Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15942, komentáře < 7 dní: 515, komentářů celkem: 379351, adminů: 60, uživatelů: 4950  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 56 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Na okraj doby covidové
·Slovensko pøed Velikonocemi otevírá kostely k „individuální duchovní péèi“
·Marek Krajèí: Tiekli mi slzy, nepodporili ma ani moji vlastní
·Sèítání lidu 2021 - Informace pro èleny a pøátele baptistického hnutí
·Sèítání lidu 2021 - informace generálního sekretáøe Ekumenické rady církví
·SCEAV: Podpoøte svou církev ve sèítání lidu
·Tøeboòská výzva
·Ekumenická rada církví se pøipojuje k minutì ticha za obìti pandemie
·Film vìnovaný životu J. A. Komenského
·Slovenský ministr zdravotnictví baptista Marek Krajèí konèí kvùli koalièní krizi

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104225037
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Matka mého Pána.
Vloženo Pondělí, 02. září 2019 @ 11:51:41 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko

Právě takto oslovila Alžběta Marii, matku Ježíšovu.
Kdo to tedy byl, tenhle Alžbětin Pán?


Židé uznávali pouze jediného Pána nad sebou, nad svými životy - Hospodina. Nikomu jinému se neklaněli - a to ani za cenu života. Je pro to dost důkazů přímo v Písmu.


Kdo tedy byl, tento tehdy ještě nenarozený Ježíš, že ho Alžběta nazývá svým Pánem?

Není jiného vysvětlení, než že tím "Pánem" mínila Alžběta Hospodina, Boha izraelského národa.

Křesťané věří, že Ježíš je Bůh, který se stal člověkem, aby otevřel lidem možnost k věčnému spasení. A tento Bůh se narodil Marii - Ježíšově matce.

Touto skutečností se Maria stala matkou Boha v lidském těle - matkou Boží (Theotokos).

(L 2,7)
I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné.....


Významově je to jedno a to samé..

Tohle pochopit a uznat není záležitostí inteligence - nikdo není tak hloupý, aby tak jasné věci nepochopil - přesto jsou tady lidé, kteří tuto naprosto zjevnou skutečnost odmítají. Ze zaslepenosti zlým duchem, ze vzdoru - stali se obětmi zlého ducha, který pochopil, že úplná nevěra u nich zatím není reálná a tak je alespoň mate různými herezemi, aby jim znemožnil přijímat dobrodiní darů církve - zvláště pak svátostí. Tím tito lidé nemohou žít plnou kvalitu křesťanského života a snad později snáze od Boha odpadnou úplně. Ďábel je totiž realista - ničí člověka postupně - salámovou metodou. Když mu to člověk dovolí ....A tak zde přispěvatel s nickem "BohemianAnonymus"uveřejnil:
A dále ještě upřesňuje:


Opravdu nechápu, v čem že má spočívat onen "nebetyčný rozdíl" mezi "matkou mého Pána" a mezi "Matkou Boží".

Významově je to přece jedno a to samé!

"Katolická Marie si sama neosobuje vůbec nic. Sdílí nyní spolu se svým Synem jeho trůn moci a slávy - její sláva je tedy nutným logickým důsledkem oslavení jejího Syna. Maria svému Synu ničím nekonkuruje - je námi oslavována proto, že stále ukazuje na Krista (Udělejte všechno, co vám řekne!).

(Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. - Zj 3,21)
 
To my, křesťané, oslavujeme spolu s Kristem i všechny ty, kteří nás ve víře předešli  (a už zvítězili!) a kteří nyní mají podíl na Kristově vládě a jeho moci (Zj 2,26-28;  Zj 20,4;)  a kteří už nyní sdílejí spolu s Kristem jeho trůn.

Mimo toho velkého písmena, které je mimochodem naprosto nedůležité (biblická hebrejština ani řečtina velká písmena ani nerozlišuje - a je proto zcela od věci čímsi takovým vůbec argumentovat) vidíte snad ještě někdo nějaký rozdíl ve významu "matka mého Pána"  a "Matka Boží?"


καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ;

Toto je originál textu L 1,43) - jak můžete vidět, i slovo, které překládáme jako "Pán" (κυρίου) je v originálu napsáno malým písmenem!


Bazírovat na velikosti písma je jen projevem nevzdělanosti - v našich kulturních podmínkách rozlišujeme velkými písmeny všeobecně uznaný titul (Bůh, Pán, Syn, Matka ....) , zatímco biblické jazyky toto nerozlišují vůbec.


Platí - li tedy v češtině pro Krista velké písmeno ve slově "Syn" - platí podobně pro jeho matku titul "Matka" - "Matka Boží".

Kdo se považuje za křesťana, ten tuto skutečnost nemůže přece popírat!
"Matka mého Pána." | Přihlásit/Vytvořit účet | 419 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. září 2019 @ 12:41:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/// To my, křesťané, oslavujeme spolu s Kristem i všechny ty, kteří nás ve víře předešli  ///


Tak to jste ale jiní křesťané než ti, o kterých je psáno v Písmu svatém.
Ti nikoho ze zemřelých neoslavovali způsobem, jak to děláte vy.
O nich čteme např. to, že oplakávali Štěpána, truchlili nad ním. Ale že by ho oslavovali a k němu se modlili, o tom není žádná zmínka.


Re: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pondělí, 02. září 2019 @ 13:43:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud dokážeme Písma chápat hlouběji, duchovně .. - objevují se před námi netušené souvislosti.

Např. ohledně Marie a nejen jí .. tento výklad je opravdu zajímavý:

Ale myslím, že to, o co se tu doopravdy jedná (a církevní tradice to vnímá stejně), je něco mnohem hlubšího. Evangelia je vždy třeba číst ve dvou rovinách, které se vzájemně složitě prolínají: rovině současnosti a rovině věčnosti, rovině našeho času a mystické rovině. Když apoštolové říkají Ježíšovi:
„Budeme tě následovat do Jeruzaléma“ a on se jich ptá:
„Můžete pít kalich, který já budu pít?“, apoštolové jej s klidem ujišťují: „Můžeme.“ A Ježíš odpovídá „Kalich, který já piji, pít budete.“ Ale on jim odpovídá v jiné významové rovině: „Ano, budete jej pít, až budete za mne prolévat svou krev, až se i vy obětujete tajemství mého vlastního kříže…“ V evangeliu velmi často slova nebo situace, které vypadají všedně, skrývají hluboké prorocké poselství, například Ježíšův rozhovor se Samařankou o živé vodě. Totéž platí pro Kánu, kde se jedná o více než o pouhou svatbu dvou jednotlivců. Víno na svatbě došlo pro celé lidstvo a lidstvo žízní… Lidé opustili Pána, aby si „kopali cisterny, cisterny rozpukané, které neudrží vodu“ (Jer 2,13), a umírají žízní. Maria mluví o vínu s tím, který je dává, tedy s Beránkem, který prolévá svou krev a který zahajuje věčnou svatbu, s tím, kdo dá pravé víno na pravé svatbě. V Káně už je přítomna eucharistie i kříž. Jako by Maria vyžádáním tohoto znamení brala Ježíše za ruku, protože nejasně tuší, že nastal čas, aby učinil první krok na cestě, která ho přivede až na Kalvárii. Ježíšova odpověď, která v našem překladu zní: „Co mi chceš, ženo?“ (Jan 2,4) se překládá velmi těžko. Proto ji také každá Bible překládá jinak. Původní text je: „Ti moi kai soi“, což doslova znamená „Co mně a tobě?“ a někteří překladatelé to vykládají jako: „Jak se nás to týká, tebe a mě?“ To je možný výklad. Ale já bych tuto větu přeložila jinak. Neexistuje žádný uspokojivý oficiální překlad. Myslím si, že nejblíže původnímu textu bychom se dostali, kdybychom onu větu formulovali: „Co to povídáš! Uvědomuješ si, ženo, co říkáš, co to znamená pro mě a pro tebe, když říkáš: Už nemají víno? Uvědomuješ si, co všechno tato slova pro mne, ale také pro tebe znamenají?“ Zdá se mi, že tento výklad nejlépe vystihuje verze, která je pravděpodobná i z hlediska exegeze a je doplněna následující větou: „Ještě nepřišla má hodina.“ Myslím, že zde můžeme vycítit tajemné spříznění duší; Ježíš ihned chápe a odpovídá v oné mystické rovině, kam jej Maria uvádí. To je pravděpodobně důvodem, proč ji nazývá „ženo“, a nikoli „matko“, protože v té chvíli ji oslovuje v širším slova smyslu, než je její biologické mateřství. Oslovuje ženu z první knihy Mojžíšovy (Gn 3), která předchází zvěstování spásy tím, že rozdrtí hlavu hadovi, novou Evu, ženu-prorokyni, která otevírá brány nového času a jejíž duši pronikne meč. „Ženo, tušíš, kam to jdeme?“ Zdá se mi, že je zde cítit jakási Ježíšova vnitřní obava z budoucnosti, kterou si přeje, a zároveň se jí bojí. Maria mlčí. Ale jak intenzivně na sebe museli v onu chvíli hledět! Jejich pohledy jistě vyjadřují v tom okamžiku, kdy neviditelná skutečnost proniká na povrch věcí viditelných, neobyčejné souznění duší a srdcí. 
http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/nac-je-nam-primluvna-modlitba-buh-prece-vi-co-potrebujeme.htmlRe: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. září 2019 @ 13:48:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Židé uznávali pouze jediného Pána nad sebou, nad svými životy - Hospodina. Nikomu jinému se neklaněli - a to ani za cenu života. Je pro to dost důkazů přímo v Písmu.<<

Židé uznávají jediného Ado-naj (tj. H-spodina = haŠem/To Jméno = JHVH) E-lohim, tedy Panovníka B-ha toho Jména. 
Není pravda, že se nikomu jinému neklaněli nebo neklanějí. Ale jen jediného vyznávají a uctívají jako svého B-ha. Na toto je dost důkazů v Tanachu.
Neklanějí se i za cenu svého života, kdo by si uzurpoval B-žskou poctu, viz. Mardochaj vs. Haman. 

Ačkoliv Židé měli mnoho adoni, však jediného Ado-naj. Tento rozdíl v řečtině zaniká.
Např.: Tehilim/Žalm 110:1
 יְיָ  לַֽאדֹנִי 
יְיָ je zkratka, náhrada jinak hebrejsky psaného tetragrammatonu Jména B-žího (tedy JHVH)
dále následuje ladoni, tj. pánovi či panovníkovi. Titul אֲדֹנִי adoni náleží vždy lidským panovníkům, pánům, ale titul Ado-naj, který se píše אֲדֹנָי a nalezneme ho např. v Gn 15:2 náleží jen a vždy H-spodinu B-hu. Vždy a striktně. Proto některé přepisy v Ž110 znějí s náhradou Ado-naj  אֲדֹנָי לַדֹנִיRe: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: MUDr v Pondělí, 02. září 2019 @ 14:13:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala silným hlasem: „ Požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého Pána?

Pane Oko, Váš výklad je mylný. Alžběta identifikuje matku Pána (tedy Boha) jako pozemskou tělesnou matku. A to slovy- plod tvého lůna (těla). Tělesný plod pozemské matky je člověk. Nebo jste snad názoru, že lůno pozemské matky dokáže stvořit Boha?Re: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pondělí, 02. září 2019 @ 21:02:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono by se Rosmano stačilo podívat na jinou jazykovou mutaci Wiki.. a máš tam vše, i jak se řekne Matka Boží v řečtině.. byť tomu tvému "jazykovému kentauru" rozumím..
viz: 
The title of Mother of God (Greek: Μήτηρ (του) Θεοῦ) or Mother of Incarnate God; abbreviated ΜΡ ΘΥ, Latin Mater Dei) is most often used in English, largely due to the lack of a satisfactory equivalent of the Greek τόκος / Latin genetrix. For the same reason, the title is often left untranslated, as "Theotokos", in Orthodox liturgical usage of other languages.
Theotokos is also used as the term for an Eastern icon, or type of icon, of the Mother with Child (typically called a Madonna in western tradition), as in "the Theotokos of Vladimir" both for the original 12th-century icon and for icons that are copies or imitate its composition.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theotokos

Ad koncil v Efesu a Cyril .. - to je možné.. ale "cesty Páně jsou nevyspytatelné".. Pokud SZ + NZ Kánon de fakto definoval koncil pod taktovkou Konstantina .. - tak čemu se divíš .. Ono už v SZ - kdybys "pitval" Kýra... - kdoví k čemu všemu by ses dobral.. a přesto Písmo Píše - Kýros, můj služebník ...

Speciálně na tvém přízpěvku je vidět, že "kauza PM"ani tak není o PM - ta je "prostou" rodičkou Ježíše z Nazareta (narozeného v Betlémě..) zvaného Kristus nebo po židovsku "Nazaretský"(haNocri) ale spíše - kdo je tedy ONEN Ježíš zvaný KRISTUS?? - speciálně kdo je vlastně Dítě Ježíš(Dítě Ježíš Naz.zvaný Kristus) ??
a zde nastává spor .. a dle jednotlivých odpovědí "za koho lidé pokládají Syna člověka ?" - pak nastává i hodnocení/spor Panny Marie.

Pokud však zastáváme názor, že Ježíš byl Bůh (Bůh v lidském těle..) tak nějak "celistvě" a "neoddělitelně" - může být Marie tedy zvána rodičkou Boží .. a oním Bohem je zde myslen Syn.. ne OTEC !!! - jak asi mnozí hned asociují ..
Ad Ž/židé a ostatní "kteří se bojíte Jednoho Boha(v Jedné osobě..)".. dělat "peklo" "jen PM" pro titul Teotokos/Dei-genetrix (žádné "generování.. - to by bylo CREATIO přece.. ale GENERACE, POKOLENÍ, KOLENO ..") je tak trochu nefér.
Vysvětlím - "problém začíná už u jejího Syna". Ti, kdo "vyzdvihují Theotokos" totiž Ježíše nazývají JSOUCÍ (ho On), tedy něco jako "On je jsoucno - ten který byl,je a bude na věky!!" neboli hebrejsky prostě B.h aneb "Ten, jehož Jméno se nesmí vyslovit". Isaiáš správně říká - Věkovitý.. Vladař Věčnosti. - JSOUCÍ. "Jsem Ten, který JSEM".
Myslím, že proti tomu je titul Theotokos pro ženu Marii "úplná maličkost". Čeština se svým JezuKristem tak "dravá" není.. Ale "Řekové" se s tím "nemažou" - JSOUCÍ .. ho On.
Marie dle Andělova zvěstování přivedla na svět (tento náš pozemský svět ..) - JSOUCÍHO.. a to považte - "ještě v jeho dětské formě" ..
"Ustrňte Nebesa, poklesněte čelisti Monoteistů Neodchylných" .. u toho by "zalapal po dechu" - i "Nejotrlejší Monoteista státu Islámského".. něco tak "podivného"nebylo nikdá slýcháno..
Teda u Monoteistu.. pohané "ty potvory" tyhle "scénáře" de fakto znali .. byť v "poněkud pozměněné formě" .. PARADOX ...
Co je pak tedy "skutek který žádá Bůh" ?? - naleštit laufy fyzické i duchovní a "začít to kosit" nebo "učinit sobě rytiny nevinné, ke slávě Jsoucího.. - dle způsobu pohanů.. - a začít Jsoucího slavit" ??
No jak je vidět, tak někteří křesťané ani po 2000 letech Království se stále nemohou rozhodnout .. Židé a Ismaelité zas tak nepřekvapují.. ti v tom mají jasno.. :-)Re: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 03. září 2019 @ 14:37:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
MUSÍM ODPOROVAT UČENÍ A PRAXI ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE, KTERÁ BEZ RESPEKTU K SLOVU BOŽÍMU SI OSOBUJE BIBLICKÉ OSOBY NAZÝVAT DLE SVÉ LIBOVŮLE A PŘISUZOVAT JIM PRAVOMOCI A SLÁVU, KTERÁ JIM NENÁLEŽÍ.

JDE ZEJMÉNA O TZV. "KRÁLOVNU NEBES", ČI "MATKU BOŽÍ", JEJICHŽ JMÉNA V PÍSMU SVATÉM NENAJDEME, COŽ ZNAMENÁ, ŽE TYTO BYTOSTI ROZHODNĚ ZE SVĚTA BOŽÍHO NEPOCHÁZEJÍ!!!

PÍSMO SVATÉ UŽ Z PRINCIPU NELZE VYLEPŠIT!!! 

K tématu:

Dále:
KULT PANNY MARIE A SVATÝCH [notabene.granosalis.cz]   Mariánský kult [notabene.granosalis.cz]   Je diskuse s katolíky možná? [notabene.granosalis.cz]   ZÁKLAD CÍRKVE [notabene.granosalis.cz]

JEN PÍSMO JE SVATÉ - JAKÁKOLI ÚCHYLKA OD NĚJ ZNAMENÁ NUTNĚ DEFORMACI, KTERÁ SE PAK NACHÁZÍ VE SFÉŘE NESVATOSTI - TEDY  PROFÁNNOSTI!

Jako děsivý příklad úchylky od Písma svatého uvádím Národní svatováclavskou pouť, při které je vystavována lebka sv. Václava. Děs!!! Je tedy jasné, že vše mimo Písmo je nutně profánní!

CO BY NA TO ŘEKL KRISTUS???

BA

Re: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Středa, 04. září 2019 @ 09:00:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
re:  Vota: Re: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Středa, 04. září 2019 @ 09:09:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
re: Anonymní Bohém: STALI SE TAK K BOŽÍMU SLOVU NECITLIVÝMI - COŽ OSTATNĚ DOKAZUJÍ VE SVÝCH ČLÁNCÍCH A KOMENTÁŘÍCH. PROSAZUJÍ SVÉ LIDSKÉ ÚVAHY - BOŽÍ SLOVO S POKOROU NEPŘIJÍMAJÍ!!!


odp.: to maj těžký vašnosto.. Samo Písmo je plno příběhů o těch, kteří "bez Písma nedali ani ránu .. - ale jejich vývody byly jakési podivné, pravzláštní..  A pokora? - no, obávám se, že tu skloňovali ve všech pádech.. své ego měli "samou pokorou až křišťálově vyleštěné" .."

viz. např. jen: "pokorný úsudek z Písma o Mesiáši": "Nazaret? - co z něj vzejde dobrého? Studuj Písma a uvidíš, že z Galileje Prorok nepovstane". Bác ho. Verš, souřadnice .. Je to přeci Písmo a přes to prostě "nejede vlak". 

A Ježíšova odpověď?: "Zkoumáte Písma, domnívaje se, že v nich máte život a ona zatím .." :-)

Bohémie - bez Kristova Ducha, bez živého Krista .., se "studiem Písma dostaneš tak akorát možná do Sálu Království.. a to ještě kdoví.."Re: Matka mého Pána. (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 05. září 2019 @ 00:29:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
KTERÝ KRISTUS NÁS ZACHRÁNÍ?

Nyní srovnám dva texty, svědčící o tom, že existují dva Kristové. Jeden je biblický a vypovídá o něm Písmo; druhý je katolický a vypovídá o něm sv. Bonaventura, jehož výrok obsahuje kniha jiného kanonizovaného autora ŘKC, biskupa sv. Alfonsa Maria de Liguori který je autorem díla s názvem "Vznešenosti Panny Marie"

Vznešenosti, str. 179 "Skvěleji nám však nemohla dokázat svoji velkou lásku, než když pro naši spásu obětovala svého Syna. „Tak Maria milovala svět,“ říká sv. Bonaventura4, „že za něj vydala svého jediného Syna.“

Bible, J. 3:16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Syn Mariin tedy konkuruje Synu Božímu!!

Ze srovnání obou textů je zřejmé, že jsou tu dvě síly, mající stejný cíl: Záchranu světa. Jeden zachránce je synem Mariiným, druhý Zachránce je Synem Božím. 

Který z nich zachrání svět? Syn Mariin, nebo Syn Boží?
Který z nich?

Úlohu biblické Marie ve světle Písma obsahuje můj článek:
ROZDÍL MEZI KATOLICKOU A BIBLICKOU MARIÍ

JE KATOLICKÁ MARIE SKUTEČNĚ MATKOU BOŽÍ??

Tato otázka je namístě, neboť biblická Marie Matkou Boží rozhodně není! Jednak proto, že tento titul není v Písmu uveden, pak také proto, že Písmo je definitivně uzavřeno. A kdo k němu něco přidá, přidá mu Bůh ran, napsaných v knize Zjevení Janově (Zj. 22:18). 

"matka mého Pána = matka Boha"
"Významově je to jedno a to samé.."

První výrok je biblický, tedy správný (Lk. 1:43) a vypovídá o tom, že se Spasitele porodila jeho matka, Marie. Jde o vyjádření běžného lidského vztahu, rodinné vazby.

Druhý výrok je nebiblický, tedy nepravdivý a navíc nesmyslný. Člověk, který je na světě od určitého času, tedy Marie, nemohl porodit Božího Syna, který existuje od věčnosti -  ale pouze Jeho lidskou stránku mající svůj pozemský počátek; tudíž Marii nelze nazývat Matkou Boží!  Stvoření nemůže porodit Stvořitele; dočasné a smrtelné přece nemůže porodit věčné a nesmrtelné! Marie měla účast pouze na Spasitelově tělesné schránce - tedy Marie rozhodně není Matkou Boží!!! 

Pokud připustíme, že Marie je Matkou Boží, tedy že porodila Boha v celé Jeho plnosti, musíme též připustit, že existence Boží na zemi začíná okamžikem Jeho narození v Betlémě, což je samozřejmě nesmysl. 

A v Synu přebývala plnost Boží na čemž Marie neměla účast

Kol. 1:19 "Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,"
Kol. 2:9 "V něm je přece vtělena všechna plnost božství;"

Pakliže bych připustil, že skutečně existuje Matka Boží (Matka Boha - tedy s limity nestanovenými), pak již tento název implikuje fakt, že porodila Otce i Syna - což je jednak rouhání, jednak nesmysl. Znovu opakuji: Marie NENÍ!!! osobou Boží Trojice!!!

Ke vztahům mezi osobami Boží Trojice a vztahu Otec - Syn:   NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz]    ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE [notabene.granosalis.cz]

Lk. 8:20,21 "Lidé mu oznámili: Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat." (21) On jim odpověděl: Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají."

Biblická Marie (na rozdíl od Marie katolické), měla ještě další děti!!! Tento text staví Marii na stejnou úroveň s ostatními věřícími. jak jsem už napsal: Ačkoli je Marie milostí Boží obdařená - přesto zůstává naší spolusestrou v Kristu!!!

ANI SLOVO O MATCE BOŽÍ, ČI KRÁLOVNĚ NEBES, COŽ JE POHANSKÝ TITUL, KTERÝ ODSOUDIL JIŽ PROROK JEREMIÁŠ (Jr. 7:18b; Jr. 44:17)!!!

Je velmi zvláštní, že Spasitel svou matku oslovoval "Ženo!"stejně jako ostatní ženy - nedělal rozdíl.

J. 2:4 "A Ježíš jí řekl: Co mi chceš, ženo? ještě nepřišla má hodina." (SP)
J. 19:26 "Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: Ženo, hle, tvůj syn!" (EP)

Biblická Marie v Písmu:

je milostí obdařená (Lk. 1:28)  (SP)
je otrokyně Pánova (Lk. 1:38) (SP)
je matkou Pána (Lk. 1:43) (SP)

NIČÍM VÍCE!!!

Písmo svaté je samo o sobě extrémně rigorózní text, který nesnese jakékoli změny. Změníme-li (z našeho pohledu) bezvýznamný detail, změní se následně i smysl všeho ostatního. A to z toho důvodu, že již nepůjde o Slovo Boží, ale o směs Božího a lidského. Proto Písmo před přidáváním, či odnímáním z Písma varuje (Zj. 22:18,19).

Musím varovat před katolickým katechismem, jehož "moudra" zde jeden římský katolík "se snaživostí, nesmírnou" šíří. Podle mého soudu je katolický katechismus určen pro ovládání jednodušších lidí. 

Máme-li problém, jděme do Písma, a ne do katechismu!!! Příkladem nám mohou být Berojští (Sk. 17:10-15), kteří tak činili. Již slyším katolickou námitku, že v té době katechismus neexistoval. Jistěže ne - ale existoval analog katechismu - a tím byl představený synagogy. Kdyby Berojští postupovali katolickým postupem, dotázali by se představeného jejich synagogy: Přišel Pavel, hlásá to a to - jaký postoj máme k jeho zvěstování zaujmout? 

Ale oni to neučinili - a Písmo nám je dává za příklad! Nepotřebovali znát názor představeného synagogy - ale potřebovali znát evangelium, což bylo v té době učení přímo revoluční! Kdyby se dotázali představeného synagogy, pak by Pavlovu zvěst NIKDY NEPŘIJALI!!!

Berojští projevili naprosto neortodoxní, tvůrčí přístup k Pavlově zvěsti: začali SAMI (bez jakéhokoli dozoru či direktiv shora), zkoumat Písma a porovnávat ho s Pavlovou zvěstí. Projevili vlastní invenci při řešení problému - a Duch svatý jim Pavlovu zvěst zpřístupnil!!!

Jednejme podobně! Nepotřebujeme Kongregaci pro nauku víry (následnici římské inkvizice) - ale potřebujeme Ducha svatého!!!
BA

P.S. Rád bych, aby se zde římští katolíci KONEČNĚ vyjádřili k faktu, že jejich církev POHRDLA Spasitelovým slovem (J. 5:22), usedla na sodnou stolici Kristovu a začala soudit sama!
Dále i k faktu, že jejich církev opět POHRDLA Spasitelovým slovem, přivlastnila si pravomoci andělů, kteří jediní mají pravomoc od Pána oddělovat plevel od pšenice (Mt. 13:25-43)!!! Římští katolíci navzdory Spasitelovu slovu  začali vytrhávat plevel sami! Se strašnými následky!
To je velmi důležité; jestliže římským katolíkům nevadí, že jejich církev POHRDÁ Spasitelovými slovy, a nehodlá se změnit, pak by jejich katechetická "moudra" nám v míře přebohatě poskytované, neměla býti brána vážně. 
BA

Stránka vygenerována za: 4.98 sekundy