Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jonáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16222, komentáře < 7 dní: 464, komentářů celkem: 399070, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 258 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
Akuzativ
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109583583
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Metody určování stáří
Vloženo Pátek, 16. červenec 2010 @ 22:21:31 CEST Vložil: Stepan

Historie poslal JMK

Jako můj příspěvek do diskuze o stáří Země, Vesmíru a tak vůbec jsem si dovolil udělat malý (a v žádném případě nechci tvrdit, že úplný) přehled metod, které se používají k určování stáří různých historických nálezů. Článek se nesoustředí přímo na dokazování stáří Země a je spíše doplněním diskuze.


1. Radiouhlíková metoda

V horních částech atmosféry vzniká působením vesmírného záření radiouhlík C14. Ten je velmi rychle oxidován na oxid uhličitý a dostává se díky fotosyntéze do těl rostlin a skrze ně i do těl ostatních živočichů. Koncentrace radiouhlíku v atmosféře je konstantní a na konstatní hodnotě se ustálí koncentrace i v živých organismech, kam se radiouhlík ukládá. Po smrti organismu je přísun radiouhlíku zastaven a podle rozpadového zákona se jeho množství pravidelně snižuje. Určení, o kolik se koncentrace radiouhlíku v organismu snížila, vypovídá o době, která uběhla od smrti organismu. Hranice použitelnosti této metody závisí na použitých metodách detekce radiouhlíku, v současnosti činí cca 50 000 let. Velkou výhodou této metody je, že i miligramové množství vzorku postačuje k určení stáří. To umožnilo provést testy předmětů jako je Turínské plátno či svitky od Mrtvého moře.

2. Dendrochronologie

Metoda je založena na „čtení informací“ z letokruhů, které v sobě uchovávají přehled o stáří a změnách klimatu. Dendrochronologie není jen počítání letokruhů dřeva pro určení doby, po kterou strom rostl. Pořadí jednotlivých letokruhů a jejich tloušťky jsou charakteristické pro určitá území a období tak přesně, že díky nim je možné dřevo datovat s přesností jednoho roku. Souvislým „napojením“ charakteristických období vyčtených ze stále starších a starších stromů lze sestavit rejstřík období, do kterého pak lze dosadit zkoumaný dřevěný materiál dosadit (představte si dlouhý čárový kód a jeden jeho fragment, který přiložíte tak, aby seděl). Dendrologové vytvářejí chronologické rejstříky jednotlivých dřevin na daných územích sahající do hluboké minulosti , podle nichž se pak určuje stáří zkoumaných vzorků. Chronologie dubu je u nás zpracována počínaje rokem 525 souvisle až po současnost. U jedle je to od roku 1131. Smrk a borovice se u nás začaly hojně využívat až v 18. století.

3. Termoluminiscence

Metoda termoluminiscence je používaná při určování stáří vypalované keramiky, cihel a obecně materiálů, které prošly tepelným opracováním při vysokých teplotách. Princip metody tkví v tom, že v některých pevných látkách mohou být působením ionizujícího záření zachyceny elektrony díky různým nečistotám a nepravidelnostem krystalové mřížky v metastabilních polohách v záchytných centrech ležících v zakázaném pásu mezi vodivostním a valenčním pásem. Při dodání dostatečné energie (například ohřevem látky) se uvolní a přecházejí do jiných energetických hladin za emise charakteristického elektromagnetického záření. U keramiky a dalších materiálů, které byly zpracovány za velmi vysokých teplot, dojde k uvolnění všech elektronů, které se nacházejí v metastabilních polohách v záchytných centrech. Prázdná místa se pak zpětně zaplňují vlivem kosmického záření a radionuklidů v materiálu a jeho okolí.
Opětovným ohřevem a pořízením charakteristické křivky závislosti vyzářené energie na teplotě lze určit stupeň této opětovné „kontaminace metastabilních poloh“ a tím určit dobu, která uplynula od prvního tepelného opracování. Touto metodou lze běžně určit stáří v rozmezí 100 – 10 000 let. Chyba stanovení stáří se v ideálním případě pohybuje okolo 3%. Při ohřevu materiálu při vysokých teplotách se na termoluminiscenci podílí i samotný svítící materiál, který tak tvoří pozadí měření. Po prvním ohřátí se proto zahřeje předmět ještě jednou. Tentokráte jsou metastabilní polohy opět uvolněné. Naměří se tak pouze infračervené vyzařování materiálu.

4. Opticky stimulovaná luminiscence

Jedná se o obdobu předchozí metody. Minerály jako křemen, případně živec, které jsou vždy obsaženy ve vrstvách s archeologickými materiály, vstřebávají záření radionuklidů ze svého okolí a elektrony se v nich též zachycují v metastabilních polohách. Světelnou stimulací dojde k uvolnění těchto elektronů, které je opět možné měřit.
 Na rozdíl od termoluminiscence, kde se měří čas, který uplynul od tepelného zpracování předmětu, se v případě opticky stimulované luminiscence měří čas, který uběhl od posledního vystavení předmětu slunečnímu záření.
Při pořizování vzorků pro dataci touto metodou je podmínkou zajistit, aby se nedostaly do kontaktu se slunečním světlem, které by vyvolalo luminiscenci a vynulovalo informace o stáří.

5. Kalium-Argonová metoda

Metoda slouží k určování stáří hornin, např. muskovitu či silikátů. Podobně jako u radiouhlíkové metody, kde se zjišťuje poměr izotopů uhlíku, se i při této metodě k určení stáří využívá rozpadový zákon, kde tentokrát hraje hlavní roli rozpad izotopu draslíku K40 na izotop argonu Ar40. Z poměru zastoupení těchto dvou izotopů lze určit stáří horniny. Argon se může do horniny dostat ze vzduchu, ten však neobsahuje pouze izotop Ar40, ale i ostatní izotopy argonu. Pokud se v hornině nachází pouze izotop Ar40, máme téměř jistotu, že tento vznikl v důsledku rozpadu draslíku a metodu je možné použít. Variantou této metody je metoda argon-argonová, které se dává v dnešní době přednost. Spočívá přímo ve sledování poměru Ar40 a Ar39.

6. Paleomagnetismus

Metoda slouží k datování hornin. Ve vyvřelých horninách s obsahem železa či jiných magnetických kovů dochází při jejich tuhnutí k uspořádání magnetických složek podle indukčních čar magnetického pole Země, podobně jako když se vloží magnet mezi železné piliny. Magnetický pól Země se v historii mění, posouvá se a někdy dojde i k přepólování, tj. záměně severního a jižního magnetického pólu. Pokud víme, jak se měnil magnetický pól v průběhu věků, můžeme sestavit kalibrační křivku, podle níž lze datovat ztuhnutí určité horniny. Po ztuhnutí se již atomy v látce prakticky nehýbají a zachovávají tak informaci, kde byl magnetický pól v době ztuhnutí látky, nezávisle na tom, jak se později jeho poloha měnila. Při určování stáří je pro dosažení směrodatných výsledků nutné zohlednit i skutečnost, že kontinenty mění svoji polohu.

7. Racemizační metoda

Metoda sloužící k datování organických zbytků. Aminokyseliny a cukry se v organismech vyskytují výhradně v jedné optické variantě, aminokyseliny jako levotočivé, cukry pravotočivé. Po smrti organismu dochází k postupné přeměně na opticky inaktivní směs („racemát“, odtud název metody). Rychlost této změny je však závislá na velkém množství faktorů a proto touto metodou nelze získat nějaké absolutní určení stáří, jen relativní porovnání starších a mladších vzorků ze stejných fyzikálně-chemických podmínek.

8. Izotopy kyslíku


Metoda slouží zejména ke studiu krasových jevů. Sleduje se v ní poměr izotopů kyslíku O16 a O18. Svým principem se podobá metodě dendrochronologie. Poměrem dvou izotopů kyslíku se neurčuje čas, ale teplota, při níž docházelo v hornině ke krystalizaci. V nové vrstvě horniny je vždy více těžšího izotopu, než v předešlé. Záleží ale na teplotě, jak velký tento skok je. Pokud známe posloupnost teplých a studených období, je možné podle statigrafického zákona stejných zkamenělin  příslušné vrstvy nález datovat.

9. Varvová chronologie

Další metoda podobající se dendrochronologii je studium varvů. Varvy jsou tenké vrstvičky sedimentu usazovaného v jezerech a obecně ve vodním prostředí. V závislosti na změnách v průběhu roku se usazují střídavě světlejší písčitější vrstvičky (zejména v letních obdobích při intenzivním přísunu vody z hor) a tmavší jílovitější části (v zimních obdobích). Velmi zjednodušeně lze říci, že jedna světlo-tmavá vrstvička odpovídá jednomu roku. Tato metoda má význam zejména u jezer v blízkosti ledovců (tzv. periglaciální jezera). Podle jednotlivých vrstev může být určena doba a fáze, v jakých ledovec ustupoval.

10. Další metody

Ve stručnosti uveďme ještě některé další metody určování stáří: Palynologie, karpologie a malakologie jsou metody zkoumající pylová zrna a rostlinné ostatky. Tritiová metoda datující stáří předmětů za posledních 50 let, používaná obzvláště v kriminalistice, statigrafické a typologické studie vrstev hornin, fluorové testy, metoda izochron, metoda rubidium-stronciová, uran-thoriová metoda a další. Při určování stáří velmi starých nerostů se často vychází z rozpadových řad a množství Pb206 (uranová rozpadová řada), Pb207 (aktiniová), Pb208 (thoriová).

Podobná témata

Historie

"Metody určování stáří" | Přihlásit/Vytvořit účet | 137 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. červenec 2010 @ 01:39:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ta 3. mi silně připoměla homeopatii. Ale to je pavěda, tak to jsem se asi spletl.Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 17. červenec 2010 @ 10:15:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak se s námi poděl o to, v čem ti to tu homeopatii připomíná. Dychtím po tvých odborných znalostech.


]


Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Sobota, 17. červenec 2010 @ 22:28:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, ta třetí metoda není pavěda. Ale ten článek ber tak, jak byl zřejmě zamýšlen, tj. jako velmi povrchní a často nepřesné první přiblížení těch metod. Doporučuji detailnější studium - pak třeba zjistíš, že tvrzení jako:"Koncentrace radiouhlíku v atmosféře je konstantní" jsou chybná.

V případě záměru vyvolat nějakou debatu, vydala by každý z těch metod na samostatný článek. Ale o to JMK očividně nešlo:-) Je dobře, že to sem takto pověsil, protože je to dobrý startovní bod pro další hledání informací a studium pro ty, kteří o těch metodách moc nevědí. Za výraznou slabinu považuji fakt, že se autor nenamáhal seznámit nás s problémy metod a aspoň pár příklady jejich selhání.


]


Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 18. červenec 2010 @ 00:29:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns: Jsem velmi mile překvapen, že někdo přesně pochopil, o co mi při psaní šlo - to se mi v internetových diskuzích moc často nestává. Se vším co píšeš si uhodil hřebíček na hlavičku. Je to opravdu to prvotní přiblížení pro vysvětlení té které metody. Mohl bych napsat dvakrát rozsáhlejší článek o potřebných korekcích radiouhlíkové metody, do kterých se započítává kdejaký výbuch atomové bomby a podobně. Ale principielně jsem je snad vylíčil správně, za tím si stojím.


]


Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Neděle, 18. červenec 2010 @ 13:02:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byl to fakt dobrý nápad takto ty metody přiblížit. Každý, kdo o nich ví něco více, jistě postrádá něco, co by v takovém prvním nástřelu mělo být:-) Já bych právě u C14 zmínil korelace ve vztahu k testům jaderných zbraní+průmyslové revoluci a hlavně bych tam plácnul ten slavný graf pro posledních 8000 let, kde se porovnávají metody 1 a 2.

Určitě by stálo za zvážení zamyslet se nad tím, jaký by na jednotlivé metody měla celosvětová potopa, pokud by k ní došlo. Kousek níž jsem uvedl jen takový nástřel.

Jen dotaz - patří do té devítky i stejné studium v případě ledovců? Nebo se to jmenuje jinak?]


Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 18. červenec 2010 @ 13:22:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za dotaz:

Zatímco u varvové chronologie vycházíme z toho, že se vytváří různé sedimenty, v případě ledovců - které jsou tvořeny z vody, se postup datování principielně liší, nemůžeme tu hovořit o mrznutí dvou druhů vody. V ledu jsou docela dobře zachyceny výbuchy sopek a podobný "bordýlek", to je obecně známo. Usazuje se zde ale i běžný prach navátý do severních končin ze suchých oblastí na Zemi. Tento prach je v ledu odizolován od atmosféry a tak je možné použít metodu opticky stimulované luminiscence nebo použít metodu založenou na radionuklidech a jejich rozpadu - například pomocí Cl36 nebo Be10 - jakási obdoba radiouhlíkové metody, kdy biologickou smrt a tedy zastavení přísunu radionuklidů nahrazuje zamrznutí.

K těm korekcím - vidím to tak, že sepíšu samostatný článek na toto téma.


]


Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 18. červenec 2010 @ 00:42:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, pokud se nepletu, tak základní princip homeopatie je paměťový efekt - hmota, která tvoří léčivou látku (třeba voda), si "pomatuje" informaci o účinné látce, která je zředěna na (skoro) nulovou koncentraci. Řekl bych, že princip "Termoluminiscence" je stejný, jen "vědecky" popsaný, používají se tam pojmy jako elektrony, prázdná místa, energetické hladiny a podobně. Kdežto v homeopatické pavědě jsou jen ta prázdná místa.


  Jinak je mi jasné, že nejde čekat, že by byly uvedeny slabiny metod. Například těžko čekat, že by se někdo zamyslel nad tím, jaký vliv by mělo na metody měření času pomocí rozpadu radioaktivních izotopů, kdyby bible byla pravdivá a opravdu platilo:

Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se.

Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den se protrhly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely.

  Kolik by třeba taková metoda C14 naměřila věk u organismu, žijícího před potopou na zemi pod vrstvou vody v "nad oblohou".


]


Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 18. červenec 2010 @ 01:23:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli je poptávka, tak dodám slabiny metody C14.

K těm energetickým hladinám ... pokud nevěříš elektřině, tak si to bude muset vyžádat mnohem obsáhlejší článek o energetických hladinách...ale opravdu si nemyslím, že by zrovna tohle někdo seriózně zpochybňoval...kdo měl aspoň jeden semestr nějaký předmět o elektronice, tak ví, o čem se mluví.

K dotazu, jaký věk by naměřila metoda u předpotopních organismů můžu říct jen tolik, že tě asi chápu špatně a prosím o přeformulování problému. Radiouhlíková metoda funguje na věci vytažené z mořského dna stejným principem (jen s jinou korekcí -zásobníkový efekt. který by ovšem při potopě nehrál roli) jako na vše ostatní, takže by teoretické zaplavení celého povrchu nemělo činit problém a měl by vyjít věk všem těmto nálezům na biblické hodnotě. Voda rozhodně datovaný materiál nezničí a pokud víš, tak v molekule H2O žadný C14 není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 18. červenec 2010 @ 08:30:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Já nepochybuju o opravdu vědeckém fungování těchto metod a jejich základu. Spíš mě připadá zvláštní, že opravdu vědečtí vědci považují homeopatii za pavědu, když má naprosto stejný princip jako ta výše uvedená metoda měření stáří - paměťový efekt hmoty.


  Pokud jde o c12/c14, polopaticky: Metoda je založena na tom, že poměr izotopů je za života organismů stejný, po smrti klesá obsah c14. C14 vzniká zářením.  Pokud není záření (například odfiltrováno vrstvou vody "nad oblohou") bude věk organismů žijících pod touto vrstvou vody, skrze které neprojde žádné záření, vycházet extrémně velký (neměly kde nabrat c14, když se v jejich době c14 vůbec nevytvářel).

  Ale to je samozřejmě pavědecké. Ale my tomu věříme.


  "Problém" měření stáří nevidím v samotných metodách a jejich principech, ale v náboženství okolo. Jak jsem napsal jinde: Vědecké obory okolo "evoluce" a "stáří země" se změnily na karikaturu vědy. V běžné vědě probíhá proces "sdílení-vyvracení-dokazování". V "vědeckých" oborech, které se potulují okolo tohoto tématu, zůstalo už jen "sdílení-dokazování", "vyvracení" je zakázáno. Kdo se pokusí cokoliv vyvracet, navrhovat alternativy, nebo jen upozorňovat na problémy, je v očích opravdu vědeckého koncilia pavědec. Vědci už na koncilu rozhodli, jak to má být správně a jinak to být nesmí.

  A já jsem vědec, takže taky nic vyvracet nebudu ;-)

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 18. červenec 2010 @ 13:00:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, chápu, že jsi trošku předpojatý a uvažuješ o jisté skupině vědců, kteří nesdílejí tvé postoje, jako o konspirátorech, co vědu odhlasovávají. Ale tentokrát jsi opět mimo.

C14 vzniká srážkami prudce letících energetických částic v horních vrstvách atmosféry z atmosférického dusíku. Nad oblohou není žádná vrstva vody a nikdy tu žádné "druhé létající moře" nebylo. To už rovnou můžeš věřit na to, že svět nese na svém krunýři obří želva. A i kdyby tam nějaká vrstva krátkodobě byla, tak to výsledky neovlivní. A pokud by tam byla dlouhodobě, tak si nedokážeš ani trochu představit dalekosáhlé následky toho, co by se stalo se životem na Zemi. Jak píšeš, neprošlo by moc záření...a všechny rostliny a kdovíco ještě by zahynuly nedostatkem slunečních paprsků. Tvoje teorie jsou na stejné úrovni jako tvrdit, že nějaký mimozemšťan zapomněl vypnout hadici a Zemi omylem vytopil.

Opravdu argumentuješ tak, že i ty nejšílenější sekty rudnou závistí, zamysli se nad sebou, jsi dospělý muž, už by si neměl naletět na kdejakou kravinu typu kruhy v obilí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 18. červenec 2010 @ 21:41:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  No, zkus zavilému evolucionistovi vyvracet některé jeho naprosto jisté (často i šílené) názory, pak uvidíš, o čem píšu. Nevím, proč bych byl předpojatý. Jen jsem byl vychován jako technik v komunistickém režimu, takže dokážu velmi ostře rozponávat ideologie a rozhodnutí lidí od skutečného výzkumu a reálných výsledků a fráze "vědci se domnívají" mne neuvádí v úžas a nesednu si na zadní část těla jako jiní, když to čtou. Jsi příliš ideologický a nejsi ochoten připustit jiný názor a zřejmě nemáš lepší argument než "nejšílenější sektu".

  Nevím, proč bych měl věřit na to, že svět nese na svém krunýři obří želva, k tomu nemám důvod.

  Věřím bibli. Ta říká, že "nad oblohou" a "pod oblohou" byly vody. Že na zemi nepršelo, ale byla zavlažovaná vzdušnou vlkostí. Dokážu si živě představit, jak by to vypadalo: Na zem by prošlo pouze to záření, které projde vodou, do atmosféry a na zem by se nedostalo mnoho částic různých pásem energií, které dopadají dnes bez zábran (nebyl by c14). Rostliny by žádný problém neměly, protože to záření, které k životu potřebují, by bez problémů prošlo. Ze země by se stal jeden gigantický skleník, který by měl od rovníku na póly přibližně stejné podnebí: teplé subtropy. Nebyly by pouště. Na obloze by nebyla duha. T=měř veškerá pevnina by tvořila jednu nerozdělenou zemi. Nebyla by rakovina kůže a mnohé další nemoci. Asi by se dalo představovat dále.

  Když tyhle vody během 40 dnů spadly dolů, způsobily spolu s jinými faktory potopu, začalo pršet a objevila se duha. Moře stouplo o vodu, která spadla z vrstvy nad oblohou.

  Proč tomu nevěřit: Hlavní důvod asi bude ten, že je to v bibli, a té věří jen nejšílenější sekty, co?

  Nějaký argument bys neměl? Klidně budeš věřit, že před miliony lety bylo na zemi stejné magnetické pole jako dnes, že stotisíc let starý led na póĺech za tu dobu nikdy neroztál a mnohé další věci, které ti předloží, ale rozhodně se nebudeš zamýšlet nad něčím tak "nevědeckým", jako to, co je napsáno v bibli.


  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 18. červenec 2010 @ 22:03:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zaznamenáno, vyjádřím se až bude čas.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Úterý, 20. červenec 2010 @ 17:53:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Technicky:
1. Máš nějakou představu o mechanismu, jenž by udržel "nad oblohou" dostatek vody k tomu, aby byla zatopená veškerá pevnina?
2. Kde je ta voda teď? Voda v oceánech jaksi nestačí na zatopení dnešních hor. Někde jsem četl, že průměrová výška pevniny nad moře je cca 300 m. Nebo původní výška pevniny byla jiná a hory vyrostly až v době potopy? Proč potom jsou některá pohoří starší, vice zvětralé (např. Krkonoše) a jiná mladší, méně zvětralé (např. Tatry)?
3. Co znamená "prameny propastné tůně" (Gen 8.2)?
4. Jakým způsobem Noe vybral ze všech druhu čistá a nečistá zvířata? Jak je sesbíral? 
5. Jakým způsobem se Noemová rodina postarala během potopy (cca 1 rok) o to obrovské množství zvířat? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 21. červenec 2010 @ 13:12:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
6. Čím se živila zvířata po potopě do té doby, než se dostatečně rozmnožila? To třeba takový lev držel 5 let hladovku, než se dostatečně rozmnožily antilopy?

7. Pokud bych vycházel jenom z toho mechanismu, kterým odůvoďnuješ to, že radiouhlíková metoda vychází pro předpotopní nálezy starší, pak musím konstatovat, že se mýlíš. Pokud by tu byla vrstva vody, která by odfiltrovávala kosmické záření, nedocházelo by k reakci N14 na C14 a tedy by předpotopní nálezy C14 neobsahovaly vůbec, nebo jen "stopové" množství - vycházely by tedy ne mnohem, ale řádově starší - tak staré, že už by prakticky ani datovat nešly, nebylo by možné najít nálezy straré například 7 000 až 50 000 let. A pokud by ta vrstva vody existovala jen krátkodobě, pak by to také žádný efekt nemělo.

8. Proč je příběh o potopě zahrnut v eposu o Gilgamešovi? Je to podobnost čistě náhodná? Není pravděpodobné, že tu někdo od někoho opisoval?

9. Kdo kdy komu tohle všechno vyprávěl? Kde se tu ten spisek vzal a proč by se mu mělo věřit doslova?

10. A co chudáci dinousaři?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Středa, 21. červenec 2010 @ 15:00:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
      Mám řešení pro body šest a deset. :-))  Dinosauři byli také zachránění, ale jen pro to, aby sloužili jako potrava pro masožravce.
      No bojím se, že se odpovědi na zbývající otázky nedočkáme. Všiml jsem si, že když tady na GS dojde na lámaní chleba, tak je najednou ticho po pěšině.  :-((


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. červenec 2010 @ 19:45:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
11. A co hmyz? A hmyzožravci?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 23. červenec 2010 @ 13:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi se odpovědi přece jen nedočkáme. Maximálně nás někdo osočí z malověrnosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Pátek, 23. červenec 2010 @ 15:48:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
      Ano, a zastánci celosvětové potopy budou dál jinde šířit tento blud jako by se nechumelilo. Ó, jaka to láska k pravdě :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. červenec 2010 @ 06:34:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To jste se tu poplácali po zádech.

  A propagátoři samovolného vývoje života "před dávnými a dávnými časy za dalekými třetihorami" budou milovat pravdu až k smrti...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Úterý, 27. červenec 2010 @ 08:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
      Jojo, poplacali, ale proč sem pleteš jakýsi samovolný vývoj života? O tom tady řeč přece nebyla. K těm námitkám k celosvětové potopě nemáš nic? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Úterý, 27. červenec 2010 @ 08:06:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Teď jsem si všiml, že jsi k těm námitkám něco napsal jinde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. červenec 2010 @ 06:30:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  6. Třeba žral lev trávu? Nebo padaly z nebe křepelky?

  7. Ano, přesně tak. Předpotopní nálezy by vycházely "před dávnými a dávnými věky".

  8. Bylo by dost divné, kdyby se tak významná událost objevila pouze v jednom zdroji. Obvykle se více zdojů popisujících stejnou událost považuje za potvrzení dané události, ne za vyvrácení. Neřekl bych, že někdo opisoval.

  9. No, já celkem věřím tomu, že tyhle věci byly zapsány lidmi, o kterých jde řeč nebo jejich velmi blízkými potomky a dané zápisy byly střeženy hodně podobně, jako dnes.

  10. Já nevím, mě jich líto není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. červenec 2010 @ 06:22:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  1. Rotace? Mechanická záležitost (klenba, zmrzlá voda)?

  2. Ta voda je v oceánech. To je to zvýšení hladiny oceánů, které je známé na mnoha místech z archeologických nálezů.
  Dětem jsem nemohl dlouho vysvětlit, jak je možné, že se zatopí deštěm i hory až jsem jim to musel ukázat praktickým pokusem. Docela hezky je to ukázané i ve filmu 2012.

  3. Nevím. Zemětřesení a tsunami? Těžko říci.

  4. Nevím.

  5. Nevím.

  Toník]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Úterý, 27. červenec 2010 @ 08:09:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    No vidíš, a divíš se, že někdo nevěří v celosvětovou potopu? Myslím, že má proč. Ne každému stačí, že si to přečte v Bibli a automatický tomu uvěří.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 28. červenec 2010 @ 00:02:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, mě to taky nestačí, samozřejmě. Zajímám se o tyhle věci, hledám k nim informace ale taky vím, že nedostatek informací je zatím příliš veliký.

  Ale jinak je na světě fakt hodně lidí, kteří si něco přečtou a automaticky tomu věří. Je dobře, že ne každý a že někteří jsou schopni a ochotni přemýšlet.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 28. červenec 2010 @ 22:53:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oklamáváš sám sebe.

NE, nezajímáš se o "tyhle věci". Zajímáš se o všechno kolem, aby si mohl věřit své verzi.

NE, není pravda, že je nedostatek informací. Ty ale raději vypustíš rozum, než abys musel kapitulovat před svou literární modlou.

A NE, tobě to stačí, ty jsi spokojen s tím, že nic nevíš, je to tak snadnější. Když bys něco doopravdy chtěl vědět, tak to už dávno víš, není to veřejné tajemství. Stačí si místo kreacionistické propagandy pročít třeba nějaká vysokoškolská skripta.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Úterý, 27. červenec 2010 @ 12:57:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Jinak díky za odpověď. Tvá odpověď mi je sympatičtější než vymlouvání se na nějaké nadpřirozené procesy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 28. červenec 2010 @ 23:44:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Film 2012 není vědecký dokument, ale sci-fi fikce...

Jak se tak koukám na stavový diagram vody, tak by ve vrchních vrstvách atmosféry musela být ve formě přehráté páry - tedy mraků. Ten nápad se zmrzlou vodou okolo Země tedy padá. Ale množství komplikací s tak velkým množstvím vody v atmosféře tím rozhodně nekončí. Takové množství vodní páry by spustilo například pro vyšší organismy velmi nepříjemný skleníkový efekt.

Na Zemi není dostatek vody k tomu, aby byly zatopeny hory.

Ve všech oceánech a mořích je dohromady 1 360 000 000km3 vody, v ledovcích je 24 000 000 km3, vody v atmosféře je celkem 13 000 km3, voda v jezerech, nádržích, podpovrchová voda a další nás v úvaze nezajímají, pro zajímavost představují 8 313 250 km3 vody.

Množství vázané vody (když by roztály všechny ledovce a vypršely všechny mraky), která tedy může hrát kandidáta na celosvětovou potopu, představuje 1,7237 % z celkového množství vody na Zemi.

Povrch Země je asi 510 000 000 km2. Pokud by se jednalo o celosvětovou potopu (tj. dejme tomu, že se potopní voda rozložila rovnoměrně na celý povrch - jen pro jednoduchost úvahy), pak si každý může spočítat na kalkulačce, že by globálně napršelo nějakých cca 50 m vody. To je sice pořádná povodeň, která by zaplavila údolí a přímořské oblasti, ale kdejaký kopec by takovou povodeň ustál. O vrcholcích hor ani nemluvě, byť by se z nich valily potoky vody.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 28. červenec 2010 @ 23:55:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud by pršelo "jen na souši" a neuvažovaly jsme fakt, že se voda přelévá, tak by pak sloupec vody činil 150 metrů, což už vypadá pro tvou hypotézu mnohem přijatelněji. Sice by opět nebyly zaplaveny vrcholky hor, ale už by to byla potopa pořádná, to se musí nechat. Problém je, že by takto napršená voda odtékala do nížeji položených oblastí a velmi rychle do moře...a tak je těch 150 metrů jen velmi zbožné přání. Jo a musíš počítat, že by se také výrazně snížila hladina moří a oceánů (chyběly by v nich ledovce), takže by bylo věru místo kam s napršenou vodou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Středa, 28. červenec 2010 @ 23:58:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neuvažovali - pardon. Jinak toto jsou jen velmi laické odhady, které ignorují tisíc a jednu komplikaci takové události.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 12:47:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud bychom počítali s tím, že se voda chová jako voda a že ledovce v oceánech budou chybět a sníží tak hladinu vody, pak mi vychází vodní sloupec 7 metrů na každý metr povrchu Země. To pořád není málo, ale není to ani dost na celosvětovou potopu. Když jsem se pročítal dneska katastrofickými scénáři, tak největší výkyv bylo zvednutí hladiny oceánů o 21 metrů - takže řádově nám náš laický zjednodušený model posloužil pro představu docela dobře. V žádném případě by nedošlo k zaplavení vyšší kopců, natož hor.


]


Potopa - Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:41:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Uvažuješ docela hezky, to se mi líbí. Snad tě to jako opravdového vědce moc nebolí ;-)

  Voda má nějakou hmotnost, viskozitu, dynamiku. A země je skoro "placatá", všude je jen minimální převýšení (až na vyjímky). Celý ten děj pak nutně trvá nějakou dobu, odpovídající podmínkám.

  Na Moravě pršelo při velkých záplavách před pár lety asi 14 dnů, přičemž napršelo do metru vody, většinou okolo 300mm, extrémy byly 600mm. voda opadávala z území tři týdny. Jenom z Moravy. Pak ještě tekla na Slovensko, Maďarsko...

  Tady se bavíme o situaci, kdy pršelo 40 dnů a napršelo řádově 100m vody (t.j. muselo by trvale pršet nějakých 100mm vody/hodinu, pořádný slejvák). Pokud se to stalo, stoupla v té době hladina moře asi o 150m v průběhu půl roku. V České kotlině a na jiných místech stálo mnoho měsíců, možná i let jezero hloubky stovek metrů.

  Veškerý život na zemi byl splaven na několik míst, kde se uložil do vrstev, zahřál tlakem a kinetickou energií toho děje a následným rozkladem. A víš co se stane s masou rostlin, když se bez přístupu kyslíku uloží, zahřeje a stlačí? A co se stane s masou živočisné hmoty za stejných podmínek?

  Pokud se podíváme na svědectví bible k tématu:

  Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla.

  Tak by odpovídalo zhruba měřítkům, které známe z našeho prostředí, i když o dva řády menších. A to nepočítám "vodu z propastné tůně", co vůbec nevím, co to je.

  Jasně, ale to píše biblický křes´tan, fundamentalista co má boha z papíru. Těžko ho brát vážně.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 19:18:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že tvé úvahy jsou dost povrchní. Vycházejí z předpokladu, že oceány a kontinenty před potopou vypadaly stejně jako dnes. Kde však bereš jistotu, že Mount Everest měřil před potopou 8848 m? A nejhlubčí oceánské příkopy byly hluboké kolem 11 km? Je dost dobře představitelné a vysoce pravděpodobné, že obrovská katastrofa v celosvětovém měřítku jakou bezesporu světová potopa byla, teprve vyvolala vrásnění, pohyby zemské kůry, pohyby zemských desek (ty nebyly vždy konstantní), propad níže položených míst v důsledku obrovských tlaků vody a naopak vzedmutí horstev. Napovídají tomu i sedimentační vrstvy, které zdaleka ne vždy jsou vodorovné. Země byla daleko více plochá. Pro tvou zajímavost - kdyby byla dokonale plochá, bez žádných vyvýšenin, veškerá voda by ji pokryla do výšky 2,7 km, nikoli 50m


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 19:23:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To už je pravděpodobnější, že přiletěl mimozemšťan s hadicí a pumpou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 19:34:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, pro nevěřící lidi jako jsi ty asi jo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 19:47:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem věřící. A vím komu jsem uvěřil - Pánu Ježíši. To mě ale nezavazuje věřit kdejaké pavědecké slátanině.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 19:52:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chceš říct Bibli - pavědecké slatanině? Pak nechápu, jak můžeš věřit Ježíši, když podle tebe lhal nebo žil v omylech, když se odvolával na Noeho?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:00:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, můžu. To je oříšek, co?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování s (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:07:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nicméně celé vyprávění o potopě je jakousi "naučnou historkou" o lidech hříšných a spravedlivch a o postoji Boha ke zlu, nikoliv "záznam o potopě", jak by ho dnes přinesla nedělní příloha některého denníku. (Aleš Opatrný)

Ježíš se v podání Lukáše nebo Matouše odvolává na příběh o Noemovi, na tom není nic divné. Chtěl na něm demonstrovat, jaké to bude s příchodem Syna člověka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určová (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:16:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čili Ježíš vlasně měl povědět: A jak to bylo v pohádce o Noem, tak bude za dnů Syna člověka...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování s (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:13:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, oříšek to není. Proč taky? Jen to vypovídá o tom, že nejsi biblický křesťan. To ale u římských katolíků je docela normální.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určová (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:42:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Biblický křesťan? O nějaké takové nové sektě jsem slyšel. S tím na mě nechoď, k těm patřit opravdu nechci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody ur (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:54:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boží slovo zapsané v Bibli tě nakonec bude soudit, tak si až tak nevyskakuj


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody ur (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:55:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
      Biblický křesťan? Řekl bych, že to je ten co má hmatatelného Boha a navíc ještě v různých překladech.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:08:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody ur (Skóre: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:15:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Také mi vrtá hlavou označení "biblický křesťan". Trochu mi to připomíná výraz typu člověk a nadčlověk, nebo křesťan I a II kategorie. Pak by ovšem musela také existovat skupina nebiblických křesťanů a ještě nějací obyčejní - normální křesťané. Nevím, z čeho vyplývá taková snaha nějak se odlišit od druhých. Snad si tak dokazují svoji domnělou výjimečnost, nebo se jen trochu nešťastně vyjadřují.  Je zajímavé, že v Písmu se tento výraz nevyskytuje, ač se na Písmo často a rádi odvolávají.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:45:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč se děláš tak naivní když ve skutečnosti snad takový nejsi? Ty nevnímáš rozdíl mezi těmi křesťany, kteří svou víru stavějí na Bibli a ostatními, kteří se domnívají že jsou křesťané a svou víru stavějí na pověrách, domněnkách, mocnostech, zjeveních, Bibli se vysmívají (viz JMK o něco výše), atd atd?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 23:18:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se Bibli nevysmívám. Jen v ní není to, co tam chceš mít.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 23:27:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážně? A co takového tam není co bych tam chtěl mít?

A ještě dotaz, když už jsi ten katolický křesťan: Věříš papežům? Nebo jim věříš jen pokud to není v rozporu se zdravým rozumem? Docela by mě to zajímalo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 14:30:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Důvěřuji úřadu římského biskupa a jeho autoritě. Osobám, které zastávají tento úřad, důvěřuji a vážím si jich, byla jim svěřena velká zodpovědnost a já se společně s ostatními věřícími modlím za to, aby toto povolání zvládali. Papežové jsou také jen chybující lidé, jejich neomylnost spočívá jen v tom, pokud hovoří z nejvyšší autoritou svého úřadu ex cathedra jménem víry své církve, což je pro laika dosti složité dogma, které se velmi často dezinterpretovává a zjednodušuje jako neomylnost papeže, který má vždycky pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 19:27:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Myslím že tomu rozumím a tak nějak jsem to čekal. I když já to tak neprožívám, protože jsem nikdy katolík nebyl. Ten můj dotaz směřoval k tomu, že bych tě rád vyzval, aby v tomto byl tvůj postoj řekněme konzistentní a abys věnoval také náležitou úctu, důvěru a poctivě se zabýval učením prvního papeže Petra, který ve srovnání s ostatními má ještě celou řadu atributů navíc, i když 3x zapřel Pána.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 23:21:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Je to jednodušší než říkáš, buď jsi křesťan a nebo nejsi. :-)  přídavek biblický, tě lepším neudělá a nemusíš si k víře nic přidávat pokud ji myslíš vážně. Máš pravdu v tom, že křesťanů je mnoho a jdou po různých cestách ale pokud se nechají Bohem vést určitě do cíle dojdou. Vysmívat se něčemu, v co nevěřím, co chápu jinak, své bližní zato odsuzovat a odvolávat se přitom na Písmo, svědčí spíš o dětinské víře, než dospělé.
Honza

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 23:36:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když Bibli nemáš jako měřítko tak co potom? Jak víš že se necháváš Bohem vést, když Boží slovo není pro tebe závazné? Kde máš tu jistotu, že tě vede Bůh a ne nějaký anděl světla, který tě vede do záhuby?
"Vysmívat se něčemu, v co nevěřím, co chápu jinak ...." nemyslíš, že to zrovna dělá JMK když se vysmívá tomu, že někdo věří biblické zvěsti o potopě? A také ty, když se vysmíváš pojmu biblický křesťan? Trochu se víc zamýšlej nad tím, co tady povídáš. S křesťanstvím to nemá moc společného. Je to ryzí New Age.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 30. červenec 2010 @ 12:31:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Vysmívat se něčemu, v co nevěřím, co chápu jinak ...."

Nenapadlo Tě,že tento styl tu používá dost lidí a stačí k tomu maličkost, projevit jen trochu jiný názor, případně se zeptat. Hned si vysloužíš nějakou nálepku. Opravdu křesťanský přístup.
Bibli můžeš brát doslovně, jako faktografickou knihu příběhů, příkazů a zákazů, zákonů. Nebo ji brát jako řekněme průvodce, rádce životem, jako slovo, které je neustále živé, ve kterém i dnes najdeš poučení i odpověď na otázky které si dáváš. Ježíš se často vyjadřoval v podobenstvích, bereš je doslova - jako událost která se stala - nebo jako příběh k poučení. Co když právě tohle je smysl i celého Písma. Náznak jak bychom měli je vnímat.
Máš pravdu, trochu přemýšlení neuškodí nikomu :-)
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. červenec 2010 @ 14:10:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname

Pro tebe také potopa světa je podobenstvím, jako smyšlený příběh, pohádka k poučení?
Znovuzrození jsou vybájené sektářské bludy?

Obávám se noname, že vy (myslím teď tebe, JMK, Jaelu a třeba i další) nejste ani katolíci, natož křesťané. 
Kdybyste byli, brali byste vážně papežská slova. Vy si ale z nich děláte srandu.

Váš první a největší papež Petr, který dostal klíče, ve své encyklice říká zcela jasně:

"Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání 2a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – 3pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán.

"Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. 19Tehdy přišel kázat duchům v žaláři – 20těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. 21Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.
Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. 5Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil"]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 30. červenec 2010 @ 14:18:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem si ani zcela jist, že to psal apoštol Petr. Máš pro to nějaký pádný důkaz?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. červenec 2010 @ 14:21:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to máš smůlu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 30. červenec 2010 @ 23:15:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj rosmano.
Dovol mi abych Ti poděkoval, že jsi mě zařadil do dobré společnosti, aspoň mám naději, že si tam v mnohém porozumíme. Prosím, nedělej si zbytečné starosti, kdo je a kdo není katolík či křesťan a ponech tyto starosti i soudy Bohu.

Dlužíš mi však odpověď, jak je to s těmi podobenstvími v evangeliích, jsou to skutečné příběhy nebo jen příběhy pro naše poučení ? Proč bychom s podobným náhledem nemohli být i jiné příběhy Písma. Však jejich podstatou je, nějak Tě vést, vidět v nich Boží působení, jeho dílo, či jak to nazvat. Nebo je můžeš brát jako doslovná fakta a trvat na nich ale pak Ti smysl napsaného ti může unikat. Písmo je svými příběhy nadčasové živé dodnes, kdyby to byla jen sbírka starých příběhů, které je třeba brát doslova, byla by to brzy jen mrtvá litera - jak vidíš zatím se tak nestalo.

H.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 20:48:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname,

není  takový problém rozlíšit, co je podobenství a co skutečný příběh.  Navíc Ježíš u drtivé většiny, ne-li u všech podobenství jasně řekl, že se jedná o podobenství nebo příběh uvedl slovy, že Království Boží je podobné jako když...
Mojžíšovy knihy vesměs podobenství nepoužívají.

A informace o potopě světa patří mezi docela zásadní informace. Není to o tom, že se něco jen tak událo, ale o tom, jak jednal Bůh s bezbožným světem a jak bude jednat v budoucnu. Jestliže se na toto Boží jednání odvolával Ježíš i např. první papež, nemám důvod jim nevěřit. Zcela jistě nelhali a Duch svatý v nich potvrzoval Boží pravdy na rozdíl od např. JMK, jemuž nějaký duch o kterém se domnívá že je Duch svatý, zjevuje něco jiného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 01. srpen 2010 @ 20:14:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano.

Kde bereš jistotu, v rozlišování, co je skutečná událost a co příběh jehož hlavní náplní bylo poučení. Jinak řečeno, co je pro nás podstatné, zda se ona událost stala přesně tak, jak je to napsané a nebo poučení které si z toho máme odnést.  Tedy, kdyby potopa, byl jen příběh, jaký vliv by to mělo na tvou spásu, přestal by si snad v Něho věřit? Co je hlavním posláním Písma ? Je to snad vyučování přírodním vědám či historii?
Ježíš se odvolával na známé události, které lidé znali se SZ to přeci normální,  pokud chtěl něco sdělit a opět říkal jim hlavně poučení, které z toho vyplývá.
Událost které jsou v Písmu jsou pro mě především zdrojem poučení o Bohu, o Božím záměru s člověkem, o dějinách spásy, zdrojem desatera, které by mělo být základem našeho vztahu k Bohu i lidem atd.

Boží pravdy, občas můžeme (i nechtěně ) zaměnit za svoje pravdy (výklad )  a ještě na to budeme hrdí . . .  Proto bychom měli nejprve zkoumat sebe a pak vynášet úsudky o jiných.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. srpen 2010 @ 20:45:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname,

asi jsi nepoučitelný. Ale to je asi součást toho tvého New Age postoje.
Ještě Ti zopakuji, co píše první papež Petr:

Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. 19Tehdy přišel kázat duchům v žaláři – 20těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. 21Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.

Co to jsi za katolík když Petrovi podsouváš že lže či si vymýšlí? Já katolík nejsem, ale Petrovi věřím.
Co to jsi za katolík, když neuznáváš krédo, kde se říká v souladu s uvedeným Petrovým slovem, že Ježíš vstoupil do pekel?
Co to jsi za věřící, který když mu první z papežů řekne, že Bůh za Noemových dnů trpělivě čekal na lidí, než se postaví archa, tak on si do tohoí dosadísvou interpretaci: Bůh v pohádce o Noemovi trpělivě šekal.....

Zírám co všechno věřící dokážou.

Ono se to dá totiž ty tendence rozvíjet dále:
A jako bylo v pohádce o Noemovi, tak bude také v pohádce o druhém Kristově příchodu.
A jako to bylo v pohádce o Noemovi, jak Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, a ty, kteří nechtěli uposlechnout uvrhl do žaláře, tak v pohádce o Ježíšově smrti a vzkříšrní, před vzkříšením Ježíš těm uvězněným duchům z pohádky o Noemovi přišel kázat.
Prostě z pohádky do pohádky.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 01. srpen 2010 @ 21:15:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj rosmano.
Já žasnu co všechno z pár vět nevyčteš a jaké z toho uděláš závěry a jak snadno mi podsouváš mi slova, která jsem neřekl. Přemýšlel jsi trochu o tom, co ti tím říkám ?  Mimochodem, o pohádkách, tu zatím mluvíš jen Ty, všiml sis toho vůbec ? Zrovna tak žasnu kolik chyb a nedostatků jsi na mě  v tak krátké době nalezl, musíš mě opravdu dobře znát a nebo snadno děláš závěry. Přitom na moji otázku jsi nakonec odpovědět zapomněl. Nu netrap se tím.

Ještě prosím uveď mi zdroj odkud čerpáš slova papeže Petra. Děkuji.

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. srpen 2010 @ 22:07:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname,

prosím Tě, já už také nejsem dnešní.

Doporučoval bych Ti přečíst si to vlákno, do kterého jsi vstoupil a popřemýšlet o úloze, kterou si zde hral a hraješ.
To vlákno začíná tvrzením JMK, že biblická zpráva o potopě světa je pavědecká slátanina. A ty tady celou dobu obhajuješ legitimitu takového postoje a podsouváš pořád srovnání různých biblických příběhů s podobenstvími. Viz citace:

Dlužíš mi však odpověď, jak je to s těmi podobenstvími v evangeliích, jsou to skutečné příběhy nebo jen příběhy pro naše poučení ? Proč bychom s podobným náhledem nemohli být i jiné příběhy Písma. Však jejich podstatou je, nějak Tě vést, vidět v nich Boží působení, jeho dílo, či jak to nazvat. Nebo je můžeš brát jako doslovná fakta a trvat na nich ale pak Ti smysl napsaného ti může unikat.

Kde bereš jistotu, v rozlišování, co je skutečná událost a co příběh jehož hlavní náplní bylo poučení. Jinak řečeno, co je pro nás podstatné, zda se ona událost stala přesně tak, jak je to napsané a nebo poučení které si z toho máme odnést.  Tedy, kdyby potopa, byl jen příběh, jaký vliv by to mělo na tvou spásu, přestal by si snad v Něho věřit? Co je hlavním posláním Písma ? Je to snad vyučování přírodním vědám či historii?

Takže k tvému: Přemýšlel jsi trochu o tom, co ti tím říkám ? Jak vidíš, ano. A odpověděl jsem Ti jak jsem odpověděl.
Dále: Mimochodem, o pohádkách, tu zatím mluvíš jen Ty, všiml sis toho vůbec ? No, to jen proto, abych nemusel používat ten váš pojem "pavědecké slataniny".
 
Na tvoji otázku jsem Ti přece odpověděl. "noname,není  takový problém rozlíšit, co je podobenství a co skutečný příběh.  Navíc Ježíš u drtivé většiny, ne-li u všech podobenství jasně řekl, že se jedná o podobenství nebo příběh uvedl slovy, že Království Boží je podobné jako když..."

A slova papeže Petra :  1 Petrova 3, 18 - 22


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 01. srpen 2010 @ 22:13:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, jak víme, že list označovaný jako "Petrův" napsal APOŠTOL Petr? On je tam někde podepsaný?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. srpen 2010 @ 22:22:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No představ si že ano.  Tys ten list asi ještě nečetl, viď? Anebo jen v latině?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 01. srpen 2010 @ 22:57:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ajo, máš pravdu, Petrovo listy jsou zrovna podepsané. Beru zpět, máš bod. :-)

Ono Origenes, Eusebius a mnozí další vznášeli dost námitky co se autorství Petrových epištol týká. 100% jistotu nemáme. Ale i kdyby to nenapsal on, je to irelevantní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 30. červenec 2010 @ 13:07:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měřítkem pro mě není primárně Bible, ale Kristus. Bible je pro mě měřítkem až se*****árně a to jen kvůli tomu, že je o Kristu. Boží Slovo je Kristus sám a ne Bible. Skrze Bibli k nám Boží Slovo často promlouvá, ale není Biblí, nevím, kde jsi to vzal. Můžeš mi z Bible doložit, že se Boží Slovo stalo Biblí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. červenec 2010 @ 13:52:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hm, a který Kristus?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Pátek, 30. červenec 2010 @ 15:07:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
........Když Bibli nemáš jako měřítko tak co potom? Jak víš že se necháváš Bohem vést, když Boží slovo není pro tebe závazné?........

        No jo, ale jak si můžeš být jist, že Bible je to správné měřítko? Kde máš tu jistotu, že toto tvé přesvědčení má počátek v Bohu a ne v nějakém andělu světla?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. červenec 2010 @ 21:22:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic lepšího jako měřítko zjevení Boží pravdy neexistuje. Chápu, že si lidé jako měřítko mohou volit co uznají za vhodné, třeba různé mixy - Bible a tradice, pouze některé věci z Bible plus nějaké domíšky, nebo mixy různých náboženských systémů, nebo zcela potlačí myšlenky na Boha, na věčnost. Měřítkem se stane úspěch, pragmatismus, vědecký světový názor a či já vím co všechno.

Bible mi přijde velmi konzistentní, ucelený pohled na svět, člověka, Boha, jejich vzájemný vztah, věčnost, minulost současnost i budoucnost. Spravedlnost, dobro, zlo, hřích, trest, odpuštění, spasení atd. Dává smysl a co je zásadní, když Slovu v ní zapsanému člověk uvěří, zjistí, že principy v ní popsané fungují.
Sám jsem to zkusil a vím, zažil jsem zcela fyzicky i ve svém nitru úžasný pocit a nazval bych to "obklopení anděly a radost spolu s nimi" jako naplnění Kristových slov, Kristova zaslíbení: Říkám vám: Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly. Není to žádná prázdná teorie či floskule, A stejně tak: Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.
Od té doby jsem začal poznávat na sobě, nikoliv jako teorii, že evangelium je Boží mocí ke spasení každému, kdo věří. Je skutečným, pravdivým návodem jak se dostat k Bohu a s ním žít. A stojí to opravdu za to.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 30. červenec 2010 @ 21:44:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejlepší měřítko zjevení Boží pravdy je Duch svatý, Přímluvce, který nám byl sepsán. Máš to i v Bibli.

Bible není zdaleka tak konzistentní, jak si myslíš. Konzistentní se stává až v prismatu Evangelia.

To co píšeš o Evangeliu a Ježíši je pravda. Ale Bible nerovná se Evangelium, Bible nerovná se Boží Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Bible není sebespasitelná. Bibli je třeba uchopit v Duchu svatém.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. červenec 2010 @ 22:04:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejlepší měřítko zjevení Boží pravdy je Duch svatý, Přímluvce, který nám byl sepsán. Máš to i v Bibli.

Nezlob se, ale je to dost blábol.

1) ty jsi schopen číst Ducha svatého? On ti zjevuje Boží pravdu nezávisle na Bibli? Třeba o potopě světa, že je to smyšlená báchorka? A že znovuzrození je žvast a parodie na křesťanství:

2) Jak to myslíš: přímluvce, který nám byl sepsán? Asi překlep . seslán. Otázka je, komu či na koho byl seslán?  
Hochu, Duch svatý vstupuje do nitra člověka v okamžiku znovuzrození. Neznovuzrozený člověk nemá Ducha svatého. Takže jak znám tvé názory na znovuzrození - ty a Duch svatý jsou dva neslučitelné živly.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 13:16:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Duch svatý se nečte. Pokud tobě nezjevuje Boží pravdu, divím se, kde bereš tu jistotu, že jsi znovuzrozený, když nemáš jistotu činnosti Ducha svatého a jeho darů. Takže natvrdo:

Ano, Duch svatý mi zjevuje, že příběh o potopě není historický záznam události, chceš-li poučná báchorka - asi stejně jako Ježíšova podobenství. Ano, Duch svatý mi zjevuje, když je něco parodií na křesťanství. A Duch svatý mi byl seslán, stejně jako většině křesťanů, ve svátosti biřmování. Neznovuzrozený člověk je výraz prázdný a nadbytečný. Člověk se musí obrátit a věřit evangeliu, to je nutný předpoklad pro přijetí Duch svatého. Vy tomu obrácení říkáte znovuzrození a matete pojmy, abyste byli zajímaví. Křesťané se odjakživa "obraceli" a nějaké slovíčko "znovurodili" nepotřebovali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 31. červenec 2010 @ 14:56:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, přinejmenším jeden člověk je potřeboval slyšet - Nikodém (J 3:3,5-7): Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí–li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Amen, amen, pravím tobě, nenarodí–li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu."nebo: shůry A podle podtrženého to Pán Ježíš neřekl jenom Nikodémovi! Nebo myslíš, že Pán Ježíš mluvil, aby si vyvětral pusu anebo se učinil před Nikodémem zajímavým? Ach jo.

w.
nebo: ducha


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 31. červenec 2010 @ 17:31:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: "nebo: shůry" za tučným textem a "nebo: ducha" na konci mi tam zůstalo navíc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 19:12:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťané to mají trochu jinak. Zjevení Ducha svatého vždy srovnávají s Božím slovem - Biblí. Pokud takové "zjevení Ducha" je v rozporu s Biblí, nejedná se o zjevení Ducha. Včechna proroctví či poznání se poměřují k Božímu slovu - Bibli. Duch svatý si totiž nikdy neprotiřečí a tudíž nezjeví někomu něco v rozporu s Božím slovem, jehož je autorem.

To znamená, že zjevení, že příběh o potopě není historický záznam událostí, není a nemůže být zjevení Ducha svatého.
Stejně tak záležitostí se znovuzrozením.

A Duch svatý mi byl seslán, stejně jako většině křesťanů, ve svátosti biřmování.
I v této věci to mají křesťané jinak.
Křesťané přijímají Ducha svatého způsobem jak o tom hovořil Ježíš, první papež Petr a jiní apoštolové. Křesťané neví co je to biřmování a ani se o to nezajímají, protože je to smyšlená nebiblická procedura. Stejně tak svátost.

Neznovuzrozený člověk je výraz prázdný a nadbytečný
Nikoliv, Je zcela zásadní, aby lidé pochopili, že každý rodící se na tento svět člověk potřebuje znovuzrození, a že tudíž je neznovuzrozený. Je to středobod celého evangelia, celého křesťanství. Co se narodilo z těla je tělo a nemůže přijít do Božího království. Co se narodilo z Ducha je duch - a ten může žít věšně s Bohem. Bylo by dobré, kdybyste vy katolíci více četli to, co lidstvu sdělil Boží Syn, který v těchto věcech je skutečnou autoritou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 19:28:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždycky jsem si myslel, že středobodem evangelia je zmrtvýchvstání...byl jsem to ale idiot, že?

Promiň, ale Bible má tedy podle tebe přednost před Duchem svatým?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 19:38:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano - zmrtvýchvstáni Ježíše a znovuzrození člověka mocí zmrtvychvstalého Ježíše. Obě věci jsou důležité.
Pokud se člověk se zmrtvychvstalým Ježíšem nesetká a neprožije znovuzrození, tak mu je samotné zmrtvýchvstání Ježíše k ničemu.

Bibli psali svatí Boží muži puzení Duchem svatým. V biblických knihách je zapsáno Boží slovo, to, co pisatelům zjevoval Duch svatý. Takže tvá otázka je trochu mimo. Je to jako by ses ptal, jestli Duch svatý má přednost před Duchem svatým.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 19:47:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, zcela názorně: Když k tobě "zajde" Duch svatý a řekne ti: "Podívej, synu, tadyta pasáž se nedá v dnešní době interpretovat vědecky, jak jste teď zvyklí, nezlob se, dřív tomu lidí rozuměli a tak to zapsali, jak nejlépe uměli, to poselství je ale pravdivé tak jako tak a tak se ho drž", tak mu řekneš: "Ty nejsi Duch svatý, toho já poznám, mám od něj knížku"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 20:11:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic ve zlém, myslím že chápu o co se pokoušíš, ale nějak mi ten smysl uniká.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 20:27:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Bible by se dala chápat jako prst ukazující k cíli. A fundamentalisté mi přijdou jako mravenci lezoucí po tomto prstu olizujíc jej.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 20:29:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli umíš anglicky, podívej se na tohle videjko. Týpek se snažil žít rok podle všech příkazů, co jsou v Bibli..prostě správný biblický křesťan:

http://www.ted.com/talks/lang/eng/a_j_jacobs_year_of_living_biblically.html


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 21:26:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
      Anglický neumím. Osobně bych však nedával rovnítko mezi "správný biblický křesťan" a "dodržování všech biblických příkazu".


]


Nepotřebovali znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 01. srpen 2010 @ 00:38:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Křesťané se odjakživa "obraceli" a nějaké slovíčko "znovurodili" nepotřebovali.

  Dost vážný omyl.

  Já jsem třeba znovuzrození potřeboval "jako prase drbání" nebo "jako sůl", to už je jedno jak to opsat, zkrátka hodně, hodně moc. A nebyl jsem sám, pár dalších takových lidí znám. Dlouhou dobu mne mrzelo, že mi o něm v ŘKC nikdo neřekl, že mi neřekli, že existuje tak úžasná životní zkušenost, jako je spasení a věčný život. Ostatně - ze svědectví lidí tady jsem nebyl jediný, komu to tam neřekli a kdo čekal na své spasení jak na smrt.


  Tak jsem vděčný křes´tanům za to, že mi to řekli. Že mi řekli, že člověk je mrtvý ve svých hříších a nemá slávu Boží. A aby mohl žít nějaký duchovní život, musí se znova narodit z Boha, protože tělo a krev nemůže zdědit Boží království pomíjivost nezdědí nepomíjivost.

  Třeba budeš těm křesťanům tady taky jednou vděčný, tak jako já dnes.

  Zkus si číst co píšou. Je to fakt zajímavé svědectví. Mnoho let svého života jsem potkával "křes´tany", "věřící" (kde-čemu) či "obrácené" (ke kde-čemu) a od nich jsem to svědectví neslyšel. Když si tedy tady budeš pochlebovat s těmi co nezažili, že "staré věci pominuly, hle, vše je nové" a nebudeš si číst svědectví těch, kteří to zažili a budeš mít nulovou snahu vyslechnout jejich svědectví, bude pro tebe diskuze stejná, jako pro jednu zdejší provokatérku: Jalová a bez užitku.


]


Re: Nepotřebovali znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 01. srpen 2010 @ 00:46:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych zarazil nedorozumnění. Podle mě se křesťan obejde bez toho výrazu, ne od té zkušenosti, kterou popisuješ, a které většinou nereformovaní křesťané říkají obrácení. Ať už narození nového člověka, nebo obrácení celého člověka, oba dva tyto výrazy mají zdůraznit a vystihnout ten extrémní a bytostný přerod a změnu v životě člověka. Jen říkám, že je divné najednou tomu za každou cenu říkat znovuzrození a zakládat si na tom.


]


Re: Re: Nepotřebovali znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 01. srpen 2010 @ 01:16:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Rozumím.

  Narodil jsem se v opravdu římskokatolické rodině. Osmý den jsem byl pokřtěn vodou v kostele naším panem farářem. Už v kočárku jsem poslouchal kázání každý týden. Na základní škole šel k prvnímu svatému přijímání, pak častěji ke zpovědi u nás ve farnosti nebo na různých poutních místech.

  Asi v sedmnácti jsem začal chodit do kostela častěji, někdy v devatenácti i několikrát za týden, byl jsem tenkrát také biřmován. Asi dvakrát za týden jsme se scházeli ve společenství mladých, modlili se spolu, povídali si (na koleji a doma u rodičů), věnoval jsem se v církvi i jiným různým aktivitám. Kromě krátkého období někde asi ve 13 letech, kdy jsem předstíral, že je mi blbě abych nemusel do kostela a mši prospal v autě (dokonce jsem se kvůli tomu naučil zezelenat, což se mi pak hodilo ve škole ;-) si nevzpomínám, že bych měl "s vírou" nějaký problém, natož vážný. Z toho zanebávání svátečního dne jsem se později samozřejmě upřímně vyzpovídal. Byl jsem "slušňák" - nepil jsem alkohol, nekouřil, nespal s holkama, ve škole jsem dostával na konci roku i školy vysvědčení v červených deskách.

  Mohl bys mi prosím vysvětlit, jaké nereformované "obrácení" jsem to v těch 22 letech vlastně potřeboval a jak bys tohle "obrácení" začlenil do římsko-katolické nauky?

  Toník


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:57:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To je tak.

  Je to podobné, jako označení "duchovní", které se tak často v jedné "církvi" používá. Když jsou jedni "duchovní", co jsou ti ostatní, kteří nejsou "duchovní"? Jsou "tělesní"? Nebo "duševní"? A proč nejsou všichni "duchovní"? Nevím, vrtá mi to hlavou.

  Stejně tak je s "věčnými sliby". Někteří dávají Bohu věčné sliby, "odevzdají mu sebe sama", "zasvětí Bohu život". Co ti, kteří tyhle sliby Bohu nedali, komu patří? Ti nepatří Bohu, protože mu nedali život věčným slibem? A co pak teda dělají v "církvi", když Bohu nepatří? To je mi fakt záhada.

  Ale pojmu "biblický křesťan" rozumím. Je to podobné jako "znovuzrozený křesťan". To jsou hezké pojmy. Jako by mohl existovat "neznovuzrozený křesťan" nebo "nebiblický křesťan"...

  No, někteří se to naivně domnívají.

  T.


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 23:17:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si pod pojmem biblický křesťan vybavím jeden proud protestantismu.


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 30. červenec 2010 @ 13:04:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.

Já bych to viděl tato: Můžeš vést duchovní život, o ten se snažíme všichni bez rozdílu,  záleží na tvém nitru, jak bude hluboký, na tvých dispozicích,  k čemu se kdo dopracuje a jen podotýkám, že je to celoživotní cesta. Pak můžeš žít zasvěcený život, tím, že se zavážeš slibem Bohu, k určitému stylu života a budeš dobrovolně zachovávat daná pravidla. To je mnohem obtížnější a ne každému se to vždy úplně podaří.
Podstatné je,  stále jsi "pouze" křesťan bez všech přídavků.Proto místo znovuzrození, bych použil slovo křest, to je ten největší dar kterého se Ti může od Boha dostat. V okamžiku křtu se opravdu zrodíš z vody a Ducha svatého pro Krista a to je neopakovatelné.
. . .  . . . .

"
Jako by mohl existovat "neznovuzrozený křesťan" nebo "nebiblický křesťan"... "  S trochou úsměvu, proč ne, když existuje opak. Co je na tom tak naivního ? Naivní může být když se někdo označuje za něco výjimečného a já tu snahu v přívlastku "biblický" cítím.
 
H.


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 08:12:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   Díky, Honzo. Rozumím ti, i když pohled mám na to jiný.

   Asi to bude tím, že jsem se více let svého života "snažil žít duchovní život" a potom přišel na to, že nemůžu žít něco, co nemám - nejdřív jsem se musel narodit z Boha, abych vůbec nějaký duchovní život mohl žít.

   Předtím, než jsem přijal věčný život, jsem žil tak nanejvýš duševní život: Něco jsem se učil, něco si snažil vsugerovat, něco se mi snažili vsugerovat jiní okolo mne. Všechny ty věci měly jedno společné: Byly povrchní, vnější, přicházely "zvenku". Teprve když jsem přijal ten život z Boha, mám něco, co není "povrchní", ale vychází ze vnitř: z toho nového ducha, srdce, které mi Bůh dal.

   Křest ve vodě byl v mém životě také důležitá událost, ale rozhodně bych proněj nepoužil pojem "znovuzrození", když křest znamená něco docela jiného.


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 14:31:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, dalo by se podle tebe znovuzrození chápat jako obrácení? Nebo je obrácení ještě nějaký další proces? (že už jich je nějak moc)


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 23:25:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Někdy "obrácení" a "nové narození" splyne do jednoho pojmu: To je u lidí, kteří nemají náboženské zábrany, slyší evangelium, s radostí ho přijmou a dají život Bohu. Pak je pro ně "obrácení" a "nové narození" docela totéž, +/- nějaký den se kryje, nedokáží ho rzpoznat. Na tvojí otázku se dá tedy odpovědět: Někdy ano.

  Většinou to ale probíhá jinak. "Obrácení" k Bohu či "uvěření" Bohu, Božímu slovu, trvá nějakou dobu, je proces. Obvykle trvá týdny nebo měsíce, podle situace člověka, který k Bohu přichází. To nové narození je naopak okamžik: Chvíle, když člověk přijme věčný život a uzavře s Bohem tu smlouvu v Kristu, netrvá dlouho.

  Jinak nevím čeho myslíš, že je moc? Když to popíšu jako to vypadá trochu detailněji "ze strany člověka":

  1. Člověk obvykle slyší svědectví o Božím působení, o Božím živém jednání v životě lidí. Buď ho osloví křesťané, nebo sám hledá ve své životní situaci Boha, většinou obojí.

  2. Tohle slovo svědectví spolu s Božím duchem působí v životě toho člověka k obrácení. Ten člověk se rozhoduje, jestli bude věřit tomu, v čem žil doteď  (u nás většinou věří lidi jen "sami sobě") nebo jestli bude věřit Bohu. To slovo svědectví si ověřuje na různých místech: Porovnává ho s realitou, kterou zná, se životem svých přátel, s Božím slovem a dalšími věcmi. To je "proces uvěření".

  3. V průběhu téhle doby je člověk usvědčen ze hříchu, pochopí, že se svým životem míjí cíle (je celkem jedno, jakým způsobem) a získává víru tomu Slovu. To je ten Boží dotyk, kdy počne věčný život z Boha, kdy se Bůh dotkne člověka. Opravdové setkání s Bohem.

  4. Když uvěří tomu slovu a pochopí, že člověk není v zásadě dobrý, ale je otrokem hříchu a že cesta z téhle věci je ve vykoupení Ježíšem, přijme tu oběť a uzavře tu smouvu v Kristu s Bohem. V té chvíli se jeho život radikálně změní - protože součástí té smlouvy je také nové srdce, nový duch. Zatímco předtím ovlivňovaly člověka hlavně "vnější" věci, slova, myšleny, učení, pocity, okolnosti...., tak teď má vnitřní svědectví od Boha, které ho vede v konkrétních věcech tak, jak on potřebuje. Každého jednoho Bůh vede více či méně jinak.

  Tyhle čtyři body jsou někdy extrémně rychlé (i třeba v pár desítkách minut) ale většinou ne. Navíc se někdy různě kombinují - například někteří lidé projdou 1. a 2. a na dlouhou dobu zakotví v církvi a třeba ani nikdy ke 3. a 4. nedojdou. <reklama>Jeden takový příběh napíšu, bude se jmenovat "milost nejmocnější síla na zemi"</reklama>

  5. V té chvíli je člověk "jako nemluvně", "jako dítě" a roste. Intelektuálně silní lidé mají často v té chvíli pocit, že "sežrali všechnu moudrost světa" a ty pak čeká hoooodně těžká výchova. Ostatní si naopak uvědomují svoji slabost a Boží výchovu pak mají o to lehčí.

  Je to tak složité, že je toho na tebe moc?

  Toník


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 31. červenec 2010 @ 14:59:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
Děkuji za reakci.  Máš pravdu názorově se trochu rozcházíme ale myslím si, že to není na škodu věci, přinejmenším si máme o čem povídat a dávat si témata k přemýšlení.
Prosím, co si Ty představuješ,nebo pro Tebe znamená křest ?
Některé věci by bylo dobré si ujasnit ale obávám se, že psaní je k tomu málo, to občas vede spíš k nepochopení. :-) S dost lidmi bych si rád sedl u kávy, či něčeho jiného, případně na chatu (skype) a povídal a tak je třeba lépe pochopil.
H.


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 23:40:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Křest ve vodě je pohřeb: Rozloučení se starým člověkem, s minulostí, omytí špíny života, odpuštění hříchů.

  V určitém smyslu je to symbolická záležitost: Když se člověk noří do vody, je to stejné, jako když byl Ježíš "ponořen" do země, pohřben - jsme spolu s ním pohřbeni. Když ho z vody vytáhnou (to je občas u křtu potřeba ;-) je to jako když byl Ježíš vzkříšen (jsme spolu s ním vzkříšeni a posazeni na nebesích).

  Křest ve vodě je logický následek toho, že člověk uzavře tu smlouvu s Bohem, o které stále píšu: Pokud člověk uznal, že Bůh není lhář a uvěřil Kristu, nechá se ponořit do vody. Zavře svojí minulost, rozloučí se s ní, stvrdí svoje rozhodnutí pro Ježíše.

  Toník


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 01. srpen 2010 @ 00:14:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest ale přece není jen pohřeb, něco nového se při něm narodí. Proč by jinak zazněl Boží hlas: "Hle, můj milovaný Syn, toho jsem si vyvolil!" právě tehdy, když byl Ježíš pokřtěn? Plus ta scéna s holubicí jako seslání Ducha svatého? Takhle se chová na pohřbu?


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. srpen 2010 @ 01:00:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nenapsal jsem, že křest je jen pohřeb. Křest ve vodě ale není nějaká transmutace, přepodstatnění.

  Něco nového se obvykle rodí při porodu, ne při pohřbu.

  Na téma křtu ve vodě, pohřbu a narození jsem prodělal celkem dlouhou diskuzi s Okem, nerad bych jí absolvoval znovu. Pokud bude cokoliv nejasné, rád vysvětlím.


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 01. srpen 2010 @ 20:32:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
Já pokládám křest za zrození k novému životu v Kristu. Je to základní kámen z kterého vzrůstá křesťan. Dokonce není potřeba u toho nikoho topit, protože stejný účinek jako bazén, má i kapka vody, důležitá je milost, kterou přitom dostáváš. Je možné, že potopení pod vodu bude pro někoho větší zážitek. To už jsme zase u pocitů jak už jednou.
H.


]


Biblický křesťan - Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. srpen 2010 @ 00:44:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Rozumím ti, také jsem to tak bral.

  Pro mne je teď nejdůležitější okamžik právě ta chvíle, kdy jsem uzavřel tu věčnou smlouvu: Přijal Krista, přijal to základní poselství bible. Protože v té chvíli začal můj opravdový duchovní život. Zmizela ta hradba, která byla mezi mnou a Bohem, mohl jsem začít Boha slyšet a reagovat na jeho slovo. Ne jen nějaké "obecné slovo", co někdo člověka naučí "zvenku", ale konkrétní slovo, určené pro mne a moji situaci. Místo mnoha informací "o Bohu", které jsem se učil, jsem mohl začít poznávat Boha a jeho charakter.

  V tom, co žiju, jsou opravdu důležité zážitky. To je asi to, co se mi dříve nedostávalo. Ale ty zážitky rozhodně nejsou v nějakých vnějších obřadech, jak si to třeba můžeš představovat. O to ve křtu ve vodě nejde - nejde o zážitek, ale o poslušnost.

  Vůbec vnější věci už pro mne nejsou tak důležité. Vnější věci mají pramalou hodnotu, pokud nevyjadřují vnitřní věci.

  Křest ve vodě znamenal také vážné rozhodnutí, ale rozhodl jsem se pro něj až po delší době od přijetí Ježíše a narození k věčnému životu. Asi proto dokážu ty dvě události dobře oddělit, většina lidí je pokřtěna mnohem dříve.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 19:47:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, on Pán Bůh vlastně  mimozemšťan je. A jak asi sám pochopíš, jistě k provedení svého záměru hadici a pumpu nepotřebuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 20:28:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
       Dejme tomu, že máš pravdu s tím, že pohoří jak je známe teď vznikly v době potopy. Jak potom vysvětluješ, že některé pohoří se jeví jako mladé (např. Tatry) a některé jako staré (např. Krkonoše)? Jinak celosvětová potopa vzbuzuje více otázek na které nejsou odpovědi. Když se podíváš pár komentářů zpět vložil jsem tam pár bodu na které bys mohl zkusit také odpovědět. Díky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 21:11:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na spousty věci odpověď nevím, nevím ani jak Bůh tvořil svět. Ale vírou přijímám, že jej Bůh stvořil mocí svého slova. Co se týká potopy a různých s ní spojených otázek dal bych ti raději odkaz sem http://kreacionismus.cz/taxonomy/term/1, můžeš si zde o tom dost počíst. Co se týká těch pohoří - netvrdím, že by nutně všechny horstva musely vzniknout najednou např. během stovky let. Ale mám takový dojem, že vesměs nižší hory se jeví jako staré a vyšší jako mladé. Řekl bych, že je to skoro pravidlem. A přitom to vůbec tak nemusí být, spíš to vzezření horstev je dáno právě tou výškou, nikoli věkem. Třeba tím, že Krkonoče až po své vrcholky obrůstají vegetací a tím procesy eroze zde probíhají jinak než na holých skalách. Také sedimentační vrstvy na nízkých zaoblených horách vypadají jinak než na vysokých.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:12:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
        Nevím, možná jsem hledal špatně, ale na mé otázky ohledně potopy jsem v odkazu odpovědi nenašel. Na mé otázky odpovědi nemají a jsem přesvědčen, že nikdy mít nebudou. Nakonec jim nezbude nic jiného, než to nechat na Bohu, na Jeho nadpřirozeném zásahu. A proto je zbytečné se zabývat jejích argumentaci. Na jednu stranu se tváří vědecký, na stranu druhou nadpřirozeno obejit nebudou moci. Potom ovšem není jednodušší to zabalit a říct, "on to Bůh nějak zajistil" a přestat s tou polovičatou argumentaci? 

        K erozi: Nezdá se mi, že by těch pár tisíc let eroze stačilo k tomu, aby se některé hory zaoblily tak jak je známe dnes a jiné zůstaly ostré. Krkonoše obrůstají vegetaci proto, že tam je více sedimentu v kterém by tato vegetace mohla vegetovat. Takže nejprve sediment, potom vegetace, ne naopak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:37:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus ještě třeba zde: http://www.flut.szm.com/

Ještě k té erozi: Proč si myslíš, že dnes "zaoblené" (nízké, nebo znáš nějaké vysoké zaoblené hory?) hory musely být kdysi nutně ostré a vysoké? Nevím, odkud ta ničím podložená hypotéza vychází. Přitom to klidně mohlo být tak, že prostě síly tvořící nízké hory byly podstatně menší než ty tvořící vysoké hory a proto rovný terén pouze zvlnily - bez vzniku ostrých skalnatých, nepokrytých sedimenty stěn. Svou roli také hraje vulkanická činnost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:45:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, pokud by byla Země plochá bez výrazného zvrásnění...tedy by byl dostatek vody k tomu, aby byla potopa, která zaplaví i vrcholky hor (když skoro žádné hory nejsou, tak je to snadné)...tak takové pohyby zemské kůry, které by znamenaly oceánské příkopy a velehory by vyvolaly tak velké Tsunami, že by proti nim byla Noemova archa asi jako skořápka od oříšku na rozbouřeném moři. Prostě zmožuješ hypotézy a vymýšlíš kdosi cosi, jen abys nemusel uznat, že tvá literární modla v něčem nepíše historickou pravdu. A víš, co se v té tvé modle píše o modlách?;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování s (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 22:54:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trochu plytká argumentace, nemyslíš?

A proč bych nemohl podávat hypotézy a vymýšlet kdosi cosi, když evoluční parta různých vědátorů a kvazivědátorů to bez uzardění dělá průběžně jak na běžívcím pase, aniž by měla cokoli doloženo pozorováním, experimentem či čímkoli jiným? Myslíš, že když je něco napsáno ve vysokoškolských skriptech tak je to vědecké a tudíž pravdivé? Tak to jsi hodně naivní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určová (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 29. červenec 2010 @ 23:42:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak když je tak plytká, tak ji jistě velmi snadno fyzikálně vyvrátíš, není-liž pravda?;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Pátek, 30. červenec 2010 @ 14:52:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
       Ano, nad tímto jsem také uvažoval. Nejsem geolog, ten by nám v tom možná udělal větší jasno. Kousek od nás je lom. Krásně je vidět struktura hory. Skála a na ni tenká vrstva, snad kolem 20 - 40 cm, půdy. Nemyslím si, že ta hora byla původně rovinou a "lehce" se zvlnila, jen tak aby vrstvička půdy stále pokrývala vzniklou horu. Hory jsou poměrně strmé. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování s (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. červenec 2010 @ 15:19:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To chápu co říkáš. Nemyslím, že při vrásnšní horstev nutně na nich zůstala a dodnes je původné vrstva půdy.
Ale obecně myslím, že horstva nebyla stvořena Bohem tak jak jsou teď vidět. Že docházelo v dějinách země k obrovským posunům zemských desek v důsledku velkých katastrofických změn, jakou bezesporu potopa světa byla (když se otevřely propastné tůně), a s tím spojenému vzdouvání či propadu zemského povrchu.

Říkáš, že na skále je tenká vrstva půdy. Určitě ta skála není nějak vysoko nad mořem. Myslím, že to není tím, že by byla nějak výrazně starší než třeba Tatry a proto více erodovaná. A ta vrstva půdy je tam právě díky tomu, že je poměrně nízko nad mořem a ne proto, že je starší než Tatry.

Na některých lomech je vidět sedimentační vrstvy pěkně sice paralelní, ale nakloněné či zprohýbané. Je to jasný důkaz pohybu nahoru nebo dolů vrstev v době, kdy jeětě byly dost plastické. Jinak se kameny moc neohýbají. A také je to důkaz, že vrstvy vznikly v rychlém sledu za sebou a nikoli v průběhu miliónů let.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určová (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 30. červenec 2010 @ 16:45:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Většina kopců v České středohoří nebo Českém ráji vznikla tak, že utvořily vulkanickou činností pod povrchem  a teprve následná eroze je takto vyzvedla a vymodelovala. Zrovna tak mnohá skalní města, která dnes obdivujeme. Skalní města v pískovci jsou krásnou ukázkou toho, jak je modeluje čas, některá zanikají, jiná se teprve tvoří, jak je mnohde vidět. Viděl jsem pískovcové vrstvy nádherně ohnuté a o metr vedle naprosto vodorovné. Postačila k tomu sopečná činnost. Přímo ukázkově máš zvrásněné vrstvy např. v Praze pod Barrandovem.  Země je stále "živé" těleso a nic zde není konečné, vše se neustále mění, vyvíjí . . . Mořské dno se stane souší, ba vysokou horou a vrcholky hor se ponoří pod hladinu moře. Jen náš život je na to příliš krátký.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Pátek, 30. červenec 2010 @ 17:29:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
       Díky za odkaz. Koukl jsem tam, odpovědi na mé výtky vůči celosvětové potopě tam samozřejmě opět nejsou :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování s (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 19:58:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj nematemne,

škoda, žes tam žádné odpovědi nevyčetl. Mohl bys mi eventuálně ještě některé zopakovat, pokusím se najít něco jiného nebo se sám nad nimi více zamyslet


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určová (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 20:36:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Jakým způsobem Noe vybral ze všech druhu čistá a nečistá zvířata? Jak je sesbíral?

2. Jakým způsobem se Noemová rodina postarala během potopy (cca 1 rok) o to obrovské množství zvířat?

3. A co hmyz? A hmyzožravci?

4. A co masožravci?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody ur (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 21:20:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) Domnívám se, že tak jak Bůh vložil do zvířat velmi zvláštní instinkty pro přežití a zachování rodu (např lososi, velryby, tažní ptáci,....), anebo jak některá zvířata jsou schopna dopředu "vycítit" nějakou katastrofu - výbuch sopky, povodeň, a zavčasu se uklídit do bezpečí, tak podobně Bůh zvířata přivedl k arše.
Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice 20z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Myslím, že je Noe nenaháněl.

2) Nevím. Třeba tam měli kopy sena. A také možná v důsledku obrovského stresu zvířata hibernovala, "Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“


3) A co hmyz? Ten tam byl také. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. 14Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci

4) A co masožravci? nevím, asi i ti měli zásoby jídla (pokud nehibernovali)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 21:30:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hibernovali na 5-10 (ne-li více) let, pod kterouž dobu se pilně rozmnožovali, aby zaplnili zemi natolik, aby mohli začít žrát masožravci opět maso? Ach jo, ty si vylžeš klidně i druhý nos mezi očima, když by ti to někdo přičmáral do Bible.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 21:38:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale hochu, možná že jim Bůh posílal manu a křepelky z nebe jako Izraelcům na poušti. Bůh je tvůrcem všech zvířat, snad byl schopen nalézt nějaký "udržovací program" pro svá stvoření.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 21:58:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jaké máš znalosti z biologie, ale mana je rostlina a křepelky zvířectvo. Znamená to snad, že když byla potopa, tak Bůh nabral křepelky zvlášť, aby mu později posloužily jako krmivo? Nebo je vytvářel ex nihilo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 22:01:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
     A to je právě to na co jsem jíž dříve narážel: ""Nakonec jim (kreacionistům, pseudovědcům) nezbude nic jiného, než to nechat na Bohu, na Jeho nadpřirozeném zásahu. A proto je zbytečné se zabývat jejích argumentaci. Na jednu stranu se tváří vědecký, na stranu druhou nadpřirozeno obejit nebudou moci. Potom ovšem není jednodušší to zabalit a říct, "on to Bůh nějak zajistil" a přestat s tou polovičatou argumentaci?""


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 22:11:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč by měli nadpřirozeno (Boha) obcházet, když Bůh existuje a je původcem všeho bytí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 22:13:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože Bůh není amatér, co něco chce a pak si vzpomene, že na to musí udělat milion zázraků a zásahů shůry, aby mu to fungovalo. Slepý biblický fundamentalista je stejný jako islámský fundamentalista - každý bude vykřikovat, že má pravdu on, ale oba dva se pravdy jiné než té své bojí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. červenec 2010 @ 22:34:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé představy Boha zcela v rozporu s Božím slovem mi jsou dost volné. Nezlob se.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 31. červenec 2010 @ 22:37:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je podle tebe Boží slovo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Neděle, 01. srpen 2010 @ 08:56:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
       Protože mi to přijde ne-fér. Snaží se oslovit racionálně uvažujícího člověka, vytvářejí různé konstrukce na kterých chtějí ukázat, že potopa se děla v rámci přírodních zákonu, budí dojem vědeckého přístupu a přitom musí vědět, že bez nadpřirozené pomoci Boží si nepomůžou. O těch problémech které jsem já nastínil na jejích stránkách není ani slovo. Když už si jednou musím vypomoci Bohem, potom jsou jejích kvazivědecké pokusy zbytečné.
       Tím, že uznám, že u Boha je všechno možné, že Bůh může a že také skutečně zasahuje do přírodního dění, potom je možné skutečně všechno. Můžeme rezignovat na kritickou mysl. Mohli bychom třeba šlápnout na brzdu a auto by zrychlilo, proč ne? U Boha je všechno možné. Jenomže ono se to tak neděje. Vidíme, že svět pracuje přesně, je předvidatelný. Já osobně z toho usuzuji, že tomu tak bylo vždy a vždy bude. Možná existuji pro nás teď neznáme principy, zákony které mnohé vysvětli, jako třeba (jak mi napsal, teď nevím přesně kdo, myslím ssns) zmrtvýchvstání Ježíše, jenž svým životem tyto principy naplnil a tudíž výsledkem bylo Jeho zmrtvýchvstání. Nevím, může toho být spoustu co ještě neznáme. To nás ovšem neopravňuje věřit každé blbosti. Myslím, že nám Bůh nedal rozum na to, abychom na něj plivali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 01. srpen 2010 @ 12:09:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně to si myslím také. Bůh není Bohem chaosu, ale Bohem řádu. A řád dal i svému stvoření.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metod (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Sobota, 31. červenec 2010 @ 21:55:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Si děláš srandu, že?

1. Ty instinkty mají snad všechna zvířata, ne jen jeden pár z jednotlivých druhu. Potom by ovšem u archy byla trochu větší tlačenice :-) Představ si, že má dojít k celosvětové potopě, zvířata to možná vycítí, ale co by je vedlo k tomu aby se vydali (třeba z naši české kotliny) někam na druhý konec světa k nějaké arše? 
2. Soused je zemědělec. Má pár kusu dobytka. A vím kolik práce mu dá zabezpečit je na zimu, na pár měsíců. Nemluvě o tom, že mnohá zvířata mají specifický jídelniček, ne každé žere seno. Navíc musíš zabezpečit zvířata na období po potopě. Rok zatopená země toho asi hned moc nezplodí. Na hibernaci přece nejsou uzpůsobené všechny druhy, nemluvě o hibernaci trvající rok. 
3. Na světě je přes milion druhu hmyzu. Co je vedlo, aby hledali utočíště na arše? A jak se k ni dostali? Některé vzdálenější druhy aby se vydali na cestu pár let před potopou. A někteří přišli jen proto, aby hmyzožravci měli co jíst. A museli jích být kvanta.
4. Museli by mít zásoby nejen na období potopy, ale i na období po potopě. Řekl bych i na několik roku. Ono to trochu trvá než se potrava rozmnoží. Kdoví jestli s tímto ti chytráci co prováděli výpočty jestli se zvířata do archy vejdou počítali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. srpen 2010 @ 19:48:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nematemne

uvedu ti ještě tento odkaz http://kreacionismus.cz/node/68.

Co se týká zásob na období po potopě - těch bylo všude hromady, některé pod povrchem usazených nejvyěěích vrstev i dobře konzervované. A myslím že také spousty ryb z ustupujících vod.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Neděle, 01. srpen 2010 @ 20:42:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
      Lehce mne ten článek nadzdvihl ze židle. No nechci jej rozebírat, je to asi zbytečné, jen k té hibernaci. To bych chtěl skutečně vidět roční hibernaci. A dále, dle Bible si měl Noe vzít potravu pro zvířata. I kdyby ji měl vzít na týden, nezvládl by to.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Neděle, 18. červenec 2010 @ 15:05:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
      Ahoj.

     Mají ti "ušlápnutí" vědci nějaké své stránky, kde by publikovali své "vyvracení"? 


     Karel


]


Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 18. červenec 2010 @ 10:11:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JMK
http://www.novinky.cz/veda-skoly/205715-zeme-je-pry-mladsi-o-70-milionu-let.html

70 miliónů let sem 70 miliónů le tam


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 18. červenec 2010 @ 13:10:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spočítej si, jakou procentuální odchylku to činí.

Když by někdo spočítal molekuly v tvém těle a seknul se o triliardu, tak je to pořád výborný úspěch. Nesmíš se nechat tahat za nos číslama bez souvislostí, vždy je třeba uvažovat, v jakých řádech se pohybujeme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Neděle, 18. červenec 2010 @ 10:48:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolím si nesouhlasit. Pokud by skutečně proběhla celosvětová potopa, pak by byla C14 nepoužitelná. Samotná potopa by pořádně zamíchala rovnováhou c12/c14. Došlo by rázem k pohřbení obrovského množství uhlíku (C12 i C14) a to v proporcích tehdejší rovnováhy, která ale byla ovlivněna předpotopními podmínkami (síla magnetického pole země a otázkou je vliv těch vod nad oblohou). Jenže potopa by znamenala rapidní úbytek pozemských zdrojů CO2, tj. zvýšil by se poměr C12:C14 ve prospěch C14, neboť C14 by se z toho dusíku tvořil slunečním zářením nadále, možná dokonce ve větší míře.

Výsledkem tedy je, že poměr C14/C12 by byl u předpotopních organismů podstatně nižší než dnes, tj. metoda by je prohlásila za mnohem starší než ve skutečnosti jsou. Situace by byla ještě horší, pokud by potopa byla spojena s masivní sopečnou činností.


]


Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: noire v Neděle, 18. červenec 2010 @ 18:40:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, ty ses na FELu alespoň trochu neotřel ve fyzice o kvantovku?
MČ.


]


Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 18. červenec 2010 @ 07:50:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všecky metody jsou neskutečně nespolehlivé, pavědecké a chybné.Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 18. červenec 2010 @ 13:01:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty vedeš nějakou očerňující kampaň proti reformovaným kalvinistům?


]


Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 20. červenec 2010 @ 20:11:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš snad lepší, zaručeně dobré metody ?
H.


]


Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 18. červenec 2010 @ 08:28:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hospodin stvořil svět a dal ho člověku k užívání. Nic neuzamkl, můžeme bádat, jak je svět starý, jak stvořil zvířata, jak člověka, ale myslím si, že my lidé svým rozumem, celé Boží zjevení pod kontrolu nedostaneme.Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 19. červenec 2010 @ 08:29:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Geologie a paleontologie si navzájem zajímavým způsobem vypomáhá. Někdy ve vědeckém pravěku v dobách paruk a nošení talárů jako běžného oděvu byla stanovena určitá dogmata která vyústila do teorií o prvohorách a podobně  podle těch se pořád jede. Když najdou zkameněliny v určité hornině tak je datují podle té horniny a naopak. Horninu podle zkamenělin. Já věřím na svět starý několik tisíc let a na potopu mezi tím.Re: Re: Metody určování stáří (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. červenec 2010 @ 11:36:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No poutnicku,

tos mě mile překvapil. Na to mohu říct jen amen.


]


Stránka vygenerována za: 0.73 sekundy