Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ctirad.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16084, komentáře < 7 dní: 177, komentářů celkem: 389872, adminů: 60, uživatelů: 5030  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 49 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106905946
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Proč (už) nejsem evangelikál
Vloženo Úterý, 13. září 2016 @ 11:57:17 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal demagog

Přibližně před dvĕma lety jsem se v otázce církevních restitucí více ménĕ rozešel s evangelikálním hnutím. Jednalo se o hlubší rozpory mezi mnou a evangelikalismem, které se v této otázce obnažily, jejichž byl tento spor ovocem. Dovolte mi prosím se pokusit tyto rozdíly definovat, přičemž si nezurpuji patent na přesnost v pochopení evangelikálního učení.

1) Pojetí evangelia: Evangelikalismus správně učí, že evangelium není z nás a není z našich skutků, ale domnívám se, že se to chápe nesprávně, ve smyslu věty "Všechno je mi dovoleno."  Jakobychom tím, že jsme křesťané, získali právní nárok na spásu. Ale naše spása, ač není z našich skutků, přesto na našich skutcích závisí. O co jde? Jde o poznání, že člověk pro své vlastní skutky před Božím Soudem neobstojí, nemá co říci na svoji obhajobu, že spravedlivým Božím Soudem je odsouzen a to, co potřebuje, je přijmout Milost, nezaslouženou Milost, která však nespočívá v tlusté čáře za minulostí, co jsme si to jsme si, ale v tom, že na našem místě je odsouzen k smrti někdo jiný - Ježíš Kristus. Nejsme spaseni proto, že by Bůh spravedlivě posoudil náš život, vzal váhy, na pravo dal naše klady, naše dobré skutky, vlevo naše zápory, špatné skutky, pak to nějak spravedlivě porovnal a nakonec nás poslal do ráje nebo do pekla. Že bychom měli nějaký právní nárok na vstupenku do ráje, kterou by Bůh musel u Posledního soudu uznat.  Nikoliv: Boží Právo nás usvědčuje a posílá do smrti. My jsme spaseni proto, že nejsme souzeni vůbec, protože na našem místě byl odsouzen Kristus. A tato Milost je "katolická" - otevřená všem. Člověk ji však přijímá - nebo odmítá. Přijímá ji tím, že přijímá Ježíše Krista za Svého Panovníka, Pána a Spasitele, že se podrobí jemu jako Svému Zákonu. 2) Evangelikalismus (a vlastně protestantismus obecně už od dob Luthera) od sebe uměle odděluje pojem víra od pojmu věrnost. Avšak v biblické řečtině  jsou slova víra a věrnost jeden pojem. Je trošku zrádnost češtiny, že od sebe víru a věrnost odděluje, ale "v bibličtině" se jedná o jeden a ten samý pojem. Víra, důvěra a věrnost je jedno a to samé, víra a věrnost jsou dvě strany jedné mince - řeckoho Pistis. Tam, kde biblická řečtina vyslovuje slovo víra, tam myslí i věrnost. Tedy ne "Že spravedivý z víry bude živ," ale "Spravedliý z "Pisteo" bude žít, z víry, která je věrností a z věrností, která je důvěrou a vírou". Evangelikalismus tím, že od sebe odděluje víru a věrnost, od sebe odděluje také spasení a "posvěcení." Žádná víra se však nevznáší ve vzduchoprázdnu, neexistuje žádná vakuovaná víra, oddělena od našich životů, ale každá víra se nějak projevuje - projevuje se právě svými činy  3) Postoj k Zákonu:  Evangelikalismus tedy zná úsilí o svatost a posvěcení, ale  tato snaha jakoby nebyla součástí spasení. Člověk podle evangelikalismu je jednou spasen a pak se snaží žít posvěceně, ne aby byl spasen, ale protože je spasen. Avšak toto je pouze částečná pravda.  Ano, apoštol Pavel napsal větu: "Všechno je mi dovoleno," ale nenapsal ji ve vzduchoprázdnu, doplnil k nim sousloví, které jakoby evangelismus neslyšel: "Ano, ale..." Tentýž Pavel píše, že ti, co činí ty a ony skutky, nezdědí Boží Králoství, píše o víře, která se provuje láskou. Ano, Pavel píše, že nežije už pod Zákonem, ale jedním dechem dodává, že Jeho Zákonem je Kristus. V okamžiku hířchu člověk není spasený, protože v tom okamžiku člověk není věrný Kristu, ale někomu jinému, neboť v tom okamžiku není jeho Panovníkem Kristus, ale někdo jiný. Člověk se musí ke Kristu vrátit - a proces návratu bible nazývá "pokáním."  Pokání je postoj celníka z podobenství o Celníkovi a Farizeovi, postoj popsaný v bodě jedna.  Větu "Všechno je mi povoleno" je třeba chápat ve smyslu  "není žádného odsouzení pro ty, co jsou v Kristu Ježíši", neboť v postoji pokání své hříchy odevzdáváme Kristu, aby za něj zaplatil pokutu, aby vyrovnal škodu, kterou jsme my způsobili, aby svou smrtí  a svým vzkříšením zlomil moc prokletí odsouzení nad tím či oním naším skutkem. Křesťan obrácením a pokáním mění svůj postoj ke Kristovu Zákonu - nesnaží se jej následovat proto, že by se bál trestu - peklu, nebo toužil se zasloužit odměnu - ráj, ale protože poznal a pochopil, že Kristus je dobrý, tudíž i Kristův Zákon je dobrý.   4) Zákonictví: Postoj popsaný v bodu tři evangelikalismus nazývá "Zákonictvím." Ale bible nazývá zákonictvím trošku něco jiného: "Zapomněním se ve Starém zákoně." To se děje tehdy, když zapománáme na svoji vlastní hříšnost. Na skutečnost, že spravedlivým Boží Soudem jsme odsouzeni k smrti a že nejsme spaseni pro naše dobré skutky, pro své právní nároky, ale proto, že nejsme souzeni vůbec, že na našem místě byl odsouzen někdo jiný.  Když zapomeneme na vlastní hříšnost, tak se z nás stává farizeus: Jeho problém není v tom, že by nevěděl, že spása není z něho, on ví, že jeho dobré skutky nejsou z něho, ale z Boha, protože má nutkání za ně děkovat Bohu. On totiž ví, že se jedná o milost Boží a za milost člověk prostě musí být vděčný. A on je vděční za to, jak Bůh proměnil jeho život, že má kde bydlet, co jíst, z čeho odvádět desátky. Ale on se odděluje od hříšných celníků, zapomíná na svou vlastní hříšnost a tím se nad celníky vyvyšuje - soudí je a jakým soudem je soudí, takovým sám pak bude souzen. Podobně jedná i dlužník v podobenství, kterému král prominul jeho dluh. Na toto prominutí neměl dlužník žádný právní nárok, nic před králem na sboji obhajobu říci nemohl, král mu neodpustil proto, že ho k tomu právo nutilo, ale pouze ze své lítosti a milosti. Když však pak onen dlužník odcházel od krále, potkal svého dlužníka. A neboť pozapomněl na svůj dluh, který mu byl odpuštěn z Milosti, ne z práva, ze zákona, ale z Milosti, která jde mimo právo a mimo Zákon,  začal vymáhat to, na co už právo měl právo. Když se to však dozvěděl král, odsoudil toho dlužníka právě podle toho samého práva, jakým onen dlužník odsoudil svého dlužníka. Zákonictví tedy znamená spoléhat se na své vlastní práva a tím pádem zapomínat, že spravedlivým právem nejsme spaseni, ale odsouzeni. Spaseni jsme pouze tehdy, když nejsme souzeni vůbec, jedná se o Milost, která není  z Práva, ze Zákona, ale jde mimo Právo a mimo Zákon. Nelze chtít Milost pro sebe, ale spravedlnost pro druhé. 5) Smrt: Evangelikalismus jako smrt chápe oddělení od Boha. Osobně se však domnívám, že Bible charakterizuje smrt větou: Prach jsi a v prach se navrátíš. Věta "Prach jsi a prach se obrátíš," je hlavním problémem, "prokletím" člověka,  které zlomil svým vzkříšením Ježíš Kristus. Trestem za hřích není věčné utrpení v pekle, ale smrt - prach jsi a v prach se obrátíš. Kdyby věčné utrpení v pekle bylo trestem za hřích, my bychom nemohli být spaseni, neboť Kristus v pekle věčně nebyl.  Oddělení od Boha je vlastností, propertís smrti, není však smrtí samotnou. Tato smrt, smrt: "Prach jsi a v prach se obrátíš," je dvojí: První je spojena s pádem do hříšnosti, s obecnou lidskou hříšností, se smrtelností lidského těla, jedná se o soud s veškerým lidstvem i veškerým tvorstvem.  Druhá smrt, ohnivé jezero, je spojena s příchodem Zákona, s hříchem osobnní viny.  6) Peklo, Ohnivé jezero, druhá smrt: Účelem pekla není trest za hřích, ale zjevení Boží Svatosti a Spravedlnosti. Úkolem pekla není potrestat viníky za hřích, ale dovést je k uvědomění si své viny a své hříšnosti. Peklo však není věčné pro každého. Evangelikalismus učí, že peklo je věčné, ale není to pravda. Řecké slovo pro věčnost znamená věčnost pouze tehdy, jedná-li se o poslední etapu, po které už není žádná další etapa. Jinak toto slovo znamená dlouhý časový úsek. Peklo není věčné v českém slova smylu, ale v řeckém slova smyslu. V druhé smrti jsou ti, kdo nepřijali Krista, jsou to tedy ti, co jsou stále pod prokletím: Prach jsi a v prach se obrátíš. Peklo není stejné pro každého, neboť zodpovědnost každého za zlo a utrpení tohoto světa je jiné. Peklo končí tehdy, kdy hříšník pozná a uzná veškerý svůj hřích, svou hříšnost a svou vinu. Jediný hřích, který je "věčný" v českém slova smyslu, je "rouhání proti Ducha svatému", protože následky tohoto hříchu jsou věčné. Oč se jedná, se dozvíte v článku pod tímto linkem.   7) Být V Kristu: Evangelikalismus chápe bytí v Kristu v podstatě jako synonymum k víře v Krista. Avšak ve skutečnosti se jedná o podřizení se Kristu jako Svému Panovníkovi. Je-li Kristus našim Pánem, pak každé slovo z Kristových úst je našim Zákonem. Sousloví "být "v" někom" je hebrejismus. Podle starých židů totiž poddaní tvoří tělo svého krále. Když král řekne svému služebníkovi jdi, on jde, jakoby to byla jeho noha. Králův vyslanec vyřizuje králova slova jako by byl  jeho ústy. Poddaní tvoří tělo svého krále, jestliže se podřizuji autoritě svého krále, jsem součísti jeho těla.  Kdo je v Kristu a zemřel v Něm a spolu s ním, bude spolu s ním i vzkříšen. Nepodléhá druhé smrti, neboť prokletí smrti je v Kristově vzkříšení zlomeno.8) Mít "Ducha Svatého":  se vnímá pouze transcendentálně.  Pozornost se zaměřuje na zázračné dary a abnormální jevy. Avšak jedná se také o: "Mít svatý postoj." Staří hebrejové vnímali duchy také jako zdroj lidských postojů a to tak, že slovo duch vnímali i ve významu postoj. Mít Ducha Svatého, Ducha Božího, Ducha Kristova, tedy znamená také mít postoj jako Bůh, mít postoj jako Kristus. Dívat se na svět Kristovým pohledem, naslouchat světu Kristovým sluchem, vnímat svět Kristovým srdcem.  Mít Ducha Svatého tedy znamená i mít svatý postoj, který dává Duch Svatý, svatý postoj ke světu, k Bohu, k Pánu Kristu, k lidem. 9) Vztah ke Starému Zákonu: Evangelikalismus pomalu opouští pohled Apoštola Pavla na Starý Zákon. Apoštol Pavel chápe Starý Zákon jako Zákonictví (viz bod čtyř), jako protiklad k Milosti (viz bod jedna). Píše dokonce, že na základě Zákona nebude nikdo ospravedlněn. Toto novoevangelikální teologie opouští. Novoevangelikální teologie upozorňuje na prvky milosti ve Starém Zákoně (které Pavel bere spíše jako předzvěst, předobraz, či předpřítomnost Milosti v Kristu), čímž smazává rozdíl mezi Zákonem Starým a Novým. Tím se však oslabuje etická výzva Kázání na Hoře, které je záměrně a vědomě stavěno jako kontrast mezi starozákonní etikou, "nižší spravedlnosti", a etikou novozákonní, "vyšší spravedlností." V důsledku toho některé evangelikální církve například přijali církevní restituce.10) Vztah k Bibli. Evangelikalismus  sice vyznává Bibli jako jediný zdroj víry, avšak v praxi na stejnou rovinu staví například přírodovědecké poznání a teorie. V důležitých diskuzích o směrovaní církve se kromě bible citují například i dekrety císaře Konstantina, někteří kazatelé hovoří o potřebě opustit některé tzv méně zážné biblické texty, které jsou v rozporu zejména s evoluční teorií, aby se "nebránilo modernímu člověku přistupovat ke Kristu."  Vyznání, že "Bible je jedimým měřítkem víry a života" často zůstává pouze na papíře - aniž by si toho samotný evangelikalismus všimnul nebo byl tím znepokojen.  Připouští se omylnost lidské stránky bible, byť se to nepřiznává nahlas. Osobně si však myslím, že tam, kde jsou v Písmu "lidské omyly", jsou záměrně a mají svůj teologický význam. A také si myslím, že mnohé "omyly" považujeme za "omyly" pro své nedostatečné (nebo zastřené) poznání.11) Vztah k Izraeli: Dnešní evangelikalismus ve své většině naprosto nekriticky podporuje Stát Izrael. Vše, co učiní Izrael, se bere jako Svaté. Potřeba "žehnat Izraeli" je povýšena na přikázání a zaměněna za nekritickou adoraci.  Taktéž se v rámci evangelikalismu objevují nebezpečné názory typu, že mír mezi Izraelem a Palestinci přinese až příchod Antikrista. V důsledku toho se každá snaha o spravedlivé Plaestinsko - Izraelské vyrovnání chápe negativně. Světová rada církve je obviňována za přílišný pro-palestinismus.  Také se objevuje teologie, že Izrael je manželkou Otce obdobně jako Církev je manželkou Syna. Avšak Bible hovoří jinak: Tělesní židé, kteří nepřijali Krista, byli z Božího lidu vylomeni a na jejich místa byli naroubování pohané, přičemž v Kristu už není řek nebo Žid, ale všichni jsou Jedno v Kristu. Ano, Bůh nezatratil Izraelský národ, neboť na příkladu apoštola Pavla lze vidět, že i židé mají ke Kristu otevřené dveře.Takže z mého blogu už můžete vědět, že nejsem muslimem, nejsem jehovistou, nejsem adventistou, nejsem katolíkem, nejsem hnutívírakem. A teď nejsem ani evangelikálem. Tak kým tedy jsem? Toť otázka. Nejsem nikým. Nebo možná bych parafrázoval pana Halíka: Jsem "anistou:" Ani tím, ani tamtím, ani oním. Nejsem nikým. A to mě, opravdu, upřímně znepokojuje Neznám nikoho druhého, kdo by věřil obdobným způsobem, jako já. A to je hrozné, neboť přece nejsem na světě "jedinný neomylný," který má patent na pravdu. Víte, uvěřil jsem v Krista nad spisy Petra Chelčického, ke Kristu  mě vedli osobnosti jako Miloš Bednář z Církve adventistů, Eva Michaláková z ESK, Mohax z pravoslavných, Petr Alfa z hnutí víry. Po uvěření jsem zkoumal jednotlivé tradice a snažil se z nich vzít to dobré a poznávat v nich Krista. Tím jsem se stal, tak trochu, křesťansky kosmpolitní. Vstoupil jsem do Církve bratrské, ovlivnili mě kazatelé jako Paul Washer, Saša Flek, Alois Boháček, Rudolf Petr, Petr Jelínek, Daniel Fajfr, Martin Grohman, Tomáš Holubec, David Kubíček, mladší pan Volný z SCEAV, Oldřich Svoboda z CASD, pan Zajíc z metodistů. Nejsem tím, či oním, jsem od každého trochu.  


 

Poznámka: Zdroj: http://bohu-a.svetu.cz/1442-proc-uz-nejsem-evangelikal.html

"Proč (už) nejsem evangelikál" | Přihlásit/Vytvořit účet | 218 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 25. září 2016 @ 10:34:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono je docela problém definovat evangelikalismus. Pak jsem projel diskusi (podotýkám ne detailně) a zjistil jsem, že v podobných diskusích neposlouchá (skoro) nikdo  nikoho! Znovu je jasně vidět, že rozdílné pohledy mezi diskutujícími záleží na těchto základních skutečnostech: Jak kdo chápe Boží jednání s Izraelem, Církví Boží a pohany, zda je Církev "duchovním Izraelem" nebo ne. S tím souvisí mnoho zmatků a vnáší se některé prvky Zákona do doby milosti např. vymáhání desátků od věřících, kteří patří do Církve Boží (neplést si to s dobrovolnou sbírkou). Domnívám se, že s každou množinou jedná Bůh jinak a nelze je směšovat zcela ani zčásti. Kdo to dělá, dobere se zmatení mysli v mnoha důležitých otázkách Nového zákona. Jak kdo chápe tzv. "jistotu nebo nejistotu spasení". To je další velká oblast protichůdných pohledů. Na tomto serveru bylo již tolik kol diskusí na tohle téma. Pro mě je garantem spasení víra v Pána Ježíše. Na "soudné nebo-li odměnné stolici Kristově" nebude žádný Kristovec, znovuzrozený člověk poslán do (hádesu) podsvětí, aby později skončil v geheně (pekle). Tam budeme dostávat odměny za to, jak zde kdo "žil pro Pána". Někdo dostane hodně, jiný málo, protože Bůh je kdo? Spravedlivý !  Bazírovat na původních výrazech zda "gehenna" bude trvat "věčně" nebo "dlouhou dobu"....na to bylo napsáno už mnoho. Beztak tady nic nevyřešíme. Průšvih je už to, že člověk neuvěří v Krista a po smrti už bude jen "soud". Žádné "druhé podání" se konat nebude. V tomto životě každý rozhoduje o své budoucnosti na věčnosti. Že před nebo v polovině "Velkého soužení" dojde k vtržení Církve Boží do oblak vstříc Pánu je snad pro evangelikály jasné. "Druhý příchod" Pána Ježíše bude až na konci Velkého soužení. Proto někteří mluví o "skrytém příchodu Pána Ježíše". Jedná se o tuto situaci, kterou Církev očekává. Dalším velkým tématem je, jaký kdo má postoj k výkladu Zjevení Jana. Z to pak vychází neřešitelné diskuse, kde to každý vidí z tohoto úhlu pohledu, jaký má on. Článek vnímám jako "miš maš" všech možných pohledů a názorů, které neodpovídají názvu, tedy tomu proč už autor není evangelikál. Mnozí mě za tento příspěvek odsoudíte slovy: "Tak to nemáme diskutovat? O tom to přeci je, abych projevil svůj názor, postoj". To ano, ale beze mě, vážení a milí. Na to je mi líto času věnovaného někomu, kdo si beztak povede svou a ještě mě u toho sepsuje a v podstatě vynadá.Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 00:47:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Dobrý článekRe: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2016 @ 14:14:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moc hezký článek!
většinu z toho vidím velice podobně, i když jiné věci by asi chtěly hlubší rozbor.


Mít Ducha pro mě znamená plná přítomnost Boha v člověku, ve smyslu J 14,23.

Ježíš mu odpověděl: "Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo; a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek.Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 00:48:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
NĚCO JSI POCHOPIL STEJNĚ JAKO JÁ.
Mohl bych napsat pojednání proč nejsem katolík. Bylo by to podobný jako ty. Měl bych podobný otázky. Mi se něco podobnýho stalo před 5lety.Každej z nás chápe evangelium trochu jinak. Přeji ti abys našel to pravý Evangelium. Viš není mnoho lidi kteří jsou ochotni přijmout světlo Evangelia pokud je jim dano. Většinou to lidé odmitaji a lpí na sve stare viře. Přeji ti mnoho štěstí at naješ tu spravnou pravdu. Možná že já budu mit jiné pochopeni Evangelia ale to neznamená že jednou se nemůžeme sejít v pravdě Ducha Svateho. Jednou na knci věku Duch Svatý sjednoti všechny kdo opravdu věři v Ježíše  Krista v jedno společenství. Budu rád pokud tě tam potkám. A nakonec jen Buh muže soudit nás a rozhodnout kdo bude na věčnosti!!! AmenRe: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Pátek, 16. září 2016 @ 23:45:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak stále nechápu, proč by hypotetický bůh dával přednost emocím, nátlaku před rozumem a dějepisu před fyzikou. A ještě víře před evidencí a poznáním. Když čtu nějaké články od křestanů, tak jsou tam jen emoce, nátlak, vyhrožování (ať skryté nebo otevřené), dějepis a víra ve sféru nadpřirozena a různé neviditelné bytosti a skryté síly. A různé metafory a abnormální slovní spojení. Ale jak si můžou být jisti, že eventuální stvořitel vesmíru zrovna toto preferuje a takto mluví? Mně to přijde nepravděpodobné. Podivné. Odporuje to tomu, co je vidět v přírodě. Bůh jako chvilku hodný policajt, chvilku zlý policajt, přitom stále emocionálně vypjatý. A spousta obrazů a výzvy k věření. Proč? Copak kdyby to byla samozřejmá pravda, bylo by to takto překombinované a muselo by se něčemu věřit? Pravda přece není otázka víry, ale otázka reality, funkčnosti, rozumu. Pravda se přece nemusí schovávat za metafory, vyhrožování, podmínky, uzurpaci rozumu a svobody. 

Nevnímají křesťané, jak je jejich náboženství odporné a slizké a že nemá nic společného s tím, jak funguje život, vesmír, svět? Je to komplet vymyšlené k ponižování a ovládání lidí. Kdo je pod vlivem té ideologie, chce být ovládán, chce trpět, je masochista. Náboženství je fakt odporné. Je to věc, co przní lidi. Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 00:10:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde se v tobě  bere ta neustálá potřeba vyjadřovat se k něčemu, čemu nerozumíš, nic o tom nevíš a tudíž je to mimo mísu? Kdyby ses ptal s tím, že nerozumíš proč je to či ono a jak to je apod., bylo by to pochopitelné, ale takhle je to o ničem a k ničemu. 


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 00:19:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázky, které pokládáš, jsou sice proč to či ono, ale obsahují zároveň tvé myšlenkové pochody, které neodpovídají realitě, zavádějí řeč jinam, než do skutečnosti a nedá se na ně odpovídat bez toho konstatování, že je to jinak, což ty ovšem odmítáš, trváš stále na svém a dokud nebudeš chtít poznat skutečnou realitu a neopustíš své hloupé názory, nemáš šanci poznat pravdu, protože ji vlastně poznat nechceš. Buď se bojíš pravdy anebo se bojíš pravdě uvěřit, abys nepřišel o tu svou pofidérní svobodu která ve skutečnosti svobodou není.


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 00:41:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Proč by bůh dával přednost emocím před rozumem? 
2. Nátlaku, víře před evidencí, poznáním a funkčností?
3. Dějepisu před fyzikou?
4. Metaforám před přímým vyjadřováním? 
5. Překombinovanosti před jednoduchostí? 
6. Neurčitostí před určitostí?
7. Skrytému před otevřeným? 
8. Submisivitě před důstojností? 


Proč? Co by z toho měl? Proč by zrovna takto měl postupovat? Jaký je k tomu důvod kromě jedné knihy a tradice? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 01:06:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak už jsem řekl, žádné z tvých proč nevychází z reality, která je pravdivá, skutečná. Neboli zkrátka je to všechno jinak, než jak to vidíš ty, takže tvá "proč" jsou nepatřičná a nedá se na ně reagovat jinak, než že všechno je jinak. Ale ty nechceš vědět jak!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 09:40:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážně? Je to všechno jinak? Tak to je super. Já to tušil, že mi křestané kecali. 

Bůh tedy 
  dává přednost rozumu před emocemi. 
evidencí, poznáním a funkčností před nátlakem a vírou.
Fyzice před dějepisem.
Přímému vyjadřování před metaforami 
Jednoduchostí před překombinovaností.  
Určitostí ped neurčitostí. 
Otevřenému před skrytým.
Důstojnosti před submisivitou. 


Tak paráda. Konečně je z něj normální týpek, bez psychopatie. Tak vidíš, Wiily, ty náboženské prdy o tom neviditelném trascendentnu bylo zbytečné studovat. On je v pohodě a nebude z toho nikoho zkoušet u tabule. To si jen lidi vymysleli... Tak jsem rád, že máme mentálně zdravého boha, snad i veselého, tedy doufám. Není kakabus jako ti dva pouštní maniaci. To už, Wiily, oba víme, že ti dva pouštní maniaci Jahve a Alláh byli vymyšleni. Tak super. Budeme se na něj těšit. Asi je momentálně někde na cestách po vesmíru. Však vesmír je velký. Chvilku to trvá. Ale možná se tu zastaví. Těšíš se taky? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 15:43:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to jinak, než ti říkali a jinak, než to nyní říkáš ty. Já osobně se těším na příchod Pána Ježíše Krista zejména jako Ženicha v Jeho skrytém příchodu pro Jeho nevěstu, který bude předcházet Jeho veřejnému příchodu, kdy Ho uvidí každé oko. Ale nevím, na co se těšíš ty, když Ho neznáš a nemiluješ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 17. září 2016 @ 18:01:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy můžeš nás poučit, kde se píše v Písmu o dvojím druhém příchodu JK, poprvé tajném a podruhé viditelném?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 18:25:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2P 3:10, Zj 16:15 - skrytý

Zj 1:7 -  veřejný


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 17. září 2016 @ 18:50:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2 P 3.10

10 Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.

Jó Pán Ježíš přijde tajně, země pak hned bude vypálená a vše se na ní rozplyne jenom my, kteří budeme čekat až na viditelný jeho příchod, to je fakt totální nesmysl. 

Zj. 16.15

15 Aj, přicházímť jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nah nechodil, aby neviděli hanby jeho.
Tento verš není vůbec o samotném 2PJK, ale o tom co se stane předtím jak potvrzují i následující verše.

Zj. 1.7.

7 Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě, Amen.

Willy bude jen a pouze viditelný druhý Ježíšův příchod. Neviditelný bude jen předtím příchod satana!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 18:58:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Počkej a uvidíš, jak to bude anebo se modli, aby ti Bůh dal v této věci světlo. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Sobota, 17. září 2016 @ 19:43:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mat 24, 26,27
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:03:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Willy, zde souhlasím s Mikim.

Verše, které pokládáš za doklad skrytosti příchodu jsou ve skutečnosti dokladem jeho neočekávanosti. Protože zloděj přichází, kdy ho nečekáš. Vysvětlení obrazu příchodu Pána jako Zloděje v noci je v Lukáši 12,39 a Mt 12, 42-43.

A nečekanost příchodu není známkou jeho skrytosti a enní v rozporu s viditeknosti. Jistého hejtmana také nečekaně potkali policajti, když si nesl víno od známého a taky ty policajty, i když nečekal, velice zřetelně viděl...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:22:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejen nečekaně, Václave, ale hlavně v noci. Proto máme bdít a ne spát. Veřejný příchod nebude v noci.
Věřící v Krista by měli být ve světle. Pro ně tma, noc nebude. To svět bude mít noc, věřící jsou synové světla. 
Skrytost příchodu Ženicha pro nevěstu, aby ji vzal ze země jako zloděj v noci, který bere to nejdražší, co na zemi má, naznačují i tyto verše: L 21:34-36, Zj 3:10 a verše všech synoptických evangelií popisující to, že jeden/jedna bude vzat/a a druhý/á bude zanechán/a. Ti zanechaní budou věřící, kteří nebděli, nevítězili, nevytrvali apod. 

Některé americké letecké společnosti mají vnitřní předpis, je-li jeden ze dvou pilotů věřící, druhý musí být nevěřící.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:40:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jenže ani noc zde není symbolem skrytosti příchodu, jako duchovního stavu těch, které Pán při svém příchodu nalezne. Je to duchovní noc lidí, ve které Pán přijde, ne Pána. Noc je zde tedy opět ekvivalentem nečekanosti. V noci se spí a nečeká se vyrušení. Ale samo to vyrušení v noci, které nečekáš, je vyrušení viditelné, reaqlné a hmatatelné.

Navíc. Pán varuje, abychom nešli tam či onam, kde se prohlašuje, že je Kristus. Kristus přijde právě tak, jak jej viděli odcházet a jeslti někdo říká, že Kristus přišel skrytě, třeba už v roce 1914 a že sedí uprostřed jeho církve, tak prostě z biblického hlediska neříká pravdu, které bychom my měli věřit.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 20:08:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Václave, ten skrytý příchod bude příchodem Ženicha pro nevěstu a skrytý bude pro svět a ne pro nevěstu; veřejný pak bude tak, jak odešel, a veřejný bude pro svět a soud nad národy z Jeho trůnu slávy.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:43:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jenže ani pro ty zanechané to nebude skrytý stav. Oni budou vědět, že Pán přišel viditelně a že je zanechal Posledníhu Soudu. Oni to budou vědět a plně chápat. I pro ně v tom nebude nic skrytého. Nebot nebude jediné oko, které by si nevšimlo, že Pán přišel. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 21:34:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejen nečekaně, Václave, ale hlavně v noci. Proto máme bdít a ne spát. Veřejný příchod nebude v noci.

Bible byla napsána v době, kdy lidi nevěděli, že je země kulatá a že se točí kolem osy, proto je pokaždé osvětlena jiná část planety. Takže Ježíš nemůže přijít ani v den ani v noci, protože na půlce planety bude den, na druhé noc. Tohle vám, pobožným, nedochází. Nedochází vám, že bible je fake. Je to škvár. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 21:49:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škvár je to, co píšeš ty!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 22:57:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když Ježíš přijde teď v 22h večer, v Austrálii budou mít už 6 ráno. V Kalifornii je proti tomu 13 h. Chápeš to? Leda by tv§j bůh udělal abrakadabraka a byla dvě slunce i na protilehlé straně planety. Ale víš, co to je dvě slunce? Víš, co to je přičarovat další slunce? To je větší trik než chodit po vodě. Slunce váží 1 989 000 000 000 000 000 000 000 000 000 tun. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 13:31:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některé americké letecké společnosti mají vnitřní předpis, je-li jeden ze dvou pilotů věřící, druhý musí být nevěřící ...

Tak to mi přijde jako ze Zlého snu a připomíná mi to do jisté míry 'sobeckou' Noemovu spravedlnost ... Chtěl by být, Willy, vytržen a vzat k Bohu v okamžiku, kdy na tobě závisí život byť jediného člověka, který by díky 'vytržení' tvému zahynul? A jak nakonec dopadl onen spravedlivý Noe ... ožral se do němoty a zostudil sebe, asi to jeho svědomí neuneslo ... že se neprosil za záchranu utonuvších a nepřel se s Bohem o jejich záchranu ... to Abraham i Mojžíš byli pokornější, zápasili s Bohem o lidské duše a Mojžíš chtěl být raději zatracen, než aby Bůh zavrhl Izraelce a učinil z něho svůj nový lid. Noe neřekl ani slovíčko pro záchranu světa, postačovalo mu, že on spravedlivý a jeho rodina budou zachráněni ... jak asi bylo obtíženo jeho svědomí! A co tvé, Willy, nebylo by tak obtěžkáno? Neměl bys hrozit, ale prosit ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 18. září 2016 @ 14:17:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, tebe bych netipoval, že se zařadíš do skupiny vykladačů, kteří v Bibli čtou co tam psáno není, ale čtou tam co chtějí číst. Nebo máš nějaké speciální zjevení, že víš, proč se Noe ožral, ty víš, že neprosil za ostatní? Ty víš, že mu stačila jeho vlastní spravedlnost a ostatní mu byli lhostejní? Nebo jsi si to jen tak vymyslel?
Ale možná by to chtělo spíše stížnost na Boha, nebo si myslíš, že potopa světa a spasení lidí závisí na lidské dokonalosti, lidských prosbách, nebo to záleží na milosrdenství Božím? Já měl vždy za to, že potopa byl trest Boží, ne Noeho. Také věřím, že Bůh neseslal potopu, protože Noe neprosil.
Pokud by i při vytržení někdo zahynul, tak by zahynula mrtvola. Bůh nezahubí jediného spravedlivého. Jsi snad spravedlivější a milostivější než Bůh? Chtěl bys být vytržen,... to je otázka hodně manipulativní a hodně mimo mísu. Jak člověk, který neurčuje den vytržení, na takovou otázku vůbec odpovědět? Když přijde vytržení, tak to bude Boží hlas co my uslyšíme, a nedokážu si představit, že Boha budeme mít za nespravedlivého, když někdo přitom zahyne.
Jinak ta společnost byla Pan American a již neexistuje, Myslím, že skončila, jelikož nepřežila teroristický útok.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 17:42:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No hlavně jednoho pilota mít věřícího, druhého nevěřícího, aby když budou ti věřící vytrženi kamsi mimo planetu Zemi, vytváří představu boha neumětěla, co za něho musejí lidi vymyslet náhradní řešení, aby ztráty byly menší a bylo méně škod a obětí. Je to směšné a ukazuje to na nedůvěru v boha, že by se o ty zbývající nepostaral. To měl někdo asi hodně špatné mínění o bohu a udělal z něho diletanta, ňoumu, pitomce. Ale to není nic nového. Celou dobu mám pocit, že křesťanství je satirická organizace na vyrábění představ o bohu pitomci...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangeli (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 18:15:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Anebo ještě kdyby křesťané přemýšlel: Bůh má nadpřirozenou sílu na to vytrhnout miliony křesťanů k sobě do nebe, ale na to, aby letadlo přistálo na zemi už sílu nemá. Takže letadlo spadne a zabijou se všichni. To je tak směšné. Začínám mít normálně podezření, že být křesťanem znamená nějaký problém s inteligencí :-( 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 18:45:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, takhle máš větší problém - nemáš víru a to je horší, než mít problém s inteligencí. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 21:13:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemít víru ve směšné prdy,co nedávají logiku, je normální, Willy. Nenormální je těm prdům věřit. Předvádíte fejky, věříte prdům a šíříte bludy. Bludy, prdy, fejky - sorry, tomu se klanět nebudu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 21:20:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celou dobu nemluvím o jiné víře, než o víře Boží, tj. víře v Boha, kterou dává Bůh - živý, pravý a skutečný. O to, o čem píše ty jsem ani nezavadil, nezajímá mě to, i když vím, že to existuje. Mě zajímá jen Bůh v Kristu a Jeho zájmy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 22:14:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě zajímá jen Bůh v Kristu a Jeho zájmy.

Bůh v Kristu to zní jako párek v rohlíku. 

Jinak k tomu vytržení: Kdyby miliony křestanů náhle zmizely a popadala ta letadla a nastal kolaps v dopravě, na úřadech, ve školách, v nemocnicích, ve fabrikách, zkrátka všude tam, kde by zmizeli ti křestané, tak by to mělo nezvratné následky, že by to byl důkaz křestanského Boha. Tím pádem by se stali skoro všichni zbývající lidi věřící. No je to srandovní vize. Tak to měl Bůh udělat hned. Nějaký hyper zázrak a měl by je všechny "obrácené". Ví, že to už zfilmovali. Je to sci-fi, no.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 23:08:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle zjevení Bible se tvůj scénář nenaplní, i když by to bylo fajn.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Pondělí, 19. září 2016 @ 12:34:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle bible se zatím nenaplnilo nic, takže to máš stejně jedno...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2016 @ 15:36:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, jednak to není pravda a druhak - počkej si a uvidíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangeli (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 18:24:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jakou představu Boha mělo vedení PanAm, ale rozhodně mělo víru ve vytržení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 21:18:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak si představ, že vedení jiné letecké společnosti bude mít víru ve Sněhurku a sedm trpaslíků a budou povinně v kabině pilota vozit dívku sněhobílé pleti a sedm občanů menšího vzrůstu ze subsaharské Afriky...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 21:22:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani mě nenapadne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 22:02:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je normální, aby letecká společnost řídila svůj provoz a personální politiku podle nějaké knihy pohádek tisíce let staré? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 22:07:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Normální je, aby letecká společnost řídila svůj provoz zodpovědně vůči svým zákazníkům s ohledem na jejich bezpečnost. A věří-li vedení společnosti v možnost ohrožení situací, která může nastat, je jen logické, že stanoví předpis, který ji bude předjímat a preventivně řešit. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 22:17:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co když vedení společnosti (třeba generální ředitel) uvidí přejít černou kočku přes cestu. Měl by v ten den zrušit lety? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 23:04:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsi jako moje žena. Ta si také často vymýšlí nějaká svá "co když" a já jí vždycky říkám: nevymýšlej si svá "co když".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 23:30:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vedení společnosti věří na pověry a podle těch pověr zařizuje personální politiku - to je přece šílené. A jeden pilot věřící, druhý něvěřící. Jak to jako měřili? Vždyť je spousta lidí, co věří jen ze zvyku, bez nadšení, spousta je zapálených, některý je katolík, některý evangelík, další mormon, atd. Jak zjišťovali, kdo je ateista? Já tomu nevěřím, že se to někde dělo. A že by podle toho skládali dvojice. Navíc to by museli takto skládat i dvojice dispečerů na letištích, přece na nich vše závisí. A to jako dělali dotazníky na stupeň víry a zkoušeli je ze znalostí bible? Hele, odkud to vlastně víš, že to nějaká letecká společnost dělala, jak jsi popisoval výše? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2016 @ 07:14:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkný, Jirko.
Tak o Abrahamovi je psáno, jak 'smloval s Bohem' za Sodomu a Gomoru. O Mojžíšovo je psáno, jak se až vzepřel Bohu, aby zachránil národ Izraele. A o Noem? On u Boha nalezl milost, byl nejspravedlivější, ze všech tehdejších lidí. A byl velice poslušný Bohu, cokoliv mu Bůh nařídil, to učinil ... ale proč není psáno nic o jeho prosbách za 'zkažený' svět a u Abrahama ano? Bible srovnává a vyvolává otázky. Já Noeho nesoudím, on bxl ten nejspravedlivější z tehdejšího světa a jako jediný nalezl! u Boha milost. A vzal sebou jen své nejbližší. Ani zmínka o jeho vzdoru Bohu, jako u Mojžíše, který byl jinak prý tím nejpokornějším člověkem, a takovou událost, Noeho prosby za svět, by Bůh nezaznamenal? Ani jedno svědectví jeho potomků o tom, co činil otec, by se nedoneslo přes vyprávění generací až uším Mojžíše a Mojžíšovi by o tom Bůh nic nepověděl? Tolik detailů o stavbě 'truhly', ale ani slovíčko o přímluvě. 
Dobře i ty, Jirko, vyjevuješ, co máš v srdci ... i kdyby 'při vytržení kdo zahynul, zahynula by mrtvola!' A třeba zrovínka tohle mohl mít na mysli spravedlivý Noe, když stavěl koráb ... A koráb naplnil 'až po střechu zvířaty, ale jen osmi lidmi. Co bys udělal ty, Jirko? Je ti dostatečná Boží milost za sebe sama a pár ti blízkých, co se zachrání vyznáním své víry v Krista?
Je-li Boží slovo pro tebe živé, vyvolá v tobě otázky. Když už tady někdo 'uvažuje v představách o vytržení', ať si klade otázky o záchraně druhých a ne o své spáse a jejich zahynutí. Jestli z toho nedrásá srdce, pak už nevím. Není to pro mne normální.
Raději bych nastrkal taky zahynul ve vodách potopy, jako jiní 'spravedliví v té době Noeho dnů',  než bych nalezl milost u Boha za sebe sama a jen svou rodinu. Co cítil uvnitř sebe Noe, když stavěl takový koráb pro tolik zvěře a jen 4 páry lidí... a co potom ... Nezamýšlej se, proč není to, či ono psáno, kde u jiných je, a ztvrdne tvé srdce v náboženství. 
Jirko, ty bys ode mne nečekal ... nejsem a nikdy nebyl jako ty, vždy jsem tě na to upozorňoval. A já Noeho nesoudím, o nikom jiném dalším (krom Ježíše) není psáno v bibli, co o Noem, nejspravedlivější ze všech! a nalezl milost u Boha pouze pro sebe a svou rodinu. A ostatní 'méně' spravedliví milost u Boha nenalezli, a až Ježíš jim posmrtně posmrtným zvěstuje záchranu od Boha. Až Ježíš ... A pokud to chceš slyšet, vadí mi to hodně a vadí způsob, nejen Willyho, ale i tvého uvažování .... prý stejně jsou to mrtvoly ...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangeli (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 19. září 2016 @ 10:05:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celý příběh o Noem z Bible zní velice divně. Noemovi je 600 let a má jen tři syny. Pokud by   synové byli v plodnosti po otci, tak by nezaplnili zemi ani za desítky tisíc let.

A opravdu byl Noe jediný spravedlivý a poctivý člověk?  To zní podobně, jako když někteří věřící a církve se považují za opravdu ty nejlepší. Takovou víru  a pýchu mají a měli i židé.

 

Bůh se rozhodne, že zachrání jen Noeho  s jeho rodinou. Kdyby pak ti ostatní prosili, když povodeň nastala či i dříve, aby je tam pustil, neměli šanci. Žádná výjimka tady není.

 

Noe má také archu naplnit potravou pro sebe i zvěř. Čím se po mnoho měsíců krmily šelmy  a dravci?

 Kde najdete v tom příběhu n alogické otázky rozumné odpovědi???

 

Potopy existovaly a existují i dnes. Je zajímavé, že oblast, kde Noe žil, už nikdy žádná potopa nezastihla, třebaže jinde byly.

 

První, co udělá Noe, není pěstování obílí  a chleba, ale víno. Omamný nápoj. Nejmladší syn spatří otce nahého vlivem opilosti a oznámí to starším bratrům. Ti jdou a otce přikryjí. A Noe, ten spravedlivý  a poctivý? Místo, aby činil pokání nad svým chováním, potrestá   nejmladšího syna. Neměl spíše potrestat sebe?????

 V čem je tedy poctivý  a spravedlivý??

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2016 @ 11:13:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Františku, na každém příběhu z Písma je něco 'zvláštního', co nás nutí k zamyšlení se. Ale Písmo je předně 'o člivěku', má přivést člivěka k zamyšlení se nad sebou. Ač uvažujeme o postavách bible, má nás to přivést k zamyšlení se nad sebou. Kritizujeme-li postavy z bible, nemá nás kritika vést k naší sebespravedlnosti, ale ke kritickému přístupu k sobě sama, jako bychom sami byli těmi 'postavami'. Má to vést k naší nápravě ve smýšlení a v jednání, a ne k našemu povyšování se. Tak i kdo shledává na 'biblických postavách' něco záporného, vyhledal to v sobě sama, čeho by se měl vyvarovat a snad i našel v sobě sama to, co by měl následovat; a kdo něco pozitivního v nich našel, vyhledal cosi pozitivního v sobě a snad i to, že ho to může uvést v pýchu. Nikdo nejsme bez vady. Při každém člověku je cosi dobrého a zlého. A jak smýšlíme, takového známe i Boha, jehož máme být 'obrazem' a 'domovem'. Mnozí však zápory jinak kladných hrdinů zamítají a pozitiva jinak záporných hrdinů přehlížejí, ale Písmo o těch postavách z bible, promlouvá k nám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 19. září 2016 @ 11:44:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Správně. Já jsem si z toho příběhu vzal to, že si mám dát pozor na alkohol. A také, že než někoho potrestám, mám se zamyslet, zda jsme chybu neudělal sám a zásadní. Ovšem tohle se tam nedočteme. Víno je dobré a otec má právo trestat, jak se mu chce bez vlastního pokání?

Jistě, že Noe musel velmi věrně věřit v Hospodina. Nepochybuje, že se stane potopa, i když si, co je potopa ani neumí ani představit, když dosud údajně v tomto kraji nikdy nepršelo. Proto také neexistovala duha.

Dnes jsme situaci, kdy si neumíme představit druhý příchod Pána Ježíše  a události s tím spojené. Noe si to také představit neuměl, ale uvěřil a mnoho roku on sám, a donutil k tomu i celou rodinu, stavěl něco, co předtím nikdo nestavěl. A ještě ho Hospodin nechal na pochybách, když se několik dnů po tom, co zalezli do archy, nic  se nedělo. Sedm dní měli čekat v zavřené arše. Čekali. Nepochybovali. I my čekáme, že se něco stane. Že Bůh udělá něco, co má plánu. Důležité je, abychom byli v té " arše" bezpečí, milosti a záchrany.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2016 @ 16:14:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všichni si smíme brát pro svůj život poučení, naučení, příklad, naději i víru z Písma a každý bereme v každém čase nějak jinak. A i v tomto se projevuje, co má člověk předně na mysli, odhaluje se sobě ... zda myslíme třeba předně na sebe sama, na vlastní záchranu, obhajobu, ospravedlnění, získanou milost, jestli věříme vírou, která dosahuje jen vlastní spásy ... je dosti sekt, co se zavřeli ve své víře do vlastní truhly před zkaženým světem a ve víře čekali či čekají na dobu své spásy od Boha a zatracení světa Bohem ... a přitom nejsou světem ani pronásledováni a ani souženi ... a snad tomu i říkají 'veliká víra, milost a požehnání od Boha'. Lépe ať shoří ten zlý svět, než jej hasit ... a tonoucí do korábu nevtahovat ... zavřít se, zabouchnout, neslyšet křik tonoucích o pomoc ... vždyť se takto zachráním sotva sám ... již není místo ... přemnoho roků pěstujeme a posilujeme svou víru, abychom vytrvali v ulitě a zachránili tak jen sebe ... I taková může být víra 'spravedlivého' uzavřeného v 'ulitě své spásy' - od Boha ... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Pondělí, 19. září 2016 @ 12:58:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Frantisek100 Celý příběh o Noem z Bible zní velice divně. Noemovi je 600 let a má jen tři syny. Pokud by   synové byli v plodnosti po otci, tak by nezaplnili zemi ani za desítky tisíc let.
A opravdu byl Noe jediný spravedlivý a poctivý člověk?  To zní podobně, jako když někteří věřící a církve se považují za opravdu ty nejlepší. Takovou víru  a pýchu mají a měli i židé.

Bůh se rozhodne, že zachrání jen Noeho  s jeho rodinou. Kdyby pak ti ostatní prosili, když povodeň nastala či i dříve, aby je tam pustil, neměli šanci. Žádná výjimka tady není.

Noe má také archu naplnit potravou pro sebe i zvěř. Čím se po mnoho měsíců krmily šelmy  a dravci?

 Kde najdete v tom příběhu n alogické otázky rozumné odpovědi???Gratuluji. Použil jsi rozum a došlo ti, že to je divné. No a stejně rozumně se můžeš dívat na další věci z bible i jakýchkoli jiných "svatých" knih. A za svaté je prohlásili jen lidi. A pokud existuje nějaký stvořitel, co nás teď sleduje, co tu píšeme, tak podle mě se za tzv. kristovce a fanatiky stydí. Páč ti rozum odmítají použít a místo toho se utápějí ve fantasmagoriích. Jinými slovy pokud existuje někdo mocný, inteligentní, co stvořil vesmír a život na zemi, není to ten magor, co mi ho tolik roků cpali křesťané. Nechce po lidech, aby věřili evidentním nesmyslům a nebude je soudit podle míry víry v evidentní nesmysly. A jestli si nějaký náboženský fanatik myslí, že čím je větší fanatik a čím více věří starým báchorkám z nějaké knížky, tím má větší šanci se dostat po smrti do nějakého nebe, tak to je vlastně urážení toho potenciálního Tvůrce vesmíru a dělání pitomce z něho. Proč by si měl k sobě brát na věky nějaké upjaté nábožné fanatiky? Co to je za devizu? Vždyt to je spíše deficit než bonus. Že věřím každé sračce - za to čekat posmrtnou odměnu? Co když to je naopak? Co když je odměna za používání rozumu a neskočení na špek každému?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangeli (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 19. září 2016 @ 18:13:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, jde o to jak se na tu větu chceš dívat...tedy na větu jsou to jen mrtvoly.
Tuto větu můžeš pochopit například:
a) pýchou, jsou to jen mrtvoly, tedy kdo pronesl tuto větu je pyšný a povyšuje se nad mrtvoly a jde mu jen o jeho soukromé spasení a ostatní jsou mu volní  (podobné pyšné chápání jsem zažil několikrát, většinou ve spojitosti s otázku, kdyby teď přišel Pán, tak vím, že půjdu k němu, to pro mnohé bylo vrcholem pýchy a nikdo z nich by to o sobě z pokory nikdy neřekl, když ovšem stejní lidé vedli pohřební řeč nad matrikovým členem, který žil jako pohan a nikdy nebojoval s hříchem, tak mu všichni přisuzovali v rozlučkové řeči nebe a sebe i ostatní hřešící ubezpečovali, že Bůh je láska, že se jistě sejdou v nebi)
b) pak ji můžeš pochopit jako obraz beznaděje, nemožnosti některé věci změnit, smutného srdce ... proč? Protože věřím v Boha, který nenechá zahynout jediného spravedlivého, kterému není osud člověka lhostejný, který pro naši spásu udělal vše...ale prostě platí, že komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci. Takže v tomto smyslu jsou to jen mrtvoly, byli na tom tak, že je Bůh smetl ze země vodou potopy, Bůh by nikoho živého nesmetl. Bůh smetl, ne já, ne Noe. A Boží úsudek o člověku je naštěstí objektivní a spravedlivý, proto mohu napsat mrtvoly, protože o jejich stavu vynesl rozsouzení Bůh, ne člověk.  Ďábel ano, Bůh ne.

A to není Petře výraz povýšenosti a pýchy či soukromé spravedlnosti, jak si vykládáš, ale to je holé konstatování faktu. Bůh by ve vodě nenechal zahynout jediného spravedlivého, v takového Boha věřím já. Pokud věříš v Boha, který nechal spravedlivé zahynout vodou potopy, je to tvoje volba, já v takového Boha nevěřím. Takže jelikož Bůh nenechal nikoho spravedlivého zahynout, tak Noe vzal na palubu správný počet lidí a tvoje myšlenky o jeho vnitřních pohnutkách nejsou z Bible. Jsou z tvojí hlavy a do příběhu je ty osobně doplňuješ a druhé obviňuješ. Jsi spravedlivější než Noe, možná i spravedlivější než Bůh. Přesně tak vystupuješ. Tvoje volba. Já vím, že ve vodě potopy nikdo spravedlivý nezahynul, protože takový je Bůh. Nikdo spravedlivý ve vodě potopy nezahynul. To je biblický základ. Na něm stojím.

Takže moje vnímání je varianta b). Nejsem jako Jonáš, ale dříve jsem takový byl. Šlo my jen o sebe. Vím, že díky Ester mi nevěříš a řadíš mne do kategorie těch, kterým jde jen o své spasení a druzí jsou mu lhostejní, kdybych měl přeci lásku o které pořád mluvím, tak bych přeci ustoupil a Ester by bydlela jinde. Takže mám jenom řeči a jsem pyšný na své spasení a pro druhé nehnu prstem a jsou pro mne jen mrtvoly.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 19. září 2016 @ 22:01:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře, přečti si ještě 2.Petrův 2:5, apoštol Petr Noeho popsal jako kazatele spravedlnosti. Takže Písmo hovoří o Noeho prosbách za druhé. Zlé myšlenky a nepodložené spekulace se vylíhly jen v tvé hlavě. A není to poprvé co druhým vkládáš do hlavy negativní motivace, když neodpovídají tvojí představě o lásce, jak v tomto případě Noe.
Noe poslechl Boha, kdo půjde do archy neurčoval Noe, ale určil to Bůh a Bůh zavřel archu. Petr by odmítl vejít do archy, raději by přijal osud s nespravedlivými, než být zachráněn se svojí rodinou jako jediný spravedlivý podle příkazu Božího. Co myslíš je to to pokora nebo pýcha? Bylo pokorné vzít jen 8lidí, nebo to bylo sobecké? Bylo by pokorné zahynout s ostatními, nebo sobecké. Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 17:46:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, apoštol Petr psal o Nemovi, že byl kazatelem spravedlnosti. O jeho přímluvách za svět nic. A mlčí o tom i Mojžíš i Proroci. Podobně byl na tom Jonáš.  Kazatel nemusí mít nutně srdce naplněné Boží milostí. Jako Jonáš.

Věřím, že Tóra (i Proroci) je úplná a říká nám vše důležité. Veškeré Písmo pochází z Božího ducha a promlouvá k nám. Mlčí-li, mlčí proto, aby i tím nám „cosi“ důležitého povědělo.  A zde se smíme také ptát sami sebe na sebe. Srovnáváme-li  podobné příběhy Abrahama a „Sodomy a Gomory“, Mojžíše a národa Izraele, Jozua, Ester, Pinchase, či Jóba a jeho přátel, Daniela, Jonáše, můžeme vidět rozdíly.  Co je u jedněch psáno, u jiných chybí. O srovnáme-li si, co dobrého je psáno u jedněch a chybí-li to u druhých, pak je, myslím si, správné se ptát, proč to není psáno u všech. Doplňujeme-li si k jednomu, vše to dobré, co o něm není psáno, ale je psáno o ostatních,  pak jej činíme snad lepším, než ho popisuje Bůh. A pakli horší, pak horším. Já Noemovi nijak neuzmul a ani nepřidal. Opil-li se a svlékl, pak se prostě ptám, proč to učinil člověk tak naprosto jedinečně spravedlivý v Božích ořích, který chodil s Bohem a nalezl milost u Boha. Že je psáno, že nalezl milost u Boha, tím je myslím poukázáno na to, že jeho spravedlnost nebyla dostačující. Něco ji chybělo. A že on „nalezl milost“, pak je tím snad i řečeno, že ji hledal pro sebe, a že ostatní ji také hledali, ale nenalezli ji, Bůh se nad nimi neslitoval, ale nad Noem ano. A nejen to, slitoval se i nad některými z jeho rodiny, (o množství dcer se běžně nepíše, ale počítá se s nimi, také se jmenovitě i nepíše o všech synech, ale počítá se u praotců pokračovatel „Bohem vyvolené linie“), kteří však nebyli „spravedliví“ u Boha (dostatečný v Božích očích, jako jediný Noe). Jenže Noemova spravedlnost byla v Božích očích dostačující pouze pro záchranu jeho a sedmi jeho rodinných příslušníků. Abraham smlouval za celou Sodomu a Gomoru, smlouval k deseti spravedlivým, jejichž spravedlnost by zachránila obě města. V Božích očích byl však dostatečně spravedlivý pouze Lot pro Abrahamovu víru a jemu přidal Bůh jen ty, kdo mu věřili. Jeho zeťové (dva) mu neuvěřili, jeho manželka se ohlédla. Zůstaly jen dcery. Bylo by jich tedy asi šest. Děti dcer? Nevím. A to museli Lota Boží poslové téměř násilím vyvést. A pak je zde třeba Mojžíš, na jeho přímluvu Bůh odpustil Izraeli, a ač nakonec všichni krom dvou z té generace „vyspělých“ nevešli do zaslíbené země krom dvou, pro jejich víru, ale vešly jejich děti. Národ Izraelský byl „zachráněn“ a došel „zaslíbení“ díky Mojžíšově přímluvě za ně, že odmítl dojít pouze v sobě a ve svém potomstvu (dětech) Božího zaslíbení. A vlastně i hájil Boží čest a ne svou vlastní. A co pak Ester, jež nemyslela na sebe sama; Pinchas,co zastavoval Boží rozhořčení a zlobu a smrtonosnou zhoubu … a div se nebo ne, takové on vyslyšel … A vyslyšel i Ježíše … ač jsme v Božích očích byli naprosto nedostateční … nemáme snad pokládat vlastní životy za ty druhé? Nebo si máme vážit svých životů více, než druhých? Máme pokládat své duše jedni za druhé, za bratry – bližní … ale kdo je tvůj bližní – bratr? A zeptám se „Františkovsky“ :- ) … a co děti všech těch „nespravedlivých“ a „lidé rozumem nenadaní“? … a mají si ty děti, kde hrát?, že pro ně nezbylo místo na světě a jejich dětská naivita a nevinnost (i těch rozumem nenadaných) nebyla pro Boha dostačující, aby mohli přežít? To Mojžíš měl pro lid Izraele a jejich potomstvo lepší vizi :-(  Neměli bychom být přeci jen vůči Bohu spíše jako Mojžíš, co se odvážil se Bohu „v přímé řeči“ postavit za záchranu lidstva, a raději se nechat Bohem zahubit (velice upřímně a vážně), než tiše souhlasit s Božím soudem záhuby těch „nedostatečných jejich spravedlností v Božích očích“? Co myslíš, je to vskutku nelibý vzdor Bohu?

Zlé myšlenky a nepodložené spekulace se vylíhly jen v tvé hlavě. A není to poprvé co druhým vkládáš do hlavy negativní motivace, když neodpovídají tvojí představě o lásce, jak v tomto případě Noe. 

A co když jsou to spekulace tvé a jen tvé zlé myšlenky, co se ti líhnou v hlavě o mně, a když to děláš, tak to děláš tak, jak to popisuješ, protože to jaksi neodpovídá tvé představě o lásce, jako v tomto případě u tvé varianty "a" či "b"? Chceš-li mi to psát tvé představy o mně, piš i nadále. Nesmýšlí však, jako ty. Nebo si ty své narážky k mé osobě nech stranou a má slova si nevykládej svými pocity, a piš debatně.

Noe poslechl Boha, kdo půjde do archy neurčoval Noe, ale určil to Bůh a Bůh zavřel archu. Petr by odmítl vejít do archy, raději by přijal osud s nespravedlivými, než být zachráněn se svojí rodinou jako jediný spravedlivý podle příkazu Božího. Co myslíš je to to pokora nebo pýcha? Bylo pokorné vzít jen 8lidí, nebo to bylo sobecké? Bylo by pokorné zahynout s ostatními, nebo sobecké. 

Noe Boha uposlechl, Mojžíš ne. Noe si učinil koráb k záchraně, Mojžíš velice vážně chtěl raději, aby ho Bůh zahubil a vymazal z knihy živých. Petr by odmítl jít do archy na to tuty a z fleku. Ano. Raději bych zemřel. A raději budu i zatracen, pakliže Bůh nakonec nedá milost všem a nezpůsobí to, aby všichni byli zachráněni a "proměněni". Co myslíš ty, Jirko, je to pýcha, vzdor, nepřístojnost, falešná pokora? A na "notu rodinné lásky" nehraj. Jsme v tom zajedno, máme rádi všechny, co jen známe. Nejsem lepší než jiní, abych si měl za tu čest být vyvolený k vlastní záchraně ukázáním Božího prstu. Takto své vyvolení nevnímám. Jedna země, jeden lid, ač je mnoho národů. Ale Bůh ve svém slovu zaslibuje více než jen spásu "vyvolených jednotlivců". Tak mu i proto věřím. Tak takový jsem, Jirko. Šalom, Jirko. Bůh mne suď ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 12:25:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, rozumím ti, Jirko, že tvou variantou je varianta 'b'. Nezastávám ani 'a' a ani 'b'. Zdá se ti uspokojivá varianta 'b'? Ta beznaděj, pokrčená ramena, ruce v klíně, bez zápasu, ponechání 'osudu - samozřejmě v respektu Boží vůle a vůle těch druhých', ... Vyhovuje ti to? Nebo bys chtěl, aby to bylo jinak?

Nemíním se vyjadřovat k tomu, jak pohlížíš na sebe ani k tomu, jak pohlížíš na mne a co si myslíš o tom, že já pohlížím na tebe nebo na jiné.

Nemíním se ani bavit o tvé, respektive Vaší, soukromé zaležitosti.
Není to ani vhodné tady psát a rozebírat. Je to Vaše soukromá věc.
Psali jsme si k tomu dlouho. Vaše rozhodnutí respektuji. Ale přeci jen se zeptám: Netoužíš alespoň na chvíli odložit svou spravedlnost, a stát se tak třeba ve svých očích nespravedlivý, abys získal ty, které miluješ? Dokázal by ses podvolit vůli jiných, aby pak i oni mohli porozumět tobě, z jakých motivů činíš to, co ti mají za zlé? Bylo by to pro Vás příliš vysoké riziko? ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 20. září 2016 @ 22:41:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, rozumím ti, Jirko, že tvou variantou je varianta 'b'. Nezastávám ani 'a' a ani 'b'. Zdá se ti uspokojivá varianta 'b'? Ta beznaděj, pokrčená ramena, ruce v klíně, bez zápasu, ponechání 'osudu - samozřejmě v respektu Boží vůle a vůle těch druhých',

...a) + b) bylo zjednodušení, šlo o poukázání na jednoduchou skutečnost, že na jednu stejnou věc se dá dívat z odlišných úhlů, jak píše Pavel, čistému vše čisté, převrácenému vše převrácené..bylo v tom zjednodušení...
Jinak já psal o beznaději, nemožnosti některé věci změnit, nikoliv však o rukou v klíně, bez zápasu, ponechání osudu... to jsi doplnil. S tímto doplněním mi to nevyhovuje a nečiním to. I dnes se někdy, ne vždy, pouštím do prohraných bojů. Použil jsem slovo beznaděj, možná jsem jej nepoužil vhodně.

Já zde nechtěl psát o soukromých věcech, to bylo jen pro mé potvrzení, jestli jsem to pochopil správně a jako příklad k popisu příkladu lásky pro druhé v tvých očích (nevešel by jsi na archu, "oddělil" by jsi Ester pro spasení druhých).

Netoužíš alespoň na chvíli odložit svou spravedlnost, a stát se tak třeba ve svých očích nespravedlivý, abys získal ty, které miluješ? Dokázal by ses podvolit vůli jiných, aby pak i oni mohli porozumět tobě, z jakých motivů činíš to, co ti mají za zlé? Bylo by to pro Vás příliš vysoké riziko?

Tady mne můžeš nazvat zbabělcem. Kdybych věděl, že získám druhé tak ano, tak se podvolím, ale v tom konkrétním případu je riziko příliš vysoké a nejsem ochoten jej podstoupit. Riziko je příliš vysoké a nezapomeň, že je rozdíl přijmout riziko pro sebe a přijmout riziko, které je rizikem i jiných. Takže zvýšit nebezpečí nejbližším. Do toho nepůjdu. Každý není silný a mocný, jsou i slabí a riziko nemusí ustát. Mám "odpovědnost" i za jiné. Pro sebe bych asi dokázal přijmout i vyšší riziko,ale pokud má dopad na druhé tak míň.
V Písmu čteme o zákonících, kteří svazovali břemena a kladli na druhé, ale u bratří to tak moc nečteme. Nechci klást břemena na blízké. Nejsem si jist, že by to bylo ke společnému dobru.
Je to složité, my chápeme společenství jak rodinu, jako vztah k hlavě i mezi sebou. Ne že to umíme, ale nějak to tak zkoušíme žít, abychom tuto naši víru zjevili, tak bychom měli tu rodinu roztrhnout? To by mi přišlo podobné k tomu, že bych se rozvedl se svojí manželkou, abych se mohl přiblížit k rozvedeným. To bych prostě neudělal a takto ani ty nechápeš Řekovi Řekem a myslím, že by jsi to ani ty neudělal.

Co znamená respektovat rozhodnutí druhého? Dneska se skoro všichni respektují, ale přitom se nesnesou a nemohou být spolu. Jenže slovo respektovat může být různého významu, každý si pod ním představí/žije něco trochu jiného.

Možná je správné, že se nechceš vyjadřovat k tomu jak kdo pohlíží... proč jsi se tedy vyjadřoval k tomu jak Noe pohlížel na "utopené", když Písmo o tom nic neříká, ty jen to dedukuješ. Mojžíš, Jozue, Pavel - Písmo svědčí o přímluvách, Jonáš Písmo svědčí o přání "zlého", Noe Písmo neříká nic a to znamená, když neříká nic, že Noe myslel negativně, pak ho tak žralo svědomí, že se ožral.... tomu Petře nerozumím...pozitivní doplňování je špatně, tak jsi psal, negativní je dobře? Presumpce viny? Když se o Noem nepíše, že myslel na druhé tak to znamená, že myslel jen na sebe? Toto moje nechápání je asi příčinou proč jsem psal.
Pán s tebou Jirka

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 23:06:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zatím jen k tomu, že bych 'oddělil' Ester pro spasení druhých ... Pěkný, Jirko, opravdu pěkný. A jak ještě uvažuješ, co mi tvého ještě přiřkneš ... A co takhle, že byste se jen rozdělili bytem, abyste se 'spojili' a nalezli se spolu v širším obecenství s těmi, o jejichž společenství jste spolubydlením přišli? Ale kdo by to zde četl a neví, oč jde, mohl by si domyslet naprosto chybně zlé věci. Nepiš(me) o tom. Však jste se rozhodli a já to respektuji a vlastně mi do toho nic není. Nemělnjsem se do toho motat, tak mi to odpusť, a neměj ani za mák podstatné či příhodné zabývat se mým názorem. Není důležitý. Jen Váš a jejich. Na to, co bych já, zapomeň, uvádí tě to do nějakého domnění. Však nemusím přeci s tebou souhlasit a podporovat tvá rozhodnutí a druhých mít za chybná, když jsou v rozporu s tebou .. to po mně nežádej, kdybys chtěl ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 21. září 2016 @ 19:10:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, omlouvám se, že jsem ti vložil něco do hlavy co tam nemáš. Věř, že mi od počátku jsem mluvil jen o prostorovém oddělení. Jiné jsem ti nepřisuzoval.
Ptal jsi se na riziko. V současné době příliš vysoké s nejistým výsledkem. Spíše si myslíme, že by k opětovnému širšímu obecenství nevedlo. Ale to nebylo předmětem této diskuze a nemá smysl o tom zde diskutovat, souhlasím s tebou.
Začali jsme mrtvolou a tvým prohlášením, že by jsi na archu nenastoupil. Já bych nastoupil. Znamená to snad, že ty utopené mám míň rád, že mi jsou lhostejní, že mně nebolí srdce nebo že nejsem schopen pro ně něco obětovat? Je konstatování, že v potopě zahynuly mrtvoly proti Bohu?  Já psal v jakého Boha věřím, takového, který nezahubil nikoho, kdo měl šanci a naději. Pokud věříš, že bylo správné nenastoupit, tak podle mne obviňuješ Boha, že zahubil někoho nevinného. Protože Noe neprosil, tak se Bůh nesmiloval a někdo zahynul, ty by jsi byl drsný, nenastoupil, protože ty lidi miluješ. Jakoby je Bůh nemiloval více než ty. Možná to zase křivdím, ale nerozumím tvému prohlášení, že by jsi nenastoupil a tvému odsudku Noeho a mého výroku o mrtvolách. Začal jsi mi přisuzovat lhostejnost, nebo zaměření na sebe, hlavně že budu spasen sám, co je mi po ostatních... to není Petře moje myšlení, proto nechápu tvoji reakci na moje mrtvoly.
Jsou ovšem v Písmu i místa, která možná nemáš rád, nechte slepé ať vedou slepé, oba padnou do jámy. Mojžíš, který se chtěl obětovat za lid, vyměnit svůj život za jejich, neměl problém po zlatém teleti polovinu vyhladit. Písmo obsahuje obě strany. Já vidím obě nic víc nic míň. Máme být blázni pro Krista, ale máme umět i spočítat náklad, máme mít i moudrost...
Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Středa, 21. září 2016 @ 22:10:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, píšu i provokativně. Natolik bys mne mohl znát. Záleží, jak to přijmeš.

Tak jako vím, že ti není nikdo lhostejný, tak i já vnímám Noeho. Byl kazatelem spravedlnosti, byl (jediný) spravedlivý v Božích očích. Jediný, ne jeho synové, jejich ženy a ne jeho manželka. On našel milost u Boha, a jakoby darem získal je. A pak ... se opil a vyslékl se do naha. Proč? Výčitky, zoufání, nespokojenost? Vysvlékl se, proč? Z bláznivého opilství, on spravedlivý? Nebo 'před Bohem'? Nahý jako Adam? Pocítil stud? Vinu? Kál se? Bolavé srdce? Co bys prožíval ty? Co bych prožíval já? Spokojenost, jak to dopadlo? Klid, pokoj, radost?
Proč bych se opíjel já? Z jakého důvodu? Co jsem neučinil a mohl, abych zachránil více lidí? Aby se Bůh smiloval nad všemi? Co mohu proto činit dnes? Měl jsem přijmout spásu a nastoupit v poslušnosti nebo se s Bohem přít? Odmítnou pro sebe záchranu a pro své nejbližší, být v tom spokojen nebo sevi s rodinou vzdát své spásy a spravedlnosti i pro 'cizí', kteří mi však nejsou tak cizí, protože nechci, aby jediný byl zatracen? Že nechtějí? Nevědí, nerozumí, proč?, jdou horší než já? Jestli já obdržel milost, proč by oni ne? Když mé děti, proč jiné ne? A to ticho, Bůh nenapsal nic o mých modlitbách! Nedošly Božího slyšení!? Nevyslýchá Bůh spravedlivých?! Třeba má slova modlitby nejsou slova přímluvy, roztrženého srdce!

Činím Boha nespravedlivého, že se smilovává nad kým chce a koho chce činí zatvrzelým? A nečiním svým soudem Boha nemilosrdným, bez smilování a odpuštění? Viním Boha nebo Noeho? Zastávám se Boha nebo Noeho? Nesmí člověk zachraňovat nebo má, ba musí? Nemá u Boha bojovat za každou duši nebo smí? Mojžíš znal Boha v tváří v tvář a Bůh jeho, z úst v ústa Bůh mluvil k Mojžíšovi, dal se mu poznat v obraze a ne skrze zrcadla. A jeho přímluvu Bůh několikrát vyslyšel, ač chtěl zahubit Izraelské a na jeho přímluvu odpustil. 

Buď bych nevstoupil nebo stavěl více, nezaboucl před nikým dveře nrbo bych alespoň některé dokopal násilím v té poslední chvíli, ikdyby se ty vrata zavřela před mým nosem. Třeba mi napíšeš: 'co ti pomůže zachránit celý svět, ale ztratit svoji duši!' ... Pak bych ji třeba právě tak nalezl!

Mojžíš byl ten nejpokornější ze všech lidí. Po zlatém teleti opět ležel před Bohem tváří k zemi 40 dní v prosbách o slitování. Tak horlil pro Boha a pro svůj lid, aby alespoň některé zachránil. Na to jsem zase já příliš slabý, ač mu rozumím, a i vrhl jsem se do vřavy pomoci jedinému mladíkovi proti několka. A přeci nakonec učinil chybu, zhřešil, když 'zlomil na chvíli nad Izraelem hůl'. Ale co učinil Noe? Nezabil svůdce, ač věděl o konci. Sám sebe nevystavil riziku, že bude zlými zabit, že se i na něho Bůh rozhněvá, že i učiní hřích zabitím ... Nereálné situace? Milovat až žárlivě! Nebýt vlažný. Prostě alespoň něco, byť by to nebylo i správně. Horlit nebo mlčet? ... Čekat na příležitost nebo o ni zápasit? Bojovat za sebe nebo pro druhé - nakonec kvůli sobě?! Vroucí láska nebo poddajná? Je bláznovství pro Boha moudrostí před lidmi. Bláznovství u lidí, moudrostí u Boha. Spočítat náklady bláznovství a modrosti - pohana před lidmi, pokora před Bohem ... co je více, vždyť i počítání se může lehce stát vypočítavostí. Pinchas tak děsivým činem zabránil běsnění, zhoubné ráně, atomové bomby ukončily válku ... jeden hrůzný čin mnohé zabije a přemnohé zachrání ...

Co, co je kdy lepší? Jsme jen, jen Jirko, rozdílní. Ale je čas mlčet, ale i čas křičet! Když se má mlčet, mlčme, v čase ohrožení křičme, v čase záchrany - zachraňme se? nebo zachraňujme.

Jirko, pokud opravdu mi potřebuješ psát o svém soukromí, ne tady. Nepiš. Je zde dost dobrých a rozumných a vyspělých lidí, a myslím to vážně, naprosto. Mám za to, že třeba momonka, cizinec, ... ke komu máš důvěru. Ale zase vím, že nejsi nemoudrý a přeci ses nějak rozhodl, a zvážil vše. Šalom Tobě, Jirko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 17:55:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, o čem mluvíš, Petře, ale vím, že nemluvíš o tom, co já. Kromě toho já chci vnímat vytržení podle významu, jaký má pro Pána, ne pro mne nebo vytržené - viz Zj 12:5, 7-10.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2016 @ 09:33:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevíš ... vidím to. Píšu o spravedlnosti lidí u Boha, kteří svou spravedlností zachraňují a vysbozují jen sebe sama ... Noe, Jób, Daniel, ... a co ty, Willy, líbí se taková spravedlnost? Pro tebe tedy , tobě darovaná spravedlnost? Je to ta spravedlnost, po které bys toužil? Není lepší být raději alespoň na chvíli nespravedlivý, abys mohl zachránit nejen sebe sama svou spravedlností jako Noe, Jób, Daniel ... raději být za zločince, který zachraňuje druhé, než být spravedlivým a spasit tak jen sebe sama.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangeli (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2016 @ 16:26:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mojí spravedlností je Kristus a Ten zachraňuje a vysvobozuje všechny, kdo k Němu s vírou přijdou a přijmou Jej za svého Spasitele a Pána. Já žádnou mou vlastní spravedlnost nemám a kdybych měl, nezachránila by ani mě.
Noe, Jób a Daniel byli ještě spolu s Mojžíšem velicí přímluvci za lid, ale Izrael byl v jisté době v tak špatném stavu, že i kdyby se za něj ti tři přimlouvali, Bůh by zachránil jenom je. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 12:41:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak o Noemovi, že by se přimlouval za svět, nic takového psáno není. Jako byl Jonáš kazatelem, co neprosil za Ninive, tak i Noe byl kazatelem spravedlnosti beze zmínky přímluvy. 
Ježíš ani farizeům ani zákoníkům neupíral jejich spravedlnost, ač třeba nedostatečnou. A protože jsem člověk reálný, vím že každý člověk je do své míry i spravedlivý. Jak by pak Bůh mohl chtít po lidech, aby měli své vlády a soudy, vždyť přeci není žádné moci, než od něho. Jsi zase výjimka, člověk beze své spravedlnosti ... Tak Noe nalezl milost u Boha pro svou spravedlnost, tak Abraham, Mojžíš, Jób, Daniel, i nakonec Ježíš ... ale Abraham, Ježíš ani Mojžíš ji neměli jen pro sebe ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 16:53:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, o Noemovi není psáno, že by se přimlouval, ale to neznamená, že se nepřimlouval - já nevím, ale předpokládám to.

Jsi zase výjimka, člověk beze své spravedlnosti ... Mám za to, že nejsem výjimka, ale já prostě nechci, odmítám nějakou svou "spravedlnost", která by žádnou skutečnou spravedlností nebyla. Raději jsem přijal za svou spravedlnost Krista, který je svatý a spravedlivý ba spravedlnost sama.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 18:20:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud tvůj kristus vysvobozuje a zachraňuje jen ty, kdo k němu přicházejí a přijímají ho za spasitele a pána, pak to není ten Kristus, co za mnou a pro mne přišel, kohož jsem ani náznakem nehledal, nešel za ním, nevolal k němu a v něm spasitele a zachránce neviděl. Jsi tedy lepší, a zasloužil sis vysvobození, protože jsi k němu ty přišel, přijal ho za svého Spasitele a Pána. Já to udělal až poté, co on za mnou přišel, osvobodil mne a poznal jsem v něm svého Pána a Krista zachránce. Máme to tedy naprosto opačně. 


Ty máš za to, že nejsi vůbec spravedlivý, a tedy přikládám, že z toho plyne dobrý. Nemáš žádnou spravedlnost a nemáš v sobě žádné dobro. No já mám za to, že každý člověk je ve své podstatě dobrý, ale odklonil se ke zlému a tedy má činit pokání a od zlého se odvrátit k Bohu. Mám tedy za to, že každý člověk je i do jisté míry spravedlivý, byť by byl i tím nejhorším zločincem. A i ten nejspravedlivější člověk hřeší - bývá nespravedlivý. Ale že Boží spravedlnost je o něčem jiném, je o Boží milosti a tedy se jedná spíše o "ospravedlnění" (ospravedlnění z hříchu apod.), je mi tvé chápání Boží darované spravedlnosti - jako stát se spravedlivým, být učiněn spravedlivým - naprosto cizí. I zde se naprosto rozcházíme.


Noe, Jób i Daniel by zachránili (a také zachránili) vlastně jen sama sebe svou spravedlností. Nikoliv tak Mojžíš a nikoliv tak Jozue a nikoliv tak Ester a nikoliv tak Ježíš ... A že to zase máme jaksi jinak, Willy :-) Z jiného těsta? To o sobě víme. Stejně bych budu raději zatracen, aby se tobě dostalo ospravedlnění. Ale to pro tebe učinil naprosto lepší člověk jako já. I tak budu raději zatracen, a nesetře Bůh mé slzy, pakliže bude jediný jiný člověk zatracen než já. Ale bude mi pak líto, že nejsem se všemi. Tak věřím, že když já, tedy všichni; a když oni, tedy i já. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 19:24:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také jsem Boha nehledal a kdyby mě Otec nepřitáhl ke Kristu, nepřišel bych k Němu. A každý, kdo k Němu přijde, toho nevyžene ven. Ale v Mt 16:24 nejde jen o spásu, ale po té, co Otec zjevil Petrovi, Kým je Pán Ježíš, začal Pán mluvit o církvi a o tom, co obnáší učednictví a služba v souvislosti s budováním církve.

Jinak jsou samozřejmě i přirozeně dobří lidé, ale ti mohou být v církvi tím největším problémem, protože oni jsou přece dobří a nepotřebují se měnit. Ale v církvi je místo a prostor jen pro Krista, neboť On je všechno ve všem, všemi a ve všech (Ko 3:11); nikoho a nic jiného Bůh nepřijme, nechce a nepotřebuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 20. září 2016 @ 21:04:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy: nechce a nepotřebuje...nepřijme..
Člověče, prosím nemluv za Něho :-( 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2016 @ 22:44:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš o tom mluvil dříve, Willy. Už v tzv. kázání na hoře ... 
Proč tak uvažuješ o lidech, že jsou 'problémem v církvi'? Nechápu.
V církvi jako v lidském těle (obraz církve Kristovy) je místo pro každý úd, orgán, kosti ... každý je potřebný člověku (přeneseně Kristu) a má své místo a svůj úkol a účel. Všichni jsou potřební, všichni chtění, jeden orgán nemocný - strádá celé tělo jako člověk, jeden chybějící úd - chromé tělo - chromý člověk. Bůh tvoří, co nepotřebuje? ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 21. září 2016 @ 18:13:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh stvořil člověka, který padl a tím se stal pro Boha nepotřebným nepoužitelným pro Boží plán. Proto v Kristu znovuzrodil z Ducha nového člověka, nové stvoření, které skrze Krista a Jeho životem obživil, tj. dal mu v Synu Božím svůj život, aby se stal způsobilým naplnit Boží potřebu, uskutečnit Boží věčný záměr a naplnit touhu Božího srdce.
Starého člověka se vším všudy ukončil a spolu se všemi negativními věcmi, hříchem, Satanem odsoudil na kříži Golgoty, aby skrze vzkříšení a nanebevstoupení Krista dal vznik církvi, která je Jeho domem, coby Tělu Kristovu jako Jeho vhodnému protějšku, nevěstě, která je stejně jako Eva učiněná z Adama vybudována z Krista, posledního Adama, který se stal ve vzkříšení Duchem oživujícím, aby se jako takový stal životem těch, kdo jsou Jeho, údy Jeho Těla, jehož je Hlavou.
Neboli nic, co není z Boha, z Krista není církev a není Bohu k ničemu, nemá to pro Něho žádnou hodnotu. Nové stvoření vzniká ze starého stvoření tím, že se k němu přidá Bůh jako novost účinností Kristovy smrti pro odstranění starého a mocí Jeho vzkříšení pro ustavení, vystavění a vybudování nového stvoření. 

Jako přirozený člověk, narozený z Adama, počatý v hříchu a náležející ke starému stvoření je každý člověk Bohu k ničemu!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 21. září 2016 @ 23:12:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh stvořil člověka, který padl a tím se stal pro Boha nepotřebným nepoužitelným pro Boží plán. Proto v Kristu znovuzrodil z Ducha nového člověka, nové stvoření, které skrze Krista a Jeho životem obživil, tj. dal mu v Synu Božím svůj život, aby se stal způsobilým naplnit Boží potřebu, uskutečnit Boží věčný záměr a naplnit touhu Božího srdce.

Už chápu "horlivost" pozorovatelnika proti ideologii nábožných řečí...
Modlářství... vyrábění si Boha v hlavě,srdci , duši,duchu....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 02:40:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten pro Willyho Bohu nepotřebný a neužitečný člověk, jakou že má pro Boha (vý)kupní hodnotu?!
Jaký je to Willyho Boží plán s člověkem a světem?!
Bůh jako Ničitel Conan? Osvoboditel násilník? 
Člověk jako Bohem nevyvedený obraz sama sebe. Bůh packal?
V Kristu a skrze Krista a pro Krista nepovedeně vystavěný svět. Tak toho Krista zničil, aby zachránil člověka a svět!
Nepovedený Syn byl zabit, zrozen jest nový lepší a skrze něho a v něm a pro něho rodí se nový lepší svět! 
Prvotní záměr se nepovedl, pokus se nezdařil. Ať žije myšlenka recyklace!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 15:08:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře, víš, jak Bůh pohlíží na posměvače? Nebo mám brát tvůj příspěvek jinak, než jako posmívání?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 15:54:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
micvot 301,303 ..."nebudeš utrhati; nebudeš ostouzeti". Každý má své jméno od Boha, který člověka stvořil. Hanobit a ostouzet druhého, je hanobit a ostouzet Boha samotného, protože každého člověka učinil Bůh. Co myslíš, Willy (Stando)? Můžeš se třeba i zamyslet nad mými slovy a odpovědět. Anebo si můžeš myslet, že tě znevažuji a posmívám se ti. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 16:02:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně se klidně posmívej, já nejsem nic, mě se to nedotkne, ale já mluvím o posmívání se Božím věcem, o nichž jsem psal. A mimochodem - zmínil jsem posmívání, ne hanobení a ostouzení. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 17:47:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zostudit = zesměšnit, zhanobit = znevážit. Nezamyslíš se, neodpovíš. Nepřijde ti to, co jsem nastínil a co ve mně vyvolal tvůj příspěvek, jako absurdní? Tak totiž vnímám, co jsi napsal. Ty se někdy tak ztotožňuješ s Bohem či Kristem, že si myslíš, že si asi myslíš, že všechna tvá slova a tvé myšlenky s výkladem a užitím textu jsou Boží. Chybí mi od tebe kolikrát tvé osobní slovní životní vyjádření a porozumění psaného biblického textu, které bys mi předal ... tvá slova jsem jako puzzle poskládal do toho, co jsem napsal ... a může být, že jen nemám tu Kristovu mysl, co ty. A já si tedy myslím, že co Bůh stvořil a učinil v Kristu, skrze Krista a pro Krista , (který je dokonalost sama), je dobré a v Kristu dochází dokonalosti. Výchova lidstva ještě stále není u konce ... život spěje ke smrti a vzkříšení ... na zimu "umře" tráva, na jaře se znovuzrodí, na podzim suchá, ovadlá, zežloutlá, na jaře mladistvě zelená a rostoucí ... dochází nového zrodu. Zahlazení nemusí být zrovna zničení člověka, ale jeho znovuzrození, náprava ... toho téhož člověka ... Každý člověk má u Boha nedozírnou cenu Krista, Božího Syna. Jako má pro mne nedozírnou cenu můj syn či dcera a žádný další potomek by mi je nenahradil. A kdyby i byli zlí, toužil bych jen po jejich nápravě a ne zahlazení. I tak by pro mne měli nedozírnou jedinečnou a zvláštní ničím nenahraditelnou cenu. Vždyť děti povstávají na místo rodičů. Mám větší naději o Bohu a lidech po jejich smrti! IZ52,1Probuď se, probuď, oděj se silou, Sijóne, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté, protože již nikdy do tebe nevejde neobřezaný ani nečistý ... tuto naději mám v Boha pro všechny lidi, co jich jen na světě je a bylo ... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 18:26:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh stvořil člověka jako nádobu a chtěl být obsahem té nádoby jako život, aby byl skrze ni vyjádřen. Pádem člověka - tím, že člověk místo ze stromu života pojedl ze stromu poznání dobrého a zlého - se u Adama a jeho potomstva původní Boží plán nenaplnil. Ale Bůh svůj plán nevzdal a měl řešení v podobě druhého, posledního Adama, Pána Ježíše Krista. V Adamovi všichni umírají, v Kristu všichni žijí. V Adamovi jsme se narodili všichni, v Kristu jsou v novozákonní době jen znovuzrození, tj. z Ducha narození věřící v Krista, ti, kdo jsou Jeho, Boží děti, synové tvořící Jeho Tělo, kteří v sobě mají Krista jako božský věčný život, jsouce nádobami milosrdenství ke cti, jejichž obsahem je trojjedinný Bůh jako jejich život v Kristu, který jako oživující Duch žije v jejich znovuzrozeném duchu. Tak se v nich a skrze ně naplní Boží plán, který měl Bůh od počátku, ba dokonce ještě před stvořením světa.

   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 19:28:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh chce bydlet s každým člověkem. Chodit s ním a žít. Zjevit se mu. Zazářit. Vstát z mrtvých v jeho životě. Být jeho světlem, lampou v domě. Světlem, co prostupuje a pohlcuje tmu.

Máš být nejen svědkem slovy, ale slovy, co se stávají tělem, tedy svědčí skutky života o živém Bohu. K tomu jsi ses znovuzrodil, k tomu jsi byl povolán, k tomu vyvolen, aby svět poznal Boha v jeho dobrých skutcích, a aby došli spásy (nalezli milost) u Boha. Každý bude spravedlivě odměněn i spravedlivě trestán. Nikomu Bůh nenadržuje. A nad všemi se slituje. Kdo pláče, škřípe zuby a bije se v prsa nyní, dojde spásy, jiní učiní pokání až uvidí Boha, a co činit měli a nečinili, ale zlého činili. Nemáš žádnou výsadu. Nejsi přeci lepším člověkem jako oni. Díky Bohu, jsi nyní tím, kým jsi. Žádná chlouba. Máš jen milost. 
A já mám z toho pohledu poznání sebe vyšší naději o Bohu a o konečném údělu všech lidí. Boží plán není takto z mého pohledu pro mne malicherný. Všichni lidé přijali Božskou chaju. Ty věř a měj naději pro spasené. Já si ponechám tu pro ty zatraceně hříšné. A přeci víru v Jednoho Jediného Boha a Jeho Syna Ježíše Krista v poznání daru zjevení Jeho Ducha. Šalom, Stando.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 20:36:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře, dobře víš, že chyba není nikdy na Boží straně. Bůh stvořil všechno dobré a když stvořil člověka, prohlásil, že je to velmi dobré. Pán Ježíš zemřel na kříži za všechny lidi, za hříchy světa a Bůh chce, aby byli zachráněni všichni lidé a přišli poznání pravdy. ale čtouce Bibli nemůžeš nevidět, že ne všech je víra a že někteří lidé žijí ve vzpouře proti Bohu a že tudíž nebudou zachráněni všichni, protože prostě nechtěli. Bůh žádného člověka nezachrání proti jeho vůli!
Celý svět ve zlém leží a jediným skutečným systémovým řešení všech problémů lidstva je příchod Pána Ježíše Krista, který tentokrát nepřijde jako Spasitel, ale jako spravedlivý Soudce soudit národy a jako Král skrze tento soud ustanovit na zemi království nebes, tzn. odstranit zrušit veškerou lidskou vládu a nastolit Boží panství.
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 21:51:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, mám větší naději o Bohu, Kristu a lidech.
Boží soudy jsou k zatracení nebo k nápravě?
K čemu soud a trest, nemá-li za cíl nápravu člověka?
Jak až vysoko převyšuje milosrdenství Boží lidské soudy, o kolik převyšuje lidskou dobrotu, trestá tak přísně, aby se nakonec nesmírně nade všemi smiloval. Nejsou myšlenky Boží o lidech, lidskými soudy!
Samo Písmo mnr vede k vyšší naději, než mám sám. On vychovává člověka tak, jako otec vychovává své syny, copak by matka zavrhla své děti?, ale pakli ano, ne Bůh! Pokud jsi uděloval trest dětem, proto abys je navždy zapudil? Bylo snad důvodem tvých trestů, samotné potrestání a to, že tebe neposlechly a vzdorovaly ti? Copak jsi nemyslel.na jejich dobro? Copak bys navždy nad nimi 'zlomil hůl'? Nebo bys s nimi jednal, jakoby nebyly tvoje a neznal se k nim?
Copak po nápravě, bys je znovu nepřivinul?
Je pro tebe 'gehena' místem trestu k nápravě nebo věčného zavržení?
Co dojde k zániku? První člověk - Adam z prachu země nebo ten druhý - sám Pán z nebes? Dvojí stvoření je člověk, dvoje sklony. Který zůstane, který dojde zániku. Ha-Ra, Ha-Tov; satan nebo bůh? Co shoří, zanikne, co odolá ohni, zůstane, ale člověk bude z ohně zachráněn.
I ti (nepraví) Židé mají o tom nejhorším člověku větší naději v Bohu, než (někteří), co vyznávají Ježíše za Pána Krista ... 
Měj si svou víru v Kristu v Boha pro spasené, já víru v Kristu v Boha pro ty zatraceně hříšné.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 23:04:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře, psal jsem o Božím plánu, o účelu stvoření člověka, o pádu člověka a Božím řešení problému hříchu, aby člověk mohl být v Kristu, z Ducha Bohem obnoven a učiněn způsobilým pro Boží věčný záměr tím, že do sebe přijme Boží život jako svůj obsah coby nádoba. Ale zároveň nepřímo o svobodné vůli člověka a o tom, že Bůh nikoho nezachrání proti jeho vůli.
A ty píšeš o naději, o výchově, nápravě, o soudu, o trestu, zavržení apod. Přijde ti to jako adekvátní reakce na to co jsem napsal? Odvedl jsi řeč úplně jinam.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pátek, 23. září 2016 @ 12:10:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čtu, o čem píšeš, Willy. A reaguji na to, myslím si, adekvátně, bez odvedení řeči jinam. Problém není v hříchu. A není ani v hříšných žádostech , Willy. Neučinil tě Bůh v Kristu a skrze Krista lepším člověkem. Bůh nikoho nezachrání proti jeho vůli? Tedy nikoliv Bůh, ale tvá vlastní vůle je tvým spasitelem. Mám opravdu vyšší naději o Bohu a lidech.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. září 2016 @ 16:22:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem se zamyslel nad tím, co si píšeme, přišla mi jedna zásadní věc, která nás jakoby rozděluje neboli činí rozdíl mezi námi a naším smýšlením. Ty se zaměřuješ více na lidi a jejich záchranu, podmínky či možnosti, způsoby záchrany. Já se na druhou stranu zaměřuji více na Boha, Boží věci, zájmy a potřeby. Spása člověka je pro Boha "pouze" prostředek k dosažení cíle, ale Bůh má na zřeteli především svůj plán, to, čeho chce dosáhnout, koho a co chce v člověku získat, jakého chce člověka mít, aby naplnil Boží potřebu, být skrze člověka vyjádřen, mít v člověku nádobu, která Ho bude obsahovat a žít Božím životem skrze Něho, pro Něho a Jemu.  
I kdyby Adam s Evou nikdy nezhřešili, museli by podle Božího plánu jíst ze stromu života a přijmout tak Boží život, Jímž by žili, A protože k tomu nedošlo a Bůh věděl, že k tomu nedojde, měl připravené řešení tohoto problému - skoncovat se starým stvořením a dát zrod stvoření novému v Kristu Ježíši, svém jednorozeném a prvorozeném Synu, který zemřel a vstal z mrtvých, aby vybudoval Otcův dům-církev, kterou brány podsvětí nepřemohou.
A ptáš-li se tu opakovaně, co člověku brání zachovat Zákon přikázání, pak odpověď najdeš v Písmu. Je to jeho tělo (tělesnost, hříšná přirozenost, s nímž se pojí zákon hříchu a smrti (nikoli Zákon), vztahující se k přirozenému člověku, z něhož ho může osvobodit jedině jiný vyšší zákon vztahující se k vyššímu, tj. Božímu životu a tím je zákon Ducha života. Člověk sám v sobě ve své síle není schopen zvítězit nad hříchem, ale Kristus zvítězil a porazil dokonce i smrt, aby pro Boha získal člověka, po jakém Bůh touží a jakého potřebuje - jednoho nového souhrnného, který je nyní Tělem Kristovým, Božím domem a příbytkem a v budoucím věku a budoucí věčnosti bude vybudován jako město - Nový Jeruzalém. To město - choť Beránkovu tvoří všichni věřící svatí všech věků a pokolení z Židů i národů (pohanů). Toto město, mající základy a vyhlížené už naším praotcem víry Abrahamem je budováno Bohem v nebesích a svým časem sestoupí z nového nebe jako vládnoucí centrum celého vesmíru, protože v něm bude Boží trůn, který bude zároveň trůnem Beránkovým. Z tohoto města bude Bůh vládnout ve svém království navěky věků.
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pátek, 23. září 2016 @ 17:21:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkně si nás rozdělil :-) A sedí to. Pokud je to tak, jak popisuješ Boha a na co ty se soustředíš, pak jsem se přeci jen v tobě nemýlil. :-( Mám tě rád, Willy, ale takového Boha, jakého popisuješ, jsem opravdu nepoznal a nepoznám, ač taková vyjádření nečtu a neslýchal jsem poprvé. 


Já se ptal, Willy na to, co brání člověku (věřícímu v Kristu), plnit Zákon podle jeho přikázání. Proč nechce a myslí si, že by se tím nějak protivil Kristu. A jinak, není to tělo. Není to hřích. není to žádostivost. Nejsou to ani hříšné sklony (sobeské sklony, Ha-Ra = satan). 


Naprosto se míjíme. Mrzí mne to, ale raději, Willy, nebudu v této diskuzi už pokračovat. Nechám to tzv. plynout časem. Šalom.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. září 2016 @ 17:27:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj Boží, Petře, taky tě mám rád a děkuji, že jsem tě mohl poznat tváří v tvář. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pátek, 23. září 2016 @ 21:40:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji, Willy. Rád jsem Vás poznal, dobře a chutně pojedl, byl přijat v vroucně, slyšel dobrou zprávu o vašem požehnání bydlení. Jen mne mrzí, že jsem nespatřil děti. Bůh Vám požehnej, ať se jej stále tak oslavujete a vyvyšujete s vděčností a upřímností každého dne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. září 2016 @ 21:55:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen mne mrzí, že jsem nespatřil děti.To budeš muset přijet příště později odpoledne nebo o víkendu. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 18:24:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy píše: Je to jinak, než ti říkali a jinak, než to nyní říkáš ty.Přímému vyjadřování nebo metaforám? 
Jednoduchostí nebo překombinovaností?  
Určitostí nebo neurčitostí?
Otevřenému nebo skrytému? 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 18:29:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lásce, víře, milosrdenství, svatosti, dokonalosti, spravedlnosti. Stručněji řečeno životu před smrtí.
Tvůj výběr možností je pro Boha nezajímavý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 19:04:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No z těch mých otázek jsi odpověděl jen na jednu, ze dává přednost víře. Ale nenapsal jsi proč. V čem je víra vyšší kvalita před evidencí a poznáním? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:24:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože bez víry se nelze líbit Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 19:27:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty ses ho na to ptal? Odkud to víš? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:31:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odkud to víš? Od Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 21:10:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš to z té knížky :-) Já tu frázi samozřejmě znám taky. Je to skoro na každém kázání a ty to dobře víš...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangeli (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 21:20:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"ta knížka" mimochodem obsahuje Boží Slovo, takže pokud přijmu vírou něco z té knihy, řekl mi to Bůh. Ale když jsem psal, že to mám od Boha, tak jsem neměl na mysli "tu knížku". ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 21:37:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak s tebou mluví tvůj bůh? Máš vidiny nebo slyšíš hlasy? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 21:51:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je mezi Bohem a mnou. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 23:00:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je krásné snít, viď? Já ti to nechci brát. Kdybyste tou vírou neubližovali a nešířili ji, tak bych neřekl ani ň, ale ta ideologie mě poškodila i moji rodinu. Není to neškodná zábava. Je to svinstvo. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 23:38:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, no, dokud si budeš myslet, že víra Boží je ideologie, není ti pomoci, škodíš sám sobě a své rodině neprospěješ. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 00:09:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nešiřte nic, co nemůžete dokázat. Věřte si v co chcete, ale nemotejte dalším hlavy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 00:15:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víra Boží nikomu hlavu nemotá, neboť skrze ni jsme zachráněni Boží milostí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 01:32:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • Apoštol Pavel píše:

  • má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
  • 1. Korintským 2

Na čem se zakládá tvoje víra? Můžeš se prokázat mocí nebo máš jen slova? Nebo si vybíráš od apoštola Pavla jen to, co se ti hodí? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 01:57:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na čem se zakládá tvoje víra? Na Božím slově a Boží moci.

Můžeš se prokázat mocí nebo máš jen slova? Ano, mohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 09:13:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A máš nějaký speciální dar, jako uzdravování, dar rozlišování duchů? V čem je ta tvoje boží moc? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 18:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A máš nějaký speciální dar, jako uzdravování, dar rozlišování duchů? Ano.

V čem je ta tvoje boží moc? V Kristu a Jeho životě v mém duchu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 21:08:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže nemáš nic. Gregorios777 aspoň předváděl fake parádu s tzv. darem rozlišování duchů. Ty máš teda jen tu knížku, jak jsem pochopil. Nepředvádíš publiku žádné fejky? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 21:38:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, holt pro někoho není Kristus nic, ale pro mě je všechno. A nehodlám nic předvádět. A s tou tvou poznámkou o "té knížce" jsi to pochopil jako obvykle zase špatně!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 21:57:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro tebe je Kristus všechno, ok. Kdyby ses narodil o 4000 km na východ, byl by pro tebe všechno Alláh. Kdyby ses narodil o 70 let dříve v ríši, byl by pro tebe všechno strejda s knírkem, kdyby ses narodil do 20 let minulého století v Rusku, byl by pro tebe všechno plešatý strejda, co teď leží naznak v mauzoleu. Vždycky záleží, do jaké doby se narodíš, do jaké rodiny, do jakého státu, s jakou silnou indoktrinací se setkáš jako první...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 22:01:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Umíš něco jiného, než neustále plácat tvou "inteligencí" vymyšlené nesmysly?


]


Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: palcovcz v Sobota, 17. září 2016 @ 11:39:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj první odstavec je osvobozující, obzvlášť když o toho má člověk na mysli různé náboženské blouznivce, se kterými mají mnozí lidé mnoho zkušeností, nejen na internetu. Když si odmyslím tuhle část lidí, tak neznám moc ostatních lidí, které by náboženství "zprznilo". Naopak mnoho lidí zprznil ateismus.


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 12:19:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Které lidi zprznil ateismus a jak? 


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2016 @ 13:56:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já bych to viděl obráceně: ateismus je výsledek zprznění lidského ducha.]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 18:18:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže malá děcka jsou zprzněná ? Děcko se přece nenarodí na svět jako pobožné. Narodí se bez ideologie, bez konfese. To mu musí dospělí do hlavy nalívat, indoktrinovat, zpracovat. Teprve pak ho předělají na pobožného. Být pobožný není přirozený stav. Tak se nikdo na svět nerodí. Proč to tedy píšeš oko naopak? Oko ty jsi lhář. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: palcovcz v Sobota, 17. září 2016 @ 18:26:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je otázka, jak se kdo rodí na svět a co je přirozený stav. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 19:02:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty ses narodil na svět jako pobožný? Dělal jsi do plín a k tomu recitoval z bible, kterou ti nikdo předtím nečetl. Prostě ses narodil s biblí v hlavě. Jo? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2016 @ 12:24:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si ale pleteš docela zásadní věci: znalost Bible a jakousi lidskou pobožnost s živým vztahem s Bohem, s prožíváním Boží přítomnosti.

Bůh je dokonalá láska a miminko vztah s ním prožívá skrze svůj přirozený vztah k matce. Zakouší Boha a jeho lásku skrze lásku mateřskou. Samozřejmě nevědomky, nemá ještě vyvinut mozek do té míry, aby o tom přemýšlelo vědomě a cíleně jako filosof. Ale pro každé miminko je přirozené vyrůstat v prostředí lásky, zažívat mateřské objetí - opak člověka przní, deformuje jeho duši.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 12:59:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lásku mohou provozovat příbuzní, partneři, kamarádi a jacíkoli lidi na planetě bez ideologie, bez bible bez té pobožné nadstavby, kterou tam strkáš ty. Láska tvého boha nedokazuje. Vymýšlíš si, jsi kecálek. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2016 @ 13:22:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý opravdový vztah lásky mezi lidmi (nezištné nehříšné lásky) pramení z Boha.

Láska se "neprovozuje" (provozuje se třeba prostituce)  - to je dehonestace lásky jako takové,  láska je darem, naplňujícím vztahem, dávajícím životu pravý smysl.

Důstojnost každého člověka (tedy i tvoje důstojnost) pramení z toho, že člověk je obrazem Boha ve stvoření, správcem stvoření. I když ze sebe ty sám či kdokoli jiný udělá doslova onuci, tuto důstojnost ti nikdo sebrat nemůže.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 17:36:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovíčkaříš. Zamotal ses do toho. Láska nedokazuje tvého boha. Cucáš si to z prstu a děcka se rodí na svět bez náboženské víry. A jsou jimi až do té doby, než je dospělí pobožní zmrví tou svojí ideologií. Na světě není jediný důvod, proč by náboženství bylo nutné. Boha sis vymyslel. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2016 @ 19:28:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děcka se pochopitelně rodí bez víry - k té je přece zapotřebí určité mentální vyspělosti. 

Děcka se ale nerodí bez vztahu, který přímo každodenně prožívají. A o tom hovořím.  To není nic vycucaného z prstu, to je realita. Realita až do doby, kdy u některých dospělí toto prožívání vztahu zničí svými hříchy (třeba týráním, neláskou, zanedbáním péče, zneužíváním  a pod.) - a učiní z takovýchto dětí duchovní mrzáky, neschopné později opravdového vztahu..
Kdyby Bůh neexistoval, musel by sis ho stejně dodatečně vymyslet. Jinak život nedává smysl. Naše existence by nedávala žádný smysl.Existují totiž objektivní morální hodnoty, dané v tom 4000 let starém "zákoníku"  - a fungují naprosto neomylně. Znamená to nekrást, nelhat, nezabíjet, být věrný i v maličkostech, atd. 

Kdo žije v rodinném společenství podle tohoto Božího řádu, žije objektivně kvalitnější život, než v rodině, kde se tento zákon porušuje.

Dá se to dokázat třeba i statisticky, kdy krize rodin (včetně rozvodů) se této části lidstva dotýká výrazně méně, než u těch, kteří si žijí podle sebe a bez Božího řádu.

Doporučuji se zamyslet nad Boží nabídkou požehnání či zlořečení v Dt 28 kap.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 18. září 2016 @ 21:31:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby Bůh neexistoval, musel by sis ho stejně dodatečně vymyslet. Jinak život nedává smysl. Naše existence by nedávala žádný smysl.

Nemám důvod hledat na všechno smysl. Přál bych se narodit do rodiny, kde mě neindoktrinovali. 


Existují totiž objektivní morální hodnoty, dané v tom 4000 let starém "zákoníku"  - a fungují naprosto neomylně. Znamená to nekrást, nelhat, nezabíjet, být věrný i v maličkostech, atd.  

Na to nepotřebuješ tu tlustou knížku. Japonci ji nemají a mají nižší kriminalitu než Američané, kde přes 80% populace věří na biblického boha a kde se na bibli přísahá a cpe se děcku od narození. 

Doporučuji se zamyslet nad Boží nabídkou požehnání či zlořečení v Dt 28 kap.

Staré pověsti hebrejské znám. Z nich je pravda tak do 10%, zbytek je mystifikace, bahno ideologie, pohádky. 


]


Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 18:57:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: Nějak stále nechápu, proč by hypotetický bůh dával přednost emocím, nátlaku před rozumem a dějepisu před fyzikou.

Já zase nechápu, jaké asociace ti při čtení tohoto článku přinesly tyto otázky?

Re: A ještě víře před evidencí a poznáním.

A existuje vůbec "poznání?"


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 19:07:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poznání neexistuje. My jsme jen dva duchové a píšeme si přes srdce. 


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:07:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
:-)
Hezké.


]


Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:06:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Mám k tobě otázku: Když v hypnóue dostane hypnotizovaný sugesci, že tuška je kost dinosaura, byl by sám o sobě schopen dojít k poznání, že tužka je tužka a dinosaurus je dinosaurus?

Je člvoěk sám  o sobě schopen dojít k jakémukoliv poznání, anebo se mu jenom zdá, že je sám o sobě schopen dojít k jakémukoliv poznání?


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 19:14:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jaké představy má hypnotizovaný a je mi to celkem jedno. Ať si klidně myslí, že je dinosaurus nebo tužka. Hlavně, ať mi neklade vejce pod barák a nepíše po zdi. 


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:34:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ptal ses:  A ještě víře před evidencí a poznáním. A zde máš odpověd, sám sis odpověděl: Poznání neexistuje a před tímto poznáním, které i tak vlastně neexistuje, člověk může udělat pouze jedno: Rezignovat, stejně jako jsi rezignoval ty: Hlavně at mi dinosaurus neklade vejce pod postel. 

Protože nakonec se vždy více méně jedná o důveru. Máš možnost důvěřovat pouze vlastním smyslům a rozumu, OK, tvoje volba. Ale pak se dostaneš do slepé uličky: Pouze vlastním rozumem totiž nepoznáš, jestli je tvůj mozek např. zhypnotizovaný, nebo ne, jestli tvé oči sketučně vidí to, co si mozek myslí, že vidí. Schizofrenik vidí osoby, které neexistují, slyší hlasy, které neexistují, prožívá dobrodružství, které ve skutečnosti neprožívá. A vlastním rozumem to nejsi schpen rozpoznat.

OK, můžeš říci, že křesťané jsou na tom stejně a bude mít pravdu. Ale: Křesťané mají svobodu důvěřovat Bohu. Nemusí se spoléhat jen a pouze na vlastní rozum, na vlastní smysly. Může důvěřovat Bohu a Jeho Lásce k člověku, že nám do světa plného sugescí a schizofrenie dal něco jako pevný bod, se kterým můžeme pohnout se svou slepotou. Bibli.  ]


Teď jsi ukázal, jak vznikla bible (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 17. září 2016 @ 21:52:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozorovatelnik: Hlavně, ať mi neklade vejce pod barák a nepíše po zdi.
demagog: Hlavně at mi dinosaurus neklade vejce pod postel. Zdá se to jako drobná změna, ale není. Vynechal jsi nepíše po zdi a změnil jsi pod barák na pod postel. Tomu se říká tichá pošta. A kdovíco řekl Ježíš a kdovíco řekli ostatní a jak to vůbec bylo a sepisovalo se to 40, 60 let po jejich smrti. Paráda. Tomu říkám věrohodné zdroje. Když ani lidi nejsou schopni zkopírovat text v době internetu. Lidi překrucují, upravují, dosazují si svoje. Stačí sledovat, jak novináři manipulují s výroky osobností. 


Protože nakonec se vždy více méně jedná o důveru. Máš možnost důvěřovat pouze vlastním smyslům a rozumu, OK, tvoje volba. Ale pak se dostaneš do slepé uličky: Pouze vlastním rozumem totiž nepoznáš, jestli je tvůj mozek např. zhypnotizovaný, nebo ne, jestli tvé oči sketučně vidí to, co si mozek myslí, že vidí. Schizofrenik vidí osoby, které neexistují, slyší hlasy, které neexistují, prožívá dobrodružství, které ve skutečnosti neprožívá. A vlastním rozumem to nejsi schpen rozpoznat.


A proto budu chodit po planetě a jezdit od jednoho pobožného ke druhému a poslouchat jejich kecy. Nemám žádnou schizofrenii, ale vypadá to, že pobožní ji mají. Ti slyší hlasy a mají vidiny. 

OK, můžeš říci, že křesťané jsou na tom stejně a bude mít pravdu. Ale: Křesťané mají svobodu důvěřovat Bohu. Nemusí se spoléhat jen a pouze na vlastní rozum, na vlastní smysly. Může důvěřovat Bohu a Jeho Lásce k člověku, že nám do světa plného sugescí a schizofrenie dal něco jako pevný bod, se kterým můžeme pohnout se svou slepotou. Bibli.  

Ne, křesťané na tom nejsou stejně. Důvěřují hovnům, tedy textům z doby bronzové a starověku. To je všechno, co pobožní mají. Muslimové zase důvěřují jiným hovnům a to nějakému pošukovi prorokovi, co žil v 7. století.]


Re: Teď jsi ukázal, jak vznikla bible (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Neděle, 18. září 2016 @ 22:09:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Citoval jsem tě z paměti :-)


]


Re: Teď jsi ukázal, jak vznikla bible (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Neděle, 18. září 2016 @ 22:09:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Citoval jsem tě z paměti :-)


]


Re: Teď jsi ukázal, jak vznikla bible (Skóre: 1)
Vložil: Cekatel v Pondělí, 19. září 2016 @ 19:06:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavlovy nejstarší dopisy vznikly 20 až 25 let po Ježíšově zmrtvýchvstání, Markovo evangelium asi 30 let.


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Středa, 14. září 2016 @ 13:05:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snad jistě budeš se mnou souhlasit, demagogu, že kdo byl zachráněn a omilostněn Boží milostí, neměl by žít nadále už bezzákonně. "Obřízka nic neznamená ani neobřízka nic neznamená, ale zachovávání Božích přikázání." ... "Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? ... Velice jsem se zaradoval, že jsem mezi tvými dětmi nalezl takové, které chodí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od Otce. A nyní tě prosím, paní -- ne že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jsme měli od počátku --, abychom milovali jedni druhé. A to je ta láska: abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit (pozn.: ... "prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy")Kdo miluje Boha, věří v Něho, naslouchá jeho slovům a zařizuje se podle nich ... Souhlasíš nebo to máš také ještě jinak?Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 17:57:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Osobně to považuji za jeden proces. Je to víra, která se odráží na skutcích. Tvé skutky ukazují, komu či čemu té či oné chvíli věříš, důvěřuješ, kdo či co je Tvým Pánem a Spasitelem, komu nasloucháš - a tedy, zda jsi či nejsi v tom či onom okamžiku spasený. A myslím si, že právě v radikalitě mé předchozí věty se naše názory rozcházejí.


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 06:58:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpověď, demagogu.
Píšeš, že v radikalitě tvé věty, že víra a skutky jsou jeden proces, kdy se na vlastně na tvých skutcích zjevuje to čemu věříš, rozcházejí naše názory. Já si to nemyslím, že bychom se v tomto rozcházeli, ba právě naopak, píšu o tom. Jak člověk žije, co činí, vyjadřuje, komu a čemu věří a je-li také člověk jen mluvka nebo říká, co činí - a v tom případě se na jeho životě zjevuje, zda žije ve lži nebo mluví pravdu, zda jsou jeho slova pravdou vyřčenou nebo lží. I kdyby opakoval svými slovy pravdu převzatou, naučenou, která byla i jinými stvrzena za pravdu, pakliže ji vyznává, ale nečiní, lže nejen druhým, ale i sobě. Souhlasíš?


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 17. září 2016 @ 19:07:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Já myslel spíše radikalitu věty: a tedy, zda jsi či nejsi v tom či onom okamžiku spasený.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 21:12:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Původcem a dokonavatelem naší víry je Mesiáš Ježíš, kterého následujeme a posloucháme a věříme, že on je ve všem naprosto poslušný Bohu a jako se Mojžíš přimloval za syny Izraele na poušti, tak se Ježíš přimlová za nás. A jako Jozue přivedl lid Izraele do zaslíbené země, kam vkročil 'jako zvěd' a pro svou víru a poslušnost Bohu byl ustanoven za vůdce lidu, aby ten 'neposlušný lid' přivedl v poslušnosti skrze víru 'v sebe (že k tomu byl ustanoven Bohem)' do zaslíbené země, tak je to i při Ježíši Kristu a nás. A jako skrze Mojžíše byl Jozue vyhlášen za vůdce lidu, tak skrze Jana Ježíš ... víra i po selhání ano, ale nikoliv skrze zatvrzelost v neposlušnosti. Věřit a nezatvrzovat se v neposlušnosti ... Souhlasíš, nebo to máš jinak?


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Středa, 14. září 2016 @ 22:27:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji moc...Krásné zamyšlení.  Článek mně povzbudil.Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 22:32:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jinak, dík všem za reakce. Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 03:37:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj 

  Díky za clánek. Evangelikály jsem moc neznal, 
tak je zajímavé, co píšeš. Opravdu učí takové věci, 
jako "nárok na spásu na soudu"? To je učení nějakého 
katechismu, nebo kde se to učení vzalo? A ty další věci?
Připomíná mi to dlouhé diskuze zde o nárocích a soudu...

  Je to nějak k užitku, že už nejsi evangelikálem? 

  Bylo nějak k užitku, když jsi byl evangelikálem?

  Jak jsi poznal, že jsi evangelikál a teď už nejsi evangelikál?
Podle těch učení?


  To jak jsem poznal ty lidské škatulky typu katolík, 
protestant, evangelikál, letniční, charizmatik a všechny ty další, 
tak to jsou len lidské nebo démonské zdi a hradby, 
které mají za úkol oddělovat lidi od sebe. Jeden řekne, 
že je katolík, druhý že je evangelikál a v tu chvíli 
je mezi škatulkami zeď nebo hned několik.

  Lidi si sami ty škatulky, zdi a hradby budují. I tady se dá snadno 
poznat, kdo patří do škatulkového systému: Hned několik 
lidí se tady usilovně snaží každého zařadit do nějaké škatulky 
tohoto typu a vybudovat si tím proti němu své hradby 
a pokud se jim to nepovede, jsou z toho celí nesví.
Nejvíc nesví jsou pak z toho, když člověk do jejich škatulek
nezapadá a nesdílí všechny hodnoty jejich škatulky.


  Když se ke mně dostalo evangelium, byl jsem zavřený v jedné té škatulce,
jmenovala se "římský katolík". To byla hodně výsadní škatulka s velmi
velkými hradbami okolo, postavená na vysokém posvátném návrší,
proto byl pád dolů poněkud velký a bolestivý. Když jsem se stal křesťanem,
první škatulky, na které jsem narazil, byly "protestant", "charizmatik".
Hned z počátku mi jako křesťanovi bylo dost podezřelé, že se ty škatulky 
chovají úplně stejně, jako ta moje ze které jsem vypadl ;-) 
Nejvíc mne pak praštilo do očí když jsem narazil na škatulku "letniční" ta ta byla
lautr stejná, jako "římský katolík", včetně papeže, jen ten papež byl trochu menší.
Pak už jsem se škatulkám a škatulkování nad různými učeními dost vyhýbal.

  Tak mám v tomhle podobnou zkušenost, jako ty. Stačí mi, že jsem křesťanem,
že patřím Pánu Ježíši, že se ke mně dostala milost a spasení, že věřím Bohu, 
co říká k soudu a spravedlnosti, k víře a milosti a k dalším věcem a nemám potřebu
budovat si ty hradby, ať už evangelikální, nebo jiné. A jsem radši s lidmi, kteří
jsou v podobné škatulce ;-)

  ToníkRe: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 17:50:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Zdravím Tondo,
ne tak přímo, takhle na plno to nikdo neřekne. Ale učení o jistotě spasení ve své zjednodušené formě je v podstatě učení o právním nároku na spásu.

Nad tvými ostatními otázkami se musím také zamyslet, vedou ke zdravé sebereflexi.
VM:


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2016 @ 11:04:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ono je to pro mne zvláštní: Například "nárok na spásu na soudu" 
tu dlouho propagoval ve svých příspěvcích oko, který se ale 
ve svých příspěvcích proti evangelikálům vymezoval, 
a to dost radikálně... Oko zřejmě potkal nějaké evangelikály, 
kteří učí zase opak toho, co ty píšeš a měl potřebu 
jim předat svůj "nárok na spásu". Když pak od bývalého evangelikála čtu, 
že evanglikálové učí "nárok na spásu", zní to divně. 


  Spíš to vypadá tak, že je to jen o těch škatulkách: Je škatulka "evangelikál" 
a v ní jsou někteří, co mají "nárok na spásu na soudu" podobně 
jako někteří katolíci a jiní evangelikálové zase vědí, že spasení 
je Boží milost a ne nárok. Nebo všichni evangelikálové, které jsi potkal, 
rozuměli spasení jako "nároku na soudu"? Když jsem já potkal lidi, 
kteří se označovali za "evangelikály" a mluvili o duchovním znovuzrození, 
většinou rozuměli, že spasení je milost, dobrovolný dar od Boha 
a ne nárok člověka a věřili slovům Ježíše, že spasení lidé nejdou na soud.


  Stejně tak s "restitucemi": Potkal jsem poměrně málo lidí, kteří
se označují za evangelikály a souhlasili s "restitucemi". Spíše měli
výhrady a za restituce se omlouvali, i když za ně nemohli.
Je teda pro mne zvláštní číst, že je někde nějaká evangelikální církev,
která je ráda za "restituce" a přijímá je. 


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2016 @ 14:11:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko se zde často setkával s jedním evangelikálem, co si říkal "cizinec".  To právě ten  "cizinec" kdysi tvrdil, že už je jistojistě spasený a nemůže o svou spásu přijít. Protože  starost o svou spásu  prý svěřil Kristu a on je přece profesionál.
Ale ten "cizinec" se zřejmě pod vlivem jakéhosi učení už postupně zase dostal do stavu, kdy  už ani sám neví, co vlastně je. Tím nemíním urážet, ale skutečně to takto vidím.

Nárok na spásu : Jestliže jsem se stal synem, vzniká mi přece logicky nárok na dědictví po otci.
Je to něco, co se ještě dá nepochopit?

(Gal 4,4-7)
Když však přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,
aby vykoupil ty, kteří byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.
A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!"
A tak už nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také Boží dědic skrze Krista.Spasení je tedy přijatá Boží milost - jak velmi hezky řekl "Demagog" - je to víra skloubená s věrností člověka takto zachráněného, s jeho vytrváním v dobrém až do konce.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 02:12:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nárok na spásu : Jestliže jsem se stal synem, vzniká mi přece logicky nárok na dědictví po otci. 
Je to něco, co se ještě dá nepochopit? 

Písmo jasně zjevuje, že člověk je spasený milostí skrze víru, která je z Boha, ne z člověka a je tudíž Božím darem. Bible nikde neříká, že spása je dědictví a už vůbec nezmiňuje jakýsi nárok, poněvadž spásu si nemůže nikdo nijak ničím zasloužit. Dědictví věřících v Krista, Božích dětí, synů, svatých je sám trojjediný Bůh se vším, Kým a čím je v Kristu, který je univerzálním Dědicem a se vším, co Bůh má, tj. se vším, co stvořil. A všechny Boží děti, svatí, synové jsou zase Božím dědictvím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2016 @ 12:51:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bible nikde neříká, že spása je dědictví a už vůbec nezmiňuje jakýsi nárok, poněvadž spásu si nemůže nikdo nijak ničím zasloužit."...

Ahoj jmenovče.

Ani dědictví, ani spásu si skutky nezasloužíš, do obojího se musíš narodit.  Ale obojí dosáhneš až osvědčením se ve věrnosti. Když se nebudeš starat o staré rodiče, mohou tě vydědit.

Když přestaneš žít jako křesťan a budeš se svévolně topit ve hříších, ze kterých neučiníš pokání, bude ti tvé dědictví věčného života s Bohem stejně nakonec odebráno - budeš zavržen. Vyhozen ven do tmy, jako ten z podobenství, který neměl svatební šat.


Ježíš je jednorozeným Synem nebeského Otce - my jsme se mu ve křtu stali bratry. Jako bratři Krista máme podíl na jeho dědictví.

Co tě zřejmě mate je to, že dědictví se běžně rozděluje až po smrti zůstavitele - a nebeský Otec je věčný, nikdy nezemře. Kristus by se tedy takto z pohledu lidského svého dědictví logicky  nikdy nedočkal.
Přesto apoštol píše:

(Gal 4,4-7)
Když však přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,
aby vykoupil ty, kteří byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.
A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!"
A tak už nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také Boží dědic skrze Krista.


Apoštol zde totiž nehovoří o ničem jiném, než právě o naší spáse, o naší osobní účasti v nebeském království.
Mýlíš se tedy! Bible skutečně  říká, že právě naše spása (věčný život s Bohem) je našim dědictvím.

(Mt 19,29)
A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole kvůli mému jménu, vezme stokrát více a přijme věčný život za své dědictví.

(Mt 25,34)
Potom Král řekne těm po své pravici: 'Pojďte vy, kdo jste požehnaní od mého Otce, přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od založení světa.

(Ef 1,13-14)
V něm jste i vy (když jste vyslechli slovo pravdy, totiž evangelium svého spasení, a uvěřili mu) byli označeni zaslíbeným Duchem Svatým,
jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jím bylo získáno ke chvále jeho slávy.

(Kol 1,12)
... abyste děkovali Otci, který nás uzpůsobil k účasti na dědictví svatých ve světle.  (Co jiného je toto dědictví, když ne spása?).

(Žd 9,15-17)
A proto je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou povoláni, mohli přijmout zaslíbení věčného dědictví, neboť již nastala smrt k vykoupení z přestupků spáchaných za první smlouvy.
K závěti se totiž musí připojit smrt toho, kdo ji ustanovil.
Platná je přece jen závěť těch, kdo zemřeli: dokud ten, kdo ji ustanovil, žije, nemá vůbec žádnou moc.

(1 Pt 1,3-5)
Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,
k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás,
kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 19. září 2016 @ 08:28:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ale ten "cizinec" se zřejmě pod vlivem jakéhosi učení už postupně zase dostal do stavu, kdy  už ani sám neví, co vlastně je. Tím nemíním urážet, ale skutečně to takto vidím.

  No, já samozřejmě nejsem jasnovidec ani jeho bratranec, 
nevím tedy, co vše sis ty vymyslel při zamotávání do tvých 
různých výmyslů o lidech kolem sebe. Nevím tedy, co vše je ten 
virtuální cizinec ve tvé hlavě. 

  A chápu, že takto věci vidíš.

  Jsi jako František, pozorovatelnik a další z vás: Vidíte to, 
co chcete vidět. Podle toho, co v ŘKC či v jiných sektách vy sami žijete 
a jak uvažujete, omylem usuzujete, že totéž co vy musí žít druzí 
a život druhých vás ale nezajímá. Promítáte si sama sebe do druhých. Nárok na spásu : Jestliže jsem se stal synem, vzniká mi přece logicky nárok na dědictví po otci. 
Je to něco, co se ještě dá nepochopit? 

  Vaše "logické" uvažování na úrovni "nároků" a "podmínek" chápu, 
psal jsi ho tu mnohokrát. Není tak složité, aby nešlo pochopit.

  Ty většinu věcí vidíš podobně, jako v článku, ale s tím právním "nárokem
na spásu na soudu" to máš asi podobně, jako evangelikálové, jestli rozumím dobře.
V "nároku" na spásu to tedy uvažujete stejně, jako evangelikálové.


  O tom jsem psal. Proto je pro je taky pro vás jednoduché
křesťanské video o milosti "blud" a "zákeřně lže".

  My uvažujeme jinak. Neuvažujeme v "nárocích" a "podmínkách", 
"Že bychom měli nějaký právní nárok na vstupenku do ráje, 
kterou by Bůh musel u Posledního soudu uznat.", 
jako to mají (někteří) římští katolíci nebo (někteří) evangelikálové.

  Je to proto, že jsme poznali a přijali Boží milost, víru a její rozdíl 
proti všelijakým vašim vymyšleným "nárokům".


  Budeš ten svůj "nárok" uplatňovat, až přijdeš na poslední soud?
Pokud ano, jak svůj "nárok" na soudu uplatníš?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 19. září 2016 @ 14:26:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani já nejsem jasnovidec, ale pokud mně někdo tvrdí, že už je jistojistě spasen a o svou spásu nemůže přijít (protože ji přece svěřil "profesionálovi") - a tak jsi to kdysi tvrdil -  tak věřím, že to skutečně myslí přímo tak, jak to říká.

Nejde mi ovšem do hlavy, proč se pak později proti tomu zas ohrazuje, že to prý tak on vůbec nemá, že tak to prý mají jakýsi "katolíci"......"
"Že bychom měli nějaký právní nárok na vstupenku do ráje, 
kterou by Bůh musel u Posledního soudu uznat.",
"...
 
Tak něco takového se mohlo vylíhnout jen ve tvé hlavě.

Spravedlivý pohan žádný nárok na dědictví věčného života nemá - přesto i na něj se vztahuje Boží milost záchrany. Protože Bůh chce, aby byli všichni spaseni.
Jestliže jsem se stal Božím synem (obléknutím Krista ve křtu), Bůh mé synovství nezpochybňuje. Jsem už nyní plnoprávným členem Boží rodiny, se všemi právy i povinnostmi - údem tajemného Kristova těla, církve. Bůh je totiž věrný svému slovu.

Nárok na dědictví však není ještě vstupenkou do věčného života, je to pořád jen legitimní nárok syna na dědictví Otce, nic víc! 

Onou vstupenkou do ráje je až ospravedlňující výrok na Kristově soudné stolici - až tehdy se ukáže, nakolik jsem i já byl věrný své roli Božího dítěte. Jak jsem už nahoře vysvětloval, budeme souzeni za všechno dobré i zlé, ale ten, kdo ze zlého činil pokání, toho přikryje Kristova milost. Až na Kristově soudné stolici se ukáže, zda se můj nárok na dědictví zrealizuje - to podle života, jaký jsem vedl a podle stavu, v jakém jsem zemřel. Zda to bylo ve stavu přátelství s Bohem, nebo ve stavu vzdoru.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 20. září 2016 @ 09:01:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nejde mi ovšem do hlavy, proč se pak později proti tomu zas ohrazuje, že to prý tak on vůbec nemá, že tak to prý mají jakýsi "katolíci"...

  Stando, já nevím, proč si vymýšlíte o druhých lidech podle vašeho života a vašich postojů různé divné věci a postoje a ty připisujete druhým. Jen by sis měl uvědomit, že když si ty, františek, pozorovatelnik a další vám podobní vymýšlíte o křesťanech různé vaše nesmysly, že je na první pohled poznat, že to jsou vaše nesmysly, váš život, váš způsob uvažování. Mně nevadí, že se tady takhle předvádíte a ještě máte po upozornění drzost přitvrdit. Chápu, že nemáte odvahu psát vaše názory sami za sebe, tak je připisujete omylem druhým. Alespoň tak se můžeme dovědět, jak ve vašich různých sektách uvažujete, co skutečně žijete.Tak něco takového se mohlo vylíhnout jen ve tvé hlavě.

  No, Stando: Ty jsi souhlasil s článkem. Četl jsi ho vůbec? Pokud ano, tak bys věděl či si alepoň všimnul, že takové podobné "nároky" se líhnou v hlavě lidem s podobným uvažováním jako máte vy. Já jsem jen uvedl citaci z článku, protože k tématu článku píšu. 

  Proto jsem tu citaci lidí s nárokovým uvažováním uvedl kurzívou a v uvozovkách. Čehož sis mohl všimnout, kdyby tě to zajímalo.


  Takže ten váš "nárok" je něco jiného, než "nárok", který mají evangelikálové?

  Co je to to "dědictví vašeho Otce", když to není "vstupenka do věčného života"?

  Když jsi tedy psal: "Člověk při znovuzrození do křesťana dostává dar věčného života - což je nárok žít po smrti věčně s Bohem. Tento dar si ale musíme řádným životem opatrovat, protože se nám může hříchem ke smrti rozbít. S tímto darem předstupujeme po smrti před Kristovu soudnou stolici.", nebo: "Toto spasení zajišťuje člověku společenství s Bohem a nárok na věčný život v nebi. Je to obléknutí do Krista ve křtu" tak to už neplatí? 

  Nebo to platí? Pokud to platí, v čem se váš "nárok žít po smrti s Bohem" liší od "nároku na vstupenku do ráje", který mají evangelikálové a o kterém se píše v článku? V čem je ten tvůj "nárok na věčný život v nebi" co máš ty, jiný?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 20. září 2016 @ 10:46:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
Není to o žádném "přitvrdění".
Hovořím s tebou upřímně a když mám dojem, že když ty, docela inteligentní a milý člověk, ztrácíš docela soudnost, říkám ti to na rovinu. A říkám to to v dobrém. Nejsem přece žádný tvůj nepřítel, jen nesouhlasím s jakýmikoli bláboly, ať už je říká kdokoli....."
  Takže ten váš "nárok" je něco jiného, než "nárok", který mají evangelikálové?
"...

Na toto ti neumím odpovědět, protože jak to doopravdy mají evangelikálové, to já nevím.
... Co je to to "dědictví vašeho Otce", když to není "vstupenka do věčného života"?...

Zkus použít obyčejný selský rozum: Dědictví našeho nebeského otce je pro nás ona "vstupenka do věčného života".  Protože jsem s stal přirozeným dědicem nebeského Otce (novým narozením z vody a z Ducha), mám logicky nárok na své synovství, ke kterému pochopitelně patří i právo dědické.
Ale nárok na dědictví není už přímo i oním dědictvím. Jako v případě lidského práva: dědictví určuje až výrok soudu či příslušné zákony. Soudce může nárok na dědictví i zrušit, pokud se prokáže, že se syn vůči rodičům nechoval správně, že se o ně nestaral v jejich stáří. Nehodný syn tak  svůj nárok na dědictví pozbude a dědictví neobdrží. Podobně na Kristově soudu: pokud člověk není svou připraveností a životem v dobrých skutcích hoden tohoto dědictví věčného života, bude vyhozen do tmy, kde je pláč a skřípění zubů ... Milost přece neobdrží hříšník plný vzdoru, ale jen člověk pokorný, činící pokání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2016 @ 07:57:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Hovořím s tebou upřímně a když mám dojem, že když ty, docela inteligentní a milý člověk, ztrácíš docela soudnost, říkám ti to na rovinu. 

  Stando, pokud vidíš, že v něčem ztrácím soudnost, 
tak by asi bylo dobré a užitečné, abys napsal 
v čem ztrácím soudnost. Vymýšlet si o mne blbosti 
z toho, co žijete v ŘKC či co vás učí dobré není, 
užitečné je to jen zprostředkovaně, z toho, co si vymýšlíte 
je vidět, co asi žijete. Ale to můžete napsat přímo, 
co žijete, nemusíte to opisovat tak, že to připíšete druhým.


Na toto ti neumím odpovědět, protože jak to doopravdy mají evangelikálové, to já nevím.

  ??? A ty píšeš něco o ztrátě soudnosti ???

  O tom byl přece článek! Četl jsi ho? Je to hned na začátku článku, první bod. 
Psali jsi, že je to moc hezký článek a že většinu z toho vidíš velice podobně? 
Pokud sis to nepřečetl, tak ti to zopakuji a zdůrazním ti pojetí evangelikálů.

  Cituji z článku (kdybys to nepoznal):

1) Pojetí evangelia: Evangelikalismus správně učí, že evangelium není z nás a není z našich skutků, ale domnívám se, že se to chápe nesprávně, ve smyslu věty "Všechno je mi dovoleno."  Jakobychom tím, že jsme křesťané, získali právní nárok na spásu. 

Ale naše spása, ač není z našich skutků, přesto na našich skutcích závisí. O co jde? Jde o poznání, že člověk pro své vlastní skutky před Božím Soudem neobstojí, nemá co říci na svoji obhajobu, že spravedlivým Božím Soudem je odsouzen a to, co potřebuje, je přijmout Milost, nezaslouženou Milost, která však nespočívá v tlusté čáře za minulostí, co jsme si to jsme si, ale v tom, že na našem místě je odsouzen k smrti někdo jiný - Ježíš Kristus. Nejsme spaseni proto, že by Bůh spravedlivě posoudil náš život, vzal váhy, na pravo dal naše klady, naše dobré skutky, vlevo naše zápory, špatné skutky, pak to nějak spravedlivě porovnal a nakonec nás poslal do ráje nebo do pekla. Že bychom měli nějaký právní nárok na vstupenku do ráje, kterou by Bůh musel u Posledního soudu uznat.  


  Když jsem se s tebou bavil, byl jsi to právě ty, kdo měl takové pojetí, jako evangelikálové

že ti je ti všechno dovoleno, dokonce ti tvůj bůh dovoluje 
i hřešit, a hodně jsi to tehdy zdůrazňoval, když jsem ti psal, 
že to máme naopak a že nemáme dovoleno hřešit. 

  Mnohokrát jsi tu psal, že tím, že jsi křesťan, máš "nárok na spásu" 
či "nárok na věčný život s Bohem v nebi" či podobné "nároky", které máš. 

  Platí ještě, co jsi psal?

  Pokud ano, v čem se tvoje "všechno je mi dovoleno" 
a tvůj "nárok na spásu" liší od pojetí evangelikálů? 
Takhle z vnějšku to vypadá, že v ničem: To, co popisuje 
bývalý evangelikál v článku vypadá stejně, jako to, 
co jsi propagoval ty.


Ale nárok na dědictví není už přímo i oním dědictvím. Jako v případě lidského práva: dědictví určuje až výrok soudu či příslušné zákony. 

  Jasně, chápu, uhnout od tématu. 

  Chápu, že dědictví není totéž, co nárok. 

  Asi jsem se tě nezeptal jasně, tak ještě jednou.

  Je tvůj "nárok žít po smrti věčně s Bohem" či "nárok na věčný život v nebi" 
něco jiného, než v článku popisovaný "právní nárok na spásu" 
či "právní nárok na vstupenku do ráje"?


  Stejně tak, když jsme mnohokrát psali, že "jsme spaseni proto, 
že nejsme souzeni vůbec, protože na našem místě 
byl odsouzen Kristus", jak je to uvedeno i v článku, právě ty jsi  
statečně a vytrvale oponoval. Měl jsi tedy dlouhou dobu opačný názor, 
než v článku. Teď jsi ho změnil a už to chápeš podobně, jako v článku?

  Zajímalo by mne, co na tom prvním bodě "vidíš podobně", 
pokud tam něco vidíš podobně, když jsi to celá léta viděl opačně?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. září 2016 @ 15:57:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
Nevím čím začít první.  Stále u mne platí, co jsem i tehdy psal, že všechno je mi dovoleno, ale ne všechno mi i prospívá. Že všechno je mi dovoleno, ale já se nechci ničím nechat zotročit.

Já žiji svůj život, já určuji jeho směřování a já se z toho také jednou budu i zodpovídat. Nikdo jiný nebude souzen na Kristově soudné stolici místo mne. A má - li toto platit, že budu souzen za všechno dobré i zlé co jsem v životě vykonal, logicky mi musí všechno toto dobré i zlé být dovoleno nejdříve udělat. Jinak by nebylo co soudit.

Pokud by mi Bůh např. zabránil vykonat jakékoli zlo a já mohl konat jen dobro, jakoupak zásluhu bych měl na vykonání takového dobra vlastně z donucení?  Jak rozdílné je mé pojetí života, kdy se já musím rozhodnout mezi dobrem a zlem (a mnohdy to bývá opravdu náročné) a Bůh mi v tomto ponechává plnou svobodu rozhodování!

Ohledně evangelikálů si nemyslím, že oni doopravdy věří tak, jak je jim to zde podsouváno: "Nejsme spaseni proto, že by Bůh spravedlivě posoudil náš život, vzal váhy, na pravo dal naše klady, naše dobré skutky, vlevo naše zápory, špatné skutky, pak to nějak spravedlivě porovnal a nakonec nás poslal do ráje nebo do pekla. Že bychom měli nějaký právní nárok na vstupenku do ráje, kterou by Bůh musel u Posledního soudu uznat.  "

Ani já tak nevěřím.
Spasení je výhradně z milosti. Jde o to, že tuto milost neobdrží automaticky každý, ale jen ten, kdo svým životem dozraje přijmout tento dar spasení.   Těžký hřích člověku brání přijmout dar spasení.


..."
Jasně, chápu, uhnout od tématu. 
  Chápu, že dědictví není totéž, co nárok.
"...

Evidentně nechápeš - nebo spíš nechceš chápat. Vždyť nahoře jsem to vysvětlil na příkladu: Každé dítě má i podle našich zákonů svůj osobní nárok na dědictví. Ovšem za předpokladu, že žije jako slušný člověk a o své rodiče v jejich stáří pečuje. Když žije jinak (ve hříchu), svůj nárok na dědictví může pozbýt - bude vyděděn.
..."
když jsme mnohokrát psali, že "jsme spaseni proto, 
že nejsme souzeni vůbec, protože na našem místě 
byl odsouzen Kristus",
"...
Projít tímto Kristovým soudem musí po smrti těla každý z nás bez výjimky. Souzeni budeme úplně všichni, někteří soudem odsuzujícím, jiní soudem ospravedlňujícím.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 09:06:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Pokud by mi Bůh např. zabránil vykonat jakékoli zlo a já mohl konat jen dobro, jakoupak zásluhu bych měl na vykonání takového dobra vlastně z donucení?  Jak rozdílné je mé pojetí života, kdy se já musím rozhodnout mezi dobrem a zlem (a mnohdy to bývá opravdu náročné) a Bůh mi v tomto ponechává plnou svobodu rozhodování!

  Ahoj Stando.

  Na tom se shodnem, že je to rozdílné pojetí. 
To je velmi zásadní rozdíl v pojetí života, 
v přístupu k životu. Jsem rád, že jsi to pochopil.

  V tom se náš opravdu Bůh velmi zásadně liší, 
liší se v tom i jeho výchova. Nám Bůh nenechává 
svobodu v rozhodování mezi dobrem a zlem, 
zlo nám jasně, přímo, narovinu a jednoznačně zakazuje. 
Rozhodování mezi dobrem a zlem jsem tedy, 
díky Bohu, ušetřený a mohu se tedy o to více 
věnovat o kus užitečnějším věcem. 

  I my, když vychováváme naše děti, 
nenecháváme jim svobodu v rozhodování 
a zlo jim jednoznačně a přímo zakazujeme.


Ohledně evangelikálů si nemyslím, že oni doopravdy věří tak, jak je jim to zde podsouváno...


  V tomto nevím. 

  Pokud to psal evangelikál, tak asi ví, o čem píše. 
Určitě existují takoví evangelikálové, kteří to tak brali, 
když to jeden z nich píše. Jen jich nebude mnoho: 
Hodně evangelikálů jsem potkal a to byli křesťané, 
určitě by neuvažovali ve stylu "nároků" a 
"všechno je mi dovoleno" jako ty. 
Ostatně: Ani v ŘKC jsem nepotkal osobně člověka, 
který by měl "nárok na věčný život s Bohem" 
a měl "od Boha dovoleno hřešit", jako ty. 
Ty jsi první reálný katolík, který má odvahu 
to napsat takto napřímo. Častokrát jsem slyšel, 
že to tak někteří katolíci mají, ale v mém okruhu 
nikdo takový nebyl. Minimálně nikdo, kdo by měl 
odvahu to říci narovinu a veřejně.


Evidentně nechápeš - nebo spíš nechceš chápat. 

  Nevím, proč máš stále potřebu si o mne vymýšlet divné věci? 
Nějaká vaše posedlost, asi tvoje "svoboda hřešit". 

  Pokud by tě to zajímalo, tak rozdíl mezi "nárokem na XXX" a "XXX" 
chápu poměrně dobře. Chápu dobře i tvoje logické úvahy a to, 
co si vymýšlíš z toho, co žijete. Není to tak složité, aby to nešlo pochopit.


Projít tímto Kristovým soudem musí po smrti těla každý z nás bez výjimky. Souzeni budeme úplně všichni, někteří soudem odsuzujícím, jiní soudem ospravedlňujícím.

  To je pravda. 

  Pokud vám to tak vyhovuje, určitě vám to neberu.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 14:23:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Rozhodování mezi dobrem a zlem jsem tedy, 
díky Bohu, ušetřený a mohu se tedy o to více 
věnovat o kus užitečnějším věcem.
"...


Pěkně nabubřelé prohlášení. A z gruntu nepravdivé.

Nevidíš si ani na špičku nosu.

Každý náš hřích je zlo, ke kterému jsme my museli dát svůj souhlas. A sám jsi na jiném místě připustil, že i ty sám někdy zhřešíš - takže sám si zvolíš toto zlo hříchu, jinak bys nezhřešil.

Ale nic platné, jakýsi blok (to tvoje "seno a sláma")  ti brání přijmout tuto zjevnou pravdu o každém člověku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 20:34:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Pěkně nabubřelé prohlášení. A z gruntu nepravdivé.

  Pro tebe při vašem uvažování jistě. 

  A když ty píšeš, že ty máš "nárok na věčný život s Bohem v nebi" 
a že "je ti všechno dovoleno, dokonce i hřešit", tak to pro tebe 
není nabubřelé prohlášení a je to pro tebe jistě "pravda".

  I v tomto máme radikálně jiný pohled na svět.


Ale nic platné, jakýsi blok (to tvoje "seno a sláma")  ti brání přijmout tuto zjevnou pravdu o každém člověku.

  Přijímat tvoje "zjevné pravdy", co jsou lži jako vaše hlavní město, 
mi brání naprosto běžná realita života. A taky jasná slova Pána Ježíše
která mi k tématu přijdou pravdivější, už jen proto, že přesně odpovídají realitě. 
Na rozdíl od tvých výmyslů.

  Toník]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. září 2016 @ 20:16:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase jsi udělal slepého: "
Každý náš hřích je zlo, ke kterému jsme my museli dát svůj souhlas. A sám jsi na jiném místě připustil, že i ty sám někdy zhřešíš - takže sám si zvolíš toto zlo hříchu, jinak bys nezhřešil.
"
Místo toho jen samé výčitky a "vata".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangeli (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 24. září 2016 @ 08:28:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Zase podle sebe soudíš druhé a připisuješ jim tvoje výmysly.

  Chápu, že se protivíte slovům Ježíše a nevěříte jim. Chápu že "hřešitě dobrovolně", jak jsi psal a jak se omylem domníváte (alespoň virtuálně ve vaší vlastní hlavě). To je ale vaše situace, váš omyl. Žil jsem v něm kdysi taky, než jsem tyhle pobožná výmysly konfrontoval s realitou a slovy Ježíše, takže poměrně dobře vím, o čem píšeš a v jakém omylu žiješ. Jen se divím, že jsi v tom omylu vydržel tolik let. 

  Proč ty dobrovolně hřešíš? Vyhovuje ti to, co děláš? Stando, pokud hřešite docela dobrovolně, sami si svobodně volíte zlo (jak se omylem domníváte), naskýtá se docela jednoduchá otázka: Co vám brání si místo dobrovolné volby zla zvolit dobro? Co vám brání přestat hřešit? 

  Jednoduše si dobrovolně a svobodně vyber nehřešit a máš ten váš problém, tu zpropadenou svobodu volby, vyřešen.

  Je zvláštní, že nikdo z vás, kdo má tu vaši "svobodu" hřešit, to neudělá. A že se o to mnozí z vás hodně snažili.

  Ani taková věc tě netrkne?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evan (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. září 2016 @ 09:47:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, a jak se tobě stane, že zhřešíš, když jsi si dobrovolně zvolil nehřešit? Když hřešit máš zakázáno? A ty přesto dál hřešíš! Jak to?


A hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona.
Není - li plné vědomí či plná dobrovolnost, závažnost hříchu se snižuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. září 2016 @ 19:23:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Toníku, a jak se tobě stane, že zhřešíš, když jsi si dobrovolně zvolil nehřešit? Když hřešit máš zakázáno? A ty přesto dál hřešíš! Jak to?

  Stando, nijak, samozřejmě. Nedělám už mnoho let dobrovolně takové hloupé "volby". Když volím, tak si volím to, co mohu zvolit, v čem mám svobodu, ne to, co zvolit nemohu a v čem mi Bůh svobodu nedal. Taková volba by byla nesmyslná, to by ti mělo dojít, kdyby ti něco říkala skutečná logika.

  Když jsem žil v tom vašem podivném náboženském zmatení a dělal takové hloupé volby jako popisuješ, tak už to je hodně dávno, přes dvacet let. Nepomatuju si, jak konkrétně se stalo, že jsem zhřešil, ale obecně se to stalo jednoduše. Popisuje to Pán Ježíš: Kdo hřeší, je otrokem hříchu. V mém případě to tehdy při těch hloupých volbách byla malomyslnost, sebelítost, neschopnost uvést ve skutek i běžné věci a mnoho dalších otroctví.


A hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. 
Není - li plné vědomí či plná dobrovolnost, závažnost hříchu se snižuje.

  Takovéhle nesmysly vás teď v ŘKC světě učí? 

  A nenapadlo tě ty nesmysly někdy konfrontovat s realitou, s tím, jak je to se hříchem ve skutečnosti, se životem lidí? 

  Zkus se někdy sestoupit z domyšlenek a nesmyslných prázdných frází a podívat do světa na reálné lidi a reálný život. Čím je člověk více otrokem hříchu, tím samozřejmě závažnost hříchu stoupá, a to velmi, podstatně. Když alkohol začíná s otroctvím, občas se stane nějaká nehoda, trochu narušené vztahy, trochu rozbité tělo. Po pár letech otroctví, kdy je dobrovolnost zcela pryč, zlikviduje alkohol celý život člověka, nenechá nic, závažnost hříchu je mnohem, mnohem větší, pryč jsou vztahy, umírá tělo. 

  Pokud člověk porušuje Boží zákon nedobrovolně, tak se samozřejmě nic nemění na tom, že hřích je hřích. Pokud člověk vraždí nedobrovolně, stále je to hřích. Stejně jako když nedobrovolně lže, krade, opíjí se či cokoliv jiného.

   Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. září 2016 @ 10:28:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. 
Není - li plné vědomí či plná dobrovolnost, závažnost hříchu se snižuje.
"...


Odpovím zde jak tobě, tak i Petrovi.

Lidové přísloví říká, že: "Nevědomost hříchu nečiní".

Vyjadřuje se tím, že nejhorší na hříchu není ani ten samotný skutek, ale škoda na lidském srdci, deformace srdce, deformace Božího obrazu v nás. To znamená, že je rozdíl, zda hřeším vědomě a dobrovolně, či nikoli. Zda si uvědomuji, že přestupuji cosi, co Bůh zakázal, nebo si to neuvědomuji. Při plném vědomí hříchu je provinění větší. Hřešit lze nevědomky ze slabosti - ale ten samý skutek při plném vědomí že hřeším je závažnější, protože je navíc vzpourou proti Bohu.

Apoštol Pavel to vyjádřil následovně:
(Ř 5,13 ...20)
.. hřích byl totiž na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá.
...
Přišel ovšem Zákon, a tak se provinění rozhojnilo;  ...


To, co popisuješ ty (Čím je člověk více otrokem hříchu, tím samozřejmě závažnost hříchu stoupá, a to velmi, podstatně.), jsou důsledky dlouhodobého života ve hříchu, kdy už je devastována nejenom duše člověka, ale i tělo, zdraví.  Já ale hovořím o provinění vůči Bohu i člověku, které je větší při plném vědomí hříchu a plné dobrovolnosti takové volby. Závislák na hříchu už tuto plnou dobrovolnost nemá.

Takovéto "nesmysly" ale učila církev i v době, kdy jsi byl praktikujícím katolíkem...."
Toníku, a jak se tobě stane, že zhřešíš, když jsi si dobrovolně zvolil nehřešit? Když hřešit máš zakázáno? A ty přesto dál hřešíš! Jak to?
  Stando, nijak, samozřejmě. "...

Teď nerozumím: Cožpak ty snad už vůbec nehřešíš?

Pokud ano, co tě donutí, když ty zhřešit nechceš? Kdo za tebe rozhoduje?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Středa, 28. září 2016 @ 10:04:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando .... hřích byl hříchem, ještě když nebyl Zákon zjeven a zapsán ... byl na světě už 'před' Zákonem. A myslíš si, že Bůh lidem nepočítal jejich provinění, ač tu nebyl Zákon zapsaný literou a vyslovený ústy?
Třeba ti to pomůže ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. září 2016 @ 10:28:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale k čemu se to Petře vyjadřuješ?

Já někde snad tvrdil, že před Zákonem lidé nehřešili?

Už první lidé dostali od Boha mravní nepsaný zákon ve formě svědomí. 

Myslíš si, že by Bůh pro ten samý skutek vyhnal lidi z ráje, kdyby ovoce stromu poznání snědli třeba omylem, nepozorností? Nevědomky, že přestupují Boží příkaz?


Oni moc dobře věděli, co činí! Podstatou jejich hříchu bylo, že chtěli jako Bůh sami rozhodovat o tom, co je pro ně dobré či špatné.

Když byl však Zákon dán veřejně (a písemně) skrze Desatero, provinění ze hříchů se rozhojnilo, protože vědomí, že konám hřích, bylo nyní zjevnější a bylo nyní zapotřebí vyhraněnějšího protibožského postoje - vědomé a zjevné ignorace Božích nařízení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Středa, 28. září 2016 @ 19:58:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čemu se vyjadřuji, Stando? K tomu, co píšeš: "A hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. Není - li plné vědomí či plná dobrovolnost, závažnost hříchu se snižuje."


Nikde se nevyjadřuješ, že by hřích nebyl do Zákona, ale píšeš, že je vědomým a dobrovolným porušením Božího zákona, a že není plné vědomí či plná dobrovolnost (doplňuji - jako neznalost Božího zákona), snižuje se závažnost hříchu.


Problémem člověka jsou jeho sobecké touhy, když jim propadne, přivolí jim. Závažnost hříchu se nesnižuje neznalostí Zákona (nebo i jakéhokoliv zákona). Člověk se nemůže vymluvit na to, že nezná zákon, že nevěděl, že co učinil se nesmí. Co činí člověk zlého, činí proto, "jaký je, k čemu tíhne". I kdyby neznal slova zákona o tom, co se nesmí nebo co se podle zákona trestá, je závažnost jeho hříchu stejná jako by zákon znal. Zvyšuje se ale zákonný trest za hřích či provinění, nikoliv závažnost hříchu. Člověk není méně či více vinen, že ustanovení zákona zná nebo nezná. Co učinil, učinil ze svého zlého srdce, pro své zlé touhy být sobeckým panovačným bohem sobě nad druhými. Zákon má člověku pomoci rozpoznat v sobě zlé touhy a pomoci mu tak uchránit se zlého už v jeho zárodku, stranit se zlého už od prvopočátku. Čím? Dobrými sklony. Tělesnost vs. božskost - nefeš vs. chaja. Kain měl nad hříchem vládnout, opanovat se. Sobeckost (zaměření se na sebe sama) opanovat svou dobrotou (zaměření se na Boha a druhé). Jenže Zákon zjevuje i naprostou zkaženost lidí, že touží po zakázaném ovoci a Boží přikázání v člověku propadlém zlu vzbuzují vzdor, touhu porušovat Zákon a stavět se tak nad Boha (tím, že se staví nad jeho Zákon).


Závažnost hříchu se tedy nesnižuje nevědomostí či neznalostí Zákona ani pro toho, kdo zhřešil, ani pro toho, proti komu byl hřích spáchán, a ani pro společnost a vůbec ne před Bohem. Zvyšuje se ale nebo snižuje trest za provinění. Člověk, který činí zlo, činí ho proto, že po zlém touží, ne proto, že zná nebo nezná Zákon (nebo zákon - jakýkoliv mravní). Zná-li Zákon, činí to pak i ve vzdoru, protože ho neuznává, nechce se mu podřídit. Není-li hřích trestán, pak toto má závažné důsledky nejen pro společnost, ale i pro jednotlivce. Nekárej (netrestej) dítě za to, že je sobecké vůči jiným dětem, protože neví, že se to nesmí, a vychováš z něho ....  


A co se týče "nevědomosti", na tu se nikdo rozumem nadaný nemůže vymlouvat. A závažnost hříchu rozumem nenadaného se tím nesnižuje, ale odpouští se nebo snižuje trest. Tragédií je, když nějaká společnost uzákoní například vraždu, krádeže, atd. Všechno zlo je Zákonem postaveno mimo Zákon jako nezákonné. Zlo či hřích je postaven mimo Zákon jako čin hodný trestání - trestný čin.

  
Zákonem stanovené polehčující "okolnosti" nesnižují závažnost hříchu, ale zmírňují nebo promíjí trestání. Neobstojíš tím, že řekneš, nevěděl jsem, že to Zákon nedovoluje a považuje za jednání hodné trestání. Nikoliv tedy u Boha, ač u lidí tomu tak bývá, a co zákony nezakazují, lidé považují za dovolené a vymlouvají se, že neznali ten zákon a nevěděli, že se tohle zrovna nesmí.


Na toto jsem upozorňoval. Nesnižuje se nebo nezvyšuje závažnost hříchu podle vědomosti či neznalosti Zákona, co je dobrého a zlého, zlo je prostě zlo, ale snižuje se nebo zvyšuje vina a tedy i trest. A čím větší nebo častější je provinění nebo podíl na provinění, tím větší je i závažnost hříchu. Po mnoha krádežích, po neustálém opilství (uvolňuje zlo), .... 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 10:56:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus použít selský rozum: Jestliže se provinění ze hříchu rozhojnilo, znamená to, že i závažnost hříchu logicky stoupla. Proto se potom logicky zvyšuje také trest.

Je to jako se vstupem na soukromý pozemek:

Představ si, že přijdeš třeba k sadu, kde bude cedulka "Zákaz vstupu, soukromý pozemek."
Ty tam přesto půjdeš, porušíš zákaz, porušíš vlastnická práva bližního ...


Ten samý sad, ta samá cedule - ale navíc zde bude i vysoký plot a zamčená brána. A ty ten plot musíš přelézt!  Tvoje provinění se rozhojnilo, přestupek bude daleko závažnější než v otevřené krajině......."A co se týče "nevědomosti", na tu se nikdo rozumem nadaný nemůže vymlouvat. "...

Nejsou snad  nepozornost, roztržitost také lidskými vlastnostmi?
Je snad neúmyslné zabití stejně závažné, jako úmyslná vražda?  Výsledek je přece stejný!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 15:02:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je vše dovoleno, co není Zákonem postihnuto?
Před Zákonem hřešili lidé méně, než po vydání Zákona?
Po vydání Zákona vstoupla krimininalita?
Dokud si lidé nepřečtou Zákon, hřeší snad méně?
Používám, Stando, jen 'selský' rozum. Na víc nemám. A doufám, že ten 'zdravý'.

Pro mne je 'prašť jako uhoď', zda soukromý pozemek je označen jen cedulí nebo ohraničen plotem a já na něj vstoupím. Dokonce mám za to, že se proviňuji i tehdy, není-li nijak označen. Je to pro mne stejně závažný přečin. Nechodím si kudy chci, jen proto, že louka nebo les nebo sad nejsou označeny jako soukromé nebo veřejně přístupné.
Vražda je druh přečinu, společensky závažnější než třeba nepovolený vstup na soukromý pozemek. Ale není závažnější proto, že byl vydán zákon, který vraždu posuzuje jako trestný čin. I bez toho zákona je vražda zvlášť závažným přestoupením práv člověka. Jen proto, že něci není trestné, neznamená to, že to není zlé.

Neúmyslně a úmyslně ... to přeci nemá nic společného se závažností hříchu - zla, ale se závažností lidské viny na zlu. Tak vražda prostě není zabití a výsledek není stejný. Každý se má chovat zodpovědně a ohleduplně. Tak vlastník pozemku má svůj pozemek označit, studny se mají přikrývat, verandy ohrazovat, před domácími zvířaty zabezpečovat, řídit ve stavu poklidném, rozvážném, pozorném, defenzivním  .... atd. Podíl viny na neúmyslném zabití se tedy posuzuje podle míry zavinění (viny) člověka na smrti. U vraždy se zase posuzuje úmysl. A to není 'prašť jako uhoď'. Je tedy nejprve ale nutné vyšetřit, zda se jedná o úmysl nebo ne, tedy určit závažnost viny na daném provinění. 

Hřích jako celek má mnoho tváří. Znamená pro tebe 'rozhojnit se' = 'rozmnožit se'? Tedy, čím více přikázání Zákona, tím více bude spáchaných zločinů? Nebo je 'rozhojnit se' = 'rozmoci se' a tedy se jedná o to, že se hřích člověka více zmocňuje s každým přikázáním Zákona? Čím více znám přikázání Zákona, tím více toužím hřešit a tím více mne hřích ovládá? Vzbuzují v tobě přikázání Zákona zlé touhy po tom, co Zákon zakazuje? Toužíš snad vraždit, když Zákon říká 'nebudeš vraždit'? Odzbrojuje tě Zákon tak, že nemáš sílu odolat tomu pokušení 'krást'? Nepsal třeba tak spíše Pavel o tom, že se zjevením Zákona ukázala všeliká moc hříchu nad člověkem a kolik se ukrývá v člověku zla? Myslíš si, že Pavel v době, kdy byl 'bezzákona (asi v dětství, když se ještě neučil Zákonu), neměl tyto sobecké sklony 'žádostivosti'? Co tedy Zákon v něm probudil? Žádostivost po cizí věci, ženě? Nebo je to tak, že si díky Zákonu uvědomil hloubku své hříšnosti, svou neodolatelnou žádostivost a zároveň v něm i probudil touhu po spravedlnosti, že totiž souhlasí se Zákonem a nechce být žádostivý?

A je to jako u Kaina. Kdyby Kain ovládl svou zlobu, opanoval by hřích. Sebeovládaní je darem Božího ducha a měl ho i Kain. Ale neopanoval se, tedy své hříšné sklony. A Pavel psal, že když má činit dobro, má v dosahu jen zl


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2016 @ 14:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Podíl viny na neúmyslném zabití se tedy posuzuje podle míry zavinění (viny) člověka na smrti.   ... zda se jedná o úmysl nebo ne, tedy určit závažnost viny na daném provinění. "...


Míra viny je přímo úměrná míře závažnosti provinění.

Míra viny u nechtěného zabití je menší, než u vraždy. I když ve výsledku jde pořád stejně o totéž bezživotí oběti. Závažnost hříchu u vraždy je vyšší...."Znamená pro tebe 'rozhojnit se' = 'rozmnožit se'? "...

Znamená to pro mě vyšší závažnost hříchu - třeba totiž přelézt onen plot, který tomu hříchu brání. Úplně stejný skutek jako bez plotu, s úplně stejným výsledkem - ale závažnost hříchu je v případě plotu (Zákona) větší.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 15:21:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je vše dovoleno, co není Zákonem postihnuto?
Před Zákonem hřešili lidé méně, než po vydání Zákona?
Po vydání Zákona vstoupla krimininalita?
Dokud si lidé nepřečtou Zákon, hřeší snad méně?
Používám, Stando, jen 'selský' rozum. Na víc nemám. A doufám, že ten 'zdravý'.

Pro mne je 'prašť jako uhoď', zda soukromý pozemek je označen jen cedulí nebo ohraničen plotem a já na něj vstoupím. Dokonce mám za to, že se proviňuji i tehdy, není-li nijak označen. Je to pro mne stejně závažný přečin. Nechodím si kudy chci, jen proto, že louka nebo les nebo sad nejsou označeny jako soukromé nebo veřejně přístupné.
Vražda je druh přečinu, společensky závažnější než třeba nepovolený vstup na soukromý pozemek. Ale není závažnější proto, že byl vydán zákon, který vraždu posuzuje jako trestný čin. I bez toho zákona je vražda zvlášť závažným přestoupením práv člověka. Jen proto, že něci není trestné, neznamená to, že to není zlé.

Neúmyslně a úmyslně ... to přeci nemá nic společného se závažností hříchu - zla, ale se závažností lidské viny na zlu. Tak vražda prostě není zabití a výsledek není stejný. Každý se má chovat zodpovědně a ohleduplně. Tak vlastník pozemku má svůj pozemek označit, studny se mají přikrývat, verandy ohrazovat, před domácími zvířaty zabezpečovat, řídit ve stavu poklidném, rozvážném, pozorném, defenzivním  .... atd. Podíl viny na neúmyslném zabití se tedy posuzuje podle míry zavinění (viny) člověka na smrti. U vraždy se zase posuzuje úmysl. A to není 'prašť jako uhoď'. Je tedy nejprve ale nutné vyšetřit, zda se jedná o úmysl nebo ne, tedy určit závažnost viny na daném provinění. 

Hřích jako celek má mnoho tváří. Znamená pro tebe 'rozhojnit se' = 'rozmnožit se'? Tedy, čím více přikázání Zákona, tím více bude spáchaných zločinů? Nebo je 'rozhojnit se' = 'rozmoci se' a tedy se jedná o to, že se hřích člověka více zmocňuje s každým přikázáním Zákona? Čím více znám přikázání Zákona, tím více toužím hřešit a tím více mne hřích ovládá? Vzbuzují v tobě přikázání Zákona zlé touhy po tom, co Zákon zakazuje? Toužíš snad vraždit, když Zákon říká 'nebudeš vraždit'? Odzbrojuje tě Zákon tak, že nemáš sílu odolat tomu pokušení 'krást'? Nepsal třeba tak spíše Pavel o tom, že se zjevením Zákona ukázala všeliká moc hříchu nad člověkem a kolik se ukrývá v člověku zla? Myslíš si, že Pavel v době, kdy byl 'bezzákona (asi v dětství, když se ještě neučil Zákonu), neměl tyto sobecké sklony 'žádostivosti'? Co tedy Zákon v něm probudil? Žádostivost po cizí věci, ženě? Nebo je to tak, že si díky Zákonu uvědomil hloubku své hříšnosti, svou neodolatelnou žádostivost a zároveň v něm i probudil touhu po spravedlnosti, že totiž souhlasí se Zákonem a nechce být žádostivý?

A je to jako u Kaina. Kdyby Kain ovládl svou zlobu, opanoval by hřích. Sebeovládaní je darem Božího ducha a měl ho i Kain. Ale neopanoval se, tedy své hříšné sklony. A Pavel psal, že když má činit dobro, má v dosahu jen zlo. Lidé jsou dvojí přirozenosti od stvoření. Pozemské a Nebeské. Mají zlé sklony a dobré sklony. Svými dobrými sklony mohou (a mají) opanovat, tedy usměrňovat své sobecké (zlé) sklony a naprosto 'přirozené - tělesné. Darem Božího ducha je mají ovládnout, opanovat sebe. A to vyžaduje vůli! To je lidská slabost - síla lidské vůle, chuť učinit a dokončit, mít pevnou víru přesvědčení. Učinit zlo je člověku snazší pro jeho tělesnost - zaměření na sebe sama, ale přeci jen touží činit dobré, ale k tomu bývá slabší. K tomu potřebuje posílit, pomoci, posilu a to viděl Bůh a dal poznat Adamovi už v zahradě Eden ... 


:-) tak jsem se rozbásnil :-) Jak to vidíš ty?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 08:05:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Lidové přísloví říká, že: "Nevědomost hříchu nečiní".

  Když jsem byl malý, tak lidové přísloví říkalo: "Kdo nekrade, okrádá rodinu". Lidi pod vlivem převrácených ideologií vymyslí různé nepravdivé hlouposti. To s tématem nesouvisí, leda tak, že to svědčí o erroru v té ideologii, která vytváří takové na první pohled nepravdivé poučky.

  Už jsem ti jednou psal osobní zkušenost: Hřích mne kdysi tak oklamal, že jsem si například omylem myslel, že uctvívání model nebo krádež na poli není hřích. Když jsem ale nevědomky kradl na poli, byl to docela normální hřích. Nebyly menší důsledky na můj život, ani závažnost toho hříchu. Když jsem uctíval modly a spoléhal na kus plechu, likvidovalo to moje srdce bez ohledu na to, že jsem se omylem domníval, že to není hřích. Stejně tak pokud například alkoholik činí ve svém otroctví hřích zcela nedobrovolně, cítí ve většině případů velmi těžkou vinu, tak těžkou vinu, že ho ta vina vede do ještě horšího alkoholismu.

  Tvoje nepravdivé poučky jsou tedy z virtuálního světa, jen ve tvé hlavě, něco jako se svátostí křtu miminek a změnou srdce. Nesouvisí s realitou. Dějí se jen v tvé hlavě.

  Apoštol Pavel o závažnosti hříchu nepíše nic, ani o tom, že by nevědomost hříchu nečinila, píše úplně něco jiného: Pokud není zákon, hřích se nepočítá.

  Tady u nás třeba není zákon na potrat. Ženy mohou jít na potrat, nepočítá se jim ten skutek, nejsou potrestané. Ani ti, kdo potrat provádí. Přesto závažnost jejich hříchu je naprosto stejná, jako vedle v Polsku, kde zákon je, naprosto stejné je zničení srdce takové ženy i lidí okolo a stejná je i vina, kterou žena cítí. Bez ohledu na ideologii, která vytváří nevědomost a bez ohledu na zákon.

  Nás samozřejmě ŘKC omylem taky učila, že člověk dělá hřích dobrovolně a svobodně. Strašná hloupost, zmatení, které mi sežralo kus života na nesmyslech. Jak je to ve skutečnosti jsem ale tušil z reality, když jsem se dobrovolně a "svobodně" rozhodl nehřešit a pozoroval realitu, co se pak dělo. Ani jednou se to mé rozhodnutí nestalo. A v bibli, ve slovech Pána Ježíše (napsaných tam dokonce boldem), je ta realita popsaná velmi dobře, z nich jsem pochopil, jaký je vztah hříchu a člověka.


  Ty už ses někdy rozhodl dobrovolně a svobodně nezhřešit? 

  A povedlo se ti to rozhodnutí?


Teď nerozumím: Cožpak ty snad už vůbec nehřešíš?

  Čemu přesně na tom, co jsem ti psal, nerozumíš? Přečetl sis mou odpověď? Píšu to v ní. Pokud jsi dočetl jen k první větě mé odpovědi, zkus si přečíst i druhou.


Pokud ano, co tě donutí, když ty zhřešit nechceš? Kdo za tebe rozhoduje?

  Přečetl sis někdy slova Pána Ježíše v našem učení, na která ti dávám odkaz, už mnohokrát? Když klikneš na podtržený text v předchozí větě, dostaneš se na ně, můžeš si je přečíst. Jsou pravdivá. 

  Napíšu ti je sem, tak jak jsou zaznamenaná:

Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.

  Je to poměrně jednoduchá věta. Čemu přesně na ní nerozumíš?

  Toník
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 10:36:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."u nás třeba není zákon na potrat. Ženy mohou jít na potrat, nepočítá se jim ten skutek, nejsou potrestané. Ani ti, kdo potrat provádí. Přesto závažnost jejich hříchu je naprosto stejná, jako vedle v Polsku, kde zákon je, naprosto stejné je zničení srdce takové ženy i lidí okolo a stejná je i vina, kterou žena cítí."...


Myslím si, že naše ženy berou potrat daleko lehkovážněji než ty polské, které navíc překračují zákon.  Vina a důsledky potratu jsou stejné, ale u těch polských je navíc ještě i porušení zákona. Jsou si více vědomy, že dělají něco nepatřičného. Pokud se přesto pro to rozhodnou, jejich rozum a vůle se více přiklání ke zlu. (Když přišel Zákon, provinění se rozhojnilo).

..."
Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.

  Je to poměrně jednoduchá věta. Čemu přesně na ní nerozumíš?"...Není to tak složité.
Nerozumím na tom jen tomu, proč tedy vůbec stále ještě hřešíš!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 17:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, snad jediný rozdíl mezi polskými a českými ženami, co jdou na potrat je v tom, že ty naše si smějí 'dobrovolně a svobodně' vybrat podle vlastního svědomí, ale ty polské jsou navíc v područí zákona, který je tak vlastně rozhoduje za ně, co je správné a co ne. A mnohé tak nakonec i strach před trestem uchrání od svévole. Bezzákonost při morálním úpadku spolecnosti vede k rozmáhání se hříchu, ale naprosto zvráceného člověka i tak neochrání. Ten si i tak stále 'svobodně' volí zlo. Ale člověk morální není svoboden si vybrat zlo, ale jen dobro nebo ještě lepší dobro. A naprosto se Zákonem souhlasí a jedná podle něho. Vždy ho měl na srdci a Zákon je mu tak i pomocí a nestojí proti sobě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. září 2016 @ 15:05:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V podstatě souhlasím. Pokud člověk žije podle svědomí, Boží Zákon ani nemůže být nijak v rozporu.

Jen s tou svobodou volby si asi nerozumíme.
Každý člověk má obecně svobodu si vybrat dobro nebo zlo. Člověk, který se rozhodne pro život s Bohem, svobodně volí dobro. Jeho svoboda zvolit zlo není ničím vnějším omezena, sám si však vybral jinou cestu.  Sám si nastavil mantinely. Vybereš - li si svobodně cestu dobra, je logické, že cestu zla jsi nechal bez povšimnutí někde vzadu za sebou. Není to o tom, že bys neměl svobodu volit zlo, ale že nechceš, sám se ve svobodě volby tímto směrem  "omezíš".  Ani to nás ale zcela neuchrání před volbou hříchu, před svody těla, světa nebo ďábla - i tak občas zhřešíme. .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pátek, 30. září 2016 @ 15:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, víš, já vlastně nikdy neporozuměl tomu, proč odmítáš tak jednoduché a zcela praktikticky prokazatelné Tondovo vysvětlení o 'otroctví hříchu', o kterém mluvil nejen Ježíš, a také apoštol Pavel. Jakobys prostě jen nechtěl porozumět, že to píše Tonda.

Taková praktická životní zkušenost: nechceš-li propadnout nějaké závislosti, raději s tím ani nezačínej a nemysli si, že právě ty máš tolik moudrosti a vůle, že tomu nepropadneš a budeš v tom svobodný a kdykoliv s tím budeš moci přestat.

Judaismus se naprosto a rozhodně staví proti predestinaci. Hájí lidskou volbu, ovšem zná, co je to propadnout zlu - to jsou ti posedlí zlými sklony - jecer ha-ra, jinak satany, démony. Prostě lidé posedlí zlem natolik, že jednaní přímo jako bez rozumu. 

A tak to bývá s lidmi a nebyl na tom jinak ani přemoudrý Šalamoun, také propadl ženám a bohatství a pod jeho vládou, ač byl mír, bylo.lidu těžko 'pod zdaněním'.

Lidécsi myslí, že jsou svobodni si zvolit mezi dobrem a zlem, ale tomu tak není. Dobro se člověka nezmocňuje a stále ho musí volit, ale zlu podáš jen prstík a zmocní se tě. A nejhorší je, že si stále člověk myslí, že to dělá naprosto svobodně a na čas a sekne s tím kdykoli. Ale až je v tom zabředlý a cítí, že to již nezvládne, ničí mu to život i druhým, pak snad zavolá o pomoc. Ale i v tomto pak kolísá a nemá pevnou a svou stálou vůli. Ne, Stando, takto 'svobodně' si zvolíš snad jen jednou. Lepší nikdy nezačínat a nepodlehnout prvnímu klamu a svodu.

A tak jsme uvěřili a víme, že potřebujeme pomoc od zlých sklonů, tak jako narkomani od závislosti. A Ježíš pomáhá naší vůli, posiluje nás, působí v nás chtění i činění, a ač klopýtáme, nevzdává to s námi.

Opravdu: každý, kdo činí hřích, je v otroctví (závislosti) hříchu. Myslí si, že volí svobodně, ale je oklamán a nemá v moci vlastní vůli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2016 @ 10:00:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tyhle jednoduché věci chápu a v podstatě mám názor stejný.

Samozřejmě, že kdo hřeší, je otrokem hříchu, množství hříchů vede ke svázanosti zlem. Otrok už ztrácí svobodu nehřešit, protože hřešit musí - stal se závislákem.  Ale tady to končí a bylo by to beznadějné pro nás pro všechny, kdyby zde nebyla naděje na vysvobození z otroctví:

Zrovna nedávno můj synovec (něco mezi 35-40 roky), silný kuřák, propadlý nezdravému způsobu života, pro kterého bylo zcela nemožné přestat kouřit - a už to ani nezkoušel - tak tento synovec dostal lehkou mrtvici. A dneska zatím je z něho nekuřák, už si nezapálil. Strach ze smrti či bezmoci je silnou motivací! 

Představ si život Zachea celníka: Byl otrokem hříchu, okrádal, byl nespravedlivý. A najednou změna: Bůh přišel do jeho života, zlomil jeho závislost na hříchu  a všechno je rázem jiné.

Takže i ten největší hříšník, i ten největší otrok hříchu má stále možnost si vybrat - zvolit si cestu Kristova učedníka. Skrze pokání a obrácení zvolit úplně nový život v docela nové kvalitě..

To je něco neslýchaného oproti otrokům v lidských společnostech. Představ si, že by otroci starého Říma (Spartakus)  měli tuto možnost kdykoli si zvolit život ve svobodě! Neudělali by to okamžitě?
A dnešní otroci hříchu otálejí, oddalují své vysvobození - až už to mnohý ani nestihne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Sobota, 01. říjen 2016 @ 23:19:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem tedy rád, že už snad konečně souhlasíš s Tondou. Aby se člověk mohl naprosto svobodně rozhodnout, musí být naprosto svobodným a nesmí být na nikom závislý. Takový člověk si pak naprosto sám volí to, co sám chce. Zda-li chce sloužit nepravosti (hříchu) nebo chce být poslušný Bohu a sloužit mu ve spravedlnosti. Učiní-li své rozhodnutí, sám se svobodně zavázal, komu chce sloužit, tedy hříchu v nepravosti nebo Bohu ve spravedlnosti. Tímto závazkem ke službě Bohu se ti, řekněme, stal křest. Jsi tedy svobodným a tedy bez postihu neposlušnosti, si vybrat život v hříchu? Ty, za kterého Kristus zemřel a kterého zbavil okovů hříchu a učinil tě svobodným od hříchu? Tebe, který si byl dříve nedobrovolně poddán zlému vládci nad tebou, který jsi musel dělat to, co jsi dělat nechtěl? A ty nyní říkáš, že si svobodně smíš zvolit mezi dobrem a zlem? Pakli ano, tak jsi zlému nesloužil nedobrovolně, ale chtěně, podle toho, co se líbilo tobě samému. Pakliže jsi zlému sloužil nedobrovolně a chtěl sloužit dobru, jaktože máš pocit, že si můžeš vybrat zase zlo? Nemělo by to být spíše tak, že s radostí svého srdce chceš činit dobro a tvá služba Bohu je naprosto svobodná, tebou vždy volená a chtěná, nenucená a z dobroty tvého srdce není možno volit mezi dobrem a zlem, ale vždy jen dobro?  Jak by ses mohl cítit svobodným zvolit si zlo a nevnímat, že jsi k tomu nucen hříchem? A jak bys mohl volit dobro a cítit se k němu nucen? Zvolit si dobro k tomu nemůžeš být nucen, protože Bůh nikoho ke službě jemu nenutí. Ale hřích, ten zlý pán nutí a službu sobě činí neodolatelným pokušením člověku, kterého se pak zmocňuje a zotročuje si ho až natolik, že naprosto ztrácí svou vlastní vůli volby a činí i to, co sobě neoblibuje a dokonce se pak i hnusí sám sobě a stydí se sám za sebe. Ale pakli volíš zlo naprosto svobodně, že sis ho zamiloval, nejsi už otrokem z cizí vůle, ale jen své vlastní a Kristus je ti k ničemu. On totiž nikoho neosvobozuje k tomu, aby si svobodně podle svého vlastního srdce volil zlo. Jak se tedy můžeš cítit svobodným, zvolit si mezi dobrem a zlem, pakliže jsi byl osvobozen od moci hříchu a učiněn svodným ke službě spravedlnosti, po které jsi tolik toužil, abys ji žil? Jestli máš takovou svobodnou volbu ve svém srdci, aby sis zvolil zlo, pak jsi horší než otrok hříchu, protože tak činíš naprosto dobrovolně a jednáš svévolně, že ses stal ty sám sobě pánem a bohem. A pakli ses ze své dobroty a ze svého svobodného přesvědčení rozhodl vydat se Bohu do služby spravedlnosti, nemůžeš se cítit svobodným od spravedlnosti k hříchu, ale vnímáš, že tě ke zlu někdo či něco nutí nebo vábí a svádí, a tedy již nejsi svobodným si zvolit zlo, ale vždy jen dobro. Nejsi tedy váben nikým jiným, než svou vlastní žádostivostí, která nad tebou stálebpanuje, která poukazuje na to, jakým jsi sám ve svém srdci. A zde je zapotřebí se podvolit Boží výchově a kázni. Stále nám tedy ještě zůstávají naše vlastní nedobré návyky, které jsme převzali z doby, kdy jsme v Krista nevěřili. Je tedy zapotřebí své zlé návyky opustit a vypěstovat si nové dobré, a nemyslet si, že máme svobodu si zvolit zlo. Máš tedy sice svobodu volby, ale nikoliv již svobodu výběru, pakliže jsi služebníkem Bohu ve spravedlnosti a nikoliv služebníkem hříchu ke konání nepravosti. A kdo činí hřích, činí také svévoli, kdežto činíš-li spravedlnost, pak činíš vůli Páně. Jsi v Bohu natolik svobodný, nakolik plníš jeho vůli, a jsi v hříchem natolik zotročen, nakolik si myslíš, že smíš volit zlo. Natolik totiž sami v sobě poznáváme, zda Kristu skutečně patříme a že nás vysvobodil z otroctví hříchu a smrti ke službě spravedlnosti k životu v Bohu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. září 2016 @ 10:28:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Myslím si, že naše ženy berou potrat daleko lehkovážněji než ty polské, které navíc překračují zákon. 

  No, asi si to jenom myslíš, relevantní průzkumy pro to mít nejspíše nebudeš, ne? Ale souhlasím, je možné, že když není na potrat zákon, že ho jak ženy tak muži berou lehkovážněji, bylo by to logické. Ale jistý si tím nejsem, nemusí to tak nutně být.

  K celému tématu už ti to hezky napsalo tele. Tak ještě já.

  Nenapadlo tě někdy konfrontovat poučky náboženství s realitou, se skutečným životem, s konkrétními skutky?

  Je ale potrat "menší hřích", když na něj není zákon?  Je potrat menší hřích v Božích očích v Čechách než v Polsku? 
  Je potrat méně závažný hřích v Čechách? Snižuje se závažnost takového hříchu?
  Když jde na potrat žena, která neví, že je to hřích, tak "hříchu nečiní", jak hloupě vymysleli lidi?
  Je snad závažnost toho hříchu menší, když jde žena na potrat nedobrovolně, pod nátlakem rodičů, partnera?
  Je snad menší vina, kterou cítí české ženy a muži po potratu, než vina žen a mužů v Polsku?

  Samozřejmě že NE. Ani jedno. Potrat je stejný hřích v Čechách jako v Polsku, má stejně zničující důsledky na život a srdce lidí a je to stejná ohavnost v Božích očích, jak u nás, tak v Polsku. Vina tíží na svědomí stejně tak tady, jako vedle. Závažnost toho hříchu je stejná, ať se dělá dobrovolně nebo nedobrovolně. 

  Ba naopak: Když jde žena na potrat nedobrovolně, je závažnost toho hříchu ještě horší, škody na jejím životě větší, trápení silnější.
  
  A tak je to i s jinými hříchy. 

Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.
...
Nerozumím na tom jen tomu, proč tedy vůbec stále ještě hřešíš!

  V tom ti já nepomůžu. Pokud si nepřečteš moje příspěvky, ve kterých jsem to psal, nemohu ti pomoci jinak.

  Ale mohlo by ti pomoci mi porozumět, kdyby ses zamyslel nad realitou tvého vlastního života. Proč ty hřešíš, když máš "svobodu" hřešit? Proč svobodně a dobrovolně hřešíš? Proč se svobodně a dobrovolně nerozhodneš, že hřešit nebudeš?

  Já mít takovou svobodu, jako máš ty, okamžitě bych se rozhodnul nehřešit, už nikdy bych nehřešil a měl bych život o pořádný kus snažší. 

  To je jen ironie. Samozřejmě vím, že ta tvoje "svoboda" je jen virtuální realita ve tvé hlavě, pobožné zmatení, ve kterém jsi uzavřen, pobožná póza, kterou tu předvádíš. Zatím jsem nepotkal v realitě jediného člověka, na kterého by slova Pána Ježíše neplatila a pochybuju, že ty jsi vyjímka z pravidla.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. září 2016 @ 15:23:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, proč já hřeším?

Protože já přece na rozdíl od tebe  netvrdím, že nemám tu svobodu zhřešit - mám ji a občas lidskou slabostí, lhostejností, neláskou, sobectvím či leností i zhřeším.
Nejsem dokonalý světec.

Kdybych neměl onu zpropadenou svobodu zhřešit, nehřešil bych, nemohl bych zhřešit. Bez svobody zhřešit by bylo prakticky nemožné zhřešit.  Rozhodoval by za mne někdo jiný (Bůh) a říkal co smím a co nesmím. 

Ale můj Bůh mi sice říká, co smím a co nesmím, ale říká mi hned také: "Vyber si!" (Dt 28) Vyber si mezi požehnáním a prokletím!

Protože můj Bůh stojí o důvěrný vztah mezi Otcem a dítětem, o život v plnosti štěstí, stojí o svobodné rozhodnutí člověka opětovat Boží lásku,  nikoli o jakési direktivní plnění svých příkazů služebnictvem.Zákoník nemá svobodu zhřešit - Zákon mu to zakazuje. To je zákonické nepochopení Božího záměru s člověkem. Zákon je jako plot. Buď ho respektuješ, nebo přelezeš. A v tom je svoboda volby v obou případech.
 Aby jsi mohl projevit věrnost, musíš mít příležitost (svobodu volby) být nevěrným a přesto vytrvat. Vytrvat ve svém svobodném rozhodnutí zůstat věrným.

Nemít tuto svobodu, neměl bys ani pokušení, neměl bys ani příležitost se osvědčit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 02. říjen 2016 @ 10:04:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já vím tyhle nesmysly o vaší "svobodě hřešit" tady opakuješ znovu a znovu. Máš divného boha, který tě nutí vybírat mezi dobrem a zlem, a jsi jeho službě zřejmě vydán. A to pro tebe není zákonictví, ale životní úkol. Abys mohl projevit věrnost či lásku, potřebuješ k tomu hřích a zlo. Tvůj bůh po tobě chce, abys vyjadřoval lásku vztahem ke zlu. Zvláštní přístup k životu. Snad jsem to pochopil. Nezávidím ti to, protože to je strašlivé uvažování.

  To, co znám z běžné reality, už ti moc hezky popsalo tele. A jak hezky píšeš, já jsem opravdu dalek tvých nabubřelých prohlášení že máš "svobodu hřešit" a nerozumím tomu, jak můžeš být takto oklamán a něco tak pyšného o sobě psát a veřejně, ještě se tím oklamáním chlubit. Chápu, kdyby byl takhle člověk oklamán jako dítě nebo mladý. Ale po mnoha letech života, po zkušenostech s realitou? 

  Nechápu. 

  Pořád si myslím, že je to nějaké tvé zaseknutí zde v diskuzi, nábožná póza, kterou sis zvolil, když ses postavil proti evangeliu, proti křesťanům a jejich svědectví o znovuzrození, pokání ze hříchu a životě s Bohem, proti jasnému svědectví písma o hříchu. A že se v té póze postupně za ta léta utvrzuješ a realitu ignoruješ více a více.


  Moje realita je jiná, než tvoje. A mnoha dalších lidí, se kterými jsem se bavil, "věřících" i nevěřících, křesťanů i pobožných, katolíků i evangelíků.

  Nemám "svobodu" hřešit. Nemám boha, který by mi hřešit dovoloval. Bůh mi hřešit jasně zakazuje.

  Často mě hřích tak oklamal, že jsem ani nevěděl, že je to hřích a ničí mi život: Až když jsem se stal křesťanem, začal jsem s Bohem žít a Bůh mi ukázal, že daná věc v mém životě je hřích a co ta věc v mém životě dělá. Často jsem byl či jsem otrokem hříchu a bez Božího vysvobození jsem před hříchem neměl nejmenší šanci. Pokud jsem "nechtěl hřešit", musel jsem se hříchu zdaleka vyhýbat, ani o něj nezavadit, ani se k němu nepřiblížit. Jakmile jsem se k hříchu jen přiblížil, realita života mi ukázala, jesli jsem svobodný od hříchu, nebo otrok.

  Na druhou stranu mám zase výhodu proti tomu, co žiješ: Tím, že jsem podrobený Boží výchově, zažívám vysvobození ze hříchu. Psal jsem ti tu příklad s otroctvím hříchu, kdy mne hřích tak oklamal, že jsem "svobodně" kradl na poli s úrodou. Jednoduše když někde rostl hrách, kukuřice, v klidu jsem si utrhnul, aniž by mi něco říkalo svědomí, aniž bych cítil vinu a řešil hřích (tomu říkáme "ocejchované svědomí"). Když jsem se stal křesťanem, kradl jsem pak na poli jen jednou a to naposledy. Jeden Boží zásah mne učinil svobodného od hříchu hned ve dvou významech: Zajedno jsem věděl, že brát si úrodu na poli je hřích a nebyl jsem už hříchem oklamaný, za druhé jsem byl okamžitě osvobozený ze všech úrod na všech polích po celém světě. Dneska mohu klidně jít kolem pole s čímkoliv a jsem svobodný od hříchu, nemám "svobodu" hřešit. Ale vím, že je to Božím zásahem, ne nějakou mou "svobodou". Bez Boha bych "svobodně" kradl dodnes.

  Stejně tak je to s jinými hříchy. Nemůžu si například namlouvat, že jsem měl "svobodu" od malomyslnosti a sebelítosti: Pokud bych si namlouval, že mám takovou "svobodu", byl bych v nějakém virtuálním světě. Pokud přišla na návštěvu malomyslnost a sebelítost, neměl jsem proti nim sebemenší šanci, dokud se nevyřádily. Abych byl "svobodný", musel jsem se od nich velkým násilím a vyčerpávající námahou držet co nejdál, vyhýbat se jim jak jen to šlo. Bez Boží výchovy a zásahu bych proti jejich otroctví neměl šanci a sloužil bych jim dodnes.


  Proto jsem vděčný za mého Boha, který mi nenechává "svobodu" hřešit, má ke hříchu naprosto jasný, jednoznačný a přímý postoj. Pro mne je to výhoda. Když se nemusím rozhodovat mezi dobrem a zlem (což bylo rozhodování, které mi jako pobožnému zabralo převážnou část mého života, energie, času) mám mnohem více energie, času, prostředků na to rozhodovat se v tom dobrém. Mám taky svobodu, kterou pobožní běžně nemají: Nemusím mít například povinně spoustu dětí, nemusím se bát světa, politiky, bohatých, nemusím se bát si něco koupit, nemusím se bát dělat nějakou práci, mohu jet kam chci, mít za přátele koho chci, číst co chci... a tak by se dalo pokračovat. Můj Bůh po mne nechce, abych mu vyjadřoval lásku volbou mezi dobrem a zlem.

  
  Určitě ti neberu tvou "svobodu" hřešit. Ale pokud máš trochu soudnosti, zkus se zamyslet, jestli to není "svoboda" jen v tvojí hlavě. Jestli máš opravdu "svobodu" dělat hříchy, které děláš, nebo jestli to se hříchem není docela jinak, tak, jak to říká Ježíš a to zapsal Jan a to dokonce zvýrazněně a jak to píše Pavel právě Římanům. Jestli teda můžeš se zamyslet.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 26. září 2016 @ 20:14:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lv 5, 5.17.18 ... jinak celá Lv5.

Nevědomost nebo nechtěnost nebo nedobrovolnost nesnižuje závažnost hříchu. Kde jsi na to došel, že ano?

Neznalost Zákona tě, Stando, neomlouvá. Když pro svou nevědomost a nechtěnost své provinění nemáš za nic, nelituješ ho, nevyznáš to za své provinění, omlouváš si to neznalostí a nechtěním a nedobrovolností a nečiníš z toho pokání a nežádáš o odpuštění.

Závažnost hříchu se rozhodně nesnižuje. Jde ale o provinění. Kdo by se ale neuznal svou vinu a obhajoval se nechtěností, nedobrovolností, nevědomostí a nevyznal své provinění a nečinil z něho pokání poté, co se o své vině dověděl, je vinen jako ten, kdo tak činil úmyslně.

Nejsou lidské soudy Božími. Ale jako Bůh dobrotu odmění vždy po právu, tak nikoliv trestá vždy po právu, ale slitovává se, snižuje trest a dokonce jej i promíjí, činí-li člověk nápravu ze zkroušeného srdce vlastním proviněním. A Boha nelze klamat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. září 2016 @ 01:19:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ještě jsem si Stando na tebe nedávno vzpoměl, jak ses tu kdysi posmíval katolíkům, že jim víra nic nedává, že je to "neživá zapařená víra lidových zvyků", což jsi moc hezky pojmenoval. Bylo vidět, že jsi to psal srdečně z osobní reálné zkušenosti a věděl jsi, o čem píšeš. Teď byl nedávno v televizi moc hezký dokument, který věrně ukazuje tu víru, které ses posmíval. Kdyby ses chtěl podívat, co a čím jsme žili, dávám ti sem odkaz na podobné lidi, kteří mají úplně stejnou podobu víry, jakou jsme měli my a žijí podobný život. Jen když jsme my udržovali to rozpadlé neživé dědictví našich otců a žili tu "zapařenou víru", byli jsme mladší, bylo nám kolem dvaceti. Dokonce ti lidi, co jsou v tom dokumentu, vychovávali stejní lidé, co nás, proto asi dodnes žijí stejnou víru, jako tehdy před mnoha lety my. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nej (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. září 2016 @ 10:06:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Topníku,
já sám jsem katolík a neposmíval jsem se tedy obecně katolíkům. Posteskl jsem si tehdy, že mnozí z nás zbloudili, že nežijí živou víru, že žijí jen jakési "zbytky" čehosi, čemu sami nerozumí. Hlas světa u nich přehlušil volání Ducha a prakticky nežijí jako křesťané.

Kostely se obecně pomalu vyprazdňují, scházejí  děti. Je to problém celospolečenský, děti scházejí všude.

Těžko bych se mohl posmívat těm pánům, co jezdí opravovat kostely. Jejich víru považuji za stále živou. Sám jsem zamlada podobně jezdil opravovat kostely. Pár kostelů v pohraničí i jinde nese omítku nanesenou mojí rukou. (Namátkou: Sloup u České Lípy, Frýdlant v Čechách, Siřejovice u Třebenic.)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 08:58:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
já sám jsem katolík a neposmíval jsem se tedy obecně katolíkům. 

  To chápu, že ses posmíval "jen těm druhým", jiným lidem, jiným farnostem, než jsi ty. Těžko bych se mohl posmívat těm pánům, co jezdí opravovat kostely. Jejich víru považuji za stále živou.

  Ta podoba římskokatolické víry, kterou jsme měli, ti tedy nepřipadá "zapařená" a "nic nedávající"? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. září 2016 @ 10:45:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poznám - li na někom, že žije svoji "zapařenou víru", není to vůbec o posměchu, ale je mi ho spíš líto.

Je mi z toho smutno, protože vidím, že zahodil obrovskou šanci vlastní seberealizace s Bohem, naplnění vlastního života.

Ani tobě se neposmívám.
]


Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 17:53:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jak jsem poznal, že se nevejdu do škatulky evangelikál: Že se rozpor mezi mým chápáním evangelia a mé evangelikální mateřské církve ukázal na dvou etických sporech. Prvním z nich byl spor o církevní restituce, druhý bych si s dovolením nechal pro sebe.

Když jsem viděl, že má církev učinila závazek na třicet let do předu, který osobně považuji za zásadní popření evangelia, zjistil jsem, že se do evangelikálního hnutí svými názory nevejdu.


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: palcovcz v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 18:47:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebyl to tedy spíše rozchod s konkrétním církevním společenstvím, než s evangelikalismem jako takovým? Byl jsem totiž také několik let evangelikálem (tedy spíše mezi evangelikály) a nejsem si jist, zda můžu potvrdit všechny body, které jsi v článku nastínil. Každý měl názor svobodně jak chtěl a i já jsem si ho neformoval na základě nějakého "učení" zvnějšku ani vnucovaného společenstvím. A to byl docela normální sbor.


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 16. září 2016 @ 17:51:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nemyslím si to. Ecangelikalismus, i když v rámci něho existuje mnoho proudu, tak určité věroučné východiska má společné. Zvlášť se to týká polemiky v bodech 1) 2) 3) a s velké části i body 9) až 11). Body 4) až 8) jsou spíše takové mé osobní náhledy, které evangelikalismus nesdílí, než že by to byla polemika s evangelikálním učením.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 16. září 2016 @ 17:53:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ještě bod 5) je polemika s  evangelikálními postoji. 


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 16. září 2016 @ 17:56:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Víš, můj problém nebyl v tom, že bych nemohl svobodně vyznávat, co bych chtěl. Ale že etické konsekvence se v praktickém životě zásadně střetly s etickými konsekvencemi vyplívající z evangelikálních postojů. Prostě společenství se vydalo cestouu, kterou jsem se vydat nemohl.


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 16. září 2016 @ 18:02:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
V zásadě to bylo tedy tak, že jsem viděl zásadní problém v praktické etické věci, ve které spoelečenství problém nevidělo. Tento článek je výsledkem mých asi dvou letých úvah, co bylo příčinou tohoto střetu. Z čeho plynul tento rozpor mezi mnou a mým společenstvím. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 16. září 2016 @ 18:07:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
A taky si myslím, že i když to byl střet o praktickou věc, byl to v podstatě ideový střet. Že obdobný problém bych měl i v jiném evangelikálním společenství, dříve nebo později, byť by tp nebylo třeba o něčem jiném než o této dané konkrétní věci, třeba proto, že ono hypotetixké společenství zůstalo onoho pokušení ušetřeno. Protože důrazy, ze kterých plynul onen střet, jsou v evangelikálním hnutí obecně přítomné, jak poslouchám místní kázání, případně osobní vyjádření nejrůznějších evangelikálů.


]


Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: palcovcz v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 18:26:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Úterý, 13. září 2016 @ 20:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Poslední dva odstavce jsou velice soukromé a nebyly určeny ke zveřejnění na Granosalis, ale pouze na můj osobní blog. Na grano jsem chtěl dát pouze oněch jedenáct bodů k diskuzi a ke kritice. Leč redakce grana měla asi jiný názor.  Příště bych poprosil o více citlivosti.  

Dále bych poprosil redakci, aby upravila odstavce. Dík moc...Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 13. září 2016 @ 23:53:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dík za ty soukromé odstavce, aspoň teď už vím kdo jsi V.E.M., můj kámoš se sboru Mi... chodil kdysi s Tvojí ségrou J., tak už jsem si vzpomněl, sousede. Škoda, že jsem nezjistil dříve, že to co nyní děláš by se mi i hodilo pro moji práci, ale už mám g., se kterým spolupracuji. Ale kdyby něco bylo ozvu se.
Svět je malý.
M.


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 19:09:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nejsi Radek Ku? 


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 00:45:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, zbytek najdeš v emailu...


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 13. září 2016 @ 21:30:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán s tebou bratře. Tvůj článek mne pohladil. Mnohým slovům v něm nerozumím, něčemu věřím jinak - především ohledně věcích budoucích, ale tam svoji víru, chápání, vidění rozhodně neberu jako vztažnou minci a nebudu překvapen, když to bude jinak než si myslím. Body 1-4, 8-10 tak to nějak vnímám také.
Jak píšeš o oddělení víry a věrnosti, tak to je přesně to co zasáhlo můj život před pár lety. Už nevím jak, neumím řecky ani slovo, ale slovo víra jsem najednou uviděl jako synonymum "skutků/vytrvalosti/běhu", asi to bylo díky Jakubovi... a teď čtu, že to tak snad je v originální řeči. Opět se ukazuje, že Pán je mocný a i když člověk nezná jazyky, historii, ..tak mu pravdu Pán ukáže i přes lidskou nedokonalost. Pán s tebou JirkaRe: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 22:56:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
I s tebou. Díky za povzbuzení,


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 13. září 2016 @ 22:40:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč říkáš "nejsem nikým"? Nestačí ti, že jsi Boží dítě?Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 19:12:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
No, když člověk zjistí, že se nevejde do žádné "škatulky," které vznikly z víry našich otců za posledních dva tisíce let, tak by se měl zastavit, zamyslet se nad sebou a zeptat se sám sebe: Opraavdu jsi ten nejchytřejší a nejduchovnější věřící za poslední dva tisíce let? A jestli ne, tak kde je tedy chyba?

Myslím si, že to poslední, co bych teď měl udělat, je strčit hlavu do písku a usnout na vavřínech s tím, že jsem Božím dítětem...


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 13. září 2016 @ 22:57:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
demagogu, počátkem pádu je škatulkování, jestli jsou to kazatelé, nebo denominace...
Počítám, že tenhle problém žalářník z Filipis neměl...Co mu řekl Pavel na otázku, co má dělat, aby byl zachráněn?Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 19:15:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Díky, studente, za reakci. Ale: Nejsme první generací křesťanů. Dokonce ani ne druhou. Dva tisíce let generací, ve kterých žili moudří, svatí a věrní lidé, kteří byli nesmírně blízko Pána. Od nich bychom se měli učit, ne se nad ně vyvyšovat.


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 14. září 2016 @ 00:09:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Míš to pěkně popsáno, ale chybí mi tam verše, kterými bys podpořil své argumenty...

Tady to mě trklo do očí...


... Spaseni jsme pouze tehdy, když nejsme souzeni vůbec, jedná se o Milost, která není  z Práva, ze Zákona, ale jde mimo Právo a mimo Zákon.

Souzeni zákonem svobody budeme stejně úplně všichni, i ti dobří i ti špatní, na soudu budou všichni rozděleni jedni po pravici a druzí po levici, ti dobří obdrží na soudu odměnu, ti špatní věčnou smrt.

Myslíš, že Milost neznamená zároveň i Boží Slovo, Pravdu, Právo a Zákon? 

Milost Boží je v pravdě, nevychází snad Boží pravda z Božího Práva a zákona, který je přepisem Božího charakteru?


Koloským 1:6  Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken svět, a ovoce nese, jako i u vás, od toho dne, v kterémž jste slyšeli a poznali milost Boží v pravdě,
[NBK] Jk 1:21 Odložte tedy všechnu špínu i přemíru špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

[KB1613] Jk 1:22 Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe.

[CEP2001] Jk 2:10 Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.

[KB1613] Jk 2:11 Ten zajisté, kterýž řekl: Nesesmilníš, takéť řekl: Nezabiješ. Pakli bys nesesmilnil, ale zabil bys, učiněn jsi přestupníkem zákona
[KB1613] Jk 2:12 Tak mluvte, a tak čiňte, jako ti, kteříž podlé zákona svobody souzeni býti máte.Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 22:45:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Vycházím z těchto klíčových veršů:

Nesuďte, abyste nebyli souzeni, nebot jakým soduem soudíte, takovým budete souzeni a jakým metrem měříte, takovým Bůh naměří Vám (Mat 7,1)
Kdo v Něho věří, není souzen, kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího (Jan 3,18)
Není tedy žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši (Řím 8,1)

A pak nepřímo z podobenství o dlužníkovi a o dlužníkovi toho dlužníka, s modlitby Páně (a odpusť nám naše viny, stejným způsobem, jakým my odpouštíme naším viníkům)

A pak verše o Kristu jako:
Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Iz 51,5

Atd atd.

Z toho všeho plyne princip: Nejsem souzeni, neboť na našem místě byl odsouzen někdo jiný. A to je ta Milost: Že před Božím Soudem neobstojíme, nemáme co říci na svou obhajobu, že nás Boží Zákon právem odsuzuje k Smrti. je tu však Kristus, který naši pokutu vyrovnává za nás. A toto je ta Milost, kterou pak máme rozdávat dále. Jak jsme ji přijali, tak ji máme rozdávat dále.


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 01:03:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Z toho všeho plyne princip: Nejsem souzeni, neboť na našem místě byl odsouzen někdo jiný. A to je ta Milost: Že před Božím Soudem neobstojíme, nemáme co říci na svou obhajobu, že nás Boží Zákon právem odsuzuje k Smrti.


Pokud jsme dobře činili nebudeme na soudu, kde se musí objevit úplně všichni souzeni, ale za své dobré skutky ve prospěch druhých odměnění věčným životem a vládou nad královstvími, budeme stát po pravici Ježíše Krista. Nejsou tyto dobré skutky, které za nás budou mluvit částí naší obhajoby?

Matouš 25:32  A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33  A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
34  Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.
35  Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;
36  Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.
37  Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
38  Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?
39  Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?
40  A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
41  Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho.
42  Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;
43  Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.
44  Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
45  Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.
46  I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 17:55:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
To není přesně ono, osobně bych to formuloval trochu jinak. 


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2016 @ 14:22:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Není tedy žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši (Řím 8,1)"...


Osobně tomu nerozumím tak, že nebudu souzen, ale že pokud žiji s Kristem, nebudu odsouzen. Soud nade mnou i každým jiným člověkem  ale proběhne v každém případě - logicky musí!

Jinak by nebylo možné ani ospravedlnění, ani odsouzení.


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2016 @ 23:47:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Soud nad věřícími v Krista proběhl spolu s Kristem, když byl odsouzen Pán Ježíš a zemřel za nás jako zástupná oběť za naše hříchy na kříži Golgoty. Díky tomu věřící v Krista přešli ze smrti do života a na soud nepřijdou. Jediné, co bude podléhat soudu, budou jejich skutky, jejich dílo (1K 3:12-15) a tak před soudnou stolicí vydají počet z toho, co dělali v těle. Následně pak budou podle toho buď odměněni nebo dočasně potrestáni, ale ne odsouzeni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2016 @ 13:13:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Díky tomu věřící v Krista přešli ze smrti do života a na soud nepřijdou."...

Omyl. Tragický omyl zcestného učení.

Totiž jen v konečném důsledku budou zachráněni, nebudou odsouzeni.
Je přece logické, že do nebe či do pekla tě musí někdo určit, poslat. A to je v principu ortel onoho soudu.Ospravedlnění či odsouzení po smrti těla. Bez tohoto soudu a rozsudku bys po smrti nemohl nikde dál, ani  do nebe, ani do pekla.

Každý z nás bude po smrti souzen za všechno co udělal dobré či zlé.

Kristus otevřel cestu milosti, ale nikoli každý na tu milost dosáhne! Totiž nikoli každý má pokorné a zkroušené srdce aby učinil pokání ze svých hříchů.

(Ř 14,9-12)
Vždyť proto také Kristus zemřel a vstal z mrtvých a ožil, aby byl Pánem mrtvých i živých.
Ty pak, proč soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni se přece postavíme před Kristovou soudnou stolicí.
Vždyť je napsáno: "Jakože jsem živ, praví Pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vzdá chválu Bohu."
A tak každý z nás bude sám za sebe skládat účet Bohu.


(2 Kor  5,10)
My všichni se přece musíme ukázat před Kristovou soudnou stolicí, aby každý dostal odplatu za to, co dělal v těle, podle toho, co vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé.

1 Kor 3,12-15 hovoří o čemsi jiném. Hovoří o díle toho, který hlásá evangelium o Kristu - o kvalitě kazatelské činnosti. Pavel tu mluví obrazně: tím hodnotným materiálem myslí solidní nauku, vhodnou k utvrzení věřících, kdežto materiál hořlavý jsou všelijaké nauky bludné. Dílo každého kazatele projde ohněm - to je Kristovým soudem. Ten ukáže, co bylo v kazatelově působení božského a co jen lidské domyšlenky, bludné nauky lidí sice zbožných, ale zbloudilých ve víře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2016 @ 19:17:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omyl. Tragický omyl zcestného učení. 

Tak omyl? Ale čí? Pán Ježíš: Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší Mé slovo a věří Tomu, kdo Mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. To se stalo, ne stane.

1 Kor 3,12-15 hovoří o čemsi jiném. Hovoří o díle toho, který hlásá evangelium o Kristu - o kvalitě kazatelské činnosti. Pavel tu mluví obrazně: tím hodnotným materiálem myslí solidní nauku, vhodnou k utvrzení věřících, kdežto materiál hořlavý jsou všelijaké nauky bludné. Dílo každého kazatele projde ohněm - to je Kristovým soudem. Ten ukáže, co bylo v kazatelově působení božského a co jen lidské domyšlenky, bludné nauky lidí sice zbožných, ale zbloudilých ve víře.

1K 3:15 jestliže mu jeho dílo shoří, utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň.

Jak můžeš vidět, to, cos popsal, je tvůj špatný výklad, nikoli skutečný význam zmíněného oddílu Písma. To, co popisuje 1K 3:12-15 se odehraje právě před soudnou stolicí Kristovou - Ř 14:9-12, 2K 5:10, před níž stanou jen živí, věřící v Krista, svatí, povolaní Boží, bratři, kteří se nemají soudit, protože přešli ze smrti do života a je jen jeden Soudce. Mrtví budou stát před velikým bílým trůnem podle knihy Zjevení 20:11-13 o 1000 let později.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 19. září 2016 @ 10:27:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Mrtví budou stát před velikým bílým trůnem podle knihy Zjevení 20:11-13 o 1000 let později."...


Právě i toto je součástí těch lidských domyšleností bludných učení. Právě toto je ono "seno a sláma", které na Kristově soudu shoří.

Jestliže každý musí projít před Kristovou soudnou stolicí, je nelogické tvrdit, že někoho snad tento soud mine.


J 5,24-29
Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina, a nyní je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a ti, kdo uslyší, budou žít.  Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. 
A dal mu pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. 
Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas 
a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu. “


Kristus tady hovoří o duchovně mrtvých (hříšnících), kteří přijmou jeho učení, budou se podle něho řídit a tak duchovně oživnou.


"Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu"  - t.zn. budou vzkříšeni k soudu ospravedlňujícímu.
" ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu"   - t, zn. budou vzkříšeni k soudu odsuzujícímu.Ve smyslu tedy kdo je ve stavu milosti posvěcující, ten nepřijde na soud odsuzující - t. zn. že nebude zavržen, ale nakonec spasen.

"kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života." - Zde se ve smyslu hovoří o soudu odsuzujícím, na který člověk v milosti posvěcující nepřijde.


]


Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 22:49:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Tato zvěst o Milosti se předává Slovem, které samo o sobě je Duch a je Život Jan 6,63.

Kdo v Tichosti přijímá Slovo o evangeliu, o Milosti, přijímá Ducha a přijímá Život.


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 15. září 2016 @ 00:48:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ano souhlasím...


]


Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 14. září 2016 @ 22:54:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
A Jakub ještě doplnuje Tvůj citát:
Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství; milosrdenství přemáhá soud

opět, ten samý princip: Nesudte, abyste nebyli souzeni, nebot jakým soudem soudíte, takovým  budete souzeni, 
Jsi spasen proto, že nejsi souzen pro Milosrdenství Boží. To je ten Zákon Svobody.


]


Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 13. září 2016 @ 12:26:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem nikým...
to je smutné... aké je ďalšie štádium?...

tak napr. ja som ,,pavoverný lutherán,,... a myslím že aj tak umriem... čím viac žijem v tejto cirkvi, tým viac vidím jej chyby a nedostatky... žijem v spoločenstve cirkvi kde je veľa pokrytectva, pretvárky, ale zároveň prežívam zmysluplné, krásne vzťahy... porozumel som tomu, že moje miesto je v mojom zbore... som obklopený ľuďmi, ktorí tak isto pochopili že Boh ich postavil do nášho nedokonalého spoločenstva... nemať istotu od Boha že patrím do konkrétneho kresťanského spoločenstva je desivá... to je kresťan - bezdomovec... 
podľa mňa jediný liek na tento stav spočíva v záväzku začať slúžiť konkrétnym ľuďom v konkrétnom spoločenstve... terapia nezištnou službou dokáže vyliečiť bezdomovectvo... žijem mnoho rokov v manželstve... moja manželka nie je dokonalá a aj napriek tomu som prijal záväzok s ňou zotrvať až do smrti... nehľadám krajšiu, dokonalejšiu, lebo som prijal tú svoju ako dar od Boha... podobne je to aj s cirkevnou príslušnosťou...
ivanpRe: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2016 @ 17:32:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem nikým je dobrý základ pro to, aby se Kristus pro mě stal vším, Kým a čím jsem a mám se stát. Kristus není ani evangelikál ani katolík ani protestant ani luterán a my máme být jako On, Jemu připodobnění, tj. podobní, abychom jej při Jeho příchodu nezahanbení poznali takového, jaký je.
Takže ďalšie štádium je stať sa Kristom v živote a prirodzenosti, nie však v Jeho Božstve pre vyjadrenie Jeho. A jinak o umístění v Těle Kristově rozhoduje Bůh (1K 12:18), ne my. 
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 13. září 2016 @ 17:58:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jinak o umístění v Těle Kristově rozhoduje Bůh (1K 12:18), ne my...

...mňa umiestnil do konkrétnej denominácie, do konkrétneho zboru a viem vymenovať konkrétnych ľudí s ktorými zdieľam svoj kresťanský život... 
nežijem virtuálne... neverím v kresťanstvo kde sme si všetci bratia a sestry, bez jasných hraníc... tak isto neverím v ,,otvorenú rodinu,, ale viem kto konkrétne patrí do mojej rodiny... verím že Pavol pri zakladaní zborov ustanovil starších zboru, ktorí mali okrem iného za úlohu sa starať o konkrétnych ľudí... dnes je populárne ,,vellness kresťanstvo,,... žijem bez hraníc a občas zájdem na nejakú konferenciu, alebo na kresťanskú akciu, kde si dám poslúžiť a inak nikoho nepotrebujem... namiesto zdravých cikrevných zborov máme nepreberné množstvo ,,paracirkevných organizácií,, združení, misijných organizácií a p. nejak sa stratil význam ,,domáci viery,,... množstvo virtuálnych kresťanov nedokáže pomenovať kto že to je ten jeho domáci viery...


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2016 @ 18:22:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...mňa umiestnil do konkrétnej denominácie, ...

Žádná denominace není součástí Těla Kristova! Takže to nebyl Bůh, kdo tě umístil do denominace! Pán Ježíš Kristus nepřišel založit denominace. Apoštol Pavel nezakládal denominace, ale napomínal Korintské věřící kvůli tomu, že někteří říkali, že jsou toho a jiní onoho! Jasně jim řekl, že je zasnoubil jedinému muži, aby je jako čistou pannu představil Kristu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 13. září 2016 @ 18:58:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádná denominace není součástí Těla Kristova!

to mi je jasné... ber to tak, že ma Boh umiestnil do konkrétneho cirkevného zboru... ten zbor je rodinou ďalších zborov... tie zbory sú súčasťou celosvetovej cirkvi zborov... 
napr. kresťania v Korinte, alebo v Efeze vedeli že patria do konkrétneho uzavretého spoločenstva... Kristus v Zjavení Jána sa prihovára konkrétnym cirkevným zborom, nie len virtuálnej mase anonymných kresťanov... cirkevný zbor je uzavretá skupina ľudí s konkrétnym vedením... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2016 @ 19:11:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle zjevení Písma je církev-sbor skupina věřících v Krista v tom kterém místě (městě - Korint, Efez, Filipis, Smyrna, Filadelfie nebo regionu - Galacie).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 13. září 2016 @ 19:34:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zároveň platí že každý zbor je plne autonómny... je to uzavretá skupina kresťanov s ustanovenými staršími zboru, poprípade s biskupom... každý vedel kde patrí, komu sa zodpovedá a s kým zdieľa svoj život... dnes stačí položiť otázku: ,,vymenuj mi konkrétnych ľudí ktorí s tebou tvoria ,,domácich viery,, Gal 6,10 a hneď zistíš ,,ktorá bije,,
dnes narastá skupina ľudí ktorá nevie na to odpovedať a žije len tak neviazane vo všeobecnosti, viď ten nešťastník ktorí napísal článok ,,Proč (už) nejsem evangelikál,, 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2016 @ 20:06:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autonomní ano, ale ne nezávislý a izolovaný od ostatních místních církví.

Václav není žádný nešťastník, ale nejspíš hledající své místo v Těle Kristově.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 13. září 2016 @ 20:19:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Václav není žádný nešťastník, ale nejspíš hledající své místo v Těle Kristově

myslím že je nešťastník... je to ako byť šesťkrát ženatý a pritom stále dúfať že stretne tú pravú... ale vážim si to, že hovorí o sebe otvorene a je úprimný...


]


Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Úterý, 13. září 2016 @ 20:47:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Díky Stando za tvá slova...


]


Re: Re: Re: Re: Proč (už) nejsem evangelikál (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2016 @ 21:02:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rádo se stalo. :-)


]


Stránka vygenerována za: 1.18 sekundy