atď...to sú skutky ktoré nikdy nekončia a nikto netuší koľko zádušných omší treba a tak ostáva len neistota...katolíkovi sa nikdy nemôže stať to čo napr. Pavlovi...od svojho obrátenia mal istotu večného života a vedel že po smrti ide rovno (bez očisca) do neba...skutky a prax katolicizmu dokazujú že sa mýli...

...mám priateľa katolíka, ktorý robí s Pánom Bohom kšeft...nikdy nič zadarmo...ak ide na omšu tak len preto aby z toho niečo mal...ak nestihne ísť v nedeľu, tak môže ísť v sobotu večer, pretože sa to ,,ráta,,..zúčastňuje sa ,,prikázaných ,, sviatkov...nie je schopný konať nič zdarma a bez zisku, je to dokonalý kšeftár...ak zhreší ide sa vyspovedať a tam dostane trest 25 očenášov a všetko je ok...to je život skutkov...tak nejak funguje aj islam...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 21. červen 2010 @ 13:03:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jestli nějaký katolík chápe svoji víru jako kšeft s Bohem potom je jeho víra špatná! Já i Oko ti ovšem popisujeme v čem spočívá skutečná katolická víra.
A ta je úplně o něčem jiném, než jak jí chápeš ty na příkladu toho slováka.

Dovol abych ti to osvětlil na příkladu povinné účasti na nedělní mši: Zachovávaní této povinnosti v žádném případě nebereme jako prostředek, kterým bychom se automaticky zalíbili Bohu!!! Naopak to chápeme jako Boží službu nám!!! Účastí na mši svaté se totiž můžeme s Bohem setkávat!! Můžeme hledět na jeho tvář! Věříme, že mše svatá je již počátek věčného života, který nám Bůh připravil... To znamená, že účastí na mši nekonáme zhola nic my pro Boha, ale naopak dostáváme obrovské dary my od Boha!!

A potom ty skutky o kterých tvrdíme, že jsou spolu s vírou nutné ke spáse: To jsou ty skutky, které jsou ovocem právě těch obrovských Božích darů, jako je mše svatá, zpověď, pravidelná modlitba apod.

Doufám, že jsem to tedy vyjádřil již dostatečně jasně. Prosím nepřekrucuj již naši víru. Skutečně možná věříme oba v něco jiného, ale co vím rozhodně je, že naše víra je úplně jiná, naž taková jak ty ji popisuješ!

Pokud vím, tak středověký teologický spor zněl zhrba takto: Buď je člověk spasen pouhou vírou, nebo vírou a skutky. Tento spor je již dávno překonán. Ovšem ty s ním znovu přicházíš a překrucuješ ho tak, že katolické straně přisuzuješ tvrzení, že spásu si můžeme zasloužit našimi skutky. A to jsme nikdy netvrdili, netvrdíme a tvrdit nebudeme! Když už, tak: VÍROU A SKUTKY! To je to co se tu oko snažil vysvětlit a co ty jsi nazvala nelogickým a zvráceným...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 21. červen 2010 @ 13:22:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na jednej strane tvrdíš že ,,A spasit, že nás může jen život s Kristem, ve kterého věříme (nikoli jen vlastní zásluhou) a jehož vůli konáme!...a na druhej strane tvrdíš. ,,To jsou ony ty skutky, které vedou k ospravedlnění...
tak si vyber...buď máš spasenie zdarma a z milosti, alebo máš zo skutkov ktoré vedú k ospravedlneniu...

Když tvrdím: A spasit nás může jen život s Kristem, ve kterého věříme (nikoli jen vlastní zásluhou) a jehož vůli konáme! Nemám tím namysli spasení zdarma a z milosti, ani ospravedlnění ze skutků, ale Povolání do služby Kristovi, ke které mě Kristul dal víru, kterou si musím udržet (a se kterou mi samozřejmě Bůh pomáhá) a kterou osvědčuji svým životem (to zase znamená, že nejen víru vyznávám slovy, ale že podle Kristových slov žiju!) A pokud takto žiju má víra mi dává jistotu, že zůstávám ve vztahu se svým milujícím Bohem a Bůh mě vzkřísí v poslední den!

To jsou ony SKUTKY A VÍRA. Skutky jako ovoce víry, která je darem od Boha. A víra, jako odpověď, na Boží dary. To je to oč nás Bůh žádá a co máme zachovávat, abychom mu byli podobni!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 21. červen 2010 @ 15:59:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj ares

ty vlastne tvrdíš že tá reformácia bola úplne zbytočná, pretože aj tak spor skutky versus viera je prekonaný...a preto sa už konečne všetci môžme navrátiť do lona matky rímskej cirkvi
píšeš: Pokud vím, tak středověký teologický spor zněl zhrba takto: Buď je člověk spasen pouhou vírou, nebo vírou a skutky. Tento spor je již dávno překonán...

teológia skutky a viera je nebiblická a uráža a dehonestuje Kristovu dostatočnú obeť...napíš koľko a aké skutky mám pridať ku kristovej obeti...to je záhada...ja ti napíšem množstvo ľudí ktorý boli zachránený ešte pred tým než vykonali nejaký skutok...Abrahám, lotor na kríži, Zacheus....skutky apoštolov píšu o množstve iných ...

Pavel toto rieši v liste Galatským a bol dosť podráždený, lebo tam bolo dosť expertov ktorí tvrdili že treba konať skutky aby sme boli spasený...
... Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného!..... Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery?


kedže katolicizmus nie je možné reformovať tak nabaľuje na seba ďalšie bludy...keď raz trident preklial všetkých tých ktorí sa spoliehajú iba na Kristovu milosť a jeho zásluhy bez našich zásluh a skutkov, tak ako môže byť spor prekonaný?...
tento spor nie je prekonaný a ani nemôže byť, pretože katolicizmus sa od čias stredoveku viac zmenil...prijal ďalšie nebiblické dogmy ako neomylnosť papeža, nanebovzatie Márie...kastovný protibožský systém v katolicizme (radoví veriaci, blahorečený, vyhlásený za svätého, patrón) čo je majstrovským dielom karierneho postupu za účelom zbožštenia človeka...cirkev si zhromažďuje zásluhy ktoré potom udeľuje tým ktorý nemajú...

fakt je ten, že už minimálne 500 rokov je slobodne hlásané evanjelium, to jest spása bez našich zásluh

skutočne písmo hovorí o jednom skutku ktorý je potrebný k spáse: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. J,6
Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím....


ivanp]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pondělí, 21. červen 2010 @ 16:19:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane, taky si myslím, že ta reformace byla zbytečná. Jejími motory, kteří neustále rozbíjí jednotu křesťanů, jsou na obou stranách typy dokonalých "znalců" Písma a farizeů jako ty. Normální lidé by se dokázali dohodnout během dvou až tří čajových dýchánků. Žel někdo nedokáže překročit svůj stín a nechat působit Boží lásku, která nás pojí v jedno tělo. A tak jsou křesťané neustále rozdělení a pro smích světu, jak se hádají i mezi sebou navzájem. Zdáš se mi jako ten typ, co se bude do krve hádat, že neexistuje růžová barva, jen červenobílá. Napřed se příště zamysli nad tím, že ten komu píšeš je tvůj bratr v Kristu, kterého máš milovat jako sám sebe. A pak teprve něco ploď.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 21. červen 2010 @ 17:13:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ktovie čo si myslel Ján Hus keď ho presviedčali plamene o katolíckej pravde...Ježiš asi tiež rozbíjal jednotu keď furt farizeom hovoril ,,beda vám,,...vieš čo je to falošná jednota?

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 21. červen 2010 @ 21:46:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//A tak jsou křesťané neustále rozdělení a pro smích světu, jak se hádají i mezi sebou navzájem.//

A tak to zřejmě musí být...

Matouš 10:34  Nemyslete si, že jsem přišel na zem přinést pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.

Zjevení Janovo 2:12  "A andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který má ten ostrý dvojsečný meč:
13  Znám tvé skutky i to, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan.
14  Ale mám proti tobě to málo, že tam máš ty, kteří drží učení Balámovo, který učil Baláka klást pohoršení před syny Izraele, aby jedli to, co je obětované modlám a smilnili.
15  Tak i ty máš lidi, kteří drží učení nikolaitů, což nenávidím.
16  Čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.

Snad jsi nebyl pohoršen, když jsem citovala Bibli:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pondělí, 21. červen 2010 @ 23:07:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A na jiném místě stojí psáno POKOJ VÁM...

Tak už bychom si mohli dát pokoj;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 21. červen 2010 @ 21:39:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Oko navíc netvrdí nic jiného, než ty! Pochop to!//

Omlouvám se, že se vám pletu do diskuze, ale nedá mi to. Tahle tvá věta, kterou zde cituji, mi ležela dlouhou dobu v hlavě - vždyť oko to říká dobře... až jednou jsem pochopila ostatní, kteří mu pořád dokola oponují (je to tím, že oka znají delší dobu než já). Pochopila jsem ten rozdíl ve chvíli, kdy oko napsal, že neví, zda je znovuzrozený a že musí právě s Bohem spolupracovat na tom, aby byl... A v tom je zakopaný pes. Znovuzrodit se můžeš jen jednou, pak už jsi Boží dítě, ne že jednou jsi a za chvíli zase nejsi. Kolikrát tebe rodila tvá matka? Znovu a znovu? Nebo jen jednou?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 21. červen 2010 @ 22:01:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak neužívejme slovo ZNOVUZROZENÍ... Nám katolíkům je daleko bližšší obraz Milujícího Otce, který nám nehodným hříšníkům, kteří se od Jeho svatosti svými hříchy znovu a znovu vzdalujeme, odpouští nikoli 7x, ale 77x...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 22. červen 2010 @ 13:54:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč bychom neměli používat slova v Bibli běžně použitá? Protože jim dáváme jiný význam, kvůli čemuž dochází k nedorozuměním a rozdělení? Slova ještě více půspbící rozdělení jsou však tebou zmíněná "Nám katolíkům ...". Takže "my katolíci a vy xy"? V Kristu ale žádné "my a vy" není. Za to Juda (19) mluví o lildech, kteří vytvářejí rozdělení - lidé duševní, nemající Ducha! Co ty na to?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 23. červen 2010 @ 21:31:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můžeš říkat "my katolíci" společně s námi;)

Copak katolický neznamená všeobecný? My katolíci jsme ti, co se snaží žít v všeobecném společenství s vámi se všemi nerozděleně v Kristu. Kéž by o to usilovali všichni a kéž by se všichni mohli nazývat katolíky (tím nemyslím přímo římskokatolíky, ale katolíky ve smyslu všeobecné příslušnosti k církvi Ježíše Krista).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 23. červen 2010 @ 21:46:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemůžu, JMK,

poněvadž katolický sice znamená všeobecný, ale všeobecnost podle řkc není všeobecnost podle Boha. Jinak já ve všeobecnost příslušnosti věřícich k Církvi Ježíše Krista věřím, jenom poněkud jinak než řkc. Tož tak.

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 08:09:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jinak já ve všeobecnost příslušnosti věřícich k Církvi Ježíše Krista věřím, jenom poněkud jinak než řkc."...Opravdu velmi, velmi všeobecné!  :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:45:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy to myslel asi jako Hus v traktátu O církvi, oko....]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Úterý, 22. červen 2010 @ 10:52:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen Momonko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 23. červen 2010 @ 21:45:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak se do toho motáte. Znovuzrodit se můžete jen jednou, to je pravda. Ale i znovuzrozené Boží dítě může odpadnout od víry, do hříchu a podobně. To je evidentní zkušenost, kterou máme ze světa...a popírat to by znamenalo lhát. A zpětně vysvětlovat, že ten kdo odpadl, tak ten ve skutečnosti znovuzrozený nebyl...to je prázdná klička do kruhu. Pak by nikdo z vás neměl jistotu a naději, že je skutečně znovuzrozený. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:42:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, odpadnout lze. Ale nezapomeň na podobenství o rozsévači - zde se v prvních třech případech o znovuzrozených nehovoří. Podle mne sem spadá i náš starý známý Pamplon... Já o sobě mohu řící, že jsem znovuzrozená - vzhledem k tomu, jaký život jsem kdysi vedla a jak se vše změnilo ze dne na den jako mávnutím kouzelného proutku, tak si to jinak vysvětlit nemohu. Z vlastní vůle bych nezmohla nic, neboť jsem vězela až po uši v ďáblově pasti. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 21:47:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
kdy oko napsal, že neví, zda je znovuzrozený a že musí právě s Bohem spolupracovat na tom, aby byl...


Momonko.
Nikdy bych takovou hloupost napsat nemohl.
Každý křesťan je znovuzrozený ve křtu z vody a z ducha (J 3,5). Jen jednou, pro celý další život. To je můj názor. 

Něco jsi velmi špatně pochopila.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:20:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá, jdu to najít.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:30:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak, už jsem to našla. Četla jsem to nedávno, takže jsem věděla, kde přesně hledat: Cizincův článek Čím víc pruhů, tím víc adidas. Oko, napsal jsi toto:

//Samotnou podmínkou znovuzrození je křest (nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha...), tuto podmínku tedy splňuje v ŘKC každý. Docela určitě to znamená také následný život v Duchu ve spolupráci na Božím plánu. A tady nemá nikdo z nás úplně čisté svědomí. Proto si netroufám ani o sobě říct, zda jsem znovuzrozený, či jenom mám k tomu blízko. Natož pak soudit někoho jiného.//

Pokud jsem to pochopila špatně, tak se omlouvám a žádám tě, abys mi to teda nějak dovysvětlil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 26. červen 2010 @ 08:00:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z kontextu naší debaty plyne, že jsme se bavili o vztahu mezi znovuzrozeným křesťanem a Bohem. A v tomto vztahu nemá žádný z nás úplně čisté svědomí. Omlouvám se, asi jsem měl použít jiné slovo, takto to skutečně zavádí.


Chtěl jsem tím vyjádřit, že znovuzrozený křesťan by měl žít po celý další život v neustálém společenství s Bohem. To by měla být základní charakteristika znovuzrozeného. Ale u koho z nás někdy nepřevýší vlastní zájmy, vlastní touhy a představy?

Netroufám si tedy o sobě říct nikoli to, zda jsem znovuzrozený, ale zda jako znovuzrozený žiji. Zda můj okamžitý stav duše odpovídá statutu znovuzrozeného člověka.


]


Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 21:36:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."ešte raz. buď dar, zadarmo z milosti, alebo odpracovaný skutok, ale to potom nie je dar..."...


Ahoj Ivane.

Neznáš pořádně ani protestantskou víru, a chceš mluvit o jakémsi "katolickém scénáři"? Dost si fandíš, drž se při zemi.

Tedy eště raz!

Představ si, že dáš synovi (hypoteticky předpokládejme, že máš syna) dar, třeba stavebnici letadla, nebo třeba fotbalový míč..
Je to určitě dar, ale dar vhodně volený k tomu, aby umožnil prožívat společné chvíle otce se synem v tvořivé spolupráci.


Právě takové dary nám dává Bůh, dary které rozvíjejí osobnost, podporují společenství lásky mezi lidmi, mezi člověkem a Bohem.


Až jednou syn vyroste, nebude si pamatovat kolik jsi mu dával kapesného, kolik jsi mu koupil hraček.
Ale jistojistě si bude pamatovat, že jste spolu lepili letadlo, že jste spolu hráli fotbal.

A kvůli tomu tě bude mít rád, kvůli času, co jsi mu věnoval. Kvůli společně prožitým chvilkám v životě. Není nic nenějšího, co může dát otec dítěti.


Už chápeš, že jsou dary, určené k další spolupráci? Semínka, určené k růstu? Ne pro ně samotné, ale pro cosi, co je daleko přesahuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 21:37:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: 

cennějšího


]


Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 22. červen 2010 @ 13:57:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jestli ještě někdo debatuje, mám otázku. Odpověď lze sice snadno najít v článku, ale třeba někomu pomůže a přinese užitek, když si na ni před Pánem odpoví.

Pro koho Bůh předem připravil dobré skutky?

w.Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Úterý, 22. červen 2010 @ 14:39:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro ty, kdo nepovažují skutky za příčinu spasení, ale důsledek spasení.
Pro ty, kdo při nich nemyslí na sebe.
Pro ty, co jsou za vodou a můžou pomáhat těm ve vodě, či se sdílet s těmi nad vodou.
Pro ty, kteří jsou vděčni za svou dokonanou spásu Ježíšem na kříži.
Pro ty medvědy, co se nezhlíží ve vodě, ale v babičkách.
Pro ty, kdo chtějí oslavit Boha a ne sebe.
Pro ty, kdo dostali tolik, že jim neubude.
Pro ty, co dostali milost.
Pro ty, kteří pochopili.
Pro spasené.
Pro nás.
Pro ..]


Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 22. červen 2010 @ 19:08:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za hezkou odpověď, Fero.


]


Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Úterý, 22. červen 2010 @ 19:27:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rádo se stalo, ale nebyl čas to rozvést, spěchal jsem do zaměstnání. Pěkný Boží večer Willy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 22. červen 2010 @ 19:32:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky a nápodobně, Fero.


]


Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 21:42:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh připravil už od věčnosti dobré skutky pro každého člověka bez výjimky.

Věřící člověk ty svoje skutky (připravené Otcem právě jen pro něho) poznává za pomoci Ducha, lidé nevěřící slyší hlas svého svědomí, které je usvědčuje.


Takoví prokazují dílo Zákona zapsaného v jejich srdcích, což dosvědčuje i jejich svědomí a myšlenky, které se navzájem obviňují anebo obhajují.


]


Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 23. červen 2010 @ 21:53:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh připravil už od věčnosti dobré skutky pro každého člověka bez výjimky.

To není pravda; Bible říká něco jiného a já věřím Písmu, ne člověku.

Kázat spásu bez víry tady úspěšně nemůžeš a Bohem předem připravené dobré skutky pro nevěříccí také ne! Ale jinak ses tu odhalil až neuvěřitelně neskutečně nepřijatelně.


]


Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 23. červen 2010 @ 22:11:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nestačí jen vykřikovat, že věříš Písmu. Musíš ho také znát. Vědět co skutečně říká:

Mt 25 popisuje spásu nevěřících, kteří Krista za života nepoznali.
Potom Král řekne těm po své pravici: 'Pojďte vy, kdo jste požehnaní od mého Otce, přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od založení světa.
35 Neboť jsem hladověl a vy jste mi dali najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě.
36 Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.'
37 Tehdy mu ti spravedliví odpovědí: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nakrmili , anebo žíznivého a dali jsme ti napít?
38 Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, anebo nahého a oblékli tě?
39 Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?'
40 A Král jim odpoví: 'Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.'Pavel to stvrzuje v Ř 2
Neboť Bůh nestraní nikomu.
12 Všichni, kteří hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; a všichni, kteří hřešili pod Zákonem, budou Zákonem souzeni.
13 (Neboť před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo Zákon plní.
14 Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, dělají z přirozenosti to, co Zákon přikazuje, takoví, ač nemají Zákon, jsou Zákonem sami sobě.
15 Takoví prokazují dílo Zákona zapsaného v jejich srdcích, což dosvědčuje i jejich svědomí a myšlenky, které se navzájem obviňují anebo obhajují.)
16 To se stane v den, kdy Bůh bude soudit lidská tajemství podle mého evangelia skrze Ježíše Krista.]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 15:23:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dalo by se to protestantsky parafrázovat:

Neboť jsem hladověl a vy jste věřili, že to tak Bůh chce, měl jsem žízeň a vy jste věřili, že to je Boží vůle, byl jsem cizincem a vy jste věřili, že je to můj úděl.
36 Byl jsem nahý a vy jste věřili, že to tak Bůh určil, byl jsem nemocný a vy jste věřili, že jsem k tomu byl ještě před stvořením předurčen, byl jsem ve vězení a vy jste věřili, že si Bůh má se mnou záměr.'
37 Tehdy mu ti spravedliví odpovědí: 'Pane, vždy jsme tak správně věřili a byli jsme znovuzrozeni pro tvé království. Ale kdy jsme tě viděli hladového anebo žíznivého?
38 Kdy jsme tě viděli jako cizince, anebo nahého?
39 Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři?'
40 A Král jim odpoví: 'Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste neudělali pro mě.Dostali jste mnohé hřivny, ale zakopali jste je do země!'


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 19:47:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Má to jednu zásadní vadu.

Věřící, spasené bude Pán Ježíš Kristus soudit před soudnou stolicí Kristovou. Soud, o který jde v tomto případě, je soudem národů před trůnem Pánovy slávy. To znamená, že tito (přeživší všechny možné předcházející apokalyptické katastrofy) lidé, kteří si nenechali dát na ruku nebo čelo antikristův cejch, uznaní Pánem za spravedlivé kvůli tomu, jak se zachovali vůči křesťanům a Židům v době velikého soužení, budou lidmi, kteří zůstanou na zemi v době tisíciletého Království. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 19:48:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neboli nejde o Boží děti!

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 20:00:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A nemohla by to být alegorie?;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 20:02:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tomto případě ne, JMK.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 20:03:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A podle čeho se to pozná, co je ještě alegorie, obrazná symbolická mluva a podobenství a co už ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 20:05:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se pozná skrze Ducha - autora Písma Svatého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 25. červen 2010 @ 09:24:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak se pozná, že to poznáváme podle Ducha - autora Písma Svatého? Mě ten samý Duch říká, že je to alegorie.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 25. červen 2010 @ 15:55:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak víš, že jde o toho samého Ducha?

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 27. červen 2010 @ 17:46:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu. Asi to nebude ten samý Duch. Tak jako tak dám na toho "svého" Ducha a ne na toho "tvého". Nebo snad máš nějaký důkaz, že ten tvůj je ten pravý a můj ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:18:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zajímavé. A co bude s těmi křesťany, kteří přijali znamení šelmy? To jsou ti kozli?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:30:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádný křesťan znamení šelmy nepřijme! Kozlové jsou ti lidé z národů, kteří se nezachovali jako ovce, nikoli křesťané.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:49:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, na světě se hlásí ke křesťanství slušný počet lidí, chceš mi říct, že ti všichni znamení šelmy odmítnou? Když se křesťané za totality upsali komančům, proč by jim podobní nemohli přijmout znamení šelmy? Já osobně si totiž myslím, že to zn. šelmy bude spojeno s nějakým upsáním se něčemu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 21:58:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko,

křesťan a člověk hlásící se ke křesťanstvví jsou dvě různé kategorie lidí. Ta první patří Bohu a nikoli Jeho nepříteli a ta druhá může oklamaná propagandou přijmout Antikrista místo Krista, poněvadž nepozná rozdí. Dnešní křesťanství je kvůli aktivitě Božího nepřítale padlým křesťanstvím podobně jako člověk a Pánových vítězů, tvořících Sion nebeského Jeruzaléma je málo.

Jak tu psal hezky Cizinec o krevní smlouvě, křesťan je člověk, který ji má s Bohem uzavřenou a nemůže uzavřít jinou či se upsat někomu/něčemu jinému.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 22:24:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vím, Willy, že "ne všichni z Izraele jsou Izraelci". Takže abych v tom měla jasno - mezi kozly se najdou i lidi, co se ke křesťanství jen hlásili? Mohou to být třeba i lidé z tvé církve, z mé... Jenom Bůh ví, kdo je Jeho. Já si totiž myslím, že Křesťanů, co nepřijmou znamení šelmy, bude jen malinko, a křesťanů, co ji přijmou, budou mraky a může se klidně stát, že to budou považovat za samozřejmou věc, budou to třeba obhajovat i biblicky a Křesťany budou mít za hlupáky...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 23:01:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko,

nevím, jestli jsem se špatně či nesrozumitelně vyjádřil, ale věřím tomu, že žádný skutečný křesťan, tj. Boží dítě, patřící Bohu a následující Krista, znamení šelmy nepřijme, poněvadž ví, co to znamená a zná následky takového rozhodnutí - Zj 19:20 Ale šelma byla zajata (Antikrist) a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. Na druhou stranu i proto Pán Ježíš říká svým učedníkům ptajících se Ho na znamení Pánova příchodu a skonání věku v Matouši 24:4 „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.“

To tedy za prvé, no a za druhé: kozlové nejsou křesťané, ale lidé z národů, kteří se nezachovaly ke křesťanům a Židům jako ovce, což také nejsou křesťané. A pak - nejsou Křesťané a křesťané; jsou křesťané a lidé, kteří křesťany nejsou. Máš pravdu v tom, že jsou takoví i tací v církvích: pšenice a koukol, ale až pošle Pán sklizně anděle, aby koukol vybrali a hodili do ohně, bude jasno, kdo je kdo! V současnosti někomu skrze Ducha jasno je, jinému ne, ale odstranit koukol je úkol pro anděly v době sklizně, nikoli pro Boží služebníky kdykoli dříve! Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 23:38:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//nevím, jestli jsem se špatně či nesrozumitelně vyjádřil, ale věřím tomu, že žádný skutečný křesťan, tj. Boží dítě, patřící Bohu a následující Krista, znamení šelmy nepřijme, poněvadž ví, co to znamená a zná následky takového rozhodnutí//

Já ti rozumím, Willy, jen se bojím, že tys nepochopil mne. Já mám na mysli povolané (křesťané) a vyvolené (Křesťané)... ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 24. červen 2010 @ 23:49:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha - mnoho povolaných a málo vyvolených. No ale i tak, těch i těch se znamení šelmy opravdu netýká. Bůh Otec dopouští a dovoluje různé věci v životě svých dětí, ale před jistými věcmi je chrání a ochrání, byť by to mělo jít jako by proti jejich vůli. To je jako v lidské rodině, kdy jako rodiče některé věci nedovolíme z lásky a pro ochranu našich dětí, i kdyby to ony samy chtěly. Tož tak.

w.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlno (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 26. červen 2010 @ 07:47:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Jsi uvězněn ve svých krátkozrakých představách o světě, o Bohu. Cosi jako zaražená puberta. Nedokážeš vyrůst a opustit nesmyslné představy, ačkoli ti zde byly mnohokráte vyvráceny.

Omlouvám se za upřímnost, ale tvá hloupost skutečně volá do nebe. Sebe vidíš jako toho, kterého Bůh vyučil pravdě a svým "tož tak" lžeš především sám sobě. Člověk, vyučený Kristem se především nechová pošetile, neudělá si třeba dluhy, které pak nemůže splatit:

(L 14,27-30)
A kdokoli nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Neboť kdo z vás, když chce postavit věž, si nejdříve nesedne a nespočítá náklad, má-li na to, aby ji dokončil?
Aby snad, když by položil základ a nemohl stavbu dokončit, nezačali se mu posmívat všichni, kteří by to viděli,
se slovy: 'Tento člověk začal stavět a nemohl to dokončit.'


Snad ti to pomůže k procitnutí, že by ti více slušela pokora, než jiné poučovat.
Mrzí mě, že stále setrváváš v neudržitelných pozicích (i když předem vykopaných), v nesmyslech a chorých představách o posmrtném životě. Vždyť roli místního klauna zde docela dobře zvládne Dimydos sám (Procitni dcero římská a pod.), nepotřebuje vypomáhat...." To je jako v lidské rodině, kdy jako rodiče některé věci nedovolíme z lásky a pro ochranu našich dětí, i kdyby to ony samy chtěly. "...

K tomu jen tolik, každý člověk má svůj původ v Bohu. Svá slova tedy musíš vztáhnout na všechny, nikoli jen na vybranou skupinu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a sprave (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 26. červen 2010 @ 09:15:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
Klaun jsem, tys však faun.
Z veselohry tragédie stane se.
Tu náhle někdo zvětří,
že na dvoru římském se pravdou šetří.
Každé oko spatří,
že dcerka římská dostane to, co jí patří.
To bude konec její neslavný,
zjeví se kníže přeslavný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a sp (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 26. červen 2010 @ 13:38:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ó tragikomická postavo, rádoby proroku!
Co z veselohry tragédii věští?
Tvá předpověď se splní do roku,
nebo máš přehled větší?

To všechno se děje,
jen ve tvém bistru.
Naše je naděje,
spasení v Kristu.

Církev římská
- to je náš závazek,
je církví Kristovou,
na plný úvazek.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 26. červen 2010 @ 16:18:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naslouchej teď mému hlasu,
všechno spěje k zrání klasu.
Již mnoho času není,
spravedlnost zuby cení.


To všechno v Římu  děje se,
celá zem chvěje se.
Dcera římská plevel seje,
však už na ni déšť trestu leje.
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, sku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 26. červen 2010 @ 20:43:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věz, že spravedlnost zasáhne i tebe,
a za hřích přijde trest .
Lhát o svých bližních uzavírá nebe,
vyjde najevo tvá lest.

Vše skryté bude zjeveno,
úmysl čistý i podlá lež.
Nenávist tvá je poleno
jež shoří v ohni též.

V ohni, jež zove: "Neuhasitelný,"
kde 'jejich červ neumírá,
pro ďábla s jeho anděly připravený,
lopata plevy sbírá.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 27. červen 2010 @ 08:01:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všichni už to tady vědí, 
oko že je básníkem.
Jenom ať si taky hledí,
aby nebyl hříšníkem.
Do nebe je cesta dlouhá,
nestačí k ní sloka pouhá.
Musí býti ze srdce,
jež má Otec na ruce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 27. červen 2010 @ 09:12:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já hříšník jsem - a veliký!
Boží láska je však ještě větší!
Jen na ni spoléhám celičký,
držet se Jeho ruky je mé štěstí.

Srdce jsem z masa dostal,
místo svého kamenného.
Bůh do světa mě poslal,
hlásat Vzkříšeného.

Slovy však nikoli,
předně svým životem.
Chci dělat cokoli,
vždy se svým Bohem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 27. červen 2010 @ 12:20:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jazyk Tvůj jak mrštná rybka,
proplouvá tím rybníkem.
Není v Tobě ani jedna chybka,
vyleštils ho pilníkem?

Však jazyk, srdce, slaď si prve
abys nás tu neklamal.
Odpuštění Jeho krve
na sebe bys také vzal.

Tvrdíš, jak Ho miluješ,
že si Jeho dítě.
Přitom však Ho zrazuješ,
jiné házíš sítě.

Žárlivý je Otec náš,
na ty svoje děti.
S nevěstkou mu zahýbáš,
pomsta k Tobě letí!

Modly,mrtvých přímluvy,
a kočičí zlato.
To jsou Tvoje námluvy?
Vykašli se na to.

Všechny cesty do Říma
a jenom jedna není!
To je cesta k Otci Tvému,
na níž krok se cení!

Přestaň být už žoldákem,
jež neví, na čí straně.
Kristovým buď vojákem,
dá ti jiné zbraně.

Plané sliby, zlaté číše,
za práci prý odměna?
On do srdce ti zákon vpíše,
slova zlatá neměnná.

Sloužit umíš, všechna čest!
Ještě poznat komu!
Chceš odměnu, či tvrdou pěst, burácení hromů?

Vzpamatuj se hochu milý,
máš na to jen krátký čas.
Máš na to jen krátkou chvíli,
než se ozve z nebe hlas.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 27. červen 2010 @ 17:50:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rýmování ti jde víc než logika a teologie, měl by ses držet raději básniček. ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. červen 2010 @ 09:13:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Horlivý jsi poetik,
máš však jednu vadu.
Jako každý heretik,
nic nedbáš na pravdu.


Věcem třeba rozumět
a nesoudit zbrkle,
na povrchnost zapomnět,
jinak pravda prchne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Úterý, 29. červen 2010 @ 09:50:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty horlivým jsi zase dělníkem,
brzy budeš farníkem.
Kolik vad mám,
to vím sám.

Spíše než milost najdeš,
hříchy svými pojdeš.
Běda Tobě,
neujdeš zlobě!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. červen 2010 @ 09:00:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Horlivým pro Boha není nikdo dost,
Však farníkem? - to už dávno jsem!
Vždyť v církvi Kristově nejsem host.
Já mezi křesťany doma jsem.

Křtem mě má farnost přijala s radostí,
a satan zlostí vyje.
Že další dítě Boží skončilo s malostí.
ta Boží láska mě skryje.

Kolik máme vad,
to snad ví jenom Bůh.
My sami nesuďme jiné pak,
nezvyšujme si svůj dluh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Čtvrtek, 01. červenec 2010 @ 14:05:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Horlivost vaše krev mnohých prolila,
spravedlivého zabila.
Dcera římská spravedlnost nenašla,
její chvíle nadešla.
Proto pokrytectví odložte,
spravedlivé skutky ukažte.
Chudému milosrdenství prokažte.
Křest platný v království Božím ti není,
avšak víra se cení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 04. červenec 2010 @ 12:31:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cení se jak víra,
tak i křest v tomto životě.
V Božím království víra ustoupí jistotě,
Zbude jen Láska.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 04. červenec 2010 @ 22:16:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mnohem více víra se cení,
životy mnohých se mocně mění.

Dcera římská stále na trůnu satanově sedí.
V Božím království pro svévolníky místo není.]


Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 27. červen 2010 @ 11:01:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   Ahoj Willy.

   Hezký článek. Mám k němu pár připomínek.

  1. Představa člověka, že si "vystačí před Bohem se svými skutky" a "vytrvá v dobrém až do konce" vs. zjištění, že jsem před Bohem naprosto nedostatečný a nemám nejmenší šanci se obhájit

  Dost jsem nad tímhle přemýšlel proč jsem vlastně tenkrát jako nekřesťan, doufající ve všelijaké "svaté" mocnosti v povětří a jejich přímluvu u Boha velmi dobře vnímal svoji nedostatečnost před Bohem a proč jsem vnímal to, že k Bohu nejde přijít vlastními zásluhami a snahou a ani zásluhami jiných lidí či jejich prostřednictvím. Tuhle věc zjevně mnoho náboženských lidí, žijících stejně jako tenkrát já, nevnímá. Nebo vnímá a nepřizná? Těžko říci.

  V každém případě, tohle poznání hříšnosti a nedostatečnosti bylo to nejdůležitější poznání, které mne přivedlo k víře v Ježíše Krista a vyznání té víry. Dnes vím, že evangelium má smysl přinášet jen těmto lidem, lidem s tímhle vědomím. Lidem, kteří jsou usvědčeni ze hříchu, kteří mají svědectví o Boží spravedlnosti a vědí, že na soudu nemají šanci.

  Rád teda vysvětluju evangelium i těm nábožným fanatikům jako jsem byl já, ale dobře vidím, že to k žádnému praktickému výsledku nevede - pokud nemají to svědectví Ducha o hříchu, soudu a smrti, nejsou jim slova evangelia k ničemu. Ba dokonce jsou někdy i ke škodě, vysmívají se Slovu a rouhají se Bohu. No, ostatně - jako tenkrát já.


  2. To, že teď není možné, aby se člověk ospravedlnil před Bohem svými skutky a jediná cesta k Bohu je skrze Krista nemusí znamenat to, že člověk na tom věčném soudu po své smrti a vzkříšení neprojde a že nebude Kristem omilostněn tam.


  3. Velmi přesné je to s těmi skutky. Tím jsem se v životě zabýval a musím říci, že když se tzv. "křesťané" pustí do vymýšlení páchání dobrých skutků, stojí to často fakt za to.

  Z mého pohledu je nesmysl dělat věci jinak, než že se člověk narodí k věčenému životu z toho nepomíjejícího a věčného Slova a pak začne dělat skutky, které jsou pro něj připraveny. Čím dřív, tím lépe. Cokoliv jiného nedává smysl - to je jen zbytečné mrhání energií a potenciálem člověka.

  ToníkRe: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 27. červen 2010 @ 11:35:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku,

díky za tvé připomínky.

ad 2. Uvědomuji si, že budou existovat lidé, kteří budou Bohem ospravedlnění sice díky Jeho milosti, ale i ze skutků jinak, než Boží děti, Koneckonců komu by spoludědicové Kristovi a Jeho spolukrálové na zemi kralovali, kdyby takoví lidé - ovce po pravici žijící na zemi v době Království nebyli. Problém nastane, když se tyto dvě kategorie lidí, tj. Boží děti a národy přeživší a žijící na zemi v budoucím věku tisíciletého Království směšují. A navíc, dokonce i při soudu před velikým bílým trůnem bude o "osudu" člověka rozhodovat zápis či jeho absence v knize života, který do ní jistě učinil nebo nechal učinit Bůh, i když budou posuzovány jeho skutky. Ale zase - je to jiná kniha života, než kniha života Beránkova (Zj 13:8).

willy


]


Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. červen 2010 @ 12:05:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Koneckonců komu by spoludědicové Kristovi a Jeho spolukrálové na zemi kralovali, kdyby takoví lidé - ovce po pravici žijící na zemi v době Království nebyli."...

Willy
Takže ty se už vidíš (jako Bohem vyvolený spoludědic Kristův) jak budeš kdysi v jakémsi království na konci věků (Písmo nic takového neučí) šéfovat a poroučet těm, kteří přestože žili spravedlivě, na rozdíl od tebe měli tu smůlu, že neobdrželi dar víry. I když třeba žili spravedlivěji a méně hříšně, než ty s darem víry?

Musím tě ale zklamat.
V očích Božích vládnout znamená především sloužit potřebným.
A tímto způsobem už přece vládnou svatí v nebi s Kristem.


Po posledním soudu nebude už žádné Kristovo království
(to už probíhá právě teď). Už budou jen dvě skupiny: Spasení a zavržení.

A až se zjeví, že je všechno poddáno Kristu, pak se také on sám poddá Otci (1 Kor 15,28).


]


Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 28. červen 2010 @ 12:16:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

tento tvůj komentář je marnost nad marnost. Jinak řečeno, je prostě mimo. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. červen 2010 @ 18:58:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také 1 Korinským je mimo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 29. červen 2010 @ 10:17:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také 1 Korinským je mimo, poněvadž v Bibli je 1. Korintským.:-)

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Úterý, 29. červen 2010 @ 10:26:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak hlavně Pavel si ty listy sám nečísloval. :-) Takže v Bibli není ani jedno. Ale je pravda, že jsou to Korinťané:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. červen 2010 @ 08:36:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Tys nikdy neudělal překlep?

Pokud je překlep to jediné, na co se zmůžeš mně vytknout, Tak se raději zamysli nad svojí podobou víry. Já neopravuji druhým gramatické chyby.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 30. červen 2010 @ 09:15:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

nedávno jsme si tu psali něco o smyslu pro humor a v mém komentáři je na konci smajlík. Kde je tvůj smysl pro humor?:-)

w.


]


Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pondělí, 28. červen 2010 @ 19:02:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé, jak se nikdo nikdy nepozastavuje nad tím, že "kniha života" je odkaz na egyptskou mytologii.


]


Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 28. červen 2010 @ 19:40:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JMK můžeš to mi blíže přiblížit? Pokud myslíš knihu mrtvých, tak bych řekl, že nejenom na egyptskou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pondělí, 28. červen 2010 @ 19:47:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemyslím jen knihu mrtvých (ty jsou skoro všude ve všech mytologiích), pokud vím, tak v egyptské mytologii je i knihu života, podle které bude Osiris rozsuzovat duše zemřelých. (Mimochodem Osiris byl pro zajímavost bůh, syn nejvyššího boha Amon-Ra, který se stal člověkem, bil zabit, byl vzkříšen z mrtvých a nyní soudí mrtvé...jo a ještě se při obřadech zasvěcených Osirisovi se pila jeho krev a jedlo jeho tělo...a hádejte pod jakou způsobou?...To ale opravdu jen pro zajímavost...no a že byl zván spasitel a vykupitel lidstva, to už netřeba dodávat)


]


Stránka vygenerována za: 0.59 sekundy